CHEOPS REKTANGEL — UNIVERSUMS HISTORIA | a production 2017XI1 | Efter sammanställningar från Aug1989 | Senast uppdaterade version: 2021-06-26 · Universums Historia

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i  SAKREGISTER  ·  förteckning  alla webbsidor

 

NAMET: 1Jul2018

IPCC2018 ¦ CHEOPSPYRAMIDEN UTMANAR MODERN AKADEMI 2000+ ¦ SVENSKA STATENS FORTSATTA NATURMORD 2018

 

 | IPCC:s värmeinbrott 2010+ | CHEOPSPYRAMIDEN  UTMANAR  MODERN  AKADEMI | Träddöden i Sverige 2018 | hetvågor | blåkurvan | avskogningsbeviset

 

Vilken MLBsyntes är meningen i ATT människor rusar till med hjältemodiga uppoffringar för ATT släcka bränder när ILLUSTRATION statsskicket generellt 1800+ enbart går ut på ATT generera nya?

Not. ATT: Svensk grammatikalisk verbalform för FAKTAT. Utelämnas i växande från AftonPRESSEN — Turkiet tar över, mer och mer. Ofta stavfel. Förstår inte sammanhanget, rent tekniskt. Foto 15Sep2012 Bild156.

Summering:

SVERIGES MÄNNISKOVÄRDESFÖRAKTANDE OCH NATURKUNSKAPSBESPOTTANDE STATSSKICK

med ansvar från människor, befattningshavare, som — vad vi vet — alls inte har menat eller avsett något sådant (Se DRIFT):

 

   När varje del i handel och marknad slutar på en total global sammanhängande verksamhet som inte utför annat än naturmord:

   När varje etablerad medial inrättning inte intygar annat, betygar och manglar ut till befolkningen, dag in, och dag ut, än ATT »detdetta — är bra för miljön»: »BraMiljöVal»: »ViVäljerMiljön» — och MLBsyntes, tydligen, inte förstår något alls av sammanhanget:

   När privata företag tillåts ockupera, kommendera och diktera befolkningen ”för ökad trygghet” och ”BÄTTRE UPPLEVELSE” — utan minsta omnämnande av UDHR10Dec1948:

 

— en tydligt naturmördande teknikutveckling gör sig påmind. Vi studerar det.

Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”, A3 UDHR10Dec1948

 

KONSEKVENSERNA I NÄRBILD -- INLEDNING:

Tydligen särskilt från grovt 2000+: ”a pandemic of tree deathFOREST ECOLOGY NETWORK 1998 :

BAKGRUNDEN -- Allmän träddöd i Nordamerika 1998 | Mona Nilsson-artiklarna 2012 — Träden dör från 2008 | SCIENCE ¦ Plants and Forests ¦ CO2, Global Warming and Pollen Allergies ¦ SFGATE ¦-CITAT Barr- och Träddöden 2015 |

CitatWebben2015 | Träddöden2015 | Träddöden2016 | Träddöden2017 | KalhyggesResan genom Sverige 2017 | Träddöden2018 |

 

    

 

MaunaLoaBeviset:  Hur kvarlevande träd fortsätter att utsättas för växtstress med följd i ökad avdöd som  följd av fortsatt avskogning: IllustrationJul2018: 

— Färre kvarlevande på mindre yta med fortsatt konstant Jordbiosfärisk växtkraft, pressar varje individ att arbeta allt hårdare, vilket är orsaken till avdöden, livskraftsförsvagningen, den följdriktiga invasionen av svamp och insekter: träddödens orsak: fortsatt sågning av levande biomassa.

— Hur kan du vara så säker på den orsaksbilden?

— Frånsett MaunaLoaBeviset:  Därför att efter drygt 3 miljarder år av Jordbiosfärisk utveckling av alla arter som visar och bevisar att Friskt Liv INTE angrips av sjukdom — Kvinnan som Exemplet som bevisar, och fortsätter att bevara, universums absolut högsta harmoniska formfulländning — finns inga andra alternativ att välja på. Så du får gärna försöka igen. Visa. Föreställningen att den tydligt allt växande träddöden skulle bero på Angrepp Från Naturen — speciellt populär Svensk MediaAttityd — är en, SÅ bevisbart, sinnessjuk (men numera allt mera populär folk-) föreställning, speciellt inom olika s.k. »icke-flummiga miljöaktiva» SkogsSällskap. Men du får gärna rätta det om fel. Hej.

 

Sammanställningar Jun2018

NATURMÖRDANDE TEKNIKUTVECKLING

 

När mänskligheten utsätts för elitistiska hävder i mening och sammanhang, ett uppfunnet, inte härlett naturvetande, börjar en epok i mänsklighetens kulturhistoria som utmärker en naturmördande teknikutveckling: PRIMITIVISERAD teknik för profit, inte teknik för naturkunskap. Elitistiskt tänkande med ägande och överhet tvingar in mänskligheten i ett meritsystem och ett betygssystem där elitens uppfunna värderingar utgör högsta ort. Inte förrän en härledande förklaring bakom all mening och sammanhang kommer fram — matematik, fysik, matematisk fysik, varje detalj in till minsta prick — kommer heller ingen trendändring på fråga i den kulturhistoriens ljus. Tills dess, lever människorna instängda i ett tänkande och värderingssystem som förefaller dem vara det enda möjliga förnuftiga och tänkbara: den vanliga vardagens vanliga vardagliga lunk som en del av oss vill kalla för »verkligheten vi lever i».

 

Protesten -- kollektivets busskort under kameraövervakning:

 

— Vrid fram klockan en timme här nu.

— Javisst Nådig Herrn.

— Vrid tillbaka klockan en timme här nu.

— Javisst Nådiga Frun.

 

Elitens påtvingade värderingssystem — polis, åklagare, domare: undervisning och utbildning — tvingar befolkningen att utveckla grymhet, hårdhet och allmänt fridsamhetsförakt mot fredliga existenser bara för, på grund av, de allt färre allt vidare utdrivna fredliga existensernas fredliga existens: A Hare, B Groda, C Rådjur, .. . Oberoende fredlig samvaro (A20 UDHR10Dec1948) behatas öppet (Statens Pacifisthat). ”Personlighetens fria och fulla utveckling” (A3¦A22¦A26.2¦A29.1) — enda möjliga vägen till naturvetandet — hämmas och behånas öppet: ”Hur skulle det vara om alla gjorde som du!”. Anklagelseakterna mot våldsvägrare haglar. Befolkningen lever instängd i ett tanke och värderingssystem som hindrar en teknikutveckling med harmoni och respekterad samvaro för allt levande. Befolkningen utsätts allt mer för inlåsning, övervakning, våld och växande otrygghet. Mänskliga rättigheter är helt okända.

   Ju mer Naturskogen hindras att komma tillbaka (Mauna Loa Beviset) — det ständiga petandet, sågandet och tafsandet på allt levande: befolkningens starkt outvecklade, djupt primitiva teknikintresse, exakt bilden i snitt ovan — desto mer förvärras situationen (IPCC2018).

 

Och så här kan det se ut i vardagen:

 

— Och VAFAN menar du att vi ska göra då!

EFTERSOM citat K1 UDHR10Dec1948, ÄR varje attityd, uppfattning, åberopande, hävd, mening, idé och åsikt utom människovärdighetens erkännande detsamma som utövande förtryck — fascism: Ofrihet. Orättvisa. Ofred. Fascistiska KRÄK. Satdjävlar. Säg igen. Undervisa oss. Blända oss med vettet, VAFAN.

 

Så: Hur länge ska det här hålla på? Därför att Solen kommer inte att upphöra att skina, den heller.

 

TALA OM  MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.

Det finns inget annat sätt att återställa Ordning och Uppförande i Harmoni med Naturen.

— KOLLA VAR RESPONSEN ÄR SOM MINST. Koncentrera Huvudarbetet DIT.

   MED ANDRA ORD — testa det här:

— Försök få fram något enda (förbannat) positivt bidrag SÅ ATT ett minsta ynka lilla POSITIVT vardagligt arbetsresultat kan börja visa sig på Planeten Jorden. Det är tydligen vad (»vafan») vettet — friheten — menar ska göras. Har du särskilda problem med det?

 

 

 

 

 

CUV: Se även använda samband i Tabell1 i Kalkylkort

 

 

 

— Vad går den här framställningen ut på?

— Vi vet redan genom grovräkningarna i CHEOPSPYRAMIDENS HEMLIGHET

 

 

         

          Se även från MEL1 och MEL2.

 

ATT ämnet inte bara har varit känt tidigare, utan även betydligt mera: rent tekniskt mer än så, tydligen, och som vi (här, ännu) inte är helt på det klara med.

— Men hur förhåller sig den bevisningen i mera precis mening? Vi studerar det.|

 

 

CHEOPSPYRAMIDEN

TNED + Instrumentepokens Standardvärden 1960-1999

UTMANAR VETENSKAPSSAMFUNDET:

Datorepokens Standardvärden 2000+

MiUNIT¦CHEOPS — rJ¦CHEOPS-tabellen

 

 

HELHETSBESKRIVNINGEN i Universums Historia fungerar perfekt med instrumentepokens standardvärden (1960-1999). Men inte med datorepokens (2000+): för liten Jordmassa och Neutronmassa; marginalerna — emellertid, vad vi vet — är så snäva att ingen fysiskt mätande instrumentordning kan garantera den påstådda precisionen. Men klargöranden saknas, helt från etablerat håll.

Vi studerar detaljerna, hur och varför.

 

 

 

rJ(mJ¦5,9750)   = 198,5721548 .... M                ;

rJ(mJ¦5,9722)   = 198,5411317 .... M                ;

HOP-data -- 1967: c0  u  mn  h  -- instrumentepokens standardvärden [1960-1999]  före datoreran :

 

R                       = (–1+√5)/2 = 0,618033988      ;

b(T)                   = 4534,40’’±0,25’’                    ;

                          ~ 58R√16000,0 T = 4534,196576’’¦–0,20342402’’ ..............  OK¦b(0)

                          ~ 58R√16000,9 T = 4534,324098’’¦–0,07590155’’ ..............  OK¦b(9)

 

bPETRIE M/T  = 115,17376 M / 4534,40’’

                          = 0,0254 M/T                            ; Meter/Tum¦Inch :

                          = 2 · R18 · 58/100 · √16006,87317

                          ~ 2 · R18 · 58/100 · √16000

                          = 0,025394546

                          ~ 2 · R18 · 58/100 · √16000,9

                          = 0,025395260

                          ~ b(T) · R17/50 = 4534,40’’ · R17/50

                          = 0,025395685

                          ~ [b(9) = 58R√16000,9] · R17/50 = 4534,40’’ · R17/50

                          ~ [58√16000,9] · R18/50

                          = 2[58√16000,9] · R18/100

                          = 2(58/100)R18[√16000,9]

                          = 0,02539526

 

GS-kroppens formgeometri i decimala talsystemet innefattar tydligen via R^18 en Meter/Tum-TOLK om GS-värdena R^n multipliceras med 100 (2,539526..) och sedan avrundas till 2 decimaler (2,54).

TALET 18 ska föreställa en fundamental talfaktor: Den är (nämligen) också absolut skalfaktor i NEUTRONKVADRATEN: Neutronkvadraten ligger till grund för ATOMVIKTERNA I TNED med ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING. Atomkärnans härledning bär ansvaret för hela kalabaliken med den uppdagade rJ¦CIRKELN kring CHEOPSPYRAMIDENS OMSKRIVNA GS-KROPP — sambanden ovan därifrån. Allt Det baserat på Cheops Rektangel bd=h²: Cheops Rektangel grundlägger LJUSETS GRAVITELLA BEROENDE (LGB¦DGD) i relaterad fysik (TNED): LGB har grundlagt hela beskrivningsunderlaget i Universums Historia (@Internet från Aug2008).

 

— Vilken är poängen?

— MiUNIT¦CHEOPS — rJ¦CHEOPS-tabellen.

 

EN TILL PRÖVNING FÖRMODAD TNED-BEKANT CHEOPSKONSTRUKTÖR bestämde pyramidformen genom att innefatta en BASPLATÅ — Petries Pavement — som säker framtida mätreferens. Den kan med utomordentligt resultat beräknas från rJ¦CHEOPS(mJ¦5,9750) = 198,5721548 M enligt

 

bPETRIE(M)    = rJ · 58/100

                          = 115,1718498 M

                          = 4534,324795’’¦–0,07520535’’ ....................      OK¦b(rJ)

 

inkluderat de här använda, vår egen instrumentepok (1960-2000), standardvärden (mJ, c0, u, mn, h).

— Avvikelsen 0,08’’ från Petries angivna mättolerans för b-avsnittet (halva pyramidbasen ±0,25’’) är så ringa att vi (här) omöjligen kan utesluta en möjlig avsiktlig absolut konstruktionspreferens — också med en möjlig snävare tolerans (±0,1’’).

— Med b(rJ)-värdet ovan 4534,32’’ — eller bPETRIEs 4534,40’’ — bygger SÅ hela komplexet på tvenne — två — pyramidkroppar: Den ena som garanterar Pavement-mätningarnas noggrannhet, det är Petries Cheops Pyramid, och den andra, själva rJ¦CHEOPS med samma ideala Cheops Rektangel pyramidtopp som Petries ideala Cheops Rektangel, men något djupare under Petries Pavement.

   Det skulle vara hela »den (chockerande) enkla» förklaringen bakom bygget Cheopspyramiden med GS-kroppens R^18-MeterTum-tolk som ovan. Se vidare mera detaljerat i CHEOPS REKTANGEL hur passningarna stämmer (läs: galant).

 

— Däremot sprängs toleransgränserna om den senare (2000+) delvis modifierade datorepokens delvis ändrade standardvärden används: marginellt mindre Jordmassa och mindre Neutronmassa demolerar ovanstående. I TNED har genomgående använts instrumentepokens standardvärden.

 

Nya Standardvärden ModernAkademi2018 :  mJ  u  mn  h  annorlunda :

rJ(mJ¦5,9722)   = 198,5222644 .... M                ;  ............................................           räcker inte, för snäv radie

 

— Hur tusingen kan du veta det?!

— TNED-teorin för Primära Jordkroppen — syrefrågan — lämnar inget tvivel om Jordkroppens primära massa (5,975 T24 KG — min 5,97431 T24, max 5,97629 T24 KG för bPETRIE-rJ¦CHEOPS-passningen) från den tidpunkt Jordkroppens g-radie (Rekv 6,378 T6 M) etablerats efter J-kroppens primärbildning (JordenBeginHOT) i Universum/K-cellen. Hur så?

— De samband som använts för grovräkningarna i Jordatmosfärens ångtryck medger bara max en förångad nuvarande havsoceanmassa (1,4 T21 KG) som sedan kunde fälla ut sitt vatten på Jordytan då Jordytans temperatur nådde ner till 650°K (CCS). Försöker man pressa in mer primärt atmosfäriskt förångat vatten i den räkningen med tanken att överskottet skulle »avdelas ur Jordens g-fält med tiden» (för att nå »datorepokens nya standardvärden») blir bara resultatet det att den extra påförda vattenångmängden enbart kramas åt än starkare av Jordens g-fält kring Jordytan (eftersom ingen tillgänglig motsvarande uttryckande högre Jordytstemperatur finns), och inte alls har någon möjlighet att rymma fältet: Den förmodade extra vattenmängden stannar kvar. »Datorepokens nya standardvärden» (2000+) matchar INTE rJ¦CHEOPS. De ändrade standardvärdena (2000+) ger för litet värde åt nuvarande Jordmassa — och också för litet värde åt neutronmassan. Relationen h/mn = c0mr är dock fortfarande (nära) praktiskt taget densamma

(MAC: 3,95603 t7 M²/S, TNED: 3,95624 t7 M²/S); h och mn-värdena i datorepoken har ändrats omvänt med nära samma nettokvot.

   Däremot stämmer det hela med instrumentepokens standardvärden (1960-2000).

— Vilken är haken för Jordmassans marginellt lägre värde?

— Enligt ett enkelt räkneexempel skiljer det på 1,6 KM i Jordradie — en tydlig (rätta om fel, uppgifter saknas) MODERNT DATORMODELLERAD TEORETISK resultatbild som ingen fysiskt konstruerad, rent fysiskt mätande, instrumentering kan garantera:

 

JORDMASSAN (mJ) KAN BESTÄMMAS/beräknas med kännedom om Jordradien (R) och medelaccelerationskonstanten (a) på Jordytan:

 

mJ         = a(Rmean)·R²/G

             = 9,80665 M/S² · (Rmean=6,375031 T6 M)²/[6,67 t11 JM/(KG)²]

             = 5,97530 T24 KG

:

9,80665 M/S² är antagen industristandard för Jordytan = 1g (Wikipedia, Gravitational constant, Jun2018).

:

Rmax=6,384 T6 M, Rekv=6,378 T6 M, Rmin=6,353 T6 M

Uppgifter från Wikipedia, Earth radius, Jun2018

 

mJ         = a(Rmean)·R²/G

             = 9,80665 M/S² · (Rmean=6,373400 T6 M)²/[6,67 t11 JM/(KG)²]

             = 5,97220 T24 KG

Massdifferens: 5,30 T21 KG – 2,20 T21 KG = 3,1 T21 KG (ca 2,2 nuv. Havsoceaner).

 

R-DIFFERENS: 5KM0313KM400=1,631KM

— Det finns ingen fysisk instrumentell anordning som kan garantera någon sådan absolutbestämning eftersom variationer i distansform typ 1,6 KM inte kan skiljas från variationer och fluktuationer i Jordkroppens inre och därmed sammanhängande gravitella fluktuationer: Jord-g-fältets små ändringar med tiden.

— Men annan klargörande källbeskrivning saknas än följande:

 

Det är emellertid mycket svårt att  genom satellitmätningar konstatera hur det verkligen förhåller sig med ekvatorns ellipsnatur. Den inverkan detta skulle ha på en satellitbana är nämligen så obetydlig, att den knappast går att urskilja från de oregelbundenheter som kan förklaras genom ojämnheter i gravitationsfältet.”,

FOCUS MATERIEN 1975 s423sp2ö.

 

Det kanske vore tacknämligt om De Moderna 2000+ Astronomiska Sällskapen för Standardvärden något kunde skilja på praktiskt uppmätta instrumentvärden och teoretiskt odlade datormodeller.

 

Klargöranden krävs.

 

Instrumentepokens standardvärden, Jordmassan:

——————————————————————————————————————————

Instrumentepokens standardvärden (1960-1999) i olika fackverk

JORDENS MASSA:

FOCUS MATERIEN 1975 s411sp1:

”Jordens massa är ca 6 · 1021 ton”; ............... mJ = 6,000 T24 KG

”Tätheten är  5 500 kg/m³”; ...........................         DJ =5,5 T3 KG/M³

”Jordklotets diameter är 12 756 km”; ............  rJ = 6,378 T6 M (ekvatorn).

BONNIERS ASTRONOMI 1978 s173.Tab.10.1:

Massa (kg): .................................................... 5,976 × 1024

Ekvatorsradie (km): ....................................... 6378

Van Nostrand’s Scientific Encyclopedia Ed. 4-5 1967-1976:

Massa (kg): .................................................... 5,975 × 1024

 

 

 

 

 

IPCC2018: 27Jun2018

 

VETENSKAPSSAMFUNDET 2018

————————————————————————————————————————

— Bevisligt djupgående vanföreställningar om naturfysiken utmärker dagens mediavärld 2018. Vi studerar det påståendet i detaljer.

 

 

Genom att anta vic-feletEinsteins relativitetsteori: ignoreringen att ljusfysiken INTE kopplar kinetiken (Ljusfrihetssatsen) — når man väl Formalian men inte Förklaringen (Planckekvivalenterna): »Förklaringen» i r-teorin — vic-felet — strider mot förnuftet (CitatGamow), och dess meningar leder obönhörligt oåterkalleligt till fundamentala vanföreställningar om fysikens natur: modern akademi 1800+: noMACfysik.

— Varför har inte MAC-folket insett det här från början (1900+)?

— En del gjorde det till en början — men nödgades böja sig för »den mest tidspopulära trenden».

 

Jämför EXPERIMENTELLA BEKRÄFTELSER.

— alla — samtliga — hittills genomgångna s.k. ”bevis för relativitetsteorins giltighet” har visat sig innefatta en relaterad förklaring som samtidigt förklarar relativitetsteorin som en (ytterst) primitiv inrättning i modern akademi och som leder till direkta vanföreställningar om naturen om den tas för given.

— I (nästan) samtliga fall visar en relaterad genomgång att den matematiska formalia man påstår beskriver verklig experimentalfysik till relativitetsteorins fördel har en djupare naturförankrad mening och innebörd, som dessutom befriar oss helt, fullständigt, från den uppenbart absurda naturmening (”ingenting kan utbredas i universum med högre hastighet än ljushastigheten c i vakuum,: 2,99792458 T8 M/S”, med mera) som Albert Einsteins lade fram (1905).

— Jämför exv., PLANCKEKVIVALENTERNA med Einsteins samband: exakt samma formalia, helt väsensskilda beskrivningssätt. Det finns ingen beröring.

— Detaljerna framträder på just de preferenser som modern akademi aldrig utvecklade: atomtriangeln, elektriska laddningens härledning, potentialbarriären med ljusets gravitella beroende: atomkärnans härledning. Det mest framträdande av den moderna akademins (numera berömda) logiska fel i det fysikkomplexet är vic-felet: ljusets friställning från kinetiken, den mest centrala detalj i naturfysiken som modern akademi aldrig ens har närmat sig:

— ljusfysiken växelverkar inte med kinetiken. Inte alls över huvud taget. Ljusfysiken följer endast, uteslutande, gravitationen.

— Modern akademi har istället utvecklat en så bevisbart helt bisarr, vanvettig, uppfunnen, ny naturfysik baserad på just den principiella avsaknaden av förmågan, eller viljan, attityden, att härleda — relatera, noga beskriva utan luckor och hål — naturgrunderna.

 

— Hela 1800-talets uppbyggda HärskarIdé: att UPPFINNA naturfysiken, inte att HÄRLEDA den: »VI är ju — i vilket fall — högst upp, intelligensmässigt sett».

   Bevisbart i varje minutiös detalj: Egensinne. Självupplevt Storhetsvansinne. Det svenska samlingsnamnet för den typen av »upplevd kärleksbetygelse» tror jag kallas: dumhet (i social gemenskap).

Värmegrunderna:

   relaterad fysik förklarar

   VÄRMEGRUNDERNA:

 noMACfysik

   Ljusets fysik lyder inte under kinetiken:

— Men hela den moderna akademin bygger på att (häftigt, se vic-felet) förneka den fysikgrunden trots att:

— Ljusvägar uppvisar inga centrifugalkrafter medan massvägar gör det.

   I modern akademi är hela ämneskomplexet fullständigt korrumperat, omöjligt att reda ut:

   Ljusets utbredning på Jordytan är bunden till Jordkroppens lokalt dominanta g-fält, helt oberoende av Jordens rörelse i rymden kring Solen. Den bevisbart fullkomligt uttömmande ljusfysikens friställning från kinetiken uppdagades med de berömda experimenten från 1881 av Michelson och Morley: samma c åt alla håll på Jordytan, trots v kring Solen. Men så menade inte dåtidens Nya Moderna Akademi: man uppfann/dikterade »en ny naturfysik»: Lorentz-Fitzgerald-Einstein-Kontraktionen: rörelsen i Etern deformerade Michelson-Morley-experimentanordningen motsvarande det uteblivna resultatet. Nivån på Modern Akademisk Intelligens: Uppfinna. Inte härleda.

— Se SOLRANDSOBSERVATIONERNA. Ljusvägarna, elektriska och magnetiska fält, bestäms ENLIGT RELATERAD FYSIK av ÄNDRINGSLAGARNA (Newtons tre rörelselagar) genom lokalt dominanta g-fält med skillnaden mellan induktion och magnetism i detaljerad matematisk-fysikalisk förklaring enligt KAUSALSAMBANDET; ljusets utbredning är masslös (Ljusfrihetssatsen, GcQ-teoremet), men modern akademi har inget vokabulär för de detaljerna:

   Ljusets fysik lyder under GRAVITATIONEN; DEEP från GRIP: ljusets g-beroende; elektriska laddningens härledning — ingår inte heller i modern akademi;

   Ändringar i T (temperatur — värmegrunderna, allmänna gaslagen: E=pV=kT) resulterar i ändringar i pV: omvändningen gäller INTE eftersom orsaken till ändringar i T innefattar STRÅLNING, och den omfattas inte av kinetiken — se MASSFYSIK¦Materiefysik;

   ENERGILAGEN, primära massförstöraren E=mcc: massa kan inte skapas därför att den kan förintas: Solfysiken: massa förintas med masslös överföring  av massenergin till ljus och värme inom givna dominanta g-fält: COEI, Conservation of energy by induction — energins bevarande genom induktion, och induktionsbegreppet i modern akademi är garanterat maximalt korrumperat, se utförligt i INDUKTIONEN OCH MAGNETISMEN och KAUSALSAMBANDET;

   Värme är (således) masslös överföring av induktiv effekt från strålkälla till målkälla,

E = UQ = mc·c = mc·rf = mcr·f = hf (fotoelektriska effekten, PEFECT: kvantisering genom egenskaper PERIODISKA SYSTEMET hos materien SPEKTRUM OCH KVANTTALEN, inte hos ljuset (Plancks tolkning var/är den korrekta);

   ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING, ingår inte i modern akademi, från h = mcr = Neutronen = Plancks Konstant (äldre sv. det universella verkanskvantumet); h innefattar fraktalnivåer som ger motsvarande Planckfraktaler E = hf = h·n·(f/n) = (h/n)fn där n av princip kan gå mot oändligt utan att sammanhanget (E) störs eller ändras: atomkärnans obegränsat Planckfraktala struktur (PASTOM).

 

FORMALIAN — till viss del — finns med i den moderna akademins matematik, själva kvantiteterna. Men ingenting av den rent kvalitativa förklarande och enhetligt beskrivande naturfysikens grund finns med i den moderna akademins lärosystem. Det är ett helt annat naturbegrepp. Jämför EXPERIMENTELLA BEKRÄFTELSER.

 

JordBiosfären:

MaunaLoaBevisets biokemi:

ANDELEN SYRE I MARKBIOMASSANS kol-syre-Cykliska Biosfär på Jorden:

mCO2:

m[C]O2(Jatm):            Grovt 2,20 T12 KGkol per 1ppmvCO2 ;

————————————————————————————————————————————————

På varje C-atom (U=12) går 2 O-atomer (U=32): 32/12=2,67;

————————————————————————————————————————————————

mC[O2](Jatm):            Grovt 5,87 T12 KGsyre per 1ppmvCO2 ;

————————————————————————————————————————————————

mängd årlig omsättning VäxaMulla mCO2(Jatm): 2 ppmv CO2 som ger            

————————————————————————————————————————————————

mC[O2](Jatm)/år:        1,174 T13 KG , Naturskogens cirkulerande syremängd -1800:

m   O2](Jatm):             1,107 T18 KG , Jordatmosfärens syremängd, konstant

                                       = 21% · 5,27 T18 KG

                                       = 1/0,000010605 mC[O2](Jatm)

 

———————————————————————————

Sammanställning 5Jul2017 TNED/DiaKvadraten

— för jämförelse med etablerade uppgifter enligt modern akademis JordenBeginCOLD:

———————————————————————————

JordenBeginHOT:

———————————————————————————

mJatm      = 5,3 T18 KG, Total atmosfärisk Jordmassa

Kväve .............     78% FOCUS MATERIEN 1975 , helt primärt från JordenBeginHOT

Syre ...............       21% ....  primärt frigjort ur 1 st atm. förång. HavsOc.:

0,08%mJatm;

SyreTID med nuvarande övre atm. H2O-sönderdeln., se Väteflykten nedan:

(1,11 T18 KG)/(7,60 T8 KGsyre/år) = 1,46 miljarder år .

Argon ............        01%

————————————————————

CO2           284ppmv år 1812 ..............                   separat primär gasmängd

                     400ppmv år 2015 ..............                   inverkan från mänskligheten 1800+

————————————————————

Referensbudget CO2:

2ppmv ...........        mCO2, Naturskogen, markbiomassans årliga VäxaMullaCykel

min  3,750 T12 KGkol/år / 2,2 T12 KGkol/1ppmvCO2 = 1,70454545 ppmvCO2

max 5,531 T12 KGkol/år / 2,2 T12 KGkol/1ppmvCO2 = 2,51409090 ppmvCO2

mean 2,11 ppmvCO2

6ppmv ...........        eCO2, Mauna Loa Sommartappet (SD), årligt återkommande konstant , ingår aldrig i VäxaMulla-materialet, m¦e-termen finns inte i MAC

 

OZONSKÖLDEN — SYREBILDNINGEN FRÅN ATMOSFÄRISKA VATTENÅNGAN:

——————————————————————————————————————————————————————————————

Väteflykt ....................         9,5 T7 KGväte/år ...........                    avgår

Syrebildning ............               7,6 T8 KGsyre/år .........    oxideras med jordytan

Vattenupplösning ...                 8,55 T8 KGvatten/år ......  avdelas genom bergerosion

 

Havsoceanerna .....                 1,4 T21 KG ;

JORDYTANS TEMPERATUR för vattenutfällning från 1st atmosfäriskt förångad havsocean:

650 °K .....................             se CCS

23.000 °K ...............               Max primära Jordytans temperatur enligt TNED

TIDPUNKT FÖR OceanVATTENUTFÄLLNINGEN:

Se Månens Recession ...................           från tidigast ca 3,5 T9 år bakåt

:

Uppgifterna ovan är helt omöjliga i modern akademi på grund av vanföreställningar:

— perfekt geologisk datasamling — helkass kosmologisk kalender: »tiden räcker inte».

— Instrumentmekaniken ger utomordentligt perfekta datavärden. Men bevisligt galna teorier bakom vränger databilden till rent nonsens;

 

   Kants Nebularhypotes: att förstå processen i helt fel ände ;

   Atomkärnan kan inte härledas (K-cellens expansion), eftersom

   Elektriska laddningen heller kan inte härledas, m.m., se noMACfysik.

 

— Mesta »Moderna Akademiska GåtaRiket»:

— Varför tillåts FÖRST ett »BigBang» sprida UT hela härligheten för att SEDAN »samla ihop allt igen» till det som REDAN existerar i — finns till under, VID — »Banget»? Hela »Serveringen» ligger ju där, strängen av alla maxtäta himlakroppar MED det centrala impulsmomentet: vetenskapssamfundets stora kosmologiska plåga. Vad fattas Modern Akademi?

Atomkärnans härledning: atomkärnans fundamentala inkompressibilitet: gravitationens fundamentalform: ljusets g-beroende, elektriska laddningens härledning. ATOMTRIANGELNmatematikgrunderna. Se utförligt från Fysikens 7:e princip (PASTOM): Planckringen.

— Modern Akademi (1800+) gestaltar en primitiv hybrid av normal mänsklig intelligens med ett SÅ stort självhävdelsebehov att det förgör allt — rubbet — i dess väg.

 

ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING från CHEOPS REKTANGEL med LJUSETS GRAVITELLA BEROENDE som leder direkt på NEUTRONKVADRATEN utklassar modern akademi 1800+. Fullständigt. Komplett. Totalt. Bevisbart, förklarbart i varje atomär detalj. Utförligt i noMACfysik.

 

Syrebildningen i modern akademi påtvingas detaljer som härstammar från Kants (Laplaces) Nebularhypotes, vilket framtvingar — JordenBeginCOLD — föreställningen om att atmosfärens 21% syre skulle ha kommit från »växternas allmänna sönderdelning av vatten».

MaunaLoaBeviset  tillbakavisar — bevisbart — bestämt varje sådan föreställning som rent matematiskt-kemiskt-fysikaliskt-organiskt nonsens: Modern Akademi har bevisligt utvecklat — uppfunnit av DRIFT, inte PLAN — rena totala vanföreställningar som lett fram till en rent kulturellt farlig utveckling: mänskligt vanvett presenteras som akademiskt förnuft.

— Syret vi lever av (Referensbudget CO2) kommer från markbiomassans begränsade 2 ppmv av originalets primära runt 300 ppmv. Inte atmosfärens 21% = 210.000 ppmv.

— Modern Akademi (IPCC-samfundet) är på väg att anställa en biokemiskt global miljökatastrof, säger Mauna Loa Beviset rakt ut. Men Modern Akademi (IPCC-samfundet) intygar tvärtom att »vad vi gör är bra för miljön». Nej, säger Mauna Loa Beviset: Skogen är inte till för profit, den är till för biologisk balans (BTK). Sågas levande följer obönhörligt vådliga konsekvenser (AKT1800): naturförstånd på 5-åringens nivå. Obefintligt inom IPCC.

— Med (referensår 2015) Naturskogens, markbiomassans, 100% från början (1800), och 30% borttaget sedan 1800, har livskraften analogt maximalt reducerats med samma belopp, 30%.

 

Träddöden 2018:

TRÄDEN MILJÖSTRESSAS PÅ MÄNNISKANS HÄNSYNSLÖSA NATURBETEENDE, vilket försvagar immuniteten och så inbjuder till biologisk avdöd. Friskt liv angrips inte av sjukdom:

Attityd utom människovärdighetens erkännande — biologiska utvecklingskroppen vi lever i — är utövande förtryck.

   Säg igen. Visa ett enda förbannat VETTIGT argument.

 

Maximala kolmängden:

Naturskogens maximala kolmängd

(Tabell Y ¦ Tabell Y2):

m(C) = 375 KG · 2,95 T12 GE = 1,10625 T15 KGkol totalt markbiomassan

motsvarar max atmosfärisk CO2-andel

503 ppmv CO2; = m(C) / [2,2 T12 KGkol/ppmvCO2] = 502,8409091 ppmvCO2;

om alltsammans dumpas på atmosfären i form av koldioxid.

— Med normalnivån (1812) på drygt 280ppmv ges då max

 

783 ppmv CO2 — inte ett liv kvar på planeten Jorden, säger Mauna Loa Beviset

— då frånsett extra CO2-fossila AGW-andelar (+63% = 856 ppmv; totalt 1359 ppmv tillfört sedan 1800).

— Hur mycket har dumpats hittills, säger Mauna Loa Beviset?

 

År2015:  37%(400 – 280)ppmvCO2 = 44 ppmvCO2, eller

8,75% av totalt DumpMöjlig Naturskog 503 ppmv CO2;

 

— STATEN kan ju inte bara sitta och rulla tummarna med business as usual medan den verksamheten pågår heller, med mer än verksamheten har urartat i ren satanistisk offerverksamhet TYP »att både människor och djur dör på grund av våran statsverksamhet får vi ta».

— En sådan formulering finns naturligtvis inte. Men vardagen TER sig så.

 

»Icke-Flummiga-Miljöaktivisterna»

— PhD-eliten med »Stora Maskinella Resurser»

(tappad på minutiöst detaljerat bevisbar korkhjärna 1800+) som hurraar med

»Kalhyggen är något Snyggt»

— håller, tydligen, på med att TestaMeraMarknad med »SågaBrännaMeraFortsättaHindraNaturskogensÅterkomst»

för att få se — verkligen uppleva — den växande paniken bland kvarlevande.

 

— Vi får citera Lisbeth Salander (första filmen): ”Han brann upp”.

:

HETVÅGORNA kommer bara att öka i mängd, tillfällen och intensitet.

:

Varför finns inget intresse av att utveckla mänskligheten tillsammans, enbart för den goda sakens, människovärdighetens, kunskapens, skull? Individerna i en familj, en vänkrets, fungerar så ... Så varför inte mänskligheten som helhet?

 

— Varför tilltalas enskilda — en — personer i Sverige — numera — med NI, pluralis?

— »Är du döv, eller bara dum i huvet?». Vem bestämmer preferenserna?

— Man gjorde det runt 1932. Inte de närmaste 40 åren efter andra världskriget (1950-90). Men nu (2000+ i växande) är det tillbaka igen (speciellt i svenska filmöversättningar):

— Vissa människor insisterar på att uppträda FIENTLIGT, MISSTÄNKSAMT, MÄRKA UPP EN VERBALT DISTANSERAD SKILLNAD, mot sina medmänniskor. Det är läskigt, äckligt, förnedrande, en ren förolämpning.

— »Säger du NI åt dig själv också när du ser dig i spegeln — Hej NI?».

   Den människan kanske har speciella talsvårigheter ... förstår inte alfabetet ... har mindre duschmunstycke än andra ... för kort tandborste ... ”bör handla mot varandra i en anda av broderskap/systerskap” ... Visa.

 

   Testa: Egensinne förtär medmänsklighet. Imperialismens Världshistoria. Slaveriet. Fascismen. Kvinnoföraktet. Pacifisthatet. Nollvett på teknisk intelligens.

 

Syremängden, jämförelser:

 

Hela Jordatmosfärens syremängd i förhållande till markbiomassans ständigt cirkulerande mängd syre i COO → C+OO → COO.

Eller med jämförande kuber: 1/94.293 = 27/2.545.911 = Naturskogens cirkulerande syredel / Jordatmosfärens syredel:

 

 

MODERN AKADEMI:

— Organiska livet har skapat Jordatmosfärens 21% syredel

(från tidigast 5 T9 år bakåt) genom växternas sönderdelning av vatten.

— Men ingen detaljerad sammanhängande förklaring finns hur.

TNED med MAUNA LOA BEVISET:

Jordatmosfärens syredel 21% är icke-organiskt bildad

(från tidigast 5 T9 år bakåt) genom solljusets sönderdelning av vattenånga från en ursprungligt primärt 1st Jordatmosfärisk havsvattenocean (VATTENUTFÄLLNINGEN).

— Solljuset genom Väteflyktsprocessen har JordenBegin bildat Jordatmosfärens syredel 1,107 T18 KG (på 1.6 miljarder år — med möjliga mellanliggande pauser):

   Väteflyktsprocessen levererar syre genom sönderdelning av vattenånga från en primär havsoceans 1,4 T21 KG vattenånga. Från en tidpunkt tidigast 4.5 T9 år bakåt startar

1.   atmosfärisk syrebildning via solljuset med ozonsköldens bildning, och även

2.   Månens Recession påbörjas med den vattenbilden.

   Se utförligt i KväveSyreTIDEN. Den resultatbilden förklarar hela det kosmologiska komplexet — så exakt (eller besvärande) som nuvarande insikter förmår.

Scen:

 

— Jordbiosfären I SIN PRIMÄRA BIOKEMISKA URHISTORIA reste upp Naturskogen (markbiomassan) på 1,10625 T15 KGkol (2,95 T12 GranEkvivalenter) som underhålls (efter Jordbiosfärens mättade max VäxaMulla, se BTK ¦ Jordbiosfärisk tryckfysik) av ett årligt konstant medelvärde VäxaMulla (2ppmvCO2·2,2 T12 KGkol/ppmvCO2, Referensbudget CO2) på grovt 4,4 T12 KGkol — i försorg av ett ca 3ggr större värde (MLBok) 6ppmvCO2 via Mauna Loa Sommartappet (SD) som INTE deltar i VäxtaMullaMaterialet, endast ombesörjer tryckfysikbalans och elektrolytisk kemi. Se eCO2.

— Inget av detta ingår i Modern Akademi.

I ANDRA ORD, möjligt scenario enligt TNED/Mauna Loa Beviset:

— UrPrimära Jordatmosfären innefattade relativt nuvarande atmosfär ett avgränsat CO2-kapital på 783 ppmvCO2 i Jordens Urhistoria (vid tiden då vatten=LivBegin först utfälldes på Jordytan, analogt tidpunkten för Månrecessionens början) med början från NOLL markorganiskt liv på Jorden. TILLVÄXTPOTENTIALEN fram till Jordbiosfärisk Mättnad (BTK) reducerade den potten med Naturskogens totalt luftdumpbara syrebundna kolinnehåll 503 ppmvCO2, vilket kvarlämnar 280ppmvCO2 omkring år 1800 samma som »SistaOrördaNaturskogen», varav 2 ppmvCO2Naturskogens syredel ovan — omsätts/används/cirkulerar ändlöst årligen för underhållet i markbiomassans VäxaMulla TILLSAMMANS med »TuristVersionens» 3ggr större Mauna Loa Sommartapp SD = 6 ppmv eCO2 som underhåller, utan att delta med något material i — sommarIN-vinterUT — verksamheten: vattensköljet, hydratiseringsprocesserna, växternas ämnesomsättning.

— I andra ord:

 

Jämför MaunaLoaRäkningenEXPLICIT:

 

 

 

— Vi kan inte föra någon som helst begriplig dialog med »vänsterpartiet».

 

IPCC-samfundets tydligt och bevisligt djupgående irrationella kemiskt-matematiska fysik:

 

FÖRKLARING ¦

SyreFrågans Upplösning ¦

Artikeln: DEN MODERNA AKADEMINS BEVISLIGT KORRUMPERADE NATURSKOG ¦

IPCC-NPP-2001-2011 ¦ 

 

— Mauna Loa Beviset ingår inte i modern akademi — och får heller inte göra det eftersom det jämnar »SyreSyndikalisterna» jäms med noll: JordenBeginHOT:

 

 

    Förklaringen i modern akademi till Jordens innehåll av primärt vatten och syre är (erkänt) den moderna vetenskapens allra största och värsta rent kosmologiska problemkomplex. Man tvingas i vanlig ordning uppfinna en egen naturfysik för att hävda den allmänna kosmologiska teorins ställning — här Kants (»Planetesimala») Nebularhypotes (planetbildning/solsystemsbildning genom »successivt skivformad gravitell sammandragning»): JordenBeginCOLD. Man har då, med början under 1800-talet, försökt utnyttja det organiska livet (MLBbR) i meningen att växter — fotosyntesen — sönderdelar vatten som skulle vara orsaken till syreförekomsten, inte enbart i atmosfären utan även i det inre av Jordytan (det allmänna litterära utbudet i ämnet).

    Mauna Loa Beviset tillbakavisar strängt, exakt och skarpt den möjligheten. Se utförligt i HYDRATISERINGSPROPORTIONERNA, Experimentella Begränsningar, Markbiomassans Mauna Loa SD-hydratisering, Modern Akademis Syrekälla:

— Det är inget fel på NobelprisExperimenten.

— Problemet — här, alldeles tydligt — är att Modern PhD-Kemisk Elit experimenterar på detaljer — livets organiska kemi — man saknar detaljerad insikt i: Man påför — med de MAS bevisligt utelämnande naturförutsättningar man inte känner till — växtextraktet hf-kvanta TILLS växtextraktet uppför sig på det förväntade sättet — vattnets sönderdelning, en miljö växtextraktet inte besitter i Naturen, säger Mauna Loa beviset. Och har sedan Nobelfest till ära åt Festligheterna med att ha bevisat för varandra vilka arbetsgrupper som ska stå högst upp på TokPallen som Uppfinner Naturfysik på ren bevislig kollektiv kemisk Dumhet:

— Mauna Loa Beviset ingår inte i den moderna akademins begreppshorisont:

 

 

— Nobelprisexperimenten, här, bygger på att naturgrunder har eliminerats ur växtlivet Experimentella Begränsningar genom att helt enkelt isolera ett växtextrakt i experimentanordningen utan att känna till växtlivets kemigrunder, och därmed en vrängd experiment/växtfunktion, vilket lett fram till föreställningen att ”växter sönderdelar vatten”. Alldeles tydligt.

 

— I experimentanordningen (Koroidov2014) gör växtextraktet det helt säkert. Men inte i Naturen, säger Mauna Loa Beviset:

— Experimentatorerna känner inte till den verkliga hydratiseringen — Mauna Loa Beviset — som därför utelämnas ur experimentanordningen (och som sedan kompenseras av »extra hf-kvanta»).

 

— Det är Den Fundamentala Motsättningen (2000+) mellan Modern Akademi och Naturen, säger Mauna Loa Beviset: växter sönderdelar inte vatten: mänskligheten förleds av ett modernt akademiskt herraväldestänkande 1800+, som skapar, inte härleder, naturfysik allt eftersom man går vägen fram:

 

 

Kosmologins Jordförklaring — syrebildningen — har ingen som helst koppling till föreställningarna inom modern akademi, säger Mauna Loa Beviset.

— Matematiken är inte problemet. Attityden i samvaro med naturen är problemet. Hur så? Människor som utvecklar mänskliga rättigheter — naturlig harmonisk samvaro med allt och alla — hamnar ALDRIG i naturkonflikter.

   VET man inte för tillfället vad som gäller, väntar man tills insikten utvecklas ur arbetet med att studera naturen bakom. Spekulationer existerar inte.

 

 

I Modern Akademi (IPCC) anser man att människor och djur har utvecklats på — och fortsätter leva av — syremängden 1,107 T18 KG totalt i Jordens atmosfär:

 

 

— Nej, säger MaunaLoaBeviset som varken finns i Modern Akademi, och heller inte önskas finnas i Modern Akademi eftersom det beviset utplånar inrättningen jäms med:

 

 

— Utvecklingsmängden är det 1/1000% mindre primärt Naturskogligt konstant givna markbiomassaVäxaMullaKapitalet i ändlöst Cykliskt biokretslopp 1,174 T13 KG, men som Modern Akademi 1800+ fortsätter att tömma enligt »BraMiljöval»: fortsatt avskogning: levande träds normalt cirkulerande mCO2 dumpas på atmosfären som döda träds bCO2 — som efter en skogsbrand (MLBsyntes) — som binder det O2 som normal skulle cirkulera som friskt tillgängligt organiskt (O16) syre — och som återvänder (Nr6) då väl tillväxten kommer igång igen: (m)O2 kapas — stjäls, beslagtas — så länge naturskogens återkomst hindras.

Precis EXAKT så länge NATURSKOGEN hindras att komma tillbaka — mänskligheten har tagit bort 30% av den på 200 år sedan runt 1800 — så länge kommer motsvarande icke-fossilt CO2-överskott att fortsätta finnas till i atmosfären MEN som det TYDLIGEN var tänkt I BEVARAD ORÖRD FORM skulle garantera BIOLOGISK BALANS för ALLT LIV på Jordytan: Hemmets rent biotekniska säkerhet — nu i tydligt skriande äventyr;

— För varje ny nersågning av någon enda levande koldioxidreglerande organism — träd — dumpas motsvarande regulator på atmosfären i form av det trädets normalt reglerande koldioxidarbete CO2 → C+O2 → CO2;

— Det betyder att allt färre träd med allt kortare livslängd på allt mindre yta måste prestera samma arbete som hela den ursprungliga naturskogen, enligt BIOLOGISKA TILLVÄXTKONSTANTEN (BTK) för hela Jordbiosfären.

— TRÄDEN ÄR INTE KONSTRUERADE FÖR DEN STRESSEN. Det är orsaken till den allt växande träddöden, säger MaunaLoaBeviset — stress → sjukdom: MÄNSKLIGHETEN Tafsar på Naturen. Och Naturen svarar. Självklart. Ända tills dess Vettet går in där det var avsett att gå in.

   Hur kan tänkande människor bete sig så korkat?

— »Här finns det hur mycket plejs som helst, Det är bara att ta för sig, Ju mer vi avlivar, levande, desto större blir livsnjutningen, Jättebra för miljön».

   Om satiren vore missriktad, om beskrivningssättet vore en feluppfattning, vore det underbart.

 

 

VARJE verksamhet — solcellerna frånsett — idag 2018 på Jorden från Staten och dess vardagliga arbete ändar på fortsatt utbrett naturmord: »miljöhänsyn» är en chimär. Det finns ingenting sådant utom i IPCC:s modelldatorer. Jämför IPCC-Giftlarm.

:

— Hej.

— Hej.

— »Jag brukar ladda CykelBatteriet med Den Frammanade Kraften från Extra Elkraft Från VindStolpen .. schwiissch .. schwiissch .. som genereras av-kommer ifrån CO2-dumpningen från Fortsatt Avskogning».

— HurdåMenarDuDå?

— »Mera Vind-i-Hjulet från ExtraTurbulensen från Extra CO2-VärmeUpptaget», BlåsMerFöreningen.

— »Jag brukar få ExtraGillaPoäng för Jättebra MiljöEngagemang».

— »Dessutom har jag fått en dekal att fästa på cykeln som det står ’Garanterat IckeFlummig MiljöAktivist ’ på, eftersom kalyggena, som jag nyss sa, ger ExtraHjulKraft».

— »Det roligaste att titta på när jag är ute och cyklar är stenpartierna kring asfaltkanterna — på min pekskärm, förstoringar och så där, kartnavigering».

 

 

 

Nebularhypotesens ursprung från Immanuel Kant 1755:

 

Jämför relaterad fysik från GALAXBILDNINGARNA

Kants Nebularhypotes 1755 — snabbfakta

— Väsentligen samma kärndel som dagens moderna akademiska kosmologiska kärnuppfattning:

— himlakroppsbildning genom gravitell sammandragning  från ett »allra första» redan utspritt materieuniversum

 

 

1750:

Thomas Wright lägger fram en teori i ”A New Hypothesis of the Universe” som beskriver »astronomiskt avlägsna diffusa objekt», dåtidens (eng.) ”nebulae”, interstellära samlingar av gas-stjärnor-galaxer, enligt

 

”.. suggested that the stars formed a regular system, an idea not previously published.”,

   He believed that the Sun is a member of the group of stars forming the milky-way and that the milky way is one of many systems of stars, and that other galaxies form with the milky-way a system of stars.”,

   He suggested that the nebulae are other galaxies.”,

     THE NEBULAR HYPOTHESIS, W. A. Lee, 1912 s230.

 

1755:

Immanuel Kant publicerar sin teori: himlakroppsbildning genom gravitell sammandragning från en ursprunglig större utspridd gas/materialmassa, en s.k. nebulosa:

 

   In 1755 Emmanuel Kant published ”The Natural History of the Heavens” based upon Wright’s work, and he proceeded to argue from Wright’s hypothesis of the structure of the Universe that such systems as the solar system might have originated from the condensation of a nebula.”,

     THE NEBULAR HYPOTHESIS, W. A. Lee, 1912 s230.

 

 

En mera spännande och utfyllande CaseHistory om teorins vidare utvecklingar ges på några sidor i (bibliotekslitteratur) BONNIERS ASTRONOMI 1978 under rubriken ”Laplaces nebularhypotes” s255-257.

 

 

Dessa bägge ovan citerade tidiga bidragen sammanfattar hela kärnpunkten i nuvarande moderna akademis allmänna kosmologiska historieuppfattning (1800+):

 

 

— Illustrationen ovan visar två fullkomligt diametralt väsensskilda föreställningar om grunden till himlakropparnas bildning. Medan den ena kämpar med kosmologiskt ändlig totalmassa, himlakroppar som bildas kallt via »gravitell sammandragning» (en helt omöjlig process i relaterad fysik utom sett till hela K-cellens kontraktion, se notis nedan om JORDMAGNETISMENS HÄRLEDNING), reduceras alla frågetecken till noll med utgångspunkt från en begynnelselös massobegränsad kosmologisk c0-kropp med en central periodiskt pulserande (672 miljarder år) cell som efter varje sin totala kontraktion börjar en ny expansionsfas genom ett maximalt tätt materietillstånd 1,82 T17 KG/M³ som sedan DIVERGENSTÄNDNINGEN generar maximalt primärt heta himlakroppar och deras vidare historia i universums expansion. Alltsammas ombesörjs av det som inte existerar i modern akademi (hua): LJUSETS GRAVITELLA BEROENDE. Cheops Rektangel bd=h².

— Det är LÖJEVÄCKANDE — helt löjligt — eftersom det enda som skiljer den matematiken från Einsteins uppfattning (Se vic-felet) är ett ynka ”c”. Se jämf. JordenBegin. Den teoretiska skillnaden däremot (”tidens upphörande”, enligt Einstein/modern akademi) är helt fundamentalt väsensskild. Går inte att förena. Se särskilt GcQ-teoremet och floran jämförelser i EXPERIMENTELLA BEKRÄFTELSER.

 

 

— Himlakroppsbildningen i modern akademi (Kants Nebularhypotes, vänster ovan) börjar i stora tunna utspridda gas och (0°K) stoftmoln i universum. Själva himlakroppsbildningen — Kants idé — antas sedan ske genom successiv gravitell sammandragning på ett eller annat sätt, i en eller annan form.

— Himlakroppsbildningen i relaterad fysik däremot, höger ovan,

(Atomkärnans härledning från Plancks Konstant h=mcr, Ljusets gravitella beroende från det enkla men avancerade sambandet Cheops Rektangel bd=h², Elektriska laddningens härledning samt ATOMTRIANGELN — inga av dessa ingår/omnämns som sådana i modern akademi)

börjar från max täthet (1,82 T17 KG/M³, neutronkallplasmat med atomkärnans inkompressibilitet) vid »BigBang» från en maximalt uppnådd himlakroppstemperatur t(J) efter kroppens expansiva primärbildning. Se detaljerat från K-cellens Expansion och Galaxbildningen med Jordens 5 Ekvationer.

 

Folket i den moderna akademins korridorer plågas (förvisso, rätta gärna om fel) svårt av den närmast kopiösa bristen på kontinuitet, sammanhang och förklarbarhet i den rent matematiska fysiken i »vänsterpartiets alternativ» ovan. Jämför relaterad fysik särskilt i K-cellens inre: ren utklassning.

 

— Varför kan inte modern akademi hänga med?

— Det är inget fel på intelligensen. Absolut inte. Det är värre med attityden (1800+):

— Främst därför att ett LJUSETS GRAVITELLA BEROENDE helt och hållet inte bara saknas i den lärostolen, utan att den moderna akademins speciellt briljanta genier redan tidigt portförbjöd sig själva att härleda ett sådant samband genom att börja uppfinna naturfysiken när den »satte sig på tvären» istället för att börja härleda den ur den redan befintliga underbara medfödda intelligensen: James Bradleys upptäckt av Aberrationen redan 1725. Se vic-felet.

 

ALLA HIMLAKROPPAR BILDAS FRÅN MAX TÄTHET 1,82 T17 KG/M³ — relaterad fysik

Jordmagnetismens Härledning

Ytterligare detaljer understryker himlakropparnas bildning från ett maximalt tätt tillstånd:

— AV PRINCIP kan inte gravitella tryck GENOM GRAVITELL SAMMANDRAGNING skapa det för Jordmagnetismen nödvändiga JONTRYCKET som — enligt relaterad fysik — krävs för att kunna härleda Jordkroppens magnetism, speciellt fenomenet med polväxlingar.

   Se utförligt från TermoMagnetismen.

— Se även STJÄRNBILDNINGEN I MODERN AKADEMIDET STORA PROBLEMET I MODERN AKADEMI.

 

 

 

 

 

JordenBegin:

Sammanställningen nedan mera kortfattat från Mera utförligt med detaljer i DIAKVADRATEN OCH JORDENS ORGANISKA KEMI.

 

NUKLIDBILDNINGARNA — hela komplexet beskrivs där detaljerat genom kärnfysiken, hur grundämnesbildningen genom himlakroppsbildningen i K-cellens expansion är härledd i TNED ¦ Sammanhangen ovan har garanterat ingen — och kommer garanterat att inte ha någon enda — ingång i den moderna akademins tankesystem: ljusets gravitella beroende jämnar modern akademi jäms med noll. Begreppet finns här veterligt inte, inte alls över huvud taget, i etablerad tillgänglig litteratur. ”light’s gravtitational dependency” ger (-2018[+]) bara en träff @Internet: Universums Historia — TROTS att det enda som skiljer matematiken från Einsteins (allmänna) motsvarande samband är ett ”c·c0” kontra ett ”c²”:

Relaterad fysik: ....................  c/c0=[1–w2/cc0] ........... från CHEOPS REKTANGEL : naturkonstanten c0 bevaras oberoende av gravitationens inverkan — finns inte i modern akademi.

Modern akademi: ...............  c/c0=[1–w2/c2] ............  från ALBERT EINSTEIN, modern akademi (1915): Einstein tillät inte c=0, tidens upphörande enligt honom/Modern Akademi, se FIG 1.

För R¦r(C¦G), se PrimJordT.

 

INGENTING av detaljerna i ovanstående finns med i den moderna akademins lärosystem: Allt — rubbet — handlar om, är centrerat i, och avhandlas genom LJUSETS GRAVITELLA BEROENDE — atomkärnans härledning: Planckringen. Dessa finns inte i den moderna akademins lärosystem.

 

Hur atmosfäriska syret framträder i Jordens Urhistoria enligt TNED/Mauna Loa Beviset:

 

Efter primära massavyttringen (Jordens 5:te Ekvation) från J-kroppens divergenständning, återstår nuvarande Jordmassa mJ=5,975 T24 KG (instrumentepokens standardvärden ISmJ 1960-1999).

— Jordytans absolut maximala temperatur från den tidpunkten (HIMLAKROPPARNAS BILDNINGSTID, från max täthet 1,82 T17 KG till kroppens slutliga g-radie, primärtiden) kan grovbestämmas från ett av sambanden i SOLENS FYRA VÄRMEGRADER (Tsol=PrimJordT): den korta tidssekvens — en fråga om en handfull timmar — under divergenständningen då energiutvecklingen spänner upp J-kroppens g-sfär från den primärt lilla högtäta J-kroppen. Den beräkningsformen har inte tidigare använts för annat än stjärnkropparna här i Universums Historia.

— Tsol-Sambandet kan användas på stenkropparna, deras absolut maximala primärtemperatur vid den slutliga (nuvarande) g-ytan, direkt med grovräkning via kännedom om deras nuvarande täthet och (idealt sfäriska) radie.

— I Jordfallet får man (absorptionskoefficienten a=1) drygt max 23.000 °K med början bakåt från 20,82 T9 år. För typen sandkorn går värmegraden mot noll med avtagande kroppsstorlek: En sfärisk sandsten (2500 KG/M³) med slutradien 1 meter får max divergensvärmegraden Tsol = 5,45 °K.

— PrimärJordens mJ=5,975 T24 KG har då (HONC-ämnena) en maximalt starkt upphettad primär Jordatmosfär bestående av 1st förångad havsocean (1,4 T21 KG):

— FÖRST när Jordytan svalnat ner till 650°K (CCS) kommer atmosfärens förångade vatten att börja fällas ut på Jordytan. Processen är intrikat, avancerad och elegant (Se JordenBeginHOT; Ozonskölden; H2Oissure; MÅNENS RECESSION):

 

— Syrebildningen i Jordatmosfären från ruta ett sammanhänger med en solljusunderhållen första utbildad kontinuerlig väteflykt som samtidigt underhåller den avgörande viktiga ozonskölden:

 

JORDENS PRIMÄRA SYREGÅTA:  Tryckparametrarna ställer upp en Tryck-Höjd-relationsbas

P/p = H/h som utsäger följande i vårt Jordfall:

— OM 1st HavsOcean mHav =1,4 T21 KG förångas — TNED-Diakvadratens PrimärJordiska förutsättningar — och läggs till nuvarande m(Jatm) 5,3 T18 KG blir motsvarande tryckökning

P/p = M/m = (1,4 T21 KG + 5,3 T18 KG) / (5,3 T18 KG) = 265,15094 = H/h:

h = H/265 = 10KM/265 = 0,038 KM = 38 M.

— Tryckökningen SÄNKER motsvarande nuvarande idealt (i ekvivalenter) atmosfäriska (troposfäriska) toppnivå. Och enda sättet att återställa en lägre sådan (h till H) är genom högre underliggande »SpisPlattsTemperatur»: högre Jordytsvärme.

   I detta fall (CCS-exemplet) skulle H återställas via drygt 73.000 °K på Jordytan. Tsol-sambandet ovan ger primärJorden max 25.000 °K. Och med det får vi tydligen förstå att nuvarande väteflyktstakt (9,5 T7 KG/år) INTE är (direkt) aktuell från JordenBeginHot:

— Ingen väteflykt från ruta ett JordenBeginHOT.

— Kan inte Jordatmosfären putta ut väte, kan heller inget atmosfäriskt syre bildas, och därmed heller ingen ozonsköld:

Ozonsköldens intrikata matematiska fysik bygger (nämligen) helt på en liten men viktig väteflykt ur Jordatmosfären, med en samtidig motsvarande liten syreproduktion ur given atmosfärisk vattenånga som — vad vi vet, det frigjorda syret — ganska precis tas upp av oxidationsprocesser i Jordytsmineralogin av de olika oxidanta bergarterna — i samtidig minimal erosion av dessa med tillhörande avdelat mineraliskt motsvarande H2O (VATTENBANKEN I JORSKORPAN):

— väteflykten/ozonskölden, deras fysik, balanseras (exakt) av erosionens mineralogi på Jordytan.

— FÖRST NÄR VATTEN FÄLLS UT PÅ JORDYTAN och atmosfäriska trycket (P) så avtar (mot vårt normala p, och därmed h mot H) och troposfäriska preferens höjs (h till H) kan Solljusets energi komma åt vattenmolekylerna i toppatmosfären och ge vätet  tillräcklig flykthastighet med följd i en cyklisk ozonbildning och därmed en kontinuerlig syrebildning.

— Med nuvarande (Hesc) väteflyktshastighet skulle i så fall HELA nuvarande 21% atmosfäriska syre ha bildats under loppet av sammanlagt 1.6 miljarder år — utspritt med pauser i så fall. Med stöd av redan kända geologiska basdata (BonniersCitatet) behöver den bilden klarläggas i detalj.

— SÅ, i vilket fall: Atmosfäriskt syre OCH en Ozonsköld börjar bildas samtidigt med att vatten fälls ut på Jordytan från ett ursprungligt JordenBeginHOT-tillstånd:

— Jorden börjar HET. ASSOCIATIONEN INFINNER SIG AUTOMATISKT med en primär atmosfär av het vattenånga med en mix HONC-ämnen från den snabba primärbildningsfasen

(DIAKVADRATEN: se Fusionsringarna). Se HONC-Tabellen med de för oss livsviktiga 10 aminosyrorna och deras kemiska sammansättning.

— Men vi är inte klara (än) med den associativa råbilden. Det fattas ännu en del att klargöra. I vilket fall:

   Universum pulserarutan upphovutan ände. Evig puls. Jordens 5 Ekvationer.

 

ThereYouGo.

 

 

         

          Se även från MEL1 och MEL2.

 

JordenLivet:

Tillsammans med geologiskt väl dokumenterade data under 1900-talet och TNED/Diakvadratens (glänsande) primära himlakroppsförklaring för samtliga materiekroppar i universum

 

tidsperspektivet för Jordens Historia i modern akademi är bara runt max 5 T9 år medan det i TNED är 20,82 T9 år. Det, tillsammans med avsaknaden av atomkärnans härledning ur Cheops Rektangel (ljusets g-beroende, bd=h²) är anledningen varför modern akademi inte får ihop det med Månens Recession och Månens Ytmineralogi

 

ges en perfekt förklaring till Jordens primära urhistoria fram till det organiska livets början:

 

    Väteflykten (OZONSKÖLDEN ¦ WikipediaEscape) underhåller/balanserar en motsvarande erosionsbaserad vattenflykt med långsam uppdelning i väte (H) och syre (O2) ur Jordytans bergmineral med en period (Wtime) mycket längre än hela K-cellens period (672 T9 år);

    Jordytans bergmineral (Litosfären: 19st havsoceanmassor á 1,4 T21 KG) innehåller 2,66 T22 KG kemiskt bundet vatten. Det är en sådan tokigt välplanerad helhet, närmast enorma goda säkra tillförlitliga marginaler för allt levande under hela K-cellens aktiva period, att man kan bli galen för mindre — med ett undantag: OM och DÅ människan börjar såga i — döda — den levande CO2→C+O2→CO2-livsreglerande biomassan (Kin):

    Proportionerna i Jordbiosfären — enligt Mauna Loa Bevisets anvisningar — med markbiomassans syrekretslopp 1,174 T13 KGsyre (proportionellt mera O16 än O18, se TUNGA SYRETS LUFTANDEL) som markbiomassans enda uteslutande existensunderlag jämfört med atmosfärens (proportionellt mera O18 än O16) 94.293ggr större mängd 1,107 T18 KGsyre

sätter en bestämd gräns för speciellt klåfingriga Galaktiska ProfitTurister som vill utnyttja Livet — Naturskogen — för profit (AKT1800). Det är vår egen tids beklämmande historia. Testa »TEKNIKFÖRKLARINGEN»:

— Profitattityderna inom mänskligheten har framtvingat en världsutveckling som

i förhållande till de möjliga livsbetingelserna på Jorden, Jordens biosfär, har spårat ur, helt och hållet. Samhällena utvecklas inte (längre) efter teknik och kunskap MED naturen, utan efter profit MOT: egensinne, ägande, kontroll. Jämför återigen noMACfysik: noll naturlära. En påtaglig världsfascism (Sverige: Naturkaos2010+) har alldeles tydligt utvecklats som styrs — dikteras — av privata företag; Mänskliga rättigheter omnämns inte (HÄVDEN); Privatlivet är ständigt utsatt för växande intrång — man får inte vara ifred: påtvingad obligatorisk uppmärksamhetsmanipulering, dikterad upplevelsepropaganda.

 

 

MILLERS EXPERIMENT visar resten av historien.

   Modern akademi befinner sig, tydligt, helt utanför dessa enhetligt beskrivande domäner. Inte på grund av mindre intelligens eller sämre förmåga att koppla matematik och fysik. Problemet är inte Intelligensen, utan Attityden. Alldeles helt säkert missar MAC-folket bevisbart varje detalj på grund av en säregen attityd att VILJA — idogt STRÄVA EFTER att — förringa livsgrunderna och deras tydligt harmoniska och kärleksfulla avsikter. Jämför Sanningens Bortgång.

 

— »Vi anser inte att intelligensens högsäte är själva universumet som sådant. Högsätet är vi i Modern Akademi». A-laget. Meriter. Betyg. DuttiVovve. Waff!

 

   Fenomenvärld (fysik) och förståndsvärld (matematik) har aldrig varit den moderna akademins främsta författarämnen. Hittar man med säker förvissning ett enda glädjeämne i Livet, är det korkat att INTE ägna resten en hängiven beundran också.

 

 

 

 

 

HetVågor: Uppkomst

Sverige Jul2018 — Vädrets Nycker (EXPRESSEN 19Jul2018 s3):

— »Hetvågor beror på vädrets nycker. Inte vårat fel. Vi ber om ursäkt. Men vi har ingen del i den processen». Rejäla FolkStöd. Befolkningen 1800+ är så korkad — absolut inte ointelligent, men den egenskapen har ännu inte uppvaknat — att om den går in i vedboden, går sågbocken ut.

 

— ”Vårt samhälle är inte byggt för den här typen av väder”, Expressen 20Jul201,8 s10. Testa den här:

— Vi har genom djup dumhet och kopiös stupiditet byggt ett samhälle som entydigt och bevisligt skapar, genererar och underhåller livsförstörande väderkrafter.

— Orsaken är inte ”klimatförändring”. Orsaken är en förorening, ett pågående statligt underhållet naturmord som anses ”Bra för Miljön”: fortsatt avskogning.

HETVÅGORNAS ORSAK ENLIGT MAUNA LOA BEVISET SOM INTE FÅR FÖREKOMMA I MODERN AKADEMI:

SVERIGES FORTSATTA NATURMÖRDANDE UNDERHÅLL — media skyller effekter av Sveriges bevisbart pågående naturmord på ”vädret”:

”bekämpa extremväder”, ”klimatförändringar”, »Vi står här maktlösa inför Vädrets Krafter»; attityder/mediautdrag AftonbladetExpressen 19Jul2018+, Sverige Brinner;

— FORTSATT AVSKOGNING DUMPAR ÄN MER ICKE-FOSSILT CO2 PÅ ATMOSFÄREN: SITUATIONEN KOMMER ATT FÖRVÄRRAS, ÄNNU MER:

Varifrån har »skogsnäringen» fått idén att Naturskogen — biokroppen som vi människor och landdjur har utvecklats inom rent biotekniskt (10 växtgrundade aminosyror), och fortsätter utvecklas inom — ställer upp på att avlivas systematiskt, att ingrepp — »tjejtafs» — inte får vådliga konsekvenser? Är det särskilda »uppenbarelser från Herren» det eller? Är du döv, då, eller bara dum i huvudet? Visa. SKOGEN ÄR TILL FÖR BIOLOGISK BALANS. Inget annat. Och du, befattningshavare, fattar inte det? Wao.

— Aha. Du menar att vi inte får äta växtfrukter eftersom då dödar vi ju Naturskogen? (Som sagt, befolkning har lång Naturskogserfarenhet);

— Födan vi äter från växterna (10 växtgrundade aminosyror) kommer från växtdelar som naturligt upphört som syreproducenter: Vi tar växtdelarna från ögonblicket då de börjar konsumera syre (ruttna): mogna äpplen, havre, ris, linser, tomater, majs, grönsallad, morötter, osv. Den delen ingår naturligt i kretsloppet: harmoni. Det är OK att ta växter, »döda träd», som inte längre producerar syre. Däremot att avliva levande syreproducenter — omfattande atmosfärisk icke-fossil CO2-dumpning — är att be om trubbel: Detsamma som att skapa ett natursår. Du försöker väl aldrig vara smart?

 

”a pandemic of tree death” [‡]:

FOREST ECOLOGY NETWORK 1998

 

1990-2010+ — hetvågornas växande andel markant från 1990:

”.. finding a substantial and sharp increase in the amount of affected areas in the last two decades”, Wikipedia Heat wave 20Jul2018, världskarta med förekomster 1901-2010.

 

30% av Naturskogen borttagen 1800-2000 (ForestWorld):

”Nearly a third of the world’s population is now exposed to climatic conditions that produce deadly heatwaves”, The Guardian 19Jun2017 (WHO-data)

 

 

TOLKNINGSSÄTTET ENLIGT MAUNA LOA BEVISET (Feb2017):

Databas 5¦6 Jul2018: Se LIND-Jätte-Lövet. Se lövet höger färskt i Nr6.

 

Den — i större samlingar — starkt värmefångande tunga (U=44) koldioxidgasen samlas gärna över precis alla de öppna fält den ursprungligen fanns i formen av nu borttagen Naturskog — städer, tätbebyggelse, kalhyggen, alla öppna stråk med avverkad naturskog:

— CO2-bubblan accelererar värmeupptag från Solen, med åtföljande stort markvärmetryck: Hetbubblan trycks uppåt atmosfären med högtryckseffekt: högtryck = värmeexpansionsvolym. Resultatet (högtrycksströmmar, Corioliseffekter) resulterar i att en självunderhållande, ständigt värmestegrande hetbubla har parkerat över nejden. Bubblans egen långsamma värmeutstrålning gör den svår att komma åt — flytta — på grund av markbindningen (CO2-molekylernas fortsatta Solvärmeinfångning).

— Förklaringsgrunden är i princip FÖRBJUDEN i etablerade medier eftersom den — MaunaLoaBeviset — återfaller på bevisgrunder som helt och hållet utplånar begreppet profiterande skogsindustri från Planeten Jorden.

 

Uppkomst: HETVÅGOR ¦ MLBsyntes ¦ Blåkurvan

Avskogningsbeviset ¦ Mera åska

 

TRYCKFAKTAE=pV=kT=p(m/D); p=kDT/m: 

— Mera massa (m) med högre täthet (D) i Jordatmosfären med en konstant given (medel) temperatur (T) gör i netto ingenting åt atmosfäriska trycket (p) om m/D=V ändras lika med bibehållen konstant volym (V). Däremot ändras trycket (p) direkt proportionellt med varje minsta ändring i temperaturen (T).

— Extra atmosfäriskt införd koldioxidgas (CO2)

— värmeupptagningsförmågan via solljuset, se särskilda basdata i

KOLDIOXIDGASENS BIDRAG TILL MERA ÅSKA

— är just en sådan, partiellt destruktiv, bidragande atmosfärisk tryckhöjare via solljusets inverkan:

— Mera atmosfäriskt extra icke fossilt CO2 — som inte tillåts återvända genom naturlig återväxt, som efter en skogsbrand — betyder mera stadigvarande extra värmebildning, lika med tryckförhöjande — naturharmoniförstörande/harmonibrytande — effekter. Explicit för markbiomassans del (m¦bCO2:et):

 

— Extra tryckfenomen uppkommer i genombrytningar/växelverkan i olika regioner atmosfär-land då naturskogen inte får fungera naturligt, dvs., då — den tydligen icke naturupplysta — människan sönderbryter den naturfysiken genom att ta bort stora — omfattande — delar:

 

— Om atmosfären fråntas sin naturliga tryckfysik med Naturskogens specifikt landbaserade CO2-reglering, är uppkomsten av motsvarande landbaserad biomassas natursår ofrånkomligt [‡]. Flera effekter följer [‡].

 

— Bara människan kan åstadkomma sådant: Människan beslagtar mark som tillhör Naturskogen, och den tillåts, så, inte komma tillbaka. Istället för naturlig läkning, förvärras skadan. Resultat:

Människan tillåts inte längre utvecklas inom Naturskogen. Ett allvarligt biotekniskt fel har uppstått.

 

Folket inom Modern Akademi besitter verkligen historiens mest Exceptionellt Framstående — Särskilt Djupgående — Naturkunskaper: konstant växande ohälsa — avskogning — som framställs som ”BraFörMiljön”.

— JätteA i matte. Publiken befinner sig i Konstant Extatiskt Jubel. Barnen är jättelyckliga. Kriminalitet förekommer inte. Jättetryggt samhälle. Oerhört undervisningsunderlag.

 

 

MaunaLoaBeviset ingår inte i modern akademi — och därmed missas flera elementära atmosfäriska fenomens möjliga grundförklaringar i vår tids historia av växande miljöförstörelse:

 

STORA MÄNGDER EXTRA ATMOSFÄRISKT ICKE-FOSSILT KOLDIOXID FRÅN FORTSATTA AVSKOGNINGAR skapar hetbubblor över land som trycks upp mot Jordbiosfärens/troposfärens toppyta med samtidig utveckling av en växande inre värmebildningseffekt via solinstrålningen.

:

Etablerade beskrivningar innehåller bara delvisa förklaringsbilder

 

”Heat waves form when high pressure aloft .. strengthens and remains over a region  for several days up to several weeks.”, Wikipedia, Heat wave, 19Jun2018

 

”Understanding more about the drivers of heatwaves could help weather forecasters make better predictions and give people more time to prepare.”,

”Now, thanks to large ensembles of climate models, researchers are probing the co-occurrence of atmospheric blocking and summer temperature extremes — a relationship that has been difficult to study due to limited observations.”

Physics World 2Jul2018, CAN WE PREDICT HEATWAVES BETTER?

 

eftersom huvudorsaken på land — icke-fossilt atmosfäriskt dumpat CO2 från fortsatta avskogningar — innebär en dödsdom mot hela det etablerade föreställningssättet — främst i ämnet elementär kosmo-biologisk fysisk-kemi (Se SYREFRÅGAN, samt här aktuella IPCC-värmeinbrottet 2010+):

— »Staten underhåller folkmord», men ingen sådan formulering finns etablerad:

— Befolkningen tvingas/invaggas i vanföreställningar om »sakvetenskap» noMACfysik att fortsätta medverka i ett pågående tydligt vanvett — genom DRIFT, inte plan — som tvärtom anses »MiljöSmart»:

— »VÄDERPROPAGANDA»:

— »Vi har ingen skuld i det som sker»:

— »Vi angrips av Naturkrafter»:

— »Naturen är en elak faan»:

— »Sveriges skogsnäring får inte äventyras».

   PayBack.

Det vore angeläget med en dementi.

 

Fysik:

HETVÅGORNAS FYSIK — illustrationIPCC

 

Jämför tidigare WebbCitat Hetvågor 2016  och RÄKNEEXEMPEL.

— Beviset ligger helt på energiräkningen, men modern akademi förvillas med frånvaron av MaunaLoaBeviset:

— Mobilisera vilken klimatmodelleringsdatorkraft du vill, PhD-eliten Jorden 2018: du kommer inte en prick närmare. Ämnet berör en förorening som man på det strängaste motsätter sig att studera som sådan: skogsnäringens fortsatta avskogningar. Ingen klimatfråga. Det är inget väder, det är effekterna från ett pågående naturmord.

 

— Och du, PhD-eliten på Jorden 2018, ursäkta intrånget, som vill framstå som så särskilt bemedlad i förståndet på matematik, kemi och fysik, kan då blända oss idel frågetecken med en FÖRKLARING som klarlägger sammanhangen, om inte det redan framställda ser ut att passa i fatet. Därför att solen skiner fortfarande, och sekunderna bara tickar på.

 

— Någonstans ifrån MATAS hela tiden in i Jordbiosfären en extra EnergiAGENT som stundtals åstadkommer fruktansvärda lokala värmeparker över stora befolkningsområden, men små sett till Jordytan som helhet. Utöver AGW (Se även IPCC-värmeinbrottet 2010+) — som har motsvarande havseffekter (Australien rapporterar enorma marina problem 2016) — finns ingen sådan extrakälla utom de fortsatta avskogningarna:

ILLUSTRATION: Icke-fossilt CO2 fortsätter dumpas på atmosfären:

— CO2-gasen är den tyngsta atmosfäriska gasen (U=44). Den tenderar att dras mot marken via tyngdkraften (vid vindstilla). Ansamlas den tillfälligt över relativt små marknära områden, samlar den också lätt på sig värmekonserverande, icke snabbt avklingande effekter

(som i sig gynnar värmedrag = extra vindkrafter på annat håll, TYP:

— »AB Jonssons LaddaCykelBatterierna Nu—Extrapris från VindStolpen — PassaPåPrisNU, EngageraDig-i-MiljönFöreningen»).

— »AB Skogssällskapens Speciella FrityrGrillVerkstad» erfar strålande tider.

— Väldigt avancerad teknisk förmåga. Befolkningen håller på att utbilda lång skogserfarenhet — av att fly undan lågorna, att tåligt fortsätta finna sig i statens fortsatta avverkningar, med tillhörande offerslakt.

   SVENSK MEDIA uppträder som en veritabel, verbal YXA: noll naturkoll.

 

 

Vad vi kan sluta oss till med ledning av detaljerna i ILLUSTRATION Mauna Loa Beviset:

 

    Koldioxidgasens egenskap som atmosfärens tyngsta (U=44) garanterar att den har mest benägenhet att (vid vinstilla)

1.   söka/etablera maximal markkontakt; Med hav/land-proportionerna 7/3 söker den som mest en ythavskontakt;

2.   öka luftens elektriska ledningsförmåga i särskilda CO2-samlingar — mera lokal åska [‡];

    AGW-komplexets fossila kolbidrag ska bara av den anledningen vara koncentrerat till havsområden, vilket också medför speciella effekter i marina områden med tillfälliga ansamlingar av kolstråk inom mindre luftområden — men stora med människans små lokaler mätt: Områden som uppvärms särskilt mycket, och därmed kan åstadkomma särskilda lokala hetskador;

    MaunaLoaBevisets centrala aspekt att markbiomassa inte tar luftkol, varken från havets kol-syre-cykel eller från det extra atmosfäriskt tillförda fossilkolet från industrin, säkrar — utbyten i atmosfärens tryckfysik som följd av olika ämneskoncentrationer — att havsregionernas egna bundna koldioxidmängder inte uppvisar särskilda biotekniska hydrotryckstendenser att ansamlas på land inom biomassans domäner.

Dvs., havsregionernas biofysik inkräktar inte på landregionernas;

    Så medför den resultatbilden att hetvågornas effekter på land uteslutande bör ha koppling till specifikt extra ICKE-fossilt (bCO2) atmosfäriskt tillfört koldioxid: avskogningsbeviset;

    Det observerade extrakolet i löv som skiljts från moderträdet då lövet torkar (Nr6) får — så — i vilket fall ingen annan orsakgrund än atmosfäriskt extra tillfört bCO2 från normalt cirkulerande mCO2 från avlivade levande träd. Den förekomsten i sig bevisar — så — ansamlingens lokala effekter — inkluderat möjligheten med närvarande hetvågseffekter från särskilt ansamlat bCO2: JUST särskilda växtuttorkningseffekter på levande markbiomassa, träd, med följd i särskilda nekroser:

NekroserTallGranEn ¦ NekroserLövträd.

 

—————— — Koldioxidgasen bidrag till mera åska

I RÄKNEEXEMPEL finns sammanställda etablerade tabellvärden på luftgasernas olika grunddata;

— Tätheten hos CO2 (1,977 KG/M³) relativt luft (1,202 KG/M³) är runt 60% högre;

— Termiska värmeledningsförmågan (generellt direkt proportionell mot elektriska ledningsförmågan, alla ledare) hos CO2 (68,493 M°K/W) är också runt 60% högre än hos luft (41,667 M°K/W).

— Luft som innehåller allt mera CO2 bringas lättare i utladdning mellan högspänningsområden moln-mark: mera frekvent (mera häftig) åska, större strömtvärsnitt (häftigare blixtar) i urladdningsvägarna: definitivt större naturligt påtriggad brandrisk mot stora/öppna torra underliggande markregioner.

— Naturligt tät, av människor helt orörd och opåverkad, Naturskog SKOGSFÄLTET innefattar det allra största och bästa skyddet: max säkerhet, max harmoni, max bevarad markfuktighet oberoende av väder.

 

 

WebbCitat Hetvågor 2016RÄKNEEXEMPEL

Hetvågornas möjliga uppkomst, tillväxt och spridning som följd av fortsatt avskogning (HeatWaves) — får inte förekomma i etablerad mening: MaunaLoaBeviset

 

Hetvågornas frammarsch (Se Webbkällornas beskrivning/förklaring):

— ENERGIN bakom de (globalt rapporterat) växande hetskadorna:

Fortsatt avskogning = fortsatt HINDRAD återväxt för Naturskogen:

— Ju mera TIDSGLAPP = FORTSATT TAFSANDE PÅ LEVANDE desto mera avlägset = mera trädCO2dump läggs emellan, fram tills dess en attitydändring sker och Naturskogen tillåts återvända: 200 år.

— LOKAL HETTA bidrar till lokal uttorkning hos ett träds olika partier. Uttorkade delar stelnar (trädets inre näringskanaler), och bidrar till att trädets normala elasticitet avtar: trädgrenar knäcks allt lättare för allt mindre påfrestningar (särskilt observerat från 2018).

— ROTRÖTA som följd av igentäppta normalt näringsledande kanaler bidrar till att normalt rotfriska träd knäcks i blåst direkt nere vid markstammen, speciellt utsatta i öppna stråk vid trädgränser: vägavsnitt, kalhyggeskanter.

Kvarhängande tallkottar i påfallande stor mängd. Normalt mjuka (levande) vävnadsförbindningar låter tallkotten frigöras av den egna tyngden. En torr, stelnad vävnadsdel cementerar istället kotten vid grendelen. Testa kraften att få bort den — man får verkligen ta i med hårdhandskarna. Det levande trädet har upphört.

 

 

 

 

 

Liv, Existens, Kultur, Civilisation:

 

Kosmologins fundamentala fråga avgjord

— redan från begynnelselös tid

 

 

 

         

          Se även från MEL1 och MEL2.

 

   RELATERAD FYSIK:  Universum — K-cellen — pulserar inuti en större kosmologisk c0-kropp med perioden ca t(K) = 672 miljarder år på en konstant massa m(K) = 4 T53 KG enligt allmänna tillståndslagen (m→∞) – (m→γ) = K . Massförlusten (m→γ) som omvandlas till ljus och värme under K-cellens aktiva period fylls på i kontraktionsfasen från den omgivande c0-kroppens neutronkallplasma i effekt av ljusets g-beroende. Se K-cellens detonation, Universums kritiska Täthet. Ekvivalenter är ekvivalenter.

— I Modern Akademi — ljusets g-beroende ingår inte — utgick man redan tidigt (Kants Nebularhypotes, vidare under 1800-talet) ifrån antagandet att »all existerande massa är ändlig» — trots att vi vet att det alltid finns mer massa bakom den vi för tillfället ser. Det enkla uppslaget leder också till den fullständigt förklarande energiräkningen för att få hela komplexet att gå ihop med bankens tillgångar.

— Man tycker att det är underligt att folk som kallar sig FORSKARE — i matematik och fysik — så ensidigt har koncentrerat hela kosmologins fundamentala fråga på en förmodad totalt begränsad massa, utan att eftersöka vilket resultat man kommer fram till med det återstående alternativet: massa utan upphov. Uppvaknande — insikt. Inte ”skapelse”.

— PhD-eliten: Du har särskilda problem med insikterna, eller? 1+1=2 och så där. Visa.

 

KosmosMAC:

VARFÖR skulle »all existerande massa» vara begränsad, ändlig?

— Varifrån kommer blotta tanken till ett sådant uppslag?

— ”Ingenting varar för evigt” är ett rejält korkat argument eftersom det förutsätter att innebörden i den meningen som sådan är evig. Så uppslaget kan inte ha kommit därifrån. Varifrån, då?

— Därför att hur vi än letar, söker, kogiterar, mediterar, kontemplerar och har oss i alla möjliga säten, finns en central aspekt vi aldrig kommer ifrån: det faktum att det förflutnas tider och historier är ändlösa av rent reflekterande tankelogisk princip, utan början, tillsammans med det faktum att vi finns till här och nu.

   Så finns bara en enhetlig övergripande slutsats och förklaring: en absolut begynnelse har aldrig existerat, en absolut början har aldrig funnits. Och därmed heller inget egentligt slut, bara en ständigt varierande omfördelning med nya kombinationer på exakt samma givna rent fysiskt materiella baser: Uppvaknande. Inte skapelse. Energilagen i exakt syntes: energi kan varken skapas eller förintas, endast omfördelas. Vår uppgift blir endast att härleda, beskriva och förklara Universums Historia — detaljerat.

 

BARNETS ENKLA SLUTLEDNING: insikten om att stjärnor finns NU, att de konsumerar massa för värme och ljus, och därmed ATT ett universum med ändlig massa för länge sedan skulle ha upphört. Men den synpunkten är här, också, överflödig:

 

— Genom att modern akademi inte har någon teori för Ljusets Gravitella Beroende

— termen och begreppet finns inte ens (2018) i nuvarande världslitteratur, utom här i Universums Historia, om inget missats

— elimineras automatiskt varje matematisk-fysikaliskt härledbar idé om ett elektromagnetiskt slutet Universum. Jämför Einsteins tydligt begränsade (primitiva) idé om ljus och gravitation (Fig1).

 

 

         

          Se även från MEL1 och MEL2.

 

— En centralt pulserande masscell som omges av ett elektromagnetiskt passivt neutronhav (FYSIKENS ALLMÄNNA FÖRKLARING) med egenskaperna att upphov saknas, ändlighet saknas

— energi kan varken skapas eller förintas, endast omfördelas: Varje effekt återspeglas — ebbar ut — i helheten, och ingen verkan går förlorad

— har (2018) ingen som helst enhetlig representerad matematik eller fysik i nuvarande etablerad s.k. naturvetenskap. Men varje (här genomgången) detalj har visat sig förklarbar på den vägen.

 

 

 

 

 

IPCC-VärmeInbrott 2010+:

  ... ”.. there is no pause ..” ... ”.. there was no pause ..” ...

 

IPCC-SAMFUNDET SIGNALERAR AVVIKANDE GLOBALTEMPERATURDATA 2018

AGW, av människan förorsakad global uppvärmning (eng. Anthropogenic Global Warming)

— IPCC-samfundet släpper inte in — erkänner inte (Naturkaos 2010+) — rationella förklaringar:

MaunaLoaBeviset får inte accepteras, diskuteras och absolut inte erkännas. Sker det, kollapsar modern akademi. Fullständigt.

 

Enligt AGW-beviset 2015/16:

 

IPCC-samfundets globaltemperaturkurva Jun2018 innehåller ett tydligt, väl relaterbart, naturbrott (2010+), ett beskrivbart irrationellt inslag (+0,25°C) i den allmänt relaterbara globala AGW-bilden.

— Uppgiften här är att försöka klara ut hur och varför.

 

AGW-bevisets 2009+ heltäckande förklaringsgrund (AGWb15 + MaunaLoa Beviset) med

AGW = t(AGW) + Havsperioderna (Kolumn1),

 

tydligen med viss samstämmig förklaringsgrund enligt Wyattgruppens delresultat 2013 [Norra hemisfärens vågfunktionerJORDYTANS NATURLIGA KLIMATRYTM],

 

tydliggör att IPCC-samfundets utflykter

 

nu också med 0,25° VÄRMEINBROTTET 2010+, särskilt illustrerat som ovan,

ytterligare tydligen detaljerat (Jämförande IPCC-exempel) och bevisbart irrationellt

 

alldeles tydligt beskriver (ännu) ett helt irrationellt, fullkomligt naturfysiskt grundlöst inslag i den globala uppvärmningsbilden — tyvärr, och tråkigt nog.

   Den rebelliska resultatbilden stämmer utomordentligt korrekt i konsekvens med IPCC-samfundets redan noterade allmänna globala uppfattning (noMACfysik) om sanning, meningsfullheter, kausalitet och allmän bevisbarhet.

   Vi studerar detaljerna för vidare prövning — rationellt, sanningsenligt, kausallogiskt, meningsfullt och förhoppningsvis fullt förklarande.

 

 

Skalanpassad Jämförelse [2010], AGWbeviset.htm:

 

 

AGWbeviset.htm#SkalanpassadJämförelse

 

Relaterad fysik förklarar i kort resumé (BLÅKURVAN): 

— Medan vetenskapssamfundet (IPCC [2009+], kurvskarorna i figuren ovan t[IPCC]) menar att den globala uppvärmningseffekten (AGW) följer en klimatmatematisk periodisk kurvmodell (Arrhenius klimatmatematik), bygger det rebelliska AGW-beviset t(AGW) på en relaterad observerad hyperbolisk föroreningsmatematik:

— Termiska bidrag från industrins fossilförbränning överförs till havet:

— AGW (BLÅKURVAN) är havsbaserat, inte luftbaserat.

— Havsperiodernas termiska periodicitet (JORDYTANS NATURLIGA KLIMATRYTM) ger så en via industristatistiken (S1) detaljerat bevisbar periodisk amplitudsummering: AGW = HavsPerioder + t(AGW):

 

 

 

 

Men den matematiken ingår inte alls i IPCC-samfundets AGW-föreställning — ehuru nära formanalogier finns.

   Det är tydligt att de två vitt skilda synsätten AGW-beviset kontra IPCC-samfundet inte bägge kan beskriva naturfysiken i komplexet.

— Bara en av dem kan såvitt här känt innefatta, förklara, den andra som primitiv — i en sammanhängande naturvetenskapligt rationellt grundad enhetlighet utan luckor och frågetecken. Så vill vi, nu, veta hur.

NASA-versionerna:

NASA-versionerna

AGWbeviset.htm#NASAkurvanIntervallen

 

Fram till omkring 2009 (AGW-beviset från början) fanns tydligt redovisade resultatkurvor @Internet på den globala temperaturutvecklingen som lika tydligt visade AGW-bevisets synpunkt:

 

AGW = t(AGW) + Havsperioderna. Inget annat.

 

 

— Men som redan antytts: IPCC-samfundet accepterar ingen rationell naturförklaring: den måste vara uppfunnen (1800+) av en särskild PhD-elit — aldrig HÄRLEDD ur en redan existerande naturintelligens. Jag tänker då naturligtvis främst på den djuperotik vi Jordgubbsälskare associerar med allmän hälso- och  harmonilära, nämligen.

 

 

De, tydligt sammanhängande rent kurvativa, överensstämmelserna har sedan (2010+) i olika partier, avsnitt och tider

 

(Klimatwebbsidan som ständigt byter preferenser)

 

successivt ändrats, modifierats och »omritats». Verksamheten utövas i tydlig takt av IPCC-samfundets olika @Internet webbassocierade gruppers AGW-intressen (IPCCkaos2010+).

— Vetenskapssamfundets slutform nu Jun2018 visar — följaktligen — en mera lokalt följsam PhD-anpassad gängpassning med IPCC-kurvskarornas övre delar; (IPCCslutformJun2018):

 

 

ORIENTERINGEN i UppfinnarIntresset utpekar, tydligen, en formadress till IPCC-samfundets redan tidigt (nedan 2010) uppvisade olika arbetsgruppers stora intresse för ETT ENSIDIGT t(AGW)-datormodelleringsalternativ (Jämförelser med etablerade klimatmodeller) snarare än naturfysiken i härledbar form:

 

 

Brytningen mot AGW-bevisets mera flacka utsträckning blir märkbar VIA JUST HAVSPERIODERNAS INTERFERERANDE TERMOFYSIK. WyattGruppens bidrag 2013 ansluter också till den typformen i den s.k. PAUSEN (eng. ofta Hiatus): perioden 2000¦2013-2040.

— SUMMAN t(AGW)-kurvan uppåt och havsperioden neråt ger en nära jämn horisontell nivå i amplitudsummeringen.

   Ingen sådan modellbas (Wyattgruppen fråntaget, norra hemisfären endast) existerar i IPCC-samfundets AGW-uppfattning:

 

— Luften (Arrhenius klimatmatematik), säger IPCC-samfundet, inte havet, spelar huvudrollen i AGW-komplexet. Se förklaring från IPCC-Giftlarm.

   IPCC-samfundets arbetsgrupper kan inte modellera fram någon »Paus» (2000¦2013-2040);

   Arrhenius LuftKlimatMatematik innehåller ingen avdelning för »summerande havsamplituder».

 

I AGW Och FRAMTIDEN II beskrivs hur oberoende forskning (Wyatt et al., 2013) ansluter till havsperioderna med delvis bekräftande resultat, samstämmiga med AGW-beviset. Men de senare NASA-versionerna fram till nu (Jun2018) fäster tydligen inget som helst avseende vid Wyattgruppens resultat; Man hör inte längre av något alls om den diskussionen på webben. Och därmed skjuts också AGW-bevisets ursprungliga glänsande rationellt matematiskt fysikaliskt termiskt perfekta kurvpassningsfysik undan till förmån för nuvarande mera PhD-inriktade »Nya Tidens SmartAvanverade» NASA-uppläggning:

— Vi ser ett tydligt starkt märkbart avvikande uppåtriktat INBROTT vid ca 2010:

 

Värmeinbrottet 2010+:

NASA-IPCC-Jun2018

 

http://climate.nasa.gov/keyIndicators/

 

Var finns Den  Förklaringen?

— Vad ska det tydligt plötsliga värmeinbrottet ca+0,25°C från ca 2010+ föreställa?

 

 

   Sett från IPCC-samfundets nyligen antydda uppfinnarintresse, dess tydligt begränsade AGW-uppfattning, kan vi nog — väl — förklara förekomsten detaljerat som »t(AGW)HasNoPause»: hela syftet är att »annulera pausen» eftersom den omöjligen kan HÄRLEDAS av och inom IPCC-samfundet.

 

 

IPCC-samfundets tAGW) = »YesTOt(AGW)-NoToOceanPeriods»:

— Illustrationen antyder hur IPCC-samfundet uppfattar Pausen. Dvs., utan havsperioderna, vilket leder till en totalt felaktig missvisande helhetsbild. Det är vad som har framkommit i den här beskrivande, förklarande författningens ljus; För att »komma tillbaka till rätt form = JÄMN temperaturkurva» måste alltså IPCC-samfundet lägga till något extra — närmast föregående figur.

 

 

— En, nämligen, någon rationell naturfysisk, en rent termisk SÅDAN PLÖTSLIGT UPPKOMMEN effekt, existerar vad vi vet inte tillsammans med t(AGW)+Havsperioderna. Havet uppför sig inte så: etablerade perioder som ändras bara genom tusental år.

— Havsoceanerna uppvisar inga plötsliga kast: IPCC:s VärmeInbrott 2010+ kopplar inte, inte alls över huvud taget, till industrins fossilförbränning:

industristatistikens fast givna fossilkurva. Och (därmed) — enligt MAUNA LOA BEVISET (träd tar inte fossilkol) — heller inte till den globalt medelmässigt uppmätta Jordatmosfäriska koldioxidhalten (CO2-kurvan 1958+: Se särskild sammanställning i BLÅKURVAN).

— Och alltså, enda här uppenbara kandidaten för en förklaring:

 

Förklaringen:

Förklaringen

BASIC:

AGW-beviset förklarar hela sammanhanget:

 

AGW.htm#NASAkurvans_fullständiga_upplösning_main

 

Fram till runt 2000:

— NASA-kurvan (1) är den globalt uppmätta.

— NASA-kurvan (1) består av

(2) t(AGW) en reguljär global nettouppvärmningskurva

[industrins fossilanvändningsenergi är hela AGW-basen för (2)]

tillsammans med

(3) Naturliga Havsperiodernas variationer (62+21år).

 

— Men: Medan (2) också uppfattas — avgörande — adekvat av IPCC-eliten, har (3) ingen AGW-representation inom IPCC.

— Varför inte då?

— Uppfattningen 1800+ att naturvetenskap är en egendom tillhörande särskilt intelligenta personer som har rätt att UPPFINNA naturvetenskap, inte HÄRLEDA naturvetenskap ur en REDAN EXISTERANDE NATURINTELLIGENS SOM tydligen INTE IMPONERAS AV DEN AKADEMISKA TYPEN.

Absolut gärna rätta om fel. Det är hela meningen med naturvetenskapen: en anständig förklaring — även till tokmeningarna: upplysning.

— Svaret på frågan alltså:  På grund av en otroligt detaljerat bevisbar taskig, simpel, låg och tarvlig ATTITYD till Naturgrunderna. Dessa förbises, och man uppfinner egna (FELEN I MAC-TEORIN MOT NATURFYSIKEN).

 

 

DEN FATALA IPCC-historien börjar redan i samband med de allra första Mauna Loa observationerna 1958-59:

 

”In 1958 at Mauna Loa, Keeling observed that CO2 levels peaked in May, and then dropped to a low in October; the May/October pattern was repeated in 1959.”,

” "We were witnessing for the first time nature's withdrawing CO2 from the air for plant growth during summer and returning it each succeeding winter," Keeling was quoted as saying by the Scripps Institution of Oceanography.", LIVESCIENCE — What Is the Keeling Curve?; 2May2013.

 

Se särskild sammanställd beskrivning i BLÅKURVAN [CheopsRektangelII.htm#BK]:

MAUNA LOA BEVISET — IPCC-bannlyst, sammanhanget förklaras här — visar klart och tydligt att föreställningen om att växter skulle ta fossilkol är en grav vanföreställning, och också orsaken och anledningen bakom hela IPCC-samfundets fatala och totala feluppfattning från ruta ett (IPCC-Giftlarm).

— Men det är bara halva beskrivningen av felet:

— Felgrunden sammanhänger med den moderna akademins BEGYNNANDE 1800+ envetna föresats att också inkludera Kants Nebularhypotes (1755) i ämnet; Jordens Urhistoria: Människans Intelligens: förnuft, vetande, tänkande, kausalitet, kontinuitet, meningsfullhet. Nämligen den känsliga SYREFRÅGAN: IPCC-samfundets (tidiga) uppfattning att »växter producerar syre genom sönderdelning av vatten» tillbakavisas bestämt, exakt och entydigt av Mauna Loa Beviset. Den bevisningen harmonierar, i perfekt samklang, med hela TNED-teorin (K-cellens värmefysik) med PrimärJorden (JordenBeginHOT) och PrimärMånen som särskilt elegant mineralogisk/tidal bevisagent. Och den besvisningen endast understryker IPCC-samfundets fundamentala feluppfattning och vanföreställning i hela ämneskomplexet:

— IPCC-samfundets naturuppfattning visar noll — nada — naturförankring. Detaljerat i relaterad — fullständigt förklarbar MaunaLoaBeviset — fysik och matematik.

   Modern akademi kollapsar med Mauna Loa beviset: träd tar inte fossilkol: AGW-grunden baseras INTE på att »havet/växterna reducerar en annars större AGW-effekt» (IPCC-Giftlarm).

 

SÅ:

— Eftersom (3) inte fungerar i IPCC-samfundets PhD-elitistiska korridorers dyra forskningsanslag, drabbas IPCC-PhD-eliten av chock från runt 2000 när plötsligt Moder Jords Biosfär uppvisar EN PLATÅ som följd av (2) + (3) = Naturbeskrivningen = AGW = t(AGW) + Havsperiodernas naturliga variation; (2)=t(AGW) finns av princip i IPCC-PhD-eliten. Men inte (3)=Havsperioderna.

 

SÅ:

— IPCC-PhD-eliten tolkar PAUSPLATÅN från runt 2000+ i den amplitudsummerande tillfälliga globaltemperaturnivån (2) så: som ett irrationellt, felaktigt, avbrott:

 

 

— Enfaldigt. Enögt. Maximalt Djupkorkat. Rätta gärna om fel: UltraSuperKorkat.

— Jag använder bara Blinkersen för vänstersvängar.

— Varför då?

— Annars är jag rädd att köra ner i diket.

 

LÄSAREN ser — lätt, om redan insatt — resten av Förklaringen. Vidare nedan. Men först den här ModernaAkademi-Menyn i 1800+-erinran:

 

   Sanningen som begrepp kommer på skam

[Citat Morris Kline]

   Vissheten som begrepp ifrågasätts

[Citat Morris Kline] ¦ [”Ingenting varar för evigt”] — när upphör den meningen, då?

   Kausalitetens övergivande

[zrefINERTIA.htm#KausalitetsprincipensÖvergivande]

   Sunda förnuftets förkastande

[CheopsRektangelII.htm#CitGamow]

   Modern Akademins Allmänna Människovärdighetsförakt

[CheopsRektangelII.htm#Claimet]

 

Vad återstår med ovanstående utveckling inom mänskligheten efter 200 år (1800+) ANNAT än en ren akademisk artificiellt skapad diktatur av förment tokrelaterat förnuft?

— Vi ser Jun2018 ett utpräglat etablerat merit- och betygssystem — inget fel i det OM naturgrundat.

— Vi ser Jun2018 en Toppstyrd s.k. undervisning — inget fel i det OM naturgrundad. Jämför listningen i noMACfysik.

 

OM man är — insisterar på att framstå — så korkad att medfödd tvåbenhet tvunget måste tolkas som nödvändig existentiell enbenhet (»rakt är krokigt, fult är fint, elakt är snällt»), är det klart att »Naturen innehåller inga sådana plötsliga avbrott»:

— För att bibehålla upptrenden måste »en omtolkning» genomföras som återställer »Naturstandarden»:

 

 

— Eftersom (3) inte ingår i IPCC-PhD-elitens trafikundervisning blir NobelNettot

 

http://climate.nasa.gov/keyIndicators/

 

ThereYouGo.

 

— IPCC-samfundets PhD-elit kompenserar avsaknaden av inblick i naturmaskineriet med att uppfinna en ny naturordning: IPCC-samfundets modelldatorer. Rätta gärna om fel.

— Det är Modern Akademi i vanlig Naturordning 1800+ (Listningen i BlåKurvan):

— När Naturen visar PhD-eliten Fingret, omdikteras Naturkriterium. Och så — exakt efter den ordningen — leds mänskligheten allt djupare ner i tvångshålet med fortsatt miljöförstöring, våld, kaos och mera otrygghet. Vanföreställningarna hopas. Jämför ”systemets egenrörelse”. Okunnighetens Princip.

— Modern akademi vägrar härleda naturordningarna. Varför då? Därför att

modern akademi är uppfödd på attityden att eftersträva ”Herre över Universum”.

— En attityd som intresserar sig för naturen — vi är och förblir gäster här i livet, inte herrar — betyder att statsförvaltningsmänniskan — akademikern — måste sluta inbilla sig något som helst bestämmande/kontrollerande över naturen, och istället börja praktisera IAKTTAGANDE: Iakttagandet av en redan existerande naturlig auktoritet. Den vi kallar för medfödd intelligens (UDHR10Dec1948): förmågan att studera naturen, samla inblick och insikt om naturordningen. Och använda resultatet i praktisk vardag. Inte kontrollera. Inte bestämma. Iaktta. Akta på. Visa eftertanke. Klokhet. Besinning. Samvaro MED naturen.

 

— IPCC-samfundet tvingas DÖLJA AGW-platån 2000-2040 på grund av en bevisligt illa fattad naturfysik.

— Absolut ytterst gärna rätta om fel.

 

 

GrafOrange AGW-beviset 2009+: — här matchad kurvform för IPCC-värmeinbrottet 2000+:

y = 6[1–1/(1+[x/10]'4)]+0.222(0.9[(2sinþx/1.48)+0.5(sin3þ[x–0.1]/1.48)])+4(1+3[x–9.8]'2)'–5

 

 

Det rebelliska påståendet både styrks och bevisas av DEN ÄNDRADE TEMPERATURSKALA som IPCC-samfundet (följdriktigt) uppvisar i sin »Nya NASA Temperaturkurva» (Jun2018) som ovan:

http://climate.nasa.gov/keyIndicators/

 

— Vi ser att samma nettovärde (nu 2018) ca 0,9°C har införts som gäller i den ursprungliga AGW-NASA-kurvan t(AGW). Uppflyttningen vertikalt med ca 0,25°C kompenserar för elimineringen av AGW-platån — så att IPCC-samfundets PhD-elit kan få »SIN jämna obrutna t(AGW)-version».

   Det är i vilket fall den mest synbarligt rationella förklaringen.

   Det är (således) alldeles uppenbart att IPCC-samfundet i den närmaste framtiden, på ett eller annat sätt, kommer att stå inför fullbordat faktum: totalt KRAKEN-haveri. Inte en flisa kommer att finnas kvar av det skeppet — fortfarande galant enligt AGW-bevisets matematiska fysik.

 

 

TemperaturSKALÄNDRINGARNA — med eventuella äventyr — framgår vidare med nedanstående figursammanställning:

 

KurvdataCRU2017: FÖRKLARINGEN

BLÅ KURVDATA FRÅN

https://crudata.uea.ac.uk/cru/info/warming/gtc.csv

BLÅ DATAPUNKTSKURVAN ovan Tabell2¦3 Kalkylkort, sammanställd i OpenOfficeKalkyl, värden från crukällan Jun2018.

ORANGEA ORIGINALKURVAN ovan: nedan i ritprogram för PREFIXxSIN från 2009 ¦ konv. PREFIXxCOS

y = 6[1–1/(1+[x/10]'4)]+0.222(0.9[(2sinþx/1.48)+0.5(sin3þ[x–0.1]/1.48)])

 

MATCHNINGEN MOT ORIGINALET FRÅN 2009 (ljust orange) med det tydliga blå IPCC-värmeinbrottet 2000+ uppåt och de aktuella (samlade, Jun2018) temperaturskalversionerna visar ett möjligt facit:

 

Vi kan lika gärna gå ut på Kalhygget med en Predikan om Djurens Rätt: garanterat noll närvarande. Noll öra. 1°C. IPCC lyssnar inte till framställningar som medför dess egen undergång.

— IPCC Kämpar Mot Naturen — om inte det här rebelliska framställningssättet med dess åberopanden kan förklaras ogiltigt. Visa.

 

— Figurkollaget nedan sammanställer nu Jun2018 »resterna efter Första IPCC-Haveriet» (2010-2018+) med »nuvarande återfunna vrakrester» i de olika motsvarande WebbLänkPartierna:

 

IPCC-samfundets AGW-kaos 2010+:

— Ständigt ändrade preferenser

(»Lowess» finns inte i ordboken):

 

Vetenskapssamfundet ger, här veterligt, ingen (gratis) detaljerad beskrivning: Förklaring till de (många) olika ändringarna (2010+) saknas.

Preferenserna »ändras hela tiden».

— Vi kan heller inte förvänta oss annat från ett syndikat som (1800+) har förkastat sanning [Citaten från Morris Kline], kausalitet [Citat från FOCUS MATERIEN] ¦ [Citaten från Gamow] och meningsfullhet [Entropibegreppet i Modern Akademi]: Rationellt tänkande saknas.

 

 

Metankatastrofen:

Metankatastrofen

 

DET FINNS MÖJLIGEN EN ANNAN MÖJLIG FÖRKLARING — med ett direkt katastrofscenario: UPPGÅNGEN i t(AGW) — sådan den antyds av »NyaIPCC» 2018 — ÄR FAKTISK. Men obekant för IPCC-samfundet. Värmeinbrottet 2010+ kan i så fall bara bero på en METANEXPLOSION: inte AGW, inte extra fossilt, inte extra icke-fossilt: Permafrostens områden tinar upp. En »metanbomb» kommer strax — och snabbt — att medföra global stekning av allt levande inom en mycket snar framtid. Vidare nedan.

— Men rapporterade SÅDANA indikatorer finns här veterligt inte (än) i det allmänna mediautbudet: alternativet är orealistiskt.

 

IPCC-slutformJun2018:

Vi ser idag (@Internet, Jun2018, NASA-IPCC ovan) en global temperaturkurva från sökning på NASA-länkar som mer eller mindre direkt visuellt ser ut att ansluta till IPCC-kurvskarornas övre delar — »skippadPaus»:

 

 

@INTERNET Jun2018:  Någon direkt förklarande eller beskrivande historia hur kurvformerna har utvecklats perioden 2009-2018 verkar inte finnas (heller), eller är svåra att hitta. Enbart med stöd av länkarna här i AGW-beviset finns spåren (ännu) kvar.

 

Men brist på förklaring hur IPCC-samfundets temperaturskala delvis har ändrats (på obegripligt sätt), omöjliggör också en (begriplig) relaterbar passning: Vi vet (här) inte längre hur att inpassa ovanstående Moderna Version i föregående Historias Detaljer. Figuren nedan (och ovan) ger ett möjligt sätt:

— NASA-IPCC-2018-kurvan (26Jun2018) [http://climate.nasa.gov/keyIndicators/] extraherad, tidsskalan samt temperaturintervallet anpassad (dess nollpunkt har också IPCC-ändrats), vertikalpassningen här godtyckligt efter »mest troliga» mot NASA-kurvans original från 2008:

 

 

Vi kan fortfarande spåra »en viss historisk följsamhet» i 2018-NASA-kurvan ovan. Men något har definitivt gått snett — tokigt — i samband med Pausen 2000¦2013-2040.

 

Kurvformerna ovan renodlat efter AGW-bevisets tidigare enkla passningsfysik:

 

PREFIXxSIN:

amplitudsummeringarna AGW = t(AGW) + Havsperioderna

6[1–1/(1+[x/10]'4)]+0.222(0.9[(2sinþx/1.48)+0.5(sin3þ[x–0.1]/1.48)])+4(1+3[x–9.8]'2)'–5

=

t(AGW) 6[1–1/(1+[x/10]'4)]

+

Havsperioderna 0.222(0.9[(2sinþx/1.48)+0.5(sin3þ[x–0.1]/1.48)])

+

plötsligt oförklarligt värmeinbrott ca 2010+:

+4(1+3[x–9.8]'2)'–5

 

 

Havet uppvisar inga sådana nycker:

:

— Ändringen i toppen

har — därmed, absolut bevisbart, helt tvivelslöst säkert — absolut ingenting med AGW-komplexet att göra — enligt AGW-beviset.

 

Irrationella uppgifter: IPCC-värmeinbrottet 2010+

Så:

— Förklaringen antyder starkt ett irrationellt IPCC-samfund:

 

— 1. IPCC-samfundet gör inte direkt vad vi vet reklam för någon beskrivning: inget upphittat (Jordens befolkning kommer snart att Stekas Levande — ingen information som vanligt).

— 2. Har någon ny, ytterligare, tidigare helt okänd globaluppvärmande faktor uppstått, plötsligt, runt 2010+? Nej. Inte vad vi vet.

— 3. Eller är hela inbrottet bara en konsekvens av IPCC-samfundets strävan att SLÄTA UT MODELLERNA så att »modellerna måste passa med modellerna»? Ja. Det ser så ut. Men bekräftelser har inte upphittats.

 

IPCC-SAMFUNDET SLIPPER DÅ PAUSEN I ALLA FALL.

 

Vetenskapssamfundets Personal har inget intresse av att klara ut det här:

— Man har ingen Havsuppfattning i AGW. Och vill tydligen heller ingen sådan ha.

— Därför att MAUNA LOA BEVISET, som innefattar hela komplexets förklaring, uppenbarligen och bevisligen i varje detalj söndersmular IPCC-samfundets allmänna naturuppfattning till — ett intet.

   Inte ens en diskussion kan komma på fråga — därför att varje argument intvingar IPCC-eliten i en omöjlig konsekvenshärva den inte kan ta sig ur.

 

Med andra ord: modern akademi 1800+ är körd. Den underhåller naturmord — i egen mening av att motverka det. Cancern — naturförnekelsen — sprider sig med det vardagliga engagemanget.

— Den som menar, författaren här inkluderad, att framställningsfel vränger saksammanhanget får gärna ge rättelse: här ännu inget insteg upphittat.

 

IPCC-slutformen Jun2018:  Extra CO2 kan inte förklara inbrottet 2010+ — Mauna Loa Beviset säkerställer den delen; Extra AGW-påverkan är också redan utesluten då heller inte Oceanerna uppvisar sådana nycker.

 

Länken i AGW-bevisets 2010-dokument

[http://www.cru.uea.ac.uk/]

leder (Jun2018) till en kurvform CRU2017 (webbkällan infälld förminskad nedan) senast uppdaterad 2017 som mera ansluter till föregående likartade t(AGW)+Havsperioder kurvor — den mera utjämnade versionen av föregående NASA-IPCC-2018-kurva.

 

Med CRU-2017-kurvans hjälp har vi så två kandidater som rent formtekniskt skulle kunna förtydliga/förklara värmeinbrottet (2010+):

 

A1:

ALTERNATIVEN:

Ungefärlig KurvMatchning 1

Kontinuerligt Exponentiellt inbrott:

mänskligheten utrotas snart med värmestekning:

 

SLUTDELEN SOM FORMDEFINIERAR VÄRMEINBROTTET 2010+: 2.5^4[x–9.6].

 

ENDA här veterligt MÖJLIGA KÄLLFORM:

— Kraftigt upptinat METAN från stora Permafrostområden skapar (oerhörda) lavinvärmeeffekter som ingen levande kan gömma sig från.

— Mänskligheten är snabbt på väg mot i princip total utplåning.

 

A2:

Ungefärlig KurvMatchning 2

Tillfälligt Okänt Inbrott:

VärmeTurbulenser i CyberRymden

 

SLUTDELEN SOM FORMDEFINIERAR VÄRMEINBROTTET 2010+: 2(1+5[x–9.8]^2)^–2.

 

ENDA här veterliga MÖJLIGA KÄLLFORM:

— IPCC-samfundets datorsimuleringar för att »få modellerna att stämma».

— Jordbiosfären innehåller, här veterligt, ingen värmefaktor som — taget över år — kan uppföra sig på det kurvbeskrivna sättet.

— Värmeinbrottet är — då, enda återstående alternativet — verket av ett illa informerat forskningssamfund: AGW-förnekelse på havsoceanernas grymt starka kredit.

 

 

ENERGIN bakom plötsliga nyckfulla värmeinbrott måste komma någon stans ifrån. Då varken havsoceanerna eller industrins fossilstatistik innehåller något sådant, elimineras alternativet med typen ovan helt.

 

 

IPCC-samfundet tar ingen kritik som medför dess egen undergång. Ingen information, inte ens en diskussion, kommer på fråga. Vi vet det.

 

Alternativet nedan från närmast ovan, mera precist för nuvarande mera exakta matchning — och varaktighet (dvs., »MAX t.o.m. 2018»).

 

 

SLUTDELEN SOM FORMDEFINIERAR VÄRMEINBROTTET 2010+: 0.75(1+10[x–9.5]^2)^–2.2.

 

 

— Åberopa vad du vill, »IPCC-gumman och IPCC-gubben»:

— Pausplatån 2000¦2013-2040 är obönhörlig. Men för all del: Ytterst gärna rätta om fel. Det är Naturvetenskapen vi älskar.

 

 

OM KURVERINGEN är av den typ som ansluter till Alternativet 2 ovan — tillfälligt pulsformat inbrott: energibasen till sådana plötsliga nycker existerar inte i Jordfysiken — är mänskligheten verkligen föremål för ett omfattande akademiskt anställt bedrägeri — MEN DÅ OCKSÅ BEVISLIGT på kredit av en vetenskaplig PhD-intelligens som inte vet ett enda spår av vad den själv är involverad i. Se DRIFT.

 

Klargöranden krävs. Men de ansvariga svarar inte — av (alltmer tydlig) skräck för att det kommer att medföra en deras egen fullständiga teoretiska undergång:

— ämnesområdet kan inte avhandlas på det etablerade vetenskapsetablissemangets vokabulär.

 

— »jag vill inte diskutera saken av rädsla för att bli överbevisad».

— »får jag inte begränsa dig till mitt vokabulär, vill jag inte säga nåt».

— »du får inte låta mig framstå som en tölp».

— »jag gillar inte att du hela tiden utstrålar ett intellektuellt övertag».

— »du får inte va här»:

— »Mänskligheten får inte ha sjunkit så långt ner i vanföreställningar och tölpaktighet, att en enda som undkommit förödelsen kommer hit och talar om hur man hittar Hem».

 

— Hej.

— Hej.

— Jag kör bara  vänsterstyrda bilar.

— Varför då?

— Av rädsla för att annars köra ner i diket.

 

Spännande fortsättning följer.

— Kunskapens utveckling.

 

 

 

 

 

PrimJordT: JordenBegin ¦ JordenLiv

Se även sambanden i Kalkylkort Tabell1

 

PRIMÄRA JORDKROPPENS MAXIMALA TEMPERATUR

— HUR enligt relaterad fysik JORDKROPPENS PRIMÄRA FYSIK FÖRKLARAR ENHETLIGHETEN I MAUNALOABEVISET

— hela problemkomplexet handlar om Syrets Ursprung: universums totala förklaring; HIMLAKROPPARNAS UPPKOMST OCH UTVECKLING I DETALJ

 

 

PRIMÄRA JORDKROPPENS MAXIMALA TEMPERATUR

T-formen — gäller i grovberäkningen för samtliga himlakroppsbildningar enligt TNED:

 

 

FRÅN Solradiens variation med den lokala skaltäthetens variation, ρ=ρC(R/r)4

— Värmegraden från centralstädet (R, primär divergenständning) ut till J-kroppens slutliga g-radie (r):

:

IDEALT FÖR JORDKROPPEN — obs, endast under divergenständningens korta tidrymd:

— Termen STÄD i TNED gäller enbart för stjärnfysiken, men gränsen blir flytande från J-kroppens primärbildning via divergenständningen där alla J-kroppar vidarebildas från en och samma ursprungliga max täthet (1,82 T17 KG/M³). Se utförligt från K-cellens utveckling.

:

ρC          = 1,82 T17 KG/M³                   ; primära masstätheten

R           = rJ¦CHEOPS = 198,6 M         ; primära g-radien

r            = r¦EKV = 6,378 T6 M             ; slutliga g-radien

kP          = 2k/c0  = 3,781904041 t16 NM–2°K–4

a           = 1 = maximal absorptionskoefficient

G          = 6,67 T11 JM/(KG)²

:

T           = (4πG/akP)1/4r–3/2CR4/3)1/2

             = (4πG/akP)1/4CR4/r33)1/2

             = 23.294,34 °K

För typen Stenkroppar (icke-stjärnor) kan sambandet förenklas generellt enligt:

ρ           = m/V = 3m/4πr3                                                              ;

ρ(C)/ρ(G) = [r(G)/r(C)]3                                                 ; r = r(G) :

R = r(C) = r(G)[ρ(C)/ρ(G)]–1/3 = r(G)[ρ(G)/ρ(C)]1/3

R4 = r(G)4[ρ(G)/ρ(C)]4/3                                                 ;

ρCR4/r3 = ρ(C)r(G)4[ρ(G)/ρ(C)]4/3/r(G)3

             = ρ(C)r(G)[ρ(G)/ρ(C)]4/3

             = r(G)ρ(G)4/3ρ(C)–1/3                                           ;

:

T           = (4πG/akP)1/4CR4/r33)1/2, °K  R  r

 

             = (4πG/akP)1/4 r(G)ρ(G)4/3ρ(C)–1/3/3                          ;

a=1 ;   ρ(C = 1,82 T17 KG/M³                                        ;

T           = [r(G)ρ(G)4/3]1/2 (4πG/akP)1/4 ρ(C)–1/3/3

             = [r(G)ρ(G)4/3]1/2 0,0295915086 (M·[KG/M³]4/3)–1/2°K     ;

För typen Sandkorn [ρ(G)=2500KG/M³ för sandsten] går T mot mot 0°K;

— En (idealt sfärisk) primärSandSten med radien r(G) = 1 meter ger T(primär) = 5,45 °K.

— För stjärnorna (Solen) gäller särskilda samband för ρ(C)¦ρ(G)¦r(C)¦r(G), se SOLFYSIKEN.

— I Solens fall ges i T-fallet (primära) värmegraden vid Solens g-radie T[r(G)] = 6150 °K.

 

 

GALANT FÖRKLARANDE HELHETSBILD:

ÅNGTRYCKSRÄKNINGEN i SYREFRÅGAN skulle för 1st ekvivalent PRIMÄRT (Jorden Begin HOT) atmosfäriskt förångad HavsOcean 1,4 T21 KG kräva — för motsvarande nuvarande väteflykt, se Ozonskölden — en Jordytstemperatur på nära 70.000 °K (Se TRYCKFAKTA). Med en (betydligt) lägre sådan (23.000 °K) är atmosfären så tajt kramad kring Jordytan att ingen som helst väteflykt är möjlig. Först när Jordytan svalnar till CCS det framräknade gränsvärdet (650°K) då fast ytvatten kan fällas ut och atmosfären börjar uttunnas, kan väteflykten — och därmed syrebildningen — ta sin början i Jordens primära urhistoria (Se K-CELLENS UTVECKLING). Takten i väteflykten, beräkningsexemplen (Se H2O-issue), stämmer sedan (utomordentligt) väl med den period (KväveSyreTiden) som matchar nuvarande arkeologiska data (inget fast stationärt atmosfäriskt syre längre tillbaka än drygt 3,5 miljarder år, BonniersCitatet). Med den aktuella väteflyktstakten

Hesc etableras en nuvarande (primär) atmosfärisk syremängd (21%) på tiden

Otime = 1.6 miljarder år.

— I modern akademi (MAC) finns intet av ovanstående. För att »förklara» syrebildningen tvingas istället modern akademi att uppfinna motsvarande urhistoria; Vi presenteras räkneövningar (en del måste man betala för särskilt för att få läsa) som gör att man helt tappar andan: växterna producerar syre genom sönderdelning av vatten med början från en kall Jordyta. Se utförligt i SYREFRÅGAN: Mauna loa Beviset ensamt krossar varje sådan ART av föreställning.

 

 

Värmegraden (T) ovan ingår inte i den moderna akademins termofysik. Anledning:

— MAXIMALT TÄTA PRIMÄRKROPPEN (1,82 T17 KG/M³) före DIVERGENSTÄNDNING — ingår inte i modern kosmologi — bildar utgångspunkten i det vidare händelseförloppet för samtliga himlakroppar, se FUSIONSGRÄNSMASSAN.

— I Stjärnornas fall (Se STJÄRNORNAS GRÄNSMASSOR) bevaras en högtät central STÄDKÄRNA: T-formen ovan räknas från dennas yta upp till stjärnas g-sfär, inte längre.

— I Planeternas fall kan T-formen alltså användas bara under inverkan av det aktuella primära STRÅLNINGSTRYCKET (annan preferens än i modern akademi, se även i MASSFYSIKEN) som utvecklas under divergenständningen. Därmed kan T-formen användas för att framräkna en grov men tillförlitlig — exakt energiräkning — värdeform för den primärt maximala värmegrad som en planetkropp kan utveckla i sin primärbildning, och som garanterar att dess vidare utvecklingshistoria börjar i läge PlanetBeginHOT. I modern akademi gäller »PlanetBeginCOLD».

   T-räkningen ovan för Jordens del har inte tidigare använts i Universums Historia.

 

 

 

 

 

Naturskogen får inte läka -- Jul2018:

 

Naturskogen får inte läka

 

— Nuvarande (1800+) statsförvaltningskrafter tillåter inte en redan starkt ansatt, skövlad och eliminerad ursprunglig naturskog att återvända.

— Varför inte då?

— Existensuppfattningen inom statsförvaltningen innehåller inget annat försörjningsalternativ.

— Varför inte då — Är befolkningen tankemässigt underutvecklad då eller — »vi kan inte existera utan att såga levande»?

— »vi kan inte hävda oss på världsmarknaden utan att såga levande, utan att åsamka levande skada och våda». Jämför »TEKNIKFÖRKLARINGEN».

Vi studerar det.

— ”Grönska kan upplevas skrämmande”. SVENSK STATSFÖRVALTNINGS KOLLABORATÖRER.

   Staten Sverige har 2010+ börjat framhålla direkt — bevisligt — sinnessjuka föreställningar som kulturella statsförvaltande företräden.

   Naturen angriper inte friskhet. Naturens artrikedom bygger på konstant orubbligt bevarad friskhet. Nämligen människans harmoniska samvaro med den övergripande biologiska kropp — naturskogen, MaunaLoaBeviset — som människan har utvecklats inom — de 10 grundläggande aminosyrorna — och fortsätter utvecklas inom.

— Så: Varifrån kommer Uppvaktningen? Enda kandidaten: en bevisbart sinnessjuk existensuppfattning.

 

— Staten försöker tydligen samla politiska gillapoäng genom att premiera sinnessjukdom: ”Grönska kan upplevas skrämmande”. Fortsatt sågning av levande. Fortsatt utarmning — skräckannonsering — av den biologiska kropp som människan utvecklas inom.

 

Kärleksfulla människor upplever ingen otrygghet, ingen skräck, ingen otrivsel MED Naturen.

— NATURENS NATURLIGA VÄXTSKRUD — naturligt tät utfyllande grönska — UPPLEVS av normalt naturligt friska människor och djur BERIKANDE, AVSTRESSANDE, LIVSKRAFTSBEFRÄMJANDE, MAXIMALT GYNNSAMT FÖR ”PERSONLIGHETENS FRIA OCH FULLA UTVECKLING”. Men den inblicken finns tydligen inte inom Svensk Statsförvaltning:

 

— Kärlek/Trygghet/Hälsa-Hat/Otrygghet/Sjukdom är — och förblir — två skilda domäner.

— Jämför nedanstående »Kärleksfulla Människor». Visa.

Kalhyggessverige2018:

KALHYGGESSVERIGE 2018

 

Kalhyggen UK --

         

 

— Vilka är konsekvenserna? Se Konsekvenserna i Närbild, om ej redan bekant.

 

Vad är det för några människor som försöker framhäva sinnessjuka naturupplevelser som något föredömligt? Se utförligt med citat från BAKGRUNDEN.

— Regering och Riksdag — landets rättssystem? Visa. Livsutrymmet avtar tydligt.

 

Varje naturingrepp som hindrar Naturskogen att komma tillbaka innebär att ytterligare extra icke-fossilt CO2 dumpas på atmosfären som efter en motsvarande skogsbrand, och därmed åstadkommer att allt färre kvarlevande ursprungliga naturskogsträd på allt mindre kvarlämnad naturskogsyta tvingas utföra hela den ursprungliga (BTK) naturskogens kol-syreomsättningsarbete. Levande träd är inte byggda för en sådan påtvingad naturverkan. Det är den ena delen — träden dör. Den andra delen är att extra atmosfäriskt icke-fossilt CO2 genom sin värmeabsorption och stora marktyngd genererar extra väderkrafter som kan visa sig på extremvädrets alla möjliga olika sätt, och som inte försvinner, minskar, avmattas eller avtar med mer än avskogningarna upphör och naturskogen får komma tillbaka. Absolut gärna rätta om fel.

   Modern akademi (IPCC) missar detaljerna i det problemkomplexet på grund av att MaunaLoaBeviset inte får — tillåts inte — komma fram. Varför inte? Nuvarande profiterande skogsnäring måste upphöra omgående. Tvärt slut på all sågning av levande träd. Skogen är till för biologisk balans. Inget annat.

— Så MLBsyntes: Vilken tokskalle, eller vilket syndikat av tokskallar, hade ens tänkt tanken att Levande Skog ska Tafsas på? »Vi ÄGER skogen»? Säg igen. Visa.

 

 

Kalhyggen VS

         

 

— Vilka är konsekvenserna? Se Konsekvenserna i Närbild, om ej redan bekant.

 

Naturskogen Illustration ¦ MLBSyntesen — markbiomassan, våra 10 avgörande aminosyror —

är uppenbarligen den bio-medicinska kropp — vi, människor och djur — som landlivet har utvecklats på inom Jordbiosfären, och fortsätter att utvecklas på.

Den — VI — är — med andra ord — INTE avsedd för ANNAT än NÖDVÄNDIG BIOLOGISK BALANS:

— Hur agerar Statsmakten (A21.3, UDHR10Dec1948) för att understryka den Respekten? Visa. Hallå?

 

Kalhyggen LDJ

         

 

— Vilka är konsekvenserna? Se Konsekvenserna i Närbild, om ej redan bekant.

 

— »FolkKulturen präglas av en speciellt  högt driven teknisk utveckling». Visa.

   Skötsel. Omsorg. Ansvar. Omdöme. Säkerhet. Jämför:

— Säkerhet är mänskliga rättigheter (A3 UDHR10Dec1948). Allt annat är utövande fascism.

 

Kalhyggen RV

         

 

— Vilka är konsekvenserna? Se Konsekvenserna i Närbild, om ej redan bekant.

 

Sverige efter 1870:  Helt fredliga människor behånas öppet i offentliga rättegångar för bl.a. lydnadsbrott, fängslas och trakasseras upprepat in på 1900-talet av både allmänhet (massmedia) och myndighet (polis, åklagare, domare, ...).

 

Befolkningen generellt, speciellt akademikerna, vill gärna framstå som

»ytterst väl insatt i matematik, fysik, matematisk fysik och allmänt relaterbar biokemi» (MLBok):

— Jättemånga GillaPoäng. Fantastisk Värmebildande Gemenskap.

— Statsmakten i Sverige är, rent visuellt sett, väldigt folkligt populär. Folkfester i massmedia, och så där.

— Enorm moral.

— Statsförvaltningens befattningshavare uppvisar ett

starkt kroppsbiologiskt — rent JordBiosfäriskt — medvetande och medlevande under stjärnorna:

 

Kalhyggen HGS

         

 

— Vilka är konsekvenserna? Se Konsekvenserna i Närbild, om ej redan bekant.

 

»Storvägarna» (typ E4) svåra att hitta stannställen för foto

ÖSTKUSTVÄGEN (E4) Stockholm-Gävle-Härnösand+ innehåller visuellt MÅNGA (Jul2018 stora) avskogningsområden med många tydliga exempel på (allt växande) trädnekroser. Men det finns inte alltid lämpliga ställen att stanna på efter »KANALVÄGARNA» (Praktiskt taget hela E4-linjen är av den typen: enfiliga vägen är så smal att en personbil inte kan släppa förbi en långtradare: vägformen är direkt vanvettig). Man kan inte heller »krypköra» (i 40) på den vägtypen med mer än man samlar på sig långa bilköer som irriterar i trafikrytmen: vägformen är klart tvingande = stressande (De tre sista bilderna ovan kompenserar [således] med inslag från andra, mera lättillgängliga områden på annan svensk samtidig närliggande likvärdig ort).

FångTransportLedens Kännemärke:

 

— Dessutom är »KANALVÄGARNA» (»Folkliga Fångtransportlederna») kringgärdade av STÄNGSEL: Man kommer inte in i skogen vid sidan av vägen.

 

— AmenHERREguud, Det är ju för att SKYDDA.

— Du säger det. Visa.

 

Attityd utom människovärdighetens erkännande är utövande förtryck. Säg igen. Hetvågor. AGW. Otrygghet. Intrång.

Säkerhet ÄR kunskap om mänskliga rättigheter: »personlighetens fulla utveckling». Ansvaret. Omdömet.

Allt annat är utövande förtryck.

 

Människor, samhällen, som utvecklar mänskliga rättigheter utvecklar ingen otrygghet, inga hetvågor, ingen otrivsel, inga sjukdomar, inga miljöproblem, ingen brottslighet. Friskt liv angrips inte av sjukdom: människan på Jorden efter drygt 3 miljarder år av bioteknisk utveckling inom Jordbiosfärens Naturskogliga Markbiomassa, MaunaLoaBeviset. Säg det åt Sverige, statsförvaltningens befattningshavare, som under lång tid styrt/utbildat befolkningen i allt utom mänskliga rättigheter:

— Varje beslut, majoritet eller minoritet skit samma, utom människovärdighetens erkännande är utövande fascism.

 

— Harar, Rävar, Rådjur, Grodor ... .

   En Ansvarslös Bilförare kör nattetid — omgiven av tät skog — UTAN ATT HA MAX FOKUS PÅ VÄGBANAN.

— 200 meter längre fram — EXEMPLET MED EN BILFÖRARE SOM HAR MAX FOKUS PÅ VÄGEN — skyms en reflexstolpe av ena benet på en Älgko som (alltså) är i färd med att gå över. Vi kan KÄNNA det, därför att vi UMGÅS i Livet: Vi släpper upp gasen, bromsar in mjukt, blinkar åt Henne att det är OK. Hon går över — lugnt. Klart. NoProblemo.

   Den Ansvarslösa MOBILBABBLANDE bilföraren däremot har inget vägfokus, ser inte djuret, om han alls har ögonen på vägen. 90 KM/h = 25 meter på en sekund. Plötsligt, 15 meter framför bilhuven, sedan han haft blicken/uppmärksamheten fästad på annat (i 140), upptäcker han djuret som redan hunnit ut en bit i vägbanan. Han har inte en chans att häva en kollision. Därför att han INTE SYSSLADE MED VAD HAN BORDE HA SYSSLAT MED NYLIGEN: att framföra en bil på en väg i Natur: fötterna på Jorden, inte Cyberrymden. NaturVännen upptäcks inte förrän det är för sent. Blodet forsar över hela vägbanan. Vi ser spåren, då och då, efteråt.

 

Hur många bilförare fungerar så?

— Stäng av allting VID bilkörning UTOM Bilen och Vägen. Noll mobil. Noll Snack. Bägge händerna på Ratten. Stenhård Max Koncentration på Vägen, Backspeglarna: Kolla vägskuggningar och vägskymningar i mörkerkörning särskilt. Acceptera att det bor Djur i skogarna som ibland behöver gå över. Tänk på det, hela tiden, allt annat är korkat: DJUREN känner Det också. Stressa inte. Stanna och sträck på benen emellanåt om det känns pressande. Släpp fram trafikanter som vill köra om, om det finns plats (Tradarchaufförer är ofta suveräna föredömen). DÖDA alla irritationsmoment. VISA vart Bilen är på väg — så länge bilen ÄR på väg. Mixtra inte (En växande skara bilförare blinkar inte ens, stundtals). Samarbeta, jävlas inte. Kör med nollstress. Det är max fokus.

 

Riv stängslen. Förbjud all form av elektronisk övervakning (polisen frånsett). Döda stressen.

Rensa ut omdömeslösa och ansvarslösa bilförare ur trafiken — inom trafikverket, särskilt.

 

 

 

 

 

LindJÄTTElövet:

 

BEVIS FÖR AVSKOGNINGENS TRÄDDÖDANDE EFFEKT

LindJÄTTElövet (2:an)

SödraMELLANSVERIGE 3Jul2018:

Lövets längd 20 cM, bladstjälkens längd 7 cM, lövets bredd 17 cM, bladet från en ca 1 meter hög rotskottsbuske från ett tydligt döende moderträd

 

 

 

 

 

Ett antal tydligt redan illa medfarna (LIND-) lövträd i en mindre enradig allé (kanske runt 80 år gammal) exemplifierar tidens trender.

— Tre av träden längst ner, helt kala på löv, kapades nyligen (2017). Nya blad (1) har kommit upp från dessa rotrester. Samt i ett av fallen med ännu ett träd som är på väg ut (2), närmast enorma löv från dess rotskott.

— Detaljerna visar på samma princip (Lövträden Signalerar våren 2017) som observerades förra året (LönnExperimentet) och som (delvis än mer) syns i år: Komiskt små rostbruna blad i (ny-) topparna, närmast enorma rejält gröna exemplar nära under.

— Speciellt märkbart på BJÖRK (Lövträden uttunnas) syns nu Juli2018 påtagligt gulnade partier, ibland hela träd kontrasterande mot övrig mera märkbar grönska — stundtals tydligt döende bladverk som i en oktoberbild.

 

NOTERING JunJul2018:

Trädtyperna ALM  AL  LIND (och kanske ASP [mera runda löv än avlånga]) är INTE lätta att särskilja. Webben ger exempel på tiotal olika sorter och typer med stammar som ibland knappast kan skiljas från björktypen.

— Tillsammans med tydliga jätteexemplar ur lövverket — abnorma avvikelser som ovan — blir det hart när omöjligt för en icke-expert att avgöra vad som är vad. Webben, för Sveriges del, innehåller heller ingen direkt upplysande/klassificerande information.

— Jag avböjer att ens försöka med en klassificering här (LIND ALM AL ASP) på grund av svårigheterna att få fram säkra källdata. Fotografierna får berätta sanningen.

 

AvskogningsBeviset2018: HETVÅGORNAS UPPKOMST

EFTER 14 dagars TORKNING I KÖKET:

 

Nr6: Svarta partier — kol — framträder (126) som bevisar inlagrat överskottskol som tagits upp xylemvägen, och som framträder först då avlägsnade löv får torka i köket.

— Liknande torkeffekter framträder från andra områden åtskilda av tiotal kilometer — löv från Alm/Al som tagits från tydligt döende moderträd.

 

 

 

Ovan: Baksidan på Nr6:s framsida uppvisar fortfarande efter 13 dagars torkning i köket växande svarta partier i takt med fortsatt uttorkning, medan övriga blad (för länge sedan) har torkat färdigt. Märkbart svärtade blad i samlingen 12345678: 126, övriga normala.

Mauna Loa Beviset ingår inte i modern akademi. Varför inte då?

— Därför att det jämnar inrättningen (1800+) jäms med noll.

 

 

MaunaLoaBeviset (MLBok)

träd tar inte luftkol; markbiologi och havsbiologi är skilda biodomäner

certifierar bevisgrunden:

— Svärtningen är extra kol från avskogningar (MLBsyntes):

— Överskottskolet försöker återställa Naturskogen som efter en skogsbrand. Men staten 1800+ har ockuperat den landytan så att intet kan återvända. Istället växtstressas allt färre kvarlevande träd på allt mindre landyta med fortsatt tillväxt BTK som ursprungliga Naturskogens. Träden stressas, alltmer, till döds; icke-fossila CO2-överskottet genererar hetvågor. Staten förnekar ansvaret.

 

SVÄRTNINGEN framträder sedan lövet skiljts från moderträdet och får självtorka i rumstemperatur. Svärtningen, se EldTestet, beror på och kommer ifrån ett starkt växtgödande icke-fossilt extra atmosfäriskt dumpat CO2-överskott från ursprungliga levande värmereglerande naturskogar.

 

— Extrakolet påtvingar moderträdet växtstress som dödar det.

Se Träddöden Detaljerat, om inte redan bekant.

 

Överskottet — 37% av MaunaLoaTillskottet (120ppmv år 2015) från runt 1800 — vill tillbaka, som efter en skogsbrand (MLBsynt). Men staten tillåter ingen sådan naturprocess. Staten anser tvärtom — IPCC-samfundet generellt på Planeten Jorden — att ”skogen tar fossilkol”, att avskogning är ”Bra för Miljön” (IPCC-Giftlarm), vilket medför rakt motsatt effekt. Staten skapar, så, allt växande harmoniluckor.

 

Absolut gärna rätta om fel:

 

Staten — IPCC-samfundet, Modern Akademi, Europaparlamentet — påtvingar (DRIFT, inte plan) mänskligheten ett naturmördande samhälle som omöjliggör — hindrar, förstör, fragmenterar, dikterar — individens naturliga intellektuella utveckling. noMACfysik: globalt naturmord. Visa. Mänskliga rättigheter omnämns inte, behandlas med förakt: polis, åklagare, domare, allmänhet.

 

BESLUT utom mänskliga rättigheter är utövande fascism. Naturkaos.

 

 

 

— Lövserien (12345678) 16Jul2018 efter 13 dagars kökstorkning. Ovansidan på (1)(2)(6) tydligt svärtade, men med synbart rena osvärtade undersidor utom (6) som dessutom fortfarande efter nära två veckor inte är helt torrt — svärtan växer (tydligt synligt på ovansidan) i takt med att timmarna går och lövet blir alltmer styvt/torrt. Bladen (3)(4)(5)(7)(8) visar ingen (visuellt märkbar) svärtning — vilket visar/bevisar att tillfället HUR bladen torkat i köket (lövsida upp/ner) är egalt (för löv utan extra kolinnehåll).

 

EldTestet:

    KOLÖVERSKOTTSKOLET I LÖVEN framträder först, successivt, då löven börjar torka — och då enbart i löv med kolöverskott;

— Varifrån kommer kolöverskottet, kan vi sluta oss till det?

    Löv utan kolöverskott (3)(4)(5)(7)(8) visar ingen svärtning vid torkning;

 

— Hur vet man att det svarta ÄR kolöverskott?

— Test med (stearin-) ljuslåga på JätteLövets (2) markant svarta grova bladstjälk, bilderna ovan höger:

— Testa först med kolet på en utbränd tändsticka: För kolet upp nära ovanför ljuslågan, och verifiera/observera att kolet bara visar glöd så länge det befinner sig i hetområdet: ingen eld uppstår.

— Samma test med jättelövets bladstjälk: Exakt samma fason. Ingen tendens till eld/förbränning, endast glödning som upphör med hetvärmen.

   Test med samma ljuslåga på en närliggande icke helt svärtad lövdel som fortfarande uppvisar klorofyllområden, samma blad, visar att eld/gråaska uppkommer där:

 

 

— Svarta delar ÄR utpräglade områden med tydliga kolöverskott.

— När bladvattnet dunstar »kristalliserar» CO2-överskottet synbart över det normala klorofyllinnehållet.

 

    Kolförekomsten framträder ENBART under torkningen;

    Kolförekomstens framträdande under torkningsprocessen kommer INTE från luften i köket (”träd suger växtkolet ur luften”, säger modern akademi. NEJ, säger MaunaLoaBeviset) eftersom inte alla löv uppvisar kolförekomster under torkningsprocessen (mycket starkt argument);

    Endast löv som INTE har överskottskol FÖRE torkningen uppvisar NORMALT utseende också under och efter torkningsprocessen (här två veckor 3-16Jul2018);

    Överskottskolet — som framträder FÖRST under torkningsprocessen — FANNS REDAN LAGRAT I LÖVEN före torkningsprocessen, nämligen tillfört INTE från luften utan från vattnet via växtrötterna:

    Då växtvattnet i löv med särskilt stort kolinnehåll

(bundet överskotts-bCO2 för växtgödningen som tillkommit extra från markrötternas mCO2 via xylem-vattentillförseln, och som lövet omsätter i högre växtaktivitet)

avdunstar, framträder det kolöverskottet tydligt som markanta svärtningar:

    Växtkolet, i vilket fall normal eller abnorm tillväxt, tas via xylem-transportvägen från markrötterna, inte från luften (se FÖRKLARINGEN);

    Gödningseffekten — jättelöven — garanteras av ett högre vattengenomströmningsflöde/tryck motsvarande mera (packat) b¦mCO2 per tidsenhet med tillhörande xylemstress som förr eller senare åstadkommer (kavitering, embolism) att vattentransporten upphör: trädet — mitt under normal högsommar (Juni-Juli) — uppvisar/utvecklar torra grenpartier med LÖVNEKROSER löv som redan är döda eller håller på att dö.

 

Resultaten endast understryker helhetsbilden från Mauna Loa beviset.

 

MaunaLoaKoldioxid NOMENKLATUR — MLBdomänerna:

—————————————————————————————————————————————

eCO2  ..........   Mauna Loa Sommartappets årligt återkommande CO2, deltar inte i växningen, 6ppmv

mCO2 .........   Markbiomassans årligt cirkulerande VäxaMulla kol-syrematerial, 2ppmv

bCO2 ..........   BrandCO2, växtgödare (hydrostatiskt biotekniskt atmosfäriskt övertryck som gynnar högre tillväxt) — samma som efter en avskogning:

— levande mCO2-reglerande träd dödas/dumpas på atmosfären, tills CO2-överskottet det återvänder naturligt till naturskogen. bCO2:et ILLUSTRATION är i vår tid ackumulerat via växande avskogning sedan 1800, se AKT1800: 44ppmv bCO2 år 2015 har tillförts atmosfären av totala tillskottet 120ppmv från nivån (284ppmv) år 1812, varav 63% (76ppmv år 2015) är AGW-relaterat:

— Det ackumulerade CO2-övertrycket från 200 års avskogningar är (nu 2018, MYCKET) stort.

— Det atmosfäriska icke-fossila bCO2-överskottet försöker 24/7 komma tillbaka och återställa ordningen och återupprätta livskraften och livsharmonierna. STATEN 2018 fortsätter 24/7 att hindra den processen.

 

— Rösterna — med trädens egna uppvisade bevisande nekroser — som försöker påpeka det rådande vanvettet från PhD-elitens penningstarka SkogsSällskap

— (»MaktensBoning») som ständigt kapar än mer med följd i ännu mer växande icke-fossilt CO2-överskott (BlåKurvan) enligt »JätteBraFörMiljön» och »Reducerar AGW», inte en anda fossilatom berörd, säger Mauna Loa Beviset

— kallas i vissa uppspelta sällskap för »flummig miljöaktivism».

 

Det är naturligtvis alltid upplyftande — väldigt berikande — att träffa människor i livet som har perspektiv på tillvaron. Särskilda bidrag till naturkunskaperna, och så där. Utbildning.

 

— Hej.

— Hej.

— Var står du politiskt?

— Du menar vad jag har för uppfattning med en pistol riktad mot huvudet?

— ...

— Du ser kort ut till växten.

 

Nr(6) — framsidan, tydligast, fortsätter svärtas

dagligen, mycket långsamt i början:

— SVENSKA STATEN SOM EXEMPEL 2018:

— Hur länge vill DU fortsätta jävlas med att bygga samhällen som 1800+ bevisligt i varje (jävla förbannad) detalj INTE är förenligt Varken med den matematiska fysik som förklarar Stjärnljusen i allmänhet eller Jordbiosfärens Naturharmoni i synnerhet? Visa.

   Säg igen, Sverige, 2018+:

— »För att fortsätta Vårt Genuint Svenska Samhällsbygge är det nödvändigt med vissa människo- och djuroffer».

   Om inte annat:

— Träd fram och bevisa, noga, att framställningssättet är felaktigt, osakligt, grundlöst, kanske rent av skitaktigt. Därför att solen fortsätter bara att skina på, och sekunderna bara tickar iväg dom också. 

   Varken djur eller människor i ett anständigt — människovärdigt — samhälle ska behöva lida minsta obehag bara därför att det existerar ett statsskick (A3). Visa. Sker det, är det fel på skicket, inte naturen. Och då ska — skall — skicket ändras.

 

 

FÖRKLARINGEN Jul2018 finns bara här i Universums Historia — garanterat:

MLBok — detaljerad kemisk-organisk förklaring:

Extrakolet (bCO2) som framträder sedan lövet skiljts från moderträdet är det extrakol som skulle ha floem-transporterats bakåt neråt inåt till andra delar av trädet för särskild tillväxt. Genom att den transportleden upphör då lövet skiljs från trädet, kan lövets interna vattenassocierade överskottskol istället avslöja sig (utkristallisera) då bladvattnet avdunstar.

:

REGNVATTEN löser in naturskogens normalt globalt återcirkulerande mCO2(2ppmv) och Mauna Loa Sommartappets (SD) säsongscirkulerande eCO2(6ppmv), samt markbiomassrelaterat atmosfäriskt icke-fossilt överskott bCO2 från motsvarande tidigare skogsbränder och/eller kalhyggen. eCO2:ets 3ggr större andel än markbiomassans VäxaMulla mCO2-kretslopp deltar aldrig i växningen, endast i xylem-sköljvattnet under växtsäsongen och då tydligen som ett (hydratiserande, vidare nedan) elektrolytmaterial tillsammans med XylemFloem-sköljvattnet:

— Koldioxiden (CO2) löser sig icke-organiskt med regnvattnet (redan i luften före markkontakten) som kolsyra (CO2+H2O=CH2OO2) som sedan kan bilda ytterligare två växtagenter bikarbonat (CHOO2) och karbonat (COO2).

— Dessa hydratagenter (hydrattermen här beroende på antalet närvarande väteatomer: ingen, 1 eller ett par motsvarar olika surhetsgrader hos vattnet, det s.k. pH-värdet)

tillsammans med skogsmarkens särskilda ämnessammansättning (Simard 2012; alla naturskogens växter samverkar i rotverket genom utbyten av näringar och flöden; skog som gallras eller tas bort utarmar eller avlivar — helt — artrikedomen)

bildar grunden för hur varje enskild hydrotrycksbaserad växtart (träd) tillgodogör sig sin speciella hydratisering och därmed ämnestillgång, och som sugs upp av trädrötterna, xylem-transporteras upp till blad&barr, där fotosyntesens hydrotrycksmaskineri avdelar respektive kolnäringsdelar, frigör syre, eCO2 för vidare cirkulering samt det vatten som trädet inte behöver :

 

    blad&barr avdelar kolsyrakol (CH2O) från kolsyra CH2OO2 — syre frigörs (O2);

    blad&barr avdelar bikarbonatkol (CHO) från bikarbonat CHOO2 — syre frigörs (O2);

    blad&barr avdelar karbonatkol (CO) från karbonat COO2 — syre frigörs (O2).

    högre växttryck än normalt medför embolism: xylemkanaler täpps till, näringstransporten upphör.

 

— Hela markbiomassans fotosyntesdrivande hydrotrycksmaskineri går, således i slutänden, bara ut på det ytterst kemiskt enkla kretsloppet:

COO → C + OO → COO. Växter sönderdelar inte vatten, säger Mauna Loa Beviset.

— Förklaringen ovan blir helt omöjlig i modern akademi:

— Mauna Loa Beviset finns inte i modern akademi.;

— Klassificeringen m¦e¦bCO2 finns inte i modern akademi;

— Hydratiseringskomplexet med det centrala avgörande eCO2:et — MaunaLoaBeviset — finns inte i modern akademi. Introduceras det, söndersmulas den moderna akademins teoridelar fullständigt:

— ”Blad&barr tar sitt växtkol ur luften”, ”Växter sönderdelar vatten för syrebildning”, säger modern akademi.

   Se vidare mera utförligt i EXPERIMENTELLA BEGRÄNSNINGAR ¦ SYREFRÅGAN ¦ MAS ¦ JordenBegin ¦ JordenLivet ¦ om ej redan bekant:

   Syret vi andas — tabelldata i JordBiosfären — ingår i CO2-kretsomloppet, det enkla ledet ovan. Och det syret har ingen del i den moderna akademins uppfattning om »växternas sönderdelning av vatten», och heller ingen del i det allmänna atmosfäriska syret (som dessutom har en proportionellt större O18-andel, se TUNGA SYRETS LUFTANDEL), säger Mauna Loa Beviset.

 

    

 

 

bCO2-överskottet skapar det extra lövkolet, inget annat:

— Med global tillväxtkonstant (BTK: mindre tillväxt på ett ställe betyder mera på ett annat) garanteras att varje uppkomst av ett bCO2-överskott — variationer i bio-atmosfäriska tryckfysiken — kompenseras av ett motsvarande högre återväxtsug som naturligt har största potentialen där naturskogen har avlivats:

 

— Enda sättet att återställa tryckbalansen — normalisera bCO2:et till normalt mCO2 — blir att öka vattendraget: Högre atmosfäriskt bCO2-tryck utanför blad&barr tvingar innevarande CO2 i blad&barr att kvarstanna längre tid: — Mera solljus per upptaget CO2 per tidsenhet genererar ett högre hydrostatiskt växttryck i blad&barr. Det högre fotosyntetiskt hydrostatiskt genererade flödestrycket leder till högre b¦mCO2-täthet i xylem-vattenströmningen — samma som mera tillväxt — som återställer tryckbalansen. Därmed regleras bCO2-överskottet ner till normal mCO2-nivå — förutsatt att också bCO2-överskottet verkligen minskar.

 

— Det är inte fallet i vår (elaka) tid: Staten fortsätter att öka på bCO2:et genom ytterligare tidsluckor i naturskogens chans att komma tillbaka: mera avskogning och därmed återväxthinder: bCO2.ets andel ILLUSTRATION ökar hela tiden med minskande levande mCO2, med motsvarande krav på mera vattenflöde, och därmed växtstressen som TRÄDDÖDEN DETALJERAT förr eller senare åstadkommer att xylemrören proppas: trädet dör.

   Se särskild ILLUSTRATION med vidare länkar.

   Staten (globalt IPCC) hindrar Naturskogens återkomst genom att profitera på levande träd, ständigt såga levande, aldrig tillåta naturlig återväxt. Naturbalansen ignoreras.

 

   Naturbalansen kräver att Naturskogen lämnas ifred som en ren biologisk hälsogrund. Jämför TEKNIKFÖRKLARINGEN. Naturskogen är kroppen vi har utvecklats i, lever i, och fortsätter utvecklas i. Men statsrättsmänniskornas fortsatta vanvett — modern akademi med sin speciella kosmologiska syreuppfattning (Se Syrefrågan) — medför, tydligen och bevisligen, allmän biologisk obalans.

   Situationen är helt ohållbar: staten måste upphöra med verksamheten. Omgående.

 

Haken är den, att statsrättsmänniskan (1800+) aldrig har förstått, eller intresserat sig för att förstå naturgrunderna (Jämför Sanningens Bortgång), utan vill framstå som Bestämmare, Härskare, och Förnuftets Absoluta Auktoritet i den egna fortsatt nitiska sanningens förnekelse. Attityd.

 

   Under den utvecklingshistorien »har det rullat på» i 200 år: »inget speciellt märkvärdigt»: »bara en mindre samling flummiga miljöaktivister ingen behöver bry sig i». Plötsligt slår Naturen tillbaka; förödande konsekvenser visar sig som går ut över allt levande; tidigare »trygga idylliska miljöer» rivs upp i rena katastrofer.

   Naturen svarar, absolut:

 

— NATURBROTT — otrygghet, ohälsa — existerar bara i samhällen där mänskliga rättigheter inte utvecklas.

— BESLUT utom människovärdighetens erkännande K1 UDHR10Dec1948 är utövande fascism:

 

— Samhällen som inte utvecklas efter naturen, statsförvaltningsskick 1800+ som inte frågar efter naturens förutsättningar och ordningar utan ävlas att uppfinna egna herrefolksidéer och pracka på befolkningen dessa som »naturvetenskap» och »lagar och ordningar», jämför TEKNIKFÖRKLARINGEN, utvecklar helt följdriktigt kaos. Bevisligt i varje detalj. Mänskligheten i vår tid 1800+ är — smärtsamt — förledd. Alldeles helt solklart uppenbart.

 

   Situationen är helt ohållbar: staten måste upphöra med verksamheten. Omgående

— Fram tills dess kommer mänskligheten att fortsätta utsättas för — som ovan — statsmakternas fortsatt underhållna växande otrygghet — från alla möjliga håll.

 

NOTERA speciellt Nr5 som inte uppvisar någon (nämnvärd) mängd extrakol efter torkningen:

 

 

Baksidan (vänster) hos Nr5 visar svaga rostbruna toningar som antyder en blygsam mängd extrakol. Det (Lind-) bladet motsvarar alltså ett mera normalt friskt träd — men med visuellt tydligt begynnande tendenser att, längre fram, sluta som de andra om ingen trendändring sker: nersågning. Ännu en förlorad hemmamatch.

 

 

 

 

 

Nekroser hos Tall-Gran-En 2018:

 

Som MLBsyntes efter en naturlig skogsbrand — där återtillväxt inte tillåts: UPPREPAD AVVERKNING:

— Atmosfäriska icke-fossila CO2-överskott (tryckfysik) från en skogsbrand bCO2 samlar sig lättast  till brandområdet: mest öppna, max tillgängliga, tillväxtlokal.

 

Sedan på exakt samma sätt för varje sågad levande syreproducerande träddel: bCO2-överskottet som den delen reglerade dumpas på atmosfären, och största återväxtsuget blir — utan undantag — på avlivningsstället (BTK).

 

   Så blir stora avverkningsområden också stora naturliga samlingsplatser för motsvarande mängd atmosfäriskt dumpat bCO2. Sett globalt utspritt (RÄKNEEXEMPEL ¦ TermoResistansen 1) gör det extra bCO2-et från skogsavverkningarna ingenting märkbart åt den globala uppvärmningen som sådan. Däremot, CO2-gasens tyngd (U=44) i samlingar över mindre lokaler:

— Tendensen att samlas mot marken av tyngdkraften (vid vindstilla) medför samtidigt tendens att bilda »hetgasstråk» med katastrofala effekter på en relativt liten begränsad Jordyta. Hetvågornas uppkomst kan förstås/förklaras på den mekaniken. Och där — i kanterna på alla öppna områden: tätbebyggelse, kalhyggen, vägsidor — finns de mest utpräglade möjligheterna från det extra bCO2:et från skogsavverkningarna att åstadkomma maximalt extra träddödande effekter: hetta, torka: avskogningen kväver kvarlevande.

 

    bCO2-övertrycket medför gödningseffekter på kvarlevande.

    bCO2-mängden medför särskilda (elekro-termo-tekniska) heteffekter.

    bCO2-mängden medför högre elektrisk ledningsförmåga: mera åska

 

 

Se även särskild sammanställning i översikt över HELA VÄGOMRÅDET 2018 om ej redan bekant

Nekroser hos Tall-Gran-En

TRÄDER DÖR FÖR ATT NATURSKOGEN 1800+ ÄR UTSATT FÖR VÅLDTÄKT:

BIOKROPPEN är till för biologiskt livsuppehållande balans. Inget annat.

— Tafsas den på, uppkommer oåterkalleligt obönhörligt bioteknisk obalans.

KROPPEN VI HAR UTVECKLATS INOM OCH FORTSÄTTER UTVECKLAS INOM — naturskogen — är inte till för att tafsas på: sågas levande.

— VEM VUXEN SVENSK har problem — fattningsmässigt, förståndsmässigt — med den existensgrunden? Någon enda? Visa.

Alltsammans i försorg av MAUNA LOA BEVISET genom GRUNDBEVISETingår inte i modern akademi.

 

 

Förekomsterna nedan i Dokumenterad Färdväg är de här särskilt dokumenterade genom Mellansverige.

Fotografierna nedan är endast ett snävare urval efter olika aktuella vägavsnitt Våren-Sommaren 2018.

 

— Vi kan enkelt konstatera att nekrosbilden generellt är i växande om redan avbarrade grendelar uppträder tillsammans med tydligt nybildade bruna barravsnitt i grentopparna, vilket bevisar att ytterligare pågående avdöd sker.

— Genom att förekomsterna i allmänhet 1. kontrasterar tydligt och 2. syns direkt på enskilda träd, och 3. mängden träd är STOR, är mängden möjliga observationer (numera Jul2018) närmast enorm. Jämför Svenska förekomster redan 2015 (Träddöden2015). Bilderna nedan visar typformer efter genomfarna områden Jul2018.

 

Kalhyggen HGS -- LandEffekter av Sveriges pågående naturmord: Se även UPPKOMSTEN AV HETVÅGOR

 

         

 

 

 

Kolla den här GammelGranen vid en vägsida — tydligen nyligen angripen, och det omfattande också. (Rad5 ¦  2Jul2018—E12  ¦  261,263,264,264):

 

 

 

Granen i bild ovan höger (Rad4 ¦ 2Jul2018-E12  ¦  Bild--170) — 15 KM ifrån granen i bild ovan vänster är just på väg att börja uppvisa samma fason:

— tydligt gulnande barr en decimeter innanför grentoppar som ännu visar mera gröna/friska barr.

 

 

— AmenHERREguud. Det beror ju på den fruktansvärda HETTAN Denna sommar!

— Ja det gör det va. Och som kommer varifrån då, sa du?

   Visa.

   Absolut ytterst gärna rätta om fel.

 

Ämnet gäller naturvetenskap: möjligheten att bygga kultur och civilisation tillsammans med naturen: rätten till liv, frihet och personlig säkerhet (A3). Inget annat.

 

Kolla Avskogningen Samma Region. Definitivt inte AGW (HavsEffekter särskilt).

Säg gärna igen.

Testa HETVÅGOR — tydligen i växande förekomst.

 

 

Nekroser TallGranEn HELA VÄGOMRÅDET 2017-18:

 

 

NEKROSER på TallGranEn 2017-18 Sammanställning med godtyckliga bidrag Uddevalla-Härnösand

HELA VÄGOMRÅDET Uddevalla-Härnösand 2017-18

SÄRSKILT UTVALDA FOTON SOM VISAR OCH BEVISAR TILLSTÅNDET

 

Kalhyggen HGS

         

SUNNANSJÖ--HAGFORS--SUNNE--Uddevalla-BOKENÄSET

Område:

 SUNNANSJÖ--HAGFORS--SUNNE--Uddevalla-BOKENÄSET. Omarkerade vägavsnitt också omfattande förekomster, men inte här i foto.

BOKENÄSET--MARIESTAD. Se MLBsyntes.

Område:

BOKENÄSET--MARIESTAD. Omarkerade vägavsnitt också omfattande förekomster, men inte här i foto.

NEDRE SILJAN--HOFORS--VALBO--VOXNA. Se MLBsyntes.

Område:

NEDRE SILJAN--HOFORS--VALBO--VOXNA. Omarkerade vägavsnitt också omfattande förekomster, men inte här i foto.

HÄRNÖN-Härnösand. Se MLBsyntes.

Område:

HÄRNÖN-Härnösand. Omarkerade vägavsnitt också omfattande förekomster, men inte här i foto.

 Se MLBsyntes.

 

KOMMENTAR:

— I tydligt växande.

    

 

 

 

 

Lövträden Uttunnas 2018:

 

TYDLIGT GULNANDE UTTUNNADE LÖVVERK FRAMTRÄDER Jul2018

LÖVTRÄDEN GULNAR, LÖVVERKEN UTTUNNAS

— Se även trädgruppen med JätteLINDlövet.

 

 

Kalhyggen HGS

         

 

 

 

Titta själv. Att döma av omfattningen i min referens, syns exempel med spridning överallt där speciellt närliggande kalhyggen och kanter kring vägsidor breder ut sig:

— Nekroserna (i inledningsskedet) framträder tydligast i skogskanter, särskilt utmed vägsidor, ytterst på trädgrenar, samt i trädtoppar.

 

INLEDNINGEN: Avskogningen kväver kvarlevande genom den allt växande icke-fossila CO2 dumpningen på atmosfären som de levande naturskogsträden en gång ombesörjde:

— Drygt 30% MLBsyntes av Naturskogen (1800) har redan försvunnit på runt 200 år: Deras naturliga CO2-reglering ligger nu på atmosfären — SOM EFTER EN SKOGSBRAND — och bara väntar på att få komma tillbaka: Hela och återställa naturbalansen. Men staten vägrar acceptera det;

 

Befolkningen tvingas att medverka i fortsatt naturmord. MaunaLoaBeviset har uppdagat hela den förklarande historien.

 

Den allt högre atmosfäriska icke-fossila CO2-halten

 

fortsatt avskogning medför allt färre kvarlevande ursprungliga naturskogsträd (medellivslängd 200 år) på allt mindre kvarvarande naturskogsyta, vilket med fortsatt konstant Jordbiosfärisk tillväxtkonstant  BTK  medför att varje återstående kvarlevande träd måste prestera allt mera

 

tvingar/göder kvarlevande att prestera allt mera, vilket träden inte är byggda för.

— Följden

— enda tillgängliga rationella logiska förklaringen till förekomsterna

— blir att träden stressas till döds. Se Träddöden Detaljerat om ej redan bekant. Se även mera utförligt relaterat/komprimerat i MLBsyntes.

 

 

 

 

 

Nekrosa Trädgrupper 2018:

 

 

NEKROSA TRÄDGRUPPER — the final countdown

 

 

Bilderna nedan 2015-2018 är från olika delar av (södra) Mellansverige (Nedre Siljan).

— Förekomsterna är ännu relativt sällsynta, och man måste leta (noga) för att hitta typexempel.

— Förhoppningsvis är bidragen nedan unika i den här författningens ljus: vi vill inte se flera.

   (Jag vägrar gå ut och leta — bara om något händelsevis hittas dokumenteras det;

   Sverige befolkas av flera människor än bara fem enda: titta själv).

 

 

 

 

 

 

Ännu 2018 finns veterligt i Sverige inte tillnärmelsevis den typ av omfattande träddöd som vissa regioner i Nordamerika uppvisar.

— Men det finns kandidater. Vi ser dem i skogsranden, invid vägkanter där den inre skogens träd står mera skyddade av det egna inre skogsfältet och inte är lika utsatta: Gallrad skog löper definitivt större risk än naturligt artbefolkad naturskog — och uppvisar dessutom större uttorkningsrisk/brandrisk:

— Naturligt tät utfyllande skog/grönska bevarar skogsmarkens fukt mera effektivt än inträngande sol och vind mellan allt glesare/torrare trädbestånd.

 

 

 

 

 

KONSEKVENSERNA: Se även särskilt Konsekvenserna i Närbild, om ej redan bekant:

    

 

 

VILKA ÄR AVSKOGNINGENS KONSEKVENSER?

— Mera Sår. Mera åska — faktiskt.

 

Med redan 30% av Naturskogens växtyta borttagen på 200 år och den visuella situationen som omger oss, finns inte mycket att välja på. Natursåret är uppenbart.

 

— Träddöden.

— Och hur kan du vara så bombsäker på det?

INLEDNINGEN:  Det finns en Naturskog (Grundbeviset)

  <