MICROSOFT CORPORATION EXEMPEL 2009VI15 en BellDHARMA produktion

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · Senast uppdaterade version: 2012-10-09 | Introducerad 2009VI15 | en BellDHARMA produktion |

 

 

GRUNDLÄGGANDE DATORKUNSKAP — ALLMÄN DATORLÄRA

MICROSOFT EXEMPEL

Följande presentation utgör i författarens referens under en period av 15 år (1994-2009) ett främsta urval av exempel på felfunktioner i olika datorprogram och operativsystem med den gemensamma nämnaren Microsoft Corporation. Även vissa andra program omnämns i exempelframställningen.

— Presentationen är ägnad en översiktlig referens med tydliga, konkreta exempel.

 

 

 

 

MicrosoftVistas snurrande ring

 

Vem utformar ett operativsystem (Windows Vista) med en skärmmarkör (nedan) som varje elfte (11) sekund, under ca 3/4 sekund, uppvisar en snurrande ring och som JUST DÄRFÖR ständigt täcker för (OBSTRUERAR) fokuserade delar under, speciellt, ritarbeten?

— Microsoft Corporation.

 

Objekt:

 

 

 

— Av alla Microsofts bedrifter är nog den ovan avbildade animerade exempelmarkören den i särklass mest eminenta.

— Vilket skulle syftet vara med att täcka för en del av skärmen varje elfte sekund?

— Vari består Viktigheten? Vad är det Microsoft vill visa med uppträdandet?

 

  

 

Akta försök att ändra på muspekarinställningar

— MUSPEKARINSTÄLLNINGARNA I WINDOWS VISTA ÄR (väl) TÄNKTA att kunna ställas in med VALFRI SKÄRMPEKARE SOM STANDARD.

— Efter försök att genomföra detta, visas högst underliga resultat: pekare som man INTE anger, visas, samt på sätt som INTE motsvarar beskrivningarna: det går i vilket fall INTE att få bort

11-sekundersIntervallAnimeringÄndringsWindowsVistaNuärJagUpptagenPeken: vad man än väljer överrids den valda peken av något annat som Vista sätter in under de ca 3/4 sekund som NuÄrJagUpptagenPeken visar — typ timglas eller annat.

— Enda sättet att återställa allt — så att man ÅTERfår MINSTA MÖJLIGA BESVÄR — är att starta om datorn på en tidigare systemåterställningspunkt, vilket också KAN vara besvärligt (man förlorar ALLA aktuella inställningar: för bildskärm, skärmikoner, och vad det nu allt kan vara).

— Med andra ord Min rekommendation): avstå att ens pröva — eller om du vågar språnget, var beredd på systemåterställning:

— Skapa en manuell systemåterställningspunkt FÖRST — innan du prövar.

 

 

 

 

MicrosoftVista bildUtsmetning

FREKVENT under arbetet med att flytta, importera och exportera bilder i Windows Vista händer det här:

 

Objekt:

 

 

 

 

— Sedan en bilddel markerats med en streckrektangel

(exemplet ovan i det äldre Microsofts PaintBrush från Windows 3.1 som f.ö. fungerar utmärkt i Vista, inga andra testade)

smetas hela objektet ut över bildytan då markeringen dras över skärmen;

— Ibland blir innehållet tomt, eller helt svart.

— Ibland kommer ingenting alls in från en import via Urklipp: man får ta om det från början igen.

— Windows Vista missar/körÖver STUNDTALS enkla KÖuppgifter i datorns processande rutiner. Helt klart.

— Uppskattad frekvens: ca 5-15% beroende på. Det är definitivt ingen inbjudande arbetsmiljö.

 

 

 

 

Söka efter text — Microsoft Windows Vista

 

·         klarar inte av filtyperna *.wps (Microsoft WORKS) och *.pas (Borland DELPHI)

·         påtvingar/presenterar användaren ovidkommande uppgifter som inte har med arbetsuppgiften att göra

·         visar irrelevanta resultat

·         genomför sökningen på orimligt lång tid (som i slutänden ändå är resultatlösa)

 

Texten ”BL LACERTAE OBJECTS” som (i exemplets användarDator) finns i ordbehandlingsdokumentet SA.WPS (Microsoft WORKS 4.0) ska eftersökas, filen finns för exempelDatorns del i katalogen DOKs97;

 

Exempel på VistaFindTextSökning:

Exemplet innefattar skärmdumpar (som bevisar korrekta preferenser):

 

Objekt:

 

Resultat:

Tid totalt

3 min 51 Sek

 

Alternativt kan visas

”Inga objekt matchade sökningen”

 

 

 

RESULTAT I VISTA: totalkaos

SÖKMOTORN I WINDOWS VISTA VISAR ALLTSÅ HELT FELAKTIGA SÖKRESULTAT

— BÅDE felaktiga OCH irrelevanta:

— Den visade filen innehåller inte söktexten;

— Den fil som söktexten — verkligen — finns i, missas helt av Vista;

— Söktexten och filen finns, men Vista klarar inte det.

 

Kommentar 1:

”Skriv om du vill söka i den aktuella vyn” — se den gula TipsRutan ovan höger:

— Söka efter vad?

— Exemplet visar att sökmotorn helt struntar i apostroferna (exaktText) eftersom sökningen, exemplet ovan, tydligen menar sig ha hittat Objektet i formen av just apostrofer i det irrelevanta dokumentet @INTERNET_Citat.doc och som i separat sökning visar sig INTE innehålla det eftersökta ”BL LACERTAE OBJECTS”.

— MED ANDRA ORD: Söka efter vad?

— Microsofts programkoncept kopplar tydligen inte uppgiften.

 

Kommentar 2:

— Ange namn? Lägg till en tagg? Lägg till en författare?

— DU — användaren — tvingas tydligen lägga ner tid på att läsa in sig på MicrosoftUppfinningar som uppenbarligen inte har EXPLICIT med uppgiften att göra och som, därmed och således, enbart försvårar datorarbetet.

— Uppgiften gällde att söka efter viss text i visst dokument, inte att spendera tiden genom att fylla i formulär som bestäms av Microsoft.

— Var finns de ELEMENTÄRA datorkunskaperna — INOM Microsoft Corporation?

 

 

 

Jämför (utanför Microsoft):

— Det sökta Objektet hittas (inom en sekund) med totalt 158 genomletade wps-filer på totalt 38 sekunder.

 

DELPHI4Test2002 (Utformat i Delphi4 i Windows XP) i Windows Vista, FindTextProgrammet — särskilt utvecklat av BellDharma eftersom Microsoft inte klarar av att hitta godtycklig text på hårddisken:

 

— Man skriver in texten man söker efter (Exakt, eller på annat sätt [tillval finns]), väljer filtyp [eller Alla], väljer katalog (eller hela hårddisken) och kör Enter; Resultaten presenteras snabbt, perfekt översiktligt även under sökningens gång, samt i slutänden korrekt och felfritt på samtliga filtyper — för att nämna alternativa exempel till Microsofts Programmerande Genier som visar att DET GÅR ATT LÖSA UPPGIFTEN:

 

Resultat:

Tid totalt

38 Sek

158 wps-filer

 

Det är samma på *.PAS-filer

Windows Vista kan inte heller inkludera text i PAS-filer; Vista kan inte söka efter text varken på *.wps eller *.pas.

— Vi finner FÖR ÖVRIGT samma »syndrom» på Google(Desktop): GoogleDesktop klarar inte *.wps-filer.

— Se även i GoogleDesktop toppar strömligan: När jag upptäckte det, avinstallerades GoogleDesktop omedelbart (December 2008), och har sedan dess inte testats mera.

 

Samma fel i XP:

Samma fel finns på Microsoft sökmotorn i Windows XP:

 

Exempel:

Sökning på en känd wps-fil (här Delphi.wps) med känt innehåll (”information på systemnivå”) ger

 

Objekt:

 

 

 

 

 

”Sökningen är klar. Det finns inga resultat att visa”

Också *.pas-filer i Windows XP visar samma resultat: ”Sökningen är klar. Det finns inga resultat att visa”;

— Felet gäller även för XP:s ServicePack 2.

— Den rena XP-delen testades av mig på en PackardBell-dator från juli 2002, och den senare delen med XP Service Pack 2 från Juli 2006:

— Utforskaren i Windows XP och Windows Vista klarar inte av att söka/hitta text i Microsoft WORKS-filer (*.wps) eller vanliga textfiler (*.pas, Borlands DELPHI-filer).

— Det var med den upptäckten i Windows XP (Juli 2002) som DELPHI4Test2002 utformades — för att kunna använda datorn för det den var tänkt för. Det projektet lyckades väl — och har kommit till stor nytta allt sedan dess (nu inne på sjunde året).

 

SÅ: man kan undra:

Varför göra en så omständlig sak av en så enkel uppgift, Microsoft?

 

— Jag tror mig veta svaret på den frågan:

— Microsofts programmerande personal kan inte lösa uppgiften.

— Visa (snälla) att jag har fel. Det vore det enklaste.

 

— Utforskaren i Windows 95 klarade saken galant

— Det är därför felet har hängt med allt efter Windows-95-eran:

— Utforskaren i Windows 95 klarade saken galant. Sedan, tydligen, var det kört i backen (många eldsjälar lämnade Microsoft, och de nya som kom in har inte avancerat nu heller, det har nu gått tolv [12] år sedan ..., men jag VET inte om det är den verkliga förklaringen).

 

— Exempel PÅ DEN ENKLA ENKELHETEN I TEXTSÖKNING OCH SOM MICROSOFT HELT TYCKS HA TAPPAT BORT:

— Ta fram Sökrutan (F), en enda smal rak ruta räcker;

 

 

— Skriv in sökfrasen.

— Tryck Enter.

— Klart.

 

— Varför kan (KUNDE) inte Microsoft Corporation lösa den ytterst enkla uppgiften?

— Därför att företaget — tydligen — inte förstår datorn, vad den är och vad den används till:

— Text, bild, signal. Inte kapital mjölkko. Seriösa — skickliga — programmerare fås inte för pengar, inte ens för allt guld som finns, det är intresset det hänger på. KonkretPraktisktExempel (tydligen): Microsoft (efter Windows 95).

 

— I Windows Vista har Microsoft satt upp ÅTKOMSTHINDER så att normal åtkomst på kataloger och filer hindras:

— DelphiAlternativet kan inte köras (fullt ut) i Windows Vista, avbrott sker (på ställen som bestäms av Microsoft) enligt

 

 

— Känslan av att betraktas som något slag inbrottstjuv blir (alltså) påtaglig med ovan plötsliga uppvisningar — bara för att man vill läsa boken man köpt: se vad som finns på den dator man faktiskt själv har köpt.

— Är det någon som känner sig livegen? Till och med Förnedrad kanske?

— Den totala sökmotor som (i DELPHI4Test2002) fungerar på HELA hårddisken i Windows XP klipps (alltså) delvis bort i Windows Vista så att bara en begränsad del kan nås.

— Det går alltså inte ens att sätta upp en förteckning över EXAKT vilka filer/kataloger som finns i på hårddisken i WindowsVista: när det t.ex. kommer till ”Program”, säger Vista stopp vid en viss nivå med ovanstående typinformation som närmaste upplysning.

— Det är garanterat INTE en vänlig, välkomnande arbetsmiljö. Det skapar bara obehag, otrivsel.

— Därmed har också definitiva hinder satts upp i Vista för att alls kunna göra en rättvis jämförelse med den traditionella (öppna och fria) datoranvändningen.

— Det bara understryker att ANVÄNDAREN under Windows Vista snällt får finna sig i att bli tilltalad som typ krigsfånge med begränsad behörighet till inrättningens egendom.

 

 

 

 

MicrosoftVista bildFragmentering

När DELPHI4Test2002 först kördes i Windows Vista (hösten 2007) visade sig omedelbart nedanstående:

 

Objekt:

 

originalet i Windows XP:

 

den stympade versionen i Windows Vista:

 

 

— Windows Vista hackar sönder vissa delar av programrutiner som fungerar väl i t.ex. Windows XP.

— Exemplet ovan visar hur en typografisk ekvationsyta (här från DELPHI4Test2002) som fungerar perfekt i Windows XP sönderstyckas i färgytorna av Windows Vista (bryter sig in mitt i ScanLines och bara tar över).

— Effekten är densamma man får om man kör en DVD-film i XP och samtidigt försöker köra något annat (bildritande) program: processerna växelverkar och resultatet blir en delvis fragmentering (på det bisittande program som ges lägst prioritet).

— Exemplet i DVD-testet visar att ORSAKEN till Windows Vista-fragmenteringen uppenbarligen är en pågående MULTIPLEX av olika programtrådar och som Microsoft Corporation tydligen inte klarar av att hantera väl.

— Bildfragmenteringen i Windows Vistas bidrar (naturligtvis) ytterligare att sänka anseendet hos Microsoft Corporation. Man undrar (snart sagt) vad det företagets personal klarar av ANNAT än att demolera och förstöra?

— Visa.

 

 

 

 

ARKIVAcr\WEB_XP7.BMP

Microsofts reguljära programförstöring

Exemplet nedan visar i sammanställning det förmodligen i särklass fräckaste av allt från Microsoft Corporation:

 

Objekt:

 

 

 

 

— Windows VistaDatorn inhandlades hösten 2007 på OnOff.

— Det visade sig att det gamla ordbehandlingsprogrammet Microsoft WORKS 4.0 från Windows 95-eran fungerade också på Windows Vista — frånsett att tangentkommandot för nedsänkt inte kopplade. I övrigt fungerade allt som på Windows 95, och även perfekt på Windows XP.

— Det MsWORKS 8.0 som medföljde Vista är (var) en ren katastrof till jämförelse: företaget har plockat bort Bokmärkesverktyget, och i övrigt stympat hela programmet till nära oigenkännlighet: Helt värdelöst skräp i jämförelse med föregångaren MsWORKS 4.0.

— Efter ca ett halvårs arbete i den ordningen, plötsligt efter en MicrosoftUppdatering, händer följande:

— MsWORKS kalkylblad börjar bete sig underligt: vissa funktioner ser ut att, plötsligt, ha ändrats så att man inte känner igen grundfunktionen, samt att då man går ur kalkylkortet och tillbaka till ordbehandlingsläget, det som fanns sist i Urklipp bara läggs in närmast framför kalkylkortet — oavsett storlek. Bara rakt över.

— Först fattade jag ingenting av denna plötsliga förändring.

— Då jag sedan tog tillbaka det aktuella wps-dokumentet till XP-datorn och startade upp det med det aktuella inbäddade kalkylkortet, visade sig ovanstående upplysande skylt:

— ”Objektet har skapats med ett program som inte längre är tillgängligt eller som är felinstallerat”.

— Windows Vista MicrosoftUppdatering.

 

— Vid försöken att avinstallera de (DÅ) senaste uppdateringsfilerna, lyckades det för alla utom två, dessa saknade kommandon för avställning.

— Vid kontakt med Microsoft slutade hela äventyret med att personalen backade ur genom att hänvisa till en annan avdelning — utan att själva lämna någon garanti för att för sin del föra sakinnehållet vidare till sina kolleger; Meningen, som dock heller ingen tycktes vilja skriva under på, var tydligen som det får förstås den att användaren själv skulle tvingas ta om allt från början igen med personer på en annan avdelning. Känns ansvarsfullheten igen?

— Det bara ansluter till Microsofts numera välkända världsuppfattning — som det tydligen får förstås eftersom ingen träder fram till något klargörande försvar — att Microsofts främsta tjänstehjon är den tåliga och hyggliga mänskligheten som hjälper Microsoft med all statistik och felrapporter utan arvode, utför deras markservice globalt, över hela planeten, och som den enskilde användaren sedan också förväntas betala för, särskilt.

— Ett mera intimt PÅTVINGAT fotslick i härskarens spår lär man få leta efter.

— Trots upprepade propåer att meddela om HUR de tydligt korrumperade uppdateringsfilerna kunde tas bort, gavs ingen vidare respons från Microsofts personal i saken. Därmed är också saken avgjord, speciellt beträffande det företagets allmänna kredibilitet.

— Det räcker med ett exempel.

Microsoft förstörde användningen av ett tidigare väl fungerande Microsoftprogram. Personalen vägrar ta ansvar.

 

— Microsoft är tydligen — att döma av närmast ovanstående exempel — ute efter att utestänga sina gamla program från framtida operativsystem, exemplet ovan ;

— De gamla, fortfarande väl fungerande programmen, tar MÖJLIGEN upp marknadsandelar från Microsoft Corporation och som kanske gör användaren mera produktiv än vad Microsoft Corporation hade tänkt sig.

— Det är i varje fall den slutsats som framträder mest tydligt ur de dunkla sammanhang som KAN förknippas med företaget Microsoft Corporation och dess förehavanden, rakt framför ögonen på användaren, ovanstående exempel.

— Om Microsoft har någon invändning mot den här beskrivningen, vänligen visa ett trovärdigt, logiskt, alternativ till ovanstående klart nedlåtande allmänna omdöme. Det vore glädjande.

 

 

 

 

Microsoft Windows

Internet Explorer 8 vandaliserar

öppningen av OpenOffice kalkylblad

 

Objekt:

 

 

 

 

 

Den nya versionen av webbläsaren Microsoft Windows Internet Explorer 8 (våren 2009) har demolerat föregående version 7 — i möjligheten att öppna OpenOffice-kalkylblad:

— Medan version 7 öppnar upp korrekt i läsläge med ett verktygsfält överst där man kan öppna i skrivläge (objektet ovan vänster), visar version 8 en helt demolerad/vandaliserad kopia som inte alls kan användas:

— Verktygsraden är borta, och hela dokumentet ligger uppskrollat så att i princip ingenting syns, och det går heller inte att ändra på den ordningen: man kommer inte åt några kommandofält.

minÅTGÄRD:

— Använd inte Internet Explorer 8.

— Är programfabrikanten inte mera noga än den kan gå igenom/intressera sig för en elementär checklista för att se om programmet INTE åstadkommer vandalisering i ALLMÄNNA tillämpningar SOM föregående version fungerade i, kan det lika gärna vara.

 

 

 

 

Microsoft

RTF-suffixBuggen i WordPad Win95

RTF-kompilatorn i WordPad Win95 — samt RichEditTextBox i Delphi4

Aab

— Efter varje ÄNDRING upphöjt-nedsänkt tappas första suffixet bort:

— Skriver man alltså

Aabababababab

blir resultatet bara

Aabababababab

— Alla suffix (utom sista) tappas bort.

— I Windows XP hade RTF-felet ovan i WordPad ordnats upp. Det är här okänt vad som gäller för RichEditText-komponenten i senare DELPHI-versioner.

minÅTGÄRD:

— Separat RTF-kompilator (specialprogram alltså).

— Att dock (i längden) utföra dylika KOMPENSATIONER för den kommersiella marknadens (uppenbara slarv-) missar, blir DRYGT.

— PENGAR kan aldrig köpa genuint intresse — stabila konstruktioner. Det är motivationen att åstadkomma något positivt — tillsammans — som gäller.

— Det är (således också, naturligtvis) inget kul att själv vara ensam om att ha (många) fungerande specialprogram som förvandlar datorn till det superpaket den (en gång i tiden) var tänkt för. Bra för mig. Än sen då?

— Avstå (hellre), om inte också andra människor kan få ta del av resultatet.

— Kör med penna och kollegieblock med rutat papper istället. Det felar aldrig.

 

 

Microsoft

WORD2007-vandalisering av WORD2000

ARKIVAcr\WEB_XP7.BMP

 

Objekt:

 

originalet i WORD 2000

 

presenterat i WORD 2007:

 

 

Med granskningen av WORD2007 — från tidigare erfarenhet av WORD2000 — infann sig ytterligare upptäckter av hur Microsoft Corporation lyckas demolera sina egna (gamla) program. Exemplet ovan visar hur en vitReliefad text i WORD2000 presenteras helt vanställd i WORD2007. Programmet kan inte användas eftersom det vandaliserar original.

minÅTGÄRD:

— Använd inte WORD 2007 (undvik Microsoft Corporation-produkter överlag, tydligen: personalen kan, uppenbarligen, inte lösa/upprätthålla elementära programuppgifter; situationen kommer, följaktligen garanterat, att förvärras framöver).

— Använd om möjligt äldre versioner av datorprogram generellt: de är mera stabila, bättre genomtänkta, enklare, tydligare.

 

 

 

 

GoogleDesktop toppar strömligan

MED GoogleDesktop (2009) installerat drar datorn enorma mängder ström. UTAN GoogleDesktop blir det lugnt och fridfullt.

Graferna nedan från AktivitetsHanteraren i Windows Vista på en Aspire M5100-9E77 DualCore-dator (OnOff 2007).

 

Objekt:

 

 

 

DATORNS STRÖMFÖRBRUKNING är (direkt) proportionell mot YTINNEHÅLLET för ovanstående kurvor (ytan mellan kurvan och baslinjen).

— Vi kan kontrollera det direkt via vägguttaget med hjälp av en energimätare (finns på RUSTA [2009] för under 300 kr).

— Ovanstående kurvor motsvarar dryga skillnader på upp emot 50-100 Watt beroende på (datorProcessorerna »pumpar» i olika perioder med olika intensitet): Ju mera datorns mikroprocessorer arbetar, desto hetare blir omgivningen och desto snabbare åldras komponenterna och därmed kortare livslängd för datorn.

— Exakt VAD GoogleDesktop sysslar med som skulle vara SÅ viktigt att datorn (över-)belastas även när inget program är igång (utom GoogleDesktop) är här okänt. [Det LÅTER i varje fall som att någon håller på att KAPA datorn: den temperaturstyrda fläkten i datorns chassilåda tycks tävla med sig själv i varierande gaspådrag].

— GoogleGruppen verkar inte heller ge några utrymmen för en godtycklig användare där typ ovanstående olägenheter kunde rapporteras — ett tyvärr alltför vanligt webbsyndrom överlag.

— GoogleDesktop lägger dessutom beslag på Windows normala sökfunktion [F3] med tillhörande nymodigheter i design — vilket heller ingen information ges om förrän man får se det efter installationen.

minÅTGÄRD:

— Använd inte GoogleDesktop;

— Finns ingen varuspecifikation på ett program INNAN något installeras och där det KLART framgår vad programmet går ut på, vad det kräver i processorresurser etc, låt det vara. Avstå.

— Det finns (för Windows Vista) en bra PanelGadget med ”varvräknare” som visar processorernas upptagenhet, samt hur mycket datorminne som utnyttjas för tillfället. Installera den komponenten OM MÖJLIGT (det kan vara vissa problem där också ...), den ger, enligt observationer, en direkt proportionell översikt över datorns strömförbrukning.

 

 

 

 

Övrigt i Vista — snabbare än XP

Frånsett kopiering av data till/från hårddisken (vilket är en ren bedrövlig katastrof i Windows Vista — allt ska kontrolleras i det oändliga och även minsta lilla överföring tar TID) fungerar typ Delphiprogram (märkbart) snabbare med Vista än XP;

— Den skillnaden SKULLE kunna återföras på att Vistadatorer (ju) är (betydligt) nyare än XP-datorer och därmed utrustade med snabbare processorer. Mitt praktiska exempel visar dock att så inte är fallet;

— Jag köpte en helt ny XP-dator (våren 2008) EFTER Vistadatorn (hösten 2007), specialbyggd av en datorfirma med de allra senaste komponenterna. I jämförelse med samma Delphirutiner i de olika operativsystemen, är det trots denna detalj Vistadatorn som är den märkbart snabbare.

— Skillnaden SKULLE möjligen bero på att de olika datorerna har något olika grafikkort. Men uppgifterna stödjer inte heller denna detalj: Den äldre Vistadatorn har ett bildskärmskort typ NVIDIA GeForce 8600 GT medan XP-datorn har den nyare (snabbare) typen NVIDIA GeForce 8800 GT. Trots det, är alltså Vistadatorn den snabbare. Skillnaden är dock i vilket fall marginell.

 

 

 

MicrosoftCorporationExempel

 

innehåll: SÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F ·

 

 

MicrosoftCorporationExempel

ämnesrubriker

 

                      

 

 

innehåll

              MICROSOFT EXEMPEL

 

                      

 

                                                         MicrosoftVistas snurrande ring

 

                                                         MicrosoftVista bildUtsmetning

 

                                                         Söka efter text — Microsoft Windows Vista

 

                                                                            Exempel på VistaFindTextSökning:

 

                                                                            Jämför (utanför Microsoft):

 

                                                                            Samma fel i XP:

 

                                                         MicrosoftVista bildFragmentering

 

                                                         Microsofts reguljära programförstöring

 

                                                         Internet Explorer 8 vandaliserar

 

                                                         RTF-suffixBuggen i WordPad Win95

 

                                                         WORD2007-vandalisering av WORD2000

 

                                                         GoogleDesktop toppar strömligan

 

                                                         Övrigt i Vista — snabbare än XP

 

 

Senast uppdaterade version: 2012-10-09

*END.

Stavningskontrollerat 2009-07-14

 

rester

*

åter till portalsidan   ·   portalsidan är www.universumshistoria.se/AaPassagen/PassagenIndex.htm