GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 2015UNIVERSUMS HISTORIA | a production 2015XII31 | Efter sammanställningar från 1996X | Senast uppdaterade version: 2018-06-22 · Universums Historia

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i  SAKREGISTER  ·  förteckning över alla webbsidor

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  19Jun2013 E20 Bild8 —  2Okt2010  E9   Bild5 —  13Jun2013 E14 Bild28 · Nikon D90

 

 

 

Det är INTE »stigen upp till Himmelen» utan VÄGEN TILLBAKA HIT för alla som är välkomna att försöka igen. Ursäkta bildspråket.

Relaterad genomgång UDHR10Dec1948 | HistorienBakom | Alla 30 Artiklarna | Artikel20 | Demokratibegreppet | Våldsvägrarens Rätt | Våldsvägrarens Existensrätt | Europas Diktatur 2013 | Propagandaministeriet Sverige

 

Åtgärder mot intrång | Bakgrund Dec2015 | Windows upphör från 2015 | Kommande

 

STATEN ATTACKERAR GESTALTNINGEN

Exempel — ALLMÄNGLOBALT INTRÅNG I MÄNNISKORÄTTSLIGA BEVEKELSEGRUNDER | ————————————————————

 

Mänskliga Rättigheter gäller 24/7.

Undantag existerar inte — Se särskilt Artikel 30: ingen stat, ingen nation, ingen individ.

 

Den mänskliga kulturhistorien vittnar om att människor i olika epoker sökt framhäva och uttrycka allmänna satser som referenser och riktmärken i erinran av ett civiliserat uppträde: grunderna för demokrati = fria val under mänskliga rättigheter [A20]. Speciellt andra världskrigets vedervärdigheter från nazisterna frammanade just ett sådant angeläget tillfälle för hela mänskligheten: 10Dec1948 intygade världssamfundet en gång för alla ett kraftfullt universellt erkännande av grundläggande mänskliga rättigheter (Kungörelsen St.1). Vi ser idag (2015) att förmågan att hålla sig till saken starkt begränsas av en elak akademiskt rotad drift — allmän advokatyr — att hävda våldsinrättningar som den fria födda människans samvetsauktoritet. Det var inte demokratins uppgift. Utan kursändring tillväxer avarterna.

 

 

 

Den UNIVERSELLA FÖRKLARINGEN AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER — UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 10Dec1948

Den Universella Deklarationen om De Mänskliga Rättigheterna

Kraftfulla GLOBALA åtgärder för att motverka

den växande globala löpelden med

intrång, attacker och kränkande beteende

————————

6JAN2016I6

 

Om den som brukar använda UniversumsHistoria på något enda sätt märker att någon webbläsare antyder att fel skulle finnas på den här domänen: gå omedelbart ur och gå inte tillbaka förrän grönt ljus visas (varningen visas inte längre).

   Firefox och GoogleChrome verkar ha pålitliga rutiner i sina webbläsare som skannar av webbsidor och rapporterar om något skumt finns med. Ignorera inte sådana varningar. StopBadWare ger bra 1:a-hjälp/koll om olyckan skulle vara framme.

   InternetHackare (i växande mängd) kapar frekvent webbsidor (och mobiltelefoner) för att utnyttja intet ont anande besökare för olika ändamål — typ: läser av våra knapptryckningar. Gå omedelbart ur om varningar visas.

 

Åtgärder mot intrång — Bakgrund Dec2015

Åtgärder för att motverka intrång, attacker och kränkande uppförande och beteende — Dec2015

 

 

Förklaringen: 2015

 

Som en löpeld genom alla typer av mänskliga umgängen, dialoger och kommunikationer sprider sig en inträngande, kverulerande, kaxig övermentalitet av typen MigVeta(Dig)BättreÄnDu-natur.

 

bedrägerier: intrång, webbspioneri, självutnämnda upplevelsekonsulter, naturmördare ..

 

Det är inget fel i sig att det skulle finnas en sådan JagVet(jätte)Bra (typ GUD).

— Problemet är bara det, att alla (hittills) som försökt sig på den genren tycks ha missat en väsentlig kärnpunkt: försäkran att iaktta, hörsamma, beakta och främja RESPEKT FÖR GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (UDHR10Dec1948):

 

— Bedragarna får vänligen ansöka om, och hålla sig till, nivån på scenen för Film och Teater:

 

 

Förklaringen från 1948intrång utan särskilt lov är inte tillåtet:

 

 

 

Du FÅR GÄRNA härja över mig (testa karatesparkar, kolla vilka Bibliotekshyllor jag spanar in, vilken min synpunkt är NU, och så där), förutsatt SÄRSKILT LOV om det.

   Annars inte.

   Du (särskilt till GOOGLE-samfundet) får inte heller AVBRYTA, tjöta, min uppmärksamhet om DET utan lov.

   Intrång — associativa avbrott — i privatlivet (hem, korrespondens) får inte förekomma UTAN SÄRSKILT LOV.

   Ja är ja. Och nej är nej.

 

 

Så här:

— PONERA att folk i allmänhet hade goda insikter i innehållet, att innehållet vore frekvent bekant i samhällets alla skikt och nivåer: Ingen människa som besitter en sådan insikt och inblick sysslar (medvetet) med kränkande verksamhet. Inte mot någon eller något. Det är uteslutet.

 

Så: ENBART genom att bekantskapen med innehållet i Förklaringen växer i gemenskapen, att människor RELATERAR SAKINNEHÅLLET i samvaron, speciellt i alla problemsituationer, ÄR DÄRMED BUSARNA INRINGADE: Vi VET — strömningen, attityden, vibrationerna — vilka som sysslar med intrången (främst alla skikt, typer, mentaliteter, attityder som anser att mänskliga rättigheter är SKIT). TYPEN är väl känd, in till varje atom. Problemet här är bara:

Förklaringen syns inte. Än.

Tillvägagångssätt:

Fråga om/erinra innehållet, i varje detalj där motsättningar uppkommer: UNDVIK HELT OCH HÅLLET PLADDRET — trätorna, de elaka tonlägena som så lätt slinker ur en när man är förbannad och upprörd — VID SIDAN OM, DET GYNNAR BARA FRIDSAMHETSFÖRAKTET:

 

OM det hettar till: (Eniro.se: Omdömen är rika på exempel i ämnena GOOGLE och UPS ...)

— FÖRSÖK FÖRST MED ALL MAKT FÅ KLARHET I HURUVIDA PERSONEN/FÖRETAGET ALLS ERKÄNNER FÖRKLARINGEN (man blir häpen ...) [SKRIV, helst, babbla inte: ge mesta möjliga utrymme för eftertanke, hetsa inte, aldrig — och låt ingen provocera dig dit = verbalt självmord]:

 

Förklaringen (nämligen) innehåller detaljerade anvisningar — för den som VÄL fattat innehållet — att lösa VARJE UPPKOMMET UMGÄNGESPROBLEM i mänsklighetens familj (”frihet, rättvisa och fred i världen”) med GARANTERAT BEVARAT LUGN, ANSTÄNDIGT TONLÄGE OCH FRAMFÖRALLT I GARANTERAD TILLFREDSSTÄLLANDE UPPLÖSNING I SAK INTE BARA I PERSONÄRENDET — helt fristående från ”polis, åklagare, domstol” — utan också (därmed i skolexempel) FÖR HELA MÄNSKLIGHETENS VÄNSKAPLIGA UMGÄNGE OCH SAMVARO.

 

Min rekommendation till Dig: Underskatta inte din egen förmåga (DU är i grunden helt otrolig). Men LÄS Förklaringen om inte redan bekant, studera den NOGA, först — relatera sakinnehållet i varje uppkommen konfliktsituation — och låt dig själv växa i beundran för innehållet (DIN rätt att få VARA IFRED, DIN rätt att BLI BEHANDLAD RESPEKTABELT OCH ANSTÄNDIGT — gäller det så att trycka upp Partituret framför näsan på Presidenten; RÅ, JK, JO, SR ...).

 

Vi behöver ingen polis, åklagare eller domare för den uppgiften, inga vapen, inga stängsel, inga lås, inga gränser, ingen övervakning ANNAN än Förklaringen — med DIN medverkan. Annars intet.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE: lilla  24Maj2010 R Bild87 — stora  3Jul2012 E12 Bild173 · Nikon D90

 

 

Civilisationens Återerövring

 

I SVERIGE (-2015) finns (här veterligt, ännu Dec2015) ingen annan RELATERAD framställning som behandlar Förklaringen UDHR10Dec1948 än den i UniversumsHistoria.

 

Så här kan jag/du intyga Förklaringen:

 

— Jag (har läst igenom, begrundat och beaktat Förklaringens innehåll, och) erkänner och förbinder mig att respektera, hörsamma, främja och beakta innehållet i deklarationen (Förklaringen) om de universella mänskliga rättigheterna från 10 December 1948 (UDHR10Dec1948), enligt förklaringen, det beskrivna syftet och ändamålet i Förklaringens Kungörelse: för ”frihet, rättvisa och fred i världen”.

 

Det gjort, är det sedan upp till dig/mig att relatera sakinnehållet, noga: kompromisslöst, utan sidoblickar, utan sidosteg, stenhårt, bergfast, och trofast, precis som det framhålls i Kungörelsen åttonde stycket, att göra innehållet känt, bekant, etablerat genom varje uppkommen konfliktsituation, varje uppkommen träta, varje uppkommen motsättning och konflikt:

 

”KUNGÖR Nu, och därför, GeneralFörsamlingen,

denna Universella Deklaration (Förklaring) av Mänskliga Rättigheter som en gemensam norm för uppnåendet hos alla folk och alla nationer, att till all menings slut varje individ och varje organ i samhället, hållande denna Deklaration oförtrutet i åtanke, ska sträva genom undervisning och utbildning att befordra respekten för dessa rättigheter och friheter och genom framåtskridande åtgärder, nationella och internationella, att säkerställa deras universella och effektiva erkännande och iakttagande, både bland människorna i Medlemmarnas Stater dem själva och bland människorna i länderna under deras domsrätt.”.

 

RÅ. JK. JO. SR. ...

 

Ingen —  ingen  — står ÖVER dig.

BellDharma 30Dec2015 ¦ 6Jan2016

 

 

 

 

Bakgrund: 22Dec2015

 

BAKGRUND

Universums Historia utsattes Tisdagen den 22Dec2015 för en serverattack på domänens webbhotell — alla filer/dokument nerlusades med skadlig kod, och universumshistoria.se fick stängas ner (tillfälligt suspenderad).

 

Innehållet i UniversumsHistoria

 

sanningsbegreppet, atomkärnan, mänskliga rättigheter, lagen, sanningens filosofi, miljön, attityderna ..

 

kan möjligen uppfattas (ytterst) stötande och besvärande trots (eller kanske just på grund av) det rent naturvetenskapligt strikta innehållet:

det som inte kan styrkas, relateras, ska inte finnas med. OM anledningen till attacken skulle koppla dit

 

olika krafter som strävar att försöka tracka/skrämma bort UniversumsHistoria från Internet

(och det är i så fall inte första gången olika krafter försöker stoppa friheten i mening och tanke)

 

kan det vara lämpligt tillfälle att påpeka följande:

 

För varje gång Sanningen, Kärleken till Lagen, Livet och Kunskapen antastas, växer sig Lagen bara starkare, djupare, vidare. Sanningen går inte att ta bort, förstöra, eller utplåna. Motståndet bara — enbart — försvagas. Se även från SANNINGSBEGREPPET.

 

Universums Historia i zip-fil, UHDec2015:

6Jan2016

Hela produktionen i originalet UniversumsHistoria — Jun2008-Jun2018 — finns nu bevarad i en samlad UH.zip-fil. För den som vill ladda ner den — att studera innehållet i lugn och ro utan risk för internetattacker — finns en särskild länk nedan. Klicka på den, och något liknande som dialogrutorna nedan visas. Lägg den i en egen personlig katalog om så önskas.

Dialogrutan från första versionen:

 

 

 

En dialogruta visas när länken nedan klickas på. Om nedladdning görs, testa zip-filen först med virusskanning innan uppackningen (högerklicka på den nedladdade zip-filen, ett virusskanningstillval bör finnas där) för att vara på den säkra sidan.

— Mitt eget original har virusskannats med test på flera olika oberoende datorer för att få mesta möjliga försäkran att inget skumt insmugit sig — dessutom skannar/rensar webvärden allt ev. skadligt innehåll i internetversionen särskilt i separat tjänst.

 

Klicka på länken UHJun2018.zip¦UniversumsHistoriaJun2018 för att starta nerladdningen av senast bevarat original UniversumsHistoria 2008-2018.

 

Vad är UniversumsHistoria?

 

UniversumsHistoria är en mindre omfattande rikt länkad strängt naturvetenskapligt orienterad icke-politisk icke-religiös encyklopedi, runt 300 MB. Framställningen helt grundad på ett RELATERAT sanningsbegrepp med tillhörande matematik och fysik: korsreferenser, exempel, analyser och jämförelser görs löpande med etablerade meningar inom samtliga fysikens och matematikens basområden.

   Främst står atomkärnans härledning (TNED) som inte finns med i den moderna akademins synsätt (atomvikterna via NEUTRONKVADRATEN, helt okänd i modern akademi och som helt utklassar den etablerade kärnfysiken i jämförande experimentellt uppmätta atomvikter — vilket blev upptakten till att UniversumsHistoria alls introducerades på webben 2008).

 

Innehållet får användas fritt — men ange källorna om de används för att visa andra.

 

Notera en del länkkomplikationer i OFFlineVersionen:

Vissa länkar i paketet — DELPHI-länkarna — bygger på speciella internetrelaterade URL-adresser, och kommer inte att fungera OffLine. Däremot finns hela katalogerna med filerna i separata block för direkt åtkomst. Så, alla detaljer kan i vilket fall nås.

   Speciellt DELPHI4Test-programmet (med alla instruktioner i samma katalog) finns i en separat zip-fil i katalogen

 

             AAALib\DELPHIHelp\HTM\

 

Med tillgång till sökprogrammet i DELPHI4Test finns ett kraftfullt, snabbt och effektivt HittaEnkelText för speciellt UniversumsHistoria (men även allt annat på datorn man vill kolla upp — men läs manualen noga: Windows är kräset på Administrationsnivån, missar man den delen fungerar inte programmet som det ska).

 

 

Klicka på zip-länken

för att starta nerladdningen av UniversumsHistoria 2008-2018.

— Närmast tidigare version (239 MB) UHOkt2017.zip finns på

UHOkt2017.zip¦UniversumsHistoriaOkt2017.

— En nyare version (257 MB) UHJun2018.zip finns på

UHJun2018.zip¦UniversumsHistoriaJun2018.

 

Kommande:

UNIVERSUMS HISTORIA

Tillägg under utformning Jan2016:

 

       komplement till zStatNaturPaus201516 — i anledning av uppmärksammad begynnande träddöd sensommaren/hösten 2015: nedslående observationer i Mellansverige i en större stadsregion med omnejder;

 

 

Träddöden i Sverige 2015: mest tydligt synbart utmed cykel- och gångvägar

 

Träddöden 2015 färdigställt Feb2016:

FRAMSTÄLLNINGEN ÄR OMFATTANDE (AGWb15), AVSLÖJANDE (Globalräkningen), FÖRSKRÄCKANDE (Bakgrunden).

— Detaljer har framkommit som inte tidigare visat sig (fullt ut) på grund av svårigheter, fördjupningar och ett speciellt omfattande ämnesområde. Se särskilt här i introduktion med länkar till de olika avsnitten i

STATEN ATTACKERAR GESTALTNINGEN.

BellDharma 9Feb2016

 

       gammaprojektet — färdigställandet av de påbörjade byggena, tester och nya metoder för att nå målet att (äntligen) sluttesta folieurladdningarna (TNED);

 

KLART — Okt2016:

— Se sammanställning i GAMMAPROJEKTET med slutlig översikt i MÄNSKLIGHETENS ENERGIPROBLEM LÖST (MEL). Där ges en fullständig länkad snabbgenomgång av alla de väsentliga artiklar och detaljer i Universums Historia som slutför den sammanlagda bevisföringen från Blixturladdningens Fysik (ATA/CAT). Noggranna instruktioner ges där hur elektronikamatören kan bygga en relativt avancerad gammasensor med enkla medel: tester, resultat, kretsscheman, kopplingar och utvärderingar redovisas. Samt vidare hur gammatesterna nu kan genomföras med enkla medel av i princip vilken som helst elektronikintresserad — med koppling till centralämnet: folieurladdningarna. Se särskild grundbeskrivning av den experimentella anordningen i BlixtTGF2012—CATtestMar2013. Inga särskilda kretskort eller etsmetoder eller ytmonterade komponenter krävs. Alla nödvändiga elektroniska komponenter anges särskilt och finns 2016(+) på ElectroKit och Kjell&Company.

 

       DELPHI-begäran: ingen av de ansvariga copyrightägarna har ännu svarat på förfrågan om DELPHI4 får distribueras fritt från UniversumsHistoria;

 

Microsofts omdaningar av Windows under året 2016 har gjort hela den frågan meningslös — 15Dec2016:

WINDOWSANVÄNDNINGEN (1983-2015/16) BESLAGTAS OCH UNDERSTÄLLS ISRAELISKA STATEN

 

Flera delvis fragmentariska DELPHI4-associerade dokument hade tidigare inlagts i Universums Historia för att förbereda för en ordnad upplösning i Delphi-frågan — många användbara rita/bild-verktyg finns. Men sättet som Windows som operativsysten har ändrats på, särskilt under året 2016, har medfört direkta stympningar och förvanskningar i kopplingen till alla tidigare Windowsversioner — och som allvarligt visat sig begränsa åtkomsten till arten DELPHI4-detaljer. Även Windows 7/8.1 påverkas genom Microsofts påtvingade nya uppdateringar, se citat från webbkälla via rubriken ovan.

 

En särskild sammanställning finns i GMR2016 som rubricerar, exemplifierar och relaterar Google-Microsoft-Internetintrången i privatsfären — med en del DELPHI4-exempel som illustrerar komplikationerna (WindowsKonkret).

 

WEBBEN (Dec2016) INNEHÅLLER OCKSÅ RÖSTER som observerat de chockerande Windowsändringarna — som närmast påminner om en världsomfattande ockupation: »En Parasit» tränger in i privatlivet, spionerar, dikterar och intvingar försöker tilltvinga sig utnyttjande av mänsklighetens tidigare fria (och glädjerika) utveckling av — på världshandelns och världsmarknadens tidigare fria villkor — Windows.

   Se särskilt tillagt avsnitt här via länkrubriken ovan.

 

BellDharma 26Dec2015

 

——————————

 

FÖREKOMMER NÅGRA OBSERVERADE FEL ELLER OLÄGENHETER MED NERLADDNINGEN AV ZIP-FILEN:

— Skicka gärna en notis om något inte är som det ska till nedan:

 

 

                       Denna webbsidas ansvariga författare kan nås med e-mail på Webbadressen

                   ¦belldharma¦SNABELA¦universumshistoria¦PUNKT¦se¦

 

 

Staten Attackerar Gestaltningen — Svenska Statens Naturmord 2015 — Sammanställningar för Universums Historia Feb2016

 

STATEN ATTACKERAR GESTALTNINGEN

Staten attackerar gestaltningen

SAMMANSTÄLLNINGAR TILL zStatNaturPaus201516abcd MED försök till beskrivning av ORSAKERNA TILL FÖREKOMSTER, ATTACKER OCH SAMMANHANG

Grundlänkar i orsaksbeskrivningen: Träddöden 2015 ¦→ Mauna Loa-funktionen ¦→ t(AGW)-intgegralen ¦→ AGW|MLF ¦→ AGWb15 ¦→ Globalräkningen ¦

 

 Staten Attackerar Gestaltningen

MÄNNISKORÄTTSLIGA BEVEKELSEGRUNDER ATTACKERAS — över hela världen

Dödspsykningar mot våldsvägrare (StatensPacifisthat) (Utförligt i Allmänna Försvaret) — uteslutningar, hot, misshandel:

ATTITYDERNA LEDER BEVISLIGT TILL → Naturvandalisering, Naturattacker: Miljömord: Intrång.

Attacker mot våldsvägrare är attacker mot Försvaret: → FÖRSVAR är en bevislig inneboende egenskap i allt levande och kan inte skapas av människor, bara organiseras på den fria viljans villkor. → FÖRSVARSBROTTENS OHÄMMADE UTBREDNING ger fritt lopp för allmänna människorättskränkande våldsbrott: → samhällena urartar TVUNGET, OFRÅNKOMLIGT, OÅTERKALLELIGT i öppet, ständigt växande våld: → fascism.

 

 

ENLIGT UPPMÄRKSAMMANDET (SNM2015):

RIKSDAG OCH REGERING GÖR INTE DET RIKSDAG OCH REGERING ÄR ÅLAGDA — OCH FÖRBUNDNA — ATT GÖRA, KUNGÖRELSEN ÅTTONDE STYCKET UDHR10Dec1948:

 

En befolkning som är upplyst om, förtrogen med, som hörsammar, främjar och iakttar Fri- och Rättighetsförklaringen från 1948frihet, rättvisa och fred i världen” , Kungörelsen Åttonde Stycket, ”varje”, ”oförtrutet”,

 

sysslar inte med naturvåldtäkter

(Kalhyggen) (StatsFröjden) (Statens BEVISLIGA Naturbrott 2016) (Statens BEVISLIGA medlöperi och ansvar till utvecklingen av Tjejvåldtäkter) (Globalräkningen)

(förmågan att uppvisa spontan upprördhet i blotta åsynen, vägran att utföra, eller medverka i, sådana aktioner, är VÄL utvecklad)

 

sysslar inte med naturattacker

(Bakgrunden) (StatsFröjden) (Trafikverket) (EuropaExemplet) (Statens BEVISLIGA Naturmord 2015) (Statens BEVISLIGA Naturbrott 2016)

Demokratigrunderna, ”grundvalen för statsmakternas myndighet” (A21.3): Rätten till Liv — upplevande, tänkande och associerande utan egenmäktiga intrång (A3); Rätten att glädjas åt Humaniora (A27.1)

 

sysslar inte med omfattande naturmord

(Naturvandaliseringen) (HumanioraStat) (Statens BEVISLIGA Naturmord 2015) (Statens BEVISLIGA Naturbrott 2016) (Statens bevisliga ansvar för uppkomsten av tjejvåldtäkter)

 

sysslar inte med oanmälda omfattande ingrepp i människors allmänna rätt till liv UTAN FÖREGÅENDE DEMOKRATISKA PROCESSER SOM ERKÄNNER VARJE MÄNNISKAS LIKABERÄTTIGANDE TILL SAMVARO, MENING, SAMVETE, TANKE OCH YTTRANDE

(Trafikverket) (Naturvandaliseringen) (HumanioraStat) (Statens BEVISLIGA Naturmord 2015Regering, Riksdag, Kommuner, Trafikverk, Boverk, .. U name it) (EuropaExemplet)

(Träddöden 2015) (Värmemotstånd och Trädens känslighet för LOKALA Koldioxidvariationer) (Globalräkningen)

 

SJÄLVUTNÄMNDA SAMVETSÖVERHETER FÅR INTE FÖREKOMMA (A18): slaveri och träldom är förbjudet

sysslar inte med att påtvinga befolkningen samhällstjänst

(Allmänna Försvaret) (Demokratigrunderna) UDHR10Dec1948 A18-21, ”grundvalen för statsmakternas myndighet”

 

SJÄLVUTNÄMNDA SAMVETSÖVERHETER FÅR INTE FÖREKOMMA (A18): slaveri och träldom är förbjudet

i alla, samtliga, dess former

sysslar inte med att påtvinga befolkningen obligatorisk värnplikt

(Sanningen om Allmänna Försvaret) (Demokratigrunderna) UDHR10Dec1948 A18-21, ”grundvalen för statsmakternas myndighet” — OCH EUROPAS PARLAMENT ELLER VAD ANNAT SOM HELST FÅR KOMMA ÖVERENS OM VAD DET VILL I DET SAMMANHANGET: slaveri och träldom är och förblir förbjudet i en demokrati. DEMOKRATI ÄR FULLKOMLIG FULLSTÄNDIG FRIHET FRÅN VÅLD, TVÅNG OCH LYDNAD: demokratin består av fria, obundna, upplysta människor; UDHR10Dec1948 A18-21, ”grundvalen för statsmakternas myndighet”;

Utförligt relaterat noggrant från Allmänna Försvaret.

 

DIKTATURER, SJÄLVUTNÄMNDA SAMVETSAUKTORITETER (A18), MÄNNISKOVÄRDESBESPOTTANDE DOMARÖVERHETER, FÖREKOMMER INTE I EN DEMOKRATI

sysslar inte med att underhålla polis, åklagare, domare OCH GENERELLT SPECIELLT TYDLIGT SKITAKTIGT SJÄLVUTNÄMNDA SAMVETSÖVERHÖGHETSAUKTORITETER, SÅ KALLADE GRANSKNINGSINRÄTTNINGAR RÅ JK JO, som förefaller som mest förtjusta i senaste mest populära 150-åriga ämbetsutövning då det gäller att påtvinga våldsvägrare våldsbegrepp ”krigsman” för tillfället att få släpa omkring Hotet i fängelser, inrättningar, polisförhör och allmänna institutionella gatlopp med olika förnedrande förhör om Universum, och med hänvisning till brottsbalkens epitet på Hotet som ”Olydig krigsman” (LAGEN, Demokratigrunderna), samt med allmänhetens högljudda bifall se till att Hotet också avlägsnas ur den öppna samvaron, i hem, hus, gator och torg, och ur det allmänna boendet med hänvisning till ALLMÄNHETENS INTRESSE, förbannade fascistiska satdjävlar. Se även utförligt från ALLMÄNNA FÖRSVARET;

 

DIKTATURER, SJÄLVUTNÄMNDA SAMVETSAUKTORITETER (A18), MÄNNISKOVÄRDESBESPOTTANDE DOMARÖVERHETER, FÖREKOMMER INTE I EN DEMOKRATI

sysslar inte med att underhålla speciellt självutnämnda hyresvärdar som uppträder som lokala arbetsledare över lokala polismyndigheten (”får ha polisen som handräckning”) i ärenden som rör allmänhetens oförmåga att låta fredliga existenser vara ifred och med följande allmänna utdelade propåer åt den boende djupt sedan 150 år tillbaka, så väl samhällsfostrade, pacifisthatande lokala allmänheten: ”NI BESTÄMMER SJÄLVA HUR NI VILL HA DET DÄR NI BOR”. För att BEVISA FÖREKOMSTEN, radikalkryp — fullständigt, totalt, rättsurartat lokalt samhälle med komplett laglös, fridsamhetshatande, intrångsälskande allmänhet — räcker det med en, enda, förekomst.

 

I ANDAN AV DE OVAN ANTYDDA

TYDLIGT UPPVISADE FASCISTOIDA INTRÅNGSMÖNSTER SOM PRAKTISERAS AV STATEN, SOM INTE INTRESSERAR SIG FÖR DET DEN BORDE INTRESSERA SIG FÖR, NÄMLIGEN ATT MOTVERKA OCH MOTARBETA DET VÄXANDE GLOBALA FASCISTMÖNSTRET AV INTRÅNG OCH SJÄLVUTNÄMNDA UPPLEVELSEKONSULAT, ATT MOTVERKA DESSA MED UPPLYSNING OM INNEHÅLLET I UDHR10Dec1948, DET ENDA VERKLIGT KRAFTFULLA VERKTYGET OCH MEDLET SOM FINNS, GENOM ATT IAKTTA INNEHÅLLET, RESPEKTERA INNEHÅLLET, FRÄMJA INNEHÅLLET, HÖRSAMMA INNEHÅLLET,

FRODAS ALLT DET ÖVRIGA I HÖGÖNSKLIG VÄLMÅGA.

EXEMPEL:

Se även SVERIGES INTERNETKAPNING 2013

ERKÄNNER DEN HÄR INRÄTTNINGEN — ALLS, ÖVER HUVUD TAGET — UDHR10Dec1948?

Vad är det här? Vad i hela innersta fridens namn är detta, vad ska det föreställa?

 

 

: Fulare har man aldrig sett. Nej. Jag godkänner inte. Accepteras inte av Google — ingen information.

RUTAN KAN INTE TAS BORT OM MAN INTE KLICKAR PÅ JAG GODKÄNNER.

ÅTER OCH ÅTER ÅTERKOMMER DEN HÄR TYPEN:

KLICKAR INTE ANVÄNDAREN PÅ RUTAN NEDAN, tvingas personen SE PÅ RUTAN OVAN, OM OCH OM OCH OM OCH OM .. IGEN, ÄNDLÖST, varje ny gång Google används utan att något sådant associativt avbrytande intrång har utlovats.


Och SVERIGES VARDAGLIGT VÄL UTÖVANDE RIKSDAG, REGERING OCH ALLMÄNHETvad är det med det då?

 

 

genererar information”:

 

LAGEN:

Rätten till Liv innefattar ett Naturligt Associativt ElektroKemiskt Informationsflöde i Varje Individ som Inte utan lov får utsättas för Utomstående Intrång:

VARKEN GOOGLE ELLER NÅGON ANNAN INSTANS FÅR UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER SAMLA INFORMATION OM NÅGON ENDA INTERNETANVÄNDARES INTERNETANVÄNDNING MED MER ÄN DET SKER VIA EXPLICIT LOV (UDHR10Dec1948, explicit A12):

Ingen får utsättas för självsvåldigt intrång i sitt privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana intrång eller angrepp.”, A12 UDHR10Dec1948:

INGEN INTERNETANVÄNDARINFORMATION FÅR SAMLAS, INTE ALLS ÖVER HUVUD TAGET, UTAN EXPLICIT LOV FRÅN DEN ENSKILDA ANVÄNDAREN:

Ingen får utsättas för självsvåldigt intrång i sitt privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana intrång eller angrepp.”, A12 UDHR10Dec1948:

 

genererar information”;

 

GOOGLE FÅR INTE PÅTVINGA INTERNETANVÄNDARE OVANSTÅENDE TYP AV MEDDELANDE. INTE ALLS ÖVER HUVUD TAGET: INTE MÄRKA UT NÅGON ENSKILD ANVÄNDARES IP-ADRESS FÖR TILLFÄLLET ATT UTÖVA DET EXEMPLIFIERADE INTRÅNGET:

Ingen får utsättas för självsvåldigt intrång i sitt privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana intrång eller angrepp.”, A12 UDHR10Dec1948:

 

GoogleRutan kan inte raderas med mer än användaren klickar på Jag godkänner.

 

Närmast associerad: »UT. FÖRSVINN HÄRIFRÅN».

 

Jämför

NÄR DU ÄR UTE PÅ (Internet-) STAN OCH GÅR OCH HANDLAR, TITTAR, BESÖKER, VANDRAR, FÖLJER VI DIG,

 

Och vem gudomlighet har givit löfte till det?

 

VAD DU TITTAR PÅ, KÖPER, HUR DU VÄLJER, OCH VILKEN INFORMATION VI TYCKER ATT VI HAR RÄTT ATT BESVÄRA DIG MED ATT VI TYCKER ATT DU SKA GODKÄNNA EFTERSOM VI TYCKER ATT DU SKA TYCKA ATT VI ÄR BRA OCH VILL HJÄLPA DIG OCH LEDA DIG I LIVET GENOM ATT STÖDJA DIG I DINA VAL OCH UNDERHÅLLA DINA TANKAR OCH ASSOCIATIONER PÅ BÄSTA MÖJLIGA TÄNKBARA SÄTT (”DATING RUSSIAN WOMEN” NÄR DU KÖPER BATTERIER PÅ KJELL&COMPANY, OCH SÅ DÄR, EFTERSOM VI VET ATT DU BRUKAR TITTA PÅ DINA MEDSYSTRAR PÅ YOUTUBE NÄR DE FILMAR HEMMA MED SJÄLVMASTURBERING, OCH ATT DU HADE SKICKAT EFTER EN STOR LÖSKUK FRÅN AMERIKA), EFTERSOM VI TYCKER ATT DET ÄR JÄTTEROLIGT ATT SPIONERA PÅ DIG, HELA TIDEN, GENERELLT SETT, SKAPA PROFILER AV ALLA MÄNNISKOR PÅ JORDEN, OCH SÅ DÄR, REGISTRERA, DOKUMENTERA, OCH ATT VI INTE FRÅGAR OM LOV ALLS FÖR DEN TYPEN AV PERSONLIGT PRIVAT INTIMT SPIONAGE I ALLT DET DU GÖR, EFTERSOM VI TYCKER ATT DET VI GÖR ÄR NÅGOT SOM DU SKA TYCKA ATT DU SKA ANSE ÄR BRA. AAa.

 

 

Ingen får utsättas för självsvåldigt intrång i sitt privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana intrång eller angrepp.”, A12 UDHR10Dec1948:

INGEN VERKSAMHET, AKTIVITET ELLER ENGAGEMANG FÅR FÖREKOMMA SOM VÅLDFÖR MÄNNISKORÄTTSLIGA BEVEKELSEGRUNDER. INTE ALLS ÖVER HUVUD TAGET. INTE PÅ NÅGRA SOM HELST VILLKORS VIS. INGEN INRÄTTNING, ORGAN, ORGANISATION, FÖRETAG, SAMFUND, SAMLING, FÖRENING, ENSKILD, STAT, LAND, REGION ELLER ANNAN INSTANS (A30).

 

TVÅNGSDIALOGER (Google m.fl.): INDIVIDMANIPULERANDE SJÄLVUTNÄMNDA SUPPORTAUKTORITETER SOM ÖPPET MEDDELAR ATT MAN INTE HAR TID ATT BEHANDLA IFRÅGASÄTTANDEN ELLER PÅPEKANDEN OM BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN PÅ GRUND AV PERSONALBRIST, SAMTIDIGT SOM FLÖDET AV KRÄNKANDE BEHANDLING FORTSÄTTER (Google m.fl.):

SJÄLVUTNÄMNDA INDIVIDINTEGRERADE UPPLEVELSEKONSULTER (Google m.fl.) :

Ungefär så, Google-exemplet ovan: »VI ANSER ATT VI VET VAD DU TYCKER ATT DU SKA ANSE ÄR BÄST FÖR DIG, OCH SÅ LÄNGE DU INTE GODKÄNNER DET, KOMMER VI ATT PÅMINNA DIG OM ATT VI STÅR ÖVER DIG, ÖVERVAKAR DIG, REGISTRERAR DIN IP-ADRESS OCH SER VAD DU HÅLLER PÅ MED, ATT DU ÄNNU INTE INSETT ATT VI TYCKER ATT DET DU ANSER OM OSS SKA VARA BRA».

 

VILLKOR, REGLER OCH FÖRORDNINGAR SOM VÅLDFÖR MÄNNISKORÄTTSLIGA BEVEKELSEGRUNDER FÅR INTE FÖREKOMMA. INTE PÅ NÅGRA SOM HELST VILLKORS VIS.

 

INRÄTTNINGAR SOM INTE FÖLJER, BEAKTAR, HÖRSAMMAR OCH FRÄMJAR DEN ORDNINGEN, SOM INTE ERINRAR DEN, SOM INTE UNDERSTRYKER DEN, SOM INTE OUPPHÖRLIGT STUDERAR DEN, RELATERAR DEN OCH FRAMHÅLLER DEN, UTVECKLAR TVUNGET DESS MOTSATS OCH UPPHÄVANDE eftersom uraktlåtenheten inte utvecklar innehållet. M.a.o.: FASCISM; OUNIFORMERAD VARDAGSNAZISM, BESPOTTANDE FRIDSAMHETSFÖRAKT, FOLKLIG SATANISM SOM UPPHÖJS TILL OCH BENÄMNS: demokrati. Intrång.

 

VAD VET ALLTSÅ GOOGLE OM SEKRETESS, SÄKERHET, ETT SERIÖST ANSVARSFULLT UPPTRÄDANDE?

UPPENBARLIGEN I EXEMPEL INTE MER ÄN VAD SOM PRECIS RÄCKER FÖR ATT MÄRKA UPP ICKE-GOOGLEspionerandeMänniskoRättsKränkandeLOJALA IP-ADRESSANVÄNDARE. VAD BLIR NÄSTA STEG? FOLK SOM INTE PROTESTERAR MOT AVARTERNA, VÄNJS VID DEM, OCH HÄRMAR DEM TILL SLUT. SÅ SPRIDS DEN OUNIFORMERADE FASCISMEN: egensinnligt obetingad fri vilja — herrementalitet, lydnadsöverhet, samvetsauktoritet.

 

Hur kan man komma i kontakt med dessa avarter för att uppmana ansvariga att upphöra med den uppenbart människorättsligt kränkande verksamheten?

 

Så här fungerar Google-kontakten (Dec2015):

 

Man skriver och skickar till

support - se@google.com

 

och får svaret:

 

”e-mail skickade till e-mailadressen support - se@google.com varken kan läsas eller hanteras

på grund av det stora antalet förfrågningar”

 

INGEN ANSVARIG FINNS SOM VARKEN TAR EMOT, LÄSER, ELLER BEMÖTER NÅGOT ALLS. FÖRETAGETS ANSVARIGA KAN INTE NÅS, INTE KONTAKTAS, INTE GÖRAS UPPMÄRKSAMMA. SAMTIDIGT FORTSÄTTER INTRÅNGEN. Vad kallas det i andra sammanhang, Google-ansvariga, säg? Diktatur. Fascism. Oligarki.

— Andan: »NEJMEN VI ÄR SÅ JÄVLA VÄRLDSBRA SÅ VI BEHÖVER INTE BRY OSS I SÅNT»?

— Hur har Google nästlat sig in i sin position som — tydligen självutropad — VärldsDiktatorINSTANS?

   Enkelt. MediaTransportörer över Internet — sökmotorer, webbläsare, förutsättningen för att komma UT och IN, en elektronisk PORT: Plötsligt börjar HerrFruKlåfingerEgenSinne att också människorättskränkande utnyttja Trafiken för IntrångsBaseratAnvändarSpionage. Helt olagligt (LAGEN). Helt egenmäktigt. Helt i strid mot UDHR10Dec1948 (A12, m.fl.).

— Så: Det ligger i ett demokratiskt världssamfunds intresse att göra sig av med inkräktaren. Absolut.

 

 

Säg det, annonsera särskilt, NÄR Sveriges Första Demokratidag anländer.

 

 

Fascismfolkrätt: utropad och proklamerad av Självutnämnda Våldsherrar som manipulerar befolkningen genom olika Självutnämnda LydnadsAuktoriteter

Lokalt MÄNNISKORÄTTSFÖRAKTANDE  Oligarkiska

MajoritetsGillen — ».. dom flesta ..», ”.. nån Fler måst ju ..”

sanningshat: »Folket» »Staten» »Rasen» — PACIFISTHATETS CENTRALNÄSTE

Självutnämnda UpplevelseKonsulter som undantränger upplysning och kunskap genom Uppfunnen ÖverIntelligens —» NI bestämmer själva hur NI vill ha det där NI bor».

 

Demokrati individrätt: UDHR10Dec1948, särskilt A(18-21)

Människorätt — ».. var och en ..» — Allmänna Försvaret

sanningskärlek: Frihet Rättvisa Fred

Individuellt Upplysta Människor MÄNNISKORÄTTSKRÄNKANDE INRÄTTNINGAR OCH FASONER ACCEPTERAS INTE

 

 

EXEMPEL:

InternetMEDIATRANSPORTÖRER TAR SIG EGNA RÄTTIGHETER

 

MEDIATRANSPORTÖRER TAR SIG EGNA RÄTTIGHETER SOM MEDFÖR INTRÅNG.

— Itrångsattityderna (2015/16) har TYDLIGEN blivit så vanliga i alla Internetsammanhang, att MANIPULATIONSINSTANSERNA inte längre förmår VERBALISERA skillnad mellan DATOR och datoranvändare.

 

EXEMPEL — datorarbete:

 

Felaktig verbalism:

DU HAR KOMMIT TILL SLUTET AV SÖKNINGEN.

Korrekt verbalism

SÖKNING: dokumentslut.

Sökningen har nått dokumentslutet, eller Sökningen nu vid dokumentslutet.

DÄRFÖR ATT DU-TILLTALET STÖR ANVÄNDARENS KONCENTRATION

DEN MED SÖKANDET ASSOCIERADE UPPGIFTEN,

OCH VILKEN UPPGIFT INTE HAR ETT NADA NÅ ATT GÖRA MED PERSONEN.

 

Skilj på Dator och Person.

SLUTA BABBLA MED DATORANVÄNDAREN. Beskriv istället funktionen. Vakna.

 

FRÅGA TILL FORMULERINGSELITEN:

— Vad används en Dator till — utom att försöka manipulera andra människors rätt till egna individuella tillval?

JAG VILL INTE SE EN ENDA jävla REKLAMPUNKT MED MER ÄN JAG SÄRSKILT när jag själv bestämmer det VILL STUDERA DEN TYPEN AV UPPLEVELSETIVOLI. Istället BELAMRAS man med mängder av SKRÄP RUNT OMKRING SOM DET I VILKET FALL FÖR MIN EGEN DEL I ALLA FALL INTE FINNS EN CHANS ATT PÅVERKA MIG MED EFTERSOM JAG HAR SPECIELLA TOPMOST WINDOWSPROGRAM SOM TÄCKER FÖR SKITSKALLARNAS EGENMÄKTIGT INFÖRDA PRIVATRUTOR SOM BARA STÖR ARBETET — JAG SER ALDRIG RÖKEN AV DYLIKT om jag inte själv vill.

 

Med många flera exempel. Ovanstående klargör principen.

— Vad är haken?

— Uppenbart: SJÄLVUTNÄMNDA MANIPULERINGSKONSULTER SOM tycker att det egna engagemanget är jättestimulerande när konsultÄmnet TALAR OM FÖR DIG HUR DU SKA utan att du/jag bett om någon sådan särskild konsultation, eller meddelat att vi vill ha den typen av tilltal.

 

Det allra värsta är folk som tilltalar en med NI i singularis — en ren förolämpning.

— Varför säger du NI hela tiden? Det är ju bara du och jag här. (Personen har förståndsproblem).

Sverige 1950-1980: Obekanta tilltalar varandra DU. Inte NI. Tonen är generellt VÄNLIG.

Sverige efter 2000: Obekanta (särskilt svåra fall) tilltalar varandra NI. Inte DU. Tonen är generellt FIENTLIG.

Vill man, speciellt, understryka Ogillande mot någon i Sverige, använder man NI i singularis. Jag lägger på direkt. Finns inte en chans. Jag deltar inte i någon nazism. Behövs det särskilt, kan det formuleras skriftligt: ”ingen får tvingas tillhöra en sammanslutning”, A20.2.

 

GENERELLT I BESKRIVNINGAR, Sverige:

— MAN gör si och så: Allmänt, utan att rikta sig till någon särskild: en Bruksanvisning. INTE ”gör du, tar du”. UTAN ”gör man, tar man”. DÄRFÖR ATT I IFRÅGASÄTTANDET AV EN METODBESKRIVNING ÄR DET INTE PERSONEN MAN ÄR UTE EFTER, UTAN DET BESKRIVANDE INNEHÅLLET. INTE ”din hands tumme och pekfinger”. UTAN ”handens ...”.

— DU-tillmälet, speciellt i Sverige

(engelskans YOU, ofta som just MAN, har aldrig varit något problem; i Sverige sker en omsvängning runt svenska Manualen för Windows 95)

är TYDLIGT MANIPULATIVT genom SJÄLVUTNÄMNDA MANIPULERINGSKONSULTER SOM DIKTERAR VAD DU SKA OCH INTE SKA, SOM VORE DESSA SPECIELLT EXISTENTIELLT UTVALDA ÅSIKTSMODERATORER SOM FÖRSÖKER BERÄTTA FÖR DIG OCH SOM FÖRSÖKER FÖRKLARA FÖR DIG HUR DU SKA TYCKA ATT DU TÄNKER NÄR DU ANSER ATT DU TYCKER ALLT ÄR BRA, GENERELLT. Och som, vilket var det väsentliga, aldrig i hela sitt liv har brytt sig i det här: Varje; Oförtrutet. Nämligen:

— Det är inget fel i att bli TILLRÄTTAVISAD på människorättsligt RELATERBARA grunder. Det är kanon.

   Däremot:

— Att bli uppläxad av en bevisbart ryggradslös, kloakkantskrälande head-set-yuppie, föranleder i vart fall för min egen del att påpeka en och annan missad detalj i den allmänna upplysningen.

 

MedieTransportörernas Internetansvar — hjälp till att städa upp på Internet:

 

BARA DÄRFÖR ATT enligt exempel MÄNNISKOR UTSTRÅLAR SVAGA ELEKTROMAGNETISKA FÄLT SOM SAMMANHÄNGER MED VARS OCH ENS EGEN INDIVIDUELLA TANKEMÄSSIGA ASSOCIATIVA MEDVETANDEAKTIVITET, BETYDER INTE ATT INRÄTTNINGAR MED SÄRSKILT KÄNSLIGA ELEKTRONISKA INSTRUMENT FÅR SAMPLA UPP, DOKUMENTERA, REGISTRERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT MEDVERKA TILL INTRÅNG I NÅGON ENDA INDIVIDS EGEN SÄRSKILDA ELEKTRONISKA AKTIVITET.

 

ATT ANSVARIGA PÅ GOOGLE enligt exempel INTE TYCKS HA UPPFATTAT DEN FÖRUTSÄTTNINGEN REDAN FRÅN RUTA ETT, ATT DET ÄR SKÄNDLIGT ATT ENS TÄNKA TANKEN ATT GÖRA INTRÅNG I EN ANNAN MÄNNISKAS TANKESTRÖMNINGAR, ÄN VÄRRE ATT UTGÅ IFRÅN ATT DEN TYPEN AV VERKSAMHET SKULLE VARA ACCEPTABEL ELLER LAGLIG, ALLS ÖVER HUVUD TAGET, TYDER PÅ ATT DE ANSVARIGA PÅ GOOGLE SOM UTFORMAR INRÄTTNINGENS DETALJER enligt exempel MED TYDLIGA BEVISLIGA VÄL RELATERBARA INTRÅNG I EN ANNAN MÄNNISKAS TANKESTRÖMNINGAR, HAR MISSAT GRUNDLÄGGANDE FATTNINGS- OCH FÖRSTÅNDSDETALJER I DEN NATURLIGA MÄNSKLIGA UTVECKLINGEN: UDHR10Dec1948.

 

— ERKÄNNS ALLS UDHR10Dec1948 AV GOOGLES ANSVARIGA UTFORMARE?

   Visa.

 

OM Internet ska vara en fri, öppen världsdemokratisk plats för möten och marknad för alla människor på Jorden MED VILKA SOM HELST MÖJLIGA MENINGSUTBYTEN UTAN NÅGRA SOM HELST RESTRIKTIONER JUST FÖR ATT SÄKRA ALLA MÄNNISKORS OLIKA MÖJLIGA TANKE- UPPFATTNINGS- OCH ÅSIKTSRIKTNINGAR OCH DERAS ARGUMENT OCH MOTARGUMENT OAVSETT HUR TOKIGA ELLER KLOKA DE ÄN MÅ UPPFATTAS VARA och med enda restriktionen att allt är tillåtet utom våld och tvång: Vägra underhålla våldet, tvånget, ofriheten för en enskild individ att själv inte få välja, fritt: 24/7 med UDHR10Dec1948.

 

I alla övriga fall blir, tydligen, Internet JUST EN FÖRBANNAD (förbannad) JÄVLA (jävla) SKITAKTIG (skitaktig) RÖVARKULA MED TILLHÅLL FÖR VILKA SOM HELST JÄVLA (förbannade) HÄNG enligt exempel.

 

...

 

 

Om Sverige HADE VARIT förtroget i befolkningsunderlaget med UDHR10Dec1948 hade aldrig det här KUNNAT ske:

 

 

ALLMÄNT UTBRETT PACIFISTHAT — tydligt, bevisligt, grundläggande förakt för Allmänt Försvar

 

NATURVANDALISERING GENOM SKOGSINDUSTRINS AVVERKNINGSMETODER

Rätten till liv, Humaniora, Demokratiska Beslutsprocessericke hälso- och harmoniförstörande verksamheter

ÅterUDHR

 

NATURATTACKER FRÅN STATEN OCH KOMMUNERNA MOT FRITT VÄXANDE NATUR

Rätten till liv, Humaniora, Demokratiska Beslutsprocessericke hälso- och harmoniförstörande verksamheter

ÅterUDHR

 

STATEN OCH KOMMUNERNAS VERKSAMHET FÖR ATT HINDRA NATURLIG ÅTERVÄXT

Rätten till liv, Humaniora, Demokratiska Beslutsprocessericke hälso- och harmoniförstörande verksamheter

ÅterUDHR

 

TJEJVÅLDTÄKTER

 

 

Den som på något enda sätt vill anföra eller åberopa sakargument mot de här framställda meningarna, eller har erinran mot någon detalj i deras mening och innehåll, kan skicka e-post till nedanstående:

 

                       Denna webbsidas ansvariga författare kan nås med e-mail på Webbadressen

                   ¦belldharma¦SNABELA¦universumshistoria¦PUNKT¦se¦

 

 

 

FirefoxSymbol:

 

Särskilt för dokumentläsningen i UniversumsHistoria:

Ovan: Bild av Symbol-tecknen nedan

OBS: Firefox kan inte Kan läsa Naturvetenskapliga Teckensnittet Symbol —

Se särskild beskrivning i FirefoxNoSymbol.

ÖSgpw

Tecknen på raden ovan ska vara — OM webbläsaren kan läsa Symbol —

rottecknet, summatecknet, gamma, pi, samt vanliga symbolen för vinkelhastighet

Annars ser tecknen på raden ovan ut så här [ÖSgpw]:

ÖSgpw

 

Min Rekommendation

Använd Internet Explorer (OffLine) eller GoogleChrome för att, säkert, läsa alla htm-dokument i UniversumsHistoria utan ovanstående äventyr.

— Firefox:s LäserInteSymbol- fasoner observerades först sedan (många) UniversumsHistoria-dokument redan författats i WORD2000 med Symbol (bekvämt Ctrl+Shift+Q). Då det upptäcktes, har sedan alla dokument efter det använt motsvarande UnicodeTecken.

 

— Det vore önskvärt om (den i övrigt eminenta webbläsaren) Firefox kunde respektera den traditionella naturvetenskapens allmänna presentationsspråk och inkludera Grekiska alfabetet, Teckensnittet Symbol, i de läsbara teckensnitten.

 

Teckensnittet Symbol har dessutom betydligt mera TYDLIGA (galanta), särskilt för ändamålet utformade symboltecken jämfört med motsvarande mer fjuttiga versioner i Unicode — ett »symbol» för varje specifikt teckensnitt.

 

Se särskild beskrivning i FirefoxNoSymbol.

 

 

BellDharma 2016I6 ¦ 2016XII16

 

 

 

 

WINDOWS UPPHÖR 2016:

WINDOWS UPPHÖR 2016 — Edit 16Dec2016

 

 

WINDOWSANVÄNDNINGEN 1983+

BESLAGTAS 2016 OCH

UNDERSTÄLLS ISRAELISKA STATEN

 

Men herregud. Hela förteckningen i webbkällan nedan är ju inget mer och inget mindre än en veritabel lista på punkter med intrång — helt olagliga grejer — som Microsoft inför egenmäktigt: rena rama Windows-vandaliseringen. Varför hörs inga protester, varför stoppas inte den vanvettiga, sinnessjuka, verksamheten? Datorägaren får ju inte längre själv bestämma över sin inköpta vara.

— Det var just en snygg fråga det.

   SVARET som framkommit i Universums Historia (GMR2016):

— Därför att Europa (Utförligt i EKO) själv friskrivit sig (Europakonventionen) från den enda intrångslagbundna formulering som alls finns för mänskligheten att åberopa i ämnet (A12 UDHR10Dec1948): Europas egen fortlöpande hävd i den egna självupphöjda från runt 1870 självutropade samvetsauktoriteten över befolkningen (Europas samlade friskrivning från utövande slaveri och träldom [A4], se särskilt i FRIHETSBEGREPPET): Europakonventionen är olaglig (EKO). OM UDHR10Dec1948 respekterades 24/7 SKULLE, för övrigt, varenda Hackare på Jorden via @Internet och mänsklighetens samlade vilja kunna ringas in inom två (2) timmar — lätt som en plätt — och sedan var det slut med den underhållningen.

   Som det nu är: låsningar i låsningar i låsningar: Europa bjuder in parasitiska satanistkryp genom den egna underlåtenheten (MK) att respektera grundläggande mänskliga rättigheter: Statsmakterna undangömmer undervisningen och utbildningen (K8) som bara medför att människor varken FÅR eller HAR kunskap om och inblick i UDHR10Dec1948. Och — därmed — står i princip alla som förstenade inför den framvällande växande PrivatIntrångsvågen, och får inte ur sig ett enda ord. Rätta gärna om fel. Se även i »Cookie-lagen».

Wolf Radio, Sep2016 — Why Windows 10 Sucks

Finally A Voice

 

Windows 10 Sucks

UPPHITTAD RIKT BESKRIVANDE WEBBKÄLLA SOM BERÖR DEN CHOCKERANDE WINDOWSVANDALISERINGEN 2016

Alla textmarkeringar mina egna, om inte samma som källtexten

 

WOLF RADIO, LLC — WHY WINDOWS 10 SUCKS

Posted on September 5, 2016 EthEST

http://www.wolfradio.net/2016/09/05/why-windows-10-sucks/

 

Windows sista år: 2015

   It’s funny and equally sad that year 2015 marks the end of the Windows OS for a lot of people. There are several issues with Windows which, at present, make Spyware/Malware OS 10 inappropriate and even outright dangerous for a lot of people. The most egregious, of course, is a total abandonment of any form of privacy and control.”, Wolf Radio, Sep2016 — Why Windows 10 Sucks

:

EXACTLY MY POINT. ThankYouVeryMuch.

 

Windows är inte längre Windows.

— ETT MÖRKER ÖVERTÄCKER PLÖTSLIGT OCH MED STOR HAST FRIHETSHIMLEN, OCH SOM TYDLIGEN HÄRRÖR FRÅN MICROSOFT.

   Speciellt från Den Stora Uppdateringen Sep2016:

— Microsoft har lagt in en flod av s.k. APPAR:

— STORE t.ex.: Microsoft frågar inte om lov, bara lägger in den på ens dator (och enligt webbartikeln, också påtvingar äldre Windows 7/8.1 genom icke aviserande smyguppdateringar — för att »strömlinjeforma» allt efter Windows 10): GÅR INTE ATT TA BORT. Jämför A20.2 UDHR10Dec1948:

   Ingen får tvingas tillhöra en sammanslutning.

DETALJER SOM INTE HÖR TILL OPERATIVSYSTEMET OCKUPERAR DATORN — OCH DÄRMED alldeles tydligt INTRÅNG I PRIVATLIVET (A12 UDHR10Dec1948: Intrångsskyddslagen, som den får förstås).

— Principen för HACKNING är exakt densamma: går inte att ta bort.

— Datorn ockuperas av AKTIVITETER som inte bestäms av och heller kan affektueras av datorägaren:

— Uppdateringar bestäms av Microsoft: Man måste numera redovisa sin datoranvändning till Microsoft (Active Hours) om man INTE vill att Microsoft ska prioritera SIN användning av ens dator — JUST NÄR MAN FÖR TILLFÄLLET ANVÄNDER DATORN SJÄLV.

   Jämför: »Vi kommer att starta om datorn NU — ändra Active Hours om annat».

— Den egna privatanvändarfriheten har HELT upphört — precis som det också framställs från (många) andra håll på webben, citatet ovan ett tydligt exempel:

   a total abandonment of any form of privacy and control”, Wolf Radio, Sep2016 — Why Windows 10 Sucks

 

För (senast uppväxande generation) personer som INTE använder datorn som annat än »handikapphjälpmedel för analfabeter» (pekskärm som styrs av grimaser — inköpslista) har det ingen betydelse. Men för den som varit van vid Windowsdatorn som arbetsverktyg för skriva rita läsa, är det tydligt att Windows HELT har upphört: Det Microsoft som fanns en gång i tiden (Bill Gates) har blivit ett MIS MyIsrael»): Gamla riktiga Windows är kapat av Balfour Declarations ursprungliga 1917 PalestinaOckupanter som nu utvidgar erövringarna ytterligare till ett Globalt Windows »IsraelS»: Ockuperat Gudomligt Område med anspråk på Särskilt Gudomligt Ägande — med ultraspecialRätt att diktera privatlivet med (EXEMPLEN) ViSäga—DuLära. Halleluja. KÖPmERA.

   Windows upphörde Sep2016.

   Sökning (Bing) på "Windows 10 sucks" perioden ett år bakåt (Dec2015-16) ger: drygt 6 miljoner träffar.

 

WINDOWSANVÄNDARE FÅR INTE LÄNGRE SJÄLVA BESTÄMMA FORUM FÖR NYA UPPDATERINGAR — Internetuppkopplingar krävs löpande:

 

   Microsoft has stripped us of controlling Windows updates”, Wolf Radio, Sep2016 — Why Windows 10 Sucks

 

— Visst känns det HÄRLIGT med en sådan ny, uppfriskande, nyvunnen, absolut Överdådigt Gudomlig FRIHET. Wao. Guvafint.

 

WINDOWS 10 ÄR DET SISTA WINDOWS:

   Thirdly, as Microsoft has stated multiple times, Windows 10 will not have any service packs”,

   Windows 10 is the final version of Windows, because Windows 10 has become a service, it will be updated over time to bring new features and remove the old ones. Windows 10 you might have updated to in July 2015 will be a different OS than Windows 10 plus all its updates a year later.";”

 

— EXEMPLEN VISAR hur Microsoft, successivt, plockar bort gamla väl fungerande Windowskomponenter/funktioner: Bortplockningarna omöjliggör fortsatt användning av gamla väl fungerande Windowsprogram (Se Exempel i Microsofts Programvandaliseringar):

— Windowsanvändarens egna initiativ till kunskapsutveckling (Jämför särskilt den avgörande ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING) släcks ner av Microsoft. Istället påtvingar Microsoft användarens Microsofts egna Innovationer: Windowsstympningar, konstant datorövervakning: telemetriska rapporter så fort användaren koppar in Internet: CPU-upptagenheter ofta upp mot 100% som omöjliggör normal datoranvändning: DVD-filmer hackar: Musikspelning demoleras. Se särskilt exempel i CPU-mätaren.

— Normal (Windows 7) CPU-användning för DVD-film ligger på 10-12%. Windows 10 visar 50-70%: Filmen hackar frekvent.

Datorn har i princip blivit oanvändbar som Windowsdator: — »Jag kan inte använda min Windowsdator längre för produktiva ändamål».

 

FRÄMSTA ANLEDNINGEN VARFÖR INTE FLERA PROTESTERAR:

— YTLIG DATORANVÄNDNING — mera ju mera MIS:

 

MÅNGA människor på Jorden har under lång tid (sedan 1983, Wikipedia Microsoft Windows) vant sig vid Windows. KUNSKAP har hunnit utvecklas genom Windows.

— Men nu 2016 verkar det vara helt slut med den friheten. 33 års 100% frihet.

 

   I takt med att Microsoft plockar bort allt mer kunskapsutvecklande verktyg (Microsofts Programvandaliseringar) försvinner erfarenhet och intresse i samma takt: Det finns inga KUNSKAPSRELATERADE utvecklingsverktyg.

— Microsoft FÖRYTLIGAR datoranvändandet — bevisligt. Se Exempel i Microsofts Programvandaliseringar.

— De flesta datoranvändare har förmodligen inte utvecklat ett Universums Historia med Atomkärnans Härledning (TNED), främst. Och ser därför inte det kunskapsmördande som Microsoft påtvingar »vårat gamla fina 33-åriga Windows» [Särskilt Windows XP och Windows 7]. De få som ser det, har STORA problem (som citatkällan här också antyder) att framställa en vettig kritik mot Global(Penning)Jätten Microsoft.

 

Jämför citatkällan, möjligen satiriskt:

 

   Did Microsoft fire everyone in their QA/QC department?”, Wolf Radio, Sep2016 — Why Windows 10 Sucks

 

INLÄGGET FRÅN CITATKÄLLAN OVAN beträffande Microsofts Programmerande Besättning ansluter delvis till  mina egna exempel — men min mening är mera radikal (enligt exemplen):

— Microsofts Programmerare är URUSLA programmerare. Företaget kan inte lösa ELEMENTÄRA datorprogramuppgifter — och förstår tydligen inte ens VAD en dator är, HUR en dator fungerar (CPU-mätaren), eller VAD datorn ska användas till — utom för privaträttsliga ägandeanspråk för tillfället att få framhålla "We are unique in thought" — på en nivå som tydligen (Askenaterna), och bevisligen (MEL), inte sträcker sig över UtvecklingsCenter för Spädbarn: TVÅNGSINLAGT »STORE» — som behövs för allmänt MIS-blöjbyte: Kan inte tas bort. Absolut.

 

Det är SÅ upprörande.

 

CITATKÄLLAN OVAN vidrör också ReBoot-detaljer:

 

   As a result some system updates require multiple reboots”, Wolf Radio, Sep2016 — Why Windows 10 Sucks

Citatkällan listar flera upprörande poster som avspeglar hur Microsoft tagit kontrollen HELT över Windowsdatorn — användarBarnet Människan har verkligen bragts i Livegenskap Under MammaPappaMicrosoft.

 

Windows 10 hänger sig ofta (också delvis omnämnt på webben i olika forum). Särskilt om man försöker använda program eller funktioner då Microsoft Ockuperar Datorn med Sitt (hög CPU-användning utan att något särskilt användarprogram körs [Kolla med Aktivitetsanvändaren, eng. Task Manager, Ctrl+Shift+Esc öppnar det programfönstret, klicka på fliken Performance]).

— Och också, ofta, tvingas man starta om TVÅ gånger för att häva hängningen.

 

OCH CITATKÄLLAN VARNAR:

 

   Microsoft has gone crazy: Windows 10 is now a recommended update for all Windows 7/8.1 users unless you’re running their Enterprise versions. That means your computer will automatically update to Windows 10 unless you either disable the Windows Update service completely or set Windows updates to the manual mode.”, Wolf Radio, Sep2016 — Why Windows 10 Sucks

 

MICROSOFT PÅTVINGAR ALLA WINDOWS 7/8.1-VERSIONER WINDOWS 10-KONSOLER — OCH DET GÅR INTE ATT HINDRA MED MER ÄN MAN — I PRINCIP — GÖR DET HÄR:

Dra ur InternetPluggen till äldre Windowsdatorer (Windows 7, Windows 8.1): använd inte Internet, inte alls över huvud taget med äldre fortfarande fungerande Windowsdatorer: uppdatera inget med dem, bara använd dem som Riktiga hederliga WindowsDatorer — OffLine kontorsmaskiner — vilket blir knepigt (omöjligt) för typen redan etablerade WindowsAnvändar Företag.

— Köp en ny LINUX eller annat datoroperativsystem och använd den för OnLine-uppgifter.

— En Windows 10 Dator kan tillsammans med fortfarande fungerande äldre Windows användas för att kolla/jämföra hur Microsoft successivt plockar ner Windows och gör om/vandaliserar Windows successivt till »Israeliska Statens Egendom»: — »ViSäga—DuLära».

 

   Microsoft has lost its mind and they now aggressively try to foist/force Windows 10 on unsuspecting users. Oh, it’s now official: they will forcefully install it everywhere they can in 2016.”, Wolf Radio, Sep2016 — Why Windows 10 Sucks

 

Citatkällan i kort sammanfattning angående Windows 10 (kanske delvis överdrivet — hur mycket lär vi aldrig få veta):

— Microsoft återställer egenmäktigt självsvåldigt Sin Egen Inställning på Våran Windows 10 Dator — oberoende av Våra Egna Inställningar på Våran Dator — Hur mycket vi än Ändrar.

   SÅ, uppdateringar med

— "Don't turn off your computer" ÄR felstavat och ska vara korrekt

— "Don't turn off Our computer".

   Livegenskapens Era är Etablerad. Full, Öppen Slaveriinrättning:

— DU VET VÄL ATT ORDET/BEGREPPET SLAVERI BARA ÄR (Oxford Dictionary) MOTSATSBEGREPPET FÖR FRIHET — SOM SÄRSKILT ENLIGT K1 UDHR 10Dec1948grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen” har den explicita innebörden: rätten att utvecklas som människa.

   Skriva rita läsa verktyg. Se ANVÄNDARRÄTTIGHETER FÖR MÄNNISKANS SKRIVA RITA LÄSA VERKTYG.

   Verksamheten som Microsoft bedriver är bevisligt i detalj olaglig enligt Intrångsskyddslagen A12 UDHR10Dec1948:

— 24/7. Glöm inte av det, fina. Inga avbrott är tillåtna. Inte ens en miniatyr av En Nano. Se även i MK.

— Människor som inte använder Datorn för Kunskapsutveckling, märker inget. För dem har Intrånget ingen betydelse: Ingen Affekt.

 

   Windows 10 will have no service packs which means it will always be a work in progress and you are a perpetual beta tester.”, Wolf Radio, Sep2016 — Why Windows 10 Sucks

 

Diktatur. Citatkällan ger flera belysande exempel, och avslutar:

 

   Windows 10 is spyware.”, Wolf Radio, Sep2016 — Why Windows 10 Sucks

 

TelemetriKapningarna:

Läs gärna hela Citatartikeln — Innehållet länkar till flera upplysande inlägg i ämnet från andra webbforum. Hittills bästa, mest upplysande.

— Källan exemplifierar en milt sagt chockerande mängd TELEMETRIPOSTER som Microsoft — utan upplysning — integrerar med Windows 10 — som om DE — inte VI — äger datorn, och bestämmer dess användning.

 

 

— Se även delvis vidare och mera utförligt i GMR2016: Google-Microsoft-Intrången 2016.

 

Why Windows 10 Sucks: 

Microsoft has, recently 2016, imported a category of new noble price candidates to, further, enhance the merit: It seems that 14 year old Palestinian Occupants practice new programming Techniques @Microsoft in order to try to get The Israel State a little more shiny than the expected but, obviously, lost divine support: humanity’s energy problem solved. The Atomic Nucleus as h = mcr @TNED.

 

EPILOGDec2016:

EPILOG Dec2016

 

— Det finns en KONFLIKT mellan

UDHR10Dec1948

och

ISRAELISKA STATENS PRINCIP

som garanteras KONSERVERAD — icke upplösbar —

av

EUROPAKONVENTIONEN:

— Europakonventionen bygger, helt och hållet, på friskrivning från just

UDHR10Dec1948,

typ

 

»RÄTTEN ATT UTVECKLAS SOM MÄNNISKA» (FRIHETSBEGREPPET som det får förstås enligt UDHR 10Dec1948) anser vi ska stå under överinseende av en Europeisk Samlad Vapenauktoriserad Överhet»:

— »Vi anser inte att en sådan påtvingad samvetsöverhet får uppfattas som ofrihet (slaveri eller träldom)». Jämför MK.

:

EUROPA.

 

— »Och vi anser inte heller att en sådan instans får uppfattas som intrång i rätt till frihet i tanke och samvete (A18), eller något annat brott mot mänskligheten, eftersom vi anser att Vi, SÅ, Äger Samvetet och själva bestämmer över Dess Innehåll och Tolkning»:

:

— BEFOLKNINGEN HÄR ÄR VÅRAN PRIVATA ÄGODEL.

 

Se Europas Konventionsbrott — Europas Praktiserande Diktatur:

 

— »Var och en har INTE rätt till frihet i tanke och samvete», A18. Och därmed:

— »Var och en har INTE rätt till frihet i mening och uttryck», A19. Och därmed:

— »Var och en har INTE rätt till oberoende fredlig samvaro», A20.1. Och därmed:

— »Ingen får utanförställas en sammanslutning», A20.2. Och därmed:

— »Folkets vilja enligt mänskliga rättigheter ska INTE utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet», A21.3. Och därmed:

— Ingen demokrati, fria val under mänskliga rättigheter, existerar i Europa.

 

Enda påföljden (MK) av Europas friskrivningar från UDHR10Dec1948 24/7:

 

Motsvarande okultur utbildas med intrång, våldtäkt, undanskuffande av kunskap om och inblick i mänskliga rättigheter; förnekande av blotta giltighen — med tillhörande invasioner av allehanda satanistkryp som, i ständigt växande mängd, ockuperar allt mer och mer av privatlivet, förstör allt mer och mer i mänskligheten, "grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen", K1 UDHR10Dec1948.

 

EUROPA erkänner, tydligen, inte Mänskliga Rättigheter som en av parlament, regeringar, grupper, företag, bolag och enskilda oberoende (A30) LAGFORM (MK) med samma konsekvensautomatik som Gravitation och Elektricitet:

 

— Hörsamhet och iakttagande är grunden för hälsa och sundhet:

— Icke iakttagande — friskrivande i olika sammanhang — leder obönhörligt till motsvarande vådliga konsekvenser:

 

— Lagbrott = SKULDPUNKTER upprättas i Mänsklighetens Kulturhistoria som förkväver och förtränger utvecklingen av mänskliga rättigheter, "grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen", K1 UDHR10Dec1948 24/7.

 

Därmed obönhörligt motsvarande utveckling av satanistisk okultur: icke-mänskliga rättigheter.

Europakonventionen är bevisligt olaglig enligt UDHR10Dec1948: Intrångsskyddslagen A12 UDHR10Dec1948 24/7.

Israeliska Staten är bevisligt olaglig enligt UDHR10Dec1948: Intrångsskyddslagen A12 UDHR10Dec1948 24/7.

 

Se f.ö. Israeliska Statens koppling till Microsoft i IGM via direkt citat.

 

Det enda 2016 intresse Microsoft verkar visa för mänskliga rättigheter (särskilt A1 UDHR10Dec1948) verkar inskränka sig till motsvarande allt möjligt Upprätt för FamiljeVovven: pinkställe.

— Bolaget fattar Nada av Innehållet: Komplett Intrinsiskt Rent.

 

Se vidare mera utförliga beskrivningar i GMR2016.

 

 

 

Windows End.

 

 

 

 

END.

 

 

 

innehåll: SÖK på denna sida Ctrl+F

 

 

 

GMR2014

ämnesrubriker

                      

 

innehåll

          GMR2015

 

                                      Åtgärder mot intrång

 

                                      Förklaringen

 

                                      Tillvägagångssätt

 

                                      BAKGRUND

 

                                      Universums Historia i zip-fil, UHDec2015

 

                                      Kommande

 

                                      STATEN ATTACKERAR GESTALTNINGEN

 

                                                         Exempel

 

                                                         Lagen

 

                                                         A12Ref

 

                                      Firefox Symbol

 

                                      Unicode

 

                                      Windows upphör 2016

 

                                                         Wolf Radio, Sep2016 — Why Windows 10 Sucks

 

                                                         Windows 10 är det sista Windows

 

                                                         EPILOG Dec2016

 

                                     

 

 

 

 

referenser

 

 

 

 

Senast uppdaterade version: 2018-06-22.

 

*END.

 

Stavningskontrollerat 2016-02-09 | 2016-12-16.

 

rester

*

åter till portalsidan   ·   portalsidan är www.UniversumsHistoria.se 

 

Unicode:

 

∫ Δ √ ω π τ ε ħ UNICODE — ofta använda tecken i matematiska-tekniska-naturvetenskapliga beskrivningar

— Ctrl+Shift+Q i Microsoft WORD direkt till SYMBOL

— som INTE Firefox vill läsa:

Firefox skriver Ö istf. rottecknet, m.fl. Upptäcktes sent, då redan många htm-dokument skrivits.

σ ρ ν ν υ π τ γ λ η ≠ √ ħ ω →∞ ≡

Ω Φ Ψ Σ Π Ξ Λ Θ Δ

α β γ δ ε λ θ κ π ρ τ φ ϕ σ ω ϖ ∏ √ ∑ ∂ ∆ ∫ ≤ ≈ ≥ ˂ ˃ ← ↑ → ∞ ↓

ϑ ζ ξ

Pilsymboler, direkt via tangentbordet:

Alt+24 ↑; Alt+25 ↓; Alt+26 →; Alt+27 ←; Alt+22 ▬

Alt+23 ↨ — även Alt+18 ↕; Alt+29 ↔

 

 

 

 

 

Senast uppdaterade version: 22 juni 2018 |  00:00:59 | 2018-06-22. [GMT+1]Solar [GMT+2]Industry

*

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 3Jul2012  E12  Bild 198;293  ·  Nikon D90  ·  Fria Teckningar — Angående Statens och Kommunernas uppmärksammade UPPENBART SJUKA NATURUPPFATTNING — civilisationens återerövring.

 

Denna webbsidas ansvariga författare kan nås med e-mail på Webbadressen

¦belldharma¦SNABELA¦universumshistoria¦PUNKT¦se¦

 

åter till portalsidan   ·   portalsidan är www.UniversumsHistoria.se