UNIVERSUMS HISTORIA | PemE1c | REGISTER elektroniken | Elektronikens grunder | 2015IV27 a BellDHARMA production  |  Senast uppdaterade version: 2016-10-20 · Universums Historia

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER  ·  förteckning över alla webbsidor

 

ELEKTRONIKEN i separat sakregister för Praktisk Elektromekanik

 

Bildkälla: Författarens arkiv · MONTAGE: 11Jun2013  E12  Bild 105 — 24Maj2010 R Bild84 · Nikon D90 • Praktisk Elektromekanik — finmekanik för hobby och amatörer Se även från HUVUDDOKUMENTET MED ÄMNESORIENTERING

 

 

ELEKTRONIKEN  i  separat sakregister för Praktisk Elektromekanik

 

Gammaprojektets alla dokument — Maj2012-Jul2016 | OP-tabell CMOS-JFET |  

 

Särskilt SAKREGISTER till Elektroniken

 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

 

2TGammaKretsen — Maj2016

A

Användarmanual DSOför nybörjare på digitala oscilloskop

AUTOMATISKA ELEKTRONISKA STRÖMSÄKRINGAR

B  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

Basdata — Americium 241 gammaenergier

BATTERIINDIKERINGindikering för låg batterispänning

Batterikontakterenkla sätt för kopplingsdäck

RingPlus-metoden

Brusallmän elektroniskt översikt

Brusexempel — sammansättning av sinusvågor med olika frekvens och amplitud (FourierAnalys)

Sammansättning

ROTEN UR HERTZ

Användning

Energigrunder

SNR — signal till brusförhållande

DecibelVolt

Batteribrus

BRUS I BATTERIERBoggs 1995

BrusSNR/MDS-matematiken till DIY(GDS)-GammaSensorerna

Byt Batteriindikering

C  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

CoRTbattkontaktresistansmätare

D  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

Digitala oscilloskopanvändarmanual på svenska med exempel

DIGITALOSCILLOSKOPETS BRUSGOLV — säkra mätgrunder

DIODEN

 

                   Zenerdioden

 

                   Schottkydioden

 

                   Lysdioden

 

                   Fotodioden

 

Dioden och Transistorn

DSO-manualen — manual (UTD2025CL) för nybörjare på digitala oscilloskop

E  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

Elektronikbegreppen översikt

ELEKTRONIKGRUNDERNA komponentgrunderna

ELFA

F  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

FuseBoxsäkringskretsar

G  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

GammaOP

GAMMAPROJEKTET

Gammaprojektets alla dokument alla dokument — Maj2012-Jul2016:

Gammaprojektets alla dokument — Maj2012-Jul2016:

 

PemEappGS            GammaSensorn — projektet inleds Maj2012 — inledande test med TIA-förstärkare.

PemEappGP            Gammaprojektet med Översikt.

PemE1                     Elektronikgrunderna.

PemE1a                     Spänningsregulatorer — Orientering |  OP-Zener |  Likriktning .

PemE1aOpSR        Spänningsregulatorer — OPERATIONSFÖRSTÄRKARBASERADE emitterstyrda

PemE1b                     2TGamma — De första fungerande GammaSensorKretsarna med PiN-diod och 2st transistorer — inga lödningar, inget ytmonterat, inga etsningar.

PemE1c                     DSO-manual för nybörjare  |  Användarmanual DSO — för nybörjare på digitala oscilloskop |.

Pem1d                        GammaOP  — Utvidgade Gammasensorkretsar med PiN-diod och Operationsförstärkare.

PemEreg                — DETTA DOKUMENT — Separat sakregister till Elektroniken i Praktisk Elektromekanik.

PemEref                 Referensgrunderna till Elektroniken.

PemE2Krets            Kretsteknik med Koppartrådsvalsning och KontakthylsorKretskonstruktioner som medger hög packningstäthet med hålkomponenter — utan lösning och utan etsning.

PemEappNchFB    AUTOMATISKA ELEKTRONISKA STRÖMSÄKRINGARÖverbelastningsskydd.

PemEappNoise      SIGNALSTÖRNINGARBRUSBEGREPPETBrusLådan.

PemEappTOUCHMOSFET-Touch.

PemSO8DIL            Ytmonterat till Hålmonterat7 st exempel med MAX4475.

 

sakregister till elektronikenPraktisk Elektromekanik för amatörer

GAMMASENSORN — inledningsdokumentet från 2012 — med resume’ Feb-Jul2016

Gammasensorer — kort projektöversikt 2016 av amatörbyggen med PiN-diod + diskreta komponenter utan behov av lödningar, kretskort eller ytmonterat

2TGamma — med transistorer

GammaOP — med operationsförstärkare

GammaWebbenlista (Jun2016) på Gör-Det-Själv-Gamma-Sensorer MED kretsscheman

GRINDAR

                   AND--Och

 

                   OR--Eller

 

                   INV--Inverteraren

 

                   NAND NOR XOR XNOR

H  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

Högresistansmätning

K  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

KONTAKTHYLSA

Kontaktmätning

Kontaktresistansmätaremätinstrument, mätexempel

Kontaktresistanserledningsresistanser för olika material

Kontaktresistanserolika kopplingsdäck, jämförande tabell

Kontaktresistansertabell i orienterande översikt med olika stift-hylskopplingar

Koppartrådsvalsen

Kopplingsdäck

Kopplingsdäck, Lilla Kopplingsdäcket

Kopplingsschema och Kretsschema

KOPPLINGSSCHEMA

Kretsdragningmetoden med Koppartråd

KRETSSCHEMA

Kretsteknikutvecklingen av ledningsdragning med Koppartrådsvals: total frihet från lödningar

L  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

LIKRIKTNING

                   Från Primär Strömvåg till Sekundär användbar likström

 

                                      Dioden

 

                                      HalvVägsSymmetriska med ±V-ugångar — PRAKTISKT TESTEXEMPEL med Lilla Kopplingsdäcket

 

                                      HelVägs-Halvsymmetrisk Extra Positiv — PRAKTISKT TESTEXEMPEL med Lilla Kopplingsdäcket

 

                                      HelVägs-Halvsymmetrisk Extra Negativ — PRAKTISKT TESTEXEMPEL med Lilla Kopplingsdäcket

 

                                      HelVägs-Halvsymmetriska med Extra PositivNegativ — KOPPLINGSSCHEMA GENERELLT

 

                                                         Hel Vågs Likriktad Laddningspump

 

                                      HelVägs-Halvsymmetrisk Extra Positiv — PRAKTISKT TESTEXEMPEL med Lilla Kopplingsdäcket

 

                   SAMMANFATTNING

 

                   KONVENTIONELLA LINJÄRA TRANSFORMATORSPOLAR

 

                   Switchade AC/DC-nätaggregat

 

                                      DSO-mätning

 

                                      Sammanfattning DC-SMPS sammankoppling av flera enheter

 

Lilla kopplingsdäcketallmän beskrivning

Lilla kopplingsdäcketförbättra kontaktbleckens kontaktresistans

M  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

Mikroswitchen

MosfetTOUCH

Mätställensärskild testreferens i dokumentsamlingen

N  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

NCH FuseBoxkortslutningsskydd

O  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

Oscillatorer — se utförligt i RC-oscillatorer

OP-baserade emitterregulatorerspänningsregulatorer med operationsförstärkare

                   4T-PBSR-OPemSR-Aug2015

 

                   30V-OPemSR-Okt2015

 

Operationsförstärkare — tabell med jämförande basdata på CMOS-JFET-OP:s

OPERATIONSFÖRSTÄRKAREN

                   Komparatorn

 

                   Komparatorns motkopplingar

 

                   Icke inverteraren [Direktförstärkaren]

 

                   Spänningsföljaren

 

                   Inverteraren

 

                   TransResistansförstärkaren -- TIA

 

                   Differentialförstärkaren [Subtraheraren]

 

                   DIREKTA Summaförstärkaren

 

                   INVERTERANDE Summaförstärkaren

 

                   Praktikexempel TIA

 

OPGamma

P  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

PBSRPotentialbarriärbaserad SpänningsRegulator

R  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

RC-OSCILLATORER

                   RC-matematiken Basic

 

                   Kapacitiv reaktans

 

                   Elementära RC-oscillatorn

 

                                      PWM — Pulse Width Modulator

 

                   Allmänna RC-oscillatorn

 

                                      DiskretaTransistorOscillatorn

 

                                                         TrueBREAKbeforeMAKE

 

                                                         LaddningsPumpning

 

                                                         Elementär laddningspumpsteknik

 

                   VCO — Voltage Controlled Oscillator

 

RC-matematiken

                   RESISTANSER

 

                   KAPACITANSER

 

REFERENSER TILL ELEKTRONIKEN elektronikgrunderna: komponentgrunderna

REFERENSER TILL ELEKTRONIKEN elektronikgrunderna: strömförsörjningen från början

Resistanser i serie och parallell

S  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

Signalbrus

BRUSEXEMPEL

Signalstörningargeneralgenomgång

Spänningsdelaren

Spänningsregulatorer — Orientering

3T-PBSR

4T-PBSR

Emitterregulatorer

OPemSR — OperationsFörstärkarBaserade Emitterstyrda Spänningsregulatorer, kort inledande snabböversikt

OP-baserade emitterregulatorer

OP-Zener”SuperZenern”

STABIL SPÄNNING

 

                   Rin — INRE RESISTANS

 

                   ZenerRegulatorn

 

                   PotentialBarriärSpänningsRegulatorn [PBSR]

 

                                      SiHEAT — KISELKRISTALLENS TEMPERATURKÄNSLIGHET

 

                                      PBRS-exempel — KOMPONENTBESTYCKAD PBSR I EXEMPEL

 

                                      PlusMinusPBSR

 

                                      Utförlig komponentbeskrivning

 

                                      NollPBSRegulatorer — FULLSTÄNDIGA NOLLREGULATORER

 

                   Skyddskretsar

 

                                      Exempel på strömsäkring med optokopplare

 

Stabil spänning från börjanfundamentala baskretsen

Strömförsörjningen i översikt

Strömförsörjningsblocket — VANSON — förarbetet till Gammasensorn (utvecklingsreferens)

STÖRKÄLLOR — speciellt besvärliga

SÄKRINGSKRETSAR

                   Strömsäkringskretsar

 

                                      NCHfbNPNtyr -- MosFet N-kanals Strömsäkring med Bipolär NPN-transistor + Tyristor

 

                                      STRÖMSÄKRING AC för SMPS — Del1

 

                                                         PemEappNchFB.htm - ImpulsRelä

 

                                      STRÖMSÄKRING AC för SMPS — Del2: JfetBASERAD ELEKTRONISK AC-SÄKRING

 

                                      NchFB-TYR — TYRISTORBASERAD ELEKTRONISK SÄKRING

 

                                      NchFB-CMOS — NANDBASERAD ELEKTRONISK SÄKRING

 

                                      NchFB-JFET-NAND — JFET-NANDBASERAD ELEKTRONISK SÄKRING

 

                                      NCH-Fusebox — supersäkert kortslutningsskydd: originalet från 2010

 

                   ÖVERBELASTNINGSSKYDD

 

                                      ÖVERBELASTNINGSSKYDD MED KISELDIODER

 

                                      ÖVERBELASTNINGSSKYDD MED NTC-MOTSTÅND

T  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

TIAtransimpedansförstärkare

Touchinduktiv elektronik med MosFet-transistor

Transienter från SMPS-enheter

Transientspikarjämförelse mellan linjära och switchade nätaggregatr

Transientsvar — term som används vid test av spänningsregulatorer: (L=Rt)=Ut/i

TRANSISTORN

                   Bipolära TRANSISTORN — NPN

 

                   Bipolära TRANSISTORN — PNP

 

                   Darlington

 

                   Unipolära TRANSISTORN — Nch

 

                   Unipolära TRANSISTORN — Pch

 

                   Transistorbeteckningar — Industriell standard

 

                   Transistorns anslutningsben

 

                   Transistorns märkningsnomenklatur — transistorns beteckningar

 

                                      Förstå Transistorn

 

                                      Testkoppling TransLED

 

TRANSRESISTANSFÖRSTÄRKARENTrans Resistans Förstärkaren, eller Trans Impedans Förstärkaren (konv. TIA-förstärkaren)

TYRISTORN

 

                   INDUKTIV ELEKTRONISK TOUCH

 

                   MOSFET LinePowerInductive TOUCH

V  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

Vansonanalysenmördartransienterna från switchade nätaggregat som sabbar finliret

Vansonrippletde snabba störtransienterna från switchade nätaggregat

Ö  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

Överbelastningsskyddtermosäkringar med NTC eller Kiseldioder

 

 

 

 

 

APPENDIX

APPENDIX:

 

APPENDIX

 

 

Kopplingsschema och Kretsschema — termernas innebörd

Kopplingsschema och Kretsschema — termernas innebörd

 

 

Kopplingsschema och Kretsschema — innebörd

 

 

KOPPLINGSSCHEMA:

Exempel:

 

Kopplingsschema — den teoretiska funktionen och förklaringen

—————————————————————————————

 


 

Kopplingsschemat används som KARTFÖRKLARING OCH KOPPLINGSANVISNING för att t.ex. koppla upp en viss elektronisk byggform på ett kopplingsdäck för analys och test.

 

 

Ett KOPPLINGSSCHEMA beskriver KOPPLINGAR MELLAN ELEKTRONISKA / ELEKTRISKA KOMPONENTER, deras inbördes KOPPLING, hur komponenterna samverkar, och (som, således) förklarar / avbildar funktionen i ren teori.

[Eng., connection diagram (NORSTEDTS) — används knappast för kopplingsschema].

 

KRETSSCHEMA — till kopplingsschemat ovan:

Exempel:

Kretsschema — det praktiska utförandet: ledningsdragningen i detaljerat utförande

—————————————————————————————

 

 

 

Ett KRETSSCHEMA beskriver DE ELEKTRISKA LEDNINGSVÄGARNAS EXPLICITA DRAGNING — diagram, mönsterschema [kretskort, kretskortslaminat, mönsterkort] — i en byggform som baseras på ett bestämt kopplingsschema = en bestämd uppsättning elektroniska komponenter.

[Eng., circuit diagram — används ofta också i beskrivningen av kopplingsscheman].

 

I engelskan används de bägge figurdelarna i Koppling och Krets ofta (kaotiskt, godtyckligt) i varandras innebörder med samma benämning

 

”circuit diagram”

 

utan någon direkt särskiljande ordning annat än (ev.) bifogade figurer.

 

 

 

KARAKTÄRISTISKA OP-DATA

OP-tabell, översikt — 6Jul2016 — Mätplats A

 

 

KARAKTÄRISTISKA OP-DATA

Basinfo att studera för översikt i val av CMOS-JFET-OP för viss applikation

 

 

Diagramformen nedan i Vout, samt övriga basdata, är sammanställd med referenser från respektive OP:s datablad. Vout-diagrammets form har utformats medvetet för att en van OP-användare »direkt med blicken» ska kunna avgöra marginalerna i OP:ns utgångssving samt OP:ns förmåga att läsa insignaler för meningsfulla utgångsresultat.

   Den mest nivåavkännande ideala OP:n i tabellen nedan är (således) ICL7612. Nackdelen är att matningsspänningen är begränsad, samt att hastigheten/kraften i spänningsändringen (V/µS) är den lägsta av alla: ICL7612 är långsam — men utomordentligt noggrann med ett litet minus för relativt hög offset — som dock går att balansera bort.

 

 

CMOS--JFET Singulära Operationsförstärkare

————————————————

TESTFÖRHÅLLANDEN:

 

NOTERA ATT FABRIKANTERNAS DATABLAD AVSER TYPVÄRDEN FÖR HELA PRODUKTEN, MEDAN TESTOSCILLOGRAMMEN NEDAN ÄR FRÅN EN ENSKILD OP-INDIVID FRÅN EN SPECIFIK SKEPPSLAST OCH SOM SKILJER SIG MER ELLER MINDRE MARGINELLT inbördes i produktfamiljen MELLAN OLIKA OP-KAPSLAR.

 

 

TestConditions: Con=VoltageFollower; Usupply V+@5V000 V–@GND: RLoad=1M; NoiseTest Vin+=GND,

 

D U T

device under test

 

 

 

 

 

 

 

OP

 

ICL7612:

 

MAX4475:

 

CA3130:

 

CA3140:

 

TL071:

 

 

Rin, TΩ

 

1

 

1

 

1,5

 

1,5

 

1

 

 

Inp.NoiseEq., nV / √Hz

 

100

 

4,5

 

23µA @ 0,2MHz

 

40 @1KHz

 

18

 

 

Isupply,  mA

 

1 ¦ 0,01

 

2,5

 

2

 

4

 

1,4

 

 

High

 

VutH: Us ¦ VinH: Us + 0,15

 

VutH: Us ¦ VinH: Us – 1,6

 

VutH: Us ¦ VinH: Us – 3,0

 

VutH: Us – 2V ¦ VinH: Us – 2,5

 

VutH: Us –1,5 ¦ VinH: Us

 

 

 

 

 

 

 

 

Low

 

VutL: GND ¦ VinL: GND – 0,15

 

VutL: GND ¦ VinL: GND – 0,2

 

VutL: GND ¦ VinL: GND – 0,5

 

VutL: GND ¦ VinL: GND – 0,5

 

VutL: GND +1,5 ¦ VinL: GND

 

 

Total Out  ¦  in, %

 

100% ¦ 106%

 

100% ¦ 72%

 

100% ¦50%

 

60% ¦ 60%

 

60% ¦ 100%

 

 

V/µS

 

1,6

 

3

 

10¦(19)

 

9

 

13

 

 

Usupply MAX Volt

 

18

 

5,5

 

16

 

36

 

36

 

 

Usupply MIN Volt

 

2

 

2,7

 

5

 

4

 

[ 3 ]

 

 

Offset, mV

 

2

 

0,07

 

2

 

2

 

3

 

 

Data BookRef

 

Intersil 1986, 2007

 

Maxim 2012

 

RCA 1984

 

RCA 1984

 

Texas 1986

 

 

Noise @ Test

@ 1mV/DIV--10µS/DIV

 

 

 

 

 

 

 

Pulse @ Test

1V/DIV--5mS/DIV

 

 

 

 

 

 

 

Pulse Source

GND¦2V5¦65Hz--1V/DIV--5mS/DIV

 

 

 

 

 

 

 

Noise @ TestSupply

@ 1mV/DIV--10µS/DIV

 

 

 

 

 

 

 

Noise @ DSO-GND

@ 1mV/DIV--10µS/DIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mätplats: A

Noise AC-Test DSO-GND-source reference @ 1mV/DIV--10µS/DIV:

 

RÖDA OSCILLOGRAMMET SAMMA SOM OVAN MEN ENDAST SIGNALPIXELS.

OP-datat visas som AC-uppmätt signal med utgången lika med avstängd oscillator = 0Vin+, utsignalen visas som röda — med maximalt omgivande nätskärm [övervikt Al-folie], om nödvändigt för att eliminera inverkan av nätbrum.

 

Pulse Source: Foto: 26Jul2016  OPtest

—————————————————————————————————————————————————

65Hz CH1-DC TwinTransistorOscillator -- 1V/DIV--5mS/DIV

 

    

—————————————————————————————————————————————————

PULSKÄLLANS inSIGNAL 5V000/2--GND UPPMÄTT MED CA3140 SOM SPÄNNINGSFÖLJARE [schema som ovan med 100K-resistorn mot GND borttagen].

Noise @ TestSupply @ 1mV/DIV--10µS/DIV:  Alla testade med Vin+ enbart via 1M till GND -- övre Osc-1M  borttagen -- Förstärkning A=2ggr:

STRÖMKÄLLA: 4T-PBSR-1M2012 -- reglerad 5V000 från 9V-batteri [K&C 2016].
—————————

ICL7612 iSupply 1mA.

CA3130 självsvänger med koppling till oscillatorn — pulsformen stabil med 100n från OPout till GND.

MAX4475--special SO8 till DIL8:

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisk ElektroMekanik — REGISTER ELEKTRONIKEN

 

 

 

 

END.                                                                     

 

 

 

 

 

 

Praktisk ElektroMekanik — REGISTER ELEKTRONIKEN

 

innehåll: SÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER

 

Praktisk ElektroMekanik — REGISTER ELEKTRONIKEN

ämnesrubriker

 

                      

 

 

innehåll

              REGISTER elektroniken

 

                                                         Alfabetiskt Sakregister Från A

 

                                                        

 

                                                         Appendix

 

                                                                            Kopplingsschema och Kretsschema — termernas innebörd

 

                                                                            KARAKTÄRISTISKA OP-DATA — Tabell

 

                                                        

 

                                                         Referenser

 

                                                                            ELFA -- 2013-2016+

 

                                                                                               ELFA 2016

 

                                                                            DSO -- förkortning

 

                                                                            Mätställen

 

                                                                            HOP

 

                                                                            Exponentbeteckningar

 

                                                                            Dekadiska prefix

 

                                                                            MAC

 

                                                                            TNED

 

                                                        

 

 

 

referenser

 

ELFA — 2013 ¦ 2016

Okt2016:

 

Den ytterst tråkiga och deprimerande ELFA-historien från runt efter 2000, se ELFA2016 nedan.

— På grund av företagsledningens nuvarande fasoner, nedan, mot privatpersoner rekommenderas inte ELFA längre som elektronikhandelsställe från denna webbportals sida.

 

Företaget praktiserar, tydligen som det får förstås från 2016, brott/intrång mot mänskligheten:

 

Ämne: Tack för din beställning!

Datum: 2016-02-...

 

Tack för din beställning! ..

 

Som kund hos Elfa Distrelec har du rätt att förvänta dig utmärkt service. Vi skulle gärna vilja veta om vi har levt upp till dina förväntningar i vårt samarbete eller ej. Det är endast då vi kan se till att era önskemål och behov som kund hos oss tillgodoses och att vi ständigt förbättrar oss .. .

 

Din åsikt är viktig för oss!

...

Med vänliga hälsningar

Elfa Distrelec Sverige

”.

ELFA:s e-post i samband med en beställning från en privatperson Feb2016.

 

— ELFA-ledningen har vid flera tillfällen försökt kontaktas, men den svarar inte. Bakgrund/Förklaring nedan i ELFA 2016.

 

ELFA — NOTERAT 2013 — ännu acceptabelt:

Elektronikföretaget som har i stort sett ALLT man behöver för att bygga elektronik:
— men som (med viss rätt, ännu 2013) kanske uppfattas krångligt att navigera i på deras svenska webbportal:
ELFA DISTRELEC — Elektronik & Automation
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?init=1
EXEMPEL (22Mar2013 — ännu Sep2013):
Försök söka på ”
förtennad koppartråd”. Resultat:
Inga produkter hittades med denna sökning”.
Vi VET att ELFA HAR förtennad koppartråd i MÅNGA olika dimensioner — men företaget vill inte ha (inte hjälpa den enskilda nybörjaren hitta) den benämningen i sitt register:
Ett nytt försök med ”
tennpläterad kopplingstråd” ger träff — TYPEN koppartråd vi ville ha (och som också finns så benämnd, ”Förtent koppartråd” i ELFAs kataloger).
— Jobbigt ställe kan det tyckas — men det enda mera omfattande och heltäckande som finns att välja på.
   (FÖRE omställningen runt millenniumskiftet, då företagets grundare lämnade över till andra [2001], var ELFA helt enastående att ha att göra med, min erfarenhet. Som i en enda handvändning försvann bara »det gamla hederliga superbra företaget ELFA», efter den övergången; Plötsligt möttes man av kalla, hårda, [direkt] obehagliga attityder: tidigare personal med ytterst berömvärda tillmötesgåenden hade »sovrats bort» av den nya ledningen och ersatts av typen »nyutbildad gymnasieingenjör» (med noll elektronisk praktik): den gamla, erfarna, stammen bara försvann ur sikte — min mening. Det fungerar så länge det fungerar).

 

ELFAS INTERNETUPPLAGA

 

Enda sättet [2013-, min mening] att få ordning på ELFAS (delvis kaotiska SÖKMOTORIKs) Internetupplaga är att införskaffa sig en ELFA-katalog: läsa in sig på komponentgrupper och avdelningar — det är verkligen en IMPONERANDE läsning i all sin omfattning — och framförallt produktutbudets STRUKTUR: använd sedan den inblicken som huvudbas i eftersökning av artiklar på Internetupplagan: Om inget annat fungerar, har man alltid ett artikelnummer att gå efter; ELFA har verkligen i stort sett allt man behöver.

   I dagens läge (2013) är ELFAs Internetupplaga så komplicerad att hantera för en nybörjare att man snabbt tröttnar ur och söker sig till andra företag — inköpsställen som kan uppvisa en mera begriplig framtoning i produktutbudet: Jämför förtennade koppartrådsexemplet ovan.
Notera (dock) att dessa meningar och påpekanden bara är mina egna intryck (efter 30 år som ELFA-kund): jag klarar inte ELFAS (i sig ytterst förnämliga) Internetupplaga utan hjälp av en ELFA-katalog.

   [MÖJLIG FÖRKLARING: Företagets ägare (efter 2000) förstår inte värdet av begreppet LOGISTISK STRUKTUR — hur man klassificerar ett (stort) utbud av varor via associativ sökmotorik som är omöjligt att missa in till sista skruvgängen. Varför förstår inte företagets ägare det? Därför att företagets ägare aldrig har utövat (eller förstått) hantverket bakom produkterna (Företagets grundare förstod det). Visa att jag har FEL].

 

ELFA-portalen [Aktiva komponenter] har (-2013-) länkar med datablad till de komponenter som företaget saluför (företaget annonserar [2012/13] i vissa fall med tyska ”DatenBlatt” — vad vi vet är elektronikspråket internationellt lika med — och kommer så att förbli — ENGELSKA. Inte tyska. [Det är inte tyska språket som besvärar, utan den tyska ATT I TYDEN]).

 

”ELFA ägs av den schweiziska industrikoncernen Dätwyler Group. Dätwyler Group är en internationell industrikoncern verksam inom industriella komponenter samt distribution av elektronikprodukter, baserad i Schweiz.”,

BOLAGSFAKTA — ELFA AB 2009-03-23 ¦ 09:26:06

http://www.bolagsfakta.se/pressreleaser/visa/pressrelease/96247/

 

ELFA — NOTERAT Feb2016:

Föregående (2013) noterade Elfas Internetupplaga plötsligt ersatt av en helt annan typ — inga datablad finns längre tillgängliga, m.m. .. Kontakten upphör:

 

 

1.   ELFA PLOCKAR — tydligen EGENMÄKTIGT — BORT NATIONELLT INHEMSKA INFRASTRUKTURELLA INRÄTTNINGAR — paketutlämning i Sverige via svenska infrastrukturell standard  — Posten — får inte längre användas av svenska privatpersoner, bestämmer ELFA-ledningen:

— Fullt utvecklad, redan väl etablerad valfrihet för privatpersoner att hämta ut paket och försändelser efter egna tillval, tid, och läglighet avskaffas egenmäktigt av ELFA — GENOM ATT — OAVISERAT — PÅTVINGA PRIVATPERSONER FÖRETAGSSTANDARD OCH TVINGA DEM KOMMUNICERA MED LEVERANTÖRER AV TYSKA RIKETS POST:

— Den som inte är hemma när ELFA:s Oanmälda Tyska Rikets Post anländer — utan överenskommelse, utan avisering — körande med särskilda lastbilar inne bland bostadshusen, eller om privatpersonen inte går omkring  OCH ÄR TILLGÄNGLIG PÅ MOBILEN, får inget paket.

   Tidigare väl etablerade fria egna individuella tillval har plötsligt upphävts av — ELFA.

   Tydligt fascistoida — oligarkiska (Intrångsskyddslagen A12, UDHR10Dec1948) — FÖRETAGSUPPRÄTTADE fasoner sprider sig som en löpeld (2016). ELFA är bara en i högen.

2.   ELFA TVINGAR ENSKILDA PRIVATPERSONER ATT BIDRA TILL ÖKAD MILJÖBELASTNING:

   A20.2, UDHR10Dec1948: ”Ingen får tvingas tillhöra en sammanslutning.”:

— Istället för att försöka bidra till MINSKADE FOSSILUTSLÄPP — samarbeta med en redan inhemsk etablerad postservice och deras redan etablerade fordonspark, rätten för svensken att få fortsätta vara svensk (UDHR10Dec1948—A15: ”Var och en har rätt till en nationalitet”) med en REDAN välordnad postgång med redan etablerade utlämningsställen — inför ELFA, tydligen egenmäktigt och självsvåldigt, utan varskoende eller annan propå ytterligare FORDONSPARK: lastbilar som — oanmälda — åker omkring bland bostadshusen till privatpersoner. Den som inte är hemma, som inte har mobilen på eller med sig, får inget paket.

   Besvären hopar sig.

 

 

ELFA: En gång ett Helt Suveränt Elektronikföretag att ha att göra med (1945-2001), men som nu (2016) verkar ha urartat helt (Feb2016):

 

— jätteenkelt att beställa — i princip omöjligt att hämta ut  för privatpersoner utan att utsättas för livegendomsliga fasoner:

Privata  paketmottagare tvingas ingå separata förbindelser = INGÅ I SÄRSKILD SAMMANSLUTNING med Tyska Rikets Post DHL för att alls kunna få ut sina paket.

— I det aktuellt erfarna fallet: ELFA-företagets ledning ger ingen information om det, heller, varken till den privata paketmottagaren eller Elfa-personalen, utan den privata paketmottagaren får lära sig det genom en första upplevd, bitter, förnedrande erfarenhet.

   Intrånget är uppenbart. Verksamheten är olaglig.

   (ELFA har, tydligen, omorganiserats HELT från 2016: varor hit till Sverige går via Flyg/TyskaRiketsPost — via Hamburg, Bryssel).

   Saken påtalad till Elfa-ledningen Feb2016 — med primär förfrågan om ELFA-ledningen alls erkänner fri- och rättighetsförklaringen från 1948, Kungörelsen, Åttonde stycket särskilt: ”Varje .. oförtrutet ..”. Inget svar har ännu inkommit (13Okt2016), trots flera påminnelser.

 

På förekommen anledning av ovan stående redovisade skäl:

ALLMÄN ERINRAN/REKOMMENDATION I UNIVERSUMS HISTORIA — enligt UDHR10Dec1948 — speciellt riktad till de större företag, deras ledning och organisationer, samt alla överlag som bedriver affärer med ELFA — och liknande:

 

Kungörelsen, Åttonde stycket särskilt:

— Varje människa besitter ett mandat MOT hela mänskligheten om det gäller att säga ifrån — och ett ansvar INFÖR hela mänskligheten:

 

Uppmana, insistera på, att företag, organ, instanser och inrättningar på Jorden som inte erkänner mänskliga rättigheter

 

UDHR10Dec1948 -- Kungörelsen, Åttonde Stycket Särskilt: ”.. varje individ .. varje organ .. oförtrutet ..”

 

SOM GRUND FÖR MARKNAD, HANDEL OCH ALLMÄN SAMVARO heller därmed inte är önskvärda element i mänsklighetens familj: inte på några som helst villkors vis: inte under några som helst omständigheter.

 

Rätta gärna om fel:

— Fasonerna — uppmärksammade från ELFA + Associerade som ovan — håller som det ser ut på att införa något som liknar en fascistisk världsordning:

— Lokalt Självsvåldigt Införda Bestämmandeinstanser poppar upp överallt (2016: ”.. du ska .. ska du ..”): Frikostigt delas intrångsdirektiv ut åt en redan marknadsberoende mänsklighet; Plötsligt utnyttjas (tydligen speciellt) privatpersoner, öppet, för att framhäva tydligt profiterande, inte människorättsliga, bevekelsegrunder. Internet och Satellitkommunikationer (MOBIL) utnyttjas som verkställande (privatpersonsöverordnade) privatägda organ.

 

I det uppmärksammade fallet:

— ÄMNET GÄLLER ELFA-LEDNINGENS CHOCKERANDE UPPMÄRKSAMMADE INTRÅNG (FRÅN 2016):

— INTRÅNG i rätten för varje enskild människa att få ha en egen nationalitet — tvång att anta utomnationella infrastrukturer: post;

— INTRÅNG i rätten att få använda den redan inhemska utvecklade infrastrukturen — posten:

— INTRÅNG i rätten att få avhandla ärenden i Sverige på SVENSKA — med REDAN ORDNAD POSTGÅNG:

— INTRÅNG i rätten att INTE påtvingas OAVISERAD FÖRETAGSSTANDARD:

— INTRÅNG i rätten att INTE tvingas vara underordnad Föreningen »personal finns alltid närvarande som kan ta emot paketleveranser» — med olika lastbilsföretag som OAVISERAT — utan särskilt lov eller certifikat — förpestar luften med avgaser — från ÄNNU MER PÅTVINGAD helt onödig

 

det finns — som sagt — redan en ordnad postInfraStruktur i Sverige, samarbeta med den och respektera svenskens rätt att få vara svensk, tala och kommunicera på svenska

 

LASTBILSTRAFIK (DHL, UPS, SCHENKER, ..) mellan bostadshusen, och som SJÄLVSVÅLDIGT — tydligen — har utropat mobilen SOM ALLMÄN PRIVAT KONTAKTGUD

 

man måste svara, Ha Mobilen PÅ, när Gud Ringer, annars är man inte accepterad som Person eller Individ med Grundläggande Rättigheter

 

OCH SOM LÄMNAR PRIVATPERSONER I DJUPGÅENDE — helt omöjliga utom Diktatur — BESVÄR OM MAN INTE ÄR HEMMA NÄR GUDOMEN KOMMER PÅ BESÖK MED AVGASOSANDE PAKETLEVERANSER:

 

verksamheten är fullkomligt solklart helt olaglig — inte från det paketOmkringÅkande Extra Luftförpestande lastbilsföretaget, utan från HANDELSSTÄLLET (typ ELFA) som UTAN LOV ELLER SÄRSKILT UPPRÄTTADE FÖRBINDELSER helt fräckt påtvingar paketmottagaren företagsstandard — typ ELFA från (Jan-Feb) 2016 — och som privatpersonen får upptäcka själv när den extra globalförpestande kallduschen kommer.

 

 

Till ELFA-ledningen särskilt som tydligen vägrar gå i svaromål:

 

Uteslut privatpersoner som ELFA-kunder — eller se till att respektera dessa enligt UDHR10Dec1948:

— Eller så måste företaget förr eller senare, tydligtvis, konfiskeras på grund av brott mot och intrång i mänskligheten.

 

 

DSO förkortning för Digital Storage Oscilloscope — se även i DSO-manualen

Mätställen:

 

Mätningar (2016) från olika vägguttag med kringliggande olika typ av stationär elkraftsnätsassocierad ledningskoppling uppvisar olika signalbilder för givna elektroniska komponenter.

 

Signalanalysen i detalj med hjälp av DS-oscilloskopet har visat att spänningsmätningar innefattar i vissa fall relativt kraftiga nätstörande bidrag. Se särskilt praktiskt beskrivande mätexempel i Batteriets Beröring.

   Bidragen framträder i olika omfattning från det allmänna elkraftsnätet beroende på vägguttag. Se särskilt bevis i Nätbeviset.

   I vilken mån lokalt olika apparater för tillfället är nätanslutna eller inte inverkar också, inkluderat även annan ansluten eller icke ansluten »kabelvara». Internetkabeln (LAN-kabel) — oberoende av om en värddator är av eller på — påverkar, liksom närheten till ett tangentbords anslutna USB-kabel (USB-exempel), för att nämna observerbara exempel.

   För den jämförande ordningens skull blir det alltså avgörande för beskrivningens begriplighet att, något, skilja de olika mätställena åt — först och främst via en (lägenhetsorienterad) fast nätreferens. Exakt hur denna är ordnad elektrotekniskt är här av mindre vikt (och allt för komplicerad att redovisa i detalj); Det väsentliga är att ett visst mätresultat refererar till en fast, bestämd mätstation, vilket eliminerar kaotiska sammanblandningar — med obegripliga inbördes resultatbilder. Se särskilt från Inledande Avslöjande Batteritest.

   Mätningarna i denna presentation (från 2016) använder främst tre olika mätplatspreferenser, specifika för just denna författning:

 

Mätställe A — VDs vardagsrum söder + ev. aktuellt beskriven apparatur

Mätställe B — K köket — av allt att döma mätstället med minst nätassocierade störningar

Mätställe C — VDso vardagsrum sydost + ev. aktuellt beskriven apparatur

 

 

[HOP]. HANDBOOK OF PHYSICS, E. U. Condon, McGraw-Hill 1967

Atomviktstabellen i HOP allmän referens i denna presentation, Table 2.1 s9–65—9–86.

mn        = 1,0086652u  ......................    neutronmassan i atomära massenheter (u) [HOP Table 2.1 s9–65]

me        = 0,000548598u  ..................    elektronmassan i atomära massenheter (u) [HOP Table 10.3 s7–155 för me , Table 1.4 s7–27 för u]

u           = 1,66043 t27 KG  ..............     atomära massenheten [HOP Table 1.4 s7–27, 1967]

u           = 1,66033 t27 KG  ..............     atomära massenheten [ENCARTA 99 Molecular Weight]

u           = 1,66041 t27 KG ...............     atomära massenheten [FOCUS MATERIEN 1975 s124sp1mn]

u           = 1,66053886 t27 KG  ........     atomära massenheten [teknisk kalkylator, lista med konstanter SHARP EL-506W (2005)]

u           = 1,6605402 t27 KG  ..........     atomära massenheten [@INTERNET (2007) sv. Wikipedia]

u           = 1,660538782 t27 KG  ......     atomära massenheten [från www.sizes.com],

CODATA rekommendation från 2006 med toleransen ±0,000 000 083 t27 KG (Committe on Data for Science and Technology)]

c0          = 2,99792458 T8 M/S  ........     ljushastigheten i vakuum [ENCARTA 99 Light, Velocity, (uppmättes i början på 1970-talet)]

h           = 6,62559 t34 JS  .................    Plancks konstant [HOP s7–155]

e           = 1,602 t19 C  ......................    elektriska elementarkvantumet, elektronens laddning [FOCUS MATERIEN 1975 s666ö]

e0          = 8,8543 t12 C/VM  .............    elektriska konstanten i vakuum [FOCUS MATERIEN 1975 s666ö]

G          = 6,67 t11 JM/(KG)²  ..........    allmänna gravitationskonstanten [FOCUS MATERIEN 1975 s666ö] — G=F(r/m)² → N(M/KG)² = NM²/(KG)² = NM·M/(KG)²=JM/(KG)²

 

 

t för 10, T för 10+, förenklade exponentbeteckningar

 

Dekadiska prefix

 

PREFIXEN FÖR bråkdelar och potenser av FYSIKALISKA STORHETER

Här används genomgående och konsekvent beteckningarna

 

förkortning       för        förenklad potensbeteckning — t för 10^–, T för 10^+

 

d                       deci      t1

c                        centi    t2

m                      milli    t3

µ                       mikro  t6

n                       nano    t9

p                       pico      t12

f                        femto   t15

 

I elektroniken — kopplingar, scheman — skrivs ofta enbart tusenprefixen K M osv. för de olika storheterna Resistans i OHM typ 1K, 1M osv. och Kapacitans i Farad 1µ 1n 1p osv istf. det mera fullst. resp. 1KΩ, 1MΩ, osv; 1µF, 1nF, 1pF osv.

 

Alla Enheter anges här i MKSA-systemet [Se International System of Units] (M meter, KG kilo[gram], S sekund, A ampere), alla med stor bokstav, liksom följande successiva tusenprefix:

 

förkortning       för        förenklad potensbeteckning — t för 10^–, T för 10^+

 

K                      kilo      T3

M                     mega   T6

G                      giga     T9

T                       tera      T12

P                       Peta      T15

E                       Exa       T18

Z                       Zetta    T21

Y                       Yotta    T24

 

Exempel: Medan många skriver cm för centimeter skrivs här konsekvent cM (centiMeter).

 

MAC, modern akademi

 

TNED

(Toroid Nuclear Electromechanical Dynamics), eller ToroidNukleära Elektromekaniska Dynamiken

 

 

 

 är den dynamiskt ekvivalenta resultatbeskrivning som följer av härledningarna i Planckringen h=mnc0rn, analogt Atomkärnans Härledning. Beskrivningen enligt TNED är relaterad, vilket innebär: alla, samtliga, detaljer gör anspråk på att vara fullständigt logiskt förklarbara och begripliga, eller så inte alls. Med TNED får därmed (således) också förstås RELATERAD FYSIK OCH MATEMATIK. Se även uppkomsten av termen TNED [Planckfraktalerna] i ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING.

 

 

SHORT ENGLISH — TNED in general is not found @INTERNET except under this domain

(Universe[s]History, introduced @INTERNET 2008VII3).

TNED or Toroid Nuclear Electromechanical Dynamics is the dynamically (related) equivalent — resulting description — following the deductions in THE PLANCK RING, analogous AtomNucleus’ Deduction.

— The description according to TNED is related, meaning: all, each, details claim to be fully logically explainable and understandable, or not at all. With TNED is (hence) also understood RELATED PHYSICS AND MATHEMATICS. See also the emergence of the term TNED in AtomNucleus’ Deduction.

 

 

 

 

Senast uppdaterade version: 2016-10-20

*END.

Stavningskontrollerat 2014-01-27 | 2016-10-14.

 

rester

*

 

 

 

åter till portalsidan   ·   portalsidan är www.UniversumsHistoria.se

 

 

∫ Δ √ ω π τ ε ħ UNICODE — ofta använda tecken i matematiska-tekniska-naturvetenskapliga beskrivningar

σ ρ ν ν π τ γ λ η ≠ √ ħ ω →∞ ≡

Ω Φ Ψ Σ Π Ξ Λ Θ Δ  

α β γ δ ε λ θ κ π ρ τ φ ϕ σ ω ϖ ∏ √ ∑ ∂ ∆ ∫ ≤ ≈ ≥ ˂ ˃ ← ↑ → ∞ 

ϑ ζ ξ

 

Pilsymboler, direkt via tangentbordet:

Alt+24 ↑; Alt+25 ↓; Alt+26 →; Alt+27 ←; Alt+22 ▬

Alt+23 ↨ — även Alt+18 ↕; Alt+29 ↔

☺☻♥♦♣♠•◘○◙♂♀♪♫☼►◄↕‼¶§▬↨↑↓

→←∟↔▲▼ !”#$%&’()*+,

■²³¹·¨°¸÷§¶¾‗±­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

åter till portalsidan   ·   portalsidan är www.UniversumsHistoria.se