UNIVERSUMS HISTORIA | Naturvård | 2013X13 a BellDHARMA production  |  Senast uppdaterade version: 2017-10-09 · Universums Historia

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER  ·  förteckning över alla webbsidor

 

Naturpreferenserna | StatsBegreppet REKREATIONSSKOG | NaturSkogen | Protester mot NATURFÖRAKTET I STATEN | Skogens Bästa | SkogsvårdStaten | FriSikten

 

 

 

NATURVÅRD i relaterad fysik från NATURPREFERENSERNA: omsorg om och bevarande av preferenserna i naturbegreppet [Se även NATURSKOG]. Se även i Naturvård i etablerad mening och VärmePAUS.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 5Maj2013  E9  Bild90 · Nikon D90 — Angående Statens och Kommunens uppmärksammade UPPENBART SJUKA NATURUPPFATTNING — civilisationens återerövring

 

ORSAKENSTATEN ATTACKERAR NATURENCyklaNaturpreferensernaHarmonibegreppetEkologiExempletRekreationsbegreppetSkogensBästa

STATEN SAKNAR NATURPREFERENSER

— fredliga fängslas [] sedan 1870 [] trots noll hotbild []:

— naturgrunderna föraktas [], våldet sprids ohejdat []; idag [2013] sprider staten/kommunerna kaos tydligt [Rekonstruktion i Exempel].

— Se även Hur Kommunavverkningarna bidrar till den globala uppvärmningen.

 

 

 

Statens allmänna oskick i naturvården

Varför har naturpreferenserna undgått den moderna akademin och dess allmänna lärosystem?

— Undervisning, begreppen om intelligens, omdöme, omsorg, skick, vård och förnuft ligger alla — vad vi vet och har förstått — i naturpreferenserna.

— Men hur vi än letar [2013], tittar efter och söker, hittar vi ingenting av dem i det som Staten och Kommunerna ger ut: Medan naturen söker hela, sågar Stat/Kommun ner.

— Naturen innehåller tydligen avgörande gestaltningsgrunder för människans sociala och mentala hälsa som Staten uppenbarligen inte SER, inte känner till, saknar kraft att beskriva.

 

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 22Jul2013 E22 Bild34 · Nikon D90 — Angående Statens och Kommunens uppmärksammade UPPENBART SJUKA NATURUPPFATTNING — civilisationens återerövring

 

 

Kärleken till NATUREN är också kärleken till Kvinnan [tjejerna generellt — inte minst INBÖRDES sett]: skönheten, renheten, inlevelsen, fridsamheten, extasen. NATUREN generellt är helt klart en HON: kunskap, visdom, kärlek.

 

 

— Tydliga Exempel följer [Bildexempel i Begreppet Rekreationsskog], [AGW-exempel];

— Följande genomgång belyser centrala, avgörande aspekter, och tjänar med det en grund för vidare utvärdering.

 

Naturlig tillväxt 2013 behandlas tydligen av Staten/Kommunerna som en fiende; [Förklaringen] · [ORSAKEN]:

 

— något som ska sågas ner, tas bort, inte få finnas:

 

 

Exempel på Kontraster mellan Stat och Natur — enligt naturpreferenserna i Den Naturliga tillväxtens förebild — se även Statens Mening om Röjning och Skogsvård:

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE: 3Jul2012 E12 Bild131 —  20Apr2012  E1  Bild110 · Nikon D90

 

 

Staten/kommunerna sågar 2013 ner naturskogarna i bostadsområdena — ingen information ges — och ersätter naturprakten med något som ser ut som pinkställen för vovvar: enstaka, fristående träd, typ ovan höger: gamla får inte växa tillsammans med unga, får inte skymma varandra: uppenbart och direkt vanvettiga värdesyner/naturvandalisering påtvingas betraktaren.

 

I anslutning till förödelsen hittar vi via webbsökningar [Sep2013] ord som skogsvård, inte skogsEXPLOATERING; miljövård, inte miljöEXPLOATERING; naturvård, inte naturEXPLOATERING; Naturvård, Miljövård, Skogsvård är enligt medfödda naturpreferenser att låta naturen vara ifred — OCH DÄRMED SÖKA HARMONIN I LEVNADSSÄTTET MED DEN PROFILEN SOM FÖREBILD

— det som Staten och Kommunerna 2013 har Garanterat Problem med: utarmad mänsklighet, uppenbarligen på gränsen till fullständig kollaps att döma av DE SYNBARLIGA naturvandaliseringarna.

 

 

Rekonstruktionsexempel som visar Statens/Kommunens uppenbara brist på naturförstånd — grundbegreppen som berör människans biologiska, sociala och mentala hälsa och välbefinnande. Vidare i REKREATIONSSKOG:

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE: 30Maj2013  E10  Bild1 —  14Aug2011  Excur16  Bild Skog1_3 · Nikon D90

 

 

Ungefärlig rekonstruktion av en Ursnygg Björklund [föreställande höger] som Staten/Kommunen [aktuella vänster] vandaliserade hösten 2011: Öppet Blödande Natursår.

— Uppenbarligen INTE förrän den typen av kommunalt ansvariga ersätts av människor som SER förödelsen för vad den är — och föregående ställs under obligatorisk VÅRD — kommer en ändring.

 

 

PRÖVNING AV ORSAKSBILDEN SOM ANTYDER ATT staten främjar allmänt förakt för det medfödda tjejvettet: förakt för fridsamhetsgrunderna med exempel från polis, åklagare och domare under 1900-talet, förakt för begrepp om sundhet, ordning och skick, omsorg och vård — i statens praktik som ovan ersatta av motsvarande exploateringsbegrepp i tydlig kontrast mot naturpreferenserna för ett lika uppenbart tydligt utnyttjande för egen hävd, vinning och territorium.

   Var finns informationen, beskrivningen, förklaringen till vad som pågår i naturvandalismens uppenbara ljus?

   Jag ser ingen.

   Om vi enbart på Webben (2013) försöker leta i NATURVÅRDSTERMER efter något uppslag som kan förklara vad det är som pågår är det enda som syns i etablerad skrift termer begrepp och standardiserade normer [StatenSkogen] som utgår frekvent från Staten men som alldeles tydligt avser miljöexploatering, naturexploatering och skogsexploatering. Samhörigheten mellan den typen [STATENS MENING] och naturstympningarna i boendemiljöerna [2013] är uppenbar — men för stadsbildens orsaker verkar kalhyggesverksamheten — skogsexploatering — INTE direkt vara den rationella förklaringen.

 

NaturVÅRDexploatering

Sammanställt EXEMPEL på kontrast mellan naturskog(vänster) och naturvandaliserat område (höger):

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  3Jul2012  E12  Bild131 —  23Mar2012  M3  BildC18 · Nikon D90:

 

 

Enda mest naturbevarande sättet att avverka skog, är att plocka ur enskilda träd ur ett valt område naturskog, stubbfräsa, lämna rotverket kvar, och ersätta uttaget med en ny planta, med STORA mellanrum — dessutom utan att vandalisera övriga partier med skogsmaskiner som våldtar marken och efterlämnar synliga naturkaos. Men KOSTNADERNA för den typen inryms inte i vårt nuvarande samhällssystem: man har ingen teknik för det. Konsekvensen visar sig istället i våldsamma naturvandaliseringar som resultat av industriell skogsexploatering. Samma typ men i mindre skala syns numera också i bostadsområden.

 

Naturvandaliserat område är område som inte ansluter till naturpreferenserna: bara människan kan åstadkomma det [SkogsvårdStaten].

 

 

Det är svårigheten i denna framställning — den kompakta skriftliga informationstystnaden från Stat och Kommuner — just att försöka få fatt på DEN SAMMANHÄNGANDE anledningen till den uppenbara, och framför allt plötsliga (från runt 2010), och tydligen omfattande Statliga/Kommunala naturattacken: tydlig naturförödelse. Olika fragmenterade uppslag från webbmaterial har visat sig under utformningen, och på den vägen har en allmän bild formats som FÖREFALLER kunna förklara den beklämmande helheten — inkluderat den uppenbart sinnessjuka Statsordning [KommunalKRIGSZON] [TrafikverketSUMMA] som bär ansvaret för förödelsen. Se även från ORSAKEN.

 

BILDBEVISEN SOM VISAR ATT STATEN UTFÖR SYSTEMATISKA ANGREPP PÅ NATUREN — våldets och otrygghetens allmänna utbredning — det allmänna föraktet för fridsamhetsgrunderna,

StatensPacifisthat

Statens allmänna våld på HARMONIBEGREPPET

dödspsykningarna mot fredliga existenser under 150 år från polis, åklagare, domare,

— Våldsvägraren påtvingas våldsbegrepp — krigsman — av polis, åklagare och domare för tillfället att få anklaga honom för brott enligt brottsbalken (12 kapitlet, ”krigsman som olovligen … dömes för”) i olika stycken och paragrafer; våldsvägraren skälls ut offentligt, hans inställning misshagliggörs, hans sätt att leva misskrediteras och utmålas som olika defekter; läkare uppmanar våldsvägraren (typiskt) ”skaffar du dig inte ett idiotintyg kommer det här med polishämtningarna att upprepas”. Misshandeln upprepas systematiskt, med successivt längre frihetsberövanden: hot om att använda våld från polisen, upprepade polisförhör, rättegångar, frihetsberövanden. Misshandeln och människoföraktet är uppenbar, förtalet från polis, åklagare och domare som påtvingar våldsvägraren våldsbegrepp är faktum som ligger till grund för dödspsykningarna mot våldsvägrarna. Det finns ingen hotbild. Våldsvägraren har inte gjort sig skyldig till något brott, inte på något sätt.

— Allmänheten [Folkstormarna mot våldsvägrare i massmedia] behandlar våldsvägraren som skit, inte sällan som en potentiell allmänbrottsling som ”försöker strejka sig ifrån lag och ordning”. Allmänhetens idé om lag och ordning har urartat.

— Det finns ingen annan grund att RELATERA DET HEJDLÖSA VÅLDETS UTBREDNING PÅ än den grunden: allmänt fridsamhetsförakt, sanningsförakt [SANNINGSBEGREPPET], förakt för  och oförmåga att leva tillsammans med fredliga existenser, kvinnohat, kvinnoförakt, oförmåga att förstå harmonigrunderna med respekt och fridsamhet, i allt med TYDLIGT EXPLICIT förebild av en tillhyggesinrättning som drog in i Europa över en natt 1870 [TILLHYGGETS ÖVERHET] och proklamerade överhöghet med hot om bestraffning om överheten inte åtlyds (människorna ska utkämpa blodsfejder om VärldsFurstarna inte är överens), och som blivit PRAXIS inom polis, åklagar och domstolsväsendet: Statens systematiska dödspsykningar mot fredliga existenser under 1900-talet.

— Nu börjar Staten/Kommunerna också ge sig på Naturen — tydligen — i en omfattning vi aldrig sett förr; Anledning, som det får förstås — det finns här veterligt inget annat att välja på:

— Därför att våldsproblematiken i samhället nu explicit under 150 år — statens allmänna förakt för Naturen [HarmoniBegreppet] [Naturpreferenserna] [Entropibegreppet i modern akademi = kaos råder] [Herrefolksmentaliteten] — har intvingat befolkningen i en återvändsgränd med följande tydliga väggmeddelande: fortsätt stöd våldets ohämmade utbredning genom att nu också [2013] [TrafikverketSUMMA] börja såga ner naturen, sänka naturpreferenserna ännu mera: mera våld, mera oförnuft, eller släpp de fredliga fria: ge dem återupprättelse, välkomna dem i de Europeiska parlamenten, sluta dödspsyka dem och sluta driv ut dem ifrån samhällena. Jämför beskrivningssättet i KommunalKRIGSZON och ORSAKEN.

Idag [2013] skyddas överträdarna genom att man inte KAN vidtala deras kategori av principeftersom »maskinfelet» inte får omnämnas, ’för då måste vi erkänna våldsvägrarnas rätt också’ = börja TALA MED VARANDRA OM fridsamhetsgrunderna av princip, och vilket vi redan VET [Folkstormarna mot våldsvägrare i massmedia] Staten/Allmänheten hatar djupt och innerligt.

Sanningsbegreppet utpekar att Kunskapen är fridsamhetsgrundad. Det betyder att Staten redan förlorat den här bataljen.

 

med allmänhetens högljudda bifall [Folkstormarna Mot Våldsvägran], och vilken ohämmade verksamhet av princip, som det tydligen får förstås, bär ansvaret för förödelsen [Förklaringen]:

 

Vad bilderna visar, som det uppenbarligen får förstås med grund i naturpreferenserna:

 

— Staten kan UPPENBARLIGEN INTE harmoniera sin egen byggnorm med Den Naturliga Byggnormen: den, som bevisar, exemplifierar och ständigt påminner den enskilda människan om INNEBÖRDEN AV grundbegreppen i renhet, hälsa, skönhet, ordning, vård och skick, omsorg: orörd natur.

 

BILDEN AV STATEN I DET BELYSANDE LJUSET VISAR UPPENBARLIGEN ATT STATEN HÅLLER MÄNSKLIGHETEN FÅNGEN I DJUPA KUNSKAPSMÖRKER — se EkologiExemplet ; Kunskap har ERSATTS MED EXPLOATERINGSBEGREPP — ensidig självhävd med krav på eget utrymme [ExempelKunskapDirekt] [StatsFröjden]; Omdöme har — i speciellt uppmärksammat historiskt ljus av Statens fridsamhetshat — ersatts med TYDLIGT PARANOIDA FÖRESTÄLLNINGSSÄTT [TrafikverketSUMMA] SOM UTPEKAR FÖREKOMSTER AV OTRYGGHET — rädsla för att antastas — SOM SKA BEKÄMPAS MED FRÅNVARO AV NATURLIG VÄXTLIGHET [ExempelTrafikverket] [TrafikverketOtrygghet] — i allt, precis exakt motsatsen till naturpreferenserna: kunskapens, hälsans, sundhetens, lugnet och rons bevarande.

 

 

Fröjden i att få se hur den orörda naturen växer och utvecklas, hur begreppen om naturkunskap, naturvård, ordning, skick och sundhet ser ut i naturdjupen, doften av utvecklande syregivare:

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Apr2013  E1  Bild15 · Nikon D90 Se även Hur Kommunavverkningarna bidrar till den globala uppvärmningen — samma principiella FYSIKNETTO som fossil förbränning:

 

 

Avverkningen bilden ovan verkställdes plötsligt och med hast 2012 — omfattande — i en stor region; exakt hur omfattande finns här ännu inga uppgifter om. Ingen som helst förvarning gavs. Ingen information. UPPFÖLJNING Sep2013: Personal från Kommunen drar runt i samma stråk, och mejar ner det som växt upp, låter riset ligga kvar, blottar återigen samma kvarlämnade rester som ovan. Den verksamheten kommer tydligen att upprepas. Vad jag vet: Aldrig har — här veterligt — något liknande tidigare skådats. Se vidare i NATURPREFERENSERNA och Konsekvensen om ej redan bekant.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Apr2013  E1  Bild23 · Nikon D90:

 

 

Besök i regionalt inbördes närliggande kommuner för undersökning av motsvarande, bekräftar: ALLA KOMMUNER I OMRÅDET VERKAR HA PRAKTISERAT SAMMA SÄTT. Men: Ingen information. Allt nersågat i anslutning till vägar, cykelleder och gångstigar; Återväxten mejas ner, systematiskt, enligt någon plan som kommuninnevånarna tydligen inte får kännedom om — eller anses omyndiga att ta del av.

— URSÄKTA: Tammefan varenda skönt ställe som tidigare fanns har nu mejats ner: cykelstråken med ANBLICKEN AV URSKÖN ORÖRD NATUR, kilometer efter kilometer, mil efter mil, har bara försvunnit med en ersatt anblick av VANDALISM. SensMoral: KillMe. Jag vill INTE vara här längre. Skit ner dig. Ska jag ta cykeln för tillfället att åka ut och SE den här skiten? Aldrig i livet. AGW-exempel visarStatens/Kommunernas fantastiska miljömoral.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Apr2013  E1  Bild22 · Nikon D90:

 

 

NATURLIGA HARMONIPRINCIPENS BEVARANDE — ge tillbaka lika mycket som tas — är här tydligt satt ur spel: Här är det någon som tydligt och ensidigt försöker hävda sig över naturen.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 18Mar2012  M1  Bild  AvverkningS2_097 · Nikon D90:

 

 

Strax efter avverkningen [2011], i början på 2012. Den Urvackra Björklunden [ÄNNU MERA NU NÄR DEN ÄR BORTA naturligtvis] som bara sågades ner alldeles intill cykelvägen. HARMONIPRINCIPENS BEVARANDE — ge tillbaka lika mycket som tas — gäller uppenbarligen inte för Staten/Kommunerna. Är det någon som har fattat vad MILJÖMORAL går ut på, här? Visa. Se AGW-exempel.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 18Mar2012  M1  Bild  AvverkningS2_134 · Nikon D90: Ska kommuninnevånarna cykla omkring för tillfället att tvingas titta på den här skiten: naturstympningar i mängd.

 

 

Nu [Apr2013] återstår en utarmad, uttunnad, tydligt naturvandaliserad version typ pinkskog för vovvar — som man helst tar omvägar för att slippa deprimeras vid åsynen av.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Apr2012  E1  Bild99 · Nikon D90:

 

 

Kommunens kvarlämnade rester bara understryker det omedelbara intrycket av förstörelse, naturvandalism, en Stat/Kommun som INTE kommunicerar med sina innevånare.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 18Mar2012  M1  Bild  AvverkningS2_128 · Nikon D90:

 

 

Ingen utfyllande växlighet får tydligen förekomma mellan träden. Heller får tydligen ingen blandning av ungt och gammalt förekomma. Det är bilden av ett skräckvälde som breder ut sig.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 18Mar2012  M1  Bild  AvverkningS2_126 · Nikon D90:

 

 

Naturvandaliseringens exempel avlöser varandra med rester som vräker sig visuellt naturskrikande in i betraktarens ansikte. Man tar omvägar för att slippa mötas av den anblicken.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 21Mar2012  M2  Bild  AvverkningS3_003 · Nikon D90: Men herregud, vad har dom gjort!

 

 

Människor som utan upprörda sinnen kan åse exemplen ovan — tydligt naturvandaliserad skog — kanske skulle vilja exemplifiera naturförståndet beträffande noll empati och fridshat. Visa.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 23Mar2012  M3 Bild AvverkningC1_047 · Nikon D90:

 

 

PRINCIPEN [efter 2012] möter en överallt: skönhetsförakt, fridsamhetsförakt, harmonibespottelse. Cykelvägar och trafikleder generellt, kilometer in och kilometer ut; mil efter mil.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 23Mar2012  M3 Bild AvverkningC1_026 · Nikon D90:

 

 

Ingen information. Inget varskoende. Begreppet HARMONI förefaller här särskilt prioriterat i Staten/Kommunens naturengagerade verksamhet: DIREKT nollkontakt.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Apr2013  E1  Bild236 · Nikon D90:

 

 

Enorma avverkningsmängder möter anblicken i nära anslutning till boendet — just där naturpreferenserna behövs som allra mest. Jämför också EkologiExemplet med AGW-exempel.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Apr2013  E1  Bild203 · Nikon D90:

 

 

Vägavsnitt efter vägavsnitt, kilometer efter kilometer. Fantastiska utsikter. Verkligt läckra utflyktsmål för hela familjen.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Apr2013  E1  Bild117 · Nikon D90:

 

 

Mil efter mil. ELEMENT som försöker hävda sig över naturen har Historien redan visat många facit för, hur det går generellt med den typen. Var finns informationen? Jag ser ingen.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Apr2013  E1  Bild115 · Nikon D90:

 

 

Naturstympningarna läggs upp på hög — där det inte lämnas kvar vid vägkanterna.                                                                                                               

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Apr2012  E2 Bild8 · Nikon D90:

 

 

Periodvis ser man långa vägsträckor med tydlig naturvandalism [NaturVÅRDexploatering] i den närliggande skogen vid sidan av själva de s.k. Natur- och cykellederna.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Apr2012  E1  Bild152 · Nikon D90:

 

 

OM något tidigare i historien har skådats, finns i så fall vad jag vet inga dokument som berättar: Den här vägnära skogstypen är av allt att döma exceptionellt unik i mänsklighetens kulturhistoria.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 23Mar2012  M3 BildC1_047 · Nikon D90:

 

 

Sönderslitna ungträd som inte får utvecklas, inte får finnas till, unga och gamla som inte får växa tillsammans, Naturen som strävar att hela det blödande natursåret, Staten som river upp det.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Apr2013  E2  Bild9 · Nikon D90:

 

 

Man låter förödelsen ligga helt öppet och fullt synlig efter vägkanterna. Någon strävan [Återhämtningen] att ersätta de borttagna naturvärdena syns inte till. Var finns informationen? Jag ser ingen.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 12Maj2013  E4  Bild4 · Nikon D90: Trädfällningarna utmed ordinarie biltrafikleder: samma här: Var finns informationen? Jag ser ingen.

 

 

Förödelsen omfattar även vägkanterna kring ordinarie motortrafikleder — mil efter mil. Avverkningen lämnas liggande. Opposition finns, se StädaVägen. Men vem bryr sig?

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 12Maj2013  E4  Bild5 · Nikon D90:

 

 

Långa vägavsnitt med nedfällda ungträd — långt upp på vägvallarna — som bara lämnats liggande: Var finns den läsbara informationen? Jag ser ingen. Förödelsen är omfattande.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 12Maj2013  E4  Bild19 · Nikon D90:

 

 

Kilometer efter kilometer, mil efter mil. Vägkorsande gång och cykelstråk med tydligt naturvandaliserade partier varierar upplevelsen. Jaa. HaDuTett.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 16Maj2013  E6  Bild222 · Nikon D90:

 

 

Förstummande nedstämmande naturvandalism — i närliggande skogspartier parallellt vid sidan av cykelvägar. Informationen om NOGSAMHET I DEN UPPENBARA NATURFÖRSTÖRELSEN? Jag ser ingen.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 12Maj2013  E4  Bild47 · Nikon D90:

 

 

Överallt samma bild av naturvandalism. Den kom som över en enda natt. Ingen information. Inte ett ord.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 12Maj2013  E4  Bild45 · Nikon D90:

 

 

Varför undanhåller Staten/Kommunerna information om förestående allvarliga naturingrepp? Därför att Staten inte har någon sådan värdesyn: naturpreferenserna, harmoniprincipen, AGW-exempel.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 17Maj2013  E7  Bild3 · Nikon D90:

 

 

Att döma av den samtidiga, geografiska, omfattningen är det tydligt att verksamheten har någon centralt statlig uppdragsgrund och anställning. Men ingen läsbar upplysning syns till.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 17Maj2013  E7  Bild2 · Nikon D90:

 

 

Webben har eftersökts på snart sagt alla möjliga områden [Sep2013]. Men ingenting har hittats som ansluter till ovanstående — utöver artikeln från Osby Kommun och Karlshamns Kommun.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 16Maj2013  E6  Bild229 · Nikon D90:

 

 

Helt ohämmat verkställs vandaliseringen helt nära trafikstråk — vägar, cykelleder. Ingen som helst info. Se även Exempel från Naturvårdsföreningen.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 16Maj2013  E6  Bild224 · Nikon D90:

 

 

Där man förut [före 2010-2011-2012] kunde se naturlig prakt och skönhet alldeles i anslutning till gång och cykelvägar och vägar i allmänhet finns numera bara kvarlämnad förödelse.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 17Maj2013  E7  Bild19 · Nikon D90:

 

 

Ingen här veterligt vettig människa tar ut cykeln för tillfället att få veva fram pedalerna till ovan visade exempel. NaturHånet skriker en i ansiktet.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 17Maj2013  E7  Bild11 · Nikon D90:

 

 

Vi kan lika gärna slå på HoloCaust direkt. Milsvis.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 17Maj2013  E7  Bild10 · Nikon D90:

 

 

Prenumerera NU. Extra Rabatt.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 17Maj2013  E7  Bild5 · Nikon D90:

 

 

Köp tre. Betala för fyra. Skit ner dig.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 23Mar2012  M3  BildC46 · Nikon D90:

 

 

Sedan man bombat ut huvudbefolkningen [Avengers kom på besök] är det viktigt att värna om den biologiska mångfalden hos den kvarlevande familjen med många barn. Stödgrupper, och så där.

— Se [vidare] i ENSAMMA TRÄD hur skogs[vårds]styren ser på rariteterna ovan/nedan i bild. Jämför även i AGW-exempel.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 23Mar2012  M3  BildC18 · Nikon D90:

 

 

I gränslandet mellan de olika naturupprivande lägren hittar vi också det här: direkta kalhyggen invid trafikleder, gång och cykelvägar:

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 23Mar2012  M3  BildC18 · Nikon D90:

 

 

Det har uppenbarligen ingenting att göra med naturpreferenserna — orörd natur: vård, omsorg, skötsel, hälsa, skönhet. Exemplen ovan tillhör uppenbarligen [speciellt IQ-täta] exploaterings- och återväxtargument [grundade på max 200 års vetenskapshistoria] som därför INTE borde förläggas till direkt synliga områden: där människor bor permanent och vistas. Den tydliga naturvandaliseringen är INTE Rolig att se på och vistas intill.

 

 

 

— Vilka kännande tänkande människor upprörs inte in till märgen av denna typ av verksamhet? Uppenbarligen ingen frisk empatiförmögen.

   SKOGENS EXPLOATERING:

SKOGSVÅRD-Naturvård-Miljövård ENLIGT SVENSKA STATEN -2013 handlar TYDLIGEN INTE om ett bevarande och främjande av artrikedom, mångfald och naturvärden, utan om att SÄRODLA, RENSA UT och AVSKILJA för att framodla RENRASIGA MAXIMALT TÅLIGA OCH STARKA ARTER FÖR MAXIMAL EXPLOATERING.

   Skriv det då. Använd inte ordet naturvård då det är uppenbart att avsikten är exploatering — avverkning. NaturVÅRD är att låta naturen vara ifred.

— Naturen, MED SKOGENS FRAMVÄXT, har utvecklats på rakt motsatta exploateringens princip. Nämligen genom ATT TILLÅTA DEN FRIA NATURLIGA TILLVÄXTEN AV ALLA ARTER OCH SORTER I FULLKOMLIGT FRIA KOMBINATIONER OCH EFTER DE FÖRUTSÄTTNINGAR SOM NATUREN SJÄLV BESTÄMMER: orörd natur — FÖREBILDEN SOM VISAR OCH BEVISAR hur att bevara, skydda och värna om naturens egen harmoni [NATURPREFERENSERNA]; Den ORDNING som frambragt artrikedomen och den biologiska mångfalden — med det medfödda tjejvettet som främsta sevärda inslag. Det är uppenbarligen INTE vad staten sysslar med. Här ser vi istället hur någon söker HÄVDA SINA EGENINTRESSEN ÖVER ANDRAS — inte sällan tydligen i direkt vilseledande ordalag typ SKOGSvård. Det vi ser av den typen från Satens sida (2012) ÄR tydlig naturvandalisering [AGW-exempel förtydligar]; tydliga naturbrott, uppenbar brist på omdöme, respekt. hänsyn, HELT I AVSAKNAD AV grundläggande tjejvett.

NOTERA att kritiken här INTE avser att verksamheten med virkesproduktion och pappersmassa ska upphöra. Den delen SKULLE i varje fall i princip kunna skötas i särskilt avgränsade områden där människor inte vistas och bor. Men den delen ska då heller INTE kallas för naturvård utan för vad den är: naturexploatering, ensidiga exploateringsargument. Naturvård, miljövård och skogsvård är — som redan omnämnts ovan — något helt annat.

 

Bilden av förödelsens omfattning i Sverige är här ännu (Sep2013) inte känd i detalj. Det som framkommit i detta dokument är hämtat från en avgränsad region — landskap och områden i närheten av och omkring nedre Siljan: Alvik, Leksand, Dala-Floda, Tällberg, Rättvik-Falun-Borlänge.

— Skriftlig, citerbar, information om förödelsen har eftersökts regionalt men inte påträffats, ingen information från kommun eller myndigheter har heller här veterligt getts till innevånarna före de omfattande avverkningarna (2011-2013). Sökningar på Webben visar heller inga resultat eller rapporter generellt.

Osby Kommun

 Se även i Hur Kommunavverkningarna bidrar till den globala uppvärmningen:

 

EN UPPHITTAD KOMMUNKÄLLA — bilden nedan från Osby Kommun [2013-09-29] — ger en viss ledtråd:

 

 

”Hur röjer och skogar vi?

I Osby kommun värnar vi om natur och miljö

I Osby kommun värnar vi om natur och miljö, samtidigt som vi försöker tillmötesgå våra medborgares önskemål om utsikt och solljus.”;

 

Jämför NATURPREFERENSERNA.

 

”När vi röjer sly strandnära, försöker vi spara buskage som växer ut över vattnet, där fisk och fågelliv kan finna skydd. Vi försöker låta trädens kronor växa och ihop för att minska ljusinstrålningen, då minskar också oönskad slytillväxt och man behåller fri sikt mellan trädstammarna”;

Fetstil och övriga textmarkeringar är mina egna för att understryka centrala avsnitt enligt efterföljande i huvudtexten, om ej redan samma.

 

   OVANSTÅENDE EXEMPEL VISAR Uppenbarligen helt vanvettiga värderingssätt — synsätt som DIREKT ÅSIDOSÄTTER NATURPREFERENSERNA. Vi studerar det.

 

 

Exemplet Osby Kommun — ekologiexemplet [VarjeLöv]Se även i Hur Kommunavverkningarna bidrar till den globala uppvärmningen:

Staten och Kommunernas exceptionellt djupa okunnighet om begreppet miljövård:

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 1Jun2009  E2  Bild7 · Nikon D90:

 

 

Förstår du det här? Allt syre vi andas är summan av alla enskilda syreproducenters — koldioxidupptagares — enskilda bidrag: vår naturliga kropp. Tas någon del bort, får det MOTSVARANDE återverkning på alla övriga kvarvarande: de måste uppbära motsvarande större arbetsbörda. Du kan känna och förnimma det — men om du är speciellt förstörd i vettet av ett samhälle som förnekar harmonigrunderna förnekar du också dess betydelse.

 

För att exemplifiera: Det är inte mängden det hänger på — det är den individuella principen, enligt följande enkla belysande exempel:

 

— Hur ger Osby Kommun tillbaka till Naturen den koldioxidupptagande individmängd som Osby Kommun på ovan beskrivet sätt eliminerat genom att hämma — hindra — återväxten av motsvarande syregivande individmängd? Att döma av bilden är reduktionen, lokalt, av syregivare betydande.

:

Varje syreproducerande = koldioxidupptagande individ som tas bort ur den totala summan i naturens ekologiska balans, betyder att var och en av alla kvarvarande individer måste uppbära en större arbetsbörda: någonstans måste den redan existerande resten ta vägen. Det finns ingen undflykt ifrån den konsekvensen; ”Det är så lite så det gör inget” är av det skälet inget argument, utan uppenbarligen det vettlösa munväder som anställer ansvarslöshet, ovilja att se, akta på och förstå miljö och natur, det som leder till disharmoni, osundhet och vantrivsel;

 

Det är inte mängden det hänger på, utan den individuella principen:

 

— Men Naturen vi lever i, växtindividernas naturliga kapacitet, är INTE byggd för att tåla en sådan exemplifierad praktiserad Osbyisk Ekvation; Resultatet blir istället att man — Osby Kommun för sin del — påtvingar naturen en motsvarande förorening i naturbalansen [AGW-exempel], och som därmed stör den allmänna miljön och dess förutsättningar — och vilken verkan naturligtvis också kommer den enskilda människan till del eftersom också människan ingår i miljöekvationen: Trycket ökar.

— Personer som försöker BORTSE ifrån ”den lilla obetydliga delen” är följaktligen också personer som tydligen HINDRAR ALLMÄN MILJÖMEDVETENHET.

   Osby Kommun [ORSAKEN] [Trafikverket] är ingalunda ensam i sitt uppenbara miljövanvett.

— Principen är alldeles densamma som att istället för att hindra återväxten av syregivare, istället öka mängden koldioxid på befintliga individer — genom fossil förbränning — och på den vägen öka arbetstrycket på varje enskild individ.

— Slutresultatet sett från den enskilda individen är tydligen detsamma (P=t/R),

 

TermResFHEkologiExemplet

Termiska resistansens formella härledning —

R(th) = T/P = °K/W:

 

A          = A = 1/(1/A) = B/(B/A)           ;

A          = W                                            ;

B           = °K                                           ;

W          = °K/(°K/W)                              ;

°K/W    = R(th)                                       ; termiska resistansen (eng. Thermal Resistance, R[th])

W          = °K/R(th)                                 ;

°K         = T                                             ; aktuella temperaturen i °K [eller i °C]

W          → P = UI = A[akT4]                 ; effekten P, enhet i Watt, Stef.-Boltsm.stråln. lag  A[akT4]

P           = T/R(th)                                   ; effekten P för given strålyta [A i Stef.-Boltsm.stråln. lag  A[akT4]]

I fallet Jorden-Solen är strålytan konstant [med ytterst små variationer räknat i mansåldrar] och därmed instrålningseffekten P också konstant:

T           = PRth                                        ; Temperaturen T är proportionell mot termiska resistansen R, konstant ineffekt P:

— SLUTA SÅGA NER NATUREN.

 

 

det är bara proportionerna som är olika: temperaturtrycket ökar.

 

 

GLOBALA TEMPERATURTILLSKOTT betyder: extra energi som hur som helst måste omsättas på något vis: superspöregn, superåska, superstormar, supertorka — periodvis över mindre lokala områden.

— Det som hände här i Sverige sommaren 2014 (tornado, stor skogsbrand, 34°C i skuggan) kanske av en del uppfattas som sällsynta historiska händelser. För min egen del (sambandsformen ovan, generellt i vårt tidevarv) befarar jag att det vi sett bara är en början: det kommer inte bara att fortsätta, utan också bli värre. Jag ser HELST att jag har grundligt FEL i det.

 

AllmWDLavineffekten

Allmänna webbdata (11Nov2014) — AGW-INDUCERAD TRÄDDÖD:

Hur den växande koldioxidhalten framtvingar allt häftigare väderväxlingar — Statens och Kommunernas ansvar [‡]

Basfakta

ca 70% av Jordytan är alltid molntäckt (NASA 2004, Capturing the Clouds for Clues on Climate and Weather)

http://www.nasa.gov/vision/earth/lookingatearth/icesat_light.html

 

Soleffekten vid Jordbanan är 1365 W/M2 (P = aAkT4; a=1; k=5,7 t8 W–2°K–4)

(3,84 T24 W)/(A=4π·[1AU=1,496 T11 M]2) = 1365,3945 W/M2

 

Effektiva medelinstrålningseffekten från Solen på Jordytan (vid troposfären) efter reflexion är 250 W/M2

http://en.wikipedia.org/wiki/Insolation - Earth.27s_insolation

 

Med konstant strålyta (A), konstant absorptionskoefficient (a=1 för tomma rymden mellan Solen-Jorden) och strålningskonstanten k i P = aAkT4 också konstant, bevaras också den tillförda värmeeffekten (P = E/t = energiomsättningen per sekund) generellt (i referens till omgivande tom rymd) enligt Stefan-Boltzmanns strålningslag (P = aAkT4)

proportionellt mot energikällans = Soltemperaturens fjärde potens. Dvs, i klartext: tämligen årsmedelbaserad konstant tillförd värmeinstrålningseffekt (P) till Jordytan.

 

Termiska resistansens (R) motsvarande elementära sambandsform P=T/R(th) visar att temperaturen T=PR(th) tillväxer direkt proportionellt mot tillväxten i termisk resistans R(th) — det isolerande atmosfäriska Jordytsskiktets tjocklek, speciellt för vår tidsepok med den ständigt ökande mängden ackumulerad förorening koldioxid (OCO):

R växer obönhörligt, oåterkalleligt med växande OCO:

 

Effekt (P) är samma som Energi (E) per tidsenhet (t): P=E/t.

 

Högre effekt betyder större mängd energi som tvunget måste omsättas per sekund:

(Pmax-exempel, AGW): mera kraft, större styrka:

BildExempelFältstudie

Ju mera koldioxid som spärrar = växande R-värde för Solenergins normala utstrålning från Jordytan

 forts.

— samma PRINCIP som Kommuner och Stat sysslar med i sin tydligt vettlösa NATURAVVERKNINGSNIT

 

Varje barr och björklöv som tas bort och inte tillåts komma tillbaka betyder en motsvarande förlorad bioyta för koldioxidupptagning, och därmed en motsvarande större arbetsyta för resten kvarvarande barr och björklöv:

— men naturen har inte någon utvecklad fysik för den typen: påföljden blir att det biologiska trycket ökar

— i riktning mot självkvävning: bioytan kollapsar, självkvävs

 

SOM BRÄNNMÄRKEN EFTER ETT FÖRSTORINGSGLAS:

 

 

Foto: 3Jun2011  BildBurnedLeaf22  E14  Små mängder löv med delvis tydligt förkolnade partier på i övrigt friska grenar. Fotograferat försommaren 2011 i samband med en lokal hetperiod [typ lokalt 45°C i solen].

 

Inga synbara spår verkar finnas efter typen insektsangrepp. Det man ser är bara förkolnade bladrester, förkolnade områden på bladkanter eller i bladytor med i övrigt omgivande friska blad och grenar.

 

 

 

Foto: 3Jun2011  BildBurnedLeaf1  E14 — Inga synbara spår verkar finnas efter typen insektsangrepp. Det man ser är bara förkolnade bladrester, förkolnade områden på bladkanter eller i bladytor.

 

 

Leaf Scorch — lövsveddning, nekroser (död vävnad) bildas genom uttorkning p.g.a. lokal värme/hetta

http://www.ext.colostate.edu/pubs/garden/02911.html

:

Leaf Scorch .. During the hot days of summer, many trees, shrubs, flowers and vegetables develop dry, brown leaf margins. The tissue between the main veins may also be affected causing leaf spots. In severe cases, entire leaves will turn brown or black and die. Some trees, such as aspens, are especially susceptible, but the condition may occur in many species.”, Aug2009

 

UV-radiation effects, ozone depletion

http://www.geoengineeringwatch.org/geoengineering-is-destroying-the-ozone-layer/

:

”We have known for some time that the UV levels were getting rapidly worse due to the ongoing atmospheric spraying. Anyone that is even slightly awake and aware has noticed that the sun feels incredibly intense on the skin. Most varieties of plant life are showing at least some signs of stress in most areas. In many regions, whole forests are in steep decline. And its getting worse by the day.”, Maj2014

 

EXPOSÉ — trees are dying all over the world

http://witsendnj.blogspot.se/2013/10/ashes-to-ashes-dust-to-rust.html

:

Wit’s End .. Naturally, he and his colleagues lay the blame at the door of climate change, which is what I did too, initially...until I realized that plants being watered, even tropical flowers that love heat, exhibit the same damage as trees growing in the ground.  And that is why Wit’s End persists.  Some people, in some places, see what I have seen (and thank you for writing to tell me).  I’ve learned there is no way to convince people who prefer not to know, so I don’t want to persuade anyone that trees are dying.  Likely the consequence when it becomes too obvious to ignore or deny will be that most people will go insane anyway!  So, I just want to be here for those who can see it and want to understand.”, Okt2013

 

 

 

Foto: 3Jun2011  BildBurnedLeaf4  E14

Möjligt förlopp:

— Ozonuttunningen (för vår del, Norra halvklotet — generellt beroende på människans spridning av föroreningar) speciellt under vår/försommar skapar förutsättningar för lokala genombrott av strålzoner med UV-innehåll — som i normala fall skulle ha dämpats ut av det övre stratosfäriskt skyddande ozonlagret. När strålöppningen når marken och dess olika lokala växtområden, bildas hetpunkter med synliga effekter i speciellt lövverk: Hetpunkterna resulterar i en snabbare vätskeavdunstning från bladytan än vad grenverket hinner återtransportera, med följd i att området uppvisar en motsvarande synlig brännskada.

— Speciellt webbkällan ovan visar liknande resultat, diskuterar omfattning och ger många referenser.

 

 

Foto: 3Jun2011  BildBurnedLeaf5 E14

 

 

— och därmed alltmer i riktning mot olika former av biologiska-termiska lavineffekter:

 

det är alldeles samma PRINCIPIELLA verkan som att bränna av fossila depåer:

koldioxidhalten som inte kan naturjusteras (R i T=PR(th)) växer i bägge fallen = av människan införda föroreningar = osunt uppförande = hälsovådligt beteende = brist på omdöme, sundhet, ordning och skick

 

 

— och därmed högre kvarhållen värmegrad (T):  forts.

 

desto häftigare omsättningar i väderleken: det är oåterkalleligt, obönhörligt:

 

·          högre atmosfäriska strömningshastigheter via den större mängden tillgänglig energi,
på grund av varje björklöv som tas bort och inte tillåts komma tillbaka

·          större strömningskrafter via den större mängden tillgänglig energi,
på grund av varje björklöv som tas bort och inte tillåts komma tillbaka

·          kraftigare vind via den större mängden tillgänglig energi,
på grund av varje björklöv som tas bort och inte tillåts komma tillbaka

·          mera utdragna torkperioder via den större mängden tillgänglig energi,
på grund av varje björklöv som tas bort och inte tillåts komma tillbaka

·          lokal superhetta över relativt små områden (efterlämnar spår av små partier av förkolnade bladrester på i övrigt friska löv),
på grund av varje björklöv som tas bort och inte tillåts komma tillbaka

·          mera ihållande regn via den större mängden tillgänglig energi,
på grund av varje björklöv som tas bort och inte tillåts komma tillbaka

·          häftigare åska via den större mängden tillgänglig energi,
på grund av varje björklöv som tas bort och inte tillåts komma tillbaka

 

Vi vet inte VAR det kommer att inträffa, bara ATT det kommer:

— Människor kommer att mista sina hem, sina naturområden, skador på personer och byggnader kommer att öka i proportion till den allt ökande — tvungna, oåterkalleliga — växande energiomsättningen i väderleken,

via den större mängden tillgänglig energi, på grund av varje björklöv som tas bort och inte tillåts komma tillbaka.

— Vi VET helt SÄKERHET att det kommer att ske,

via den större mängden tillgänglig energi, på grund av varje björklöv som tas bort och inte tillåts komma tillbaka.

   Men vi vet inte var eller när det kommer.

 

Se vidare med ytterligare förklarande webbreferenser i Lavineffekten, om ej redan bekant.

 

 

— Principen för balans är att GE TILLBAKA LIKA MYCKET SOM MAN TAR. Då fungerar det:

— Medfött tjejvett. Guvasvårt.

 

 

 

 

 

— Människorna bakom Osby KommunExemplet [ORSAKEN] [Trafikverket] [Förklaringen] har uppenbarligen ingen uppfattning om vad det är de håller på med. Exemplen visar alldeles uppenbart att resultatet av det man sysslar med DIREKT anställer associationer till en kontinuerlig sänkning av samvarons värdegrunder: man menar sig verka FÖR hälsa och sundhet. men HINDRAR/stryper/förkväver istället utvecklingen av människans mest POSITIVA sidor [NATURPREFERENSERNA] — och fattar INGENTING av NÅGONTING. Jämför återigen REKREATIONSBEGREPPET och Statens pacifisthat: den allmänna UTROTNINGEN  — inte införandet — av fridsamhetsgrunderna i allmänheten i hela Europa sedan 1870.

— Friska människor accepterar INTE ovan avbildade Osbyiska typ av naturhantering.

   NOTERA också hur begreppen används: ”vi värnar om natur och miljö”.

   Exakta motsatsen praktiseras.

   Visa att jag har fel.

 

 

 

FriSiktCitatExempelNaturkraftens HELANDE princip och arbetssätt:

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 17Jun2013  E19  Bild49 · Nikon D90:

 

 

Om vi försöker ta bort någonting av eller i den här naturvyn, bilden ovan, KOMMER NATUREN ATT STRÄVA ATT ÅTERSTÄLLA DET UPPRIVNA SÅRET — på alldeles samma sätt som en vanligt sår LÄKER. Naturen är given och ingen kraft finns som kan ändra på den ordningen. Att därför — som Stat/Kommun nu gör [2013] på olika sätt — FÖRSÖKA GREJA MED NATUREN är INTE förenligt med någon hälsobefrämjande ATTITYD. Låt Naturen vara Ifred.

 

Kärleken till NATUREN är också kärleken till Kvinnan [tjejerna generellt — inte minst INBÖRDES sett]: skönheten, renheten, inlevelsen, fridsamheten, extasen. NATUREN generellt är helt klart en HON: kunskap, visdom, kärlek.

 

FRI SIKT MELLAN TRÄDEN — Bildexempel

Av alla gåtfullheters gåtfullheter som [2012-2013] plötsligt börjat strömma ur Stat/Kommun i dess allmänna naturvandalisering [RekonstruktionsExemplet] [StatsFröjden generellt] finns en meningsform ”fri sikt mellan träd” som framträder i de olika KommunManifesten. Men ingenstans hittar vi någon förklaring till denna till synes plötsligt uppståndna tydligt BISARRA gestaltningsidé — och ingen författningsansvarig verkar heller intresserad av att berätta VARIFRÅN den uppenbart tidigare [före runt 2009] frånvarande förebilden kommer [FriSiktMellanTrädEXEMPEL].

 

”fri sikt mellan trädstammarna” [‡ bildexempel]

del av citatet från Osby Kommun;

— Här ser vi ytterligare exempel på ett icke närmare specificerat Staligt-Kommunalt ExistensIdeal som uppenbarligen INTE harmonierar med Naturpreferenserna.

 

Några andra källor av samma typform upphittade genom sökning på webben [Sep2013]:

 

"Genom olika typer av studier vet man dock ganska väl vad människor upplever som berikande i naturen. Många av dessa saker – såsom utsikt, vatten, variation, grova träd, förekomst av djur och blommor – är också ganska universella. En högvuxen bokskog med fri sikt mellan träden är sålunda ett gott exempel på en naturtyp, som de flesta människor attraheras starkt av under hela året.",

STENSKOGEN I HÖÖR [mellan Helsingborg-Kristiansstad]

http://www.hoor.se/Documents/Milj%C3%B6 och boende/Stenskogenutred.pdf

 

Vad, exakt, ska den tydligt vanvettiga meningsformen föreställa?

— INSINUATIONEN I DET CITERADE AVSNITTET är uppenbarligen den, att man försöker SKAPA PRIVATA NATURVYER genom att ge sig på naturen, ändra och greja i naturen, enligt någon slags idé som på här ej känd naturgrund skulle ge människor någon som helst RÄTT att bestämma vilken natur de vill ha omkring sig.

— Tillvaron innehåller ingenting sådant. Se Naturpreferenserna.

— Man får inte göra på det här sättet — om man intresserar sig för en harmonisk, frisk, sund och hälsosam tillvaro. DE FLESTA MÄNNISKOR har — således — i denna beskrivnings ljus ingen annan innebörd än det som framträder i Statens 150-åriga fridsamhetshat: en framvuxen allmänhet som tydligen och uppenbarligen hatar fridsamhetsgrunderna: REKREATIONSBEGREPPETS GRUNDVAL.

— Frasen ”de flesta människor”, vad de gillar eller inte gillar, ÄR med andra ord IRRELEVANT ur naturvårdens synvinkel. Det som gäller istället är HURUVIDA MÄNNISKORNA RESPEKTERAR ELLER INTE RESPEKTERAR NATURPREFERENSERNA. I detta fall är det uppenbart att man INTE gör det. Fri sikt mellan träden är ingen naturlig beskaffenhet. Det är alldeles tydligt en människoskapad egenhet som uppenbarligen bygger på att attackera, stympa, naturen, att försöka hävda och understryka någon typ av »naturligt överlägsen intelligens». Det stavas: vanvett.

 

Beträffande påståendet En högvuxen bokskog med fri sikt mellan träden”. Låt oss stanna där en stund; Webbsökning leder bl.a. till Hästhagens Naturreservat (Svaneholm, öster om Svedala i SKÅNE) — en ”fantastisk bokskog med en speciell hydrologi som gör att floran blir väldigt intressant, berättar Helena Persson på länsstyrelsens miljöavdelning”. Området sägs ha en SKÖTSELPLAN som bl.a. innefattar utgallring av oönskade inslag, samt övrigt som garanterat INTE ger reservatet någon karaktär av naturskog: skogen får varken växa och utvecklas orörd, eller att den kan avspegla en sådan karaktär: den aktuella skogen är DELVIS ARTIFICIELLT KONSTRUERAD EFTER VISSA IDEALA ÖNSKEMÅL.

— OM det verkligen finns naturliga bokskogar ”med fri sikt mellan träden” utan mellanliggande unga träd — som är den vanliga blandningen i alla skogstyper: unga och gamla tillsammans — blir det svårt att förklara VARIFRÅN DEN NATURLIGA TILLVÄXTEN kommer.

— Det finns exempel i vanlig lövskog längre upp i landet där mindre ”rena vitsippsfält” breder ut sig mellan de unga-gamla-träddungarna, och som FÖREFALLER vara också bokskogens EGENTLIGA naturliga utseende, med olika möjliga variationer (större avstånd mellan de äldre i proportion till de mera utbredda trädkronorna och fördelningen av ljusinsläppet):

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 17Maj2013  E7  Bild25 · Nikon D90: — Bilden nedan visar hur en naturskog ser ut med mellanliggande mindre små vitsippsfält: gamla och unga tillsammans.

 

 

SJÄLVKLART måste det finnas ungträd tillsammans med de redan gamla för att säkra den aktuella skogens egen återväxt.

— Men tittar vi på BILDERNA som visas från typ Hästhagens Naturreservat

 

GoogleBilder av Hästhagens Naturreservat — Svaneholm, öster om Svedala i SKÅNE — här en del förminskade och anpassade till denna bildyta, samt konturskärpta för detaljernas framhävande:

 

http://guide.visitskane.com/sv/se-gora/a372869/hasthagens_naturreservat_372869/detaljer

 

ser vi tydliga spår som vittnar om typen PARKSTÄDAT OMRÅDE. Jag VET inte det säkert här, jag går bara på tillgängliga bildintryck som visar mig:

— Väldigt Snygg PARK. Absolut. O ja. Säg inget annat. Verklig KRÄM i Marken. Men ingen naturskog. Rensningen syns tydligt: reducerad vilsamhet. Stressfaktor. Uttunnad naturprakt.

— Jämför Naturpreferenserna och Rekreationsbegreppet om ej redan bekant.

 

 

Samma fras, annan ort:

 

"Genom olika typer av studier vet man ganska väl vad människor upplever som berikande i naturen. Många av dessa saker – såsom utsikt, vatten, variation, grova träd, förekomst av djur och blommor – är också ganska universella. En högvuxen bokskog med fri sikt mellan träden som är vanlig i Påskberget är sålunda ett gott exempel på en naturtyp, som de flesta människor attraheras starkt av under hela året.",

PÅSKBERGET I VARBERG [Göteborg]

http://www2.varberg.se/archive/gatu_forvaltning/p%C3%A5skberget0602(2).pdf

 

Jämför (således) ett ännu mera tydligt exempel på NATURMANIPULERANDE från Staten/Kommunen — stränga urval med tillhörande ingrepp: begreppet naturskog existerar inte här heller:

 

"Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus

Skogen ska vara olikåldrig med varierad täthet och trädskiktet ska till minst 80 % utgöras av tall. Längs den markerade stigen ska besökare mötas av en bitvis ganska öppen skog med fri sikt mellan träden.",

BESLUT "NATURRESERVAT RUNNS NORRA ÖAR": 2008-06-12

http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/RumText/nv_nrest/2002212.txt

 

 

”De flesta människor”? ”Ska besökare mötas av”? ”Ska”? Enligt vilken naturpreferens då? Staten saknar naturpreferenser.

— Så det är alltså GillaAdolf1934-principen som gäller [2013]?

Eftersom Kommunerna saknar naturpreferenser får man tydligen i samma anda också ställa fram vilka vettlösa förslag som helst och också få igenom dem som lagförslag eller annat, bara man får tillräckligt många GillaMejTyper med sig. Vem bryr sig i moralen? Visa. Den finns ju inte.

 

— Har Stat och Kommun inga fasta naturpreferenser — allmän obligatorisk undervisning med HARMONIBEGREPP i ELEMENTÄR NATURLÄRA — att ställa fram till Befolkningen som Visar Föredömena — oberoende av åsikter och tillfälliga synsätt? Visa. Jag ser inga.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 21Aug2011  ExCur16  Bild Blom1_18 · Nikon D90:

 

 

Alla naturligt framväxta och utvecklade individer avspeglar samma grundläggande inneboende skönhet och harmoni — det har ingen betydelse VILKEN vi betraktar, alla är lika berättigade. Det har heller ingen betydelse ÅT VILKET HÅLL vi ser, eftersom Naturvyn i vilket fall är EGAL.

 

 

Fri sikt mellan träd i ovanstående citerade tappning — »pinkskog för vovvar» — är, uppenbarligen som det får förstås, ingenting som hör till naturpreferenserna;

— FRI SIKT MELLAN TRÄDEN är uppenbarligen ett speciellt KOMMUNKONSTRUERAT resultat av en TYDLIGEN SPECIELLT NATURSKRÄCKSLAGEN INSKRÄNKT NATURUPPFATTNING: Den typen av naturuppfattning präglas tydligen OCKSÅ DESSUTOM av en tidsålder med mening från många människor som utspyr allmänt fridsamhetsförakt [StatensPacifisthat];

— Sanningshat och kunskapsmörker, generellt våld och otrygghet frodas — där man borde mötas av raka motsatserna: Utbildat Folk inom Stat och Kommun. Människor som kan kommunicera FÖRSTÅND.

— Frånsett den rent biokemiska aspekten på det naturliga harmonibegreppet [Exempel Osby Kommun], finns uppenbarligen ingen NATURLIGT motsvarande SKÖNHETSASPEKT i ovanstående citerande källor FRI SIKT (visa gärna bildexempel, och understryk preferenserna):

 

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 27Jun2012  E10  Bild22 · Nikon D90:

 

 

I en tät, fritt växande skog, är otvivelaktigt DET RIKA ljusspelet med sin rymd av friskhet, LIV, energi och KRAFT speciellt utmärkande — för att inte tala om de originella fågeltoner som i sällsynta fall kan höras därifrån, om skogen får vara ifred. Den omedelbart omgivande kompakt syregivande växtligheten är unik. Att vandra och ströva i den miljön är alldeles tveklöst en del av Paradiset. Men personer i Stat och Kommun hugger ner det, förvisar det ur Människans åsyn. Det visar bara förakt, hån: skitvärde. Se även i RekonstruktionsExempel.

 

 

 

— Den naturliga tillväxten i skog generellt — som uppenbarligen innebär orörd natur enligt naturpreferenserna — innehåller alltid en blandning av unga och gamla individer tillsammansalla med olika höjd och därmed principen FRI SIKT MELLAN TRÄD eliminerad:

— FRI SIKT MELLAN TRÄD i naturligt växande skog existerar inte i någon som helst generell mening.

 

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 17Jun2013  E19  Bild43 · Nikon D90

 

 

OM FLERTALET MÄNNISKOR KUNDE SE/KÄNNA skönheten i det här landskapet skulle ingen avverkning tillåtas där människor vistas.

— STÄLL FRAM NATUREXEMPLEN INFÖR Fri Sikt Mellan Träden-anhängarna, och be dem VISA I TYDLIGA BILDEXEMPEL som klart och tydligt visar motsvarande föredömen för deras del. Visa.

 

 

Den som söker SKAPA något sådant — ”fri sikt mellan trädstammarna” [Se även CITAT] i meningen av att det skulle vara typ ”särskilt tilltalande” — sysslar uppenbarligen med att MANIPULERA NATUREN, hävda sig över andra, inte inordna sig i en redan befintlig harmoni [HARMONIPRINCIPEN] [HARMONIbegreppet] som går ut på att DELA GEMENSAMT, det som kallas naturharmoni.

 

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 22Maj2012  E2  Bild28 · Nikon D90 — Sagoskogen:

 

 

Fri sikt i naturskog ser man bara tillfälligtvis — slumpvis — i någon viss riktning och in till ett begränsat avstånd. I allmänhet är siktlinjerna begränsade i alla typer av naturskogar.

— Folk från Stat och Kommun som springer omkring i urskogstypen ovan och ska ha ”fri sikt mellan träden” åstadkommer bara UTARMNING i NATURPREFERENSERNA — i övrigt samma som EkologiExemplet: miljöbelastningen ökar.

 

 

— NATURLIGT MARKFRI SIKT ser vi naturligt — inkluderat jordbruksfälten — i alla typer av öppna fält: vattendrag, höga berg (med dagberg, eller på ställen som öppnats för vinterskidsport [SkogensBästa]), jordbrukslandskapet i allmänhet.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  Excur3  16Jun2009  Bild VK1_3 ·  BildÄng2_3    Excur10  22Apr2011  Bild14   · Nikon D90

 

 

Exempel på naturligt fri marksikt finns bara via berg, vattendrag och i jordbruksbygder — avverkad skogsmark ersatt av motsvarande växtproducerande livsmedel: ängsmarker, ofta vidsträckta, mycket vackra med ett rikt blomliv [och i sällsynta fall med tillhörande urskön fågelsång].

 

 

— De olika skriftställarna i citaten ger ingen motivation eller relaterad grund för åskådningssättet/idealet: det FÖREFALLER vara grundat på någon form av ”allmän naturskräck som minskar om man sågar ner”.

 

Jämför:

"Det är skillnad att mötas av en tät vägg eller av en ungskog som smyger fram mot stigen via ett bryn",

KUNSKAP DIREKT

http://www.skogforsk.se/sv/KunskapDirekt/Roja/Hansyn-vid-rojning/Hansyn-till-friluftslivet-vid-rojning/

 

Jahadu. Och marken omkring det visuella författaridealet, hur ser den ut då?

   Visa.

 

— Vi har hört det i andra sammanhang, när NATURANSIKTET kommer på tal: naturens allmänna växtskrud: sånt där skit. Vi har, tydligen, heller inget annat att vänta från den värderingsnorm som styr ordningarna i dagens Stat och Kommun i de olika geografiska regionerna [dödspsykningarna mot fredliga under 150 år].

 

 

Vad som gäller i de olika landsregionerna generellt i Sverige finns fortfarande (Sep2013) inga som helst uppgifter om. Denna presentation utgör ett underlag i strävan att närmare kartlägga bilden av den allmänna förödelsens omfattning och utbredning.

 

Naturlig tillväxt — unga och gamla tillsammans — betraktas tydligen av Staten, som det får förstås enligt bildbevisen, som en fiende:

   DÄRMED HELHETSBILDEN 2013:

— Staten kan inte harmoniera sin egen byggnorm med den Naturliga byggnorm som bevisar för den enskilda människan grundbegreppen i renhet, hälsa, skönhet, ordning, vård och skick: orörd natur.

 

Se även vidare i Begreppet REKREATIONSSKOG — webben visar att flera grupper i vårt samhälle har noterat det besvärliga läget (Sverige sämst i Europa) — och det akuta behovet av att en radikal förändring sker.

 

OM det fanns en KÄNSLOMÄSSIGT HOMOGEN människoskara som upplever sig som offer för kalhyggenas förfärliga skräcklandskap, den allmänna naturvandaliseringen, SKULLE man kunna formulera saken så:

 

— Kommun och Stat ska — finns inget annat att välja på i naturpreferensernas ljus — alldeles sluta köra över de lokalt boende människorna i deras egen naturligt rättmätiga trivselnaturskogen — under DERAS RÄTTMÄTIGA stjärnor, och sluta behandla dem som skit.

                                                                                                                                       

Men befolkningen — allmänheten — har MÖJLIGEN inte den karaktären: Statens pacifisthat — det grundläggande fridsamhetsföraktet [Jämför REKREATIONSBEGREPPET] — kvinnoföraktet — med allmänhetens högljudda bifall, visar att förutsättningen ovan med HOMOGENITETEN inte håller streck.

— Å ena sidan HATAR allmänheten, tydligen, fridsamhetsgrunderna (pacifisthatet under 1900-talet), å andra sidan känner allmänheten SMÄRTA när SKOGEN — naturpreferenserna med FRIDSAMHETSGRUNDERNA [REKREATIONSBEGREPPET] I CENTRUM — vräks ner.

— Möjligheten finns att de som känner av natursmärtan vid kalhuggning också ÄR den lilla obetydliga skara som i all hemlighet och tyst skräck för den härskande tillhyggesöverheten sympatiserar med våldsvägrarna. I så fall stämmer beskrivningen helt. Men vi VET inte det, här.

 

— Vi VET varför det saknas krafttag: Staten erkänner INTE naturpreferenserna som vettets grundläggande hemvist: fridsamhetsgrunderna [REKREATIONSBEGREPPET] — statens praktiserade pacifisthat [‡] under 150 år med tillhörande dödspsykningar från polis, åklagare och domare; Under 1900-talets senare del, också ivrigt påhejat av allmänheten i dess massmedialt framställda pacifisthat; Fredliga existenser — naturpreferenserna — står 2013 uppenbarligen, relaterbarligen och bevisligen helt orepresenterade i Europas parlament. Därför VET vi.

 

 

 

Paus i uppvärmningen 2013 · t[AGW] · WebbenCitat PAUS · FörståAGWnu · UnderstandAGWnow — Se även i AGW i Framtiden och Jordytans Naturliga Klimatrytm

 

Nu (12Okt2013) ser man en del kommentarer på webben efter IPCC:s senaste officiella hållning och rapport (27Sep2013). Anledningen: (eng.) hiatus eller »platån 2000-2040»: Den sedan runt ett decennium bakåt begynnande tydliga PAUS eller PLATÅ som visar sig i den uppmätta globala medeltemperaturen, samma som typen 1945-1972 [NASA-kurvan].

   IPCC:s beräkningsgrunder — SAMTLIGA de 8 kurvor nedan t(GWP) som avviker från den heldragna violetta t(AGW) baseras på Arrhenius typmatematik (KlimatMATTE) — avviker märkbart från AGW-bevisets violetta kurva t(AGW) som istället baseras på industrins fossila föroreningar [IntegralaLuftHavsSamband])en helt annan matematikgrund — och som tydligen också ansluter »som plåstret följer fingret» till den praktiskt uppmätta NASA-CRU-temperaturkurvan: den baseras på luftmarina mätningar.

   Vi studerar det.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 16Jun2013  E17  Bild26 · Nikon D90 — Gryningsljus.

 

 

Paus i uppvärmningen

t[GWP] och t[AGW]

— Mörkvioletta t(AGW)-kurvan nedan i slutbilden av sin härledda matematiska fysik

 

Vi ser idag (2013) hur den globala uppvärmningen fortsätter att följa den violetta heldragna bottenkurvan så som redan skett sedan 1860 — havsperioderna plus atmosfären enligt Originalet från NasaCRU. Summan av temperaturändringarna bildar nu 2013 en tydligt utdragen platå med obetydliga ändringar perioden grovt 2010-2040 (om inget radikalt görs) — medan debatterna rasar vidare [WebbCitat12Okt2013] om varför globalvärdena inte ansluter till föregående IPCC-prognoser, t(GWP)-gruppen — och klimatförnekarna hoppar jämfota av iver, upphetsning och jubel att nu äntligen få spika sista spiken i alarmisternas globalkista.

 

— Gode Gud, bevara dem särskilt: döda dem inte. Låt dem leva (minst) fram till 2050. Säkert. Då kan vi snacka om Spik i Kistan. Absolut.

— Därför (nämligen) att perioden fram till 2040 (2040–2013=27år) — inte ett spår av någon temperaturökning — kommer helt säkert AGW-förnekarna att jublande etablera det här: det finns ingen AGW global människoförorsakad uppvärmning. När temperaturen sedan ökar igen, från runt 2040, och ses vara faktum 2050 — blir den meningen helt säkert sten död: NASA-CRU-kurvans fortsatta AGW-bevis.

 

   Vetenskapssamfundet måste vakna — Man tycker att det kunde finnas mera Effektiva Metoder att Öppna Öronen på KunskapsEliten (Det där med att uppsöka vedboden och hämta fram Vissa Verktyg …). Men: Naturen kan inte framtvinga någon LYDNAD, bara försöka påpeka angelägenheten — tills sakinnehållet står klart.

 

Originalet från CRU [AGW-beviset från början] finns fortfarande (12Okt2013) kvar (i löpande uppdaterade versioner) på

 

http://www.cru.uea.ac.uk/

http://www.cru.uea.ac.uk/cru/info/warming/

 

visar sammansättningen totalt. I den t(AGW)-kurvan ingår också (som alla verkar tycka vara särskilt komplicerat att förstå naturförklaringen i) den inneboende, samhörande och praktiskt uppmätta koldioxidkurvan som [EkologiExemplet] fortsätter sitt stadiga segertåg med exceptionell följsamhet [Den havsupptagande temperatur- energikurvans integral] — den som också in till 98% verkar stämma överens med nuvarande uppmätta värden [SammanfattningÖVERSIKT] [Cintegralen].

— Jämförelsen visar sammanhangen, och det finns inget övrigt att tillägga.

— Härledningarna bakom t(AGW)-kurvan finns tillgängliga att studera i detalj genom ovan markerade länkar [AGW-beviset], och den kurvans vidare framfart FÖREFALLER SYNBARLIGEN TVIVELSLÖST fortsätta överensstämma med NASA-CRU-mätningarna — med samma träffsäkerhet som hittills från 1860 till hit (2013).

— Det enda som fattas är att också vetenskapssamfundet generellt INSER att den globala uppvärmningen med den stadigt stigande koldioxidhalten INTE kan tillämpas=förklaras med klimatbegrepp (Arrhenius matematik) utan är en FÖRORENING, en fenomenform med en annan matematikbas [AGW-beviset]: föroreningens ändring i termisk resistans. Inte förr kommer en omsvängning och en radikal attitydförändring — och ett slut på klimatförnekarnas lekstuga.

 

Som redan påpekats i AGW-beviset [JämförelsenTotalt] [De6Kurvorna] [AGWbeviset], är den globala uppvärmningen inte en följd av klimatförändringar, gruppen t(GWP) ovan [ArrheniusMATEMATIKEN], utan en följd av en FÖRORENING (industriella revolutionen, fossila bränslen: De6Kurvkomponenterna). Föroreningsmatematiken visas av t(AGW)-kurvorna. t(AGW)-komponenterna består av atmosfär [tEkurvanGenerellt] och hav [YtHavsPerioderna] [HAVET SPELAR HUVUDROLLEN], medan havsaspektens temperaturkomponent — den centrala koldioxidupptagaren och därmed fossilförbränningens värmeöverförare — inte finns med i vetenskapssamfundets (IPCC:s) modell. Se även sammanställningen i PROBLEMET längre ner.

 

Vetenskapssamfundet ser inte AGW som en förorening utan som ett klimatfenomen — fel matematik:

 

— Vetenskapssamfundet kan inte förklara den tydliga avvikelsen mellan t(GWP) — IPCC:s beräknade typ — kontra t(AGW) — samma som NASA-CRU:s faktiska uppmätta — (men har helt rätt i att avvikelsen sammanhänger med ythavsperioder som inte ingår i etablerade modeller) eftersom, som sagt, det etablerade vetenskapssamfundet RELATERBARLIGEN ANVÄNDER FEL MATEMATIK [ArrheniusVäxthusekvation]: Med lämpliga OFFSET stämmer Arrheniuskurvorna med god inpassning mot t(AGW)-kurvornas matematik, och därmed är kalabaliken faktum:

— Man får IN TILL EN VISS GRÄNS temperaturvärden som SER UT SOM en anslutning till den praktiskt uppmätta NASA-CRU-kurvan, men samtidigt med tydliga brister och orsaksfel som inte t(AGW)-matematikens resultat uppvisar. Det mest uppenbara (och avgörande) är just platån grovt 2010-2040. Sedan är det nog (väl) kört.

 

WebbCitatPAUS

Webben Okt2013 om PAUS I UPPVÄRMNINGEN [12Okt2013] — »pause in warming» GoogleHits past week 16.600:

 

2013:

”How could this disconnect, this huge divergence of narratives, have happened? What follows is the story of a communications failure that is ultimately harmful to all of us. And it was brought on by combination of causes that, unfortunately, we’ve seen work together before to mar the communication of climate science: Misinformation from climate skeptics, false balance and just plain bad science reporting from much of the media, and to top it all off, poor communication by scientists themselves.”,

”Indeed, in the press conference following the report’s release in Stockholm, this “pause” was the topic most asked about by journalists.”,

It remains to be seen just how much damage has been done. But at minimum, we can say that during a major moment for climate scientists to communicate the direness of our plight, they were instead being questioned about why global warming has “paused.” Skeptics must be in heaven.”,

GRIST — Who created the global warming “pause”? (datumuppgift saknas, GOOGLE: ”4 days ago” 12Okt2013)

http://grist.org/climate-energy/who-created-the-global-warming-pause/

PROBLEMET 2013 — Se även i AGW i Framtiden.

 

PROBLEMET [VärmePausen] vi nu ser växa upp, och som redan förvarnats om [AGW-Deniers Plateau], och som bl.a. webbkällan ovan också tagit fasta på, är att medan IPCC-anhängarna VÄL fattar att ”pausen” ingår i AGW, finns från IPCC:s sida ingen rent matematisk modellgrund att sätta fram inför publiken som förklarar den faktiska temperaturens uppmätta värden (publiken är inne på fel biograf).

 

I t(AGW)-NASA-CRU-kurvornas ljus är DÄREMOT förklaringen generande enkel: FÖRORENING. Inte klimatändring:

 

Ythavens temperaturvariationer [HAVET SPELAR HUVUDROLLEN]

 

tillsammans med den reguljära, stadigt stigande temperatur-energikurvan från fossilförbränningen [tEkurvanGenerellt]

 

— med ytterligare PLUS FRÅN STATEN OCH KOMMUNERNA SOM HUGGER NER DE VÄRDEFULLA KOLDIOXIDUPPTAGARNA

summerar (streckat) NASA-CRU-kurvan (heldragen):

 

There you go.

— I vetenskapssamfundet Planeten Jorden 2013 finns inte den matematiken representerad. Vetenskapssamfundet envisas istället med typen KLIMATPÅVERKAN med ArrheniusMatematik som garanterat missar förklaringen, se t(GWP)-gruppen.

— MATEMATIKEN SOM TYDLIGEN PERFEKT BESKRIVER FÖRORENINGARNA FRÅN INDUSTRIN FRÅN RUNT 1850 hittar man bara, tydligen ännu (2013), i AGW-artiklarnaUniversumsHistoria. Härledningarna är fullständiga, detaljerade, helt uttömmande, eller ska i varje föreställa vara det, tillsammans med jämförande korsreferenser till etablerade föreställningar och finns i AGW-beviset.

   En tydlig, klar och omisskännelig bild av vad som har hänt, och vad som kommer att fortsätta hända — inkl. komponenter.

   Se även i FörståAGWnu [eng. UnderstandAGWnow] — en kort beskrivning som förklarar sammansättningarna.

 

Resultat: trovärdigheten rasar, och klimatförnekeriet avancerar. Det är en direkt farlig situation. Den är speciellt farlig, eftersom den enligt t(AGW)-NASA-CRU-kurvornas samstämmighet kommer att fortsätta upp emot 2040: runt 25 år till. Finns inte en suck emellan. Sen kommer det bara, en period med märkbart stigande temperatur upp till runt 2070 om inget görs nu.

 

However, the last 15 years has seen a pause, or a hiatus, in the rate of temperature increase, and that fact has been adding fuel to the climate debate fire.”,

ACCUWEATHER — Pause in Global Temperature Rise Fuels Climate Debate (11 Oct 2013)

http://www.accuweather.com/en/weather-news/global-warming-pause-climate-c/18715892

 

 

”This time, the IPCC says it is "extremely likely" that human-released greenhouse gases, especially carbon dioxide (CO2), are causing global warming. Unfortunately for the IPCC, there has been no global warming since the turn of the century despite a continued rise in atmosphere CO2. ”,

TWINCITIES — Warming pause (7 Oct 2013)

http://www.twincities.com/letters/ci_24257812/warming-pause

 

 

Trots det faktum att temperaturen inte har stigit de senaste 17 åren, har de forskare som är knutna till FNs klimatpanel IPCC, blivit ännu mer övertygade om att temperaturen stiger och att detta beror på människans utsläpp av klimatgaser.”,

De brukade vara fullständigt övertygade. Nu är de ännu mer övertygade. Nu rapporterar de att uppvärmningen har uppslukats av världshaven och just nu inte kan upptäckas, men den kommer att komma tillbaka med besked. Vänta bara.”,

”IPCC hävdar bara att nästan alla klimatforskare instämmer i denna fatwa om att domedagen väntar runt hörnet, om inte vi alla skänker tusentals miljarder till ”grön” politik.”,

”Enligt Tim Ball ”sjunker temperaturen och har gjort så i 17 år medan koldioxidutsläppen ökar. Enligt deras hypoteser och modeller, ska detta helt enkelt inte hända. Men hellre än att göra det de borde göra, gå ut och säga ’vår vetenskap är fel, våra modeller är fel och vi ber om ursäkt för allt besvär vi har orsakat’, så kör de bara vidare.””,

DISPATCH INTERNATIONAL— Globala uppvärmningen lagd på is (8 Okt 2013)

http://www.d-intl.com/2013/10/08/ledare-globala-uppvarmningen-lagd-pa-is/

 

 

”Brittiska MET Office påstår nu att den fruktade globala uppvärmningen tagit en paus - av naturliga orsaker. De anser kort och gott att världshaven absorberat uppvärmningen och dolt den för markbaserade temperaturmätningar. Detta kommer leda till att den långsiktiga trenden i uppvärmningen fördröjts med 5 till 10 år enligt MET Office. Hur man nu kan räkna ut det övergår mitt förstånd.”,

KLIMATBLUFFEN — Har uppvärmningen tagit en paus? (24 Juli 2013)

http://klimatbluffen.blogspot.se/2013/07/har-uppvarmningen-tagit-en-paus.html

 

 

”Hursomhelst börjar klimatalarmisterna bli riktigt desperata, "en paus"!? Hahaha! Snart får dom ta och ge sig.”,

DET OPÅVERKADE SINNET

— Klimatalarmister är helt desperata - Nu har den globala uppvärmningen tagit en "paus" (23 Juli 2013)

http://detopaverkadesinnet.blogspot.se/2013/07/klimatalarmister-ar-helt-desperata-nu.html

 

 

2012:

”Hur man än vänder och vrider på denna oförutsedda avstanning/paus så går det knappast att ignorera den längre. Det är helt enkelt ännu en flopp för IPCC och de beslutsfattare som okritiskt accepterat deras sammanställningar.”,

SEXTON ÅR UTAN GLOBAL UPPVÄRMNING — Klimatupplysningen (14 Okt 2012)

http://www.klimatupplysningen.se/2012/10/14/sexton-ar-utan-global-uppvarmning/

 

 

”För den som litar på The Climate Scam är det ett allmänt känt och accepterat faktum att den globala uppvärmningen tagit paus, helt upphört eller aldrig ägt rum. Detta på grund av att den globala medeltemperaturen inte ökat lika snabbt efter år 2000 som tidigare.”,

”Att haven fortsatt att värmas, och att jorden varje år mottar mer värme än den strålar ut (ca 0.5 W/m2 enligt nyligen publicerade uppskattningar i Atmos. Chem. Phys., 11, 13421–13449, 2011 och Nature Geoscience 5, 110–113 (2012) doi:10.1038/ngeo1375) visar dock otvetydigt att uppvärmningen fortsätter. Det går inte riktigt ihop. Man bör vara skeptisk till vad som serveras på TCS. Det är inte precis någon genomtänkt klimatvetenskap. ”,

UPPSALAINITIATIVET — Varken slut eller paus — den globala uppvärmningen fortsätter oförtrutet (6 Mars 2012)

http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2012/03/varken-slut-eller-paus-den-globala.html

 

 

2008:

”Om trenden för årets första månader håller i sig blir 2008 det kyligaste året globalt sett sedan 1996 och det är inte enbart i år som den globala uppvärmningen tycks ha tagit en paus. Under de senaste tio åren har den globala medeltemperaturen inte ökat.”,

VETENSKAP & MILJÖ — Global uppvärmning har tagit en paus (16 Juni 2008)

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=2136662                                 

 

 

SERIÖS NATURVETENSKAP

— Finns en framställning som åberopar EN FÖRKLARING måste man, om man är seriös i sitt naturvetenskapliga intresse, ta del av den framställningen, i detalj. Nämligen för att kunna bemöta ev. FEL med påpekandet: den här framställningen är inte alls FÖRKLARANDE, eftersom … enligt … .

— Det finns inget annat sätt att stadfästa en förklaring som förklarande eller icke förklarande.

   Så: OM du har KRITIK utan att ha tagit del av framställningen, eller om du inte kan peka på ett godtagbart, relaterbart skäl att inte ta del av framställningen, är kritiken bara av det skälet obefogad: kritik eller avfärdande utan relaterad grund saknar också naturvetenskaplig grund.

 

 

FörståAGWnu | UnderstanAGWnow | Paus i uppvärmningen. Se även i AGW i Framtiden.

 

FÖRSTÅ GLOBALA UPPVÄRMNINGEN MED GARANTERAT UPPMÄTT SÄKERHET FRÅN BÖRJAN

 

Börja med den uppmätta NASA-CRU-kurvan:

 

WEBBKÄLLAN för ovanstående hemvist tycks ändras med jämna mellanrum, från och till: JUST NU [Okt2013] hittar man den — uppdaterad — på

 

http://www.cru.uea.ac.uk/

http://www.cru.uea.ac.uk/cru/info/warming/

 

Utforma sedan en HOFTAD EXPONENTIELLT JÄMNT STIGANDE TEMPERATURKURVA av typen nedan [AGW-kurvan] — vi kommer att TESTA den och PRÖVA den senare, löpande, om den alls har någon koppling — det är den centrala globala uppvärmningskurva som vi ska testa på NASA-CRU-datat — och det är här i början INTE viktigt att den är »exakt», du kommer själv att senare (jag vågar säga GARANTERAT) se och förstå hur och varför:

 

Kolla typresultatet — NASA-CRU-kurvan minus E-kurvan (amplitudsubtraktion: totalvärme minus tilläggsvärme = basvärme):

 

There you go.

 

Havsperioderna framträder (YTHAVSPERIODERNA: det finns ingen annan periodisk variationsbas 20år-60år att välja på på Jorden: PieceOfCake). Och alltså kan vi KONSTATERA UTAN ATT DARRA DET MINSTA: Så ser NaturVärmen (NASA-CRU-kurvan) ut på Jordytan när INTE någon GLOBALTEMPERATURÄNDRANDE E-temperaturkurva finns med i bilden: Periodformen visar den luftmarina naturliga temperaturvariationen på Jorden TYDLIGT HAVSSTYRD utan inslag av extra (atmosfäriska) tillägg. Den sammansättningen varierar också för övrigt naturligt i sig över flera hundra år och får olika utseende i olika epoker av Jordytans utveckling — just nu och tydligen relativt snävt som ovan (inom de närmaste århundradena). Färdigt.

 

   Återstår:

— Att söka en EVENTUELLT REDAN EXISTERANDE NATURLIGT FÖRKLARANDE härledning till E-kurvan, och OM en sådan finns, att också se OM den passar ihop med den misstänkta industriella fossila förbränningen, samt vidare OM också DEN kurvformens variationsbaser stämmer med uppmätta koldioxidvärden (E-kurvans integrala form är en veritabel matematisk utmaning) — det blir mästarprovet i slutänden [INTEGRALKURVAN I PRAKTIKEN] för hela härledningen: allt måste stämma PERFEKT med experimentellt genomförda observationer om hela AGW-tolkningen av NASA-CRU-kurvan ska bli trovärdig:

— Publiken får inte känna sig övergiven i någon som helst enda (övergripande) detalj, inte i något som helst avseende: varje prick måste kunna förklaras: skeptikern ska inte få sig så mycket som en enda atom till livs. Det är våran Jord, vårat Hem, vårat Ansvar. Se sammanställningen i PROBLEMET: En tydlig, klar och omisskännelig bild av vad som har hänt, och vad som kommer att fortsätta hända — inkluderat förklarande komponenter.

 

Och så har det visat sig: AGW-beviset.

— E-kurvan AV PRINCIP framgår i sig DIREKT om vi tittar efter på statistiken över fossilförbränningen [INDUSTRIKURVAN] (Havets värmeupptagning och värmetröghet jämnar [starkt] ut kurvformen som blir mera snarlik E-formen):

 

 

Härledningen totalt, utförligt och förhoppningsvis HELT uttömmande ges i AGW-beviset — tillsammans med analyser, referenser och utläggningar som visar VARFÖR, HUR och PÅ VILKA SÄTT som »IPCC-klubben» INTE når ovanstående (ytterst) enkla förklaring.

 

Nedan visas slutresultatet sammanställt med skalanpassningar, utförliga härledningar i AGW-beviset.

— Nedre bildens heldragna linje är NASA-CRU-kurvan, den streckade linjen är E-kurvan(Industrikurvan) + Ythavsperioderna(här inte exakta för att framhäva aspekten i skillnaden mot teorin).

 

Sammansättningen i NASA-CRU-kurvan — gröna överst och heldragna underst; övre gröna bilden kan AND-kopieras (överlappande bilder syns genom varandra) och föras rakt ner över den undre i särskild kontroll av matchningen.

 

ENGLISH VERSION

 

UnderstandAGWnow | FörståAGWnu | Paus i uppvärmningen

 

UNDERSTAND GLOBAL WARMING WITH CERTIFIED VALIDITY FROM START

 

Begin with the experimentally observed NASA-CRU-curve:

 

The WEB-source-home to the above seems to change from time to time: AS OF NOW [Oct2013] we find it — updated — on

 

http://www.cru.uea.ac.uk/

http://www.cru.uea.ac.uk/cru/info/warming/

 

Develop then AN APPROXIMATE SMOOTH EXPONENTIALLY RISING TEMPERATURE CURVE of the type below [AGW-kurvan] — we will TEST it and TRY it later, continuously, if it, at all, has a connection — it is the central global warming curve we will test on the given NASA-CRU-data — and it is here in the beginning NOT important it is »exact», you will later (I dare say GUARANTEED) see and understand how and why:

 

Check type result — NASA-CRU-curve minus E-curve (amplitude subtraction: totalTemperature minus additionalTemperature = basicTemperature):

 

There you go.

 

Sea Periods appear (YTHAVSPERIODERNA: there is no other periodic variational source 20yr-60yr to choose on on Earth: PieceOfCake). And hence we can CONCLUDE WITHOUT A TREMBLE THE LEAST: So looks the NaturalTemperature (NASA-CRU-curve) on Earth when NO GLOBAL TEMPERATURE CHANGING E-temperatureCurve exists in the picture: The remaining periodic form shows the air(land)-marine natural temperature variation on Earth as CLEARLY CONTROLLED BY THE SEA without any addition of extra (atmospheric) elements. The periodic composition also for the rest varies naturally in itself over several hundreds of years and receives different outlooks in different epochs of the Earths development — right now and obviously relatively narrow as above (within the nearest centuries). Done.

 

   Remains:

— To find an EVENTUALLY ALREADY EXISTING NATURALLY EXPLAINING deduction to the E-curve, and IF such a one exists, also to see IF it fits the suspected industrial fossil-carbon consumption, and further IF also THAT curvature’s variational base matches the measured amounts of carbon dioxide (E-curve’s integral form is a veritable mathematical challenge); that will be the »craftsman’s diploma» [INTEGRAL CURVE IN PRACTICE] by the end of the whole deduction: everything must fit PERFECTLY with experimentally accomplished observations if the whole AGW-interpretation of the NASA-CRU-curve will appear trustworthy:

— The audience to this performance must not feel deserted in any (general) detail, not in any sense at all: each spot must be explained: noone shall find not even a single atom to grasp for a skeptic approach. It is our Earth, our Home, our Responsibility. See also short overview in ThePROBLEM: An evident, clear and unmistakable picture of what has happened, and what will come to happen — including explaining components.

 

And so it has shown: AGW-beviset.

— The E-curve appears BY PRINCIPLE DIRECTLY if we look up the statistics on fossil consumptions [INDUSTRIAL CURVE] (The heat absorption by the oceans and their thermal inertie smoothes the curvature [greatly] out to be more alike the ideal E-form):

 

 

The deduction in total, detailed and hopefully COMPLETELY exhaustive is given in (Swedish as yet) in AGW-beviset — along with  analysis, references and descriptions showing WHY, HOW and IN WHAT WAY »the IPCC-club» NOT reaches the above given (very — VERY) simple explanation.

 

Below is shown the end result compiled with adopted scales; detailed deductions in AGW-beviset.

— Bottom picture solid line is the NASA-CRU-curve, the dotted line is the E-curve(IndustrialCurve) + SeaPeriods(here not exact in order to emphasize the aspect of difference in theory).

 

 

The composition in the NASA-CRU-curve — green on top and solid line at bottom; the picture on top can be directly AND-copied (overlapping images become color transparent) and be brought straight down on top of the bottom picture for an explicit check of precise matching.

 

 

 

StatKommunernasMiljöRäkning — se även VärmePausen i PROBLEMET. Se även i AGW i Framtiden.

 

Hur Kommunavverkningarna bidrar till den globala uppvärmningen — se även situationen 2013 i PROBLEMET

VÄXTAVVERKNINGAR UTAN MOTSVARANDE ÅTERVÄXT HAR EXAKT SAMMA EFFEKT SOM FÖRORENINGAR FRÅN FOSSIL FÖRBRÄNNING OCH BIDRAR TILL DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN PÅ EXAKT SAMMA MATEMATISKA FYSIKGRUND. Vi studerar hur.

 

P = Solinstrålningseffekten på Jordytan = konstant med marginella variationer = t(temperaturen)/R(termiska resistansen);

P=t/R är också den helt enkla matematiken bakom t(AGW)-NASA-CRU-kurvan. Se utförliga härledningar i AGW-beviset.

 

Ökas R

 

— koldioxidabsorbenterna, mängden björklöv avtar med följd i större mängd redan existerande koldioxid som ligger och trycker och vill in på de kvarvarande björklöven [EkologiExemplet] än vad dessa kan ta upp;

— därmed en atmosfärisk extra ansamling av R-bidrag som inte längre har någon absorberande markväxt att gå till, eftersom Staten och Kommunerna [2013] mejar ner dem som ENS försöker titta upp och VILL HELA och LÄKA natursåret —

 

tvingas följaktligen enligt P=t/R=konstant också temperaturen (t) öka i det MOTSVARANDE packade atmosfäriska R-skiktet. Inget mer. Inget mindre. Elementär matematik för termisk resistans på given instrålningseffekt (Solen) på den begränsade Jordytan.

   Med andra ord:

— Kommunerna bidrar till t(AGW) (AGW, eng. Anthropogenic Global Warming, av människan förorsakad global uppvärmning) genom att dels meja ner befintliga syreproducenter/koldioxidabsorbenter och dels hindra naturens försök att återskapa, hela och läka det Stats- och Kommunanställda natursåret genom att också gå ut och såga ner det som försöker växa upp, upprepat. Normalt kallar vi det: terror — bortom misshandel.

— Naturen försöker hela, Staten/Kommunerna sågar ner.

   Var finns informationen?

 

Jag ser ingen.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Apr2013  E1  Bild236 · Nikon D90: Närmast enorma naturvärden mejas ner i bostadsnära områden, tydligen i alla Sveriges Kommuner 2013:

 

 

Enorma avverkningsmängder i nära anslutning till boendet — just där naturpreferenserna behövs som allra mest. Jämför också EkologiExemplet.

 

Staten och Kommunernas sammanlagda miljöräkning

P = t/R — matematikgrunden till MATCHNINGEN i den globalt uppmätta t(AGW)-NASA-CRU-temperaturkurvan — You can run, but you cannot hide:

 

Om den termiska — värmemässiga — resistansen (R) — motståndet — tillväxer i det atmosfäriska skiktet — mängden komponenter (speciellt OCO i förening med HOH) som absorberar Solstrålningens effekt (P) — den skyddande omgivande filten — kvarhåller också filtmaterialet en PROPORTIONELLT (P=t/R) större värmemängd (t): Temperaturen (t) — i och under filtskiktet — ökar om R ökar, med given konstant Solinstrålningseffekt (P) över konstant given instrålningsyta (Jordytan sett från Solen).

 

DEN Matematiken är alldeles densamma för det som Stat och Kommun UPPENBARLIGEN I VETTLÖS EXEMPLIFIERAD MÄNGD sysslar med HÄR:

KommunCancer

KommunCancer:

 

 

Klicka på bilden för aktuell webbkälla med beskrivning. Det är bara ett exempel bland många andra, se särskilt i StatsFröjden.

:

VARJE avverkningstillfälle

— STATENS/KOMMUNENS UPPREPADE NATURRÖJNINGAR, om och om och om …, och om igen, allt det naturen försöker reparera, hela och läka för att mildra effekterna av det lokalt uppkomna globala natursåret som staten/kommunerna bär ansvaret för i deras uppenbart vettlösa röjningspraktik BIDRAR OCKSÅ TILL GLOBALT ÖKAD TEMPERATUR

— bidrar ytterligare till en BELASTNINGSÖKNING i R-faktorn: t ökar. Visa att jag har FEL. Jag skulle vilja väldigt gärna ha fel i det här sammanhanget, men naturen visar mig annorlunda.

 

— Att tillföra atmosfären extra Solstrålningsupptagande komponenter — fossila bränslerester, koldioxid (OCO) — utöver dem som redan ingår i naturbalansen, är alldeles detsamma i nettoeffekt som att TA BORT KOLSYREUPPTAGARE = såga ner träd och avverka s.k. sly — samma som att HINDRA MARKENS ÅTERUPPTAGNING AV EXISTERANDE ATMOSFÄRISKT KOLDIOXID. Atmosfärens OCO-packas, då; R ökar, och därmed t; P=t/R.

— Staten och Kommunernas tydligt vettlösa — förståndsbeskurna — tilltag att om och om och om igen ta bort, meja ner det som NATUREN FÖRSÖKER ÅTERSKAPA FÖR ATT FÖRSÖKA MILDRA EFFEKTERNA AV STATSVANVETTET — naturen försöker återskapa, staten hugger ner — betyder uppenbarligen detsamma som att Staten och Kommunerna också HINDRAR DEN TILLVÄXANDE HJÄLPEN: de viktiga koldioxidupptagande individerna. Det var nog inte meningen, tror jag.

 

— Det OCO som inte de nersågade träden, och den uppväxande s.k. slyn längre får absorbera från TILLSTÅNDET FÖRE röjningarna, när de träden och buskarna fanns, packas nu [2013] istället ihop i atmosfären som ett ytterligare hemlöst irrande R-bidrag som inte har någonstans att ta vägen och med lika — samma — oundviklig effekt P=t/R=konstant att temperaturen i R-skiktet tvingas öka i exakt proportion, bidrag och magnitud:

 

— M.a.o.: Staten och Kommunerna håller AV PRINCIP på att såga ner allt vad miljövett, miljöengagemang och miljöansvar heter. Sambandsformen för termiska resistansen P=t/R är exakt samma enkla matematikbas som i den globalt uppmätta t(AGW)-NASA-CRU-temperaturkurvan. Härledningarna finns och visas utförligt i AGW-beviset. Se även sammanställt i PROBLEMET.

— PRINCIPEN bakom avverkningarna [2013] återspeglar alldeles tydligt en påtaglig Statlig och Kommunal vettlöshet, ett tydligt outvecklat naturförstånd, och visar i summan att allt tal från Stat/Kommun om miljöengagemang är rent nonsens. Rena smörjan. Rena skiten. Staten förstår ingenting av det. Noll.

Återhämtningen

— Avverkningarna som Staten/Kommunerna anställer är speciellt vettlösa då hela träd sågas ner;

— Det tar minst 20 år [2033] innan motsvarande koldioxidupptagare FINNS PÅ PLATS IGEN förutsatt man sätter ut en ersättande trädplanta NU [2013]. Och?

Kolla mängden: Kommunerna avverkar närmast ENORMA MÄNGDER NÄRSKOG — i en tid då träden skulle behöva BEVARAS mer än någonsin tidigare:

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Apr2013  E1  Bild236 · Nikon D90: Människorna som bor här känner naturligtvis inget av det här, det är så lite så det gör inget.

 

 

Enorma avverkningsmängder i nära anslutning till boendet — just där naturpreferenserna behövs som allra mest. Jämför också EkologiExemplet.

 

 

Se även bildexemplen från StatsFröjden.

— Och hur ser det ut med nyplanteringarna?

 

Jag ser inga.

 

 

 

Cykla

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Sep2012  E35  Bild9 · Nikon D90:  Ska kommuninnevånarna uppmanas cykla omkring för att tvingas titta på den här skiten från Stat/Kommun?

 

 

 Se även i Hur Kommunavverkningarna bidrar till den globala uppvärmningen:

 

Cykla

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Sep2012  E35  Bild13 · Nikon D90:  Ska kommuninnevånarna uppmanas cykla omkring för att tvingas titta på den här skiten från Stat/Kommun?

 

 

 

Cykla

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Sep2012  E35  Bild12 · Nikon D90:  Ska kommuninnevånarna uppmanas cykla omkring för att tvingas titta på den här skiten från Stat/Kommun?

 

 

 

Cykla

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Sep2012  E35  Bild11 · Nikon D90:  Ska kommuninnevånarna uppmanas cykla omkring för att tvingas titta på den här skiten från Stat/Kommun?

 

 

 Se även i Hur Kommunavverkningarna bidrar till den globala uppvärmningen:

 

Cykla. Jaa. Ha du tett.

— Vi i den här Kommunen värnar om miljö och natur.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Sep2012  E35  Bild15 · Nikon D90:  Ska kommuninnevånarna uppmanas cykla omkring för att tvingas titta på den här skiten från Stat/Kommun?

 

 

 

Cykla

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Sep2012  E35  Bild14 · Nikon D90:  Ska kommuninnevånarna uppmanas cykla omkring för att tvingas titta på den här skiten från Stat/Kommun?

 

 

 

Cykla

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Sep2012  E35  Bild21 · Nikon D90:  Ska kommuninnevånarna uppmanas cykla omkring för att tvingas titta på den här skiten från Stat/Kommun?

 

 

 Se även i Hur Kommunavverkningarna bidrar till den globala uppvärmningen:

 

Cykla

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Apr2013  E1  Bild23 · Nikon D90:  Ska kommuninnevånarna uppmanas cykla omkring för att tvingas titta på den här skiten från Stat/Kommun?

 

 

 Se även i Hur Kommunavverkningarna bidrar till den globala uppvärmningen:

 

Cykla

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Apr2013  E1  Bild22 · Nikon D90:  Ska kommuninnevånarna uppmanas cykla omkring för att tvingas titta på den här skiten från Stat/Kommun?

 

 

 

Cykla

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Apr2013  E1  Bild99 · Nikon D90:  Ska kommuninnevånarna uppmanas cykla omkring för att tvingas titta på den här skiten från Stat/Kommun?

 

RADEN AV Bildsviter från naturförödelsen som sprids från Stat/Kommun med början från runt 2011 kan göras OÄNDLIG.

 

 Se även i Hur Kommunavverkningarna bidrar till den globala uppvärmningen:

 

RADEN MED Depraverande Bildsviter från naturförödelsen som sprids från Stat/Kommun med början från runt 2011 kan göras OÄNDLIG. Se även i Fröjden.

 

Kommunerna skickar ut maskiner som sliter sönder växtligheten utmed gång och cykelvägar — utöver vanvettet med stympningar och trädfällen längre in i naturbeståndet. Jämför Naturpreferenserna, EkologiExemplet och Rekreationsbegreppet. Då har vi inget sagt om AGW-exemplen.

— Det ser ut som att Kommunerna anser att den verksamheten ska betraktas som SKÖTSEL.

— Men varje frisk människa SER DIREKT FAKTUM: det som möter anblicken är tydlig, uppenbar och omfattande naturvandalisering, vanvård, skriande omdömeslöshet och vettlöshet: tydligt outvecklat naturförstånd.

— I min referens fanns inte den typen av verksamhet (Kommunerna generellt?) före runt 2009 — naturvandaliseringen började i min referens synas speciellt tydligt kring gång och cykelvägar 2011-2012. Den verksamheten verkar (möjligen, också) har uppkommit i samband med ett genombrott i konstruktionen av avancerade naturexploaterande avverkningsmaskiner som tuggar sig igenom växtligheten med hög intensitet — och efterlämnar spåren av ett slagfält.

 

Istället för den supersnygga naturliga växtligheten SOM FANNS FRAM TILL RUNT 2010, möter oss 2013 vyer av rishögar, mängder med stubbar, sönderslitna ungstammar, kvarlämnade rester av döda eller döende växtdelar, fossilt pumpande maskinraseri med efterlämnad vanställd natur i skogskanterna intill cykelvägar.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 16Maj2013  E6  Bild222 · Nikon D90:

 

 

 

— Det är tydligt att ansvarig personal i Stat och Kommun själva aldrig sätter sin fot i spåren efter förödelsemaskinerna — eller att man möjligen bara rycker på axlarna åt den uppenbara förödelsen (ofullgången förståndsutveckling).

   I vilket fall är det uppenbart att Staten/Kommunen ägnar sig åt omfattande vårdslöshet som tydligt utpekar grundläggande brist på omdöme, begrepp om sundhet, ordning och skick [StatensPacifisthat].

— Jämför Naturpreferenserna, EkologiExemplet och Rekreationsbegreppet. Se även i Konsekvensen.

 

 

 

Siktröjning

SIKTRÖJNING

Siktröjning:

SvTref

Spekulation: Den omfattande trädfällningen på bild [‡] utmed reguljära biltrafikleder i denna presentation KANSKE sammanhänger med nedanstående rapporterade resultat — men det finns fortfarande ingen direkt information att referera till:

 

SIKTRÖJNING HALVERADE VILTOLYCKOR — SVT ”ons 2 jan” — datumuppgift saknas [webb6Sep2013]

http://www.svt.se/nyhetsklipp/regionalt/jamtlandsnytt/article931516.svt

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 12Maj2013  E4  Bild5 · Nikon D90:

 

 

Långa avsnitt nedfällda ungträd — långt upp på vägvallarna — som bara lämnats liggande: Var finns den läsbara informationen? Jag ser ingen.

 

 

Staten/Kommunerna ger ingen information om varför avverkningarna typ bilden ovan genomförs.

 

 

STATISTIKEN FÖR VILTOLYCKOR MED SAMTIDIG MOBILANVÄNDNING

»olyckor i samband med användning av mobil»; »statistik viltolyckor»

Den typen finns i någon egentlig mening inte i Sverige

 

 

faktorer som tar bilförarens uppmärksamhet från vägen

—————————————————————————

prat i mobilen

prat med passagerare

intresse för olika MOMENT i mobil/datorplattformar under bilkörning

 

Bristande uppmärksamhet

EN ENDA SEKUNDS BRISTANDE VÄGKOLL MED 80 KM/h BETYDER 22 AVVERKADE METER — föraren I NORMAL TERRÄNG hinner inte se en avgörande terrängändring typ djur på väg fram

 

 

FLERA AV OSS HAR SÄKERT REDAN UPPMÄRKSAMMAT en del av DAGENS SLAPPA BILFÖRARE:

— Blinkar först när svängen tas — OM ALLS;

— »Var och varannan bilförare» ses hålla ena (högra, också för växling i stadstrafik) handen på ratten, andra i en mobiltelefon som hålls till örat;

 

En förare [MobilAnvändarOlyckor] har inte en chans att se — visuellt — ändringar i normal terräng under loppet av en, eller flera, sekunder då uppmärksamheten ägnas åt ANNAT ÄN BILENS FRAMFÖRANDE.

— Ett djur hinner visa någon del av sin kropp på den tiden, och föraren kommer sedan att ÖVERRASKAS: reaktionstiden är redan förverkad, och kollision — eller häftig undanmanöver som kan leda till ännu värre sammanstötningar med medtrafikanter — blir ett faktum.

— Beskrivningen är INTE teoretisk. Den är i mitt fall hämtad från en verklig händelse: En kompis kör, pratar med passagerarna, vänder bort huvudet emellanåt då samtalet sker inbördes och man tittar på varandra; Han ser inte katten som hunnit upp en liten bit på vägbanan, hinner inte reagera förrän överkörningen är ett faktum. Jävlar.

   Ett annat känt fall som direkt berör mobilanvändning och dess påverkan på trafikolyckor:

   Personen, en van bilförare, kör i hög hastighet av vägen, voltar så våldsamt att bilen i princip blir en skrothög; personen överlever som i ett mirakel utan mén. Orsaken till avåkningen var den här: stulen uppmärksamhet av en mobiltelefon under ett kort, kritiskt, ögonblick: När föraren åter ser upp, har bilen plötsligt hamnat i en situation som föraren inte klarar att häva, och avåkningen blir ett faktum.

   Mitt råd: sträva med all makt som du kan att INTE tafsa på — ha samlag med — mobilen, eller annat under bilkörning, inte under några som helst villkor. Var stenhård på det. Absolut. Kör »enkelriktat» om mobilen är med på resan: svara inte på samtal under körning. Stenhårt. Och generellt: VISA dina medtrafikanter vart du är på väg INNAN om annat än fortsatt rakt fram.

 

Statistik för alla viltolyckor perioden 2003-2008 www.viltolycka.se — enda helhetsbilden som verkar finnas

 

http://www.viltolycka.se/upload/files/PreviousWebsite/Statistics/default.htm

 

Det verkar svårt att få fram en sammanhängande statistik på samtliga (rapporterade) viltolyckor över större tidsperioder

— Typen 1970-2013 som vi här skulle vilja titta närmare på finns inte.

— Det intressanta med det skulle vara i samtidig koll på bilkörningens utveckling tillsammans med datorteknikens framtåg, speciellt från 1980 och framåt mot Internetanvändningens genombrott under 1990-talet, och mobilernas omfattande intåg grovt runt 2000, vidare mot det tydliga mobilbabblet idag (2013): i stort sett var och varannan bilförare kör idag babblande i mobilen [Bilprovningens enkät 2012-2013, se nedan].

Bilprovningen har nyligen gjort en undersökning om mobilanvändning i samband med bilkörning som talar sitt eget tydliga språk — GoogleSök på ”Var femte förare nära olycka till följd av mobilanvändning”; (Bilprovningens URL-adress till den aktuella artikeln ryms inte på en rad).

 

”Trafiksäkerheten påverkas om man använder mobiltelefonen när man kör. Det anser 77 procent av respondenterna i en enkät som Bilprovningen genomfört på sin webbplats. 18 procent uppger att de till och med varit nära att köra av vägen till följd av mobilanvändning.”,

:

”Enkäten visar att mobiltelefoner används i stor utsträckning vid bilkörning. Tre av tio (28 procent) uppger att de ofta eller alltid pratar i mobilen när de sitter bakom ratten. 15 procent läser och 9 procent skickar ofta eller alltid sms. 17 procent fotograferar eller spelar in, 16 procent letar efter information på webben och 20 procent läser e-post.”,

:

” För att ta pulsen på förare och deras inställning i frågan genomförde Bilprovningen en enkät på sin webbplats från den 18 december 2012 till den 12 mars 2013. Sammanlagt svarade 9 673 personer.”,

 

Källa: BILPROVNINGEN — Var femte förare nära olycka till följd av mobilanvändning [2012-2013]

 

Med den upplysningen vore det verkligen intressant att se någon tillgänglig allmän statistik — tendenserna — på viltolyckor och mobilanvändning — speciellt under tidsperspektivet då mobilanvändningen blivit allt vanligare.

 

MobilAnvändarOlyckor

En äldre rapport (2003) fastslår

 

”Mobiltelefonanvändande bilförare var överrepresenterade i upphinnandeolyckor, olyckor som innebar byte av fil och i kollision med fast föremål.”, s4,

BILFÖRARES ANVÄNDNING AV MOBILTELEFON UNDER FÄRD — 2003

http://www.vti.se/en/publications/pdf/bilforares-anvandning-av-mobiltelefon-under-fard.pdf

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

 

I en nyare rapport (2011) framhålls redan självklara faktorer:

 

”Att skicka sms, slå ett telefonnummer eller på liknande sätt interagera med telefonen leder till att föraren tittar bort från vägen, ofta flera gånger i rad och ibland under lång tid. Resultatet är minskad kontroll över fordonet och en ökad risk för att föraren missar viktiga händelser i trafiken. Under ett samtal tittar föraren visserligen på vägen, men även här ser man försämrade reaktionstider och en nedsatt förmåga att ta till sig information.”,

VTI LÄMNAR IN SAMMANSTÄLLNING AV MOBILTELEFONANVÄNDNING OCH BILKÖRNING (2011)

http://www.vti.se/sv/nyheter/mobiltelefon/

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

 

Staten har tappat kollen?

VI VET INTE STATISTIKEN FÖR VILTOLYCKOR I SAMTIDIG MOBILANVÄNDNING — bara ATT många INTE BARA pratar i mobilen SAMTIDIGT som de kör bil, utan även typ SKICKAR SMS [Bilprovningens enkät 2012-2013], och annat DATORARBETE UNDER BILKÖRNINGEN. Herregud så vanvettigt folk beter sig. Prata i Mobilen i 80 KM/h? Du kunde väl lika gärna släppa ratten, veva ner rutan, sticka ut huvudet och vifta med händerna och skrika HärÄrJagKillMe!

   Man SKULLE kunna utbrista:

— OM det fanns något närvarande vett i Staten och dess Trafikverk, BORDE ett omgående förbud utfärdas — med ytterst sträng övervakning i angelägenheten att rädda även djurens liv; Vi kan MISSTÄNKA kopplingarna, men inte bevisa dem förrän ett omfattande mobilförbud under bilkörning verkställs, att det också verkligen iakttas och man får se resultaten i olycksstatistiken.

— MEN uppgiften skulle kräva ytterst sträng kameraövervakning — polisstat — med en organisation som vi redan VET inte fungerar i den här tidsåldern.

— Mobilprat, aktiviteter generellt som INTE har med bilkörningen att göra, stjäl alldeles tydligt förarens uppmärksamhet från detaljer på vägen och i vägens anslutna terräng. Vi är redan klara på den punkten.

— Men mobilprat stjäl också lika mycket uppmärksamhet från föraren som samtal med passagerare; samtalets olika faser stjäl uppmärksamheten från vägen.

— SÄG då — vilket är plausibelt, men vilket vi inte vet, bara kan misstänka — att ALLA VILTOLYCKOR har den orsaksgrunden: förarens uppmärksamhet — som i strömmen av mobilbabblet sker OFTA — dras under det kritiska ögonblicket bort ifrån vägen och vägens terräng; Att DÅ SIKTRÖJA inåt skogen på vägrenarna — för att därmed bara endast gynna det fortsatta fordonets förarlösa kontroll under det kritiska ögonblicket, ge den okoncentrerade föraren större marginaler i terrängen — vilket omgående visar sig i en påtaglig 25%-ig reduktion av antalet viltolyckor [SvT-rapporten] — i den fortsatta vettlösa friheten att bereda utrymme för bilförarna att få babbla med passagerarna och i mobilen, det är då i så fall verkligen ett rent avancerat pågående naturvanvett: en direkt statlig omdömeslöshet av exceptionellt vettlös art, typ och natur:

 

naturen mejas ner proportionellt mot omdömeslöshetens utbredning.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 12Maj2013  E4  Bild5 · Nikon D90:

 

 

Långa avsnitt nedfällda ungträd — långt upp på vägvallarna — som bara lämnats liggande: Var finns den läsbara informationen? Jag ser ingen.

 

— VET VI SÄKERT att det INTE förhåller sig så?

   Visa.

 

Här ges exempel på meningar som understryker också den naturvårdande vikten ordningen — att

TA REDA PÅ DET AVVERKADE TRÄDFÄLLET EFTER VÄGRENARNA:

StädaVägen

”– Det finns både enklare och billigare metoder som har bra effekt på antalet olyckor. En enkel sådan är att betydligt snabbare än i dag transportera bort ris och buskar som röjs längs med vägarna, säger Annika Jägerbrand.

Låter man riset ligga kvar dras älgarna dit för att äta, framför allt om det är mycket snö i markerna. Det gör att risken för älgkollisioner ökar. Dessutom helt i onödan. Drift- och underhållsåtgärder som röjning är ju till för att minska risken för trafikolyckor – inte tvärtom.”,

VÄLSKÖTTA VÄGRENAR – FÄRRE OLYCKOR (02.13 · MOTOR 25)

http://mb.cision.com/Public/917/9385832/866682822a84152e.pdf

 

SKITBRA FÖRSLAG:

— Sätt upp RÖRELSEDETEKTORER — med långa mellanrum — som avkänner terrängrörelser, DJUR I RÖRELSE, och som kopplas till olika BLINKANDE VÄGSTOLPAR — och/eller automatiska receptorer i fordonen med varningssignaler i bilen. Helt utmärkt förslag.

— Ett sådant typsystem finns redan i test (Norge) och beskrivs i PDF-dokumentet ovan i artikeln HÄR VARNAR VÄGEN (02.13 · MOTOR 27).

— Satellitövervakning skulle också kunna vara ett sätt: detektering av terrängrörelser, djur, i anslutning till vägrenar [man mäter frekvensen pixeländringar i ytan på en bildsensor med viss upplösning; medelvärdet i varje bild jämförs, och man får snabbt fram en hög sannolikhet på att ett djur/föremål befinner sig i rörelse inom en snäv markyta]; kontinuerliga signaler sänds ut som visar frekvensen rörelser intill vägavsnittets vägrenar, och ger varningssignaler när ändringen i rörelsefrekvens överstiger ett visst värde; en mottagare i den bil som färdas på aktuell vägsträcka sänder ut en varningssignal till bilföraren. Helt och fullt tekniskt möjligt.

 

 

STATISTIKEN ÄR här veterligt OBEFINTLIG för någon entydig koppling till mobilanvändning i samband med viltolyckor — frånsett vad som framskymtar i en del undersökningar [MobilAnvändarOlyckor]: det finns (i Sverige) ingen polisiär, undersökande verksamhet som söker klarlägga händelseförloppet så detaljerat.

 

 

OM viltolyckorna skulle vara förklaringen till de omfattande trädfällningarna [‡]omfattande trädfällning kring trafikleder 10-15 meter in mot omgivande skog: minimering av risk för viltolyckor — finns bara ÄNNU EN TILLAGD NATURFÖRSTÖRANDE FAKTOR som bevisar Statens allmänna oförmåga att lösa sin NATURHARMONI: stympningarna är ett faktum, och synbarheten på de kvarliggande resterna — med fortsatt avverkning — bara understryker att Staten/Samhället söker hävda sig ENSIDIGT ÖVER OMGIVANDE NATUR.

 

Bilismens avveckling

”I såväl Europa, Australien och Japan som i USA minskar bilresandet”,

OM BILENS ROLL I FRAMTIDEN — [Jan 2013]

http://www.sparvagnariskane.se/om-bilens-roll-i-framtiden/

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 12Maj2013  E4  Bild5 · Nikon D90:

 

 

Efter 30 års avställning ser den forna bilvägen ut så. Utmärkt cykelväg — i garanterat orörd natur. Jämför Staten.

 

 

— Det verkar som att TRAFIKVERKET (2013) inte har förstått att bilismens era obönhörligt går mot sitt slut

— på grund av tydliga harmonifel från samhällets/Statens sida i samvaron med naturen: ensidigt obetänksamt utnyttjande av fossila bränslen, med tydliga efterräkningar [VärmePaus] [AGW-exempel]

— och att det därför borde finnas mera naturnära sätt att äntligen börja förstå naturen som en preferens för intelligens

inte ensidigt hävda Statens/samhällets egna obetingade rätt till utrymme

— än att också fortsätta den redan utdömda historien: den egenmäktiga hävdens fustedömen i den fortsatta ensidiga diktatoriska Statshållningen genom att nu också börja hugga ner naturen [EkologiExemplet] [StatsFröjden].

   Försöker man inte ens, är framgången helt utesluten.

   Ta cykeln själv — eller bara GÅ — och kolla vad kul det är att se förödelsen [‡], mil efter mil. Se även i CYKLA.

Statens ansvar

Förutsatt att du redan förstått fysiken med att köra bil fortare än 30 KM/h — att inte babbla med passagerare, att inte babbla i mobilen — stanna om du vill babbla — att ha 100% uppmärksamhet på Vägen och Vägens terräng, Bilen och Väglaget, bägge händerna på ratten, stadigt, fast, alltid full koll:

 

Det är också ett ansvar som Staten/Samhället definitivt misslyckats med: hur man tar det lugnt i samvaron med skogens djur, och även låter dem vara med. Det finns faktiskt något i Bilen som heter BROMSPEDAL.

   Känner du dig det MINSTA OSÄKER, gör djuren det också: Sakta ner, tagga av, så kanske du (också) får se på rådjuren en stund där de står och tittar på dig, mitt på vägen. En olycka föregås ALLTID — rätta mig absolut om jag har fel — av någon obehagskänsla. STUDERA den delen — samvaro med Naturen. Hoppa inte över varningsklockan du har. Sakta ner.

 

En bilförare som har »samlag» med mobilen under körningen har ingen koll på det här.

 

   Kolla sen generellt i Allmänheten: fridsamhetshatet som väller ut: Olycka efter olycka.

   Ta bort fridsamhetshatet, trafiksäkerhetsverket (SKYLTA DET, om inget annat, så företagsamma som NI är [AGW-exempel]), i stället för att attackera naturen [StatensKollTapp].

 

Trafikverket:

 

”Rapporter från Trafikverket visat att en rätt utförd siktröjning får som effekt att viltolyckorna minskar med cirka 25 procent på den aktuella vägsträckan.”,

”I och med att vi delar ut årets guldälg till Herman Abrahamsson vill vi även uppmana Trafikverket och Skogsstyrelsen till dialog till om hur man kan arbeta mer effektivt med siktröjning för att minska antalet viltolyckor längs våra vägar, särskilt vid kalhyggen och särskilt utsatta vägsträckor.”,

TÄNKT VILT — ÄLGSKADEFONDSFÖRENINGEN (9 Okt 2012)

http://mb.cision.com/Main/1255/9315684/52842.pdf

 

Som vi ser finns ingen tendens till förslag eller idéer att försöka avverka så litet skog som möjligt — naturpreferenserna — i de olika redan etablerade verksamheternas vardag [AGW-exempel].

— Enda sättet att få stopp på den usla verksamheten med naturstympningarna i bilismens favör — sett med dagens trevliga och vänliga umgängen — är att byta ut markfordonen generellt mot luftburna dito: väsentligen en energiteknisk problemställning (som de flesta redan har givit upp på, på grund av bristen på radikala lösningar).

 

OM den omfattande trädfällningen [‡] i anslutning till billederna verkligen är utförd i syfte att minska risken för viltolyckor, är det först anmärkningsvärt att Kommunerna INTE har informerat innevånarna om förestående, stora, omfattande ändringar i vardagsbilden av SKOGEN VI LEVER I OCH TILLSAMMANS MED — något liknande har här veterligt aldrig tidigare skådats — och sedan FORTFARANDE beklämmande tydligt att verksamheten i vilket fall avspeglar naturvandalisering: utan varje spår av strävan att ens försöka ersätta elimineringen av de naturvärdena med någon motsvarande ögonfröjd — till exempel att åtminstone STÄDA UPP efter sig (det är här ännu okänt i vilken utsträckning avverkningarna fortfarande ligger kvar). Jämför REKREATIONSBEGREPPET.

— En STAT — samhälle — som handlar så, dessutom i tydligt plötsliga svängar med närmast enorma avverkningar [2013], handlar alldeles uppenbarligen i PANIK [i stort sett allt material i denna presentation inom tidsavsnittet 2012-2013]. Eller sagt med detta dokuments rubrik [‡]: Staten saknar naturpreferenser.

   ALLA DETALJER SOM TAS BORT UR NATURBILDEN TAS OCKSÅ BORT IFRÅN MÄNNISKAN. Trycket ökar.

   Se även i REKREATIONSBEGREPPET och EkologiExemplet; Trafikverket sänker också människan i takt med avverkningarna.

 

 

 

 

Protester mot NATURFÖRAKTET I STATEN —  Webben  

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 13Jun2012  E14  Bild31 · Nikon D90

 

 

 

Protester mot NATURFÖRAKTET I STATEN

 

I flera webbkällor [2013] som berör människan och skogen framhålls ofta en mening av typen forskning visar att människans vistelse i skog har gynnsamma effekter på hälsa och välbefinnande. Exempel ges i Naturskyddsföreningens PDF-dokument:

 

”Skogen har stor betydelse för många människor.”, s4sp1ö;

”Naturskyddsföreningen menar att det är dags att värdera människors upplevelser av skogen högre. I denna rapport visar vi brister som måste åtgärdas för att vi människor ska kunna glädjas och njuta av skogen, vår natur.”, s4sp2n;

”I en enkätstudie om svenskarnas syn på skogen och naturen svarade 80 procent att det är nödvändigt för livskvaliteten att komma ut i skog och mark. 42 procent svarade att det är absolut nödvändigt.4”, s6sp1n;

NATURSKYDDSFÖRENINGEN — MÄNNISKAN I SKOGEN — Det skogspolitiken glömde (2013)

http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/M%C3%A4nniskan_i_skogen.pdf

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 15Jun2012  E16  Bild51 · Nikon D90

 

 

Kärleken till NATUREN är också kärleken till Kvinnan [tjejerna generellt — inte minst INBÖRDES sett]: skönheten, renheten, inlevelsen, fridsamheten, extasen. NATUREN generellt är helt klart en HON: kunskap, visdom, kärlek.

 

 

Samtidigt kan man inte undgå reflexionen att allt det där talet är PATETISKT:

— Människan är BEROENDE AV SYREGIVANDE individer [EkologiExemplet]. Och det vore verkligen underligt om INTE det beroendet OCKSÅ SJÄLVKLART sammanhänger med naturlig friskhet och hälsa, allmänt välbefinnande. Det är idel självklarheter — alla fattar det REDAN typ »man har större chans att vara frisk om man lever än om man är död».

— Och samtidigt vore det fel att underskatta betydelsen av ERINRAN: alla bidrag är viktiga.

 

 

”Grönområden har en positiv inverkan på människors hälsa och människor som bor nära grönområden lider mer sällan av stress.7”, s6sp1n;

 

Naturskyddsföreningen hjälper med exempel

Naturskyddsföreningens dokument innehåller också flera skräckexempel på naturvandalisering — exempel som tydligt utpekar den milt sagt förfärliga och förskräckliga naturbild som, efter genomförda kalhyggen, formligen chockerande sparkas in i de berörda människornas ansikten: oss alla;

 

Bildkälla: Från Naturskyddsföreningens PDF-dokument MÄNNISKAN I SKOGEN — Det skogspolitiken glömde (2013)

 

 

Några av bilderna i Naturskyddsföreningens dokument (här kopierade, förminskade och kontrastförstärkta) som visar den deprimerande bilden av hur människor i olika miljöer bara körs över av andra människor som verkställer kalhuggande verksamhet.

— Överst vänster från Milstensskolan i Täby [sidan 4] — ingen förvarning, ”När eleverna på Milstenskolan i Täby kom tillbaka efter sommarlovet 2010 möttes de av en mycket tråkig överraskning.”; De bägge högra bilderna [sidorna 11-13] från Vargskogen i Storfors Kommun som också kalhöggs — trots omfattande försök att avstyra [Se Storfors Kommun].

 

Ett mitt eget exempel visas i bilden nedan (i direkt anslutning till en cykelväg — scenen är typisk för alla kalhyggen):

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 23Mar2012  M3  BildC18 · Nikon D90:

 

 

Kärleken till NATUREN är också kärleken till Kvinnan [tjejerna generellt — inte minst INBÖRDES sett]: skönheten, renheten, inlevelsen, fridsamheten, extasen. NATUREN generellt är helt klart en HON: kunskap, visdom, kärlek.

 

 

Ursäkta, men det är också — enligt min högst personliga mening, bilden ovan — den allmänna bilden -2013 av mänsklighetens allmänna uppskattning av den kvinnliga extasen: Vad staten tillåter att man FÅR och INTE får verkställa. Respekten nämligen, generellt: noll; Tjejerna 2013 i de olika prominenta webbsammanhangen kallas inte för universums morsor, universums prinsessor och drottningar, utan slynor, slampor och horor. Totalt sett framträder en visuellt bred front av smörande babblande kloakutsläpp, istället för en eminent, respektabel erotikflod.

 

Och så var det det här, centralpunkten, kärnan i att det skulle vara skogen som upplevs positivt av människorna — och som veterligt också personalen instämmer i som jobbar på de statliga inrättningar som sammanhänger med naturvård, miljövård och skogsvård:

 

Uppenbarligen inte DEN skogen — längre.

 

Så: var finns protesterna och rubrikerna ”MEN DET HÄR ÄR JU FÖR DJÄVLIGT” — från alla Statens Inrättningar som menar sig företräda GOD ORDNING, skick och omdöme: statliga inrättningar som associerar naturvård, miljövård och skogsvård; var?

 

Jag ser inga.

 

Det som syns [StatsFröjden] är just typen MINDRE FRAKTIONER, i exempel Naturskyddsföreningen och Skogsombudsmannen Vargskogen Storfors Kommun med ev. flera liknande — som i vilket fall bara körs över, som vi har sett.

— Så: var befinner sig då de statliga inrättningarnas eminenta personer i ställningarna? Är du med här, eller?

— Är det inte majoriteten NEJ-yuppies som underhållit 1900-talets fridsamhetshat, pacifistförakt och allmänna naturharmonibespottelse, samhällskraften från den tillhyggesälskande allmänheten som i grund och botten uttrycker den här förträffliga spontant utkastade meningen när naturskruden kommer på tal: ”Sånt där skit”.

 

Var finns engagemanget för naturen? Tydligen INTE där man borde finna det: i statens inrättningar.

— Jämför NATURPREFERENSERNA och REKREATIONSBEGREPPET och HARMONIBEGREPPET:

— Var finns informationen om dessa?

 

Jag ser ingen.

 

— Dessa existerar inte i den statliga författningens vokabulär — liksom de fredliga heller inte har någon parlamentarisk representation där, inte i Sverige, inte i Europa, inte alls över huvud taget — men utgör hela grundvalen för människans civiliserade existens.

 

 

 

Webben

Andra röster på Webben [2013]

— Det är tunnsått.

 

Video som visar hur en modern avancerad röjmaskin arbetar:

 

 

SIKTRÖJNING MED HITACHI HJULGRÄVARE (6 AUG 2013)

http://www.youtube.com/watch?v=RlYPGCL97vY

 

Kramfors:

 

”Den siktröjning som nu sker i anslutning till stränder och vattensamlingar är ur skogs- och miljösynpunkt mest att likna vid en ren vandalisering.”,

TURISTER, SIKTRÖJNING OCH VÅRA LAGAR (11 MAJ 2013)

http://allehanda.se/opinion/ordetfrittochdebatt/1.5864849-turister-siktrojning-och-vara-lagar

 

 

 

STATENS MENING — om Röjning och Skogsvård

 

Vi skiljer på skogsvårdbevarande av skogen: naturpreferenserna — och skogsexploateringavverkning av skogen i utnyttjande för produktion;

— Idag [2013] används FELAKTIGT termen VÅRD för EXPLOATERING: Se KunskapDirekt — Skogforsk · LRF Skogsägarna · Skogsstyrelsen.

— ENBART I KRAFT AV TYPBILDEN NEDAN: Det finns hos dessa nämnda ingen antagen, formulerad eller framställd mening, sammanhang eller innehåll som ansluter till NATURPREFERENSERNA med REKREATIONSBEGREPPET där bevarandet av grunderna i och för människans allmänna hälsa och välbefinnande är det som omedelbart framgår ur den enskilda människans direkta samvaro med och i naturen. I dessa grundbegrepp är termen, ordet och begreppet VÅRD avgörande centralt: att bevara befintlig natur, inte hugga ner den — inte att först EFTER avverkningen intressera sig för den KVARVARANDE spillran liv med olika bekostade s.k. »forskningsprojekt»: vård. Vårdbegreppet har med andra ord — och tydligen, som det får förstås — ingen som helst förankring, inte alls, i ovan nämnda inrättningar: dessa bygger uppenbarligen sin verksamhet HELT på EXPLOATERING: avverkning, återväxt med maximal avkastning (med det enda tydligt patetiska miljöengagemanget som syns i kvarlämnande höga avsågade stubbar, och som påstås gynna de fåglar och skalbaggar som förskrämda inte flytt ifrån området till närliggande naturskogar för att få leva på normal sätt, i för dem naturliga miljöer; Det finns max 200 års forskning på området, att jämföra med skogens allmänna biologiska utveckling i tidrymder på minst tusental år: termen naturvetenskap är inte tillämplig [än] i fallet skogsexploatering, endast tendenser: noll kunskaper). Se även särskilt citat i aktuell länk på EXPLOATERING, om ej redan bekant.

 

Skogsvård i etablerad mening

bygger uppenbarligen på det här:

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 23Mar2012  M3  BildC18 · Nikon D90:

 

 

I gränslandet mellan de olika naturupprivande lägren hittar vi också det här: kalhyggen invid trafikleder, gång och cykelvägar.

 

avverkning.

 

Därför att när det kommer till NATURLIG OMSORG OM SKOGEN är det uppenbarligen ur dess orörda park som tjejvettet och tjejformerna utvecklats — skönheten, harmonin: genom att låta skogen vara ifred. Det kallas naturpreferens.

Exploatering

REDAN FRÅN START, citatet nedan, framgår med utomordentlig tydlighet att termen och begreppet skogsvård INTE sammanhänger med någon typ »omsorg om naturen [NATURPREFERENSERNA]» eller »omsorg om miljön [NATURPREFERENSERNA]». Termen och begreppet skogsvård framställs istället som en ren aspekt på skogens exploateringmänniskans utnyttjande av ett redan existerande framväxt bestånd, och hur att anställa mesta möjliga lönsamhet med största möjliga kvalitet och avkastning under längsta möjliga tid per minsta möjliga skogsareal med minsta möjliga negativa miljöpåverkan: det har ingenting I PRIMÄRT SYFTE att göra med någon strävan eller intresse av naturen som sådan, att bevara denna i något som helst orört tillstånd, utan istället I PRIMÄRT SYFTE att på olika forskningsgrunder söka utvinna så mycket ur naturen som möjligt — detsamma gäller i viss mån även statsbegreppet NaturVård:

 

"Skogsvård innebär anläggande och skötsel av skogsbestånd med avsikt att få bestånd med god volymtillväxt och god kvalitet.",

Rådgivning om skogsvård ges av Skogsstyrelsen och skogsägareföreningarna”,

SKOGSVÅRD sv. WIKIPEDIA

http://sv.wikipedia.org/wiki/Skogsv%C3%A5rd

 

OM man (således) kallar saker och ting vid deras RELATERADE betydelse, blir det enklare att följa trådarna: Etablerad s.k. skogsvård = skogsexploatering.

 

Röjning

Här framträder DIREKT motivgrunderna i de INGREPP som görs i skogen generellt från människans sida — rena exploateringsbegrepp: rena internekonomiska aspekter som trädkvalitet och arealrelaterad återväxtkapacitet — och som inte direkt avser syftet att bilda öppna fält för jordbruk:

 

"Röjning ger en skog som när den gallras innehåller träd som är grova och därför ger en bättre lönsamhet. Den framtida slutliga avverkningsskogen blir grövre och möjlig att avverka tidigare.",

SKOGSSTYRELSEN

http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Skota-skog-/Rojning-/

 

Röjningen har varit en naturlig del av skogsskötseln alltsedan trakthyggesbruket blev en

vanlig skogsbruksmetod i mitten av 1900-talet. Röjnings historia sträcker sig dock längre

tillbaka i tiden och vikten av en tidig beståndsvårdande utglesning av skogen har framförts i

den skogliga litteraturen i över 150 år (af Ström 1822).”,

Mer omfattande forskning kring röjning tog fart under 1950-talet. Huvuddelen av denna

forskning har behandlat röjning i trädslagsrena bestånd av tall och gran. Fokus har framförallt

legat på röjningens inverkan på beståndsutvecklingen och då först och främst på dess effekt

på volymproduktion och dimensionsfördelning.”,

"Huvudmotiven för röjning är att gynna tillväxten hos de kvarvarande träden, förbättra den

genomsnittliga timmerkvaliteten och att påverka trädslagsfördelningen.",

RÖJNING

http://www-gran.slu.se/Webbok/PDFdokument/R%C3%B6jning.pdf

 

Jämför beskrivningen i Skogens Bästa.

 

 

 

SkogensBästa

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 22Jul2013 E22 Bild51 · Nikon D90 — Angående Statens och Kommunens uppmärksammade UPPENBART SJUKA NATURUPPFATTNING — civilisationens återerövring

 

 

 

Skogens bästa: att få vara, leva, växa och utvecklas ifred: orörd

 

MÄNNISKAN MED ALLA ARTER HAR KOMMIT FRAM genom att skogen fått växa och utvecklas orörd: ifred. Om något skulle sägas generellt om vad som är BRA för skogen skulle det bli: att få vara ifred.

— Nu kommer människor med meningar efter skogens avverkning och talar om ”skogens bästa” — och som dessutom skyltar med något som kallar sig ”Kunskap Direkt”. Oj. Jämför konsekvensen av naturpreferenserna.

— Här är det definitivt något som INTE stämmer. Den attityden FÖREFALLER avspegla någon slags naturuppfattning som säger att FÖRST när människan kommer med avverkning, röjning och gallring, blir det BRA. Naturen innehåller inga sådana föredömen [REKREATIONSBEGREPPET]. Avverkning är och förblir naturstympning; Referens: naturpreferenserna. Frågan är sedan hur man SKÖTER resterna efter ingreppen i strävan att bevara respekten för naturpreferenserna [Harmoniprincipen].

 

 

Exempel efter skogsavverkning med permanent släta öppna fält för vintersport — Väl skött kan man bara inom ett år få en fin park i sig, utöver det stora naturvärdet med utsikten [särskilt nattetid, uppåt, vinter].

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 22Jul2013 E22 Bild33 · Nikon D90 — Angående Statens och Kommunens uppmärksammade UPPENBART SJUKA NATURUPPFATTNING — civilisationens återerövring

 

 

 

 

Här ser vi direkt kopplingen till de PSEUDO-begrepp

— modern akademisk exploateringsnomenklatur — om SKOGSVÅRD, MILJÖVÅRD och

NATURVÅRD som friskt ihopblandas med SkogsEXPLOATERINGSARGUMENT, MiljöEXPLOATERINGSARGUMENT och NaturEXPLOATERINGSARGUMENT:

KunskapDirekt

— se även i ExempelKunskapDirekt

"Passa också gärna på att informera närboende att röjning pågår, och varför. De flesta är positiva till röjning om de vet att det är för skogens bästa.",

KUNSKAP DIREKT

http://www.skogforsk.se/sv/KunskapDirekt/Roja/Hansyn-vid-rojning/Hansyn-till-friluftslivet-vid-rojning/

Beskrivning

Industrisamhället med skogsnäringen har på sin höjd 150-200 år på nacken — och man talar här om ”skogens bästa”, med skyltningen Kunskap — som vore det NÅGOT BEKANT sedan stjärnornas tillblivelse.

 

Röjning har ingenting att göra med bevarandet av naturpreferenserna

ALL RÖJNING INNEBÄR ETT UTARMANDE AV NATURVÄRDEN

 

Jämför korrekt — saklig — information:

— Människan har ingen möjlighet att styra naturens utveckling, typ bestämma vad som är bra eller dåligt »för skogen»: vi förfogar INTE över sådana tidsperspektiv (hundratusental år — eller inom de närmast kända istidernas perspektiv: tiotusental år), endast att försöka bevara så mycket som möjligt av ursprunget, och i de fall där borttag sker, söka återlämna motsvarande naturvärde med motsvarande återställningar. Allt annat är — får tydligen förstås som — NATURVANDALISM, vanvård och respektlöshet.

— Människan har ingen förutsättning att styra över naturen — manipulera, genomföra ändringar efter egna önskemål utan att detta medför allvarliga konsekvenser på kortare eller längre sikt.

Röjning [2013] genomförs således PÅ SPECIELLT AVGRÄNSADE BEGREPPSGRUNDER, FRÅN SPECIELLA INRÄTTNINGAR för att på olika sätt verkställa inrättningens eliminering, reduktion och utarmning av naturpreferenserna för att favorisera egna upphöjda (muntliga, ingen info) HÄVDER och MENINGAR — framhäva specifika arter [Röjning] — med olika (uppenbarligen speciellt trångsynta, förståndsbeskurna) syften som tydligen går ut på att styra, påverka och MANIPULERA det naturliga beståndet och numera, tydligen, även människans roll i detta: ”skogens bästa”; människan lever i, inuti, skogen. Röjning har följaktligen ingenting med VÅRD — strävan att bevara naturpreferenserna — att göra.

— Källan bakom citatmeningen ovan är med andra ord i det beskrivande ljusets fall tydligt vilseledande: »skogens bästa» är uppenbarligen i naturpreferensernas tydliga ljus vad människan finner vid sitt uppvaknande som människa och som lett fram till människans och alla andra arters existens: orörd natur: ATT INTE RÖJA — INTE ALLS ÖVER HUVUD TAGET. Inget annat. Allt annat är, följaktligen som det får förstås, rena exploaterings- och manipuleringsargument: ingen kan varken relatera eller förklara dem såsom förankrade i naturpreferenserna.

   JÄMFÖR: Kunskap direkt.

   Visa.

   Vi lever alldeles tydligt i en statsstyrd värld som behärskas av speciellt djupgående föreställningar om förnuftets hemvist.

 

Sly

RÖJNING [BILDEXEMPEL] genomförs där den naturliga tillväxten anses icke önskvärd

— s.k. sly, en beteckning

 

[uspr. förmodl. från norrländskans slyland som enl. Bonniers Konversationslexikon från 1927 Band X spalt1018 beskrivs ”(av dial. sly, sumpmark), norrländsk beteckning för försumpad skogsmark med tvinande ungskog (slyskog)”].

 

som i vår tid [2013] mest verkar användas i betydelsen »icke önskvärd natur (som ständigt återväxer och därför måste avverkas återkommande)»: brottsbekämpning.

 

— Enligt NATURPREFERENSERNA är all borttagning av den naturligt orörda naturen detsamma som en reduktion av och i naturvärdet, och som i respekterandet av naturvärdenas fall måste kompenseras eller ersättas av motsvarande återställande naturvärde i bevarande av helhetens harmoni [HARMONIPRINCIPEN]. I annat fall talar vi om naturförstörelse, naturvandalism. Det finns inga alternativ att välja på i naturpreferensernas ljus.

— När VI — människor i alla naturvårdande och naturrespekterande kulturer — därför bygger, bygger vi så att mesta möjliga natur bevaras, och bebyggelsen görs så harmonierande som möjligt med den ursprungliga naturen för bevarandet av dess ursprung, dess erinran, skönhet och respekt [2013].

— Det finns här veterligt ingen sådan handlingsplan, förordning, föreskrift eller liknande i Svensk Författning; begreppet naturpreferens är som vi redan vet särskilt förebehållet den moderna akademin — dess godtyckliga värderingar — och dess generalmening om människan [SverigesRadioCitatet] — akademikern — som sinnebilden och idealet för »universums herre».

Naturpreferenserna i relaterad mening ingår inte i Staten; Staten 2013 ser INTE Naturen som något överordnat.

 

NaturvårdStatenStatens mening

Landskapsvård är en form av naturvård som syftar till att bevara och utveckla landskapets estetiska värden.”,

LANDSKAPSVÅRD sv. WIKIPEDIA

http://sv.wikipedia.org/wiki/Landskapsv%C3%A5rd

 

NATUREN ÄR REDAN STÄDAD

— I bevarandet av naturens redan framställda egenvärde [NATURPREFERENSERNA], finns inget behov av att typ ”utveckla landskapets estetiska värden” annat än att låta naturen vara ifred.

Naturen besitter redan de allra högsta värden som alls finns. Naturvård i den andan består uppenbarligen och alldeles tydligen därför i att, i den mån ingrepp görs, återställa naturvärdet i respekt till dess fortsatta bevarande, erinran och erkännande. Det finns, här veterligt [Sep2013], ingenting sådant inskrivet i Staten men borde göra det.

STATEN [2013] har i alldeles tydligt hög utsträckning anammat 1800-talsvetenskapens allmänna idéer om Herre över Universum: föreställningen att Staten Bestämmer Värdegrunderna — och Befolkningen Skall Lyda Under Staten.

   Naturen fungerar inte så. Människan utvecklas inte under Staten. Människan utvecklas under Stjärnorna.

 

 

ENSAMMA TRÄD — Köp tre, betala för fyra. Se AGW-exempel.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  23Mar2012  M3  BildC46 · Nikon D90:

 

"Ensamma träd

Du har kanske sett några ensamma eller enstaka träd och stubbar stå kvar på mark där övriga träd tagits ned.

Anledningen till att ensamma halva träd eller stubbar sparas är för att de är hem för olika arter som till exempel baggar och fåglar som ska kunna fortsätta leva i skogen."

SKOGSSTYRELSEN — ENSAMMA TRÄD

http://www.skogsstyrelsen.se/Upptack-skogen/Upplev-skogen/Ut-i-skogen/Vad-ar-det-du-ser/Ensamma-trad/

 

— I den skogen finns uppenbarligen inte den möjligheten längre för fåglarna: den skogen finns inte längre. Om jag vore fåglarna på det ursprungsträdet, skulle jag nog söka mig till en mera naturskön plats att vistas på.

— Det är här inte känt i någon detalj hur fåglarna ser på saken i något praktiskt exempel.

 

KOLLA BILDEN AV DEN ENSAMMA STYMPADE TRÄDSTAMMEN SOM LÄMNATS KVAR OCH SOM BARA FÖRSTÄRKER = GÖR REKLAM FÖR EN UPPENBAR NATURVANDALISERING:

— Är det inte (det är det) lite väl magstarkt att försöka "värna om baggarnas överlevnad" i ett helt skogsfält där tidigare stora djurmängder haft sina hem, men som »försvunnit spårlöst» med kalhyggets framväxt?

— Vart tog dom vägen då? Nya flyktingläger?

   Det VERKAR inte finns någon rimlig RESON/proportion i »stubbargumentet».

   Det FÖREFALLER — istället — som att skogsstyrelsen vill främja överlevnaden av typen »en barnrik familj» sedan man bombat bort resten av huvudstaden — i allt för att något, försöka, blidka den uppenbara katastrofen i kalhyggets fortsatta favör.

 

Det vore enklare för skogsstyrelsen och associerade att en gång för alla erkänna faktum:

— Vi lever [2013] i ett industrisamhälle som INTE vuxit fram i någon harmonisk — se naturpreferenserna — symbios med naturen, skogen, miljön generellt.

— Metoderna som finns idag är PRIMITIVA [mera än på 1800-talet då hästen användes], OUTVECKLADE [kalhyggets blotta natur] och långt ifrån ANPASSADE [människans boende i närheten] till ett mera naturnära skogsbruk.

— Med teknikens hjälp, hantverkets utveckling och en mera nykter inställning, kan det bli bättre.

 

LÄMNINGAR AV TYDLIGT STYMPADE HÖGA STUBBAR GENERELLT UNDERSTRYKER BARA INTRYCKET AV FULHET, BRIST PÅ ELEMENTÄRT NATURVETT

 

Att »sätta in» olika insektskulturer via olika högstubbslämningar är INTE någon naturlig ordning: Naturen arbetar inte så:

— Naturen har inte visat oss något enda exempel på något sådant: Kvarlämningarna med ensamma höga stubbar finner vi endast där man avverkat omkringliggande skogsmiljö: NATUREN HAR INGA SÅDANA EXEMPEL.

Exakt vilken effekt de mänskliga ingreppen har, finns det bara max 200 års erfarenheter av: skogens utveckling kräver (minst) (tio) tusentals år om det gäller att »studera effekter». Det är inte vår uppgift: vår uppgift är att söka bevara — inte utarma — det som redan finns.

— Stubblämningar i kalhyggen har i det beskrivande ljuset uppenbarligen och således ingenting att göra med det som kan kallas för naturkunskap, naturvård eller omsorg om miljön. STYMPNINGEN talar sitt eget tydliga språk i ljuset av harmonibegreppet självt [HARMONIPRINCIPEN] — det enda vi känner till [Naturpreferenserna] — och den grunden är i stubbexemplet tydligt STÖRD.

 

 

KunskapDirekt epilog

 

— Vi kan ju försöka bena ut vad författarna (F) bakom ”skogens bästa” menar i den avverkade naturens ljus — att försöka »tala förstånd» direkt med den typen är nog inte lönt enligt Konsekvensen i Naturpreferenserna. Vi försöker så här istället:

— F kan uppenbarligen inte avse den skog som fanns före avverkningen/röjningen: den är borta och finns inte längre;

— F måste alltså avse resterna efter avverkning/röjning. Det leder oss till följande förtydligade alternativ:

 

’De flesta är positiva till röjning om de vet att det är för den kvarvarande avverkade skogens bästa’

 

— Men OM så skulle vara fallet — man menar sig äga kunskap om vad som är bäst för kvarlevorna i en redan stympad, avverkad, röjd naturskog — utpekar man alltså uppenbarligen sin mening INTE på själva RÖJANDET utan på KVARLEVORNA. Men

 

"Passa också gärna på att informera närboende att röjning pågår, och varför. De flesta är positiva till röjning om de vet att det är för skogens bästa."

 

RÖJNINGEN är just vad F framhåller som själva meningsinnehållet — essensen.

— Återstående FÖREFALLER då vara att det är själva RÖJANDET SOM SÅDANT som F — underförstått — favoriserar. Därmed återstår bara ett alternativ i klartext:

 

’De flesta är positiva till röjning om de vet att röjning är för den kvarvarande avverkade skogens bästa

 

— Vi kan [Konsekvensen i naturpreferenserna] försöka prata naturvett med den UPPENBART BEGREPPS- OCH MENINGSKORRUMPERADE typen hur mycket vi vill: F uttrycker en mening, som uppenbarligen bara kan bottna i någon form av favoriserad idealism i exploateringssyfte.

Naturpreferenserna visar oss, klart och tydligt, att varje ingrepp i naturen SOM INTE STRÄVAR ATT ÅTERSTÄLLA MOTSVARANDE NATURVÄRDE är och förblir vanvård, naturstympning, att förstöra för människan i hennes naturliga samvaro med allt levande och växande. Se även i EkologiExemplet.

— Slutsatsen för F:s del i resonemangets naturbevarande ljus måste bli den, att vi här har att göra med en direkt avart av förespråkare som INTE är intresserad av att bevara preferenser för människans bästa [REKREATIONSBEGREPPET] — och som alldeles tydligt INTE visar någon upprördhet över den tydliga naturvandaliseringen.

— Att KunskapDirekt också grundas på värderingar som ansluter till ren skogsexploatering framgår alldeles tydligt i beskrivningen från

 

RÖJNINGENS GRUNDER - KORT OM RÖJNING I BARR- OCH BLANDSKOG

http://www.skogforsk.se/sv/KunskapDirekt/Roja/Rojningens-grunder/

:

”Röjning i ungskog görs för att ge de kvarvarande träden utrymme att växa bättre och bli mer stormfasta. Utebliven röjning i ett stamtätt bestånd leder till klena stammar med dålig kvalitet och större risk för snö- och vindskador.”

 

StormArgumentet

Jämför allmän elementär brotthållfasthet:

— Fullvuxna träd som växer maximalt tätt — ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| — skyddar områdets inre bestånd genom att på maximalt liten periferi dämpa ut krafter som verkar tryckande — vindar — inåt beståndet: ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. De maximalt tätväxande trädkronorna stödjer varandra i alla typer av resonansfenomen — trädstammar som svänger i takt som följd av ändringar, variationer och kastningar i starka vindar — och åstadkommer därmed en maximalt områdessnabb utdämpning mot de inre områdena: »träden hjälps åt att skydda varandra».

— Den typen gäller uppenbarligen INTE i ett utgallrat, onaturligt, bestånd: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |. Här ges större kraftomsättning per trädindivid med samma jämförande vindkrafter, och det är alldeles tydligt att dämpningen mellan tidigare naturväxta trädkronor drastiskt försämras. Det FÖREFALLER uppenbart, således, att utgallring som medför väsentligt större avstånd mellan (fullvuxna) träd också samtidigt FÖRSÄMRAR den skogens naturligt kraftdämpande egenskaper: skogen påtvingas MERA sårbarhet än naturligt.

— Men för all del. SkogsforskningsVerket får gärna för min del upplysa om sin beskrivande ELEMENTÄRA kraftfysik, i klargörande av ämnets rent naturvetenskapliga grunder; Det BORDE finnas sådana referenser i beskrivningssättet där olika avgörande påståenden kastas fram. Också det är en ansvarsfråga. Men vi ser inga.

— Ett nyligen (10Okt2013) upphittat dokument belyser sammanhanget:

”Avseende risken för stormskador så är denna som högst i äldre bestånd (höga träd) samt i

nyligen gallrade skogar (Cremer et al. 1982, Laiho 1987, Lohmander & Helles 1987, Valinger

& Lundqvist 1992).

De i denna skrift så frekvent omnämnda GG-försöken har också bibringat kunskap om

vindens härjningar efter gallring. Persson (1972) kunde för de tidigaste etablerade blocken av

GG-försöken studera gallringsstyrkans betydelse för risken att drabbas av storm- och

snöskador i de stormar och snöoväder som relativt frekvent hemsökte landets olika delar

under 60-talets slut för att toppas av höststormen 1969. Slutsatsen var att i nyligen gallrade

bestånd så steg frekvensen vindskador med ökande gallringsstyrka. Persson (1972) håller det

vidare för sannolikt att sambandet inte är linjärt utan krökt på ett sådant sätt att skadorna ökar

än mer när gallringsstyrkan blir hög. I unga, nyligen gallrade bestånd, sjunker dock risken för

kraftiga skador av vind relativt fort (Persson 1975).”, (sidangivelse saknas),

GALLRING I GRANSKOG. Cristofer Walenting, Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap (ref. 2005; författningsdatum saknas)

http://www-gran.slu.se/Webbok/PDFdokument/Gallring i granskog _webb-bok_ _UN_.pdf

 

Intressena bakom KunskapDirekt är tydligt strikt ekonomiska — virkesODLINGSkvalitativa. Inte naturbaserade [NATURPREFERENSERNA].

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 17Jun2013  E19  Bild59 · Nikon D90 — Angående Statens och Kommunens uppmärksammade UPPENBART SJUKA NATURUPPFATTNING — civilisationens återerövring

 

 

Medan vi UPPSKATTAR ARTRIKEDOMEN, gallras den istället bort med stöd av KunskapDirekt-manualerna: man vill ha RAKA JÄMNA tallstammar till Köksbordet och Bokhyllorna. Släng dig i väggen Naturen.

 

Med andra ord:

 

’De flesta är positiva till röjning om de vet att det är för DEN EKONOMISKA — skogsexploaterande — UTVINNINGEN AV den kvarvarande avverkade skogens bästa’ — kvalitetsuppfödning

— Det återstår att se — när ”de flesta” får veta sanningen bakom. Den meningen finns inte utskriven.

 

Säg det då — exploatering. Inte naturvård. Lämna naturvettet — skogens bästa — ifred.

— KunskapDirekt-parafraserna har med andra ord exakt NOLL — ingen alls — koppling till naturpreferenserna.

— Notera också på webbsidorna i KunskapDirekt: längst ner står ”© Skogforsk · LRF Skogsägarna · Skogsstyrelsen”.

   Naturpreferenserna har tydligen INGENTING att hämta därifrån.

Jordbruksbygden ser så FIN ut därför att bonden (LRF) inte har tid att åka omkring och såga ner allt möjligt för att det ska passa KunskapDirekt. Alltså, inte därför att »LRF ansluter till den här presentationens ideal». Det betyder också att vi, när som helst, kan få skåda typ allmän förödelse i tidigare upplevda ursköna skogsområden. Exakt hur bönderna ser på naturvyerna som vi får helt gratis genom deras arbete är här inte närmare känt. Det kanske är dags att ta betalt för det med, per kollad kvadratmeter, och minut (Hollywood — du får dessutom inte kopiera vyn, inte ens för privat bruk).

 

— Men HUR ska man planera det och det och det för att få ihop det med det och det och det?

— Fråga människorna som bor under stjärnorna. Det är i vilket fall deras liv, deras existens, också deras problem.

   Sluta kör över.

   Låt de som är berörda få vara med och KÄNNA att deras mening betyder något, skit samma vilken meningen än är.

   Se även i Protester mot Naturföraktet i Staten.

 

 

 

StatenNaturen

 

Statens tydligt sjuka naturuppfattning 2013

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 22Jul2013 E22 Bild47 · Nikon D90 — Angående Statens och Kommunens uppmärksammade UPPENBART SJUKA NATURUPPFATTNING — civilisationens återerövring

 

 

Kärleken till NATUREN är också kärleken till Kvinnan [tjejerna generellt — inte minst INBÖRDES sett]: skönheten, renheten, inlevelsen, fridsamheten, extasen. NATUREN generellt är helt klart en HON: kunskap, visdom, kärlek.

 

 

NATURVANDALISERINGEN 2013 FRÅN STATEN ÄR UPPENBAR. Ingen frisk människa kan i ljuset av nu rådande ordning se skogs(vårds)verkets uppenbart befängda term vård i den s.k. skogsvården annat än som uttryck för en direkt sjuklig naturuppfattning;

— Statens begrepp skogsvård kan inte förstås på annat vettigt sätt än som typ ’SKÖTSELANVISNINGAR FÖR EKONOMISK VINNING’. Det har ingenting med vård av skogen — naturpreferenserrna — att göra; orörd natur.

   Meningen här är inte att utmåla själva avverkningen som sjuklig. Det sjukliga är att den sätts i samband med ett begrepp om vård — alltså i princip det befängda att vanställa för tillfället att få frambära tal om vård:

 

Kan Ni/Du som företräder Statens/Kommunens mening, värderingar och synsätt 2013 upplysa mig — den värdesyn som materialet i denna presentation framställer — KUNSKAPSVÄGEN — utan att försöka snacka SKIT eller komma med UNDANFLYKTER — att det som Ni/Du gör I NATUREN 2013 är förankrat i NATURFÖRSTÅNDET och NATURVETTET — det medfödda tjejvettet — då vill jag be om att omgående få konvertera, absolut, till DEN TYPEN. Absolut. Jämför ORSAKEN.

 

Aldrig i hela mitt tidigare liv har jag sett något så FULT och VANSTÄLLT och MISSAKTAT:

— Motorsågsgängen drog in från runt 2009 — och är nu 2013 i full gång, systematiskt. Mätt med våra mått: URÅLDRIGA ursköna skogsdungar ser ut som Fajt efter Transformers: totalförstört, nersågade efterlämningar, skrikande avsågningar från grenstammar och stubbar, öppna blödande natursår, dessutom i en tid då växtligheten som mest behöver bevaras, utvecklas [AGW-exempel]: aldrig har HÄR VETERLIGT någon annan tidsålder skådat något mera FULT och VANSTÄLLT:

 

I flera av RÖJNINGSMANUALERNA PÅ WEBBEN framträder meningar (från skogs[vårds]verket med anhang) typ

”ÄR BRA FÖR SKOGEN” [KunskapDirekt]; (och det galnaste av allt:) ”FRI SIKT MELLAN TRÄDEN” [Citat].

 

NATURPREFERENSERNA med HARMONIBEGRPPET innehåller ingenting sådant.

— Så: Varifrån — framförallt, när — kommer preferenserna?

   Var finns informationen?

   Jag ser ingen.

— Efter 150 år [TILLHYGGETS ÖVERHET] av skräckvälde under tillhyggets självutnämnda överheter med en allmänhet som stillatigande under flera generationer levt under det skicket, finns inte mycket kvar att välja på som orsakernas grunder [FÖRKLARINGEN];

— När fridsamheten jagats ut, återstår endast våld och vanvett: Staten saknar naturpreferenser:

 

— Men INGEN SKRIFTLIG REDOVISNING VERKAR FINNAS SYNLIG VARIFRÅN EN SÅDAN VÄRDEGRUND KOMMER SOM PRESENTERAS ENLIGT KOMMUNAVVERKNINGARNA, eller UR VAD — vilken naturbaserad förståndsgrund — den skulle ha utvecklats.

— Vi känner naturpreferenserna. Men INTE i försorg av någon upplysning från Staten: Var finns informationen? Jag ser ingen.

 

— NATURENS FRIA UTVECKLING [NATURPREFERENSERNA] har, vad vi har förstått, om vi har förstått något alls, framskapat det skönaste, snyggaste, mest fridsamhetsbevarande, hälsobringande och ljuvliga som finns:

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 17Jun2013 E19 Bild275 · Nikon D90 — Angående Statens och Kommunens uppmärksammade UPPENBART SJUKA NATURUPPFATTNING — civilisationens återerövring

 

 

Kärleken till NATUREN är också kärleken till Kvinnan [tjejerna generellt — inte minst INBÖRDES sett]: skönheten, renheten, inlevelsen, fridsamheten, extasen. NATUREN generellt är helt klart en HON: kunskap, visdom, kärlek.

 

NATURSKÖNHETEN

den allmänna växtskruden från tallbarken till skogsvidderna (tjejerna, universums morsor, hästarna, blommorna …skogen)

— OCH i denna därmed FRIDSAMHETSGRUNDEN

— HAR UPPENBARLIGEN inte kommit till PÅ GRUND AV ATT NÅGON KOMMUNGUBBE FRÅN SKOGS(VÅRDS)STYRELSEN SPRUNGIT RUNT I VINTERGATAN OCH RÖJT SLY OCH ANNAT.

 

Så: VAR I STATSFÖRFATTNINGEN betygas Respekten? Visa. Jag ser ingen.

 

Vad i Staten 2013 exakt grundas de tydligt naturvandaliserande krafterna på annat än

grundläggande fridsamhetsförakt, sanningshat och skönhetsbespottelse?

— SÄGS det? Självklart INTE. Men det syns, framgår och visas tydligt enligt naturpreferenserna.

— Det ser UPPENBARLIGEN för jävligt ut (överallt här i landet) där Verket gått fram, speciellt uppmärksammat 2013: förstörda naturvärden som de ansvariga uppenbarligen inte har något som helst begrepp om. Någon aspekt på den tydliga förödelsen ingår tydligen inte i de människornas begreppshorisont: naturvärden, berikande vyer och vistelser, har plötsligt försvunnit, och som av allt att döma inte kommer att visa sig igen förrän efter nästa istid. Aldrig förr har människor betett sig dummare: Visa att jag har fel.

— Sedan när, och på vilket sätt, skulle något alls med grund i den naturliga utvecklingens historia — förståndet — ha ändrats till någon förmån åt den verksamhet som anställt de naturvandaliserande krafterna? Visa.

Naturpreferenserna upplyser oss om att något sådant inte har skett, och heller aldrig kommer att ske.

   Naturvandaliseringen är uppenbar.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 16Jun2013 E18 Bild126 · Nikon D90 — Angående Statens och Kommunens uppmärksammade UPPENBART SJUKA NATURUPPFATTNING — civilisationens återerövring

 

 

Vägfordonskulturen (förbränningsmotorerna och deras kultur) sådan vi känner den med den allmänna biltrafiken har f.ö. aldrig, och kommer aldrig, att harmoniera med naturen (Trafik[säkerhets]verkets ev. del i naturförödelsen). Den är och förblir en onaturlig företeelse i de mänskliga civilisationernas historia.

— Bara OM teknikens utveckling kan framskapa (inom MYCKET snar framtid) en energikälla för bilar som INTE kväver naturharmonin (fossila bränslen) har också bilintresset en motsvarande framtid. Många av oss som vuxit upp i bilåldern skulle säkert vilja det — inte minst med tanke på att »få komma ut ibland» och se naturvidderna, och så länge vägarna håller att åka på.

   Bilismens avveckling generellt, i varje fall grundad på fossila bränslen, är hur som helst säkrad för framtiden på den begränsade tillgångens kredit.

 

 

 

NaturpreferensernaNATURVÅRDNaturSkog — Absolut Naturliga Grundvalen för människans biologiska, sociala och mentala hälsa och allmänna välbefinnande.

Se även explicit REKREATIONSBEGREPPET och HARMONIPRINCIPEN och HARMONIBEGREPPET. Se även i FÖRKLARINGEN.

 

DEN ABSOLUTA FÖREBILDEN FÖR NATURVÅRD, MILJÖVÅRD OCH SKOGSVÅRD ÄR

DET SOM MÄNNISKAN FINNER ALLT IFRÅN SITT ALLRA FÖRSTA UPPVAKNANDE:

 

växande orörd natur: det skönaste, ljuvligaste, mest hälsobringande — rena och snygga — som alls finns.

 

Naturexempel på naturpreferenser:                                                                                                                                                                                             

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 3Jul2012 E12 Bild121 · 4Jul2012 E13 Bild43 · Nikon D90 — Se även NATURPREFERENSERNA I UNIVERSUMS HISTORIA.

 

 

STATEN 2013 Kan INTE låta den växande orörda naturen vara ifred. ANALOGT — enbart i stöd av DEN NATURLIGA SYMBIOSEN MELLAN MÄNNISKAN OCH DEN SYREPRODUCERANDE NATUREN [EkologiExemplet] — påtvingas också människorna motsvarande psykosociala tryck — OBEHAG, som efter ett SÅR [kan du inte känna det, behöver dy tydligen avancerad vård] [HARMONIBEGREPPET] [FÖRKLARINGEN] — som yttrar sig i allmän känsla av otrygghet och osäkerhet — samtidigt som staten 2013 fortsätter sina korståg mot naturen: våldsförebilden som framställs som naturvård och miljövård, och som uppenbarligen i samma anda bara gynnar ytterligare våld och otrygghet.

 

— Låt mig se MENINGEN I DET ÖVRIGA OCKSÅ från den idéströmning — argument — som INTE instämmer i det konstaterandet.

   Visa.

— Den som upprepat, systematiskt, ägnar sig åt att såga ner natur utan strävan att försöka återställa det borttagna naturliga naturansiktet med motsvarande naturligt utfyllande värdeformer — intrycket av skönhet, vård, omsorg och skick — ägnar sig uppenbarligen åt naturvandalisering, vårdslöshet, oskick och allmänförstörelse. Det råder inget som helst tvivel om den saken i ljuset av — definitionen i — naturpreferenserna: dessa kan inte ändras: de är oförstörbara, okränkbara, eviga. Absolut;

Definitionen i naturpreferenserna

 

Den absolut NATURLIGA — inte statliga/kommunala — förebilden för renhet och snygghet, hälsa och skönhet — och därmed DEFINITIONEN på motsatsen: ohälsa, fulhet, oskick vanvård och omdömeslöshet:

 

 

Allt det som utvecklats fritt och som frambringat artrikedomen och den allmänna ekologiska naturliga balansen och harmonin är den enda förebild som finns. Det är ingen åsikt, ingen uppfattning. Det är — uppenbarligen — ett rent konstaterande.

— Människor som inte kan se den förebilden som absolut given av naturen — absolut oifrågasättbar, absolut okränkbar, absolut riktmärke för hälsa, välbefinnande, skönhet och harmoni — är uppenbarligen människor som är hämmade i sin allmänna förståndsutveckling eller på annat sätt ofullgångna i ett naturligt, okonstlat, icke artificiellt påverkat naturupplevande: förstår inte PREFERENSERNA i självständigt tänkande och varseblivande.

 

Konsekvensennaturpreferenser

— Vi kan INTE föra en konstruktiv — naturbaserad — dialog med den typen — utöver tillfället att få understryka intelligensens företräden, ytterligare: AGW-exempel. Vi VET det redan.

 

— Varje strävan att ta bort, avkorta, stympa eller avlägsna den naturliga tillväxten resulterar i en motsvarande naturens strävan att bilda återväxt, att hela och mildra — den naturliga läkedomens kraft;

Så:

— NÄR vi därför bygger, i alla naturligt utvecklade mänskliga kulturer och civilisationer, strävar vi att BEVARA SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT AV NATUREN, att TA BORT SÅ LITET SOM MÖJLIGT AV NATUREN, och i den mån något tas bort ATT eftersträva ÅTERSTÄLLNING av MOTSVARANDE BORTTAGNA ALLMÄNNA NATURLIGA FRÖJD OCH KRAFT.

 

MEN SÅ MENAR INTE STATEN 2013.

HARMONIPRINCIPENHarmonibegreppet:

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 14Jun2013 E15 Bild2 · Nikon D90 — Exempel på bevarade naturvärden [VAD VI FORTSÄTTER ÄLSKA] med människans ingrepp innefattade:

 

 

JORDBRUKSLANDSKAPET ärt ett utmärkt exempel på hur SKÖNHETEN I NATURANSIKTET (frånsett vissa uppfattningar om byggnadernas form [som varierar med kulturepok] — här efter principen Mesta Ändamålsenlighet) KAN BEVARAS efter omfattande skogsröjning: omfattande öppna sädesfält och ängsmark som bara kan upplevas BERIKANDE att vandra i och se på — frånsett den direkta aspekten med LIVSMEDLEN som produceras. Äkta vara.

 

Harmoniprincipen — föredömligt exemplifierat genom ovanstående vanliga typbild från jordbrukslandskapet — utsäger tydligt hur människan måste förhålla sig i sin existens i främjande och bevarande av sundhet, ordning och skick: OM MAN GER TILLBAKA LIKA MYCKET SOM MAN TAR, garanteras bevarandet av naturharmonin, skönheten generellt, grunden för människornas och djurens föda och glädjen att vistas i bygden: ordningen och respekten med naturen som människans grund, inte Staten eller Kommunen.

 

DÄR DETTA inte SKER eller inte iakttas SER VI NATURLIGT OCH ALLTSÅ: NATURVANDALISERING, NATURFÖRAKT, HARMONIHAT, FRIDSAMHETSFÖRAKT, EN PÅ NATUREN icke VÄRDEGRUNDAD allmän omsorg; Ett samhälle där VÅLD OCH OTRYGGHET frodas, expanderar och breder ut sig: ett sjukt samhälle:

 

HarmonibegreppetHARMONIPRINCIPENNaturpreferensernaNaturSkog

Harmonibegreppet

STATEN ATTACKERAR NATUREN — NATURBROTT SKAPAR OTRYGGHETSKOMPLEX

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · Miljö2012 18Mar2012 M1 Bild62 · Nikon D90 Exempel på öppna blödande natursår i människans natur — fri sikt mellan träd:

 

 

Människor som inte känner upprördhet över TYP OVANSTÅENDE har också uppenbara, som det får förstås enligt naturpreferenserna, problem med EMPATIFÖRMÅGAN I ÖVRIGT: levande träd, unga som gamla, är och förblir en del av vår egen natur. Webben har eftersökts på yttringar, men inga har ännu påträffats [Sep2013]. Innan ingreppet ovan var den här björkdungen en sagolikt vacker urskön plats att bese speciellt varje ny vår: växande, orörd natur, unga och gamla tillsammans. Nu återstår endast en sorgsam bild, ett bevarat minnesmärke över en vandalism som få verkar uppröras över. Bråtet ligger fortfarande kvar — staten kallar det skogsvård, miljövård, naturvård, allmän skötsel och omsorg.

 Se även i Hur Kommunavverkningarna bidrar till den globala uppvärmningen.

 

Beskrivning Harmonibegreppet med Samvetet

Naturpreferenserna — grunden för människans hälsa och friskhet, begreppen om sundhet, ordning och skick — förklarar också effekten — naturlagarna — av ett naturbrott:

— Med naturpreferenserna givna som grundvalen för naturharmonin — den ekologiska balansen mellan alla arter som framvuxit på bas av att naturen fått utvecklas ifred, jämför intrycket i bilden ovan — definieras motsvarande naturbrott: respektlöst beteende. Det respektlösa beteendet skapar helt naturligt ETT NATURSÅR [Förklaringen] i naturharmonin — en ficka i naturen som TYDLIGT VISAR att ett naturbrott har uppstått och verkligen existerar. Den brottfickan yttrar sig i EN KÄNSLA AV OTRYGGHET (osäkerhet) HOS GÄRNINGSMANNEN — allmänt obehag, och i en tydlig spricka i samvaron för alla övriga — om man inte strävar att inse misstaget, rätta till felet, och så försöka avancera i naturvettet. Därför nämligen att det ligger i naturpreferensernas natur att naturharmonin INTE innefattar någon känsla, association, tanke, idé, föreställning om eller upplevelse av otrygghet. Finns inga planer. Otrygghetskänslor — rädslan att antastas eller attackeras — är och förblir ett människoskapat komplex grundat på fel livsföring (Staten själv skapar sin egen våldsgrund [StatensPacifisthat] genom systematisk, långvarig, utdrivning av helt fredliga existenser). Visa att jag har FEL.

 

— Notera att det är NATURPREFERENSERNA — inte Staten — som ställer upp villkoren: människan OCH naturen. Staten har ingenting med den delen att göra — utom att tillse att respekten efterlevs — inte attackeras. Se även i EkologiExemplet — exakt naturbalans.

 

— NATURSÅRET visar sig i samvetet [Se FÖRKLARINGEN]: Den människa är inte född som UTAN ATT KÄNNA AV NÅGOT uppträder respektlöst, det må vara mot människor, djur, eller naturen generellt. Det finns bara EN orsaksgrund till den handlingen, och den kraftgrunden representerar en motsvarande VEKTOR (fys., kraft med bestämd riktning). Det finns ingen möjlighet att ändra på den naturlagen: inte förrän felet rättas till, återställs balansen. Men Staten verkar speciellt kaxig i det sammanhanget.

 

Otrygghetskänslor är inget naturproblem:

 

— ÄVEN om en samvetsren människa vandrar mitt i ett samhälle som betingas av vanvett, våld, oreda och skräckvälden [typ Sverige 2013], kan den människan LIKVÄL omöjligen uppleva INRE otrygghet; Man kan känna av FRUKTAN, RÄDSLA och OBEHAG. Absolut. Men dessa bekommer en inte på något sätt som bryter den grundläggande naturliga harmoniupplevelsen av frihet från otrygghetsupplevelser; Upplevelser av otrygghet är alldeles klart och tydligt ett samhällsproblem och som alldeles lika klart och tydligt grundas på fel sätt i naturumgänget. Det är inget naturproblem.

 

Men var hittar man dessa närmast självklara grundbegrepp i naturkunskapen i Statens olika författningar och Verk? Jag ser inga. Tvärtom. Det verkar som att Staten uppfattar sig som något slags förnuftsutnämnd HERRE — världsfurste — över mänskligheten. Jämför Statens Pacifisthat.

 

Kommunala intyganden typ ”vi bryr oss om miljön” och ”viktigt med natur för rekreation”:

 

— Kommunerna i Sverige 2013 typ ovan exemplifierat [HARMONIBEGREPPET] vet uppenbarligen [Naturpreferenserna] inte vad de gör; Kommunerna framhäver istället, tydligen, ensidigt en typ av mening i linje med profitargument för exploateringsintressen av skog — vilket framställs som naturvård och miljövård [Se CitatFriSikt]: våldsamma naturingrepp med tydligt efterlämnad förödelse:

— Kommunerna våldför sig med andra ord och i naturpreferensernas ljus på mänsklighetens rätt att utveckla EN NATURLIG FRDSAMHETSKÄRLEK: Kommunerna mejar ner naturvärden — områden som utstrålar skönhet och urgrundsdjup fridsamhet, vilsamhet — och söker TYDLIGEN indoktrinera, inte upplysa, innevånarna [TrafikverketSUMMERING, CYKLA]: naturvandaliseringen är uppenbar:

— Kommunerna framhåller [Exempel Osby Kommun] att det — den uppenbara naturvandaliseringen — i själva verket skulle vara NATURVÅRD för HÄLSANS BEFRÄMJANDE OCH ALLMÄNHETENS VÄLBEFINNANDE, ”I Osby kommun värnar vi om natur och miljö”, och andra kommuner använder samma FRAS. Det är garanterat INTE det enda Exemplet på Kommuner som helt öppet idkar samlag med innebörderna.

— Staten/Kommunerna informerar ingenting om förestående omfattande ingrepp: Jämför bilder från ett Det Statliga-Kommunala Generalangreppet på Naturen 2012-2013.

 

 

 

FriSiktMellanTräd — Se särskilda CITATstatsförklaring saknas — Se även i NATURVÅRD, Avverkningsexempel, Exempel Osby Kommun och Hur Kommunavverkningarna bidrar till den globala uppvärmningen:

 

STATSFÖRKLARINGEN — ’det kan ju gömma sig nån bakom’

STATEN ATTACKERAR NATUREN

Uppenbart stympade, vandaliserade naturområden framträder plötsligt med stor hast över stora områden i anslutning till gång och cykelvägar, grovt och runt från 2010. Men ingen information har setts till. Webben säger inget heller.

— Tydligen en centralstyrd, uppenbart sjuklig naturuppfattning har plötsligt seglat in på scenen:

 

 Se särskilt i Staten och Kommunernas sammanlagda Miljöräkning i Hur Kommunavverkningarna bidrar till den globala uppvärmningen:

 

— Vad ska det föreställa? Jämför det oerhört vackra ursprunget i Rekonstruktion. Det ser ut som ett Pinkområde för vovvar. Inget annat. OM någon vill mena att det öppet blödande natursåret skulle ha något med någon som helst njutbarhet FÖR MÄNNISKOR att göra, var vänlig utveckla den synpunkten. Visa. Vi ser: stympad, vanställd, förstörd natur; ett öppet, blödande, natursår. Jämför naturpreferenserna: finns inte i Statens författning. Och var finns Informationen? Visa.

 

Men ingenstans hittar vi någon läsbar information om orsaken till den uppenbara naturvandaliseringen.

 

EXPLOATERINGSNYTTAN bygger på beslut om avverkning, ja. Men det verkar underligt om det skulle vara orsaken: skogsexploatering sker vanligtvis utanför städer och byar där tillgången på skog är riklig. Inte mitt i.

— Det enda påtagliga konkreta som framkommit är — istället — från den avverkande personalen [2011] — ”Det kan ju stå nån bakom”. I så fall grundas verksamheten på det här: ett sjukt samhälle. Något är fel. Men ingen läsbar information verkar finnas.

— Varför tunnas naturskogen ut — där den som mest behövs: lugn och ro som utstrålas i rik mängd från orörd natur — ? Jämför naturpreferenserna, rekreationsbegreppet och ekologiexemplet. Inget av dessa verkar finnas beskrivna i Stat och Kommun — i anslutning till den typ av verksamhet som anställt bilden nedan: uppenbar naturvandalisering.

 

 

»Pinkskog» för vovvar. Vad ska det föreställa? I varje fall tydligen inget som har med NATUR att göra: NATUREN tillåter, inte förbjuder, unga och gamla TILLSAMMANS. Så, WhatsUp?

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Apr2012  E1  Bild110 · Nikon D90 — se även liknande i Avverkningsexempel och Exempel Osby Kommun

 

 

Del av en [efter 2011] återstående en gång ljuvligt fin björklund. Varför reagerar ingen? Unga och gamla får inte längre växa tillsammans där förebilderna behövs som mest: där folk bor, går, uppehåller sig, utvecklas.

— Den ansvariga kommun/statsanställda personal som iscensatt ovanstående typform måste UPPENBARLIGEN vara direkt sjuklig i huvudet. Jämför Naturpreferenserna.

— Se även liknande i Avverkningsexempel och Exempel Osby Kommun.

 Se även i Hur Kommunavverkningarna bidrar till den globala uppvärmningen.

 

 

Jämför något som kan förstås föreställa ett motsvarande område sann — HEL och frisk, orörd — natur, den vi — jublande inombords — tycker om att leva i, vistas i, ströva i:

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · Miljö2012  M2  21Mar2012  Bild Naturskog1 · Nikon D90 — Naturligt växande lövskog:

 

 

PARTI NATURLIG LÖVSKOG i Mars — så ser den ut

 

 

— Avverkning i ljuset av NATURPREFERENSERNA tar bort — eliminerar tydligt — det rena naturliga intrycket av just naturligt grundad värdesyn av renhet, snygghet, friskhet, hälsa och skönhet [REKREATIONSBEGREPPET], och som i avverkningens åsyn [FriSiktMellanTräd] — det som möter blickfånget hos den naturligt friska människan — ersätts av en lika naturligt och okonstlad värdesyn av skitighet, vårdslöshet, direkt uppenbar omdömeslöshet, fulhet, något stympat och sjukt, ohälsosamt och vandaliserat: garanterat inte ett område [NaturSkog] en frisk människa söker sig till för att koppla av. Men kommunerna [ExempelOsby] [ExempelKarlshamn] (2009-2013) har blivit fulla av just sådana områden: fulhet, naturstympning, vanställdhet, tydligt synlig naturvandalism och som numera [2013] också underhålls systematiskt av kommunerna med upprepade avverkningar då den naturliga tillväxten försöker reparera skadorna. Testa det själv: när såret läker, riv upp det igen. Fortsätt. Behandla naturen som skit.

— De ansvariga vet uppenbarligen inte vad de håller på med.

— Det första man skulle vilja veta — ingen information har utgått — är varifrån själva förebilden till det uppenbart pågående vanvettet — vandaliseringen — har kommit, och sedan, när? Webben håller knäpp tyst. Inte ett enda ord. Ingen ledning.

 

— Vi VET det redan också: Det finns ingen förebild. Det som finns är den allmänna 1800-talsgrundade uppfattningen att MÄNNISKAN — Den Akademiska Mannen — representerar intelligensens, förnuftets och förståndets överhet. Men det är också GENERELLT en bild av den allmänna 2000-åriga avsaknaden av medfött tjejvett i statsbildningarna; staten, statsbildningarna och deras allmänna organisation som uppenbarligen söker erövra naturen, inte harmoniera sig med. Vi VET redan VEM som kommer att vinna — redan har vunnit — den bataljen.

 

Förebilderna med sundhet, ordning och skick har, uppenbarligen och numera [2013] som det får förstås enligt parkförebilderna, satts ur spel av stat och kommun; I ljuset av NATURPREFERENSERNA med REKREATIONSBEGREPPET företräder numera [2013] Stat och Kommun motsatsen; oskick, vanvård, tydlig brist på medfött naturligt omdöme.

— För den i detta dokument ENDA RELATERBART KÄNDA översikten av Grunder och Orsaker, se Statens fridsamhetsförakt [Statens pacifisthat] — till allmänhetens förebild med hot om bestraffningar sedan 1870 om tillhyggesöverheten inte åtlyds.

— Det är fortfarande GillaAdolf1934-församligen som gäller: det finns alldeles tydligt inga kunskaper, ingen naturinsikt, ingen människokunskap.

 

 

Jämförelse med skogexploateringen generellt

 

Exploateringsnyttan — se den etablerade termen med begreppet SKOGSVÅRD — tar ingen hänsyn till begrepp om orörd natur [NATURPREFERENSERNA]. Tvärtom framhålls resterna från avverknings- och röjningsresultaten som typen goda exempel på kunskap om just skogsvård [KunskapDirekt], naturvård och miljövård: man framhåller resultaten som positiva för människans allmänna sociala och mentala hälsa. Jämför FRASBILDNINGEN i ExempelKunskapDirekt 

 

"En variationsrik miljö med plats för djur och växter, och där kulturmiljöerna bevaras och är synliga, är positivt även för rekreationen."

 

 

och i ExempletKarlshamn

 

Ris tas främst bort i anslutning till stigar och välfrekventerade platser. I övriga fall lämnas riset kvar i skogen för att gynna djurlivet.”.

 

 

i ljuset av bilderna på den uppenbart stympade naturen:

— Befolkningen inte bara påtvingas åsyn av stympad natur som bara lämnas, utan också en mening som FÖRMENAR att »allt är OK med det». Jämför AGW-exempel.

— Exemplet Karlshamn är inte det enda exemplet.

 

Man har — tydligen — inom den s.k. natur- miljö- och skogsvårdsmyndigheten uppställt olika s.k. kunskapsexempel på typ god skogsvård

 

Exemplet med kvarlämnade halvhöga trädstammar [ENSAMMA TRÄD] är ett slående tydligt exempel. Det framställs som någon slags sinnebild för »omtänksam skogsvård»,

de är hem för olika arter som till exempel baggar och fåglar som ska kunna fortsätta leva i skogen

men lämnar huvuddelen av ”baggar och fåglar” därhän — ingen notis, inget omnämnande — som inte längre har DEN skogen som HEM— och alltså är det exploateringsnyttan i skogens ekonomiska tillväxt, och de faktorer som gynnar den som favoriseras.

 

och som helt bygger på avverkning med återväxt: stora områden med skog som bara mejas ner för exploatering — och djurliv som uppenbarligen INTE längre får leva i sin skog. De kvarlämnade ensamma träden FÖREFALLER i det perspektivet bara patetiskt, löjeväckande, helt och totalt fullkomligt meningslöst för helheten:

— Den uppenbart stympade naturen, den uppenbara vanställdheten som skriker en i ansiktet, speciellt den i de kvarlämnade ensamma träden och höga trädstammarna, beskriver just en RENT VISUELLT TYDLIGT — med förebild i Naturpreferenserna — stympad och vanställd naturskog.

   Se vidare citat i ENSAMMA TRÄD.

 

Man tycker att typ natur- miljö- och skogsvårdsmyndigheten kunde utvälja att mera utvecklat, nyanserat vokabulär.

— Markera EXPLOATERINGSOMRÅDEN (som planeras i naturgrupper och områden på hundratals år) som dito, och låt den övriga naturen vara ifred.

— Sluta manipulera befolkningen med uppenbar naturvandalism.

 

 

 

ORSAKEN — om Statens naturvandaliseringar [2013] och Naturens inneboende SJÄLVLÄKANDE kraft

 

ORSAKEN

ORSAKEN TILL SAMHÄLLETS NATURVANDALISERING [FriSiktMellanTräd] — PROBLEM MED ÖKAD OTRYGGHET

 

— Ingen svensk webbkälla har ännu (Okt2013) upphittats som ens antyder, än mindre formulerar problemkomplexet. Eftersökningarna har, emellertid, resulterat i olika framträdande dokument med aspekter och uppslag som alldeles tydligt utpekar ett klart och entydigt orsakssammanhang. Vi studerar det.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 22Jul2013  E22  Bild50 · Nikon D90:

 

 

Kärleken till NATUREN är också kärleken till Kvinnan [tjejerna generellt — inte minst INBÖRDES sett]: skönheten, renheten, inlevelsen, fridsamheten, extasen. NATUREN generellt är helt klart en HON: kunskap, visdom, kärlek.

 

Upplevelse av otrygghet är inget naturproblem. Jämför NATURPREFERENSERNA,  REKREATIONSBEGREPPET, Harmonibegreppet och EKOLOGIEXEMPLET. Det är ett samhällsproblem som dessutom alldeles tydligt, klart och entydigt uppkommit ur orespekt för naturen [Förklaringen]. De som försöker lösa samhällsproblemen genom att ge sig på naturen, förvärrar endast samhällets problemkropp: ÄNNU MERA ÖKAD OTRYGGHET. Och: Hur så?

— Den naturliga växtskruden är utformad för att SKYDDA, MILDRA och VÄRNA, HELA och LÄKA. Inte för att betjäna olika spionage mellan olika uppenbart paranoida samhällsriktningar: ”Det kan ju stå nån bakom” [Exempel] [TrafikverketSUMMA]. Problemet med upplevd otrygghet — rädslan att antastas — är uppenbarligen ett SAMVETSPROBLEM (natursamvetet beskrivs närmare i förklaringen nedan): känslan av otrygghet kan bara vara ett resultat av naturpreferensernas (långvariga) ICKE iakttagande; Det är omöjligt att uppleva otrygghet i samvaro MED naturen eftersom naturharmonin bygger på konkret praktiskt upplevd fridsamhet — inslag av oro, smärta, otrygghet eller andra obehag existerar inte. Det finns inget undantag: naturharmonin, utvecklingen av alla arter tillsammans, bygger på en fridsamhetsbevarande grund: orörd natur — med egenskapen HELANDE biokemisk kraft.

   Samhället för sin del har — som vi har märkt [StatensPacifisthat] — SKAPAT SPECIELLA SJÄLVUNDERHÅLLANDE VÅLDSPLATTFORMAR — polis, åklagare, domstolar — som nu [2013] under 143 år verkställt systematiska dödspsykningar mot och utdrivningar av fredliga existenser: statens pacifisthat; Staten är helt oförmögen att bekämpa otryggheten eftersom 1. det är Staten som har skapat den [Förklaringen], och 2. som fortsätter underhålla den ytterligare, nu också 3. med direkta naturattacker [‡].

 

Men vilken är då orsaken till förödelsen [2013] — var kan vi LÄSA om den bakomliggande grunden till det plötsligt uppkomna, tydligt, stats- och kommunalsjukliga läget?

 

Testa det här:

Förklaringen

NATURBROTT SKAPAR OTRYGGHETSKOMPLEX

ORSAKEN TILL SAMHÄLLETS PROBLEM MED ÖKAD OTRYGGHET

 

Om man börjar trakassera, misskreditera, förtala och missakta en människa bara därför att hon är fredlig (Statens Pacifisthat)

— det finns ingen hotbild, det är bara det att den människan är fredlig, inget annat, och att hon därför vägrar samarbeta med olika typer som kommer i tillhyggesärenden, eller som försöker pracka på henne ”lagar och bestämmelser” som kommer från tillhyggesinrättningar, eller försöker TVINGA MÄNNISKAN ATT LÖPA OLIKA INSTITUTIONELLA GATLOPP FÖR ATT FRÅGA TILLHYGGESINRÄTTNINGARNA OM SÄRSKILDA LOV ATT FÅ EXISTERA

— då inbjuder man i motsvarande grad våldet att trona hos sig: fridsamhetsgrunderna bespottas, föraktas, behånas.

— ETT HELT SAMHÄLLE som så gör, driver alldeles uppenbart i motsvarande mening fram en påtagligt självupplevd OTRYGGHET — därför att naturen också innehåller en naturkraft som vi kallar samvete; Man behandlar inte en medmänniska som en skithög utan att naturen sätter ut markörer. Det finns ingen hotbild, ingen ogärning har begåtts. Likväl rasar allmänheten i full vrede och ursinne (Statens Pacifisthat) så fort den får syn på en fredlig.

— Och så hänger det ihop med den saken, lätt som en plätt:

Förvisandet av fridsamhetsgrunderna betyder att KUNSKAPEN OM NATURHARMONIN — jämför naturpreferenserna, rekreationsbegreppet och ekologiexemplet — i exakt samma mening FÖRKVÄVS: ETT NATURSÅR HAR UPPKOMMIT I SYMBIOSEN MÄNNISKA-NATUR: uppväxande generationer får inget VETA i fortsatt kraft av utdrivningen av fredliga existenser ur alla umgängen, Statens Pacifisthat: Umgänget bestäms — följaktligen istället — av olika VÅLDSTRENDER och TILLFÄLLIGA VÅLDSÅSIKTSRIKTNINGAR i samhällsskikten — den populäraste verkar vara att kasta skit på våldsvägrare och verkställa dödpsykningar ENBART SETT från myndigheternas sida, inget sagt i övrigt om allmänheten. I samma takt sprids våldet — som myndigheterna inte kan stoppa med mer än att man slutar trakassera de fredliga existenserna och därmed etablerar en verklig   rättsordning; rättvisa, heder, samvete.

— Det  finns ingen möjlighet att undkomma den ytterst enkla naturekvationen: OTRYGGHETEN SPRIDER SIG SOM EN LÖPELD — därför att KRAFTEN ATT STOPPA VÅLDET undanhålls och istället underhålls av samhällets synsätt, dess värderingar och umgängessätt, i allt med förebild från polis, åklagare och domstolar (Statens Pacifisthat): fridsamhetsgrunderna undanhålls.

   RESULTATET — det vet du ju redan:

— I princip framträder successivt med utdrivningarna också ett öppet växande mentalsjukt samhälle betingat av paranoida föreställningar [EXEMPEL] om ständiga potentiella HOT som ska UNDANRÖJAS på olika sätt, och en allmän föreställning

— framställningar, information från staten och kommunerna. verkar saknas som säger det direkt, men sammanhanget bevisar ordningen

— att Allmänheten upplever sig vara utsatt av en OND KRAFT — »UTIFRÅN». Du får väldigt gärna rätta mig om jag skulle ha uppfattat DEN naturordningen på helt fel sätt. Visa. Självkritik existerar inte. DÄRFÖR nämligen att VARJE sådan tendens — självkritik — uppväcker minnet (samvetet) av den SKULD samhället har i det egna skapandet av situationen: 150 år av dödspsykningar mot och utdrivningar av fredliga existenser i hela Europa. Och den typen av självrannsakning — de fredligas upprättelse — får ju absolut INTE förekomma = samhällsomstörtning; de europeiska tillhyggesmyndigheternas — inte lagarnas — självmord.

   Du väljer själv hur du vill ha det — utifrån dina kunskaper och insikter.

                                                                                                                                       

 

Följande snitt visar hur och på vilket sätt det finns BELÄGG I SKRIFT, dokument och mening från Stat/Kommun som PÅ VISST SÄTT styrker ovanstående beklämmande scenario:

 

Inledande inofficiell information till Allmänheten från Staten och Kommunerna

’MED BESLUT FRÅN KOMMUNEN PÅ REKOMMENDATIONER FRÅN TRAFIKVERKET, I ANLEDNING AV ALLMÄNHETENS GENERELLT UPPLEVDA OTRYGGHET, SKA NATURVÄRDENA HUGGAS NERmen vi vill inte informera om det’:

 

Trafikverket/Vägverket

I denna presentations ljus skiljer vi mellan trafiksäkerhetåtgärder som strävar att bevara största möjliga personsäkerhet i konstruktionen av olika väg och transportnät och de olika fordonsslagens framförande, med minsta möjliga ingrepp i den naturliga växtligheten, och där ingrepp sker, med mesta möjliga strävan att återställa naturvärdenas ursprung — och trygghet i följd av vänskap mellan människornaett harmonirelaterat begrepp som sammanhänger med individens inre mentala avsaknad av oro för att bli antastad; motsatsen kallas idag populärt för otrygghet. Se vidare i Harmonibegreppet och Förklaringen: Otrygghetsbegreppet uppkommer i naturpreferensernas ljus (således) som följd av naturbrott. Det är ett samhällsproblem, inget naturproblem. Folk som ger sig på naturen i mening att häva, reducera eller avhjälpa otrygghetsproblemet, förvärrar därmed endast situationen. Vi studerar en del konkreta exempel som uppmanar och anmanar till det, och som ger instruktioner i själva utförandet.

 

Här

 

Gcm-HANDBOK — TRAFIKVERKET (2010) — Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus

http://www.trafikverket.se/PageFiles/35571/gcm_handbok.pdf

Tar lång tid att ladda upp — 1MB/25S (tot5MB64) — texten kan markeras men inte kopieras

gcm förkortar gång cykel moped

 

framträder med all önskvärd tydlighet bilden av ett samhälle som har STORA SOCIALA-MENTALA PROBLEM:

— Skriften Trafikverket/Vägverket förtydligar flera exempel på uppenbart PARANOIDA strömningar i tanke, association och föreställande (’Det kan ju gömma sig nån bakom’, avverkningspersonalen om orsaken till trädfällningarna) [TrafikverketSUMMA].

   Vi studerar det.

 

s77:

TRYGGA GC-BANOR

Att skilja trafikslag åt genom friliggande gc-banor leder till en utglesning av närvarande människor i stadsrummet och att den sociala kontrollen minskar. Människor kan uppleva sig utsatta och ensamma och väljer kanske alternativa vägar, vilket leder till att dessa stråk blir ytterligare övergivna.

Trafikverket/Vägverket

 

Det är viktigt att ta reda på vilken funktion gc-banan har. Cykelstråk som används nattetid bör så långt det är möjligt placeras så att det finns människor i närheten, antingen andra trafikanter eller

s78:

bebyggelse, så att den sociala kontrollen är påtaglig. Om inte dessa förutsättningar kan uppfyllas bör det finnas alternativa. trygga och säkra vägar för gc-trafiken nattetid.

Trafikverket/Vägverket

 

Upplevelse av otrygghet [ORSAKEN] är inget naturproblem. Det är ett samhällsproblem som avspeglar fel förhållningssätt till naturen [HARMONIBEGREPPET]. Samhällsproblem löser man inte genom att attackera naturen. Görs det ändå — naturstympningar [‡] — förvärras situationen ytterligare: naturbrott.

 

Efter 150 år av dödspsykningar mot fredliga existenser

— från polis, åklagare och domstolar, så att det numera (Fröjden år 2013) är helt säkert att våldet spritts ut så mycket att ingen fridsamhet längre existerar, och att sanningshatet, kunskapshatet och fridsamhetshatet blivit helt säkert etablerat i allmänheten

— ska alltså DEN RESULTERANDE STATLIGT SKAPADE allmänhetens känsla och upplevelse av OTRYGGHET betalas genom att NU OCKSÅ BÖRJA vandalisera — hugga i — naturen.

— Att Staten nu också handlar rent sjukligt — tydligt, omisskänneligt — råder därmed inget som helst tvivel om.

TrafikverketOtrygghetTrafikverketSUMMA

 

Mera intresse från Trafikverket — för att försöka lösa allmänhetens otrygghetsupplevelser som frammanats under 150 år av ohämmad våldsutveckling på kredit av »allmänhetens pacifisthat»:

 

 

s78:

Ett nytt sätt att tänka kan vara att gc-banorna delas upp i dagnät och nattnät, där dagnätet ska erbjuda natursköna områden för rekreation och motion och gena transportleder som känns trygga under dagtid, medan nattnät är strategiska stråk för dem som vill färdas mellan målpunkter och är tryggt dygnet runt.

   Förutom den sociala kontrollen och upplevelsen av kontakt med andra människor är flera andra faktorer viktiga för trygghetskänslan. Fri sikt och överblickbarhet är viktigt och kan förbättras genom åtgärder på belysning, vegetation och i tunnlar (för trygghet i tunnlar, se Planskildhet ).

Trafikverket/Vägverket

 

s53:

Friliggande gc-banor är ofta attraktiva dagtid. De kan däremot vara oinbjudande och otrygga i mörker, om de ligger avlägset från bebyggelse och människor. Här krävs därför särskilda åtgärder för att skapa trygga stråk till exempel beskärning av buskage

Trafikverket/Vägverket

 

 

Det är alltså härifrån, som det får förstås, som vanvettsförebilderna [‡] kommer. Trafikverket.

— Någon DIREKT RELATERAD GRUND för att framhäva just TRYGGHETSBEGREPPET, typ ”INLEDNING GENERELLT OM TRYGGHETSBEGREPPET I SAMHÄLLET   Vi vet alla att … Och därför vill Trafikverket nu verka för att … Vi vill med denna skrift därför upplysa …” exponeras inte.

— Inte ett ord. Ingen upplysning [‡]. Ingen kunskap.

 

Exempel på Paranoida föreställningssätt — TrafikverketOtrygghet

s10:

Trygghetskänslan främjas av närhet till byggnader samt närvaro av folk och belysning.

Trafikverket/Vägverket

 

NEJ.

— Avsaknaden av känsla av otrygghet, samma som störningsfritt naturupplevande — konstant inre jubel, superenergi, noll stress mot andra människor — främjas av avsaknaden av byggnader, folk och artificiella konstruktioner

(OM DE INTE REDAN HARMONIERAR MED NATURGESTALTERNA — det finns [ännu här veterligt] inga sådana direkta exempel i Sverige frånsett Jordbrukslandskapet minus byggnaderna sådana de ser ut idag).

— Här har Trafikverket/Vägverket helt fel (Trafikverkets mening i citatet ovan gestaltar tydligt paranoida föreställningsgrunder). Värdegrunden bara bekräftar sammanhanget: avsaknad av ett utvecklat naturförstånd.

— Men för all del, Trafikverket: relatera sakinnehållet i påståendet, så kanske anhängarskaran växer.

 

Jämför:

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Aug2013  E25  Bild95 · Nikon D90:

 

 

Paradiset på Jorden — maximalt orörd natur, maximal naturharmoni: fäll ut vingarna, och bara njut av prakten. Varje löv, varje grässtrå, varje ljusspringa.

 

Maximal avsaknad av mänskliga spår (undantaget Jordbruksbygdens vyer som ansluter till HARMONIPRINCIPEN) är och förblir den mest naturupplevelserika — vilsamma — erfarenhet en människa alls kan få. VISA ALTERNATIV, om du tycker eller tror dig veta annat.

— En statsordning som går ut på att åka omkring och STYMPA till höger och vänster — som om den vore något slags världsfurste — har ingenting med befrämjandet av avsaknad av otrygghetskänslor att göra: otrygghetskänslor — natursår — framträder just genom naturstympningar [Harmonibegreppet].

 

Vad kommer det sig att Statens Personal — författare på Trafikverk och Vägverk, och i den mån uppmärksamheten föranleder, som  här — INTE förstår naturpreferenserna? Visa.

 

— Menar du verkligen, du som författat skriften i Trafikverket/Vägverket, att när du är ute och cyklar [CYKLA] omkring, att dina tankar, associationer och reflexioner handlar om ”TRANSPORTLEDER SOM KÄNNS TRYGGA” och ”JAG KÄNNER MIG TRYGG NU” och ”UPPLEVELSEN AV SOCIAL SAMHÖRIGHET MED ANDA MÄNNISKOR, NÄR JAG ÄR UTE OCH CYKLAR HÄR, TYCKER JAG ÄR BRA” och ”DET ÄR BRA MED FRI SIKT HÄR”.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 22Maj2012  E2  Bild12 · Nikon D90:

 

 

Innefattas inte den här typen i Trafikverkets Personals Horisont? VÅRDAT, SNYGGT, STÄDAT NATUROMRÅDE i tydligt naturexempel — från början.

 

— Var har ditt naturupplevande tagit vägen? Blommorna på marken, närmast vägkanten? Ljusspelet bland löven i träden närmast vägkanten? Flödet av berikande syre från den lummiga, fritt växande naturrikedomen vid vägkanten? Åsynen av den flödande varierande växtrikedomens alla underbara gestalter i nära anslutning till och nära omkring cykelvägen: kontraster, spel mellan ljust och mörkt, dofterna? Lugnet, den outsägliga ron och harmonin som utstrålas från naturområden som tillåts växa, utvecklas under lång tid, ifred? Vad tittar du på då, och vad berör dig, när du är ute och Rekreationscyklar? Visa det, ställ fram det, så får vi titta på det närmare. Tack Så mycket.

TRAFIKVERKETS AVBETNING:

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Sep2012  E35  Bild21 · Nikon D90:  Ska kommuninnevånarna uppmanas cykla omkring för att tvingas titta på den här skiten från Stat/Kommun?

 

 

Cykelprakten invid vägkanterna. Å vad kul det ska bli nu att komma ut och se KommunVandaliseringarna, nu när det är så varmt och skönt och jättefint väder. Jättetryggt.

 

— Det enda vi bryr oss om är HURUVIDA MAN LÅTER NATUREN VARA IFRED ELLER INTE;

— Ser vi intrång, blir vi ledsna, nedstämda, förbannade, upprörda. Vi undviker sådana platser. Jävla skitkommun.

— Känner du ingenting sådant, är du bara en SPILLRA av din människonatur, och det är uppenbart att ditt naturförstånd INTE är utvecklat;

— En normal förståndsutrustad människa tar sig INTE ut med cykel av ANDRA skäl, frånsett tävlingsträning och ärenden i resor och transporter, än för REKREATION: natur. Inget annat. Vi KAN skita fullständigt i Kommunens och Statens och Vägverkets och Trafikverkets TRYGGHETSFÖRSÄKRINGAR — angående oron att antastas. Därför nämligen att vi VET redan att trygghetsbegreppet — frånvaro av känsla av otrygghet — INTE har någon fysisk grund. Det är ett harmonibegrepp. Dit, där dagens [2013] Stat och Kommun INTE når. Dit, där man ännu tillåts uppleva frihet: orörd natur. Ju mer, dess bättre.

 

s43:

SIKT- OCH FRAMKOMLIGHETSRÖJNING

Siktröjning av skymmande buskar och träd längs gcm-vägarna är viktigt av säkerhetsskäl, men också av trygghetsskäl, särskilt för fotgängare. För att spara på kostnaderna för siktröjning kan den bästa lösningen vara att helt enkelt ta bort buskar och träd närmast gcm-vägarna …

Trafikverket/Vägverket

 

VAD exakt ska detta vanvett föreställa?

— En normalt förståndsutvecklad människa som är ute och cyklar, och kommer fram till en tät växtlighet som TILLFÄLLIGT SKYMMER SIKTEN, saktar ner, alternativt går av cykeln och kollar för att undvika påstötningar. Man TAR DET LUGNT. Har Trafikverkets Personalia glömt av att det finns något sådant? Anpassa trafiken efter naturen. Inte tvärtom.

Man ringer inte Kommunen ”av trygghetsskäl” och ber dem såga ner naturen, eller förordar om att så ska ske eftersom naturen ÄR hälsobegreppet. Människan är och förblir en del av naturen, och Trafikverket BORDE inse det. Här, citatet ovan, förordar man tvärtom ”helt enkelt” att attackera — såga ner — naturen. Vanvettet är uppenbart, och Trafikverkets Naturuppfattning och Naturrespekt likaså: noll. ANPASSA TRAFIKEN EFTER NATUREN. GuVaSvårt. Oj. Det är väl enklare att klappa ner omgivningen, va?

— Kommunerna följer tydligen [‡] den anvisade bespisningen.

— Det finns ingen naturlig anledning att NATURRÖJA på gång- och cykelvägar mer än det nödvändiga i att ta bort växtdelar som DIREKT skär in i färdvägen — om ens det. Låt naturen vara ifred.

   Jämför:

 

’Siktröjning av skymmande buskar och träd längs gcm-vägarna är INTE ALLS VIKTIGT UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT TRAFIKANTERNA HAR TILLRÄCKLIGT MED UTBILDAT SKOLVETT ATT UMGÅS FREDLIGT, ATT VARA FÖRSIKTIG VID TILLFÄLLIGT SKYMD SIKT, PRECIS SOM I DEN ÖVRIGA NATURLIGA SAMVARON MED NATUREN’. Skriv det.

 

Citatet närmast nedan kontrasterar tydligt mot praktiska exempel (Trafikverkets/Vägverkets författare verkar plötsligt ha vaknat upp i tydlig medvetenhet om att universum innehåller annat än betong och asfalt):

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 20Apr2012  E2 Bild8 · Nikon D90: — Är det det här som Trafikverkets författare avser med ”bevara biologiskt värdefulla vägkanter och utveckla artrikedomen utefter vägnätet”? Visa exempel.

 

 

Periodvis långa vägsträckor med tydlig vandalism i närliggande skog. Här en s.k. Naturled. Tidigare njutbar cykelled. Nu rena skiten. Så långt ögat når.

 

s44:

SIDORÖJNING

Skötsel av vägkanter, främst längs gcm-vägarna på landsbygden, ska ske med målsättningen att bevara biologiskt värdefulla vägkanter och utveckla artrikedomen utefter vägnätet. Vägkanterna ska utvecklas till en fristad för hotade arter och fungera som spridningskorridorer för växter och djur i landskapet.

Trafikverket/Vägverket

 

KommunalKrigszon

Men det kanske beror på den här kontringen — Kommunerna (bilden ovan) ges uppenbarligen stor frihet att vraka och välja i värderingssätten:

 

s60:

För att öka tryggheten och säkerheten för fotgängarna och samtidigt spara på kostnaderna för röjning av vegetation, kan den bästa lösningen vara att helt enkelt ta bort buskar och träd närmast gångbanan …

Trafikverket/Vägverket

 

Ytterligare ett exempel på paranoida värdegrunder

Värdegrunden bara bekräftar sammanhanget: avsaknad av ett utvecklat naturförstånd:

 

s136:

Vänster: gcm-väg under bro utan belysning vid undergången. Personen på vägen syns bara som en svart siluett. Det finns mörka prång och få flyktvägar, vilket ökar risken för upplevd otrygghet.

Trafikverket/Vägverket

Flyktvägar?

— Vill Trafikverkets författande personal mena att vi lever i någon slags form av KRIGSZON? ’Råd för passage av särskilt utsatta våldszoner’; LJUDLARM PÅ.

— SÄG DET DÅ. Tydligt och klart.

— Därför att i EN CIVILISERAD SAMVARO skiljer man kategorin våldsverkare från deras offer genom att

FÖRST SLÄPPA FREDLIGA MÄNNISKOR FRIA OCH BÖRJA ETABLERA FRIDSAMHETSRESPEKTEN INOM POLIS, ÅKLAGARE OCH DOMSTOLSVERK SOM UNDER 150 ÅR (143) SYSSLAT MED SYSTEMATISKA DÖDSPSYKNINGAR OCH UTDRIVNINGAR AV HELT FREDLIGA EXISTENSER MED TILLHÖRANDE FRI SAMHÄLLELIG VÅLDSUTVECKLING; Ge FÖRST FRIDSAMHETERNA PÅ TORG, GATOR, HEM OCH HUS EN RIMLIG CHANS ATT ETABLERA SIG, istället för som nu, KONSERVERA DEN FULLSTÄNDIGA AVSAKNADEN I ÖVERTRÄDARNAS PARADER GENOM ATT OCKSÅ BÖRJA HUGGA I NATUREN, SÅ ATT ÖVERTRÄDARNA HELT SÄKERT KAN KÄNNA SIG TRYGGA FÖR FORTSATT UTVECKLING PÅ ÄNNU ANDRA, NYA OMRÅDEN. Det gjort: Ställ SEDAN den kvarvarande skaran överträdare mot väggen genom att helt enkelt VISA ENGAGEMANG I HARMONIBEGREPPET: typen överträdare framgår i det allmänna sociala umgänget därmed att den personen INTE kan relatera samvarons civila grunder — Den som INTE kan det håller vi inspärrad på obestämd tid tills naturvettet framträder där också, och försvarar de övrigas rätt att existera med våra liv, då det är uppenbart att busfröet inte kan hantera en civil samvaro. Garanterat: den som kan det, föregår alltid med gott exempel. Testa det FÖRST, Trafikverket/Vägverket. Kom sedan och snacka Trafiksäkerhet. Låt naturen vara ifred.

 

TrafikverketSUMMA

SAMMANFATTNING tydligt paranoida föreställningssätt TRAFIKVERKETS SKRIFT (2010) Trafikverket/Vägverket:

 

minskad  närvaro människor i stadsrummet — större otrygghet;

människor kan uppleva sig utsatta och ensamma om gång och cykelvägar skiljs åt

cykling bör ske så nära människor som möjligt — ökad koll

cykelbanor ska kännas trygga

fri sikt är viktigt för trygghetskänslan

mörka prång, få flyktvägar, ökar upplevelsen av otrygghet

känsla av trygghet ökar med närhet till byggnader, folk och belysning

 

 

Allmän uppmaning och anmaning till Trafikverket och Vägverket med Associerade Samhällskrafter — och vars personal uppenbarligen INTE verkar ha förstått att människan fortfarande lever i NATUREN, och på Hennes villkor:

 

Anpassa trafiken efter Naturen: minimal växtavverkning för vägbyggen och deras underhåll (förbered för bilismens avveckling), alla typer, överallt, noll kompromiss med mesta möjliga bevarande av naturvärdena — med ANPASSADE FÖRESKRIFTER I TRAFIKEN OCH NATURVÄRDENAS FORTSATTA RESPEKT [EkologiExemplet] [HARMONIBEGREPPET] — och där avverkningar sker, uppvisa strävan att i varje fall försöka återställa motsvarande naturvärde — typ allt som ger ETT STÄDAT OCH VÅRDAT INTRYCK — i MESTA MÖJLIGA bevarande av naturpreferenserna.

— Samt: INFORMERA MÄNNISKORNA i detalj om vad som pågår. Det är deras Hem under Stjärnorna. Ingen Statlig eller Kommunal ägodel.

— Idag [2013] beter ni er som svin. Lägg av med de uppenbart paranoida fattningsdiktaten [Exempel] [ORSAKEN] [TrafikverketSUMMA].

 

Tills de fredliga existenser som dödspsykats av staten sedan 1870 erkänns sina mänskliga rättigheter, ges upprättelse och de ansvariga ställs till svars, och en fridsgrundad rättsuppfattning etableras, är det MENINGSLÖST att försöka verka för någon AVMATTNING i våldets och otrygghetens utbredning: den utbredningen bara ökar med fortsatt förnekande av de fredligas existensrätt och deras upprättelse och erkännande. De Naturpreferensernafridsamhetsgrunderna — körs idag [2013] över av Staten/Kommunerna.

 

 

 

Begreppet REKREATIONSSKOG — ExempelKunskapDirekt | ExempelTÄTnaturskog | Naturskyddsföreningen | ExempelKarlshamn | VargskogenStorsjö | TätNaturskog | REKREATIONSBEGREPPET — DenNaturligaSkogen |

 

ExempelKunskapDirekt

ExempelTÄTnaturskog

Naturskyddsföreningen

ExempelKarlshamn

VargskogenStorsjö

REKREATIONSBEGREPPET

Suck.

Mmm.

Mja …

KommunCancer.

NuDu.

TätNaturskog

 

REKREATIONSSKOG

I naturpreferenserna finns bara EN typ av hälsobringande skog: naturskog. I dagens samhälle [2013] verkar den delen emellertid vara på utdöende — ersatt av påtvingade avverkningsområden med mer eller mindre stympade och vandaliserade naturrester. Vi studerar det.

 

WEBBEN [2013] innehåller flera (många) beskrivningar med ordet eller begreppet REKREATIONSSKOG (”En skog där människan trivs”). Men förfärligt få — eller inga alls — BILDER visas på hur man MENAR en sådan typ ser ut.

 

”Skötsel av skog för rekreation har kostnader i form av exempelvis städning, eventuell röjning och gallring.”, s9sp2m;

NATURSKYDDSFÖRENINGEN — MÄNNISKAN I SKOGEN — det skogspolitiken glömde (2013)

http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/M%C3%A4nniskan_i_skogen.pdf

 

Citatmeningen ovan antyder att rekreationsskog (också, eventuellt) innefattar (synbar periodisk mer eller mindre) avverkning — vilket i så fall utesluter den typen av skog som en verklig rekreation: absolut stressfritt:

vila ifrån jobbiga vakenmiljöer som INTE respekterar naturpreferenserna = orörd natur = de naturligt framträdande fridsamhetsgrunderna bevarade i människans omedelbara närhet.

   Visa.

 

ExempelKunskapDirekt

 Se även i Hur Kommunavverkningarna bidrar till den globala uppvärmningen:

 

Här framgår ett tydligt exempel på en FÖREFALLANDE SYNBARLIGT utarmad värdesyn (mera av typen pinkskog för vovvar):

 

Bildkälla: KUNSKAP DIREKT skogfosk.se

 

 

— Att döma av BILDEXEMPLET OVAN är skogstypen ovan i bild den statliga version som återstår sedan staten/kommunen avverkat den egentliga naturskogen; fattigt, utarmat, stympat. Det krävs dock mera bildbevis: en enstaka bild räcker inte för att visa områdets karaktär.

— Finns HÄR TYDLIGT SYNBARA RESTER efter någon avverkning? Någon ENDA? I så fall kan vi DIREKT spola den typen som ICKE rekreationsobjekt enligt Naturpreferenserna.

 

"En tät ungskog är ingen rekreationsskog - varken före eller omedelbart efter röjningen. Men i takt med att röjningsavfallet bryts ned och träden växer upp kan den börja utnyttjas av friluftslivet.",

"Det är skillnad att mötas av en tät vägg eller av en ungskog som smyger fram mot stigen via ett bryn",

"En variationsrik miljö med plats för djur och växter, och där kulturmiljöerna bevaras och är synliga, är positivt även för rekreationen.",

KUNSKAP DIREKT

http://www.skogforsk.se/sv/KunskapDirekt/Roja/Hansyn-vid-rojning/Hansyn-till-friluftslivet-vid-rojning/

 

Att ställa fram en sådan text

"En variationsrik miljö med plats för djur och växter, och där kulturmiljöerna bevaras och är synliga, är positivt även för rekreationen.",

 

till en sådan bild — tydligt utarmad naturskog med stora tydligt utgallrade avstånd mellan träden

 

 

måste betyda [NATURPREFERENSERNA] att textförfattaren saknar grundläggande utvecklade naturliga förståndsbegrepp [Harmonibegreppet]: bilden FÖREFALLER visa I BRIST PÅ BÄTTRE FOTOGRAFISK DOKUMENTATION naturvandalisering: förödelse, ett öppet, blödande natursår:

 

 

Det enda naturexemplet i ovanstående KunskapDirekt-exempel på en ”variationsrik miljö med plats för djur och växter, och där kulturmiljöerna bevaras och är synliga” är uppenbarligen den naturskog som TOGS BORT UR BILDEN. Den finns inte längre. Exemplet FÖREFALLER emellertid framhålla den ursprungliga rikedomens förekomster FÖRST SEDAN NATURSKOGEN SÅGATS NER. Författarna verkar heller inte överdrivet intresserade av att KLARGÖRA I KONKRETA BILDER vad som avses. Det är det tydligt vanvettiga i hela framställningssättet. Vilken möjlighet har den enskilda innevånaren att opponera sig? Visa. Jag ser ingen.

 

— Att olika skogsavsnitt uppvisar olika naturgestalter är nog klart. Men meningen FÖREFALLER (här) andas en favorisering som (här) inte kan bemötas närmare då författarna inte specificerar föremålet för hänryckningen.

— Författarna bakom KUNSKAP DIREKT känner möjligen inte till att verbalt beskrivna upplevelsegrunder för olika naturvyer är värdelösa beskrivningar om man inte kan ge tydliga bildexempel på vad som menas. Visa. Exempel:

 

NaturexempelTätNaturskog — på tät vägg från unga träd tillsammans med markblom:

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 21Jun2011  E14  BildÄ1 · Nikon D90 — Angående Statens och Kommunens uppmärksammade UPPENBART SJUKA NATURUPPFATTNING — civilisationens återerövring

 

 

”Tät vägg”: Det är precis vad man ser i naturskog: varje fritt växande skog: skog där man låter växandet växa ifred:

 

Exempel på tät vägg från blandskog med — som alltid i naturskogar — unga träd i förgrunden omgivna av äldre, mera högresta typer:

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 2Okt2010 E9R Bild26 · Nikon D90 — Angående Statens och Kommunens uppmärksammade UPPENBART SJUKA NATURUPPFATTNING — civilisationens återerövring

 

DEN NATURLIGA ARTRIKEDOMENS UNDERBARA PARADIS I MAXIMALT NATURLIGT VÄXANDE HÖSTPRAKT.

Exempel på tät vägg från orörd barr- och lövnaturskog:

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 17Jun2013 E19 Bild56 · Nikon D90 — Angående Statens och Kommunens uppmärksammade UPPENBART SJUKA NATURUPPFATTNING — civilisationens återerövring

 

GRANSKOGENS SAGORIKEN MED LÖVSKOGENS UPPVAKTANDE MATCHNING. Mejar du ner det här, har du fel i huvu. — SÄG att den skogsdungen INTERFERERAR MED TRAFIKEN: Anpassa trafiken efter den omständigheten, då.

 

”i takt med att röjningsavfallet bryts ned och träden växer upp”, ExempelKunskapDirekt:

   Naturlig återställning av naturvandaliserade områden — kvarlämnade avverkningsrester, förfulade naturvärden och stympade träd — tar många hundra år. Medellivslängden för träd beror mycket på markens egenskaper och varierar kraftigt; i stort mellan 150-800 år för Tall (Torvmark, torr, stenig, lerhaltig moränmark) [ref. skogssverige.se 11Okt2013] och motsvarande för Gran (Näringsrik fuktig mark) 150-400 år, och Björk (Fuktig mark, friska fastmarker — växer ofta tills. med Gran o Tall) 150-300 år.

— Det finns inga — inget enda, rätta mig om jag har fel: VISA — exempel på nedhuggna (inom de närmaste två hundra åren) skogsområden som (någotsånär) ansluter till naturpreferenserna. Sågar man ner ett skogsområde speciellt i en redan befolkad bebyggd boendemiljö, eller bara glesar ur ett tallbestånd där, är det i princip totalförstört för samtliga framtida boende generationer.

RekreationsKraftensGrunder

Naturställen som utstrålar lugn och ro, frihet från associationer till förstörelse, orespekt, vårdslöshet, bär inga spår efter avverkning, röjning, sågning eller huggning. Det är därför som sådana platser andas särskilt stort värde om det gäller att hitta en naturplats som ger ny livskraft för att orka fortsätta leva i speciellt förmörkade samhällen.

 

Men många människor i vår säregna tid förstår inte den preferensen: staten/kommunerna hugger ner preferenserna — med övertydliga Exempel — garanterar att dessa sedan inte visar sig förrän typ efter nästa istid, och lämnar resterna fullt synliga ”för att gynna djurlivet”. Att det ser för jävligt ut — långt ifrån exemplen närmast ovan som ansluter till naturpreferenserna — tycks inte bekomma de ansvariga: Staten/Kommunerna saknar uppenbarligen naturens preferenser. Visa.

 

Författningen i citatet KUNSKAP DIREKT favoriserar, tydligen, utan att klargöra referenserna: Typen ”TÄT VÄGG” ansluter som det får förstås till naturskog — något författarna INTE verkar gilla — medan däremot skog som FÖRST PÅVERKATS AV MÄNNISKAN verkar vara mera populär. Det krävs dock mera bildbevis för att klarlägga vad som gäller.

Naturskyddsföreningen

Ett upphittat till synes positivt bidrag till erinran om (men ingen formulering av) Naturpreferenserna — i linje med andan i denna presentation — kommer från något som kallar sig ”naturskyddsföreningen”:

möjligen någon osynlig underjordisk rörelse som, också möjligen, håller till under isen på någon otillgänglig del av klotet:

— Huvudsatserna är klara och entydiga:

 

”I de övergripande skogspolitiska målen är det tydligt att

skogens sociala värden ska skyddas. Följande rapport visar

att dessa mål i alltför låg grad omsätts i praktiken. Det handlar

om brister i både skydd, hänsyn vid skogsåtgärder, fysisk

planering, ansvarsförhållanden och samverkan. Skogsvårdslagen

saknar både tydliga regler om vilken hänsyn som ska

tas till skogens sociala värden och bestämmelser som förhindrar

kalavverkning av skog med sociala värden. Dessa

brister får till följd att skogens sociala värden hotas på olika

sätt, genom exempelvis markexploatering och avverkning.

Det finns forskning som visar vikten av att bevara skogens

sociala värden. Samtidigt saknas analyser, statistik och underlag

om skydd och skötsel av skogens sociala värden, vilket

innebär att vi inte vet hur vi på bästa sätt ska komma till rätta

med de brister som råder. Både nationella myndigheter och

många kommuner brister i ansvar när det gäller skogens

sociala värden och det saknas tydliga målsättningar, strategier

och rutiner för tillämpning av skogspolitiken.”,

NATURSKYDDSFÖRENINGEN — MÄNNISKAN I SKOGEN — Det skogspolitiken glömde (2013)

http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/M%C3%A4nniskan_i_skogen.pdf

 

 

Angående termen naturskog

— I Naturskyddsföreningens dokument ingår bl.a. bilden ovan (s16, Färsna natur- och friluftsområde, Norrtälje Kommun — kommunen vill utbjuda området för exploatering); Bilden (s16) visar något som ser ut som en TYDLIGT GLEST TRÄDBEFOLKAD PARK där man tydligen och ursprungligen avverkat, röjt och gallrat relativt kraftigt — för att framskapa stora trädavstånd med mellanliggande »gulliga små vitsippor på marken i maj månad».

— Den typen är ingen naturskog — men betraktas (säkert) av många (redan förstörda statsmänniskor) som typen »rekreationsskog» [Mera utförligt från BegreppetREKREATIONSSKOG]. Se även i REKREATIONSBEGREPPET. Jag kallar den typen mera för PARK (stadspark). Det är, min mening, bara en sorgfällig REST av den naturskog som en gång fanns där, och den ger (bara) ett intryck av flathet, tomhet och andefattighet. — i jämförelse med den här:

 

 

Jämför hur vitsipporna på marken i en verklig naturskog ser ut i ett praktiskt fall [Man får TRÄNGA sig in, försiktigt, mellan grenarna för att få skottläge]:

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 16Maj2013  E6  Bild43 · Nikon D90 — Angående Statens och Kommunens uppmärksammade UPPENBART SJUKA NATURUPPFATTNING — civilisationens återerövring

 

 

 

— Ett bättre — mera naturnära — sätt i stadsplanering JÄMFÖRT MED PERSONAL SOM STÄNDIGT SPRINGER OMKRING OCH SKA SKÖTA DET SOM REDAN ÄR NATURLIGT vore att låta den ursprungliga naturskogen finnas kvar i mindre lundar LÅT DEN BARA VARA IFRED, SLUTA TAFSA PÅ DEN — av samma typ men i mindre skala som (än så länge) framträder i Jordbruksbygden generellt, typ bilden nedan.

 

Exempel på fullständigt bevarade naturgrupper i jordbruksbygden

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 16Maj2013  E6  Bild214 · Nikon D90 — Angående Statens och Kommunens uppmärksammade UPPENBART SJUKA NATURUPPFATTNING — civilisationens återerövring

 

 

 

Typen ovan garanterar åtkomligheten till det viktiga avgörande naturliga ursprunget [REKREATIONSBEGREPPET] bevarade naturlundar med mellanliggande öppna fält. Jämför [2013].

— OM Stat/Kommun kunde organisera den typen vore enda kravet på skötsel och underhåll gräsklippning mellan grupperna. Inget annat.

— Jämför: Stats- och Kommunalanställda som springer omkring och MEJAR NER i naturbeståndet. De som avverkar vet möjligen INTE vad de håller på med (visste de det, skulle de vägra utföra arbetena), vilken skada de gör [Jämför AGW-exempel];

— En avverkad del naturskog KOMMER för det första ALDRIG NÅGONSIN TILLBAKA TILL SITT URSPRUNG FÖRRÄN EFTER NÄSTA ISTID, och för det andra uppvisar inte full koldioxidupptagande trädkraft förrän efter minst 20 år (utvecklingen av maximalt löv- och barrverk), förutsatt man låter skogen växa ifred.

   Sågar man ner en tall, eller en gran eller en björk i ett bostadsområde, är den miljön naturstympad för resten av många — alla framtida — generationers framtid. Den naturbilden kommer aldrig mera tillbaka.

— Den skogen står för alla framtida generationer som ett bevis och landmärke hos en speciellt begåvad människofamilj [2013] som uppenbarligen inte hade mycket till övers för naturpreferenser: ett samhälle som kännetecknades av att ständigt skapa NYA otrygghetsgrunder [FÖRKLARINGEN] och aldrig tala om naturpreferenser.

   Jordbruksbygden däremot bevarar (än så länge 2013) naturlundarna naturligt, utan konstigheter. Anblicken av de mellanliggande fälten — havre, vete, korn, råg, ängsblommor — visar en speciell storslagenhet som verkar svår att opponera sig emot: god, näringsrik föda, fruktansvärt snygga ängsfält med ännu mera grymt fina blommor. De trivs där, tydligen. Liksom vi gör, fåglarna och småkrypen.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 11Jun2013  E12  Bild60 · Nikon D90 — Angående Statens och Kommunens uppmärksammade UPPENBART SJUKA NATURUPPFATTNING — civilisationens återerövring

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 11Jun2013  E12  Bild55 · Nikon D90:

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 11Jun2013  E12  Bild54 · Nikon D90:

 

 

TÄNK att få se SKOGSODLADE OMRÅDEN av den ovan avbildade typens DIGNITET: efter avverkning stubbfräser man HELA det avverkade området vid markytan och lämnar djuprötterna kvar: man maler ner alla resterande avverkningsrester och växtlighet till en spånmylla — som ev. får ligga i träda någon tid med lämpligt toppskyddande naturväxtlighet typ »Guldgräs» [Min beteckning för strågräs i stora mängder som verkar trivas och utbredas snabbt i anslutning till kalhyggen och som effektivt skapar en fin skimrande »gräsmatta»], varefter man sätter redan färdigutbildade trädplantor till en helt ny skog — som är någorlunda NATURLIGT fullväxt efter runt 300 år.

— Vi INSER dock snabbt att tidsperspektivet i en sådan planering är ohanterligt: vi VET inte effekterna, och vi har INTE tiden att ta reda på dem. Vår PLANERANDE tidshorisont är MAX runt 50 år — helst vill vi se resultat per säsong.

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 5Jun2013  E11  Bild27 · Nikon D90:

 

 

 

Tyvärr finns inte längre [2013] typen bevarade naturlundar i de olika stadsmiljöerna. Stadsområden med natur blir tydligen idag istället  direkt naturstympade med FriSiktMellanTräden; Alldeles tydligt — naturpreferensernas eliminering — är det bara i olika skräcksamhällen (sanningshat, fridsamhetsförakt) som sådana avarter kan utvecklas: totalförstörd natur, totalförstörd människa. Se vidare i REKREATIONSBEGREPPET: Staten saknar naturpreferenser: allmänheten utvecklar vanvett [AGW-exempel]. Se även från ORSAKEN.

NSFref

Naturskyddsföreningens PDF-dokument innehåller flera verkliga skräckexempel (Jises) i bild på avverkning av skog där människor vistas, lever och bor (Vargskogen särskilt s13, det som blev kvar):

 

”När eleverna på Milstenskolan i Täby kom tillbaka efter sommarlovet 2010 möttes de av en mycket tråkig överraskning. Skogen intill skolan var borta. Kalhuggen.”.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN — MÄNNISKAN I SKOGEN — det skogspolitiken glömde (2013)

http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/M%C3%A4nniskan_i_skogen.pdf

 

FÖRMODLIGEN det närmaste vi kan komma naturpreferenserna i Naturskyddsföreningens begreppsreferens (naturpreferensbegreppet f