UNIVERSUMS HISTORIA |  MODERN AKADEMI OCH NATURVETENSKAP | 2019VI27 | a  production  | Senast uppdaterade version: 2023-10-29 |  

 

innehåll · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER · förteckning över alla webbsidor

StatNaturPaus201617¦abcd:  Staten Hindrar Kunskapen a | NATURSKOGEN b | Kalhygget Sverige 2017 c | Motsättningen Stat-Natur d |  2019: | BEVISET ¦ Begreppet KOLSÄNKA är en myt ¦ SD ¦ WI ¦ KolaMer ¦ IPCCfelet ¦ CO2ökningen ¦ IPCCcementeras ¦ MLK2019 ¦ S2¦S4 ¦ LandIn2016 ¦ NVV2018 ¦ ALZHEIMERS2019 ¦ AlzTecken ¦ BioO16 ¦ KaM ¦ BioMarkörer ¦ TAOP ¦ HEMMET ¦ Genombrotten i TNED ¦ PerMemo ¦ ATT

 

FÖRSTÅNDETS BIOMARKÖRER — Hälsogrunderna

SVERIGE AVSKAFFAR PSYKIATRIN — MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER INFÖRS — ALLA MISSHANDLADE FÅR UPPRÄTTELSE ..

SKAPAR STATEN 1800+ SJUKDOMAR? PO4:

 

 

 

Det är också utmärkande — vad har du för utbildning?:

— Bevisligt akademiska förståndshandikapp i ena änden hälsar också på motsvarande böjelser i den andra:

 

 

COOKIEVERKSAMHETEN ÄR I MÄNNISKORÄTTSLIG MENING OLAGLIG — ett skriande uppenbart brott mot mänskligheten, individens freds- och frihetsrätt med ”personlighetens fria och fulla utveckling”;

Antropogen Jordrotationsminskning ¦ Energin bakom Vindstolparna ¦ Internet2019.

— »”Spioneri på ditt privata internetanvändande hjälper oss att få dig att tycka att du upplever oss bättre”», PLANETÄRA COOKIERÖRELSEN: Naturvårdsverket, Landsbygdsaktivisterna, Nordbanken, BBC ..

— Cookieverksamheten är ur människorättslig synpunkt olaglig: intrång i person- och frihetsrätten (A3), intrång privatlivet (A12: intrångsskyddslagen), intrång i tanke- och samvetsrätt (A18), intrång i informationsfrihetsrätten (A19), intrång i den fredliga oberoende umgängesrätten och rätten att inte tvingas tillhöra någon sammanslutning (A20), intrång i konst och kulturfrihetsrätten (A27), uppställda hinder för individens rätt att åtnjuta sociala och internationella människorättsliga umgängen utan intrång (A28), definitivt uppställda hinder för ”personlighetens fria och fulla utveckling”, A29: generellt tydliggjord avoghet mot människovärdighetens IGENKÄNNANDE (K1 UDHR10Dec1948) som aldrig omnämns i cookieverksamheten med ett endaste ord. Noll upplysning. Noll information. Noll iakttagande.

— Internet har genom cookieverksamhetens löpeld (2016+) förvandlat ett tidigare öppet internationellt umgänge till ett interneringsläger med konstant övervakning, kontroll och inlåsning: återinfört slaveri (A4).

 

 

Vilken är skillnaden?

— »VI VILL STYRA¦PÅVERKA¦MODIFIERA¦ALTERNERA¦INSPICIERA DITT UPPLEVANDE».

— »Vi förbättrar ditt du».

— Du menar att du har haft särskilda, mera prioriterande, uppenbarelser från herren angående mitt jag?

— Väldigt intressant synpunkt. Du får gärna visa för din egen del så att vi kan jämföra.

 

Beviset?: IPCC-CO2Modern akademi kontra Relaterad fysik

 

ATMOSFÄRISKA CO2-INNEHÅLLET VÄXER I TAKT MED FORTSATT ÖKAD AVVERKNING

Så, populära mediavärlden med Naturvårdsverk och IPCC-samfund: Var finns det konkreta fysiska mätbeviset för termen och begreppet ”kolsänka”[‡IPCCgiftlarm]? Mauna Loa värdenas funktionskurva[‡MLK] visar enbart, entydigt tydligt unikt och omisskänneligt på ett exponentiellt — stadigt, ständigt — växande innehåll av globalt atmosfäriskt CO2: ständigt mera. Inte mindre.

— Så, Naturvårdsverk och IPCC-samfund: var finns det kvantitativa och kvalitativa beviset?

 

Exempel på NaturVåldtäkt[‡VKK— rent medicinskt biologisk berättigad upprördhet]:

Njut av ett vackert kalhygge”, http://www.landlantbruk.se/debatt/njut-av-ett-vackert-kalhygge 17Jun2016 — Också ett CookieFöretag liksom Naturvårdsverket.

OM  Nyttan av att profitera är större än värdet av naturhälsan  VARFÖR inte direkt proklamera slaveriets återinförande? Hallå? Varför så blygsam?

— Eller bara säg det rent och rakt ut: — »Först med OSS har intelligensen besjälats».

— Fördelen med att befinna sig i minoritet är att yttrandefriheten också gäller att få svara även den mest uppenbart eminenta moraliska idiot.

 

 

AGW-BEVISET med MAUNALOABEVISET säger det rakt ut med samtliga detaljer sammanställda [IPCC cementeras] och redovisade

— och den instans, individ eller annat, som tror sig kunna ge argument som påpekar, alls, sakfel är lika välkommen att berätta om innehållet som den här författaren ständigt och med stort intresse och iver söker sådana uppslag utan att dock ännu ha funnit något enda:

— Det finns ingenting sådant inom Jordbiosfären som ”en kolsänka”[‡IPCCgiftlarm]. Begreppet myntades (1973):

 

Modern akademi kontra Relaterad fysik:

BevisatBevisIPCC-feletKOMPETENSVARNING

 

AGW-BEVISET med MAUNALOABEVISET säger det rakt ut:

— Begreppet ”kolsänka” är en MYT, en detaljerat bevisbar feluppfattning — ända ifrån starten 1973, säger MLB.

 

MODERN AKADEMI (MAC) högra tilläggen:

 

 

Citatet från Scripps relateras detaljerat i IPCC-GLOBALT GIFTLARM 2015. Förklaringsdetaljerna i figuren ovan höger summerar IPCC-samfundets AGW-uppfattning från 1973.

 

 

Sammanhanget beskrivs detaljerat från

IPCC-GIFTLARM 2015.

Sambandsleden finns vidare utförligt beskrivna med jämförande IPCC-detaljer i

JÄMFÖRANDE IPCC-EXEMPEL 2015.

RELATERAD FYSIK (TNED) högra tilläggen:

 

 

Förklaringsdetaljerna i figuren ovan höger summerar AGW-beviset i resultat [2015] tillsammans med den bekräftande och understrykande MaunaLoaBevisningen 2017.

 

 

   MAUNA LOA CO2-VÄRDENA växer stadigt[‡];

   Träden uppvisar allt mer tydligt växande kolupptag som medför tydlig bevisbar träddöd[‡];

   Så, Naturvårdsverket och IPCC med associerade Skogssällskap: kolsänka? Visa. Please.

 

På grund av ständigt atmosfäriskt växande ICKE-FOSSILT SKOGSDUMPAT VÄXTKOL — fortsatt växande skogsavverkning, naturmord[‡] — kvävs kvarlevande i allt mer tydlig utsträckning som följd av ökad växtpress: Skogen tar inte luftkol[‡HelaMarkBioKretsen], inte fossilkol, inte en enda atom, säger AGW-beviset[‡] och Mauna Loa Beviset[‡].

— Markbiomassan, Naturskogen, tar inte en enda atom från/ur Mauna Loa Sommartappets elektrolytrelaterade ständigt mark-luft-cirkulerande ca 6ppmv eCO2.

 

— Det finns ingen ”kolsänka”, har aldrig funnits, kommer aldrig att finnas.

— Begreppet är en ren vanföreställning: en feluppfattning[‡] av globaluppvärmningens natur.

— Så, för alla som vill förklara att DEN påståendeformen är felaktig bereds här ett alldeles utomordentligt enastående tillfälle att kapa den här framställningen »jäms med»: Visa. Förklara. Beskriv. Please. Ingenting här har, ännu 1Jul2019, framkommit.

 

KolaMer:

FINNS DET LÄKARFOLK SOM MÖJLIGEN INSER ATT DET BIOLOGISKA LIVETS FÖRUTSÄTTNINGAR INTE ÄR NÅGON JÄVLA RÖVARKULA? Säg.

Förkolningsobservationerna 2011-2018: vissa, inte alla, uttagna »friska gröna» löv från ett träd svartnar högst märkbart med kökstorkningen.

ALZHEIMERS ÖKAR 2010+ MÄRKBART SNABBARE ÄN MAUNA LOA CO2-HALTERNA. Du känner dig väl akdrig stressad, betryckt, nedstämd, urlakad?

Mauna Loa CO2 värdena växer stadigt: ingen minskning i sikte. Träden, numera både barrträd och lövträd, uppvisar allt mera synbart utbredande nekrosa områden: områden med död/döende växtvävnad framträder sakta successivt inför blotta ögat från ett från början synbart helt friskt grönt blad i takt med att bladet får torka i köket.

 

Ursäkta: Ser det ut så här i Skogssällskapens hjärnor?

— »Vackert kalhygge»?

— Fullt allvar:

 

Var ska djuren ta vägen? Ser det ut så här i SkogsSällskapens Hjärnor? Nyttan av att profitera är större än värdet av naturhälsa?

— Och det skulle vara anledningen varför Eminenserna INTE fattar något, utan anser att Naturen måste se ut så OCKSÅ? Hallå?

— VARFÖR I SÅ FALL UTROPAS INTE OMEDELBART ÅTERINFÖRANDET AV SLAVERIET? Vilken är skillnaden? Visa.

 

Åsynen av — tydligen speciellt märkbart Jun2019+ — mängder med nersågade en gång levande träd anfaller blickfånget numera vid färd på alla typer av vägar. Frånsett Det uppenbara vanvettet:

— Vart ska djuren ta vägen som en gång levde med lummig grönskande skog som enda skydd?

Vem bär ansvaret för att Deras Paradis har upphört?

— Har djuren, nu plötsligt fått, mindre existensrätt än människor under stjärnorna?

What’sUp?

Har mänskligheten upphört, nu? Hallå?

Skogsförbundets ordförande, H Are:

— Jag tror jag har lösningen: Sätt vägstängsel EXAKT omkring TRAFIKVERKET. Låt ingen undkomma. Stryp Tillförseln. Kasta upp fisken på land.

Inte skapar väl TAFIKVERKET mera — växande — grogrund för viltolyckor ENBART genom fortsatt underhållet Naturmord på Stilla Stående?

— Varför inte göra slag i saken direkt då TRAFIKVERKET: UTROTA alla skogsdjur. Jätteenkel TrafikLösning. Därför ATT MINSTA LILLA ÖPPNING PÅ NÅGOT ENDA STÄLLE med verkets tydligt fortsatt[‡KVELNA] växande nitiska utestängningar

KOMMER SJÄLVKLART ATT UTNYTTJAS AV DE STÄNDIGT MERA JAGADE DJUREN FÖR DERAS NATURLIGA DRIFT ATT SÖKA LUGNA OMRÅDEN, SOM AVTAR I ALLT VÄXANDE GRAD: köttslamsor (Harar, främst — Ordförande Dog) kantar sommarvägar, tydligt mera märkbart, mera frekvent, oftare sett [2019].

— Staten har alldeles tydligt inträtt i en självexpanderande självförgörande autonomt Elak ond spiral av ständigt växande miljö- och hälsoproblem.

 

— Så, Naturvårdsverk och IPCC-samfund: var finns det kvantitativa och kvalitativa beviset?

Vi har numera (2018+), tydligen, inga som helst problem[‡] med att påvisa ATT träd — blad, löv — tar upp märkbart MYCKET kol. Väldigt, extremt märkbart mycket. Så mycket att de dör ihjäl. Problemet är att också Mauna Loa CO2-värdena globalt uppvisar samma trend: i stadigt växande — lavinartat[‡IPCC] — ökande. Inte minskade, som en del av den mera avancerat utbildade befolkningen dock vill påskina, här ännu[‡BevisatBevis] utan uppvisat bevis.

Naturvårdsverket med IPCC och övriga pålästa försöker väl aldrig dölja sanningen på något sätt? En EKVIVALENT Ständigt Rasande Mera Utbredande Skogsbrand[‡SKOGSBRANDSEXEMPLET] — ViÄga, ViSåga, DuLyda?

 

 

Växtlivets — främst de 10 aminosyror människan behöver från växtriket för att alls kunna överleva — Biokemiska grund är Dole1965 bevisligt känslig för atomvikter: Växternas kemiska omsättning föredrar det lättare O16 framför det tyngre O18:

   Finns det läkarfolk 2019 som INTE förstår att VARJE ingrepp i naturordningen som INTE harmonierar med förutsättningarna som hela artrikedomen kommit till på, också innebär VÅDA för människan på Jorden, varelserna generellt inom JordBiosfären?

   Hur mycket av sjukdomsbilderna har SÅDANA vådor som grund? Alla? Ingen?

   Vore de inte väldigt underligt om INTE konsekvenser, effekter, visar sig i hela växtriket, djur och människor inkluderat?

DocRef:

FINNS DET LÄKARFOLK SOM MÖJLIGEN INSER ATT DET BIOLOGISKA LIVETS FÖRUTSÄTTNINGAR INTE ÄR NÅGON JÄVLA RÖVARKULA? Säg.

FINNS DET LÄKARFOLK SOM MÖJLIGEN INSER ATT DET BIOLOGISKA LIVETS FÖRUTSÄTTNINGAR INTE ÄR NÅGON JÄVLA RÖVARKULA? Säg.

 

VKK: ”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”, A3 UDHR10Dec1948.

Vi hör aldrig något om DET BIOLOGISKA SAMMANHANGET från läkarfakulteterna.

HIPPO’KRATES [460-370 f.Kr.] KLASSISKA LÄKARDEVIS —»All sjukdom härrör från en onaturlig livsföring, påtvingad eller självförvållad» verkar INTE populär här[‡].

Enda hörbara därifrån, är pengaraggning genom privata brevutskick: stora pillerbehov för att mota bort vådoeffekterna — som det ser ut. Jätteväl bildad Läkarkår. Verkligen höga IQ. Inte ett ord om statsförvaltningens — läkarkårens — egen TIGANDE skuld — och orsak — i saken.

Läkarkåren uppför sig som en elfenbenspalatslighet under vars värdighet det är att ens sänka blicken ner till Jorden och se hur det verkligen ser ut ibland fotfolket. Inga pengar i världen kan bota den stygga typen. Men upplysning kan det. Absolut gärna rätta om fel. Jämför:

— »Det mest utmärkande för en Alzheimerspatient är den oerhört påtgaliga livsglädjen, ”pubertetens pånyttfödelöse”, och det närmast oerhörda engagemanget 24/7 i matematik, fysik, elektronik, mekanik, allmän kosmologi med tillhörande allmän häckrensning, städning och tvättning. JätteA:n i allt».

— Du går väl aldrig omkring och bär på tunga, pressande, socio-mentala bördor i vardagen, detaljer som upprör dig, men som ingen vill intressera sig för — du, till exempel —och som du SÅ tvingas begrava i ditt inre tillsammans med växande nedstämdhet och en livsleda bortom ord? Du kan väl aldrig tro att det också påverkar fysiologin? Nää, herregud så dumt. Jag har stålhjärna.

 

ALZHEIMERS ÖKAR 2010+ MÄRKBART SNABBARE ÄN MAUNA LOA CO2-HALTERNA.

 

Natursåren avlöser varandra stundtals efter varje 100 vägmeter.

HAR DET STATSANSTÄLLDA LÄKARFOLKET SÄRSKILDA UTFLYKTER DIT MED BEHÖVANDE FÖR SÄRSKILT NJUTBAR AVKOPPLING? Berätta gärna.

— Ser det ut så där i din hjärna? Uttorkade, förbrända pölar mitt bland Sprudlande Blomster? Jamen inte fan har väl STATEN någon skuld i Alzheimers heller! Visa. Klargör.

— 1800+. Speciellt känsliga människor lever hela sina liv under ett statsskick som inte gör annat än exekverar i utvidgade naturmord. Se EuropaPistolen särskilt.

   Var får man ge utlopp för sin inre ilska över ett sådant utstuderat korkat vanvett, sin ångest över att ingen kraft verkar finnas som kan stoppa vanvettet, plågan att inte veta vad man ska göra, nedstämdheten som fräter? Hur många? En? Tio? Hundra tusen? Miljoner? Säg den människa som går OBEMÄRKT ur den elaka kulturkampen:

— Om inte hjärnan dör ihjäl på grund av Pressen, får den revolterande men säkert överlevande Personen också säkert uppleva ett och annat i Mängden typ ”du kör med det där förbannade människovärdet”. Jättekul bygd. Helfriska gillen.

 

— Vad hade Läkarfolket trott? SEDAN AlzheimerPillret erövrat världen, ska patienten ta pillret, hålla händerna med familjen och sjunga TryggaRe kan ingen VAra, medan staten fortsätter det uppenbart medicinskt [VKK] vanvettiga naturmördandet? VAD, exakt, ska människor ägna sig åt i »NaturMördarStaten»? Rita Fina Blomma? Säg.

   Testa den här:

— Varenda atomärt existerande DETALJ som någon TAR — något enda minsta — ifrån människan i hennes NATURLIGA livsrätt (A3) återspeglar — konsekvensmässigt, Newtons tre, Ändringslagarna — en motsvarande POTENTIELL KEMISK DISHARMONI som — proportionellt exakt lika — STÖR naturordningen på speciellt känsliga kemiska nivåer, värre ju längre TID (t) förtrycket (F) finns. Ft = p = mv, rörelsemängd i mekaniken (eng. linear momentum).

   MEN att bevisa det rent kliniskt medicinskt ÄR en ren fundamental omöjlighet, och en ren absurditet: »Alla måste hjärnskannas minst en gång om året och förhöras om synsätt, åsikter och personliga bevekelsegrunder så att man kan följa eventuella ändringar» — som sedan GOOGLE vidarebehandlar och säljer ut resultat särskilt till Nordbanken, Naturvårdsverket och Aftonbladet. Under tiden vi väntar på Den Bättre-Du-Upplevelse-SpioNalen, förefaller det finnas vissa mera direkta formuleringsalternativ:

 

HälsoTips: DocRef

ALL ONATURLIG SINNLIG PÅVERKAN medför en mer eller mindre ångestfylld tillvaro[HIPPO’KRATES]: 

— DEN KULTURORDNINGEN handlar inte om beslut. Den handlar om iakttagande: gravitation, elektricitet [värme och ljus], människorätt [UDHR10Dec1948]. Rätten att revoltera mot orätt. Rätten att få utvecklas som en individuell människa tillsammans med naturen. Rätten att få vara frisk: rätten till liv: rätten till egna val utan intrång.

Får man inte ge utlopp för ett upplevt förtryck kvävs man. Kom igen. Res dig upp. Det finns alltid hopp. Det är tillåtet att vila, men aldrig att ge upp.

 

 

Socio-Mentalt konfliktexempel 2019:

Exempel på statens — den moderna akademins företrädda synsätt och värderingar — särskilt medialt populära allmänna globalkampanjer i individförtryck:

MaunaLoaBeviset släpps inte in:

 

DEN BEVISLIGT POPULÄRA ETABLERADE VANFÖRESTÄLLNINGEN FRÅN RUTA ETT redan från början år 1959[‡Senebier Organic MLB]: Keelingtolkningen av Mauna Loa Variationerna:

 

Meningsformen avspeglar EN RELATERBAR FELUPPFATTNING, numera väl etablerad och här väl förklarbar, som lett fram till den tydligt felaktiga men populära vanföreställningen att ”träd suger kol ur luften” = är kolsänkor för mänskligt förorsakade CO2-föroreningar. Det finns ingenting sådant. Inte en atom, säger Mauna Loa Beviset[‡]:

 

 

SD¦WI: SkogenSD-anomalierna

 

 

— Markbiomassan, Naturskogen, tar inte en enda atom från/ur Mauna Loa Sommartappets elektrolytrelaterade ständigt mark-luft-cirkulerande ca 6ppmv eCO2.

Sommartappets SD-del SummerDecrease återkommer för sin del varje år med ett approximativt konstant ca 6 ppmv (5,8) elektrolytiskt CO2 som vatteninlöst deltar i markbiomassans växtkemi UTAN ATT DELTA I VÄXTERNAS EGNA KOLUPPTAG. Den mängden lämnas tillbaka INTAKT mot vintersäsongen WI, WinterIncrease. Under samma period ackumuleras atmosfäriskt CO2-tillskott från fossilförbränning OCH fortsatt skogsavverkning. Det tillskottet läggs på, visar sig först, vid vinterupptagets WI. Och den delen uppvisar också, följdriktigt, ett stadigt ökande och växande från Mauna Loa observationerna begynnelseår 1958. Men den avgörande detaljen verkar inte alls finnas omnämnd eller noterad i etablerade korridorer:

 

 

I MaunaLoaBevisningen beskrivs utförligt hur Mauna Loa kurvans övergripande trendkurva växer på det aktuella ständigt växande WI-bidragets kredit. OM — nämligen — mediavärldens populära men tydligt felaktiga uppfattning om ”kolsänka” skulle ha fog för sig BORDE vi också kunna se TENDENSER eller FAKTISKA AVVIKELSER, en minskning, från den nu tydligt sedan början av 1960-talet påtagliga exponentiella uppgången i Mauna Loa kurvans medelglobalt årliga CO2-värden. Ingen sådan tendens har ännu visat sig: CO2-värdena fortsätter ATT växa lavinartat. Så: Varifrån kommer uppfattning, hävd och grund om ”kolsänka”? Jämför citat (2016) från NATURVÅRDSVERKET.

 

 

Mauna Loa Sommartappet på ca 6 ppmv CO2 — med smärre relaterbara och förklarbara variationer: återkommer varje år — är ett bevisligt elektrolytiskt (»kemilösningselektrifierande») eCO2[‡meahCO2] som tydligen INTE — icke — deltar i markbiomassans växtkolupptag, utan endast medverkar i den växtkemins elektrolyt (som vantteninlöst elektriskt medierande kemiagent, se utförligt i MLBok): markbiomassans växter tar INTE luftkol. Inte en atom, säger Mauna Loa Beviset[‡Main]¦[‡DB0|1|2].

— Men det var så[‡] Keeling tolkade upptäckten av säsongsvariationerna i Mauna Loa observationerna från 1958 — samt sedan alla efterkommande.

 

 

 

 

Sommartappets SD praktiskt taget oberoende konstans ca 6 ppmv eCO2 över perioden 1960-2015 med Mauna Loa värden i diskreta exempel 1960, 1990 2015.

— Se även Jämförande SD¦WI-värden perioden 1960-2016.

 

IPPCfelet:

Se även särskilt beskrivande genomgång i orsaksbilden till den etablerade vanföreställningen i IPCC-giftlarm[‡] med

IPCC-samfundets AGW-feluppfattning

i förklarande och beskrivande grafer[‡] — se även AGWsummeringenS1-S5Dec2015:

 

 

 

Här ligger hela kärnformen — enligt relaterad fysik = AGW-beviset — i den moderna IPCC-feluppfattningen av hela AGW-komplexets faktorfysik. IPCC-samfundet skulle också hamna på rätt köl OM man intresserade sig för Mauna Loa Beviset: t(AGW)-integralen ¦ Kolumn1 ¦ ABCD-parametrarna — vilket är »Hädelse» i moderna kvarter = slut på NobelFesten.

— Hur fortsätter diagrammet i artikelkällan (jag är SÅ nyfiken ..): Vad är ”Återstående efter Havsupptaget”? Svar till Nyfiken: 63% industrifossilt fCO2 + 37% Naturskogsdumpat normalt NaturskogsmarkBiobundet mCO2. Se S2¦S4 med MACrelFys här, samt Hela CO2-grafen med särskild sammanställning i DF-grafen. Se även (ännu) mera utförligt i Grafsammanställningarna S1-S5.

 

What’sUp? SD¦WIMLBsyntes2019 — MLB, MaunaLoaBeviset

 

— Varför har inte saken uppmärksammats etablerat?

Testa svaret: Därför att

 

1. bevisningen bygger på MLB MAUNA LOA BEVISET som inte släpps in därför att

2. det SÄNKER skogsnäringen

 

SKOGEN ÄR INTE TILL FÖR ATT SÅGAS UTAN FÖR

ATT BEVARA EN JORDBIOSFÄRISK LIVSHARMONI.

DumAss.

— »Jamenar: Fattar inte vi Teknik&Sammanhang, finns ju inget».

ATOMKÄRNANS HÄRLEDNINGgravitationens grund. ELEKTRISKA LADDNINGENS HÄRLEDNING. SOLSYSTEMEN I VINTERGATAN. ...

What’sUp?

 

och

3. det SÄNKER DEN ETABLERADE KOSMOLOGIN GENERELLT PÅ SYREFRÅGAN:

— Jordbiosfärens allmänna syrebank — tunga syrets O18 överrepresentation, se O16¦18-fakta — har INTE, säger Mauna Loa Beviset, bildats genom den nödvändiga etablerade uppfinningen att ”växter bildar syre genom att sönderdela vatten”. Mauna Loa Beviset utsäger klart och tydligt att markbiomassans växtsyre — lätta syrets O16 överrepresentation — är en LITEN — FAST, BESTÄMD ([‡DB1]) — CIRKULERANDE BIOSFÄRISK KVANTITET tillsammans med markbiomassans fasta kolcykel som INTE tafsar på någon vattensönderdelning alls. Se utförligt i SD-förklaringen.

   Se särskild bevisning, jämförelser med referenser och genomgång i MAC WATER OXIDATION.

   Den övergripande atmosfäriska syregrundens ursprungshistoria i RELATERAD FYSIK redovisas utförligt här i UH2017 från DIAKVADRATEN. Den delen har garanterat noll representation i moderna kvarter.

 

Det är (blir, alltså) avgörande viktigt för modern akademi — intelligensens självutropade herresäte[‡] — att Syrefrågan MÅSTE synkronisera den etablerade uppfattningen om Jordkroppens Planetbildningshistoria[‡Kants Nebularhypotes] — som alla redan vet är full av stora frågetecken i modern akademis regi. Det är den här enda kända anledningen bakom den moderna akademins angelägna nobelexperiment för att få växtextraktet att uppföra sig på förväntat förutbestämt sätt — det är inget fel på experimenten. Felet ligger i att utan minsta insikt i vad det är man håller på med helt fritt experimentellt ändra/utelämna (Mauna Loa Beviset) betingelserna för växtens naturliga miljö. Notera det: av okunnighetens inneboende spontant djupkorkade DRIFT, inte av någon elak konspiratoriskt PLAN — även om det ter sig så. Se särskilt i EXPERIMENTELLA BEGRÄNSNINGAR.

 

CO2-ökningen2019:

AGW-BEVISETS DETALJER Jun2019

 

 

Den som ev. vill sätta sig in i AGW-bevisets detaljer[‡AGWb15] — tydligen ett avsnitt helt unikt på Planeten Jorden för Universums Historias del — måste klargöra för sig några viktiga basdetaljer.

 

 

   AGW-bevisets[‡] matematiska fysik[‡IPCC¦AGW] bygger på föreställningen om att AGW eng. Anthropogenic Global Warming, sv. Antropogen (av människan förorsakad) Global Uppvärmning är en historiskt tillfällig förorening, ingen klimatändring: naturordningen återställs när föroreningen tas bort.

   AGW-komplexet i moderna kvarter (IPCC) bygger däremot på föreställningen om ett klimat-matematisk komplex vars grundsamband (här) förklaras av Arrhenius Klimatmatematik[‡].

   Det finns inga matematiskt exakta beröringspunkter mellan de två olika sätten — utöver de rent kurvativa gränsfall som visas i Jämförelse med Arrhenius[‡]: AGW-bevisets matematik är HYPERBOLISK (en enstaka historisk antropogent förorsakad föroreningshändelse som kopplar till mänsklighetens olyckliga fossilberoende) medan IPCC-samfundets matematik är PERIODISK (klimatologisk: asymptoter saknas). Även om rent kurvativa likheter finns i gränsfallen, existerar ingen gemensam matematisk beröringspunkt.

   Endast en av föreställningssätten kan av dessa skäl vara naturbeskrivande, med den andra som en detaljerat relaterbar primitiv — så bevisbar i detalj — naturföreställning.

   I VILKET FALL bygger den slutliga bevisningen på inhämtade experimentellt uppmätta fysikvärden.

 

 

NASA/CRU-originalet med AGW-beviset:

AGW-beviset[‡2009] har från ruta ett helt byggt på mätuppgifter från de ursprungliga (runt 2009) temperaturmätkurvor som redovisats @INTERNET på den enkla sammansättningen

 

AGW = t(AGW) + Havsperioderna. Inget annat.

 

Sammansättningen (streckat) mellan den rena t(AGW)-kurvan från mänsklighetens energianvändning[‡] tillsammans med en intuitivt periodiskt testad och utprovad matematisk form för havsperioderna[‡] visade en direkt utomordentligt väl visuellt verifierad passning med den (heldragna) ursprungliga NASA/CRU-mätkurvan.

 

 

Vi kan inte komma närmare en mera uttalad bekräftelse än så: sambanden stämmer tämligen väl överens med de experimentellt uppmätta fysiska värdena. Men besättningarna i moderna korridorer motsätter sig passningarna — eftersom Arrhenius klimatmatematik — garanterat — INTE kan Den matematiken:

— t(AGW)-kurvan orange heldragen, samma som den totala energikurvan i mänsklighetens tekniska energihistoria, med de överlagrade havsperioderna, tecknar hela historien från början tuill slut:

 

 

t(AGW): NASA-CRU-originalet

I slutänden hamnar vi på den redan energianvändningens begränsade mänskliga historia, se UPPTAKTEN TILL AGW-BEVISET[‡].

 

AGW-beviset utpekar en maximal total temperaturökning på i runda tal +2°C. Kandidaterna generellt inom IPCC-korridorerna drar iväg betydligt högre upp.

 

t(IPCC):

 

 

Internetkurvorna från NASA/CRU-originalet genomgår sedan från 2009 och framåt — successivt — olika modifikationer som naturligtvis bättre överensstämmer med den redan etablerade kosmiska korridorpopulationens mera akademiskt PhD-överlägsna datormodellerande syn på saken — Kants Nebularhypotes[‡] och den allmänna Syrefrågan[‡] i Jordens Historia är särskilt viktiga att framtona i PhD-korridorerna för att få fram en enhetlig genuint äkta kosmologisk naturvetenskaplig slutbild. Se särskilt i

KLIMATSIDAN SOM STÄNDIGT BYTER PREFERENSER[‡], samt sammanfattningsvis i IPCC:s VÄRMEINBROTT 2010+[‡].

 

 

IPCCkontraAGW:

Jämför de fram till 2012 helt mycket nära likheterna mellan AGW-bevisets CO2-kurva[‡]

0,74[(x/5,7)4,25]

och IPCC-samfundets Arrhenius Klimat Matematiska alternativ i JÄMFÖRELSE MED ARRHENIUS,

e0,55x  Fossilintegralen (AGW2009¦2016) är asymptotisk — slutar på en helt idealt rakt stegrande tangentlinje vars derivata motsvarar mänsklighetens mättade energibehov, med eller utan fossil bränslegrund, från runt år 2300-2500[‡Energinotan i slutet] — medan IPCC-CO2-kurvan är exponentiell: IPCC-CO2-kurvan döljer/kamouflerar Mauna Loa Bevisets avgörande upplösning: Mauna Loa kurvans värden blir exponentiella från ca 1962:

— Skogen, markbiomassan, tar INTE upp fossilkol. Inte en atom, säger Mauna Loa Beviset. Mauna Loa värdenas exponentiella kurvform — MAUNA LOA FUNKTIONENs 100% CO2 — är/blir exponentiell från början av 1960-talet på grund av hejdlös profitering på Naturskogen — ständigt växande avskogning — med åtföljande dumpat skogsbundet växtkol (mC) till atmosfären (mCO2=37%, fCO2=63% år 2015, se Globalräkningen¦DF-gafen).

— IPCC-samfundets matematik i ämnet befinner sig, således, lika nära inblick i den väderfysiken som modern akademisk kärnfysikalisk teori tangerar exakt matchning med experimentellt uppmätta atomvikter (MAC/TNED).

 

Det är en ren utklassning[‡WHATsUp?].

— Om inga fel finns i den räkningen utpekar den resultatbilden tydligen

en direkt adresserad kompetensvarning till hela den moderna akademins uppsättning 1800+ av lärostolar, alla ämnesområden garanterat: Sakfel får inte förekomma här.

 

Nedanstående ytterligare detaljer [IPCCcementeras ¦ S2S4kopplingen] endast understryker den meningsformen — jämförelsen nedan inte tidigare presenterad explicit i Universums Historia förrän nu i skrivande stund 29Jun2019:

 

IPCC cementeras,1959-1984: S2¦S4-kopplingen

 

IPCC-samfundets matematiska klimatfysik, hela lärostolen, utklassas — helt[‡S2S4] — av MAUNA LOA BEVISETS AGW-relaterade matematiska föroreningsfysik:

AGW-BEVISETS DETALJER[‡AGWb15] ¦ MAUNALOABEVISET ¦ MLF, MAUNA LOA FUNKTIONEN

— Absolut ytterst gärna rätta om fel. Sakfel får under inga som helst omständigheter förekomma här;

 

 

Ljusvioletta: Mauna Loa Funktionens 100,00% överensstämmelse med årligt globala genomsnittliga CO2-värden generellt här benämnda Mauna Loa värden — mätningarna påbörjade 1958/59.

Ljusgröna: IPCC-samfundets motsvarande åberopade Arrheniustyp — offsetjusterad med 5 enheter utmed tidsaxeln för närmsta synbara formjämförelse. IPCCkontraAGW.

 

IPCC-samfundets matematiska klimatfysik

Kants Nebularhypotes[‡]

Syrefrågan[‡]

utklassas, tydligen som det får förstås,

— helt — av MAUNA LOA BEVISETS AGW-relaterade

matematiska CO2-föroreningsfysik. Vi studerar det.

 

AGW-MAUNA LOA BEVISETs Ljusvioletta CO2 högertoppkurva med årligt angivna värden som ska skilja sig maximal från reellt uppmätta värden i max andra decimalen är den funktionskurva MLF som in till 100,00% har utprovats och testats mot uppmätta årligt globala Mauna Loa värden, och den kurva vi här använder för att kunna genomföra mera praktiska matematiska-fysikaliska tester och jämförelser mot samtliga övriga avvikande meningsformer:

 

IPCC-samfundets Ljusgröna antagna motsvarande Arrhenius-matematikbaserade klimatalternativ

— urspr. i UH 2010 från JÄMFÖRELSE MED ARRHENIUS med fossilintegralen

är som vi ser INTE på något som helst sätt och vis ens i närheten — utom i perioden 1959-1984:

 

IPCC-samfundets uppfattning cementeras perioden 1959-1984

 

— IPCC-samfundets CO2-Arrheniuskurva visar mer eller mindre våldsamt avvikande värden i förhållande till Mauna Loa värdena — beroende på hur man sätter offsetvärdet utmed tidsaxeln, här grovt max 1984–1959=25år.

 

Mauna Loa avvikelsen mot de etablerade IPCC-samfundets globalt upplysande AGW-kampanjerna enbart understryker, så, det redan påpekade:

— NATUREN, som det förefaller, riktar en SKARP kompetensvarning[‡] till IPCC — med associerade.

 

— VAR i etablerad IPCC-ansluten facklitteratur (@INTERNET) ges ämnet någon uppmärksamhet, typ

— »Varför stämmer inte Arrhenius CO2-värden med Mauna Loas årliga globalvärden?».

   Enda IPCC-möjligheten är att införa olika ändringar i Arrheniusoriginalet för att få matchning mot Mauna Loa.

   Det finns, möjligen, någon JUSTERANDE AVHANDLING

 

— som vi redan vet mera är av regel

[‡ÄNDRADE IPCC-PREFERENSER] ¦ [‡Modern Akademi Uppfinner Naturfysiken Eftersom]

än undantag i den moderna akademins redan väl berömda 1800+-historia.

 

   Men ingen sådan skrift är här (29Jun2019) varken känd eller antydd.

   Det är i vilket fall alldeles tydligt att korridorfolket inom IPCC har stora — väldiga — svårigheter med att få ihop det med äktenskapet ModernAkademi och Natur: Naturen tycks, konsekvent ännu 24/7, visa PhD-eliten Fingret.

— I varje fall för den här författarens vidkommande, och tydliga minoritet, vore det verkligen befriande att bli förlöst med någon mera upplyst helhetsförklaring — från folk som har mera IQ-potential — som kan förpassa den här eländiga avhandlingen till något annat än vidare påbyggnader. Absolut gärna rätta om fel.

 

 

Väsensskillnaden framgår märkbart mellan IPCC-samfundets datormodeller, kurvskarorna i t(IPCC), och AGW-bevisets mera termo-energi-havsperiodiska ursprungliga överensstämmande NASA/CRU-matematik t(AGW).

 

 

IPCCvärmeinbrottet2010+:

IPCC-samfundet aviserar, som det ser ut, tydliga markörer som antyder en helt annan fysikbild än den ursprungliga[‡] från runt 2009.

 

Var, exakt, den IPCC-modellen är på väg vet vi inte här, än. Vi kan bara vänta och se »vad nytt tillkommer» i mätövningarna @Internet och se efter om vi kan hänga med i svängarna.

 

För AGW-bevisets delar och detaljer finns 27Jun2019 inga andra definitiva klargöranden än de som redan sammanställts i de fem AGW-bevispunkterna[‡AGWb15].

 

 

IPCC-samfundet har ingen motsvarande E¦t(AGW)-fossilintegral

— Därmed kan heller inga EGENTLIGA jämförelser göras: Man är hänvisad till DATORMODELLERING utifrån (synnerligen) LÖST funtade grunder: ingen VET något.

 

 

Jämför[‡] utgångspunkten med IPCC-samfundets exponentiella Arrhenius-CO2-kurva

y=e^0,55x:

GENERELLT, ALLA TEORIER:

— Atmosfäriska CO2-tillströmningen från fossilförbränning (C + O2) är proportionell mot använd fossilbränslemängd (C).

— Har vi en uppmätt CO2-kurva = ackumulerad mängd CO2 = ett mått på mängden använt/extra infört fossilkol (C), kan vi lösa ut kurvan för den använda fossilkolmängden som CO2-kurvans derivata (dess tangensform, dess matande variationsbas): Integralen y för fossilanvändningen y’ summerar/ackumulerar derivatan eller mängden dumpat CO2:

y=0,55e^0,55x;

— Den kurvan är också exponentiell:

MEN:

— Hela slutbilden med varje form av energianvändning måste — tvunget, oåterkalleligt — ända på en ÄNDLIG slutlig bestämt maximerad mängd energi: E=mcc: m är i vilket fall en ändlig Jordisk resurs. och så blir även varje enskild människas potentiella energianvändarbas: begränsad, ändlig. Inte för att vi är snåla. Utan för att behovet inte finns mer än till en viss mättad bekvämlighet..

— Energimatningskurvan generellt för en total energianvändande helhetsbild, optimalt för en enskild människa eller för hela mänskligheten på Jorden, blir med nödvändighet ICKE-exponentiell. I klartext, således:

 

 

Arrhenius IPCC-CO2-form y=e0,55x duger inte, dess derivata, tangensformen, som energianvändningsbas:

 

 

PROBLEMET för IPCC-samfundets premisser, som det förefaller för den som försöker hitta förklaringar till IPCC-samfundets olika påståenden, är att INGEN SÅDAN KURVFORM VARKEN FRAMHÄVS, PÅTALAS ELLER OMNÄMNS, ELLER ATT EN SÅDAN IPCC-FUNKTION ENS, ALLS, kan FINNAS. Vad fattas? En TEMPERATURFAKTOR ¦ GRUNDFORMEN som kan koppla en energimatningskurva: AGW-bevisets motsvarande industrifossila CO2-matningskurva. IPCC-samfundet har ingen sådan, enligt det enda Arrheniusalternativet som finns: y=e^0,55x. Dess derivata y=0,55e^0,55x är OCKSÅ en obegränsat växande funktion, medan en energimatande dito kräver en ÄNDLIG en, en som slutar på en platå, en mättning.

 

Alltså i klartext enligt AGW-beviset MED MaunaLoaBeviset:

— En exponentiell CO2-kurva — Mauna Loa Funktionen[‡] — visar ATT något mer än fossilt CO2, den ändliga komponenten, kommer med i bilden. Nämligen enda kandidaten, som efter en skogsbrand:

— MarkbiomassaRelaterat Dumpat Växtkol från Statens fortsatta Naturskogsmördande verksamhet i förening med normalt markcykliskt O16-syre: extra atmosfäriskt icke-fossilt CO2 i stadigt växande.

   AGW-effekten med industrifossilförbränningshavsupptagets värmeupptag, t(AGW), säger AGW-beviset, är kurvan som visar det rena fossilbidraget och som slutar på en linjär ökning, medan den fortsatta skogsavverkningen ger det exponentiella bidraget explicit från ca 1962 och som förklarar Mauna Loa värdenas just exponentiella utveckling därifrån. Det är, säger AGW-beviset, ett dödshugg mot hela den etablerade skogsindustrins propagandakultur.

   Jämför också förklaringen: TEKNIKFÖRKLARINGENfrån EuropaPistolen — med OS.

— »Naturen är på krigsstigen MOT Staten 1800+», om allt är korrekt uppfattat.

 

— Tillsammans med MaunaLoaBeviset ser det, så, ut som att varje möjlig RATIONELLT förklarande väg är stängd för IPCC-samfundets vidare försök att beskriva något sammanhängande enhetligt i ämnet global uppvärmning och atmosfärisk koldioxidökning.

   Insteg som visar att det påståendet är felaktigt eftersöks löpande.

 

MaunaLoaKurvan, 2019:

ALZHEIMERS ÖKAR SNABBARE ÄN CO2-HALTERNA

Tillgängliga statistiken 2010 (2020¦2030 ..). Av de drabbade sägs (2019) 2/3 vara kvinnor.

 

 

— En del av detaljerna i AGW-bevisets fall kan förefalla särskilt krävande i myllret av analyser, kurvor och deras matematik. Men som vi strax ska se, kort nedan, ges den sammanhängande bilden på en tämligen enkel och rak väg — detaljerat relaterbar utan luckor och obesvarade frågetecken. Men ..

   AGW-bevisets detaljer i CO2-matematiken (IPCC cementeras 1959-1984) är här de ENDA kända VARUTIFRÅN en relaterad rationell logisk helhetsbild kan visas. Men det beskrivningssättet är INTE etablerat. IPCC-sättet däremot är etablerat — men tydligt galet. Så: Hur kan någon rationell — logiskt förklarande MED naturen innefattad — beskrivning av detaljerna göras? Vi måste göra det ifrån den enda kända — relaterbara — beskrivningsgrund som f.n. finns — med ständigt vakande över möjliga sakfel. Det är fördelen med att befinna sig i total minoritet: »max IQ».

 

 

FOSSILINTEGRALEN eller »Populära MediaFossilen»

— enligt AGW-beviset — från t(AGW) globala antropogena (fossila) energianvändningen (globalstatistiken) är den CO2-kurva man skulle förvänta sig från en rent ideal fossilförbränning — och också den rent RETORISKA modell som mediavärlden beskriver ATT atmosfärens CO2-berikning handlar om: ren atmosfärisk CO2-ökning från fossilindustrin.

 

Men den kurvan är INTE den uppmätta Mauna Loa Kurvans värden[‡].

 

 

— Den uppmätta Mauna Loa kurvan med start från år 1958/59 motsvarar här den brantare uppmätta (rödvioletta) kurvan — med ideala utjämningar och förenklingar (MaunaLoaFunktionen[‡]) — som visar CO2-halten totalt årligt globalt nu 2019 nära 410 ppmv (409,98ppmv 29Jun2019 [EXPRESSEN 28Jun2019s19]).

 

 

Mauna Loa-årliga globala mätvärdena stämmer i vilket fall enligt test och prövning (100,00%[‡] medelvärden i testfallen) med Mauna Loa Funktionens kurv- och sambandsform enligt

 

ppmv(CO2) = 284 + 0,00000006147(ÅR–1812)4,0205

VÄRDEFORMENS MARKBIOMASSADEL, VIDARE NEDAN, FORTSÄTTER ATT ÖKA TILLS STATEN

1. UPPHÖR MED ATT SÅGA LEVANDE TRÄD OCH

2. BÖRJAR LÄMNA TILLBAKA NATURSKOGSMARKEN FÖR NATURSKOGENS ÅTERKOMST = SLUT PÅ DET LANDBASERADE NU 2019 ALLT VÄXANDE MILJÖKAOSET.

 

enligt tabellens orangea värden (MLmdl 1812+)[‡Dec2015].

 

Vi kan alltid kontrollera noggrannheten löpande såväl bakåt med redan presenterade mätvärden såväl framåt i framtiden för att fastställa MLF-kurvans tillförlitlighet.

   Nuvarande 27Jun2019 etablerat globalt angivna CO2-halt är 409,98 ppmv.

 

Detaljerna i detektivarbetet (från AGW-beviset, Dec2015) med att försöka luska ut den sublima ordningen i helhetsbilden finns beskrivna i IPCC-SAMFUNDET OCH AGW-BEVISET[‡], med

centraldelarna i kalkylkort AM2015A.ods[‡].

 

Med AGW-bevisets resonemang:

Mauna Loa värdena

 

 

uppvisar EXPONENTIELL tillväxt från början av 1960-talet (motorsågen introduceras, skogsbruket rationaliseras kraftigt). — INTE den ASYMPTOTISKT SLUTLIGT LINJÄRA (fossilgrafen) som vi skulle förvänta om CO2-ökningen enbart hade fossilindustrin som källa.

 

Med AGW-bevisets referenser:

Varför är det klart?

— VARFÖR KAN INTE INDUSTRINS RENA  FOSSILKURVA VÄXA EXPONENTIELLT?

 

— Men varför skulle INTE fossil-CO2-kurvan — t(AGW)-integralen — kunna växa exponentiellt?

— Främst därför att ÄVEN om ALL antropogen energi återfaller på fossilförbränning MÄTTAS t(AGW) i vilket fall hela mänsklighetens energianvändning med tiden (»runt år 2300-2500»), och når till slut[‡], eller närmar sig allt mer sakta, ett maximalt toppvärde där behovet blir alltmer mättat.

 

Även OM all antropogen energianvändning enbart uteslutande skulle ha fossilbränsle som grund, säkrar mänsklighetens totala energianvändingsBEHOV

— en logistisk tillväxtfunktion[‡], samma formtyp som t(AGW)-kurvan[‡]

— existensen av en övre gränsform: teknikmättning: kunskapsmättning. Teknikutvecklingen kan förfinas oändligt, obegränsat mot ett övre toppvärde, men inte oändligt växande över alla gränser[‡AGWbevisetsUpptakt].

— Jag kan förstå det, intuitivt. Men kan det bevisas, rent kvalitativt? Studera de allra mest rika människorna, deras energianvändningskurva: konstant max.

   Inte en lus mer. DERAS främst begärliga intresse: lugn och ro. Avkoppling. Resande. Förströelse. Givande Hobby. Kroppshälsa.

— Världspopulationens 0-DERIVATA — ökningstrendens toppmax — i t(AGW)-fallet uppnåddes 4Apr2002[‡1]¦[‡2]¦[‡3]¦[‡MarknadsProfiteringen].

 

— Det förutsätts obevekligt i den här framställningens anda:

— DEN ideala kurvbilden (»fossilintegralen» med fortsatt CO2-ökning) motsvarar en slutligt LINJÄR CO2-tillväxt, hur man än räknar. Ingen exponentiell dito.

   Det är det enkla svaret. Och därmed det rent kvalitativa beviset:

— Mauna Loa värdena är bevisligt EXPONENTIELLA (från runt 1962). I andra ord:

— Något mer — ytterligare — än fossilt CO2 strömmar till. Det finns bara, vad vi vet, en kandidat att välja på: den statligt underhållna hejdlöst vanvettiga avskogningen.

 

Normalt markväxtbundet skogsreglerat cirkulerande kol (markKol: mC) bryts upp och påtvingas normalt skogsmarksbundet cykliskt luftsyre (mO2) med följd i mCO2 ökat atmosfäriskt CO2-tillskott, som efter en skogsbrand.

 

   Så behövde vi bara (MaunaLoaFunktionen)[‡] hitta en »närmast 100,00%» matematisk make till Mauna Loa värdena från 1958. Samt jämföra den — söka dess närmaste passning på tidsaxeln — med fossilintegralen för att få fram en motsvarande noggrann tidsskala synkron med Mauna Loa uppgifternas CO2-värden. Så infann sig lösningen.

   Resultatbilden grovt (2015) delar Mauna Loa 100% i 63%fossilt fCO2 och 37% avverkningsdumpat mCO2.

   Vidare — ambitiösa — test och jämförelser med IPCC-exempel[‡]¦[‡Resultat] visade att resultatbilden stämmer. Verkligen..

 

 

Mauna Loa Funktionen, medelform:

Mauna Loa Funktionen x-justerad till närmast möjliga FossilIntegralens passning:

EXPONENTIALFORMEN FRAMTRÄDER FÖRST FRÅN BÖRJAN AV 1960-TALET.

 

Offsetvärdet 42 pixels — närmast möjliga kurvpassning till den givna fossilintegralen — definierar automatiskt Mauna Loa värdenas CO2-skala på den givna FossilIntegralens redan givna tidsskala.

CO2-skalans avgörande bestämning beskrivs utförligt i CO2-SKALAN[‡].

 

 

Resultatbilden stämmer också med alla direkt (här genomförda) iakttagbara fältstudier[‡AvskogBev]¦[‡KemiBev]: Träddöden[‡Embolism hos lövträd och barrträd] förorsakas av allt mer dumpat mCO2[‡] som vill tillbaka men inte får det för staten som bara fortsätter avverka mer och mer med ständigt större luckor mot Naturskogen.

 

Hela resultatbilden går — alltså — på tvären GENERELLT mot PhD-etablissemangets kosmologiska uppfattningar om intelligensens hemvist (övervakning, kontroll, inlåsning, ökad otrygghet i växande betitlat ÖKAD SÄKERHET[‡Säkerhetsbegreppet]. Jättefint).

 

 

Det vidare detektivarbetet (från AGW-beviset 2009+)[‡]¦[‡LavinOrange2013] med att försöka luska ut den sublima ordningen återfaller sedan — och sammanknyts — helt och hållet i försorg av Mauna Loa Beviset[‡Feb2017]:

 

MARKBIOMASSANS SOMMARTAPP (med smärre, förklarbara, variationer) uppvisar ett årskonstant ca 6 ppmv eCO2[‡] som återkommer konstant år efter år — och återvänder konstant år efter år.

— Vinteruppgången däremot uppvisar stadigt växande värden som ansvarar för själva den totala atmosfäriska CO2-ökningen i Mauna Loa värdena:

— Mauna Loa värdenas ökning består alltså i en del från fossilförbränningens CO2, plus en del markbiomassans mCO2 som inte längre finner någon bunden mark- och skogsreglering som efter en skogsbrand i och med nersågningen av levande träd från fortsatt skogsavverkning — och som garanterat INTE är någon populär redovisning i IPCC-korridorer.

   Mauna Loa Beviset säger det:

 

— det finns en Naturskog som staten våldför sig på, som reducerats kraftigt 1800+, som vill tillbaka, men som inte får det, och vilken situation med ständigt växande och fortsatt avverkning är orsaken till det växande landbaserade miljökaoset[‡] — samt Syrefrågan[‡] särskilt som, tydligen, helt sänker den etablerade moderna akademins illa dolda uppfattning att Intelligensen Började Besjälas FÖRST då Nobelprisen började delas ut. Inte som VI andra ser det: MED Kvinnans Fullkomning (läs: från Kiselämne — sand — till Fulländat Kvinnolår), långt innan Krutföreningen började sammanträda i Stadshuset, dessutom:

 

Mauna Loa Beviset tillåts inte komma in där. (Kvinnorna i Sverige kom med först 1920).

— Det du, motorsåga. Där fick du så du teg, minsann. Har du problem med starten nu också eller?

 

 

 

S2S4-kopplingen:

 

S2S4-KOPPLINGEN

 

HUR KOPPLAR S2-KURVAN S4-KURVAN?

— Jämförande kvantiteter mellan reella globalstatistiska S2 och teoretiska MED IDEALT ENBART FOSSILA BRÄNSLEN SOM GRUND FÖR HELA DEN GLOBALT ANTROPOGENA ENERGIANVÄNDNINGEN enligt AGW-bevisets anvisningar. Inget annat. Intill (i varje fall) året 2011 kan vi så, tydligen, anställa direkta Mauna Loa CO2-kvantitativa jämförelser.

 

 

 

DATAKÄLLOR: Se Graferna S1-S5 i IPCC-vetenskapssamfundet 2015.

E¦t(AGW)-kurvan tillsammans med en beräknad m/t-skalfaktor [AGW-beviset 2009] ger S4-kurvans årliga motsvarande jämförande databas som sedan summerad ger S4 att jämföras med globalstatistikens fossilanvändningskurva S2 från årsdatabasen S1.

— I kalkylkortet AM2015b.ods TabellB1 KolumnB finns bara de summerade värdena utskrivna (från separata arbetskopior) till S4-grafen. Sambandsformen[‡] i motsvarande kalkyl är t(AGW)-funktionens

1,765*(1-1/(1+((år-1815)/212,7)^4))*10170,94 som sedan summeras successivt med växande cellantal typ: SUMMA($K$2:Kn), vilket ger (blå)S4 ovan..

DEN anmärkningsvärda överensstämmelsen S4|S2 i slutkvantiteterna 2011 inget ytterligare ännu sammanställt sedan 2015 visar och bevisar E|t(AGW)-funktionens DET ÄR NASA-CRU-KURVANS ORIGINAL MED PASSNINGSKURVORNA I AGW-BEVISET nära funktionssamhörighet mellan en industribaserad värmeagentur — t(AGW)-funktionen — och en motsvarande massbaserad fossilkolsanvändning. Man undrar just hur mycket mer bevis som den kräsna PhD-eliten behöver? Ska vi räkna atomerna också?

— Det är alldeles tydligt ATT NASA-CRU-originalets AGW-bevisuttagna t(AGW)-funktion MATCHAR den globala fossilbränsleanvändningens statistik.

 

 

Hur kopplar S4-kurvan

— AGW-bevisets rena NASA-CRU-EnergiKonsekvenskurva via m/t(AGW)-skalfaktorn (10,17094 T12 KGkol/°C)

— S2: industristatistikens ackumulerade totala fossilkurva från årsförbrukningens S1-datakurva?

 

S4-kurvan visar NASA-CRU-originalets inneboende härledda (t+havsperioderna) energifunktionskurva iklädd det helt ideala fallet då all antropogen energianvändning baseras på fossilt bränsle. S4-kurvans TEORETISKT MAXIMALT SUMMERADE totalanvändning fram till året 2011 slutar på 3,73849 T14 KG fossilt kol med motsvarande globalt statistiskt redovisat S2-värde 3,73729 T14 KG REELLT FOSSILT använt kol.

 

S4-kurvan är alltså INTE någon specifik »AGW-bevisets kolstatistiska» FossilKolAnvändningsKurva.

S4-kurvan är endast E¦t(AGW)-kurvan från NASA-CRU-originalet iklädd en motsvarande beräknad skalfaktor för ett jämförande idealt fall ATT all global antropogen energianvändning baseras i huvudsak på fossila bränslen. Kvantiteten kan sedan, så, användas i utvärderingen av motsvarande bas för en jämförande en kurvfunktion för atmosfäriskt bundet extra bildat koldioxid CO2.

Det är INTE avgörande att kurvan S2 ska vara formidentisk med S4 — men väl kvantitativt underordnad S4, vilket också tydligen är fallet i varje fram fram till året 2011.

— Jämförelsen mellan de bägge S2 och S4 är relevant bara så länge huvuddelen av energianvändningen baseras på just fossilt: det är fossilförbränningens resulterande CO2-bidrag kontra Mauna Loa värdena (S3) vi är intresserade av här, främst.

— Vidare undersökningar efter sammanställningen 2015 har här ännu (30Jun2019) inte genomförts.

 

 

 

RESULTATBILD IPCC2015 ¦ NASAKURVANS FULLSTÄNDIGA UPPLÖSNING ¦ NASAKURVAN 2009 ¦

AGW-bevisets databasgrund från 2009: NASA-CRU-mätkurvan: den globala uppvärmningskurvan här betecknat t(AGW) rensad från Havsperioderna. hela AGW-bevisningen grund återfaller helt på NASA-CRU-kurvans form med den motsvarande, tydligen väl överensstämmande AGW-bevisningens energi-temperatur-havsperiodkurvan. Genom den (mycket) snäva kurvpassningen (streckat över heldraget ovan vänster nedan 1812-2010) riktas med samma noggrannhet hela energianvändningsfunktionens totala komplex. Och vi behöver endast härleda motsvarande matematiska sambandsfysik för att visa överensstämmelserna.

— Men korridorfolket i Modern Akademi fnyser år PASSNINGEN, behånar den och dess påtalande också, öppet, samt bannlyser all vidare strävan att klargöra — om det inte sker INOM den redan etablerade moderna akademins lärosystem: vett, förstånd och förnuft. ”Moderator: there will be no more comments from or about you, until you have something constructive and sensible to say. Sorry.”.

   Modern akademi bannlyser ämnesfrågan/personen som framför den: den får inte framlägga sin synpunkt, meningsskiljaktigheterna inte diskuteras, inte klargöras, inte preciseras — uppenbarligen därför att den etablerade (NORDAMERIKANSKA: mest känd för atombomber och mord på infödda indianer) modereringen, då, kollapsar av blotta Naturliga IQ-trycket. Jämför UHvedaBuddha.

   Alltsammans är härlett i detalj. Men om ingen vill se dessa härledningar, utan insisterar på att de inte heller får visas, inte får diskuteras, inte får påtalas, inte får omnämnas, befinner vi oss uppenbarligen i Tyskland igen — runt 1932. Eller Galileo Galileis år 1636: Överhetens utdrivning av oliktänkande. — »Sluta upp med dom där dumheterna; Se till att Inrätta Vokabuläret efter Vårat». USA: ledande IQ-nation. Jättefint.

   Anledningen till den attityden är här inte närmare känd, utom att den andas väl beskrivbara fascistiska och nazistiska bevekelsegrunder (oppositionella fängslas): noll naturvetenskapligt intresse.

   För att försöka få IQ-fångarna att vakna upp ur sin masochistiska slummer och längta efter friheten igen, måste vi försöka ta ett mera övergripande grepp och tag i hela framställningssättet.

 

 

AGWcompil2019:

ÖVERSIKTLIG SAMMANSTÄLLNING

AGW-bevisets HELA KURV- OCH FUNKTIONSKOMPLEX

Sammanställt 1Jul2019 efter närmast föregående sammanställningar Dec2015

 

 

 

 

ANPASSADE GRAFER: '  = ^ UppHöjtTill [DelphiGrafProgrammets nomenklatur]:

(1)1.8(0[0.00121(x)'4.0205]+0[6[1–1/(1+[x/10]'4)]]+1[0.74[(x/5.7)'4.25]])

 

E|t(AGW)-funktionen (2009) ...............................   6[1–1/(1+[x/10]'4)] ¦  tAGW-funktionen från passningen med NASA-CRU-KURVAN

FOSSILINTEGRALEN (2009) ................................   0.74[(x/5.7)'4.25    substitut längst ut till enhet 10 (max år 2030) INTEGRALKURVAN FÖR E

FOSSILINTEGRALEN (Dec2015) .........................   t(AGW)-integralens substitutionskurvor: exakta integralnumeriska lösningar:

TILL ENHET 7 1962:

FRÅN ENHET 7 1962 TILL ENHET 12 2070:     

MAUNA LOA FUNKTIONEN (2009) ......................   som FOSSILINTEGRALEN (2009) ovan — antogs fram till genombrottet [Okt2013], se LavinOrange

MAUNA LOA FUNKTIONEN (Dec2015) ................  0.00121(x)'4.0205  100,00% funktionstestad MAUNALOAFUNKTIONEN

 

 

S2¦S3¦S4 i IPCC och Relaterad Fysik 1Jul2019

IPCC-samfundets modell 2011:

IPCC-samfundet — ingen begriplig sammanhängande redovisning går att utläsa, se IPCC-giftlarm:

DIFFERENSEN S2 till S3 beror på att hav och skog tar upp fossilindustrins kolutsläpp som — lyckligtvis — reducerar en annars mycket större global uppvärmningseffekt. Resten S3 i atmosfären bildar den extra CO2 del som ansvarar för själva den globala uppvärmningen.

 

AGW-bevisets modell 2011:

RELATERAD FYSIK — AGW-beviset med samtliga sammanhängande detaljer i gemensam resultatbild:

DIFFERENSEN S2=S4 till S3 beror på ett havsupptag av fossilindustrins kolutsläpp och vilken del helt och hållet ansvarar för den globala uppvärmningen (tNASA): värmeupptaget ombesörjs av havet. Havet, inte luften, tar upp förbränt fossilt industrikol ur ett extra tillkommet atmosfärsiklt industridumpat CO2, inte luften ovanför. Luften ovanför är endast en sekundär agent med en egen specifik värmekonserverande effekt. Se särskilt

BEVISET FÖR DEN EXTRA ICKE FOSSILRELATERADE KOLDIOXIDEMISSIONENS BETYDELSE.

   Resterande del S3-kol — atmosfäriskt naturliga + extra tillkommet — kunde klarläggas, förklaras och fastställas endast genom uppdagandet av MAUNA LOA BEVISET (Feb2017) genom analysen av Mauna Loa Variationerna (KeelingKurvan): Efter Globalräkningen (Tabellvärden för året 2015):

— S3-tillskottet från naturliga nivån (tidigast omkring år 1800) består av 63% fossilt (utbytet hav/atmosfär från det primära havsupptaget) + 37% icke-fossilt från avskogningen (Inledande Vinjett 2017).

— Den höga icke-fossila halten bildar här enda kända förklaringen till den allt mer utbredda och observerbara träddöden (Se utförligt från Träddöden 2015 ¦ TRÄDDÖDEN DETALJERAT ¦ Förkolningsobservationerna KEMIBEVISET Jul2018 — SD-förklaringen).

 

 

 

Landsbygdsaktivisternas inlägg:

 

 

LANDSBYGDSAKTIVISTERNAS INLÄGG Jun2016

— »VACKERHETSASPEKTEN kommer fram och visar sig först när naturen kommer bort»?

— Njut av ett vackert kalhygge?

— Allt som inte bevarar eller förhöjer det estetiska värdet[‡A27 UDHR10Dec1948: ”rätt att glädjas åt humaniora”] — analogt med Naturskogens/Kvinnans skönhet och vackerhet — är, har alltid varit, och kommer så att förbli DumAss-grejer. DumAss. Knäppskalle.

  Men ”Landsbygdsaktivisterna/LandLantbruk” kanske inte har hunnit så långt i utvecklingen, än, att de nått upp till puberteten?

— »Vi har bara hunnit ha roligt åt olika ordlekar, än. Vi förstår inte så mycket, än, av innehållet». A B C och så där. Eller?

Förståndsresonemang — åberopande av förstånd och förnuft, grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen” — finns inte, existerar inte, utom människovärdighetens igenkännande och erkännande EFTERSOM .. Sveriges Domstolar. Europa.

 

SKOGSVÅRD? Vård?

— Vad vi VET: Den enda väl kända instans med tillräcklig kunskap, erfarenhet och insikt om och i hur skogen ska skötas och vårdas är: skogen själv.

— Men DU kanske vill odla fram typ kvinnor med tre ben enligt DITT skogsalternativ? Sluta tafsa på Henne.

— Det som NI SKOGSHULLIGANER jobbar med 1800+ är inget annat än att underhålla ett påbörjat NATURMORD. Rätta om fel.

 

 

Vi vet inte här om den citerade textkällans författare verkligen är talesman för någon här ej närmare känd population benämnd ”vi landsbygdsaktivister”. Vad vi däremot med bestämd säkerhet vet är ATT alla människor i alla geografiska landområden också tillhör ”landsbygdens folk” på Jorden. Nämligen i den mån man, främst, hyser något minimalt visst lokalt intresse för att dra in den regionala landsändens landsluft i lungorna, och sedan, i varje fall försöka, andas ut för resten av hela slanten.

 

Men: Textkällans författare kanske refererar särskilda samtal med mera originella besökare från Pluto (på tillfälligt besök här för att handla batterier [»EcoDrive»] och lysrör till den egna landsbygdens mera undanskymda regioner).

 

— Mest gillade utflyktsmålet för att öka upplevelsen av glädjeaspekten hos Alzheimersdrabbade?

Exempel på NaturVåldtäkt[‡VKK— rent medicinskt biologisk berättigad upprördhet]:

Njut av ett vackert kalhygge”, http://www.landlantbruk.se/debatt/njut-av-ett-vackert-kalhygge 17Jun2016 — Också ett CookieFöretag liksom Naturvårdsverket.

OM  Nyttan av att profitera är större än värdet av naturhälsan  VARFÖR inte direkt proklamera slaveriets återinförande? Hallå? Varför så blygsam?

— Eller bara säg det rent och rakt ut: — »Först med OSS har intelligensen besjälats».

— Fördelen med att befinna sig i minoritet är att yttrandefriheten också gäller att få svara även den mest uppenbart eminenta moraliska idiot.

 

— »Skogen koncentrerar sig mera på fossilt»?

VARFÖR förstår INTE MotorSågaPopulationen den enkla Jordbiosfäriska Matematiken?

— EFTER EN SKOGSBRAND återvänder det atmosfäriskt elddumpade skogskolet till den uppbrända skogsmarken: Balansen är återställd (inom växa/mulla-medelperioden 200 år);

— HINDRAS återkomsten — staten tar skogsmark som inte återlämnas, verkställer upprepade avverkningar som aldrig hinner återta naturskogens återställnings period växa/mulla, PRECIS SOM EN STÄNDIGT HÄRJANDE SKOGSBRAND — ligger det atmosfäriskt skogsdumpade skogskolsöverskottet I STADIGT VÄXANDE [‡förkl. TTE] ¦ [‡Sig5] på kvarlevande markbiomassa som en extra arbetsbörda:

— Naturskogen vill tillbaka; får inte; överlevande måste arbeta mera: Mauna Loa Beviset, om inte annat. MEN DET får inte finnas i etablerade kvarter eftersom DET sänker DEN REDAN UPPENBART JORDBIOSFÄRISKT NATURMÖRDANDE PRINCIP, helt och hållet, som livnär nuvarande s.k skogsnäring: dess abrupta DÖD: dess slutliga primitivförklaring.

— På  200 år (1800-2000) har mer än 30% av naturskogarna tagits bort. Det luftdumpade naturskogskolet som finns i atmosfären VILL tillbaka (tryckfysik: markbiomassans hydrotrycksbaserade biofysik), men finner ingen annan plats än via de kvarlevande — som dödsstressas;

xylemtransportlederna är INTE elastiska. Över en viss belastningsgräns kaviterar (kollapsar) näringstillförseln från markrötterna. och obeveklig träddöd inträder.

— HUR kan då folk i allmänhet påstå något så befängt ATT ”skogen tar fossilkol”?

På grund av en etablerad — bekväm — feluppfattning från 1973:

— »Att vi avverkar skog är BRA för miljön eftersom det nyuppväxande TAR fossilkol».

   Lägg till det Djurlivet: Var ska djuren ta vägen som en gång levde i Naturskogen? Gömma sig bakom ”fri sikt mellan träden” eller? Bo på Djurhotell i Källarn hos MotorSågaPopulationen? Var? Har deras existensrätt i Naturskogen upphört nu eller? Hallå?

   Jämför beskrivningen från IPCC-komplexet: begreppet kolsänka är en myt, en feluppfattning.

— Begreppet ”kolsänka” är en vanföreställning grundad på en DETALJERAT BEVISBAR fundamental missuppfattning av hur den globala uppvärmningen fungerar. Det finns ingen ”kolsänka”. Kvarlevande skog tar inte en enda fossilatom, säger Mauna Loa Beviset.

— Men Mauna Loa Beviset får som sagt INTE förekomma i etablerade led.

FörgiftningsSyndromet: LandIn

Överskottet

 

NATURSKOGEN1800hela dess kolstam  minus  NaturskogensHindradeÅterkomstSomAckumuleratDumpatSkogsmarksCO2

 

— JordBiosfärisk tryckfysik: markbiomassans Hydrotrycksbaserade biofysik kontra havsbiologins icke-dito —

 

TRÄNGTAR att få komma tillbaka till Naturskogens Naturliga Jordbiosfäriska BioTillstånd under tre miljarder års bioteknisk utveckling (tillståndet närmast bakåt 1800).

— Så länge inte det sker

 

— staten ska lämna tillbaka den konfiskerade skogsmarken, samt låta skogen växa upp naturligt —

 

kommer obönhörligt en allt växande förgiftningssituation med tillhörande livskraftsförsvagning bara att ökas på:

Förgiftningssituationen tillväxer i takt med fortsatta avverkningar (medelperioden Sverige/Finland ca 80 år). Vakna. Väx upp.

— Vad gör Staten för fel?

   Testa ett möjligt svar:

Ett djupkorkat överdrivet intresse för VINST — profit, världsmarknad — utan minsta tanke på att Jordbiosfären är en ÄNDLIG resurs som bygger på EN MÄNNISKAN LÅNGT FÖREGIVEN naturgrundad balans och jämviktsfysik SOM OM MAN TAFSAR PÅ DEN leder till förgiftningseffekter — jämför den egna kroppsfysiologin. Eller enklare sagt: djupt ICKE intresse att utforska NATUREN; utomordentligt ultramaxintresse att agera MYNDIGHET över INDIVIDEN.

 

— »Enligt Landsbygdsaktivisternas mening är Nyttan av att profitera större än värdet av naturhälsan»?

— Jämför VKK: människans berättigade rent medicinska hälsogrund: rätten att uppröras över

 

”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.”,

A3 UDHR10Dec1948

 

en pågående våldtäkt: varje nersågat levande — syreproducerande[‡SYREFRÅGAN] — träd ÄR ett kalhygge. Varje. En sorg. En bedrövelse. En orätt: en mördad överlagt avlivad syreproducent

[‡Syrefrågan]¦[‡BioO16]¦[‡IPCC-samfundets bevisliga feluppfattning].

 

Enkel rationell slutsats: Skogssällskapens Profiterande VinstElit VET inte vad de håller på med eller ÄR involverade i.

— Men en del tycker det är jätteroligt ÄNDÅ att leka Allan och Kaxa med Orden. Upplysande.

— Kanske bäst att låta DEM ha certifikat ENDAST på en etta med nollor efter. Blinkers blir nog för komplicerat. Jättefint.

 

Du får åberopa vad du vill, Skogssällskapets Ordförande i Sverige och annorstädes, anyPlace:

— Ta fram DET ENTYDIGA KVANTITATIVA BEVISET och sluta snacka skit, säger Mauna Loa Beviset rakt ut, för att atmosfärisk CO2-mängd AVTAR med VÄXANDE skogsavverkning — därför att Mauna Loa Beviset säger, klargör och bevisar tvärtom att CO2-mängden ÖKAR med ökad avverkning SOM EFTER EN STÄNDIGT UTVIDGAD SKOGSBRAND SOM ALDRIG SLUTAR UTAN BARA FORTSÄTTER BREDA UT SIG: Icke-fossila CO2-dumpen i Mauna Loa värdet är nu uppe i 37% av hela tillskottet (409-284=125) från år 1800 (284ppmv):

Och den här avhandlingen går direkt till förbränningen. Please. Snälla. Sluta hymla.

 

 

Eller kanske direkt:

OM  Nyttan av att profitera är större än värdet av naturhälsan, VARFÖR inte direkt proklamera slaveriets återinförande? Hallå? Varför så blygsam?

 

Det är (alldeles) den typ av motivation man kan förvänta av ett sinnelag (eng. mind) som — tydligen, som det får förstås — är så förblindat av egensinnets okunnighet att dess våldförande upplevs njutbart. Statens ansvar[‡K8]: ”varje individ och varje organ i samhället”.

— Hade någon tänkt sig ett nobelpris för det inlägget?

 

  När miljöaktivisterna ser ett kalhygge är deras enkla kommentar att det ser fult ut.”,

  En i sanning ytlig och oprofessionell kommentar.”,

:

  För oss landsbygdsaktivister betyder ett kalhygge, att de träd som avverkats, har vidareprocessats vid ett sågverk för förädling till nyttiga produkter.”,

LANDLANTBRUK (17Jun2016)

http://www.landlantbruk.se/debatt/njut-av-ett-vackert-kalhygge

Webbkällan med citatkällan ansluter också till den världsomspännande CookieRörelsen.

 

Nyttiga produkter? Nyttiga?

— Det kanske är enklare att formulera meningen så:

 

Inte skogen, inte samhället, inte människorna blir vackrare genom att såga levande syreproducenter. Så: exakt vad består begreppet ”förädling till nyttiga produkter” av ANNAT än en anledning för olika affärsdrivande intresseföreningar ATT utnyttja Naturen som en hallick utnyttjar/säljer/marknadsför det kvinnliga skötet? Nyttiga produkter? Teknikförklaringen? Teknisk Intelligens? Säg igen. Berätta.

 

— »Får vi inte såga levande träd, dör vi». Säg. Klargör.

 

  Det förädlade träet har exporterats över hela världen för att användas till byggnation av olika slag. Exportintäkterna är oerhört viktiga för vårt land och vårt välstånd.”,

LANDLANTBRUK (17Jun2016)

http://www.landlantbruk.se/debatt/njut-av-ett-vackert-kalhygge

Webbkällan med citatkällan ansluter också till den världsomspännande CookieRörelsen.

 

Förädlade träet? Förädlade?

— Det kanske är enklare att formulera meningen så:

— »Får vi inte såga levande träd, kan vi inte producera någon FÖRÄDLAD träråvara».

   Berätta om NaturKunnandet.

— VAD, exakt, VET ni Skogssällskap med max 150 år på nacken mot Naturskogens (hundratal) miljontals år och medellivsträdets minst 200 år till jämförelse om materien, TEKNIKFÖRKLARINGEN, möjligheterna, innehållet, ANNAT än att TA, FÖRSTÖRA, och VANDALISERA? Visa. Berätta. Upplys oss. Hallå?

 

— Har ni Skogssällskap med max 150 år på nacken något ANNAT att uppvisa än en allmän JordBiosfärisk FÖRGIFNINGSKATASTROF som FÖLJD av ERATDet förädlade träet har exporterats över hela världenNÄR ALLT KOMMER TILL KRITAN? Visa. Berätta. Klargör.

 

Exportintäkterna?

— »Får vi inte avliva levande syreproducenter kan vi inte existera», eller?

 

OM det vore så ATT skogssällskapens skogstafs INTE medför biotekniska konsekvenser med reducerad livskraft för allt levande — här främst den trängande BioO16-frågan — då VORE ”exportintäkter” heller ingen anledning att hänga upp sig på och kräkas över, här. Så, återigen SkogsTafsFolket och dess förträffliga Världshandlande Hamnområden i Klassiskt Galaktiskt Imperialistiskt Affärsanda: var finns beviset?

   GuvickenUnderbarNaturutsikt.

Kanske bäst att LandsBygsAktivisterna skjuter ner mig på stället, trots allt. Glöm heller inte av att rösta på Kina i nästa EU-val. Himmelska Fridens Torg och så där. Jätteviktiga SamhällsEngagemang. Uja.

 

Genom att staten mördar levande naturskog för ett vällovligt världsekonomiskt nationalekonomiskt intresse, får man, säger staten, tycka att mordplatserna är vackra naturbilder.

— Är det rätt uppfattat?

— Om så: Och när kommer slaveriets — officiellt proklamerade vackra, profitglada — återinförande? What’sUp?

— Kan man ändra preferenserna med DumAss-ordlekar i det ena avseendet, kan man väl det också i det andra, eller? Hallå?

 

 

TESTA TEKNIKFÖRKLARINGENfrån EuropaPistolen.

 

  Landsbygdens folk kan hjälpa världen genom praktisk handling, vilket inte får nedvärderas av flummiga miljöaktivister.”,

LANDLANTBRUK (17Jun2016)

http://www.landlantbruk.se/debatt/njut-av-ett-vackert-kalhygge

Webbkällan med citatkällan ansluter också till den världsomspännande CookieRörelsen.

 

Väl sagt. Naturhälsan prisas högt. Se även i HÄLSOTIPS, om ej redan bekant.

 

Fördelen med att befinna sig i minoritet är att yttrandefriheten också gäller att få svara även den mest uppenbart eminenta moraliska idiot. Inga pengar i världen kan bota den typen. Men undervisning kan: kunskap och upplysning: sanningen.

 

— Förklara ER — pluralis — närmare. Eller: Kapitulerar ni frivilligt?

 

 

 

NATURVÅRDSVERKETS FRAMSTÄLLNING 2018:

 

Rätten till liv — Utvecklingsresumé  ¦  Entropibegreppet i jämförande sammanfattning ¦ GMRklargör  — frihet att uppleva och glädjas över oförstörd genuin äkta natur

 

 

Relaterat: NATUREN har alltid stått på deras sida som bryr sig -- Jämför FÖRSTÅNDSKRITERIET:

 

 

Foto:  MONTAGE -- 11Sep2012 E27 Bild130 + 15Sep2012 E32 Bild180

 

NATURVÅRDSVERKETS FRAMSTÄLLNING 2018

VERKETS PÅSTÅENDESATSER (källtexten ger inga referenser, endast lösa meddelanden) BEMÖTTA MED RELATERADE KOMMENTARER

 

 

Naturvårdsverket?

— Det måste väl vara en felstaving: NaturMORDsverket ska det väl vara, eller?

 

Exempel på NaturVåldtäkt[‡VKK— rent medicinskt biologisk berättigad upprördhet]: naturmord:

 

   Naturligtvis INTE genom någon konspiratorisk PLAN[‡KVELNA] utan av DRIFT: grundläggande brist på undervisning och utbildning. Jättefint.

   Vi studerar det.

 

 

NATURVÅRDSVERKET

”SKOGEN ÄR EN OVÄRDERLIG RESURS FÖR KLIMATET” — Upphittad2018

”Sidan senast uppdaterad 29 november 2018” ¦ 2Jul2019

‡https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Klimatneutralt-Sverige/Skogen/‡

Webbkällan med citatkällan ansluter också till den världsomspännande CookieRörelsen.

:

  I Sverige finns mycket skog. Så mycket att den täcker närmare två tredjedelar av landets yta. Skogen bidrar med en rad ekosystemtjänster och hjälper oss att nå målet om begränsad klimatpåverkan.”.

:

  Den svenska skogen växer och tar upp mer växthusgaser än den släpper ut. Därför sägs skogen fungera som kolsänka. Dessutom bidrar skogen med förnyelsebara råvaror som kan ersätta fossila bränslen och material. På så sätt ger skogen alltså ytterligare en betydande minskning av utsläppen av växthusgaser.”,

NATURVÅRDSVERKET

”SKOGEN ÄR EN OVÄRDERLIG RESURS FÖR KLIMATET” — Upphittad2018

”Sidan senast uppdaterad 29 november 2018” ¦ 2Jul2019

‡https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Klimatneutralt-Sverige/Skogen/‡

Webbkällan med citatkällan ansluter också till den världsomspännande CookieRörelsen.

WEBBKÄLLAN[‡] GER INGA explicita TEXTREFERENSER TILL AKTUELLA PÅSTÅENDEN:

— »Vi är Myndigheten Som Informerar Dig Om Vad Som Gäller».

 

 

Naturvårdsverket har — tydligen, som det får förstås — ett påfallande gott samarbete med IPCC-samfundet[‡]. Väldigt kritiskt och så där. Absolut inget medlöperi. Absolut ingen självpåtagen censur. Nopp[‡BevisatBevis].

— »Jamen vi måste ju .. men vi kan ju inte ..».

 

NVVkompetens:

Naturvårdsverket får gärna — självständigt, eller tillsammans med IPCC-samfundet och associerade — ge sakliga, relaterbara och naturvetenskapligt förankrade preferenser till aktuella påståenden. Därför att enligt vad som framträder ur en generalgenomgång av sammanhangen — med jämförande exempel, referenser, korsreferenser och genomgångar[‡Modern Akademi KONTRA Relaterad Fysik] existerar ingenting sådant som en ”kolsänka”: har aldrig existerat — Naturvårdsverket — och kommer heller aldrig att existera. Begreppet är alldeles grundligt bevisbart en vanföreställning grundad på en feluppfattning (1973) av Mauna Loa variationerna och den allmänna Mauna Loa CO2-formens naturliga funktionssätt: AGW-komplexet[‡IPCC¦AGW] generellt.

 

Det betyder — såvitt korrekt uppfattat, noll fel — att Naturvårdsverket tillsammans med IPCC-samfundet generellt, alla dess berörda lärostolar, här och tydligt och FRÅN Naturgrunderna, deras relaterbara sammanhang och bevisliga innehåll, tilldelas en skarp kompetensvarning[‡SammanhangenTillIPCC].

Fullt allvar. SÄNK gärna den meningen med sakliga bevisbara konkreta naturvetenskapligt grundade sakargument. Det är hela syftet med den här framställningen: sakfakta på bordet. Sakfel får inte förekomma här.

 

 

NATURVÅRDSVERKET behöver inte ”förklara” sig mer för den Internetanvändande publiken ENLIGT

IPCC:s allmänna globala PhD-lojala nobelanvisningar;

 

MED insikten om ATT ”kolsänka” är en grav och djup vanföreställning som — i ovanstående exemplifierat citerade statligt populära ordalag — underhåller ett statligt upprätthållet miljömord under paroller om raka motsatsen, finns inget mer att tillägga om Naturvårdsverkets del i saken — förrän en radikal helomvändande ATTITYD uppvisas, och en VERKLIG naturligt VÅRDANDE inrättning visar sig.

 

Resten av artikeltexten i Naturvårdsverkets webbsida (Ref.nuJul2019)

 

 

   ”viktigt att anpassa skogen till ett förändrat klimat”;

   ”Koldioxid binds in i de växande träden”;

   ”mycket tack vare förbättrad skogsskötsel som gjort att skogen växer bättre och tätare”;

   ”Varje år avverkas mindre än vad skogen växer”;

närmare bestämt runt 22 ggr Naturskogens potential:

+(37%)(+116ppmvCO2 1812-2015)/2ppmvCO2[‡DB1]~22 — räkningen ingår inte i IPCC

   ”I den svenska skogen har kolförråden ökat framförallt i levande träd och växter”

det är tydligt det.

   ”Det innebär att skogen har tagit upp en stor del koldioxid ur atmosfären”;

på grund av att runt 22 gånger Naturskogens naturliga arbetssätt har hunnit ackumuleras i atmosfären 1850+ som extra icke-fossilt överskottskol SOM EFTER EN SKOGSBRAND[‡Skogsbrandsexemplet] SOM HELA TIDEN SPRIDER SIG OCH INTE TILLÅTER ÅTERVÄXT

utom på naturvårdsverkets och IPCC:s anvisade, allt mindre växtutrymmen.

— Naturvårdsverkets skrivande personal är verkligen INTE exceptionellt DJUPKORKAD. Absolut inte ensidig, enögd, tydligen ytterst absolut uteslutet skräckslagen för att ens komma på blotta tanken om något ANNAT:

   Med ett hållbart skogsbruk där det sker en kontinuerlig återplantering och där man tar hänsyn till markens kolförråd och långsiktiga produktionsförmåga, kan skogen fortsätta att avverkas om och om igen utan att det sker någon nettoförlust av kol över ett längre tidsperspektiv.”;

   ...

 

Naturvårdsverkets skrivande personal verkar inte räkna med möjligheten att

”skogen har tagit upp en stor del koldioxid”

har sin grund i den långvariga 200-åriga skogsskövling som påtvingar kvarlevande skog allt högre kolupptagningstryck (SD-förklaringen) och enbart är bevis för en allt mer långt gången total Jorfdbiosfärisk ohälsa, reducerad livskraft med vidare äventyr, och ingen (jävla) global välgörenhetsgala för svensk exportindustri.

— Naturvårdsverket uppför sig ANSVARSLÖST av den enkla bevisande anledningen att det är UPPENBART I BLOTTA ÅSYNEN att sågning av levande skog associerar ett NATURSÅR — och ingen (jävla) familjefest. Absolut ytterst gärna rätta om fel.

 

 

citaten hämtade från NATURVÅRDSVERKET

”SKOGEN ÄR EN OVÄRDERLIG RESURS FÖR KLIMATET” — Upphittad2018

”Sidan senast uppdaterad 29 november 2018” ¦ 2Jul2019

‡https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Klimatneutralt-Sverige/Skogen/‡

Webbkällan med citatkällan ansluter också till den världsomspännande CookieRörelsen.

WEBBKÄLLAN[‡] GER INGA EXPLICITA TEXTREFERENSER TILL AKTUELLA PÅSTÅENDEN:

— »Vi är Myndigheten Som Informerar Dig Om Vad Som Gäller».

— Glöm inte av att rösta på Kina i nästa EU-val[‡].

 

 

är — blir, så — rena propagandainstitutet för följande:

  Den redan långt gångna uppenbart detaljerat in till varje atom bevisbara naturmördande verksamheten med ”kolsänka” ska fortsätta.

— Verksamheten ska synkroniseras med en motsvarande propagerande mening att hela den skogsprofiterande världshandelsbaserade verksamheten gynnar — är bra för — miljön, att verksamheten med fortsatt sågning av levande syreproducerande träd är något beundransvärt och föredömligt ansvarsfullt.

 

Kompetensvarning. Naturvårdsverket. Som sagt. Säg. Berätta. Lägg fram.

 

Det är tydligt att textförfattaren i det citerade INTE agerar i grund av egen insikt, utan på anställt anvisat globalt etablerat modernt vetenskapligt PhD-grundat IPCC-samhörande samordnande: MaunaLoaBeviset släpps inte in där. Varför inte? Därför att Det sänker verksamheten. Rubbet.

   Så NATURVÅRDSVERKET/IPCC: Absolut gärna träd fram med bevisen. Berätta. Förklara.

— Se även (OS) särskilt från noMACfysik med LISTAN och STATEN 1800+ UTESLUTER KUNSKAPEN om ej redan bekant.

 

Naturvårdsverket och övriga associerade:

— Du får åberopa vad du vill, absolut:

— Så länge bevisningen[‡] inte klart, tydligt och exakt kan tillbakavisas som inadekvat, står Mauna Loa Beviset orubbligt fast:

 

Det finns en NATURSKOG som staten 1800+ våldför sig på,

vars naturligt slutna fasta (2ppmv[DB1]) kolcykelinnehåll (C + O2 → CO2 → C + O2 ..) har sönderbrutits av statens naturintrång och naturkonfiskeringar

med tillhörande befolkningstvång 1800+ [EuropaPistolen] att medverka i våldslagar under bestraffningshot

och så dumpats på atmosfären tillsammans med motsvarande sönderbrutna associerade (O16)syre-cykel som extra atmosfäriskt icke-fossilt CO2 (2015: 37% av totala tillskotten från början av 1800-talet), som vill tillbaka likt mark-CO2-dumpen från en skogsbrand, men inte får det på grund av statens landkonfiskering och avverkning,

som staten vägrar lämna tillbaka, och som är orsaken till ett allt mer uppenbart och framträdande specifikt landbaserat miljökaos.

 

— Förklara ER — pluralis — närmare. Eller: Kapitulerar ni frivilligt?

 

PS till Naturvårdsverkets personal särskilt:

— Hur är det med »blotta åsynen» och begreppet ”vård”?

— Har NI slutat att vara människor också då eller?

— Har djurens existensrätt upphört på ERT initiativ särskilt?

Har NI inrättat särskilda djurhotell i era källare, gillestugan då eller — med en särskild djurvänlig skylt som det står VÄLKOMMEN på, på källardörrn?

— NATURvård? Berätta.

 

Berätta gärna för befolkningen om Bevekelsegrunderna. Jättefint. Ett helförstört paradis. Totalt nedsölat.

 

 

 

AlzheimersÖkningen2010+: AlzMain  minnesluckor — INLEDNING — HuvudtextAnfysomefik    AlzTecken

INLEDNING:

Etablerade media med LÄKARFOLKET UPPFÖR OCH BETÉR SIG SOM OM mänskligheten lever i PARADISET medan verkligen på JORDEN VISAR HELVETET.

— Starka socio-mentala konfliker utvecklas löpande mellan NORMERNA I VÄGGTEVEN och Naturskogen myntat ”tecken på Alzheimers”. Se TANKEFOKUS.

 

Det finns (1800+) en alldeles — även rent medicinskt — tydlig och klar uppdagad motsättning mellan STAT och NATUR — på bevisbart flera avgörande väsentliga punkter.

— Var står läkarfolket i den turbulensen: anda, sinnesstämningar, vardagliga umgängen, synsätt och värderingar? Vi har, här veterligt, inte hört något därifrån i sakens bevisligt djupgående allvar.

 

AlzMain:

SVENSKA STATEN 2007+: ”grönska är skrämmande” ¦ STATSFRÖJDEN ¦ TRÄDDÖDEN 2010+ ¦ DFgrafen ¦ SYREFRÅGAN ¦ EUROPAPISTOLEN

ALZHEIMERS ÖKAR SNABBARE ÄN CO2-HALTERNA

KÄLLOR:

   Alzheimer's Association ¦ 2019 ALZHEIMER’S DISEASE FACTS AND FIGURES — a statistical resource for U.S. data related to Alzheimer’s disease ¦ PDF

— Värdena i figuren nedan i blått höger 2010-2030 är hämtade från den rapporten i diagrammet sidan 22.

— Uppgiften 2/3 kvinnor från punktlistan sidan 31 [stapeldiagram s18] ”Approximately two-thirds of dementia caregivers are women A14.282-283”, ”Who are the Caregivers?”;

”About one in three caregivers (34 percent) is age 65 or older”; »övervägande vita västerlänningar» ...

— en typisk Västerländsk Åkomma, första fallet 1901 (Wikipedia, Alzheimer’s) ..i brant växande ..

ORDET ”sex” men inte ”erotic” finns med i webbkällan på många ställen.

   Alzheimer’s Disease International — The Global Voice on Dementia ¦ World Alzheimer Report 2018 — The state of the art of dementia research: New frontiers ¦ PDF

— ”.. and the next day you can offer your guests a dinner they have already eaten ..”, sidan 8 (och 6).

ORDEN ”sex” eller ”erotic” finns inte med i webbkällan.

Alz123:

Alzheimers som 1. ”socio-mental kulturkonflikt StatNatur”,

2. ”klinisk hjärnuttorkning”, eller 3. en kombination av 1&2?

Klinisk: praktisk medicinsk. Det finns ännu Jul2019 vad vi vet ingen instans på Jorden som kan klara ut mera precist vad som gäller i fallen 1¦2¦3. Vi studerar det.

 

 

Testa den här (HälsoTips): 

 

— All form av NEDSTÄMDHET, ett avtrubbat sinnesengagemang, en V8-Motor som går på sju cylindrar — bottnar i ett öppet eller kamouflerat BETRYCK, ett maskinfel — som kan åtgärdas, repareras, helas. Absolut gärna rätta om fel:

 

2/3 av Alzheimers¦1 drabbade sägs vara av kategorin kvinnor.

 

—Och?

— Jämför EuropaPistolen, historien bakom nuvarande Europeiska/Västerländska samhälle de senaste 200 åren — med ”kvinnlig rösträtt i Sverige 1920” som ett belysande exempel:

 

— VAR får KVINNAN i det västerländska samhällets ”Minster of God” ¦ Paulus-Lydnads-Lärande-Mannen-är-Kvinnans Överhuvud som Behagligt-i-Herren

sitt rent EROTISKA UTLOPP i den människans individuella livshistoria? Visa exempel? Nada. 0.

 

— Kvinnans NATURLIGA utveckling från runt och grovt 12?

— Riksdagens beslut — röstning — om vissa förbud för vissa sexuella umgängen?

— Inte en enda lagform finns som förbjuder våld och tvång i alla umgängen.

   Säg igen. Noll. Nada.

   Mentalt livsbetryck som skapar minnesluckor?

 

Kolla Webben 2019: Hora. Slyna. Slampa.

Våldtäkter och Tafs. Rejäla örfilar, mitt under. Jämför 1970-talets Herrtidningar: ren, anständig, tjejrespekt. Inget våld. What’sUp? Vad har hänt? Vad hände?

Fastbundna. Kedjade. Fjättrade. Inte Drottning. Prinsessa. Pärla. Respekt och Beundran.

 

— Universums i särklass snyggaste, sexigaste, absolut bästa kompis behandlas — inte överallt, men tydligt märkbart i viss välbesökt annonsInternetmedia — som SKIT.

 

 

Tabellerad jämförelse:

2/3 av de Alzheimers¦1¦drabbade sägs vara kvinnor.

— Men, vad vi vet:

— Trots att Kvinnor i allmänhet lever längre än män, lever likväl inte Kvinnor 1/3 längre än män, typ:

 

Avlidna:

————————————

Kvinna             Man

————          ————

50                     34

60                     40

70                     47

80                     54

90                     60

100                   67

 

Inte riktigt. Tjejer är visserligen klart sexuellt överlägsna[‡DHT]. Men inte SÅ jävla mycket.

— Argumentet att fler kvinnor än män drabbas stämmer i så fall inte riktigt, riktig med livsfördelningen ”kvinnor lever längre än män” som en allmän förklaring till övervikten kvinnor.

— Etablerad ”Alzheimersforskning” har tydligen STORA problem med att, ens, försöka klarlägga termens mera detaljerade innebörd.

 

OppressionSyndrome?: Alz

VÄRLDSFÖRTRYCKET :

Dessa, den övriga tredjedelen, samt resterande mänsklighet får

— ju — inte utvecklas efter naturvetenskaperna:

— Vad ska det här föreställa?

noMACfysik ¦ LISTAN ¦ STATEN 1800+ UTESLUTER KUNSKAPEN ¦ EUROPAPISTOLEN ¦ FÖRSVARET

— STATEN KVÄVER OCH KVÄSER INDIVIDUTVECKLINGEN?

MED Kinas hjälp?

— What’sUp?

 

Anfysomefik: Alz

Absolut enda entydigt relaterbara och förklarbara — anständiga, tidlösa — absoluta neuro-fysiologiskt socio-mentala friskhetskriteriet:

VEM SOM HAR ELLER INTE VEM SOM HAR »KOLL PÅ KOLLEN»:

förmågan att erkänna ett IGENKÄNNANDE av grundläggande mänskliga rättigheter[‡GMR5].

 

Jämför[‡EuropaPistolen]:

— NÄR människor tvingas delta i ett statsskick som urartat, men som vill framhålla sig självt som föredömet för förstånd och förnuft, ÄR det NATURLIGT om den egna Naturliga Reflexionsförmågan till skillnad från den Etablerade, då och då i etablerade termer ”tappar tråden” och ”vandrar iväg” BORT ifrån det elakartade [MINNESLUCKOR] — till och med visar starkt ointresse för allt ”etablerat” — och söker sig till en ”mera normal, naturligt, fridsam, sinnesharmoni”:

— Om det är korrekt uppfattat, betyder det en direkt uppdagad KONFLIKT, en blockad eller s.k. blackout, mellan statsförvaltningens — den förträffliga läkarkårens — uppfattning om Sundhet och Friskhet

Intelligensen besjälades först med Våran Uppkomst»)

å den ena sidan, och Naturens Beskyddande Naturliga Individomsorg

(Gravitation. Elektricitet — ljus och värme: Periodiska Systemet. Människorätt)

å den andra sidan.

 

A Social-Mental Mind Conflict

— Den ekvationen är oundviklig: ”den globala socio-mentala sinneskonflikten”.

— Modern Akademi kan varken härleda atomkärnan eller den elektriska laddningen.

 

  

 

Atomkärnans härledning i relaterad fysik [1993] intar en avgörande särställning mot motsvarande etablerade teoretiska kärnfysik i modern akademi därmed att den relaterade fysikens resulterande atomvikter överensstämmer praktiskt taget identiskt med experimentellt uppmätta värden:

TNED + Experimentalfysiken = Sant. Se särskild jämförande sammanställning i Jämförande Atomvikter. Paragonen — en kärnfysikalisk Pythagoras Sats — som förklarar överensstämmelserna är inte ens känd i moderna kvarter: det är ren utklassning. Det uppdagandet initierade Universums Historia.

 

— LÄKARFOLKET 1800+ — A-studenterna, speciellt förhärdade etablerade konspicienter — [»konspiratorisk inspicient»] är redan väl kända för sin utövande verksamhet i den uppdagade konfliktsituationen.

 

— Man blir naturligt nervös, spänd, irriterad, okoncentrerad, frånvarande, begreppsglidande, osammanhängande, nedstämd, deprimerad, rent av förbannad — stressad — tillsammans med personer som är ute i ärenden att kontrollera ens mentala förmågor och orientering, speciellt om de representerar en fascistisk världsuppfattning där begrepp om människovärdighetens IGENKÄNNANDE är speciellt påtagligt orepresenterat i påtvingade möten med våldsvägrare i svenska fängelser.

 

 

Komplexet avspeglar — övertydligt — ett socialt, mentalt, sinnligt statligt FÖRTRYCK: statens underhållna naturmord, alla förgreningar i umgänge, arbetsliv, undervisning och utbildning: långsam systematisk individkvävning — utom för de priviligierade få som vågar revoltera, ge utlopp för betrycket, som vägrar låta sig kuvas, i kraft av vreden, ilskan och sorgen över alla, någon enda, som fått sätta livet till, som aldrig fick chansen att glänsa. Förtryckets orsak: noll undervisning och upplysning om människorätt[‡GMR2019]. Alldeles bestämt INTE på grund av någon konspiratorisk plan, utan av DRIFT: okunnighet.  Absolut ytterst gärna rätta om fel. Fel får inte finnas här.

 

 

Läkarfolkets klassiska Sök efter Medicinska Orsaker — samhällets struktur räknas inte:

det förutsätts medicinskt överordnat

AlzAA2019s19sp2n:

”Other researchers are questioning whether the risk of Alzheimer’s could actually be higher for women at any given age due to biological or genetic variations or differences in life experiences.190

A number of studies have shown that the APOE-e4 genotype, the best known genetic risk factor for Alzheimer’s dementia, may have a stronger association with Alzheimer’s dementia in women than in men191-192 or a stronger relationship with

Alzheimer’s disease biomarkers in women.193

However, a recent meta-analysis, which combined data from a number of independent studies, found no difference between men

and women in the association between APOE genotype and Alzheimer’s dementia except for a slightly elevated risk for women with the APOE-e3/e4 genotype compared with men with the same genotype between ages 65 and 75.194

It is unknown why the APOE gene could convey different risk for women, but some evidence suggests that it may be due to an interaction between the APOE-e4 genotype and the sex hormone estrogen.195-196

Finally, because low education is a risk factor for dementia, it is possible that lower educational attainment in women than in men born in the first half of the 20th century could account for a higher risk of Alzheimer’s and other dementias in women.197”.

 

 

GÖMMER kanske ”low education is a risk factor” ett »actually higher experienced oppression»-syndrom?

 

GÖMMER kanske ”low education is a risk factor” ett »actually higher experienced oppression»-syndrom? Den antydda balansräkningen som sådan förefaller adekvat.

 

— Därför att det här FORSKANDE LÄKARFOLKET, vad är det för några? ”Medicinska Orsaker”? ElfenbensPalatsFolket? A-studenterna som — vad vi ser, vet eller hör — ALDRIG ifrågasätter Statens Brist på Insikt i Naturvetenskaperna?

— Är det ett Folkslag som har Särskilda Uppenbarelser från Herren? Särskilt närstående Det Gudomliga Intellektet? Glöm inte av att rösta på Kina i nästa EU-val.

— »Först med oss besjälades intelligensen och fick LIV». iJäss. Wao. Guvabraviä.

   Måste Säga Igen.

 

 

Läkarfolket (1800+) tittar på effekterna av en orsaksbild ingen (ännu) har koll på — och försöker hitta biokemiska reaktorer — piller — som kan hämma effekterna. Det är ingen förnäm naturekvation. Att läkarfolket själva deltar i en speciellt elak spiral av ständigt växande miljöproblem, verkar INTE vara läkarfolkets mest angelägna aspekt att framhäva: var finns självkritiken inom läkarfolket? Läkarfolket (1800+) framstår tvärtom, och framhålls, som en slags gudomligt överintellektuell oifrågasättbar översinnlig överhet. Jämför OS citatdelen ovan: low education is a risk factor”:

— Låg utbildning. Liten allmänbildning. Exceptionellt vrängt IQ:

— Kina har fattat fel i preferenserna till Yin och Yang. Det är i själva verket det kvinnliga som strålar. Knäppskalle (DumAss).

 

 

Men citatkällan förefaller också fastslå — kanske det mest viktiga, vad som faktiskt FÖREFALLER vara basfakta:

 

 

Läkarfolkets klassiska Sök efter Medicinska Orsaker — samhällets struktur räknas inte:

den förutsätts medicinskt överordnad

AlzAA2019s19sp2ö:

”Differences Between Women and Men in

the Prevalence and Risk of Alzheimer’s and Other Dementias

 

More women than men have Alzheimer’s or other dementias. Almost two-thirds of Americans with Alzheimer’s are women.A8,51

Of the 5.6 million people age 65 and older with Alzheimer’s in the United States, 3.5 million are women and 2.1 million are men.A8,51

Based on estimates from ADAMS, among people age 71 and older, 16 percent of women have Alzheimer’s or other dementias compared with 11 percent of men.160”.

 

Diagnosen:

Det enda som KAN vara tveksamt här är »säkerheten i diagnosen»:

— Ett läkarfolk som självt 1800+, bevisligt, deltar i ett uppenbart elakt världslopp av ständiga naturattacker utan att själva låta höra minsta lilla pip till protest, är INTE DIREKT BETRODDA i något ANNAT heller. Inte direkt.

 

DocFolk:

»Läkare är ett speciellt folkslag som har full koll på rationellt, logiskt tänkande».

— Är det så? Många människor lever förmodligen i den typen av föreställningsvärld.

— Så: När det kommer till ”diagnoser” som kopplar till just ”graden av rationellt tänkande” — minnesluckor, blackouts, ”alienerande associationer”, ”demens” — VEM för Den Kosmiska Myndighetens Talan? Är det du det, Läkarn?

I don’t think so. Den läkarbilden blir RELATIV till graden av socialt engagemang i den egna kulturepokens EGENTLIGA naturvetande.

 

 

” Vad som är sant eller falskt avgörs genom förnuftiga

och erfarna människors samstämmiga bedömning ..”,

MEDVETANDETS SOCIOLOGI W&W,

En introduktion till symbolisk interaktionism, Berg et al., 1975 s21.

— Jämför människorätten (K1, LP):

— Beslut utom människorättens erkännande är utövande förtryck:

BESLUT HAR INGEN MYNDIGHET ÖVER MÄNNISKORÄTT — K1.

Citatutdraget ovan SOCIOLOGISKA SAMHÄLLSPSYKOLOGIN

tillhör FASCISMEN. INTE människorätten. Solklart. Kritisera gärna. Säg.

 

Säkert:

— »STATEN 1800+ skapar ett individförtryck — naturmord — som bland annat DEMENS yttrar sig i Alzheimers

(första fallet 1901 enligt Wikpedia 2019)». Stämmer det?

— ”Njut av ett vackert kalhygge”: Är det en person som lider av Alzheimers? Vad säger du, Läkarn?

— »Njut av en vacker halshuggning?»:

 

— Men mankanväl för helvete inte jämföra ett jävla träd med en människa heller!

— Du säger det? Syrefrågan då, upprördhetskriteriet, Mauna Loa Beviset som inte får finnas i Modern Akademi, det som människan lever av: Naturskogen, varje enskilt Träd, räknas inte det till ”människan”? Du är väl aldrig en mentalt störd och korrumperad person i försorg av ett statsskick som under de senaste 200 åren tvingat befolkningen att medverka i våldslagar under bestraffningshot, EuropaPistolen? Du är väl aldrig en person som drar runt i bygderna och sprider vanföreställningar, vidskepelser och strängt befängda idéer om tillvaro och existens? Har du — alls — nån koll? Visa. Säg. Berätta.

— Hallå?

 

— OM man inte längre kan skilja Tekniskt Högtstående ifrån Tekniskt Lågtstående, kärlek ifrån hat, sunt ifrån osunt, hälsa ifrån ohälsa, trygghet ifrån otrygghet, rationellt tänkande ifrån mer eller mindre direkt naturmördande dåraktiga infall, är det väl uppenbart att något HJÄRNFEL föreligger, eller? Vad säger du, Läkarn? Jättefriskt.

— Är det rena neurologiska biokemiska kopplingar som är blockerade? Natursynapserna (neurologins kemiska strukturer) når inte kopplingsläge? För mycket blockerande skräp emellan?

 

Varför blockeras logiken?

— Bygger ALL fascistisk verksamhet på RENT MEDICINSKA HJÄRNFEL? Vad säger du, Läkarn? Jättefriskt.

— UNDFALLENHETEN hos befolkningen efter Europapistolen, oförmågan att säga ifrån (längre), är det OCKSÅ en MEDICINSK effekt av ETT UTVECKLAT HJÄRNFEL I SPÅREN FRÅN STATSFÖRTRYCKETS 200-ÅRIGA FÖRTRYCKARRASERI? Vad säger du, Läkarn? Jättefriskt.

— Skicklig hjärtkirurg. Moraliskt Sten Död. Noll respons i vett. Hjärnfel?

 

 

LÄKARFOLKET — DET STATSFÖRTRYCKANDE MODERNA AKADEMISKA SAMHÄLLETS ABSOLUTA SPJUTSPETS:

— A-studenter: Stora A i praktiskt taget alla ämnen. Ifrågasätter aldrig Modern Akademi: BLIR dess absolut mest meriterade kontexterande verbala ELIT: »statsförvaltningens mest gudomliga företräden».

— Kan vara utomordentligt skickliga kirurger. Absolut. Men när det kommer DIT att munnen öppnas, och käken börjar glappa utom kallet med uttalade stavelser, hela ord, är det färdigt med uppenbarelserna:

— DET STATSFÖRTRYCKANDE MODERNA AKADEMISKA SAMHÄLLETS ABSOLUTA SPJUTSPETS.

   Absolut ytterst gärna rätta om fel. Sakfel får absolut inte förekomma här:

— Det mest korkade, insnöpta, urvattnade, andefattiga, ytliga mänskligt någonsin uttalade behovet att utföra en ordnad tankeprocess 1800+.

 

Reservation — friskrivning

Statens Pacifisthat — Sveriges/Europas dödspsykningar mot våldsvägrare de senaste 150 åren — har på olika sätt utnyttjat läkarfolk för att misshagliggöra våldsvägrarens existensrätt över den, så, läkarledda tydligt praktiserande statsfascismen. Samma typ figurerar i Kina 1950+ mot (Tibetansk) Buddhism.

— Om det eventuellt av här inte närmare känd anledning skulle finnas läkarfolk som INTE ansluter till den typen av praktik, som tar avstånd ifrån den, helt och hållet, får dessa gärna träda fram och understryka sin egenhet. Det vore uppmuntrande.

 

ÅBEROPANDE UTOM MÄNNISKOVÄRDIGHETENS IGENKÄNNANDE OCH ERKÄNNANDE ÄR UTÖVANDE FÖRTRYCK — UDHR10Dec1948. Kompetensvarning till Läkarfolket: Intrångsskyddslagen A12:

 

Ingen får utsättas för självsvåldigt intrång i sitt privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana intrång eller angrepp;

A12 UDHR10Dec1948

 

 

VAR någonstans i Sverige som exempel får befolkningen vetskap om, undervisning i, och upplysning om grundläggande människorätt, mänskliga rättigheter, människovärdighetens IGENKÄNNANDE? Visa. Ge gärna exempel.

 

 

— TENDENSEN hos läkarfolk speciellt att misskreditera individer »med annan uppfattning än läkaren» är välkänd t.ex. bland det fåtal våldsvägrare ([Tibetanska] Buddhister) som med polisvåld tvingats ställas inför den speciellt elaka typen. Sverige under 1900-talet särskilt.

— Läkarfolk är definitivt INTE några övermänniskor — om ENS själva titeln är berättigad.

 

 

Det är inte direkt den typ man inbjuder till middagsbordet att konversera med. Lägg sedan den aspekten till ”diagnosticeringen”. Och den raggningen är definitivt körd.

(Läkarkårens privata brevutskick till allmänheten för att ragga pengar till Alzheimersforskningen).

— Vad betyder det, vart vill du komma?

— Sjukdomsbegreppet som sådant: »minnesluckor» — blackouts: »inadekvat meningsframställning». Det enda som behövs är att Den Typen (»en läkarskurk») visar sig: övervakning, inlåsning: 1900-talet. En speciellt intellektuellt ytlig, grym, rent estetiskt detaljerat bevisbart skurkaktig (A12) rudimentärt elak typ med goda statliga kontakter. Garanterat Noll gemenskap:

Individen får inte utvecklas (A29 UDHR10Dec1948 ”personlighetens fria och fulla utveckling”) efter dennes naturliga förutsättningar, utan förutsätts lyda staten: läkarfolket — populationens högst meriterade A-elit; Ren upphöjd paradfascism.

 

 

Läkarfolkets klassiska Sök efter Medicinska Orsaker — samhällets struktur räknas inte:

den förutsätts medicinskt överordnad

AlzAA2019s19sp2m:

”There are a number of potential biological and social reasons why more women than men have Alzheimer’s or other dementias.186

The prevailing view has been that this discrepancy is due to the fact that women live longer than men on average, and older age is the greatest risk factor for Alzheimer’s.184,187-188

But when it comes to difference in the actual risk of developing Alzheimer’s or other dementias for men and women of the same age, many studies of incidence have found no significant difference between men and women in the proportion who develop Alzheimer’s or other dementias at any given age.182,188-189”.

 

KOMMENTAR:

— Trots att Kvinnor i allmänhet lever längre än män, lever likväl inte Kvinnor 1/3 längre än män, se Tabellerad jämförelse:

ErotikBomben:

DocFolk

KULTUREXEMPEL MED 2000 ÅR AV MER ELLER MINDRE UTTALAT VÄSTERLÄNDSKT KVINNOFÖRTRYCK — den gömda, och glömda, »erotikbomben»:

 

 

— »Erotik är något fult» — säger det svenska sedelärande familjesamhället som exempel — fast alla hushåll följer inte den anvisningen slaviskt.

— Strålande Kvinnor som smeker Stora Manslemmar får INTE visas på stadens stora reklampelare. Jättefult. Gud så skamligt. Jättehemskt. Noll Grundutbildning. Inte titta. Inte leva.

— »Se till att Lyda det här nu» — både för kvinnor (mest utsatta) och män (som har vett nog att sympatisera med offren), säger I ALLMÄNHET det speciellt västerländska samhället, ENLIGT Paulus ”Minister of God” väl etablerade Lydnadslära[‡JämförelserPaulusJesus] — till skillnad från de rena citerbara Jesusutsagorna som uppenbarligen är av en helt annan kaliber:

— ALLT du vill att andra ska göra (mot/med) dig, ska du göra (mot/med) dem (LP). Fullt allvar. Sanning och kärlek. Ren moderlig omsorg. Helt rent från våld och tvång. Beundran. Hängivenhet.

Sakfel får inte förekomma här: absolut ytterst gärna rätta om fel.

— Jättefult — LÄR Staten. Jättehemskt. Inte visa. Inte titta. Inte Lära. Inte Mogna.

— Det är viktigt att gömma undan kyrksilvret så att man är helt säker på att befolkningen fortsätter utveckla våld, överfall och intrång för att försöka få se en skymt av det strålande stjärnljuset. Jättesmart. God allmänbildning. Särskilt Matematikämnet speciellt är djupt folkligt älskat.

 

Det — själva den klassiska västerländska Paulska kulturella lydnadsaspekten — associerar till en (stark) socio-mental orsaksfaktor som (självklart också) dämpar MILJÖFÖRUTSÄTTNINGARNA INUTI individens rent medicinska potential (Utöver ev. direkt statligt underhållen förgiftning, se Bevis 1-5):

— Nämligen den UNDER TID ytterst känsliga miljö, anda och atmosfär (växternas/aminosyrornas föredragande lätta syreupptag O16) där kemiprocesserna sker. Alla faktorer inverkar i balansräkningen: den allmänna vardagliga sinnesstämningen.

 

Också Erotikförtryck — all onaturlig sinnespåverkan — hämmar individhälsan

— Vill du med det antyda rent fysiologiska-medicinska effekter, typ skrumphjärna, på grund av »erotikförtryck»?

— Nej (mest hos gärningsmannen i så fall) — med en här ej närmare bekräftad reservation:

 

OM — nu,verkligen som det antyds här — samhällets kulturella normer och synsätt DÄMPAR en människans entusiasm ATT utveckla alla människans Naturliga sidor (A29.1, UDHR10Dec1948, ”personlighetens fria och fulla utveckling”) SÅ att den människan OCKSÅ missar en maximalt utvecklad kroppsfysiologi (Bevis 1-5) — MED eventuellt här inkluderade sidoeffekter i kraft av typen TEKNIKFÖRKLARINGEN med BioO16-frågan innefattat och därmed samspelet med en tydligt möjlig biotekniskt molekylärt korrumperad METABOLISM som ett sjukdomsalstrande »servo», DÅ är det väl alldeles tydligt ATT OCKSÅ ett inneboende EROTIKFÖRTYCK utövas?

 

— För: Ingen hade väl trott att AVSAKNAD av erotik — total frihet från våld och tvång, enbart beundran, hänförelse och hängivenhet inför DET SOM ÄR AV NATUREN, så rent något alls kan bli och vara — i ett samhälle ÄR ett friskhetstecken, eller?

 

ETABLERAT LÄKARFOLK LUTAR JU DITHÄN ATT ”Alzheimers sjukdom” HAR koppling till »FÖRSTÅNDSFÖRMÅGANS MINNESKOORDINERING».

— ÄR nu Erotiken något Naturligt, OCH den INTE finns med i SamhällsKulturuella DagsNytt,

»FÖRSTÅNDSFÖRMÅGANS MINNESKOORDINERING»

— tydligen framför allt INTE i DET läkarfolkets preferenser —

är det väl alldeles övertydligt ATT blotta samhällskulturens AVSAKNAD bevisar hela DET samhällets totala sjukdomssymtom, strunt samma detaljerna, eller?

 

— »Skrumphjärna beror på ELLER SAMMANHÄNGER STARKT MED att Samhället inte tolererar Erotiken».

 

— Eller du kanske vill mena att »Alzheimerspatienter» är överdrivet energiska, särskilt på erotikens område?

— Är det istället inte så att »klassificerade» ”Alzheimerspatienter” GESTALTAR en nedstämdhet, ett soregtillstånd, ett hemskt människovärdesdegenerat deprimerat tillstånd, som en V8-motor på sju cylindrar? Visst är det så: Erotikmördad människa. Frånvarande. Avtrubbad. Livslågan falnar.

 

I den frågeställningens ljus BLIR hela det etablerade läkarfolkets engagemang i ”Alzheimers” ett rent globalt spektakulärt SPEKTAKEL: Samhället, staten, VET inte ett dyft OM erotik.

 

Man stiftar lagar MOT visst sexuellt umgänge. Men inte en enda lag som förbjuder inslag av våld och tvång i alla typer av umgängen. Alltså BLIR FACIT: våldsinslag SPECIELLT OCH SÄRSKILT i TILLÅTNA sexuella umgängen. Rätta gärna om fel.

 

Nada. Finns inte. Jo, det finns. Men undangömt, definitivt INTE på förstasidorna i ett samhälle vars rättsutövande besättningar öppet och offentligt pissar på fredliga existenser — och underhåller öppna natursår. Jämför VÄRLDSFÖRTRYCKET.

 

 

— HUR ska någon, någonsin, kunna skilja ut inverkan av rent MÖJLIGA medicinska (biotekniska, kemiska) effekter på kroppsfysiologin i Det att människan är KULTURELLT — begreppsligt — förgiftad med synsätt som fräter sönder allt och alla i blotta omnämnandet, ELLER rent miljömässigt fysiskt förgiftad av motsvarande rent fysiska ÄMNESBRISTER med resultat i skrumphjärna? Minnesluckor? Säg.

 

 

Testa: En STAT som generellt våldför sig på Naturskogen, SKAPAR också sjukdomar.

   Jämför HYPOTETISKT:

— Frånsett de människor som Staten redan dödspsykat på grund av deras fredlighet 1870+:

— Vad händer med en människa som INTE får utveckla sin egen naturliga FREDSAMMA, i total avsaknad av våld och tvång, inneboende erotiska fantasi?

   En människa som ALDRIG matas med sådant?

   Påtvingade kostvanor?

   Som aldrig får VETA?

 

Läkarfolket generellt på Planeten Jorden året 2019, till exempel.

 

   Hur påverkas Hennes hjärna

METABOLISMENS STÄNDIGA MALANDE MED INTEGRERADE KUNSKAPSBRISTER OCH MÖJLIGA NATURBIOTEKNISKA FÖRGIFTNINGAR FRÅN EN STAT SOM SÄKERT SETT BÄTTRE DAGAR

om — decennium in och decennium ut — Hon matas med Förbjudet och Skamligt, Slampigt, Slynigt och Horigt?

   Hon blir väl Jätteglad då, va? Verkligt Sprakande LivsGnista.

— Verkligen Enastående Metabolism. Fyrtakt med Tretakt. Rejäla Klös i Kökssoffan.

— Verkligen Sprudlande Förtjusande Harmonisk Människa — inuti Hennes Själv. Trivs jättebra.

— Utnyttjar Verkligen Alla Naturliga Förutsättningar. Toppresultat.

   Alltid sex poäng av fem möjliga.

 

Resonansen: Ebom

Påverkas hjärnbyggnadens fysiologiska funktion av att en människa lever under socialt och kulturellt, rent mentalt, förtryck under lång tid? Vad vi vet finns inga medicinskt kända begrepp i ljuset av en sådan frågeställning. Det skulle krävas tusentals år av samlad intensiv forskning — över kontinenter — för att, ens försöka, klarlägga någon detalj i den frågan.

— Så, Läkarn: Hur kan du kaxa fram här OS inom max en handfull decennium och påstå något alls i ämnet UTOM att blotta en egen kulturellt favoriserad SVAGHET, en begränsning, en »begreppsmässigt inskränkt realtidsbegränsad toktyp»? Säg.

 

 

Påverkar det Hjärnan? Under fyra, fem, sex .. decennium? VET du något om det? Avtrubbad. Nedstämd. Försagd. Tillbakadragen. Deprimerad.

Dessa karaktäristika är (precis) det som etablerat läkarfolk ställer fram som symptom på Alzheimers.

— ÄR INTE den mänskliga hjärnan Naturprogrammerad att Utvecklas Optimalt ENDAST via en Naturligt Sinnligharmonisk, livsbejakande — Påverkan?

— Kärleksfullhet. Ömsinthet. Osjälvisk gränslös (frihetsbegreppet) djuptokig extatisk naturhängivenhet.

 

Sanning och Kärlek?

 

— Vore det INTE högst underligt, rena sensationen, om inte också det inre av människokroppen återspeglar ett yttre fysiskt förtryck som — säger Myndigheterna — inte får revolteras emot?

 

Hur utvecklas en människas fysiologi — under OS ett helt liv — om hon inte får associera och fantisera om NATURLIGA ting? Vet du något enda litet om det, Läkarn? Säg. Vad vi vet, finns inga verktyg eller metoder för att KUNNA fastställa något i den frågan: individer under konstant övervakad medicinsk kontroll betyder ett fängelse. Bara själva möjligheten är absurd.

 

— ATT läkarfolket alls kan ge sig in på ett sådant tydligt människorättsligt uppenbart kränkande resonemang, att sätta sin egen individuella personsfär över sin medmänniskas, själva avsaknaden av någon en enkel (jävla enkel) REFLEXION, en besinning, visar att läkarfolket självt uppvisar den mest galaktiskt djupkorkade intellektuellt existentiella anläggningen av alla:

 

— man rotar inte i sin medmänniskan privatsfär, frågar/snokar/spionerar efter, ska ha reda på, inte under några som helst omständigheter, inte på några som helst villkors vis: aldrig. Det här är inget (ursäkta: jävla) 1800-tals experiment med djur i bur.

 

 

— Enda rationella logiska förnuftiga sättet att behålla LIVET och vigören inför den typen av galaxens mest idogt angelägna förespråkare för Intellektets Allmänna Utbredning är ATT revoltera, ATT protestera, ATT hålla den egna hjärnan vid LIV.

— Läkarens egentliga uppgift: ATT uppmuntra och uppmana ATT revoltera mot allt vad osunt, korkat, speciellt djupkorkat leverne heter. Jättefriskt.

— Spela PingPong med Neuronerna. Klappa i med rejäla underskruvar. Puckla på sandsäckarna så att dammet yr ända ner tiill Peking. Kuta uppför backarna så att mjölksyran SPRUTAR ur öronen.

 

Genomgående i citatkällan AlzAA2019 ges f.ö. bilden av Alzheimers som en utpräglat VIT — Europeisk/Nordamerikansk — åkomma: ljushyade amerikaner. Inte ”negrer” och ”mexare”.

 

 

 

BioMARKÖRER: 10Jul2019 — Paradiset — Helvetet — IPCC-cementeringenIPCC kontra RELATERAD FYSIK

 

BIOMARKÖR — organisk-kemisk detalj som visar abnormitet

SINNEBILDEN BAKOM[‡] LÄKARFOLKETS ALLMÄNNA ENTUSIASTISKA OCH UPPHETSADE FORSKNINGSATTITYDER framträder som illustrerat nedan SOM OM HELA VERKSAMHETSFÄLTET HADE DEN DEN HÄR MÖJLIGEN kosmologiskt läkarreserverade CENTRALT GALAKTISKA BYGDEN OCH MILJÖN SOM HUVUDSAKLIG SOCIALT SAMHÄLLELIGT KULTUR- VÄRDERINGS- OCH MILJÖCENTRUM, jättetjusigt:

PARADISET:

 

MEDAN VERKLIGHETEN PÅ PLANETEN JORDEN SEDAN 1800+ OCH NUMERA I ALLT HÖGRE UTSTRÄCKNING UPPVISAR DEN HÄR VARDAGSBILDEN INFÖR FOTFOLKET SOM SEDAN BÖRJAN AV 1800-TALET TVINGATS[‡] MEDVERKA I VÅLDSLAGAR UNDER BESTRAFFNINGSHOT SÅ TILL DEN MILDA GRAD ATT DET den folkligt berusande frihetsupplevelsen NUMERA KALLAS DEMOKRATI:

 

HELVETET: Glöm inte av att rösta på KINA, världens största diktatur, i nästa EU-val. SVENSKA STATEN MARKBEREDER FÖR NYA DJURHOTELL.

Ursäkta intrånget Läkarn: Är du dum i huvudet, eller bara döv och blind på samma gång? Cancer? Alzheimers? Säg något INTELLIGENT får vi höra. Hallå?

 

DET SER UT SOM ATT NÅGON, ALLVARLIGT, HAR MISSAT PÅRAMPEN: Klinisk Forskning? BioMarkörer? BioO16?

— Inte (ännu 10Jul2019) har något påträffats som framhäver LäkarFolkets allmänna påpekande: —»Nu slår vi näven i bordet och säger ifrån på skarpen: lägg av».

 

 

Jag skulle själv också sätta min lit till ”läkarfolket” i dess nu allt oftare framhävda ”biomarkörer” som delvisa kompasser till olika sjukdomssymtom OM alternativet ”HELVETET” i bild ovan INTE fanns på Jorden — inte alls inom Jordens biosfär.

 

Det alternativer är tydligen inte aktuellt.

MAUNA LOA BEVISET understryker sakens allvar ytterligare:

 

   Bevisformen som sådan får INTE finnas i den moderna akademins lärosytstem;

— Det finns en NATURSKOG

som staten 1800+ har våldfört sig på,

som staten allvarligt reducerat utrymmet för,

som så inte tillåts komma tillbaka, och

som uppenbarligen bevisligt i detalj ansvarar för ett allt växande markbiomassrelaterat miljökaos;

— Alldeles bestämt påtagliga biokemiska sidoeffekter ANTYDS STARKT MEN ÄR HÄR INTE NÄRMARE BIOTEKNISKT KLARLAGDA;

— Men detaljerna kan inte ens noteras som möjligheter inom den s.k. medicinska forskningen på grund av att BEVISGRUNDEN inte får finnas — EFTERSOM den i så fall raserar hela den modernt akademiska 1800+ Jordbiosfäriska föreställningen: ända ut till kosmologins yttersta ämnesgrenar.

   Antas Mauna Loa Beviset, utraderas nuvarande värderingssystem inom modern akademi. Helt. Fullständigt. Totalt. Se särskilt från SYREFRÅGAN.

 

Om inte den här avhandlingen med alla dess preferenser och genomgångar innehåller djupgående sakfel och missuppfattningar,

och angelägenheten är just därför alltid särskilt stor att hitta uppslag som visar sådana fel,

är det tydligt att LäkarFolkets globala idéer 2019 om ”sjukdomstillstånd” lämnar en del övrigt att önska. Verkligen. Det är delvis uppmuntrande/befriande, rejält — och delvis rent förskräckligt.

 

ANDAN i Läkarforlkets framställningar (AlzAA2019¦AlzADI2018) utstrålar självsäkerhet tillsammans med omfattande instrumentell beskickning — och obefintligt omnämnande om den MILJÖ som människor lever i: »helvetet». Inte »paradiset».

   Jämför BioO16: Blotta möjligheten — vi vet inte riktigt vad som gäller — finns inte ens omnämnd i MAC.

— Det är den främsta anledningen varför LäkarFolkets BioKemiska Intelligens INTE — ens — är trovärdig eller ens pålitlig. Det är en s.k. vetenskap med tydligen STARKT vinklad favoriserad socio-mental idealism — tydligt BEVISBART märkbart förblindad inför praktisk realism: medicinska friskhetskriteriet ¦ MaunaLoaBeviset.

   Absolut gärna rätta om fel. Sakfel får inte förekomma här.

— Hur kan man vara så korkad att blunda för det uppenbart synliga? Brist på kärlek i barndomen? Det blir svårt att blunda för.

 

 

 

MINNESLUCKOR: Tankefokus

— Hej.

— Hej.

 

ÄR DET NATURLIGT ATT UPPLEVA MINNESLUCKOR MED ÅLDRANDET?

— Ja. Självklart. Alla åldrar. Hur mycket, beror på TANKEFOKUS, sociala och personliga vanor — och speciellt taskigt sällskap.

 

EXEMPEL FRÅN FILMEN FLIGHT OF THE INTRUDER med  Danny Glover (Dödligt vapen 1-4 med Mel Gibson), Willem Dafoe, Brad Johnson, 1990:

   Glover, kommendörkapten på ett hangarfartyg skäller ut två piloter för att de inte, riktigt, ansluter till USA-flottans ideal. Han beordrar dem att ”Sit Down!” medan han talar till dem, fortsätter att gå omkring i kaptenshytten och raljera i dundrande utläggningar med blixtrande påpekanden om grundläggande respekt när han plötsligt tystnar, tittar med en respektlös antydan i blicken på de sittande piloterna som förskräckta ser upp på sin raljerande kapten, och ryter åt dem:

— ”Who ordered you to sit!”. Film när den är som absolut bäst.

 

— Nej. Självklart inte. Jag har stålhjärna.

— Även fast man separerar mina ursprungliga hjärnatomer vid min kremering, kommer jag fortfarande ihåg allt.

— Det är ingen idé att du försöker. Inte ens med E=mc²: energins oförstörbarhet. Läs: »jag är evig». Du med.

— Aha. Så OM du återföds, rent hypotetiskt, kommer du ihåg allt?

— Na. Inte riktigt. Mitt nya personjag är alltid prioriterande (speciellt från runt 12+). Men essensen är samma. Skillnaden är Nya Möjligheter. Det är därför vi människor har en särskilt fin utvecklad nerv som heter Teater och Artisteri: alla möjligheter, tillsammans. Det finns alltid hopp.

 

 

— Du, Läkarn:

— Vad stod det med kursiv stil sista raden på sN i handledningen H till sista examineringen år T, de två sista orden?

Vem har någon som  helst rätt eller befogenhet att säga till om om, i eller angående ditt minne? Ingen.

— Få se nu ... sidan .. Vilken sida sa du? Säg igen.

 

ALL NATURLIG KUNSKAPSINLÄRNING UTNYTTJAR NATURENS INNEBOENDE KUNSKAPSINNEHÅLL

Jämför matematikens fem grundlagar

SOM EN EVIGT EXISTERANDE KLAR SLIPAD DIAMANT men långsamt sjunkande ner i det oändliga djupet — STRAX UNDER VATTENYTAN PÅ DEN OÄNDLIGA KUNSKAPSOCEANEN:

Hämtar man inte upp den, med jämna mellanrum — återerinring av det specifika kunskapsinnehållet — sjunker den allt längre och längre ner. Hämtas den inte upp — allt mindre motivation, intresse och anledning att återerinra — förefaller den till slut »helt försvunnen». TANKEFOKUSET finns ALLTID närvarande — men inte alltid enkelt att formulera.

 

MINNEN: Misis

MINNEN lagras INTE i hjärnan som ett slags datoriserade bilder. Det fungerar inte så.

 

MAN KAN I SJÄLVA VERKET INTE ALLS FÖRSTÅ SJÄLVA SINNESFÖRNIMMANDETS AVGÖRANDE VÄSENTLIGA (fattnings-) CENTRUM SOM ens BELÄGET I HJÄRNAN. INTE ALLS ÖVER HUVUD TAGET. INTE INUTI KROPPEN, INTE UTANFÖR KROPPEN (se differentialbegreppets bevis i relaterad fysik och matematik). DET ÄR också BUDDHAS väldigt tydliga CENTRALUNDERVISNING I SURANGAMA SUTRAN. MEN LÄKARFOLKET särskilt västerlandet 1800+ HAR UPPFUNNIT inte härlett DEN IDÉN den fysiska materiella kroppen SOM LÄKARFOLKETS SÄRSKILDA KÄNNEMÄRKE FÖR en läkarfolkets särskilt utmärkt fantastiskt AVANCERAD INTELLIGENSNIVÅ: utövande fascism. Inte av någon illasinnad konspiratorisk plan, utan av DRIFT: okunnighet, konsekvensen av att INTE fråga efter Harmonins, Kärlekens och Sanningens attribut.

 

             BESLUT HAR INGEN MYNDIGHET ÖVER MÄNNISKORÄTT

 

Minnesprocessen är associativ, just en process — med grund i ett tidsbestämt fysikaliskt (kosmologiskt) oförstörbart TILLSTÅND eller en följd av sådana (kosmologiska) tillstånd: gravitation, elektricitet (ljus och värme) OCH människorätt. Individrelaterad ALLTID KOSMISKT xyz-positionerad ASSOCIATION.

Helheten, Läkarn.

— Att ens tänka tanken att lokaliasera minnet till HJÄRNAN ÄR speciellt bevisligt djupkorkat.

— Inom fysiken skiljer vi på receptorer (mätinstrument) och generatorer (fenomen). Minnet innefattar bägge: energilagen: energi (»minneskraft») kan varken skapas eller förintas, endast omfördelas.

 

 

— Det minnesförblekning eller minnestapp eller minneslucka har — garanterat — inget med åldern att göra. Det är en naturlig process i alla åldrar — mera naturligt ju äldre man blir beroende på preferenser: motivation, aktivitet, vanor: tydligen också föga bekant inom (västerländsk 1800+) läkekonst.

— Ju mera intensivt man försöker KONTROLLERA (»äga») ett koncept — försöka bemäktiga sig ett bestämmande 

— med dess större kraft ock styrka uppkommer förr eller senare ett ”hål” i konceptets rent associativa KONTEXT: man tappar tråden = förlorar kontrollen: fången rymmer. Helt rent. Tomt. Nada. Rena semestern på Pluto.

 

— Metod för att få maximal kontinuitet i allt tankearbete?

   Ta pauser.

   Glöm. Med all kraft och makt:

   GLÖM. Behåll INTET. Se sedan efter VAR behovet är som störst. Bonus:

— Man upptäcker egna fel och brister som SÅ kan rättas till, analyseras, preciseras: kunskap. INTE som mynt som lagras på HÖG. Utan som MÄNGDER, KADRER MYNTSTAPLAR som skymmer utsikten och befriar den från skymmande föremål då mynten plockas ner.

 

Mixtra inte. Pusha ingen och inget. Svårt ibland — men inte omöjligt.

— Låt Naturen sköta jobbet. Koppla av. Vägra maskinarbete under stress. Ställ bilen i garaget. Gå. Studera mekaniken.

 

— Genom att glömma (kritisera, ifrågasätta de egna valen), och sedan bli erinrad naturligt (blommor, fåglar ..), växer sig en naturlig INSIKT och Kunskap allt starkare som, i takt med tid och erfarenhet, blir väldigt svår att göra sig av med. Naturen, inte vi själva, bestämmer. Och gör det dessutom förbannat snyggt.

— Enklaste sättet att glömma av intellektuella band (de som ansvarar för de svåraste låsningarna)?

— Ta en paus. Kroppsträna (cykla, gå, spring). Besök (sköna) naturplatser. Anländer INTE nya rena intryck med det, finns bara en förklaring: jag dog. Naturen GER alltid. Därför bör inte vi heller vara överdrivet snåla.

 

   Underskatta inte Äpplet: Dess fruktkött har en otrolig, makaber förmåga att rensa upp i kroppens mag- och tarmkanaler, »få en ATT komma tillbaka» om man har syndat med kass livsföring någon period. Utan friskhet går det inte alls.

 

— Hej.

— Hej.

— Vad heter du?

— I. Ngen A. Ning.

— Gud så fjantigt.

 

Testa den här:

NATUREN INNEFATTAR EN HARMONI som är till för att hjälpa, hela och bevara.

Naturen är inte elak mot sina barn.

— SKÄR man sig på ett kontorspapper i fingret, LÄKER såret: naturen är HELANDE. Inte söndrande.

— Naturen är vänligt inställd. Inte elak:

— Det är INTE vettigt att framställa meningar TYP ”ett vackert NATURSÅR”.

 

Säg som det är istället:

Det ser alldeles för jävligt ut.

   Ställ sedan fram saken: »Men VI måste Ju ...».

   Sluta naturhymla. Var åtminstone en kommunicerbar ÄRLIG människa.

   Sluta kittla tokfan.

 

— SAMVARO tillsammans med en sådan MENTALITET — ett helt samhälle, en hel kultur som envisas med att fortsätta JÄVLAS MED NATUREN, MIXTRA MED MÄNNISKORS NATURLIGT ASSOCIATIVA MEDFÖDDA FÖRMÅGOR — genererar NATURLIGT tvunget socio-mentala SPÄNNINGAR: obehag. På alldeles samma sätt som DÅ man börjar RIVA I SÅR och inte tillåter naturen att LÄKA.

Motsättningen tydliggörs med samhällets fortlöpande attityd per TID: värre framåt, mindre bakåt.

 

 

Summering — som det tydligen får förstås

— Människans NATURLIGA reflekterande KORRUMPERAS allt mer av sociala normer och värderingar SOM — likt, då — det aktuella samhällets kulturella synsätt märkbart AVVIKER ifrån en Sann av människan inte uppenbart störd Naturordning.

Och den enkla naturmeningen skulle INTE finnas i Sveriges Konstitutionella Författning — skola, undervisning, läromedel: barn, vuxna, äldre? Väldigt upplyst befolkning. Kunnig. Mogen.

 

 

Huvudtexten fortsätter här direkt med huvudmålet:

 

Phenomena and Cognition:

Fenomen och Förstånd

FENOMENVÄRLD OCH FÖRSTÅNDSVÄRLD

DEN MODERNA 1800+ AKADEMINS ERÖVRING AV FÖRNUFTETS DOMÄNER MED ÅBEROPANDETS ABSOLUTA ÖVERHET: ViSäga-DuGöra.

 

 

BUDDHA (urspr. [flera sidonamn finns] Siddharta Gotama 531fKr-477fKr., s11¦23 BTS) formulerade hela det integrala, differentiella, det intervallbetingade och kontinuitetsberoende förnimmandets och tänkandets samtliga fundamentala förstånds- och förnuftskomplex i de ytterst enkla framställda undervisningsleden (Surangama sutra, BTSs193 — se SVARET)

 

   Var ligger synens varseblivande?

   Var har själens aktiviteter sitt ursprung?

 

ATT Buddha verkligen så i här motsvarande mening som vi ska studera mera ingående har formulerat, och identifierat, dessa avgörande tänkandets och medvetandets och förnimmandets detaljer helt enligt principerna , men naturligtvis inte alla detaljerna, som grundlägger relaterad fysik och matematik, kan och ska direkt bevisas här. Nämligen genom den analogt bevisbara och följdriktiga utrannsakade och väl relaterbara och exemplifierbara NOLLFORMSALGEBRAN:

differential, derivata och integralbegreppen i så relaterad matematik: garanterat orepresenterat i MAC.

 

Den moderna akademins lärostolar, även från Newtons tid (Varför missade Newton differentialen) har — här också bevisligt i detalj, eller så inte alls — INTE förmått genomlysa och klargöra detaljerna.

— Tvärtom har den moderna akademins 1800+-talsgenier ägnat sig åt reguljära UPPFINNINGAR Se detaljerat i Alla Tal ¦ Inertia ¦ GTaction, inte härledningar. Och har så åstadkommit en vrängd, naturförstörd beskrivning av en i grunden perfekt och fullständigt harmonisk tankeordning. Kritisera gärna, och försök hitta sakfel, det är själva poängen. Sakfel tillåts inte här.

 

Det relaterbara logiska rationella tänkandet (TNED) skiljer skarpt mellan

förståndsvärld positionspunkter xyz —  differentialer (dx), former för NOLL, intet, ingenting — och

fenomenvärld värdemängder — differenser (Δx), bestämda geometriska mängder, direkt fysiskt mätbara intervall.

— PUNKTER ”ingenting” är abstrakta begrepp för fenomenvärlden. Men förståndsvärlden kräver dem för att kunna BESKRIVA fenomenvärldens flora av variationer.

— Men dessa avgörande och klargörande begreppsgrunder ingår inte i den moderna akademins lärostol. Tvärtom söker man ELIMINERA deras blotta igenkännande.

— Medan förståndsvärlden omfattar — och även tydligen innefattar — fenomenvärldens flora av variationer, finns inget rationellt sätt att härleda förståndsvärldens exemplifierade preferenser typ MATEMATIKENS FEM GRUNDLAGAR än i formen av något evigt, oskapat, opåverkbart, tidlöst, evigt vilande, aldrig varierande:

— Du. Jag tyckte precis attan rörde sig.

 

   Den omständigheten grundlägger helt och hållet framställningen i Universums Historia (@INTERNET från Aug2008, baserat på arbeten från början av 1970-talet) — den tydligt bevisbara moderna akademins herrefolksidéer som demolerar hela den fantastiska naturbeskrivningen och som visar sig så snart man intresserar sig för naturdjupen.

   Detaljerna som kopplar den moderna akademins historia 1800+ i ämnet (Dedekind, Cantor, Weierstrass) finns för övrigt upptagna och berörda explicit i ALLA TAL, samt på olika nivåer och i olika avsnitt av dokumenten i förteckningen över Alla htm-dokument som behandlar matematiken explicit.

Beviset: Svaret

— Så: Vilket skulle beviset vara, helt samstämmigt med Buddha som ovan runt 500 f.Kr.?

 

Förståndsmedvetandet (varseblivandet) — visualiseringsförnimmandet — finns INTE i form- och fenomenvärlden, illustrationen nedan. BEVISET är, eller förefaller i varje fall att vara faktiskt — det faktum — ATT vi kan se det också. Det är det anmärkningsvärda: DET ingår tydligen INTE i modern akademi.

— Vi skiljer skarpt mellan differens — intervall, fenomenvärld värdemängder — och differential, förståndsvärld positionspunkter för att ALLS kunna begripliggöra variationerna(fenomenvärlden, fysiken) såsom grundade på formulerbara tillstånd (differentialbegreppet, förståndsvärlden som är helt abstrakt för fenomenvärlden): TILLSTÅND xyz vid t existerar inte i fysiken (absolut positionsbestämning under nolltid), men är oundgängligt för (3D-matematiken) fattningen på en formulering, analys och begriplighet av fysikens fenomen och variationer:

Cog1:  1 2 3 4 5 6 7  Buddha inlederPhenCogniGenombrotten i TNED

 

Intervallets OförstörbarhetZenons TeoremNollformsAlgebran:

— Varenda — varje, garanterat — icke-blind människa kan SE=fatta punkten — (det geometriska ideala) kristallhörnet .

— Men också varenda fattningsbegåvad människa inser att den hörnformen — noll: ingen som helst formutsträckning — inte existerar i fysikens värld.

— Samma med LINJEN — kontrastverkan . Nada. Finns inte i fysikens värld. Lik f-t kan vi SE den.

— Fysiken, fenomenvärlden, innehåller inget föremål med NOLL — ingenting — utsträckning.

Men vi kan SE, förstå, fatta, den idealt geometriskt matematiska punkten och linjen. Alldeles tydligt och klart som illustrationen ovan. Vi KAN förstå den, punkten — men modern akademi vänder den ryggen — och missar därmed hela derivata, differential och integralkalkylen:

 

MODERN AKADEMI KAN INTE HÄRLEDA ELEKTRISKA LADDNINGENS ELEMENTÄRA FYSIK: Det leder oss direkt till PLANCKEKVIVALENTERNA SOM FULLSTÄNDIGT FÖRKLARAR OCH UTRADERAR EINSTEINES RELATIVITETSTEORI SOM EN SYNNERLIGE PRIMITIV MODERN AKADEMISK UPPFINNING I BRIST PÅ BÄTTRE VETANDE, se särskilt GcQ-teoremet med vicFELET i EXPERIMENTELLA BEKRÄFTELSER, den relaterade fysikens fundament med ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING

— gravitationens fundamentalform — från POTENTIALBARRIÄREN och LJUSETS GRAVITELLA BEROENDE i JÄMFÖRELSE MED MODERN AKADEMI från Fysikens 7 Principer ALLA BASERADE PÅ OCH FÖLJANDE UR sanningsbegreppet med den speciellt framträdande uppdagade NEUTRONKVADRATENatomvikterna via elliptiska funktioner som till skillnad från den moderna akademins tydligt primitiva uppfattning om kärnfysiken harmonierar nära helt identiskt från ruta ett med de experimentellt uppmätta värdena, i sig alldeles tydligt en ren utklassning av modern akademi och därmed den moderna akademins bevisbart primitiva intelligensnivå

— alla nämnda SÅ helt utanför den moderna akademins lärosystem, en helt annan världsbild.

   Se även vidare i K-cellens Värmefysik [Hur K-cellen utvecklas].

— What’sUp?

   Och alltså? HUR f-n kan vi SE — förstå — något som strängt taget INTE existerar? Äh. Lägg av.

Cog2:  1 2 3 4 5 6 7

Härledningen till reciproka geometriska serien:

MODERN AKADEMI STRYKER DET SOM INTE PASSAR IN, UPPFINNER EGET:

Cog3:  1 2 3 4 5 6 7

Skillnaden mellan integral och gränsvärde i relaterad matematik och fysik.

NOLLINTEGRALEN: ingår inte i den moderna akademins lärosystem: modern akademi uppfinner eget:

Cog4:  1 2 3 4 5 6 7

MODERN AKADEMISK MATEMATISK INTELLIGENS UPPVISAR EN MÄRKBART påtagligt och väl relaterbar exemplifierbar FÖRYTLIGAD  FÖRSTÅNDS- OCH FATTNINGSNIVÅ PÅ GRUNDLÄGGANDE tydligt logiskt rationellt härledbara ELEMENTÄRA MATEMATISKA BASBEGREPP.

Exempel på hur den moderna akademins uppfunna tokbegrepp i matematiken ”∫ 0dx=C ” HELT stänger vägen för Eleven att FÖRSTÅ djupanalysen i matematiken:

Konsekvenser i den s.k. högre matematiska analysen (se avsnittet Lösningarna till n:te ordningens varianter):

Absolut ytterst gärna rätta om fel. Sakfel får under inga som helst omständigheter förekomma här.

ANDRA KONSEKVENSER AV DEN MODERNA AKADEMINS LOGISKA UPPFINNINGSNIT SOM betyg, meriter, referenser (”vi har inte tid att gå igenom grunderna detaljerat, undervisningsplanen har inget sådant utrymme”): HINDRAR MÄNSKLIGHETEN ATT UTVECKLAS EFTER DET RELATERBARA FÖRSTÅNDETS FÖRUTSÄTTNINGAR:

Cog5:  1 2 3 4 5 6 7

Integralernas AritmetikExempel med Första SystemIntegralen:

BT-ledet:

Cog6:  1 2 3 4 5 6 7

Eulers Ekvivalenter: MODERN AKADEMI OMÖJLIGGÖR MÄNNISKANS OPTIMALT PERSONLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLING (A29 UDHR10Dec1948: ”personlighetens fria och fulla utveckling”: K1¦K8) GENOM ATT PRACKA PÅ ELEVER OCH STUDENTER uppenbart UPPFUNNA HERREFOLKSBEGREPP[‡potiri]¦[‡VetandetsVärld] ISTÄLLET FÖR ATT INTRESSERA SIG FÖR DE HÄRLEDANDE SAMMANHÄNGANDE NATURDJUPEN:

Se hela artikeln från Utvecklingsexempel. MODERN AKADEMI särskilt i ämnena matematik och fysik 1800+ ÄR EN SKOLSTUDIE I REN BEDRÖVELSELE.

Så har också effekterna visat sig (Jämför Teknikförklaringen):

Cog7:  1 2 3 4 5 6 7   förståndet generellt i modern akademi — nollKOMMAnoll. Finns inte. Existerar inte. Anropat. Obesvarat.

SVENSKA STATEN FORTSÄTTER DEN GLOBALA VÄLGÖRENHETSGALAN MED ATT MARKBEREDA FÖR YTTERLIGARE NYA DJORHOTELL. Jättefint.

 

Tror folket generellt i Moderna Akademiska Korridorer, att det här vi lever i, Jordbiosfären, är en rövarkula eller? Bara sno åt sig bäst man kan? Uppfinna Ny Logik? FYA.

Kraftfull Mordteknik på Levande Syreproducenter O16? Medicinska Berättiganden? Säg. Visa. Berätta. Väldigt utbildad personal. Tekniskt kunnig och så där.

 

 

— Så, Läkarn (trångsynt, enögd, obildad, enfaldig, enväldig ..):

Var ligger synförnimmandets varseblivande? Du är ju A-student och BORDE veta det, eller?

— Därför att om du INTE vet det, vad VET du då? Läkare — I vad förnågot sa du?

— Du springer omkring och babblar och svamlar om allt möjligt tok då eller?

— Lurar i folk olika saker, och så där, eller? Säg. Berätta. Visa. Förklara. RELATERA. Hallå?

 

 

Modern akademi — och tydligen heller ingen instans före I VÄSTERLANDETS HISTORIAS LJUS (Jämför: Varför missade Newton differentialen) — kan inte HÄRLEDA skillnaden mellan DIFFERENS (fenomenvärld, fysiken) och DIFFERENTIAL (förståndsvärld, matematiken med Principerna — se även ZENONS TEOREM). Se även det avgörande TILLSTÅNDSBEGREPPET från Sanningspostulatet i relaterad fysik och matematik:

 

Svaret: PerMEMO

SVARET (Buddha inleder)

— Buddha (Surangama sutran) tydligen tillsammans med RELATERAD FYSIK OCH MATEMATIK som ovan, som det tydligen får förstås, eller så inte alls, bägge tydligen väl relaterbarligen helt samstämmiga

— blir så:

— DET FINNS INGET ting SOM BESVARAR FRÅGAN. Enbart en medvetandets väsensform som omfattar och innefattar allt föreställande och skeende, Nirvanas princip enligt Buddha: stillhetens, vilans, harmonins och rytmens princip:

 

Utsagorna från BUDDHA i Surangama Sutran frn.s.187

Den andra fundamentalprincipen är den primära grunden till den rena enhet av upplysning och nirvana som också har existerat sedan begynnelselös tid. Det är det inträngande medlidandets princip, den indragande, enande renhetens, harmonins, likformighetens, rytmens, oförgänglighetens och fridens princip.”, s204ö;

 

NIRVANA, upplyser Buddha särskilt (s226ö, andra ställen finns också med andra attribut [Kvinnan]):

”.. det finns där manifestationen av den fulländade kärlek som är tathagataskap kommer till uttryck som Helig Visdom till allts upplysande. Där är i sanning nirvana.”

” Men om de endast gör detta klart för sig, befinner de sig redan i Tathagatas nirvana,

ty i den Heliga Visdomen är alla ting i nirvana alltifrån begynnelsen.”.

Denna visshet, Mahamati, är varken matematisk eller en logisk sådan; det är inte själsintelligensen som skall få visshet utan hjärtat.”, s224m.

   Sanning och kärlek.

   Begynnelselös Evig Puls. Evig extas. Evig vila. Evig ro. Evig frid. Buddha och Jesus säger i princip alldeles samma sak, men i helt skilda kulturer.

   5. Den vilseledande uppfattningen av fenomenvärlden, s216ö; s217mn:

” Alla har ni godtagit denna förvillande föreställning om fenomen såsom varande er egen själs sanna väsen. Och så snart ni godtog den som er verkliga själ, då är det föga under att ni blev förvirrade och antog den vara lokaliserad i er fysiska kropp samt att hela den yttre världen, berg, floder, de stora tomma vidderna, hela universum, befann sig utanför kroppen. Det är föga under att ni då inte kunde klargöra för er att allt detta, som ni har uppfattat så fel, har sin enda existens inom er egen underbara, upplysande själ av sant vara.”.

Jättefint. Se även Buddha särskilt om kvinnokroppen, den vi alla  formas i: WaoWaoWao ..

 

 

Synens själva varseblivande[‡] finns inte inuti kroppen — vi borde kunna se kroppen inifrån då.

Synens varseblivande finns heller inte utanför kroppen — snabbspolning framåt med familjen som ser ner på den döda släktingen: Inte där heller. Var finns den då? What’sUp?

Synens varseblivande finns på ett ställe (förståndsvärlden, differentialbegreppets bevisbarhet — som inte ingår i på grund av intern bannlysning den moderna akademins lärosystem) som inte finns på någon plats, inte i någon rymd, och som dessutom tydligen också omfattar, innefattar, inbegriper, uppfattandet av form- och fenomenvärldens variationer, händelser, skeenden: det som omfattar fysiken och som modern akademi, i sin oförmåga och tillräckliga dumdristighet tydligen tvingades uppfinna ett tokbegrepp för, benämnt Inertialsystem: Jämför relaterad fysik och matematik: fysikens lagar gäller inte i några system utan för system: det finns inga ”inertialsystem”; Fysikens lagar styrs och bestäms, förklaras, härleds och relateras detaljerat av och genom (tillståndets fysik) momentan JÄMVIKT. Inte ”system”.

Jämför (aforistiskt) GT-bibeln 1917, 1 Mos. 1:26, ”Och Gud sade: »Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika; ..»”; Se även i DaVinciVitatet;

 

 

Buddhas Jämförande undervisning i förstånd och fenomen: Svaret 

FÖRSTÅND OCH FENOMEN I BUDDHAS UNDERVISNING

Buddha (BTSs204n) använder sin hand, knuten och öppen, för att exemplifiera (särskiljandet av fenomen/växling och stillhet/förstånd i undervisningen angående

”klarheten och renheten i er egen essentiella natur”):

— Växling, variation och förändring tillhör form- och fenomenvärlden, medan förståndsvärlden inte gör någon åtskillnad: handen är fortfarande samma hand oberoende av fingrarnas läge:

 

s212ö:

”Kan du inte se väsensskillnaden, Ananda, mellan det som rör sig och växlar och det som är rörelselöst och oföränderligt? Det är kropp som rör sig och växlar, icke själ. Varför betraktar du så envist rörelsen såsom tillhörande både kropp och själ? Varför låter du dina tankar stiga och falla så att kroppen regerar själen i stället för själen kroppen? Varför låter du dina sinnen bedra dig med hänsyn till själens sanna, oföränderliga väsen ..”.

 

   Synens varseblivande finns (alltså) inte — icke, nada, no, inte, ej — i fenomenvärlden:

— Synens varseblivande måste alltså »tillhöra domäner i en FÖRSTÅNDSVÄRLD», som tydligen INTE alls finns i fenomenvärlden, inte i fysiken, inte bland tingen, inte bland formerna och föremålen (Jämför den moderna akademins uppfinning av begreppet INERTIALSYSTEM: I relaterad fysik finns ingenting sådant: fysikens lagar gäller inte I några system utan FÖR system: fysiken relaterar till jämvikt, inte till system, Fysikens andra princip;

   Fenomenvärlden — formvärlden, fysiken — omfattas (alltså) av »sätet» för synens varseblivande:

— Balans och Jämvikt: Jämför (små)fåglarnas enorma flygkonster: integrerat avancerat jämviktsförnimmande.

   »sätet» för synens varseblivande — tydligen som det får förstås rudimentärt MEDVETANDET, förnuftets och förståndets och varseblivandets fundament — är ALLTSÅ så bevisbart matematiskt ETT ABSTRAKT BEGREPP FÖR FORM- OCH FENOMENVÄRLDEN — men det kan illusteras utomordentligt.

 

Se Differentialbegreppet

Antalsform, godtyckl.   Δx = x/[n→∞];              [n→∞]·x/[n→∞] = x;    uppräknelighet, (antalsobegränsad) antalsform, mellanliggande diskontinuitet

Kontinuitetsform          dx = x/∞;                       ∞ · x/∞ = x =dx;         enhetsbegrepp, enhet utan delar, kontinuitet

——————————————————————————

∞, den mängdoberoende ¦ n→∞, ”n [ett heltal] växer obegränsat”

 

 

Begreppen differens och differential i relaterad fysik och matematik — ingår inte i den moderna akademins lärosystem. Det gör inte heller elektriska laddningens härledning eller atomkärnans härledning: Planckringen h = mcr = Neutronen = 6,62559 t34 JS.

 

 

   Läkarfolket (i västerlandet) har ingen sådan skolning — men vill väldig gärna framstå som Allvetare i Alla Möjliga Typer av Sammankomster, A-student, Väldigt Förnäm Typ. Högt utbildad. Jättefint.

   Svensk Statsförvaltning. Förnuftigt och förståndigt folk. Jajamensan. Lång Galaktisk Erfarenhet. Absolut.

— Som redan ovan citerat: man STRYKER SKILLNADEN mellan de bägge, och behandlar dem godtyckligt, enligt de moderna akademins interna nobelfestande A-lagets överenskommelser som sedan meddelas B-folket:

 

” Vad som är sant eller falskt avgörs genom förnuftiga och erfarna

människors samstämmiga bedömning ..”,

MEDVETANDETS SOCIOLOGI W&W,

En introduktion till symbolisk interaktionism, Berg et al., 1975 s21.

— Jämför människorätten (K1, LP):

— Beslut utom människorättens erkännande är utövande förtryck:

BESLUT HAR INGEN MYNDIGHET ÖVER MÄNNISKORÄTT — K1.

Citatutdraget ovan SOCIOLOGISKA SAMHÄLLSPSYKOLOGIN

tillhör FASCISMEN. INTE människorätten. Solklart. Kritisera gärna. Säg.

— Glöm inte av att rösta på Kina i nästa EU-val. Demokrati är jätteviktigt.

 

Enda rationella FÖRKLARINGEN varför akademifolket uttrycker sig så, som i citatet, kan bara vara uteslutande en enda: INTE på grund av någon speciellt prominent utvecklad INTELLIGENS — ehuru en sådan helt säkert finns inneboende. Utan av DÅRSKAP: okunnighet: drift. Enda återstående alternativet eftersom tankeflödet inte går att stänga av: tokmeningar. Gör man också anspråk på att iscensätta detaljerna, talar vi om reguljär fascism: förtryck.

 

   Beslut — tankemässiga uppfinningar, utan varje erinran eller igenkännande av människovärdigheten: fascism — regerar 1800+ bevisligt i varje detalj modern akademi. Inte förnuft. Inte förstånd: DRIFT.

   Enkel uttryckt: Förståndsvärlden är alltså bevisligt matematiskt helt abstrakt för fenomenvärlden (”erfarna människors samstämmiga bedömning”) — ehuru tydligen helt frånvarande, utan omnämnande och igenkännande, i den moderna akademins lärostolar.

   Förståndsvärlden (»fattningsrymden») är abstrakt för fenomenvärlden (formvärlden: statsförvaltningens idéer om tillvaro, verklighet och existens):

   Form (ting) kan inte definiera, förklara, beskriva eller relatera förstånd, fattning, intelligens, kunskap, insikt.

   Formerna är förgängliga, förståndet är tidlöst (typ Pythagoras Sats), oförstörbart: evigt, oskapat.

 

— Genom att förståndsvärlden (så, tydligen) enbart kan fattas genom vårt upplevande via ett (atomärt sammansatt, kemiskt) fenomenfokus, vår fysiska sinnliga kropp — fenomenvärlden, fysikvärlden — förvillas (»den oupplysta själens person»: alltså helt enkelt svenskt vardagligt Du och Jag) vi mer av regel än undantag att identifiera oss själva och våra förnimmelseattribut med just fenomenvärldens konkret sinnliga intryck: »vi missar pårampen»: Vi missar grunden med fattning och förstånd (vilans, stillhetens, harmonins, kärlekens och sanningens väg), och förfaller till att göra tokiga saker.

   Jämför:

— Vad skulle det finnas för något annat än formvärlden?

MENINGENS FORMULERING. Förnimmandets och varseblivandets inneboende natur.

— Frågan är [alltså, bevisbart] korkad — men typisk för den som inte är överdrivet intresserad av Svaren.

 

Se även eminensernas särskilda antagna överenskomna intellektuella förmågor i DEDEKINDS LÅDA — den moderna akademins verkligt djuplodat avancerade antagna uppfinning angående kontinuitetens natur.

 

SaLaMa: BevisetIntrångsskyddslagen

 

Sanna LäkarMeningar — sådana som strävar att söka och formulera begripliga naturvetenskapligt förankrade, inte beslutsbaserade meningsformer om förstånd, förnuft och fenomen, hälsogrunderna — kan bara finnas till inom människorättens igenkännande, erkännande och iakttagande. All annan LäkarMening är utövande förtryck EFTERSOM ...

 

EFTERSOM erkännandet (eg. igenkännandet, eng., recognition)

av den inneboende värdigheten (eng., dignity) och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

K1 UDHR10Dec1948

 

Jämför fascismens modell:

” Vad som är sant eller falskt avgörs genom förnuftiga och erfarna

människors samstämmiga bedömning ..”,

MEDVETANDETS SOCIOLOGI W&W,

En introduktion till symbolisk interaktionism, Berg et al., 1975 s21.

— Jämför människorätten (K1, LP):

Förståndsresonemang — åberopande av förstånd och förnuft, grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen” — finns inte, existerar inte, utom människovärdighetens igenkännande och erkännande EFTERSOM .. Sveriges Domstolar. Europa.

— Beslut utom människorättens erkännande är utövande förtryck:

BESLUT HAR INGEN MYNDIGHET ÖVER MÄNNISKORÄTT — K1.

Citatutdraget ovan SOCIOLOGISKA SAMHÄLLSPSYKOLOGIN

tillhör FASCISMEN. INTE människorätten.

DEN MODERNA AKADEMIN ÄR HELLER INTE ÖVERDRIVET VÄLKÄND i Universum FÖR ATT FÖRA KAMPANJER I ERINRAN AV K8 UDHR10Dec1948: ”varje individ och varje organ ..”

LAGEN:

LAGENGravitation Elektricitet; Människorätt :

Sanning och kärlek. Harmonilära. Naturhälsa (»KvinnoHjärtat» [erotiken: beundran, hänfördhet, total avsaknad av egensinne, våld och tvång]). Fridsgrunden. Vilan. Extasen.

 

— SÄG GÄRNA EMOT, KRITISERA, OCH FÖRSÖK tokdjupt HITTA SAKFEL I DEN HÄR FORMEN:

   Sakfel får inte förekomma här:

— Människor och samhällen som INTE utvecklar människorätt, utvecklar spontant tvunget ofrånkomligt obönhörligt icke-människorätt: Tankeflödet går inte att stänga av; Är det inte inställt med sökarljuset på kärlek och harmoni finns bara ett alternativ kvar: dårskap. Noll koll. SystemKRASCH. RestartComputer. Försök igen. Alla som jävlas åker ut.

— Så enkelt?

— Så enkelt.

 

— Människor, samhällen, verksamheter, inrättningar som INTE utvecklar sanning och kärlek (människorätt, människovärdighetens igenkännande och erkännande)

är Människor, samhällen, verksamheter, inrättningar som utvecklar ICKE-sanning och ICKE-kärlek, ICKE-människorätt: vanvett. Pick one. Okunnighetens lagbundna inneboende princip.

 

Förstånds- och förnuftsresonemang utom människorätten, människovärdighetens erkännande och igenkännande, existerar inte[‡GMRf1].

 

 

FÖRNIMMANDETS MEDVETANDENATUR i relaterad fysik och matematik

noll representation i modern akademi

Analogt med BUDDHAS CENTRALUNDERVISNING I SURANGAMA SUTRAN

Buddhas utsagor exemplifieras/testas här för analogi med relaterad fysik och matematik för särskild prövning i

 

 

Cog1 ¦ Cog2 ¦ Cog3 ¦ Cog4 ¦ Cog5 ¦ Cog6 ¦ Cog7 ¦ alla måste överensstämma

OM sak- eller syntaxfel mellan Buddhas utsagor och relaterad fysik och matematik förekommer gäller INTE någon överensstämmelse ALLS: alla detaljer måste överensstämma utan inre fel, luckor eller motsägelser, annars talar vi om två skilda synsätt; kompromisser tillåts inte mellan visdom och dårskap.

 

 

Differentialbegreppet, dess allmänt bekräftade gestaltning:

I RELATERAD FYSIK OCH MATEMATIK (TNED) är differentialbegreppet (x/∞=dx) genom DEN MÄNGDOBEROENDE (∞)

— finns inte i modern akademi men Leonhard Euler (1707-1783) synes ha förstått begreppets innebörd

(och Mauritz Escher gjorde det definitivt intuitivt artistiskt — med verifierande äldre citat ca år 1500 från Leonardo da Vinci, se daVinci-citatet, samt en del GT-bibliska urkunder + LiljeCitatet ..)

— avgörande för begreppen FÖRSTÅNDSVÄRLD (differentialen, formen för noll) och FENOMENVÄRLD (differensen, Δx=x/[n→∞]≠dx).

   Vi ska syna dessa avgörande begrepp närmare i sömmarna eftersom också Buddha i sin lära och lärjungarnas undervisning ofta använder begreppet eller termen ”fenomenvärld” i förening med tal om ”er egen själs sanna och upplysande natur” — här närmast vårt eget analoga ”förståndsvärlden”: det som som gör verkstad av snacket: vårt aktuella konkreta BEVISBARA OCH BESKRIVBARA begripande av alla krumelurer och mönster, sammanhang och ordningar — och oordningar, med allt tok också. Det är viktigt.

 

Den aktuella genomgången med parallella jämförelser via Buddhas utsagor ges från avsnittet (längre upp här)

FENOMENVÄRLD OCH FÖRSTÅNDSVÄRLD i de ovan angivna Cog1-7 länkarna.

 

Nedan (UHvedaBuddha) följer en eftersummerande genomgång av alla detaljer i Universums Historia till motsvarande jämförelse med den motsvarande rent GammalVediska¦Buddhistiska (Dharma¦Sanningsenliga) helhetsbilden också för vidare prövning — här med den fullt utvecklade matematiken och fysiken fullständigt — totalt, eller så inte alls — genomlyst. Alla övergripande detaljer och ämnesområden ska i varje fall föreställa vara representerade i den genomgången: sakfel får inte förekomma här. Ev. osakligt eller ens tveksamt påstådda kopplingar till Buddhas lära och undervisning får under inga som helst omständigheter förekomma här. Det är en del av testet.

 

EFTERSOM också den här framställningen kopplar till, eller i varje fall är tänkt att koppla till NATURHARMONIN och hälsoaspekterna i allra största synnerhet, blir det naturligt att ”ställa läkarfolket mot väggen” med typfrågan — då dessa A-betygare som mänsklighetens allra mest duktiga, intelligenta, skickade och kunniga ”i allt möjligt” så gärna vill stoltsera med Pennan i olika utlåtanden och omdömen som ingen vanlig trottoarbefolkning har något att säga till om:

 

 

— Varför har de särskilt ytterst enkla hälsoexemplen — naturharmonierna — i Bevis1-5 ingen ingång i läkarfolkets allmänna idé I SJÄLVA SAMHÄLLSKROPPEN om allmän hälsa och sjukdomarnas orsaker: Onaturlig livsföring, påtvingad eller självförvållad, SKAPAR kemisk fysiologisk OBALANS som i värsta fall leder till DÖDEN?

— Därför att läkarfolket (i västerlandets historia 1800+) inte har, aldrig har haft, sådana bevekelsegrunder. Jämför PerMEMO.

 

 

Pågående Naturmord åstadkommer biofel AV RENT SOCIO-MENTALA orsaker — (om den rent biokemiska faktorn som katalysator, förgiftning, är utesluten): psykisk och mental social stress.

 

Jämför CANCERFALLET särskilt (Bevis 2).

— Vi VET med referens till om så enbart ett enda fall att CANCER — en smärtsamt dödlig sjukdom som bryter ner kroppen helt och hållet — HAR koppling till en personlig livsföring (självförvållad eller påtvingad) inkluderat attityd och kostvanor: ensidigt köttätande — uppfödning av slaktboskap. Men den aspekten hör vi aldrig talas om. Den lyfts ALDRIG fram i etablerade läkarkretsar.

   Jämför Hippo'krates antika ursprung (”läkekonstens fader”):

— All sjukdom grundas på en onaturlig livsföring (påtvingad eller självförvållad).

— Det är som Millers Experiment (aminosyror [DNA-strukturernas proteinbaser] ur primitiva Jordämnen):

— Det biologiska livets uppkomst kan förstås baseras på en SPONTANT INNEBOENDE KEMISK HARMONISK ORDNING: HONC-ämnena (VäteSyreKväveKol); aminosyror; proteiner, DNA. Liv. MED Naturligt inneboende försvar. Alla arter. Den som jävlas åker ut.

 

SÅ:

 

Varför undanhålls FORSKNING på de individuella livsmönstrens ROLL i alla andra/(också)övriga (biokemiskt fysiologiskt degenerativa) sjukdomsfall?

— Därför att läkarkåren inte har sådana bevekelsegrunder.

 

— Hej.

— Hej.

— Får vi fråga om dina kostvanor?

— Nej.

 

Läkarfolket tycks (istället) resonera så:

— Vi skiter fullkomligt i dina levnadsvanor. Vi ser bara till din kropps fysiologiska kemiska processer, och eftersträvar medicinska lösningar som tillåter dig att fortsätta leva precis som du vill UTAN besvär.

— Gilla oss på Facebook.

— ATT naturen skulle vara grundad på ”harmoni” är, anser vi, rent nys.

— Här är det vi som bestämmer över biokemin.

— Och hör sen.

 

 

ALZHEIMERS HJÄRNTORK skulle i så fall enbart kunna klassificeras som MEDICINSKA BEVIS för att människan INTE riktigt, riktigt TRIVS i samhället: reducerad livsgnista. Lågan falnar. Människan befinner sig i otröstlig paralyserad SORG, leda, vantrivsel — förtryckt och betryckt av ett kärlekslöst samhälle som står och pissar på människorätten och dess natur, och föraktar vettet.

 

 

UHvedaBuddha: Inledning—DiffRefGENOMBROTTEN I TNED

Universums Historia i kort sammandrag till jämförelse med den GammalVediska¦Buddhistiska kosmologiska helhetsbilden

De mest prominenta Genombrotten i relaterad fysik — TNED — experimentalfysikens bekräftelser:

•1  ATOMÄRA, INTE NUKLEÄRA MASSDEFEKTERNA, KVITTERAR EXPERIMENTELLT UPPMÄTTA ATOMVIKTER modern akademi utklassad;

•2  KÄRNFYSIKEN FÖRDJUPAS SÅ PÅ TNED MED FUSIONSGRÄNSMASSAN Jordens 5 ekvationer med Solens 3 ekvationer;

— Stjärnfysiken inleds med härledningarna till Solens effekt, omfång och period.

•3   JORDMASSAN K-cellens expansion PÅ NEUTRONTÄTHETEN Plancks konstant h=mc UPPDAGAR CHEOPSPYRAMIDEN VIA Petries mätningar 1883;

•4   GAMMASTRÅLNING OCH POSITRONBILDNING EXPERIMENTELLT STADFÄST I SAMBAND MED ATMOSFÄRISKA URLADDNINGAR;

•5   FOTOMETRISKA EFFEKTEN FÖR SOLEN KVITTERAS I KLOCKREN FULLTRÄFF MOT IAU:s UPPMÄTTA STANDARDVÄRDE.

— Se aktuella avsnitten till länkarna ovan från GENOMBROTTEN I TNED.

   Nedan följer först en inledande genomgång.

 

 

RELATERAD FYSIK OCH MATEMATIK:  Skillnaden mellan fenomenvärld och förståndsvärld

(som »manifestationer av en och samma eviga oförstörbara väsensgrund», glöm inte av det) illustreras tydligast inom relaterad matematik och fysik som

 

differens och differential

 

Teckenrepresentationen @Internet räcker inte till för att beskriva förståndsgrunderna:

— En IKON för

Differentialbegreppets NOLLFORM som ”övergår i fenomenvärldens nollbegrepp” med övergången från begreppet om positionspunkter=differentialer (förståndsvärldens begrepp) till värdemängder=differenser (fenomenvärldens begrepp)

har ingen sådan motsvarande IKON eller teckenform i den moderna akademins lärosystem:

— Begreppet står helt orepresenterat (för att inte säga direkt bannlyst).

— Den tydliga dubbelpilen som finns i Det Enhetliga — inte Unicode — teckensnittet Symbol —  — som närmast skulle kunna användas för ett mera egentligt önskvärt   , verkar inte alls finnas med i teckensnittsregistret för UniCode i Windows. Väldigt väl utvecklad fattningsverksamhet i Modern Akademi. Jättefint.

Närmast: Alt29 = ↔ ¦ inget annat. Internet är urkass på matematik:

— Matematiken är grunden för hela verksamheten: sämst representerat. STOR möda borde ha lagts ner på att låta enskilda människor KUNNA skriva ut naturvetenskap ENKELT. Istället är DET förknippat med OERHÖRDA plågor. Som ovan: finns inte.

Lägg till det att inte alla webbläsaren kan läsa de klassiska naturvetenskapliga  Grekiska Bokstäverna i DET enda enhetliga teckensnitt som ämnet var avsett: klara, tydliga grafikbilder.

— UniCode har ett Symbol för Varje Teckensnitt — som dessutom som ovan INTE matchar Enhetliga SymbolTeckenSnittet typ:  finns inte.

Ordbehandlingsprogrammet Microsoft WORD visar det tecknet i Symbol direkt för tecknet Û (U-flex, Alt+0219) med Ctrl+Q som då automatiskt omvandlas till ett  — men som t.ex Firefox inte kan läsa annat än som just ett Û.

— Jättefint. Hurra. Noll naturvetenskapligt intresse.

— Alla UH-dokuments första runt 60 htm-dokument skrevs i Microsofts WORD2000 med den aningslösa goda tron ATT webbläsarna KAN — och VILL.

— I takt med ATT Microsoft började DIMMA UT TEXTEN genom att DIKTERA ClearType-läge

det är ett datorinbrott från Microsoft som kör över datorägarens egen rätt att bestämma bildskärmens inställning

för datorn i alla lägen, och viss text därigenom blev suddig, söktes andra webbläsare: Firefox. Klart och tydligt. MEN kunde inte läsa Matematiken och Fysiken. Därifrån skrevs alla nya dokument i Unicode.

   Senare upphörde Firefox att läsa åäö-länkar, också. Och därmed ajö för den webbläsaren definitivt.

   Resultatbild: Webbläsarnas inbördes ovilja (A19, UDHR10Dec10948: rätt till frihet i mening och uttryck utan intrång) att inrätta sig i det naturvetenskapliga människorättsliga ledet skapar konfusioner, missförstånd och förstör enhetligheten: »AFFÄRSinternetKONSORTIET är ett fascistimperium», ingen människorättslig instans: En Anarki.

   Modern Akademisk Intelligens — företagens eminent utbildade maskinproffs — i sitt Esse. Man undrar (2019): Har Internet utvecklats av ANNAT än Hackers, mot särskild betalning? Det liknar idag (Jul2019) inget annat än ett fundamental rövarhål — från början (2000) rena berusningen. Nu 2019, alltmer tydligt, ett rent bedrövligt UltraKaos med NOLL privatliv. Varje tangent. Microsoft Compatibility Telemetry. 100% Processorupptagenhet. Datorn är beslagtagen. Kapad. Friheten är borta, ockuperad: ett minne blott.

 

 

Sammanhangen i, med och för dessa termer och begrepp och deras betydelse kan syntetiseras som följer, om ej redan bekant:

 

Zenons Teorem; Kontinuitetens — fattningens och förståndets — natur:

Fysikaliskt skeende kan endast förstås genom stillbilder TILLSTÅND xyz vid bestämda tidpunkter t

 

ALL FÖRESTÄLLNING utgår från den absoluta vilans princip, den absoluta visshetens princip, SANNINGSPRINCIPEN, den absoluta likformighetens princip, eller allmänt tillståndets princip. Det är liktydigt med det oförstörbara intervallets eller den oförstörbara enhetens princip: tillståndets princip;

— Men Fysiken innehåller inga tillstånd (absolut positionsbestämning under nolltid). Men den beskrivs och fattas tvunget genom sådana (avstånden mellan kropparna oberoende av tiden: nuet, dT0: tidsdifferentialen övergår i noll medan tidsdifferensen ΔT→0 inte kan elimineras, men väl närmas obegränsat mot noll). Därav principerna.

 

åtskilda av mellanliggande tidsintervall: bio.

— Den sammanhängande kontinuiteten för dessa stillbilder kan inom fundamentallogiken endast ges via begreppen inom den för formlogiken abstrakta nollformsalgebran differentialbegreppet

 

där skillnaden mellan

fenomenvärld (differens: tillstånd, intervall, uppräkneligheterna) och

förståndsvärld (differentialbegreppet: ändringarna mellan skilda fasta tillstånd),

 

enhet utan delar — det moderna akademiska intellektets omöjliga insikt och inblick på grund av dess låsning vid tingen, formerna, föremålen och fenomenvärlden generellt [Einsteins speciella och allmänna relativitetsteori, se utförligt från vic-felet])

 

är exakt lika skarp som skillnaden mellan punkt (differential) och intervall (differens).

 

Buddha (s206m) sammanfattar för sin del:

” Ananda och alla mina lärjungar! Jag har alltid lärt er att alla fenomen och deras produkter helt enkelt är manifestationer av själen. Alla orsaker och följder, från de stora universa till det fina stoft som endast kan ses i solskenet, kommer till synlig existens endast med den urskiljande själens hjälp.”.

Cognition:

Förståndsvärlden i det övergripande sammanhanget enligt relaterad fysik och matematik;

Kontinuitet kan inte definieras genom uppräkneligheter — inte alls genom fenomenvärldens ting;

 

— Fenomenvärlden kan vi bara uppfatta, beskriva och förstå genom TILLSTÅND:

bestämda fixa och fasta positionsbilder xyz vid bestämda tidpunkter t (Zenons Teorem) likt de enskilda bildrutorna i en film.

   Jämför modern akademis motsvarande överenskomna detaljer i DEDEKINDS LÅDA.

 

Tillståndens kontinuerligt sammanbindande obrutna förståndssammanhang (begreppet VARIATION), sammanhang, händelse, kräver närvaron av något som tillstånden själva inte kan uppvisa:

— en sammanbindande förstånds- och fattningsaspekt:

— Eftersom en tillståndsbild själv under sin  idealt bestämda tidpunkt (t) tydligen INTE kan meddela något sådant — det finns ett intervall (ATOMTRIANGELN), om än aldrig så litet, emellan två skilda tillstånd, två bilder, som  måste överbryggas (Zenons Teorem) — måste något annat ombesörja sammanhangsbildningen.

   Den enda aspekt som, tydligen, har en sådan egenhet är: TIDLÖSHET: frånvaro av intervall, frånvaro av mellanrum: frånvaro av differenser: ENHET UTAN DELAR. En »övergripande förstånds- och fattningsrymd» — som dessutom måste förstås HA fenomenvärldens tillstånd INNEBOENDE I SIG. Annars går det inte:

— Förståndsvärlden omspänner och innefattar förklarar  fenomenvärlden.

— Så framträder automatiskt i härledningen begreppet DIFFERENTIAL från en MÄNGDOBEROENDE övergripande matematisk/logisk enhet () med vars hjälp problemet får sin (galanta) lösning — men INTE i modern akademi.

   LEONHARD EULER (1707-1783) synes vara den enda person i vår tids vetenskapshistoria som (källverken här är bristfälliga och bara delvis kända) har vidrört just den mängdoberoende (här i EULERS EKVIVALENTER). Men den senare moderna akademins vidare uppfinningar har inte tagit fasta på just de Eulerska detaljerna. Se särskilt i FÖRSTA SYSTEMINTEGRALEN (Cog5) där den moderna akademins detaljerade brister framträder närmare i ämnet: Funktionens blotta form finns inte ens med i modern akademi på grund av uteslutningar.

 

Slutmeningen i hela komplexet ändar alltså på »en ren Buddhistisk aspekt»:

— Fenomenvärldens växlingar och variationer med distinkta tillstånd OMFATTAS FÖRSTÅNDS OCH FATTNINGSMÄSSIGT av en TIDLÖS, oskapad väsensaspekt — »överförståndet» — som självt aldrig deltar i växlingarna och variationerna och tillstånden, men likväl »ÄR» dessa genom att agera »FILMDUK» som tillståndens enskilda bildrutor spelas upp på »I FÖRSTÅNDSVÄSENDETS TIDLÖSA FILMATISKA MASKINERI».

 

Med Buddhas ord som ovan (s226ö):

 

”ty i den Heliga Visdomen är alla ting i nirvana alltifrån begynnelsen”.

 

Buddhas mening (s206m) återigen till upprepad understruken erinran:

” Ananda och alla mina lärjungar! Jag har alltid lärt er att alla fenomen och deras produkter helt enkelt är manifestationer av själen. Alla orsaker och följder, från de stora universa till det fina stoft som endast kan ses i solskenet, kommer till synlig existens endast med den urskiljande själens hjälp.”.

 

Differenser (positioner xyz) och differentialer (xyz-värdemängderna) beskriver så per exakt jämförande konkret fysikalisk observation, eller kan så förstås beskriva, hela komplexets matematik och fysik i utomordentlig klarhet och bevisbarhet.

— Med tid, studium och egna praktiska exempel blir dessa de enda man behöver för att kunna förstå och formulera naturprocesserna matematiskt-fysikaliskt — i princip vad som helst.

 

ENHETEN UTAN DELAR beskrivs här särskilt i

INTEGRALBEVISET: beviset för att en integral är enhet utan delar — en meningssats som modern akademi inte kan nå (ATOMTRIANGELN) på grund av egna uppställda uppfunna integralkriterium (summeringar) som ska passa ihop med den övriga delen av den moderna akademins lärostol 1800+.

 

Helhetsbilden:

Helhetsbilden — Kosmologin

Förståndsvärldens främsta kvalitet

 

— finns inte i fenomenvärlden, inte i kroppen, inte utanför —

 

blir i andra ekvivalenta ordalag SÅ, följaktligen — i termer utan tingens obeständiga natur:

 

oskapad, tidlös, vilande.

 

Som en princip  för stillhet och vila, och som tvunget omfattar alla fysikens, fenomenvärldens alla variationer och ger dem deras meningsfulla verklighetsgrund.

 

— Vi själva som FÖRNIMMANDE timliga fysiska fenomenexistenser (djur, människor, föremål) finns — då tydligen, som det får förstås — till i, ingår integrerat oskiljaktigt med, »den övergripande förståndsVäsensSjälen» som levande fysiska kroppsvarelser.

 

— HUR då — naturfilosofins garanterat fundamentala fråga — ?

— TYDLIGEN

i kraft av en oskapad, evig ändlös återkommande rytmik (Också Buddhas [hela Hinduismens] centrala lära [Veda, Upanishaderna]),

 

som oåterkalleligen obönhörligt bara kan förklaras av en 100% exakt härledbar matematisk-fysikalisk felfri energibaserad tendensiöst noggrann fysikbeskrivning utan minsta innehåll av fel, oklarheter, luckor, frågetecken eller andra ofullständiga attribut — eller så inte alls: »Love me, or leave me».

 

— Den rent kosmiska universella rytmiken, hur den fungerar rent fysiskt tekniskt i perfekt harmoni med ENERGILAGEN, är — eller SKA i varje fall vara det — i Universums Historia formulerad som ALLMÄNNA TILLSTÅNDSLAGEN (den har också en energigravitell eivivalent, se bildlänken nedan):

 

 

 

Komplexet visas hålla streck rent gravitellt energitekniskt OM, och endast då, En central kosmisk cell, en K-cell, bringas att pulsera periodiskt genom expansion och kontraktion där massenergin som bränts av för varje period under kontraktionsfasen fylls på av en omgivande kosmisk (Planckringen, impulsmomentet h=mcr=neutronen) neutron-c0-kropp i exakt proportion till energin som bildade ljus och värme.

 

Jämför modern akademi: I sin kosmologiska grundteori har man antagit, av här ej närmare känd anledning, att den totala kosmiska fysiken grundas på en ändlig kvantitet massa (universum, därutöver intet).

   Om vi jämför våra naturliga (»barnsliga») intryck ser vi strax att

1. var vi än tittar och ser, finns ALLTID mera massa bakom och:

2. Ljus och värme förbrukar massa (E=mc²): Enda rimliga förklaringen till att vi finns till NU i kollen på det förflutnas ändlösa eoner blir: obegränsad masstillgång på sätt som det är kosmologins huvudfråga att klargöra.

   Den naturliga första prövningen skulle i så fall vara att undersöka fysiken på en sådan matematik: obegränsad massa.

   Modern akademi gjorde aldrig det. Det har istället blivit uppgiften i Universums Historia. Och som vi har sett ges en helt galant 100% energirelaterad härledning som sammanknyter alla övergripande aspekter utan frågetecken.

   Beträffande aspekten med ”det oskapade, eviga” i det sammanhanget, se utförligt i bevis från differentialbegreppet i relaterad fysik och matematik.

   Så framträder den aktivt pulserande K-cellen, vårt universum, med sin begränsade massa T för 10^+ ca 4,14¦16¦18 T53 KG på den enda grundläggande förutsättningen att massan som existentiellt begrepp — neutronerna, Plancks konstant h=mcr=Neutronen — är oskapad, evig, utan början och utan slut och utgör massbasen, på gravitationens kredit ljusets gravitella beroende den elektromagnetiskt avstängda obegränsade c0-kroppen som omsluter K-cellen, obegränsat utåt, och som NATURLIGT TRYCKBASERAT KONTRAKTIVT förser K-cellen med ny neutronmassa för varje ny puls i den kosmiska rymdövergången från c=0 — som garanterar neutronernas bevarande utan sönderfall — till c>0. Allt i exakt härledning av ljusets gravitella beroende — från Cheops Rektangel.

   Utan den förutsättningen, den eviga oskapade obegränsade c0-kroppen med sin centralt pulserande cell med ideala perioden 2×336 miljarder år, har K-cellens värmefysik ingen som helst förankring. Se även detaljerna i Universums Kritiska Täthet och K-cellens detonation.

 

GENOM LJUSETS GRAVITELLA BEROENDE, nämligen som det visar sig, finns en AUTONOM, självstyrande och självreglerande, elektro-gravitell fysik som garanterar att K-cellen (Se särskilt utförligt i K-CELLENS INRE FYSIK) begränsas elektromagnetiskt aktivt ut till en bestämd gräns (c=0), utanför vilken ingen elektromagnetisk aktivitet finns. Den detaljen garanterar att den övergripande — förutsatt oskapade, massobegränsade c0-kroppens neutroner INTE sönderfaller till väteatomer förrän de kommer in i positiv divergens (c>0), analogt innanför K-cellen.

   Alla detaljer i K-cellens fysik har detaljgranskats och jämförts med motsvarande kända experimentella observationer (GRB-objekten) och befunnits VÄL kunna förklara, och hänga med, i de aktuella observationernas möjliga här RELATERBARA förklaringar. Se särskilt här från K-CELLENS INRE FYSIK med MÖRKA MATERIENS URSPRUNG — ren rudimentär RELATERAD matematisk fysik.

   GRUNDÄMNENAS PERIODISKA SYSTEM beskrivs särskilt med en separat härledning från Keplers Ytmoment — resonansernas (en del av rytmikens [resonansernas] inneboende) kvadratur. Men den härledningen ingår heller inte i modern akademi.

   GRUNDÄMNESBILDNINGEN genom himlakroppsbildningarna i K-cellens expansion beskrivs utförligt i Jordens 5 Ekvationer, med klassificeringen av alla himlakroppar och deras egenskaper med särskilda avsnitt som beskriver detaljerna i STJÄRNFYSIKEN med Solens 3 Ekvationer. Alla den moderna akademins avgörande aspekter i alla ämnesområden finns genomgångna med referenser, exempel och jämförelser, självklart.

  Särskilt för Jordens del — det biologiska livets uppkomst och utveckling, dess rent ämnesfysikaliska förutsättningar (Hur i h-e vi kom hit) — finns ett särskilt avsnitt i DIAKVADRATEN MED SYREFRÅGAN som behandlar den känsliga frågans modernt akademiska aspekter. Också ett avgörande TEST på den relaterade fysikens förklaringskraft är avsnittet om MÅNENS RECESSION. För Solfysikens del, ett test på dess riktighet, finns SLUTTESTET, Solens fotometriska effekt testas genom K-cellens värmefysik kontra nyligen experimentellt noggrant uppmätta värden.

 

Statiska och dynamiska tyngdcirklarnas matematik[‡] med Gyrofysiken[‡] och den uppdagade Gyrolagen[‡] klarlägger avgörande detaljer inom vårt eget Solsystem och dess plandetdetaljer tillsammans med hela vårt Vintergatssystems möjliga innehåll av liknande solsystem med samma förutsättningar, allt baserat på enkla baklängesräkningar från nu kända allmänna impulsmoment: planeternas banparametrar[‡].

 

   SOLSYSTEMETS UPPKOMST[‡] ur en materiellt avdelad moderkropp i K-cellens expansionshistoria[‡] genomgås utförligt i SOLSYSTEMEN I VINTERGATAN[‡]:

vi räknar enbart på planeternas nu kända Keplermoment[‡] och impulsmoment[‡] baklänges för att se efter om förklaringar finns som harmonierar med helhetsbilden (TNED-kosmologin).

 

Ovan nämnda artiklar är bara huvuddelen av genomgången i TNED (relaterad fysik och matematik). Avsnitten innehåller, eller ska innehålla, detaljerade länkar till alla avgörande beskrivande, förklarande och härledande särskilda avsnitt.

   MILLERS EXPERIMENT — aminosyror från primitiva ämnen i Jordens urhistoria — ger direkt principen för hur organiskt liv kan (förstås) utvecklas på en himlakropp (Jorden) som har alla nödvändiga förutsättningar. Se särskilt som ovan i DIAKVADRATEN MED SYREFRÅGAN.

 

Därmed — som det ser ut — skulle vi ha avhandlat hela tillvarons fundamental fråga i alla dess avgörande väsentliga detaljer: Varför vi är här, hur vi alls KAN vara här, och — med eventuellt upplysning — också VART vi är på väg, och varför. Se särskilt från Cheops Rektangel med MÄNSKLIGHETENS ENERGIPROBLEM.

   Enklare sagt:

— »Det går inte att stänga av Apparaten». (Det är damernas hela tiden ..).

 

— Hej.

— Hej.

— Ska vi ha sex nu?

— NEJ.

 

— »Vi är så (jävla) tvungna att göra det allra bästa av situationen, vilken den än är».

 

Filosofins fundamentala fråga (sanning och kärlek: människorätt MED gravitation och elektricitet) har, tydligen, ALDRIG varit västerlandets mest prominenta intresse. Snarare att försöka ROFFA ÅT SIG så mycket som möjligt, skita i resten, och ”hoppas att det ordnar sig”.  Konsekvenserna uteblir aldrig.

 

— Så, Läkarn, A-studenten i Bygden: vad, exakt, ÄR förstånd (eng. cognition)?

 

FÖRSTÅND blir i ljuset av ovanstående genomgång entydigt:

 

— förmågan att varsebli, att iaktta, hörsamma, studera, efterforska och utrannsaka

gravitation, elektricitet (ljus och värme) genom människorätt (LAGEN): förståndsgrunderna: ”frihet, rättvisa och fred”;

— Förmågan att igenkänna människovärdighet.

 

Något (anständigt livsbejakande kunskapsberikande sammanknytande) som finns FÖREGIVET människans tillkomst och OBEROENDE av fenomenvärldens — formvärldens — tillståndsändringar

(Buddhas undervisning: förnimmandets väsensgrund).

 

Inte beslut. Inte överenskommelser. Inte föreningar. Inte parlament. Inte regeringar. Inte samstämmighet. Inte majoriteter.

 

BESLUT är nödvändiga för att ORGANISERA samhället — inte BESTÄMMA ÖVER det: beslut utom människovärdighetens erkännande är förtryck EFTERSOM ..

— precis EXAKT allt det som finns nu i Sverige UTOM våld och tvång.

   Ta bort våldet och tvånget: börja SKINA: undervisning, utbildning, kompetens.

 

Inte BESTÄMMANDE grupper alls över huvud taget — enbart verkställande dito.

Enbart IAKTTAGANDE av en redan given naturligt grundad lagform. All annan åberopad mening BLIR så automatiskt utövande förtryck: icke-frihet, icke-rättvisa, icke-fred. Fascism, nazism (nationell socialism: solidaritet, lojalitet med majoritetsbeslut), satanism: Pick one.

En den värsta sortens avart av den mest djupgående intellektuellt ytliga och fattningsmässigt mest korkade kemireaktion som någonsin sett ett par blåbärssandaler.

 

Läkarfolket i vår tid 1800+ utövar/medverkar i Fascism.

FASCISM: GENERELLT allt utövande, åberopande och hävdande utom människovärdighetens igenkännande och erkännande.

— Det är ingen anklagelse. Det är ett bevisbart konstaterande. Bedrövligt. Hemskt.

 

Av drift. Inte plan. Inte någon planlagd överlagd aktion eller mål.

Enbart på bevisbart Nollvett. Nollförstånd. I princip: noll IQ. Förfärligt. Hemskt.

Absolut rätta om fel. Sakfel får inte förekomma här.

 

   EuropaMänskligheten[‡] 1800+ lever i ett fångläger som regeras av Överkommendanter.

   Skoleleverna vilseförs och vilseleds av statens detaljerat bevisbart korkade[‡TeknikFörklaringen] förstånds- och fattningsidéer.

   Alla samvarogrunder slits sönder.

   Naturen utsätts för systematiskt planlagd vandalisering som rubriceras ”BRA”.

   Staten (KINAsyndromet: bestämmande, beslut) framhåller sig själv överordnad.

 

Summering:

SUMMERING

En person vars enda kontakt med sina medmänniskor består i att uppträda som en deras sinneskontrollant, är uppenbarligen, tydligen och bevisligen en person som alldeles tydligt och klart har missat pårampen.

 

 

 

BTS:   

BUDDHA TALADE OCH SADE, Forum 1983 (Senaretryck av en tidigare upplaga, inte omnämnd i boktrycket), Till nutidssvenska av Åke Ohlmarks.

 

BTSs193: BTS

” Men om du inte vet var synens varseblivande ligger och var själens aktiviteter har sitt ursprung blir du aldrig i stånd att underkuva dina världsliga bindningar och föroreningar.”;

” Det är som en konung, vars stad härjas av rövare, söker göra slut på tjuverierna men inte kan det emedan han inte förmår lokalisera rövarnas hemliga gömställe.”, s193

 

Bara därför att vi VET var skattkammaren finns betyder INTE att att vi har rätt att betrakta rikedomarna som våra egna. GLÄDJE är en delad resurs tillägnad alla födda: ju större publik, desto roligare tillfälle (det blir svårare att låta bli att skratta om grannen redan gör det).

 

— ”underkuva dina världsliga bindningar och föroreningar”, vad betyder det?

— Först och främst BEGÄRET och EGENSINNET men jag vet redan att många passerat det stadiet.

   Konkret exempel som alla kan testa — olika kombinationer finns:

— Flicka/Pojke, Tjej/Kille, Kvinna/Man som ÄLSKAR — verkligen utan hämningar — tillsammans gör det INTE av BEGÄR eller EGENSINNE, utan av en NATURLIGT INNEBOENDE hänfördhet, dragning, attraktion, beundran, »grym naturlängtan» och begeistrad upprymdhet av/i BLOTTA MÖJLIGHETEN att uppleva något så OERHÖRT tillsammans (eller enskilt, vilketsom — eller tillsammans med flera): noll inslag av våld och tvång: »ren moderlig omsorg». Det finns inget Begär — egoism — i den livsformen.

— NÄSTAN precis som ÄKTA HUNGER precis när den börjar mättas av Äpplet eller Havren. Helt enkelt rent »gudomligt». Det är BERIKANDE, upplyftande, befriande, inspirerande, livgivande, Max Positivt för hela livsformen.

— Och vilket man märker direkt i eftertanke: helt fritt från begär och egensinne:

— noll idéer om att vilja HA och ÄGA.

— Tvärtom: upplevelse av OMFAMNANDE FRIHET — renhet, unik lyckokänsla, glädje: berusningen i att kunna DELA, uppleva och vara TILLSAMMANS i något SÅ (.. näänujä ..) tokigt underbart naturligt.

— OCH, vilket var det väsentliga: som ALLTID tycks återkomma med ständigt fördjupad/förnyad intensitet;

— Vi BEHÖVER det inte: Vi ÄR det.

   Men i vår kultur finns också många komplicerade hämningar som inte alls plingar.

   Och så finns det en speciellt korkad — ömkansvärd — samling egoptrippare som INTE ”kan hålla pitten i brallorna” utan envisas med att UTÖVA DIREKT VÅLDSINSLAG för att försöka PISKA fram njutning och tillfredsställelse som kompensation för att Det — så, garanterat — ALDRIG uppnås.

— TILL EXEMPEL HOLLYWOOD (2010+).

— Ursäkta intrånget: Det enda som händer i deras samhälles egoPort är att våldsinslagen ökar, och samvaron alltmer urartar i tarvligheter, intrång och våldtäkt. Det är människor som, ständigt, portförbjuder sig själva att komma in i Erotiken: Ingen, garanterat, kommer in dit som utövar våld, eller fantiserar om våld, eller ens associerar till våld.

Hollywood är intrinsiskt oförmöget att producera en enda Erotiskt Associerad scen utan att associera den med mord, djävulen, djup och understruken våldsbetonad skam och skuldmättad synd (The Cell, Ghost Ship, Unfaithful, End Of Days, ..). Att exponera kvinnans rent erotiska aspekter är — med här kända exceptionellt få om alls några undantag — bannlyst inom Hollywood.

— Inte på grund av förbud, utan på grund av intrinsisk fattningsmässig associativ oförmåga: Kopplar inte. OM det skulle koppla, slits hela samhällsbyggnaden sönder.

   Absolut gärna rätta om fel: sakfel får inte förekomma här.

   Naturen fungerar inte med våld.

   Har man förstått dessa i grunden enkla, naturliga, detaljer bör det heller inte vara omöjligt att förstå resten, heller:

 

BTSs213: BTS — Se även i MINNE

UPPLEVANDETS KLARHET OCH TYDLIGHET ÄNDRAS INTE

medan kroppen däremot åldras märkbart

”UR SURANGAMA SUTRA

— 4. Vissheten om själens odödlighet: kroppen är förstörbar men icke själen”,

 

Budda undervisar sina lärjungar genom den närvarande ”hans majestät konung Prasenajit” som frågar om Buddha kan klargöra för honom ”detta tillstånd av icke-död och icke-återfödelse”.

   Prasenajit berättar om sin ålderdom och skröplighet ”.. min hjärna trög och osäker ..” och Buddha får honom att berätta om första gången han såg floden Ganges som treårig pojke. Buddha ställer frågan:

”Säg mig nu: när du var tretton år, hur tycktes då Ganges när du återsåg floden? Var åsynen av den, din själs varseblivande, på något sätt olika?”,

”Kungen svarade: — Jag såg den alldeles på samma sätt som när jag var tre år gammal, och nu när jag är sextio och min syn inte är så god längre ser jag den ändå alldeles likadan.”.

   Och Buddha sammanfattar med huvudfrågan:

”Säg mig då Ers majestät, finns det ungdom och ålderdom i synvarseblivandet?” — samt konkluderar:

”Rynkorna är ett tecken på förändring och icke-rynkor ett tecken på icke-förändring. Det som förändras måste undergå lidande, det är givet, men det icke-förändrande är av naturen fritt från dödar och återfödelser”,

”Efter att ha lyssnat till denna underbara undervisning, som innebar att efter vår död dock något levde vidare för att återkomma i en ny kropp, fattade kungen och hela församlingen mod och fylldes av glädje. Det var en mycket intressant händelse.”.

 

 

 

MISIS:

Fenomen och förstånd  

 

SAMMANFATTNING AV HUVUDTERMERNA

I ENKEL TAPPNING enligt relaterad fysik och matematik

MINNE ¦ SINNE ¦ SJÄL ¦ FÖRSTÅND ¦ TÄNKANDE ¦ FATTNING ¦ ASSOCIATION ¦ MEDVETANDE ¦ VARSEBLIVANDE

 

Minne
K-cellens värmefysik med experimentella paralleller till den enkla vattenfysikens återkommande lika resonanskroppar på samma fysikaliska betingelser: urgrunden för begreppet och fenomenet MINNE.
MINNEfysikaliska, eller dito generellt sinnligt upplevda, ekon»): klang;
   »Förflutna tillstånds återkallande».
— Ett fenomen som onekligen och otvivelaktigt berör materiens olika grader av växelverkan genom gravitation och elektricitet (värme och ljus).
— Men det krävs ett sammanlänkande tidsoberoende (past-now-future) förståndsväsende (»ett förstånds- och förnuftsbetingat — rationellt — varseblivande»), en utpräglad livsbejakande, fridsamhetsbetingad harmonigrund, för att medvetandegöra intrycken. Nämligen i formen av ett tillstånd: En enda överblicksbild. Se även vidare mera utförligt från GALAXBILDNINGARNA.

Sinne                                                   [eng. mind ¦ Norstedts Stora Svensk-Engelska Uppslagsbok: sinnad (minded), sinne] ¦ [minne och association];
SINNE: Människans (och djurens, medvetandets) immateriella uppfattningsrymd — och dess tillstånd/kondition.

Själ och hjärta                                       SJÄL: Individens innerst uppfattade unika oförstörbara identitet. Se även Struktur- och INDIVIDKRITERIET.
   (DelBEVIS: smärta; smärtans upplevande påverkar INTE upplevandets klarhet och tydlighet — alla grader).
— Särskilt österlandets filosofi [VEDA-skrifterna, UPANISHADERNA, Hinduismens urkunder, Buddhismens grundaspekter] använder »olika grader av ”själ”» för att beskriva »den enskilda människans individuella själ» (atman) i »världsalltets stora omfattande översjäl» (Brahman, ”den eviga, allt uppehållande, gudomliga kraften i universum”, BKL IIsp467m) — men de olika delarna ingår —  får förstås ingå — i grunden i samma enhet;
:
” I upanisháderna (”de hemliga lärorna”), Vedas märkligaste del, förkunnas slutligen såsom ett mysterium, som ej må blottas för de oinvigda, att detta B. är identiskt med  a t m a n  eller människans innersta jag, och att den som blivit delaktig av denna insikt, därigenom är fri från världens lidande och själavandringens plåga.”,
BKL IIsp467m om Bra'hman. Det räcker alltså om man läser Bonniers Uppslagsbok .. för att nå Tjejhimlen:

 

ALLT VARAS ENHET — differentialbegreppets allmänna gestaltning

— Se liljorna på marken: de varken sår, skördar eller spinner; och likväl säger jag eder att icke ens Salomo i all sin härlighet var så klädd som en av dem.”; Matt.6:28 ¦ Luk.12:27; NATURGESTALTNINGEN.

 

Förstånd förnuft                          FÖRSTÅND: människovärdighetens inneboende igenkännande: oskapat, oförstörbart, tidlöst, evigt ..
— Sannings- och kärleksgrunderna, harmoni- och hälsogrunderna, naturvetenskaperna och samhällsbygget, den medfödda grundläggande moderliga omsorgen; LP ¦ K1 UDHR10Dec1948.
— »Förstånd är att fly det onda»; GT-Bibeln 1917 ¦ Job.28:8. Det kan nog inte sägas tydligare.

Tänkande                                TÄNKANDE: Människans vakna och drömbetingade själs- och förståndsaktivitet.

Fattning                                        FATTNING: Människans medfödda förståndsförmåga att inte bete sig som en idiot.

Association                         ASSOCIATION:
Tänkandets allmänna egenskap att fokusera, söka, notera och observera meningsfulla (eller korkade) sammanhang. Förnuftets/Förståndsväsendets flöde/innehåll av visshet, vare sig man förstår eller inte förstår något av innehållet.

Medvetande                       MEDVETANDE: I allmän mening: livsinnehåll.
Människans egen levande (minnes- och själs-) överblick över de egna kropps-, själs- och sinnesförmögenheterna och deras fenomeninnehåll i samverkan, koordination och växelverkan.

Varseblivande              VARSEBLIVANDE: SE ILLUSTRERAT The Act of Percpetion TAOP.
Verkligheten vi lever i:
— Vad vi är, vad vi finns till i, vad som omger oss, världen och verkligheten vi lever i.
   Också (oftast) den del — om alls avgränsad för tillfället (jag har närmast i åtanke tjejhimlen) — av sinnesrymden vi (mest) har TANKEFOKUS på.

 

 

MODERN AKADEMI, jämförande utdrag — se även kortfattat i Västerlandets Filosofer och Kant-Hegel-Boström:

 

Minne,  själsverksamhetens förmåga att i medvetandet återkalla tidigare erfarenheter utan någon nämnvärd förändring av deras innehåll och deras ordning. ..”,

BKL VIII 1926sp99ö.

Själ.  Själsbegreppet har utvecklat sig ur den primitiva människans världsåskådning, i vilken särskilt upplevelser under drömmen framkallat föreställningen om människan som ett dubbelväsen.”,

” På detta stadium tänkes S. icke som något immateriellt i egentlig mening utan som en finare, eterisk substans, vilken bor i kroppen och under vissa förhållanden kan föra ett självständigt liv.”,

” En sådan uppfattning av S. var förhärskande i antiken; först i den platonska idealismen fattas den som en rent andlig verklighet, och denna uppfattning utvecklas vidare hos nyplatonismen och medeltidsskolastiken.”,

” I modern filosofi ha många tänkare, ss Cartesius, Leibniz, Locke och Berkeley samt senare Lotze, antagit en själssubstans som bärare av våra psykiska akter.”,

” Andra filosofer, t. ex. Hume, ha kritiserat denna föreställning och endast antagit en ström av psykiska förlopp utan substantiellt underlag. ..”,

BKL X 1927sp656mn.

Psy’ke  (grek. psyke’), själ, själsliv. I grek. mytologi personifikationen av den mänskliga själen.”,

” Kärleken mellan Eros (Amor) och P. är en filosofisk (nyplatonsk) allegori.”,

” P. framställes av den grekiska och grekisk-romerska konsten som en späd jungfru, vilken Eros än omfamnar och kysser, än grymt pinar.”,

BKL IX 1926sp680mn. [Väldigt betecknade för modernt läkarfolk ..].

Förstånd,  användes ofta ss. likbetydande med allmän ”kunskapsförmåga”, innefattande både föreställningsverksamhet och sinnesförnimmelser.”,

” I trängre mening användes F. ss. beteckning endast för föreställningsverksamhet och speciellt för den form därav, som ledes av rent logiska synpunkter och kan kallas tankeverksamhet i ordets egentliga mening, till skillnad från idéförbindelser av mera planlös karaktär (jfr Föreställning).”,

” F. blir därvid ofta likbetydande med förnuft (se d. o.).”,

BKL IV 1924sp966m.

Förnuft  (ty. Vernuft, lat. ra’tio) betyder:”,

” 1) i psykologisk mening den logiska förmågan av omdöme och slutledning, som traditionellt ansetts utgöra det fullt och normalt utvecklade mänskliga själslivets särmärke gentemot de ”oskäliga” djurens psykiska livsyttringar;”,

” 2) i kunskapsteoretisk mening, bl. a. hos Kant, dels ”högre kunskapsförmåga” överhuvud, dels förmågan att draga slutledningar och bilda vissa mot slutledningsformerna svarande förnuftsbegrepp l. idéer, till skillnad från förståndet, ty. Verstand, förmågan att fälla omdömen och att bilda vissa mot omdömesformerna svarande förståndsbegrepp l. kategorier.”,

I svenskt filosofiskt språkbruk av hegelskt ursprung betecknar F. en syntetiserande, intuitiv helhetsuppfattning av tankeinnehållets mångfald, till skillnad från förståndet  ss. en analyserande, diskursivt (Se Diskurs) särläggande explikation därav;”,

(.. inte underligt att en del menar att Bibeln ursprungligen skrevs på svenska ..; Förståndet är en särläggande explikation av Förnuftet ... wao .., jag måste nog sitta ner en stund och ta igen mig .. det finns nog ingen annan språkform som klarar av det här, tror jag ..),

” 3) i metafysisk mening, enl. bl. a. Boström, ett kunskapsinnehåll och en däremot svarande verklighet, som ej blott ur ”formell” synpunkt, till graden, utan ock ur ”reell” synpunkt, till arten, skiljer sig från det för vår sinnliga uppfattning l. ”sinnlighet” givna, d. v. s. den i rum och tid existerande verkligheten. Jfr  Rationalism och Boström.”,

BKL IV 1924sp949n.

Se särskilt Kant-Hegel-Boström. [Förnuft: »Boströms Högre Tankerymd»].

— Ursäkta:  Det är inte underligt att en del har svårt att hitta till Parkeringen.

Rationali’sm  (av lat. ra’tio, förnuft, förstånd), i allm. en riktning, som lägger huvudvikten vid förnuftet l. det för förnuftet fattbara. ..”,

” Boström hävdar även inom etiken och rättsläran R. i den mening, att det sedliga och rättsliga har sin grund i vårt medvetande om en evig och osinnlig verklighet, till skillnad från de empiriska riktningar, vilka här enbart räkna med sinnlig lust l. nytta ss. drivkrafter.”,

” — Rationali’st, anhängare av rationalismen. — Adj.: rationali’stisk.”, 

BKL IX 1926sp867ö.

— Det ”medvetande om en evig och osinnlig verklighet” kanske är en delförklaring till varför Boström vunnit viss popularitet i senare svensk filosofisk historia. Och kanske en antydan om att det, trots allt, finns visst svenskt hopp.

Varseblivning,  i allmänt språkbruk den medvetna uppfattningen av ett för våra sinnen, särskilt synen, givet förnimmelseinnehåll, i filosofiskt språkbruk även beteckning för medveten uppfattning av föreställningarnas (minnes- l. fantasibildernas) innehåll (jfr Perception  och Apperception).”,

” Vissa filosofer beteckna den medvetna aktgivenhet, som ligger i V., ss. en akt av omdöme (se d. o.).”,

BKL XII 1928sp422m.

Perceptio’n  (lat. perce’ptio), förnimmelse, föreställning, varseblivning.”,

” — Hos medeltidsfilosoferna, Cartesius m. fl. äldre filosofer betecknar P. rent medvetna förnimmelser l. föreställningar, hos Leibniz även de mera dunkla, av honom tillika betecknade ss. små P. (fr. petites perceptions), d. v. s. vad man numera plägar kalla undermedvetna själstillstånd.”,

” För att beteckna de klart medvetna förnimmelserna i motsats mot de mera dunkla använder Leibniz termen apperceptio’n (lat. ad, till; P. med ett tillskott).”,

” Denna term använder han dock även om medvetandets uppfattning av sig självt, självmedvetandet, vilken bet. går igen i Kants apperceptionsbegrepp. ..”

BKL IX 1926sp117n.

Föreställning,  enligt Boström de yttringar av vår teoretiska förmåga l. kunskapsförmåga, vilka till skillnad från sensationerna (jfr Förnimmelse), som äro omedvetna, framstå ss. klara i den mening, att man medvetet kan skilja F. ej blott från medvetandet självt, utan ock från andra F.)”,

” Ss. F. betecknas inom Boströms skola icke blott rena minnes- och fantasibilder, utan även medvetna varseblivningar. ..”,

BKL IV 1924sp918n.

 

Kommentar

Man får en föreställning — »associerad reflex» — om att Boström är angelägen att skilja ut penisen(sensationen) ifrån medvetandet(livsinnehållet: sensationernas förnimmande).

— Behjärtansvärt (och förståeligt för den tidens anda kanske, 1800-talet), men inte klokt, om rätt fattat.

— Boström ser, förstår, alldeles tydligt ”föreställning” utifrån en individuell lekamlig (manlig/kvinnlig) kroppsposition — inte som en NATURAKT där den egna kroppen är DEL i en större och vidare ENHET:

— Himlen är blå. Läs: »Jag är himlen, och jag är blå».

— Det framstår som det är sagt tidigare: Västerlandets filosofer identifierar sig själva med Intelligensens Upphov: först med oss besjälades förståndet. De — tydligen ingen av dem, riktigt — ser inte HELHETEN där den egna individen agerar, forskar och är aktiv i livshistorien INUTI naturen, den som GER det hela. Omslutningen. Omfamningen. Det utpräglat Kvinnliga i hela saken (Buddhas intygade NirvanaUpplysning).

   Det är också det (mest) utmärkande för Modern Akademis uppsegling 1800+: Se Bevis 1: Harmonigrunderna har ingen framskjutande ställning, däremot tarvheten att uppfinna nytt och utöva hävd.

   Notera f.ö. det särskilt (termen åtrå i Buddhismen), om inte redan bekant:

— »ÅTRÅ» — i bemärkelsen habegär (egoism) — sammanhänger, vad vi vet, INTE med erotik. Erotiken är det SOM återstår SEDAN »allt som skymmer utsikten» har avlägsnats: helt rent från våld och tvång, egensinne, hat och begär. Bara ren natur: en naturligt kroppskonstitutionell hunger med en (sugande) längtan efter det hälsoberikande äpplet: viss naturlig längtan efter förening: fullkomning: mättnad. Inte ett dugg skamligt eller syndigt. Rätta gärna om fel. Se vidare i Erotikbomben.

 

I GT-Bibeln finns en speciell associerande passage som anknyter — antydan om kroppens naturliga behov:

kritisera gärna om anknytningen inte kopplar:

 

JESAJA 58:5, Bibeln 1917 [runeberg.org/bibeln/23_58.html]:

”5. Skulle detta vara en fasta sådan som jag vill hava? Skulle detta vara en späkningsdag? Att man hänger med huvudet såsom ett sävstrå och sätter sig i säck och aska, vill du kalla sådant att hålla fasta, att fira en dag till HERRENS behag?

6. Nej, detta är den fasta som jag vill hava: att I lossen orättfärdiga bojor och lösen okets band, att I given de förtryckta fria och krossen sönder alla ok,

7. ja, att du bryter ditt bröd åt den hungrige och skaffar de fattiga och husvilla härbärge, att du kläder den nakne, var du ser honom, och ej drager dig undan för den som är ditt kött och blod.

8. Då skall ljus bryta fram för dig såsom en morgonrodnad, och dina sår skola läkas med hast, och din rätt skall då gå framför dig och HERRENS härlighet följa dina spår.”

 

— »Sinnets rening». Beskrivningen är typisk »Mycket Tjejig»: Precis vad (många) tjejer redan sysslar med dagarna i ända (i vår tid, vår kulturepok) särskilt från vers 6+ — enbart genom att vara födda och levande som kvinnor, tjejer. Absolut ytterst gärna rätta om fel;

 

Det enda Stora Kulturella Problemet med Det är Begäret som (vissa kulturers) män har (samhällen som mer eller mindre förbjuder Erotik), och som leder till att samhället 1. Missar Kvinnan, och 2. försöker kompensera genom att TA henne och HA henne. Stora Svåra Djupgående SamhällsProblem.

 

— Jämför särskilt ”krossen sönder alla ok” med »Buddhas/Siddhartas uppenbarelse» genom kvinnan han såg på taket och associationerna till nirvana, ”Kvinnan har skänkt mig en stor lärdom, och nirvana är ju det jag trängtar efter”;

 

MIKA 6:8, Bibeln 1917 [runeberg.org/bibeln/]:

”Nej, vad gott är har han kungjort för dig, o människa. Ty vad annat begär HERREN av dig, än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?”].

 

— Sanning och Kärlek (LP). Inget annat. Ren moderlig omsorgrevolt mot orätt. FINNS DET NÅGOT ANNAT?

— Det råder inget tvivel om att det som följer i spåren efter Tjejernas Promenad ÄR ”en Herrens härlighet”.

   Våga ifrågasätta det, om du törs. Eller enklare:

— ALLT det som människor gör i sanning och kärlek, utan inslag av våld och tvång, att inte tvinga sig på någon, eller tvinga någon att göra eller tåla något, att varje individ får vara sin egen i sin egen fria vilja att komma och gå, vad det än vara må, det är RÄTT och berikande, upplyftande och utbildande:

— särskilt allt det som är skönt och njutbart, kroppsligt berikande och hälsofrämjande, utan inslag av våld och tvång:

— utrannsaka, undersök, efterforska: naturvetenskap, kunskap och inblick i allt som hör till naturen:

 

Det finns naturligtvis mycket mer att citera och kommentera i ämnet — kanske särskilt in i vår nyare tid (1930+). Jag överlåter tills vidare åt läsaren själv att efterforska i den saken.

 

 

 

GenombrottenTNED: sammanställning — UHvedaBuddhaTNEDMAC

 

GENOMBROTTEN 1-5 SOM STADFÄSTE/LEDDE FRAM

•ATOMKÄRNAN1  •JORDEN2  •CHEOPSPYRAMIDEN3  •TGF4  •SOLEN5

TILL UNIVERSUMS HISTORIA

1  ATOMÄRA, INTE NUKLEÄRA MASSDEFEKTERNA, KVITTERAR EXPERIMENTELLT UPPMÄTTA ATOMVIKTER modern akademi utklassad;

— Se Energilagen i relaterad fysik ¦ Orsaken varför TNED innefattar MAC som primitiv ¦ Kärnmodellen ¦ Neutronfragmenten

Modernt akademiskt RELATERAD kärnanalogi: »Fristående vattendroppar vid en vattenmassas delning finns verksamma inuti vattenmassan som fristående partiklar i rörelse». Modern Akademisk Intelligensnivå i dess uppfattning av Kärnfysiken.

 

— Du får åberopa vad du vill, Modern Akademi, inom matematik och fysik, precis valfritt, vad du vill. Men ur fläcken kommer du INTE. Rätta gärna om fel;

— Kapitulerar NI frivilligt?

2  KÄRNFYSIKEN FÖRDJUPAS SÅ PÅ TNED MED FUSIONSGRÄNSMASSAN Jordens 5 ekvationer med Solens 3 ekvationer;

Stjärnfysiken inleds med härledningarna till Solens effekt, omfång och period — med en detaljerad förklaring till grundämnesbildningen: stenkroppar-gaskroppar;

 

 

3   JORDMASSAN K-cellens expansionNEUTRONTÄTHETEN (Dmax nedan) från Plancks konstant h=mcr UPPDAGAR CHEOPSPYRAMIDEN VIA Flinders Petrie’s mätningar 1883:

— Vi är tydligen flera som har noterat samhörigheterna — om inga försmädliga fel har insmugit sig — men historien är höljd i dimmor;

— Se utförlig genomgång i Cheopspyramiden Utmanar Vetenskapssamfundet:

 

 

4   GAMMASTRÅLNING OCH POSITRONBILDNING EXPERIMENTELLT STADFÄST I SAMBAND MED ATMOSFÄRISKA URLADDNINGAR;

5   FOTOMETRISKA EFFEKTEN FÖR SOLEN KVITTERAS I KLOCKREN FULLTRÄFF MOT IAU:s UPPMÄTTA STANDARDVÄRDE:

 

 

TILLSAMMANS MED INSTRUMENTEPOKENS STANDARDVÄRDEN (1965-1999) — vilket är avgörande viktigt att framhålla till skillnad från datorepokens.

— Se utförlig redovisning i SLUTTESTET.

   Se även vidare i EXPERIMENTELLA BEKRÄFTELSER. Alla experimentalfysikens övergripande områden är naturligtvis berörda. Se särskilt GPS-exemplet.

 

— Vad är haken med ”instrumentepokens standardvärden” (1965-1999) kontra datorepokens (2000+)?

 

TNED (gTNED1) har redan klargjort att modern akademi plågas av STORA KUNSKAPSTEORETISKA LUCKOR i arbetet med att kartlägga kärnfysiken ENLIGT experimentalfysiken (1930-1999).

 

DATORISERINGEN har satt ett verktyg — PROGRAM — i händerna på det vetenskapsfolket: man försöker genom olika SIMULERINGAR fylla ut kunskapsluckorna genom att ANIMERA (parameterorganisera) fram ”förklaringsbilder” som ser ut att passa bättre ihop med experimenten än den rena icke-datorbestyckade teorin.

 

— Ett exempel — men här ingalunda säkert bevisbart, eftersom eliten inte lämnar ut information till allmänheten gratis på den nivån — sammanhänger (möjligen) med strävan att ”modellera” precisionen i gravitationskonstanten för att, till exempel, få fram ”mera precisa värden” för Jordmassa och Jordradie.

— Detaljerna finns beskrivna och redovisade mera utförligt i

CHEOPSPYRAMIDEN UTMANAR VETENSKAPSSAMFUNDET

i samband med ett kritiskt värde på Jordradien(rJ)/Jordmassan(mJ).

— Instrumentepokens värde (mJ=5,9750 T24 KG) till skillnad från datorepokens värde (mJ=5,9722 T24 KG) är tillräckligt snävt för att tillåta en direkt bevisbar måttsöverensstämmelse med Flinders Petrie’s mätningar av Cheopspyramiden 1833 via en motsvarande Dmax(1,82 T17 KG/M³)-beräknad Planck-konstantbaserad Jordradie identisk med den cirkelradie som omskriver Cheopspyramidens ideala Cheops RektangelGeometri — som antyder en tidig kännedom, men här utan vidare rent historiska bevis utom byggnaden som sådan.

— Datorepokens (datormodellerade) värde klarar inte den marginalen, medan instrumentepokens värde gör det.

 

Ett annat område — laserteknikens utveckling 2000+ — berör begreppet KÄRNRADIE.

— Före den nu (2000+) mera utvecklade lasertekniken användes uteslutande (efter andra världskriget) mestadels elektronstrålar [Hofstadters spridningsexperiment (nobelpris 1961)] som verktyg (spridningsexperiment) för att undersöka atomkärnornas kärnradier.

— Den tekniken baseras alltså på materiens — elektronmassans beståndsdelar — hårdhet (och elektriska repulsion) i den kolliderande resultatbilden.

— Lasertekniken å sin sida

— helt masslös ljusenergi (Ljusets friställning från Kinetiken): elektro-induktionseffekter genererade från högfrekventa elektronoscillationer

— relativt atomkärnans avgränsade höga täthetsyta är helt beroende på LJUSKONTURERING — skuggbilder — för sina mätändamål. Laserteknik för kärnradiemätning skiljer sig därför också (högst) märkbart från instrumentepokens experimentalvärden: man talar typiskt om LADDNINGSRADIE och HALORADIE istället för instrumentepokens mera konkreta ”kärnradie”. Och de två har föga — eller ingen, här veterligt — direkt kommunicerande matematik att uppvisa. Det har medfört att den senare tidens 2000+ experimentalkärnfysik favoriserat lasertekniken tillsammans med datormodellingstekniken (särskilt det stora europeiska CERN-laboratoriet, helt datoriserat) för att därigenom söka och försöka penetrera kärnfysiken i djupare mening.

 

På det hela taget i andra ord

(särskilt beträffande användningen av datormodellering som »kompensation för utebliven IQ»):

— Experimentalfysiken 2000+ har (på visst sätt, och i allmänhet dock utan här detaljerad inblick) blivit UNDERSTÄLLD datoriseringen, och därmed i princip frånkopplad begreppet naturvetenskap.

   MEN:

   Naturvetenskapen MÅSTE tillhöra instrumentfysiken — noll datormodellerad instrumentstyrning.

— Varför då?

— SÅ att begreppet natur i naturvetenskapens grund kan bevaras:

— Möjligheten för var och en att själv, genom ett väl definierat mätinstrument, KUNNA kontrollera utfallet av ett experiment utan hinder och utan krav på särskilda behörigheter.

   Den epoken finns inte längre etablerad, och därmed heller inte längre någon naturvetenskaplig utveckling i ordets egentliga bemärkelse.

   Finns exempel på att den meningen är grundad på sakfel, blir det angeläget att ge rättelse här.

 

Ytterligare ett exempel på att instrumentepokens standardvärden håller streck medan datorepokens standardvärden inte gör det är beviset för samhörigheten mellan TNED-värdet och det (fotometriskt) uppmätta IAU-värdet för Solens Fotometriska Effekt (Sluttestet). Datorepokens standardvärden klarar inte den biten heller, medan instrumentepokens standardvärden gör det: TNED + Instrumentepokens standardvärden + Experimentalfysik = Sant.

   Det är tydligt att det klarläggande som krävs för att reda ut saken närmare INTE inryms inom dagens etablerade vetenskapshorisont (Atomkärnan).

 

 

 

Kolliderande Världsuppfattningar: BioO16

 

 

There is an appearing established enmity between Nature and Modern Academy 1800+ never mentioned in modern academic healing quarters, says MaunaLoaProof, itself not included in modern  academy teaching system — and never will be as it erases established academic 1800+ foundations and ideas.

— The Natural Forests were never intended by Nature to be killed alive (light oxygen O16 cyclic agents [Dole1965]), only intended for a biological land bio mass carbon-oxygen cyclic balance. The vast deforestation 1800+ has corrupted this balance, creating an evil spiral of negative health effects (our vital 10 amino acids and their play in our originally developed natural protein metabolism), suggests MaunaLoaProof.

   It is to be proven erratic.

 

 

KOLLIDERANDE VÄRLDSUPPFATTNINGAR med dikterade förebilder kamouflerar sanningsinnehållet

TVÅ VITT SKILDA SINNESRYMDER KOLLIDERAR

— den ena »läkarens» som diktatoriskt »undersöker» den andras:

— Rapportkällan i citat nedan anger inte i något fall exempel på SINNESSTÄMNINGAR under den undersökande sekvens då ”defekterna” framträder. Det vore oerhört upplysande att få ta del av den detaljen, noterad, under själva den undersökande/observerande diagnostikens stund och ögonblick.

   (Det förefaller inte direkt uppenbart att stämningen är överdrivet erotiskt laddad mellan parterna ..).

   (Den undersökande läkaren uppträder som överhet ”baserat på akademiskt överenskomna protokoll”, som den undersökta underkastas ..).

— Då den detaljen — så — här inte är känd, framträder en viss möjlig alternativ, om inget annat gäller, totalförklaring genom JUST SÅDANA MÖJLIGA underliggande reflektiva kollisioner — som alltid är naturliga när en part framhåller sin egen världsbild  framför en annans som dessutom aldrig beretts tillträde till konsten att möta ett angrepp (UDHR10Dec1948) OCH INTE heller DIREKT UPPMUNTRAS att utbilda [Statens naturmord] en sådan föreställning [OppressionSyndrome].

 

AlzTecken:

RENA SOCIO-MENTALA KONFLIKTSITUATIONER — två vitt skilda världsuppfattningar, två vitt skilda sinnesrymder kolliderar:

 

Akademiska STUDIERNA AV DJURET INSTÄNGT I BUREN

Object Checked and Controlled by an established Authority — possibly appearing alienation:

— The text source does not tell which applies;

Utdrag, inte alla:

AlzAA2019s7Table1:

   ”Signs of Alzheimer’s or Other Dementias

Memory loss that disrupts daily life: One of the most common signs of Alzheimer’s is memory loss, especially forgetting recently learned information. Others include forgetting important dates or events, asking for the same information over and over, and increasingly needing to rely on memory aids (for example, reminder notes or electronic devices) or family members for things that used to be handled on one’s own.”,