PARTIELLA LÖSNINGENS METOD  DEL II — UNIVERSUMS HISTORIA | a production 2008XII22 | Efter sammanställningar från 1997IX27 | Senast uppdaterade version: 2014-01-28 · Universums Historia

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i  SAKREGISTER  ·  förteckning över alla webbsidor

 

 

 

ALLMÄNNA partikulära LÖSNINGSMETODEN Del II |  |  i sammanställning för Universums Historia

 

Appendix Värdegrunderna | Allas lika värde och rätt | Islam

 

 

Bildkälla: Författarens arkiv ·  5Jul2012  E14  Bild79

 

ELEMENTÄRA GRÄNSSNITTETS Metod för PARTIKULÄRA LÖSNINGAR

till givna inhomogena varianter, eller

 

 allmänna

PARTIKULÄRA LÖSNINGSMETODEN

 DEL II

 

 

 

 

 

med fortsättning från Partikulära lösningsmetoden Del I i DEN HÖGRE ANALYSENVarianter och Universaler

 

 

 

 

 

 

ALLMÄN BESKRIVNING

Allmän Metod för Partikulära lösningar

i Det ELEMENTÄRA GRÄNSSNITTET (Interface)

till inhomogena linjära varianter, [·] ¹ 0, av m:te ordningen med en variabel koefficient

 

Kännedomen om DET ELEMENTÄRA GRÄNSSNITTETS DOMÄN behövs inte för att kunna hantera och lösa inhomogena varianter vars Partikulärer består av basrangen xn. Den allmänna metodformen är därmed utomordentligt lämpad för alla nybörjare (och oldboys som glömt av grunderna och bara vill tjuvtitta lite).

 

variantform:

              f (x)y  +  A y  +  B y’’ +  C y’’’ +  D y’’’’ +            = [·], [·] anger en godtycklig funktion av x

             variant                                                                             inhomogena ekvivalenten Partikulären

             [konv. differentialekvation]                                             [konv. (eng.), forcing function]

             f (x) y + Ca y(a) ++  Cm y(m) = [·] …  ..............          metodvariantens alternativa teckning

             a lägsta, m högsta derivatanivå

 

 

 

 

generell metodform

 

 

Generell Metodform

 

 

Bestäm den partikulära lösningen till den inhomogena varianten

V = [·]

Lösning:

Som  f (x)={0,  C,  f (x)} och

FundamentalRangen är [FR] kan vi använda [lösningstypen]

yPF        = [lösningstypen] ;  Insättning av fundamentaltermen från [·] ger

yP1        = Y1. Syntes 1 :

V          = HL  ........................   vår variant. Med yP1 insatt i V ges

VL        = HL. Rest VLHL = 0. End. Lösningen verifierad.

ELLER

Rest VLHL = r. TeckenSkifte och insättning i yPF ger

yP2        = Y2. Syntes 2 :

V          = –r  .........................    restvariant. Med yP2 insatt i V ges

VL        = HL …

fortsätt tills resten blir noll, eller processen har seriekristalliserat

Rest VLHL = 0. End. Lösningen verifierad. Resultat:

yP          = å yPn = Y1 + Y2 + Y3 + … + Yn

Svar:    yP = Y1 + Y2 + Y3 + … + Yn

 

Särskilda samband gäller för dubbelrangen sin|cos eftersom dessa termer erhåller varandras uttryck genom successiva deriveringar. På grund av denna karaktär är sin|cos-rangen inte en unitär funktionsrang och måste därför explicit exkluderas från det elementära gränssnittets PartikulärMetod. Hanteringen av trigonometrin i allmänhet på den här nivån kräver dessutom, obönhörligen, en extensiv förtrogenhet med den komplexa algebrans i-tecknade uttryck. Utan dessa kunskaper blir varianterna och universalerna rena gåtor.

 

 

 

 

 

restvarianter

 

 

REST-Variant tekniken

 

Användningen av

REST-Variant tekniken — vi behöver inte upprepa redan genomförda deriveringar som syntesen fortlöper

Som varianten V i V=[·] består av ett y-derivata program, i erinran att

             (y = yA+ yB)’ = y = yA+ yB

har vi tillåtelse att sönderdela varje förekomst av en multiterm i en partikulär yP enligt

             yP         =  yP1 + yP2 + yP3 + … + yPn

                          = å yPn

enligt Universalsatsen. ALLTSÅ kan vi påföra varje specifikt sönderdelad y-term till V. Vilket vill säga,

             V(yPn) = [·]H

kommer att satisfiera varje inre partikulär lösning till y som motsvarar varje restterm [·]H i huvudvariantens HL.

Detta bekväma grepp betyder helt enkelt att vi nödvändigtvis inte måste repetera alla deriveringar på alla termer i variantens HL explicit för varje syntes om dessa termer är flera. Det är tillräckligt att analysera bara en term åt gången i huvudvariantens derivataprogram V, och sedan summera upp dem i en avslutande resultatform enligt yP-ekvivalenten.

   I respekt till att summeringen VLHL[·] uppvisar en rest, måste restvarianttermen eller termerna tillhöra högerdelen i ledet med den ursprungliga V i vänsterdelen.

 

 

 

 

 

DE TRE TYPFALLEN med f (x)

Från Partikulära Metodformens allmängiltighet.

 

 

 

Den okända [·] [konv. (eng.) forcing function] kan vara vilket som helst uttryck.

Subskripten H och L i [·]HL betecknar Högsta och Lägsta.

 

[·] = alla                        yPF        = e–F(x) ò eF(x)[·] dx  ............       Originalet, IntegralKvoten, suffixet F kopplar yP till Fundamentaltermen

 

ELEMENTÄRA GRÄNSSNITTETS ALLMÄNNA LÖSNINGAR — utom de trigonometriska rangerna

                                      f (x) y + Ca y(a) ++  Cm y(m) = [·] …  metodvarianten

fall                                                                                                                                                                                   ranggiltighet

f (x)=0         yPF        = A · aò [·]L (dx)a  .................     generalen | ò 0 dx=0; e–F(x) = e0=1;

noll                               a är variantens lägsta derivatagrad motsvarande minst deriverade term i [·] som [·]L

             = Aenx  .........................................................................................................................      rangen enx
lösningen ligger utanför elementära gränssnittet om V i syntesen ger
0
             = Ca–1 · aò [·]L (dx)a  ...........       rangerna xn och ln (nx+K)
gäller även lösningar utanför elementära gränssnittet

f (x)=c          yPF       = e–F(x) ò eF(x)[·] dx  ............       generalen eller integralkvoten

noll                               = Aenx  .....................................................................................................................................       rangen enx, n ¹ –c,

= Axenx  ....................................................................................................................................      rangen enx, n = –c,
tillämpningar utom elementära gränssnittet inkluderade
= A[·]
H /f (x)  .........................    rangerna xn och ln (nx+K)*
* erhållen genom reguljären utvecklad genom partiell integration i Metod 1,samma som reguljären nedan.

f (x)=v          yPF        = A[·]/f (x)  ............................    Reguljären

variabel                        anonymen A är optimal, gäller alla ranger — om [·] innefattar trigonometriska funktioner gäller vissa tillägg, de behandlas inte i denna framställning

 

׸-SELEKTEN — multiplikationDivisionSelekteringen:

f (x) är en multiplicerande variabel:

             Termen med högsta [f (x)]-interface(gränssnitts-)-nivå i HL är   [·]H = [·]

f (x) är en reducerande variabel:                         

             Termen med lägsta [f (x)]-interface(gränssnitts-)-nivå i HL är    [·]L  = [·]

 

Studieteknik, allmänt: BÖRJA MED BASRANGEN xn och öva först på varianter med f(x)=konstant och sedan med f(x)=variabel för att öva upp den allmänna tekniken. Basrangen är speciellt med f(x)=konstant (för nybörjaren FÖRUTSATT TILLGÅNG TILL LUGN OCH RO OCH EGEN STUDIETAKT, oftast förtjusande) enkel och lätt att förstå, och man lär sig snabbt lösa uppgifterna i huvudet. Se INLEDANDE EXEMPEL till jämförelse.

 

 

 

AppendixVärdegrunderna |

 

VärdegrundernaInledning | Grunderna | Deklarationen | Förklaringen | Exemplen | IQ | VåldsDiagrammet | Islam |

 

 

 

 

 

Bildkälla: Författarens arkiv · MONTAGE:  8Jun2012  E7  Bild50    25Aug2012  E24  Bild89 · Nikon D90 — Enhet • Mångfald • Tillstånd • Variation

 

 

VÄRDEGRUNDERNA

20Nov2013-11-21

 

Specialartikel i UniversumsHistoria som berör grunderna i KUNSKAPSBEGREPPET

matematiken och fysiken som grund för de mänskliga civilisationernas tekniska utveckling

— med grund i SANNINGSBEGREPPET. 

Se även särskilt i SANNINGENS FILOSOFI och ENTROPIBEGREPPET I RELATERAD FYSIK om ej redan bekant.

 

Förord

SITUATION Sverige 2013 [VåldsDiagrammet]

— Mängder med människor från Asien/Afrika strömmar in till Europa för att hitta bättre levnadsförhållanden;

— Tillsammans med massflykten tar dessa människor med sig sociala, kulturella, politiska och religiösa värderingar — i många (samtliga) fall helt diametralt motsatta dem vi, här i västvärlden och Europa, är vana vid. Det är speciellt tydligt för oss på, senare tid alltmer avkristna, Nordbor med tillhörande SEXUELL FRIHET och SEXUELL FRIGJORDHET: en grundläggande aktning, respekt och beundran för tjejerna generellt som universums morsor [Drottningar och Prinsessor], just DÄRFÖR att de är födda med ett inåtvänt kön: Du får fråga om uppvaktningen, men ja är ja och nej är nej: ett begrepp som garanterat INTE existerar i den världsomfattande rörelse vi känner som Islam [SH(AR)IAlagarna] [Vad betyder Shia, Sharia]: kvinnorna mörkläggs redan från barnsben, om de ens får ha sitt eget kön ifred, och mankulten blir därefter: yxa. Noll tjejvett. Garanterat. Sedan kan du ju fråga MedelSvenskaTjejen om hon vill bjuda in den i sovrummet; läs: självmord. Jämför filmen (Inte utan min dotter 1991) med Sally Field ([Not Without My Daughter, från Betty Mahmoodys självbiografiska bok 1987]). Det är, tydligen, Paulus Lydnadslära i piskande stränghet.

   Strängt sagt: att bereda öppen plats i det nordiska/Europeiska/Västerländska samhället för dessa tydligt moraliskt  — inte intellektuellt eller på annat sätt förståndsmässigt — underutvecklade/okunniga människor FÅR EFFEKTEN I PRAKTIK att importera »utländska fängelsekunder» för TILLFÄLLET att sprida ut dem bland »vanligt folk». DET är DEN ENA SIDAN av vanvettet i situationen.

— Världen måste göra sig av med Islamgenom kunskap och upplysning, inte våld. Och SÅ är det med den saken, DEN ANDRA SIDAN av saken:

— SVERIGE och svenskarna å sin sida har SIN förträffliga parad: Allmänheten med polis, åklagare och domare i spetsen har under främst hela 1900-talet bedrivit omfattande häxjakt på våldsvägrare [Statens Pacifisthat]; de missaktas, misshandlas, våldshotas — konstant speciellt av polisen i tvångshämtningar; de tvingas till upprepade polisförhör, offentliga utskällningar i inrättningar som titulerar sig DOMSTOL, med efterföljande fängelsevistelser och krav på att spela idiot om inte den djupt förnedrande hanteringen — dödspsykningen — ska upphöra. Inte många klarar den behandlingen utan att ge upp andan. Det är den svinaktiga bild som historien VET om Sverige och svenskarna, men som aldrig har tillåtits se dagens offentliga ljus från det förträffliga svenska etablissemangets sida.

 

— Och?

 

STÄDA UPP SVERIGE FÖRST, VISA ATT INFÖDDA FREDLIGA MÄNNISKOR RESPEKTERAS [VåldetsOrsak].

 

— VEM GNÄLLER alltså PÅ INVANDRARE SOM KOMMER HIT OCH SPRIDER VÅLD OMKRING SIG?

— Är det [Statens Pacifisthat] folklager som strävar att byta ut polisidioterna och åklagaridioterna och domaridioterna — de som verkar trivas bäst när de får spöa upp Jesus och Buddha: garanterat helt fredliga, vapenlösa, existenser med NOLL hotbild för fredliga samhällens utveckling — mot besättningar som VÄGRAR KRÄNKA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER? Är det folklager som vägrar förnedra och förringa våldsvägrare? Är det folklager som vägrar delta i den pågående misshandeln av helt fredliga människor?

   Visa.

   Jag ser inga.

— Vad som däremot framträder [Exemplen] [IQexempel] FÖREFALLER VARA en människorättsförnekande, lika-värde-OCH-rättsförnekande, uppdelar-mänskligheten-i-A-människor-och-B-människor-Halleluja-Proklamerande grisbukt av reguljärt nollvett; Se speciellt Snaphanen2;

— EXEMPLEN SÄTTER MÖJLIGTVIS REKORD i den mänskliga historiens allra mest låga och tarvliga verbala omfamningar; Det människorättsligt förnekande innehållet i exemplen FÖREFALLER i dess rent TEKNISKA konsekvens överglänsa all redan erfaren historia — genom att FÖREFALLA FÖRESPRÅKA det sjudubbla. Att människor skulle kunna sjunka SÅ lågt, visste jag absolut inte. Nu vet jag. Övningen här är att belysa den upptäckten.

 

SUMMERINGEN av det efterföljande nedanstående är ingen annan än denna enkla [VåldetsOrsak]:

— Tills de fredliga existenser som dödspsykats av staten sedan 1870 erkänns sina mänskliga rättigheter, ges upprättelse och de ansvariga ställs till svars, och en fridsgrundad rättsuppfattning etableras, är det MENINGSLÖST att försöka verka för någon AVMATTNING i våldets och otrygghetens utbredning [Våldsdiagrammet]: den utbredningen bara ökar med fortsatt förnekande av de fredligas existensrätt och deras upprättelse och erkännande.

 

 

 

MänskligaRättigheter

Bildkälla: Författarens arkiv · 8Jun2012  E7  Bild50 · Nikon D90

 

 

 

ETT FÖRTYDLIGANDE BEHÖVS (Nov2013) ANGÅENDE DET FAKTUM ATT

Alla människors lika värde och rätt är grundvalen;

Grundvalen för människans tankemässiga existens: att INTE krossas av Sanningen på grund av att man har FEL: rätten att få UTVECKLAS — Efter misstagen

— Men speciellt i dessa tider (2013) vill en del mena att typen ”DU KÖR MED DET DÄR FÖRBANNADE MÄNNISKOVÄRDET” är mera intressant.

   Vi studerar det.

— Angelägenheten att understryka naturgrunderna verkar vara speciellt stor i vår tid (Nov2013).

Mänskliga rättigheter befinner sig under attack

 

Inledning

 

Allas lika VÄRDE OCH RÄTT omnämns (21Nov2013) i webbkällan UniversumsHistoriaPunktSe

index.htm:

1:

   Den här framställningen är (eller SKA vara) helt fri från religiösa, metafysiska och politiska aspekter;

   Alla människors lika värde och rätt är grundvalen;

   Kunskapen är till för alla. Se även i policy.

zrefINERTIA.htm:

1:

Att, därför, vända sig emot en människa som vägrar delta i våld är och förblir ett grundläggande brott mot alla människors lika värde och rätt. Därför, nämligen, att kunskapen, som det har visat sig, är fridsamhetsgrundad, se från sanningsbegreppet: Våldsvägran är ett förstånds- och kunskapsargument.

zrefSanningensFilosofi2013.htm:

1:

— Vi accepterar varken nazism eller rasism; Alla människor är födda fria och lika i värde och rätt. Ingen är mera värd, eller mindre värd, än någon annan. Inrättningar som bestrider den grunden för demokratins utveckling klassificerar vi som icke acceptabla. Ekvationen kan inte bli enklare.

2:

— »Alla människor är födda fria och LIKA I VÄRDE OCH RÄTT», Deklarationen om de Mänskliga Rättigheterna 10 December 1948. Bara DET rimmar illa med det Särskilda Folket: INTE förenligt med den allmänna respekten för och befordrandet av grundläggande mänskliga fri- och rättigheter.

3:

— I ljuset av Kants förträffliga medmänsklighet tappar examineringsdevisen emellertid (dessutom) helt sin fägring och framstår som föga mer än en nazismens vardagsmanual.

Jämför MinHögstaÖnskan:

Låt alla idioter som inte fattar alla människors lika värde och rätt ramla ner i underjorden och aldrig mer komma upp igen.

4:

»Den absoluta sanningen» kan för visshetens del uppenbarligen ingen annan vara än den som är synonym med vetskapen, vetandet och kunskapen. Då denna är identifierad som oförstörbar [Se SANNINGSBEGREPPET] och därmed evig, oskapad, omöjlig att ändra, finns ingen annan innebörd för sanningen, absolut, än den som är reserverad på fridsamhetens, den eviga vilans och stillhetens räkning [‡3]: alla människors lika värde och rätt, alla människors lika berättigande. ”Den tyska anden” som Hegel inför, blir med detta inget annat än flaggan för nazismen, här hissad i full fladdrande topp, med geografiskt inseglande port och grund i Tyskland.

I samma dokument omnämns också Mänskliga Rättigheter 4ggr.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER omnämns (21Nov2013) i webbkällan UniversumsHistoriaPunktSe

zStatNatur2013.htm:

1:

Tills de fredliga existenser som dödspsykats av staten sedan 1870 erkänns sina mänskliga rättigheter, ges upprättelse och de ansvariga ställs till svars, och en fridsgrundad rättsuppfattning etableras, är det MENINGSLÖST att försöka verka för någon AVMATTNING i våldets och otrygghetens utbredning: den utbredningen bara ökar med fortsatt förnekande av de fredligas existensrätt och deras upprättelse och erkännande.

zrefSanningensFilosofi2013.htm:

1:

Som ovan i zrefSanningensFilosofi2013.htm: nr2.

2:

Kant (1724-1804), Immanuel

”Hans sats att varje människa bör betraktas som ett självändamål är en variant av läran om de mänskliga rättigheterna; och hans frihetskärlek kommer till synes i hans yttrande (som gäller om barn såväl som vuxna) att ”Ingenting hemskare kan tänkas än att människans handlingar skall vara underkastade en främmande vilja”.”, VFs599ö.

3:

 Citatreferenserna rimmar dåligt med Russels påstående om Kants koppling till ”läran om de mänskliga rättigheterna”; Som citatmeningarna visar, är det tydligt att Immanuel Kant befann sig så långt borta ifrån en sådan ’lära’ som det alls är möjligt.

4:

Kant synes inte ha uppmärksammat att DEMOKRATI — fria val under mänskliga rättigheter — är den uteslutande enda civila grund för fredliga samhällsbyggen som finns att välja på; Genom att utesluta tillhyggesmyndigheter från tillvalet, garanteras att alla demokratiska alternativ är likvärdiga, och att demokratins ordning därför bara verkställer en formell organiserad praktik för det aktuella valet, vilketsom, oberoende av vilket valet är, eftersom alla alternativ är egala. I andra ord: demokratin innebär ingen konflikt med den fria viljan, demokratin ÄR den fria viljan.

 

 

Referensen

MEN: INGEN DIREKT IMPONERANDE FÖRKLARING INGÅR — förankring i sanningsbegreppet — varken i UniversumsHistoria eller Planeten i övrigt, här veterligt: Som REFERENS har vi på vår höjd typen Proklamation från FN [‡] eller liknande: en självständig, naturgrundad härledande form saknas. Den här presentationen gör anspråk på att FÖRSÖKA framhålla — erinra — en sådan.

 

   Frånsett omnämnandet i nr4 i zrefSanningensFilosofi2013.htm::

— KOPPLINGEN mellan MänskligaRättigheter+AllasLikaVärde(OCHrätt) OCH SANNINGSBEGREPPET antyds snarare av ovanstående bidrag än relateras ingående.

— Bidragen ovan därmed snarare »associerar» till »en inneboende insikt vi redan känner till» än beskriver detaljerna i denna, således FÖRMODADE och underförstått ETABLERADE, insikt — om man vill vara sträng. Och det vill man, här.

— Vi behöver därför skärpa beskrivningen — och därmed samtidigt testa OM det alls är möjligt att göra det mot bakgrund av de allt mer påtagliga attacker mot dessa grundbegrepp som har visat sig på senare tid (2013). Utan en sådan, mera skarpslipad form, saknas, tydligen, verktyget — väl relaterad innebörd — att bereda vägen för en mera exakt och tydlig kredit i klarheten om vad som gäller.

Grunderna

Bildkälla: Författarens arkiv · 19Jun2012  E8  Bild66 · Nikon D90

 

 

 

Först grunderna:

 

— »Allas lika värde (och rätt)» [INLEDNINGEN] är INTE en institutionellt uppfunnen FRAS eller något PÅHITT från speciellt eminenta — framstående eller högtstående — personer i mänsklighetens historia.

— Hur VET vi det? Se Förklaringen.

 

— NOTERA Allas lika värde OCH rätt: värdegrunden SETT FRÅN DEN GIVANDE NATURENS SIDA SOM FRAMFÖTT ALLT LEVANDE UTAN ATT VISKA HEMLIGA ORD OM ATT JAG GILLAR DIG BÄST I ÖRONEN PÅ SPECIELLT UTVALDA är naturligtvis värdelös om den inte är likaberättigad: rätten stadfäster värdet.

 

— »Allas lika värde (och rätt)» är INTE heller en FELÖVERSÄTTNING  från Deklarationen om de mänskliga rättigheterna från 10Dec1948:

 

Deklarationen

Article 1

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

— Adopted and proclaimed by General Assembly Resolution 217A (111) of 10 December 1948

Alla människor är födda fria och lika i värdighet och rätter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla mot varandra i en anda av broderskap.

 

Webbkällan nedan hävdar just det: en felöversättning

DispatchInternational

— alla textmarkeringar mina om inte samma i originalet:

”De senaste åren har uttrycket ”allas lika värde” blivit ett mantra. Man kan snart inte diskutera en enda fråga, utan att den dödas med: ”Så du menar att alla människor inte är lika mycket värda? Rasist!”

 

Men varifrån kommer den ganska bisarra uppfattningen att alla människor är lika mycket värda? Om man börjar skrapa lite på ytan och frågar folk varför de säger så, förstår man ganska snabbt att de egentligen inte menar att en terrorist, barnaskändare eller spion är lika mycket värd för samhället som en människorättskämpe eller en Nobelpristagare.”

DISPATCH INTERNATIONAL — LEDARE: Mantrat om ’allas lika värde’ är en felöversättning 22Sep2013

http://www.d-intl.com/2013/09/22/ledare-mantrat-om-allas-lika-varde-ar-en-feloversattning/

Alla textmarkeringar mina om inte samma i originalet

 

Bildkälla: Författarens arkiv · 23Mar2012  M3  Bild62 · Nikon D90

 

 

 

— Allas lika värde och rätt har ingenting med våld att göra. Se från Förklaringen.

— Men i EXEMPLEN får vi se och beskåda hur det går till att ASSOCIERA Förklaringen med Våld — »konsten» att förmena läsaren DÅLIGT SAMVETE om denne inte medverkar i att ta på sig spikskorna och hoppa med i bespottelsedansen på kropparna av MÖRDARE och OGÄRNINGSMÄNNISKOR GENERELLT.

 

 

— Vad skribenten i ovanstående artikel TYDLIGT inte förstår — och alla andra med henne — är att RÄTTEN ALDRIG PÅ NÅGRA SOM HELST VILLKORS VIS ASSOCIERAR PERSON MED GÄRNING: rätten dömer gärningen, inte personen.

— Sagesättet ”en terrorist” beskriver eller refererar en ogärning som HAR hänt — och som med stor sannolikhet KOMMER ATT FORTSÄTTA HÄNDA med fokus på en viss redan känd person, om inget inträffar som ändrar den personens attityd — och som JUST i ljuset av ALLAS LIKA VÄRDE och rätt INTE FÅR PREORDINERAS PÅ just DEN personen EFTERSOM just ALLAS LIKA VÄRDE och rätt inbegriper RÄTTEN ATT UPPLEVA ÅNGER, rätten att TA AVSTÅND IFRÅN OGÄRNINGEN: Den som använder sagesättet ”en terrorist” i sådant fall GÖR SIG I GRUNDEN SKYLDIG TILL BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN: utplåning av DEN EGNA FÖRMÅGAN att förstå skillnad mellan RÄTT och FEL, sanning och lögn; Rätten dömer ALLTID gärningen, ALDRIG personen. Att döma ”terroristen” för ogärningen som begicks betyder INTE någon rätt att NEDVÄRDERA den personen NU som utförde attentatet DÅ — just i kraft av alla människa lika värde och rätt att få ÄNDRA ATTITYD, att FÅ GÖRA BÄTTRING, ATT TA AVSTÅND IFRÅN OGÄRNINGEN eftersom ingen människa existerar som gör ont och illa på grund av inblick i sanning, kärlek och kunskap utan på grund av blindhet och okunnighet: fredliga — insiktsfulla — människor antastar inte andra, eller kränker andra, eller på annat sätt stör tillvaron för andra. Det sker bara från människor som aldrig förstått fridsamhetsgrunderna.

— DET är kärnan i ovanstående skribents försäkran: okunnighet. DJUP sådan.

FelFormulering

Jämför det FELAKTIGA formuleringssättet i artikeln ovan:

 

”... är lika mycket värd för samhället

 

Värdeformen i allas lika värde (och rätt) HAR INTE — BESITTER INTE — den innebörden: det finns ingen sådan förnuftsförankrad meningsgrund: VÅLDSASSOCIATIONER har ingen samhällelig värdegrund.

 

Bildkälla: Författarens arkiv · 3Jul2012  E12  Bild173 · Nikon D90 — Allas lika värde och rätt — VÄRDEGRUNDERNA

 

 

 

— Allas lika värde och rätt har ingenting med våld att göra. Se från Förklaringen.

— Men i EXEMPLEN får vi se och beskåda hur det går till att ASSOCIERA Förklaringen med Våld — »konsten» att förmena läsaren DÅLIGT SAMVETE om denne inte medverkar i att ta på sig spikskorna och hoppa med i bespottelsedansen på kropparna av MÖRDARE och OGÄRNINGSMÄNNISKOR GENERELLT.

 

 

Den typen av EMOTIONELLT KONSTRUERAD mening ( i viss mån tydligt »dystopisk» [som, felaktigt, beskriver hur något ÄR]) — »konsten» att emotionalisera BROTTET (avskummets kloaker) med Personen (allas lika värde och rätt) — kan bara baseras på ett väl invant OREFLEKTERAT tänkande VI och DOM med »automatiserad utdömning» av person=missgärning; Ursäkta: resultatet av GENERELLT SKITSNACKANDE GRUPPSAMKVÄM SOM INFÖR ÖRONEN PÅ DE LEKANDE UPPVÄXANDE BARNGENERATIONERNA UTBILDAT en samhällsform (hela Europa) som under de senaste 150 åren aldrig FÅTT — tillåtits — utveckla begreppet FRIDSAMHET [Våldsvägrarens Existensrätt] [Statens Pacifisthat] [Naturpreferenserna]. Det är en ANKLAGANDE människouppfattning, en spontant uppkommen pöbelfason, en typ som ränner omkring i nationerna och letar efter SYNDARE att spika upp på olika typer och former av hatkors, personer som vill cementera VÅLD i samband med VÄRDE, trots att dessa två begrepp HELT SAKNAR BERÖRINGSPUNKTER; personer som därmed bara företräder uppvigling av och i hat, förakt, avund, missunnsamhet; fridsamhetsförakt. Visa att jag har fel. Please.

— Ta för guds skull INTE bort dem från yttrandefriheten: locka fram dem, ta fram dem, så att vi får citera avarterna, relatera grunderna, och ställa fram exemplen. Tydligt.

 

Alla inser att Winston Churchill gjorde mer nytta för mänskligheten än Adolf Hitler, och alla håller med om att koncentrationslägerfångarna var mer värda än deras bödlar och fångvaktare. Att människor är olika mycket värda betyder inte att man vill ta livet av dem med ett lägre värde.”

DISPATCH INTERNATIONAL — LEDARE: Mantrat om ’allas lika värde’ är en felöversättning 22Sep2013

http://www.d-intl.com/2013/09/22/ledare-mantrat-om-allas-lika-varde-ar-en-feloversattning/

Alla textmarkeringar mina om inte samma i originalet

Jämför korrekt formulering:

 

Alla inser att Winston Churchill gjorde mer nytta för mänskligheten än Adolf Hitler, och alla håller med om att FRAMSTÄLLA BLOTTA MENINGEN ATT koncentrationslägerfångarna var mer värda än deras bödlar och fångvaktare ÄR RENA SNURREN. Att FORMULERA EN MENING AV TYPEN människor är olika mycket värda BETYDER ATT MAN SAKNAR FÖRMÅGAN ATT FATTA, FÖRSTÅ OCH BEGRUNDA SANNING OCH KÄRLEK, OCH DÄRMED OCKSÅ FÖRMÅGAN TILL ETT RATIONELLT, FÖRNUFTSGRUNDAT OMDÖME

 

Läs gärna fortsättningen i den citerade artikeln och döm själv (flera detaljer ansluter ytterligare).

— Personer som associerar VÄRDE med VÅLD har HELLER ingenting, veterligt, till övers för fridsamhet GENERELLT: intrinsiskt RENT på inslag av våld och tvång. Visa att jag har fel — därför att DESSA KONSEKVENSER håller på att ha ihjäl i stort sett allt som INTE ansluter. Please.

— Det enda korrekta i artikeln verkar vara påståendet om »MANTRAT» [Referensen]: många använder frasen »allas lika värde» men ingenstädes på Planeten Jorden året 2013 finns en enda TYDLIGT SYNLIGT ETABLERAD källa som kan RELATERA innehållet — trots att Naturen ropar ut det varje dag, varje natt, varje sekund.

Snaphanen1

Här finns en till som håller på — utelämnandet av ordet MÄNSKLIGA, med tillhörande exempel:

 

”Alla människor har nämligen inte samma rättigheter – och skall heller inte ha det.”

SNAPHANEN — PRINCIPEN OM ALLAS LIKA VÄRDE —  Kjell Håkansson 9Dec2012

http://snaphanen.dk/2012/12/09/principen-om-allas-lika-varde/

— Det är sant: en inspärrad pacifist har inte samma rättigheter som domaren som utdömde frihetsstraffet [Våldsvägrarens Existensrätt]. Men den jämförelsen finns inte med i artikeln.

   Angående problematiken generellt inom och med rättsutövningen, se Referensen i Mänskliga Rättigheter.

 

 

Bildkälla: Författarens arkiv · 3Jul2012  E12  Bild128 · Nikon D90 — Allas lika värde och rätt

 

 

 

 

— »Allas lika värde (och rätt)» enligt Förklaringen — relaterad fysik och matematik [TNED] med grund i sanningsbegreppet — är en EGENSKAP i den mänskliga naturen — exakt lika OMÖJLIG att skilja från förnimmandet av, fenomenet i och kunskapen om EGENSKAPEN gravitation [GRIP] och EGENSKAPEN elektricitet [DEEP].

 

Människans uppvaknande med INSIKT i lika värde OCH rätt är att UPPTÄCKA enhet och mångfald, tillstånd och variation: sanningsbegreppet är grunden, och från det utgår principerna. Det leder till Universums Historia: varje detalj, varje fenomen, varje form, såväl det sanna som det osanna. FÖRKLARINGEN, såvitt det finns en sådan, och i den mån den kan beskrivas, är värdelös om den inte innefattar ALLT.

 

 

Notera generellt att länkarna i UniversumsHistoria kopplar till beskrivande artiklar som grundas på, eller SKA grundas på, en relaterad — fullständigt uttömmande — förklaring, eller så inte alls [TNED].

 

Det är en INSIKT;

KOPPLINGEN — värde-värdighet — till Deklarationen är associativ — inte »citativ»:

— Värdighet (eng. dignity) talar vi om sett från den upplevande individens egen synpunkt: man kan betraktas som värdelös av andra, men värdigheten — det inneboende värdet — är outplånligt i den värdeförnimmande individen: det kan inte förstöras eller omintetgöras.

— Värdet eller värdigheten blir med det den  beskrivande aspekt i likaberättigandet som ses av andra gentemot den enskilda.

— Och så BLIR det hart när OMÖJLIGT (i svenska/nordiska språket) att se någon skillnad i Deklarationen mellan Värde och Värdighet: vi förstår dessa på ett och samma.

— Engelskan uttrycker inte lika lätta samma sak; Man måste använda en omskrivning som inte finns med i Deklarationen: value — inte dignity — of each human being.

— Dessa tydligt väl relaterbara begrepp [TNED] — värde och värdighet — är följaktligen och alltså ingen uppfinning av någon, eller något utfärdat privilegium med »historiskt ursprung» [Snaphanen2] från någon inrättning, förening eller annan mänsklig association, och inte heller någon ”felöversättning”. Begreppen tillhör, uppenbarligen och väl relaterbarligen, insikten i LAGEN och lagbegreppet: sanning och kärlek: Berggrunden under våra fötter.

 

 

SANNINGSBEGREPPET [tillståndets princip] → KUNSKAPSBEGREPPETfridsamhetsgrundatPRINCIPERNAnaturenGrundläggandeMänskligaRättigheterLAGEN | LAGBEGREPPET

 

 

 

FörklaringenGrundernaInledning

 

— Allas lika värde och rätt är — INNEFATTAR TVUNGET AV ERKÄNNANDE (bejakande) OCH MEDKÄNNANDE FRÅN DET NYFÖDDA BARNETS ALLRA FÖRSTA STUND — alla människors förmåga = värde och rätt — att genomleva och uppleva sanning och kärlek (Det är Därför som någon har sagt att av alla är Barnen de största, de främsta). Det är lagen [LAGEN och lagbegreppet]. Den som hindrar någon från att genomleva och uppleva sanning och kärlek, gör sig skyldig till brott mot mänskligheten: lagen verkställer samvetet. Ingen kan undfly den naturordningen: sanningsbegreppet — vissheten — kan inte omintetgöras.

 

 

Medvetande — Uppfattande — Individ-Natur VERKSTÄLLS TVUNGET lika för alla människor: MÄNNISKAN BLIR MÄNNISKA GENOM ATT se=upptäcka MÖNSTER, strukturer, sammanhang, samband: enhet, mångfald, tillstånd, variation, visshet=sanning=oförstörbarhet, principer — utöver dessa finns inga. Mönstergrunderna [FYSIKEN] bildar matematiken: Lagen — allas lika värde och rätt betyder också allas lika möjligheter SETT FRÅN NATURENS SIDA — vilket TYVÄRR [MÅNGA] människor MOTSÄTTER SIG STARKT på grund av olika grader av vanföreställningar. Jämför [Immanuel Kant, Julia Caeasar, m.fl.]: Negrer fattar sämre än Vita [Citat i NegernDummareänViten] [Kant om sina medmänniskor].

Bilden ovan sammansätter FIGURATIVA FÖRESTÄLLANDE RESONANSER. Se utförligt från Planets Reguljära Indelning.

 

 

— Vill du opponera dig mot dessa VÄL RELATERBARA meningar, satser och påståenden? BeMyGuest. Visa. Ge din egen resonerande bild. Ge din egen RELATERADE synpunkt — i lugn och ro, noga. Vi hittar den alltid på Webben. Eller mejla om det är något särskilt angeläget. (BloggKommenterandet är speciellt olyckligt för den som vill VISA sin egen mening NOGA: illustrationer, referenser, teckningar, foton, video, upplägg; det finns bara ett seriöst sätt för den typen: egen webbdomän, egen mening [med eller utan kommentarsfält], tydlig ämnesrubricering: alla seriösa meningar hittas av typ GoogleSearch; jag själv söker sådana regelbundet, alltid, utan undantag; utan censurerande moderatorer; bara DIN mening räknas).

 

 

ValueOfEachHumanBeing

Bildkälla: Författarens arkiv · MONTAGE:  3Jul2012  E12  Bild128 —  25Aug2012  E24  Bild48 · Nikon D90 — Allas lika värde och rätt

 

 

 

"value of each human being"

GoogleSök 19Nov2013 visar "About 625.000 results (0.41 seconds)".

 

— EN DEL MÄNNISKOR verkar INTE ha INSETT att FRASEN "allas lika värde (och rätt)" INTE är något institutionellt UTFÄRDANDE ("felöversättning"), utan en NATURLIGT INNEBOENDE EGENSKAP. Den kan inte ändras, inte upphävas, visst ifrågasättas men inte omintetgöras lika litet som gravitationen och elektriciteten. Man accepterar den. Eller låter sig begravas av den.

   Kort och gott.

 

— Allas lika värde och rätt har ingenting med våld att göra. Se från Förklaringen.

— Men i EXEMPLEN får vi se och beskåda hur det går till att ASSOCIERA Förklaringen med Våld — »konsten» att förmena läsaren DÅLIGT SAMVETE om denne inte medverkar i att ta på sig spikskorna och hoppa med i bespottelsedansen på kropparna av MÖRDARE och OGÄRNINGSMÄNNISKOR GENERELLT.

 

 

   Det — allas lika VÄRDE och rätt — är alldeles tydligt en INSIKT: ett sammanhang. Ingen uppfinning. Inget boktryck. DET ligger alldeles klart i Berggrunden. Kärnfysik.

— Personer som av olika skäl inte accepterar NATURGRUNDEN med alla människors lika VÄRDE och RÄTT — exakt samma som Lagen = Sanning och Kärlek, tydligen och uppenbarligen EXAKT utomordentligt väl relaterbart

 

 

SANNINGSBEGREPPET [tillståndets princip] → KUNSKAPSBEGREPPETfridsamhetsgrundatPRINCIPERNAnaturenGrundläggandeMänskligaRättigheterLAGEN | LAGBEGREPPET

 

 

— kämpar uppenbarligen i samma anda mot  UPPLYSNING och mot  VERKLIG KUNSKAP: gravitation och elektricitet: kärnfysik och atomfysik [TNED]: teknisk innovation; världsmarknad med fredliga förbindelser: demokrati som fria val under mänskliga rättigheter: exakt samma naturgrunder. Exakt. E x a k t .

— Jag vill bara DÄRFÖR — för min alldeles egna personliga del — uppmana alla som vill FORTSÄTTA JÄVLAS med olika påhopp på Mänskliga Rättigheter och Allas lika VÄRDE och RÄTT: lägg ner verksamheten; studera grunderna, och kom till sans, vett och begrepp. Det finns inget SEGERTÅG att hämta i att så fort en »nyfödd» visar sig rusa in i vedboden för att hämta »bödelyxan»: allas lika värde och rätt i bevis av och från barnet. Testa UPPRÄTT läge. Sluta kryp omkring.

 

Jämför — utsaga från en medmänniska som tydligen, uppenbarligen, och utomordentligt väl relaterbarligen är HELT omedveten — okunnig — om INNEBÖRDEN — det egna rättmätiga hävdandet AV en mening alls över huvud taget — I vad hon faktiskt säger:

Snaphanen2

’Allas lika värde är en fet lögn’

”Talet om “allas lika värde” är en fet lögn som saknar historisk relevans”

SNAPHANEN — Allas olika värde, Julia Caesar (8Aug2010)

http://snaphanen.dk/2010/08/08/s%C3%B8ndagskronik-allas-olika-varde-2/

 

 

Bildkälla: Författarens arkiv · 8Jun2012  E12  Bild6 · Nikon D90 — Allas lika värde och rätt

 

 

 

Här kan man nog lätt snacka om tydliga spår efter spikskor: Våga inte Visa så mycket som udden av fingret med handen under och resten av Varelsen som försöker ta sig upp ur JagÄrVärdelösFängelsehålorna; Budskap, som det får förstås: »ner igen med dig, din skit». Men jag säger: Res dig upp, människa, och bli den du blev född att vara. Är ingen annan det, är jag med dig. Evigt. Alltid. Finns inte en chans att ändra på den ordningen. Se vidare från Sanningsbegreppet om ej redan bekant.

 

Erfarenheten

Men INSIKTEN inbegriper också en förutsättning:

— Att misslyckas; Att göra FEL; Att lära av misstagen och utveckla ERFARENHET: kunskap; hantverk; teknik. INGEN GÖR ALLT RÄTT FRÅN BÖRJAN. Det är rätten — värdet i och av — att få UTVECKLAS SOM MÄNNISKA: upptäckterna, insikterna, mognaden.

— INSIKTEN — värde och rätt — i att erkänna sitt misstag, eller eventuellt en egen praktiserad dårskap, är det mest värdefulla en människa alls kan upptäcka på sin livsväg — och den allra svåraste delen för den som begått felet: att erkänna inför sig själv. Nämligen beträffande »krigskonsten» HUR stigen ser ut från FIENDENS sida. En del människor föds med särskilt fokus på den originella utgångspunkten — för tillfället att upplysa också alla andra dödskallar om väderstrecken för ljuspunkterna. Andra har fokus på andra utgångspunkter (musik, teater, hantverk ...) — alla med beskaffenheten, tveklöst ytterst sett, att BERIKA samvaron och att inspirera personen (att utveckla ALLA färdigheter, eller i varje fall försöka): ingen är mera värd eller mindre värd än någon annan.

— I samhällen som styrs av »elak människa» har sådana erfarenhetsgrunder (ytterst) begränsad räckvidd: den som insett sitt misstag, och försöker göra bättring, möts av haglande ursinne.

   Jämför ett (typiskt) typsnitt:

Snaphanen3

"Mänskliga rättigheter åt alla – även åt dem som vill spränga oss i luften."

Söndagskrönika: Vår tids hästkött — Julia Caesar 17Feb2013

http://snaphanen.dk/2013/02/16/sondagskronika-var-tids-hastkott/

 

   VÄRDERINGAR — inte personen — som kan förverkliga sådana typsamhällen — »brottslingar har inget människovärde» — kan uppenbarligen inte åstadkomma något annat än en spiral av eskalerande våld, otryggheter och vanföreställningar med tillhörande blodbad [Jämför Buddhas kärlekslära i Dharmapada: ””Han misshandlade mig, han slog mig, han föraktade mig, han plundrade mig” — hos dem som hyser sådana tankar skall hatet aldrig dö.”]: människorna tillåts INTE leva med och utveckla INSIKT i naturgrunderna: naturliga preferenser kommer tveklöst att djuphatas, och typen i Förklaringen kommer på sin höjd att leda till fängelse, mera sannolikt nackskott direkt. Det är ett skräcksamhälle.

— Allas lika värde och rätt är ALLTSÅ också FÖRUTSÄTTNINGEN för DIN egen tanke: aktuella associationer som »rör sig i ditt huvud» som ALLTID INTE är »korrekta mot sanningen» OM MAN INTE KAN RELATERA DEM SÅ, direkt; INGEN AV OSS KAN DET från början. Men det är just så vi börjar, med BRISTER, detaljer som utmärker just DIN karaktär och DIN utkikspunkt på DIN vandringsväg, och som bara DU kan lösa problematiken i — och hoppas på att dina medmänniskor fattat samma sak; Om ingen TOLERANS och FÖRLÅTELSE eller URSÄKT accepteras er/oss emellan, om ingen strävan att LÖSA PROBLEMEN existerar, finns heller ingen förutsättning för ett fredligt ERFARENHETSGRUNDAT samhälle att växa fram.

— Ursäkta. Jävlar. Jag gjorde fel. Hoppar man på DEN, är man speciellt illa ute: man kan nära HÖRA hur DEN MISSUNNSAMMA, hatiska, personen (mentaliteten) smider sina egna kättingar att viras runt DEN egna nacken, länk för länk, steg för steg, bit för bit, hur den människan dödar det egna inneboende ljuset, bit för bit, steg för steg, förblindad av bitterhet, hat och vrede. Så är och förblir bitterhet, hat och vrede samvarons allra största fiender: de tär, fräter, och hamrar sönder allt vad ädelt är.

   Det finns bara ett sätt att besegra dessa: kunskap, sanning, kärlek. Då kommer ljuset tillbaka.

 

ExemplenDispatchInternational — Snaphanen 1 | 2 | 3 | 4 | DystopiskSatir

Bildkälla: Författarens arkiv · MONTAGE: 19Sep2010  E8  Bild55 —  5Jul2012  E14  Bild122 · Nikon D90 — Allas lika värde och rätt

 

 

 

Sedan exemplen:

— EXEMPLEN VISAR FRÄMST skadeglädjen I ATT FÅ »trampa på något heligt» — utan att ett enda knäpp hörs till opposition från något enda håll. Helt tyst. FÖRST. Sedan kan du ju försöka hålla i, som Stormen tilltar, när den väl sätter in — och ugnsvärmen kommer mellan stiltjena.

 

Effektivaste sättet att skymfa X = allas lika värde och rätt [Förklaringen] är att associera X med just våld:

— Det fungerar JÄTTEBRA så länge världssamvetet inte känner till NATURGRUNDERNA, så länge ingen verklig motargumentering existerar;

:

— Mest framträdande företrädare för rätten till kärlek som offren i Auschwitz är Adolf Hitler;

— Mest framträdande företrädare för rätten till lika värde som offren i Auschwitz är Adolf Hitler;

— Mest framträdande företrädare för rätten att födas som offren i Auschwitz är Adolf Hitler;

:

WebbExempel Sep2013 (dystopisk satir [»idiotlära»])

— alla textmarkeringar mina om inte samma i originalet:

’Adolf Hitler framstående representant för allas lika värde’

Snaphanen4

— alla textmarkeringar mina om inte samma i originalet:

’”Jag föreslår att du startar en egen blogg – givetvis under eget namn – där du fördjupar dig i sådana framstående representanter för allas lika värde som Idi Amin, Nicolae Ceaucesco, Adolf Hitler, Josef Stalin, Mao Zedong, Pol Pot, Walter Ulbricht, Saddam Hussein, Osama Bin Ladin, Anwar al-Awlaki, Nidal Malik Hasan, Stanislas Mbanenande, Ahmet Makitan, Milic Martinovic, Ephrem Tadele Yohannes, Rafi Bahaduri, Taimour Abdulwahab, Hastings Banda, Jean-Bédel Bokassa, Kim Jong Il. För att bara nämna några.”,

SNAPHANEN — Söndagskrönika: Betydelsen av IQ — Julia Caesar 1Sep2013

http://snaphanen.dk/2013/09/01/sondagskronika-betydelsen-av-iq/

 

 

Man associerar GÄRNINGEN med Personen, men dömer inte sammanhanget efter gärning utan efter person — uppenbarligen på grund av sanningshat, »glädjekicken» i att åstadkomma elakt och ont som HÄMND för »uteblivet» medfött tjejvett: detta medföljer inte sanningshatet — och åstadkommer därmed också VÅLD på Meningen (den personen behöver VÅRD: undervisning, kunskap).

— Kanske: Köp presenter åt Sådana: Stor Napp med halsband med tydlig text: »att bäras dagligen, fullt synligt». Se Förklaringen. (Avväpna vederbörande först, så att risken är minimal för att börja fingra på avtryckaren).

 

Känner man INTE till den bakomliggande naturgrunden för BEGREPPEN, blir det hur lätt som helst för en attackerande part att förstumma även den mest talföre enbart i kraft av att den attackerande parten öppnar käften och börjar glappa med käken.

 

Eller I SUMMERING som det framhålls i enklare ordalag av en annan bidragsgivare:

 

Bildkälla: Författarens arkiv · MONTAGE:  3Jul2012  E12  Bild3;5 · Nikon D90 — Allas lika värde och rätt

 

— Är det här också snyftreportage: Hur är det, Hjärtat?

 

Alla människor är inte lika, däri har JC förstås rätt, men de har samma värde. Genom att förtiga- medvetet eller omedvetet- det senare ledet riskerar JC att hamna i synnerligen obehagligt sällskap. Nazisterna ansåg att vissa hade ett högre människovärde (!) grundat just i uppfattningar om rasmässiga skillnader, bl.a IQ. Minns eutanasiprogrammet riktat mot utvecklingsstörda och talet om “Untermenschen”, för att inte nämna synen på judar som mindervärdiga och farliga ( en syn som inte var unik för nazisterna; de utnyttjade enbart en utbredd och omfattande antisemitism, lika gammal som kristendomen).

 

Så, JC, det är inte fel att påminna om att vi alla är olika, men glöm inte att framhålla att vi är-trots skillnader i fysiskt och mentalt hänseende- lika mycket värda.”, christina wegel Posted: 1 September 2013 - 09:37 - Reply

;

"Människovärdet är absolut och kan inte relativiseras eller förringas genom att ges olika social “kontextualitet”, vilket en del av dina anhängare i kommentatorsfältet tycks mena.

 

Jag har läst dig under många år, inte sällan med behållning ( bättre än att blogga själv), men har noterat att dina betraktelser blivit alltmer dystopiska, och med IQ-anslaget ( utan att markerar vad du uppfattar som en “floskel”, dvs betydelsen av “människovärdet”) förefaller du att ha passerat en gräns och det instämmande nickandet har upphört.", christina wegel Posted: 2 September 2013 - 11:54 - Reply

SNAPHANEN — Söndagskrönika: Betydelsen av IQ — Julia Caesar 1Sep2013

http://snaphanen.dk/2013/09/01/sondagskronika-betydelsen-av-iq/

 

 

 

DystopiskSatir

 

En del av ovanstående Exempel förtjänar att belysas i upprepade, alternativa, omgångar, enbart för att understryka kontexten [SAMMANHANGET] i sammanhanget [Förklaringen] — främst det glädjande sammanhanget att det verkligen FINNS MÄNNISKOR som verkligen FÖRSTÅR innehållet.

 

WebbExempel Sep2013 (dystopisk satir [»idiotlära»])

— alla textmarkeringar mina om inte samma i originalet:

’Adolf Hitler framstående representant för allas lika värde’

 

— alla textmarkeringar mina om inte samma i originalet:

ANONYMEN CHRISTINA WEGEL skriver i kommentarerna till JC:s

SNAPHANEN — Söndagskrönika: Betydelsen av IQ — Julia Caesar 1Sep2013

http://snaphanen.dk/2013/09/01/sondagskronika-betydelsen-av-iq/

:

"Alla människor är inte lika, däri har JC förstås rätt, men de har samma värde. Genom att förtiga- medvetet eller omedvetet- det senare ledet riskerar JC att hamna i synnerligen obehagligt sällskap."

 

OCH JC SVARAR:

 

"Julia Caesar

 Posted: 1 September 2013 - 17:01 - Reply

@ Christina Wegel.

 

Tråkigt att jag råkade glömma det obligatoriska credot om “alla människors lika värde”.

 

Det kan dels bero på att jag lider av utpräglad floskelallergi, dels att formuleringen grundar sig på en felöversättning av engelskans “dignity” = värdighet.

 

Vet du vad, Christina. Jag föreslår att du startar en egen blogg – givetvis under eget namn – där du fördjupar dig i sådana framstående representanter för allas lika värde som Idi Amin, Nicolae Ceaucesco, Adolf Hitler, Josef Stalin, Mao Zedong, Pol Pot, Walter Ulbricht, Saddam Hussein, Osama Bin Ladin, Anwar al-Awlaki, Nidal Malik Hasan, Stanislas Mbanenande, Ahmet Makitan, Milic Martinovic, Ephrem Tadele Yohannes, Rafi Bahaduri, Taimour Abdulwahab, Hastings Banda, Jean-Bédel Bokassa, Kim Jong Il. För att bara nämna några.

 

Lycka till!

 

Vänliga hälsningar

 Julia Caesar".

 

 

Bildkälla: Författarens arkiv · MONTAGE:  3Jul2012  E12  Bild79 — 17Sep2012  E24  Bild52 · Nikon D90 — Allas lika värde och rätt

 

 

 

Skadeglädjen i ovanstående tydligt spotska inlägg med det erbjudna tillfället att få sätta på sig krigsmunderingen för att, verkligen, få visa upp hur det går till att hoppa på nyfödda Adolf är inte att ta miste på: JC verkar inte ha förstått DEN UNDERBARA NATURGRUNDEN att allas lika värde och rätt  inget alls har med våldsutövning att göra.

 

— Allas lika värde och rätt har ingenting med våld att göra. Se från Förklaringen.

— Men i EXEMPLEN får vi se och beskåda hur det går till att ASSOCIERA Förklaringen med Våld — »konsten» att förmena läsaren DÅLIGT SAMVETE om denne inte medverkar i att ta på sig spikskorna och hoppa med i bespottelsedansen på kropparna av MÖRDARE och OGÄRNINGSMÄNNISKOR GENERELLT.

 

 

Och?

 

— Jämför den här (Bibeln [Ords.17:12]):

— Det är bättre att möta en björninna från vilken man tagit ungarna, än en dåre i hans vanvett.

— Jämför (— således — åter igen) — utsaga från en medmänniska som tydligen, uppenbarligen, och utomordentligt väl relaterbarligen är HELT omedveten — okunnig — om INNEBÖRDEN I vad hon säger [Snaphanen2]:

 

”Allas lika värde är en fet lögn”.

— alla textmarkeringar mina om inte samma i originalet:

”Talet om “allas lika värde” är en fet lögn som saknar historisk relevans”

SNAPHANEN — Allas olika värde, Julia Caesar (8Aug2010)

http://snaphanen.dk/2010/08/08/s%C3%B8ndagskronik-allas-olika-varde-2/

 

”Innan vi oreflekterat säger ja och amen till dogmen om ”allas lika värde” kan vi ställa oss några frågor:

 

• Är en pedofil som har våldfört sig på småbarn lika mycket värd som den som uppfann penicillinet?

 

• Är en massmördare lika värdefull som en läkare som räddar liv?

 

• Är en storljugande politiker värd lika mycket som en hederlig dagisfröken?

 

• Är en människa som uteslutande begår onda gärningar lika mycket värd som någon som försöker göra gott och undviker att medvetet skada någon?”,

 

SNAPHANEN — Allas olika värde, Julia Caesar (8Aug2010)

http://snaphanen.dk/2010/08/08/s%C3%B8ndagskronik-allas-olika-varde-2/

— Julia Caesar avslöjar i sina krönikor väldigt (oerhört) mycket bakom kulisserna i bl.a. Svensk Historia (Nazitiden), samt (älsklingsämnet) belyser TILL SYNES TRÄFFSÄKERT statens våldsimport via invandringen (vi tackar JC för det bidraget: staten har hamnat i en våldsfälla, alla i hela världen) — men uttrycker sig i andra, mera djupgående, sammanhang som användbarheten hos en tandlös kratta.

 

JC glömde en [StatensPacifisthat]:

 

·         Är Brottslingarna (B — världsbefolkningen generellt som inte lyfter fingret) lika värda som de Fredliga Människor B ihjälpsykat på grund av våldsvägran?

 

 

Skadeglädjen för tillfället att få visa upp hur det går till att hoppa på nyfödda Adolf Pedo är inte att ta miste på: allas lika värde och rätt har  i n g e t  med våldsutövning att göra. JC: du gör FEL.

 

 

Bildkälla: Författarens arkiv · MONTAGE:  8Jun2012  E7  Bild50  — 5Jul2012  E14  Bild135 · Nikon D90

 

 

 

— "REPRESENTANTER FÖR ALLAS LIKA VÄRDE" existerar f.ö. inte EXPLICIT som någon avgränsad grupp eller enskild person i mänskligheten. Det finns ingenting sådant.

 

Exemplen är — tydligen, och väl relaterbarligen — en uppvisning i en förestående rättsordning som exekverar i Byt ut GÄRNING mot PERSON och som vill införa VÅLD för RÄTT.

— Är det ingen som älskar dig Julia Caesar? Det ser pyrt ut.

 

»Gör mot andra det du vill att andra ska göra mot dig» — den mänskliga samvarons uteslutande enda, enkla och civiliserade grund: LAGEN och LAGBEGREPPET och de referenser som sammanhänger — mister tydligen helt sin innebörd för den människa som i sin medmänniska INTE ser en jämlik, en likavärd, en likaberättigad. En sådan människa kan uppenbarligen heller INTE sprida något ljus omkring sig. Inte på något som helst sätt.

   Visa att jag har fel.

 

— Se även exempel på rubriksättning i

 

"Mänskliga rättigheter åt alla – även åt dem som vill spränga oss i luften.",

SNAPHANEN — Söndagskrönika: Vår tids hästkött — Julia Caesar 17Feb2013

http://snaphanen.dk/2013/02/16/sondagskronika-var-tids-hastkott/

 

TYP:

— Det är INTE SJÄLVA VÅLDSHANDLINGEN vi är ute efter, utan det är MÄNNISKAN, DEN AKTUELLA FÖDDA PERSONEN, som vi är ute efter:

— Man FÅR sparka på en redan misshandlad, torterad, stympad och lemlästad massmördare, eftersom den personen INTE har några MÄNSKLIGA rättigheter.

— Man FÅR kasta stora stenar i huvudet på personer som man ANSER inte har några mänskliga rättigheter.

VI SÄGER INTE DET ÖPPET SJÄLVKLART. MEN:

— Man ska GENERELLT inte hunsa med personer som man ANSER inte har några mänskliga rättigheter.

— OM DET ÄR KORREKT UPPFATTAT: Det målar upp ett samhälle som ser ut som Idi Amin + Aldolf Hitler på en och samma gång: en total juridisk anarki med vissa Högstående Personer Med Speciellt Erkänt Högt IQ som Bestämmer Normerna för resten av De Lägre Stående. Kolla filmen AVENGERS: ”Is this not your natural state .. To be RULED ..”.

 

 

RÄTTEN DÖMER GÄRNINGEN, inte människan.

— Att sätta ONDA GÄRNINGAR — närmare bestämt i kraft av deras personliga utövare — i samband med ALLAS LIKA VÄRDE OCH RÄTT vittnar, uppenbarligen, om en speciellt intelligent naturbegåvning: Allas lika värde har ingen koppling till våld; Innebörden — framtoningen — i ovanstående satser har ingen ANNAN — relaterbar — rationell betydelse än exempel på en person som gärna vill stoltsera med typen: HATAR Sanning — PLEASE visa att jag har FEL: en vältalig dåre som exekverar i offentliga verbala självstympningar.

— Jämför omskrivningen/förtydligandet:

 

• Är PEDOFILI lika mycket värt som naturvetenskap?

 

• Är MASSMORD lika värdefullt som livräddning?

 

• Är LÖGNAKTIGHET värd lika mycket som hedersamhet?

 

• Är ONDSKA lika mycket värt som gott?”

 

   Visa.

— Framställningssättet ovan utpekar alldeles tydligt ett tänkande som urartat.

Värdebegreppet har ingen sådan koppling.

— En person — mentalitet — som uttrycker sig på ovan beskrivet sätt — kategoriskt exemplifierat — besitter alldeles tydligt och förfärligt uppenbart INTE ett vuxet, naturligt utvecklat förstånd. Anledning — det finns inget annat att välja på — : djupt, bittert, ädelt sanningshat: enorma hämndbegär — hämndgirigheten mot att INTE få åtnjuta den oerhörda tillfredsställelsen i att konstant, utan inslag av våld eller tvång, förnimma Medfött Naturvett och därmed motsvarande — naturkonsekvensen av att INTE fråga efter sanning och kärlek: — »spontan idiotsträvan» — som vill utrota allt vad sanning och kärlek heter. Fridsamhetshat in i rena märgen.

   Visa att jag har fel. P l e a s e.

— INNEBÖRDEN I ALLAS LIKA VÄRDE (och rätt) har aldrig avsett personkategorier, har aldrig avsett att jämställa ANSVAR FÖR MASSMORD (Adolf Hitler) med ett nyfött barn — KATEGORISERANDET SOM SÅDANT ÄR ABSURT — har heller aldrig avsett att främja en speciellt korkad sociologisk-mental samvarouppfattning (indelning av mänskligheten i A-människor och B-människor [IQ]) som inte kan skilja mellan det inre och det yttre — som aldrig frågat efter SANNINGEN och just DÄRFÖR — som inte kan skilja mellan medfött tjejvett och tydligt uppdämt sociomentalt hämndraseri för uteblivet naturvett. Visa att jag har fel. Please.

— Frågorna ovan tillbaka på Julia Caesar och hennes medmänskliga engagemang — för vidare prövning.

 

 

 

IQ

Bildkälla: Författarens arkiv · MONTAGE:  3Jul2012  E12  Bild337 —  13Jun2013  E14  Bild28 · Nikon D90 — Allas lika värde och rätt

 

 

INTELLIGENSENS HEM

Intelligens

Intelligens (av latin intellego, att förstå, begripa, inse, avgöra), mental förmåga; förmågan att utifrån givna grunder avsiktligt utveckla sitt tänkande. Till intelligensen räknas vanligen förmågorna att resonera, planera, lösa problem, associera, tänka abstrakt, förstå idéer och språk, komplicerade orsakssammanhang samt förmågan till inlärning.”,

@INTERNET sv.Wikipedia Intelligens [2013-11-22]

http://sv.wikipedia.org/wiki/Intelligens

 

Intelligens i relaterad mening [‡] kan, här veterligt, bara förstås som NATURENS ALLMÄNNA ÄNDAMÅLSENLIGHET med att sätta fem fingrar på händerna, två ögon i huvudet, näsa att andas igenom och mun att stoppa föda i, könsorgan att fortplantas genom, principerna med GRAVITATION och ELEKTRICITET som UNDERHÅLLER VERKSAMHETEN, och människans förmåga att HÄRLEDA dessa, och på deras grund utveckla och bygga kultur och civilisation. Eller enklare: den medfödda förmågan att uppleva och genomleva sanning och kärlek: LAGEN och lagbegreppet; Naturpreferenserna: enhet, mångfald, tillstånd, variation.

 

 

SANNINGSBEGREPPET [tillståndets princip] → KUNSKAPSBEGREPPETfridsamhetsgrundatPRINCIPERNAnaturenGrundläggandeMänskligaRättigheterLAGEN | LAGBEGREPPET

 

 

Samma källor — litterära, personbaserade, webborienterade — som PER EXEMPEL förnekar alla människors lika värde och rätt [Förklaringen], verkar också centra för uppfattningen att mänsklighetens familj kan delas upp i A-människor och B-människor:

 

A-människor: sådana som anses besitta högre medfödd fattningsförmåga;

KAN utveckla speciellt högtstående kulturer med tonvikt på teknisk och matematisk fysik.

B-människor: sådana som anses besitta lägre medfödd fattningsförmåga;

KAN INTE utveckla speciellt högtstående kulturer med tonvikt på teknisk och matematisk fysik.

 

EXEMPLEN som ställs fram för att BELYSA den uppfattningen [HerrefolksAttityden] FÖREFALLER ALLA ansluta till följande:

— Den Moderna Akademins landvinningar — med början från 1800-talet då områdena inom matematik och fysik nydanades enligt principen »människan har skapat matematiken» [Citat] och »att övervinna sin mänskliga begränsning och bli herre över universum» [Citat], framställs som SÄTE för

IQgrunder

absolut kunskap

absolut insikt

absolut vetande

 

med tillhörande TESTALGORITMER:

— Genom att utsätta testpersonen för MÖNSTERÖVNINGAR — kombinatorisk (geometrisk) matematik — på ovan nämnda bas, menar man sig uppnå en KLASSIFICERING av HUR VÄL testpersonen ansluter till termen eller begreppet INTELLIGENS: förmågan att tillgodogöra sig INBLICK i och viss förmåga att NAVIGERA inom de ovan tre nämnda centralbegrepp som uppställts av och inom den moderna akademins lärosystem.

 

 

Bildkälla: Författarens arkiv · MONTAGE:  3Jul2012  E12  Bild292 — 14Jun2013  E15  Bild32 · Nikon D90 — Allas lika värde och rätt

 

 

 

OM modern akademi kunde uppvisa, beskriva, härleda och förklara sig i ett äktenskapligt förhållande till Naturen, skulle jag ansluta mig till den uppfattningen också. Absolut.

 

— En ingående granskning i Universums Historia av den moderna akademins förehavanden på den punkten har INTE BARA visat att det INTE är så, utan även visat sig innehålla EN FULLSTÄNDIG FÖRKLARING till alla — samtliga — de fenomenformer, begrepp och termer som modern akademi aldrig lyckats genomlysa, samt i ljuset av de resultaten, och endast SÅ, och på intet annat sätt, visat PER JÄMFÖRANDE EXEMPEL att modern akademi i sitt tänkande uppvisar en genomgående PRIMITIV förståndsförmåga. Det är också hela innehållet i Universums Historia.

PreferensModernACademy

 

Naturgrunderna kan inte förklaras, beskrivas eller påvisas i kraft av den moderna akademins lärosystem på ANNAT sätt än i formen av en PRIMITIV föreställning.

 

— Jag har stort intresse för att du som läser det här — och i den mån ämnet intresserar dig — RÄTTAR MIG OM DU SER ATT JAG HAR FEL [Grunder och Policy, Relaterad beskrivning (mejl)].

— Den här framställningen, och din rättelse, får på inga villkors vis innehålla FEL. Ämnet rör kunskap. Inget annat: sanningsbegreppet är grunden, och från det utgår principerna.

— Exemplen är tydliga och omöjliga att missa: modern akademi har ingen förutsättning att utforma ’intelligenstest’ på annat sätt än att upphöja den egna primitiva förmågan över den mera avancerade: naturintelligensen; den finns, tydligen, INTE representerad i modern akademi.

— Exemplen framgår i länkar i FYSIKENS VIKTIGASTE BEGREPP i LISTAN, samt särskilt för den direkt praktiskt experimentellt verifierbara fysiken i PERIODISKA SYSTEMET GENOM KEPLERRESONANSERNA och ATOMVIKTERNA med ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING via PLANCKRINGEN och NEUTRONKVADRATEN som leder till HIMLAKROPPARNAS UPPKOMST via K-cellens värmefysik med GRUNDÄMNESBILDNINGEN, fysikbeskrivningen generellt via JORDENS FEM EKVATIONER och SOLENS TRE EKVATIONER; i allt en ren UTKLASSNING av modern akademi: två helt skilda världar varav bara EN, och inget annat än bara en enda KAN innefatta den andra i en FÖRKLARING såsom PRIMITIV. Bägge kan inte gälla samtidigt.

— För matematikdelen, se speciellt i GRUNDMATEMATIKEN med NOLLFORMSALGEBRAN, DEN HÖGRE ANALYSEN, ALLA TAL och FUNKTIONSKLASSERNA.

 

Vi studerar några exempel i IQexempel på hur de intelligenta företrädena vill framhäva A-människor före B-människor [IQ].

— Vi noterar speciellt hur man söker förmena de sistnämnda (Afrikas Negrer) en lägre ställning: de tvingades medverka i Europas utveckling av kolonialism och imperialism med hjälp av piskor, nackskott och knytnävsslag i bygget med slavhandel och livegendom: Befolkningar i Afrika och Asien tvingades till lydnad och undergivenhet, tvingades medverka till men inte själva utveckla dammsugare, kylskåp, bilmotorer och atombomber: enligt exempelframställningarnas företrädare, samma som kriterium på [‡] »mångtusenårig högtstående Europeisk kultur» — och som samma personalia nu menar hotas till utplåning av bl.a. invandrande Negrer (de högtstående civilisationernas undergång).

 

Generellt i den här framställningen:

 

— Det finns ÄNNU inga direkta exempel att ställa fram på kulturer som utvecklat naturvetenskapen — teknisk och matematisk fysik — ur ett KÄRLEKSFULLT förhållande — alltså UTAN att grisa ner planeten. Så: Att pinka på Afrikas Negrer bara för att de är MER sexintresserade än småkukade Européer är, uppenbarligen, INTE ett värderingssätt som handlar om INTELLIGENSENS FÖRETRÄDEN. Snarare visar det exempel på en PRIMITIV naturuppfattning. Historien är inte slut än: Det krävs mer faktaunderlag innan vi kan avgöra vad som gäller.

 

IQexempel

Bildkälla: Författarens arkiv · MONTAGE:  12Sep2012  E28  Bild63    25Maj2013  E9  Bild90 · Nikon D90 — Allas lika värde och rätt

 

 

 

’Måttet på kvalitet är provinsiellt’

— alla textmarkeringar mina om inte samma i originalet:

”Jag tycker att du komplicerar frågan, XY. Det är inte så att dina frågeställningar är ointressanta eller irrelevanta, men till att börja räcker det gott och väl med att titta på vilka länder, vilka kulturer och vilka folk som skapat de bästa levnadsvillkoren för sina medborgare.

 Det är väl en kvalitetsmätare så god som nån.”, Anna C Posted: 1 September 2013 - 17:45 - Reply

SNAPHANEN — Söndagskrönika: Betydelsen av IQ — Julia Caesar 1Sep2013

http://snaphanen.dk/2013/09/01/sondagskronika-betydelsen-av-iq/

 

Ovanstående citatinnehåll FÖREFALLER visa oss en väldigt underlig uppfattning i ljuset av vår egen historia. Man får den BILDEN av ovanstående bidragsgivare, att vårt svenska samhälle har byggts upp av helt oberoende figurer, utan varje koppling till medverkan i förtryck av tredje världens befolkningar. Jämför bara Sveriges roll under Hitlertiden: exporten av stål och kullager FÖRSÖRJDE nasseverksamheten (Britterna hade planer på att bomba råvarukällan Sverige, men det blev aldrig av).

 

— Jag tror INTE den typen är intresserad av naturkunskapen.

— "bästa levnadsvillkoren" för västvärldens rika länder är byggt på axlarna av slavar och fattiga, ett historiskt långvarigt förakt för andra människor, byggt på att TA, RIVA ÅT SIG, OCKUPERA och slå ihjäl, en grundläggande KÄRLEKSLÖSHET (som idag sliter sönder de samhällena inifrån).

— KVALITETEN i våra västerländska välfärdssamhällen vittnar INTE om något som kan kallas intelligens, snarare ett omättligt ERÖVRINGSBEGÄR.

— Hade du tänkt att det vi ser idag av TEKNISK INNOVATION — västvärldens uppvisning i planetär föroreningskonst — skulle utmärka något slags absolut slutgiltigt rent tekniskt företräde? Tror jag inte.

— Vi kan aldrig kritisera hantverket — produktion av integrerade kretsar, datorer, instrument, dessa utgör den tekniska fysikens förutsättningar, vi kan bara GÖRA DESSA BÄTTRE. Men SÄTTET de används på och HUR helheten harmonierar med Naturen ÄR avgörande för sammanhanget. I vår tid: allmän global förorening (AGW), löpande utrotning av arter, vilkas totala utveckling grundlagt människans biologiska tillblivelse, växande klyftor mellan fattiga och rika, FÖREFALLANDE uppenbart tilltagande anarki (våldsbeteende) i alla samhällen. Kort sagt: ett grundligt, fundamentalt misslyckande.

   Det är ingenting att ställa fram som exempel på »kvalitetsmätning». Det är ett historiskt kloakrör.

 

Författaren i citatet nedan å sin sida, för att återknyta till älsklingsämnet IQ, verkar VÄL förtrogen med de främsta tre grundbegreppen och grundsatserna [IQgrunder] i den moderna akademins lärosystem:

 

— alla textmarkeringar mina om inte samma i originalet:

Vi är alla produkter av evolutionen, ända ned på cellnivå perfekt anpassade till klimatmässiga och andra faktorer i de miljöer där vi föds.”,

SNAPHANEN — Söndagskrönika: Betydelsen av IQ — Julia Caesar 1Sep2013

http://snaphanen.dk/2013/09/01/sondagskronika-betydelsen-av-iq/

 

KROPPEN MAN FÖDS I — olika anpassad efter Jordens olika klimatologiska regioner — är INTE avgörande för FÖRMÅGAN [Förklaringen] ATT UPPLEVA SANNING OCH KÄRLEK [Intelligens i relaterad mening]. Men författaren bakom de citerade innehållen verkar vara av just den uppfattningen, samt söker övertyga läsaren om att så också ÄR fallet:

 

— alla textmarkeringar mina om inte samma i originalet:

”Sedan andra världskriget har vi blivit indoktrinerade med den ideologiskt betingade myten att det inte existerar några raser och därför heller inga rasskillnader.”,

SNAPHANEN — Söndagskrönika: Betydelsen av IQ — Julia Caesar 1Sep2013

http://snaphanen.dk/2013/09/01/sondagskronika-betydelsen-av-iq/

 

SÅ ÄR DET OCKSÅ i relaterad mening i UPPLEVANDET AV SANNINGEN OCH KÄRLEKEN — Lagen och lagbegreppet:

 

 

SANNINGSBEGREPPET [tillståndets princip] → KUNSKAPSBEGREPPETfridsamhetsgrundatPRINCIPERNAnaturenGrundläggandeMänskligaRättigheterLAGEN | LAGBEGREPPET

 

 

termen eller begreppet ras är biologisk. Inte mental. Den MENTALA DIFFERENS med hänsyn till DEN BIOLOGISKA olikhet som citatförfattaren söker PÅDYVLA läsaren, inte härleda med grund i naturboken, existerar inte i naturen, alldeles tydligt endast i citatförfattarens fantasi; det citatförfattaren söker hävda, FÖREFALLER vara av samma kaliber —  eller värre — som de 1800-talets rastekniska ideologier som urartade i Den Tyska Anden [Filosofins Kloaker]:

 

— alla textmarkeringar mina om inte samma i originalet:

Dominerande vänsterdebattörer över hela världen styr debatt, forskning och politiska beslut genom att påstå att ras och kön är sociala konstruktioner och att vi alla är lika.”,

SNAPHANEN — Söndagskrönika: Betydelsen av IQ — Julia Caesar 1Sep2013

http://snaphanen.dk/2013/09/01/sondagskronika-betydelsen-av-iq/

 

MENTALT SETT ÄR VI DET. Ja; lika. Absolut. Men INTE i någon mening och innebörd med erkännande av förnuft — i samkväm som insisterar på att upphöja dårskap till kriterium på intelligens:

 

— alla textmarkeringar mina om inte samma i originalet:

Alla andra ståndpunkter – även vetenskapliga och objektiva faktastämplas som rasism eller högerextremism. I några krönikor försöker jag beskriva människans utveckling ur evolutionens perspektiv och visa vad som händer när vi går emot evolutionens lagar.”,

SNAPHANEN — Söndagskrönika: Betydelsen av IQ — Julia Caesar 1Sep2013

http://snaphanen.dk/2013/09/01/sondagskronika-betydelsen-av-iq/

 

 

IntelligensRelaterad

MÄNNISKANS UTVECKLING UR EVOLUTIONENS PERSPEKTIV HAR INGENTING ATT GÖRA MED MÄNNISKANS INTELLIGENS, det är en fundamental feluppfattning [IQgrunderna]: intelligens är ingenting som människan utvecklar — men speciellt, just, de mest eminenta, framstående, korkflötena vill påskina just det. Intelligens är något som människan upptäcker, uppvaknar till, varje ny dag lika strålande för varje gång: förmågan att uppleva och genomleva sanning och kärlek: att förnimma alla nyanser, alla toner, alla grader, alla övergångar, alla skiftningar — Lagen och lagbegreppet:

 

 

SANNINGSBEGREPPET [tillståndets princip] → KUNSKAPSBEGREPPETfridsamhetsgrundatPRINCIPERNAnaturenGrundläggandeMänskligaRättigheterLAGEN | LAGBEGREPPET

 

 

ändamålsenligheten i naturen: harmonibegreppet. Ren kärnfysik. Och som är representerad exakt hur på Planeten Jorden 2013? Visa.

 

 

Bildkälla: Författarens arkiv · MONTAGE:  3Jul2012  E12  Bild21 —  25Maj2013  E9  Bild103 · Nikon D90 — Allas lika värde och rätt

 

 

 

— Människans intelligens är FÖREGIVEN UR NATURGRUNDERNA, ett medvetande: Det är ETT, endast ETT, och uteslutande ingenting annat än bara ETT, och det gäller EXAKT lika för alla födda människor [IntelligensRelaterad]. Exakt.  E x a k t . Personer som hävdar andra meningsgrunder, bär också motsvarande frukt i åsiktsbagaget:

 

— alla textmarkeringar mina om inte samma i originalet:

Ett lands välstånd bygger framför allt på två saker: råvarutillgångar och mänsklig förmåga. Det vet alla. Alla vet också att människor är olika begåvade. Trots att IQ (intelligenskvot) är en av nyckelfaktorerna bakom hur vi bygger våra samhällen är det absolut tabu att tala om det – ännu mer tabu än det var att prata om sex i det viktorianska England. Oviljan att tala om IQ och låtsasleken att alla människor är lika leder de europeiska länderna mot självdestruktion och självutplåning. Den massiva invandringen från låg-IQ-länder i tredje världen förändrar för all framtid mottagarländernas genomsnittliga IQ och därmed också ekonomi, välfärd och på sikt möjligheten att bibehålla ett demokratiskt statsskick. Få om ens några länder lyckas skapa eller upprätthålla demokrati när landets genomsnittliga IQ sjunker under 90. Aktuella exempel är Egypten och Syrien.”,

SNAPHANEN — Söndagskrönika: Betydelsen av IQ — Julia Caesar 1Sep2013

http://snaphanen.dk/2013/09/01/sondagskronika-betydelsen-av-iq/

 

— Nej. Alla vet att människor HAR OLIKA UTGÅNGSPUNKTER. Ordet eller termen ”begåvning” är bara en bekväm etikett som sätts på DE MEST SYNLIGT FRAMSTÅENDE I KLASSEN (De som är bäst på — visar störst intresse för — att spela med i teatern »DuttiVovve»). Det betyder INTE att alla andra är MINDRE ”begåvade”, bara att de främsta är bäst på ”duttiVovve”-teater. Alla människor är lika begåvade. Absolut. Nämligen i förmågan att genomleva och uppleva sanning och kärlek: inget annat räknas. Men inte alla har en Porsche i garaget, eller ens har en glödlampa att läsa under på nätterna. Fattigföraktet är tydligt. Notera särskilt frasen ”VÅRA samhällen”. Våra.

 

— Den citerade författaren verkar som mest LIVRÄDD för att Afrikas Negrer, som utmålas med speciellt låg IQ, ska komma till Sverige och »ta över» och »förorena» den Gudomliga Svenska Europeiska Rasen, Halleluja. Herregud. Planeten ÄR redan rund, och framtiden HAR bara det i sitt sköte: vänskapliga förbindelser över alla gränser: kunskap: hög teknik: omfattande världshandel: ren energi.

 

— ALLA VÄ(R)STVÄRLDENS LÄNDERS VÄLSTÅND vilar på axlarna av arbete, KONKRETA RESULTAT, från slavar — Negrer — livegna och fattiga. DET — och inget annat — är grunden för den förträffliga avhandling av »arternas utveckling» som härvarande citerade författare UPPENBARLIGEN söker förhärliga som en självständig, oberoende utvecklingsgrund.

— DEMOKRATI finns dessutom INTE i västvärlden, inte på Planeten Jorden ALLS 2013:

 

Vi studerar det särskilt:

 

— Demokrati i samvaro med Naturen är fria val under mänskliga rättigheter;

— Demokrati i vår världstid 2013 är fria val under tillhyggesinrättningar sedan 1870.

   Det finns inga demokratier i Europa, inte i världen alls FÖRRÄN parlamenten öppnar portarna med UPPRÄTTELSE för de FREDLIGA EXISTENSER som staterna dödspsykat för deras våldsvägran nu under 150 år [StatensPacifisthat]. Jämför pågående spektakel:

 

— alla textmarkeringar mina om inte samma i originalet:

Varför reser sig inte Afrika ur sitt elände?

 

Hur kommer det sig att Afrika inte någonsin tycks kunna resa sig ur sitt elände trots rika naturtillgångar och ett varmt klimat, och trots att miljarder och åter miljarder i utländskt bistånd vräks över kontinenten? Forna tiders kolonialisering brukar anges som orsak. Men de afrikanska ekonomierna har gått kräftgång sedan européerna drog sig tillbaka. Försummelse, korruption och förfall kan ses överallt i Afrika och stora delar av Västindien.”,

SNAPHANEN — Söndagskrönika: Betydelsen av IQ — Julia Caesar 1Sep2013

http://snaphanen.dk/2013/09/01/sondagskronika-betydelsen-av-iq/

 

— Varför reser sig inte Sverige ur sitt elände? Var finns DEMOKRATIN? Jag ser ingen. Det enda jag ser är pacifisthat, fridsamhetsförakt, sanningshat, och en omättligt djup avgrund av vanföreställningar och okunnighet. Jämför Fröjden. STATEN håller tydligen HELT på att ta livet av allt vad VÄRDIGHET och NATURVETT — intelligens — heter.

   För Afrikas del:

   Jo. Men DÅ DET SKER kommer SÅLEDES SÄKERLIGEN heller ingenting att återstå ENS av DAMMET från ovanstående citerade påståenden i deras blotta MENINGSMÄSSIGA upplösning.

— Kulturklimatet på Planeten Jorden uppvisar ingen ANNAN tendens eller TREND: Försummelse, korruption och förfall kan ses överallt i Hela Världen — speciellt på initiativ av Staten Sverige i tätbebyggda Europeiska NärHögteknologiska områden. Jämför Ekologiexemplet. Varför beskriver den citerade författaren kulturbilder som tydligen och uppenbarligen HELT saknar verklig förankring; Afrika KONTRA Svenska Kommuner: vad SLAGS elfenbenstorn befinner sig DEN författaren i: Är det en blind?

 

NegernDummareÄnViten

Afrikaner har lägst genomsnittlig IQ i världen”,

SNAPHANEN — Söndagskrönika: Betydelsen av IQ — Julia Caesar 1Sep2013

http://snaphanen.dk/2013/09/01/sondagskronika-betydelsen-av-iq/

 

[Preferens]

Och vilka, exakt, är förebilderna för högsta IQ? Visa. Sätt fram din del, ska jag sätta fram min, så kan vi jämföra.

 

— HUR kan man vara så jäkla dum att ens komma på tanken att anställa JÄMFÖRELSER mellan individer i OLIKA kulturer där den ena kulturklassen har gottkiosken runt hörnet och den andra inte ens ett handfat att tvätta händerna i. Gud så dumt. GUD så oerhört elakt dumt. Och sedan, att också, verkligen, ställa fram det PÅ bildskärmen. Wao.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Bildkälla: Författarens arkiv · MONTAGE:  3Jul2012  E12  Bild21 —  25Maj2013  E9  Bild103 — 5Jul2012  E14  Bild38 · Nikon D90 — Allas lika värde och rätt

 

 

 

— Citatförfattaren hänvisar till olika s.k. vetenskapliga faktaundersökningar, alla med samma IQgrunder: föreställningen att man VET, FÖRSTÅR och KAN. Exemplen i Preferensen visar på en HELT annan verklighetssituation.

— Citatförfattarens SPECIELLT DJUPGÅENDE INSIKTER OM FÖRSTÅNDETS HEMVIST framträder möjligtvis som mest tydligt här (möjligen snäppet värre än Jehovas Vittnen):

 

— alla textmarkeringar mina om inte samma i originalet:

Kallt klimat tvingade fram mental utveckling”,

;

”Allt fler forskare är övertygade om att det var det kalla klimatet som selekterade för högre intelligens.”,

SNAPHANEN — Söndagskrönika: Betydelsen av IQ — Julia Caesar 1Sep2013

http://snaphanen.dk/2013/09/01/sondagskronika-betydelsen-av-iq/

 

”Forskarna” som skribenten aviserar — modern akademi generellt — har aldrig förstått, eller velat inse, att INTELLIGENSEN TILLHÖR NATUREN [‡] — inte människan; Människan uppvaknar TILL INBLICK I — inte herresäten ÖVER — intelligens; KRITERIET PÅ Inblick blir, då, förmågan att HÄRLEDA grunderna UR mönsterformerna — typ SPEGELLAGEN ur Naturbetraktelsen, och sedan längre fram i historien TYP atomkärnan UR Planckringen, och verkligen SE att DET STÄMMER [Atomvikterna, jämförelse med experimentellt uppmätta]. Vad, exakt, hade du fattat sa du? Visa.

 

Människan blir tveklöst människa genom SUCCESSIVT UPPVAKNANDE — tillsammans med människokroppens utveckling mot alltmer finstämdhet: den fjädrande gångens rörelse (DEN HÄPNADSVÄCKANDE SKÖNHETEN GENERELLT särskilt framträdande hos tjejerna) med SKELETTFORMEN som ÄNDAMÅLSENLIGT successivt växer fram som exempel; det sker naturligtvis parallellt med ett successivt (drömlikt) uppvaknande (»slutligt» genom olika former av »en plötslig klarvakenhet») i medvetande om principerna: enhet och mångfald, tillstånd och variation, förståndsvärld och formvärd; fasta, urgamla naturliga hörnstenar som heter GRAVITATION och ELEKTRICITET, med SÄTTEN hos formvärldens föremål att uppföra sig på i dessa fenomengrunders blotta ljus (jämför fåglarnas bobyggen, jätteintelligenta varelser — som inte har inblickens förmåga, men väl dess kännemärken), och den motsvarande förståndsvärldens begrepp — tecken, ljud — för dessa detaljer.

— Människan kan förstås — fattas, beskrivas och förklaras — utvecklas

 

INTE mentalt = förståndsuppfattande = med »olika grader av förnuftsintensitet» (’intelligens’) beroende på geografisk breddgrad eller klimatförhållanden, som en del vill ha det till (de som inte delar den uppfattningen skjuts av),

 

utan

 

på ÄNDAMÅLSENLIGHETEN MOT den FULLT FÄRDIGUTVECKLADE MÄNNISKOKROPPEN med alla dess fullt utbildade detaljer.

 

Självklart. Det har lika självklart ingenting med geografi eller klimat att göra (Gud så dumt): alla människor FÖRNIMMER på exakt samma sätt, TÄNKER på exakt samma sätt, HÖR, SER och KÄNNER på exakt samma sätt: UPPLEVANDET typ två meter eller barndomens ljusa minnesbilder generelltsom i sig inte åldras, inte avmattas, inte fördunklas, inte innehåller graderingar eller intensitetsvariationer — ÄR EN GEMENSAM EGENSKAP SOM ALLA MÄNNISKOR DELAR: delar. Vi tar det igen, för säkerhets skull:  D e l a r . Det stavas SAMVARO i MEDVETANDE. Och det verkar vara ett oerhört svårt ämne för den citerade författaren och dennes samkväm.

   Och det kommer mer:

 

— alla textmarkeringar mina om inte samma i originalet:

De nya och stora utmaningar som utvandrarna till arktiska trakter ställdes inför krävde både fysiska och psykiska förändringar som utvecklades av evolutionen under tiotusentals år, bland annat i form av större hjärna, långsammare fysisk tillväxt och lägre halter av könshormoner – vilket resulterade i mindre våld och aggressivitet, mindre sexdrift, mer planering och framförhållning, färre barn och större familjestabilitet.”,

SNAPHANEN — Söndagskrönika: Betydelsen av IQ — Julia Caesar 1Sep2013

http://snaphanen.dk/2013/09/01/sondagskronika-betydelsen-av-iq/

 

Mindre våld? Vad jag vet i historien har just Européerna utmärkt sig för föredömen med de mest grymma, våldsfixerade och vedervärdiga uppföranden som NÅGONSIN skådats i den mänskliga historiens bok.

— MINDRE sexdrift?

 

Bildkälla: Författarens arkiv · MONTAGE:  3Jul2012  E12  Bild337 — 5Jul2012  E14  Bild38 · Nikon D90 — Allas lika värde och rätt

 

 

 

— Att VÅLD sammanhänger med mindre sexdrift är en naturlig konsekvens av att erotiken är helt fri från våld. Det är klart. Men att »lägre sexdrift» generellt skulle vara förknippat med ”högre intelligens” kan uppenbarligen inte vara representativt för naturbeskrivningen (men är karaktäristiskt för Västerlandets Moderna Akademi och DESS uppfattning om intelligensens hemvist): av alla DJUR verkar människan vara den (ständigt) kåtaste av alla: hög sexdrift = max vett = obefintligt våld. Konstant 180 genom alla samhällen. Författaren kanske inte har kommit in i puberteten än.

 

— alla textmarkeringar mina om inte samma i originalet:

Fakta kan inte vara rasistiska

 

Kan fakta vara rasistiska? Svaret är nej. Fakta är fakta och någonting som politiker och andra har att förhålla sig till. Hur man väljer att tolka fakta är en helt annan sak.”,

SNAPHANEN — Söndagskrönika: Betydelsen av IQ — Julia Caesar 1Sep2013

http://snaphanen.dk/2013/09/01/sondagskronika-betydelsen-av-iq/

 

”Fakta är fakta”. Exempel:

— I relaterad mening [TNED] är det uteslutande ENDA faktum som existerar vissheten: sanningsbegreppet. Jag måste citera mig själv här, med viss kritisk distans:

 

”Frågan om “sant” eller “falskt” kan (alltså, följaktligen) INTE avgöras genom “analytiska meningar” utom inom matematiken (se nedan) eftersom, tydligen, alla meningar utgår från sanningen såsom vissa och existerande meningar men i vars belysande ljus inte alla människor alltid är överens.”,

UNIVERSUMS HISTORIA — Sanningsbegreppet, BellDharma 2008

http://www.universumshistoria.se/UniversumsHistoriaInledning.htm#Sanningen

 

Men det sammanhanget — sanningsbegreppet generellt — varken accepteras eller ingår i den moderna akademins lärosystem, och därmed heller inte i de IQ-grundade testformerna: ämnet är uppenbarligen strängt föremål för godtycke.

— Fakta är fakta således bara försåvitt det finns ett erkännande av NATURINTELLIGENSEN som ursprunget för människans medvetande. Och det VET vi redan INTE gäller inom den moderna akademins lärostolar.

— I andra ord: citatförfattaren lever ÅTERIGEN i föreställningen att modern akademi besitter absoluta insikter i naturgrunderna (möjligen beroende på att vara imponerad av atombombsuppvisningar, »och då måste ju dom veta»; modern akademi har i stort sett skitat ner allt möjligt så att bara det mest prominenta sticker upp över horisonten: atombomben).

   Det är garanterat inte fallet. LISTAN ger konkreta, jämförande, korsrefererande exempel. Här kan nämnas det mest framträdande och som HELA framställningen i Universums Historia hänger på: de experimentellt/teoretiskt jämförande atomvikterna: modern akademi känner garanterat inte kärnfysiken.

 

Den globala uppvärmningen (AGW med tillhörande allt mera påtaglig energikris) är ett annat exempel. Den plötsliga upptäckten av först gammastrålning sedan positronförekomst i »vanlig blixturladdning» är ett tredje exempel [Blixturladdningens fysik]. Oförmågan att härleda Solperioden på 11,4 år är ett fjärde exempel (osv.).

   Naturvetenskap fungerar inte så att »man blir varse principerna efterhand»:

— Naturvetenskapen utvecklas på bas av kända, fasta, principer (gravitation och elektricitet, enhet och mångfald, tillstånd och variation). Teorier, beskrivningssätt och framställningar som inte kan hantera — läs: RELATERA = begripliggöra — dessa grunder i fenomenbeskrivningen, innefattas heller inte inom naturvetenskapen — läs: kan inte begripliggöras, inte förstås: kan inte förklaras.

 

— FAKTA baserat på IQgrunder — i avsaknad av NOLL koll på naturgrunderna — SKAPAR just FELAKTIGA SLUTSATSER.

— De ”rasfakta” som författaren åberopar existerar uppenbarligen inte på något annat ställe än i en EROTIKFÖRAKTANDE (där våld inte existerar-föraktande) MÄNNISKAS FANTASI.

— Naturen utpekar med andra ord: lågt erotikintresse = låg Naturuppfattningsförmåga generellt = STOR aptit på Herrefolksidéer = stor våldsbenägenhet = speciellt djupgående förakt för naturansiktet: fridsamhetshat: PRIMITIV FYSIKUPPFATTNING: primitiva idéer om intelligensens hemvist.

 

Vi avslutar besöket på Snaphanen med krönikorna från den vältaliga Julia Caesar för den här gången.

 

GENERELLT:

— Vad är det för några knäppskallar som framför dessa milt sagt bisarra idéer om sina medmänniskor?

— »Negrer är dummast». VEM förstår INTE att den meningstypen VARSKOR om främlingskap: fientlighet, barriärer?

— Tänk en arbetsplats med sådana värderingar: »Du får inte komma med synpunkter på DET, eftersom DEN fattningsnivån ligger ÖVER din lönegrad».

   Skulle inte vardagsnazismen vara utrotad?

   Visa.

— »Här bor VI, och NI ska inte komma HIT och TA något från VÅRAT».

— »FuckYouAsshole».

 

 

Men  det finns också en del andra webbisar som syns på krigsstigen med namnet IQ:

— Klientelet refererar (tyvärr) till många böcker: ingen direkt referens kan varken ges eller tas med mer än ALLA man skriver för är införstådda. Det går inte här, @INTERNET. Vi måste få läsa och veta innehållet i argumenten PER, så att vi kan kolla up dem PER.

 

 

Bildkälla: Författarens arkiv · MONTAGE:  3Jul2012  E12  Bild21 —  5Jul2012  E14  Bild38 · Nikon D90 — Allas lika värde och rätt

 

 

 

— alla textmarkeringar mina om inte samma i originalet:

”Dessvärre är de flesta härskande eliter (oavsett om de är vänster- eller högerorienterade) offer för en illusion som negligerar biologiska realiteter”,

DISPATCH INTERNATIONAL — Västvärlden blir dummare för varje dag 20Sep2012

http://www.d-intl.com/2012/09/20/vastvarlden-blir-dummare-for-varje-dag/?lang=sv

 

— Frånsett redan kända fall typ Adolf Hitler:

offer för en illusion som negligerar biologiska realiteter”:

— Det sägs i en världssituation med kunskaper i exakt vadå?

   Visa.

— POLARITETEN liknar mycket den mellan AGW (eng. Anthropogenic Global Warming) och AGW-förnekare: Hur får man förnekaren att vakna upp ur sitt äventyr med vanföreställningar som förnekaren ÄR BERGIS PÅ bottnar i »vetenskapliga fakta»? Ve och fasa: tänk om jag själv har fel.

— Vad jag vet: Bara NATUREN kan visa DET för den. ENDAST när invanda föreställningar rasar som kreverande torn, när marken för tidigare välbefästa uppfattningar darrar och skakar av trycket från alla fångna som vill ut i friheten efter eoner av förtryck, först då kommer Responsen.

 

Listan på förnämlighetens högtstående synsätt fortsätter:

 

Europas mångtusenåriga högtstående kultur

 

— alla textmarkeringar mina om inte samma i originalet:

Om inte de europeiska nationerna återtar makten över sin egen invandringspolitik kan vi snart säga adjö till det Europa vi känner och bli en nordligare filial till Afrika. God natt Europa, en världsdel med en mångtusenårig högtstående civilisation, kultur och välstånd.”,

SNAPHANEN — Söndagskrönika: Utmaningarna  — Julia Caesar 3Nov2013

http://snaphanen.dk/2013/11/03/sondagskronika-utmaningarna/

 

Invandringspolitik? Mångtusenårig? Högtstående civilisation, kultur?

 

Invandringspolitik:

— Begreppet POLITIK i vår tid har med Europas närmast 150-åriga historia av Statens Pacifisthatde fredliga existenserna står helt orepresenterade i Europas Parlament

— tydligen ingen annan innebörd än det här:

fria och öppna diskussioner med en pistol mot huvudet. Så: Vad, exakt är det som ska ”återtas” då det är uppenbart att man aldrig haft något av värde att vara stolt över.

— SANT är det som påpekats av Julia Caesar i (många av) hennes krönikor, att den nuvarande invandringssituationen (inte bara i Sverige, men speciellt här) betyder samma som våldsimport: En stor del av världen utanför Sverige/Europa består av Islamitisk kultur där kvinnor ses som andrahandsexistenser under manligt överinseende (Koranen) och där lydnadsaspekter (Koranen) mot familjeöverhuvuden är centrala i barnens uppväxt. Västvärlden med sin traditionella Kristendom (eg. Paulus Uppenbarelselära) har visserligen samma typ av lydnadsföreskrifter i handbagaget, men långt ifrån med samma stränga förtecken som dem inom Muhammedanismen [SH(AR)IAlagarna] [Vad betyder Shia, Sharia]. Toleransen mellan de olika värderingssätten kolliderar med invadrarimporten på grund av att de s.k. myndigheterna inte förfogar över verktyg eller instrument att säkra anpassningen till det svenska samhället. Det är statens ansvar. Statistiken (etniskt mörkad) visar hur våldsbrotten ökat explosionsartat de senaste decennierna med tonvikt på överrepresentation bland den invandrande befolkningen [VåldsDiagrammet].

   Det är det vanvettiga i situationen: man praktiserar humanism i att hjälpa nödställda hitta en fristad i Sverige, ja, men blundar för den motsvarande potential av herrelöst våld som sprids just genom den importerade invandrarens invanda kulturella värderingar. Det är definitivt inte rätt. Det verkar inte ens finnas ett elementärt krav från de s.k. myndigheterna i Sverige, mot den invandrande personen, att särskilt intyga strävan att ... . Ja. Vadå? »Jag lovar och svär att inte utveckla våld»? Statens Pacifisthat.

— Det finns bara ett sätt för den delen: Vi accepterar inte den Islamiska tradition som kränker grunden med alla människors lika värde och rätt — den enda grund vi har att åberopa för att INTE medverka till våld i åberopande av mer eller mindre värde, bättre eller sämre människa.

— Föreskrifter att vissa människor inte får visa sina ansikten har aldrig varit en avsikt bakom naturens ändamålsenlighet: det är kränkande: Om inte blomman får visa sin skönhet för omvärlden, har den heller inget värde för omvärlden: Naturen har ställt fram blommorna för att synas, inte att täckas för.

— Sedan är det en annan sak om någon vill maskera sig av rent individuellt personliga skäl:

— Vi upplever naturligt obehag att se människor gå omkring TYP MASKERADE GANGSTERS.

— Vi upplever också obehag om någon tilltalar kvinnor på förnedrande sätt, eller uppför sig tarvligt, simpelt eller nedvärderande mot svenska eller andra kvinnor med användning av sådana termer som hora. »Använder du som invandrare sådana termer upprepat, åker du ut härifrån. Kort, snabbt, effektivt. Vi accepterar inget sådant»:

— Kan inte, eller vill inte, den invandrande personen INTYGA SÄRSKILT att de grundreglerna iakttas, accepteras heller ingen plats i Sverige.

— Du får välja själv.

   Lägg bort silkesvantarna, ställ fram de rättmätiga, människorättsgrundade, kraven OCH GE FAN I ATT SÅGA NER NATUREN. Sverige: res dig upp. Lagarna finns redan.

 

Mångtusenårig civilisation

— Det enda mig veterligt mänskligheten känner till i begreppet eller frasen ”mångtusenårig civilisation” är MÖJLIGEN det här:

 

SFINXEN [http://www.travelblog.org/Photos/1953622]

och Pyramiderna i Gize [http://egyptraveluxe.blogspot.se/2011/04/great-pyramid-built-to-represent-human.html] (Egypten);

 

 

Den egyptiska civilisationens epok — totalt runt ca 3.000 år — är den längst kända obrutna period en civilisation funnits. I stort sett samtliga dess fornminnen, deras historiska urgrunder, är (sedan länge) höljda i dunkel, och i princip ingen vet något med bestämd säkerhet om de kvarvarande artefakternas ursprung.

— Det är den enda historiskt kulturella civiliserade referens vi känner till i begreppet ”mångtusenårig” — när människor i Europa ännu gick omkring i djurhudar och levde i grottor (neolitikum, i Sverige runt 4000 f.Kr.; yngre stenåldern).

— Europa har ingen ”mångtusenårig” tradition att falla tillbaka på; Europas kulturella föregångare är Antikens Grekland med sin utmärkta slavhandel; Grekiska kulturens ursprung utvecklades i efterdyningarna av den Egyptiska/Mesopotamiska kulturepoken (Platons DIALOGER ger berättelserna).

   vadå ”Europa, en världsdel med en mångtusenårig högtstående civilisation”?

   Visa.

   Ge något enda exempel.

   Jag ser inget.

 

Högtstående civilisation, kultur

Statens Pacifisthat sänker VARJE åberopande av Europa — Sverige — som något ”högtstående” efter 1870. Det finns ingenting sådant. Jämför hur det ser ut idag (2013) i Sverige i Fröjden:

— Underbar, hälsobefrämjande natur mejas ner av Staten och Kommunerna: DEN biomassan syns inte igen förrän om tidigast 20 år (2033), förutsatt man låter naturen återhämta sig i fred från NU.

— Staten/Kommunerna har tydligen smyginfört ett SLAGS KRIGSTILLSTÅND där olika statliga motorsågsgäng drar runt i tätbebyggda områden och SÅGAR FRAM FLYKTVÄGAR i anledning av det växande våldet på anmodan från TRAFIKSÄKERHETSVERKET och VÄGVERKET;

— Ingen information ges i förväg till den lokalt berörda befolkningen att VI KOMMER ATT MEJA NER HUNDRAÅRIGA, TUSENÅRIGA SKOGSOMRÅDEN: ingen kommer att få se dem mer, inte njuta av deras oerhörda skönhet och hälsobefrämjande blotta existens, förrän tidigast efter nästa istid: Staten, enligt sitt eget praktiserade Statens Pacifisthat tillåter inte fredliga existenser; Därför har begreppen om respekt och sans gått förlorande genom närmast 150 år av lokalt totalitärt tillhyggesherravälde; våldsvägrare drivs ut ur samvaron, fredliga tillåts inte existera på gator, torg, i hem och hus, utan ska dödspsykas med upprepade polisförhör, fängelsevistelser och krav på idiotintyg om polisvåldet — tvångshämtningar under direkt våldshot — ska upphöra.

 

— Med andra ord: Istället för att verka för EN FREDLIG SAMVARO utan inslag av våld, hot och misshandel, där människor kan umgås respektabelt, att staten slutar trakassera, misshandla och dödspsyka våldsvägrare, väljer staten att konservera sitt fridsamhetshat, sitt pacifisthat, och därmed den fortsatt växande otryggheten i samvaron, att fortsätta vägra tilltala överträdarna, för att istället ge sig på naturen med framsågade flyktvägar i händelse av överfall. Vettlösheten har landat. Totalitärstaten är här.

 

— Sverige. Du beter dig som ett svin mot dina egna; de enda som kan hjälpa dig upp ur din egen nersölade kloak, så full av våld, hat och orätt som du har blivit.

— Den citerade författarens fagra pastellmålning med en Högtstående Mångtusenårig Europeisk Civilisation, kultur och välstånd har uppenbarligen, relaterbarligen och tydligen aldrig betingat något ANNAT värde på Vintergatsmarknaden än ett skithål för ligister. Res dig upp, Svea, och visa att du kan stå och gå på fötterna. Ta emot dina egna, och gör dig av med okunnigheten.

 

 

 

IslamCitat från boken om MUHAMMED av Tor Andræ 1930 | SannaProfeter | SanningenOchKärleken | Inledning | VåldsDiagrammet | Sh[ar]iaLagarna | Huvudtext |

Kort inledande genomgång

 

Domen över Islam

1. FÖRETRÄDARE FÖR ISLAM, MUHAMMED, MUSLIMERNA ELLER SH(AR)IALAGARNA [Vad betyder Shia, Sharia] eller andra med DESSA associerade (Islam, alla) har här, med fullständig garanti, inte på något som helst sätt eller vis medverkat i härledningen till och upptäckten av atomkärnan med framträdandet av den helt avgörande neutronkvadraten och resultatredovisningen i atomvikterna. Den förestående, möjliga, tekniska utveckling som sammanhänger med de detaljerna och som — OM ALLT ÄR KORREKT UPPFATTAT OCH HÄRLETT — helt, ensam och fullständigt kommer att ersätta fossila bränslen har heller ingen grund eller del i Islam. Mera utförligt i atomkärnans totala energitransferering.

 

 

— Ämnet ligger här veterligt HELT UTOM ISLAMS OCH MUSLIMERNAS HORISONT OCH STAVAS SÅ HÄR PÅ SVENSKA: sanning. Se utförligt från SANNINGSBEGREPPET, om ej redan bekant.

 

 

Bildkälla: Författarens arkiv · MONTAGE:  12Sep2012  E28  Bild177 —  20Aug2013  E25  Bild18   · Nikon D90 — Allas lika värde och rätt

 

 

 

— Har ISLAM — ursprung, innehåll, utbredning, sammanhang Per Mening — något ANNAT att uppvisa inför mänskligheten än rena studier i VÅLD? Visa. Ge ett enda exempel. Jag ser inget.

WEBBKÄLLOR som också omnämner/exemplifierar [mera namnkunnigt än här] Islams koppling till VÅLD [och inneboende strävan att »missleda»] finns bl.a. på

ISLAM & PEACE

http://www.answering-islam.org/Hoaxes/salamislam.html

”So where is the meaning of ‘Peace’ in such a religion that threatens to kill other people if they don't submit to it?”.

OM du hamnar i tvivelsmål inför alla snacksaliga, kom bara ihåg det enkla: Våld har aldrig varit en profets kännemärke [‡]; Islam innehåller enbart våld i dess urgrund [Se även Tor Andræs beskrivning].

— Om du ändå tvivlar, förutsatt du kan anta PREFIXET JESUS som en verklig kärleksförkunnare, sanningsförkunnare och ickevåldsförkunnare, minns det allra enklaste, Jesus närmast kronologiskt efterföljande: [‡]JESUS 4: ”Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer. I mig finnes intet som hör honom till”, Joh. 14:30. Är man profet så är man. Diskussionen är redan avslutad — långt FÖRE Muhammed [600 e.Kr.].

— Glöm inte det enkla avgörande: ”Härefter”: Här — efter. Bara erinra vad som följde, efter: Först Paulus (30 e.Kr.) med sin Uppenbarelsemission [Kristendomen], sedan Muhammed (600 e.Kr.) med sin Uppenbarelsemission [Islam].

 

NOTERA att »förespråkare för Islam som en fredlig religion, en religion som förespråkar fredlighet» framställer utdrag ur KORANEN som går ut på följande:

 

”It is obvious from this verse, how big a sin it is to take the life of another person without r e a s o n”,

ISLAM IS A PEACEFUL RELIGION

http://www.alislam.org/islam/islam-peaceful-religion.pdf

Min egen direkta spontana kommentar:

— Du, dåre: att ta — bringa — livet av en människa är — undantagslöst — uteslutet i sanningens namn: människan föds för tillfället att bli upplyst OM och i sanningen, inte dödas för sanningens skull, inte på några som helst villkors vis. Det utesluter inte att vissa av oss, frivilligt, är beredd att skydda våra medmänniskors sätt att leva i fred för intrång av sådana typexempel som Adolf Hitler — eller andra kandidater — genom ATT I EGET ANSVAR vara beredd att döda — avliva — dem som står i vår väg. Men det är vårt eget ansvar, och har ingenting med pacifistiska missioner — religion — att göra: vi vet vad vi gör — utrotar tillfälligt uppkommen ohyra — och har ingen att klandra utom oss själva om någon vill döma oss. Vi gör det inte i hat, illvilja, eller missunnsamhet, utan för att bereda TID ATT UTVECKLAS I FRED för dem vi vill skydda: antastande av fredliga, OM det är uppgiften. Det finns inget ädelt i att döda någon enda född, levande varelse: det är lågt, tarvligt och simpelt helt igenom. Därför är våldsvägrande människor (barn — människor generellt i vars tanke våld inte existerar) de främsta av alla.

 

— Genom att referera Kristenhetens våldsupptåg kontra fromhetscitaten från Jesus

 

Islam-Är-En-Fredlig-Religon-missionären söker på vanligt historiskt Muhammedmanér (”lawful killing”) rättfärdiga våldet genom att blanda ihop ande (Jesus|Juda) med kött (Kristendom|Judaism), helt oförmögen att kunna se skillnaden: IslamMissionären rättfärdigar Islams Muhammedformulerade våldsgrund med att anföra blodiga exempel från KRISTENDOMEN med den helt absurda meningsgrunden att Jesus — på liknelsemässigt sätt som Muhammed kontra Islam — skulle ha någon som helst del i eller koppling till Kristendomen — och som IslamMissionären menar har samma parallell som Muhammed har del i Islam. Men Jesus är INTE Kristendomens grundval. Paulus är Kristendomens grundval. Jesus har ingen del i blodsutgjutelse, men Paulus/Kristendomen har det; Kristendomen har ingen del i Jesus. Återigen:

[‡]JESUS 4: ”Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer. I mig finnes intet som hör honom till”, Joh.14:30.

IslamMissionären framställer dystopi — felaktiga, falska, sanningsbeskrivningar.

 

framställer sig IslamMissionären som BERÄTTIGAD fridsamhetsförkunnare med Koranexempel som visar hur Muhammed TVINGAS TA TILL STRIDSYXAN för Allahs namns skull.

— Vi hittar — garanterat — inget mera ruttet i världshistorien än så. Läs innantill: Kristendomen (och Judendomen) är Islams gisslan.

 

Jesus har inget gemensamt med Kristendomen — om man läser utsagorna innantill: Kristendom är INTE Jesus: Kristendom är ANTAGANDET AV PAULUS UPPENBARELSELÄRA [Se särskilt Motsättningarna Jesus-Paulus] — den om vilken också Jesus tydligen säger, just:

[‡]JESUS 4: ”Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer. I mig finnes intet som hör honom till”, Joh.14:30.

 

— Det FINNS ALDRIG SKÄL ATT DÖDA NÅGON I NAMN AV SANNING: sanning sammanhänger med kärlek, fridsamhet, fullkomlig avsaknad av våld. Bara det faktum ATT »IslamMissionären» ERKÄNNER VÅLDSUTÖVNING I ISLAMS NAMN räcker — med eller utan dystopiska paralleller till Kristendomens Praktik och Jesus Utsagor; Islam är en våldsreligion Tack. För Kristendomens del och Judendomens del VET vi redan att våldet där redan är etablerat från ruta ett, långt före Muhammed.

— Islam, Kristendomen och Judendomen återspeglar alla samma karaktär: vantolkning av sanningens urkunder [Utförligt i SANNINGENS FILOSOFI]; rivalitet; avund; missunnsamheter; trätor; intolerans; avgrundslösa maktbegär; omättligt våld. De utvecklas gemensamt, samtidigt, och de faller likaså.

 

 

— Det är avgörande viktigt att understryka den detaljen — mot bakgrund av (2013) det häftiga åberopandet av SANNINGSMÄSSIG AUKTORITET — allmän existenskunskap — som muslimska företrädare försöker pracka på mänskligheten [VåldsDiagrammet] — åberopa — som om sanningen om kunskapens urgrunder, sammanhang och upphov vore bekant i muslimska kretsar: Bekantskapen är alldeles tydligt garanterat helt obefintlig i de kvarteren [‡1]: rätta mig om jag har fel; Muslimer, enbart i kraft av att vara muslimer, och inget annat än muslimer, och endast så känner uppenbarligen INTE, omtalar uppenbarligen INTE, relaterar uppenbarligen INTE och framställer uppenbarligen INTE naturdjupen — sanningen — i någon som helst innebörd, betydelse eller bemärkelse som ansluter [‡1] till sanningsbegreppet i denna framställning — alldeles lika säkert INTE som en död häst känner doften av friskt gräs på marken.

— Se f.ö. utförligt från TNED, om ej redan bekant.

 

2. Inte heller har framställningen om och innehållet i Sanningsbegreppets otvetydiga koppling till fridsamhetsgrunderna EXPLICIT — med tillståndsbegreppet och oförstörbarhetens princip [INTERVALLETS OFÖRSTÖRBARHET] — någon som helst koppling till Islam [SH(AR)IALAGARNA] [Muhammed] [Vad betyder Shia, Sharia]: möjliga kopplingar genom antydda meningar och formuleringar i Islams urkunder har eftersökts, men inte påträffats.

   Sanningsbegreppet har i särskild granskning, analys och genomgång visat sig samstämmigt med dels Buddhas kärlekslära [De Tre Djupa Sutrorna] [DharmaPada] och utsagorna från Jesus i de fyra evangelierna efter 1917 år svenska bibelöversättning [@INTERNET PROJEKT RUNEBERG] och motsvarande engelskans King James Bible.

— Däremot har INTE sanningsbegreppet visat sig överensstämma med Paulus skrifter, meningar och utsagor, och därmed heller INTE med Kristendomen; se särskild generalgenomgång i SANNINGENS FILOSOFI [Paulus Lydnadsmission]. I erinran av den kopplingen ges här enbart till ytterligare stöd för sammanhanget i, för och om sanningsbegreppet som tydligt, klart och omisskänneligt HELT skilt från Islam vad Jesus säger om »vilseledande informatörer»:

 

” 6.  Men den som förför en av dessa små som tro på mig, för honom

      vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han

      sänktes ned i havets djup.

  7.  Ve världen för förförelsers skull!  Förförelser måste ju komma;

      men ve den människa genom vilken förförelsen kommer!”,

PROJEKT RUNEBERG — BIBELN I 1917 ÅRS SVENSKA ÖVERSÄTTNING, Matt.18:6-7

http://runeberg.org/bibeln/40_18.html

 

Lagen

 

— ”Jag och Fadern är ett[Joh.10:30], ”Jag är vägen, sanningen och livet” [Joh.14:6], ”Det är lagen och profeterna”, [Matt.7:12]

beträffande innehållet i Islam och dess påstådda samröre med Den Ende Guden:

 

ARABISKANS likvärdiga ORD Allah

FÖR DEN ENDA UPPRÄTTHÅLLANDE KRAFT OCH URGRUND SOM FINNS

(Gamla testamentets [Bibelns] »HERRE» och »Herren», »den ende Guden»),

OCH SOM KONSTITUERAR OCH GENOMSYRAR ALLTINGS EXISTENS, VARANDE OCH SKEENDE genom sanningsbegreppet, och utan det ingenting, som grunden för Lagen och Lagens mening: sanning och kärlek; även Buddhas DharmaPada: ”hat dödas aldrig av hat; men hat dödas av kärlek

 

TYDLIGGÖR INNEBÖRDEN

 

Nej, vad gott är har han kungjort för dig, o människa. Ty vad annat begär HERREN av dig, än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?”, Mika.6:8;

” ‘Se, HERRENS fruktan, det är vishet, och att fly det onda är förstånd.’ ”, Job.28:28;

 

explicit ENLIGT:

 

Allah — ”Jag är den förste, och jag är den siste, och förutom mig finnes ingen Gud.”, Jes.44:6 — har ingen del, ingen beröring, inget samröre, har inte utlovat eller medgivit någon FORMULERINGSKONST med DEN TEXTLYDELSE som kan utläsas i citatet om ISLAMS SH(AR)IALAGAR.

— Dessa uppenbara avarter av tydlig avsaknad av kontakt med Allah, och en ännu mera tydlig vettlöshet och grymhet — grundläggande nollfattning av Allahs — Skriftens »HERRENS» — inre upplysande kärna [Lagen] — har ingenting —  n  o  l  l  — med Allah att göra. Ingen koppling. UT.

 

 

Bildkälla: Författarens arkiv · MONTAGE: 5Jul2012  E14  Bild33 — 3Jul2012  E12  Bild5 · Nikon D90 — Allas lika värde och rätt

 

 

 

  Erinra återigen utsagorna från Jesus (De fyra evangelierna enligt 1917 års översättning, samt via King James Bible) — den enda urkund som alls finns att referera till i avhandlingen av sanningsurkunderna [Lagen]:

[‡]JESUS 4: ”Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer. I mig finnes intet som hör honom till”,

Joh.14:30.

— Vad som kom närmast efter Jesus (Paulus Uppenbarelser med Kristendomen; Muhammeds Uppenbarelser med Muhammedanismen och Islam), BÖR vara välbekant för alla som känner till världshistorien även summariskt. Se även generalgenomgången i SANNINGENS FILOSOFI (Islam omnämns där formellt i samband med kvinnoföraktet, Våldtäkterna och Invandringen; Muhammed omnämns inte där — däremot grundligt här). Samstämmigheten bevisar sammanhanget.

 

SannaProfeter

En till sak — i erinran. Please:

— Var och en som bekänner sig till SANNING OCH KÄRLEK är redan med det en profet: en profet talar i sanning och kärlek, talar OM sanning och kärlek, erinrar om och i sanning och kärlek — och inget annat — och är med det i andra ord VERKTYGET för sanningen och kärleken [Lagen], och därmed »HERRENS BUDBÄRARE»:

— Att erinra om RÄTT och SANNING, med FÖREBÄRANDE — beskrivning av framtid — om KONSEKVENSERNA, vad som kommer  att hända om inte rätt, sanning och kärlek iakttas är med Gamla Testamentets tydliga mening och innebörd kännemärket för en profet:

 

”18.  En profet skall jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en

      som är dig lik, och jag skall lägga mina ord i hans mun, och han

      skall tala till dem allt vad jag bjuder honom.”,

”21.  Och om du säger vid dig själv: 'Huru skola vi känna igen det som

      icke är talat av HERREN?',

 22.  så må du veta: när profeten talar i HERRENS namn, och det som

      han har talat icke sker och icke inträffar, då är detta något

      som HERREN icke har talat; i förmätenhet har då profeten talat

      det; du skall icke frukta för honom.»”, 

PROJEKT RUNEBERG — BIBELN I 1917 ÅRS SVENSKA ÖVERSÄTTNING 5 Mos.18:18;21-22

http://runeberg.org/bibeln/05_18.html

 

— Det är ingen speciell person: det är karaktären hos en speciell utsaga (som av ASSOCIATION ofta förknippas med en viss person): nämligen just karaktären av sanning och kärlek. ALLA människor som talar i sanning uppvisar den egenskapen: våld existerar inte i allas lika värde och rätt.

 

SanningenOchKärleken

3. NATURGRUNDERNA TILL ERINRAN IFALL NÅGON GLÖMT — tydligt HELT okända inom Islam:

 

— HON ser ut så här — lite stiliserat (jag måste VISA, ursäkta):

 

— Hon? Vadå hon?

 

— »Morsan»: Lagen; Sanningen och Kärleken: »Lagen och Profeterna», Nirvana: Universums Moder; snyggast, sexigast, visast av alla, evig, kan aldrig dö; världens bästa kompis; inbilla dig ALDRIG att FÅ eller HA henne, tänk inte ens tanken (den som försöker kan glömma evighetens ljusa sida):

 

Men du får gärna DELA henne med andra, OM HON — hon, ingen annan — VILL DET. Du får fråga. Och då är JA ja och NEJ nej. PieceOfCake.

— Det fins ingen — INGEN, medsystrar inkluderat — som hon INTE kan bringa i extas. Du vill INTE försynda dig mot henne. Garanterat. »Himmelen» är hennes Domän. Den som syndar åker ut. Kort, snabbt, effektivt. Rätten och Kärleken bär Hon kring sin hals. VISDOMEN.

 

— Medsystrar: ta inte illa upp för de FRAMHÄVDA (överdrivna) putningarna: Alla tjejer har dem, mer eller mindre, och HUR mycket mer eller mindre är EGALT: det finns inte tjejer som är »snyggare» och »fulare», SKÖNHETEN genomsyrar alla tjejer, unikt på olika sätt — SÅ: NÅGON går omkring bland tjejerna (en i taget, intimt naturligtvis) och säger ÅT VARJE TJEJ att Du är det snyggaste som finns i hela universum: det är ingen lögn. Det är sanning. Varje. Glöm inte bort det. Fortsätt blända oss. Please.

 

Islam — Muhammedanism:

— ISLAM [SH(AR)IAlagarna] ÄR som sammanhangen får förstås en 100% bokstavstolkande — lydnadsförpliktande — omskriven framställning av »Gamla Testamentet» i ord av en alldeles tydligt självutnämnd ExistensPresident vid namn Muhammed (600 e.Kr.): Bakgrund:

— Muhammedanismen uppkom alldeles tydligt ur ett religiöst svartsjukedrama mellan Araber och Judar/Kristna med Judarna som främsta hatobjekt (Massavrättningen av judestammen Banu Kuraiza [MUHAMMED Hans liv och hans tro, s194|5, Tor Andrae N&K 1930]): ”Tanken på arabernas underlägsenhet i religiöst och sedligt avseende sårade hans stolthet och lämnande honom ingen ro.”, [BKL VIII sp323mn].

— Islam/Muhammed uppehåller sig GÄRNA vid det som händer efter kroppsdöden — olika bestraffningsföreläsningar med tydlig förkärlek för FYSISKA BLODBAD — speciellt i favör för förhärligandet av det egna blodsutgjutandet mot andra människor och andra synsätt med förhärligandet av den egna ställningen. Men kunskapen om och i vad som verkligen [Lagen] händer efter kroppsdöden är bara förunnat den som har sett, uppfattat och förstått sanningen, den absoluta fridsamhetsgrunden [Nirvana], och kan härleda den och förklara den och relatera den för andra människor. För Muhammeds del, och EXAKT som ovan [SH(AR)IAlagarna], med andra ord: noll. Ingenting: våld — Islam — existerar inte i allas lika värde och rätt.

— OM du tvivlar på det: testa själv.

 

 

 

— Berätta för oss om innehållet i sanningen. Visa oss kärnfysiken, gör oss jätteupplysta om vad som gäller, och hur allt blivit till, och vart allt är på väg, hur allt sammanhänger, hur allt förklaras, beskrivs, relateras och förstås, Please:

 

 

 

kunskapen är fridsamhetsgrundad. Sanningen innehåller inget våld: lydnad är av ondo.

   Visa.

   Den som tillfogar andra våld, blir själv våldets offer.

   Den som söker hävda våld, blir själv hävdens offer.

   Jämför LAGEN och lagbegreppet.

   Se även i Buddhas DharmaPada.

 

Jämför

»Morsan» i HOLLYWOOD — partier som visar erotiska detaljer är jättefult:

 

»Morsan» i NATUREN — partier som visar erotiska detaljer är jättefintLagen i Bibeln genom Exempel:

 

[FILMEN HAR UPPENBARLIGEN FRAMTIDEN FÖR SIG].

Uppenbart oriktiga intyganden — sanna profeter

 

’It is the same message of all true prophets’

 

”Although only twenty-five prophets[54] are mentioned by name in the Qur'an, a hadith (no. 21257 in Musnad Ibn Hanbal)[55] mentions that there were 124,000 of them in total throughout history (with other traditions placing the number of Prophets at 224,000 while other scholars holding that there is even a greater number in the history of mankind, and God alone knows), and the Qur'an says that God has sent a prophet to every group of people throughout time, and that Muhammad is the last of the prophets, sent for the whole of humankind.[56]”,

;

The message of all the prophets is believed to be the same. In Islam, all Prophetic Messengers are Prophets (such as [Adam], [Noah], [Abraham], [Moses], [Jesus], and [Muhammad])”,

@INTERNET Wikipedia — Prophet Islam [2013-11-23]                              

http://en.wikipedia.org/wiki/Prophet

 

Jämför sanningen:

 

” Abraham, eder fader, fröjdade sig över att han skulle få se min dag. Han fick se den och blev glad.» Då sade judarna till honom: »Femtio år gammal är du icke ännu, och Abraham har du sett!». Jesus sade till dem: »Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Förrän Abraham blev till, är jagDå togo de upp stenar för att kasta på honom.”.

BIBELN I 1917 ÅRS SVENSKA ÖVERSÄTTNING, Joh.8:56-59

 

Sammanhanget bara visar att »IslamMissionären» i citatmeningen talar mot bättre vetande: Skriftens figurer Adam, Noa, Mose, osv., är inga fysikfigurer: Skriften är ANDLIG, inte fysisk: förrän .. är. Tydligare kan det inte sägas.

 

— Uppräkningen av figurerna ovan i Wikipediacitatet (Adam, Noa, Mose, Jesus) grundas tydligen på en BOKSTAVLIG tolkning av skriften: Jesus understryker en företrädande ställning genom är: tidlöst.

— Den bokstavliga beskrivningen är med den auktoriteten uppenbarligen en feluppfattning — lika felgrundad som i fallet Judendomen (KöttsJudarna som Guds Älsklingsfolk) och Kristendomen (Paulus Lydnadsmission).

   Påståendet i Wikipediacitatet ovan är med andra ord tydligt och uppenbarligt missvisande:

Muhammed har ingen del i Jesus, och Jesus har ingen del i Muhammed;

— Muhammed var köttslig; Jesus ÄR andligt — definitivt INTE kristet = Paulskt.

— Se särskilt bemödande från den enda urkund vi har på det området:                                                                                                        

 

[‡]JESUS 4:Härefter talar jag icke mycket med eder, ty denna världens furste kommer. I mig finnes intet som hör honom till”,

Joh. 14:30

 

— Först på plan (efter utsagorna från Jesus): Paulus med sin Uppenbarelsemission och Lydnadsförkunnelse. Sedan Muhammed med Islam, också den Lydnadsförkunnande [Sura 4:59, ”obey God ...”, TRUE ISLAM; http://www.quran-islam.org/main_topics/misinterpreted_verses/authority_(P1246).html].

— Jämför den ytterst enkla verifierande  meningen:  ”.. sanningen skall göra eder fria.”, Joh. 8:31-32. Det räcker för att klargöra sammanhanget: Idén att Muhammed och Jesus skulle ha någon som helst form av gemensam nämnare har ingen som helst verklighetsgrund. Muhammed (Islam), och även Paulus (Kristendomen), talar om plikter och lydnad, Jesus talar om frihet från plikter och lydnad: sanningen.

 

 

Bildkälla: Författarens arkiv · MONTAGE:  2Okt2010  E9  BildR24    19Jun2013  E20  Bild8   · Nikon D90 — Allas lika värde och rätt

 

 

 

TOLKNINGEN AV SKRIFTERNA GENOM ISLAM — Muhammeds inledande Uppenbarelser [‡] — är tydligen, bevisligen, och väl relaterbarligen av EXAKT samma bokstavliga PRINCIP som i

Judendomen — de självutropade hängivna KöttsJudarna som Guds Älsklingsfolk — och

Kristendomen — Paulus Uppenbarelselära [‡] och Lydnadsmissioner.

— Genomgången [Se utförligt i SANNINGS FILOSOFI] av skriften (Gamla Testamentet i 1917 års svenska översättning) i ljuset av sanningsbegreppet visar undantagslöst och tvivelslöst att ingen grund existerar att förstå innebörden i Gamla Testamentet som ANNAT än en ANDLIG, icke bokstavlig, beskrivning av MÄNNISKANS VÄG TILL OCH UPPVAKNANDE I kunskapen om allting ursprung och urgrund. Icke en prick av fysisk markberöring existerar där: ingen geografisk platsbeskrivning; ingen kronologisk släktavhandling; ingen beskrivning av universum. Visa att jag har fel.

— Det är PRECIS som det sägs i citatet ovan: tolkningsföreträden i BOKSTAVLIG — köttslig — mening har ingen representation i Skriften: förrän ... är jag.

— Islam har ingen sådan INBLICK — vad som händer efter kroppsdöden [AfterDeathRef] — ingen INSIKT, och definitivt ingen KUNSKAP [Lagen]. Buddhisterna har det, tydligt, till viss del [The Tibetan Book of the Dead — och till viss del en del av den Gammalegyptiska kulturen i Mysterierna (Platons skrifter)]. Och de är de enda officiellt kända.

— Judendomen, Kristendomen och Islam är de tre stora rörelser i vår tids historia som verkar trivas bäst när de får söla ner varandras åberopanden och hävder med floder av blod och höja segerropen till skyarna med lov och pris till Den Ende Guden. Ingen av dessa VET — kan beskriva, relatera och förklara i detalj — vad de håller på med.

   Kunskapen är fridsamhetsgrundad.

   Se utförligt från SANNINGSBEGREPPET om inte redan bekant.

 

 

 

IslamCitatTorAndræ — Källtext

 

ISLAM

KORT SAMMANFATTANDE BESKRIVNING med samlade citat ur boken

MUHAMMED HANS LIV OCH HANS TRO av Tor Andræ

Bokförlaget NATUR OCH KULTUR 1930 — 243 sidor

Sammanställt av BellDharma 1995IX15 | 2013XI23 — För Referenser i UniversumsHistoria i anledning av attacker mot Mänskliga Rättigheter

 

Boktextens föråldrade svenska språkbruk (1930) med hava och ha istf. resp. har och har, har här ersatts i citaten för att göra texten mera lättläst.

 

Muhammedanism, numera sällan använt begrepp men liktydigt med Islam.

Begreppet muslim används numera vanligare för muhammedan.

Källa: BLUB 1992

 

InledningKälltextHuvudtext

Webbsökning på källverk som beskriver uppkomsten av Islam genom Muhammed (runt 600 e.Kr.) verkar ytterst förtegna om sammanhangen — Islam som en tydlig våldsreligion — i varje fall i ljuset av Tor Andræs beskrivning [‡]. Man får leta särskilt efter referenser typ Banu Kuraiza (masslakt) för att hitta motsvarande beskrivningar. Dessutom, med utvecklingen efter 1930 (Tor Andræs bok) och den senare tidens uppfattningar, verkar det som att en (del av) det tydliga våld som Muhammed utövar enligt Tor Adræs beskrivning är föremål för ifrågasättanden. Vi bör ha det i bakhuvudet i den följande korta summariska genomgången.

— Samtidigt är det viktigt att framhålla just Tor Andræs beskrivning: Islams grundhistoria i våld (Sura 8:40), och därmed helt utesluten i jämförelse med förkunnelselärorna från Jesus (Lagen) och Buddha (DharmaPada). Flera belysande, jämförande, exempel ges ovan från Islam. För Andræs beskrivning, se Huvudtexten.

 

VåldsDiagrammet

— alla textmarkeringar mina om inte samma i originalet:

”När prästen Helena Edlund talar med andra människor om förföljelsen av kristna tror de först att hon hittar på, berättar hon på sin blogg.

 

“Informationen om att kristna i själva verket är den religiösa grupp i världen som är utsatt för störst förföljelse av alla, brukar chockera.”

”,

;

Hundra års “Golden Age” är undantaget

 

Den muslimska förföljelsen av kristna har pågått sedan 600-talet, med undantag för den period som Raymond Ibrahim kallar “The Christian Golden Age”, mellan ungefär 1850 och 1950. En orsak till denna mer avspända hållning var att många muslimer tog intryck av världen i Väst och släppte delar av sin muslimska identitet och mentalitet, där föraktet för “otrogna” är en integrerad del. Acceptansen för kristna ökade. I mitten av 1900-talet började muslimerna förakta och vända sig från den västerländska livsstilen igen, tillbaka till sitt eget arv och sin muslimska identitet.

 

Denna hundraåriga paus i förföljelsen tros bland senare generationers västerlänningar vara normen. De ser den förföljelse som pågår i dag som ett historiskt undantag och försöker förgäves bortförklara våldet utan att dra in islam.

 

“Men det är “The Golden Age” som är det historiska undantaget. Den var undantaget från regeln. Inte regeln”

 

skriver Raymond Ibrahim i sin bok.”,

SNAPHANEN — Söndagskrönika: Den tysta förintelsen, Julia Caesar (6Okt2013)

http://snaphanen.dk/2013/10/05/sondagskronika-den-tysta-forintelsen/

— Ett varmt Tack för den upplysningen.

 

Islams

våldsamma utbredning

under 1900-talet.

————————————

 

 

Den blå kurvan [Se TABELL nedan, Islams anhängare] besitter komponenter som är helt omöjliga för framtiden

— tydligen inom en nära framtid kommer ett ABRUPT STOPP: Västvärldens föredöme i VÅLD som populärt utflyktsmål. Vinn högsta pris: gratis semester i Jerusalem.

 

Den orangea kurvan [Kristendomens anhängare] motsvarar Webbuppgifter från Kristendomens utbredning 1910 — 600milj. — och nu 2013 — 2.180milj.; andelen kristna av världsbefolkningen oförändrad.

Källa, Pew Research Center 22March2013, Number of Christians.

 

UTOM ARABSVEKET, SLAVERIET, KOLONIALISMEN OCH IMPERIALISMEN har Kristendomens utveckling i de ansvariga västländerna inte direkt varit förknippad med terrorism internt, frånsett dödspsykningarna mot våldsvägrare under 1900-talet [StatensPacifisthat].

 

Vad gör världssamfundet för att motverka våldet?

 

— Tränger undan Araber för att bereda plats för Köttsjudar?

— Säg något vettlöst som INTE den här (väst)världen har på sitt samvete. Jämför USA:s jättevänliga hyggliga historia med slavhandel och infödingsförakt (Kolonialismen med Vasco Da Gamas grymheter mot den sydamerikanska ursprungsbefolkningen från 1400-talet, sedan Européerna Generellt vidare mot den nordamerikanska ursprungsbefolkningen: USA:s självständighetsförklaring 1776; amerikanska inbördeskriget 1861-1865): studier i masslakt — grunden för — tillkomsten av — dagens västerländska välfärd.

 

 

 

Islams explosionsartade utbredning under 1900-talet

— samtidig med våldsutvecklingen i västvärlden:

— Första (1914-) och andra (1939-) världskrigen, terrorismen som följer;

— Västvärldens undanträngande av Araberna (1917) med landbildningen av Staten Israel (1948): exploderande terror

 

 

 

Hur länge ska västvärlden blunda för sanningen?

— LIKTIDIGT med västvärldens undanträngande av Araberna från deras hemland (från 1917), med löfte om en Köttsjudisk domän, har utvecklats ett tydligt världsexploderande formidabelt URSINNE I VÅLD som — tydligen hejdlöst, blå kurvan här till vänster i LIKTIDIG HISTORISK FAKTAUTVECKLING — vräker sig över västvärldens samhällen, tydligt i ständigt expanderande.

 

FÖREBILD — finns inget annat att välja på: VÄSTVÄRLDEN — dess uttalade pacifistförakt [StatensPacifisthat], döspsykningar av våldsvägrare: uteslutningen av sådana i parlamenten. De olika regioner (främst Afrika) som Islamutbredningen tydligen omfattar kännetecknas likaledes av utpräglat, grymt, våld. Notera också svårigheten att klassificera entydiga sammanhang. Se särskilt Afrikas flyktingsituation i UNCHR-kartan.

— Sker ingen kursändring NU, blir det tydligen också västvärldens eget öde: våldideologiseringen (Islam) kommer att genomtränga/krossa alla västvärldens samhällen.

 

Åtgärd — förebilderna

Som redan tidigare påtalats [VåldetsOrsak]:

— Ingen ändring kommer att ske, inte minsta prick, förrän västvärlden — polis, åklagare, domare — börjar respektera fredliga existenser inom de egna landmärkena: Upprättelse för de man våldfört sig på; ansvar för polis, åklagare och domare som verkställt dödspsykningarna mot våldsvägrare under 1900-talet; inrättandet av en fredsgrundad rättsordning med motsvarande kompetens. Och sedan som FÖRSTA GEMENSAM ÅTGÄRD vidare: ge Araberna deras land tillbaka: deras rätt. Våldet lägger sig ALLTID då trätan upphör. Det finns inga undantag.

   Västvärlden, dess egna historiska — nuvarande — våldsimperium, måste erkänna sina egna misstag, och rätta till dem: erkänna rätten att existera för sina egna infödda. Det finns ingen annan väg ur våldsspiralen.

 

 

 

Den gröna kurvan — Islam minus Kristendom — visar Islams andel relativt (den Kristna) världsbefolkningen:

— Kristendomens orangea graf innefattar också mänsklighetens (explosionsartade) naturliga tillväxt; Genom att, enligt källuppgiften, andelen Kristna av hela världsbefolkningen är ungefär lika nu (2013) som i början av 1900-talet, kan den orangea kurvan (y=x^5) representera (grovt) en KONSTANT TOTAL PROCENTUELL REPRESENTATION:

— Differensen till den blå Islamkurvan visar då variationerna i Islams världsandel — den skulle vara konstant horisontell om också Islams världsandel vore konstant som Kristendomens. Nu ser vi istället hur en brytpunkt grovt 1948 vänder Islams relativa nedgång med bottennappet runt 1983, och sedan en enorm »ursinnig» uppgång:

Islam kommer att passera Kristendomen i anhängare 2021 om ingen ändring i trenden sker.

— Av vilken anledning: Varför sprids Islam, så? SYMPATI? Västvärldens ORÄTT mot Araberna från 1917? Västvärldens uppenbart OMORALISKA handlingssätt som bara kan ge enda kandidaten Islam kredit? Upptakten 1917?

 

 

Islams Utbredning — bekännare/anhängare i antal miljoner:

 

År

1850

1920

1970

1990

2010

Antal

180

220

350

700

1.500

 

Tabellen ovan visar ungefärliga uppgifter på antal anhängare av Islam t.o.m. 1990 baserade på olika pocketupplagor av Bonniers uppslagsböcker.

Uppgiften 2010 från

@INTERNET sv.Wikipedia Lista över trosuppfattningar efter antalet bekännare [2013-11-23]

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_trosuppfattningar_efter_antalet_bek%C3%A4nnare

Sh[ar]iaLagarna[Vad betyder Shia, Sharia]

 

HUR kan världssamfundet acceptera det här? UT — omgående:

 

Islams Sh(ar)ialagar — en övertydlig studie i ren barbarism [min översättning inskjuten]

   Theft is punishable by amputation of the right hand (above).

Stöld är straffbart med amputation av höger hand.

   Criticizing or denying any part of the Quran is punishable by death.

Kritik eller förnekelse av någon del av Koranen är straffbart med döden.

   Criticizing or denying Muhammad is a prophet is punishable by death.

Kritik eller förnekande av att Muhammed är en Profet är straffbart med döden.

   Criticizing or denying Allah, the moon god of Islam is punishable by death.

Kritik eller förnekande av Allah, Islams mångud, är straffbart med döden.

   A Muslim who becomes a non-Muslim is punishable by death.

En Muslim som blir en icke-Muslim är straffbar med döden.

   A non-Muslim who leads a Muslim away from Islam is punishable by death.

En icke-Muslim som leder en Muslim bort från Islam är straffbar med döden.

   A non-Muslim man who marries a Muslim woman is punishable by death.

En icke-Muslim som gifter sig med en Muslimsk kvinna är straffbar med döden.

   A man can marry an infant girl and consummate the marriage when she is 9 years old.

En man kan gifta sig med en minderårig flicka och fullborda giftermålet när hon är 9 år gammal.

   Girls' clitoris should be cut (per Muhammad's words in Book 41, Kitab Al-Adab, Hadith 5251).

Flickors klitoris bör skäras av (per Muhammeds ord i Bok 41, Kitab Al-Adab, Hadith 5251).

   A woman can have 1 husband, but a man can have up to 4 wives; Muhammad can have more.

En kvinna kan ha 1 make, men en man kan ha upp till 4 hustrur; Muhammed kan ha mer.

   A man can unilaterally divorce his wife but a woman needs her husband's consent to divorce.

En man kan ensidigt skiljas från sin hustru, men en kvinna behöver sin mans samtycke för att skiljas.

   A man can beat his wife for insubordination.

En man får slå sin hustru för olydnad.

   Testimonies of four male witnesses are required to prove rape against a woman.

Försäkran av fyra manliga vittnen krävs för att bevisa våldtäkt mot en kvinna.

   A woman who has been raped cannot testify in court against her rapist(s).

En kvinna som har blivit våldtagen kan inte vittna i domstol mot sin våldtäktare.

   A woman's testimony in court, allowed only in property cases, carries half the weight of a man's.

En kvinnas vittnesmål i domstol, tillåtet bara i vissa fall, väger hälften av en mans.

   A female heir inherits half of what a male heir inherits.

En kvinnlig arvtagare ärver hälften av vad en man ärver.

   A woman cannot drive a car, as it leads to fitnah (upheaval).

En kvinna kan inte köra bil, då det leder till ’fitnah’ (omstörtning).

   A woman cannot speak alone to a man who is not her husband or relative.

En kvinna kan inte tala ensam till en man som inte är hennes make eller släkting.

   Meat to be eaten must come from animals that have been sacrificed to Allah - i.e., be Halal.

Kött som ska ätas måste komma från djur som har offrats till Allah — eg. vara Halal.

   Muslims should engage in Taqiyya and lie to non-Muslims to advance Islam.

Muslimer bör intressera sig för Taqiyya och ljuga för icke-Muslimer för Islams spridning.

   The list goes on.

Listan fortsätter.

”,

SHARIA LAW — lslamic Sharia Law

http://www.billionbibles.org/sharia/sharia-law.html

NOTERING: Ordet SHARIA anknyter till den reguljära benämningen för Islams LAG, medan ordet SHIA betecknar den ursprungliga (Ayatolla-) fraktionen i Islam (Se Vad betyder Shia, Sharia), och som numera bara omfattar runt 10% av Islams totala anhängare — huvuddelen som typen SUNNI.

— Min omskrivning med SH[AR]IA i lagbegreppets anknytning understryker bara den ursprungligt mest stränga (och bisarra »Ayatolla»-) kopplingen till och i Islams lagbegrepp; Den mera korrekta benämningen SHARIALAGEN GENERELLT tillämpas överallt inom Islam, men (här veterligt) med olika grad av iakttagande (och tolkande).

 

Vad som kan utläsas genom Sanningsbegreppet och Lagen angående ovan:

LAGEN och SANNINGEN — om SH[AR]IA

— SNACKA OM ATT UPPVISA — exekvera — I UNIVERSELLA TASKIGHETER MOT TJEJER.

 

 

Reflexion från GrönaKurvan — Islams tillväxt snabbare än Kristendomens konstanta andel i världsbefolkningen:

— Vad är orsaken till Islams närmast komiskt explosionsartade (grovt medelbaserade) utbredning från 1983?

— En integrerad anledning kan vara MEDIAUTBREDNINGEN: möjligheten för allt fler (fattiga människor) att UTIFRÅN EGNA FÖRUTSÄTTNINGAR bilda sig en egen uppfattning. Med tillkomsten av INTERNET och dess definitiva utbredning under 1990-talet läggs definitivt grunden för alla enskilda människor (som kan komma åt Internet) att får KUNSKAP OCH INBLICK i mänsklighetens totala samlade erfarenhetsarkiv.

 

— Men varför skulle DEN individuella friheten uttömma sig i »gillande av Islam»?

 

Inkluderat världsbefolkningens naturliga tillväxt, uppvisar Islam i VåldsDiagrammet mer än 700 miljoner (7 T8) i ökat antal anhängare perioden 1990-2010, en period på bara 20 år; I medeltal drygt 95.000 per dygn, att jämföra med Kristendomens konstanta genomsnittliga anhängare i takt med världsbefolkningens ökning (som för Kristendomens del betyder noll ökning i världsandelsanhängare per dygn sedan början av 1900-talet);

— Med Kristendomens konstanta värdsandel [OrangeaKurvan] skulle det betyda att Islam, perioden 1990-2010 tillväxte SNABBARE än världsbefolkningens tillväxt i Kristendomens referens. Nämligen med nära 50.000 personer per dygn — gröna kurvans differens i tillväxthastigheten för antal anhängare samma period (1,77×2T8=3,53T8)/(20·365,25)=48.460:

— Säga vad man vill om Islam som en utpräglad våldsfixerad religion i sina grundsatsar [IslamPeace], men det verkar INTE rimligt att förmoda att i medeltal 50.000 världsandelsmänniskor antar Islam per dygn — »Konstant Populär VärldsKonsert» — på grund av olika HOTBILDER från skäggprydda AyatollaFigurer — även om det också möjligen förekommer.

— En mera rationell förklaring till det onekliga Fenomenet Islam -2013 måste, tydligen, sökas på annat håll.

— Det finns, verkligen, inte mycket att välja på (som redan antytts):

 

SYMPATI.

 

— Västvärldens överrepresentation av Kristendom ÄR REDAN MÄTTAD: Vad vi vet konverterar inte Kristna till Islam i någon överväldigande mängd, så Fenomenet Islam -2013 kan inte förklaras på den andelen: Däremot uppvisar den fattiga s.k. tredje världens befolkning, speciellt i Afrika, STOR potential [IslamKartan] — samt alla icke-västvärldspåverkade eller dito styrda asiatiska regioner.

 

”There are several things we Africans do not know but there is one thing almost all reasonable Africans know for sure.”,

;

”There is one thing almost all reasonable Africans can say without a doubt. The Western World has nothing good to offer Africa.”,

AFRICA AND THE WORLD — Africa and the Western World; The Truth [2013] — kan inte kopieras

http://www.africaw.com/africa-and-the-western-world-the-truth

Där satt den.

— Artikeln jämnar i stort sett Västvärlden jäms med.

— Vi vill läsa MER OM HUR Afrikanen ser på speciellt Västvärlden — slavriket.

 

 

Medfött tjejvett. Min formulering. Moderlig Instinkt. Uppblandad med Islams allmänna Kvinnoskräck [‡] — för tillfället det enda som finns att välja på.

 

UtkastTillPrövning

En begynnande, stark, världsmedvetenhet sprider sig som en löpeld genom den fattiga världens befolkningar i Asien och (främst) Afrika:

— Västvärldens historia med UPPENBAR, SKRIANDE ORÄTT mot Araberna från 1917 — sådant som BERÄTTIGAT griper tag i vanliga enkla människors HJÄRTAN — med västvärldens Afrikaexploatering som grund för västvärldens eget »välstånd» (man kan bli sur för mindre):

— Vrede. Ursinne. Förtvivlans Medkännande — DET medfödda tjejvett som Västvärlden aldrig utvecklade, banar sig väg genom de fattigas marker — Afrika reser sig. OM korrekt tolkat, är den utvecklingen oundviklig: Skuld är skuld. In till sista öret.

— Det blir nog svårt att hitta en alternativ förklaring till Sympatin.

   Vad säger Afrikanerna om Väst och Historien? Vi hör aldrig något om det — fastkedjade slavar som pryglades och aldrig fick komma till tals. Citatet ovan är ett första bidragande exempel.

 

 

Västvärldens uppenbart OMORALISKA handlingssätt kan i dagens utbud av val 2013 bara ge en enda världskandidat sin kredit i strävan att finna någon kanal för vanmakten: Islam.

— Västvärldens Religion är Kristendomen, och bara av den anledningen frånstötande, oaktat stark sympati för Jesus (och som därför också rätteligen MÖJLIGEN förstås SKILD från västvärldens omoraliska agerande, såvitt korrekt uppfattat).

— Judendomen då? DEFINITIVT NEJ. Judendomen — västvärldens undanträngande (1917) av Araberna i förberedelse av Staten Israel (1948) — ÄR självaste anledningen till förbittringen — eller i varje fall Termen Som Sådan (Världsbefolkningen är ännu inte bekant med begreppet Köttsjudar) — TILLSAMMANS med västvärldens historiska bedrift att grunda det egna välståndet på förakt för Afrikas ursprungsbefolkning: slavhandel.

— Buddhismen som religiöst alternativ å sin sida kopplar inte alls till sammanhanget: den kanaliserar inte den uppdämda vreden. Men Islam gör det.

— Sedan är det en annan sak att MED den tydligt exploderande VärldsIslamiseringen följer ANDRA våldsimperium, lokala och regionala, som förvärrar situationen ytterligare.

— Våldet i Afrika är ett exempel (Flera filmer har gjorts i ämnet som avspeglar den grymma afrikanska våldsterrorn [BLOOD DIAMOND 2006, Lionardo DiCaprio, Jennifer Conelly, Djimon Hounsou] [MACHINE GUN PREACHER 2010, Gerard Butler]).

 

 

: Västvärldens Herraväldestid går (snabbt) mot sitt slut; It’s payTime, folks. Naturen ryter i Urgrunderna. USA. Europa. Afrika reser sig. Smart att INTE ha kunnat förutse det.

 

 

OCH SEDAN BETRÄFFANDE GRUNDERNA I ISLAM:

Det finns här veterligt inget spår av något ÄDELT — bara ömkansvärt — INOM ISLAMSK FILOSOFI:

Islam med upphov i Muhammed med SHARIALAGARNA är ALLDELES TYDLIGT OCH UPPENBART en krönika från en vuxen manligt född människa som fastnat i ett djupt moraliskt, etiskt och mentalt beskuret betraktelsesätt:

   Muhammeds sätt att tolka Skriften, och ställa upp UppenbarelseSatser är HELT förståeligt — men inte försvarligt — uppenbarligen som följd av att DELS ha upplevt djupgående åsidosättning — alla andra tycks ha någon GUD men inte vi — och DELS vara Grundligt Outbildad på och framförallt i Kvinnans Natur:

   Muhammed med SHARIA-lagarna exekverar övertydligt i skräck för Kvinnan: Universums Moder.

   BARA UNDER PÅTAGLIG BRIST PÅ KÄRLEK kan en sådan utarmning fortleva. Man känner trädet av dess frukt.

— »PROFETEN» exekverar i dryga straffsatser mot alla andra människor utom sig själv för tillfället att samla röster åt Allah I DET ATT EN TYDLIGT självutnämnd rätt framställs att FÅ skära i fysiskt kött i Allahs namn: Bokstavstolkning av Skriften. Allah har ingenting med den delen att göra. NattiNatti. Våld har aldrig varit en profets kännemärke [‡].

— Att göra så mycket uppenbart ORÄTT utan att känna något styng FÖREFALLER bara kunna upprätthållas genom att ständigt öka på våldsbrasan: jaga undan den egna förestående dödsångesten MED HJÄLP AV PÅHITTADE HOT OCH FANTASIER OM BELÖNING FRÅN DEN ENDE GUDEN ALLAH I EGET SJÄLVUTROPAT NAMN AV ATT VARA DEN ENDE GUDENS PROFET. Som sagt: NattiNatti. Våld har aldrig varit en profets kännemärke [‡].

— En profets främsta kännemärke MÅSTE TVUNGET VARA ATT FRÄMST KUNNA se KONSEKVENSEN AV DEN EGNA DÅRAKTIGHETENS OUNDVIKLIGA FÖLJD: den egna personliga oundvikliga utplåningen — döden — MED förvisningen från evigheten. Personer kommer ALDRIG in i evigheten. Bara Sanningen kommer — ÄR redan — Dit [Nirvana]. Evig frid — evig extas. Tydligen inte Muhammeds bord: Kvinnan.

 

 

— Ekvationen är [SÅLEDES] enkel: När tjejerna har det bra, är allt bra. Annars är allt åt helvete.

 

 

— DET MANLIGA SEXUALKOMPLEX SOM HINDRAR KVINNAN ATT EXISTERA SOM KVINNA ÄR ALLDELES UPPENBART i ovanstående SHARIA-punkter: kvinnan ska undertrycka sin naturliga sexualitet, och agera töm- och slagplank åt tokmannen.

— Här kan man tala om VIKTEN ATT ELIMINERA ALL VEDERHÄFTIG KRITIK: »Den som kritiserar Mig kommer att dödas». Sanningen kan inte dödas, inte utplånas, inte omintetgöras.

— Släpps den typen in i Sverige? Tydligt det.

   (NATURLAGEN [Nirvana] delar upp våldsPersonalian i respektive kategorier och »återför dem på ursprunget»: gott för gott, ont för ont; LAGEN är Sanning och Kärlek; enhet, harmoni, evig vila, evig extas — vilket som är vad är väldigt svårt att avgöra. Inget annat).

— Tala om skräckvälden: Enda Auktoriteten bakom ovanstående SHARIA-punkter är alldeles tydligt uppenbarligen FYSISK MAKT: Blodsutgjutelse. Där finns uppenbarligen, tydligen, och väl relaterbarligen inte ett enda ord av SANNING. Inte ett enda ord: Det är tydlig kärlekslöshet, vanvett och grymhet helt igenom, alldeles övertydligt. Enda syftet kan bara vara genom den enda förmenta mänskligt skapade auktoritet som alls finns — våld och grymheter: att genom hugg och slag säkra den egna personliga ställningen. Det finns tydligtvis inte ett enda spår av kärlek, inte en enda atom av rätt och rättfärdighet i den framställningen.

— Ångesten, vanmakten, skräcken och lidandet förövaren berett andra genom våldet och grymheterna, kommer att underhålla förövaren själv och vad som blir kvar av den, in till evig tid, så förtjust som den är att hålla i stålet och exekvera i köttskärande. Inget annat. Det som framställs i ovanstående SHARIA-punkter har alldeles tydligt ingenting med kunskap, sanning och kärlek att göra. Det är tyranniets öppna skräckvälde.

— Ju förr världen gör sig av med ovanstående avskräde och tydliga mentala vanvett, desto snabbare kommer såren att läka.

   VÅLDSDIAGRAMMET antyder att Mänskligheten håller på att utsättas för massinvasion genom Islam, och försåvitt ingen kapten existerar som har koll på vilken Spak som för Skutan i säker hamn.

 

— MUHAMMED har rätt i en sak: Köttsjudarnas bibel- eller SKRIFT-tolkning ansluter INTE till sanningen.

 

 

”Då judarna bestrider hans påstående att den arabiske profeten var omtalad i deras heliga skrifter, förklarar han att dessa är förfalskade.", MUHAMMED s171-72.

— Att Varken Gamla Testamentet eller Jesus omnämner något som utpekar vare sig Muhammed som »Guds Profet» eller Paulus som »Jesus Ställföreträdare på Jorden» är väl bekant för den som läst Gamla Testamentet och De Fyra Evangelierna. Skrifterna innehåller ingenting sådant.

— Däremot är TOLKNINGEN av skrifterna i Judaismens anda tydligt galna — nödvändigtvis inte på grund av förfalskning av ursprungsskrifterna, men väl uppfattningen av det meningsmässiga innehållet. Se utförligt från Köttsjudarna — men framförallt från Jesus själv (hela kapitel 8 i Johannes Evangelium, 1917 års svenska Bibelöversättning): »Ni har jävulen till eran farsa». I förhållande till den meningsformen, verkar Muhammed ytterst blygsam i sitt närmande till Judaisterna; Jesus fimpar dåren på stället, medan Muhammed — och Paulus — bara åstadkommer att skaran idioter ynglar av sig.

 

KARTA ÖVER ISLAMS UTBREDNING [2009] — Se även UNHCR:s Afrikakarta över flyktingsituationen [2013]. Se även VåldsDiagrammet.

 

 


Islams huvudsakliga omfattning 2009 — mörka partier störst representation

Källa:

@INTERNET Wikipedia Islam by country [2013-11-23]

http://en.wikipedia.org/wiki/File:World_Muslim_Population_(Pew_Forum).svg

 

HuvudtextInledning

Allmänna förhållanden

 

"Det religiösa och sedliga tillståndet hos araberna stod lågt. Varje stam hade sina fetischer, träd, stenar, källor o.s.v. Allsköns vidskepelse frodades. I Mecka, där handeln alstrat ett visst välstånd, hade detta endast utlöst en ohöljt materialistisk livsuppfattning. Det fåtal som strävade efter något bättre kände sig dragna till kristendomen eller judendomen. Åtskilliga hade också övergått till någon av dem. Muhammed hade under sina handelsresor kommit i kontakt med såväl judiska som kristna föreställningar och, om än ytligt, påverkats därav.",

;

"Tanken på arabernas underlägsenhet i religiöst och sedligt avseende sårade hans stolthet och lämnande honom ingen ro",

BKL VIII sp323mn.

 

Genom de olika krigiskheter som föreligger inbördes mellan de arabiska folken omkring 600 e.Kr., ser man i Muhammed ett medel att med tillhyggen kunna hävda sig mot omgivande misshagliga grupper och åsiktsriktningar. År 630 (BKLVIIIsp324n) erövras Mecka under ledning av Muhammed efter ett långt förspel med intriger av krig, mord, erövringar. Det allmänna tillståndet kännetecknas av avund, rivalitet och anspråk på makt.

 

"I motsats till Mekka, som behärskades av en stam, Kureisch, var Medina delat mellan två arabiska stammar: Aus och Chazradj samt tre judiska: Banu Nadir, Banu Kainuka´ och Banu Kuraiza. En förödande fejd hade länge pågått mellan de båda arabiska stammarna, ett allmänt osäkerhetstillstånd rådde och frånvaron av en sammanhållande auktoritet omöjliggjorde bättre förhållanden.".

MUHAMMED s167n.

 

"De lyssnade villigt till hans förkunnelse och koranrecitation. Enligt Ibn Ischaks berättelse berodde detta på, att i deras hemstad fanns många judar och att de hört judarna vid något tillfälle, då de låg under i en strid med araberna, försäkra att en profet snart skulle komma till dem och att de med hans hjälp skulle besegra hedningarna. De sex männen antog att Muhammed var denne utlovade profet och ville förekomma judarna genom att erkänna honom. Det är legendens syn på saken.",

MUHAMMED s166-167.

 

Kontroverserna Islams självständighet

 

"Fullt medvetet anknöt Muhammed till kristna och judiska läror som han dock inte sällan lärt känna i ofullständig eller förvrängd form. Enligt egen uppgift ville han endast i sitt rätta skick återställa den ursprungliga bibliska religionen som genom judar och kristna blivit förvanskad.",

BKL V sp1525.

 

"Enligt sura 61:6 har Jesus förutsagt Muhammeds ankomst: "Jag utlovar eder en apostel som skall komma efter mig, vilkens namn skall vara Ahmed." Ahmed betyder detsamma som Muhammed, "den berömde, den frejdade".",

MUHAMMED s49m.

 

"Judarna i Medina hade snart kommit underfund med Muhammed. De märkte att han i de flesta avseenden avvek från judisk åskådning och sed och framför allt, att hans vetande om de heliga skrifterna var ytterst bristfälligt. De har skoningslöst uppdagat hans misstag och förvrängningar och blottat hans svagheter med svidande hån. Uppenbarelserna från den första tiden i Medina fylls av försök att bemöta judarnas angrepp, som ju kunde synas fullkomligt tillintetgörande för profetens religiösa auktoritet. De argument han använder i sin polemik har Muhammed till stor del upptagit från kristendomen. Då judarna bestrider hans påstående att den arabiske profeten var omtalad i deras heliga skrifter, förklarar han att dessa är förfalskade.",

MUHAMMED s171-72.

 

Nachlaexpeditionen — Muhammed beordrar den första blodsspillan under Islam

 

"Medina var en trädgårdsstad. Den odlingsbara marken mellan de två harras var upptagen till det yttersta. Här fanns alltså knappast några möjligheter till utkomst genom produktivt arbete. Till en början levde också de nya medborgarna i stor fattigdom och måste underkasta sig hårt arbete för att få sitt bröd."

"Den väg profeten slog in på för att förskaffa sig och sina utvandrare existensmöjligheter var alltså att söka plundra de karavaner som passerade Medina på vägen till och från Syrien. De första valhänta försöken synes ha misslyckats. Det tidigaste strövtåg som ledde till resultat företogs i det andra året efter hidjra och är minnesvärt inte blott emedan där göts det första blod som spillts för islam, utan även därför att händelsen ansetts kasta ett mycket ogynnsamt ljus över profetens karaktär. I månaden redjeb, alltså en av de månader som araberna höll för heliga och under vilka allmän fred rådde, sände Muhammed ut Abdallah Ibn Djahsch med åtta män och överlämnade till honom ett brev jämte muntlig befallning att han skulle färdas två dagsresor och först därefter bryta brevet och utföra den order det innehöll. Han fick dock inte öva påtryckning mot någon av sina följeslagare utan lämna dem fritt val om de ville delta i den förestående expeditionen eller inte. Den ursprungliga lydelsen av det märkliga brevet synes föreligga hos Wakidi. "Drag", heter det där, "till Nachlas dal och lägg dig där i försåt för Kureisch." Redan den äldsta traditionen har haft en känsla av att saken är sjuk. Det framgår därav, att det ominösa brevet fått åtskilliga textförbättringar. Redan hos Ibn Ischak har det följande lydelse: "Drag till Nachla mellan Mekka och Taif och lura där på Kureisch, så att du kan bringa oss någon underrättelse från dem." Man vill alltså få det att se ut som om Muhammed från början befallt de utsända att endast spionera på kureischiternas förehavanden. Det visar tydligt, att islams historieskrivare alldeles som vi känt svårigheten att på denna punkt helt försvara profetens handlingssätt."

"Framkomna till Nachla fann Abdallah och hans kamrater snart karavanen lastad med russin, läder och andra handelsvaror och bevakad endast av fyra man."

"De gick alltså till anfall, dödade en man och bemäktigade sig karavanen."

"Den hithörande uppenbarelsen är sura 2:214, där Allah förklarar: "De spörja dig om den fridlysta månaden och om strid i den. Säg: Att strida i den är en svår synd, men att utestänga andra från Allahs väg, att förneka honom och stänga det fridlysta templet och att fördriva dess eget folk därifrån är värre i Allahs ögon." Ett lysande prov på Muhammeds formuleringskonst!"

MUHAMMED s175-79.

 

Muhammedanismens tidiga spridning utmärker sig genom militära härnadståg. Missionsmedel är stålklingan. Under Muhammeds ledning genomförs mord, massavrättningar, plundring.

 

Slaget vid Bedr

 

"Sex veckor hade knappt förgått efter Abdallahs hemkomst förrän Muhammed genom sina spejare erfor att en väldig karavan nalkades på hemväg från Syrien. Den omfattade inte mindre än 1000 kameler och de flesta av Mekkas köpmän var engagerade i företaget som leddes av Abu Sufjan, den mest betydande mannen i Mekka, stamfadern för omajjadernas härskarätt. Muhammed ryckte genast ut med 305 man och 70 kameler, vilket tycks ha utgjort ungefär hela den styrka som han för tillfället förfogade över."

"Även i Mekka hade man sport Muhammeds planer, och en här samlades på 950 man, 700 kameler och 100 hästar."

"På aftonen den 17 ramadan år 2 möttes härarna i wadi Bedr 11 mil sydväst från Medina. Båda skarorna stod helt nära varandra skilda endast av en sandkulle som hindrade dem att se varandra."

"På morgonen drabbade härarna samman. Muhammed själv deltog inte i striden. I en hydda av trädgrenar som man uppfört åt honom, hade han tillbragt natten och sedan han mönstrat och ordnat sin här, stannade han i hyddan i bön."

"Somliga sade, att änglarna stred vid muslimernas sida i gestalten av någon krigare bland deras vänner. Andra visste att berätta, att änglarna i slaget burit gröna, gula och röda turbaner av ljus och vita ulltappar vid hästarnas pannor."

"Muhammed tog slutligen en handfull sand, uttalade en förbannelseformel och kastade sanden mot fienden. Då skingrade sig deras här i skräckslagen flykt."

"Fyrtionio av fienden hade stupat — av dem hade Ali ensam eller tillsammans med andra dödat tjugotvå — lika många hade tagits till fånga."

"Segerns moraliska verkan framför allt i Medina kan knappast överskattas. Profeten hade fått ett oryggligt bevis för att Gud bekände sig till hans sak. I sura 8 drar han det religiösa facit av segern vid Bedr, avgörandets dag, som han kallar den. Han erinrar de rättrogna om hur Allah stått dem bi, hur han hållit sitt löfte att sända änglar till deras hjälp, hur han sänt en djup sömn och ett uppfriskande regn över dem. Allah själv var det som kämpade och som vann segern: "I haven icke slagit dem, utan det var Allah, som slog dem och det var icke du som kastade (sanden) utan Allah" (8:17). Tillfredsställelsen och segerglädjen vidgar profetens kallelsemedvetande. Tanken mognar, att världen skall böjas till lydnad för Allahs ord och bud med strid, då det inte går genom predikan: "Striden mot dem, tills det ej längre finnes någon frestelse, utan all dyrkan ägnas Allah allena", så formuleras (8:40) redan nu kort efter Bedr den grundsats som för en tid gör svärdet till islams främsta missionsmedel."

""Profet! Uppmuntra de rättrogna till strid! Om tjugo bland eder hålla strid, skola de besegra tvåhundra, och hundra av eder skola övervinna tusen otrogna" (8:66)."

MUHAMMED s180mn-84.

 

Mordet på poeten

 

"Även en enskild jude som särskilt ådragit sig profetens bittra hat drabbades nu av hans hämnd. Det var skalden Ka´b Ibn Al-Aschraf som haft djärvheten att efter slaget vid Bedr bege sig till Mekka, där han genom sina hånfulla dikter sökt egga Kureisch till hämnd. Muhammed var som sina landsmän i allmänhet synnerligen känslig för den poetiska satiren. Förolämpningar av sådan art glömde han inte lätt."

"Då Ka´b återvänt till Medina på våren år 3, frågade Muhammed en dag: "Vem befriar mig från Ka´b?" Muhammed Ibn Maslama och fyra andra anmälde sig. Muhammed lovade dem att "tala vad de ville om honom" d.v.s. att utlåta sig ofördelaktigt om honom själv för att locka juden i fällan, och han följde själv mördarna på vägen till Ka´bs hus. Muhammed Ibn Maslama och hans kumpaner lockade ut Ka´b under förevändning att de var missnöjda med Muhammeds regemente och ämnade göra uppror, dräpte honom och kastade hans blodiga huvud för Muhammeds fötter under ett ljudligt: Allah är stor! i vilket profeten av hjärtat instämde."

 

 

 

Muhammed, den ende gudens profet.

 

 

 

Massavrättningen av judestammen Banu Kuraiza

 

"Under belägringen hade Muhammed blivit uppmärksam på vilken fara det betydde för honom att i en svår situation äga en farlig fiende inom den egna stadens område. Det var den sista judestammen i Medina, Banu Kuraiza, som han nu beslöt att exemplariskt straffa för den opålitlighet de visat under belägringen."

"Banu Kuraiza var tidigare förbundna med en av Medinas arabiska stammar Aus, och med hänsyn till den känsla av förpliktelse som ausiterna alltjämt hyste gentemot sina gamla bundsförvanter, nödgades profeten att gå försiktigt tillväga."

"Han frågade dem därför om de var nöjda med att det uppdrogs åt en man av deras egen stam att avgöra judarnas öde, vilket de givetvis med glädje bejakade."

"Muhammed överlämnade då avgörandet åt Sa´d Ibn Mu´adh, en av hans mest fanatiska anhängare som blivit sårad under belägringen och nu låg för döden. Profeten visste vad han gjorde."

"Sa´d bestämde, att stammens män samtliga skulle springa över klingan och alla kvinnor och barn säljas som slavar. Den grymma domen utfördes utan skonsamhet."

"Muhammeds obarmhärtighet mot judarna måste ses mot bakgrunden av det faktum, att deras hån och förnekelse berett honom hans livs största besvikelse och för en tid hotat att fullkomligt störta hans profetiska auktoritet. För honom måste det därför stå fast, att judarna var Allahs och hans uppenbarelses svurna fiender mot vilka ingen skonsamhet kunde ifrågakomma."

MUHAMMED s194-95.

 

 

 

UNHCR:s Afrikakarta över flyktingsituationen [2013] — Se även jämförande Karta över Islams utbredning i Afrika [2009] och VåldsDiagrammet.

 

 

Afrikakartan nedan visar den (ytterst) komplicerade flyktingsituationen i Afrika (2013):

— Beteckningen IDP’s står för ”internally displaced persons”, sv. inhemskt uttränga personer.

 

 

Flykingsituationen i Afrika 2013 enligt UNCHR — United Nations High Commissioner for Refugees

 

 

2013 UNHCR COUNTRY OPERATIONS PROFILE - AFRICA

http://www.unhcr.org/pages/4a02d7fd6.html

 

En allmän bild över den Afrikanska kontinentens flyktingvågor och deras (under disputation) orsaker finns bl.a. (1997) i

 

AFRICA: AFRICA WORLD PRESS GUIDE (1997)

http://worldviews.igc.org/awpguide/refugees.html

:

— Alla textmarkeringar mina om inte samma i originalet:

African context

African Refugees: Development and Repatriation (Adelman and Sorenson 1994) identifies and analyzes some of these causes: ideological wars and nationalist conflicts, environmental disasters and ethnic hatreds, and "the brutal ambition for power of a few and the poverty of many." ”,

;

”Deng writes, "the number of people displaced within their own countries far exceeds the number of those who have crossed international borders and become refugees. The most recent estimates set the internally displaced population at 25 million and the refugee population at 18 million." ”,

;

The connection between violent conflicts and refugees is examined in Escape from Violence: Conflict and the Refugee Crisis in the Developing World (Zolberg et al. 1989).”,

;

BELIEF SYSTEMS

Indigenous, Islamic, Christian

 

Religion, author Tshishiku Tshibangu has observed, "impregnates the entire texture of individual and commercial life in Africa." In his chapter on "Religion and Social Evolution" in Africa Since 1935 (Mazrui 1993), volume 8 of UNESCO's General History of Africa series, Tshibangu writes: "The African is profoundly, incurably a believer, a religious person. To him, religion is not just a set of beliefs but a way of life, the basis of culture, identity and moral values. Religion is an essential part of the tradition that helps to promote both social stability and creative innovation." ”.


samt senare (löpande nutid) bl.a. i Wikipedia

 

REFUGEE — HISTORICAL AND CONTEMPORARY CRISES — Movements in Africa [2013-11-30]

http://en.wikipedia.org/wiki/Refugee - Movements_in_Africa

:

— Alla textmarkeringar mina om inte samma i originalet:

Since the 1950s, many nations in Africa have suffered civil wars and ethnic strife, thus generating a massive number of refugees of many different nationalities and ethnic groups. The division of Africa into European colonies in 1885, along which lines the newly independent nations of the 1950s and 1960s drew their borders, has been cited as a major reason why Africa has been so plagued with intrastate warfare. The number of refugees in Africa increased from 860,000 in 1968 to 6,775,000 by 1992.[76] By the end of 2004, that number had dropped to 2,748,400 refugees, according to the United Nations High Commission for Refugees.[77] (That figure does not include internally displaced persons, who do not cross international borders and so do not fit the official definition of refugee.)”,

;

Many refugees in Africa cross into neighboring countries to find haven; often, African countries are simultaneously countries of origin for refugees and countries of asylum for other refugees.”,

:

”Exploitation

Refugee populations consist of people who are terrified and are away from familiar surroundings”.

 

Flyktingsituationen (speciellt i Afrika) är INTE så »enkel» att klassificera i termer av »Islams explosionsartade utbredning» — men det finns tydliga (integrerade) paralleller som visar att Islams utbredning ingår: VåldsDiagrammet, dess tydliga historiska analogi med flyktingvågorna världen över.

 

 

 

ShariaShia — GoogleResultat 2013-12-01 — Innebörden av orden

 

What is Sharia law?

 

Sharia Law

Web definitions

 

shariah: the code of law derived from the Koran and from the teachings and example of Mohammed; "sharia is only applicable to Muslims"; "under Islamic law there is no separation of church and state"

http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=sharia law

Källa: GoogleSearch 1Dec2013-12-01.

 

What is Sharia?

 

sharia

/ʃəˈriːə/

noun

noun: sharia; noun: shariah; noun: shariat

1.

Islamic canonical law based on the teachings of the Koran and the traditions of the Prophet (Hadith and Sunna), prescribing both religious and secular duties and sometimes retributive penalties for lawbreaking. It has generally been supplemented by legislation adapted to the conditions of the day, though the manner in which it should be applied in modern states is a subject of dispute between Muslim traditionalists and reformists.

Källa: GoogleSearch 1Dec2013-12-01.

 

What is Shia?

 

Shia

/ˈʃɪə/

noun

noun: Shia; noun: Shi'a

1.

one of the two main branches of Islam, followed by about a tenth of Muslims, especially in Iran, that rejects the first three Sunni caliphs and regards Ali, the fourth caliph, as Muhammad's first true successor.

"the Shia clerics"

Källa: GoogleSearch 1Dec2013-12-01.

 

 

 

 

 

Bildkälla: Författarens arkiv · MONTAGE:  3Jul2012  E12  Bild173 — 20Aug2013  E25  Bild39 · Nikon D90 — Allas lika värde och rätt

 

 

 

The End — Always a New Beginning.

 

END.

 

 

 

 

 

Allmänna Partiella Lösningsmetoden

 

innehåll: SÖK på denna sida Ctrl+F · sök alla ämnesord överallt i SAKREGISTER  ·  förteckning över alla webbsidor

 

 

 

Allmänna Partiella Lösningsmetoden

ämnesrubriker

                                     

 

innehåll

              partikulära LÖSNINGSMETODEN Del II

 

                                                         ALLMÄN BESKRIVNING

 

                       Generell metodform

 

                                                         Restvarianter

 

                                                         De tre typfallen med  f (x)

 

                       APPENDIX

 

                                                         Värdegrunderna

 

                                                                            Förord

 

                                                                            MänskligaRättigheter

 

                                                                                               Inledning

 

                                                                                               Referensen

 

                                                                                               Grunderna

 

                                                                                               Deklarationen

 

                                                                                                                  DispatchInternational

 

                                                                                                                                     FelFormulering

 

                                                                                                                  Allas lika värde och rätt

 

                                                                                                                  Snaphanen1

 

                                                                                               Förklaringen   

 

                                                                                                                  ValueOfEachHumanBeing

 

                                                                                                                  Snaphanen2

 

                                                                                                                  Erfarenheten

 

                                                                                                                  Snaphanen3

 

                                                                                               Exemplen

 

                                                                                                                  Snaphanen4

 

                                                                                                                  DystopiskSatir

 

                                                                            IQ

 

                                                                                               Intelligens

 

                                                                                               IQgrunder

 

                                                                                               PreferensModernACademy

 

                                                                                               IQexempel

 

                                                                                                                  IntelligensRelaterad

 

                                                                                                                  NegernDummareÄnViten

 

                                                                                                                  Europas mångtusenåriga högtstående kultur

 

                                                                            Islam

 

                                                                                               Kort inledande genomgång

 

                                                                                                                  Domen över Islam

 

                                                                                                                  SannaProfeter

 

                                                                                               SanningenOchKärleken

 

                                                                                                                  Uppenbart oriktiga intyganden

 

                                                                                                                  Jämför sanningen

 

                                                                                               MUHAMMED — Citat Tor Andræ 1930

 

                                                                                                                  Inledning

 

                                                                                                                  VåldsDiagrammet

 

                                                                                                                                     Sh[ar]iaLagarna

 

                                                                                                                                     LAGEN och SANNINGEN — om SHIA

 

                                                                                                                                     KARTA ÖVER ISLAMS UTBREDNING [2009]

 

                                                                                                                  Huvudtext

 

                                                                                                                                     Allmänna förhållanden — Islams tidiga utveckling

 

                                                                                                                                     Koranen Sura 8:40

 

                                                                                                                                     Massavrättningen av judestammen Banu Kuraiza

 

                                                         UNHCR:s Afrikakarta över flyktingsituationen [2013]

 

                                                         ShariaShia — GoogleResultat 2013-11-30 — Innebörden av orden

 

                                                        

 

referenser

 

 

BLUB  Bonniers Lilla UppslagsBok

BKL     BONNIERS KONVERSATIONSLEXIKON Band I-XII 1922-1928

t|T        t för 10, T för 10+, förenklade exponentbeteckningar

 

TNED

(Toroid Nuclear Electromechanical Dynamics), eller ToroidNukleära Elektromekaniska Dynamiken

 

 

 

 är den dynamiskt ekvivalenta resultatbeskrivning som följer av härledningarna i Planckringen h=mnc0rn, analogt Atomkärnans Härledning. Beskrivningen enligt TNED är relaterad, vilket innebär: alla, samtliga, detaljer gör anspråk på att vara fullständigt logiskt förklarbara och begripliga, eller så inte alls. Med TNED får därmed (således) också förstås RELATERAD FYSIK OCH MATEMATIK. Se även uppkomsten av termen TNED [Planckfraktalerna] i ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING.

 

SHORT ENGLISH — TNED in general is not found @INTERNET except under this domain

(Universe[s]History, introduced @INTERNET 2008VII3).

TNED or Toroid Nuclear Electromechanical Dynamics is the dynamically (related) equivalent — resulting description — following the deductions in THE PLANCK RING, analogous AtomNucleus’ Deduction.

— The description according to TNED is related, meaning: all, each, details claim to be fully logically explainable and understandable, or not at all. With TNED is (hence) also understood RELATED PHYSICS AND MATHEMATICS. See also the emergence of the term TNED in AtomNucleus’ Deduction.

 

 

 

Senast uppdaterade version: 2014-01-28

*END.

Stavningskontrollerat 2013-12-02.

 

rester

*

åter till portalsidan   ·   portalsidan är www.UniversumsHistoria.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNG-justerad 2011-10-10

åter till portalsidan   ·   portalsidan är www.UniversumsHistoria.se