UNIVERSUMS HISTORIA |  MODERN AKADEMI OCH NATURVETENSKAP | 2020IV4 | a  production  | Senast uppdaterade version: 2021-11-07 |  

 

innehåll · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER · förteckning över alla webbsidor

 

     

Genombrotten i TNED ¦ PerMemo ¦ 5ex ¦ BEVISET ¦  StaMISIS ¦ JordytanDETALJERAT ¦ BioEK10 ¦ IsoRES ¦ MATIK

 

Jun2020 — Stat mot NaturRätt

JORDFYSIKEN MaunaLoaBEVISAR FOTOSYNTESEN i MLN-1470 ———————————————————————— människan

STATEN — IPCC/FN/SVERIGE+ — ATTACKERAR NATUREN

naturligtvis inte under något proklamerat syfte eller ställningstagande: bevisningen är mera djupgående än så

NATURSKOGEN UPPHÖRDE 1800+ MED VÄRLDSSTATERNAS HEJDLÖSA ATTACK PÅ »RESURSERNA». Motto: Utveckling med Affärer. Inte naturkunskap.

— Det attackerade också naturens hälsogrunder. Det kan och ska bevisas i varje atomär detalj. Till visa delar redan väl känt — till andra, huvuddelen, inte alls.

———————————————

MaunaLoaBeviset ¦ Mauna Loa NORMEN 1470 ¦ MLN1470-syntesen ¦ MLN1470-komplexet ¦ PANDEMIBEGREPPET 2020 ¦ PanDOC ¦ Pan3T9 ¦ DetFullständiga ¦

 

Syrefrågan fullt klar Nov2020 — Växtsyre och Jordsyre är två skilda fysiksystem  Jordfysikens egna kvantiteter stadfäster bevisningen — allmän bevisformulering

Från Naturskog till Kalhygge, Montage — 28Maj2017 E2 Bild--111;69 -- KALHYGGESRESAN GENOM SVERIGE     MÄNNISKANS Jordfysiskt bevisligt tidlöst certifierat stadfästa friska EMOTIONELLA-MENTALA  HÄLSOTILLSTÅND

FN/IPCC-SAMFUNDET FÖRSTÅR INTE NATURFYSIKEN — SKAPAR PANDEMIER GENOM VETTLÖSA FÖRSTÅNDSLÖSA NATURATTACKER — vänligen dementera det sakligt :

HAVSBIOLOGIN BERÖRS INTE — ingen systematisk avlivning av klorofyll- och aminosyraproducenter sker i den domänen — ENDAST LANDBIOLOGIN BERÖRS

 

 

Vad modern akademi 1800+ aldrig brydde sig om att forska i:

VAD FN/IPCC/SVERIGE+ INTE KÄNNER TILL men som kan och ska bevisas in till varje enskild atom:

VäxtsyreO16och Jordsyre—O16¦17¦18är två olika fysiksystem.

JORDFYSIKEN MLN1470 CERTIFIERAR BEVISNINGEN IN TILL VARJE ATOM ¦ MLNref ¦ Hela upprinnelsen — MaunaLoaBeviset Feb2017

IPCC-SAMFUNDET SÄRSKILT BEVISAR 0 INBLICK: Funktionen i NATURBIOLOGI & NATURFYSIK — härlett. Inte uppfunnet.

VAD GÅR KRITIKEN — pandemiincitamentet — UT PÅ, KONKRET? FN/IPCC/SVERIGE+ KÄNNER bevisligt INTE TILL DETALJERNA:

— Inrättningen vet inte vad den sysslar med, bevisligt i detalj (AM3).

 

 

Vi SKULLE tro att »FN och IPCC är vänliga hyggliga inrättningar som vill mänskligheten väl».

— Hiroshima och så där ..  Palestinas ockupation .. systematisk avlivning av aminosyraproducenter ..

— Det råder inget tvivel om att besättningen uppryms av en sådan övertygelse. Jättefint.

— Det råder heller inget tvivel om att besättningen är djupt missledd av allmänna föreställningar om existens och tillvaro som den moderna akademins lärostol manglat ut i nu över 200 år till en lydig och foglig mänsklighet. ”GotIt”. ”JaFöstår”. Enorma matematikkunskaper överallt. Stort folkjubel.

   Jämför Europapistolen som en mindre introduktion i allmän kulturhistoria, om ej redan bekant.

   Ett Kinasamhälle framträder: maktens auktoritära överhet med motto: mera trygghet — med mera inlåsning, övervakning, naturförstörelse, artutrotning: skötsel: förädling.

   Förmågan att uppröras över en öppet och tydligt pågående misshandel

är naturligtvis mest utmärkande för alla de berömliga samhällskrafter som har

   speciellt gudomliga företräden i majoritetsbeslut där man aldrig behöver bekymra sig om

   förståndets frånvaro som verkställer systematisk upprivning av natursår som aldrig tillåts läka,

   Det är aldrig så mörkt som just före gryningen.

———————————————

EuropaPistolen ¦ Majoritetsbeslut ¦ »PALESTINAS OCKUPATION MED FN-MANDAT KAPITEL II» ¦ Vem bestämmer? ¦

Vänlig diktatur  förmågan att uppröras har upphört ¦

 

 

 

BFPDR: 4Nov2020  — BRÅ FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN POLISMYNDIGHETEN I SVERIGE SVERIGES DOMSTOLAR REGERINGSKANSLIET — GOOGLE&MICROSOFT —  AssociationsRätten

 

MicrosoftGoogle spärrar för internetåtkomst

 

 — we have to see it to believe it.

 

MICROSOFT OCH GOOGLE HAR 4Nov2020 FÖRVANDLAT HELA VÄRLDENS INRÄTTNINGAR, SYSTEM, INSTANSER OCH MYNDIGHETER TILL PRIVATA BURFÅGLAR:

— DEN SOM VÄGRAR BEFATTA SIG MED COOKIES UTESTÄNGS FRÅN INTERNETANVÄNDNING GENOM SÖKMOTORERNA GOOGLE OCH MICROSOFT: POLIS, DOMSTOL .. ALLA.

— MAN KOMMER INTE ENS ÅT SIN EGEN EPOST.

 

Normalt i samvaron om man vill förbättra något inbjuder man till samtal: ge och ta argument efter eget gottfinnande. Men det här, vad är det? ”Vi förbättrar för dig”. Vem har inbjudit den och när hände det?

— En typ träder fram — som självskriven inbjuden. Frågar inte om lov, bara klampar rakt in, rakt över, börjar diktera uppfattning.

 

 

MICROSOFT&GOOGLE — nya universums herrar från4Nov2020 — fullt svenskt allvar:

— »Du måste klicka på JaFöstår, annars får du inte veta», uppbackad av Polisen, Sveriges Domstolar, FHM, Regeringskansliet m.fl. Nordbanken är också med. Jättefin Fösamling: ”vi älskar GoogleMicrosoft”:

Alla internetsidor spärras av GoogleMicrosoft för åtkomst om inte klick på GodkännAcceptera sker.

   RESULTATBILD:

   GOOGLE och MICROSOFT ska ut härifrån. Helt klart.

— Frågan är inte när, utan hur.

   Säkert som Solen.

— Behöver du hjälp?

   Nejtack. Jag klarar mig själv tack.

 

WebbKollen:

GoogleMicrosoft2015+: PICK A TIME. A12.

— Who invited you, and when did that happen? Please share.

 

 

Vem har lovat dig att tala för mig, och när hände det?

 

VemVilka på Jorden har givit mandat år vemVilka att

tala om — säga, diktera, påstå — för alla andra vad som är bra

— och när hände det?

 

Vad vi vet: Det finns inget sådant — utom inom diktatur, fascism, nazism, satanism. Intrång.

”Vi erkänner UDHR10Dec1948” — var står det? UNIVERSELLA FRI- OCH RÄTTIGHETSFÖRKLARINGEN FRÅN 1948. A20:

— VAR OCH EN HAR RÄTT TILL OBEROENDE FREDLIG SAMVARO OCH TANKE. INGEN FÅR TVINGAS ATT TILLHÖRA EN SAMMANSLUTNING:

Lagring • Spårning • Bevakning •  Uppmärkning [KlickarINTE — stäng för]    Lämnas aldrig ifred .. — RÅ: Exakt vad sysslar du med? Träd fram. Säg. ”Föranleder ingen åtgärd”.

 

 

Inrättningar, instanser, företag, föreningar, grupper, individer som avbryter ett fritt och öppet flöde av tanke, idé och association genom att HOPPA FRAM OCH STÄNGA FÖR

märkbart avbryta, hindra, stoppa

OCH KRÄVA MEDVERKAN ”Jag Accepterar, Jag förstår, Jag godtar ..” FÖR ATT FÅ TILLBAKA FULL TANKE-, IDÉ OCH ASSOCIATIONSFRIHET är uppenbarligen inrättningar som sysslar med allt annat än ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”: satanism, fascism, nazism, diktatur.

 

UTE:

UTESLUTANDE ENDA SKÄLET ATT TÄCKA FÖR ½ ELLER 2/3 AV SÖKVERKTYGETS VISNINGSSIDA — SOM VARJE SERIÖS MÄNNISKA KAN STÄLLA UPP PÅ — ÄR: ”JA, JAG ERKÄNNER/igenkänner MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER SOM GRUNDVALEN FÖR FRIHET OCH RÄTTVISA OCH FRED I VÄRLDEN”:

— DEN SOM INTE GODKÄNNER DEN FRAMTONINGEN FÅR INTE ANVÄNDA INTERNET. Testa den, Sveriges Domstolar, Polisen, BRÅ, FHM. Regeringen.

— »Regeringen får inte använda INTERNET eftersom regeringen vägrar klicka på ”Jag Förstår”».

”.. varje individ och varje organ i samhället ..”, (K1¦K8¦A29.1).

 

 

K1 UDHR10Dec1948:

”EFTERSOM igenkännandet [eng. recognition] av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen

 

BLIR — är i redan stadfäst mening — allt annat en DEFINITION på utövande förtryck:

— GOOGLE. MICROSOFT. BRÅ. POLISEN. SVERIGES DOMSTOLAR. FHM. REGERINGSKANSLIET.

— Åberopa vad du vill:

Polisen, GOOGLE, Domstolen, MICROSOFT, Parlamentet, Regeringen.

Lagen (A12) ändras inte.

 

— Fascismens/satanismens Resultatbild:

   ökad insyn i privatlivet, individuell sinnesmanipulering med tvångsmässiga val som understryker lojalitet mot den självutnämnda ViVetBra-överheten — som inte omnämner mänskliga rättigheter med ett enda ord: intrång, övervakning: otrygghet, våld, vantrivsel — med paradmotton av typen ökad säkerhet (SPP2020), skyddad integritet, förbättrat personskydd, förbättrad upplevelse, tryggare tillvaro; Ett samhälle i växande kaos — med allt växande intrång: autobroms, autostyrning: autohjärna. RiseOfTheMachines. Kaos. 100% sinneskoll. Allt vad Natur heter våldtas.

 

Förbättringar görs genom fritt samarbete. Inte genom munkorg.

 

Bra-ICKE-bra — upplevandets kvaliteter — är ett personligt individuellt omdöme, en egen individuell rättighet inom den egna friheten inom den egna tanken, samvetet, meningen och associationen. Självsvåldiga utomstående synpunkter på den associationsrätten definierar intrång (A12).

 

”förbättring”: motivera. ”försämring”: motivera.

Varje detalj. Noga.

 

Jämför MICROSOFTS program, kunskaps och verktygsförstörande verksamhet i exempel [‡Programexempel] ¦ [‡Intrången] sammanställt 2016.

— Bill Gates Microsoft epok hade tydliga kunskapsambitioner: Windows 3.1 (Qbasic) med Paintbrush och senare MsWORKS 4.0 med sitt utomordentligt suveräna Kalkylprogram är utomordentliga exempel

— programlogiskt perfekta, men som senare programmakare helt demolerat och förstört [EXCEL, OpenOffice, tydligen på grund av tydligt obefintliga datorprogrammerings- och allmänna datorfunktionskunskaper, hemska exempel]:

— perfekta basverktyg plockas bort, förytligas, vandaliseras på grund av att man saknar intresse för att utveckla mjukvara på mjukvarans eget enda språk: mikroprocessorns språk (Assembler, mnemonics): perfekt funktionell logik in till atomen:

— programmakarna kan inte/har inte bevekelsegrunderna för ATT lösa programuppgifterna, och börjar istället hitta på omvägar (C++) för att slippa. Jämför Microsofts sökverktyg på datorns hårddisk (efter Windows 95): en ren veritabel väl känd skrupulös katastrof. Verktyget kan inte användas utan att presentera kaos.

— Epoken företagsledare (efter Bill Gates) som tog över företagets datorprofil särskilt märkbart runt epoken Windows Vista (grovt 2008¦10+), successivt mer och mer, har enbart utmärkt sig för att utrota allt vad artrikedom heter (MsWORKS vandaliseras öppet, förbjuds datoranvändas):

— INTRESSET FÖR Kunskap för mänsklighetens utveckling försvinner alltmer ur sikte: framför allt framträder ett alltmer öppet visat fullkomligt ointresse för en optimal maximal individuell datoranvändarfrihet:

   Inrättningen börjar attackera/diktera mänskligheten/datoranvändaren i bevisliga tydligt öppna exempel: beslagtar privata datorinställningar (förstör/förbjuder skarp, tydlig och klar textläsning), vilket exemplifierar hur inrättningen hindrar/styr/bestämmer individvalets egen personutveckling, hur inrättningen alltmer dikterar alltmer vidlyftiga artutrotande villkor för användning som omöjliggör en kunskapsutveckling på individens egna villkor och som inrättningen bevisligt inte ens förstår konceptet av, än mindre uppvisar minsta kontakt med:

   Inrättningen förstår uppenbarligen och bevisligen inte värdet av datorer som ett verktyg, ett hjälpmedel för allmän kunskapsutveckling inom mänskligheten:

   Inrättningen förstår uppenbarligen inte alls konceptet datorprogrammering med en naturligt medfödd intelligens som ledstjärna: förstår inte programlösningsuppgifter, inte något alls över huvud taget som leder mänskligheten framåt, bevisligt in till varje sista atom:

   Inrättningen uppvisar enbart uteslutande intresse att utnyttja datortekniken för att tillvinna sig egen ställning: diktera, förytliga och skala bort allt annat än den egna ställningens framhävande:

— Intill en tid (2010-16) fanns flera upprörda kritiska röster på webben som påtalade Microsofts allt mer tydligt diktatoriska/datorAnvändarVandaliserande fasoner. Var finns dessa röster nu 2020?

   MÄNSKLIGHETEN DEGENERERAR UNDER INRÄTTNINGENS REGI. Bevisligt med tydliga exempel.

— Tidigare utomordentligt användbara utvecklingsverktyg har stängts för (Ursprungligt perfekt funktionella kalkylprogram, ritverktyg, datorbaserade utvecklingsprogram), användningen av detaljerna har omöjliggjorts, möjligheten att följa det egna arbetets datorutveckling genom decennium har allvarligt försvårats/utplånats genom att inrättningen plockar bort mer och mer av det fina och lovande Microsoft som fanns från början, istället med allt vidare märkbara krav på att visa undergivenhet mot inrättningens allt mer intellektuellt ytliga kapaciteter. Datoranvändaren tvingas acceptera nytt (datorernas begränsade livstid), installera nytt, lyda och foga sig i takt med att inrättningen tillvinner sig allt större egenmakt och ställningpå datorintressets räkning.

— Vi köpte inte datorer för att Microsoft (efter Bill Gates-epoken) är bra, utan för att vi behöver de enda (billiga) datorutvecklingsverktyg som alls finns att köpa: vi påtvingades ledarskap vi inte vill ha, inte vill se.

— Vi tvingades tala med personer och inrättningar vi inte vill umgås med.

   Inrättningan håller oss i ett Gisslandrama.

— »Så länge ditt datorintresse gäller, får du finna dig i att det är vi som bestämmer».

   Inrättningens enda bevisade kulturella intresse: att framhäva den egna bestämmande aspekten — i utnyttjandet av det enorma datorintresset: tänkande, associerande, reflekterande.

— Absolut gärna rätta om fel: sakfel får inte förekomma här:

   MÄNSKLIGHETEN HAR UNDER NUVARANDE MICROSOFT&GOOGLE DEGENERERAT — Starkt:

— ingen får hindras att använda rätten till tankefrihet — INTERNANVÄNDNING A18¦19

A18. Var och en har rätt till frihet i tanke, samvete och religion;

A27.1. Var och en har rätt att fritt ta del i samhällets kulturella liv,

att glädjas åt humaniora och

att få vara med och dela vetenskapligt framåtskridande och dess nytta.

— med ultimatum att acceptera och godkänna cookies:

RIKSÅKLAGARÄMBETET ¦ SVERIGES DOMSTOLAR ¦ POLISMYNDIGHETEN ¦ REGERINGSKANSLIET ..

   Inrättningen utsätter ständigt individens kunskapsmöjligheter för beskärning, stympning, intrång.

   Inrättningen uppvisar en påfallande avsaknad av kunskapskontakt, eller ens visar ett minsta ynka intresse för att utveckla en sådan kontakt;

A1. Alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter:

— förbättringar i samvaron sker uteslutande via dialog på lika villkor med fria obundna argument;

— allt annat definierar utövande förtryck: fascism, satanism, nazism, diktatur ..

K1. EFTERSOM igenkännandet (eng. recognition) av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen;

   Inrättningen stoltserar — öppet, bevisbart i varje detalj — desto mer med att utnyttja datortekniken för att tillskansa sig rent globalt manipulativt bestämmande — lagring, spårning, bevakning, spegling — med en tydligt exemplifierad dikterande och bestämmande villkorsfascism[‡].

 

GOOGLE&MICROSOFT med associerade respekterar inte den associationsrätten (ART): deras verksamhet (särskilt2010¦15¦16+) bygger med övertydlig exempelmeny på att

   genomtränga den individuella fria associationsrätten,

   beslagta den individuella fria associationsrätten och

   riktningsändra den individuella fria associationsrätten

— påverka den, styra den, göra inbrott i den, avbryta den, påminna om den egna makten att avbryta den närhelst det passar inrättningen

   skapa och så etablera manipulerande spegelpunkter i den individuella fria associationsrätten, introducera returer i den, och fylla upp den individuella fria associationsrätten med den egna inrättningens eget utomstående påhittade/dikterade:

   Inrättningen gestaltar en veritabel mentalt utformad diktatur av ramar för tankerymderna inuti den individuella fria associationsrätten som styrs, kontrolleras och övervakas av VärldsInrättningen GoogleMicrosoft 2020:

   Inrättningen demolerar allt utom det egna för att kunna hävda eget. Ge gärna motexempel:

   Ordet förbättra är avgörande centralt,

   så också att via dess kraft krossa och förstöra all annan essentiell individualitet än den egna för tillfället att få glänsa i eget, hävda eget inför den stora hopen som infångats, utplåna andra människors innersta, allt utom det egna, helt fullkomligt 100% bevisa allmakt inför allt och alla:

   Inrättningen bestämmer/dikterar/formulerar riktlinjer och utformar mental design över varje tänkande aktivitet över varje människa i hela världen, varje inrättning, varje instans, varje företag.

A2. Åtskillnad får inte förekomma mellan individer av något slag: ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt;

bevakning, spårning och lagring med enda syfte att sinnesmanipulera — mentalspegla med elektronisk återmatning — individens specifika profil med minnesresidenta förflutna händelsepunkter från en kontinuerligt pågående systematisk individövervakning är ett djupt och allvarligt intrång i den universella privatlivsrätten, ett direkt hinder för individens egen personliga fulla och fria utveckling 

A29.1. Var och en har plikter mot samhället i vilka plikter ensamt den fria och fulla utvecklingen av hans personlighet är möjlig;

hur mycket lov som än ges att utföra den typen av handling och oavsett vem som utför utlovandet — A12. RESPEKTEN 24/7 FÖR ALLAS LIKA VÄRDIGHET OCH RÄTTIGHETER.

resultatbild:

Verksamheten MicrosoftGoogle 2020 har ingenting att erbjuda mänskligheten utom utarmning, mental förstockning, ett ytligt och förtvinat tänkande i avsaknad av varje form av intellektuellt djup.

   Inrättningen föröder kunskapen om och respekten för mänskliga rättigheter.

BEVIS:

— Visa ett enda ställe där A1 omnämns av VärldsInrättningen GoogleMicrosoft 2020.

— 1.

A1. Alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter:

— förbättringar i samvaron sker uteslutande via dialog på lika villkor med fria obundna argument;

allt annat definierar utövande förtryck: fascism, satanism, nazism, diktatur ..

K1. EFTERSOM igenkännandet (eng. recognition) av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen;

 

 

VärldsInrättningen GoogleMicrosoft 2020:

   Det går inte, vad vi vet, att bli mera körd än så.

A4. Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel ska vara förbjudet i alla dess former;

 

 

— Ge oss ett enda konkret praktiskt exempel, bara ett enda ynka, som visar att framställningssättet här saknar all förnuftsmässig grund och anständighet.

 

 

Lagring: 0 • Spårning: 0 • Bevakning: 0  Uppmärkning [KlickarINTE — stäng för]: 0    Lämnas aldrig ifred .. : 0.

———————————————

Mediavärlden kan inte MÄNNISKORÄTTSLIGT hantera Internet ¦ EXEMPELgaranterat privatsäker InternetAnvändning ¦ Bevisen mot PolisDomstol

 

 

Summering

Verksamheten MicrosoftGoogle 2020 attackerar rätten att utveckla kunskap (A20), kränker människorätten (A4¦A19), arbetar ihärdigt för att beslagta den, utplåna den (A1), göra den till en egendom, ett elektroniskt lås som man måste betala för att få tillträde till upplysning i, inom, inuti.

— Åberopa vad du vill GOOGLE(Chrome)&MICROSOFT(Bing).

   Lagen ändras inte.

   Verksamheten bygger så bevisligt  detalj helt och hållet på noll kunskap: noll intellektuellt innehåll:

   konstant försämrade villkor och förutsättningar för mänskligheten att KUNNA utveckla naturkunskap;

   Verksamheten MicrosoftGoogle 2020 är kunskapsfientlig: direkt associativt avbrytande-inträngande.

 

Exempel Sep-Nov2020

 

BRÅ — brottsförebyggande rådet ¦ FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN ¦ POLISMYNDIGHETEN ¦ SVERIGES DOMSTOLAR ¦ Regeringskansliet — Europapistolen 1800+ ¦ UTE

ingen internetåtkomst tillåts förrän världsinstansen MicrosoftGoogle erkänns som suverän samarbetsparter med rätt att diktera in/UPPLEVANDE villkor;

— inte på någon enda webbsida: inte nedanstående i exempel, och inte någon annan heller: 4Nov2020+

Inrättningen kommunicerar inte på människorättsliga grunder

WEBBKOLL SVERIGE 15Sep2020 — FORTSATT svenskt NATURMORD 2020 — MÄNSKLIGHETEN BEFINNER SIG UNDER ATTACK

BRÅ, FHM, POLISEN .. 15Sep2020

Denna webbplats använder cookies.”. FYLL I FORMULÄR: ”Säg vad du tycker .. Dina synpunkter är värdefulla .. ”, ”.. samlas in .. behandlas anonymt ..”

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

   ett konsortium — MicrosoftGoogleCOOKIES — av veritabelt intrång i och öppet våld på grundläggande mänskliga rättigheter:

 

 

A1. Alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter:

— förbättringar i samvaron sker uteslutande via dialog på lika villkor med fria obundna argument;

— allt annat definierar utövande förtryck:

K1. EFTERSOM igenkännandet (eng. recognition) av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen;

A19. Var och en har rätt till frihet i mening och uttryck; denna rätt inkluderar

frihet att åberopa meningar utan intrång och att

söka, motta och sprida meddelande och idéer genom vilket som helst medium och utan hänsyn till gränser.

A12. Ingen får utsättas för självsvåldigt intrång i sitt privatliv, familj, hem eller korrespondens ..

Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana intrång eller angrepp;

A3. Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

A4. Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel ska vara förbjudet i alla dess former;

A7: Alla är lika inför lagen och är berättigade utan någon åtskillnad till lika skydd av lagen.

Alla är berättigade till lika skydd mot varje åtskillnad i kränkande av denna Förklaring och

mot varje framkallande av sådan åtskillnad.

A20.1. Var och en har rätt till oberoende fredlig samvaro och tanke.

A20.2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning;

— ingen får hindras att använda rätten till tankefrihet — INTERNANVÄNDNING A18¦19

A18. Var och en har rätt till frihet i tanke, samvete och religion;

A27.1. Var och en har rätt att fritt ta del i samhällets kulturella liv,

att glädjas åt humaniora och

att få vara med och dela vetenskapligt framåtskridande och dess nytta.

— med ultimatum att acceptera och godkänna cookies:

RIKSÅKLAGARÄMBETET ¦ SVERIGES DOMSTOLAR ¦ POLISMYNDIGHETEN ¦ REGERINGSKANSLIET ..

Förbättringar görs genom fritt samarbete. Inte munkorg: lika villkor.

A2. Åtskillnad får inte förekomma mellan individer av något slag: ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt;

— bevakning, spårning och lagring med enda syfte att sinnesmanipulera — mentalspegla med elektronisk återmatning — individens specifika profil med minnesresidenta förflutna händelsepunkter från en kontinuerligt pågående systematisk individövervakning är ett djupt och allvarligt intrång i den universella privatlivsrätten, ett direkt hinder för individens egen personliga fulla och fria utveckling 

A29.1. Var och en har plikter mot samhället i vilka plikter ensamt den fria och fulla utvecklingen av hans personlighet är möjlig;

hur mycket lov som än ges att utföra den typen av handling och oavsett vem som utför utlovandet — A12. RESPEKTEN 24/7 FÖR ALLAS LIKA VÄRDIGHET OCH RÄTTIGHETER.

 

AssociationsRätten: BRÅ

Absolut ytterst gärna rätta om fel:

Inrättningar, instanser, företag, föreningar, grupper, individer som avbryter ett fritt och öppet flöde av tanke, idé och association genom att HOPPA FRAM OCH STÄNGA FÖR märkbart avbryta, hindra, stoppa OCH KRÄVA MEDVERKAN ”Jag Accepterar, Jag förstår, Jag godtar ..” FÖR ATT FÅ TILLBAKA/anmana FULL TANKE-, IDÉ OCH ASSOCIATIONSFRIHET (A29.1 — personlighetens fulla och fria utveckling) är uppenbarligen inrättningar som sysslar med allt annat än ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”: satanism, fascism, nazism, diktatur — det behövs tydligen ingen särskild proklamation. Konkreta praktiska exempel (frånsett det redan historiskt bekanta antikens Grekland):

 

AssociationsRättenB:

Sveriges Statsadministrationers samarbete, konsultation och part med världsinstansen som baserar sin verksamhet på brott mot mänskligheten (A12):

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

”.. som gör det enklare att använda ..  Genom att fortsätta — använda — godkänner du ..”

POLISMYNDIGHETEN

”.. däremot skickas din IP-adress till GOOGLE där den anonymiseras”

SVERIGES DOMSTOLAR

Cookies används på vår webbplats för att den ska fungeraett bra sätt för dig .. Jag förstår”

REGERINGSKANSLIET

”.. Ja, jag accepterar kakor

Förbättringar görs genom fritt samarbete. Inte munkorg: lika villkor.

— VARIFRÅN har Folkhälsomyndigheten och andra fått uppfattningen OM att det finns någon i universum som vet vad som är BRA för andra,

— och när hände det? Berätta. Ge exempel. Man lägger inte ord i sin medmänniskas mun om man inte anser sig själv vara förmer, stå högre:

   fascism, diktatur, nazism, satanism. Det behövs ingen särskild proklamation — K1: allt annat definierar utövande förtryck. Åberopa vad du vill.

 

A19. Var och en har rätt till frihet i mening och uttryck; denna rätt inkluderar

frihet att åberopa meningar utan intrång och att

söka, motta och sprida meddelande och idéer genom vilket som helst medium och utan hänsyn till gränser.

A12. Ingen får utsättas för självsvåldigt intrång i sitt privatliv, familj, hem eller korrespondens ..

Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana intrång eller angrepp;

— ingen får hindras att använda rätten till tankefrihet — INTERNANVÄNDNING A18¦19

A18. Var och en har rätt till frihet i tanke, samvete och religion;

A27.1. Var och en har rätt att fritt ta del i samhällets kulturella liv,

att glädjas åt humaniora och

att få vara med och dela vetenskapligt framåtskridande och dess nytta.

— med ultimatum att acceptera och godkänna cookies:

RIKSÅKLAGARÄMBETET ¦ SVERIGES DOMSTOLAR ¦ POLISMYNDIGHETEN ¦ REGERINGSKANSLIET ..

 

AssociationsRättenBmg: BRÅ

4Nov2020: MicrosoftGoogle tillåter inte längre Internetåtkomst:

INTE PÅ NÅGON ENDA WEBBSIDA, OM MAN INTE ACCEPTERAR DERAS DIKTAT GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN SOM HÄVER INTERNETSPÄRREN.

MAN KOMMER INTE ENS ÅT SIN EGEN WEBBMAIL

— OM MAN INTE ACCEPTERAR COOKIES.

 

A2. Åtskillnad får inte förekomma mellan individer av något slag: ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt;

— bevakning, spårning och lagring med enda syfte att sinnesmanipulera — mentalspegla med elektronisk återmatning — individens specifika profil med minnesresidenta förflutna händelsepunkter från en kontinuerligt pågående systematisk individövervakning är ett djupt och allvarligt intrång i den universella privatlivsrätten, ett direkt hinder för individens egen personliga fulla och fria utveckling 

A29.1. Var och en har plikter mot samhället i vilka plikter ensamt den fria och fulla utvecklingen av hans personlighet är möjlig;

hur mycket lov som än ges att utföra den typen av handling och oavsett vem som utför utlovandet — A12. RESPEKTEN 24/7 FÖR ALLAS LIKA VÄRDIGHET OCH RÄTTIGHETER.

 

 

MICROSOFT OCH GOOG,LE HAR 4Nov2020 FÖRVANDLAT HELA VÄRLDENS INRÄTTNINGAR, SYSTEM, INSTANSER OCH MYNDIGHETER TILL PRIVATA BURFÅGLAR:

— DEN SOM VÄGRAR BEFATTA SIG MED COOKIES UTESTÄNGS FRÅN INTERNETANVÄNDNING GENOM SÖKMOTORERNA GOOGLE OCH MICROSOFT: POLIS, DOMSTOL .. ALLA.

— MAN KOMMER INTE ENS ÅT SIN EGEN EPOST.

 

GOOGLE OCH MICROSOFT GÖR INTRÅNG I MÄNSKLIGHETEN — STÄNGER FÖR INTERNETÅTKOMST — OCH KRÄVER ELEKTRONISKT UPPVISAD UNDERGIVENHET FÖR ATT HÄVA INTERNETSPÄRREN:

 

A20.1. Var och en har rätt till oberoende fredlig samvaro och tanke.

A20.2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning;

ingen får tvinga annan till undergivenhet genom att stänga för tidigare fritt tillgängligt material

med ultimatum att visa undergivenhet mot inkräktaren innan föregående frihet återlämnas:

A4. Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel ska vara förbjudet i alla dess former;

 

 

 

 

det finns inga alternativ för att häva internetspärren

 

 

 

 

A20.1. Var och en har rätt till oberoende fredlig samvaro och tanke.

A20.2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning;

ingen får tvinga annan till undergivenhet genom att stänga för tidigare fritt tillgängligt material

med ultimatum att visa undergivenhet mot inkräktaren innan föregående frihet återlämnas:

A4. Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel ska vara förbjudet i alla dess former;

 

 

A1. Alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter:

— förbättringar i samvaron sker uteslutande via dialog på lika villkor med fria obundna argument; allt annat definierar utövande förtryck:

K1. EFTERSOM igenkännandet (eng. recognition) av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen;

 

 

MICROSOFT OCH GOOG,LE HAR 4Nov2020 FÖRVANDLAT HELA VÄRLDENS INRÄTTNINGAR, SYSTEM, INSTANSER OCH MYNDIGHETER TILL PRIVATA BURFÅGLAR:

— DEN SOM VÄGRAR BEFATTA SIG MED COOKIES UTESTÄNGS FRÅN INTERNETANVÄNDNING GENOM SÖKMOTORERNA GOOGLE OCH MICROSOFT: POLIS, DOMSTOL .. ALLA.

— MAN KOMMER INTE ENS ÅT SIN EGEN EPOST.

 

 

A1. Alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter:

— förbättringar i samvaron sker uteslutande via dialog på lika villkor med fria obundna argument; allt annat definierar utövande förtryck:

K1. EFTERSOM igenkännandet (eng. recognition) av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen;

 

 

A20.1. Var och en har rätt till oberoende fredlig samvaro och tanke.

A20.2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning;

ingen får tvinga annan till undergivenhet genom att stänga för tidigare fritt tillgängligt material

med ultimatum att visa undergivenhet mot inkräktaren innan föregående frihet återlämnas:

A4. Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel ska vara förbjudet i alla dess former;

 

 

 

 

det finns inga alternativ för att häva internetspärren

 

 

 

 

A20.1. Var och en har rätt till oberoende fredlig samvaro och tanke.

A20.2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning;

ingen får tvinga annan till undergivenhet genom att stänga för tidigare fritt tillgängligt material

med ultimatum att visa undergivenhet mot inkräktaren innan föregående frihet återlämnas:

A4. Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel ska vara förbjudet i alla dess former;

 

 

— Tycker du att det ser ut som att ACCEPTERA-Mogulen har fattning på annat än det egna diktatet

— ”dina alternativ”? Berätta gärna om buren som omger burpippin.

— Vem har inbjudit den i mitt hem, och när hände det? Microsoft för sin det har TAGIT SIG DEN FRIHETEN att tilltala mig Som Om vi hade ingått en samvetsförbindelse i det förflutna.

   Har aldrig hänt. Kommer aldrig att hända. DEN ska ut härifrån. Frågan är inte när, utan hur.

 

AssociationsRättenA: AR

4Nov2020 — Efter fortsatt sedvanligt (Windows10-2016+) påtvingad ny uppdatering 4Nov2020 med beslagtagen datortid (”Pick a time”):

GOOGLE OCH MIOCROSOFT ATTACKERAR GRUNDLÄGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

I SAMARBETE MED RIKSÅKLAGARÄMBETET ¦ SVERIGES DOMSTOLAR ¦ POLISMYNDIGHETEN ¦ REGERINGSKANSLIET ¦ FHM .. ALLA

ingen internetåtkomst tillåts förrän världsinstansen MicrosoftGoogle erkänns som suverän samarbetsparter med rätt att diktera in/UPPLEVANDE villkor

SPÄRRAR INTERNETANVÄNDNINGEN HELT

 

konstant löpande 24/7 kontinuerlig försämring: attack, intrång, beskuren åtkomst, hindrat fritt individuellt associativt tankeflöde:

 

 

 

 clickAbility 15Nov2020:

GOOGLE OCH MICROSOFTS VÅLD PÅ OCH

LÖPANDE BROTT MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER:

 

A1. Alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter:

— förbättringar i samvaron sker uteslutande via dialog på lika villkor med fria obundna argument;

— allt annat definierar utövande förtryck:

K1. EFTERSOM igenkännandet (eng. recognition) av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen;

A19. Var och en har rätt till frihet i mening och uttryck; denna rätt inkluderar

frihet att åberopa meningar utan intrång och att

söka, motta och sprida meddelande och idéer genom vilket som helst medium och utan hänsyn till gränser.

A12. Ingen får utsättas för självsvåldigt intrång i sitt privatliv, familj, hem eller korrespondens ..

Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana intrång eller angrepp;

A3. Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

A4. Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel ska vara förbjudet i alla dess former;

A7: Alla är lika inför lagen och är berättigade utan någon åtskillnad till lika skydd av lagen.

Alla är berättigade till lika skydd mot varje åtskillnad i kränkande av denna Förklaring och

mot varje framkallande av sådan åtskillnad.

A20.1. Var och en har rätt till oberoende fredlig samvaro och tanke.

A20.2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning;

— ingen får hindras att använda rätten till tankefrihet — INTERNANVÄNDNING A18¦19

A18. Var och en har rätt till frihet i tanke, samvete och religion;

A27.1. Var och en har rätt att fritt ta del i samhällets kulturella liv,

att glädjas åt humaniora och

att få vara med och dela vetenskapligt framåtskridande och dess nytta.

— med ultimatum att acceptera och godkänna cookies:

RIKSÅKLAGARÄMBETET ¦ SVERIGES DOMSTOLAR ¦ POLISMYNDIGHETEN ¦ REGERINGSKANSLIET ..

 

A2. Åtskillnad får inte förekomma mellan individer av något slag: ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt;

— bevakning, spårning och lagring med enda syfte att sinnesmanipulera — mentalspegla med elektronisk återmatning — individens specifika profil med minnesresidenta förflutna händelsepunkter från en kontinuerligt pågående systematisk individövervakning är ett djupt och allvarligt intrång i den universella privatlivsrätten, ett direkt hinder för individens egen personliga fulla och fria utveckling 

A29.1. Var och en har plikter mot samhället i vilka plikter ensamt den fria och fulla utvecklingen av hans personlighet är möjlig;

hur mycket lov som än ges att utföra den typen av handling och oavsett vem som utför utlovandet — A12. RESPEKTEN 24/7 FÖR ALLAS LIKA VÄRDIGHET OCH RÄTTIGHETER.

 

AssociationsRättenD:

ORSAKSDEFINITION:

ANGÅENDE GOOGLE OCH MICROSOFTS INTERNETKAPNING 4Nov2020

Främst Sveriges Domstolar, RÅ, JK, JO, Polisen i Sverige — vänligen träd fram, rätta om fel eller oskäligt eller anstötligt framställande:

   DET FINNS BARA EN RELATERBAR HÄRLEDBAR KOSMISK EXISTENSTYP SOM ENS KAN KOMMA PÅ SJÄLVA BLOTTA TANKEN ATT MENA SIG VETA VAD SOM ÄR BRA FÖR ANDRA, ATT LÄGGA ORD I ANDRAS MUN OM "FÖRBÄTTRAD UPPLEVELSE", ”förbättrad funktion” UTAN ATT INBJUDA TILL AKTIVT DELTAGANDE MED FRIA ARGUMENT PÅ LIKA VILLKOR, UTAN HINDER, UTAN INTRÅNG I DEN ENDA UNIVERSELLT FRIA DOMÄN AV LIVSKVALITETER SOM ÄR UTESLUTANDE RESERVERAD FÖR NATUREN OCH INGET ANNAT: • BARA DEN SOM MENAR SIG STÅ I FÖRBINDELSE MED DJUPARE OCH VIDARE OCH MERA FÖRSTÅNDSFÖRMÅGOR ÄN ANDRA; • BARA DEN SOM ANSER SIG TILLHÖRA EN BIOLOGISK SÄRART MED SPECIELLT UTVALT DNA MED EGENSKAPEN ATT FRÄMJA, UNDERHÅLLA OCH UNDERSTRYKA EN STÖRRE, HÖGRE OCH MERA PROMINENT INTELLEKTUELL KAPACITET ÄN ANDRA: • BARA DEN SOM FÖRMENAR SIG STÅ NÄRMARE EN OPTIMAL FÖRMÅGA ATT REFLEKTERA ASSOCIERA OCH TÄNKA I DJUPARE OMFATTNINGAR OCH MERA VIDSTRÄCKTA SAMMANHANG ÄN ANDRA: • EN UPPKLÄDD VÄLTALIG, INSTÄLLSAM, LISMERISKT SLICKANDE FÖRKLÄDD FASCISTISK NAZISTISK DIKTATORISK SATANIST: • EN TOKFAN I FULL GALOPP.

 

 

RIKSÅKLAGARÄMBETET PIPAR — Burfågelinrättar sig Efter — GOOGLE OCH MICROSOFT .. klick ..  pip .. munkorg .. Svensk Rättspraxis.

 

K1 UDHR10Dec1948:

”EFTERSOM igenkännandet [eng. recognition] av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen

 

SVERIGES JURIST- OCH ADVOKATSAMFUND MED ASSOCIERADE I SVENSK STATSASDMINISTRATION:

Finns det något annat än K1 att påpeka främst — längst upp på sidan, överst,

över INRÄTTNINGENS ingång, främst, erinrande 24/7, föredömligt, anständigt, nobelt

i rubrikerna — i den allmänna bekämpningen av brott: trygghetens certifierade, erkända, ställning?

 

Vänligen träd fram och klargör ER på den punkten: igenkännandet. Säg.

   Förmågan att spontant uppröras över en pågående misshandel, en våldtäkt, ett kränkande, en vandalisering.

   Vägran att vända ryggen åt orätt.

   Vägran att låta sig manipuleras.

   Vägran att acceptera en öppet allmänt institutionellt pågående individvåldtäkt.

 

AssociationsRättenMG:

GENOM ATT 24/7 STRUNTA I ATT ERINRA OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, OM DET ALLMÄNNA SAMHÄLLSANSVARET (K1¦K8¦A29.1), OCH ISTÄLLET TILLÅTA ATT BRIST PÅ OMDÖME OCH ANSVAR FÅR BREDA UT SIG BRETT OCH VITT, OCH PÅ DEN VÄGEN ETABLERA ETT VÄXANDE AFFÄRSINTRESSE AV INLÅSNING, KONTROLL OCH ÖVERVAKNING I VÅLDETS SÅ FRÄMJADE FORTSATTA UTBREDNING,

GÅR DET ALLDELES UTMÄRKT FÖR POLIS OCH DOMSTOL ATT SAMARBETA MED INRÄTTNINGAR GOOGLE OCH MICROSOFT SOM LEVER PÅ ATT DIKTERA ÄGANDERÄTT ÖVER DATORER, PROPAGERA FÖR VI VÄRNAR OM DIN INTEGRITET, STÄNGA FÖR, HINDRA OCH

absolut under inga som helst omständigheter alls inte KRÄVA MEDVERKAN I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN (A12) ÄNNU MER MED ”JAG FÖRSTÅR” OCH ”JAG ACCEPTERAR” med jättemånga erinrande ord om att ämnet i grund och botten handlar om universella mänskliga rättigheter hela tiden 24/7 MED ÄNNU MINDRE UTRYMME FÖR RÄTTEN TILL FRIHET I TANKE OCH SAMVARO UTAN INTRÅNG MED ÄNNU MER KONTROLL, BEVAKNING, INLÅSNING OCH ÖVERVAKNING OCH KALLA DET FÖR ÖKAD PERSONLIG SÄKERHET (SPP2020), BÄTTRE UPPLEVANDE, ERFARANDE, TRYGGHET. INTE ETT ENDA ORD OM GRUNDLÄGGANDE UNIVERSELLA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER — DET ÄR VAD GOOGLE OCH MICROSOFT 2010¦15+ BYGGER SIN VERKSAMHET PÅ: INTE ETT ENDA ORD. INTE ETT KNYST. INTE ETT KNÄPP. INTE EN SUSNING. TOTALT MÖRKAT.

K8: ”.. varje individ och varje organ i samhället ..”. Vad vi VET: samhällen, inrättningar, som så fullkomligt 24/7 struntar i mänskliga rättigheter DEFINIERAR fascism. INTE TT ORD. ALDRIG EN ERINRAN. ALDRIG ETT IGENKÄNNANDE RESPONDERANDE ANSVAR, BEMÖTANDE, BEAKTANDE. Diktatur. 100% laglöshet. 100% organiserad anarki. 100% naturkaos. Absolut ytterst gärna rätta om fel. Det vore verkligen en glädjande världshändelse. Polis och domstol främst:

— Klargör saken: dementera här framställd situationsbild; påvisa brister i påståendesatserna, felaktigheter, oriktigheter, inkonsistenser. ENGAGERA ER. Klara ut.

— »Regeringen får inte använda INTERNET eftersom regeringen vägrar klicka på ”Jag Förstår”».

”.. varje individ och varje organ i samhället ..”, (K1¦K8¦A29.1).

 

 

TAR SVERIGES DOMSTOLAR AVSTÅND från instanser som, beväpnar, stödjer, erkänner och hjälper människorättsskymfande satanistsekter

människorättsskymfande satanistsekter

att erövra sina medmänniskors urgamla hem och naturliga land i åberopande av eget ursprungligt ägande, tillhörighet och anspråk som — bevisligt in till atomen — aldrig någonsin har existerat?

 

Rättstänkandet i Sverige — skolexempel:

JÄMFÖR MERA KULTURELLT OMSPÄNNANDE — UNDER LÄNGRE TID (TheCLAIM):

 

 

SANNINGENS HEMVIST INOM bl.a. SVERIGES DOMSTOLAR — kort resumé:

———————————————————————————

Om förfäderna till de lekamliga människor som idag hävdar sig vara "ISRAELS FOLK" alls har någon koppling, alls över huvud taget, till Gamla Testamentet [JUDAR]

även intygat av Jesusmannen i hävden

 

 ”for salvation is of the Jews”(John.4:22),

sv. för frälsningen kommer av (från) judarna,

 

skulle Jesusmannen inte ha haft någon som helst

ADVOKATORISK

anledning att tillrättavisa dessa förfäder i deras åberopande

 

»we have one Father, even God» (John.8:41)

sv. vi har en Fader, ävensom Gud,

 

med inlägget

 

”Ye are of your father the devil”(John.8:44):

sv, ni har jävulen till eran farsa;

 

En Definition på Satanism, vad vi vet den mest bokstavliga.

— Ingen korsfästelseakt, eller ens någon motsättning alls skulle ha utspelats.

   Jesusmannen utpekar alldeles tydligt den som anser sig tillhöra ett särskilt lekamligt guds utvalda folk, framför andra medmänniskor, som en sataniskt besatt, sjuklig, individ. En tokfan.

— Det är f.ö. vad vi vet också den väl relaterbara orsaken till köttsjudarnas ursinne [Joh.8] och strävan att få honom väck — precis som en del eminenta företräden i våra tiders samhällen: fundamentala existentiella motsättningar — med Sveriges Domstolars goda minne..

 

Men det är bara halva poängen, inte den egentligt ADVOKATORISKA kärnpunkten.

 

— Om Jesusmannen är ett i SANNING sant "för frälsningen kommer ifrån judarna" Gamla Testamentets vittne, som det (ju) påstås, kan uppenbarligen inte satanisterna vara de bibliskt SANNA judarna: INTE "Israels folk", inte alls någon som helst koppling till Gamla Testamentet. Dessa benämns här istället »köttsjudar», dvs., sata’niskt (socialt indoktrinerat) nedärvt fördärvat tänkande och associerande. Det sagt:

 

— Så — som det får förstås ENLIGT Jesusmannens framhållna ADVOKATYR:

— Varifrån har — då — satanistsekten fått skrifterna, textinnehållet, verserna, meningsformerna?

   JESUSMANNEN INTYGAR ÄKTHETEN — men förbannar ANSPRÅKEN på arvet;

   ATT innehållet verkligen är autentiskt andligt seriöst ligger helt på Jesusmannens bevisande axlar. Men varifrån har i så fall den aktuella textmassan bakom den seriösa urgrunden kommit?

   Uppenbarligen inte från ”ni har jävulen till eran farsa”.

   Definitivt inte från någon satanistisk rörelse i vilket fall.

   Det BLEV den största av alla frågor — som tydligen får allt annat att förblekna.

   GT-urkunderna har INTE — nada — koppling till köttsjudarna: Staten ISRAEL ÄR OLAGLIG.

 

URKUNDERNA LIGGER MED JESUSMANNENS VITTNESUTSAGO OCH HELA DENNES UTSPEL ALLDELES TYDLIGT BETYDLIGT LÄNGRE TILLBAKA I HISTORIEN ÄN DE SEDVANLIGA SPECIELLT POPULÄRA INOM KRISTENHETEN-RAMSORNA OM UPPENBARELSER FRÅN ÖKENTÄLTANDE NOMADER FÖR RUNT 4000 ÅR SEDAN.

———————————————————————————

 

— För stunden är upplösningen i den frågan fortfarande höljd i historiens och geografins dunkla förflutna. Men hela den sammanhängande historiens form har med ovanstående tydligen fått en mera skarp kontur, inte enkelt avvisningsbar ens av den mest förhärdade:

   STATEN ISRAEL HAR I MINUTIÖS ADVOKATORISKT BEVISANDE RÄTTSLIG MENING OCH INNEBÖRD INGET SOM HELST LAGLIGT BERÄTTIGANDE, har aldrig haft ett berättigande, och kommer aldrig att få ett berättigande.

   Instansen är satanistisk — en parasit på mänskligheten I BEVISBAR ADVOKATORISK MENING SOM OVAN.

   Dess åberopade — ADVOKATORISKT bevisbara — koppling till Gamla Testamentet existerar inte nu, har inte existerat i det förflutna, och kommer inte att existera i framtiden heller.

   SÅ:

   FN: träd fram och dementera den påståendegrunden, SVERIGES DOMSTOLAR med flera associerade — Sveriges riksdag och regering, Världssamfundet i stort. Ge sakfakta.

   Lägg fram er sak, kom med argumenten, bevisen;

 

grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen

 

 

— ATT STÄLLA SIG I VÄGEN FÖR SIN MEDMÄNNISKAS FRIA ASSOCIANSRÄTT

FÖR ATT HÄVDA EGET PRIVAT PERSONLIGT

ATT INTE RESPEKTERA INDIVIDENS TANKEFRIHET UTAN INTRÅNG

ÄR DET AKTUELLA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN:

   GOOGLE (PerMEMO) OCH MICROSOFT 2015+.

   ALLA INRÄTTNINGAR VÄRLDEN RUNT SOM FÅR MENTALKICKAR AV ATT LÖPA EFTER EXAKT SAMMA MALL, HITTA SAMMA MANIPULERINGSINCITAMENT, OCH TRO SIG VARA SMARTA OCH VÄLVILLIGA FÖR DET, HELT BLINDA INFÖR VERKLIGHETEN VI LEVER I: RÄTTEN ATT FÅ UTVECKLAS SOM INDIVID UTAN INTRÅNG, UTAN HINDER, UTAN PÅVERKAN, ATT SJÄLV FÅ VÄLJA 24/7 UTAN AVBROTT, UTAN ELEKTRONISKA SPEGLAR, UTAN ÖVERVAKNING, UTAN STRESS OCH PRESS, UTAN EN GRANSKANDE ÖVERHET SOM VÄGER IN OCH PASSAR IHOP EFTER EGET GOTTFINNANDE, OCH SOM OCKSÅ ÄVLAS RETURNERA DEN SKITEN SOM BÄTTRE. Pip.

— Konstant manipulerande 24/7 sinnesövervakning:

   förmågan att uppröras över en pågående misshandel = 0.

   Världsdikterande värderingskultur — per installerad telefon.

 

GoogleMicrosoft2015+: PICK A TIME. A12.

— Who invited you, and when did that happen? Please share.

 

— MAN LÄGGER INTE ORD I SIN MEDMÄNNISKAS MUN — behandlar individen som om den vore en stum, menlös fingerpetande klickande idiot — OM MAN ÄR UTE I SERIÖST FUNKTIONELLT KULTURELLT TEKNISKSKT SOCIALT FÖRBÄTTRANDE ÄRENDEN. ALDRIG. INTE UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER. INTE PÅ NÅGRA SOM HELST VILLKORS VIS.

— DET ÄR TARVLIGT, LÅGT, SIMPELT, OÄDELT OCH DJUPT BESVÄRLIGT KORKAT.

— MAN ADRESSERAR INTE SIN MEDMÄNNISKA PÅ DET SÄTTET OM MAN ÄR UTE I SERIÖSA ÄRENDEN.

— Vill man FÖRBÄTTRA — ”förenkla” — något i samvaron, samhället, samvaron, inom teknik eller annat, inbjuder man den som vill att ta och ge EGNA argument, att ge EGNA SYNPUNKTER, efter EGET huvud, UTAN »ANONYM» PÅVERKAN UTIFRÅN. Argument på lika villkor.

 

 

VåldsRegeringenSverige, ex:

Rätta om fel:

 

SÄG ATT FORMULERINGEN ÄR FELAKTIG: NATUREN UTNYTTJATS AV EN SJUKLIG SAMHÄLLETS ADMINISTRATIVA ELIT FÖR TILLFÄLLET ATT FÅ UTÖVA SKRÄCKVÄLDE[‡] GENOM LYDNAD OCH BESTRAFFNING: ”SÄTTA NER FOTEN” — BRÅ — GENOM ATT ATTACKERA NATURLIG VÄXTLIGHET.

ÖVERTRÄDARNA TILLTALAS ALDRIG. ADRESSERAS ALDRIG. INTE MED SÅ MYCKET SOM ETT ENDASTE ORD: LYDNAD, BESTRAFFNING. END.

 

 

SUMMERING 15Sep2020:

GoogleMicrosoft2015+: PICK A TIME. A12.

— Who invited you, and when did that happen? Please share.

 

Vad ser vi 2020?

— Ett samhälle i total upplösning, totalt i avsaknad av varje form av nyktert omdöme, ansvar, respekt och anständighet i utövandet av statens administrativa göranden och låtanden

   ANNAT än ett fortsatt främjande av växande våld, otrygghet, intrång, inlåsning,

individuppmärkningar och därmed en

   ytterligare polarisering i Vi och Dom som ytterligare, än mer

   kommer att ödelägga samhället i VÅLDETS EGEN ÄLSKLIGA FRAMVÄXT.

— Rätta gärna om fel. Befolkningen får aldrig vetskap om sina inneboende möjligheter på grund av en växande stab av beslutsdomäner som ska visa sig på styva linan genom att göra kanonrören bredare och gallren hårdare.

 

 

BRÅ FHM POLIS DOMARE REGERING/RIKSDAG:

— Blir det inte enklare att direkt utrymma lokalerna och bjuda in våldet omgående att regera på samtliga poster?

— NI har ju redan kört över allt möjlig anständigt som finns att köra över. Så varför inte göra slag i saken mera rejält och ta resten med en gång, mera handfast och ordentligt, sätta ner foten och så där .. — hallå?

 

 

Inrättningarnas 100% undergivenhet mot och samverkan med världsfascismen GOOGLE och MICROSOFT 2015+:

A12 UDHR10Dec1948 — verksamheten är olaglig:

 

 

”Ingen får utsättas för självsvåldigt intrång i sitt privatliv, familj, hem eller korrespondens .. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana intrång eller angrepp.”.

 

 

Vad individen gör eller inte gör

i sin erkända naturrätt att existera, leva, fungera, tänka och associera

har ingen annan människa, instans, domän eller annan inrättning med att göra; A18, A19.

Inte ett spår.

   Sker det

   är det en våldtäkt:

   den människans utvecklingsväg stängs för med intrångets självutnämnda auktoritet.

   Den människan blir mentalt stympad, beskuren, kringstängd:

   en burfågel åt den som håvade in fångsten.

 

”Ty, väl är det fåfängt när man vill fånga fåglar,

att breda ut nätet i hela flockens åsyn”. GT.

 

 

 

Major:

 

SVERIGES ANSVARIGA NATURMÖRDANDE I EXEMPEL

MAJORITETSBESLUT

SVENSKA STATSAUKTORITETENS UTÖVANDE SKRÄCKVÄLDE — i konkret naturexempel: rätta gärna om fel:

— »vi bestämmer över växtligheten; befolkningen SKALL lyda oss: vederhäftig kritik får inte inkomma».

Bakgrunden

 

Aug2015 MellanSverige:

SVERIGES KOMMUNER 2010+ DRAR RUNT OCH SÅGAR NER FRISKA LEVANDE TRÄD

MED SKÄL AV TYPEN Bakgrunden ”TÄT SKRÄMMANDE GRÖNSKA” OCH

»träd samarbetar med våldsverkare, så om vi sågar ner de jävla träden blir det bättre i samhället

— DET KAN JU GÖMMA SIG NÅN BAKOM»:

 

 

 

Okt2020 MellanSverige — samma trädindivid 5 år senare:

NATUREN SEGNAR NER:

 

 

Allmän detaljerat förutsägbar livsförsvagning i Svenska Statens MajoritetsMyndiga Regi: Döende träd. Och det finns många flera exempel på Svenska Statens/Kommunernas/Länsinrättningarnas detaljerat bevisligt IPCC-imponerade vettlösa inställning, attityder och mentaliteter till begreppet Kultur, Samhälle, Hälsa och Natur.

———————————————

Herrebilden — Med ’TEKNIKFÖRKLARINGEN ¦ Våldsregeringen — Sverige i exempel ¦ FORTSATT svenskt NATURMORD 2020 ¦ STATEN MISSKÖTER SIG I SAMVARON MED NATUREN ¦ FACITSep2020 ¦  ¦

———————————————

Träddöden 2015 ¦ Bakgrunden ¦ Träddöden 2017 — Kalhyggesresan genom Sverige ¦ TRÄDDÖDEN — DETALJERAT ¦ FÖRKLARINGEN — Lövträden ¦  Träddöden 2000+ — översikt ¦ Lövträden 2017¦18 — Uddevalla-Härnösand ¦ TallGran 2017¦18 ¦ Atomvikterna i Bioblocken — oerhört omfattande naturinsikter inom Svenska VetenskapsAkademien: nobelpris i Experiment¦

 

 

ETT TRÄD FUNGERAR PRECIS SOM EN MÄNNISKA:

— SKÄR MAN AV NÅGON LEVANDE DEL, LIDER KVARLEVAN MOTSVARANDE FÖRLUST:

— Allmän livsförsvagning. Rotverket under lyder inte under någon mänsklig regering.

— All naturlig växtlighet (Simard2012) samarbetar under marken genom ett omfattande gemensamt finmaskigt rotnätverk i utbyte och delaktighet av näringsämnen. Tar man bort nämnvärda delar över marken, lider helheten motsvarande försvagning. Vet Svenska Staten om det, ens?

— Ju mer naturlig växtlighet som tas bort, desto mer blir helheten lidande. Sluta leka designauktoritet med naturen som ett menlöst missfoster man kan behandla som en privat ägd slav som ska visa markägaren undergivenhet.

— Och Svenska Staten med Brå i ledningen (2010+) har blivit expert på myndigheten att avliva levande — för tillfället att få visa en allt mer omdömeslös, ansvarslös och fattningslös befolkning vem det är som bestämmer.

 

 

SVENSKA STATENS utomordentligt BEVISBARA överKOMPETENTA LÄNSSTYRANDE NATURINRÄTTNINGAR MED 100 — max — NATURKUNSKAPER HAR TYDLIGT BEVISBART ENBART INTRESSE AV ATT SJÄLVA FRAMSTÅ SOM UNIVERSUMS HERRAR MED STATSFRÖJDENS MOTORSÅGSENGAGEMANG FÖR ATT DESIGNA DEN EGNA FÖRNÄMA IDÉN OCH UPPFATTNINGEN OM INTELLIGENSENS FRÄMSTA FÖRETRÄDEN. DESSA FULLMATADE GENIÄSS bryr sig helt säkert 100 bevisbart ALLDELES FULLSTÄNDIGT BEVISBART FULLKOMLIGT I HÄLSOGRUNDERNA MED ALLA HARMONIBEVIS SOM NATUREN UTVECKLAT: NERSÅGNING — I SAMMA TAKT SOM NATUREN FÖRSÖKER ÅTERSTÄLLA OCH HELA. FÖRSÖK IGEN:

grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen

Sveriges Allmänna Teknikförklaring

TRYGGHET OCH SÄKERHET (SPP2020) SKAPAS GENOM ATT TVINGA BEFOLKNINGEN ATT BETALA KOSTNADERNA FÖR ATT AVLIVA LEVANDE KLOROFYLL- OCH AMINOSYRAPRODUCENTER FÖR ATT STÄVJA SAMHÄLLETS VÄXANDE TRYGGHETSPROBLEM MED MYNDIGHETERNAS MOTTO: LYDNAD OCH BESTRAFFNING.

Kunskap med undervisning existerar inte. Majoritetsbeslut, gillapoäng och flest handuppräckningar bestämmer allt i avskilda styrelserum, generellt kallat DEMOKRATISKA BESLUT.

 

MELLANSVERIGE Oktober2020 — som ovan i olika regioner: Hittar Svensk Administrativ Rättsutövning inget kaos, uppfinner man ett: skräckväldet Sverige: »det ska inte va nåra jävla blomjävlar här»:

 

KAN INTE DEN — SVENSK STATSADMINISTRATION — BYGGA SAMHÄLLET PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT, DET ÄR HELT OMÖJLIGT ENLIGT BEVEKELSEGRUNDERNA?

— TILL EXEMPEL GENOM ATT BÖRJA BEDRIVA KRAFTFULLA KAMPANJER FÖR GRUNDLÄGGANDE FOLKLIGT BEGREPP OM UNIVERSELLA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER — särskilt inom populationen riksdagsfolk — ISTÄLLET FÖR ATT BYGGA FYSISKA VÄGGUPP, INRÄTTA FARTKAMEROR MED AUTOBROMS, autohjärna:

KUNSKAP OCH UNDERVISNING. INTE LYDNAD OCH BESTRAFFNING. Bevisligt Naturmördande statsmiffon. Noll strävan efter naturinsikt.

 

Simard2012vad många människor har förstått redan från femårsåldern:

— I NATURLIG VÄXTLIGHET SAMVERKAR ALLA TRÄD OCH VÄXTER I ETT GEMENSAMT ROTSYSTEM MED UTBYTEN OCH NÄRINGSTRANSPORTER. Harmonibevis som staten krossar — in till atomen.

— ÄR MAN PÅ, TAFSAR OCH SÅGAR I NÅGON STÖRRE UTSTRÄCKNING PÅ LEVANDE — OAKTAT VILKEN TYP AV LEVANDE — ÄR EFFEKTEN OFRÅNKOMLIGT OBÖNHÖRLIGT DENSAMMA

   EN RESULTERANDE LIVSFÖRSVAGNING.

— Men Sveriges Statsanställda kanske går bättre med ett ben, och ser bättre med ett öga, mer jobb med en arm?

   Säg.

 

— OCH DET BEGRIPER INTE DEN, SVERIGE, STATSFÖRVALTNINGENS ANSVARIGA I UMGÄNGET MED NATUR?

Sluta tafsa, peta, greja, TA på Henne. LÅT HENNE VARA IFRED. LEV MED HENNE. INTE PÅ HENNE. UTVECKLA SAMHÄLLET I HENNES RESPEKT. INTE I HENNES BESPOTTANDE FÖRAKT. BRÅ+ — SVERIGES I SÄRKLASS MEST bevisbart DJUPKORKADE INSTANS OCH INRÄTTNING OM UPPGIFTEN GÄLLER BROTTSFÖREBYGGANDE: INRÄTTNINGEN VRÄKER UT INCITAMENTEN ENBART FÖR ATT SJÄLV FRAMSTÅ SOM AUKTORITÄR BESTÄMMARE ÖVER UNIVERSUM — totalt helt fullkomligt fullständigt utan minsta insikt.

— Lyft ut den, omgående och ordningen ökar. Rätta gärna om fel.

— Det är inte intelligensen det är fel på. BEVEKELSEGRUNDEN

grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen

FÖR ATT ANVÄNDA DEN däremot är väl bevisbart mindre utvecklad.

— Noll närvaro. Noll representation. Noll naturinsikt. Max Auktoritet. Det värsta, sämsta, mest grisiga av allt.

 

VAR FINNS VETTET I SVENSK STATSADMINISTRATION?

— Ge oss något enda konkret exempel. Visa. Berätta. Klargör.

— Det vore ytterst glädjande att få se och höra ANNAT än skäl för att fortsätta naturmördandet.

 

 

 

StatMotNatur: Del 2 — Del 1

 

Västvärldens exploderande våldssamhällen — Rättstäkandet i Sverige, Skolexempel 0-2020

HUR HAR DET BLIVIT HÄR?

VÄSTERLANDETS HISTORIA UNDER DE NÄRMASTE 2000 ÅREN — rättsbegreppens framväxt, begrepp om myndighet och bestämmande auktoritet

———————————————

Grunderna i Västerlandets moraluppfattning ¦ Kort Genomgång ¦ EuropaPistolen — med Kant, Hegel och Boström ¦ KRISTENDOMENS HISTORIA i sammanställd tidslinje

Ena delen:

 

STAT OCH KYRKA utvecklas tillsammans genom kristendomen (Paulus citeras frekvent):

   STATEN utvecklar sitt auktoritetstänkande på den kristna bibelföreställningens grund;

   Sverige (2000+): STATEN SKILJER SIG FRÅN KYRKAN — men lämnar inte tillbaka den kristna/Paulska bibelföreställningens auktoritetsbegrepp;

   STATEN behåller den kristna/Paulska föreställningens rent moraliska auktoritära essens, men har i övrigt ingen uttalad biblisk bevekelsegrund;

   STATEN tar med andra ord »lagen i egna händer» — och blir med den handlingen något alldeles särskilt extra garanterat ordinärt.

 

— Det hade varit bättre för den om den stannat kvar.

— Varför säger du så?

— Hur tycker du själv att det ser ut:

 

   Om den enda existerade förklaring som finns till en viss lagförfattning är MAJORITETSBESLUT, vilken innebörd ska då ges termen, begreppet och ordet FÖRSTÅND?

 

   ”Förstånd är att lyda överhetens beslut”.

   Det enda den församlingen har kvar är ett frasmässigt upprepat historiskt nedärvt ordförråd på en bank av begripligheter som ständigt befinner sig i ett tillstånd av inflation.

— Om  inte det samhället får avancerad hjälp, är det kört.

 

HÄR FRAMTRÄDER DEN VERKLIGA ELITEN, HÖR BARA:

”I riksdagsbeslut om separation från svenska staten 2000 lagstadgas kyrkan som rikstäckande evangeliskt-luthersk folkkyrka.”,

WIKIPEDIA, SVENSKA KYRKAN 23Okt2020

   riksdagsbeslut — flest handuppräckningar: gillapoäng — fascismens högsäte

   lagstadgas — notera ordet: lag

   kyrkan

   folkkyrka

— Med exakt vilken andlig spirituell djupinnebörd då?

   Majoritetsbeslut.

   ”Förståndsresonemang får inte förekomma”.

   Finns över huvud taget ordet IGENKÄNNANDE (av den inneboende värdigheten) med i utskottens utredningsarbeten? Visa. Berätta. Exemplifiera.

   Sverige, Sverige, Sverige.

 

Statsauktoritetens religiösa urkund som en ”Guds Tjänare” — löfte från Paulus runt år 50 — som genom ”överheten bär icke svärdet förgäves” ska tukta den underlydande befolkningen till lydnad och fruktan för ”överheten”:

— Vad vi vet: det finns ingen annan historisk grund att peka på än den: Det historiskt välbekanta världsliga furstliga löpandet efter makt och myndighet.

 

 

Föreställningen om en absolut bestämmande beslutande myndighet som grundas på olika typer och former av samstämmighet, enhällighet, lokala eller regionala majoritetsbeslut

INOM UNIVERSUMS DOMÄNER

existerar inte:

— Det finns ingenting sådant.

 

   Man iakttar gravitation, elektricitet — och människorätt: kemiskt-fysiskt naturligt bevisande hälsogrunder.

   Eller så packar man ihop sitt och säger adjö.

 

Så: Varifrån har föreställning kommit om ett MÄNSKLIGT absolut auktoritativt bestämmande?

   Västerlandets närmast 2000-åriga historia. Det finns ingen annan urgrund att välja på:

 

 

— »Var och en vare undergiven den överhet han har över sig. Ty, det är en ordning instiftad av Herren Gud. Och den som sätter sig upp mot det drar på sig Guds Vrede. För Överheten är en Herrens Tjänare insatt av Herren Gud för att hålla de ogudaktiga i schack. Ty, överheten bär icke svärdet förgäves.». Vad är det?

———————————————

Nya Testamentet — Rom. 13:1-4 — Paulus berömda historiska lydnadslära år 0+ som tacksamt mottogs av statsmakternas auktoritära furstliga ordonnanser .. ¦

 

Västerlandets statligt administrerande inrättningar, deras populära gillande av Paulus Lydnadslära:

   rättsbegreppet;

   föreställningar om lagar och ordningar

— SOM SKA FÖRRÄTTAS AV EN EN MÄNSKLIGT INRÄTTAD AUKTORITATIV ÖVERHET:

   Kina — med Sverige som närmast associerad i »Universella Förståndsmaktens Pedagogik»; »JaKlubben».

   Närmast, globalt. Inte direkt från Paulus där. Men stöpt i samma förträffliga kanaler av outgrundligt gudomligt högtstående bevekelsegrunder.

 

Jämför originalet — som i synnerhet den kristna allmänheten med prästerskapet i spetsen fullkomligt totalt tycks skita i (Paulus citeras flitigt, aldrig Jesusmannens utsagor) — som vi känner det, med den här benämnda Jesusmannen:

— ”Gå bort Satan. Ty det är skrivet, Herren allena ska du tillbedja, och honom allena ska du tjäna”. Jämför BRÅ.

 

SVERIGES DOMSTOLAR

   150 år av dödspsykningar mot våldsvägrare, människor som inget ont har gjort, människor med garanterat noll hotbild:

— ”Eftersom du inte gjort bättring sen förra gången, blir det dubbelt så långt straff den här gången”. Sverige.

 

Bättring.

Straff.

 

LYDNAD OCH BESTRAFFNING med

   idéer om absolut universellt auktoritativt bemyndigande och bestämmande.

— Sedan Staten skildes från Kyrkan (2000+),

   lämnade Staten tillbaka det gudomligt erhållna

   särskilt historiskt intygande förståndsmandatet till kyrkan då också, eller?

 

Jamenar, när man lånat och lämnar tillbaka boken

räcker det om man överlämnar själva bokomslaget, titeln och det.

— Befolkningen utvecklar en kollektiv moral som man bara finner på ett enda ställe:

   rätta om fel: noll ansvar.

 

StamNat: StatMotNatur

 

 

 

— Nänä. Icke sa Nicke. Man behöll den Paulska Jesus Certifierade Satanistiska avarten för att kunna fortsätta sitt förträffliga Verk.

   Där står vi nu i världen 2020.

   Finns det någon här som vill anföra synpunkter? Dementier, kanske?

 

Föreställningen om absolut bestämmande har bara en känd relaterbar hemvist, rätta gärna om fel:

 

   egensinnigt våldsälskande med den korrekta iakttagelsen, att burar man in och sätter munkavle på bovarna blir det tyst för tillfället. Ett tag.

   Sedan kommer mullret. Om och om och om igen.

   Våldet älskar att breda ut sig, ta tag i alla olika parter, polarisera dem mot varandra, skapa trätor, ovänskap, arglistigheter, krig, osämja — och mera våld.

   Den som lockas in i den turbulensen får det svårt att komma ur.

Beslut utom igenkännandet av den inneboende värdigheten har ingen representation i ett människorättsligt demokratiskt samhälle. Inget enda. Återstår: fascism, nazism, satanism, diktatur. Allt vad fanstyg heter.

 

 

STATEN I MODERN MENING ÄR KÖRD.

— Fullkomligt fullständigt totalt 100% besegrad av Naturen. Den man trodde inte betydde något. Den man trodde var helt menlös. Staten:

— »Universum besjälades först med våran tillkomst, främst 1800+ — här är det vi som bestämer nu SÖDDÖ».

 

Andra delen:

UPPSVINGET FÖR TEKNISK UTVECKLING SÄRSKILT FRÅN ØRSTEDTS UPPTÄCKT AV SAMBANDET MELLAN ELEKTRICITET OCH MAGNETISM 1820 markerar hela uppstarten:

— Instrumentmekaniken med utveckling av matematisk fysik och experimentalfysik, instrumentverkstäder och industriell maskinproduktion inbegriper och innefattar — men inte i någon som helst beroendeställning — AFFÄRSRÖRELSER. Affärsrörelserna hakade bara på.

— Utvecklingen SKULLE ha tagit samma väg om ENBART kunskapsintresset hade fått styra: samarbete, familjeanda.

— Istället (1900+ särskilt) börjar affärsintressen I SIG att armbåga sig fram och till slut — som i våra tider — börja kaxa, skrävla och hävda att »utveckling handlar om» INVESTERINGAR — när alla redan har sett historiens rent tekniska bevis — Jorden är rund:

— NATURINBLICKEN — fysiken, matematiken, experimentalfysiken — styr samhällsutvecklingen. Det finns inga undantag. Alla samhällen utan undantag stagnerar i utveckling, sammanhållning och organisation i samma takt som naturkunskaperna upphör att vara intressanta: marknaderna, deras utbud av varor: handeln — inte med pengar — utan med begärligheten i varornas funktionella värde. Pengar i sig utan underliggande funktionsvärden är inget annat än sand.

 

 

 

FORTSATT svenskt NATURMORD 2020:

 

 

29Aug2020

Berörda: SVERIGES STAT OCH DESS KOMMUNER,

SVERIGES ADMINISTRATIVA ORGANISATION, rätta om fel (2010+):

SVERIGES RIKSDAG, FOLK OCH REGERING — är det vad DEN försöker säga ?

:

— »Vi kan inte leva — utvecklas — tillsammans med växtlighet».

— »Vi kan omöjligen utvecklas tillsammans med naturen som en vän:

— vi ser — bemöter och hanterar — natur som en fiende som måste övervakas, slås ner».

— »Det är omöjligt för oss att se naturen som en vän».

Statsmakten utövar sitt skräckvälde — under underförstått principiella bestraffningshot för den som vägrar medverka:

   Befolkningen påtvingas ett kollektivt utvecklande/statligt främjat sinnessjukt syn och handlingssätt

— med konkreta exempel:

 

 

 Jordens inneboende BioTOP bevisar Elaka Staten ..

STATENS FORTSATTA NATURMORD I MERA DETALJERAD BEVISNING

FriskLuft:

 

Ovårdat, vandaliserat, misskött, vanskött, vanvårdat, omdömeslöst, ansvarslöst — ett vanvettigt pågående underhållande naturmord benämnt skötsel.

— Kan inte bygga samhället utan att tafsa på Henne, peta på Henne, Ta på Henne, kan inte låta Henne vara ifred, totalt komplett omöjligt. Noll samverkan.

— Våldtäktens Statligt Utvecklade Kultur. Ger de ansvariga befattningshavarna oerhörda auktoritära bestämmande mentalkickar. Säg det: Du har fel. Visa.

 

STATENS FORTSATTA NATURMORD I inledande DETALJERAD BEVISNING

Mauna Loa Bevisets NORM från 1812 med 284ppmvCO2 bekräftas av 5 samhörande kvantitativa biotopiskt kommunicerande områden och proportioner genom

   Jordfysikens eget kvantitativa materieinnehåll i atmosfär och litosfär, här myntat MaunaLoaNORM-1470.

— Den resultatbilden visar och bevisar

— tydligen helt utom statens moderna akademiska vetskap: FN/IPCC —

   en INOM ETABLERAD AKADEMI ICKE NOTERAD

   mänsklighetens biologiskt och intellektuellt naturliga utvecklingsbas

   utan inblandning från utomstående.

— Vi ska försöka återkomma till just den detaljen mera ingående längre fram.

 

Det finns en perfekt naturligt grundad NATURPREFERENS;

   tydligen — bevisbart i varje vägande atoms detalj — helt utom den etablerade akademins vetskap.

 

Det finns en NATURSKOG för optimal biologisk hälsa och utveckling för allt liv på Jorden,

   som staten våldför sig på i hejdlöst affärsraljerande raseri utan minsta inblick i naturgrunderna,

   med följd 1800+ i att proportionerna under de påföljande 200 åren fram till hit nu Aug2020

   märkbart har förändrats;

 

STATENS ATTACK PÅ NATURSKOGEN HAR MEDFÖRT ÄNDRADE BIOKEMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BLAD&BARR ATT FABRICERA KLOROFYLL OCH AMINOSYRA — VÅR FYSIOLOGISKA LIVBAS.

 

— Och ingen mänsklig makt eller kraft finns som kan återställa naturskogen — människans och djurens naturliga hälsogrunder — utom den enda som staten vägrar gå med på:

   sluta såga levande klorofyll och aminosyraproducenter;

   sluta leka herre över naturen;

   sluta uppför sig som en myndighet i universum.

 

Staten, enbart genom sin nitiska idé om absolut bestämmande myndighet och auktoritet — små interna sektioner och styrelser och deras majoritetsbeslut — har infört — åsamkat, utan sådan proklamation eller särskild avsikt — ett in till atomen detaljerat bevisbart biologiskt brott i Jordbiosfären.

 

 

— Vaffö ärä ingen annan som ..

— Men NÅNFLER måstJUha ..

 

— Är det ditt naturvetenskapligt sakligt grundade argument i ämnet? Du får gärna berätta och undervisa oss okunniga om nymodigheten i den metoden i så fall. Varsågod.

 

Ämnesområdet ligger helt utanför den etablerade akademins forskningsintresse;

Ämnesområdet är helt okänt i moderna kvarter.

Ämnesområdet utklassar allt vad SLUMP OCH URVAL heter och ställer fram

   en 100% ändamålsenlig detaljerat bevisbar Jordfysisk biotop (”område med samma natur”) — in till atomen.

— Så länge man är ovetande om »den dolda bergdörren som ledde in till skattkammaren» kan man alltid hänvisa till »det vet ingen något om» och »det har vi inte hört något om».

— Skulle NI ha gjort det då, menar du — HÖRT något?

— I så fall vore det här inlägget säkert helt och hållet både korkat och definitivt kört.

— Kom till saken.

— Jag drar ut på det här hur länge jag vill, och lägger fram det när jag vill. Var det något annat du hade på hjärtat sa du? Ingen tvingar dig att läsa.

 

 

 

 

Medan Naturen/Jorden bevisar ett sammanhängande 1470 (1460-1475, en spridning på 0.3284°C inom intervallet 20.7659-21.0943 °C) insisterar IPCC/FN nu 2020 på ett 1257¦1011

   i fortsatt avtagande med fortsatt sågning av levande;

   havsbiologin berörs inte eftersom skogssällskapen FN/IPCC/SVERIGE+, än så länge, inskränker affärsrörelsens systematiska naturmord på levande klorofyll- och aminosyraproducenter till landbaserat.

— Avskogningen — också i bevis — står för totalt (1275-värdet år 2020) 37% i den siffrans ändring sedan 1812.

 

Ämnesområdet ligger helt utanför den etablerade akademins forskningsintresse;

Ämnesområdet är helt okänt i moderna kvarter.

 

DEN BIOLOGISKA UTVECKLINGSPREFERENSEN

— som alltså staten ansvarar för med dess moderna akademier och lärostolar och deras totala lärosystem med meriter, utbildning och jobbreferenser —

   HAR ALLVARLIGT ÄNDRATS PÅ STATENS FÖRTRÄFFLIGT KUNNANDE AKADEMISKA KREDIT:

 

Ämnesområdet ligger helt utanför den etablerade akademins forskningsintresse;

Ämnesområdet är helt okänt i moderna kvarter.

— Växtsyre och allmänt Jordsyre är två skilda fysikdomäner[‡]:

— Staten våldför sig — bevisligt in till varje enskild Jordatom — på både naturrätt och människorätt.

 

   absolut bestämmande auktoritet genom majoritetsbeslut, med

   små avgränsade sektioner och styrelser runt om i samhället, som bestämmer vad som gäller, med

   opponenter som drivs ut, slås ner, missaktas och misshandlas, diskrimineras, förebrås och utesluts

— enbart på grund av en obekväm opposition med adresserande tillmälen av typen ”du kör med det där förbannade människovärdet”, Sveriges Domstolar med associerade i gott minne.

 

 

STATEN VÅLDFÖR SIG BEVISLIGT PÅ NATUREN

Den utnyttjas helt öppet för avlivning och direkt sinnessjuk missaktning typ ”tät skrämmande grönska med enda återstående beskrivbart syfte att understryka den egna absoluta bestämmande myndighetens totala auktoritet — inte ett ord till erinran om människorätt (K8 UDHR10Dec1948 — ”varje individ och varje organ i samhället.. oförtrutet ..”) — en statligt administrerande och omdömesbevisande svinaktighet och grisaktighet utan varje här känt kulturellt motstycke:

— Man antastar inte LIV i allra största synnerhet inte ett oskyldigt liv för att ett samhälle brottas med socio-mentalt djupgående problem.

— Man bedriver kampanjer för att återställa det BORTFALL som är orsaken till förödelsen:

Upplysning om och i människorätt (K1 UDHR10Dec1948: erkännandet/igenkännandet ”.. recognition ..”: erinrandet).

 

— Inte Staten heller:

   STATEN tvingar -- FOSTRAR -- människor att genomleva ett skriande starkt naturförnedrande vardagsupplevande.

   STATEN kan inte bygga samhället utan att tafsa, våldta, misshandla och visa tydligt förakt för natur: 2010+.

   STATEN utnyttjar naturen -- fostrar befolkningen -- för att utöva skräckvälde genom absolut auktoritärt bestämmande.

   STATEN bekämpar vad den kallar för brottslighet-otrygghet genom att attackera klorofyll- och aminosyraproducenter.

   Inte ett endaste ord om människorätt: "grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen". Nada. Noll. End. Finito.

 

— Ska det här föreställa (Aug2020) ett samhällsbygge som tar seriöst på respekt för grundläggande universella mänskliga rättigheter?

   Under inga som helst omständigheter. Nej. Det vi ser är ett veritabelt växande auktoritativt skräckvälde

— som bara kommer allt närmare ett direkt fingrande på Avtryckaren:

   lydnad och bestraffning, Kina-auktoritetens klassiska sätt. Sverige: nationell lojalitet och solidaritet med de bestämmande: nazism.

 

 

   Samhällen, inrättningar, stater, nationer som inte utvecklar igenkännandet av den inneboende värdigheten

— i varje fråga, tanke, spörsmål, idé, framställning, yttrande, menande, påpekande, hävdande, föreställande, tänkande

— är=blir också obönhörligt oåterkalleligt in till sista atomens bevisliga prick samhällen som utvecklar ICKE-igenkännande av den inneboende värdigheten:

ICKE-”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”, K1 UDHR10Dec1948: icke-frihet, icke-rättvisa, icke-fred:

 

   inlåsning, övervakning:

  åberopade skäl för att införa skräckvälden. Sverige Aug2020. Noll medial kritik.

— Varje tanke, åberopande, framställning, åsikt, uppfattning.

   beslut utom igenkännandet definierar utövande förtryck:

 

   HÄVD utom igenkännandet — definierar förtryck.

 

   Det är SÅ BEVISLIGT I VARJE DETALJ våldet och otryggheten växer, breder ut sig, sväller.

   BRÅ. LS. TF .. Hyres Gäst Föreningen .. Hyresvärdarna .. Domstolarna .. Polisen .. RÅ .. JK .. JO ..

— Alla hjälps åt för att BEVARA DET FÖRTRÄFFLIGA SAMARBETE SOM ANSVARAR FÖR FÖRÖDELSEN.

Hyresgästföreningen i Sveriges Historia: ”X umgås ju inte med oss, och då kan ju inte vi ha X här”.

   Sveriges Domstolars goda minne.

— Säg det:

— Du har FEL.

   Visa.

SverigeEXEMPEL:

RIKSÅKLAGAREN I FÖRSVARSTAL FÖR ATT ÅKLAGARÄMBETET ALDRIG TOG DEL AV OFFRETS MENING OCH SANNINGSBERÄTTELSE — framkommer långt i efterhand:

— ”Han kunde inte läsa det”.

 

Tidningstryck. Vad ”kunde han inte läsa”?

Vi fick aldrig veta det — i det aktuella fallet. Riksåklagaren har ingen redovisningsskyldighet.

Den berörda åklagarmyndigheten svarar inte enskilda som befinner sig i minoritet mot allmänhetens ”du kör med det där förbannade människovärdet” och hyresvärdarnas allmänna domstolsgillande utsago ”se till att anpassa dig efter de här människorna” med ”upphör ej dessa skrivelser från dig omgående kommer din hyresrätt att förverkas” — med Sveriges Domstolars gillande att också densamma hyresvärden får uppträda som arbetsledare över ordningspolisen i offrets avhysning. KinaSverigeNo1.

— Ge oss tillfälle att få betala tillbaka gästfriheten, Sveriges Domstolar: RÅ, JK, JO, Europadomstolen.

   Jättefint.

 

Styrelsesammanträde, jämför:

— Ett förslag kommer upp som INTE ansluter:

   Det avfärdas direkt. Det tas aldrig ens upp. Det behandlas aldrig — utom som ett djuprelaterat exempel på hur man INTE gör — eller hur man gör för att garanterat åsamka maximal förstörelse och förödelse.

 

   Mänskligheten Jorden Aug2020 hålls bevisligt

enligt Jordfysikens egen kvantitativt utomordentligt tydligt bevisbara MaunaLoaNORM-1470

instängd i något som verkligen liknar ett slaverisamhälle — inuti:

   samhällsstrukturen 1800+ — rätta gärna om fel — BYGGER på att tvinga befolkningen ATT

   medverka — bekosta, betala för — i den fortsatta naturförstörelsen:

— Myndigheternas utövande myndighet i meningen att vara bestämmande auktoritet ÖVER naturinnehållet: arbetsförmedling: befolkningen ska lyda/tjäna staten.

— Säg att det är FEL. KinaSverigeNo1. ”Är man frisk ska man arbeta”.

 

 

— ”MaunaLoaNORM-1470” .. What’sUp?

— Finns det någon mera kort version av vad som menas med ”MaunaLoaNORM-1470”?

— Absolut:

 

 

   Inledande kortare sammanfattning (»KRISinledningen»).

   JORDFYSIKENS EGNA KVANTITETER bevisar att FN/IPCC-samfundet beskriver biologin grundligt fel:

Bevekelsegrunderna inom FN-inrättningen antydde aldrig tanken om vikten av en sådan undersökning:

— Det fattas detaljer i den moderna akademins/IPCC:s framställningssätt, men man struntar i dessa och uppfinner eget i stället — jämför särskilt Syre2000A:

   Växtsyre och Jordsyre (VoJ) som två skilda inbördes oberoende (Bio6) fysikdomäner bevisas särskilt i BioEK1 och BioEK5¦2:

— Jordfysikens AtmosBioLitos kvantiteter uppvisar fasta domäner (BioEK1-8) med inbördes samhörande relationsvärden samstämmigt med växtvärldens optimalt vatteninlösta växtkol (BioEK4Tabell).

   Och man undrar varför i himmelens namn inte människor i det etablerade (1800+) har intresserat sig för den typen: sammanställa redan kända (under 1900-talet) kvantitetsdata.

— Bara en brist på bevekelsegrunder för att studera naturharmonierna kan förklara det obefintliga intresset.

   Internationella FN/IPCC-samfundets kosmologiska idéer utraderas fullständigt: MaunaLoaFotosyntesen och MaunaLoaSD-Transporten ger en 100%-ig förklaring inkluderat orsaken varför IPCC-samfundet missade pårampen.

   Det redan framhållna MaunaLoaBeviset — helt okänt inom etablerade korridorer och som dessutom inte heller får finnas inom IPCC eftersom det raserar hela den inrättningens kosmologiskt mödosamt ihopsnickrade existensidé — bekräftas, verifieras, och bevisas av Jordfysikens egna kvantitativa mängder och deras relationer tillsammans med biokemins elementära grundrelationer (Lower et al., 1999) i och av de (främsta) 5 bevisande kvantiteterna BioEK1-5.

   Jordfysikens primära bildningshistoria med atmosfärens och litosfärens ämnen inkluderat alla övriga himlakroppars ytbildningskomplex enligt TNED-kosmologins anvisningar får sin som det får förstås fulla förklaring i

ISVERSIONEN med METEORITBEVISEN.

———————————————

MLN147 ¦ KSinled ¦ MaunaLoaFotosyntesen ¦ ML-SD-Transporter ¦ MaunaLoaBeviset ¦ BioEK1-5 ¦ ISVERSIONEN ¦ METEORITBEVISEN ¦

 

 

— Modern akademi 1800+ går i graven. Absolut ytterst gärna rätta om fel.

 

PandemiBegreppet:

— Bara ett utopiskt önsketänkande ..?

IPCC lägger ner .. FN omstruktureras .. avskogningen upphör .. mänskligheten återfår Livet ..

— Oerhört stark teknisk utveckling uppträder ..

— Frekvensen trafikolyckor avtar drastiskt .. genom att Staten äntligen tar sitt ansvar och förnuft till fånga och börjar rensa ut attityder och mentaliteter ur trafiken, inkluderat bilfabrikanternas idéer om teknisk utveckling, som inte har där att göra .. autohjärna ..

— Hur F-N kan du sätta ihop en sån J-A smörja, att ens komma på tanken att sätta sån SKIT på PRÄNT ..

— Tycker du själv att det ser ut som att det finns så mycket annat KVAR att välja på? Visa. Berätta. Säg, gärna. Upplys oss mindre bemedlade.

 

 

20Jul2020:

— För allra första gången i den här domänens internethistoria har en webbsida upphittats som — självständigt — förefaller uppvisa samma anda som den i Universums Historia. Nämligen i ämnet STATEN och NATUREN. Dessutom MED en (till synes, är det bäst att tillägga: inställsamma typer har en tendens i slutänden ATT vissa huggtänder: »Erövringen» bombas ut när man minst anar det) positiv attityd till begreppet Affärer och Marknad:

 

COVID AND DEFORESTATION 6Jul2020:

14 Apr 2020 ¦ Marie Quinney ¦ Specialist, Nature Action Agenda, World Economic Forum

https://www.weforum.org/agenda/2020/04/covid-19-nature-deforestation-recovery/

:

” •   The COVID-19 pandemic is a stark reminder of our dysfunctional relationship with nature.

      Studies show deforestation and loss of wildlife cause increases in infectious diseases.”,

:

” This pandemic is also a stark reminder of our dysfunctional relationship with nature. The current economic system has put great pressure on the natural environment, and the unfolding pandemic has shone a light on the domino effect that is triggered when one element in this interconnected system is destabilised.”,

:

We have lost 60% of all wildlife in the last 50 years, while the number of new infectious diseases has quadrupled in the last 60 years.”,

” It is no coincidence that the destruction of ecosystems has coincided with a sharp increase in such diseases.”,

” Nature should be part of the solution”.

Global Pandemics Begin 2020+? Convince me I’m wrong.

 

 

 

I would sharpen this excellent say, so:

— Nature IS always a part of the solution. Absolutely.

   Namely so:

   if WHEN we don’t adapt, we pack our things and leave.

— Gravitation and electricity govern our body chemistry on natural foundations:

   if we cut, she heals.

— Stupid enough to ignore the warning signals, we suffer a »proportional education».

   I think it is spelled natural education: nature’s own defense against StupidMe.

   So to speak. Tough branch. But an honest an fair one.

   Cure:

— Suggestions that obviously don’t connect, are dismissed directly.

   All governments. All parliaments. All gathering. All community. All intercourse whatever: respect.

   No force. No violence: natural defense and joy only. (I think it is spelled Woman [»WOWman»]).

   (That sounds like Buddhist KangFu-stuff). Swedish version (up to around year 1800):

 

 

Compiled edition Aug2020 — trying to explain the situation: - - - - - - - - - - - - -  = förbänning/förmultning ¦ burning/decaying:

varje ytterligare avlivad klorofyll och aminosyraproducent endast förvärrar situationen ytterligare:

:

 

Each additional bald-cut only worsens the already deprived situation. If Nature is not allowed to do her work, nothing else will answer either. Stop The Machine. Turn it off.

Replace profit with cooperation — on nature’s own conditions: suggestions that don’t connect, are immediately disregarded. They don’t belong here. Ever. Expose them. Define them. Kill’em. Shred’em. — What if we don’t know? Get it out then: ”I don’t know”. Unless we know, we don’t take commitments. We wait — research — until.

— BUSINESS, enterprise, is to be on Nature’s conditions. Not nature on the business’. If that still happens — look around and see for yourself.

 

 

Staten — bevisligt i detaljer — missköter sig i samvaron med naturen — utnyttjar den som en hallick utnyttjar ett väl sett och mycket (outsägligt) uppskattat s.k. fnask för att mjölka ur henne så mycket kosing som möjligt:

— Säg det, staten, ”Du har fel”.

— EXEMPEL: Sveriges dödspsykningar mot våldsvägrare under 150 år (FOLK FASCIST SVERIGE 2015), Europas berömda historia 1800+ (EUROPAPISTOLEN), människor som garanterat representerar NOLL hotbild i alla typer av mänskliga umgängen. De har drivits ut, behånats, trakasserats, diskriminerats, misshandlats, frihetsberövats, systematiskt upprepat. Och hur ser det ut i övrigt, runt om i den nejden? Säg igen. Visa. Berätta. Jättefint.

 

StaMiSIS: Herrebilden:

STATEN MISSKÖTER SIG I SAMVARON MED NATUREN — tvingar befolkningen att betala det påtvingade naturmordet, bekosta dess fortlöpande ..

 

Bildexempel på statens skriande vanvård av natur:

Se även exempel i TräddödAvverkningskanter

Beslut har ingen myndighet över Naturen: ingen rätt, inget mandat, ingen auktoritet.

STATEN Domstolarna FRAMHÅLLER EGEN beslutande ÖVERHET ÖVER MÄNNISKORÄTTEN:

 

 

Staten missköter sig i samvaron med naturen; förleder befolkningen att medverka i/betala kostnaderna för naturmorden

Grundbevisning MLN1470 med biologiska detaljer i sammanhang, exempel, bevis och beskrivning (StatIPCC).

 

STATEN BEDRIVER ETT GLOBALT OMFATTANDE SKRIANDE UPPENBART NATURSVEK

 

Rätta gärna om fel.

 

 

 

StatIPCC, Del 1: 4Apr2020    Del2  ¦  Grundbevisen i sammanställning: JatmO ¦ StaMiSIS ¦

 

TYDLIGEN HELT ÖVER HUVUDET PÅ ETABLERAD AKADEMI: FN/IPCC/SVERIGE+:

———————————————————————————————————————

ATOMVIKTERNA i klorofyll och aminosyror HAR ÄNDRATS

 

— på grund av en långt gången 200 årig avskogning med följder som helt går över huvudet på ansvaret;

   havsbiomassan berörs inte i komplexet

— eftersom skogssällskapen inte, ännu vad vi vet, också avlivar havets levande producenter av klorofyll och aminosyra — proteingrunderna vi lever av;

   attackerna är ännu så länge begränsade till markbiomassans levande bestånd: Blad&Barr.

 

NaturMEDICINSKT BEVISBAR GRUNDBIOLOGI:

GRUNDBEVISEN I SAMMANSTÄLLD GENOMGÅNG

4Apr2020

JORDFYSIKENS EGNA REDAN VÄL KÄNDA MEN TYDLIGEN INTE TIDIGARE KÄNDA SAMMANSTÄLLDA KVANTITETER OCH DERAS RELATIONER TRÄDER FRAM OCH CERTIFIERAR MAUNA LOA BEVISET — DET FINNS AV BIOLOGISK FYSISK PRINCIP EN OFÖRSTÖRBAR NATURSKOG en inneboende fysikcertifierad harmonibefrämjande ordning som kan vandaliseras men aldrig utplånas — MED VIDARE YTTERLIGARE FLERA STYRKANDE OCH BEVISANDE SAMHÖRIGHETER SOM FULLSTÄNDIGT FULLKOMLIGT UTPLÅNAR DEN MODERNA AKADEMINS KOSMOLOGISKA ALLMÄNNA FÖRESTÄLLNINGSSÄTT, SPECIELLT BETRÄFFANDE BEGREPPEN SLUMP, URVAL OCH ALLMÄN MENINGSLÖSHET — DEN MODERNA AKADEMINS 1800+ FÖRNÄMSTA SLAGSKEPP (”sanningens bortgång”).

— Ämnet avspeglar ren matematisk instrumentellt mätande experimentalfysik och dito forskningsresultat.

HUR STATENS — IPCC Del2 — PRAKTISKA

Hur statens uppfattning 1800+ om SKOGSVÅRD — skötsel — KAN FÖRSTÅS FRAMMANA

att naturens krafter börjar bedriva utrotningskrig mot en inrättning som systematiskt utför attacker

mot en biologiskt-fysiskt formad universell hälsogrund utan minsta insikt

KRAFTER VANDALISERAR HÄLSOGRUNDERNA Del1

 

 

VAD GÅR KRITIKEN UT PÅ, KONKRET?

— ATT HUR MAN ÄN VÄNDER OCH VRIDER PÅ DEN SKRIVANDE PENNANS SPETS, DET INTE FINNS NÅGON SÅ KORKAD ATT DEN BÖRJAR ANGRIPA DET EGNA FÖRNUFTET.

— Varfördå?

— DÄRFÖR ATT DEN ENDA KOSMISKT MÖJLIGA EXISTENS SOM ÄR TILLRÄCKLIGT KORKAD FÖR ATT KOMMA PÅ TANKEN ATT ENS FÖRSÖKA OCKSÅ ÄR BEROENDE AV BLAD&BARR SOM FABRICERAR OCH PRODUCERAR KLOROFYLL OCH AMINOSYRA, DET SOM KROPPEN MÅSTE HA FÖR ATT ÖVERLEVA: kärleken till livet.

 

Kärleken till Livet — »sånt där SKIT». En del har förmågan att bevisa Naturen särskilt djupsinnigt intresse.

 

 

 

Ello:

 

StatsAdministrationernas naturAnsvar Jul2020:

KLOROFYLLÄMNEN OCH AMINOSYROR SOM utvecklats/PRODUCERAtS under 3 miljarder år genom MARKBIOMASSANS NATURSKOG:

 

Varför informerar inte FHM svenska folket och andra om den här Jordfysiska tillståndsnaturen — senast 1812:

DET FINNS efter atomvikt och gastäthet i idealt vindstilla 150GGR MERA TUNGT SYRE O18 NÄRMAST ÖVER NATURSKOGSFÄLTET — SENAST SYNLIGT 1812 — ÄN CYKLISKT TILLGÄNGLIGT CIRKULERANDE VÄXTSYRE O16 (c¦S).

— Fanns — 1812 med 100% naturskog. Hur ser den fördelningen ut nu FHM/FN/IPCC/SVERIGE+ 2020: berätta.

NATURSKYDDET mot Elaka Stater:

 

m(c¦CO2)        = [(1.875 KGkol/yGE)(2.95 T12 GE¦1800) = 5.5313 T12 KGkol/y](CO2¦U44/C¦U12) = 2.0281 T13 CO2/y;

N(c¦O)              =  m(c¦CO2)/(44u)  = 2.7762 T38 ¦ · 2 = 5.5524E+38

———————————————

Uu: Se härledda samband i ConBEAT om ej redan bekant. Isotopförekomsterna O17¦18 i Tabell10 Kol O HONC2020.ods.

 

O18 kontra O16 — vilken är skillnaden?

— ENKELT ENERGIräkneEXEMPEL (MML):

   Rörelseenergierna (E=mv2/2) förhåller sig som massorna;

   lättare massa når snabbare given hastighet (v) — kemiskt minsta energiförlusterna i tillgänglighet:

— Massförhållandet mellan O16/O18 = 16/18 = 8/9 = 0,889.

   Den procentuella energieffektiviteten för O16 mot O18 är 1–8/9=11,11%.

— Skillnaden är — kemiskt, växtelektrolytiskt — tydligt märkbar.

   Tas märkbar andel Naturskog BORT

   nämnvärd andel klorofyll och aminosyraproducenter Blad&Barr — det vår kroppsfysiologi livnärs på

— väck — vadå — ? Vad händer ?

   Kvarlevande tvingas prestera mera på de avlivades bekostnad — se ex. FACIT Sep2020 ¦ GLOGI:

 

Kan det relateras närmare?

BTK — biologiska tillväxtkonstanten — Jordbiosfärens ändliga begränsade växtkapacitet reglerar ett tillfälligt mindre på ett ställe med motsvarande högre växttryck på ett annat, konstant över hela beståndet. Men det fungerar bara till en viss gräns. Belastas kvarlevande onaturligt, genom tvång, inträder en markant livsförsvagning.

 

   Obeveklig livskraftsförsvagning följer med tillhörande tydligt bevisbar träddöd;

— Men FHM kanske ska träda fram och bestämt avfärda den biokemiska möjligheten. Berätta gärna.

   Arbetslaget tvingas jobba mera på kredit av mängden tidigare levande avlivade.

   NATURSKOGEN REAGERAR PÅ ONATURLIG REDUKTION. Precis som allt annat levande reagerar:

   Det inneboende naturliga självförsvaret skyddar naturordningen mot yttre angrepp.

— Det är något Staten inte hade räknat med.

Jättefin svensk stat. Väldigt insiktsfull om VAR exakt Svenska Staten är belägen: i universum, och så där.

   Nämligen: På en Ändlig Jord — ändlig rund kropp i universum: BEGRÄNSADE RESURSER.

   Man avlivar inte levande människor, Svenska Staten.

— Varken medvetet eller omedvetet. Och svenska staten är ju jättekänd i Galaxen för att vara lyhörd i eftersökandet av rätt sätt. Lag och ordning, och så där .. gillapoäng .. beslut ..

Increase2%: Ello

 

 

FHM: träd fram och säg det:

Du har fel.

   Visa. Klargör.

 

»PandemiKlubben 1800+: våra affärer är viktigare än naturen i universum

— som vi dessutom anser än menlös i förhållande till våran lönegrad».

Jättefin globalhälsostandard efter 200 års hängivet naturintresse

blomjävlar och sånt där skit:

 

 

KlorAmino: +2%

Grovt genomgående 2% ökning i atomvikterna?

   KLOROFYLLÄMNEN OCH AMINOSYROR SOM PRODUCERAS AV MARKBIOMASSANS NATURSKOG: Blad&Barr

   Räkneexempel:

 

Klorofyllämnen och Aminosyror: vad våra kroppar är uppbyggda på:

 

Högra tabellavsnittet visar atomvikterna med tunga syrets O18 inslag

mot vänsterdelens lätta syrets O16 naturplats:

— Skillnaden totalt: omkring 2% i atomvikter.

FHM:

— Det hör väl till grundskolans naturkunskap att känna till DE detaljerna — eller hur?

— »JaFöstår».

  Nervuppbyggnaden försämras/försvagas/reduceras .. långsammare .. trögare .. hänger inte med ..

 

Kan teknisk mätning klargöra?

Masspektroskopisk apparatur med vars hjälp andelarna kan mätas:

— Ingen uppgift på den typen av mätningar finns här (än). Det vore önskvärt att få det klarlagt.

— Om misstanken är befogad, bör mätresultaten ge klara besked — omgående ..

— DET ÄR INTE SÅ ENKELT:

   PONERA ATT man vid masspektroskopisk mätning på typiska aminosyrablock nu 2020 får fram ett visst resultat:

— Vad säger det? Har man ingen motsvarande mätreferens att jämföra med från säg år 1800, är resultatet uppenbarligen så:

— Helt värdelöst. Kan inte dra några som helst slutsatser:

   Det finns inga nu (säkra) jämförande databaser (längre):

   Det enda man kan få full vetskap om i masspektroskopiska mätningar på dagens aminosyrablock är HURUVIDA nuresultaten visar eller inte visar atomvikterna som är O16-optimerade enligt tabellen, ovan vänstra.

Vad skulle en atomviktsökning innebära?

Testa svar:

 

— Testa att ständigt springa i uppförsbacke jämfört med plant.

— Långsammare inte optimerade nervreaktioner (mera, svårare, olyckor).

— Korrumperat naturligt immunförsvar — allt tar längre tid att läka.

— Kass kroppskänsla.

— Mer plågsamt än vanligt. Kroppskemin har fått smuts i bägarn: Allmän Träddöd.

 

Vad skulle en atomviktsökning innebära?

— En allmän global pandemisituation uppträder obönhörligt — först i MINDRE omfattning. Sedan — om naturskogen inte återlämnas och hälsogrunderna tillåts återvända — naturligtvis i allt mer omfattande pandemisk tappning TILLS man stänger av mordmaskinerna:

   sluta såga levande Blad&Barr:

   sluta avliva klorofyll- och aminosyraproducenter.

   sluta avliva mänskligheten — genom att vända naturen ryggen och skita i det också.

 

 

HAR ATOMVIKTERNA

 KLOROFYLLÄMNEN OCH AMINOSYROR SOM PRODUCERAS AV MARKBIOMASSANS NATURSKOG

ÄNDRATS 1800+ ?

RESULTATBILDEN HÄR:

Det är alldeles utomordentligt tydligt och klart att så är fallet: ja.

— Men träd gärna fram den som menar sig veta bättre:

   Uppgiften är att klargöra ämnesinnehållet.

?:

Resultatbilden i netto — som måste dementeras eller bekräftas:

— DET NATURLIGA O16:et HAR PRESSATS UNDAN AV NEDTRÄNGANDE O18 PÅ GRUND AV AFFÄRSINTRESSET (»tekniskt avancerad råvaruförädling») ATT SÅGA LEVANDE CYKLISKT NATURLIGT VÄXTSYREUPPEHÅLLANDE KLOROFYLL- OCH AMINOSYRAPRODUCENTER:

 

MML: KlorAminoAndelen O18 — 150 gånger mer än naturliga skogsmarksfältets O16

 

MINSTA MOTSTÅNDETS LAG:

 

Kemiska reaktioner självoptimerar ALLTID FYSISKT genom att välja

   snabbaste vägen med minsta förlusterna: lättaste atomerna: O16.

   Inte O18.

— Men om HINDER föreligger — ens — ATT NÅ ett O16

— det finns — närmast — bara O18 att välja på

— blir biokemin naturligtvis ofrånkomligt bevisbart av enda kandidatens egen närvarande massa

motsvarande (11,11%) korrumperad. Självklart.

   ENKELT ENERGIEXEMPEL (Ello) som ovan:

   Rörelseenergierna (E=mv2/2) förhåller sig som massorna;

— Massförhållandet mellan O16/O18 = 16/18 = 8/9 = 0,889.

   Den procentuella energieffektiviteten för O16 mot O18 är 1–8/9=11,11%.

— Skillnaden är tydligt märkbar.

   Testa proportionerna:

 

Hur många O18?

HOW MANY O18?

 

I referens till år 1812 (284=281±3ppmvCO2) då Naturskogen (MLN) fortfarande fanns på plats:

———————————————————————————————————————

Hur många O18-atomer finns det i Jordatmosfären — kontra markbiomassans växtcykliska klorofyll- och aminosyraproducerande (årligt medelkonstanta) cykliska växtsyreinnehåll — ?

 

Modern akademi gillar inte frågeställningen som sådan,

   därför att den baseras på det som modern akademi inte vill se:

— frågans referenser existerar inte ens inom etablerad akademi:

   Mauna Loa beviset. Men vi tar det därifrån, först.

8

m(c¦CO2)        = [(1.875 KGkol/yGE)(2.95 T12 GE¦1800) = 5.5313 T12 KGkol/y](CO2¦U44/C¦U12) = 2.0281 T13 CO2/y;

N(c¦O)              =  m(c¦CO2)/(44u)  = 2.7762 T38 ¦ · 2 = 5.5524E+38

———————————————

MaunaLoaProof ¦ MaunaLoaBeviset ¦ Mauna Loa NORMEN 1470 ¦ MLN1470-syntesen ¦ MLN1470-komplexet ¦

Uu: Se härledda samband i ConBEAT om ej redan bekant. Isotopförekomsterna O17¦18 i Tabell10 Kol O HONC2020.ods.

 

 

Använt värde på Jordatmosfärens totalmassaMIXED instrumental epoch Data

mJatm   = 5.2869 T18 KG (JORDATMOSFÄRENS MASSINNEHÅLL): (101 325 Pa)rJ4/GmJ

       5.2868963063

Beräkningen (ConBEAT ¦ AtmosVolymVikt) av massprocent (%m) från given uppgift om volymprocent (%v) görs via en medelberäknad Jordluftens medelatomvikt (u-flex: Û) av typen

Û = (kväveN2¦U=28¦Vol%78 + syreO2¦U=32¦Vol%21 + argonAr¦U=40¦Vol%1)/100 = 28.96        ;

övriga frånses i grovräkningen, de har i vilket fall en mindre decimal betydelse:

Wikipedia ger också ett annat alternativ 28.946 — vi väljer det lägsta för sämsta fallets minsta massräkningar;

med U-värden i förenklad heltalsform för respektive gasmolekyls atomvikt.

 

%m                                = %v · Ugas

Û                                    = 28.496(u=1.66033 t27 KG)

 

Jordsyrets volymprocent — hela Jordatmosfärens syrebank räknas som 100 — anges (Wikipedia) mera precist

 

100%O2¦%v                  = 20.9460 ; motsvarande massprocent av hela Jordatmosfärsmassan blir

100%O2¦%m                 = 20.9460 · (2·15.9994)/28.946

                                       = 23.1551   syrets atmosfäriska massandel efter syrets alla isotoper O16¦17¦18

 

Av dessa 100%m¦O2 är isotopfördelningen (med HOP-tabellens isotopvärden — samma förhållanden som gäller i litosfäriska syrets isotopfördelning: Tabell 6 A27 HONC2020.ods)

 

99.759%O216¦%m        = 23.1551 · 0.99759

                                       = 23.0993                      ;

m(O216)Jatm                 = mJatm · %m

                                       = 1.2212 T18 KG         ;

n(O16)Jatm                   = m(O216)Jatm/(15.99491502u)

                                       = 4.5986 T43                ;  Jordluftens antal enskilda syre16-atomer

       4.5985695666

0.0374%O217¦%m        = 23.1551 · 0.000374

                                       =   0.0087 %m              ;

m(O217)Jatm                 = mJatm · %m

                                       = 4.5785 T14 KG         ;

n(O17)Jatm                   = m(O217)Jatm/(16.9991329u)

                                        = 1.6222 T40               ;  Jordluftens antal enskilda syre17-atomer

       1.6221740279

0.2039%O218¦%m        = 23.1551 · 0.002039

                                       =   0.0472 %m             

m(O218)Jatm                 = mJatm · %m

                                       = 2.4961 T15 KG         ;

n(O18)Jatm                   = m(O218)Jatm/(17.99916002u)

                                        = 8.3525 T40               ;  Jordluftens antal enskilda syre18-atomer

       8.3525214296

Bevisen: Hur många O18? ¦ UFT1800: Bevisgrunder: BEVISET 

 

Efter atomvikt och gastäthet är luftgaserna — idealt vindstilla = inuti en naturligt bevarad naturskog enligt egen erfarenhet — ordnade som figuren visar, nerifrån och uppåt: Tyngsta gasen CO2 längst ner (~2KG/M³) med sitt ändlöst cirkulerande växtsyret mO2 med det ändlöst återanvändande växtkolet mC till mCO2 som vatteninlöst SD-transporteras till Blad&Barr för fabrikation av klorofyll och aminosyror, det vi lever av. Närmast över den Argongasen — den förenas inte med andra atomer. Över den — The Big Problem: tunga syret O18 (1.6 KG/M³):

— Antalet O18 atomer är ca 150 gånger flera än det NORMALT SENAST ÅR 1812 tillgängliga cykliska växtsyrets optimala lätta syre O16.

— Så länge man låter naturskogen utvecklas i fred — på dess egna biokemiska bas av ålder — är det inga som helst problem med den fördelningen.

 

 

Motsvarande antal O16-atomer i den markrelaterade biomassans cykliskt tillgängliga växtsyre

NATURSKOGENS PREFERENSER ÅR 1800 (senast 1812-MLN):

Stående fasta biomassan (år 1800) S¦C = 375 KGkol/GE × 2.95 T12 GE = 1.10325 T15 KGkol

underhålls årligt globalt medelbaserat cykliskt (2.51 ppmv mCO2) via Blad&Barr av delen

 

c¦C                                 = S¦C/200 = 5.53125 T12 KGkol (idealt alla C = 6C12)    ;

n(c¦C)                             = (c¦C)/(12u) = 2.776180036 T38  med lika många O-par      ;

n(c¦O16)                        = 2n(c¦C12)

                                       = 5.552360073 T38      ; Växtsyrets antal enskilda O16 atomer

  enskilda cykliskt medelårligt konstant cirkulerande växtsyreatomer.

 

Förhållandet mellan atomantalet i Jordsyrets respektive O17 och O18 med Växtsyrets O16 blir alltså

 

Jatm(O18)/V(O16)        = (8.3525 T40)/(5.5524 T38)

                                       = 150.4319121918                     ;

Jatm(O17)/V(O16)        = (1.6222 T40)/(5.5524 T38)

                                       = 29.2159371255                       ;

 

Om O18 tränger ner i onaturliga markmiljöer

sådana där naturskogen har tagits bort,

säger saken sig självt:

   det värsta tänkbara stället att vistas på är inomhus med speciellt undermålig ventilation. Bästa stället: i en naturligt tät skyddande naturskog. Eller bara i närheten av

frodig naturligt lummig grön maximalt utfyllande växtlighet:

— frisk luft.

Jättefint. Svenska Statsadministrationens kommunala befattningshavare, rätta om fel:

— »Nej. Vi har inte alls missat nån påramp i samhällsbygget, mänskligheten på Jorden i Universum och så där»:

— »blomjävlarna ska bort».

 

 

MELLANSVERIGE Oktober2020 — SKRÄCKVÄLDET SVERIGE I UNIVERSUM

— vederhäftig kritik får inte förekomma

 

— »Här ska va rent och snyggt».

NATURVÄXTLIGHETENS ASSOCIATIVA UTROTANDE.

— Sveriges Familjer vallfärdar med cykel för att beundra utsikten.

— Skatt bekostar verksamheten: befolkningen tvingas betala.

 

 

Med upphuggna stora glipor i naturskogen — naturbiologiska sår som bara kan åstadkommas av en enda kosmiskt benägen typ av existens: tillräckligt korkad för att ens komma på blotta tanken — är naturskyddet borta:

   ett natursår har uppkommit.

   Ingen makt och kraft kan hindra att det naturligt så eliminerade bortträngda växtsyrets O16 andel i omsättningen hos de kvarlevande Blad&Barr producenterna påtvingas det tunga syret O18:

   det finns inget annat att välja på — närmast.

 

Se även i REGLERINGEN:

  hur Jordbiosfärens växtsyre regleras i händelse av en skogsbrand som tar ut mer än lokalt befintligt växtsyre, samt alla övriga möjliga utbyten.

 

Därmed är skadan uppenbar.

 

Om ingen möjlighet finns som kan dementera inverkan av tunga syrets vådliga effekt:

Natursåret gynnar O18-inträngningen som påskyndar allmän livsförsvagning hos allt levande: växter, djur, människor.

   Med FN/IPCC/SVERIGE+ (IPCC-giftlarm: »sågaMerBraMiljöval») finns bara en enda kosmiskt existerande uteslutande förorsakande ansvarig agent:

   Och det är tydligen dags för SverigePanelen att vakna upp till den verkligheten

   om ingen dementerande kraft existerar.

 

I takt med att naturskogen utarmas, inte tillåts utverka sin livsuppgift, utbreds i samma grad en biologisk sårbildning

— dementera gärna den som kan dementera.

 

   O18 korrumperar — ändrar — kemibesättningarna i klorofyll och aminosyrablocken — och med det en helt annorlunda biologisk förutsättning än den naturen utvecklat oss och djuren på från början.

 

1812:

 

 

En pandemisituation är oundviklig

Om sårbildningen fortlöper, tillväxer, och breder ut sig — som skogssällskapen så ivrigt vill förespråka, med länsherrarnas ”fri sikt mellan träden” — infinner sig osvikligt i tidens lopp en pandemisituation: allmän livsförsvagning syns överallt. Jämför FACIT-Sep2020.

— Elementär allmän hälsolära KAN DET TYCKAS, Svenska Staten, speciellt FHM:

2020:

 

 

   Naturskogen fungerar som vi människor och djur fungerar. Sår läker

   bara om man ger fan i att peta på och i dem, riva upp och göra såret än större.

— Svenska Staten med FN/IPCC + associerade verkar emellertid inte alls vara hemma på den frekvensen.

 

NATURSKOGENS PREFERENSER MaunaLoaNORMALEN 1812 senast, MaunaLoaBeviset (Feb2017):

   växter tar inte luftkol — inte en enda atom;

   växter sönderdelar inte vatten — det gör solljuset däremot i toppatmosfären;

   växter producerar inte syreväxtsyre och Jordsyre är två skilda fysikdomäner, bevisbart in till atomen.

 

— Tvärtom. Än mera — förespråkas — ska bort (Kyotoprotokollet ¦ IPCC-giftlarm): såga mera.

— Inrättningen vet inte ett endaste spår vad den har givit sig in på.

Kort2.51ppmvCO2:

Vad är 2,51 ppmv CO2?

— Kan någon förklara 2.51ppmvCO2?

NATURSKOGENS TILLGÄNGLIGA CYKLISKT CIRKULERANDE VÄXTSYRE

— en komponent i Blad&Barr-fabrikationen som håller livet vid liv.

 

 

 

2.51 ppmv mCO2 är den cykliska (c) del (1/200) av totalt stående (S) levande biomassan som livger S (EarthBioMass):

— Räkningen baseras på tillståndet år 1800 — senast 1812 — vår enda naturskogspreferens före föroreningsepoken 1800+:

1.875 KGkol/GE × 2.95 T12 GE (Tabell Y2 ¦ AGW-komplexet) = 5.53125 T12 KGkol ¦×(44/12) = 2.028125 T13 KG¦CO2 = m(c¦CO2);

 

%m                    = m(c¦CO2)/mJatm

                          = 3.8361 t6 = 3.8361 ppmm CO2

%v                     = %m · Û/Ugas

                          = (3.8361 ppmm) · 28.946/44

                          = 2.5237 ppmv CO2

Generellt i omräkningsdelarna — grovräkningen — används här emellertid en faktor

2.2 T12 KGkol/ppmvCO2 i omräkningen mellan ppmvCO2 och kolmassa

se ATMOSVOLVIKT  2.191762443 T12.

Den faktorn användes — DELBEVIS 1 — ursprungligen i samband med Mauna Loa beviset i AGW-analysen

och har här fått hänga med i grovräkningen som enhetlig referens:

— Man får från ovan 5.53125 T12 KGkol / 2.2 T12 KGkol/ppmvCO2 = 2.514204545 ppmv CO2.

— Värdena beror också på HUR kvantiteten JORDATMOSFÄRENS MASSA bestäms:

— Olika källverk har olika sätt. Här redovisas i varje fall tre olika beräkningssätt

med vårt valda mJatm = 5.2869 T18 KG i mJATMcalc.

 

   Blad&Barr-producenterna — 0.5%S — som fabricerar klorofyll och aminosyra till proteinbaserna vi lever av.

   BTKbiologiska tillväxtkonstanten — hjälper till att jämna ut eventuella tillfälliga skillnader genom att

   mer tillväxt sker på kvarlevande om visst svinn uppkommer, som t.ex. vid en skogsbrand;

— Problem uppkommer om svinnet sätts i system och tillväxer (»ElakStatUppstår»):

   markbiomassans hydrotrycksmaskineri (xylem-floem) tillåter inte hur mycket arbetspress som helst på kvarlevande;

   Överskrids hållfastheterna uppstår deformationer med proppning av vattenledernas näringstransporter: trädet/växten börjar dö.

— Hur framgår någon säker visshet som visar och bevisar att siffrorna här stämmer, eller har koppling till Jordbiosfärens praktiska naturinnehåll, alls över huvud taget?

   Jordfysikens/växtbiologins egna framvisade (20Aug2020) AtmosBioLitos ämneskvantiteter och deras inbördes samhörande relationsvärden 1460-1475:

— Det är alldeles samma kvantitetskomplex som framkom (Feb2017) explicit genom Mauna Loa Beviset — så certifierat av Jordfysiken som sådan:

   MLN1470-komplexet certifierar Mauna Loa Beviset.

— Finns någon etablerad källa med värden i närheten?

— Både ja och nej. BioSCIENCE-källan med sin ”NBP-source” är den närmast här upphittade som ansluter till c¦CO2:

   Den källan anger eller antyder variabla (osäkra) värden 0.3-5 T12 KGkol mot vårt fasta medelglobal årliga växa-mulla cykliska 5.53125 T12 KGkol;

   Wikipedia (Biomass ¦ ExactQ) anger ett motsvarande »total biomass» S¦C-värde (c¦C×200=1.10625 T15 KGkol) till hälften på formen

”estimated about 550 billion tonnes” = 5.5 T14 KGkol — med anmärkningen (EarthBioMass) att bara 1 á 2% av den delen skulle vara representerad av havsbiomassa. Det finns osäkerheter i de uppgifterna som inte enkelt låter sig spåras. Jordfysikens kvantiteter ger möjligen en mera vägledande helhetsbild.

— Wikipedias halva S-värde håller inte — enligt prövningen i ExactQ — om uppgiften gäller enhetligheterna i 1470-komplexet (1460-1475).

 

 

 

MaunaLoaBevisets förklaring

Keelingkurvans inre struktur SD sommartappet Maj+ och WI vinteruppgången Sep+ beskriver variationer i markbiomassans årliga växa-mulla cykel. Havsbiomassans innefattad tills vidare.

Keelingkurvans växande nivå beskriver luftinnehållets växande halt av koldioxid CO2 1800+.

   Tillskottet (2015: 118 ppmv) består av 63% från fossilindustrin (AGW-beviset) och 37% från avskogningsverksamheten (GLOBALRÄKNINGEN ¦ IPCC-räkningen).

— Naturskogen bevarad fram till runt 1800: SD=WI. Ingen ökning i kurvans nivå.

— SD=6ppmv eCO2 deltar aldrig i växtmaterialet: eCO2:et endast underhåller växtkemins elektrolys kemiska utväxlingarna i växtvattnet som underhåller biokemiblockens uppbyggnad:

   eCO2:et cirkulerar ändlöst konstant sommar 4/5 vinter 1/5 medan luftens tillskott av CO2 ackumuleras via WI.

   Se särskild matematisk beskrivning av verkningssättet i MAUNALOABEKRÄFTELSER.

Se även NASA-grafen.

— 2.51 ppmv-värdet (DELBEVIS 1) är markbiomassans motsvarande cykliskt årligt ändlöst cirkulerande växa-mulla mark (m) mCO2 mC + O2 → mCO2 ..  som underhåller hela markbiomassans fabrikation och produktion av klorofyllämnen och aminosyror:

   det vi och djuren lever på: kolmassan 5.531 T12 KG kol = 2,8 T38 enskilda kolatomer.

Till den delen tillkommer den stående fasta växtmassan (markbiomassdelen 1.1 T15 KGkol) som den cykliska omsättningen livnär, se Organiska Massorna: Underhållet/Kroppsmassan = 0.5% (torrvikt kol).

— Runt 2000 har mer än 30% av naturskogen eliminerats av mänsklig hand.

— Framställningen här ingår inte i den etablerade akademins föreställningsvärld:

— MaunaLoaBeviset — det finns en Naturskog som modern akademi våldför sig på — får inte förekomma i etablerade kvarter. Antas beviset demoleras etablerad idé — IPCC — till ett intet. Fullständigt totalt komplett: Nada.

—————————————————

KeelingKurvan ¦ MaunaLoaBeviset ¦ Mauna Loa Proof ¦ GLOBALRÄKNINGEN ¦ AGW-beviset ¦

DELBEVIS 1 ¦ MaunaLoaBekräftelser ¦

Summering:

— Staten fortsätter att såga — reducera — levande producenter av klorofyll och aminosyra.

   Tydligt ovetande om — och tydligt full av förakt för sakinnehållet i — tilltagets vanvett:

   Förmågan att uppröras i blotta åsynen av ett öppen uppenbart natursår finns inte.

   Inte ett ord.

   Staten reagerar inte. Noll undervisning. Noll upplysning.

 

MML, resultat: MMLmath

RESULTATBILD:

NATURSKOGENS BILD (1812) AV LUFTGASERNA (JatmO) visar att

   det finns 150 gånger flera tunga syreatomer O18 (O18am) närmast över det skogsfältets antal O16 atomer som cirkulerar ändlöst cykliskt inom naturskogens eget slutna växtunderhållande CO2-fält

 

   Vi får nära samma resultatbild med en betydligt enklare grovräkning via redan kända basfakta:

— Atmosfäriska O18-delen direkt i massa från atmosfäriska procentandelarna:

21%Syre · (0.002¦O18) · (mJatm = 5.3 T18 KG) ........     = 2,226 T15 KG O18;

— SYREDELEN (O16) i Markbiomassans årliga CO2-omsättning växaMulla: 

2.51ppmvCO2 · 2.2 T12 KGkol/ppmvCO2 · 32/12 ....         = 1,473 T13 KG O16;

O¦18/16 = 151.17.

 

EssAmino: MMLres

150 gånger flera O18 än MARKBIOMASSRELATERAT CYKLISKT UNDERHÅLLANDE VÄXTSYRE O16

— som inte får påtalas, omnämnas eller vidkännas i etablerade kvarter EFTERSOM det i så fall raserar den etablerade idén om intelligensens hemvist: modern akademi. Syrefrågan. Kosmologin.

 

 

— Vad ska växtlivet ta som ersättare, om man tar bort den naturliga förekomsten?

   O18, närmast, tydligen. Under 200 år.

   borttagen naturskog med över 30% (ForestWORLD2012):

 

      Rise of The Machines — cutting, looting and sacking

 

 

En pandemisituation förefaller övertydligt oundviklig med en statsadministration som så tydligt visar sitt naturförakt,

så tydligt självkär i sitt eget auktoritära myndighetsutövande,

så tydligt förblindad av sin egen självutnämnda naturdödande överhet.

Pandemiscenariots proportioner med avskogningens fortsatt O18-ersättare — om ingen kan dementera:

   Atomvikterna ändras 1800+ i sammansättningarna klorofyll- och aminosyror.

— Och den, människan, kunde omöjligen ens ANA att den företagsamheten skulle medföra allmänt globalt giftlarm lika säkert som amen i kyrkan — förr eller senare — ?

—————————————————

 ForestWORLD2012 ¦ Dole1965 ¦

 

Överbevisa oss om att den möjligheten är utesluten:

   Ser man tåget komma, ser man tåget komma. Annars inte.

   Känner man av att något inte är som det ska, stänger man av maskinen och tittar efter — tills.

   Men om man nödvändigtvis BABBLAR under bilkörningen, ringer döden i sina egna klockor:

— Man märker inte ens uppfarten, än mindre kopplar kraschen.

 

 

Under 3 miljarder år har växtlivet producerat klorofyll och aminosyror på säker O16-bas (Dole1965)

— vårt livselixir.

— Lika säkert har mer än 30% av naturskogen försvunnit perioden 1800-2000 (ForestWORLD2012).

— Lika säkert släpps inte Mauna Loa Beviset fram av den ansvariga naturförstörande Staten:

   Den ser inte saken så — än.

 

MEDICINSKA ELITEN PÅ PLANETEN JORDEN 2020:

:

— Vänligen träd fram och ge/presentera övertygande bevis/ndicier för ATT

uttaget

mer än 30% av den ursprungliga naturskogen under 200 år + extra fortsatt löpande avskogning av den existensgrunden som bara ökar på underskottet, som en ständigt härjande skogsbrand vars markrelaterade mCO2 alrig tillåts komma tillbaka

SOM STATEN HAR GJORT UNDER 200 ÅRS STÄNDIGT VÄXANDE NATURSÅRSDRIVANDE VERKSAMHET

inte har förorsakat en utarmning av atomvikerna:

   sättet som nervbanor och vävnad byggs upp på — från aminosyror/proteiner/dna/rna —

   genom ändrade betingelser för ämnesomsättningen i klorofyll och aminosyraproducenterna Blad&Barr.

? :

inte har medffört

ATT EN ALLMÄN JORDBIOSFÄRISK LIVSFÖRSVAGNING HAR INTRÄFFAT, SUCCESSIVT ALLT MER MÄRKBART, PÅ GRUND AV ATT EN SPECIELLT KÄNSLOLÖS OCH KÄNSLOKALL KORKAD STYRANDE MÄNSKLIG ÖVERHET ÄR MERA INTRESSEAD AV BUSINESS ÄN RESPEKT FÖR LIVSGRUNDERNA.

Man sågar inte ner levande syreproducenter: klorofyll- och aminosyrafabrikationen.

RÄKNAT EFTER VINDSTILLA OCH TÄTHET

:

inte att

   STORA HÅL har bildats i den naturligt sammanhängande biosfäriska termiska och hydrostatiska balansen:

inte att

   det bortförda naturligt markrelaterade mCO2:ets O16 har ersatts av 150ggr mera förekommande överliggande inträngande O18;

inte att

   växtlivet påtvingas en aldrig i Jordhistorien tidigare skådad onaturlig biokemisk syre-association som

I FÖRHÅLLANDE TILL NATURSKOGENS SÄTT

innebär allvarliga och djupgående hälsokonsekvenser för allt levande: djur, människor, växterna själva.

? :

VÄNLIGEN DEMENTERA DET:

— Sker ingen ändring i attityden från staternas administrativa instanser, ser vi bara början på en process enligt följande:

 

— Vådligheterna kommer med osviklig träffsäkerhet enbart att fortsätta med växande intensitet, ända fram till den punkt då statens naturbespottande naturföraktande verksamhet upphör, och en anständig respektabel attityd framvisas i samhällsbygget tillsammans med naturen, på naturens egna hälsofrämjande villkor — att läka uppkomna natursår, helt och hållet.

 

 

OCH DET KUNDE INTE »FÖRTRÄFFLIG MEDMÄNNISKA» FÖRSTÅ, ELLER?:

   Att bygga vettiga hälsofrämjande samhällen handlar INTE om beslut, myndighet eller auktoritet. Inte MAKT.

   Det handlar inte om lydnad och bestraffning utan om kunskap, undervisning och utbildning.

   Det handlar om IAKTTAGANDE (K1).

— FÖRSLAG som kommer upp i RIKSDAGEN — och som inte ansluter — avfärdas direkt.

———————

K1 UDHR10Dec1948 -- relaterat med konkreta exempel ¦

 

MAN VÅLDTAR INTE MÄNSKLIGHETEN FÖR TILLFÄLLET ATT FÅ ÄGNA SIG ÅT AFFÄRER.

— Instrumentvågen efter Kepler, Galilei och Newton den industriella revolutionen steg Staten åt huvudet: istället för att lägga resurserna på ett mer djupgående naturvetande — härledningar, inte uppfinningar — började staten löpa efter affärer. Och se vart det har lett: Jättefint. Mänskligheten 2020 befinner sig i konstant jubel.

 

Datakällor:

———————

Sammanställda uppgifter från flera olika tabellkällor i PrimDataHONC2020ods ¦ Tabell6.

 

 

 

Modern akademi släpper inte fram Mauna Loa Beviset.

— Varförinte?

— 100% Crash.

—————————————————

MaunaLoaBeviset ¦

 

 

 

StatIPCC, Del 2:

 

HUR STATENS — IPCC — PRAKTISKA

Hur statens uppfattning 1800+ om SKOGSVÅRD — skötsel — KAN FÖRSTÅS FRAMMANA

att naturens krafter börjar bedriva utrotningskrig mot en inrättning som systematiskt utför attacker

mot en biologiskt-fysiskt formad universell hälsogrund utan minsta insikt

KRAFTER VANDALISERAR HÄLSOGRUNDERNA II

 

SOM REDAN PÅPEKATS I STYCKENA OVAN MED INBRYTNINGAR I NATURSKOGENS SAMMANHÄNGANDE NATURLIGA EGENSKYDD:

 

MELLANSVERIGE Oktober2020 — SKRÄCKVÄLDET SVERIGE I UNIVERSUM — Frisk Luft: Svenska Staten utvidgar verksamheten 2020 — snyggt, välvårdat, omsorgsfullt planerat. Bra utbildning.

 

Naturskogens utgallring

 Naturmord — med Teknikförklaring

 

medför — oeftergivligt enbart i blotta åsynen — ändrade förhållanden i fördelningen mellan luft och mark:

   de artificiellt skapade onaturliga öppningarna skapar (Floemskador —Major¦StaMiSIS) direkta skador på den annars väl naturligt skyddade naturskogen;

   de artificiellt skapade onaturliga öppningarna motsvarar effekterna från en (naturlig) skogsbrand med motsvarande atmosfäriskt markrelaterat CO2-överskott;

 

— Enda skillnaden: Det uttaget får aldrig komma tillbaka (naturligt minst 200 år) på grund av statens/IPCC:s idé om miljövård: istället tillväxer skadan kontinuerligt med ännu mera fortsatt avskogningsverksamhet — vilket den ansvariga statsadministrationen uppenbarligen lever i komplett 100 ovisshet om — trots den medfött mänskliga förmågan att uppröras i blotta åsynen av det uppenbart statligt skapade natursåret: vederhäftig kritik motas undan;

 

   TRYCKEFFEKTER uppkommer (kan härledas på atmosfäriska avskognings-CO2-lokala ansamlingar — se HETVÅGORNAS UPPKOMST):

   öppningarna med borttaget av naturskogens naturligt skyddande funktionmed eller utan gallring har ingen betydelse, det är naturskogens nettoborttag som räknas — medför/genererar märkbart lokalt vådliga vädereffekter med den stora mängden fortsatt avverkad naturskog;

   hetvågor med stor skadeverkan bereds stort utrymme att växa till sig;

   Avverkningsområdenas torrmaterial — helt (kalhyggen) eller delvis (utgallring) blir utmärkta skådeplatser för en initierande skogsbrand (hetperioder på torrmaterial över stora områden med underliggande fukt ökar risken för kemisk självantändning);

   Värmekonvektionerna (totalt upp mot Jordpolerna) skapar synbara effekter av typen nattlysande moln.

Varför redovisar inte staten detaljerna, öppet, tydligt, klart och koncist — undervisningen?

   Det finns bara två sätt att välja på: frambär skäl för att fortsätta verksamheten (kritiken motas undan), eller ge naturvetenskapligt sakliga, relaterade, belägg för att kritiken grundas på en felaktig naturuppfattning.

 

Så tydligt och uppenbart som det förefaller: Sysslar de statliga/kommunala designgenierna med annat än att se ner på fri opåverkad natur — för tillfället att gosa med de egna designskapade husdjuren? Sällskapet i de nersågade öppna natursårgatornas församlingar: Anständigheten under stjärnorna är definitivt på uppgång. Jättefint. Bra nattkoll och så där. Lägg på litet till så försvinner stjärnljusen också. Helt säkert. Bra utbildning. Kunnigt folk. Ansvar och omdöme.

 

— Direktbevis: Matematiken i skolundervisningen 1800+ är naturligtvis det mest älskade, kunniga, ämnet av alla på Jorden av alla elever, studenter och alla andra. Jättefint. Total Naturhälsa.

MaunaLoaNORMALEN år1812 — svensk och annan vetenskapsakademi kan inte hantera — inte penetrera — naturvetenskapen. Rätta om fel. Sakfel får inte förekomma här.

 

HETVÅGORNAS UPPKOMST : LISTAN ¦ noMACfysik ¦ Utvecklingen från 1800+ ¦ Fysikens 7 principer ¦ Q ¦ Ljusfysikens gravitella beroende ¦ Atomkärnans härledning ¦ Periodiska systemets härledning ¦ Spektrum och Kvanttalen ¦

Planckekvivalenterna ¦ Atomära massdefekten ¦ Neutronkvadraten 1 ¦ Atomvikterna ¦ — Svenska VetenskapsAKADEMIEN: säg något intelligent får vi höra. Berätta. Visa. Ge exempel. Träd fram. Du vet ju. Natursveket.

 

Växande trädskador kan inspekteras i kanterna av öppnade/nersågade gator genom skog som inte tillåts utveckla naturligt skyddande tillväxt.

———————————————

RegainingCivilization Part 2 ¦ StaMiSIS ¦ Träddöden i avverkningskanter ¦ Major

 

Träden dör — kan tydligen förstås dö — av olika statligt anställa anledningar:

   CO2-överskottet från trädavlivningarna ökar växtstressen på kvarlevande;

   Längre grenfria trädstammar som normalt skyddas av naturligt utfyllande grönska mot markplanet exponeras för hetsol — typiska Floemskador visar att trädet inte kan behålla sitt ytterskikt längre;

   Träd växer normalt tillsammans i Naturskogen — och [SIMARD2012] delar på, hjälps åt att underhålla rotverket under marken;

— VÄXTSTRESSEN och hetexponeringarna tvingar de mest utsatta att visa tydliga dödstecken: Tall och Gran och En särskilt visar gulnande och sedan helt bruna döda barr: typiska  Xylemskador: vattenkanalerna i trädstammarna utvecklar luftbubblor och proppas på grund av högt växttryck som kräver en vattenströmning upp till blad och barr som trädets stam inte kan leverera (rotröta, stamröta utvecklas; trädets grenar försvagas; knäcks sedan lättare av blåst). I summa:

— STATEN NATURJÄVLAS REJÄLT.

———————————————

SIMARD2012 ¦ Xylem-Floem ¦ TRÄDDÖDEN — DETALJERAT ¦ 

 

Var det någon som hade missat fysikundervisningen — ansvaret under stjärneljusen? Vart tog kärleken till livet vägen — hallå?

— JAMEN SÅ MÅNGA KAN JU INTE HA FEL HELLER!

— Är det den senaste metoden för naturvetenskapligt framåtskridande det?

— Vakul. Berätta. Ge exempel.

 

Statens eliminering av

NATURSKOGENS NATURLIGT UTFYLLANDE, SJÄLVTÄCKANDE

vind och fuktskyddande skogar med mycket god ljuddämpning över korta avstånd, naturligt skydd för djuren

OCH SJÄLVHELANDE

skydd mot hetsol och blåst genom naturligt självunderhållande utfyllande grönska

FUNKTION GENERERAR OLIKA NEGATIVA (direkt vådliga) SIDOEFFEKTER:

— Det normalt skogsfältsbundna CO2:et dumpas på atmosfären med följd i en lokalt mera värmeresistiv effekt:

— Ansamlad CO2 ökar värmeabsorptionsförmågan från solljuset i lokala luftavsnitt: lokalt uppkomna värmebubblor breder ut sig över särskilt kapade naturskogsområden;

— Hetpunkter bildas (lätt) om solen får ligga på under någon period;

— Är marken redan skövlad med stora mängder kvarlämnat bråte, ökar risken betydligt för självantändning med en väderlek som uppvisar kraftig nederbörd följt av hetperioder (omgivande hetvärme gynnar kvävande fuktighet i trånga skrymslen: läge för kemisk självantändning speciellt i närvaro av redan utbildade större mängder kol än vanligt i Blad&Barr — växtgödningseffekten, se Förkolningsobservationerna 2011-2018).

 

———————————————

Nattlysande moln ¦ Värmemotstånd och Trädens känslighet för LOKALA Koldioxidvariationer — 2015 ¦ FörkolningsObservationerna — 2011-2018

 

TRYCKÄNDRINGAR

naturskog som avverkas med dumpat CO2 skapar högre lufttryck genom den extra frigjorda CO2-gasens höga atomvikt (44) vilket pressar upp luften ovanför

med tillräcklig värmemängd, kan förstås och förklaras bilda NATTLYSANDE MOLN under sommarhalvårets varmaste delar;

— Synlighet Maj-Augusti på våra breddgrader i Mellansverige. Det är allvarligt bevisande tecken på att stora förändringar har skett — som varslar om att mer är att vänta.

Konstant varierande vädersituationer:

JU MERA DEN SÄRSKILDA VÄRMEBILDNINGEN FRÅN AVSKOGNINGARNAS MARKDUMPADE ATMOSFÄRISKT EXTRA CO2 TILLÅTS VERKA I ATMOSFÄREN, DESTO MERA VÄRME STIGER I HÖGRE LAGER UPPÅT POLERNA

som betyder: den marknära normala polkylan pressas neråt lägre breddgrader:

   DEN NORMALA POLKYLAN KÄNNS MERA MARKANT NERÅT LÄGRE BREDDGRADER:

— POLISARNA SMÄLTER I TAKT MED FORTSATT SKOGSAVVERKNING;

   MELLANLIGGANDE SPORADISKA HETPERIODER framträder våra breddgrader Sverige/Norden/Europa:

   SKOGSBRÄNDER;

   STUNDTALS LOKAL OLIDLIG VARDAGSHETTA UNDER SOMMARHALVÅRET, MED MERA.

   Säg något. Den kaotiska väderturbulensens energibank tillväxer med fortsatt avskogningsverksamhet.

— Och vi VET redan vem som kommer att vinna den bataljen. Frågan är inte om utan när.

———————————————

BEVISET FÖR DEN EXTRA ICKE FOSSILRELATERADE KOLDIOXIDEMISSIONENS BETYDELSE ¦

 

 

 

Hälsogrunderna, 2020: ¦  PandemiDOC:   ¦  3 miljarder år  ¦  VAHOH:   : PanDOC   ¦  StatIPCC, Del 2

 

HÄLSOGRUNDERNA — 5ex

— Du har inga porrsidor att bjuda på i det här dokumentet eller?

— Passa sig frun. Dessutom är det inte porr.

Det är erotik. Ren moderlig ömsinthet, hängivenhet och speciellt hämningslöst inlevelserik naturbeundran.

Länge.

NATUREN ATTACKERAR INTE NATUREN

   Skär vi oss på ett kontorspapper LÄKER DET.

— Det tar en vecka, fjorton dar. Och de allra flesta bara rycker på axlarna.

— Snabbspola på en sekund — och alla höjer på ögonbrynen. OJ. Det var värst.

   What is the The F Word difference?

NATUREN ATTACKERAR INTE NATUREN

 

— Men pandemier har väl alltid funnits va .. mutationer och så där .. slump  .. urval ..

 

3 miljarder års obruten Jordbiosfärisk natur — upphör plötsligt och med hast 1800+:

 

 

 

— De allra första Kvinnorna var enbenta.

— Först längre fram kom tvåbenta.

 

   Nu 2020 vet vi inte riktigt vart det är på väg: Gillapoäng bestämmer.

 

Dementera påståendena:

NATUREN INNEFATTAR en markör  ETT FÖRSVAR MOT TARVA  korkade STATSADMINISTRATIONER SOM FÖRSÖKER PLUNDRA NATUREN FÖR egen PROFIT.

——————————————————————————————

ALLMÄN LIVSFÖRSVAGNING 2020

STATEN PREMIERAR ATTACKER MOT NATUREN

Naturligtvis inte av någon medveten illvilja.

 

— ”grönska är skrämmande

— ”kalhyggen är vackert

— ”influensa sprids genom smitta: »inte UTVECKLAS SPONTANT GENOM felaktig/undermålig/ovarsam livsföring»” ..

 

INFLUENSAEXEMPLET (BEVIS 3 — slår aldrig fel):

——————————————————————

Modern Medicinsk Expertis:

— influensavirus sprids genom smitta.

TestaSjälvLäkarn:

— influensa utvecklas spontant i kroppen genom onyttigt ätande anyTime

— och försvinner med återgång till normalt: frukt&grönt, ingen fetmat (utom vid få festliga tillfällen ..).

 

ORSAK:

——————————————————————

— Det allmänna kosthållningssättet accepterar inte vegetabilisk prioritet: generellt köttätande är en etablerad folkkultur, och det anses inte lämpligt/sedligt att kritisera den hållningen (»jaäterväl vafan javill»):

— Erfarenhetsbilden saknas, ehuru kunskapen alltid ligger öppen;

   Folk är ovilliga — statligt indoktrinerat omotiverade — att byta livsstil.

   Och läkarkåren verkar inte heller överdrivet intresserad för att upplysa om alternativen:

— ”influensa sprids genom virus”.

   Jämför korrekt MEDICINSK formulering, rätta gärna om fel:

— Influensa påvisas medicinskt/fysiskt/kemiskt »genom en viss abnorm cellstruktur som vi kallar virus».

   taskiga attityder har ingen fysiskt detekterbar morfologi, men känns igen av folk med hjärta;

  FÖRST »kass navigering» SEDAN »kraschen».

— Folk som kör mellan träden åker säkert.

   Enögt. Ensidigt. Traditionellt Endimensionellt tänkande inom den medialt etablerade läkarkåren.

 

OCH HUR STÄLLER SIG DEN SYNPUNKTEN TILL NUVARANDE GLOBALA PANDEMISITUATION:

   OM det INTE är fråga om SMITTSAMT VIRUS är det tydligen frågan om något helt annat:

   Undermåliga biologiska förutsättningar — successivt framväxta under 200 år av GirigSTAT — utvecklar abnorma cellstrukturer spontant (»biocancer») i löpande växande omfattning ända TILLS verksamheten upphör som är orsak till förödelsen.

 

 

 

Dementera det, den som kan. Den här författaren kan det inte;

 

STATEN 1800+ SKAPAR PANDEMIER

— Vid det allra högsta: dementera det.[‡]

 

Det enda som behövs för att introducera en pandemisituation:

—————————————————————————

   ATTITYDER som vägrar framhålla naturrätt före parlamentariska beslut.

 

Den som kan och vet får gärna

   dementera angreppsgrunderna,

   visa och påpeka att hävderna här är felaktiga, missvisande, osakliga eller på annat sätt vilseledande.

— Ett sådant framträdande vore också högeligen önskvärt i ljuset av naturvetandets egen natur

— om misshaget är befogat.

   Men området verkar inte tilldra sig något medialt intresse alls (Apr2020+).

—————————————————————————

SAKFEL FÅR INTE FÖREKOMMA I DEN HÄR TYPEN AV FRAMSTÄLLNING.

 

Se detaljerad beskrivning i KlorAMINO ¦ ATOMVIKTERNA i klorofyll och aminosyror HAR ÄNDRATS?

 

 

 

JatmO: EFTER NATURSKOGENS KÄNDA PREFERENSER, senast 1812 — MLNår1812 ¦ Växtsyre och Jordsyre

 

 

 

JORDATMOSFÄREN 1812 — Syret: O18/O16=150

Hälsogrunderna

År 2015:

Mer än 30% av Naturskogen från år 1800 har tagits bort genom globalt statligt överinseende.

   Motsvarande mängd borttaget naturskogsbundet tillgängligt cyklisk lätt syre O16 har reducerats

   genom motsvarande mängd avlivad Blad&Barr-producerande klorofyll och aminosyrafabrikation

   med enda tillgängliga ifyllande kandidat: tunga syret O18 — 150ggr mera närrepresenterat.

— Ämnesområdet saknar synbart omnämnande i etablerad litteratur. Mediavärlden: ingen upplysning.

 

LUFTGASERNA EFTER ATOMVIKT/täthet, IDEALT  VID VINDSTILLA — fram till senast år 1812 .

NÄRLUFTEN ÖVER NATURSKOGSFÄLTET INNEHÅLLER 150 gånger mera tungt syre O18 än den normalt Naturskogliga [år 1812] andelen cykliskt cirkulerande lätta växtsyret O16.

 

Tabellen med mera utförliga detaljer finns sammanställd med huvuddata på luftgaserna i O18LuftGas.

 

Dole1965Ref:

———————————————

Dole1965 —— VÄXTERNAS METABOLISM FÖREDRAR DET LÄTTA SYRET O16 — snabbare, effektivare — FRAMFÖR DET TUNGA SYRET O18.

   VÄXTKRAFT: Konstant begränsad växtomsättning inom en konstant begränsad Jordbiosfär med Solen som energikälla.

— Men HUR bevisas att vi företrädesvis andas syret som träden sönderdelar ur växtCO2:et och inte det allmänna atmosfäriska syret?

   Vi SOM BIOLOGISKA EXISTENSER fanns inte FÖRE växterna.

— Du vet, blomjävlar och sånt där skit som staten hugger ner i mitten av juli numera, noga, utmed varje vägmeter. Elaka blomfanjävlar.

   Växterna — Dole1965 — metaboliserar det naturliga växtsyret O16 i CO2 —  O18  ingår inte i naturskogens fotosyntes CO2 .. C + O2 .. CO2 ...

   Vi ÄR FRAMVUXNA UR O16 — EssAMINO. Helt säkert;

   Vi — våra skelett, organ. nervsystem och muskelvävnader — lever på, och har utvecklats på, DERAS kredit;

   Äpplen, grönsallad, Apelsiner .. allt grönt .. +Cerealier [egentliga sädesslagen: stråsäd; BKL XI 1927sp667ö; allm., Gramina: vete råg korn havre majs ris hirs och durra] ..

   AMINOSYRORNA utgör hela basen i våra kroppar: utan dessa går vi under.

En mera handfast — relaterad — bevisning och beskrivning hur växtsyrets reglering fungerar med den överliggande allmänna atmosfärens Jordsyre ges i särskild artikel i REGLERINGEN.

— Har växtriket utvecklat oss människor och djur under tre miljarder år på växtrikets villkor, finns bara en Portal att välja på

— om man vill jävlas och KAPA den grunden:

   vådliga icke förutsägbara celltekniska konsekvenser: allmän livsförsvagning. Rätta gärna om fel.

Huvudaspekten: O16 föreningar sker snabbare [MML] och med mindre energiförlust på grund av den lägre massan:

   man vinner runt 11% i effektivitet mot O18.

— Du vet reaktionsförmåga och så där. Bra — Max — Snabbt Minne. Trafikverket — mindre skog, tryggare resa. Bra grundutbildning.

Ytterligare en: Vid vindstilla [Tabell JORDATMOSFÄREN] är skogsfältets CO2-cykliska gas den allra tyngsta luftgasen [Kryptongasen frånsett: den förenas inte mad andra atomer], den som ligger närmast marken:

SKOGSMARKSFÄLTET, dess växtgas mCO2, baseras så tydligen på syrepar av typen O16. CO2-halten [Luttge2013] inuti djupa skogar är särskilt påtaglig [upp till 1000 ppmv]. Idealt för naturskogens del [MLNår1812 senast]: knappast något O18 alls — vilket vi inte vet på annat sätt än så.

Ett Skogsfälts 1000 ppmv CO2 innefattar Skogsfältets naturligt integrerade växtsyre som ständigt återanvänds cykliskt CO2 .. C+O2 .. CO2 .. Hög naturlig halt av CO2 i naturskogsmark innebär så även en hög grad av tillgängligt friskt andningssyre — O16 — för djur och människor — och Blad&Barr att fabricera klorofyll och aminosyror på.

   Närmast över: Ädelgasen Argon — och sedan det tunga syret O18. Först därefter det 21% vanliga allmänna atmosfäriska O16 syret.

   Vad händer när DEN naturskogen huggs ner, regionalt på stället, platserna vi bor på, andas i?

   Ett NATURSÅR öppnas upp mot atmosfären ovanför;

   Normalatmosfärens mäktiga 150ggr mera förekommande O18 än växtsyrets O16 inbjuds att hälsa på i familjernas metabolism:

   drygt 150 gånger mera representerat än det skogsfältsbaserade lättare cykliska skogsfältscirkulerande natursyret O16. Jättefint. Naturförädling och så där, som en del är SÅ särskilt angelägna om att understryka. Det gäller att hålla sig frisk och stark, vet du väl.

— HURRA .. eller var det huarr .. NÄEJ. Det måste väl vara haru ..

———————————————

HONC-ämnena: Klorofyll och Aminosyror ¦ REGLERINGEN — kunskapsområdet ingår inte i modern etablerad akademi, inte alls över huvud taget.

 

 

 

HerreBilden: HBvinj

 

Detaljer som berör huvudfrågan:

modern akademi 1800+ utrotar — fördriver — naturrätt och människorätt genom att leka herre över universum;

   särskilt 2010+

———————————————

HerrefolksCITATET  — 1800-talets ledande motto¦

 

 

 PRIMÄRT KOSMOLOGISKT NATURMEDVETANDE — friskhetskriteriet:

FÖRMÅGAN ATT UPPRÖRAS I BLOTTA ÅSYNEN AV EN PÅ GÅENDE MISSHANDEL — ett natursår.

Värdighetsattacker. Värdighetsintrång. Värdighetsvandalisering. NATURMORD. Sinnesmanipulering — FASCISM. Natursvek.

 

HBvinj: HerreBilden

Vad vi vet har aldrig någonsin alls i den mänskliga kulturhistoriens lopp

något liknande vedervärdigt, lågt, simpelt och tarvligt existerat. Illustrerat:

 

”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen” K1 UDHR10Dec1948

 

 

KULTURELLT BEVIS PÅ SÄRSKILT HÖGTSTÅENDE NATURKUNNANDE — avancerad maskinteknik på systematisk avlivning av levande klorofyll och aminosyrafabrikanter Blad&Barr för ”råvaruförädling”: Naturmord — med Teknikförklaring

   Bevisexempel Mars 2020 MellanSverige:

 

Förödelsen sprider sig som en löpeld — det ena natursåret avlöser det andra.

De ansvariga reflekterar inte det minsta över konsekvenserna: inget omnämnande.

 

Staten skapar och underhåller natursår systematiskt — som om verksamheten underhåller något i grunden insett positivt.

— »Befogad kritik existerar inte».

 

Det blir särskilt enkelt att avliva individuella matematiska och fysikaliska missfoster som besudlar Jorden med strängt orena och befängda idéer förutsatt att den egna etablerade majoriteta sandaltrampets bevekelsegrund på planetytan är naturbefogad.

 

   Visa gärna. Berätta och beskriv.

   Det blir omöjligt att missa ett sådant utomordentligt suveränt tillfälle.

   Jättefint.

 

 

 

————————————————————

ForestWORLD2012 ¦ BladExempel SVÄRTNINGENS KARAKTÄR vid uttorkning

 

FAKTA: KUND

FAKTA MED 100% DETALJERAD BEVISBARHET

— FÖR DEN SOM VÅGAR TITTA PÅ SAKINNEHÅLLET:

:

— VAD GÖR STATEN/FN FÖR FEL — vilket är felet?

— Föreställningen att BESLUT som tas av människor besitter MYNDIGHET över människonaturen.

 

 

”igenkännandet [eng. recognition]” ... ”av de lika och omistliga rättigheterna” ..

— FN/SVERIGE BEDRIVER ETT SKRIANDE NATURSVEK;

 

   ständiga brott och svek mot en tidigare egen tidlöst erkänd lagbeskrivning;

   proklamerar universella mänskliga rättigheter

— men uppträder FN2020 som en satanistisk diktatur: noll naturkunskaper; vräker ut egna diktat som garanterar fortsatt global naturförstörelse (Kyotoprotokollet: IPCC-giftlarm);

   tydligt intrinsiskt oförmögen att skilja mellan konsensus och naturordning;

   växtsyre och Jordsyre är två skilda fysiksystem;

NATURVETANDE HANDLAR INTE OM KONSENSUS UTAN OM INBLICK: KUNSKAP. DETALJERAT RELATERANDE, BESKRIVANDE OCH FÖRKLARANDE PÅ REDAN IGENKÄNDA NATURGRUNDER. VET MAN INTE, GER MAN MED NORMAL BEGÅVNING OCKSÅ FAN I ATT RÖSTA — TILLS MAN VET, KAN FÖRKLARA, OCH BESKRIVA VARJE DETALJ.

— Inte FN inte. Nänä. Där skulle man flytta om Stjärnhimlen om man kunde för att passa den egna världsliga etiketten med flest röster bestämmer. Gud sicken inrättning: »PalestinaGruppen»:

   FN hjälper en bibliskt bevisbar satanistisk sekt (1917¦1947+ ¦ TheClaim ¦ RightSwe) att beslagta land som de aldrig haft rätt till anspråk på, inte har nu, och aldrig någonsin i evighet kommer att få rätt att ha anspråk på

— för att döva det egna dåliga samvetet av att ha förföljt satanistsekten under runt 2000 år med tillhörande korståg, stympningar och dråp.

   Sedan på samma fason med Jordbiosfären: FN bestämmer, dikterar, raljerar och härjar med noll naturkunskaper: noll människokunskaper.

— Rätta gärna om fel. Sakfel får inte förekomma här.

 

 

   Beslut med idéer om myndighet — flest röster bestämmer: absolut auktoritärt — har bara en resurs:

   kaos, olycka, vanvett: noll naturvetande, noll naturinsikt.

TESTA BESLUT ATT iaktta-respektera — eliminera MIXTRET så länge inget vet.

Ansvar. Omdöme. Människorättsligt naturbaserad Demokrati: statsförvaltning med naturen. Inte mot.

 

 

  

———————————————

LISTAN ¦ noMACfysik ¦ Einstein SCHWARZCHILD TNED ¦

ASSEMBLY ¦ vic-felet ¦ Ljusets friställning från kinetiken ¦ Solrandsavböjningarna ¦ Ljusets Gravitella Beroende ¦ ..

 

 

 

InledKemi: — Ga, Giga (T9 = 10^9 = miljarder = billion) years ago, sv. ÅrSEDAN — Gy, Giga year

 

INLEDNING TILL KEMIFÖRKLARINGEN

Det bäste vore om hela det här framställda beskrivningssättet vore helt grundlöst, och att det är läkemedelsindustrin som ska rädda mänsklighetens ifrån undergång, så att den slipper ta emot vederhäftig kritik för antropogent skapat kass naturväder: »vi tillverkar piller som gör att individer kan skita i allt ansvar utom att betala oss».

 

— Vad vi vet:

 

OM OBSERVATIONERNA HÄR ÄR NATURKORREKTA: INGET VACCIN I UNIVERSUM EXISTERAR MOT EN BEVEKELSEGRUND SOM ENVISAS MED ATT VÄNDA NATURGRUNDERNA RYGGEN FÖR ATT SLIPPA ENGAGERA SIG. FÖR TILLFÄLLET KAN SÄKERT EN OCH ANNAN INGREDIENS JAGA BORT SYMTOMEN. MEN SKER INGEN KURSÄNDRING, KOMMER STÄNDIGT NYA ATTACKER MED VÄXANDE KRAFT:

Pandemin handlar inte om en smitta — även om det rent medicinskt testkliniskt ter sig så (karaktäristisk morfologisk biokemisk abnormitet, s.k. ”virus”).

DEFINITION PÅ EXPLOSIONSARTAD PANDEMI

— Rätta gärna om fel: Naturmord — med Teknikförklaring †: »TimeEnd» — »BiologyCrash» .. »ChemicalHavoc» ..

 

ILLUSTRERAT:

natur helt — pandemi sårat

 

 

 

15Nov2020: Om du som läser det här blir upprörd och förskräckt över ordvalen som används här befinner du dig i gott sällskap:

— Flera röster i världen uttrycker samma befarade förskräckande anstrykning. Se QuinneyJul2020:

   rent förskräckande globalsiffror i samband med de senaste 50 årens framryckningar i affärsvärlden;

— Anstrykningar som pekar på samband mellan avskogning och ökning i infektionsstatistik.

   Kvällstidningarna innehåller flera uppslag med människor — och företeelser — som förskräcker:

— Vilda Schimpanser Elfenbenskusten Sydvästafrika uppvisar — spetälska, aldrig tidigare observerat [ABsön15Nov2020s12n].

— ”Min övertygelse är att detta är för alltid vår vardag”, läkare i EXsön15Nov2020s8sp1n: inget synligt slut på coronapandemin. Och så vidare — tystnaden om den tydligt växande Träddöden fortsätter dock.

   Ju längre situationen lider, ju mer kommer människor att tappa modet då man inte får VETSKAP om orsakerna.

— Ovisshet är det mest tärande och frätande en människa kan genomleva.

— Här försöker vi rensa upp i häcken genom att anmana de som menar sig veta NÅGOT att träda fram och verifiera eller dementera uppslagen här. Vilketsom, kommer det att leda till en större visshet, och därmed ett mera trivsamt och vilsamt sinnestillstånd [vi kan alltid hålla varandras händer och sjunga TryggaRekan IngenVAra .. medan vi dör ihjäl .. tillsammans].

 

Under de tre senaste miljarderna åren har mänskligheten — alla kulturer, alla civilisationer, alla samhällen utan något enda undantag — utvecklats tillsammans med — i, inuti — Naturskogen. Det är hela utvecklingshistorien bakom växternas kemiska fabrikation:

 

   växtvärldens biologiska evolutionsgrundade produktion av klorofyllämnen och aminosyror;

   ämnesbaserna vi lever av — och genom;

   basnäringen som säkrar den rent kemiska reningen i våra kroppar och underhåller — och försvarar — hälsogrunderna.;

   KVINNAN — Universums i särklass mest formfulländade och utstuderat SNYGGA existens.

   VÄXTFORMEN vi växer till i som människor.

   VÄXTFORMEN vi föds ut ur.

— Mormor och morfar och hela tjocka släkten. Systrar och bröder och kusiner och gamla bekanta generellt.

   Jättefint. Vad hände 1800+?

 

Från runt år 1800 inträffar en högst märkbar förändring. Under de nu 2020 senaste två hundra åren har mänskligheten — alla kulturer, alla civilisationer, alla samhällen utan något enda undantag frånsett eventuellt kvarlevande naturfolk — utvecklats genom att börja leva PÅ Naturskogen.

 

   Inte längre i den.

   Perioden 1800-2000+ har mer än 30% av Naturskogen försvunnit

med tillhörande

   VÄXTERNAS KEMISKA FABRIKATION, deras biologiska evolutionsgrundade produktion av Klorofyllämnen och Aminosyror: ämnesbaserna vi lever av — genom — och som säkrar den rent kemiska reningen i våra kroppar och underhåller — försvaret — hälsogrunderna.

————————————————————

ForestWORLD2012 ¦ BladExempel SVÄRTNINGENS KARAKTÄR vid uttorkning

 

STATEN 1800+ ATTACKERAR NATURFÖRSVARET — utan minsta insikt. Nollvett. Överhetens styrelserum bestämmer absolut auktoritärt genom flest gillapoäng. Olydnad bestraffas.

 

   På enbart 200 år är förödelsen ett faktum: FACITsep2020.

   RESULTATBILD — det mest uppenbara:

 

— ”epidemi som berör stora områden” — Bonniers Lilla Uppslagsbok 1973s267sp1 — borttaget i upplagan 1995(+) med många flera;

— biologiskt omfattande generalattack på allmän normal naturligt biologisk harmonisk hälsa:

Allmänt PÅGÅENDE MÄRKBART GLOBALT UTBREDD

livsförsvagning: träddöd: »cellkvävning»

DEFINIERAR/ANSLUTER EN PANDEMI:

 

DEFINITIONSMÄSSIGT — historisk uppsegling, rätta gärna om fel:

   En global naturparasit uppträder 1800+ obemärkt. En kemiförödare. En hälsomördande kraft.

   Alla krafter som ser/uttrycker den annalkande faran motas undan: ingen vederhäftig kritik får finnas.

———————————————

LISTAN ¦ noMACfysik ¦ Einstein SCHWARZCHILD TNED ¦ Utvecklingen från 1800+ ¦sanningens bortgång

ASSEMBLY ¦ vic-felet ¦ Ljusets friställning från kinetiken ¦ Solrandsavböjningarna ¦ Ljusets Gravitella Beroende ¦ ..

 

— »Jamenar. Vi måste ju sätta AFFÄRSRÖRELSEN i främsta rummet».

Blindheten börjar styra. Beslut ersätter Natur. Medfött naturförstånd avvecklas:

— Modern Akademi föds.

   DEN MODERNA STATEN 1800+ börjar styra/kommendera kulturutvecklingen genom betyg, meriter och förtjänster.

— Människors godtrogenhet — + fåfänga och egensinne + synbart växande välstånd — är bara mera bensin på elden: Okulturen utvecklar sin egen undergång.

   Välståndets egentliga motorik — hantverket med instrumentmekanikens tekniska förtjänster — kommer alltmer i skymundan: missbrukas, utnyttjas.

 

Mänskligheten utvecklas inte längre — I naturen.

Den har hamnat UTANFÖR.

 

Ge oss argumenten. Relatera bevisen.

 

Läkarförståndet:

— Vad händer med den ursprungliga tre miljarder år etablerade biologiska biosfäriska tryckfördelningen

skogsfält-näratmosfär, växtfysikens naturligt metaboliska fabrikskemi cellbildningsmetabolismens kemiomsättning,

då mer än 30% av DEN Naturskogen tas bort — under 200 år 1800-2000+?

 

Visa. Berätta. Undervisa. Säg.

— Det är sinnessjukt. Vanvettigt. Omdömeslöst. Idiotiskt. Pandemiskt Kemiskt Djupkorkat.

   Vänligen befria den här förfärligt minoriteta författaren ifrån den förfärliga ångesten över ATT behöva sätta dessa meningar på pränt — som SAKLIGA och VÄL grundade naturgrundade elementära observationer.

 

Kortare i summa:

 

STATEN FN/SVERIGE BEDRIVER ETT NATURSVEK

 

   Sätter sig själv över allt vad natur och förstånd heter [‡1]¦[‡2].

   Bedriver/underhåller/uppmuntrar helt öppet våld mot dissidenter [‡3]¦[‡4].

   Naturargumenten slås ner med hänvisning till majoritetsbeslut [‡5].

 

 

 

DetFullständiga: TheComplete — JORDFYSIKEN med grundämnenas uppkomst och fördelning särskilt inom Jordens atmosfär och litosfär — arbetsdokument våren-sommaren-hösten 2020

 

 

MODERN AKADEMI 1800+ band upp sig för egna uppfunna föreställningar om intelligens och universum — Kants nebularhypotes med mera — istället för att undersöka via HÄRLEDNINGAR.

———————————————

noMACfysik ¦ LISTAN ¦ STATEN FRÅN 1800 ¦ INERTIA ¦

 

  Istället för att GE, började man att TA.

DET har — i varje detaljerad bevispunkt — tvingat modern akademi att anpassa och inpassa allt övrigt i DET allmänna kosmologiska synsättet:

   Motto: hittar man inget direkt kaos, uppfinner man ett;

   Begreppet meningslöshet är centralt (Entropibegreppet i modern akademi);

   »intelligensen besjälades först med uppkomsten av modern akademi ..». Jättefint.

— Så har Genierna genom meriter och betyg tvingats vandra runt i etablissemangets cirklar i 200 år med upprepningar och efterhärmningar av Överhetens Prisade Mest Förnäma. Och på samma väg, skäl och anledning portförbjudit sig själv att hitta — Rätt Sätt: härledningar på naturvillkoren. Inte uppfinningar på den moderna akademins konsensus. En del av oss sade ifrån på den punkten redan från början ..

— Amen .. vi har inte tid med sådant, skolplanen räcker inte till för att gå igenom grunderna ..

   Det är inget fel på intelligensen. Bevekelsegrunden däremot för att använda den, är mindre utvecklad.

   Krasst uttryckt, rätta gärna om fel:

— Modern akademi 1800+ dras med ett beständigt självskapat självförvållat FÖRSTÅNDSFEL:

   Förståndsfelet går i arv genom att överheten bestämmer ramarna för meriter, betyg och förtjänster.

   Jättefint. Bra undervisning och så där. Jättelyckliga skolbarn 2020. Medialt mest framträdande områden i exempel 2020: Tensta är förebilden. Tjärna Ängar. Främsta älsklingsämnet: matematik. Enorma A:n.

 

 

DET FULLSTÄNDIGA BESKRIVNINGSSÄTTET I JORDFYSIKENS EGEN CERTIFIERAT BEVISLIGA FOTOSYNTES

IPCC-SAMFUNDET SÄRSKILT HAR UPPENBARLIGEN INGEN INBLICK I VARKEN HUR NATURBIOLOGIN ELLER NATURFYSIKEN FUNGERAR

— bevisligt in till varje atom[‡VoJ].

———————————————

MaunaLoaBeviset ¦ Mauna Loa NORMEN 1470 ¦ MLN1470-syntesen ¦ MLN1470-komplexet ¦ PANDEMIBEGREPPET 2020 ¦ PanDOC ¦ Pan3T9 ¦

 

— Hurså?

 

IPCC-samfundet ser inte mSD-komponenten med dess elektrolytiska växtkatalyserande kemifunktion (eCO2) — vidare utförligt från Syre2000A — och planerar, utför och verkställer sina experiment därefter — Nobelpris i Experiment.

 

Centralen: DetFulla ¦ FotoSYRET

Mauna Loa SD-transporten — En ändlös cyklisk TransportBandMaskinProcess

— helt okänd i etablerade kvarter 2020 — men vars fysiska komponenter utnyttjas för uppfinning av annan förklaring:

 

VäxtsyreO16och Jordsyre—O16¦17¦18är två olika fysiksystem.

JORDFYSIKEN MLN1470 CERTIFIERAR BEVISNINGEN IN TILL VARJE ATOM ¦ MLNref ¦ Hela upprinnelsen — MaunaLoaBeviset Feb2017

IPCC-SAMFUNDET SÄRSKILT BEVISAR 0 INBLICK: Funktionen i NATURBIOLOGI & NATURFYSIK — härlett. Inte uppfunnet.

VAD GÅR KRITIKEN — pandemiincitamentet — UT PÅ, KONKRET?

Mauna Loa SD-transporten — En ändlös cyklisk TransportBandMaskinProcess — helt okänd i etablerade kvarter 2020 — men vars fysiska komponenter utnyttjas för uppfinning av annan förklaring.

100% återanvänt cirkulerat — Naturskogen senast 1812 — MLN1470 — fasta Jordfysikaliska relationskvantiteter i en och samma Jordfysiska AtmosLitos biotop

UTGIVNING netto ur Blad&Barr per fabricerad glukosmolekyl: ....................  cirkulerande MaunaLoaSD-konstant 1 O2 ← + → 5 O2 + 1 H2O

UPPTAGET i netto av Blad&Barr per fabricerad glukosmolekyl: ....................  6 C + 5 H2O = C6H10O5 = fabricerad sockermolekyl = cellulosa, stärkelse FMstce

INFÖRT I NETTO till Blad&Barr per fabricerad glukosmolekyl: ....................  mC + cirkulerande MaunaLoaSD-konstant 1 O2 + 1 H2O → + ← 5 CO2 + 5 H2O = 6(CO2 + H2O)

Core: Centralen

— Vad exakt handlar kärnpunkten om?

Relaterat (VoJ) — »Centralen»:

 

mCSDO2 + H2O → mCH2O + SDO2 ..

   växter producerar inte syre

   växter tar inte växtkol ur luften

   växter sönderdelar inte vatten

 

IPCC-samfundet — (ser inte/förstår inte/vill inte förstå mSD) — ”oxygenic photosynthesis”:

 

mCSDO2 + H2O → mCH2O + SDO2 ..

   växter producerar syre

   växter tar växtkol ur luften

   växter sönderdelar vatten

 

Exakt samma matematikled, samma kemikomponenter, samma analys och syntes.

 

IPCC-samfundet relaterat:

   Inrättningen förstår tydligen inte naturkomplexet, inte alls, inte på långa vägar — på grund av låsningar i den kosmologiska syrefrågan (Kants Nebularhypotes: Jordkroppens bildningshistoria: ämnesgrunderna);

   Inrättningen — tydligt så benägen att löpa efter en särskilt glänsande genialt fullmatad naturvetenskaplig bevekelsegrund:

 

MEN MED HELT OLIKA BEVEKELSEGRUNDER I BEGREPPET SERIÖST NATURVETENSKAPLIGT KUNSKAPSINTRESSE:

   Vet man inte, kan man alltid hitta på för att KOMPENSERA avsaknaden av inblick:

   FN/IPCC-samfundet: »vi utnyttjar tomrummet som fritt konsentuellt ifyll». Jättefint.

 

— Modern Akademi börjar I SIN GENERÖST MEDDELADE NATUROKUNNIGHET ATT diktera kunskapsfrånvaron, fylla ut, med egna påhittade påstådda »naturförklaringar»

   för ATT KUNNA jämka ihop helhetsbilden med den egna redan tidigare akademiskt 1800+ bestämda kosmologiska världsuppfattningen.

— Se även liknande (vic-felet) avancerat etablerat i MÖRKA MATERIEN och MÖRK ENERGI.

   Allt för att få den egna kosmologiskt redan förutbestämda uppfattningen att stämma.

   Det i särklass mest lysande exemplet (se Kvanttalen): Modern akademi avskriver året 1927 de elektronmassans komponenter (vibratorerna i Heisenberg och Schrödingers matris och vågekvationer) som kunde förklara nära helt galant hela atomspektrum — med hänvisning till (återigen) en favoriserad/uppfunnen förståndsbild av fysiken generellt — baserat på akademiskt godtycke utan naturkunskap.

— Resultatbild som visar vad de geniala innovatörerna inte bara missade utan portförbjöd sig själva att ens nudda vid:

   NeutronkvadratenAtomvikterna:  Atomkärnans härledning: moderna akademins fullkomliga fullständiga totala utklassning — särskilt i ämnet kärnfysik.

— Förklaringen i summerande helhet kan, vad vi vet för tillfället, inte bli mera fullständig än så:

———————————————

MaunaLoaBeviset ¦ IPCCgiftlarm

 

Se utförligt exemplifierat i jämförelser från Syre2000A.

 

FullEX:

DEN FULLSTÄNDIGA FÖRKLARINGEN — INKLUDERAT IPCC-IDÉERNA

INGEN NETTO O-produktion

— men vi »ser=IPCC-förstår» LÄTT en sådan

 

— IPCC-idéerna av typen (MaunaLoaSD-komplexet som inte får finnas med: SD-O2 + mC)

»Blad&Barr suger koldioxid från luften», mest populärt i den globala datorstödda IPCC-samvaron: ett och samma MaunaLoaSD-O-par förenas upprepat med en vatteninlöst markkolsatom som i IPCC:s ögon blir ”CO2 från luften”

 

OM MaunaLoaBevisets SD-Transport men inte det MaunaLoaSD-transporterade O2:et nekas

— som fallet är inom IPCC:

Koroidov2014cit:

 

 

 

Läsaren kanske invänder:

— Nej. Det kan inte vara så enkelt. Jag tror inte på vad du säger.

— Och den här författaren skulle instämma, om det inte vore för det här:

 

 

Se REFERENSUTDRAG från Koroidovs utmärkta beskrivning i PDF-documentet

 

WATER SPLITTING IN NATURAL AND ARTIFICIAL PHOTOSYNTHETIC SYSTEMS

Sergey Koroidov, Department of Chemistry ¦ Umeå 2014.

 

Flera partier i Koroidovs framställning används i avnittet [UH2017] om SyrefråganKräverSvar;

— Särskilt Koroidov sidan 4 nedre:

 

”This leads to formation of one oxygen molecule”, Koroidov p4b.

 

Vi lämnas utan tvivel om vad siktet är inställt på:

”.. with CO2 .. removed from the atmosphere ..” :

 

IPCC-diktatet:

— »växter producerar syre från vatten genom CO2-upptag från luften».

Jämför Relaterad — härledd — Biofysik (VoJ):

— Växtsyret är primärt givet på CO2 form — rent O16 — vid Jordytans primära ämnesbildning 20.82 Ga — en fast Jordfysisk naturkonstant; IPCC-samfundet känner inte till den kosmologin.

   Jordsyret, det allmänna atmosfäriska syret, kommer långt senare 4,5Ga och baseras uteslutande på

   ett första fast cirkulerande ytvatten på Jordytan vars toppatmosfäriska H2O-molekyler

   sönderdelas av solljuset (175nM) med resultat i väteflykt (HESC-processen) och

   syreleverans + Ozonskärm. Det känner man till.

 

— Vad exakt är det som avgör BEVISNINGEN i det komplexet — förklara.

 

SD&WI

 KeelingKurvan

— Svar: alla, samtliga Jordfysiskt påvisbara AtmosLitos bioekvivalenter — tydligen inte en enda omnämnd i etablerade korridorer: eftersökt, inget upphittat:

Mauna Loa Normalens SD-komponent är en KONSTANT

 

— SD-konstantens förhållande till MLN genom varierande glacialer (NASA-grafen, hundratusentals år) genomgås särskilt i VYET med Bio10, Bio10Glac och MLNh.

— Inget av dessa områden är, vad vi vet, varken kända eller omnämnda i etablerad mening (Nov2020).

———————————————

MaunaLoaNORMALEN — MLN ¦ MLN1470-BioEK5¦2 ¦ MLN1470-BioEK1 ¦ NASA-grafen ¦ VYET ¦ Bio10 ¦ Bio10Glac ¦ MLNh

SD=WI ¦ MLN1470 ¦ HESC ¦ REGLERINGEN ¦ MaunaLoaBeviset ¦ MLSDTWP  den transporterande hjulfunktionen

 

Detaljerat:

— ½SD-komponenten i totala primära biomassan $¦CO2 = S + (c=S/200) + MLN + SD/2 = 6.391 T15 KG CO2 är den tilläggskomponent som MLN utgår ifrån genom sitt normala funktionsvärde (beror på glacial period, se NASA-grafen) enligt MLN±SD/2: hela SD-komponenten (5.8 ppmv eCO2, det s.k. sommartappet, eng. Summer Decrease) avges från Maj och återvänder från September;

   Förhållandet mellan MLN och SD/2 bestäms

(MLN1470-komplexets bioekvivalenta 1460-1475 [20.8-21.1°C BioEk4Tabell] kommunicerande Jordfysiska biotopiska AtmosLitos kvantiteter, Bio1-10 [14Nov2020 vartefter analysen har fortskridit våren-sommaren-hösten 2020 har flera uppdagats genom analysen av Jordskorpans ämnesinnehåll i sammanställda tabellverk, först BioEk1-4])

av sambandet (1467=BioEK5¦2) = 15 · MLN/(SD/2) = konstant med (glaciala) preferensen MLNår1812 (MLN).

   Förhållandet mellan allmänna Jordsyret O16¦17¦18 och MLN-kolet C12¦13 i sin tur bestäms också via en konstant (1475=BioEk1 ¦ Bio6), såväl via volymprocent som massprocent som atomantal enligt

 

m(O16¦17¦18¦Jatm) × U¦O / m(C12¦13¦Jatm) × U¦C =

O%mm(Jatm) × U¦O / C%mm(Jatm) × U¦C =

O%m × U¦O / C%m × U¦C =

2O%v / C%v =

n(O¦Jatm) / n(2O¦MLN) =

1475 (1475.07 ¦ BioEk1)

Jordsyrets atomantal förhåller sig till MaunaLoaNORMALENSår1812 [MLN] syre O16-par — den senast kända säkra naturpreferensen före föroreningsepoken 1800+  — som en KONSTANT:

— KONSTANTEN [MLN1470-komplexet 1460-1475] ansluter till Jordlitosfärens förhållande mellan Syre och Kol [BioEK3] lika med 1460;

— Alla värden 1460-1475 ansluter till BioEk4Tabell som anger maximala antalet H2O-molekyler per max vatteninlöst CO2-molekyl:

   generellt ett biotopiskt antal O i förhållande till antalet C inom temperaturintervallet

21.0943—20.7659 = 0.3284 °C.

— Alla Jordfysikens AtmosLitos-kvantiteter ansluter till den ordningen, de här närmast uppdagade BioEk1-10.

 

 

FÖRHÅLLANDE-TALEN 1460-1475 ANSLUTER TILL VÄXTKOLETS OPTIMALA VATTENINLÖSNING I SÖTVATTEN vid exakt 20.9301°C (±0.1642) BioEk4Tabell OCH HAR UPPENBARLIGEN INGENTING ALLS ATT GÖRA MED NÅGOT ANNAT ÄN REN TERMISK HYDROTRYCKSFYSIK. ÄMNESFÖRDELNING OCH ÄMNESBALANS I OCH MELLAN ATMOSFÄR OCH LITOSFÄR: DET FINNS BARA EN KOSMOLOGISKT LÄMPLIG TYPKROPP (BioEK8) SOM KAN SERVERA DEN MATERIALGRUNDEN GENOM MASSA OCH LÄMPLIGT SOLSYSTEM I GIVEN GALAX:

— Kvantiteterna AtmosLitos kommunicerar genom samma biotop (”område med samma natur”). Precis som träden under marken: gemensamt rotverk (Simard2012)

— farm till epoken Trafikverket/Staten/Sverige mest märkbart 2010+.

 

VäxtsyreO16och Jordsyre—O16¦17¦18är två olika fysiksystem.

 

MaunaLoaBeviset (Feb2017) — verifierat 20Aug2020 av Jordfysikens egna fasta kvantiteter — okänt inom IPCC:

———————————————

MLN1470 ¦

 

DetaljBevisningen: Se ReferensUtdragen från Koroidov2014,

Clark electrode measurements of oxygen evolution

NATURSKOGSFÄLTET — fram till 1812:

Vi lämnas utan tvivel om vad siktet är inställt på [‡]:

”.. with CO2 .. removed from the atmosphere ..” :

  det fungerar inte så:

 

modern akademi är bevisligt inte medveten om komplexets innehåll.

 

NATURSKOGSFÄLTET — fram till 1812:

   Det finns ingenting sådant som

— »plants fabricate oxygen from water».

   Det är inget fel på experimenten;

   Problemet är att LIVET har flera sidor än den enda som modern akademi verkar intresserad av — den i BUR: »underordnad Intelligensens Främsta Skarpsinnen»; Modern Akademi anser sig själv ha koll på alla möjliga betingelser i LIV. Speciellt i experimentella angelägenheter — som om uppgiften gällde att studera något PRIMITIVT, underordnat, lägre stående. Experimentresultatet blir på så sätt redan uppgjort.

— »Växten kan ju inte vara smartare än vi heller (dumass)». Man TYCKS mena så.

   Är det någon ny typ av naturvetenskaplig rapportering? »växter är menlösa kryp»..

 

— Genom  att BOMBARDERA Cellen med hf-kvanta tills Cellen uppför sig på förväntat sätt har modern akademi byggt upp en fatal idé om biologi och kosmologi som bara KAN existera i en animerad Hollywood Produktion. Rätta gärna om fel: sakfel får inte förekomma här.

 

Den relaterade framställningen här säger det rent ut (VoJ) i Naturskogens preferens:

— NATURLIG BIOFYSIK: Det finns ingenting sådant som en ”byproduct”.

— ”byproduct” är uppfunnet/påtvingat. Inte naturligt härlett. Inte korrekt observerad naturfysik.

   Och det får verkligen rättas om fel: sakfel får inte förekomma här:

VäxtsyreO16och Jordsyre—O16¦17¦18är två olika fysiksystem.

 

MaunaLoaBEVISET — finns inte i MAC. Det som ledde fram till MLN1470-komplexets hela uppdagande.

———————————————

MaunaLoaNORMALEN — MLN ¦ MaunaLoaBeviset ¦ MaunaLoaProof ¦ MLN1470 ¦ VoJ

 

Se även mera detaljerat i

DETALJERAD JORDFYSISKT BEVISBAR FOTOSYNTES.

 

 

 

VaGKUPoK:

MLN-JFBJordfysikens certifierar/verifierar MaunaLoaBeviset : MaunaLoaNormens Jordfysiskt kommunicerande stadfästande kvantitetsbevis

 

JORDFYSIKEN CERTIFIERAR KVANTITETERNA ¦  Naturmord med Teknikförklaring

— VAD GÅR KRITIKEN UT PÅ, KONKRET?

   Att uppmana/anmana/provocera den som t