UNIVERSUMS HISTORIA | PemM1 | 2013I7  a BellDHARMA production  |  Senast uppdaterade version: 2016-01-07 · Universums Historia

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER  ·  förteckning över  alla webbsidor

 

 

 

Bildkälla: Författarens arkiv · 11Jun2013  E12  Bild 105 — Nikon D90 • Praktisk Elektromekanik — finmekanik för hobby och amatörer

 

INTRO | EinHellMaskinen | VinkelKollen | Borrning | CHUCKTEST | CHUCKglapp | Borrmaskin | ManuellBORRslipning | BorrMärkning | BorrRIKTNING | RakaHÅL | ExaktaTestet |

 

 

Översikt, dokument:

MEKANIKEN                            Borrnomenklatur reder ut en del MaskinSpråkliga oklarheter specifikt för Sverige [PemM3]

Verktygen som krävs och hur de fungerar I PRAKTIKEN [PemA1] — Pelarstativ, Koordinatbord, Borrmaskin, Maskinskruvstycke

Formkontroll av rakhet hos Borrar, Axlar, Rör, Stänger och Borrchuckar [PemM3]

Grundläggande arbetsmoment beskriver Borrning, Sågning, Slipning, Filsvarvning, Gängning, Fräsning [PemM2]

ELEKTRONIKEN                     Elektronikgrunderna beskriver Fysiska Flöden och deras Motstånd; Dioden, Transistorn,Tyristorn, Grindar, Operationsförstärkare, Spänningsreglering, Skyddskretsar, RC-oscillatorer, Laddningspumpar, VCO:n, RC-basics [PemE1]

Elektronikreferenser beskriver Strömförsörjning, Grafitresistanser, Kontaktresistanser, VärmeTest, Data på genomslagshållfasthet ... [PemEref]

Gammasensorn beskriver ett FÖRSÖK till avancerat PIN-diodbaserat gammasensorbygge [PemEappGS]

Säkringslådan beskriver ett FÖRSÖK att bygga en avancerad elektronisk säkring [PemEappNchFB]

TouchSwitchen beskriver funktionen för induktionsverkan hos en elektronisk omkopplare som manövreras med fingervidrörning [PemEappTOUCH]

8-Pinnars sockel från ytmonterat till hålmonterat beskriver en mekanisk konstruktion som omvandlar en ytmonterad 1,25mM raster OP  till en 2,5mM-rasteranpassad dito [PemSO8DIL]

 

 

 

ORIENTERING

 

arbetsgrupp

arbete

arbete

arbete

arbete

GrovBEARBETNING

Sågning

Slipning

Filning

 

FINbearbetning

Borrning

FilSvarvning

Gängning

Fräsning

Kolla

Borrens rakhet

ManuellBORRslipning

 

 

VERKTYGEN 

Borrmaskin

Pelarstativ

Koordinatbord

Maskinskruvstycke

 

 

Nybörjare i mekanik [och elektronik] — Vill bara veta vad man behöver I PRINCIP för att kunna bygga finmekanik på hobby- och amatörnivå — och ifall det ALLS går inom en rimlig kostnadsbild: vill se praktiska exempel (noga), först.

INTRODUKTIONEN är tillägnad en översikt — beskriver verktygen man ABSOLUT behöver — och metoderna för att få något gjort.

 

GRUNDBEARBETNING — få material i noga mått: sågning, slipning

PLANBEARBETNING: borrning — gängningfilsvarvning

 

VAR handlar jag verktyg&material?

 

ELEKTRONIK — ELFA

RÖR, STÄNGER — IRONBILL

VERKTYG — Clas Ohlson, Tools, m.fl. — MEN AKTA KVALITETERNA  [‡]— en spillra av marknaden för bara 30 år sedan — PassUpp för SlöjdDetaljer.

 

— EN GÅNG I TIDEN [före 2000] skulle man ha kunnat svara: Clas Ohlson, allt. Nu [2014]: utspritt på »hundra olika». Leta. Svär. LID.

 

 

 

Exempel FRÅN SKISS TILL FÄRDIGT VERKTYG

Konstruktionsexempel: RITNING · sågning · filning/slipning · borrning/fräsning/gängning · montering · 15Feb2013  FotoPHP  CuTvals Bild CuTB2_013 · Nikon D90 — Verktyg: 0,50mM rundtråd till 0,24mM plantråd för exakt kretsdragning.

 

RITNING · sågning · filning/slipning · borrning/fräsning/gängning · montering

 

Bildkälla: Författarens arkiv · 12Jan2013 PemJan2013 Bild VinkelVice(5) · Nikon D90

Byggteknik för amatörer i elektronik och mekanik — elektroteknisk hobbymekanik

 

 

 

PraktiskElektroMekanik

VERKTYGEN VI BEHÖVER FÖR ATT KOMMA IGÅNG: PelarstativKoordinatbordMaskinskruvstyckeett vinkelblock man själv monterar (inom timmen).

GARANTERAT INGEN AV nämnda [veterligt ännu2013 och till marknadens nu gällande lågprisutbud] PRODUKTER FUNGERAR TILLFREDSSTÄLLANDE FRÅN INKÖPSTILLFÄLLET, MEN MED KUNSKAP OCH ERFARENHET, BRA TIPS FRÅN KUNNIGA, KAN DE INKÖPTA VERKTYGENS PRECISION OCH ANVÄNDBARHET FÖRBÄTTRAS [AVSEVÄRT MED DIN HJÄLP].

— Följande presentation ger EXEMPEL, och beskriver grunderna i detalj.

 

 

 

 

Inledande finmekaniskt citat

 

 

Praktiska Marknadsexempel: BraBorrstativ; WABECOstativet; GraderingKOORDINATBORD; WobblandeSPÄNNHYLSOR; CHUCKGLAPP

 

 

Foto 11Jun2013  E12  Bild 87  — NikonD90

 

 

Finmekanik Clas Ohlson?

— Min erfarenhet: Både ja — visst råmaterial finns, absolut (men betydligt mindre nu [efter 2000 än före] — ett sorgfullt konstaterande) — och NEJ;

— Personalen INTE BARA PÅ CLAS OHLSON saknar — tydligen — grundläggande kunskaper i KRAFTLÄRAN — jämför framställningen i GT-action som Beskriver/Exemplifierar/Refererar den moderna akademins lärosystem i ämnet: Se särskilt praktikexempel här i WABECOSTATIVET — en bedrövelse som med grundläggande kunskaper kan förvandlas till något användbart — och ExaktaTestet — borrmaskinsdjungeln som kan knäcka vilken entusiast som helst;

— Planeten Jorden i vår tid lider alldeles tveklöst under en speciell börda i mänskligheten: okunnighet;

— Det finns (tydligen) inga utbildande inrättningar på Jorden (än Jul2013) som kan hantera sakfrågorna.

Den här framställningen är bl.a. ägnad att beskriva praktiska exempel — för kunskapsräkningen i ämnet finmekanik för hobby och amatörer.

 

 

— Det är sant att Clas Ohlson (ofta) har RÅMATERIALET — ännu 2013. Men det färdiga verktyget som kan användas för att producera FINMEKANIK är — enligt egen erfaren praktik — mera sällan representerat av någon DIREKT produkt hos Clas Ohlson: jämför basexemplen med grundverktygen som krävs: ett FÖR FINMEKANIKEN FUNGERANDE stativ till borrmaskinen; ett FÖR FINMEKANIKEN FUNGERANDE koordinatbord; ett FÖR FINMEKANIKEN FUNGERANDE maskinskruvstycke.

Tell me about it:

— GoogleResultat 26Jan2013,, »gratis gör det själv tips, finmekanik elektronik».

— Det är så dött i SVERIGE som det alls kan bli. Artiklar OM finmekanik finns inte.

— Desto mer kött på benen finns i den engelska/amerikanska litteraturen. GRATIS, dessutom — men (ännu 2012-13) väldigt utspritt.

   (Det är också en konflikt mellan marknad [profit] och hantverk [GRATIS kunskap VIA INTERNET ökar hantverkskunnandet PRIVAT och därmed mindre utrymme för profiterande marknader]).

 

 

 

KONSTRUKTIONSELEMENT

 

 

Foto 17Maj2013  E7  Bild 71  — NikonD90

 

 

KONSTRUKTIONSELEMENT

 

Flera avancerade ENKLA konstruktionsdetaljer visar sig DIREKT om man undersöker föreningen mellan

standard experimentkort med delningen 1/10 ’’ (2,54 mM)

och

metriska metallprofiler.

— Se exempel i Precisionsborrning.

— Ytterligare visar sig med vidare undersökningar, typ nedan:

Kvadratiska Metallprofiler KONSTRUKTIONSELEMENT

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · Arkivhp\PemJan2013 M1 · 6Jan2013-01-06 Bild61/Math1_1 · Nikon D90 · Detalj

 

 

 

PRAKTISKT EXEMPEL — exceptionellt stabila friktionsglidlager med hög precision för enklare applikationer — BEROENDE PÅ DE OLIKA ÄMNENAS PRECISA MÅTT — det hänger på tusendelar: känn på passningen och stabiliteten: grymt fina grejer. Se exempel i PRECISIONSBORRNING.

 

— JÄMFÖR BASEN — exemplifierat:

LIKA MÅTT betyder atomlåsning:

   Materialen hör praktiskt taget ihop:

— Atommedelavstånden i fasta material är grovt 2,5-3Å (0,3 nM);

KOHESIONEN (den sammanhållande molekylkraften mellan ämnesatomerna), tillsammans med CASIMIREFFEKTEN (närliggande materials yttre atomelektronbesättningar »minglar» och åstadkommer delvisa låsningar mellan närliggande material) medför att fast materiell låsning mellan två olika material/ämnen sträcker sig upp mot mikrometerområdet;

— Grovt sett från runt 1/10.000 mM — spegelblanka materialytor — och uppåt vidtar »den mekaniska precisionen»: vårt verkstadsgolv med konstruktioner av olika detaljer och hur att montera dessa i olika byggen.

— Material (med ytor runt 1/1000 mM, typ silverstål, rör, stänger och plåt generellt) med lika mått in till hundradelar visar sig generellt NYPA FRISKT (i princip omöjligt att separera med handkraft):

— För att få GLIDPLAN — materialen kan glida mot varandra med minimalt tillförande av kraft — måste materialen skilja på just runt en eller några hundradelar:

— Större skillnader, upp mot tiondels millimeter, ger tydliga GLAPP.

[Gränsen för visuell synbarhet (utan vidare beväpning) — en ljusspringa i öppningen mellan mätklackarna på en mikrometer — ligger runt 0,02 mM].

 

 

 

Aluminiumprofilen (fyrkantrör) finns bl.a. på JÄRNIA — fabrikat alfer

: 20,00 mM × 1,5 mM — innerfyrkant 17 mM [17,00]

 

SAMBANDET FÖR inskjutna rörprofiler

Ø

SAMBANDET FÖR INSKJUTNA CIRKULÄRA RÖRPROFILER I KVADRATISKA RÖR

Härledning — samband för (nästad multi-) glidlagerpassning

d           = a+ r + r + R             ;

d–R       = a + 2r                        ;

             a = r√2 – r                    ;

d–R       = r√2 – r + 2r

             = r + r√2

             = r(1 + √2)                    ;

r            = (d – R)/(1 + √2)

= [ – Ø]/(1 + √2)

EXEMPLET:

Sambandet gäller även direkt med hela diagonalen (d) mot respektive diametrar (rR) — här i Järnias alfer-profil EXEMPEL med fyrkantrörets innerdiagonal  =17mM och en passande M12-gängad stång med uppmätt diameter 11,85 mM:

2r          = [(17√2) – 11,85]/(1 + √2) = 5,0499387 mM

NOTERA att r-värdet tvunget måste vara några hundradelar större än standarddiametrar (för rör och stänger) i heltal (millimeter) — det garanterar att den verkliga, praktiska inskjutningen glider mjukt in i passningen, utan märkbart glapp.

 

Är d = R√2 gäller

 

r            = (R√2 – R)/(1 + √2)

             = R(√2 – 1)/(1 + √2)

             = R(√2 – 1)(√2 – 1)/(√2 – 1)(1 + √2)

             = R(√2 – 1)2/[√2]2 – [1]2

             = R(√2 – 1)2/1

             = R(0,1715728)

:

r+R       = k

             = d – (a+r)

             =  d – (r√2 – r+r)

             =  d – r√2                      ;

r√2       = d – k                           ;

r            = (d – k)/√2                   ;

R          = k – r                           ;                                                                       

 

EXEMPEL (rR för diameter och d för hela kvadratdiagonalen):

k           = 2·2,54·√2                   ;

d           = 8·√2              ;

r            = (8·√22·2,54·√2)/√2

             = (82·2,54)

             = 2,92                            ;

R           = k – r

             = 2·2,54·√2 – 2,92       

             = 4,2642048                  ;

 

 

 

PappersfoderKONSTRUKTIONSELEMENT

 

PAPPERSFODER (eller tejp) — cylindrisk virning

 

P           = Øπ                              ; Ø = 2r;  π = 3,1415926…

             = (Ø0+2t)π + (Ø0+2t+2t)π + (Ø0+2t+2t+2t)π + … + (Ø0+N2t

             = π[(Ø0+2t) + (Ø0+4t) + (Ø0+6t) + … + (Ø0+2Nt)]

                         = π[NØ0 + 2t + 4t + 6t + … + 2Nt]                                         

             = π[NØ0 + 2t(1 + 2 + 3 + … + N)]

             = π[NØ0 + 2t(1–NΣN)]

             = π[NØ0 + 2t(N+N2)/2]             ; Summan av alla heltal

             = π[NØ0 + t(N+N2)]                  ;

                    N = (Ø – Ø0)/2t = (R – R0)/t = Δr/t

             = π[NØ0 + tN+tN2]

             = π[N(Ø0 + t) + tN2]                  ;

P/π        = tN2 + N(Ø0 + t)                       ; = t[(Ø – Ø0)/2t]2 + [(Ø – Ø0)/2t](Ø0 + t)

Ekvivalenta diametern

P/πt       = N2 + N(Ø0 + t)/t

             = N2 + (Ø0/t + 1)N                     ;

K          = a2 + Aa                                   ; Andragradsekvationens lösning

a = –A/2 ± √ K+(A/2)2 ......................    andragradsekvationens lösning

N          = –(Ø0/t + 1) ± √ P/πt + [(Ø0/t + 1)/2]2

;

P           = π[NØ0 + t(N+N2)]

             = π[NØ0 + tN(1+N)]

             = π[[Δr/t]2R0 + t[Δr/t](1+[Δr/t])]

             = π[[Δr/t]2R0 + Δr(1+[Δr/t])]

             = πΔr[2R0/t + 1+Δr/t]

             = πΔr([2R0+Δr]/t  + 1) .......   CheckOK

 

 

 

Cylindrisk dragning — KONSTRUKTIONSELEMENT

 

Cylindrisk dragning                                              

 

KOPPARTRÅD i dimensioner upp till Ø1mM (1,5mM och större för riktiga atleter) kan DRAS med skruvstycke och tång till exceptionellt noggranna mindre tråddiametrar med följande enkla matematik till draghjälp:

 

V           = Ad                  ; trådens cylindriska volym

             = πr02d0

             = πr12d1            ;

πr02d0    = πr12d1            ;

r02/r12    = d1/d0              ;

d1          = r1–2d0r02         ;

d           = d1d0

             = r1–2d0r02d0

             = d0([r0/r1]2 – 1)

r0                givna trådradien

r1                önskade trådradien

d0               givna trådlängden

d1               resulterande trådlängden

d                 utdragningen för att få r0

 

EXEMPEL:

— En Ø0,5mM koppartråd med längden 20 cM ska dras ut så att diametern minskas till 0,465 mM.

— Hur lång ska utdragningen vara i millimeter?

 

Lösning:

— Vi bestämmer först totala utdragningen enligt ovanstående härledda samband:

 

d1          = r1–2d0r02

             = (0,465/2 mM)–2(200 mM)(0,25 mM)2

             = 231,2406 mM

 

Med givna trådlängden d0=200mM ges netto utdragningen d=d1d0= 31,2406 mM.

Svar:

Utdragningen ska vara 31,24 mM.

 

Se även praktiskt tillämpningsexempel i Kopparfoder löser finmekanikens uppgift.

 

 

 

PolygoncirklarKONSTRUKTIONSELEMENT

 

Härledning i PREFIXxSIN

Polygoncirklar

ALLMÄNNA SAMBANDET FÖR POLYGONCIRKLAR

 

 

N·2   = 360°              ;

         = 360/2N         

             = 180/N            ;

r/(r+R) = cos

             = cos(180/N)

             = T                   ;                       

1/T       = (r+R)/r 

             = 1 + R/r          ;

R/r        = 1/T – 1          ; allmänna sambandet för polygoncirklar [POLYGONIAN Arc]

 

 

 

Riktning av oraka borrar — BästaMetoden

 

RIKTNING AV ORAKA BORRAR

 

METOD FÖR EXAKT RIKTNING AV ORAKA BORRAR

 

Borrar upp till (max) Ø3mM

För borrar upp till [MAX] Ø3mM kan ett mässingsrör användas som förlängd hävarm/kraftarm:

— Borren som ska riktas behöver inte spännas loss från chucken:

Men den viktiga, avgörande rörhylsan för exakt referens måste plockas bort (den får inte demoleras på minsta sätt) efter initierande märkning, och återinsättas för varje resultatkoll — borren måste alltså parallellmärkas motsvarande mot rörhylsan — för att bibehålla precisionen i inspänningsmärket — eller OM du är erfaren, att du kan SE visuellt vad som gäller DIREKT; Se vidare nedan i Initiering.

 

Allmän metod som INTE rekommenderas [här];

— Se mera exakt metod från STÖDET.

 

8Jul2013 Mach Rikt Bild BorrRikt1 · Nikon D90

— Ett ca15cM långt Ø10mM mässingsrör duger utmärkt som förstärkande krafthävarm för att rikta tydligt oraka borrar upp till runt Ø3mM- Grövre bjuder mera motstånd och kräver tuffare tag. Se nedan.

— JUSTERA BRYTPUNKTEN genom att (använd arbetshandskar) ANSTÄLLA ETT MOTHÅLL med fingrarna MELLAN BORRCHUCKEN OCH MÄSSINGSRÖRET FÖR ATT DRIVA BRYTPUNKTEN — riktningsändringen som ska utföras — UT FRÅN BORRCHUCKEN. Det är hur som helst i slutänden bara din egen erfarenhet PÅ UPPNÅDDA RESULTAT som kommer att LÄRA dig vad som gäller.

— Se även i FORMKOLLEN hur man med enkla hjälpmedel kan kontrollera rakheten hos en borr.

— MEN AKTA MATERIALET:

Ett LITET övermoment gör att borren går av — vid mötet med mässingsröret. HUR beror på materialet.

— Bästa riktmetoden [se från STÖDET] är istället att — efter märkning av högsta felpunkten — placera hela borren på ett hårt plant trästycke och sedan klappa till på toppmärket med en plasthammare. Hela hammarkraften koncentreras då i ett enda slag på borrskärformens maximalt snäva snittområde.

 

— Man för röret över borren — in till lämplig längd — och böjer/töjer sedan [försiktigt först, sedan allt tuffare i takt med att man ser/förstår vad som krävs]; röret avlägsnas, borrchucken startas på absolut lägsta varvtal, och man kontrollerar VISUELLT  — vilket betyder noggrannheter i ev. radiella avvikelser i borränden på grovt MINST hundradels millimeter beroende på erfarenhet, fokus, skicklighet och övning.

— Riktmomentet upprepas tills SYNBAR »perfekt rotation» = ingen synbar avvikelse infinner sig.

 

Initiering

RÖRHYLSAN

BÖRJA MED ATT PASSA IN EN LÄMPLIG RÖRHYLSA I BORRÄNDEN FÖR EXAKT CYLINDRISK ÄNDREFERENS

— I den mera exakta metoden används INTE rörhylsan, Se från STÖDET.

 

IRONBILL — och JÄRNIA — säljer RÖR som [ibland med viss mindre bearbetning] passar in i varandra ØmM:

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 …

8Jul2013 Mach Rikt Bild BorrRikt3 · Nikon D90

— Använd den typen som REFERENSELEMENT —  elementära konstruktionselement.

— Se Cylinderkollen i FORMKOLLEN hur vi kan FASTSTÄLLA en relativ noggrannhet för varje sådant cylindriskt element — att användas tillsammans med kontroll av riktresultat för fastställande av uppnådd noggrannhet — ALLT med ytterst enkla hjälpmedel.

 

Utan en separat, helt kort, rörhylsa

 

8Jul2013 Mach Rikt Bild BorrRikt4 · Nikon D90

— En rikthylsa — 10-15mM — i DEN ORAKA borrens borrände behövs för exakt uppmärkning av högsta avvikelsepunkten — riktningen där kraften i det justerande anslaget ska träffa.

— Använd alla upptänkliga HYLSFODER — vanligt kontorspapper ca 0,1mM, dubbelhäftande tejp [0,05mM], eller annat möjligt — om det behövs för att få rörhylsan att smita åt så tätt som möjligt kring borrspetsen.

 

Avancerat exempel med avbrott

— I ClasOhlsonSortimentets 15-borrarsBox X-TREME CASE — specialhärdade borrar — har jag har en Ø3,2mM borr som jag vill testa.

— Hur kan jag få fram en passande rörhylsa från standard rördiametrar i millimeterintervall?

LÖSNING:

— Närmast passande rör (innerdiameter) blir Ø 4mM: differensen är 4–3,2=0,8mM.

— JÄRNIA har/hade rostfri ståltråd med diametern 0,4mM — tråddiametern är i praktiken ca 0,35mM;

— Jag klipper av en längd på [15mM/0,4mM=37,5vrv; (37,5)(2pi·0,4mM)=] 94,25mM (+5cM för insättning: 3,2mM-borren inspänns omvänd i borrchucken, tråden skjuts in i glipan mellan spännklackarna som bildar tillfällig spärr, och chuckens startas sedan som en virmotor: tråden lindas upp på borrskaftet);

— Tillsammans med en liten bit dubbelhäftande tejp (av den tunna sorten på ICA) får jag perfekt mjuk inpassning av en rörhylsa yØ6mMiØ4mM med det virade ståltrådsfodret inuti mot borrcylindern.

— Det är bara ETT exempel på hur man KAN lösa ett till synes »hopplöst fall»:

— Emellertid: Det visade sig att en enklare metod är att HELT skippa rörhylsan och bara koncentrera sig på yttersta cylindriska delen hos borren — tillsammans med ett extra riktmärke:

 

 

Genom att lägga till en filsvarvad stålspets (från silverstål Ø2mM) — se DIREKTA METODEN

 

— jag använder olika träblock för att palla upp och anpassa till exakt passning, tillsammans med allt övrigt som är plant [kontorspapper, ritpapper, plexiglas, kretskortslaminat, tejp …]

 

kan man få »exakt VISUELL synbarhet» på små avvikelser [inom hundradelar av millimetern med god belysning, se LJUSKOLLEN]:

— Med hjälp av förstoringsglas, lupp eller annat motsvarande, får man bra koll på DIFFERENSEN mellan minsta/största i borrändens största cylinderdel mot stålspetsen; Man vrider den inspända borren för hand via borrchucken (eller motsvarande) — och kan därmed DIREKT (med röd spritpenna) märka ut högsta toppmärket på borren;

— I detta fall visade sig — med den metoden — en (högst) märkbar orakhet;

 

— TEST med riktning via det enklare mässingsröret som kraftarm för att försöka BÖJA borrskaftet rakt, visade nu att MATERIALET I BORRSKAFTET ÄR »RENA GUMMIT»;

— Som befarats, hände just ingenting i resultat, förrän ett extra moment lades på — och borren gick av.

— Vidare koll på den kvarvarande resten visare att orakheten fortfarande fanns kvar — att den i själva verket låg (långt) in mot (eller inuti) själva inspänningsdelen.

— Sagt och gjort: Borrskaftet monterades då i det enkla maskinskruvstycket. Och se: med bara ett RELATIVT ytterst LÄTT slag, böjde sig hela borrpinnen som rena lakritsstången; »rena vaxet.».

— Vidare ansträngningar ledde till en viss återställning  en total förbättring mot det inköpa originalet. Tillsammans med omslipning fick jag nu en ny, kortare, version.

SUMMERING:

Akta materialet.

Använd alltid skyddsglasögon (och arbetshandskar av någon form) vid arbeten med metallerna — oberoende av uppgiften. Det finns inget annat sätt att PARERA för ev. oförutsedda händelser: kraftmomenten vi anställer är OFTA stora. Och slinter det, som i detta fall, är risken stor att olyckan är framme.

 

— Jag lyckades nyligen »klappa till mej själv rejält» vid dragning av en 1mM koppartråd:

— ena änden inspänd i ett stadigt bordsskruvstycke, andra änden en handhållen plattång;

— Jag tänkte mig inte för — riktigt — och den dragande/sträckande kraften fanns i min högerhand, tillsammans med vänsterhanden som extra stöd — rakt under hakan/näsan;

— Alla trådsträckningar har också brottgränser. Så — naturligtvis — när brottgränsen uppnåddes — vilket INTE var min avsikt — sköt högernäven + vänsternäven rakt upp i mitt ansikte på hela den anställda dragkraften.

  Jag fick en rejäl snyting (med litet blod). Det var så dumt att jag måste börja skratta.

— Ta det gärna som ett (avancerat) exempel. Jag försöker berätta för andra hur man ska FÖRSÖKA förutsäga och skydda sig från skador i samband med arbeten i praktisk mekanik. Men ibland händer DET, och man kan bara hoppas att olyckan blir minimal. I mitt fall är frekvensen (i medeltal) ett tillbud ungefär vart tionde (eller tjugonde) år.

 

 

[RÖR GENERELLT av testad hög kvalitet i cylindricitet — alla industrirör idag (från formpressning, valsning, kalldragning) uppvisar (garanterat) den typen på avsnitt inom några centimeter]

 

blir det svårt att få koll på OM HUR VAR NÄR en borr kan ses/förstås »RAK» eller inte [Borrens Rakhet].

— Det gäller bara fram till dess man upptäcker att det finns en betydligt enklare metod att både kolla [LJUSKOLLEN] och rikta [STÖDET].

 

EXEMPLET OVAN I PARENTES MED Ø3,2mM-borren (som gick av) visar att det påståendet — rörhylsans som nödvändig märkartikel — INTE är avgörande.

— Stålspetsen som hjälp vid sidan om, fast monterad intill borränden, och med GOD belysning, visar sig fungera UTMÄRKT vid det rent VISUELLA avgörandet: skillnaden hos flankerna längst ut syns på hundradels millimeter.

— Differensen är av samma typ som att observera LJUSSPRINGAN mellan två släta metallföremål — mätplattorna (Ø5mM) på en mikrometer — som närmas varandra:

Bästa metoden:

— Ljusspringan [Se LJUSTOLKEN] BÖRJAR försvinna — försvagas tydligt — vid plattavståndet 0,02mM — sett genom en pannlupp (×3).

 

Foto 8Jul2013 Mach Rikt Bild BorrRikt5 · Nikon D90

— En Ø8mM borr från en borrkassett (Clas Ohlson) har här placerats på ytan av ett vattenpassblock. Borren kan rullas och autolåsas för fast avläsning och inspektion med hjälp av en gummisnodd i ena änden, trädd runt passblocket. Här har borren sedan roterats så att en högsta mittpunkt framträder med en största ljusspringa på mitten. Ljusspringans höjd [MAXca0,03mM — se LJUSTOLKEN nedan] dividerat med anliggningslängden [112mM] — där kontaktändarna möter det plana underlaget — definierar borrens rakhet [eng. straightness] [k=1:3733=0,0002679].

— Hur mycket kommer borränden att wobbla [w] RADIELLT för det fallet MAX då den spänns in i en borrchuck med plana chuckklackar? Svar: w = 4k·[L=112mM] = 0,12 mM. Se RakhetTillWobbling.

— De två mörka partierna längst till höger kommer från den omspända gummisnodden.

— Med viss övning kan en ljusspringa av ovan visade typ reduceras [3ggr] genom manuell riktning med hjälp av en plasthammare och STÖDET. Ändträet på ett grövre träblock kan användas alternativt, men resultatet med STÖDET blir avgjort bättre, väsnas inget, samt är mera effektivt ur kraftslagets synpunkt.

 

Foto 8Jul2013 Mach Rikt Bild BorrRikt13 · Nikon D90

— Verktygen som behövs för riktning av oraka borrar: En st plasthammare; Ett litet grovt träblock [längden på ändträets sida ska vara minst borrens största längd — eller med viss försiktighet: placera borren med högsta punkten uppåt [märk med spritpenna] mellan två kortare ändräblock: börja med LÄTTA slag, och kolla vartefter, tills resultat visas]; Planytan på ett vattenpass för kontroll med hjälp av mellanliggande ljusspringa — och kunskapen om motsvarande metrik [se bildexempel nedan]; en st gummisnodd som håller borren på plats under roterande inspektion — mellan hammarvarven.

 

LjustolkBästaMetoden

Foto 8Jul2013 Mach Rikt Bild BorrRikt6;7;8;9;10;11 · Nikon D90

— Mikrometerfotografierna visar respektive ljusspalter — längst till höger i varje bild, förstorad — för måtten 0,1mM 0,05mM och 0,02mM. Ljusspringan börjar, eller har börjat, avta märkbart vid eller från ca 0,02mM.

— MIKROMETERGRADERINGEN är för detta instrument [Kinesiskt fabrikat] angivet i 0,01mM [köpställe Clas Ohlson].

 

— En stålspets motsvar en (betydligt) finare upplösning. Inga direkt mätande referenser finns dock här (ännu) att referera till.

— Observera DOCK att »ändmärkningsmetoden» som ovan bara är effektiv OM händelsevis också maximala orakheten sammanfaller med just borrändcylinders yttersta diametrala delar. Finns toppmärket för orakheten i den urfrästa delen, finns heller ingen referens. Det bara understryker rörhylsans generella användbarhet.

— Nä, Ja, visst. Men då kan man flytta spetsmärket motsvarande spiralstigningen inåt chucken — med motsvarande märkvridning för koll — och därmed i vilket fall få koll på om avvikelser finns 0-360° — visserligen inte längst ut, men nära.

— Jag hävdar fortfarande bestämt att detaljen med rörhylsan INTE är absolut avgörande: det går utan.

— METODEN MED LJUSSPRINGAN kan utvidgas mera generellt för kontroll av alla typer av cylindriska föremåls rakhet — inom området hundradels millimeter:

Använd bildskärmen med ljus bildyta som bakgrund; håll upp planytan på ett vattenpass mot ljusskärmen och placera borren på passytan:

kolla mellanrummet för ljusspringan samtidigt som borren rullas på passytan;

— Vi ser klart och tydligt OM små — inom hundradels millimeter — skillnader finns. Och vi kan LÄTT märka ut VAR på borrskaftet som en högsta märkpunkt — konkavdelen med största ljusspringan — finns om borren är märkbart orak. PieceOfCake.

STÖDET — litet maskinskruvstycke

Då toppmärkningen — genom LJUSKOLLEN — är fastställd (jag använder själv en spritpenna för säker tillfällig märkning) som visar borrstångens högsta punkt, samma område där riktningen ska genomföras:

— Använd DEN ENKLASTE TYPEN AV

 

1. MASKINSKRUVSTYCKE, bilden nedan, tillsammans med

2. PLASTHAMMARE

och eventuellt (men helst inte) olika bitar av mellanliggande

3. TRÄ — i detta fall för att skydda den påträdda märkhylsan — den behövs inte om LJUSKOLLEN används:

 

Foto 1Jul2013 ChuckTest BorrRikt Bild1 · Nikon D90

— Litet maskinskruvstycke av enklaste typ + plasthammare — och slagmothåll av trä eller mjukare metall.

— Borren med HÖGSTA MÄRKPUNKTEN RIKTAD ÅT HÖGER i bilden får ta emot noga avvägda RIKTARSLAG från plasthammaren:

   MED märkhylsan — via det mellanliggande trästycket: träbiten skyddar den FÖR MÄRKSTÄLLET avgörande ändhylsan från deformation.

   UTAN märkhylsan — direkt på borrstången ovanför toppmärket från LJUSKOLLENplacerat på baksidan frånvänt slagsidan; borrstången spänns in med toppmärket precis ovanför eller VID inspänningsklackarnas topp, vilket kommer att markera slagkraftens vridande omsättning på borrstången:

— Med noggrann planering kan olika delavsnitt av borrstången riktas.

Kraften i hammarslaget kommer, maximalt, att böja/återställa borrstången bakåt, från toppmärket på baksidan, omkring området där stången lämnar infästningen: börja med lätta slag, kolla, öka efterhand, tills resultat visar sig; Erfarenheten berättar om kunskapen.

Använd alltid någon form av skyddsglasögon: ett för hårt slag medför att borrstången går av, tillsammans med ev. splitter som kan orsaka (allvarlig) skada.

 

 

UTMATTNING LEDER TILL BROTT — smala borrskaft är mer känsliga än grova för en viss given kraft

— Notera faktum: ju flera SLAG som tilldelas ett borrskaft (härdat stål), desto mera uppstår interna sprickbildningar i materialets korngränser: EVENTUELLT leder (många) slag — för att försöka rikta upp en orak borr — till att borrpinnen går av — med bara ett helt lätt (sista) riktslag.

— Tas utmattningsargumentet med i beräkningen kanske det är bäst att köpa kopior att ha som »backup» — ifall man skulle misslyckas, och man behöver försöka på nytt.

 

 

— Maskinskruvstyckets mothållsmassa ska ligga UNDER märket för borrstångens högsta punkt — borrstången spänns in med denna på baksidan (till vänster i bilden ovan om hammarslaget kommer från höger);

— Används ett separat löst liggande mothåll att användas mellan borren och hammaren (för att säkert skydda en påträdd märkhylsa från hammarslagen) — trä eller mjukare metall — kan träffpunkten för hammarslaget ges större precision.

 

MÄRKNINGENrörhylsan

Om inte redan gjort:

Foto 30Jun2013 ChuckTest Bild ijM · Nikon D90

— Stålritsen på borrchuckens yta [överst under pilen ovan] markerar referensen för borrar med B-fel som sedan justerats för bästa precision. Se vidare i riktning och slipning.

 

— MÄRK BORRCHUCKEN med stålrits — radiellt noga:

— Det riktmärket kommer sedan att representera ett avgörande INDEX för varje testad/justerad borr — och som kommer att garantera »exakt precision».

 

— Spänn sedan in borren [för borrmaskiner med nyckelchuck] med handkraft — och [för mindre borrar] med inspänningskäftarna ända ner till urfräsningsgroparna på borren.

 

   inspänning 

FotoPHP Verktyg Borr2

— Undvik — för kortare borrar — att spänna in borren med urfräsningarna märkbart inskjutna i borrchucken — vilket i så fall försämrar spännklackarnas gripförmåga om tillfälligtvis på ett tomrum. Denna detalj är inte kritisk för större borrar då urfräsningsgroparna i vilket fall ligger utanför chuckhålet.

 

Det garanterar att inspänningskäftarna i borrchucken får maximal kontaktkropp mot borrcylindern.

— LETA sedan UPP MINSTA ÄNDWOBBLINGEN [METODEN FÖR ATT FINNA MINSTA B-FELET]:

 

Använd fasta stålspetsens metod — den säkraste, enklaste — och vrid den inspända borren i borrchucken manuellt, kolla maximala avvikelsen mot fasta mätspetsen, om felet är stort, spänn ur, vrid borren 180°, spänn in den igen, kolla (felet blir då oftast antingen betydligt mindre eller betydligt större), och fortsätt så med allt mindre steg till minsta felet visar sig — vilket BÖR bli »ingenting» om borren är RAK och korrekt symmetriskt slipad.

 

Om ändhylsa används — denna metod är mera osäker och kommer att innefatta även ändhylsans egna interna fel

— Kör borrmaskinen på absolut lägsta varv — använd en arbetshandske för att bromsa chucken manuellt om det behövs, så att man kan studera detaljerna i hur den påträdda ändhylsan uppför sig;

— En ORAK BORR kommer ALLTID att uppvisa NÅGON MÄRKBAR JIGGLING (wobbling) — fram och återgående rörelse hos ändhylsan, så som vi ser den i vyn ovanifrån — oberoende av HUR borren är inspänd i chuckens rotationsplan 0-360°;

MinstJIGGLING

— Vår uppgift — OM borren ÄR orak och/eller uppvisar ovalitetsfel — är endast att försöka hitta stället med MINSTA jigglingen = stället som visar borraxelns STÖRSTA RAKHET = summan minsta övriga formfel.

;

METODEN MED ÄNDHYLSAN INKLUDERAD:

Se BorrKollen RAKHET för baskunskaper, om ej redan bekant

— Spänn in borren godtyckligt — studera ändhylsans rörelse till MINNE;

— Spänn ur, rotera borren 180°, spänn in, JÄMFÖR med föregående;

— Är jigglingen större eller mindre?

— Är den kanske ungefär lika?

— OM LIKA befinner vi oss (helt säkert) i ideala mittläget mellan bästa fallets 0° och sämsta fallets 180° — alltså vid endera ±90°. Testa i så fall (på varje respektive + och – med mindre gradintervall):

— spänn ur, vrid, spänn in, kör, kolla, JÄMFÖR MINNESBILDEN AV FÖREGÅENDE (så mycket som möjligt), osv.

— OM STÖRRE: gå tillbaka, och sök i mindre steg (typ 10° — åt bägge hållen) efter minsta jiggelstället;

— OM MINDRE: sök PÅ STÄLLET i mindre steg (typ 10° — åt bägge hållen) efter minsta jiggelstället;

 

Tillvägagångssättet är detsamma med fasta stålspetsens metod, med enda skillnaden att ändhylsan inte finns med och att kollen då istället görs med hjälp av en fast spets och olika referenspartier i borränden (som kan roteras manuellt via borrchucken) — toppen och flankändarna;

 

— På detta ITERATIVA sätt kan man I PRINCIP hitta EXAKTA MÄRKSTÄLLET inom MAX 4-5 ur och inspänningar.

 

Se även i METODEN FÖR ATT FINNA MINSTA B-FELET.

 

   DÅ MÄRKSTÄLLET ÄR UPPHITTAT (man bestämmer sig för vilket):

Högsta felpunkten — med ändhylsans hjälp

— Studera hylsans rörelse med typ »ett varv i sekunden» för att KONSTATERA OCH märka ut (MED RÖD SPRITPENNA) en punkt på ändhylsan som visar BORRÄNDENS HÖGSTA PUNKT — samma som det kraftområde som också kommande hammarslag ska riktas mot. Då toppstället är funnet och utmärkt:

 

Alternativt utan ändhylsans hjälp, enbart via LJUSKOLLEN, kan högsta punkten märkas ut mera direkt;

Referens för uttag-insättning

— Handdra chucken så att det utmärkta toppstället står rakt upp — vilket garanterar SÄKERT SAMMA insättning efter hammarslag;

— Spänn loss borren, montera den i STÖDET eller maskinskruvstycket PÅ LÄMPLIGT SÄTT:

— Planera (»genom huvudräkning») KRAFTMOMENTET som ska ansättas i förhållande till VAR borrskaftet är inspänt i stycket, och VAR hammarslaget — med mellanliggande mothåll — IDEALT ska träffa;

 

Det är detaljer man KOMMER att lära sig, om ej redan bekant. Men man måste våga TESTA först — för att SE FELEN.

— Det här är bara en vägledning från en turist som besökt stället — och sett en del fina utsikter.

 

Klappa till — HUR mycket och PÅ VILKET sätt är DIN ingenjörskonst, och som bara DU och ingen annan kommer att upptäcka genom ERFARENHET. Börja lätt — tappa inte tålamodet om inget händer de första tio slagen; det är bättre att slå för litet än för mycket — för att också en deformation, hammarslaget, sänker borrmaterialets hållfasthet (= förkortar borrens livslängd om det gäller speciellt stora påkänningar).

 

Om fortfarande metoden med ändhylsan används:

— Sätt sedan tillbaka borren på EXAKT samma ställe via föregående märkning — kör, kolla, och upprepa tills PERFEKT = ICKE MÄRKBAR AVVIKELSE infinner sig — (vilket enligt min mening tillhör en av den praktiska mekanikens ytterst njutbara ögonblick).

 

Med LJUSKOLLEN, och helt oberoende av ändhylsans användning, blir det enklare att kolla resultaten mellan hammarslagen.

 

— När perfekt resultat har uppnåtts: MÄRK MED SVART SPRITPENNA ut SAMMA som radiella BORRCHUCKSMÄRKET på ändhylsan;

— Spänn ur, montera in i borrmaskinen den lilla typen av 0,5mM tunn [Ø20mM] diamantslipskiva som [2013] kan köpas på (bl.a.) Clas Ohlson till miniborrmaskiner;

— Sikta noga in radialmärket, och SLIPA UPP ETT litet TOPPMÄRKE PÅ BORRSKAFTETS TOPPÄNDE [— • —].

 

Foto 1Jul2013 ChuckTest BorrRikt Bild12 · Nikon D90

— Den avgörande viktiga och slutliga märkningen på den färdigriktade borren för exakt chuckpassning.

NOTERA borrchucken   se de praktiska varuexemplen i INSPÄNNINGSKLACKAR:

— Används en borrmaskin med räfflade chuckklackar GARANTERAS INTE OVAN FRAMSTÄLLDA RESULTAT:

— Mina egna tester på maskinerna Cotech och Einhell visar att dessa INTE är tillförlitliga:

 

— Metodbeskrivningen här gäller bara för borrmaskiner med borrchuckar som har HELT SLÄTA INSPÄNNINGSKLACKAR. Se även jämförande tester i ExaktaTestet.

 

Nu är borren garanterat korrekt riktad för praktisk finmekanik — och SÅ märkt för resten av livet.

— ALLTID riktmärket samma som chuckmärket, alltid, vid varje ny inspänning.

Det garanterar absolut högsta kvalitet på alla arbeten.

Resterande arbete; omslipning för exakt borrprecision —— om inte redan OK — Se utförligt i BORRSLIPNING och BORRTESTET.

Flera maskiner/olika chuckar

HAR MAN FLERA BORRMASKINER — varje borrchuck har sitt eget individuella radiella chuckmärke — kan man göra en CYLINDERMALL: t.ex. ett Ø10mM aluminiumrör används för att markera chuckreferenserna hos alla;

 

Foto 1Jul2013 ChuckTest BorrRikt Bild15 · Nikon D90

— Organiserar synkroniseringen mellan mina olika borrmaskiner och deras specifika chuckmärken.

— Här får jag vrida SKIL-referensen ca 60° för att få passning i METABO-chucken, och omvänt.

 

— Jag använder • • för min SKIL, • • • för min METABO (och så vidare);

— Al-röret underkastas chucktestet för att hitta maximala cylindriciteten = minsta möjliga ändwobbling — det ska finnas ett EXAKT läge där ingen wobbling alls syns för VARJE seriöst respektabel borrchuck (annars är referensen värdelös);

— När jag finner den punkten — man spänner ur, roterar, spänner in, kollar, precis som i beskrivningen ovan — markerar jag (med svart spritpenna) • • för SKIL-chucken, spänner loss, sätter in Al-röret i METABO-chucken och upprepar, och när jag finner exakta läget markeras • • •.

   Klart.

— Nu har jag min CHUCKmall — som i mitt fall visar att jag ska rotera insättningsobjektet via SKIL-referensen — diamantmärket på alla mina testade/justerade borrar och övrigt — ca +60° för att få samma exakta borrprecision i METABO-chucken: — Sätt in samma som • •; VRID sedan (samma som högergängad skruv) 60°; Spänn fast. (Och sedan på samma sätt för alla övriga kandidater).

— Alltid exakt, maximal, precision. Inga fel. Inga avvikelser. Inget fibbel. Jävlas ALDRIG.

 

Märkningen fungerar inte med Cotech och Einhell — se ExaktaTestet

 

Efter vissa försök har jag (f.n.) gett upp:

— Motsvarande Märkpassning med Cotech och Einhellmaskinerna verkar [preliminärt Jul2013] fungera så här:

— Märkstället varierar med arbetsstyckets — borrens — diameter; de bägge maskinerna kommunicerar INTE märkningen inbördes på något begripligt sätt.

— Det betyder — såvitt korrekt uppfattat — att i princip ett borrmärke på varje borr måste göras för varje specifik borrmaskin — om man ALLS får fram ett sådant i fallen Cotech och Einhell — se mera utförliga referensresultat i ExaktaTestet.

— Därmed blir det (helt) avskräckande att ens försöka vidare med de maskinerna. Det man kan göra, om dessa alls används, är att i varje enskilt inspänningsfall LETA tills man — eventuellt — hittar något som ser ut som »bästa läget» — och hoppas på att det håller.

 

ExOkCE

Exempel finns som godkänner Cotech/Einhell — MEN då endast (GENERELLT) för typen Ø0,5-3mM

enligt mina egna tester

 

Det ska också framhållas i fallen Cotech och Einhell:

— På flera ställen i den här presentationen [Einhellchucken med perfekt centrering] [EinhellchuckenCentrering] [Exempel på perfekt centrerad borr] ges exempel på inspända borrar i Cotech och Einhellmaskinernas borrchuckar som visar »perfekt rotation».

— Dessa exempel innefattar EMELLERTID MINDRE BORRDIMENSIONER:

— Speciellt exemplet med inspänning av borrar som Cotech och Einhellchuckarna normalt INTE kan ta — allt mindre än Øca 1,5mM; se KOPPARFODER och SMÅ BORRAR I STORA MASKINER — visar att den typen — tydligen — fungerar (mycket) tillfredsställande:

— Inom finmekaniken är det mera regel än undantag att man FREKVENT använder borrar typ ØmM 0,5-3.

— Cotech/Einhellmaskinernas positiva resultatbild i detta sammanhang gäller (enligt mina egna löpande observationer) generellt observerat för alla borrdiametrar upp till 3mM: därifrån framträder avvikelserna mellan Cotech/Einhell å ena sidan och SKIL/METABO å andra sidan mera märkbart. Se särskilt sämsta fallens testobjekt i ExaktaTestet.

 

 

 

URSPRUNGET

***

NYINKÖPTA BORRAR INTE ALLTID JULTOMTENS BÄSTA

 

BEROENDE PÅ har ETT mitt eget särskilda (begränsade) test visat att 30-50% av det inhandlade borrsortimentet från Clas Ohlson [2010-2013] består av SYNBART ICKE RAKT GÅENDE BORRAR.

— Jag vill INTE utmåla Clas Ohlson som någon »värsting» på området — jag vet inte det. Det är bara det att just det företagets produkter ofta ligger närmast till hands — och därmed också synpunkterna.

 

Hur gör man då för att få en korrekt fungerande borr (som inhandlats på Clas Ohlson) om den är synbart wobblande — krängande som en roterande snurra?

 

Använd ett grövre träblock plus en plasthammare — och i särskilt besvärliga fall ett mindre, enklare, maskinskruvstycke i träblockets ersättning — tillsammans med en borrmaskin.

 

Spänn in borren i borrmaskinen, starta/stoppa/kolla :

   Om synbar avvikelse finns:

— Märk ut högsta toppen (uppåt) på borrspetsen (med en spritpenna);

— Ta ur borren ur chucken och vänd borren med märket neråt på träblocket — så att borren ligger som en svagt böjd bro över träytan;

— Klappa till borraxeln på mitten med plasthammaren.

— Upprepa inspänningen med starta/kolla/stoppa/taUr/rikta, osv., tills tillfredsställande resultat visar sig.

 

ENDAST MED DIN EGEN erfarenhet kommer kunskapen: mer eller mindre kraft i riktslagen får mer eller mindre verkan, och med visst tålamod, uppmärksamhet och (oftast) flera slag infinner sig till slut, förr eller senare, en synbart perfekt centrerad borraxel.

 

— För riktning av speciellt korta borrskaft/axlar lämpar sig ett (enklare) maskinskruvstycke bättre än träklotsen:

— Spänn in borren så att ett planerat slag med plasthammaren DRIVER den icke inspända borrstången RIKTANDE VIA den förmodade medelpunkten för borraxelns största avvikelse (vet du inte, TESTA och kolla resultatet, det finns inget annat sätt) — vänd högsta märket på borrtoppen mot slagriktningen;

— Den inspända borrstången i maskinskruvstycket är »extremt tuff» i sitt stålsvar — svarar rejält — så man får bereda sig på att också klappa till rejält för att se någon effekt (använd alltid någon form av skyddsglasögon speciellt om stora krafter och moment är i farten).

 

Korta borrskaft är mera krävande — men de ger med sig också (med visst tålamod).

 

— GLÖM SLUTLIGEN INTE BORT att varje slag på ett härdat stål försämrar de inre hållfasthetsegenskaperna. Varje slag ändrar de atomära gitterbindningarna: det uppkommer (förberedande) materialbrott. [Därför är elastisk böjning bättre än slag: böjningen [använd tving], försiktigt, bibehåller elasticitetsgränserna i högre grad].

 

— Är borren av typen »krävande, flera slag», överväg att hitta en ersättare med bättre förutsättningar.

 

 

 

BORRNINGBorrMärkning — Utförande — Riktning av oraka borrar

PRECISIONSBORRNING |

— Förutsatt du verkligen HAR en stabil pelarborrmaskin (»whatever») med stabila maskinfästen: Var inte rädd för att borra i stål: om vi använder några droppar motorolja, och KÖR PÅ MAXIMALT LÄGSTA AVVERKNINGSHASTIGHET — med djupmatning i ytterst försiktigt tempo — uppför sig ibland borrning i axelstål som »att borra genom koppar», och förutsatt dimensionerna INTE överstiger (runt) max Ø3mM. Större stålhål genererar allt större värmeförlust; borrmaskinen kräver allt större underliggande stabil maskinbas (flera ton gjutjärn) och egenkraft, och försöket urartar i ytterst besvärliga situationer [kallsvetten bryter fram ..]: våldsamma vibrationer, fruktansvärda oljud; ingen uppgift för den vanliga hemmafixarens redskap — OM uppgiften gäller precisionsborrning.

— Tänk alltid i KRAFT FÖRE maskinstarten: det är dina fingrar och dina ögon det gäller: utveckla din erfarenhet av HUR det KOMMER att fungera INNAN vi trycker på startknappen. Då fungerar det. Minsta tveksam? Avstå: genomför TEST, försiktigt. Pröva sedan igen.

 

BORRNING — se även i BORRNOMENKLATUR

 

I denna framställning används genomgående ordformerna

 

en borr

flera borrar

just den borren

just de borrarna

 

Svenska akademins ordlista medger även typen — som inte används här utom i uppställningen nedan —

 

ett borr

flera borr

just det borret

 

vilket (för min personliga del) snarare associerar till (speciellt »just det borret») RESULTATET [eng. bore, sv. borr(håle)t] av en borrs borrning, själva hålet. Men det finns (här veterligt) ingen sådan definierad (etablerad) ordstam i svenskan.

 

 

Utmärkta webbkällor som beskriver huvudsaken:

AMERICAN WOODWORKER — DrillTips

http://americanwoodworker.com/blogs/tips/archive/2009/02/21/11-drill-press-tips.aspx

:

PeckDrilling — den erfarne maskinistens kunskap om Hur och Varför »stegFasBorrning» (’pickborrning’) vid LÅNGA HÅL minimerar FÖRSKJUTNINGSFEL:

The Studio, Rio’s Blog — Eddie’s Tips: Drill Deep Holes Incredibly Straight, 4Aug2011

http://riograndeblog.com/2011/08/eddies-tips-drill-deep-holes-incredibly-straight/

The trick is to interrupt the downward pressure just enough to let the drill bit stop cutting for a moment, then restart the cut in rapid little pecks, never taking the bit out of the hole until you’re finished drilling. Peck drilling causes the cutting edge of the bit to bite at a different angle of rotation every time it starts cutting, which re-centers the drill bit and keeps it from being pulled to one side. Peck drilling also breaks the chips so that they are easily cleared from the drill. When the chip comes out in a long spiral, there is more friction in the hole, and both the work and the bit get hotter than would be the case if a lot of little chips were being made.”

:

Borrhålets centrum samma som borrmärkets — utmärkt illustrerat:

MICRO-MACHINE-SHOP.COM — How to Drill a Hole Where You Want It

http://www.micro-machine-shop.com/hole_drilling.htm

 

SAMMA TYP HÄR — exemplifierat med plexiglas:

26Jan2013                                                                                                                                                                                                 

 

 

BorrMärkning

 

BORRMÄRKNING                                                                                                                                                                                

Borrmärkning med Manuell kryssritsning

PRECISION: RitsKryssets skärningspunkt — hundradels millimeter eller bättre — KAN bibehållas förutsatt korrekt efterföljande borrmärkning

 

Borrmärkning med Hålfixtur + precisionsanpassad körnare

PRECISION: Hålfixturens hålrasteravstånd bevaras — förutsatt precist utformad körnare*

*Körnare, verktyg för markering av punkter (och linjer) på (materialhårda) arbetsstycken: gen. konsvarvad stålaxel

 

Borrmärkning med Koordinatbord och Konstål i PelarChuck

PRECISION: Exaktheten i borrmärkets position bestäms av den faktiska skalnoggrannheten hos koordinatbordets positionsinställning, samt borrpelarens djupmatningslinjäritet — noggrann kalibrering av utrustningen krävs för att säkerställa motsvarande noggrann borrmärkning

 

 

 

Manuell Kryssritsning — BORRMÄRKNING

Metod genom PRIMÄR MANUELL ritning/ritsning av borrmärket

 

1. RITA/ritsa borrmärket | 2. INITIERA EN MÄRKKRATER | 3. Fördjupa borrmärket | 4. Ansätt primär borrmärkning |

1. RITA/ritsa borrmärket:

— Underskatta inte KÄNSELN: Genom att (lätt på handen) följa endera ritsen fram till krysset, känner man det lilla snäppet då krysspunkten nås: stanna där, och tryck ner stålspetsen mjukt: Kolla (med lupp) att märket har hamnat korrekt; knappast av regel ser man någon miss; perfekt markering.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · ARKIVhp Foto PHP Prov  26Jan2013-01-26  Bild BorrLära1_1 · Nikon D90

 

1. RITA/ritsa borrmärket | 2. INITIERA EN MÄRKKRATER | 3. Fördjupa borrmärket | 4. Ansätt primär borrmärkning |

2. INITIERA EN MÄRKKRATER — ett ytligt, koniskt djuphål I MATERIALET (med en stålspets något mindre spetsig än ritspetsens för att får en något bredare märkkrater):

— För stålspetsen i ena ritsskåran helt lätt MOT krysset: NÄR krysspunkten nås, känner man det som »ett litet mikrosnäpp»: Stanna där tryck ner lodrätt. Felar aldrig. Exakt träff:

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · ARKIVhp\\FotoPHP\Prov  26Jan2013-01-26  Bild BorrLära1_2 · Nikon D90

 

1. RITA/ritsa borrmärket | 2. INITIERA EN MÄRKKRATER | 3. Fördjupa borrmärket | 4. Ansätt primär borrmärkning |

3. Fördjupa borrmärket genom att

ANTINGEN    

övergå till en större körnare/syl för att få ett (kraftigare, djupare) borrmärke som SÄKERT kan användas tillsammans med en Ø1mM borr (eng. Ø 1/25,4=0,03937)’’;

— Bilden nedan (med borrmärke från ett träsyl) räcker MÖJLIGEN SÄKERT för att använda tillsammans med en Ø1,5mM borr — det minsta dagens butiksborrmaskiner kan ta;

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · ARKIVhp\\FotoPHP\Prov  26Jan2013-01-26  Bild BorrLära1_3 · Nikon D90

 

ELLER

fördjupa/säkra borrmärket genom att

 

utföra en reguljär PRECIS borrmärkning via ett egenhändigt konstruerat PRIMITIVT precisionsverktyg för ändamålet:

— Bilden nedan visar hur man själv, via råvaror från olika leverantörer tillsammans med elementär konstruktionsmatematik, kan konstruera en praktisk 1mM-borrhållare — för säker manuell borrmärkning i alla typer av material med garanterat gott resultat — och vilket borrmärke sedan passar direkt för reguljär vidare borrning/märkning via borrtypen (minst) Ø 1,5mM;

 

PRIMITIV men effektiv manuell MÄRKBORRSHÅLLARE för Ø1mM borr — BESKRIVNING:

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · ARKIVhp\\FotoPHP\Prov  26Jan2013-01-26  Bild BorrLära1_5;6;10;13 · Nikon D90

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · ARKIVhp\\FotoPHP\Prov  26Jan2013-01-26  Bild BorrLära1_5;6;10;13 · Nikon D90’

 

— Man håller borrmärkstången SOM ETT HANDHÅLLET LOD [ca 25-30 cM lång totalt] med fingertoppskänsla längst upp — och känner via stånglängden och stångbalansen, bilden ovan höger, att stången vilar med god noggrannhet i lodled: man behöver inte alls titta efter, inte trycka på heller, jämviktsfysiken via stånglängden och materialtyngden ordnar allt det automatiskt via vår naturliga utomordentliga känsel — medan man kollar att 1mM- borrens placering glider ner i märkhålet från sylen;

— Genom att snurra på stången, utför borren (förvånansvärt lätt) den nödvändiga minimala avverkningen i den förmärkta centrumkratern, vilket garanterar exakt centrum för kommande borrning.

— De varandra inskjutna rören i borrhållarstången, bilden ovan underst, bygger på en liten friktionslåsning mellan rören inbördes (kan justeras med relativt enkla medel), så att man manuellt kan vrida/rotera hela stången som en enda fast kropp kring borraxeln;

— Test med olika material — plexiglas, aluminium, koppar, (även stål) … — visar god avverkning av det primära ytkonhålets ojämnheter, förutsatt borrens skär är i bra kondition;

— Resultatet lämnar (bilden ovan) en ren och fin borrmärkeskrater som kan användas för primärborrning med större borrdiametrar (från Ø1,5mM och uppåt i dagens standard borrmaskiner).

   Se vidare i

 

KONSTRUKTIONSMATEMATIKEN TILL MÄRKBORRHÅLLAREN

 

hur verktygets materialbas kan dimensioneras.

 

1. RITA/ritsa borrmärket | 2. INITIERA EN MÄRKKRATER | 3. Fördjupa borrmärket | 4. Ansätt primär borrmärkning |

4. Ansätt primär borrmärkning OM YTTERLIGARE BEHOV FINNS: dagens Moderna Nätanslutna Borrmaskiner för Hobbyändamål har borrchuckar som inte kan ta mindre än standard diameter Ø1,5mM borrar [pressar man marginalerna är undre absoluta gränsen någonstans omkring ca 1,35mM]; Bilderna nedan illustrerar processen i detalj:

Primära borrmärkets ansättning — för att säkra borrmärket från deformation

Slarvar du/jag med det här är risken stor att du/jag får göra om märkningen från början, i värsta fall med ny materialplatta:

Låt materialet ligga helt löst på arbetsbordet — så att ansättningen i KRAFT när borren når borrmärket kan anpassa sig maximalt mellan borr och material via borrmärket;

Ha inte borrmaskinen igång från början om det är viktigt att VETA att man träffar Exakt på borrmärkets lokalannars är risken stor att man missar både märkning och därmed äventyrar hela konstruktionen: borrmärket försvinner lätt som en plätt om man utgår från en roterande borr och denna hamnar bara litet vid sidan om, eller om borrkratern är för liten relativt borrens geometri och det ansatta rotationsmomentet för borren drivande över stället — och sedan kunde ingen säga vart det borrmärket tog vägen:

För den helt vilande borren sakta och lugnt ner till borrkratern via pelarmatningen; låt borrspetsen vidröra kraterkanterna — använd pannlupp/förstoringsglas: TRO inget. VET säkert. När borrmaskinen sedan startar i den förvissningen (Använd med fördel en fjärrkontroll till borrmaskinens nätkontakt så att OnOff kan nås lätt och smidigt — och borrmaskinen i samtliga fall — därmed, i varje fall i princip om borrmaskinens reglerautomatik medger det [EinHellMaskinen från JÄRNIA är Knepig på den punkten] — kan startas på ett och samma vridmoment/varvtal), kommer materialet via kraterkanterna självmant att centrera sig för resten med borrspetsen — förutsatt korrekt slipad borr [Se Manuell Borrslipning; Symmetrifel i borrspetsen leder ofrånkomligt till krypning och jiggling = FörstörMinDagIdag; Oraka borraxlar (30-50% av mitt ClasOhlsonBorrInköp, beroende på, och som jag själv måste rikta för att få fungerande verktyg) är också en felkälla som kan förstöra resultatet].

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · ARKIVhp\\FotoPHP\Prov  26Jan2013-01-26  Bild BorrLära1_15;16;18;20 · Nikon D90

 

Starta sedan borrmaskinen på absolut universums lägsta hastighet — så att chansen att borren glider ur märket i princip är noll:

— Öka därefter (om det finns sådana möjligheter) till »normal borrhastighet» (olika för olika material och dimensioner, din erfarenhet avgör från fall till fall — studera webben frekvent, många bra uppslag finns);

   Därmed är borrmärkningen avslutad.

   Notera dock (min erfarenhet):

Knappast successiva borrningar över Ø=5mM blir lyckade med bevarad precision i borrmärket;

— Borrhålet visar alltmer tendens att krypa iväg åt något håll som borrdiametern ökar.

— För dessa fall, om det gäller att borra STORA hål — typ Ø 5-14 mM —  använd speciella borrar med centrumspets (centrumspetsens diameter är vanligen runt 3-4mM för borrar upp till runt Ø13mM). Test visar att den typen ger utomordentligt goda resultat.

 

 

 

KONSTRUKTIONSMATEMATIKEN TILL MÄRKBORRHÅLLAREN

 

KONSTRUKTIONSMATEMATIKEN TILL MÄRKBORRHÅLLAREN

 

PRIMITIV men effektiv manuell MÄRKBORRSHÅLLARE för Ø1mM borr — se Beskrivning hur den används:

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · ARKIVhp\\FotoPHP\Prov  26Jan2013-01-26  Bild BorrLära1_5;6;10;13 · Nikon D90

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · ARKIVhp\\FotoPHP\Prov  26Jan2013-01-26  Bild BorrLära1_5;6;10;13 · Nikon D90’

 

KONSTRUKTIONSMATEMATIKEN i PREFIXxSIN TILL MÄRKBORRHÅLLARENS FRÄMRE TRESTIFT

allmänna sambandet för polygoncirklar

Man behöver ett maskinskruvstycke (och litet tålamod) för att pressa in de tre silverstålcylindrarna tillsammans med den manuellt förinpressade 1mM-borren och det tillagda här svarta klippark pappersfodret — beroende på måtten i det material, här aluminiumrör (som kan variera något), man får från köpstället: olika partier — med tidens allmänna tekniska utveckling, kan uppvisa marginella avvikelser som i slutänden kräver olika anpassningar: dessa detaljer måste studeras noga för att få tillfredsställande passning; borren så monterad sitter sedan tillräckligt stadigt i pressformen för ändamålet — garanterat av de uppmätta materialdimensionerna (och eventuellt pappersfoder eller annat passande) i ljuset av följande grundmatematik:

 

N          = antal cylindrar eller antalet polygoner                ; i exemplet: N=3

T          = cos(180/N)                                          ; i exemplet; T=0,8660254

R/r        = 1/T – 1                                                ; allmänna sambandet för polygoncirklar

R          = r(T–1 – 1)                                            ; i exemplet: 2R = 6,00 mM — Silverstål [finns på JÄRNIA, Ø=diameter 6,00 mM i längder om ca 1 M; kostar runt 100:-]

r           = R/(T–1 – 1)                                          ; i exemplet: 2r = 0,9282032 mM, praktiskt 0,93 mM

RADIEN (0,93/2)+(6,00) = 6,465 mM;

— Genom att lägga till ett lämpligt FODER på 0,5mM får man

SUMMA 6,465+0,5 = 6,965 mM;

NETTOSKILLNADEN 7,00-6,965 = 0,035 mM uppväger precis ideala borrens radie (0,93/2)+0,035=0,5 mM;

PappersFODRET:

— Hos välsorterade bokhandlare finns olika typer av klippark; ett tunnare (0,1mM med skjutmått) och ett tjockare (0,25mM med skjutmått om man pressar på);

— Mitt Test med två remsor av den tjockare typen (2×0,25=0,5), tillsammans med ett OJÄMNT aluminiumrör (fabr alfer på JÄRNIA) med ytterdiameter  min15,7mM max 15,8mM

godstjocklek min 0,75mM max 1,00mM

visade en god (stark) passning vid ihopskjutningen (via maskinskruvstycke) av silverstålen + 1,00mM-borren (1,00 mM med skjutmått; 0,995 mM med mikrometer);

— Olika tillverkningsserier — samt teknikens utveckling generellt med allt bättre precision i aluminiumprofilerna — ger marginellt olika värden; testa med olika pappersfoder för aktuella material, det bör finnas en lämplig lösning för samtliga fall.

RÖREN:

De varandra inskjutna rören i verktygets längsled motsvarar (idealt, smärre avvikelser finns beroende på leverantör)

ytter-innerdiameter i milliMeter,

material,

leverantör (2013):

16/14(aluminium, JÄRNIA);14/12(mässing, IronBILL);12/10(koppar [IronBILL]);10/8(mässing, OriginalCO);8/7(mässing, IronBILL);7/6(mässing, IronBILL)

 

 

 

PRECISIONSBORRNING

 

— Vad betyder »precisionsborrning»?

— PRECISIONSBORRNING betyder — i denna framställning — verkställande av borrhål med bestämd diameter vid borrmärken — ritkryss — med högsta möjliga noggrannhet SÅ att borrens ideala centralaxel träffar »exakt» på det idealt geometriska borrmärkets mittpunkt — samt i förkommande fall att repeterande borrhål med samma inbördes distanser också i det praktiska arbetsfallet uppvisar absolut minsta möjliga inbördes metriska avvikelser SÅ att den idealt ritade bilden av konstruktionen kan realiseras med högsta möjliga noggrannhet — vilket betyder noggrannheter i området MINST hundradels millimeter.

— För att realisera generell metrisk precisionsborrning [precisionsborrning som innefattar förbestämda måttsättningar från typ ritningar] UTAN hjälp av koordinatbord finns bara en metod: förborrade HÅLRASTER (BORR-JIGGAR eller BORR-RIGGAR) eller BORRFIXTURER.

   Precisionsborrning handlar — med andra ord — om uppgiften att få aktuell borr att börja borra där den ska

— och inte på något annat ställe, vilket verkar vara det mest populära utflyktsmålet för flertalet s.k. borrmaskiner [ExaktaTestet] och borrstativ som finns på marknaden.

— Se Önskemål om bättre reda från säljbutikerna.

 

Borrmärkning med Hålfixtur + precisionsanpassad körnare

 

 

2013-01-09

KONSTRUKTION AV PRECISIONSVERKTYG FÖR ALLMÄN HOBBY

PRECISIONSBORRNING FÖR HOBBYAMATÖRER —

— RASTERBORRNING, eller Riggborrning, är (nog) det närmaste man kan komma termen eller begreppet precisionsborrning — frånsett tillgång till superkoordinatbord och dito borrpelare med garanterad inställningsnoggrannhet på 1/1000 millimeter. Den senare typen ligger (ännu) helt utanför den här framställningens ramar.

 

 

Som ett allmänt (inledande) PRAKTISKT ANVÄNDBART arbetsexempel försteget till precisionsborrning ges nedanstående tillämpningsexempel i BORRMÄRKNING med hjälp av ett givet industriproducerat 2,54 mM hålraster [SCANKEMIs experimentkort håldiametern Ø0,9mM från Clas Ohlson 2012-13] som är det vanliga rastermåttet för experiment- och laboratoriekort för elektronikändamål — tillsammans med en avpassad precisionskörnare.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · Arkivhp Pem M2  9Jan2013-01-06 Bild4-6 · Nikon D90

 

 

 

Bilderna ovan visar hur 2,54mM hålrastret, det vita hålplanmaterialet, kan anpassas till typen aluminiumfyrkantprofil för (närmast) exakt borrmärkning — här i exempel just för en (vald) aluminiumfyrkantprofil.

— Anordningen som ligger längst upp är det aktuella körnarinstrumentet eller Körnarblocket:

— Körnarblocket är konstruerat för exakt, glappfri passning i hålrastret: Man sätter ner blocket på aktuellt ställe via de fyra precist inpassade sprintarna, lyfter upp den centralt frigående körnarstången och släpper den sedan på den egna tyngden, vilket gör ett (litet men EXAKT) märke på den underliggande materialytan.

— Rasterplattan, den vita i bilden, kan naturligtvis också placeras på godtyckligt ställe — och fixeras, t.ex. med vanlig dubbelhäftande tejp på lämpligt sätt — på en godtycklig, plan materialyta.

 

SVÅRIGHETEN GENERELLT i »exakt borrmärkning» är just att få den utmärkande stål (körnar-) spetsen att »träffa rakt» — i samtliga fall — i förhållandet till ansatsen, som i detta fall är ett fast hålraster (med hög grad av repeterande noggrannhet via industrins mera avancerade maskinpark).

— Förutsatt att körnarblocket är korrekt utformat — inga glapp får förekomma, vilket betyder passningar vid eller något mindre än hundradels millimeter — kommer borrmärkningen att avspegla hålrastrets noggrannhet — helt utan betydelsefulla avvikelser.

   Hur själva borrmärket kan förstärkas — om det behövs — visas exemplifierat i Märkborrshållaren.

 

Hur Körnarblocket är konstruerat

KONSTRUKTION AV PRECISIONSVERKTYG FÖR ALLMÄN HOBBY

 

I KONSTRUKTIONSELEMENT — Kvadratiska Metallprofiler — finns angivet och härlett ett (ytterst) användbart samband för inskjutna rörprofiler,

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · Arkivhp Pem M2  9Jan2013-01-06 Bild6 · Nikon D90

 

2r          = [ – Ø]/(1 + √2)

 

Med en fyrkantig aluminiumprofil från JÄRNIA med yttermåttet 10,00mM och innermåttet 8,00mM — observera att olika partier kan ha något olika »exakta mått» i skillnad på hundradelar — och önskemålet om ett central rör med diametern Ø 4,00mM FÅR de fyra omslutna passande rören inte vara större än max diameter (som i så fall betyder atomkontakt = omöjligt att pressa ihop med våra normala krafter)

 

             = (8√2 – 4)(1 + √2)–1

             = 3,0294372 mM

 

Med standard rördimensioner [ IronBILL] på 3mM ytterdiameter får vi då en marginal på 0,03 mM — som garanterar att passningen med stor sannolikhet KOMMER ATT BLI av typen nära atomär = säkert materiellt nypande om de praktiska dimensionerna inte avviker allt för mycket.

 

— Notera möjligheten med de olika tillverkningsseriernas — och fabrikanternas — toleranser:

— En Ø3mM mässingsstång (från OriginalCLAS OHLSON) och ett Ø3mM kopparrör från IRONBILL har INTE samma tusendelar i slutmåttet; SKILLNADEN syns i typ ovanstående/nedanstående konstruktion — tillsammans med ev. olika tillverkningsserier av den aktuella aluminiumprofilen:

— Man får hela tiden, ständigt, avgöra genom att mäta, testa, kontrollera, testa, och kontrollera igen. Och man vet ALDRIG riktigt, riktigt, förrän varan anländer.

— Det borde vara regel att få vetskap om precisionen per parti, kunde man tycka — men det kräver å sin sida en ordning som nog inte många grovlagerleverantörer varken kan eller har råd att organisera.

— Å andra sidan kan vi ALLTID — som det har visat sig — tillämpa en eller annan METOD för lämplig passning.

— Bilden nedan visar det centralt insatta Ø4mM mässingsröret — som ska hålla den centrala Ø3mM körnarstålstången — omgiven av det tajt sittande 4st Ø3mM kopparrören som i sin tur vart och ett håller en central Ø2mM stålstång: alla de fem rördetaljerna måste PRESSAS in i fyrkantröret — mer eller mindre hårt beroende på de aktuella partimåtten.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · Arkivhp Pem M2  9Jan2013-01-06 Bild7 · Nikon D90

 

Om vi räknar den diagonala centrumdistansen mellan varje par av de fyra stålsprintarna får vi d=(3+4)/2=7,00mM;

— 2,54mM-rastrets motsvarande kvadratiska rasteravstånd mellan vartannat hål är diametralt (√2)2×2,54=7,1842048 mM;

— PASSNINGSPRECISIONEN betyder att stålsprintarna i sin penetrerande stiftdiameter ska tillåta ett spel på 0,18mM i diameter, eller en radiedifferens på (vara mindre med) 0,09mM relativt hålrastrets håldimension (0,9mM): 0,9-0,18=0,72mM. I konstruktionen ovan har stålsprintarnas stiftspetsar filsvarvats och polerats till Ø0,75mM [uppmätt med LUNA skjutmått med nonieskala] — vilket betyder en viss presstolerans (0,03mM) som garanterar att inget glapp existerar.

 

 

 

Borrmärkning med Koordinatbord och Konstål i PelarChuck

 

Borrmärkning direkt via Koordinatbord xy och borrpelare z

med inspänd stålkon i borrchuck

 

Detta alternativ för EXAKT BORRMÄRKNING är, i grunden, det enda egentliga — förutsatt att utrustningen också är garanterat kalibrerad och justerbar/inställbar för exakt precision — vilket betyder »in till tusendels millimeter». Bilderna nedan visar principen;

 

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 22Jan2013  FotoPHP  PemJan2013  Bild PBcylGng_006:7:8 · Nikon D90

— Idealet är att borrmaskinens position EFTER borrmärkningen via djupmatningen hos pelarstativet återgår till samma xy-position som FÖRE — ett önskemål som i de flesta fall [dagens utbud av grundverktyg för hobbymekanik: billigaste borrstativen] MÄTT I TUSENDELAR OCH HUNDRADELAR spricker på borrmaskinsinfästningens — här speciellt observerat på EinHellMaskinen — plastiska deformationer, beroende på kraften i de olika momenten. Speciella anordningar måste konstrueras för att motverka den tendensen.

— Bilderna ovan visar en borrmärkning via en inspänd konspets som borrmärker toppen på en kopparstång för efterföljande borrning av ett tvärhål.

 

Vi uppnår knappast (2013) den typen av precision med de grundredskap — grundverktygen — som marknaden ställer till vårt förfogande på området hobby för mekanik och elektronik.

 

Styvhetsförstärkning, exempel EINHELLMASKINEN

— OM du inte redan VET det: Aluminiumprofiler (fyrkant) är EXTREMT stabila — vridstyva — i egenformen [upp till brottgränsen, men den är hög i dessa sammanhang].

 

Bildkälla: Författarens arkiv · 6Jun2013  FotoPHP  Prov  Bild EinHellKomp2 · Nikon D90

 

Bilden ovan visar hur man kan öka vridstyvheten för att motverka deformation i borrmaskinens [Einhell RT-ID 65] infästning som följd av påkänningar i djupmatningens krafttryck: kraften överförs via Al-profilerna till den kraftigare sexkantiga 30mM grova stålaxeln — som definitivt inte ger efter.

Wabecostativet i mitt exemplifierade fall, bilden ovan, gynnar plastisk deformation — DELS via sid/vridmomentet från borraxelns placering utanför den sexkantiga infästningsaxeln och dess skruvfastsättningshistoria, och DELS via borrmaskinshalsens Moderna Plastmaterial som »mikrogeggar» vid högre djupmatningstryck:

— I VILKET FALL pressas borrmaskinens chuckaxel uppåt vid djupmatningstryck, vilket med Wabecoinfästningens typ som ovan betyder en liten vridning moturs kring den sexkantiga stålaxeln.

— När man sedan släpper av, återgår deformationen INTE till ursprungsläget, utan parkerar på en fast, godtycklig vinkelavvikelse relativt pelarmatningen. Så var det med den precisionen.

— Saken förbättras INTE av att EinHellkonstruktörerna tycks ha dålig koll på materialvalet i infästningshalsen (geggig plast): Byt till stel gjutaluminium.

— Anordningen med Al-profilerna (10mM fyrkant) och stängerna (M5) ökar vridstyvheten betydligt i samband med djupmatningstryck.

— Fyrkantstängerna och stålstagen motverkar tendensen till deformation efter djupmatningstryck, och förutsatt man inte plågar djupmatningen med allt för stora krafter.

— Jag måste själv, med jämna mellanrum, använda Vinkelkollen för att kontrollera borraxelns passning med pelaren för att inte äventyra precisionen i pågående arbeten. Resultaten efter ovanstående tillägg har, tydligen, minskat mina tillfällen att tvingas göra efterjusteringar: borrmaskinens borraxelläge ändras knappast numera på grund av djupmatningskrafter (borrning) och sidokrafter (fräsning, slipning, förutsatt viss försiktighet i momenten).

 

— Anledningen till det är enkel: styvheten i det underliggande material — också beroende på konstruktionssättet — som garanterar elastiska deformationer på ett minimum räcker inte till i det allmänna utbudet (-2013) av typen borrstativ, koordinatbord och maskinskruvstycke på nivån hobbymekanik — och till viss del även infästningsdetaljer som berör borrmaskinerna i deras fasta montering (i pelar- och borrstativ). Materialbaserna är (helt enkelt) för KLENA för det.

— Vi kan närma oss idealet genom att anlägga minsta möjliga tryckande krafter i de olika arbetsmomenten. Men vi märker snart — genom olika tester — att de inspända verktygen, inte minst hela borrmaskinen som »fast verktyg», tenderar att VANDRA i precisionsmåtten (xy relativt djupmatningen z), allt eftersom vi utför olika bearbetningsmoment. Det är den bistra sanningen.

— Bildexemplet ovan visar ett sätt att motverka tendensen till VANDRING i inställd grundprecision.

 

 

 

BraBorrstativ

 

Bra borrstativ — se även i PELARSTATIV

 

— Se mitt arbetsexempel i Wabecostativet hur ett speciellt deprimerande (urkass) pelarstativ från Clas Ohlson förvandlades till ett (nästan) superfint dito — med ytterst enkla medel.

 

Webbexempel

DEN ENDA vettiga VÄGLEDNING SOM FINNS — via webben: angående det allmänna tillståndet i amatörerna finmekaniska cyberrymder:

 

 

”Jag köpte ClasOhlsons borrstativ häromveckan, men har konstaterat att det har ett litet glapp som jag inte klarar av att justera. Fästet för borrmaskinen kan 'rotera' någon millimeter runt själva pelaren så att hålet inte blir exakt runt, utan istället kan bli lite ovalt.”,

SVENSKT MODELLFLYG — Inlägg av användaren Stefan R, 6Okt2011

http://www.svensktmodellflyg.se/forum1.asp?viewmode=1&msgid=262150

 

”Jag har också haft CO-stativet hemma.”,

”När jag monterade märkesborrmaskinen efter konstens alla regler så lutar fanskapet 2-3 grader inåt i förhållande till stativets kuggstång!!!”,

” När jag sen reklamerade det och förklarade hur det var feltillverkat så fattar killen i disken överhuvudtaget inte vad jag snackar om.”,

SVENSKT MODELLFLYG — Inlägg av användaren Gårdö, 8Okt2011

http://www.svensktmodellflyg.se/forum1.asp?viewmode=1&msgid=262150

 

Ovan, närmast: Röster från Webben @INTERNET som berättar för oss hur vi mår i praktiken.

 

 

Vi VET strängt taget i dagens läge (2012/13) inte mycket om hur de olika borrstativen och pelarstativen fungerar i någon precis mening [Finmekanik — Önskemål]. Till jämförelse, se min historia med WABECOSTATIVET från Clas Ohlson.

 

Många (butiker) vet inte (ens) HUR man kollar en eventuellt synbar onoggrannhet hos en borrmaskinspelare med ytterst enkla medel — se praktiskt exempel i

VINKELBLOCK.

 

 

GDSportalen

GÖR DET SJÄLV-portalen — GDS, tidskrift — har artiklar typ FÖRBÄTTRA DITT BORRSTATIV — men det är en kunskap man måste BETALA FÖR (35:- per artikel — eller BLI PRENUMERANT):

— Med andra ord: i stort tillbaka till pelarbutiken: köp först, kolla sen.

 

Det är INTE den typen vi söker:

 

— ÖPPEN KUNSKAP ska vara GRATIS — UniversumsHistoria: Den (kunskapen) MEDDELAS SOM UPPSLAG, observationer, iakttagelser, experiment och resultat av analyser och undersökningar från de människor som har mera tid, råd och ork än andra, för att underlätta, och gynna (och motivera), intresset hos de övriga.

— Det får inte finnas någon ekonomisk status i det, inget vinstintresse, typ OM ALLA PRENUMERERAR PÅ GDS BLIR DET JÄTTEBRA I HELA VÄRLDEN.

— Det är som att försöka KÖPA MÄNGDER MED PDF-dokument i jakten på enskilda nyckelord/meningar/stycken som kan hjälpa till vid sökandet av ledtrådar till ett visst ämne. Det är uteslutet.Om vi söker på FÖRBÄTTRA DITT BORRSTATIV på Webben (Jan2013) verkar det — också, följdriktigt — som att GDS-portalen inte har någon annan representation i FAKTABASER än sig själv:

— Ingenting omnämns, här veterligt, om någon »ny revolutionerande metod för att öka precisionen i ditt gamla borrstativ», eller liknande. Men det kanske beror på copyright.

 

 

Olika instrumentkonstruktioner — alltid efter DITT eget huvud, naturligtvis — är meningslösa uppgifter om vi inte förfogar över en fast, xy-avvikelsefri, djupmatning (z) i samband med olika upptagningar — borrhål, styrhål — för exakt inpassning av instrumentets olika delar och detaljer.

 

— Bilden nedan är från konstruktionsarbetet med instrumentet för kamerrasynkronisering i samband med fotografering av urladdningsspåren i kollisionerna mellan luftmolekyler och frigjorda aluminiumatomgrupper (aluminiumnitrid AlN, aluminiumoxid Al2O3) [Blixturladdningens fysik 2012].

 

Exempel på noggrann konstruktion som kräver absolut högsta möjliga tillgängliga maskinprecision

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · Arkivhp\PemJan2013 M1 6Jan2013-01-06 Bild55 · Nikon D90 · Detalj

 

 

Märkningen till konstruktionen av urladdningsanordningen som ska användas tillsammans med kameran för att kunna ta bilder på urladdningsdetaljer i samband med CAT-analysen. Plexiplattan 8×10×6,2 CM

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · CATfeb2013· 2Feb2013  Bild coAFUE_8    NikonD90  XYcoAlFEDU

Det färdiga instrumentblocket innehåller många noggrant inpassade detaljer som MÅSTE fungera utan att JAMMA på grund av taskig maskinpark i tillverkningen.

— Du måste klara att borra 20-30 mM djuphål i plexiglas med 1-3mM-borrar — utan att rakhet eller håldimension blir lidande.

 

 

AllmänBorrteknik

ALLMÄN BORRTEKNIK EFTER ERFARNA EXEMPEL

— Hur gör man för att få »snygga BORRHÅL»?                                                       

 

PLEXIGLAS:

 

— Utnyttja svarta klippark, bilden ovan [+ ritbräde, + noggrant kontrollerade linjaler och vinkelhakar, dessa är »din privata livförsäkring» i allt konstruktionsarbete], som underlag vid uppritning med stålnål:

 

 

— Men NOTERA vikten av att markera PLEXIPLATTANS BOTTENYTA: PLEXIGLAS uppvisar (mitt äldre sortiment från Clas Ohlson) stundtals skillnader i tjocklek på nära 2 tiondels millimeter. OM ämnet gäller PRECISIONSARBETEN, kan den lilla avvikelsen spoliera ett annars perfekt resultat. Med koll på PREFERENSERNA, kan man klara det problemet.

— Jämför (den praktiskt möjliga) inspänningen av PlexiBlocket i ett NOGGRANT UTPROVAT MASKINSKRUVSTYCKE: VAD SPÄNNER MAN IN PÅ?

— OM felet på 2cM är 0,1 mM, och man — i ett praktiskt provfall — ska borra långhål på 2 cM för stöd till cylinderfoder som ska bära stålstänger till en konstruktion med bibehållen minimal friktion i lösa komponenter KOMMER RESULTATET EFTER BORRNING INTE ATT STÄMMA med den ursprungliga grundplattans xyz-referens på hundradelar: glidblocket kommer att fela på (max) en tiondels millimeter (vilket betyder att kontakterande materialytor NYPER) mellan övre och undre blocksidan: Man får finna sig i att antingen göra en ny detalj, med tillbörliga kompensationer, eller montera in särskilda SPÄNN- ELLER DRAGFJÄDRAR FÖR ATT FÅ TILLBAKA »GRUNDFORMEN»: glidblocket ramlar inte ner av egen tyngd: precisionen har gått förlorad.

Plexiglas är suveränt som (bärande) konstruktionsmaterial i många hobbysammanhang (»instrumentelektronik») — speciellt som FIXTURBLOCK — och snart sagt allt möjligt annat:

 

— LJUSSPRIDNINGEN från markeringar på plexiglas ger EXAKT PRECISION in till nålens spets (tusendelar):

— Använd PASSARE (specialpassare, s.k. nollpassare) för speciellt små borrmärkningar;

— UTNYTTJA ARBETSBELYSNINGENS SKUGGNINGAR tillsammans med VISUELL SYMMETRIKOLL för att få (helt underbara) precisionsmarkeringar;

— Använd en speciell stålnål (något grövre/kraftigare, med kortare spetskon) för att markera borrmärkningen (Stålnålar kan man enkelt göra själv från råmaterial som stålaxlar [typ Ø3mM] eller silverstål; spänn in stycket i en horisontellt monterad borrmaskin [gör speciella mothåll om den inspända axeln är av typen längre], filsvarva ändspetsen, runda av bakänden);

 

Detta gjort:

 

— Placera borrämnet (plexiglaset) — med fördel ovanpå ett underliggande svart klippark vilket framhäver alla markeringar med maximal tydlighet under borrchucken [ha en separat stationärt monterad lysdiodlampa i nära anslutning till borrchucken; Clas Ohlson har en mini-1W-typ med flexibel arm som fungerar perfekt för ändamålet];

— Låt arbetsstycket ligga helt löst på underlaget [oftast ytan på ett koordinatbord], så att man lätt kan justera xy-positionen för hand (resten sköter borren och maskinen):

— Starta INTE borrmaskinen, utan för borren

 

(1 mM för borrmärkning och som matchar föregående stålnåls KONKRATER-borrmärkning utmärkt — se särskild artikel för hur man inspänner en 1mM borr i den nyare tidens borrchuckar som inte klarar mindre än 1,5 mM)

 

MJUKT via pelarmatningen mot den lilla kratern i borrmärket;

 

Försöker man på annat sätt — med spinnande = BEARBETANDE borr — är det bara att konstatera: MISSAR MAN MÅLET är hela borrmärket förstört: Borta. Gone. End. Finito. Att justera en sådan miss är i princip förenat med så mycket besvär, att man önskar man inte hade fötts.

— För SÄKER borrning i BORRMÄRKET — inget annat = garanterat bevarad precision genom hela konstruktionen — stäng av borrmaskinen mellan hålen: sätt borren i borrmärket, för varje nytt hål som ska borras, med maskinen avstängd: använd spegel/lupp/förstoringsglas för att kolla (från alla möjliga håll) om du är osäker; du finner snabbt att »vilometoden» ALDRIG felar.

 

Först sedan borrtoppen glidit ner i märkkratern: Starta borrmaskinen PÅ ABSOLUT LÄGSTA MÖJLIGA HASTIGHET:

— Tänk »energi»:

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · Arkivhp\Foto\Prov 19Jan2013  Bild  BorrPlex2 (9) · Nikon D90 med tilläggslinser

 

— Det här resultatet — borrning av långa hål (här 2 cM) med smal borr (Ø1,5-3mM) i plexiglas — är omöjligt utan absolut lägsta varvtal TYP 120 rpm: runt 2-3 varv i sekunden MAX. Inget mer.

— Med EinhellMaskinen måste man använda skyddshandske och bromsa chucken manuellt — för att exemplifiera ett erfaret sämsta fall med en borrmaskin med »steglös varvtalsreglering» som INTE är av någon avancerad natur. I annat fall (utan broms) överhettas borrhållet snabbt, borren nyper, och hela plexiblocket spricker i värsta fall; I BÄSTA FALL får man ett förstört borrhåll med kokvallar och en borrdiameter typ sekventiella grotthål längs djupleden: förstörd precision. Borrhålen måste dessutom utföras med smörjolja (borrningen går lättare) och/eller vatten (kylverkan, viss smörjverkan) som droppas på mellan varven; Man får dessutom inte borra — speciellt mot slutet — mer än någon millimeter i taget: det avverkade materialet bildar snabbt en värmedepå, och man måste dra upp borren och rensa bort det avverkade materialet (tandpetare, hård tandborste), frekvent. Slutresultat: perfekta hål, precis som vi vill ha det i cyberrymden.

 

— Ju högre varvtal borren borrar med i plexiglaset, desto högre temperatur i borrväggarna:

— Plexiglaset börjar snabbt KOKA, smälta, med vidare obehagligheter; Grymt fula borrhål (med ev. förlorad hålprecision).

 

Man kan I VISSA FALL studera smältkanter i borrhålsväggarna som diffusa ljusbrytningsområden (»speciallinser»):

FredFlintStoneMETODENAllmän borrteknik

— Speciellt för borrhåll större än från ca Ø3mM:

— Testa den här (mycket effektiva) metoden

— använd borrmaskinen utan ström; Fred FlintstoneMetoden:

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · Arkivhp\Foto\Prov BildSJ1 (23) · Nikon D90 med tilläggslinser

 

Handmetoden — utan inkoppling av elkraft till borrmaskinen: borren roteras via handkraft med grepp om borrchucken, borrmaskinen inspänd i ett pelarstativ; Man genomför minimala, successiva, djupmatningar, en i taget; därefter genomförs vridningar — man kan följa förloppet i detalj, och verkligen SE HUR borren täljer ur materialet.

— Bilden ovan från ett prov med ett 20 mM fyrkantrör (aluminiumprofil från Järnia, fabr. alfer) och en Ø13mM borr med ca 4mM centrumspets (fabr. Piranha, finns på Clas Ohlson). Det går långsamt — men kolla resultatet. Wao. Guvicka snygga hål. Inte ett ljud.

 

— För borren mot det förborrade hålet med avstängd maskin.

— Vrid chucken manuellt, mata (TRYCK) ner pelarmatningen (minimalt) vartefter:

— Det tar  längre tid. Men borrhåller blir exceptionellt RENT och GARANTERAT HELT UTAN SMÄLTKANTER.

— Droppa i en droppe vatten, så försvinner plexignället (och borrningen går samtidigt lättare).

 

EFTER BORRMÄRKNINGEN (via 1mM-borren):

— Slutborra med aktuell borrdimension:

 

— Borra i sekvenser; TYP ner en eller ett par millimeter, upp, rensa bort graderna med en separat handhållen borste; Ner igen en bit, osv.;

— Man lär sig (snabbt) plexiglasets beteende, och kommer snart att märka hur man kan borra effektiva, snygga hål, snabbt.

— För särskilt krävande borrningar, använda vanlig motorolja (i en liten droppflaska) som smörjmedel (alltid vid gängning); Även några droppar vatten kan ibland hjälpa till:

— Experimentera (under noggranna observationer) ALLTID; upptäck materialet: »proffs» gör det alltid, alltid uppmärksam på nya aspekter som man kan dra lärdom av (och berätta för andra som värdefulla uppslag): Är du på väg att slappna av, tappa fokus: Stäng av maskinen, ta en paus. Brist på fokus sammanhänger ALLTID med uppkomst av skador — på arbetsstycket, eller dig. Relax. Stay focused. Ät mycket frukt och grönt (mellan godisvarven, RÖR dig emellanåt [cykla, gå, spring, stretcha — dagligen, vägra annat]), det garanterar optimal skärpa. Men det visste du väl redan.

 

 

 

MANUELL BORRSLIPNING — se även Riktning av oraka borrar

 

MANUELL BORRSLIPNING

 

 

Bildkälla: Författarens arkiv · 6Jun2013  PemJan2013  ChuckEinhell  Bild10

— En väl (manuellt) slipad borr kan bespara en flera olika bekymmer — speciellt resterande borrgrader som inte vill försvinna efter borrning av kretskortslaminat är speciellt jobbiga.

— Bilden ovan visar upptagna, borrade, hål med diametern Ø3mM och Ø1,4mM från ett experimentkorts givna hålraster [2,54mM delning] med rasterhål Ø0,9mM.

 

Utmärkta resultat fås med manuell slipning  när man väl en gång fattat hur detaljerna fungerar.

— En utmärkt och noggrann grundbeskrivning ges i webbkällan

 

 

MANUELL BORRSLIPNING — excellent videobeskrivning

 

 

SHARPENING TWIST DRILLS BY HAND

http://www.youtube.com/watch?v=QbRPPxyw1hw

— Del 1 beskriver borrfakta.

— Del 2 visar hur man slipar en (STOR) borr på korrekt sätt.

 

 

ÖVERSIKT — de enkla stegen

 

 

Bilden ovan sammanfattar manuell borrslipning — enligt erfaren praktik — i de två enda grundbegreppen

 

 

konvinkel

PRIMÄRA vinkeln som borren ska vridas relativt slipytan;

Notera att borrmaterialets hållfasthet avtar med växande konvinkel = mer avverkat borrmaterial. Man kan själv öka konvinkeln genom slipning, t.ex. större dito för bearbetning i mjuka material om sådana behov föreligger.

 

och

 

eggvinkel

SEKUNDÄRA vinkeln som borren ska lyftas upp i framänden relativt slipytan;

Notera även här att borrmaterialets hållfasthet avtar med växande

eggvinkel = mer avverkat borrmaterial = svagare [MEN SKARPARE] egg.

 

 

Bildens högra del överst visar konvinkeln för en borr betraktad ovanifrån, ner mot sliphjulet, och underst eggvinkeln med sliphjulet sett från sidan — bilden nedan förtydligar den delen i förening med ovanstående vänstra bilddel.

 

 

 

TESTA MED ETT SLIPHJUL eller SLIPSKIVA enligt bilden närmast ovan — företrädesvis en liten diamantcylinder (finns på Clas Ohlson).

 

— GENOM ATT ÖVA (frekvent, mellan varven) på att nyslipa borrar manuellt och kolla resultatet enligt det enkla Borrtestet utvecklas snabbt kunskaperna;

— Använd (med fördel) den lilla diamantslipcylindern (finns som tillbehör till miniborrmaskiner på t.ex. Clas Ohlson [2012]), spänn in den i en horisontalmonterad borrmaskin (»svarvslipen»); måtta, som i illustrationerna ovan, referenslinjer visuellt via borren/slipcylinderns längslinje, och (för NybörjarMej — även proffsen glömmer med tiden hur det var …) tänk på att lyfta upp borrens referenslinje (den som ska slipas) ovanför/utanför cylinderaxeln, vilket ger själva borreggens avverkande lutningsvinkel (minimal för borrning i hårda material, annars riskerar borren att haverera);

— BÖRJA SÅ HÄR: Härma/Slipa efter fabrikantens symmetrioriginal (studera först noga, försök »se» [det blir lättare framöver med ökad erfarenhet]) — eller (när kunskaperna ökar) efter egna önskemål.

 

Metod:

0. Montera slipcylindern på horisontellt monterad borrmaskin (Billigt bänkfäste finns på JULA för borrmaskiner med 43mM halsvidd);

1. Passa in konvinkeln — i samma plan som normalen till slipcylindern genom dennas rotationsaxel;

2. Lyft sedan upp borrspetsen en liten bit ovanför normalen (enligt borrens ursprungliga tillverkningsprofil, studera denna först noga) vilket ger slutläget för korrekt slipning;

4. Starta slipcylindern med vanlig moturs rotation (samma som för borrning).

5. För försiktigt borrens ena spetsskänkel mot cylindern och utför slipningens första fas — avsluta och vrid sedan borren i handen (utan att darra) 180° och slipa den andra skänkeln lika.

6. Kolla borrprofilerna — ytterst noga, hela resultatet hänger på den delen när eggvinkeln väl är etablerad:

 

 

— Kolla NOGA de bägge avgörande borrprofilerna emellanåt under slipningen

— använd pannlupp/förstoringsglas så att tydliga, stora konturer visas.

— Uppgiften är att uppnå EXAKT SYMMETRI — du kommer snart att upptäcka hur oerhört finstämd DIN precisionsuppfattning är, och som du själv kan verifiera med efterföljande borrtest — som ger dig högsta betyg när korrekt slipning är uppnådd.

 

7. Speciellt för större borrar: avsluta slipningen genom att RULLA borren medurs, från slipeggen och neråt, bakåt för varje skänkel, så att samma eggvinkel (inte bara slipcylinderns profil) etableras på den underliggande borrkroppen.

— Denna detalj blir mindre viktig med (speciellt) små borrar, men gäller i princip för alla borrdimensioner — speciellt om man ska borra i hårda material.

 

 

BorrtestetMANUELL BORRSLIPNING

SLUTFÖR [Manuell borrslipning] GENOM ATT UTFÖRA DET AVGÖRANDE BORRTESTET

— Korrekt slipning betyder nollkrafter i sidled: endast kontaktställets perfekt balanserade vridmoment återstår då; En icke korrekt slipning inför extra krafter som fördelar vridmomentet osymmetriskt: arbetsstycket tvingas röra sig omkring borraxeln

 

NOTERA SYMMETRIFUNKTIONEN I SLIPNINGEN OCH DE MÖJLIGA FELKÄLLORNA:

— Genom att man vrider borren runt borraxeln 180° för att slipa varje borreggsskänkel för sig fördelas också det möjliga symmetrifelet med MARGINELL avvikelse:

— OM man missar, BÖR blir felet i vilket fall blir LITET i förhållandet mellan de bägge symmetriska skänkelsidorna.

— Man upptäcker SÅLEDES strax, att mycket av slipresultatet bygger på KÄNSELN i fingertopparna TILLSAMMANS med TIDEN SOM VARJE SLIPTILLFÄLLE ansätts på: lika tider, lika tryck, lika ansats, jämn kraft, framtvingar perfekt symmetri. Det är »MUSIKALISKT». Absolut.

 

 

MED BORREN INSPÄND I EN BORRMASKIN/BORRCHUCK I ETT BORRPELARSTATIV:

Använd en liten bit plexiglas — den ska ligga helt löst under borren;

 

ELLER som i bilden nedan — med horisontalmonterad borrmaskin [enklast]:

XtremeEtuiet — Clas Ohlson 2010

 

Foto 20Jul2013  Prov  Borrar  Bild Xtreme1 · Nikon D90

— Endast 5 av de 15 borrarna i etuiet klarade en första preliminär grovtest. Se även bilder på slipformen i en del av borrarna i ovanstående etui — från Clas Ohlson 2010.

 

— Håll en bit plexiglas helt löst mot borrspetsen, bilden ovan höger, och låt borrchucken rotera på absolut lägsta varvtal — använd arbetshandske som mothåll om det behövs för att få ner varvtalet:

— Minsta lilla symmetrifel — ORAKHET PLUS OSYMMETRI I SLIPNINGEN — yttrar sig i JIGGLING: plexiskivan tuggar fram och åter, upp och ner: borren är INTE OK för finmekaniska ändamål.

 

 

— När den långsamt roterande borren förs ner mot plexiplattan och vidrör denna — ytterst lätt — ska [frånsett tendens att rotera exakt centrerat kring borraxeln] ingen som helst RÖRELSE kunna iakttas hos den friliggande plexiplattan: den korrekta slipningens symmetri — PLUS EN KORREKT RIKTAD BORR UTAN NÄMNVÄRT RAKHETSFEL — skapar exakt lika stora symmetriskt verkande krafter mellan borrspets och plattans yta, och ingen rörelse BORT FRÅN BORRAXELN hos plexiplattan kommer därför att utbildas.

— Observera att en del (moderna) borrmaskiner kan jävlas — »luras på borrar» — på grund av diverse »fel i chucken» — se exempel i EinHellChucken1A med vidare i ExaktaTestet.

 

 

Allmänt för BORRTESTET — hur man kontrollerar sina manuellt slipade borrar:

Är borren korrekt slipad och dessutom rakt inspänd ska plexiplattan inte röra sig det minsta NÄR borren touchar materialytan: plattan ska ligga helt stilla: Borrens kontakt med materialytan strävar att dra denna med sig i borrens rotation, men om kontakttrycket är litet — som här — överväger plattans tyngd kontakttrycket, och plattan ligger helt stilla:

— Finns, nämligen, allra minsta symmetrifel i borrens slipning, kommer plexiplattan att JIGGLA på motsvarande osymmetriskt fördelade kraft: den roterar kring en medelpunkt vid sidan av sanna borraxeln SOM OM borraxeln vore sned (är den det, kallar vi fenomenet för precession: borren wobblar [som en krängande snurra]).

 

 

— OM uppgiften med manuell slipning till en början verkar krävande, ge inte upp. Vila (ett tag) och gör ett nytt försök.

— När man väl hittat stilen, när man lyckas och får godkänt av naturfysiken [BORRTESTET], blir det sedan svårt att inte också få uppleva fortsatta betyganden från naturboken.

 

 

 

VinkelKollen

 

16Jan2013

VINKELKOLLEN                     

VINKELBLOCKET — hur det konstrueras

 

 

Allt konstruerat omkring oss — garanterat — bygger på PLANA YTOR (XY) och rotationsaxlar (Z): det finns inte en pryl som INTE kan kollas med ett enkelt xyz-vinkelblock. Vi studerar det.

 

 

ALLTID, i alla mekanikens sammanhang, speciellt i VARJE AVGÖRANDE KÄNSLIGT KONSTRUKTIONSMOMENT:

 

Kolla kopplingen plan (XY) och normal (Z) på allt möjligt med följande ytterst enkla medel — du och jag (stadsbor) kan få fram den färdiga, ytterst användbara konstruktionen (i princip inom timmen, om vi bor lägligt):

 

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · Arkivhp\PemJan2013  18Jan2013  Bild vBLOCK (1);VinkelVice (1)(2)(4)(6)(8);VinkelXYbord (2);VinkelXYbord (4) — Nikon D90

 

MOBILT VINKELBLOCK med 2st korta bitar aluminiumfyrkantrör, två neodymmagneter och en liten vinkelhake i plast.

 

 

 

 

 

1. 20 mM Aluminiumprofil med hög grad av rätvinklighet och måttnoggrannhet — Finns på JÄRNIA  (snyggaste typen, ytbehandlad med icke elektriskt ledande skikt, fabr. alfer);

— Såga av ett par bitar typ 5 cM — använd maskinskruvstycke + SandviksSåg eller bågfil; efterarbeta med Sandviksfil och nålfil för att fintrimma bort ev. kvarvarande metallgrader;

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · Arkivhp\PemJan2013  VinkelXYbord (3);(4)  — Nikon D90

 

VINKELBLOCKET: två aluminiumfyrkantrör, två neodymmagneter, en liten vinkelhake i plexiglas. Så oändligt användbart, tacksamt utan slut.

 

 

2. 2st neodymmagneter av typen Ø10 mM

— Finns (2013) på Clas Ohlson, art. 31-1466 (med 4mM hål), 31-1467 utan hål, 59:- 10-pack;

3. liten (10-12 cM) vinkelhake i plexiglas typ 45°/90° — Finns hos (välsorterade) bokhandlare

 

Kontrollera först att vinkelhaken verkligen visar RÄT VINKEL MED VISUELL ABSOLUT PRECISION:

— För att kontrollera RÄTA VINKELNS PRECISION behöver man ett PLANT ANHÅLL — typ ena sidan på den inköpta aluminiumprofilen, eller metallkroppen till ett vattenpass, om inget annat finns — + en fint vässad blyertspenna och ett plant underlag med ritpapper;

Hur man kontrollerar vinkeliteten hos en rätvinkelhake

 

— Placera vinkelhaken mot anhållet (a) och rita NOGA efter kanten på rätvinkelsidan;

— Vänd sedan på vinkelhaken (b): Måttas EXAKT (visuellt) samma noggranna linjepassning, är vinkelhaken GODKÄND.

   Annars inte.

— Tänk på — noga — att den fullt godkända vinkelhaken kommer att användas livet ut av dig, i alla kontroller. Det finns därför all anledning, grym motivation, att lägga ner extra tid, möda och energi på att få passningen så visuellt exakt som det alls går: till din STORA glädje och tillfredsställelse i allt vidare arbete.

Om felet är oacceptabelt stort (vilket ofta är fallet i masstillverkningens spår);

— Fram med (fint) sandpapper, slipklotsar, finfilar, allt vad du kan hitta på för att bearbeta ENA vinkelsidan tills den får acceptabel riktning;

— MED DEN BEARBETNINGEN måste vi då också ta med i räkningen möjligheten att rakheten i vinkelsidan ändras.

— Det finns bara ett sätt, bara EN chefsingenjör för den uppgiften: DU, Din erfarenhet, Din känslighet.

— Om det jävlas (OM det INTE gör det i början, är det något fel på dig: alla vi nybörjare har det jävligast i början): vila. Ta en paus. Kolla på bio eller ta en cykeltur. Kom sedan igen. Tänk på (moroten) att det du gör, gör du för hela resten av ditt liv: en gedigen produkt, den bästa, mest användbara PRYL du någonsin gjort. Den kommer, garanterat, än in till din sista dag att hänga med överallt, i allt du gör i konstruktion och mekanisk analys.

— Större vinkelhakar kräver mera arbete om inte exakt visuell passning från inköpet. VINKELSIDANS LINJÄRITET kan då också bli (extra kritisk): vid justeringen måste man klara två uppgifter samtidigt: bevara linjäritet och rät vinkel. Det är tillåtet att vila, men aldrig att ge upp.

 

4. lägg en magnet i varje fyrkantrör, för ihop profilerna sida vid sida och skaka till: magneterna dras ihop automatiskt på närliggande profilväggar;

5. sära på profilerna och skjut in den smala vinkelhaken emellan;

— Magnetkraften räcker för att hålla den lilla vinkelhaken fast vid fyrkantprofilerna (profilerna följer med om man lyfter i vinkelhaken).

 

 

 

VinkelblocketPraktik

 

VINKELBLOCKET

PRAKTISKT TILLÄMPNINGSEXEMPEL

Arbetsbordets läge kontrolleras | Borrmaskinens infästning kontrolleras | Maskinskruvstyckets passning kontrolleras

 

Vinkelhaken i fyrkantstödet kan nu användas som NORMALVINKELBLOCK för att kolla rakheten i alla typer av linjära utsträckningar.

 

JÄMNHETEN i VINKELHAKENS TUNNA MATERIAL, tillsammans med »fyrkantigheten» i aluminiumprofilen är det som avgör användbarheten:

— Med industrins högt drivna precision i tillverkningen av aluminiumprofiler (2013), samt (i allmänhet) den snäva toleransen för plexiskivans tjocklek, kommer slutprodukten med vinkelhake och aluminiumprofiler tillsammans som VINKELBLOCKET att utgöra en genuin VISUELL precisionsmätbas för alla finmekaniska arbeten och moment.

   Motsvarande på webben har eftersökts [Jan2013] men ännu inte påträffats.

ArbetsbordetVinkelBlocketPraktik

Arbetsbordets läge kontrolleras

— Speciellt avgörande är kontroll av ett xy-bords inställning relativt ett pelarstativs pelarutsträckning:

— Hur än en borrmaskin är inspänd i pelarstativet, kommer den i vilket fall att följa pelaren i borrverktygets djupmatning. Det blir därför av yttersta vikt att FÖRST kolla upp att arbetsbordet — ofta ett koordinatbord eller »xy-bord» — uppvisar en visuellt mycket noga överensstämmelse med pelarens längsutsträckning, både i x-led och y-led.

— För detta ändamål kan VINKELBLOCKET användas med galant resultat.

   [Man har xy-bordet uppställt på fyra grova hörnstålskruvar i en grundplatta, vanligen av gjutjärn; xy-bordet höjdjusteras via muttrar, noga, tills ingen visuell avvikelse kan observeras].

Borrmaskinens infästning — VinkelBlocketPraktik

Borrmaskinens infästning kontrolleras

— Efter arbetsbordets normaljustering med hjälp av VINKELBLOCKET, är det den linjära utsträckningen i borrmaskinens borraxel som står på tur (BildenOvanVä):

— En borrmaskin som INTE uppvisar hög noggrannhet i parallellitet med djupmatningens längsled, alltså i parallellitet med pelarstativets pelare, kommer obönhörligen att leda maskinoperatören — dig, och mig — till LEDA:

— Det funkar inte, passningen blir urkass, speciellt för LÄNGRE (grovt sagt från 5mM och uppåt) arbeten. Därför nämligen att VITSEN MED FINMEKANIKEN är och förblir in till (främst) hundradelar (0,0n mM). Allt vid sidan av det betyder GLAPP eller OBÖNHÖRLIG LÅSNING, vilket som gäller från fall till fall. Och därmed var den tjusiga konstruktionsidén till ända: perfekt idé. Kass utrustning.

MaskinskruvstycketVinkelBlocketPraktik

Maskinskruvstyckets passning kontrolleras

— Sist i raden av GRUNDKONTROLLER följer det ofta använda maskinskruvstycket:

— Är inte också det i RÄTVINKLIG passning med det övriga, kommer slutresultatet i vilket fall INTE att göra någon glad: Det blidde fel i slutet, lik förbaskat.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · Arkivhp\PemJan2013  VinkelXYbord (8) — Nikon D90

 

I bilden ovan har maskinskruvstycket [BILTEMA] [ORIGINALClasOHLSON] spänts fast på ett xy-bord via tre stålskruvar (M10).

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · Arkivhp\PemJan2013  VinkelVice (3) — Nikon D90

 

I maskinskruvstyckets öppning har placerats och spänts fast ett Hultafors AZB60 vattenpassblock (aluminiumblock, 60×4,92×2,30 cM). På Hultafors’ passblock har sedan VINKELBLOCKET placerats för kontroll.

— UTGÅNGSPUNKTEN är att »vi litar på hultaforsprecisionen»: kontroll med ett Luna skjutmått visar att blockmåtten på passblocket är (ytterst) goda. Så, vi har (här) ingen anledning att misstänka (större) felkällor i den fabriksbasen.

 

 

Men kolla nu ELASTICITETSASPEKTENS INVERKAN på maskinskruvstyckets olika längsdelar då de olika låsmuttrarna anspänns eller släpps av:

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · Arkivhp\PemJan2013  VinkelVice (1);(6);(7);(8) — Nikon D90

Känsligheten i maskinskruvstyckets inspänning avspeglar tydliga skillnader i maskinprecisionen.

 

SKILLNADEN mellan (a) och (b), fotografierna ovan, är endast att ytterskruven på maskinskruvstycket från spänt läge (a) har släppts upp (b) med ringnyckelns vridning ca 60°;

— Gängstigningen för M10 är 1,5 mM per varv; 1/6 av det ger 0,25 mM.

— Motsvarande ändring i position för VINKELBLOCKET [en dryg decimeter längre upp som hänger med i skruvändringen relativt den fasta referensstången inspänd i pelarstativets borrmaskin] visar som vi ser i bild (b) en tydlig injämkning med referensstångens linjära utsträckning — den KOLL vi HELST vill ha i den maskinbearbetande händelsehistorien.

   Med andra ord — i lärdom från undersökningen:

— FÖR ALLA MASKINDETALJER SOM INTE ÄR FÖRANKRADE I TONVIS MED GJUTJÄRN: Var uppmärksam på ELASTISKA SPÄNNINGAR i maskindetaljernas olika delar vid »kontroll av maskinprecisionen»:

— Att kontrollera (»med lösa skruvar)» är EN sak.

— Att börja maskinbearbeta med en inspänd detalj KAN vara något helt annat.

— Och man kan TRO så väldigt mycket, fram tills arbetsresultatet står på bordet, och man grimaserar av smärta, våndas, över att man kunde missa så. Bara att börja om från början igen (Det, om något, kan ta knäcken på vilken optimist som helst).

— Känner man inte till dessa och liknande feldiken, KAN maskinläran bli till en ren (outhärdlig) plåga: man VET att något är FEL, men fattar, möjligen, ingenting av exakt vad.

 

DÄRFÖR:

— Använd ALLTID, så långt det är möjligt, och in till sista stund FÖRE maskinbearbetningen det alltid superfasta pålitliga enkla VINKELBLOCKET för att vara på den säkra sidan.

   TRO inget.

   VET. Vet du inte: vägra utföra, tills vetskapen infinner sig — dina marginaler, din säkerhet, och framför allt: din arbetsglädje.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · Arkivhp\PemJan2013  18Jan2013  Bild VinkelVice (9) — Nikon D90

Mitt exemplar — med alla fintrimningar efter noggrann visuell precisionskalibrering med vinkelblocketmaskinskruvstycket klart för inspänning av raka detaljer för maskinbearbetning.

— Mitt exemplar krävde en viss förbehandling: ett litet diagonalglapp via skruvstyckets bottenytan måste först justeras (med Sandviksfil) för att få stycket att vila helt plant mot det underliggande arbetsbordet, utan glapp. Det är ê tydligen — något man får räkna med från inköpet: den inköpta produkten MÅSTE OVILLKORLIGEN finjusteras — OM man vill ha maximal visuell precisionskoll på och kunskap om sina verktyg, vad de kan och inte kan.

 

 

Med kunskap om maskindetaljens material (och elasticitet) kommer man snart på HUR detaljerna ska användas för bästa resultat. Glöm inte av det när du handlar in ditt nya maskinskruvstycke från BILTEMA: tro inte för ett ögonblick att NÅGON detalj man köper i handeln matchar ditt unika (eviga) VINKELBLOCK.

   Det är (min erfarenhet) mera av regel än undantag att smärre avvikelser finns — som för den moderna husbyggarens del (ofta »ClasOhlsonPrylar») helt saknar betydelse.

Hantverket och finmekaniken 2013VinkelBlocketPraktik

Enligt min egen erfarenhet (varför jag påpekar dessa detaljer):

— KUNSKAPEN OM HANTVERKET — finmekaniken — finns avgjort INTE hos Clas Ohlson. Inte 1984. Inte 2013. Inte heller hos Järnia (2013 — Jämför EinHell-maskinen).

— Däremot KAN (butiks-) personalen på (t.ex.) Clas Ohlson ha vissa kunskaper i typen HUSBYGGNAD och TIPS FÖR VILLAÄGARE (hamring i sten och betong, jämför COTECH-maskinen, Axiella Chuckglapp; ). Men det området täcks inte av innehållet i den här framställningen som HELT är ägnad området finmekanik för hobby och amatörer.

 

— Alla (seriösa människor) VET att det är (JÄTTE-) jobbigt med butikspersonal — inte KUNNIGT verkstadsfolk — som plötsligt OOMBEDD kastar fram orden ”vad ska du ha det till”. (»Det ska du alldeles skita i» …).

— Det är oförskämt. Men ofta förekommande i olika säljbutiker i vår tid.

— Det är OK om man själv ber om ett sådant samarbete — möjligheten för en utomstående att yttra sig över innehållet i din egen privata överläggning i olika konstruktiva göromål — jag ska TESTA gjuta löspenisar med det, typ, men det är inget jag vill stå här i butiken och diskutera med Dig om.

— Men personal som OBETINGAD hoppar på en med dylika meningar är det värsta man kan råka ut för — DÄRFÖR nämligen att alla (seriösa, redan) VET att ANLEDNINGEN till personalens oombedda intrång är INBILLNINGEN att personalen anser sig VETA och KUNNA mera och bättre än kunden — vilket är en KLASSISK DÖDSSYND sett från den expedierande personalens synvinkel: MAN FÅR INTE GÖRA SÅ — inte ens TÄNKA så.

   Jämför det här — korrekt sätt:

Får jag fråga vad du ska ha det till?

   Då är NEJ nej och JA ja.

— Den möjligheten ges inget utrymme för i den påhoppande VadSkaDuHaDetTill-personalens anda.

— Vi VET att personalen (i de olika säljbutikerna) INTE HAR KUNSKAPERNA att OBETINGAT diskutera sådana frågor.

   Så, vad svarar man, då?

— Till att börja med TITTA PÅ — analysera, undersöka. Sen får vi se.

   Eller, helt enkelt, ärligt:

— Varför frågar du det? Det har inte du med att göra — om jag inte ber dig särskilt om råd, och det har jag inte gjort. Du är oförskämd. Lämna mig ifred. (GUD vilka läskiga människor det poppar upp i det här tidevarvet).

 

Ta exemplet med butikspersonalen P (Clas Ohlson 2009) som frågar ”vad ska du ha den till” i anledning av en kund K som tittar på en värmepistol:

— P är av typen »påstridig Kunnig». K omnämner exempel man INTE behöver en värmepistol, typ olika enklare applikationer med en vanlig enkel ljuslåga — enklare tennlödningar utförs med utomordentligt gott resultat med den enkla värmekällan, förutsatt massan som ska värmas inte är för stor.

— P utbrister då att det kan man alls inte göra, för det SOTAR.

   Wao.

   Det är till att VETA vad man talar om ENBART grundat på ERFARENHET.

— Vad är det som gör att en säljbutiks personal ÖPPET SKARVAR, LJUGER, HITTAR PÅ inför en kunnig hantverkare? Veterligt inget annat än ett STORT KUNSKAPSBEHOV — som tyvärr (ännu) inte har någon matchande modebutik.

— Det är alltid kul att möta verkligt kunniga människor. Absolut.

 

 

 

Raka hål

 

How to drill straight — 36 400 000 resultat (12Jan2013)

— RAKA HÅL med maskinskruvstycke, svängjärn + borrar, rör, tvingar, träblock (och annat tillgängligt) för fixering — igen webbeskrivning ännu påträffad [Jan2013]:

— De VIDEO-exempel som visas på webben utgår alla ifrån borrmaskiner: här utgår vi ifrån DIG: handkraft, exakt balans och fingertoppskänsla: HANTVERKETS ABSOLUT ELEMENTÄRA GRUNDER — tillsammans med industrins absolut bästa basprodukter i toppklass (FÖRUTSATT ATT LEVERANTÖRERNA INTE DEMOLERAR DEN FINA industriPRODUKTEN GENOM taskiga LEVERANSER OCH mindre upphetsande LAGERHÅLLNING): rör, stänger, plåt.

 

 

16Jan2013

RAKA HÅL

 

WEBBEN INNEHÅLLER mängder med förslag och lösningar till HUR man får RAKA HÅL (på stora arbetsytor) — utan att ha tillgång till dyra maskiner typ pelarborrmaskiner (eng., drill press) eller annan mera avancerad utrustning.

 

GENERELLT ANVÄNDS och finns att köpa OLIKA TYPER AV BORRJIGGAR (eller borrfixturer) — men begreppet precision i dessa jiggar (eller riggar) kan diskuteras, beroende på önskemål i noggrannhet.

 

PRAKTISKA GRUNDEXEMPLET är att vi jobbar på en STOR planyta, typ spånskiva (flera kvadratmeter) — utan tillstymmelse till något att »spänna fast i»:

— Hur fixar vi RAKA HÅL i den skivan (en till flera centimeter) för infästning till olika (TYP) maskindetaljer som ska passa ihop i slutklämmen — utan att vi bryter ihop på slutet på grund av missad precision i de raka hålens rike.

 

Det finns ett MASKINSÄTT, en typkonstruktion — eftersökt på webben (Jan2013) men ännu inte upphittad:

 

 Passarmärkningen

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · Arkivhp\PemJan2013  DrillNormal (2) — Nikon D90

 

Vi behöver

1. Ett 20 mM AluminiumFyrkantProfilRör (godstjockleken 1,5 mM om Järnias alfer-produkt [bästa valet, min mening]);

— Fyrkantprofilen håller hög industriell klass (små toleranser i fyrkantighet och linjäritet: rören är VÄLDIGT raka [om inte demolerade via lagerhållning och hantering vid kapning: sådana exempel finns (IRONBILL, inte genomgående, men i vissa fall får man kapa av någon centimeter på ändarna, dessa är oanvändbara, tillstukade)]) och kan användas som grund för alla typer av bastillämpningar där RÄTBLOCKETS NOGGRANNHET önskas.

2. RÖR — alla upptänkliga typer kan användas som BORRFODER — förutsatt lämpligt omgivande positionshållande material: som ovan, aluminiumfyrkant.

— IRONBILL  har de flesta olika rör och stänger i (alla för konstruktionsFINmekaniken) material: stål, mässing, koppar.

— Slöjd&Detaljer  har ORIGINALClasOHLSON-mässingsrören (bilden ovan) i/y Ø5mM/3mM:

3. DOKUMENTTEJP (ScotchMAGIC) med RUTAT PAPPER för ansättning av lika REFERENSriktlinje runt om fyrkantstången,

vilket ska garantera rakheten i loddelens x-del;

4. En millimeterskala (plastvinkelhaken) med vars hjälp en stålspets placeras MED MAXIMAL NOGGRANNHET mitt på fyrkantprofilen, en på varje motsatt sida,

vilket ska garantera rakheten i loddelens y-del.

— Var inte dödsförskräckt om målet missas: det finns ALLTID sätt att justera i efterhand: TYP inpressning av papper eller (bearbetad, tillplattad) metalltråd (koppartråd finns i många olika dimensioner som TRANSFORMATORTRÅD på t.ex. ELFA [men det är (ännu Jan2013) ytterst krångligt att hitta i deras i sig förträffliga detaljdatabas — utförlig guidning krävs]);

5. En vass stålnål för metallmarkeringar som en separat passare kan användas på som grund för att RITA UPP MÄRKCIRKELN till sluthålet:

 

Konstruktionen

   Ingen idé att ens tänka tanken med en handhållen handborr (borrskaft):

— ÄVEN DÅ man genomför en noggrann borrmärkning — från en syl eller en körnare — kommer borrspetsen i vilket fall att GLIDA på den handhållna osäkerhetens små rörelser; borrhålet kommer INTE att matcha borrmärkningens STÄLLE; avvikelsen är (helt säkert) flera tiondels millimeter: långt från målet;

— Även en handhållen borrmaskin, trots en stadig hand, betyder en viss avvikelse i djupled beroende på OSÄKERHETEN I z-led; vi kan aldrig med någon bestämdhet förutsäga VAR, visuellt exakt, sluthålet kommer att hamna PÅ UNDERSIDAN — och därmed också demolerad noggrannhet.

— Så: BORRSÄTTET att ta upp huvuddelen av borrfoderhålet i aluminiumfyrkanten har här ingen som helst betydelse; sätt i borren i mitten av passarringen och bara borra; Finliret utförs sedan med FIL;

nålfil för precisionen i cirkelrundheten i matchning till passarcirkeln, och

grovfilen till avslutningen med exakt dimension;

— När endast ca en halv millimeter återstår av diametern, kan rundfilen (max 6-8 mM kan användas med rundfilar av den vanliga typen), kan rundfilen användas som ett precisionsverktyg;

— Man pressar in filen, mjukt, sakta, lätt, upprepat samtidigt som man roterar den baklänges (inte i vanlig skruvriktning, då nyper det); Rundfilen kryper då så sakta igenom;

— Genom att mäta längden på genomgången då första hålets diameter uppnås (kontroll pågår kontinuerligt genom att söka passa in mässingshylsan i hålet), får man en automatisk indikering på hur långt delen på motsatta sidan ska skjuta ut för att få samma diameter (Mät, anteckna och fortsätt); Man får vara ytterst försiktig i precisionen: skillnaden mellan ICKE-passning och passning (i hårda material) är bara på ental hundradelar; passning via avverkning infinner sig ALLTID plötsligt. Ta därför litet i taget speciellt mot slutet.

 

OM MAN LYCKAS har man fått en MOTSVARANDE precisionsbaserad borrjigg (eller borrfixtur): kontrollera rakheten via VINKELBLOCKET;

Träplankan som borrfixtur

— Aluminiumfyrkantröret med den konstruerade borrhylsan kan nu användas tillsammans med tvingar på ett större, kraftigare (utprovat, hyvlat) trävirkesblock;

 

Man borrar ett RAKT HÅL genom träblocket (typ 35×70mM) — i änden på en längre bit (en meter);

Hela plankan fungerar sedan som ett perfekt, trögt, mothåll tillsammans med en hand, ett knä eller en fot, som håller fast plankan medan man utför borrningen genom stödhålet (Jag har gjort så vid flera tillfällen i tidigare arbeten med spånplattor [men då med stödborrhålet i träplankan via en pelarborrmaskin] för uppmärkning av precisionspassningar [för sammanfogning med andra detaljer], och det har fungerat utmärkt; utsedd RAK träblocksdimension, typ hyvlat, 33×69 mM).

 

ALUMINIUMFYRKANTSTÅNGENS STÖDBORRHÅL (mässingshylsan som arbetsexempel i bilden nedan vänster) kan också, direkt, användas för att konstruera ett BORRFIXTURHÅL i det material som ska bearbetas, bilden nedan vänster:

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · Arkivhp\PemJan2013  DrillNormal (4) — Nikon D90

 

ETT PLEXIGLAS (Finns på Clas Ohlson i halva A4-format) monteras på en spånplatta som borrskydd över finaste köksbordet tillsammans med en tving som håller fast aluminiumstången mot plexiplattan och spånplattan;

— Använd aluminiumfyrkantröret med borrhylsan tillsammans med den enkla handborren för att göra ett RAKT HÅL genom plexiplattan — ingen förmarkering krävs, vi kommer till den sedan:

— Sedan hålet borrats, använd aluminiumprofilen som mothåll tillsammans med en (utprovad) vinkelhake för att göra en VISUELL precisionsritsning med stålnål i plexiplattan (bilden ovan vänster), precis rakt över hålets mitt; i bägge xy-riktningarna (bilden ovan vänster).

Därmed en säker BORRMÄRKNING tillsammans med aluminiumfyrkantröret;

 

Plexiplattans kryss kan passas in med ABSOLUT VISUELL NOGGRANNHET i förmarkerade ställen på en plan (STOR) arbetsyta, typ spånplatta eller annat; Med minimal hålförstöring (den TUNNA plexiplattan, här typ 2 mM) kan sedan ett EXAKT PRIMÄRT DJUPHÅL markeras via manuell borrning via det upptagna plexihålet;

 

 

— Efter denna procedur kan sedan aluminiumfyrkantröret — eller den förborrade träplankan [Träplankan som borrfixtur] — passas in MED EXAKTA SNÄPP:

— Med borren placerad i stödhålet finns ingen möjlighet att MISSA MÅLET: den förborrade fördjupningen;

 

 

Man kan precisionsInpassa stället genom att sätta plankan vid sidan av märkhålet, sätta ena foten i planänden (fast rotationscentrum), sätta i borren — omvänd, med runda toppen nedåt, eller en separat stång med samma dimension — och rotera plankan in mot märkhålet; när märkhålet nås, ramlar borren ned och plankan stannar; Fortsätt håll fast plankan medan borren eller märkstången avlägsnas; borra. Omöjligt att missa.

 

— Aluminiumfyrkantröret kan sedan (på samma sätt som i planfallet) hållas fast med en hand, ett knä eller en fot, medan den egentliga borrningen utförs.

 

 

EN MERA ALLMÄN KONSTRUKTION för alla borrdimensioner (heltal mM) från 2mM upp till 13 mM kan göras med följande praktiska ledning:

 

14mMhylsan

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · Arkivhp\PemJan2013  DrillNormal (3);(4) — Nikon D90

 

Upptagning av en större borrhylsa 14 mM med inre borrhylsor ner till 2 mM i steg om 1 mM, bilden höger.

 

VERKTYGEN SOM BEHÖVS är samma som omnämnts i föregående från RakaHÅL. Bilden ovan vänster visar dessa:

 

Handborr, handbrotsch — för större hål från min 4 mM här upp till max 13 mM, sluthålet här med hjälp av en handhållen 14 mM borr som fungerar som »avancerad täljkniv» — borrar Ø3-5mM för primärhålet, rundfil för den huvudsakliga, manuella, upptagningen efter passarmärkningen, metallsåg för metallrören, skjutmåttet för allmän kontroll;

 

KONSTRUKTION

— Ett Ø14mM hål tas efter märkning [Se PASSARMÄRKNINGEN] upp på bägge sidor om aluminiumfyrkantröret; efter förborrning med Ø3-5 mM borrar används brotschen så långt det går; förhålen blir (garanterat) lägesavvikande, så, brotschen kommer att dra snett i vilket fall; justera hålcirkeln, successivt, med rundfilen (ha aluminiumprofilen uppmonterad med tving på bord, god arbetsbelysning, och det blir bara ett rent nöje att ta upp hålet med ledning av passarcirkeln);

— När visuellt nöjsam hålsymmetri med passarcirkeln uppnås, använd brotschen igen: tryck och vrid med mjuka rörelser så rakt igenom som möjligt (brotschen har annars en tendens att dra iväg för minsta lilla extra moment åt endera hållet); justera med rundfilen ända fram till slutet;

— Mitt brotsch exemplar tar bara upp0 till 13,5 mM, resten måste göras med slutborren på 14 mM;

— Testa med slutborren (Ø14mM) som handhållet täljverktyg;

— Sök (mjukt) pressa in den, vrid samtidigt; grova metallgrader uppkommer tveklöst i borrskänklarna, och man kommer inte längre; fila bort graderna, försök igen; håll på så tills hela borren glider igenom; efterputsa hålvallen med smärgelduk virad på (typ) 12mM stång;

— Testa att pressa in 14mM-mässingshylsan med så snäv passning som möjligt för att eliminera alla möjliga glapp;

— I mitt fall, arbetsexemplet i bild ovan [14mMhylsan] måste en smärre efterjustering göras med (en liten extra upptagning i 14mM-hålet tillsammans med) en bit tillplattad Ø0,5mM koppartråd för att VINKELBLOCKET skulle acceptera konstruktionen; Med viss försiktighet kan — därmed — hela hylskonstruktionen (som MASTER) användas för vidare uppmärkning (SLAVE) av aktuella borrblock (i trä eller annat) — om uppgiften gäller (precisions-) borrning på stora planytor.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · Arkivhp\PemJan2013  DrillNormal (1) — Nikon D90

 

 

— Finns det inget annat (enklare, bättre, mindre komplicerat) att välja på?

— Konstruktionens metodik i all ära. Men slutresultatet är inte HELT övertygande.

— OM du försöker IMPA på mig med ovanstående, tror jag, nog, att jag hellre går till cafeét och tar en kopp kaffe och tittar på utsikten, därifrån. (Koppartråd, brädbitar, sic. I want STEEL).

 

 

I EFTERSKRIFT:

— Ovanstående arbetsexempel med RAKA HÅL (via aluminiumFyrkantProfilen) med enbart hjälp av »primitiva verktyg» (ingen borrmaskin) är med dagens tekniska marknadsutbud mindre realistiskt;

— På grund av det låga priset (JULA har [Jan2013] ett borrmaskinstativ med maskinskruvstycke för endast 249:-), kan en enklare pelarborrmaskin användas för grundarbeten, även om pelarstativet kanske INTE håller absolut toppklass. VAD, exakt, som gäller i den sakfrågan BORDE det finnas märkdata på (hur noggrann passningen är). Men inget sådant är här känt i dessa sammanhang: Man får i stort sett köpa först och skrika sen, om det inte passar.

 

 

 

VERKTYG

 

 

Borrskaft

Handhållen vevborr (förr borrar Ø1-6 mM) — Borrskaft

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · Arkivhp FOTO Verktyg · Borrskaft  16Jan2013-01-16 — Nikon D90

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · Arkivhp FOTO Verktyg · Borrskaft  16Jan2013-01-16 — Nikon D90

 

Finns på:

 

— Clas Ohlson (2013). [Borrskaft, ”upp till 6 mM”, art.304727, 99:-];

— VERKTYGSBODEN [Handborr, 1-8mM (Verktygsboden, 217:-] (Tidigare visad artikelbild på handborren kommer inte fram [noterat16Jan2013]).

 

Lövsåg

GULDSMEDSSÅG: Handsåg (för allt hantverk) med minimalt grova sågblad — tjocklek ner till 0,15 mM — för sågning i alla slags material; från stål till trä;

— Vi klarar oss inte utan den typen, från och till, i KONSTRUKTIONSMEKANIKENS — hantverkets — alla detaljer:

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · Arkivhp FOTO Verktyg · Lövsåg (4) 16Jan2013-01-16 — Nikon D90

 

Finns på — men observera den här veterligt enligt särskilda test den ypperligt dåliga kvaliteten på metallsågbladen:

— Slöjd&Detaljer —

Lövsågen — 130 mM sågblad (sågbladen [2013], se nedan, typen i blå förpackning [Gnom, Tyskland] ovan från Slöjd&Detaljer):

———————————————————————

Max sågdjup 60 mM (som kan utsträckas om man lutar sågen till max 14 cm, men då med såglängd på bara några mM);

(2013)art. 1936-; 167:-;

Max sågdjup 280 mM (som kan utsträckas om man lutar sågen till max 14 cm, men då med såglängd på bara några mM);

(2013)art. 1938-; 48:-;

 

Sågbladen — säljs i förpackning om 12st, alla 41:- per 1 förp.,

———————————————————————

(2013)art.1978- :

Tabellen nedan kompletterad med särskilda uppgifter (Dec2012) från Sjöjd&Detaljer efter begäran:

Variant Bet.      (firmans ref.)    BREDD×tjocklek

6026     Nr1      700196             0,60 × 0,30 mM

6028     Nr3      700396             0,75 × 0,36 mM

6030     Nr5      700596             0,85 × 0,40 mM

6032     Nr7      700796             1,05 × 0,48 mM

6034     Nr9      700996             1,20 × 0,55 mM

6103     Nr2/0   702096             0,52 × 0,26 mM

6104     Nr3/0   703096             0,48 × 0,24 mM

 

Ovanstående är (fortfarande) enligt min personliga uppfattning GROVSÅGBLAD: Det finns ännu tunnare (min materialrest från OrigialClasOhlson, ner till tjocklek 0,15 mM — ytterst användbara OCH LÅNGLIVADE MED RÄTT ATTITYD OCH INSTÄLLNING TILL SÅGANDETS HANTVERK) men det är här inte känt var dessa finns numera.

— Viss respons på

http://www.shopping.com/pc-jewelers-saw-blades/products?sb=1

men inte enkelt att hitta någon begriplig varuinformation;

— En av detaljisterna (Micro-Tools)

http://www.amazon.com/dp/B000RB3E5U/ref=asc_df_B000RB3E5U2351768?smid=A3NUNNXXHUJDMF&tag=dealtmp462167-20&linkCode=asn&creative=395105&creativeASIN=B000RB3E5U

ser ut att ha en förpackning sågblad ner till 4/0 (som möjligen betyder ett snäpp tunnare än 3/0);

Micro-Tools — JEWELERS SAW BLADES — SE Jewelers Saw Blades 144pc Set — Sizes 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2 —  5.25" Length, Fits to 6" Saw

http://www.micro-tools.com/store/P-815JSB/Se-Jewelers-Saw-Blades-144pc-Set.aspx

 

Maskinskruvstycke

Skruvstycke av erkänd kvalitet med cylinderstyrning och snabbmatning och bänkfästemed tydligt försämrad funktion finns typen nedan numera tydligen bara på BILTEMA för 139:- [original Clas Ohlson]

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · Arkivhp FOTO Verktyg · MaskinSS  16Jan2013-01-16 — Nikon D90

Ytterst användbart maskinskruvstycke [OriginalClasOhlson] — finns med bänkfäste på BILTEMA för 139:- [s258 2013]

 

Finns på:

 ingen postorder

GLÖM DET: Efter inhandlat exemplar (våren2013): Biltemas version är blott en SPILLRA av ovanstående (ClasOhlsonOriginal Made in West-Germany — finns inte längre): BILTEMAs version är 1. påkletad med massor av färg med en 2. påtagligt (väldigt) onoggrannhet i stångpassningen — vickligt: min vinklade bedömning: DU KOMMER GARANTERAT INTE ATT BLI GLAD ATT JOBBA I FINMEKANIKERGÄNGET MED BILTEMAS VERSION — långt ifrån ens hälften av ovanstående. Köper du Biltemas version, bered dig på att först fila bort skarpa grader, jämna till bottenytan så att skruvstycket vilar PLANT, fräsa/fila till backarna så att de stämmer i parallellitet med underlaget som skruvstycket ska vila på, etc.

— BILTEMA, art. 20-729, 139:-, inkl. separat bänkfäste;

— En motsvarande (nyinförd) typ finns (möjligen, 2013) på Clas Ohlson men då i en betydligt dyrare variant, utan bänkfäste [s50Kat2012/13, beställningsvara, 399:-];

Notera att den nyinförda ClasOhlson-typen (CLO-versionen enligt bild, om inga dolda detaljer finns) INTE har, som ovan (OriginalClasOhlson) typen ovan, dubbla cylindriskt omslutande styrspår, utan istället en plant vilande spännbackstyp; Den typen TENDERAR att vara (ytterst) VINGLIG i olika sammanhang (erfarenhet från tidigare liknande ClasOhlsontyper som klart INTE uppfyller kriterium på precision i finmekaniken, men ändå kan användas för olika »precisa» ändamål — förutsatt lämplig utformning av tillämpningens ändamål); inte bara i sidled utan även, speciellt, i lodled.

 

 

Nålfil

NÅLFILSET — set (10-12st) om små finmekanikerfilar för noggrann formning och bearbetning av alla material (även utmärkt i stål och trä)

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · Arkivhp FOTO Verktyg · Nålfil  16Jan2013-01-16 — Nikon D90

12 nålfilar i etui [OriginalClasOhlson].

 

Finns på:

— Motsvarande finns (möjligen men i sats om 10st, 2013) på Clas Ohlson [art. 40-7693, 89:-]

 

Sandvikssåg

Liten handsåg — sågblad typ 15×0,5 cM — för sågning i garanterat alla vanliga typer av material — från stål (silverstål, automatstål) till trä.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · Arkivhp FOTO Verktyg · SandvikSåg (4)  16Jan2013-01-16 — Nikon D90

Sandvikenmärket utgick 1999.

 

Finns på:

— Motsvarande finns (möjligen, 2013) på Clas Ohlson [art. 40-8254, modellsåg, 25:-]

 

Sandviksfil

Grovstrukturerad fil med stor avverkingskapacitet MED ENA KORTSIDAN SLÄT för filning på metall och trä  — plattfil, rundfil

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · Arkivhp\FOTO\Verktyg · SandvikFil  16Jan2013-01-16 — Nikon D90

Sandvikenmärket utgick 1999.

 

Finns på:

— Motsvarande finns (möjligen, 2013) på Clas Ohlson [s68Kat.2012/13]

 

SandvikenMärket

NOT: SANDVIKS-fabrikatet finns inte längre (2013); Snap-On-Tools från 1999 — referenser till utstuderat BRA verktyg (under ett halvt sekel) har därmed också gått förlorat; Hur dagens (2013) motsvarande produkter fungerar är här inte närmare känt.

 

 

 

EINHELLMASKINEN — EinhellBorrmaskinens för smala infästningshals — 42,5 mM istf standard 43 (±0,1mM)

EinHellHALS — Se även EinHellCHUCKEN 1 [Einhellmaskinen OK för finmekanik] och EinHellCHUCKEN 2 [Inspänning av borraxlar kan jävlas] och EinHellSTOPPET [Einhellchuckstoppets pistolfunktion]

 

EINHELLMASKINEN nedan i bild Einhell RT-ID 65 har uppvisat en studie av flera (många) olika detaljer som visar hur en Borrmaskin INTE ska vara konstruerad för att kunna användas TILL ANNAT ÄN »APPROXIMATIVA HÅL I STEN OCH BETONG».

— Såg lovande ut i början. Så visade sig detaljerna, allt mer, i praktiken: ta min beskrivning som ett tillfälle att studera ett praktiskt marknadsexempel (som visar hur vi har det 2012-) — tillsammans med andra i jämförelse:

 

EinHellHALS  | EinHellCHUCKEN 1 | EinHellCHUCKEN 2 | EinHellSTOPPET  | Styvhetsförstärkning

 

Akta Einhell och Cotech — se Avgörande Test 2013 och EinHellChucken1A

För liten halsvidd på Einhell RT-ID 65

 

 

Bildkälla: GoogleImages Einhell RT-ID 65 Pricerunner.se

VarningEinhell

Varning: den här maskinen [‡] är direkt — från inköp — farlig att använda tillsammans med ett pelarstativ: halsen är konisk, och maskinen glider ur:

 

Ytterligare mätning [i efterhand Jul2013] visar att EinhellHALSEN är konisk — uppmärksammat i samband med montering i det enkla bänkstativet av aluminium [JULA]: gick inte att få in hela halsen till botten.

MÄTVÄRDEN med Luna skjutmått:

— Längst fram mot chucken, största värdet = 42,45mM;

— Längst fram mot chucken, minsta värdet = 42,00mM;

— Längst bak mot maskinhuset, största värdet = 42,80mM;

— Längst bak mot maskinhuset, minsta värdet = 42,50mM;

 

Med hjälp av BORDSSTATIVET I ALUMINIUM [JULA] — som ett cylindriskt SLIPVERKTYG — har det koniska halsfelet på Einhellmaskinen nu [20Jul2013] kunnat reduceras.

Bilden nedan visar MÄRKENA SOM BEVISAR KONICITETEN: Originalets SILVERPÅMÅLADE MATERIALYTA med den underliggande röda plastmassan framträder här tydligt. Och man ser hur avverkningen tagit mer mot maskinkroppen — största uppmätta värdet — än mot chucken — minsta uppmätta värdet.

 

 

Foto 20Jul2013 ChuckTest ACT1 Bild aEinHellHALS2 · Nikon D90

— Slitmärkena — längst upp sliverfärg som fabrikanten smetat över underliggande rött plastmaterial — från det cylindriska bordsstativet i aluminium [JULA] visar och bevisar Einhellhalsens konicitet — och som gjorde att hela maskinen plötsligt hoppade ur pelarinfästningen.

 

 

Man undrar [stillsamt] vad nästa steg blir i den allmänna marknadsutvecklingen. Ovanstående exempel understryker endast att det inte ens finns förutsättningar för att UTAN VIDARE INGREPP använda Einhellmaskinen inspänd i typen pelarstativ då den tydligt koniska halsen ÄR DÖMD ATT 1. GLIDA UR via den koniska halsens minimalt smala infästningscylinder på största stället mot infästningskragen på pelarstativet och dennas mera exakta cylindricitet och 2. ATT därmed VAGGA OCH VAJA BETYDLIGT BEROENDE PÅ BELASTNING [se Styvhetsförstärkning Einhellmaskinen].

 

— Ursäkta — maskinen är i övrigt »tyst och fin» — men i summan av alla »finesserna» på Einhellmaskinen [nu ger jag upp]:

Gud vilken smörja.

Editor2013VII16

 

 

inf0@einhell.de — jämför EinhellFabrikantens egen beskrivning

http://www.einhell.com/com_en/shop/3255/3256/3260/3261/impact-drill-rt-id-65.html

— Se även generellt tester (2012-2013) på Einhell RT-ID 65 — långt ifrån några finmekanikertester (EXPRESSEN m.fl.). Ingenting i dessa kopplar till följande. Se även STORTEST Einhell RD-ID 65 — jättebra maskin (4,8 av5)

http://alatest.se/produkttester/verktyg/einhell-rt-id-65/po3-126668856,351/

—Notera SPECIELLT varvtalsreglaget: Du får POÄNG av mig om du kan hitta något sämre: ökar ALLTID från lägsta — håller ALDRIG inställd manöverposition = LEVER ETT EGET HÖGST BESYNNERLIGT VARVTALSLIV VARS GRUNDER HÄR INTE NÄRMARE ÄR KÄNDA.

— Dessutom slocknade lysdioden [föreställande viss arbetsbelysning] i handtaget snabbt efter köptillfället, och har sedan den inte synts till.

— Einhellmaskinen ovan har också andra besynnerliga egenskaper. Vidare i huvudtexten nedan.

— Men chucken är stum: perfekt för finmekaniska uppgifter — jämför Axiella Chuckglapp.

 

— 0,5 mM differens i diameter (Ø) betyder en skillnad i omkretslängd på drygt 1,5 mM:

 

P           = Øπ                              ;

ΔP        = (Ø+ΔP)π – Øπ

             = Øπ + ΔPπ – Øπ

             = ΔPπ                            ;

ΔP        = (0,5 mM)π

             = 1,5707963 mM

 

Ett extra glapp på en dryg millimeter KAN vara för mycket för en standardutrustning, typ pelarstativ till borrmaskin för 43 mM halsvidd (bilden nedan).

— Som i detta fall med Einhellmaskinen (RT-ID 65) hade infästningen precis nått gränsen:

— VEM tänker på det; Man TROR AUTOMATISKT att »alla med 43 mM hals passar».

   Visst.

 

Alla mina egna tidigare testade borrmaskiner — Skil (38 mM med separat 43 mM tillbehörsram), Metabo (43 mM), Cotech (43 mM) — har fungerat utan problem.

 

Maskinen glider ur

— Vid ett tillfälle, när djupmatningen överskred ett visst nedtryckande moment, hoppade hela Einhellborrmaskinen ur pelarfästet (ingen ytterligare olycka inträffade, som tur var denna gång).

 

— Inspektion i efterhand visade att

1. halsvidden på Einhellmaskinen visst INTE uppfyllde 43 mM, utan snarare 42,5 mM, och

2. infästningsspringan på pelarstativets inspänningsblock PRECIS hade nått fram till materialkontakt, längst ut: STOPP; Maskinen hade inte KUNNAT spänts fast ordentligt.

— Det blev (i detta fall, efter inspektion) en relativt enkel sak att åtgärda problemet (men ytterligare visade sig senare — se VarningEinhell):

 

Åtgärd:

Foto Arkivhp\PemJan2013 M1 · 12Jan2013-01-12 Bild EinHellHals2 · Nikon D90

 

Efter problemets lösning.

— Nu sitter också EinHellmaskinen som det var tänkt från fabrikantens sida.

 

Med hjälp av en nålfil, ett maskinskruvstycke och en kaffekvart togs blockdetaljen ur, spändes upp, och den smala springan filades upp i toppen.

— Springan visar nu nära parallella kanter efter infästningen — tillsammans med ytterligare en liten marginal (på nära 1 mM) — ifall det finns flera innovativa fabrikanter som vill jävlas.

EinHellChuckenEinHellHALS

Se även EinHellCHUCKEN2

NOTERA OCKSÅ EINHELLMASKINENS JOBBIGA CHUCKLÅSNINGSMEKANISM (speciellt på typen RT-ID 65 — se Bilden i Einhellstoppet): man ska tydligen gå på gym för att klara den biten;

Märkena på intryckningsknappen på bilden ovan för chucklåsning-losstagning beror på att jag använder en kort stubbskuvmejsel för att få in den starkt spända reglagefjädern:

— I den smala öppningen mellan chuck och maskinhölje finns en liten plan avfasning (för specialnyckel). Den kan användas som visuellt riktmärke för att få koll på VAR chucklåsningsmekanismen börjar; man snurrar dit, trycker in stubbmejseltoppen (Stoppknappen); Så snart man vrider på chucken vidtar sedan en speciell låsning som gör att man inte behöver ha stoppknappen intryckt hela tiden.

   Med viss träning ger det sig. Men herregud vilken konstruktionsmiss: Det är tydligt att inte några vanliga skolfröknar kan spänna in eller ta loss ett bearbetande verktyg i RT-ID 65. Einhellmaskinen (RT-ID 65) är (därför, och tydligen) bara för typ stålmannen och stålflickan. G(r)ymt.

— Annars är Einhellmaskinen (RT-ID 65) »mjuk och tyst» (nästan som en symaskin) — men har ett underligt varvtalsregleringssystem: varvtalet tenderar att stadigt, sakta, växa uppåt från lägsta — eller omvänt — och man vet, stundtals, aldrig vad som gäller. Jobbigt, ibland.

EinHellChucken1EinHellMaskinen

Mest positivt: CHUCKEN på (mitt exemplar RT-ID 65 — testat och utprovat redan i säljbutiken, före köpet) är i borrningsläget STUM: inget djupledsglapp, vilket är anledningen till att jag köpte den.

— Se särskild beskrivning med praktiska exempel i Axiella Chuckglapp.

— Många borrmaskiner man känner på i de olika butikerna [Clas Ohlson i test 2010 till jämförelse] är chuckglappa i borrläget. Det gör dem i princip (helt) VÄRDELÖSA i applikationer (som borrmaskiner till pelarstativ) för FINMEKANIK:

— Djupledsmatning med noggrannhet in till hundradels och även tiondels millimeter är helt meningslöst om borrchucken inte svarar.

— Se även särskild beskrivning med praktiskt exempel i DJUPMATNING MED SKALA 1/10 mM.

 

Exempel på djupledsskala

PRECIS DJUPLEDSSKALA PÅ TIONDELAR är relativt enkelt att konstruera — förutsatt man kan demontera detaljerna till pelarmatningen:

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · Arkivhp\PemJan2013  DrillZ — Nikon D90

Bilden ovan visar hur en konstruerad djupledsskala på matningsarmen till ett pelarstativ kan te sig.

 

 

   Min rekommendation:

— Be att få köra upp maskinen VID köpet, så att du SÄKERT i efterhand kommer att se att allt fungerar som det gjorde på butikens provexemplar (ditt första test): exempel finns [Clas Ohlson, Cotech 2010] som visar att butiken hade EN typ, det man fick med sig hem var (i mitt fall) något helt annat: varvtalsregleringen fungerade inte, maskinen gick direkt upp på högsta varv, oberoende. I det här fallet ordnade det upp sig: Vid återlämning och försök på ett annat exemplar, infann sig korrekt funktion. No Problemo.

Editor2013I12

 

 

 

EinHellStoppet — vidare från EinHellMaskinen

 

Jan2013                                                                                                                        

ChuckstoppKnappen flög plötsligt ur som ett pistolskott

 

Ytterligare finesser från Einhell:

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · Arkivhp\PemJan2013 M1 · 12Jan2013-01-12  Bild — EinHstop (2);(5);(1);  — Nikon D90  · Detalj

 

STRAX EFTER beskrivningen i EinHellHalsen inträffade följande haveri:

— Sedan ett borrverktyg hade spänts loss och chucken släpptes — intryckningsknappen vilar då fortfarande i intryckningsstället på den intryckta fjäderkraften (= laddat skott för varje gång) — återgick inte bara inspänningen till läge normal, utan hela stoppnappen flög iväg, rakt ur, som ett pistolskott med ovanstående (mitten) avbildade spridda delar runt om;

 

1. spännfjädern

2, stoppnappen

3. två delfragment (stoppkrage) vilkas materialbrott förorsakade olyckan

4. Ytterligare en anledning för Dig och Mig att ALLTID använda någon form av ögonskyddalltid i samband med hantering av maskiner eller mekanik generellt. Vi VET aldrig vad »som kommer ur inköpsställena» — speciellt inte i dagens SlarvMarknad. EXEMPEL: ovan.

 

KONSTRUKTÖRERNA har, tydligen, inte brytt sig om (aldrig studerat) huvudsaken:

— Med TID åldras alla material, speciellt de som upprepat utsätts för påkänningar: upprepade stötar, speciellt, bildar utmattningsstråk i material som förr eller senare gynnar (kristallin) sprickbildning;

— Väljer man — som i detta fall — ett SPRÖTT konstruktionsmaterial (någon form av keramisk komposit har använts tillsammans med ihopgjutning av en hårdmetallsprint för själva stoppet) är det bara en fråga om TID innan haveriet är ett faktum.

— För klen konstruktion, Einhell. Använd metall för stoppknappen (gängad hårdmetallsprint i gjuten aluminiumkropp), vilket är problemets lösning (för Einhell).

 

ÅTGÄRD:

— Bäst som skedde:

— En lös — separat, bilden ovan höger — stålsprint (silverstål Ø4mM) kan med stor fördel användas; Man skjuter in stången, och den nyper själv då hålet i det inre av borraxelcylindern kommer fram; Stoppsprinten sitter sedan kvar tills man spänner in nästa gång (mest praktiska, användbara lösningen) — eller att man tar ur den separat. I vilket fall står borrfunktionen LÅST med sprinten i.

— DET GÅR ATT BYGGA TILLBAKA SAMMA FUNKTION [EinHellChucken] med hjälp av motsvarande metallkropp. PROBLEMET med den delen är att samma fjädertyp = oskäligt hög intryckningskraft — måste användas för att säkra den »automatiska utskjutningen» (2,6 mM) av stoppknappen; en för vek returfjäder hänger inte med i den snäva öppningen mellan stopphål och yttre cylinder i borrmaskinens inre: man får antingen »smygrotera chucken» eller dra ut (med någon fattning) stoppknappen; Dessutom är den konstruktionen utrymmesbegränsad: ingenting får sticka ut utanför maskinkroppen, jäms med originalets stoppknapp.

Bästa lösningen är alltså (utan tvekan) den separata stoppsprinten: enkel funktion, ingen manöverkraft behövs.

Editor2013I16

 

PS

Dessutom har lysdioden (längst bak i handtaget på Einhellmaskinen — som ger viss arbetsbelysning) slocknat. Det gick fort.

DS

 

 

 

EinHellChucken1A

 

INLEDANDE OBSERVATIONER AV INSPÄNNINGSFEL I EN NY BORRMASKIN som ledde till vidare insikter i marknadsutbudet

EinHellchucken inte pålitlig i inspänningsprecision — kolla alltid

NU ÄR DET BEVISAT — på mitt eget inköpta exemplar [Forts. frn. EinHellChucken2]

 

 

 

 

Bildkälla: Författarens arkiv ·  6Jun2013  PemJan2013  ChuckEinhell  Bild5;6 • Exponeringstid 1/10 S • Bländare F/22 • ISO 400 • borrmaskinens varvtal ca 3vrv/sek.

— De bägge inverterade infällda små rutorna visar en liten avvikelse hos plexiplattan som framgår i jämförelse mellan slitspåren på xy-bordet och plattans kantkontur. De bägge bilderna är tagna med borren i ungefär diametralt skilda lägen.

 

 

 

EINHELLMASKINENS CHUCKMEKANIK ÄR INTE TILLFREDSSTÄLLANDE

Jag märkte det först i samband med inspänning av en Ø3mM borr [EinHellChucken2] — det FÖREFÖLL ibland som att borren hamnade något orakt — som om den vore sned i den egna axeln, alltså med synbar följd i wobbling — och arbetsstyckets jiggling. På grund av vissa svårigheter att dokumentera den detaljen lämnades den för vidare.

— Nu har den detaljen nyligen återkommit i samband med nyslipning av en Ø1,4mM borr (EinhellChucken kan ta ner till Ø1,35mM, mitt exemplar).

 

Bilderna ovan tagna med exponering 1/10 sekund visar ett pågående borrtest med infällda inverterade, förstoringar i de avsnitt som (tydligt) visar märkreferenser i omgivningen (koordinatbordets yta och den underliggande plexiglasytan): plexiplattan under flyttar sig märkbart i takt med borrens nuddande rotation mot glasytan. De bägge jämförande bilderna ovan är tagna med borrmaskinen igång på absolut lägsta varvtal (här 2-3 varv per sekund), med borrens vridning ungefär ett halvt varv mellan bilderna.

Einhellchucken med perfekt centrering

Omspänning av samma borr i samma chuck

 

 

Bildkälla: Författarens arkiv ·  6Jun2013  PemJan2013  ChuckEinhell  Bild7

 

— inspänningen utmed borrens hela cylindriska hals, men vriden ca 1/2 varv i infästningen

visar perfekt centrering: ingen iakttagbar jiggling hos den ytberörda plexiplattan. Helt stilla. Därmed är det bevisat: Hur RAKT borren borrar (i Einhellmaskinen) beror — tydligt — på inspänningstillfället.

— Testet upprepades två gånger för att få säker koll: samma resultat.

 

 

Problemet inte tidigare noterat

 

Under de (2012–1978) 34 år som min SKIL-maskin (original från Clas Ohlson 1978/79; SKIL 1473H2)  använts (stundtals tidsintensivt) har ovanstående observerade TYPFEL aldrig observerats; det har aldrig förekommit något wobbelfel som föranlett min uppmärksamhet, varken hos inspända borrar eller inspända cylindriska rör och stänger i allmänhet i SKIL-maskinen.

— Det vidare studiet av Einhellmaskinens beteende ledde så vidare till en fördjupad analys och som — möjligen — har visat exakt vad felet beror på — f.ö. samma typ som visar sig i den nyare maskintypen COTECH (Clas Ohlson 2010). Nämligen beträffande borrchuckens INSPÄNNINGSKLACKAR. I Exakta Testet visas praktiska inspänningsresultat [från test 19Jul2013] som — möjligen — ger en tydligare bild av sammanhanget: dagens (s.k.) borrmaskiner är verkligen inga höjdare.

 

 

DET ÄR VIKTIGT FÖR DIG SOM PRIVAT ANALYTIKER OCH UNDERSÖKARE ATT DU FÖRFOGAR ÖVER EN PÅLITLIG (BORR-) MASKIN SOM INTE JÄVLAS OCH LURAS PÅ RAKHETEN I INSPÄNDA STÅLAXLAR VARE SIG SMÅ ELLER STORA:

 

— Utan sådan, vet du aldrig vad en eventuell wobbeleffekt beror på:

 

1. om wobbeleffekten kanske beror på att borren inte är helt rak — vilket också kan vara fallet, direkt från inköp, beroende på [Se Riktning av oraka borrar] — eller

2. om wobbeleffekten kanske beror på att borrchucken [chuckklackarna] — SOM DET KAN INTRÄFFA [‡]beroende på  — som I FALLET EINHELL RT-ID 65 — kanske inte är så exakt som den borde vara, eller

3. en kombination av 1 och 2.

Det är så dåligt som det (alls) kan bli i ljuset av vad man får veta om dagens borrmaskiner innan man köper dem: du som kund är chanslös.

 

Om siktet är inställt på finmekanik för amatörer — ett begrepp som marknaden 2013 inte verkar känna till

 

EFTERSOM SÄLJBUTIKERNA OCH DERAS PERSONAL — tydligen, som det får förstås — SAKNAR KUNSKAPER I ÄMNET — man känner möjligen inte ens till problemet, se utförligt från B-felet — finns heller (i dagens läge) inte ens en ärlig chans för Dig som kund att VETA exakt VAD det är du köper: en GENUIN produkt med genomgående pålitlig baskonstruktion — typ SKIL 1473H2 för drygt 30 år sedan på Clas Ohlson — eller eventuellt rena rama skiten med vissa möjligheter att »hitta bättre lägen» — Typ SOM EXEMPLIFIERATS OVAN Einhell RT-ID 65om siktet är inställt på finmekanik.

 

— Notering; Clas Ohlsonmaskinen COTECH Z1J-TD12-13E2 Clas Ohlson 2010 fick i denna presentations första skrivande stunder inte tillfälle att genomgå några vidare observationer från min sida i ämnet precis chuckmekanik — just på grund av att den maskinen inte kan användas för finmekanik — på grund av dess Axiella chuckglapp. Den detaljen bara understryker hur chanslös kunden är mot marknaden.

— I efterhand [nu Jul2013], med vidare analys av sammanhang och detaljer, har även Cotech-maskinen kommit med. Se särskilt i Exakta Testet och Inspänningsklackar.

 

— Om någon frågar mig vilken borrmaskin jag skulle rekommendera i dagens läge (Jun2013) för användning tillsammans med ett pelarborrstativ för hobby och finmekanik, skulle jag ärligen svara: ingen aning. Mina egna (begränsade) tester verkar peka på att det, möjligen, inte existerar en enda användbar (hobby-) maskin (längre) på marknaden.

 

Ett första initierande tips är dock det här (Se Axiella chuckglapp): testa maskinen i säljbutiken, känn på borrchucken i borrläge, tryck in den, inåt, och känn efter om den är HELT stum. Är den det, är det första hindret avverkat, och den maskinen har ett »preliminärt godkänd» — för användning i finmekanik. Nästa steg är att avgöra om också chucken INTE beter sig som i exemplet ovan [EinHellChucken1A]. Det är en svårare uppgift (som knappast kan göras i säljbutiken).

— Du kan ju fråga säljpersonalen (jag har ännu -Jul2013 inte gjort det), presentera problemet, och kanske be att få lämna tillbaka maskinen om du kan BEVISA för personalen att det finns CHUCKFEL. Eller, bara »köpa grisen i säcken» och i värsta fall, efter tester hemma, ställa upp maskinen bland Särskilt Oanvändbara Föremål med prislapp i lyxklassen.

 

Det behövs — uppenbarligen — bättre ordning (och reda) på marknaden.

 

 

 

EinHellCHUCKEN2 — 19Jan2013 — Se även mera upplysande i EinHellChucken1A, samma ämne med SenasteNytt — ChuckTest

Se även EinHellChucken

 

Tydliga chuckfel [kass chuckklackar] i Cotech och Einhell

 

AKTA »moderna borrmaskiner» MED TYDLIGA CHUCKFEL

Upprepat, avgörande ChuckTest 19/20Jun2013 — slutligt bevis:

Test med 160mM inspänd Ø5mM mässingsstång:

 

 

Fototekniken till testerna

 

— Observera fototekniken för exakt resultat i TestPinnen:

— Kameran måste vara monterat på stativ — samt att utlösningsmekanismen måste vara av typen separat elektronisk (trådlös eller via separat kabel): minsta lilla avvikelse i position mellan de avgörande, jämförande, fotografierna, spolierar HELT resultatet. Det är alltså ytterst viktigt att kameran inte flyttas ens mikroskopiskt.

— Jag använder själv en separat elektronisk kabelkopplad utlösare till min Nikon D90, ett separat kamerastativ, samt (till mindre kostnad) speciella tilläggslinser till Nikon-kameran för att få stora tydliga bilder på objektet.

 

Test med mässingsstång

— inget bra material för generella tester

[chuckklackarna gör tydliga märken som raserar exaktheten i dokumentationen],

men en viss början:

SKIL 1473H2 — Clas Ohlson 1978/79 — perfekt centrerad borraxel — även efter 30 år i bruk — perfekt referens för finmekanik:

 

Bildkälla: Författarens arkiv · ChuckEinhell CE1  19Jun2013  Bild 3;1;2 — 160mM inspänd Ø5mM mässingsstång; Överst vilande, underst roterande.

 

Einhell RT-ID 65 — Järnia 2012 — tydlig wobbling i änden — rent ut sagt rena skräpet — ingen DIREKT exakt referens existerar för finmekanik:

 

Bildkälla: Författarens arkiv · ChuckEinhell CE1  19Jun2013  Bild 6;4;5 — 160mM inspänd Ø5mM mässingsstång; Överst roterande, underst vilande.

 

Clas Ohlsons COTECH samma typfel som EINHELL:

— Separat test, samma stång, med Clas Ohlsonmaskinen COTECH  [COTECH Z1J-TD12-13E2 Clas Ohlson 2010] visar samma fason som Einhell: tydlig wobbling; Ändras beroende på stångens position (vridningsvinkel, inspänningslängd) i chucken.

Metabo [METABO SbE 490 Järnia 1992] klarar testet — samma fina precision som i fallet SKIL [SKIL 1473H2 Clas Ohlson 1978/79].

— Separat test, samma stång, med Metabomaskinen SbE 490 visar inget vibrationsfel.

— Notera att bägge de felfria testmaskinerna har en konventionell chuck [s.k. NYCKELCHUCK] med chucknyckel; Felmaskinerna, Einhell och Cotech, har bägge »automatisk inspänning» [s.k. NYCKELFRI CHUCK eller »självspännande chuck»].

Inspänningstillfället

VAR LIGGER FELET?

 

— Det faktum att inspänningsfelet — i bägge fallen EINHELL och COTECH — varierar med det inspända cylinderverktygets vridningsvinkel relativt chuckaxeln/rotorn — ett sämsta och ett bästa läge finns inom 0-360° — bevisar att det INTE är CHUCKEN i sig det är fel på, utan de [vanligtvis tre idealt symmetriska] hårda inspänningsklackarna [eng. JAWS] och HUR dessa passas i det inre av chuckens koniska spännhylsa: kan inte justeras: kass konstruktion/produktion.

— Se även chuckfel av liknande men annan typ i WOBBLANDE SPÄNNHYLSOR OCH VÄRDELÖSA BORRCHUCKAR.

TestpinnenRoterande ChuckTEST

— TESTFORMEN KAN UTVIDGAS MED TYDLIGARE RESULTAT om teststången är av typen gängad [M8] stålaxel:

— Mellanrummet mellan gängtopparna förstärker felkopplingseffekten i chuckkäftarna — i varje fall FÖREFALLER det så enligt mina observationer:

— Typen STÅL är dessutom bättre testobjekt än mässing via LÄTT inspänning: de hårda ckuckklackarna gör tydliga märken i mjukare material: referensen ändras märkbart då, vilket ger kass mätresultat.

 

M-gängade stålaxlar finns att köpa bl.a. i järnhandeln (och på Clas Ohlson) i meterstycken: KOLLA FÖRST rakheten genom att lägga gängstången på det plana butiksgolvet, LYSSNA när den rullar, och var NOGA med att du inte HÖR eller SER några ojämnheter i rullet. Den stången tar vi — »garanterat RAK». Använd bågfil för att såga av en bit 12-15cM;

— OM INTE ANNAT: Besök någon maskinfirma och be dem svarva ner en ändpinne [här med längden 2cM i ena änden och diameter 3mM] — eller bara spetsa till ena änden: ändpinnen/spetsens hjälper oss sedan att SE TYDLIGARE eventuella wobblingseffekter vid aktuella test [jämför bildserierna nedan] — be att få SE TestPinnen i slutresultatet i någon av firmas roterande maskiner,

 

TestPinnenMOD12cM M8 gängad stålstång vänster med 2cM avslutad filsvarvad ände med M3-gänga och filsvarvad till ändspets för exakt test:

Foto 19Jul2013 ChuckTest ACT1 Bild A6 · Nikon D90

Testpinnen här återinsatt för vidare, mera exakt verifierande chucktest för olika borrmaskiner [19Jul2013]; Testpinnens slipade spets [vänster] har utformats med SKIL-maskinen från vilken bilden ovan är tagen. Till höger finns en fast monterad kontrollstålspets. Testpinnens inspänningsände innehåller två mindre uppslipade spår [rest från föregående anordning] ca 16,3mM från änden — vilket inte ska påverka mätningarna via chuckklackarna, dessa mäter i vilket fall (max) 15 mM.

— Vi använder enklast, snabbast och mest effektivt LJUSSPALTTOLKEN tillsammans med direkta observationer — med pannlupp i 3ggr förstoring, vilket motsvarar ungefär bilden ovan. Med dessa de allra enklaste och mest direkta hjälpmedlen kan vi — lätt — studera avvikelser i området 1/100 millimeter — vilket också är området för precisionen i finmekaniken med den passning mellan olika materiablock som [inom den hobby- och amatörbaserade finmekaniken] krävs för exakt konstruktion: i princip det enda vi behöver veta.

 

så att man klart och tydligt kan SE att hela stången och ändpinnen roterar utan wobbling = korrekt utfört arbete. Sedan kan vi testa så här:

 

Testpinnen — hur vi kan kolla/dokumentera/bevisa:

Bildkälla: Författarens arkiv · 20Jun2013  CE2 Bild2 · Nikon D90

Ursprunget [20Jun2013] till MIN EGEN TESTPINNE — ändpinnen filsvarvad i SKIL-borrmaskinen [SKIL 1473H2 — Clas Ohlson 1978/79], samt sedan gängad separat med M3 [detalj i annan konstruktion]:

Första PRELIMINÄRA Testet med TESTPINNEN: med godtycklig inspänning — sett ur perspektivet från en VAN maskinanvändare — se det mera exakt utvärderande kompletterande Exakta Testet 19Jul2013 med testpinnen nedan, samma maskiner:

 

 695:- Järnia 2012 — stum chuck = perfekt för finmekanik, men …

Einhell — tydligt chuckfel:

 

— En borrmaskin — inspänningstillfället — som uppvisar den här typen är helt oanvändbar.

 

299:- Clas Ohlson 2010 — axiellt chuckglapp: EN DEL utan fjädring + en del med = lämpar sig INTE för finmekanik i någon GENERELL mening

Cotech — tydligt chuckfel:

 

— Även en borrmaskin — inspänningstillfället — som uppvisar den här typen är helt oanvändbar.

 

795:- Järnia 1992 — stum chuck = perfekt för finmekanik:

Metabo — i det närmaste perfekt

 

— En borrmaskin — inspänningstillfället — som uppvisar den här typen är OK.

 

410:- Clas Ohlson 1978/79 — axiellt chuckglapp med fjädring — lämpar sig INTE för finmekanik i någon GENERELL mening

Skil — perfekt

 

— En borrmaskin — inspänningstillfället — som uppvisar den här typen är perfekt.

 

 

BILDKÄLLOR: Testpinnen: Författarens arkiv · 20Jun2013 CE2  Bild 2;18;19;24;25;26;27;28;29; Borrmaskiner utom Einhell: Författarens arkiv · PemJan2013 Mach --  20Jun2013 • Bild1 COTECH Z1J-TD12-13E2 Clas Ohlson 2010 • Bild2 METABO SbE 490 [1991] • Bild3 SKIL 1473H2 Clas Ohlson 1978/79 •  · Nikon D90

 

 

— Bilderna i testet 20Jun2013 [FOTOTEKNIK] har tagits med godtycklig inspänning av testpinnen — vad som FÖREFALLIT vara största (ungefärligt) diametrala avvikelsen — sett genom kamerans okular och med referens till kamerasökarens referensmärken; Ett kort har sedan tagits på varje (ungefärligt) diametrala läge; De två korten har sedan motvänts — vilket effektivt avslöjar eventuella systemfel. IDEALT ska symmetrin vara EXAKT — som den förefaller vara i fallen METABO och SKIL, se de fyra bildserierna ovan.

— Ovan visade typ av dokumenterad fotografisk testform kan avslöja alla chuckfel som är signifikanta för den som vill använda/testa/undersöka/VISA/analysera en/sin borrmaskin i ämnet hobbybaserad finmekanik — typen Einhell och Cotech kan inte UTAN VIDARE användas.

— Vi Ber — Please — säljställets Tekniska Personal att gå igenom Sortimentet och Dokumentera Produkterna Borrmaskiner typ ovan exemplifierat — så att Kunden klart och tydligt kan SE vad det är man köper INNAN.

— OM det görs, kan i varje fall jag garantera att den marknaden (snabbt) självsaneras från allt SKRÄP som nu (2013) säljs (typ Cotech och Einhell som ovan, och förutsatt mina exemplar inte är absolut unika): INGEN VETTIG finlirare köper den typen med ovanstående testresultat i dokumentportföljen.

— Det faktum ATT det FINNS [INSPÄNNINGSTILLFÄLLET] chucklägen i bägge fallen Einhell och Cotech — man får testa, spänna om, vrida, LETA — som ger en »hyfsad passning» är inget EGENTLIGT argument — bara en eländig plåga att tvingas leva med — i väntan på att något underbart befriande förlösande under inträffar på marknaden. Se även mera utförligt i EXAKTA TESTET.

 

 

Hur gör jag för att kolla felet ovan innan jag köper min borrmaskin för finmekaniska hobbyändamål?

 

— Använd LJUSKOLLEN först för att kolla teststångens rakhet, om inte annat.

 

— Ta kontakt med en maskinfirma eller maskinverkstad; Be att få köpa två »provstycken» stålaxlar 15 cM långa; En Ø5mM, en Ø10 mM — eller köp SILVERSTÅL själv (runt 50-200 kr per meter) och kapa med bågfil — garanterat raka stålaxlar slipade i diametermått med hög noggrannhet. Snygga till ändarna med fil och smärgelduk.

— Ta med dem till borrmaskinsbutiken, och be att få testa borrmaskinernas chuckar genom att spänna in provaxlarna — testa [se METODEN FÖR SNABB SÖKNING AV MINSTA B-FELET] genom att spänna in provaxeln i olika lägen (testa i vridsteg om 45-90°) — Einhellmaskinen för min del avslöjade sig direkt på det — men lång tid efter inköpet; Starta borrmaskinen, och kolla stångänden; syns ingen vibration är chucken OK. Om du orkar: testa butikens alla, samtliga, exemplar (Upprepa för alla tillgängliga butiker, om du har tid, intresse och ork).

— Referera till den här testundersökningen (om inget annat finns):

— Einhell RT-ID 65 — lovprisad av vissa recensenter — klarar INTE testet: det finns ETT läge (mitt inköpta exemplar på Järnia 2012) MEN som man måste leta efter som är OK, resten visar tydlig wobbling. Se bilden ovan, samt vidare i testen nedan [EinHellChucken1A] och EXAKTA TESTET.

— Finns inget BESTÄMT RAKT inspänningsläge på din borrmaskin, finns heller inget bestämt rakt referensläge för dig att precisionsjustera inställningen mellan koordinatbord/arbetsbord och borrmaskinens pelarstativ för korrekt xyz-grundinställning; En sådan borrmaskin/borrchuck kan inte användas för finmekaniska ändamål. Se även från INTRO och Koordinatbordets montering.

 

 

 

ExaktaTestet 19Jul2013 — forts. frn. FörstaTestet 20Jun2013

 

EXAKTA TESTET

PRAKTISKA STUDIER AV OVALITETSFELET tillsammans med OLIKA BORRMASKINERS BORRCHUCKAR

 

Här upprepas föregående preliminära (godtyckliga användar-) testet från 20Jun2013 med ett mera ambitiöst utformat precisionstest — samma testpinne men spetsslipad tillsammans med fast monterad slipad stålspets [TestPinnenMOD]:

— TESTET ÄR AVGÖRANDE VIKTIGT för exakt okulär dokumentation på de här testade borrmaskinerna [MinMaskinreferens] och deras kapacitet och förmåga att KUNNA TA EMOT ett utvalt arbetsobjekt — nämligen i den möjliga observationen att NYA MASKINER [efter 2000] VERKAR URUSLA i jämförelse med gamla [före 2000]:

Testmetod

Testpinnen skjuts in till botten av chucken och spänns fast i denna helt lätt för minsta möjliga märkning från de hårda metallklackarna;

— INSPÄNNINGSSTÄLLET MED MINSTA OVALITETSFELET eftersöks först [Se METODEN FÖR SNABB SÖKNING AV MINSTA B-FELET]; man spänner loss, vrider teststycket, spänner in, låter chucken rotera, osv, tills man finner stället med minsta differensen: då man finner detta, vrids borrchucken så relativt den fasta stålspetsen att största differensen framträder; foto tas, vilket markerar BÄSTA ARBETSPOSITIONEN;

— Därefter spänns teststycket loss och vrids (typiskt) 180 grader och spänns sedan fast i chucken igen — varvid (typiskt) sämsta inspänningsstället för inspända verktyg framträder; borrchucken vrids även i detta fall så relativt den fasta stålspetsen att största differensen framträder; foto tas, vilket markerar SÄMSTA ARBETSPOSITIONEN.

 

410:- Clas Ohlson 1978/79 — axiellt chuckglapp med fjädring — lämpar sig INTE för finmekanik i någon GENERELL mening

Skil

BÄSTA INSPÄNNINGSSTÄLLET MED MINSTA OVALITETSFELET [se B-felet] — testpinnens konstruktiva maskinbas — aktuella INSPÄNNINGSFALLET för borrarbeten:

—Notera för att finna detta läge I DEN ALLMÄNNA ANVÄNDNINGEN AV BORRMASKINEN OCH DESS VERKTYG måste borrchucken först REFERENSMÄRKAS [Se MÄRKNINGEN] — med stålrits — och sedan aktuellt testad borr utprovas för minsta ovalitetsfel, och sedan I SIG märkas [typ längst bak i toppcirkeln med ett slipmärke] med borrchuckens primära referens — det måste göras för samtliga borrverktyg som används om högsta precision önskas. Se utförligt från Bfelet.

 

Foto 19Jul2013 ChuckTest ACT1 Bild A6 · Nikon D90

— Perfekt. Det är så här vi vill ha det. Alltid.

 

Skil

SÄMSTA INSPÄNNINGSSTÄLLET MED STÖRSTA — diametrala — OVALITETSFELET [se B-felet] — fasta stålspetsen flyttas så och borrchucken vrids så att största differensen [ALLA möjliga INSPÄNNINGSFALL] framträder:

 

Foto 19Jul2013 ChuckTest ACT1 Bild A7 · Nikon D90

— Nära, men inte riktigt; Den här borrchucken håller absolut högsta klass. Här kan noteras att man relativt LÄTT och SNABBT finner minsta differensfelet i SKIL-maskinen (och METABO-maskinen): ett större fel finns [alltid] 180 grader bakom ett mindre: spänn ur, rotera cylindern 180°, spänn in; bättre resultat direkt.

 

795:- Järnia 1992 — stum chuck = perfekt för finmekanik:

Metabo

BÄSTA INSPÄNNINGSSTÄLLET MED MINSTA OVALITETSFELET [se B-felet] — SEDAN MINSTA OVALITETSFELET UPPHITTATS  vrids borrchucken så att största differensen [aktuella INSPÄNNINGSFALLET för borrarbeten] framträder:

— NOTERA OCKSÅ ATT DEN GÄNGADE  M8-TESTPINNEN UTGÖR ETT SÄMSTA FALL: släta cylindrar — borrhalsar — uppvisar inte lika stor FELTENDENS;

 

Foto 19Jul2013 ChuckTest ACT1 Bild M1 · Nikon D90

— OK.

 

Metabo

SÄMSTA INSPÄNNINGSSTÄLLET MED STÖRSTA — diametrala — OVALITETSFELET [se B-felet] — fasta stålspetsen flyttas så och borrchucken vrids så att största differensen [ALLA möjliga INSPÄNNINGSFALL] framträder:

 

Foto 19Jul2013 ChuckTest ACT1 Bild M2 · Nikon D90

— Går inte.

 

299:- Clas Ohlson 2010 — axiellt chuckglapp: EN DEL utan fjädring + en del med = lämpar sig INTE för finmekanik i någon GENERELL mening

Cotech

BÄSTA INSPÄNNINGSSTÄLLET MED MINSTA OVALITETSFELET [se B-felet] — SEDAN MINSTA OVALITETSFELET UPPHITTATS  vrids borrchucken så att största differensen [aktuella INSPÄNNINGSFALLET för borrarbeten] framträder:

— NOTERA OCKSÅ ATT DEN GÄNGADE  M8-TESTPINNEN UTGÖR ETT SÄMSTA FALL: släta cylindrar — borrhalsar — uppvisar inte lika stor FELTENDENS — men märks ändå tydligt i fallen Cotech och Einhell;

 

Foto 19Jul2013 ChuckTest ACT1 Bild C1 · Nikon D90

— Det här är ingen borrmaskin för finmekaniska ändamål.

 

Cotech

SÄMSTA INSPÄNNINGSSTÄLLET MED STÖRSTA — diametrala — OVALITETSFELET [se B-felet] — fasta stålspetsen flyttas så och borrchucken vrids så att största differensen [ALLA möjliga INSPÄNNINGSFALL] framträder:

 

Foto 19Jul2013 ChuckTest ACT1 Bild C2 · Nikon D90

— Det här går definitivt inte för annat än att sortera nästa kaffekvarts kaffeved.

 

 695:- Järnia 2012 — stum chuck = perfekt för finmekanik, men … Se EINHELLMASKINEN

Einhell

BÄSTA INSPÄNNINGSSTÄLLET MED MINSTA OVALITETSFELET [se B-felet] — SEDAN MINSTA OVALITETSFELET UPPHITTATS  vrids borrchucken så att största differensen [aktuella INSPÄNNINGSFALLET för borrarbeten] framträder:

— NOTERA OCKSÅ ATT DEN GÄNGADE  M8-TESTPINNEN UTGÖR ETT SÄMSTA FALL: släta cylindrar — borrhalsar — uppvisar inte lika stor FELTENDENS — men märks ändå tydligt i fallen Cotech och Einhell;

 

Foto 19Jul2013 ChuckTest ACT1 Bild E1 · Nikon D90

— Release me.

 

 

 

Einhell

SÄMSTA INSPÄNNINGSSTÄLLET MED STÖRSTA — diametrala — OVALITETSFELET [se B-felet] — fasta stålspetsen flyttas så och borrchucken vrids så att största differensen [ALLA möjliga INSPÄNNINGSFALL] framträder:

 

Foto 19Jul2013 ChuckTest ACT1 Bild E2 · Nikon D90

— Det här inspänningsfelet är så galet stort, att man knappt tror det är sant — Jämför Einhells INSPÄNNINGSKLACKAR [klart sämst konstruktion av alla testade: STORA GLIPOR som garanterat utestänger maximalt gripande funktion].

— Det tar TYP fem minuter att hitta ett bättre inspänningsställe(!) [Jag överdriver naturligtvis — men något åt det hållet]. Rena snurren.

 

 

SummaTest

SUMMERING TESTRESULTAT

— Det GÅR — om man får TID på sig — att få fram »ett hyfsat läge» i fallen Cotech och Einhell — men det är påfrestade ibland att hålla på med letandet efter minsta avvikelsestället [METODEN FÖR ATT HITTA MINSTA B-FELET].

— FELET — som vi (här) tror oss ha kommit på, är att chuckklackarna i bägge fallen Cotech och Einhell är av typen RÄFFLADE med mellanrum — vilket effektivt reducerar möjligheten att hålla ovalitetsfelet på minimum [det verkar som att konstruktörerna inte känner till felet AV PRINCIP].

— I slutänden betyder det att maskinerna TYP som ovan Cotech och Einhell INTE tillhör önskedrömmen för den som vill konstruera i ämnet (hobbybaserad) finmekanik: arbetsresultaten blir som PEKNINGEN i testen ovan: kass konstruktion.

— Maskinerna SKIL och METABO däremot är som testerna ovan visar [TESTMETOD] mera lämpade — definitivt.

— SKIL-maskinens axiella chuckglapp gör dock att den får begränsad användbarhet (kan användas för allt utom där det krävs fasta axiella distanser) och därmed hellre kan användas som horisontellt monterad drivmaskin för filsvarvning (också i begränsad mening).

METABO-maskinen med sin stumma axel däremot blir det självskrivna valet för fast montering i pelarstativ: alla typer av precisa arbeten kan utföras.

— VILKEN BORRMASKIN SOM MATCHAR Metabotypen idag (2013) återstår att finna svaret på.

 

 

 

Webbreferenser Grundbegrepp

 

Artiklar/Forum/Diskussioner På Webben

SOM HJÄLPER OSS MED GRUNDBEGREPPEN — GoogleSearch: »drill chuck, runout» — chuckfelen är allmänt välkända:

 

PRACTICAL MACHINIST — Drilling concentricity (2004)

http://www.practicalmachinist.com/vb/general-archive/drilling-concentricity-78581/

”in a rotating spindle like a drill press, you've got both the inaccuracy of the spindle and tool misalignment with the intended path to contend with, as well as the flex and wobble of the tool as it penetrates”

 

PRACTICAL MACHINIST — Drill Chuck Quality (2005)

http://www.practicalmachinist.com/vb/general-archive/drill-chuck-quality-83340/

concentricity · concentric drill holding

”Last year another poster shared his experience with a chuck bebuild kit where the parts were poorly machined

 

DIGITAL MACHINIST — Acceptable drill chuck runout on a mill (2007)

http://bbs.homeshopmachinist.net/threads/54277-Acceptable-drill-chuck-runout-on-a-mill

chuck runout [värdena anges i tum: 0,001’’=0,0254mM] [eng. runout närmast sv. avvikelse]

”If I mount the dowel in a collet directly, I get less than .001 runout.”,

”from my experience:

 

cheap 16 mm chuck                    = 0.01" runnout (measured at a distance equal to 10 × diameter of clamped rod)

expensive röhm chuck                = 0.006"

"precision" bison chuck             = 0.006"

precision röhm chuck (200$)     = 0.002" (had to send it back and get a replacement)

an albrecht supposedly has        0.001" (300$)

dremel chuck                              0.003" (collet the same)

”,

”I speak from the experince not of a bad chuck but cheap drill bits....they frequently aren't straight!

 

SAWMILL CREEK — Drill Press Run-out.. New Chuck? (2006)

http://www.sawmillcreek.org/showthread.php?121004-Drill-Press-Run-out-New-Chuck

”When I'm measuring the run-out, I'm placing a dial indicator perpendicular to the spindle surface and rotating the spindle pulley by hand. The difference …”,

”Here's a good article on tuning up a DP and adjusting runout.

http://wiki.owwm.com/GetFile.aspx?Fi...ss_tune-up.pdf

 

Stå på dig om chucken wobblar:

RIDGID — Wobbly chuck on brand new hammer drill (2012)

https://www.ridgidforum.com/forum/t39980/

It is by no means "NORMAL" and a wobbly chuck is quite worthless... and you'll be miserable with it. Take it back to the store for a swap or to a service center to have it fixed. DON'T keep it and put up with it.”

 

Se även instruktivt om RunOut-mätning

IN-Line INDUSTRIES — Checking Chuck & Spindle Run-Out

http://www.in-lineindustries.com/Drill Press Run-Out Test.pdf

 

Se även särskild upplysning från AlbrechtCompany om Varför:

Why is accuracy so important?

1.Precision hole sizing:

Chucks which have excessive run-out cause drills to wobble, resulting in oversized holes. Suppose you are producing a part which calls out for a drilled and reamed hole. If the drill runs out, an oversized hole will be created and the reaming tolerance could be used up.”,

ALBRECHT FAQ — Why are Albrecht Drill Chucks so accurate?

http://www.albrecht-germany.com/en/faq.html

 

PRODUCTS — Concentricity and Balance

http://parlecparts.com/pages/concentricity_and_balance

”Tools should be selected based on there [their] ability to hold the tool concentric to spindle rotation

 

ALBRECHT DRILL CHUCKS — räkna med priser från runt 400 dollar för nyckelchuckar, 200 dollar nyckellösa

http://www.albrechtchucks.com/albrecht-drill-chucks.html

”Albrecht is widely regarded as the manufacturer of the world's most consistently accurate drill chucks”.

— Show us. Please.

 

 

 

EinhellchuckenCentrering — förundersökningens delvisa kaotiska resultat — innan fenomenet med ovalitetsfelet uppmärksammades: se utförligt från B-felet

 

Olika inspänningslängder — eller vridlägen — på en borr KAN betyda WOBBLINGSEFFEKTER med EinHellCHUCKEN

 

Upprepat test 24Jan2013 med 1,5mM-borren visar att EinHellChucken VISST kan ta SAMTLIGA inspänningslängder (från 5mM  till max) med perfekt centrering i borrens axel då maskinen spinner.

 

Återupprepning av testet 2Juni2013:

— Spänns borren in i EinHellChucken så att spiralkragen inkluderas, uppkommer viss ocentrerad inspänning. Spänns borren om så att endast den helt cylindriska delen ligger an mot chuckklackarna fås korrekt funktion — det behöver bara skilja på någon millimeter enligt test med en Ø3 mM borr;

 

Dessa förundersökningar genomfördes FÖRE den mera ingående upptäckten med OVALITETSFELET, se utförligt från B-felet.

 

— Avgör, säkert, genom BORRTESTET: borren ofullständigt centrerad — och/eller osymmetriskt slipad — får borrämnet att jiggla, medan korrekt inspänd/slipad borr lämnar borrämnet helt stilla.

 

— Nyligen gjorda iakttagelse:

— En inspänd Ø1,5mM borr i Einhellborrmaskinens borrchuck roterar med maskinen igång till synes perfekt axelcentrerat — förutsatt att borren är inskjuten utmed HELA den släta övre borrstången: 20 mM.

— Observation med endast halva — 10 mM — inskjutning visar att borren wobblar eller precesserar: kränger som en lutande gyrosnurra: kan inte användas.

   Observerat i samband med långhålsborrning av ett 30 mM precisionshål i tjockt plexiglas via 1,5 mM-borren, 40 mM längd varav 22 mM för inspänning.

 

— TEST på min gamla pålitliga SKIL borrmaskin 1473H2 visar ingen sådan tendens: 1,5 mM-borren kan utan vidare spännas in i borrchucken — inspänningslängd 5 mM — och den roterar perfekt.

 

Så finns då, här, ytterligare ett bevis för att »den nya tidens borrmaskiner» ([efter 2000] med sina minimum 1,5 mM borrar och manuella inspänningschuckar) INTE har medfört något annat i precision än en försämring.

 

MIN GENERALISERING (med viss satirisk överdrift):

— halvfärdiga maskiner med mängder av småfel: EinHellHALS, EinHellCHUCKstoppet, EinHellCHUCK2, … .

   Erfarenheter från Clas Ohlson (2012) antyder liknande (men inte lika omfattande) äventyr [Se COTECH-maskinen i ExaktaTestet — perfekt matchning med Einhelltypen] — det slarvas väldeliga.

 

 

 

Inledande BorrTest

JÄMFÖR TESTPROTOKOLLEN:

 

— Tester för att avgöra OM en borr är RAK eller inte [Se DIREKTA METODEN]

 

Exempel

— I fallet Etui med X-TREME CASE,

 

15st ZirconiumNitrid-specialhärdade borrar med

”SPLIT POINT”, ”specialslipad spets (135°) för ökad precision”

Clas Ohlsonkatalogen 2010s426

— Se bilder på en del av dessa borrars tydligt osymmetriska slipning i Kolla borrens slipsymmetri.

 

visade sig vid en preliminär genomgång endast 5 av de 15 borrarna ha acceptabel funktion:

— Det enkla men effektiva BORRTESTET visade direkt att i stort sett samtliga av etuiets 15 borrar jigglar = antingen orak borr eller osymmetrisk slipning — eller en kombination av bägge.

— Se i RIKTNING AV ORAKA BORRAR och Manuell Borrslipning.

 

Jämför å andra sidan Clas Ohlsons borrkasset från 1994:

 

 

Foto 20Jul2013  PemJan2013 Mach Rak1  Bild  10 · Nikon D90

 

I stort sett varenda borr uppvisar mer eller mindre perfekt ordning: rakhet, slipsymmetri.

— Vad som gäller idag (2013) för motsvarande Clas Ohlsonsortiment är f.n. här inte närmare känt.

 

 

beror HELT av att man förfogar över en INSPÄNNINGSMASKIN som är eller kan fås att uppvisa »GARANTERAT RAK I ROTATIONSAXELNS FÖRLÄNGNING»

 

— visuellt observerat som i SKIL- och METABO-fallen: diametral avvikelse mindre än 1/100 mM [0,0003937’’] på 120 mM [4,7244094’’] enligt ExaktaTestet — vilket motsvarar ett praktiskt effektivt arbetande rakhetstal 1:kk=12000. Jämför TabellexempelStraight: borrmaterialen från industrin ligger i maxtal (max tolerabla värden) generellt på k-värden (som bäst — frånsett supertillverkaren Boston Centerless förstås) 2600 — i praktiken ligger värdena (i allmänhet minst) bättre än dubbla.

 

— Har man INTE den maskingrunden, är man ute på äventyr om man ENS försöker fastställa om det är BORREN som är sned, eller om det är BORRCHUCKEN.

 

— I det praktiska exemplet med Einhellborrmaskinen, blir det — uppenbarligen — ytterst svårt för en person som INTE känner till dessa fördjupningar: Einhellmaskinen — som det mest praktiskt utmärkande arbetsexemplet, beroende på HUR borren spänns in — kan LÄTT förleda användaren till tron om att det är BORREN, inte borrmaskinen [Borrchucken — inspänningsklackarna], det är fel på.

 

— Men hur tusan ska man då bära sig åt för att få en säker referens?

   Mitt enkla svar:

— Hittar man ingen sådan maskin är det — tydligen — kört. Kunskaperna Inom Marknaderna på Planeten Jorden har I SÅ FALL TYDLIGEN inte hunnit utvecklas så långt. Än.

 

Ett möjligt tips (under tiden, tills vi hittar något): skippa HELT typen

”-hammare”. Den typen — axiella chuckglapp, kassa inspänningsklackar — har ingenting att göra inom finmekaniken: noll tillämpbarhet. Sök på utpräglade borrmaskiner. Inte borrhammare.

 

Se även i BORRMASKIN.

 

— Det är också (min synpunkt) MENINGSLÖST ATT FRÅGA butikspersonal:

— ÄMNET BERÖR ytterst mekaniskt komplicerade DETALJER PÅ MASKINGOLVET — INTE PÅ BUTIKSGOLVET:

 

personer som inte arbetar praktiskt med detaljerna, förstår heller inte problematiken med dem.

 

— Det är inget fel på butikspersonalen. Föreställningen att KUNSKAPEN hör till marknaden däremot, är en alldeles tydlig feluppfattning; Kunskapen hittar vi i verkstäderna, hantverksbyarna, på industrigolvet, bland jobbarna som riktar in svarvarna och sätter ihop detaljerna. INTE hos säljpersonal.

 

Min mening:

— DISKUSSIONER ska inte förekomma (med säljpersonal — skyll dig själv om du hamnar i en sådan fälla): Säljbutiken REDOVISAR VARAN. Det behövs inget annat. Finns ingen redovisning kan vi vara (tämligen) säkra på (min erfarenhet) att precisionen inte finns på andra håll heller.

 

 

— Alla dessa detaljer BORDE finnas åtkomliga för VARUDEKLARERAD INSPEKTION av en potentiell köpare:

— BUTIKEN bör ha tillräckligt kunnig verkstadspersonal bakom kulisserna som kan mäta själva och butiken därmed kunna uppvisa motsvarande bilder från ett motsvarande ExaktaTestet.

 

— VISA kunden vilken TYP av chuckklackar maskinen har; Visa kunden sämsta inspänningsläget för den och den maskinen.

— TALA OM FÖR kunden om borrmaskinens chuckaxel innehåller axiellt glapp — den är i så fall INTE lämpad för arbeten som kräver en FAST axiell distans: maskinen kan INTE användas generellt för finmekanik.

 

Därför att UTAN kännedom om dessa detaljer, KAN finmekaniken med den maskinen alldeles uppenbart med ovanstående exempelreferenser resultera i ett rent helvete: ingenting stämmer. Allt blir fel — trots att vi gör helt RÄTT.

 

Se vidare klargörande praktiska test från EinHellChucken1A.

 

 

 

Finmekanik Clas Ohlson

 

Finmekanik Clas Ohlson

slipCitatet

”Nötta borrar är inte värda att försöka slipa upp. Rensa verktygslådan från borrar som blivit slöa och inte biter längre!”, s48sp1m GUIDEN BORRMASKIN

Ur CLAS OHLSON fixa självDEN ENKLA VÄGEN TILL PROFFSIGA RESULTAT — NR1 2011

 

Ref EinHellCHUCKEN2

— I fallet X-tremeCASE-etuiet (Clas Ohlson 2010) var 10 borrar av 15 axelsneda/osymmetriskt slipade [se det enkla BORRTESTET] — och som jag måste rikta om själv för hand [Se BorrRiktning] och i förekommande fall slipa om så att de kan användas för FINMEKANIK.

 

Jämför även i Inledande finmekaniskt citat.

 

— En av grunderna i finmekaniken består (nämligen) i KUNSKAPEN ATT KUNNA SLIPA EN BORR PÅ KORREKT SÄTT [Se Manuell Borrslipning], SAMT HUR MAN TESTAR — VET — ATT SLIPNINGEN ÄR KORREKT UTFÖRD.

— Det gäller i synnerhet borrar av typen Ø0,5mM: klarar du den, klarar du allt.

 

EXEMPEL — på »finlir» som kräver borrning med Ø 0,5mM borr — f.ö. ej sällan förekommande uppgift inom finmekaniken — samt applikationer med gamla (omslipade) borrar som kan användas som fräsar för finmekanik:

 

Se SO8 till DIL8finmekanik i exempel

— Verktygen BORRSTATIV BORRMASKIN från Clas Ohlson klarar garanterat INTE den typen

— 0,5mM borr säljs inte, längre, av Clas Ohlson, 1mM är den minsta …

— Jamen, Clas Ohlson säljer speciella spännhylsor (Dremel) för små nålborrar.

— Javisst. Och med vilken precision då i SJÄLVA FUNKTIONEN? Visa.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 29Apr2013  Bild10  SO8DIL · Nikon D90

— Ingen lödning behövs. Elektrisk kontakt garanteras med mekaniskt tryck.

 

 

OBSERVERA PREFERENSERNA:

— Det är inte avsikten varken här eller annars att KLANKA NER PÅ CLAS OHLSON SPECIFIKT.

— Många företag i dag (alla, veterligt — Jämför MICROSOFT i Exempel) lider samma brister (med tillhörande exempel) — Clas Ohlsons affärsidé är i grunden GOD. Men som i alla (klassiska) företagsled, förmår kanske inte alltid de efterföljande personalleden leva upp till grundarnas avsikter och ambitioner: Marknaden lever — som bekant — sitt eget liv, och utan mänsklig omtanke dödar den allt i sin väg.

— Det är bara tack vare företagets omfattning som också exempelformerna kommer fram: Clas Ohlson är (ofta) det enda säljställe som finns att välja på i olika sammanhang som berör det klassiska hantverkets olika detaljer. Därmed också synpunkterna.

Önskemål om bättre reda från säljbutikerna

Se även i Hantverket och finmekaniken 2013.

 

OM Clas Ohlson — och självklart alla andra liknande företag och marknader — verkligen vore en seriös intressent för HANTVERK OCH AMATÖR- OCH HOBBYBASERAD FINMEKANIK, skulle företagets verkstadsavdelning vara en ledande avdelning i verksamheten som specificerar

tydligt och klart deklarerar för kunden på varje aktuell säljprodukt

 

chuckglapp?

chuckglapp för borrmaskiner

om borrmaskinen ALLS kan användas för generell finmekanik

så att kunden/hobbyisten kan undvika dessa typer eftersom de INTE lämpar sig för finmekanik — men är idag de enda typer som verkar finnas — ett undantag är (säljs bl.a. på JÄRNIA) EinHell RT-ID 65

 

 

 

Einhell RT-ID 65 — enda butiksmaskinen (JÄRNIA 2012) idag som — här veterligt — INTE har en axiellt glappande/fjädrande chuck.

— Det betyder att Du KAN använda DEN borrmaskinen för finmekanik

— tillsammans med ett pelarborrstativ: Notera dock att maskinen ovan RT-ID 65 (och kompatibla) innefattar »en del andra detaljer» som gör den delvis farlig att använda [Se särskilt VarningEinhell] — samt delvis också tydligt oprecis [Se ExaktaTestet]. Se från EinHellMaskinen.

chuckklackar?

typ av inspänningsklackar i borrchucken — vilket helt avgör den maskinens användbarhet INOM FINMEKANIKEN — se jämförande maskintester i ExaktaTestet

hur väl borrchucken kan ta inspända cylindrar — som tillverkats i industrin från cylindriska råmaterial som i sin tur formats via centerlös slipning [eng. centerless grinding]: typ BORRAR, SILVERSTÅL, AUTOMATSTÅL [axelstål] och andra liknande

linjäritet stativ?

djupmatningslinjäritet för pelarborrmaskiner och borrstativ

hur rak djupmatningen är i praktiken

noggrannhet xy-bord?

skaldelningsnoggrannhet för typen koordinatbord och pelarmatningar

om koordinatbordets skalindelning ALLS är praktiskt användbar

backprecision?

backparallellitet för maskinskruvstycken i ospänt läge (vinglighet=onoggrannhet)

om skruvstycket ALLS lämpar sig för någon precis montering

 

 

Exemplen visar — och bevisar — att finmekaniken LIDER just på dessa nämnda detaljers kredit, och därmed omöjliggörs den vanliga enkla människans möjligheter att få något gjort.

 

— I takt med att intresset SÅ urlakas, försvinner NATURLIGTVIS också MARKNADSUNDERLAGET; Det finns inga kunskaper, ingen vägledning, ingen produktbeskrivning, ingen specifikation..

 

I dagens läge måste man först köpa produkterna innan man får veta vad som gäller. Och när man får veta det, är (ofta — min egen generalisering 2013 i ljuset av summan upprymdheter) besvikelsen det mest framträdande. Se exemplen bakom de markerade länkarna till ovannämnda.

 

 

 

INTRODUKTION — Se även i InledandeBorrTest — Se även separat i AVGÖRANDE EGENSKAPER FÖR VALET AV BORRMASKIN

 

Praktisk elektromekanik för hobby och amatörer

Borrmaskin — vilken?

— OM DU ORKAR OCH STÅR UT (Det blir jobbigt i längden): Be säljställets butikspersonal att få göra två enkla borrmaskinstest (om personalen själv inte redan gjort det och kan redovisa fotografier som visar situationen typ ExaktaTestet): Gör

1. AXIELLA CHUCKTESTET för att avslöja ev. axiellt chuckglapp, samt

2. ROTERANDE CHUCKTESTET för att avslöja ev. STORA MÄRKBARA inspänningsfel i borrmaskinens borrchuck — se exempel i ExaktaTestet.

 

OM EXCEPTIONELLT STORA INSPÄNNINGSFEL FINNS = teststången wobblar tydligt i änden = borrchuckens inspänningsklackar är INTE av typen släta, se exemplen med Cotech och Einhell i Inspänningsklackar och ExaktaTestet — VET du DIREKT att den maskinen INTE kommer att göra dig glad, heller, i andra inspända arbetslägen. Min referens här är ENBART ExaktaTestet med fyra testade maskiner: två gamla (1978/1992) — OK — två nya (2010/2012) — kass konstruktion.

 

— Den borrmaskin vi väljer för hobbybaserad finmekanik måste ovillkorligen klara BÄGGE testerna — utan uppvisade, synbara, fel eller avvikelser.

 

Ytterligare en detalj om maskinen klarar bastestet:

— OM maskinen dessutom har ett GJUTET ALUMINIUMHUS vid halsinfästningen, kan vi vara (tämligen, utan vidare test) säker på att få en särskilt STABIL infästning i ett pelarstativ (nedan). Jämför Einhellmaskinen (plastmaterial — tydligt slarvigt konstruerat: halsen är KONISK) i EinHellHals och VarningEinhell (borrmaskinen gled plötsligt ur pelarinfästningen mitt under pågående arbete).

— För säkerhets skull: kolla också halsvidden (med skjutmått) så att du vet att maskinen kommer att passa för infästning i pelarstativet (vidare nedan). Jag gjorde inte det — som studieexempel — vid mitt inköp av Einhellmaskinen, utan utgick ifrån att alla seriösa fabrikanter håller sig till en redan fastlagd industristandard. Nuförtiden (efter 2000) ska man, tydligen INTE ta det för givet, utan kolla (allt möjligt). Först.

 

 

 

Bildkälla: Författarens arkiv · MONTAGE:  Jan2011  TM6 Bild FB1test 3 • 25Maj2013  E9  Bild2  — NikonD90

 

 

UtrustningenINTRO

Utrustningen — grundverktygen — som krävs för att kunna utföra FINMEKANISKA ARBETEN för allmän elektronik och hobbymekanik visas illustrerat nedan med följande grundverktyg:

 

Borrmaskin SOM INTE HAR CHUCKGLAPP Se AxiellaChuckglapp och INTE CHUCKFEL Se ChuckTest

Pelarstativ/Borrstativ

Koordinatbord

Maskinskruvstycke

INTRO — avgörande grundinställningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur ställer jag in xy-bordet

för perfekt passning med

pelarstativet?

 

Se utförlig beskrivning i

 

Koordinatbordets montering

 

 

 

MARKNADEN FÖR INKÖP AV GRUNDVERKTYGEN är — emellertid, som en del av oss redan märkt (ännu 2013) — mindre upphetsande i praktiken än reklamen.

 

Mina egna maskinreferenser — se särskilt från TESTPINNEN i ChuckTEST:

 

                         SKIL 1473H2

Pris: 410:- Clas Ohlson 1978/79 — axiellt chuckglapp med fjädring — lämpar sig INTE för finmekanik i någon GENERELL mening

Ljudnivå allmänt: Spinner mjukt »nära tyst» — om man spänner över ett buntband av plast mellan borrhuset och chucken, och som dämpar ut ett annars påtagligt »lagerskrammel». Nästan som en symaskin.

 

                 METABO SbE 490

Pris: 795:- Järnia 1992 — stum chuck = perfekt för finmekanik

Ljudnivå allmänt: Spinner som en [grym] Formel 1, hela registret. Rena mysmaskinen.

 

                COTECH Z1J-TD12-13E2

Pris: 299:- Clas Ohlson 2010 — axiellt chuckglapp: EN DEL utan fjädring + en del med = lämpar sig INTE för finmekanik i någon GENERELL mening

Ljudnivå allmänt: På låga varv relativt tystgående — men det finns ett malande muller som redan på låga delen i mellanregistret börjar tuta något alldeles förfärligt. Missljudet är INTE av den typ som — ANNARS, ofta med gott resultat — kan dämpas med mellanliggande dämpmattor [Vibrationsdämpare] mellan maskin och underlag: Missljudet kommer direkt från borrmaskinen.

 

                  EINHELL RT-ID 65

Pris: 695:- Järnia 2012 — stum chuck = perfekt för finmekanik, men … Se EINHELLMASKINEN

Ljudnivå allmänt: Einhellmaskinens delvis »mjuka spinn» är det mest positiva. Man gillar den direkt — Men akta utförandet: flera [äventyrliga] detaljer finns. Se från Einhellmaskinen.

 

 

 

Bildkälla: Författarens arkiv · 5Jun2013  E11  Bild3  — NikonD90 · Detalj

 

 

Se särskilda exempel i

EinHellMaskinenCOTECHWABECOSTATIVETKOORDINATBORDETMASKINSKRUVSTYCKET.

 

MIN REKOMMENDATION — efter exemplen som visas i (speciellt) WABECOSTATIVET:

— Då det står uppenbart att det (ännu 2013) är omöjligt att få någon vettig guidning via webben — pålitliga produkter verkar helt enkelt inte existera till de priser som vi vanliga dödliga kan undvara — finns bara ett sätt:

— OAVSETT VILKEN BASPRODUKT pelarstativ koordinatbord maskinskruvstycke DU VÄLJER för att komma igång med finmekaniken är det tydligt i vilket fall att alla, varje, måste bearbetas, justeras, påbyggas, på ett eller annat sätt.

— Det har med andra ord ingen som helst betydelse vilken maskinstomme du väljer (borrmaskinen undantaget på grund av villkoret med avsaknaden av axiellt chuckglapp, se BORRMASKINEN, och villkoret med felfri chuckinspänning, se ChuckTestet); Om TVIVEL finns vilken maskinstomme som ska väljas: ta den billigaste, tillsammans med ett djupt andetag, och bered dig på JOBB: Speciellt Djupgående Kunskaper i antågande. Jämför mitt exempel med WABECOSTATIVET.

— Erfarenheten har visat att PROBLEMEN KAN LÖSAS. Den här framställningen är ägnad att exemplifiera sådana utflykter

 

[INLEDANDE FINMEKANISKT CITAT]

[HANTVERK OCH FINMEKANIK 2013]

[FINMEKANIK CLAS OHLSON]

[ÖNSKEMÅL OM BÄTTRE REDA FRÅN SÄLJBUTIKERNA]

 

och förhoppningsvis ge något konstruktivt uppslag till den som själv vill försöka avancera — du KAN (betydligt) mer än du tror. Det gäller bara att komma igång — du kommer att få se det själv. Bergis.

 

 

Koordinatbordets montering på pelarstativet — INTRO

Se även KOORDINATBORD i Verktygen som behövs

Hur ställer jag in xy-bordet för perfekt passning med pelarstativet?

 

 

Inställningar för xy-bordets precision med pelarstativet

— 1. Montera först de fyra M10-skruvarna i pelatfotens profil [se förenklad skiss av xy-bordet och pelarstativet (z) i INTRODUKTIONEN], först helt löst så att xy-bordet lätt kan träs på dessa, sedan med efterdrag så att M10-bultarnas sitter stadigt;

— Vänta med att skruva på de fyra översta muttrarna till M10-bultarna tills hela xy-bordet är justerat:

— 2. Känn sedan — noga — på alla fyra M10-muttrar som ligger närmast under xy-bordets plattjärn, att varje mutter — en åt gången — låser precis med en helt lätt fingerrörelse. När alla fyra muttrar SÅ är förjusterade, markerar det att xy-bordets egenplacering nu vilar HELT JÄMNT PÅ ALLA FYRA STÄLLEN på den egna tyngden på M10-bultmuttrarna.

— 3. Vi kan nu kontrollera om EVENTUELLT fabrikanten REDAN varit så noggrann att allt stämmer med en gång:

— Placera VINKELBLOCKET med siktlinje dels i y-led (framåt, med koll mot borrstativets pelare), och dels i x-led (genom att kika från sidan, höger eller vänster, mot borrstativets pelare): kan ingen avvikelse i utsträckningen mellan vinkel och pelarsida iakttas, ligger xy-bordet perfekt monterat.

— Om avvikelse finns:

— 4. Det lilla utrymmet mellan bultkanterna och monteringshålens cylindriska öppningar — plattjärnen som bör finnas underst på xy-bordet för dess montering — garanterar att hela xy-bordsblocket kan vickas marginellt utan hinder, uppåt från respektive kontakt med den underliggande M10-bultens toppmutter.

— 5. För att utföra precis justering, utvälj en M10-mutter åt gången:

— Om du inte direkt vet vilken av muttrarna som är mest lämplig att justera (uppåt — neråt blir mer komplicerat eftersom alla övriga muttrar i så fall också hindrar och måste ändras neråt), vicka eller tryck xy-bordet lätt uppåt med koll på vinkeln för att avgöra vilken sida som blir lämpligast att höja via motsvarande mutter; Skruva därefter på den valda muttern så att xy-bordet höjs;

— M10-stigningen per varv är 1,5mM; 1/6 varv — en mutterflank — ger 0,25mM i höjdled;

— Med en ringnyckel och dess förlängda arm kan vi, säkert, justera betydligt mindre, säg 5° som ger (1,5)(5/360)=0,020833 mM — vilket garanterar att noggrannheten i inställning kan drivas högt.

— 6. När tillfredsställande passning uppnås, upprepa »fyrmutterjusteringen» från punkt 2 så att alla underliggande M10-muttrar som xy-bordet vilar på tar upp samma fördelade tyngd från hela xy-bordet.

— Nämligen därför att slutmomentet består i att skruva fast hela inställningen på de underliggande muttrarnas kredit med de överliggandes kraft — inget extra får tillföras, då, i det momentet.

— 7. Klart. Knappast behöver man göra om denna inställning när den väl en gång är genomförd.

xy-bordets passning med pelarstången betyder att en NORMALYTA xy-bordets toppyta till pelaraxeln har etablerats för motsvarande kommande justering med borrmaskinens borraxel i linje med pelarens längsutsträckning — vilket garanterar perfekt inställd xyz-fysik i slutänden.

 

MOTSVARANDE PRECIS INSTÄLLNING/MONTERING FÖR BORRMASKINENS INFÄSTNING I PELARHUVUDET — en rak infäst rundstång eller rör i borrchucken ska peka parallellt med pelarstångens utsträckning, vi använder VINKELBLOCKET för att kolla i xy-led på xy-bordets topplatta — kan vara betydligt mera knepig.

— Det finns (här, ännu) inga enkla allmänna lösningar.

— Se till jämförelse EXEMPEL PÅ STYVHETSFÖRSTÄRKNING: beroende på typ av infästning — och mängden KRAFT som infästningen utsätts för — måste (i vilket fall) speciella anordningar utformas om man vill ha EXAKT KOLL på vad som försiggår i borrmaskinens position — före och efter utförda moment. Det finns inget allmänt sätt — frånsett att det är Du som är den utförande, planerande och verkställande ingenjören bakom jobbet som måste utföras för att få något gjort.

— Vi kan bara leta efter (eventuella) uppslag från andra (intresserade) människor — om ingen direkt påhälsning infinner sig från naturkällorna.

— Det brukar (nämligen, min erfarenhet — sedan man kämpat med ett problem som bara VÄGRAR släppa efter) lossna (betydligt) om man tar en paus emellanåt.

— T.ex. att man sätter sig på cykeln, tar med sig älsklingsmusiken och låter benmusklerna, blomdoften, de allmänna naturvyerna och fartvinden sköta resten — förutsatt att det finns ANNAT att vila blicken på (före 2012 — generellt i vägnätet Sverige som det verkar) än nersågade träd och ett allmänt uttunnat naturvärde som varje frisk människa bara kan bli ledsen och nedstämd över: inget att se fram emot som avkoppling.

 

 

 

 

 

 

Praktisk ElektroMekanik — Mekanik 1

 

END.

 

 

 

 

 

Praktisk ElektroMekanik — Mekanik 1

 

innehåll: SÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER

 

 

Praktisk elektromekanik Mekanik 1 — UNIVERSUMS HISTORIA

ämnesrubriker

 

                      

 

 

innehåll

               Praktisk ElektroMekanik — Mekanik 1

 

                                                         Översikt

 

                                                         ORIENTERING

 

                                                         Exempel FRÅN SKISS TILL FÄRDIGT VERKTYG

 

                                                         Inledande finmekaniskt citat

 

                                                         Praktiska Marknadsexempel [-2014]

 

                                                         KONSTRUKTIONSELEMENT

 

                                                                            Kvadratiska Metallprofiler

 

                                                                            SAMBANDET FÖR inskjutna rörprofiler

 

                                                                            Pappersfoder

 

                                                                            Cylindrisk dragning

 

                                                                            Polygoncirklar

 

                                                         Riktning av oraka borrar

 

                                                                            Initiering

 

                                                                            Bästa metoden

 

                                                                                               Ljustolk

 

                                                                                               STÖDET — litet maskinskruvstycke

 

                                                                                               MÄRKNINGEN

 

                                                                                               MinstJIGGLING

 

                                                                                               Högsta felpunkten — med ändhylsans hjälp

 

                                                                                               Flera maskiner/olika chuckar

 

                                                                                               Exempel finns som godkänner Cotech/Einhell

 

                                                                                               URSPRUNGET

 

                                                         BORRNING

 

                                                                            BorrMärkning

 

                                                                                               Manuell Kryssritsning

 

                                                                                               PRIMITIV men effektiv manuell MÄRKBORRSHÅLLARE för Ø1mM borr

 

                                                                                               Primära borrmärkets ansättning — för att säkra borrmärket från deformation

 

                                                                                                                  KONSTRUKTIONSMATEMATIKEN TILL MÄRKBORRHÅLLAREN

 

                                                                                               PRECISIONSBORRNING

 

                                                                            Borrmärkning med Hålfixtur

 

                                                                            Borrmärkning med Koordinatbord

 

                                                                                               Styvhetsförstärkning, exempel EINHELLMASKINEN

 

                                                         Bra Borrstativ

 

                                                                            Webbexempel

 

                                                                            GDSportalen

 

                                                                            Exempel på noggrann konstruktion

 

                                                         Allmän Borrteknik

 

                                                                            FredFlintStoneMETODEN

 

                                                         MANUELL BORRSLIPNING

 

                                                                            Borrtestet

 

                                                                            XtremeEtuiet — Clas Ohlson 2010

 

                                                         VinkelKollen

 

                                                                            Vinkelblocket Praktik

 

                                                                            Arbetsbordet

 

                                                                            Borrmaskinens infästning

 

                                                                            Maskinskruvstycket

 

                                                                            Hantverket och finmekaniken 2013

 

                                                         Raka hål

 

                                                                             Passarmärkningen

 

                                                                            Träplankan som borrfixtur

 

                                                                            14mMhylsan

 

                                                         VERKTYG

 

                                                                            Borrskaft

 

                                                                            Lövsåg — Guldsmedssåg

 

                                                                            Maskinskruvstycke

 

                                                                            Nålfilar

 

                                                                            Sandvikssågen

 

                                                                            Sandviksfilen

 

                                                                            SandvikenMärket

 

                                                         EINHELLMASKINEN

 

                                                                            EinHell Hals

 

                                                                            VarningEinhell

 

                                                                            Maskinen glider ur

 

                                                                            EinHellChucken

 

                                                                            EinHellChucken 1

 

                                                                            Exempel på djupledsskala

 

                                                                            EinHellStoppet

 

                                                                            EinHellChucken 1A

 

                                                                            Einhellchucken med perfekt centrering

 

                                                                            EinHellCHUCKEN 2

 

                                                                            ChuckTest — Tydliga chuckfel [kass chuckklackar] i Cotech och Einhell

 

                                                                                               Fototekniken till testerna

 

                                                                                               Inspänningstillfället

 

                                                                                               Testpinnen

 

                                                                                               TestPinnen MODIFIERAD

 

                                                                                               Första PRELIMINÄRA Testet

 

                                                                                                                  Einhell

 

                                                                                                                  Cotech

 

                                                                                                                  Metabo

 

                                                                                                                  Skil

 

                                                                                               ExaktaTestet 19Jul2013

 

                                                                                                                  Skil

 

                                                                                                                  Metabo

 

                                                                                                                  Cotech

 

                                                                                                                  Einhell

 

                                                                                                                  SummaTest

 

                                                                                               Webbreferenser ChuckGrundbegrepp

 

                                                                            EinhellchuckenCentrering — förundersökningens delvisa kaotiska resultat

 

                                                         Inledande BorrTest

 

                                                         Finmekanik Clas Ohlson

 

                                                                            slipCitatet

 

                                                                            Önskemål om bättre reda från säljbutikerna

 

                                                         INTRODUKTION

 

                                                                            Borrmaskin — vilken?

 

                                                                            Utrustningen

 

                                                                                               Avgörande grundinställningar

 

                                                                                               Mina egna maskinreferenser

 

                                                                                                                  SKIL — Clas Ohlson 1978

 

                                                                                                                  METABO — Järnia 1992

 

                                                                                                                  COTECH — Clas Ohlson 2010

 

                                                                                                                  EINHELL — Järnia 2012

 

                                                                            Koordinatbordets montering på pelarstativet

 

                                                        

 

 

 

referenser

[HOP]. HANDBOOK OF PHYSICS, E. U. Condon, McGraw-Hill 1967

Atomviktstabellen i HOP allmän referens i denna presentation, Table 2.1 s9–65—9–86.

mn        = 1,0086652u  ......................    neutronmassan i atomära massenheter (u) [HOP Table 2.1 s9–65]

me        = 0,000548598u  ..................    elektronmassan i atomära massenheter (u) [HOP Table 10.3 s7–155 för me , Table 1.4 s7–27 för u]

u           = 1,66043 t27 KG  ..............     atomära massenheten [HOP Table 1.4 s7–27, 1967]

u           = 1,66033 t27 KG  ..............     atomära massenheten [ENCARTA 99 Molecular Weight]

u           = 1,66041 t27 KG ...............     atomära massenheten [FOCUS MATERIEN 1975 s124sp1mn]

u           = 1,66053886 t27 KG  ........     atomära massenheten [teknisk kalkylator, lista med konstanter SHARP EL-506W (2005)]

u           = 1,6605402 t27 KG  ..........     atomära massenheten [@INTERNET (2007) sv. Wikipedia]

u           = 1,660538782 t27 KG  ......     atomära massenheten [från www.sizes.com],

CODATA rekommendation från 2006 med toleransen ±0,000 000 083 t27 KG (Committe on Data for Science and Technology)]

c0          = 2,99792458 T8 M/S  ........     ljushastigheten i vakuum [ENCARTA 99 Light, Velocity, (uppmättes i början på 1970-talet)]

h           = 6,62559 t34 JS  .................    Plancks konstant [HOP s7–155]

e           = 1,602 t19 C  ......................    elektriska elementarkvantumet, elektronens laddning [FOCUS MATERIEN 1975 s666ö]

e0          = 8,8543 t12 C/VM  .............    elektriska konstanten i vakuum [FOCUS MATERIEN 1975 s666ö]

G          = 6,67 t11 JM/(KG)²  ..........    allmänna gravitationskonstanten [FOCUS MATERIEN 1975 s666ö] — G=F(r/m)² → N(M/KG)² = NM²/(KG)² = NM·M/(KG)²=JM/(KG)²

 

[BA]. BONNIERS ASTRONOMI 1978

t för 10, T för 10+, förenklade exponentbeteckningar

MAC, modern akademi

 

OriginalCLAS OHLSON  ...............      numera utgått ur sortimentet:
— Clas Ohlson hade (i stort fram till före sekelskiftet 1999-2000) en stor och rik representation av HANTVERKSMATERIAL OCH DITO VERKTYG;
— Kullager; Kugghjul; Silverstål, Stänger och rör i mässing, svarvade mässingsbrickor, mässingsmuttrar, mikrobrytare, lövsågsblad av ännu oöverträffad kvalitet (sista 0,15mM tunna lövsågsbladet räckte för mig under 10 år — även efter sågning i stål), m.m.
— Mitt materiallager består fortfarande till vissa delar av dessa detaljer; I takt med att lagret försvinner måste jag med viss sorg leta upp nya leverantörer om jag behöver komplettera de ytterst genuina produkter som en gång fanns på Clas Ohlson — numera utspridda, om de alls ens finns, på flera (många) olika företag;
— I stort sett hela DET KLASSISKA Clas Ohlson HANTVERKSSORTIMENTET bara försvann (från grovt runt 2000 — perioden 1990-2010 har visat ett helt annorlunda Clas Ohlson — »förytligat» med inriktning på »husbyggare» [golvläggning, betonggjutning, fönsterkarminsättning, villahantverk, hamrande ”borrmaskiner” för sten och betong, vedkapning …]).
— Liknande trender tycks ha svept fram över HELA (väst-) världen runt sekelskiftet, likt en fräsande löpeld: BEGREPPET hantverk tycks ha fått en ny, enastående, betydelse och innebörd: Maskiner som hamrar sig genom betongväggar så ingen kan vistas inomhus; Det heter inte borrmaskin längre, utan borrHAMMARE.
— Borrchucken I MARKNADSSTANDARD (2013) tar inte längre borrar från Ø0,5 mM; minsta är Ø1,5 mM; Borrchuckarna glappar I LÄNGSLED [COTECH-exemplet Clas Ohlson 2010] hos en stor mängd maskiner [mina begränsade tester] (vilket gör dem VÄRDELÖSA för de flesta precisionsarbeten i hobbyistens finlir), och man vet aldrig vad man får förrän man har köpt produkten och kommer hem och börjar testa:
— Hoppsan: den steglösa varvtalsregleraren verkar bara kunna räkna till ett: högsta (Clas Ohlson COTECH — dock inga problem att byta till en som fungerade).
— Hoppsan, där gled EinHellMaskinen ur infästningen i pelarstativet, mitt under borrningen; det SKULLE vara halsvidd 43 mM, men EinHellmaskinen, visade det sig nu vid kontrollmätning, har bara 42,5. Kavla upp skjortärmarna, lös problemet (se Lösningen till EinHellProblemet).
— Och så vidare.
— INDUSTRIPRODUKTER som plåt, rör och stänger DEMOLERAS STUNDTALS AV LEVERANTÖRERNA (knäckta/demolerade rörändar som måste kapas bort, stukade plåtkanter som måste sågas bort för att komma fram till den raka industriprodukten; böjda stänger som måste omriktas innan de uppvisar industriproduktens ursprungliga status …): den tillgängliga precisionen och finliret går förlorat på grund av att leverantören saknar kunskap, metod. Förhoppningsvis i avtagande.

 

TNED

(Toroid Nuclear Electromechanical Dynamics), eller ToroidNukleära Elektromekaniska Dynamiken

 

 

 

 är den dynamiskt ekvivalenta resultatbeskrivning som följer av härledningarna i Planckringen h=mnc0rn, analogt Atomkärnans Härledning. Beskrivningen enligt TNED är relaterad, vilket innebär: alla, samtliga, detaljer gör anspråk på att vara fullständigt logiskt förklarbara och begripliga, eller så inte alls. Med TNED får därmed (således) också förstås RELATERAD FYSIK OCH MATEMATIK. Se även uppkomsten av termen TNED [Planckfraktalerna] i ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING.

 

— BARN undrar, och frågar vuxna — vid en viss ålder — typ »varifrån kommer universum»?