BlixtTGF2012JPG | 2013II a BellDHARMA production  |  Senast uppdaterade version YearMonthDayTime 2013-04-12

 

innehåll  denna sida | webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER · förteckning över alla webbsidor

BILDKÄLLA: Författarens arkiv ·  MONTAGE [Miljö2012]  21Mar2012  Bild2Viken  • 15Sep2012  E32  Bild153    Nikon D90 · Detalj

 

 

 

URLADDNINGSSERIERNA 123 — För beskrivning i huvuddokument se Blixturladdningens fysik 2012.

 

 

Blixturladdningens Fysik 2012 | IMPULSANALOGINbasic | IMPULSANALOGIN — fullst., Härledn. | XYcoAlFEDU | LuftBASIC | 

 

 

URLADDNINGSSERIERNA 123 från 2Feb2013

 

AVGÖRANDE BIDRAG TILL KLARLÄGGANDET AV TEORIN FÖR ATOMKÄRNANS FULLSTÄNDIGA UPPLÖSNING ENLIGT TNED — av BellDHARMA Feb2013

Nu finns: Fotografier på GLÖDSPÅREN OCH LJUSBULAN från experimenturladdningarna till CAT-teorin enligt TNED

 

 

Serie1 1/10 S             minilänkar Serie1 

Serie2 1/5 S               minilänkar Serie2 

Serie3 1/2 S               minilänkar Serie3 

 

Urladdningshålen

Urladdningsfolien i serierna ovan nedan (foto med USB-mikroskop) av en något tjockare typ [0,01995 mM — Toppits GLAD Ugn/Grill- och Frysfolie med Vaxkakemönster] än i originaltesterna [0,017mM]; De bägge första raderna nedan är testrader; Serie1 böjar på rad 3:

— Hålavstånd = 0,5mM [1 varv via M3-skruv] — Se särskild beskrivning i DE STORA URLADDNINGSHÅLEN:

— För anordningens elektriska och mekaniska detaljer, se XYcoAlFEDU.

 

Från foto med USB-mikroskop — 2Feb2013 • Serie123

 

— ANLEDNINGEN till att de sista hålen fattas är smärre metriska (på tiondelar/hundradelar) avvikelser i den inspända aluminiumfolien [folien buktar också inåt mot deformationerna, alltmer, i takt med den täta hålbildningen; olika smärre ytspänningar uppkommer som i princip demolerar hela den ursprungliga tanken om en helt SLÄT, plan, folieyta; annan anordning (större avstånd mellan hålen) krävs, tydligen, för det].

Anordningen lämpar sig (således) inte för mera exakt hålanalys — endast den övergripande fenomenformens detaljer med glödspår och ljusbula.

— Däremot uppfyller anordningen (utmärkt) ändamålet att VISA det faktum ATT glödpartiklarna stöter emot andra partiklar i luften med följd i tydliga, abrupta spårändringar. Se t.ex. typexemplet i Serie2Bild7 (m.fl.) — med »extraherat exempel» i Serie1Bild4.

— För anordningens elektriska och mekaniska detaljer, se XYcoAlFEDU.

 

 

USB-mikroskopfoto 2Feb2013; FotoSerierna 1 (tredje raden uppifrån) till 3 (sista raden).

— Ljusreflexerna visar hur folien är deformerad (inåt) av summan hålbildningar — som ett papper som fuktas på ett litet område och sedan torkar.

 

 

 

 

Följande bilder tagna 2Feb2013 finns nu som underlag för den grundläggande inblicken i hur glödspår och ljusbula framträder från elektriska urladdningar genom Aluminiumfolie (nom. 0,017 mM tjocklek).

— Fenomengrunderna framträder här i experiment via [XYcoAlFEDU] olika exponeringstider (1/10S; 1/5S; 1/2S) till jämförelse med urladdningsenergier via matningsspänning från 3st 9V-batterier (26-27 V) och en 50V/100µF elektrolytkondensator som laddas upp (under grovt RC=0,1S av ett 1KΩ-motstånd).

— För hela experimentanordningen, se XYcoAlFEDU.

 

MiniSerie1

Serie1En10_001-020.JPG Exponeringstid 1/10 S — missade 9 av 19 tagna

 

 

Varje bild i vidstående länknät är en förminskning av HELA originalbilden;

Bildlänken leder till en EXTRAHERAD CENTRALDEL av originalet — extraktet TÄCKER LÄNGDEN PÅ WEBBFÖNSTRET [Standard UniversumsHistoria, hela fönstret med marginaler, är (ca) 1033 pixels [mitt WORD-dokument, klassisk vy], eller ca effektivt med 96dpi drygt 27 centimeter på bredden]; Internet Explorerfönstret visar totalbredden 1036p; Google Chrome visar 1026; (osv.).

 

MiniSerie2

Serie2En5_001-020.JPG Exponeringstid 1/5 S — missade 3 av 19 tagna

 

 

Varje bild i vidstående länknät är en förminskning av HELA originalbilden;

Bildlänken leder till en EXTRAHERAD CENTRALDEL av originalet — extraktet TÄCKER LÄNGDEN PÅ WEBBFÖNSTRET [Standard UniversumsHistoria, hela fönstret med marginaler, är (ca) 1033 pixels, eller ca effektivt med 96dpi drygt 27 centimeter på bredden].

 

MiniSerie3

Serie3En2_001-020.JPG Exponeringstid 1/2 S — missade 3 av 19 tagna

 

 

Varje bild i vidstående länknät är en förminskning av HELA originalbilden;

Bildlänken leder till en EXTRAHERAD CENTRALDEL av originalet — extraktet TÄCKER LÄNGDEN PÅ WEBBFÖNSTRET [Standard UniversumsHistoria, hela fönstret med marginaler, är (ca) 1033 pixels, eller ca effektivt med 96dpi drygt 27 centimeter på bredden].

 

 

 

 

EXTRAHERAT DETALJOMRÅDE

— lådöppningen, vertikalled 16 mM — lådan avancerar 0,5mM per bild nerifrån (001&2) och uppåt (0020) i serierna — katodstiftets spets Ø0,5mM: bildbredden i bilderna Serie1-3 motsvarar grovt 3-4cM i real spårlängd

[983p×423p] [1219;758] [50-80KB JPG-bilder] från Windows FOTOVISARE i Windows 7 —

BildSERIERNA 1-3 CAT2 Al-folieurladdningarna 26-27V (3×9V) 100µF —  2Feb2013 via XYcoAlFEDU;

— Notera att vissa av bilderna är tomma: antingen på grund av manuell synkroniseringsmiss från min sida (speciellt i första serien), eller på grund av (särskilt i slutet för alla tre seriernas) en delvis ofullständigt inspänd Aluminiumfolie (det måste stämma på hundradelar). FÖRSTA BILDEN alltid referensbild utan urladdning.

:

Serie1Serie2Serie3

Serie1En10_001 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/10 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie1En10_002 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/10 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie1En10_003 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/10 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie1En10_004 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/10 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

Uppljusning av fotografier av denna typ visar att de till synes plötsligt uppkomna spåren föregås av betydligt svagare (osynliga) primära raka spår: Glödpartklen färdas snabbt — låg kameracandela per meter — för att plötsligt visa hög kameracandela (stark spårbild) då partikeln plötsligt bromsas upp — med efterföljande betydligt lägre hastighet. Se även speciellt matematikbeskrivningen i IMPULSANALOGIERNA.

 

Serie1En10_005 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/10 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie1En10_006 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/10 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie1En10_007 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/10 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie1En10_008 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/10 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie1En10_009 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/10 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie1En10_010 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/10 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie1En10_011 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/10 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie1En10_012 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/10 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie1En10_013 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/10 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie1En10_014 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/10 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie1En10_015 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/10 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie1En10_016 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/10 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie1En10_017 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/10 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie1En10_018 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/10 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie1En10_019 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/10 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie1En10_020 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/10 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

:

Serie1 • Serie2Serie3

Serie2En5_001 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/5 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie2En5_002 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/5 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie2En5_003 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/5 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie2En5_004 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/5 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie2En5_005 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/5 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie2En5_006 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/5 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie2En5_007 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/5 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie2En5_008 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/5 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie2En5_009 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/5 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie2En5_010 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/5 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie2En5_011 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/5 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie2En5_012 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/5 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie2En5_013 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/5 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie2En5_014 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/5 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie2En5_015 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/5 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie2En5_016 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/5 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie2En5_017 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/5 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie2En5_018 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/5 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie2En5_019 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/5 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie2En5_020 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/5 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

:

Serie1Serie2 • Serie3

Serie3En2_001 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/2 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie3En2_002 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/2 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie3En2_003 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/2 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie3En2_004 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/2 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie3En2_005 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/2 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie3En2_006 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/2 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie3En2_007 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/2 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie3En2_008 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/2 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie3En2_009 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/2 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie3En2_010 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/2 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie3En2_011 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/2 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie3En2_012 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/2 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie3En2_013 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/2 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie3En2_014 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/2 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie3En2_015 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/2 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie3En2_016 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/2 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie3En2_017 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/2 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie3En2_018 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/2 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie3En2_019 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/2 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

Serie3En2_020 · NIKON D90 · Extraherad Detalj · Bländartal: F/20 — Exponeringstid: 1/2 S — Filmkänslighetstal ISO: 400

 

 

 

 

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 27Jun2012  E10  Bild9    Nikon D90 · Detalj

 

 

 

END — Blixturladdningens Fysik 2012 Urladdningsserierna 123

 

 

 

 

 

Blixturladdningens Fysik 2012 | JPG |  — Universums Historia

 

innehåll: | SÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER

 

Blixturladdningens Fysik 2012 — URLADDNINGSSERIERNA 123

ämnesrubriker

                      

 

innehåll

              URLADDNINGSSERIERNA 123

 

                                                         URLADDNINGSSERIERNA 123

 

                                                         Urladdningshålen

 

                                                         MiniSerie1

 

                                                         MiniSerie2

 

                                                         MiniSerie3

 

                                                         Serie1

 

                                                         Serie2

 

                                                         Serie3

 

 

 

referenser

[HOP]. HANDBOOK OF PHYSICS, E. U. Condon, McGraw-Hill 1967

Atomviktstabellen i HOP allmän referens i denna presentation, Table 2.1 s9–65—9–86.

mn        = 1,0086652u  ......................    neutronmassan i atomära massenheter (u) [HOP Table 2.1 s9–65]

me        = 0,000548598u  ..................    elektronmassan i atomära massenheter (u) [HOP Table 10.3 s7–155 för me , Table 1.4 s7–27 för u]

u           = 1,66043 t27 KG  ..............     atomära massenheten [HOP Table 1.4 s7–27, 1967]

u           = 1,66033 t27 KG  ..............     atomära massenheten [ENCARTA 99 Molecular Weight]

u           = 1,66041 t27 KG ...............     atomära massenheten [FOCUS MATERIEN 1975 s124sp1mn]

u           = 1,66053886 t27 KG  ........     atomära massenheten [teknisk kalkylator, lista med konstanter SHARP EL-506W (2005)]

u           = 1,6605402 t27 KG  ..........     atomära massenheten [@INTERNET (2007) sv. Wikipedia]

u           = 1,660538782 t27 KG  ......     atomära massenheten [från www.sizes.com],

CODATA rekommendation från 2006 med toleransen ±0,000 000 083 t27 KG (Committe on Data for Science and Technology)]

c0          = 2,99792458 T8 M/S  ........     ljushastigheten i vakuum [ENCARTA 99 Light, Velocity, (uppmättes i början på 1970-talet)]

h           = 6,62559 t34 JS  .................    Plancks konstant [HOP s7–155]

e           = 1,602 t19 C  ......................    [ref. FOCUS MATERIEN 1975 s666]

ε0          = 8,8543 t12 C/VM  .............    [ref. FOCUS MATERIEN 1975 s666]

 

[BA]. BONNIERS ASTRONOMI 1978

[BKL]. BONNIERS KONVERSATIONS LEXIKON Band I-XII med SUPPLEMENT, Alb. Bonniers Boktryckeri, Stockholm 1922-1929

t för 10, T för 10+, förenklade exponentbeteckningar

 

TNEDRelated PHYSICS And MATHEMATICS

 

 

  

 

(Toroid Nuclear Electromechanical Dynamics), eller Toroidnukleära Elektromekaniska Dynamiken är den dynamiskt ekvivalenta resultatbeskrivning som följer av härledningarna i Planckringen h=mnc0rn, analogt Atomkärnans Härledning. Beskrivningen enligt TNED är relaterad, vilket innebär: alla, samtliga, detaljer gör anspråk på att vara fullständigt logiskt förklarbara och begripliga, eller så inte alls. Med TNED förstås (således) också

RELATERAD FYSIK OCH MATEMATIK. Se även uppkomsten av termen TNED i Atomkärnans Härledning.

 

 

SHORT ENGLISH — TNED in general is not found @INTERNET except under this domain

(Universe[s]History, introduced @INTERNET 2008VII3).

TNED or Toroid Nuclear Electromechanical Dynamics is the dynamically equivalent resulting description following the deductions in THE PLANCK RING, analogous AtomNucleus’ Deduction. The description according to TNED is related, meaning: all, each, details claim to be fully logically explainable and understandable, or not at all. With TNED is (hence) also understood RELATED PHYSICS AND MATHEMATICS. See also the emergence of the term TNED in AtomNucleus’ Deduction.

 

 

 

Senast uppdaterade version: 2013-04-12

*END.

Stavningskontrollerat 2013-04-12.

 

rester

*

 

 


 

 

 

 

 

√ τ ρ π ħ ε UNICODE — often used charcters in mathematical-technical-scientifical descriptions

σ ρ ν ν π τ γ λ η ≠ √ ħ ω → ∞ ≡

Ω Φ Ψ Σ Π Ξ Λ Θ Δ  

α β γ δ ε λ θ κ π ρ τ φ ϕ σ ω ϖ ∏ √ ∑ ∂ ∆ ∫ ≤ ≈ ≥ ˂ ˃ ˂ ˃ ← ↑ → ∞ 

ϑ ζ ξ

Arrow symbols, direct via Alt+NumPadKeyboard: Alt+24 ↑; Alt+25 ↓; Alt+26 →; Alt+27 ←; Alt+22 ▬

Alt+23 ↨ — also Alt+18 ↕; Alt+29 ↔

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNG-justerad

åter till portalsidan   ·   portalsidan är www.UniversumsHistoria.se