UNIVERSUMS HISTORIA | FYSIKALISKA GRUNDBEGREPP II  | 2012VIII16  | a BellDHARMA production  |  Senast uppdaterade version: 2019-12-11 · Universums Historia

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER  ·  förteckning över alla webbsidor

Listan | Sammanfattning 2014 | Universums Historia i Bevis Feb2014 | Newton misstror gravitationens absolutverkan

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  lilla 24Maj2010 R Bild87 — stora 17Jun2013 E19 Bild169 · Nikon D90

 

 

 

Fysikens viktigaste begrepp — Most Important Concepts in Physics

 

 

— Hur kan vi vara säkra på att UniversumsHistoria beskriver naturfysiken korrekt?

— Genom att den sammanhängande bevisföringen i relaterade länkar i Universums Historia i bevis håller streck.

— Och hur vet vi det?

— Genom att mängden frågetecken reduceras till noll. Tuff bransch. Du bestämmer.

 

FYSIKENS VIKTIGASTE BEGREPP

 

A List with connections and expressions in and of physics’ (and mathematics’) most important (most central, decisive) conceptions

 

LISTA MED SAMBAND ÖVER FYSIKENS (OCH MATEMATIKENS) VIKTIGASTE (mest centrala, avgörande) BEGREPP

I JÄMFÖRANDE REFERENSER MELLAN MODERN AKADEMI (MAC) OCH RELATERAD FYSIK (TNED)

 

Inledande exempel

Inledande exempel — Den moderna akademins hyckleri med ljushastigheten

BEVISET FÖR MULTIPLA c

— I vissa partier är det oerhört viktigt i MAC att understryka att ”ingenting kan gå fortare än ljuset v=c=2,99792458 T8 M/S”, ”annars stämmer det inte”.

 

”Det grundläggande postulatet i relativitetsteorin ... samt lagen att ingenting kan färdas fortare än ljuset.”,

KOSMOS Stephen Hawking, Rabén Prisma 1988, s32n

 

— I andra MAC-partier är det oerhört viktigt att understryka att metrisk ändring (d) via medelhastighet v=d/T måste vara i storleksordningen  v=T32 M/S=3 T23 c — 300 000 000 000 000 000 000 000 c : MAC-inflationsteorin med universums första snabba expansion, ”annars stämmer det inte”. Se citatreferens och sammanhang i Hur MAC-teorin om Kosmologiska Konstanten utvecklats.

— I åter andra MAC-partier är det också oerhört avgörande att den vetenskapligt etablerade uppfattningen om universums ålder T=13,7 T9 år med radiella utsträckningen R=46 T9 lå ger trottoarfolket medelhastigheten v=R/T=(46 T9 lå)/(13,7 T9 år)~3,3 c, ”annars stämmer det inte”. Se webbkällor med aktuella MAC-värden i Expansiva v-formen.

— Den ädla metallens lyster lyser alldeles tydligt med sin fundamentala frånvaro i modern akademi.

   I TNED däremot klingar stålet alltid rent:

— I TNED visas i Beviset för multipla c hur exakt samma observationer i samband med den kosmiska strålningens detaljer på exakt samma slutmatematik men med hastighet som centralform snarare än massa i rörelsemängden p=mv garanterar ett experimentellt bevis för multipla c; Huvuddelen av inkommande kosmiska protoner som fått sin hastighet på mekanisk, inte elektrisk väg, träffar Jordens toppatmosfär med runt 10 c. Se även utförligt relaterat i Kosmiska strålningens ursprung i TNED. Ljushastighetens gräns i relaterad fysik gäller för elektrisk acceleration (Se Planckekvivalenterna). Inte mekanisk.

 

 

UNIVERSUMS HISTORIA — FrnOrig. Kärnstrukturen.doc KÄRNSTRUKTUREN 2004 IX

Förord

 

Stjärnorna har EXPLICIT inte kommit till för att lysa över SPECIFIKT DE nazistiska, fascistiska och satanistiska eminenserna

— som dessutom kallar sig själva demokrater med tillhörande tempelinrättningar för att framhäva glansen i de egna personvalen medan de fredliga existenserna släpas omkring i de olika landsändarnas fängelsehålor och tvingas löpa kontinentalt institutionella gatlopp för att TVINGAS buga inför fascistöverheten med Bön om LOV att existera MED speciell idiotskyltning om halsen så att nasseöverheten är helt säker på att INTE BEHÖVA känna av någon DIREKT ASSOCIERAD HOTBILD

— utan för att leda människan till insikt om sitt eget ursprung och kunskap om sin, sina barns och deras efterkommandes framtid; vad allt går ut på:

— kunskapen är fridsamhetsgrundad [SANNINGSBEGREPPET], [SanningensFilosofi], LAGEN ;

— RELATERAD, relaterbar, Fysik-Matematik-Logik (TNED), som det tydligen får förstås.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  lilla 20Aug2013 E25 Bild41 — stora 3Jul2012 E12 Bil299 · Nikon D90

 

 

Uppläggning

RELATERAD FYSIK TNED — MODERN AKADEMI MACämne

 

UNIVERSUMS HISTORIA

LISTAN —The List

 

The most important concepts in Physics — in accordance with and as described and deduced from TNED

Fysikens viktigaste begrepp — LISTAN

PHYSICS’ MOST IMPORTANT CONCEPTS

 

SAMBAND ÖVER FYSIKENS (OCH MATEMATIKENS) VIKTIGASTE (mest centrala, avgörande) BEGREPP

I JÄMFÖRANDE REFERENSER MELLAN MODERN AKADEMI (MAC) OCH RELATERAD FYSIK (TNED)

 

»kan inte relatera» utan not betyder (i mer eller mindre komplicerad mening) särskilt att uppgift saknas

 

item

TNED

MAC

note

beteckning

RELATERAD FYSIK TNED

MODERN AKADEMI MAC

ämne — enligt Relaterad Fysik och Matematik

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

dx  0

differential                 |

— kan inte relatera

punkt = differentialpunktens nollform

Δx  → 0

differens                    |  |

accepteras delvis1

intervall = differens = integral

0

= 0 dx = 0 dx = 0·x = 0

— kan inte relatera 0

Nollintegralen

Q

= √(m/R)(A/dT)

— kan inte relatera

elektriska laddningen, Q

µ

= R/c = L/s

— kan inte relatera

rymdkompaktheten, lägst R0/c0

L

= µs

— kan inte relatera

rymdinduktansen, rymdkompakthet, längs strömmen

L|

= µs

— kan inte relatera

rymdmagnetiseringen, rymdkompakthet, tvärs strömmen

a

= c/dT

— ingår inte

divergensens absolutacceleration, Qhärl., divergensen

m

c = 0

— anser att m är ljus, »m=c»

DEEP från GRIP, Atomkärnans g-härledning

 

 

, »övergår i noll från värdemängder till positionspunkter» [PUNKTENS KONTINUITET MOT NOLL] [Positionspunkter till värdemängder]; tecknet finns inte i Windows Unicode Teckensnitt; närmaste substitut finns i Teckensnittet Symbol (Alt+0219) Û (BILD: ), men den typen kan (heller) inte läsas av vissa Webbläsare (TYP Firefox visar Û).

0  anser att 0 dx = C; se särskilt i Citat

1 men skriver typiskt i samtlig lärolitteratur Δx=dx, samt betraktar integraler som uppräkneligheter [DEN MODERNA AKADEMINS INTEGRALBEGREPP] [DERIVATA OCH INTEGRAL]

 

 

item

TNED

MAC

note

beteckning

RELATERAD FYSIK TNED

MODERN AKADEMI MAC

ämne — enligt Relaterad Fysik och Matematik

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

c

= c0[1–w2/cc0]

c0[1(w/c)2]

ljusets g-beroende, fasta tillståndets grundform

c

= c0√ 12(w/c0)2

uppgift saknas

divergensens expansiva g-beroende

0

= Fc0FcFG

— kan inte relatera

kraftvektorledet till ljusets g-beroende; bevarandet av c0

a

= 4Gm2/rc02

— samma4

ljusets Solrandsavböjning = 1,75’’Ljusvägarna i Gravitationsfältet

A

= N·2^–(h/ct0)√ (c/vR)2–1

— samma4

kosmiska partikelstrålningen, partikelantalet vid markytan, Härledningen

m0/m

= √ 1–(u/c)2

— samma4

elektriska laddningens massökning i slutna e-system

u/v

= 3(v/c)2

— samma2

planeternas perihelierotationer

w

= c0/n + v(1–1/n2)

— samma4 (Fresnels ekv.)

ljusutbredningen i strömmande vatten (Fizeaus exp.)

 

 

2 exakt cirkulära banor ingår inte, dessa kan inte relateras, tolkningen är helt annorlunda

4 men genom helt annan tolkning

 

 

item

TNED

MAC

note

beteckning

RELATERAD FYSIK TNED

MODERN AKADEMI MAC

ämne — enligt Relaterad Fysik och Matematik

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

0

= J0K+3J1K

— kan inte relatera3

atomkärnans allmänna impulsmomentsekvation

0

= FBT + FeZ

— kan inte relatera3

atomkärnans och ATOMENS allmänna kraftekvation (kemiekvationen)

mD

= (1U/Amn)/me

— kan inte relatera3

atomära massdefekten (beskrivning)  (ekvation) (Härledning)

mD

= 6+(1/5)√[a2–(a–[A–K]/E)2]

— kan inte relatera3

allmänna atomära massdefektsekvationen, Härledningen

h

= mnc0rn

uppgift saknas

PlanckringenNEUTRONKVADRATENAtomkärnans Härledning

h

= 6,62559 t34 JS

[ref., HOPp7–155]

Plancks konstant

λ/λ0

= (1–v/c)–1

√ 1+2(c/vR–1)–1

galaxernas rödförskjutning, dopplereffekten

v/c0

= c/c0 – 1 + 1/K

ingår inte

gravitella rödförskjutningen

 

 

3 betraktar inte atomkärna och elektronhölje som en enhet [Se NUKLEÄRA MASSDEFEKTEN]. Se även JÄMFÖRANDE ATOMVIKTER — resultatredovisningen via de olika mD-sätten i MAC/TNED

 

 

 

item

TNED

MAC

note

beteckning

RELATERAD FYSIK TNED

MODERN AKADEMI MAC

ämne — enligt Relaterad Fysik och Matematik

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

K

= (m→∞) – (m→γ)

ingår inte

Allmänna Kosmiska Tillståndsekvationen

K

= (K1+K2) – (m→γ)

kan inte relatera, se massan

kärnreaktionslagen — empiriskt samma som ovan

EG

= kG · m22r–1

ingår inte 5

K-cellens (UNIVERSUMS) konstanta kosmiska g-energi

0

= FACTION+FReACTION

kan inte relatera 6

fysikens kraftMÄTANDEreferens är systemoberoende JÄMVIKT

 

 

5 kan inte relatera kosmiska gravitationens innebörd — se GRAVITATIONSENERGIN GENOM EXEMPEL — Se även allmänt i LJUSETS GRAVITELLA BEROENDE — Jämförelser med Einstein och Schwarzchild

6 TILLSTÅNDET (entydiga mätvärdet, idealt under tidsdifferentialen dt) bestämmer i relaterad fysik  jämviktens preferens, oberoende av val av rörelsetillstånd eller referenssystem; Se särskilt utformat klargörande och förtydligande dokument med exempel och jämförelser i GTaction. Här i kort syntes:

I modern akademi finns inte den begreppskopplingen (också utomordentligt demonstrerat av Isaac Newton [1687] i det berömda Ämbarförsöket):

— Under 1800-talets turbulenta period sköts Newtons grundbegrepp åt sidan för andra meningar, främst, som det får förstås, den moderna akademins antagna uppfinning av begreppet INERTIALSYSTEM, och vilket begrepp strax i typformen av ABSOLUT RUM och ABSOLUT VILA [CitatEinstein] lades i munnen på den sedan länge avlidne Newton, och refererades sedan till honom [Citat3Bonniers1927] som upphovsman [”uppställde han likväl begreppen absolut rum och absolut tid. Man har i vår tid ofta förebrått honom detta”, CitatEinstein MIN VÄRLDSBILD s157 Bonniers 1934] — trots Newtons egna, explicita friförklaring för att UNDVIKA missuppfattningar [NewtonsExplicitaKlargörande] (centralmeningen i PRINCIPIA Definition VIII): ”For it may be that there is no body really at rest, to which the places and motions of others may be referred”, och ”absolute rest cannot be determined from the position of bodies in our regions”, och generellt begreppen som matematiska, inte fysiska, ”For I here design only to give a mathematical notion of those forces, without considering their physical causes and seats”, ”considering those forces not physically, but mathematically”, samt bokslutet ”END OF THE MATHEMATICAL PRINCIPLES”; Newtons berömda ämbarförsök endast understryker den detaljen: rotationsRÖRELSENs referens är rotationscentrum; orten för kraftverkans jämvikt. Inget annat. Med Newtons egna ord [Ämbarförsöket]: ”There is only one real circular motion of any one revolving body, corresponding to only one power of endeavouring to recede from its axis of motion, as its proper and adequate effect”.

   Medan — således — Newton håller sig KONSEKVENT till NewtonIIIFaction+Freaction=0 — UTESLUTS i MAC centrifugalkraften i rotationsrörelsen (Man kör helt enkelt över Newton/Jämviktsbasen), och enbart den inåtriktade centripetalkraften erkänns — eftersom »Newtons lagar bara gäller i inertialsystem, inte i roterande system». Se en mera utförlig beskrivning med vidare citat och referenser i CENTRALACCELERATIONEN I MODERN AKADEMI. Se även konkret jämförande kraftvektorexempel i RotationsParabolensFormfaktor [MACkraftParabeln]. Se även hur konflikterna yttrar sig i Corioliseffekten [»den moderna akademiska vektorkalkylens sammanbrott»] och CitatFM1975s72. Se även utförligt i AktionReaktion.

 

PlanckekvivalenternaRef

 

 

              SPECIELLT — Planckekvivalenterna: PLANCK  EQUIVALENTS

 

 

 

item

TNED

MAC

note

beteckning

RELATERAD FYSIK TNED

MODERN AKADEMI MAC

ämne — enligt Relaterad Fysik och Matematik

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

m0/m

= √1(u/c)2

kan inte relatera v: √1(v/c)2

PLANCKENERGINS MASSEKVIVALENT

f0/f

= √1(u/c)2

kan inte relatera v: √1(v/c)2

PLANCKENERGINS MASSEKVIVALENT

l/l0

= √1(u/c)2

kan inte relatera v: √1(v/c)2

PLANCKENERGINS MASSEKVIVALENT

 

Se utförliga EXPERIMENTELLA RESULTATREDOVISNINGAR i Experimentella Bekräftelser.

 

ListanSpecifikt

 

Specifikt listan i JÄMFÖRANDE UPPSTÄLLNING i Induktionen och Magnetismen:

 

item

TNED

MAC

note

beteckning

RELATERAD FYSIK

MODERN AKADEMI

ämne — enligt Relaterad Fysik och Matematik

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

B

= µ0s · I/A

— samma4

grundläggande magnetisk fältstyrka, förenklat, VS/M2

dBPx

= d(dBPs/dbs)

ingår inte

expansionsintegralens differentialform

dBP

= µ0(I/4πx)sinb·db

ingår inte

expansionsintegralens fullst. differentialekvation i PREFIXxSIN

b

 

 

 

dBPx

= µ0(I/4πx) cosb

kan inte relatera

magnetiska expansionsintegralen i PREFIXxSIN

0

 

 

 

som ovan

= dBPs/dbs

— samma4

variationen i magn. linjeintegr. differentialekv. för strömväg. kurvatur

dBPs

= µ0(I/4πr2) sinb ds

— samma*

r-formens differentialekvation av dBPs i PREFIXxCOS

BPs

= µ0(I/4px)(sinbL+sinbR)

— samma4

B i P på x utanför rak ledare s, lösningen till ovanstående

µ0s

= L0

kan inte relatera

primära grundläggande rymdinduktansen, VS/A

µL

= K(µ0+µc)

kan inte relatera

totala primära ledningsinduktansen per meter, VS/AM

µLs

= Lc

kan inte relatera**

totala primära induktansen, VS/A

û

= L(di/dt)

— samma4

inducerad spänning, allm. samb. (Kirchoffs lagar), V

Λ

= L(di/dt)

förenklat beteckningssätt, V

dÐ

= L · A–1sinb · ds

kan inte relatera Lc

induktiv dipolfältstyrka i P, fullständig grundform, V

dL

= dU(di/dt)–1= Lc(1/A)r ds

kan inte relatera Lc

allmänna induktansen, differentialekvation

LT

= Lc + LΣCURVE

kan inte relatera Lc

totala ledningsinduktansen, VS/A ***

L

= µLn2 · A/h

— samma4

allmänna ring-spole induktansen, VS/A

L

= ûCOIL(di/dt)–1= d·n2·Ld /1M

— samma4

allmänna ring-spole induktansen, VS/A

L

= –L/2p)s[ln(4s/d) 2s/d]

0/2p)s[ln(4s/d) 3/4]

allmänna självinduktionen på ytan av rakledare


 

4 men genom helt annan tolkning

* Biot-Savarts lag, men genom helt annan tolkning

** µL beror av kristallin struktur, tvärsnitt, temperatur, täthet, magnituden i strömmens ändring och lokal gravitation (c). µL bestämmer den ideala tidsabsoluta verkan i en elektrisk ledare i respekt till varje strömändring di/dt.

*** För rakledare och även rätvinklig ledare är LΣCURVE=0.

 

 

 

 

 

Universums Historia i Bevis — Feb2014 — Se även i Sammanfattning Feb2014 och KosmosMAC21014 i KOSMOS OBEGRÄNSADE MASSA.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  lilla 24Maj2010 R Bild93 — stora 3Jul2012 E12 Bild173 · Nikon D90

 

Speciella | DGDalla | Allmänna | Sammanfattning Feb2014 |

 

 

UNIVERSUMS HISTORIA I BEVIS       

BEVISBARA SATSER I MATEMATISK FYSIK SOM BEVISAR KORREKTHETEN I FRAMSTÄLLNINGSSÄTTET

—————————————————————————————————————————————————————————

Beskrivningen nedan är i huvudsak retorisk — länkreferenser ges till aktuella avsnitt som beskriver den matematiska fysiken i detalj.

 

 

 

Speciella Bevis: Universum Generellt · Atomkärnan Speciellt · Energiproblemets Lösning

Speciella

Vilka av bevisen står speciellt FULLKOMLIGT klara?

UNIVERSUM GENERELLT:

Beviset för den oändliga massan, gravitationsenergin. Det är det främsta, enklaste, omöjligt att missa.

 

              EG = G(mK)2/rKgravitationsenergin (E=Fr) från gravitationslagen E/r = F = G(m/r)2

 

enligt ALLMÄNNA KOSMISKA TILLSTÅNDSEKVATIONEN

eller

Allmänna kosmiska tillståndslagen:

Allmänna tillståndslagen

 

                                                                                         energin till all organisk verksamhet SymbolTecknen här ersatta med [sämre] Unicode — FireFoxWebbläsare accepterar inte den fina SymbolMatematiken

              (m→∞)        (m→γ) =    K

                                      TILLGÄNGLIGT MATERIAL           VÄRME · LJUS                       BEFINTLIG G-MASSA

                                                         massan växer inte, den är obegränsad                 försvinnande g-massa                              ”en och samma stjärna hela tiden”

 

                                       EG       = kG · (mK2[n→∞]–1)(r[n→∞]–1)–1       = kG · mK2r–1 = konstant

 

                                       EG       = kG · ([n→∞]mK2)([n→∞]r)–1            = kG · mK2r–1 = konstant

 

 massan är obegränsad med obegränsad sfärradie .

— Ingår inte i MAC.

   Varför inte? Fråga MAC-proffsen.

   Se även i KOSMOS OBEGRÄNSADE MASSA.

— Det andra är NEUTRONKVADRATEN, de Elliptiska funktionerna med ATOMVIKTERNA i jämförelse med de experimentellt uppmätta (Vinjett): den delen är OMÖJLIG ATT MISSA: tydligen en ren utklassning av modern akademisk kärnteori från TNED.

— Den tredje delen är Ljusets grundfysik med LJUSETS GRAVITELLA BEROENDE (DGDalla nedan) — allmänna kosmiska gravitella rödförskjutningen — alla dessa från ATOMTRIANGELN (Integralernas aritmetik) med FYSIKENS 7 PRINCIPER från Sanningsbegreppet [TILLSTÅNDETS PRINCIP] där speciellt Gravitationens Absolutverkan framträder [GTaction]: Kraftläran: Den finns inte i modern akademi [AktionReaktionMAC]; [PRAKTISKA EXEMPEL]. Finns det något ALLS att anföra om något alls, är det just dessa nyligen nämnda: de är veterligt fullständigt, fullkomligt omöjliga att missa — och lika garanterat obefintliga i den moderna akademins lärosystem: 1800‑talsintelligensens självutropade högsäte (Citat). Däri ligger också skillnaderna, och förklaringen till de djupa olikheterna: MAC dikterar och uppfinner logiken. Relaterad fysik härleder logiken ur Naturen, eller så inte alls.

ATOMKÄRNAN SPECIELLT:

Elektronringen: Beviset för neutronens sönderfall till en väteatom i formen av en central atomkärna (Planckringen), protonen, och en omgivande elektronmassa i form av ELEKTRONRINGAR (Elektronmassans komponenter) bevisas speciellt i  Spektrum och Kvanttalen som ger det redan välbekanta Väteatomens Spektrum genom bl.a. Elektronringens Spinn och Elektronringens Magnetiska Moment och Elektronringens toppspinn. Dessa tre sistnämnda finns inte i modern akademi, ehuru deras kvanttal framkommit på andra sätt. Kvanttalen summerar PERIODISKA SYSTEMET (abstrakta formen) ekvivalent med resultatet från Keplerresonanserna från Keplermomentet i GRUNDÄMNENAS PERIODISKA SYSTEM (konkreta formen) via den i modern akademi också okända Kärnmatrisiska algoritmen. Elektronringarna bevisas ytterligare i ELEKTRONENS BUBBELKAMMARSPÅR, Elektronens g-faktor (Atomkärnan skymmer 1/1000 e) och Lambväxlingen (Atombrummet på elektronkomponenterna), samt ytterligare i Casimireffekten (Alla material ytattraherar). Speciellt för ±e-ringarna i atomkärnans härledning och partikelbeviset för att massa inte kan skapas ur energi (därför att massa kan förintas i masslöst värme och ljus) finns det experimentella beviset från Wu et al (Citat 1956/57) (Elektronemissionsexperimentet från 1957) för att elektroner (e) och positroner (e+) emitteras (företrädesvis) i atomkärnans spinnriktning, vilket är exakt i enlighet med TNED (Centralkontakterna) (Kärn- och Atomfysikens två Kungsekvationer i TNED).

Atomkärnan: Hofstadters elektronspridningsexperiment (1961) för undersökning av atomkärnornas laddningstäthet är ett utomordentligt experimentellt belägg för att vätekärnan skiljer sig markant från alla andra atomkärnor med en närmast KOMISKT stor (enorm) specifik laddningstäthet (Den spinkiga N3m20-formen, när den först stod klar i min härledande historia [1993VII], stoppades snabbt undan bakom böckerna i bokhyllan. Herregud. Inte förrän efter ca ett år plockades den fram igen föranlett av en artikel i [en äldre] Scientific American med data på partikelfragment från spridningsförsök och som stämde: jag beslöt att ge spinken en sista chans). N3m20-aggregatet i TNED är unikt. Alla andra atomkärnor har en mera kompakt formgeometri. Denna egenskap hos protonen understryks ytterligare av resultaten från Krisch-experimenten (1979 och 1987, spinnpolariserade kolliderande protoner), speciellt kolliderande antiparallella spinn (”Protons with opposite spins often seem to pass through each other without interacting at all”). Atomkärnans dimensioner från TNED-härledningen (N3m20) överensstämmer med de nämnda detaljerna, och framstår speciellt förnämligt i Deuteronens hemlighet där nuklidtransformationens metrik Proton-Deuteron förklaras i detalj enligt TNED (Plancks Strukturkonstant). Därmed blir NEUTRONKVADRATENS FORMGEOMETRI också förklarad i enlighet med ATOMVIKTERNA och deras utomordentliga överensstämmelse med de experimentellt uppmätta värdena, men som i modern akademi inte alls ens kan jämföras i någon liknande precision. Men kanske den allra främsta bevisformen för att TNED beskriver korrekt naturfysik för atomkärnan ligger i hela blocket med GRUNDÄMNESBILDNINGEN generellt i K-cellens expansion med FUSIONSGRÄNSMASSAN — exceptionellt TNED-orienterad matematisk kärnfysik atomkärnans formgeometri är avgörande — som garanterat inte kan härledas på någon alternativ kärnmodell: Jordkroppens massa (Jordens andra ekvation) med Solsystemets Resonansmassform (Jordens tredje ekvation).

ALLA:

Inte minsta tendens till oklarheter. Jag söker oupphörligt efter minsta möjliga insteg. Harmonin FÖREFALLER total.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  vä 24Maj2010 RV Bild128 — mi 25Maj2013 E9 Bild2 — hö 12Jun2013 E13 Bild39 · Nikon D90

 

 

ENERGILÖSNINGEN:

Atomkärnans härledning i TNED leder inte bara till K-cellens värmefysik (Universum Historia). Atomkärnans specifikt relaterbara matematiska fysik utpekar genom Kärn- och Atomfysikens två Kungsekvationer i TNED en (ATA) Atomkärnans Transmissiva Autonomi: atomkärnan i relaterad fysik är en strömstyrd komponent. Sammanhangen utpekar positronförekomster i samband med särskilt starka (80.000 A) atmosfäriska blixturladdningar (Positroner från blixturladdningar).

— Vi VET inte det här (riktigt) än. Enkla urladdningsförsök (Experimentanordningen) FÖREFALLER uppvisa »exakt energiräkning» med ljusbilder i vanlig luft som visar Kolliderande nanopartiklar (Aluminiumoxid, Aluminiumnitrat) med Bevisen för CATräkningarnas rimlighet. Men slutliga experimentella bevis krävs (främst) för förekomster av gammastrålning för att säkerställa resultatbildens tveklösa korrekta naturtolkning. Experiment är f.n. (2013-Feb2014) under utformning för att undersöka saken närmare. Om TNED håller streck på denna punkt, finns en ännu oupptäckt energiform som kommer att göra alla andra energikällor fullkomligt överflödiga — utan restprodukter (bilismens avveckling — garanterat hastigt): Materiens fullständiga upplösning i energi (värme och ljus) med garanterat noll restprodukter.

 

 

DGDalla

Alla centrala artiklar i UniversumsHistoria som kopplar till

LJUSETS GRAVITELLA BEROENDEN — enligt relaterads fysikDivergence’sGravitationalDependency

 

 

 

 

 

1

 

2 a

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

 

 

 

a = c/dT    ljusets absoluta acceleration

 

Ljusfrihetssatsen — ljusets friställning från kinetiken

 

 

GTaction — gravitationens tidsabsoluta ekvivalent

 

GRIP — konvergensprincipen, gravitationen

 

DEEP — divergensprincipen, elektriciteten

 

 

Potentialbarriären — stället där Q tas

 

Kausalsambandet — induktionen och magnetismen

 

 

 

 

 

Gravitella rödförskjutningen — allmänna kosmiska gravitella rödförskjutningen

 

 

GRB-objekten — exempel GRB 061028 z9,7

 

 

Aberrationen — James Bradley 1725

 

 

 

 

SpecialDGDsyntes

Speciell DGD-Syntes: GcQ-teoremet: Gravitationens absolutverkan garanterar elektriska laddningens praktiska fysik Q genom ljusets begränsade hastighet c och absoluta punktacceleration a=c/dT i gravitationens beroende — med garanterat bevarat ljushastighetens toppvärde c0 oberoende av gravitationens inverkan.

 

Allmänna

UNIVERSUMS HISTORIA I BEVIS — ALLMÄNT

Bevisningen kan ges i olika nivåer — beroende på från vilken utgångspunkt vi börjar:

— OM vi redan har förstått den relaterade matematiken för differentialer och integraler (utförligt från NOLLFORMSALGEBRAN i ATOMTRIANGELN):

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  vä 24Maj2010 R Bild87 — mi 25Maj2013 E9 Bild2 — hö 12Jun2013 E13 Bild39 · Nikon D90

 

 

Speciellt Jordens Första Ekvation [YtTemperaturen +17°C] och Jordens Andra Ekvation [Jordmassan + 12%] är omöjliga att missa — Tillsammans med Jordens Tredje Ekvation: Solsystemets Resonansserie: Evig Puls — mönster upprepas:

— VARJE specifik mönsterform, här speciellt Jordmassan [m0SUB], som ingår i en ÖVERGRIPANDE PERIODISKT UPPREPAD STRUKTUR PÅ KONSTANT TILLFÖRD ENERGI, måste tvunget återkomma på exakt samma energiräkning.

— ENKLARE EXEMPEL: Varje Nytt Björklöv är Unikt, och historien känner GARANTERAT INTE två exakt likadana — EFTERSOM de i vilket fall har skilda distanser [och epoker], och därmed EN  SPECIFIK  INDIVIDHISTORIA  per individ.

 

 

Beviset för oändlig massa (Se även närmast Speciella ovan) stadfäster från Sanningsbegreppet [Tillståndets Princip] genom Gravitationens Absolutverkan [GRIP] [GTaction] och Ljusets Grundläggande Fysik att c0-kroppen är korrekt relaterad fysikbeskrivning för kosmos i övergripande mening.

Tillståndets Princip grundlägger genom sanningsbegreppet den relaterbara Fysikens 7 Principer som leder direkt på Atomkärnans härledning genom Plancks konstant som ekvivalent med Neutronens Impulsmomentneutronen är tydligen det sökta enda masselement med garanterat noll atomär massdefekt som ensam kan satisfiera massformen i beviset för oändlig massa.

— Speciellt klarläggs innebörden av ENERGILAGEN genom Partikelbeviset för att energi inte kan skapa massa: massa kan förintas (i ljus och värme) därför att massa inte kan skapas. Se även fördjupat med jämförelser i Neutronfragmenten.

— Följden av dessa samband tillsammans med observationsdata för centralparametrarna till K-cellens värmefysik (medelvärdet för universums synliga radie R [1000 Mpc], medelvärdet för rödförskjutningen via R [K=1,5], bakgrundstrålningen 2,7 °C och medelhalten av Helium 25%) ger den totala bilden av Universum i matematik enligt relaterad fysik [K‑cellens värmefysik] [K‑cellens Inre fysik]. Se Resultatredovisning. Se även i UniversumNU.

— I följd av sambandens giltighet speciellt för kärnfysikens del (Himlakropparnas bildning) framgår speciellt den detaljerade materieformationen i det expanderande universumet enligt [NUKLIDBILDNINGARNA] [GRUNDÄMNESBILDNINGENS TVÅ BASGRUPPER] Jordens 5 Ekvationer och Solens 3 Ekvationer [STJÄRNFYSIKEN DEL I] [STJÄRNFYSIKEN DEL II].

— Speciellt härleds Solens Fusionsperiod på 11,4 år på Stjärnornas Allmänna Tryckekvation — en helt annan fysikbeskrivning än den som gäller i modern akademi: fusioner via g-tryck på en inre liten högtät städkärna, inte kaotiska partikelkollisioner i storsfären.

— Med dessa grunder grundläggs analogt den relaterade fysikens beskrivning av PULSARERNA till jämförelse med modern akademi.

— Noggrann kontroll av resultaten kan göras genom (Gamma Ray Burst, GRB) GRB-objekten, och har här genomförts preliminärt (2012) med flera jämförande exempel i GRB-objektens ursprung i TNED, TNED förklarar Mörka Materien, Zonskärningarna, Universums Synrand och Akromatiska Brytningsfenomenet i GRB.

— Enligt TNED och Zonskärningarna, via ljusets g-beroende, ska GRB-objekten vara tändpulser (K-cellens expansion) från galaxbildningar vid universums synrand (med g-potentialer som ger lokala ljushastighetsvärden omkring grovt 0,1 c0). Se särskilt belysande jämförande exempel i K-diagrammets Samband med exemplet GRB 061028 z9,7.

— Speciellt spelar gravitella rödförskjutningen en tveklöst helt avgörande roll: den saknar helt motsvarande allmän — MELLAN stjärnorna — kosmologisk betydelse i modern akademi. Av allt att döma är det också denna faktor som kan förklara den senare tidens (1998-2014) mera noggranna mätningar på den allmänna rödförskjutningen i universum [Universums Kritiska Täthet].

— I modern akademi där man inte räknar med någon allmän kosmologisk gravitell rödförskjutning (Ekologiska universumet), betyder inverkan av den typen av gravitell rödförskjutning en feltolkning på motsvarande ”objekt i rörelse”: gravitella rödförskjutningen är STATISK och berör ingen kroppsrörelse. Känner man inte denna detalj, påtvingas man den felaktiga uppfattningen att ”den extra rödförskjutningen” beskriver en acceleration i universums expansion. Detta (Naturen beter sig rebelliskt mot modern akademisk intelligens) har lett till att man i modern akademi har uppställt (sett i TNED:s ljus — i vanlig ordning när Naturen hälsar på) en PSEUDOTEORI om ”mörk energi”: negativ gravitation.

— I det beskrivande ljuset: Det är tydligen hög tid för modern akademi att vakna upp till verkligheten — eller att HELT sänka TNED: mänskligheten håller alldeles tydligt på att invaggas i direkt djupgående vanföreställningar om Naturen via den moderna akademins lärosystem, dess synsätt, attityd och värderingar.

— Genomgående i UniverumsHistoria görs löpande efterforskningar för att hitta eventuella felslut, felaktiga beskrivningssätt och andra icke önskvärda detaljer i framställningen. Hittas sådana ska de inte finnas med. Se även i Grunder och Policy.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  vä 13Jun2013 E14 Bild28 — mi 25Maj2013 E9 Bild2 — hö 12Jun2013 E13 Bild39 · Nikon D90

 

 

 

MATEMATIKEN genomgående i UniversumsHistoria är INTE högskolebaserad: genomgången har visat att det går alldeles utmärkt att genomtränga fysikens alla — samtliga — avancerade detaljer UTAN den moderna akademins högskolereferenser:

— Speciellt den moderna akademins s.k. vektoranalys och dess [tydligt per exempel] korrumperade begrepp belyses särskilt i MAGNETISKA EXPANSIONSINTEGRALEN och MIT-exemplet [Coriolisbegreppet].

— Matematiken i UniversumsHistoria genomgås från grunden (Naturmönstren, Matematikens 5 Grundlagar med Symboliska Algebrans Grunder) i Matematiken från början till Den högre analysen (Globala vattenflödets allmänna elementära ekvation). Syftet är att läsaren själv i slutänden ska förstå metoden eller principen för avancerad formulering av (verkliga, mer eller mindre avancerade) naturprocesser med matematikens hjälp (Atomtriangeln) (Varianter och Universaler). Alla detaljer i UniversumsHistoria gör anspråk på att vara direkt logiskt, utan frågetecken, återförbara på de mest elementära grunderna, dvs., direkt härledningsbara, eller så inte alls. Kunskapen är till för alla. Tack så mycket.

 

 

Se även delvis i vidare detalj nedan i Sammanfattning Feb2014.

 

 

 

Sammanfattning Feb2014

 

UniversumsHistoria i SAMMANFATTNING Feb2014

 

 

— Varför kan inte modern akademi (MAC) härleda naturfysiken — och därmed nå samma resultat som i TNEDrelaterbar framställning — ?

— DÄRFÖR att modern akademi (»HerrefolksCitatet») har uppkommit (under 1800-talet) ur föreställningen att ”människan har skapat matematiken” (Citat), och att ’förnuft är vad vuxna människor kommer överens om gäller’, att ’intelligens i generell mening är mera utpräglad hos vissa människor än andra’, att Naturen INTE innehåller någon FÖREGIVEN lag som människan, verkligen, kan upptäcka och som innehåller hela skattkistan med Facit till allt. Istället anser man i MAC att ” ingen ordning, inte ens given av Gud, varar för evigt” (Citat ur filmen om Cantor, Gödel, Boltzmann och Turing).

 

— Ingen ordning varar för evigt?

— Gäller det själva det aktuella påståendet också — eller: när upphör det då?

   Vänligen svara. (Ingen mening, hävd, påstående eller associerande kan omintetgöra visshetsbegreppet: sanningentillståndets princip, fysikens grundval).                                                                                                                     

 

Modern akademi framställer påståenden (”ingen ordning varar för evigt”) som utplånar allt möjligt UTOM påståendeformens egen AUKTORITET (»självabsorption»): det enda som betygas gälla är meningslösheten, dess absoluta överhöghet — och som inte får framställas i skrift, klartext (EFTERSOM det i så fall uppfattas som ytterst skymfligt uppförande mot den självutnämnda överheten, eftersom den då, ju, mister sin auktoritet och bara framstår som dum — korkad). Ytterst förnedrande.

 

ALLTSÅ. Så här, per konkreta jämförande exempel:

— Modern akademi kan inte ens skilja mellan fenomenvärlddifferenser, Δx = x/(n→∞), intervall — och förståndsvärlddifferentialer, dx = x/∞, nollformer.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  vä 14Jun2013 E15 Bild32 — mi 25Maj2013 E9 Bild2 — hö 12Jun2013 E13 Bild39 · Nikon D90

 

 

 

Se utförligt illustrerat i ATOMTRIANGELN från NOLLFORMSALGEBRAN med DEN MÄNGDOBEROENDE. Se även jämförande följdexempel i NOLLINTEGRALEN. Eleverna i skolan HAR INTE EN CHANS att förstå matematikgrunderna med den moderna akademins synnerligen TRÄAKTIGA FATTNINGSFÖRMÅGA på matematikgrunderna. Se även särskilt exemplifierat i Härledningen till e och POTENSDERIVATAN. Se även den centrala sats om uppräkneligheter och kontinuitet som beskriver den moderna akademins fattningsfel i ZENONS TEOREM. Se även exemplen från Cantor och Dedekind som visar den moderna akademins speciellt galant YTLIGA MATEMATISKA SKARPSINNE särskilt i ALLA TAL. Se även exempelutvecklingarna för n:te ordningens varianter i DEN HÖGRE ANALYSEN (Tablån för lösningarna) som visar VARFÖR detaljerna inte kan förklaras rationellt, logiskt, begriplig av den moderna akademins lärosystem.

 

Lista med alla matematikdokument i UniversumsHistoria finns i Matematiken.

 

Se även exemplifierat i jämförelse med modern akademi i MAGNETISKA EXPANSIONSINTEGRALEN (vektoranalysen) och MIT-exemplet (Corioliskraften) som EXPLICIT förklarar varför den moderna akademins uppfattning om att VARA ÖVERORDNAD NATURFYSIKEN — genom att ha hittat på »lagarna för vektorkalkyl» snarare än att härleda sådana lagar — INTE förmår klargöra naturfenomenen, endast fördunkla och försvåras deras KLARA NATUR.

 

 

 

Därmed på samma sätt: kvalitet och kvantitet blandas ihop godtyckligt i modern akademi efter de normer som för tillfället VERKAR vara de mest gynnsamma.

 

 

 

SÅ:

— Modern akademi kan inte ens härleda den allra mest fundamentala, enkla, matematiska fysikens samband: Divergensenergin (konv. Einsteins ekvivalens mellan massa och energi) ur kraftlagen (F=ma) genom kraftvägen (Fs). I differentialer:

 

 

dE = dds = dma·ds = dm(c/dT)ds = dmc(ds/dT) = dmcc = dmc2

divergensenergin

Kan divergensen förstås konstant över ett intervall gäller

E = mc2 — Se även till jämförelse i Einsteins E=mc2

 

 

DIVERGENSEN i relaterad fysik [DEEP från GRIP] är f.ö. ljushastighetens gravitellt punktlokala värde enligt LJUSETS GRAVITELLA BEROENDEtoppdivergensen c0 bevaras konstant oberoende av massans-gravitationens inverkan — medan LJUSHASTIGHETEN är divergens tagen (integrerad) över intervall.

 

LJUSETS G-BEROENDE

Relaterad fysik            c/c0 = (1 – w2/cc0); | UTw2=Gm2/r | INw2= r2(4pGr/3) | r = m2/V

Modern akademi         c/c0 = (1 – w2/c2), innanför (sfären), w2=Gm2/r — Se Einsteins samband

— Einstein kunde PÅ GRUND AV SITT VIC-FEL inte sätta DET FYSIKALISKT NATURKORREKTA — fullständigt logiskt relaterbara — cc0 utan måste istället sätta cc då han annars DELS skulle hamna i NEGATIVA LJUSHASTIGHETER med växande gravitation — K-cellens allmänna värmefysik i TNED — och DELS tvingas uppge den av honom själv uppställda hävden om nolltid då c=0, ”tidens upphörande” enligt Einstein. Se utförligt sammanställda jämförande grafer och samband i LJUSETS G-BEROENDE.

 

Se vidare i partikelbeviset för att energi inte kan skapa massa — värme är INTE massa, massa är INTE värme. Se även i Energilagen: massa kan förintas därför att den inte kan skapas. Se även i Neutronfragmenten — skapelse eller delning?

 

 

 

SÅ:

— Modern akademi kan inte ens härleda-identifiera elektriska laddningen ur elektriska kraftlagen från ljusets grundfysik med ljusets absolutacceleration a=c/dTdivergensen clokalt gravitella punktvärdet — i fysiken för ljusvägarna:

 

 

                                      F = ma = m(c/dT) = m(c/dT)(RA)/(RA) = Rc(m/R)(A/dT)/A = Rc(Q/r)2 | Med sfärytan A= 4πr2 och Rc=1/ε skrivs F ofta F = (1/4πε)Q1Q2/r2

 

                                      Q = Ö (m/R)(A/dT) — elektriska laddningen härledd enligt relaterad fysik; omöjlig uppgift i modern akademi

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  vä 12Sep2012 E28 Bild137 — mi 25Maj2013 E9 Bild2 — hö 12Jun2013 E13 Bild39 · Nikon D90

 

 

 

SÅ:

— Modern akademi kan heller inte ens förstå BEVISET FÖR OÄNDLIG MASSA I den enkla matematiken — gravitationsenergin E = G(mK)2/r — i Allmänna tillståndslagenbeviset för oändlig massa, samma som K-cellens allmänna tillståndslag:

 

 

                                       EG       = kG · ([n→∞]mK2)([n→∞]r)–1            = kG · mK2r–1 = konstant — se Allmänna Tillståndsekvationen

 

MATEMATISK-FYSIKALISKA BEVISET FÖR KOSMISKA OBEGRÄNSADE MASSAN

 

                       massan är obegränsad [n→∞]mK2 med obegränsad sfärradie [n→∞]r

 

 

— Alldeles detsamma som en konstant gravitationsenergi för K-cellen: kG · mK2r–1 = konstant

Se Allmänna Tillståndsekvationen.

Se även i MATEMATIKEN FRÅN BÖRJAN där det visas HUR räknelagarna framgår ur de enkla Naturmönstren, om ej redan bekant.

 

— Och därmed: K-cellens värmefysik. Modern akademi har ingen som helst koppling till den delen utom som en PRIMITIV instans.

 

 

 

SÅ:

— Det fortsätter på samma sätt — i alla, samtliga, naturvetenskapliga ämnesområden, enligt hittills erfarna observationer (Feb2014).

— Se även i LISTAN.

FRÄMST: Atomkärnans härledning från Planckringen med upptäckten av NEUTRONKVADRATEN och de följande ATOMVIKTERNA som utklassar den moderna akademins teoretiskt framräknande värden och visar praktiskt taget identitet mellan experimentellt uppmätta och TNED-beräknade.

— Den detaljen markerar inledningen av UniversumsHistoria @INTERNET (från 2008). Det är tydligt att modern akademi INTE förmår beskriva naturfysiken korrekt.

 

 

 

 

Transportsyndromet — Västvärldens svårighet att fatta Naturen NU: gravitationens absolutverkan — 12Feb2014

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE:  vä 14Jul2012 E19 Bild152 — mi 25Maj2013 E9 Bild2 — hö 12Jun2013 E13 Bild39 · Nikon D90

 

 

 

ISAAC NEWTON MISSTROR — förstår inte — GRAVITATIONENS ABSOLUTVERKAN

— Citatet nedan från Blavatsky (1888) som citerar ur en av Newtons brevkorrespondenser (möjligen 1693):

 

 In one of the passages of his "Principia" (Defin. 8, B. I. Prop. 69, "Scholium"), he tells us plainly that, physically considered, attractions are rather impulses. In section XI. (Introduction) he expresses the opinion that "there is some subtle spirit by the force and action of which all movements of matter are determined" (see Mod. Mater., by Rev. W. F. Wilkinson); and in his third Letter to Bentley he says:

 

"It is inconceivable that inanimate brute matter should, without the mediation of something else which is not material, operate upon and affect other matter, without mutual contact, as it must do if gravitation, in the sense of Epicurus, be essential and inherent in it. . . . That gravity should be innate, inherent and essential to matter, so that one body may act upon another at a distance, through a vacuum, without the mediation of anything else by and through which their action may be conveyed from one to another, is to me so great an absurdity that I believe no man, who has in philosophical matters a competent faculty of thinking, can ever fall into it. Gravity must be caused by an agent acting constantly according to certain laws; but whether this agent be material or immaterial I have left to the consideration of my readers."

 

”,

BLAVATSKY CITERAR ISAAC NEWTON

The Secret Doctrine by H. P. Blavatsky -- Vol. 1, s490 (1888)

http://www.sacred-texts.com/the/sd/sd1-3-04.htm

 

Stället finns citerat i (otaliga) webbkällor (exaktsök på ”is to me so great an absurdity that I believe no man” — ”About 49,300 results” [12Feb2014]).

 

 

Min översättning — från That gravity ... :

Att tyngdkraft skulle vara naturlig, inneboende och essentiell för materia, så att en kropp kan verka på en annan på avstånd, genom ett vakuum, utan mediering av något annat via och genom vilket deras (kropparnas attraherande) verkan kan transporteras från den ena till den andra, är för mig en sådan stor absurditet att jag tror ingen människa som i filosofiska göromål besitter en kompetent förmåga av tänkande, någonsin kan ge sig in i det. Tyngdkraft måste orsakas av en agent som verkar konstant enligt vissa lagar; men huruvida den agenten är materiell eller immateriell har jag överlämnat i eftertanke åt mina läsare.

 

NEWTONS MENING OM GRAVITATIONENS ABSURDA NATUR PÅ SVENSKA FRÅN BLAVATSKYS CITAT

 

 

Väl sagt Newton. Det är, tydligen, ett alldeles särskilt tydligt Call911-utrop för att under inga som helst omständigheter, på inga som helst tänkande villkors vis, låta sig förstå gravitationskraftens tidsabsoluta verkan: distansoberoende. Transportsyndromet.

 

 

 

Så:

— Vilket är då svaret på Newtons djupa och gåtfulla förundran och alla med honom angående vilken egenskap det är som förmår sammandra — »transportera verkan mellan» — kroppar åtskilda av avstånd?

— Uppenbarligen exakt samma egenskap som definierar — genomtränger — massan, gravitationens fundamentala form:

 

 

 

ATOMKÄRNANS GRAVITELLA HÄRLEDNING — Atomkärnans härledning II — MASSANS Eller

GRAVITATIONENS FUNDAMENTALFORM

ATOMKÄRNANS MASSA LIGGER INTE I DESS VOLYM UTAN I DESS YTA: Planckringens strukturfraktal h=mvr med massekvivalenten m = m[n®¥]–1[n®¥] garanterar att masstätheten går mot oändligt som fraktaldjupet ökar: Atomkärnan är en utpräglad (oändligt ihålig) skalbyggnad vars yta i princip är oändligt hård men samtidigt oändligt tunn. Vi studerar hur.

 

 

 

Se utförligt i Atomkärnans g-härledning.

 

— Det är inte det att »kropparna attraheras» som utgör kärnan i svårigheten i fattningen på gravitationens verkan. Det som hela saken hänger på är uppenbarligen den underliggande, som det har visat sig mera fundamentala fenomenformen: det som genomsyrar massan som kvantitet och ger massan dess egenskap som massa. Nämligen kvaliteten STRUKTUR [PASTOM]: Massans struktur kan uppenbarligen bara beskrivas, förklaras och härledas på en obegränsad mängd element som hela tiden delas [PLANCKRINGEN] så att någon minsta beståndsdel inte kan återfinnas: Delningsprincipen grundlägger — tydligen — hjärtat i ENERGILAGEN där delningsegenskapen bildar förutsättningen för massförstörelsen (m→γ) till värme och ljus via primära massförstöraren E=mc².

— Delningsprincipen som grundad på POTENTIALBARRIÄREN med Ljusets gravitella beroende, visar just — nämligen — i atomkärnans g-härledning att

 

             masstätheten i formytan växer obegränsat med växande fraktaldjup

 

Eller i andra ord: massformen — gravitationen som observerad fenomenform — bygger på ständig, oupphörlig, evig, oförtröttlig avståndsminskning eller »kompakthetssträvan» — i samtidigt bevarande av massans fundamentalform, atomkärnan (Neutronen = Plancks konstant, se utförligt från Planckringen om ej redan bekant).

— Ser vi därmed till den — följdriktigt i TNED — framträdande Allmänna tillståndslagen med gravitationsenergin, se särskilt förtydligande i Tabelluppställningen i bevis för Kosmos Obegränsade Massa i KOSMOS OBEGRÄNSAD MASSA, återfinner vi JUST dessa aspekter i den enkla gravitationsenergins ekvivalenter; STORLEKSORDNINGEN har ingen betydelse: principen — den fundamentala massformens inneboende delning med ständigt eftersträvad högre kompakthet som en ytform — är densamma graviterande princip för det obegränsat lilla som det obegränsat stora som allt emellan.

— Gravitationens verkan är, alltså i det ljuset, ingen specifik »kroppsdomän», en särskild materiell egenskap, utan tydligen en egenskap som genomtränger all materia, all massa, allt uppfattande, kännande, tänkande och förnimmande.

— Tillvaron kan med de detaljerna INTE förstås »materiell». Tillvaron — materien — är uppenbarligen mental. Ordningen bestäms tydligen av och genom härledbara och väl fattningsbara principer.

— Inte med mer än att människorna på Newtons tid kunde penetrera motsvarande naturdjup i ATOMTRIANGELN — grunderna i differential- och integralkalkyl (formvärld OCH fenomenvärld) — kunde heller inte förutsättningar finnas av princip för en väg till atomkärnans härledning. Och det vet vi ju redan, att varken Newton, hans samtida eller efterföljande i den moderna akademins spår har förmått klargöra. eller ens omnämna, de avgörande detaljerna. Se utförligt från NOLLFORMSALGEBRAN om ej redan bekant.

 

 

 

— Man skulle kunna tro, att om någon av vetenskapshistoriens alla kända personligheter skulle visa förmåga att beskriva gravitationens natur, då vore det själva upphovsmannen bakom gravitationslagens formulering, Sir Isaac Newton (1686).

— Men som citatet ovan framställer saken, Newton uttrycker bara den senare moderna akademins ståndpunkt: Oförmågan att förstå kraftverkan tidsabsolut över avstånd — UTAN inblandning av »detaljer som transporterar verkan över distans».

 

 

Hur är det — då — med det? Vi studerar det.

 

— Våra påståenden, hävder, utsagor, meningsgöranden, förnimmelser, intryck och associationer bygger alla — utan undantag — på INTERVALL: domäner som består av många olika punkter åtskilda av avstånd: ytor, områden, sträckor, rum. Alltid.

— OK. Så, Isaac, hur kommer vi, då, från den ena punkten till andra om det strängt taget INTE finns en FÖREGIVEN kontinuitet som REDAN innefattar ALLA punkterna oberoende av distans, själva ögonblicksbilden av ett område?

— Om det strängt taget är mellanrum mellan atomerna i hjärnan, hur kan vi då alls forma någon idé om ett intryck som innefattar avstånden mellan atomerna, materien, hur kan vi alls förnimma något med förvissningens, visshetens mening, det faktum att vi ser och hör och känner något alls över huvud taget, en iakttagelse, ett sammanhang, en plats?

— ”is to me so great an absurdity”?

— Tror jag inte alls det, Isaac.

 

Isaac Newton är varken den första eller den sista som FÖRBISER förutsättningar i vår tanke och varseblivande, och vilka förutsättningar i närmare eftertanke visar sig innehålla hela Skattkammarens Underbara Hemligheter [Se även undervisningen i Buddhas DharmaPada].

 — Gravitationsprincipen [GRIP] — se f.ö. utförligt om Gravitationen, Massan och Accelerationen i MAC/TNED i GTaction

 

lika för alla massor, kan inte skärmas ifrån: tidsoberoende

 

framställer för vår tanke tydligen ett ABSOLUT TIDSOBEROENDE.

— Och vad betyder det: vad betyder ”tidsoberoende”?

— Uppenbarligen inget annat än

 

”som om distans inte fanns” — nolltid betyder nollavstånd:

KOMPAKT ABSOLUT SAMLAT — vare sig utspritt med mellanrum eller inte: överblick. Situationsbild.

 

Men avstånd finns: ”motstånd mot absolut kompakthet”: kraftlagen F=ma från massan m=m=m(a/a)=ma/a=F/a.

— Det enda som hindrar massorna att falla in mot varandra OMEDELBART — tyngdkraftens, gravitationens, tidsabsoluta distansoberoende naturliga egenskap som sammanbinder all materia oberoende av avstånd till en sammanhängande MEDVETET FÖRNIMBAR PÅVERKBAR kropp (NU avstånden strunt samma) — är trögheten (inertie): kraftlagen: gravitationslagen.

 

Och därmed följdsatsen:

— Det är OMÖJLIGT att meningsfullt ställa sig frågande till gravitationens — tyngdkraftens, »masskraftens» — tidsabsoluta distansoberoende naturverkan, och SAMTIDIGT inte förvåna sig över att man kan förnimma något alls över huvud taget.

— Förnimmandenaturen — nuet, tillståndets princip — återfaller på alldeles precis samma logiska element som gravitationens tidsabsoluta distansoberoende.

   Eller i klartext:

— Det är tydligen irrationellt (ologiskt) att ifrågasätta den absolutverkande gravitationen och samtidigt mena sig själv begriplighet.

 

NEGATIONEN av absolutverkans princip — konvergensprincipen — ger sedan divergensprincipen: elektricitetens och ljusets natur:

DEEP:

 

olika för alla massor, kan skärmas ifrån: tidsberoende

 

TÄNKESÄTTET I VÄSTERLANDET PÅ NEWTONS TID hade inga liknande premisser. Man tänkte — uppenbarligen — inte i sådana banor, trots enkelheten i sammanhangen. Den arten av tänkande är mera typisk för österlandet (Buddha [Dharma], Hinduismen, Veda, flera tusen år bakåt) med de grundläggande naturharmonierna och »tänkandets psykologi». Västvärlden med sin utpräglade materialism har aldrig haft den förebilden.

 

Det finns uppenbarligen, tydligen och väl relaterbarligen ingen transport i gravitationens — medvetandets — verkan.

 

— Enklaste sättet att beskriva gravitationens verkan på är tydligen: NU. »Tidlöshet». Tillstånd.

   Se vidare utförligt om Gravitationen, Massan och Accelerationen i MAC/TNED i GTaction om ej redan bekant.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · 15Jun2013 E16 Bild33 · Nikon D90

 

 

The END — Always a New Beginning.

 

 

END.

 

 

 

 

 

FYSIKALISKA GRUNDBEGREPP II

 

 

innehåll: SÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER

 

 

FYSIKALISKA GRUNDBEGREPP II

ämnesrubriker

 

                      

 

 

innehåll

              FYSIKALISKA GRUNDBEGREPP II

 

                                                         Fysikens viktigaste begrepp

 

                                                         Inledande exempel

 

                                                         Förord

 

                                                         Listan

 

                                                                            Specifikt i Listan

 

                                                         Universums Historia i Bevis

 

                                                                            Speciella

 

                                                                                               UNIVERSUM GENERELLT

 

                                                                                               ATOMKÄRNAN SPECIELLT

 

                                                                                               ENERGILÖSNINGEN

 

                                                                                               DGD alla

 

                                                                                               SpecialDGDsyntes

 

                                                                            Allmänna

 

                                                                            Sammanfattning Feb2014

 

                                                         Transportsyndromet

 

                                                                            Newton misstror gravitationens absolutverkan — citat från Blavatsky 1888

 

                                                        

 

 

 

referenser

[HOP]. HANDBOOK OF PHYSICS, E. U. Condon, McGraw-Hill 1967

Atomviktstabellen i HOP allmän referens i denna presentation, Table 2.1 s9–65—9–86.

mn        = 1,0086652u  ......................    neutronmassan i atomära massenheter (u) [HOP Table 2.1 s9–65]

me        = 0,000548598u  ..................    elektronmassan i atomära massenheter (u) [HOP Table 10.3 s7–155 för me , Table 1.4 s7–27 för u]

u           = 1,66043 t27 KG  ..............     atomära massenheten [HOP Table 1.4 s7–27, 1967]

u           = 1,66033 t27 KG  ..............     atomära massenheten [ENCARTA 99 Molecular Weight]

u           = 1,66041 t27 KG ...............     atomära massenheten [FOCUS MATERIEN 1975 s124sp1mn]

u           = 1,66053886 t27 KG  ........     atomära massenheten [teknisk kalkylator, lista med konstanter SHARP EL-506W (2005)]

u           = 1,6605402 t27 KG  ..........     atomära massenheten [@INTERNET (2007) sv. Wikipedia]

u           = 1,660538782 t27 KG  ......     atomära massenheten [från www.sizes.com],

CODATA rekommendation från 2006 med toleransen ±0,000 000 083 t27 KG (Committe on Data for Science and Technology)]

c0          = 2,99792458 T8 M/S  ........     ljushastigheten i vakuum [ENCARTA 99 Light, Velocity, (uppmättes i början på 1970-talet)]

h           = 6,62559 t34 JS  .................    Plancks konstant [HOP s7–155]

e           = 1,602 t19 C  ......................    elektriska elementarkvantumet, elektronens laddning [FOCUS MATERIEN 1975 s666ö]

e0          = 8,8543 t12 C/VM  .............    elektriska konstanten i vakuum [FOCUS MATERIEN 1975 s666ö]

G          = 6,67 t11 JM/(KG)²  ..........    allmänna gravitationskonstanten [FOCUS MATERIEN 1975 s666ö] — G=F(r/m)² → N(M/KG)² = NM²/(KG)² = NM·M/(KG)²=JM/(KG)²

 

BKL     BONNERS KONVERSATIONSLEXIKON Band I-XII med Suppement A-Ö 1922-1929, Bonniers Stockholm

[BA]    BONNIERS ASTRONOMI 1978 — Det internationella standardverket om universum sammanställt vid universitetet i Cambridge

tT         t för 10, T för 10+, förenklade exponentbeteckningar

MAC   modern akademi (Modern ACademy), ofta använd förkortning i UniversumsHistoria

 

TNED

(Toroid Nuclear Electromechanical Dynamics), eller ToroidNukleära Elektromekaniska Dynamiken

 

 

 

är den dynamiskt ekvivalenta resultatbeskrivning som följer av härledningarna i Planckringen h=mnc0rn, analogt Atomkärnans Härledning. Beskrivningen enligt TNED är relaterad, vilket innebär: alla, samtliga, detaljer gör anspråk på att vara fullständigt logiskt förklarbara och begripliga, eller så inte alls. Med TNED får därmed (således) också förstås RELATERAD FYSIK OCH MATEMATIK. Se även uppkomsten av termen TNED [Planckfraktalerna] i ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING.

en

is the dynamically equivalent resulting description following from the deductions in the Planck ring h=mnc0rn, analogously AtomNucleus’ Deduction. The description according to TNED is related, meaning: all, every one, detail claims a complete logical comprehensibility, or not at all. With TNED may thus (hence) also be understood RELATED PHYSICS AND MATHEMATICS. See also the appearance of the term TNED [Planck fractals] in AtomNUCLEU’s DEDUCTION.

 

 

 

Senast uppdaterade version: 2019-12-11

*END.

Stavningskontrollerat 2012-08-21 | 2012-10-29 | 2014-02-13.

 

rester

*

 

 

åter till portalsidan   ·   portalsidan är www.UniversumsHistoria.se 

 

 

∫ √ τ π ħ ε UNICODE — ofta använda tecken i matematiska-tekniska-naturvetenskapliga beskrivningar

σ ρ ν ν π τ γ λ η ≠ √ ħ ω →∞ →γ ≡

Ω Φ Ψ Σ Π Ξ Λ Θ Δ  

α β γ δ ε λ θ κ π ρ τ φ ϕ σ ω ϖ ∏ √ ∑ ∂ ∆ ∫ ≤ ≈ ≥ ˂ ˃ ← ↑ → ∞ 

ϑ ζ ξ

Pilsymboler, direkt via tangentbordet:

Alt+24 ↑; Alt+25 ↓; Alt+26 →; Alt+27 ←; Alt+22 ▬

Alt+23 ↨ — även Alt+18 ↕; Alt+29 ↔

Jämför Symbols ytterst fina tydliga* (m®¥), (m®g) mot Unicodes fjuttiga (m→∞), (m→γ)

Symboltecken HögerPil-Oändligt|gamma i TimesNewRoman ®¥g

 

*bild

 

WEBBLÄSAREN FIREFOX och liknande accepterar inte teckensnittet Symbol — men väl Times New Roman, och en del andra.

(FireFox-typen är »RasistWebbläsare» som inte gillar Mångfalden i Matematikens Underbara Vetenskapshistoria).

— Ytterligare exempel på hur WebbEran infört tydligt ytliga programingenjörer (typ FireFox) som INTE tycks förstå EXPLICITA värdet av MAXIMAL MATEMATISK TYDLIGHET.

 

☺☻♥♦♣♠•◘○◙♂♀♪♫☼►◄↕‼¶§▬↨↑↓

→←∟↔▲▼ !”#$%&’()*+,

■²³¹·¨°¸÷§¶¾‗±­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

åter till portalsidan   ·   portalsidan är www.UniversumsHistoria.se