UNIVERSUMS HISTORIA ENLIGT RELATERAD FYSIK OCH MATEMATIK  | 20018IX1 | a  production  | Senast uppdaterade version: 2023-09-14 || ·

 

100% CERTIFIERAD Säkerhet enligt UDHR10Dec1948:  Verksamheter — GOOGLE+  utom människovärdighetens erkännande attackerar mänskligheten. Se särskilt INTRÅNGSSKYDDSLAGEN.

 

innehåll · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER · förteckning  alla webbsidor ·  JordSyret  · CHEOPS REKTANGEL I ¦ II ¦ III

 

Sammanfattande, länkrelaterande och slutförande miljö-, kultur- och teknikdokument i Universums Historia @INTERNET 2008-2018:

 

 

 

 

TNED framträder i syntes

Gammaprojektets fysikgrunder

MAC utmanas i Universum

Nattlysande moln — i växande

 

 

 

ORIGINALindex -- 2008:

 

ÖVERFLYTTNINGSSIDA MED ORIGINAL FRÅN PORTALSIDAN index.htm

Förklaring 1Sep2018:

 

INTERNET — speciellt webbläsarna och Microsoft — har från runt 2015 allt mer fjärmat sig från begreppet civilisation. Bevis:

— Den datorkultur som i varje fall den här författaren trodde var »den enda riktiga» från början (2008)

— fri, obunden, datoranvändning:

 

   funktionalitet,

   tydlig och klar originalpresentation,

   mesta möjliga naturvetenskapliga användbarhet — själva datoriseringsgrunderna,

 

— gäller inte längre.

   Utvecklingen (2015+) har visat rakt motsatt verkan

(programföretagen kan inte lösa programfunktionsproblemen, jämför Microsofts hårddisksökprogram från och med Windows XP-eran: ett erkänt ramaskri i datoranvändarvärlden: totalt fullkomligt värdelöst som naturvetenskapligt hjälpverktyg; Se även exemplen i MICROSOFTS PROGRAMFÖRSTÖRANDE VERKSAMHET):

— punkterna ovan i princip demolerade till oigenkännelighet.

   Ambitionen här från början har så i princip inaktualiserats: att försöka följa typ webbläsarnas olika sätt mot bättre:

   Oläsligheten numera för speciellt små teckensnitt [‡] har (2015+) blivit besvärande både i GoogleCHROME och Microsofts webbläsare, vad som är kvar av den numera (2018, dvs., ingenting):

— Deras textpresentation på små teckensnitt ser ut som de äldre CRT-skärmarna: blurrat, dimmat, suddigt.

   Det finns inte ens, längre, en ikonupplysning överst VILKEN webbläsaren man använder ÄR.

   Microsoft Sep2016+ dikterar/hackar datoranvändningen (”Active Hours”, ”Microsoft Compatibility Telemetry”).

   Och så vidare.

— Firefox för sin del har slutat länka åäö-länkar, dessa fungerar inte alls längre i Firefox.

 

Alla sådana ursprungliga artikeluppslag och ambitioner som hör till portalsidans original (2008+) har nu (1Sep2018) flyttats över hit: Artiklarna är inaktuella, irrelevanta, och har inte längre någon som helst koppling till dagens Internet — en helt annan galax. Samt möjligen en del annat angeläget som får plats.

— Länkarna finns kvar på portalsidan, men vidarehänvisas hit därifrån, aktuella avsnitt som nedan.

Editor2018IX1

 

 

 

 

 

NÄMN NÅGOT ENDA EXEMPEL

SOM inte är ett intrång i människorätten från statsrättens sida de senaste 200 åren: OM en Positiv Kraft Uppstår UDHR10Dec1948, stympas den strax av Statsrätten: RÅ JK JO SR HD ... Säg igen.

BILDKÄLLA -- Författarens arkiv:  MONTAGE utvecklat 8Jan2017 från föregående 2010 bibehållna men här förminskade originalvinjett hö.nedan: 5Jun2010  RF--BildS17 · Vä:  11Aug2016  E2 Bild25

 

 

Bildlänken ovan leder till en separat relaterad sammanställd sammanfattning Jan2017.

 

SANNINGSBEGREPPET [tillståndets princip] → KUNSKAPSBEGREPPETfridsamhetsgrundatPRINCIPERNAnaturenGrundläggandeMänskligaRättigheterLAGEN | LAGBEGREPPET

 

 

Se även från MEL 1 och MEL 2.

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE: lilla 24Maj2010 R Bild87 — stora 3Jul2012 E12 Bild173 · Nikon D90

 

 

 

 

 

 

Webbtest (15Maj2008) första testomgången innan Google Chrome kom till

 

WebbTest    Internet Explorer · Netscape · Mozilla Firefox · Opera · Safari

 

ALLA, samtliga, föregående webbtest har (hittills) visat upp olika beteenden med FLERA bilder efter varandra: medan första bilden blir OK, blir den andra (och n:te) suddig med en förskjutning på 1 pixel. Nedanstående test använder en TABELL med exakt likadana bild/textobjekt för utvärdering (RedigeringsWebbFönstret är INTE representativt och kan inte användas för WebbInLiveTest).

Förhoppningen är att resultatet ska visa bilderna utan någon inbördes skillnad.

Rapport följer senare.

 

WEBBTESTTexttest

Texttest

WEBBTESTTexttest

Texttest

WEBBTESTTexttest

Texttest

WEBBTESTTexttest

Texttest

WEBBTESTTexttest

Texttest

WEBBTESTTexttest

Texttest

WEBBTESTTexttest

Texttest

WEBBTESTTexttest

Texttest

WEBBTESTTexttest

Texttest

WEBBTESTTexttest

Texttest

WEBBTESTTexttest

Texttest

WEBBTESTTexttest

Texttest

WEBBTESTTexttest

Texttest

WEBBTESTTexttest

Texttest

WEBBTESTTexttest

Texttest

WEBBTESTTexttest

Texttest

WEBBTESTTexttest

Texttest

WEBBTESTTexttest

Texttest

WEBBTESTTexttest

Texttest

WEBBTESTTexttest

Texttest

WEBBTESTTexttest

Texttest

WEBBTESTTexttest

Texttest

WEBBTESTTexttest

Texttest

WEBBTESTTexttest

Texttest

WEBBTESTTexttest

Texttest

 

Rapport 2008V15 efter Webbtest:

 

 

Koppla upp de olika webbläsarna och testa gärna själv.

 

Avslöjande.

 

1. Alla bilder ser exakt likadana ut. Det var glädjande. Tack så mycket.

   Man testar det (»enkelt») genom att ta skärmdumpen på webbdelen och lägga den över originalet genom en AND-funktion, minsta skillnad syns direkt som färgstarka pixels som bryter harmonin, men det kräver ett speciellt bildhanteringsprogram; har du Delphi [gratisversionerna 1 från PC&Mac 4/97 och 4 från PC FÖR ALLA 5-2000 …] kan du göra ett sådant program själv om du kör på operativsystemen Windows 95 och Windows XP och kompatibla (INTE Windows Vista, de nämnda Delphi-versionerna vägrar kompilera där, dvs., funkar inte: Det finns [EMELLERTID] fördjupningar i det här ämnet och vars rubrik ENKLAST kan beskrivas som det redan lästa; Vista är och förblir en komplicerad utmaning att arbeta med ÄVEN i programmerande miljöer som det har visat sig; Ev. följer en vidare, mera ingående beskrivning i separat avsnitt, men ingenting är ännu [Maj 2009] bestämt i den saken [ämnet är omfattande]) — om du också vågar språnget att programmera. Exemplet nedan visar hur det går till: vänstra bilddelen (från InternetExlorer) dupliceras och läggs via Delphikommandot (typ) Image1.Canvas.CopyMode:= cmSrcAND (samt en del övrig kod) över den högra (MozillaFirefox) via pixelANDning (pixel1OCHpixel2). Skillnaden syns tydligt och framträder direkt som kulörta färgområden (bilden nedan i PNG-format 13 KB),

 

 .

 

2. Som tidigare: det vore önskvärt att WebbsidesProgrammakarna i Microsoft Corporation kunde acceptera begreppet PRECISION:

det visar sig först nu (vilket naturligtvis INGEN kunde tro) att TABELLEN i originalprogrammet WORD 2000 INTE VISAR EXAKT PERIODISKA MÅTT HORISONTELLT trots exakt likadana objekt; det felar på en pixel, fram och tillbaka. I vertikalled är det dock OK — men hela den måttsmatrisen ändras med en pixel i webbläsarenInLive relativt webbredigerarenMyDesktop — där nu plötsligt också den horisontella felmatrisen är borta. Symmetrin är exakt i webbLive @INTERNET EXPLORER, men inte i källredigerarens program. Faktiskt. Så är det.

   (Skulle datorkretsarnas LOGIK produceras med Den exemplifierade MicrosoftProgrammeringsStandarden skulle INGEN dator ens starta upp. Stenöken. Men Microsoft vill inte kommunicera det här Problemet — med någon Enskild Privat Datoranvändare. Det är Personalen, tydligen, alldeles för Fin för. Eller är det något jag missat?).

   Eftersom WORD 2000 numera ”har utgått ur sortimentet” är det heller inte meningsfullt att kritisera Microsoft Corporation för den delen.

   Jag har inte testat hur WORD 2007 fungerar på den här punkten (min trialperiod har utgått).

 

3. Som också tidigare konstaterats: bara Internet Explorer har en rättvis bildpresentation (om bilden står för sig själv, eller som ovan flera i en tabell).

Alla övriga testade webbläsare förvanskar bilden:

Netscape, Mozilla Firefox, Opera, Safari. Safari smetar dessutom ut texten och är oacceptabel bara av den anledningen.

 

 

Se Skärmdumpar av testresultatet i InternetExplorer

OBS. Använd endast InternetExplorer för att SE dessa bildresultat i en rättvis presentation — övriga förvanskar resultatet, se rapporten ovan.

 

 

Efter Tillägg 7Jun2011

— Jag kommer successivt [från 7Jun2011, men motvilligt — på grund av tidigare erfarenheter från Microsoft med oförutsedda tillägg...] att spara om alla htm-dokument i UNIVERSUMS HISTORIA med den nya inställningen — men bara gruppvis (enstaka i taget) för att testa om ändringarna verkligen håller streck — att inga extra »YtterligareJävulskapFrån Microsoft» adderas.

— Microsoft Corporations märkliga tillställningar: smutsar ner alla utom sig själv

— HUR kommer det sig att alla — samtliga — webbläsare utom Microsofts Internet Explorer [... 6 7 8 ...] genomgående konsekvent uppvisar JPG-kopior — veritabla nedsmutsningar — av inlagda PNG-original?

 

PNG-originalet

JPG-kopian

Internet Explorer [IE]

[... 6 7 8 ...]

Bara IE visar PNG-originalets RENA KLARA FÄRGER

Alla andra webbläsare

Testade 30Maj2011:

Firefox, Netscape, Flock, Arora, Chrome, Opera

 

— En PNG-bild bevarar färgerna — och är därför utmärkt att använda för enklare figurer och illustrationer med relativt få färger: färgernas bevaras, lagringsytan blir minimal;

— En JPG-bild är å andra sidan utmärkt för att få ner lagringsstorleken på bilder med många färger utan att nämnvärt reducera bildkvalitén. En JPG-kopia av en typisk figurbild med få färger blir, emellertid, tydligt nedsmutsad i linjebilden, och uppvisar i särskilda fall, som ovan höger, rent förskräckliga utställningar relativt de rena PNG-originalen.

— I WORD 2000 (även senare?) har Microsoft Corporation tagit sig före med den förträffliga förebilden att DIKTERA — prompta — JPG-prioritet över PNG-prioritet:

— Från WORD 2000-programmets fabriksinställningar:

— Importerar jag in en PNG-bild till ett htm-dokument i Word 2000 — naturligtvis i den förvissade tron om att PNG-bilden FÖR ALLA ANDRA MÄNNISKOR OCKSÅ kommer att visas som just en bild med maximalt KLARA färger, eller på samma sätt med någon annan typ, självklart — KÖR i själva verket MICROSOFT ÖVER DEN DELEN med följande:

— I Webbläsaren Internet Explorer [IE] [... 6 7 8 ...] visas allt perfekt;

— I alla andra webbläsare VISAS EN JPG-kopia istf. PNG-originalet.

— Som redan påpekats (och än värre exempel finns): i stort och i princip: fruktansvärt förfulat — i allt utom IE.

— WORD 2000 lägger ALLTID in dubbla kopior av en importerad bild i htm-dokumentets bildkatalog, vare sig man själv bestämmer att den bilden ska vara av typen JPG eller PNG; tar man in PNG lägger Microsoft till en JPG-kopia; tar man in JPG, lägger Microsoft till en PNG-kopia.

— Htm-skriptet innehåller en motsvarande gråtonad SourceParagaf (som anger PNG) och en dito i färgmarkerad text (som anger JPG);

— Det är tydligt att alla webbläsare utom IE tar fasta på den färgmarkerade skriptkoden och lägger ut JPG istället för det avsedda PNG.

— Jag upptäckte det här nyligen (Maj2011) — vilket förklarar de inledande testresultat som har rapporterats på den här webbportalen (från 2008).

— Vid en mera ingående genomletning av hjälpen på WORD 2000

 

(ingenting sägs direkt: se till exempel på

”När jag visar webbsidan på någon annan dator ser grafik och text annorlunda ut.”

; Trots att ämnet är närliggande, innehåller hjälpartikeln inte ens ORDET »PNG»; artikeln beskriver/omnämner/vidrör ingenting av det som beskrivs här — också ett typexempel på Microsofts inte sällan dåliga korsrefererande begreppssyntax i ämnet datorkunskap)

 

och vissa antydningar i vissa webbkällor, visar sig följande:

Om Checkboxen i WORD 2000 kryssas för i

 

Verktyg, Alternativ, Allmänt, Webbalternativ, Bilder, Tillåt PNG som utdataformat

 

och htm-dokumentet sedan sparas, ÄNDRAS PREFERENSERNA OCH de förut valda PNG-KOMPONENTERNA FRAMTRÄDER i alla andra webbläsare också.

— Åtminstone är det så det visas för mig i de testdokument jag hittills tittat på.

 

 

 

 

 

Skärmdumpar av testresultatet

OBS. Använd endast InternetExplorer för att SE dessa bildresultat i en rättvis presentation — övriga förvanskar resultatet, se rapporten längre upp.

Bilden nedan är i PNG-format (12 KB)

 

Teckenförklaring:

a  ...................  originalet i Microsoft WORD 2000 och Internet Explorer 7.0 i webbtestetInLive @INTERNET; samma, ingen förvanskning

b  ...................  resultatet i alla webbläsarna Netscape 9.0b3, MozillaFirefox 2.0.0.14, Opera 9.24  i webbtestetInLive @INTERNET: tydlig förvanskning

c  ...................   resultatet i webbläsaren Safari 3.0.3   i webbtestetInLive @INTERNET: tydlig förvanskning, notera även att texten smetas ut relativt originalet i a

 

Min kommentar:

I varje fall enligt MIN uppfattning är resultaten i bc HELT oacceptabla. Jag accepterar inte en sådan förvanskning.

I största synnerhet är resultatet i c, textdelen, min uppfattning fortfarande, rent deprimerande.

Dessa resultat understryker bara de tidigare testresultaten:

OM man önskar MINSTA MÖJLIGA BILD OCH TEXTVANDALISERING är det  HELT KLART bara Internet Explorer som kan komma ifråga som webbläsande alternativ. Det är inte bra det heller. Men övriga är uteslutna på grund av att de är ÄNNU VÄRRE.

   Se även Webbtest på olika textbaserade exempel (samt en del övrigt) på tidigare Passagens belldharma-webbsida.

 

 

 

WEBBTEST Apr2010 — med uppdaterad uppföljande genomgång Jan2012

 

Tabell 3Maj2010 Webbläsarna kapacitet

 

Se även i Läsbarheten för små teckensnitt.

 

2010-05-03 — grovdata — ARBETSPREFERENS Internet Explorer 7 · Windows Vista · Microsoft WORD 2000

webbläsarnas kapacitet för Universums Historia

 

Apr2015: nyTest på Windows 7×64bit med Internet Explorer 8 [Fabriksinställningar] visar perfekt funktion även för OpenOffice: IE8 öppnar OO-Kalkylkorten JA och i skrivläge JA.

 

Tillägg Jan2012: Frånsett Internet Explorer 9 verkar övriga webbläsare stå kvar på webbläsartestetet från Apr2010. IE9 [om inget nytt kommer från Microsoft] verkar vara den nu enda existerande webbläsare som kan hantera samtliga ovan tabellerade grundrutiner. Välkommet.

— OPERA-läsaren version 11.60 [Jan2012] verkar ha justerat bort de tillagda extra mellanrummen [se bildexemplet nedan från Apr2010].

— FLOCK-läsaren verkar [Jan2012] ha kör/installationsproblem [i Windows 7]: varje gång man startar Flock envisas den med att tvinga användaren att upprepa hela installationproceduren. Flockläsaren har därför [tills vidare i denna uppdaterade webbläsartestkoll, Jan2012] strukits ur listan ovan.

— I övrigt samma som ovan.

För webbläsarna speciellt Flock och Firefox [Firefox Vers. 37.0 Apr2015 gör det galant — Internet Explorer 11 däremot kraschar i stort sett allting, testat 11Apr2011] som inte kan öppna OpenOffice kalkyl direkt i skrivläge [Dessa Webbläsare våldför sig tydligen på det aktuella dokumentets icke-skrivskyddade checkbox genom att helt fräckt kryssa i den delen och därmed hindra dokumentets avsedda användbarhet — man får inte göra så],

 

Klicka på EditFileKnappen i OpenOffice-verktygsfältet — Följ ev. dialoger med JA/OK-klickningar [onödigt, men enda sättet].

 

TABELLFÖRKLARINGAR

—————————————————————————————————————————

kan läsa Windows katalogstruktur: se särskild artikel

kan läsa Symbol: se särskild artikel

bevarar originalets grafik: EnkelTest; enbart huruvida originalets baslinjer till färglagda textfält finns med eller inte, exempel nedan;

 

operativsystem: stödjer W windows | U unix | L linux | M mac | B bsd | Källa: @INTERNET Wikipedia Comparison of web browsers, Operating system support 2010-05-03

orange markering: stöds delvis [betaversioner]

röd markering: uppgift saknas [Netscape: support upphörde 2008, men webbläsaren finns ännu kvar |  Associeras ofta med Mozilla (FireFox)]

S: KAN städa efter sig — efter öppning av OpenOfficeKALKYL (lämnar inga rester); Chrome gömmer sina i intern katalog, kan inte ändras TROTS att en separat [Ctrl+J] »TaBortAlla» finns, den påverkar inte den gömda delen och visar inte heller DESS poster; Arora synligt på skrivbordet, kan inte ändras;

Internet Explorer använder generellt dialogen Öppna/Spara, ingen städning behövs; Övriga använder en synlig Filhämtare där man själv kan rensa med ett klick.

—————————————————————————————————————————

Endast de webbläsare har medtagits som uppvisar de mest flexibla egenskaperna, samt tvunget det tråkiga gränslandet med Internet Explorer och Microsoft Corporation [mitt Windows] som ständigt tycks vara på väg bort från vettet: från början en enorm potential av lovande utveckling, därefter försvinner eller upphör verktygen att fungera, gamla program hindras att arbeta, osv. Så har också t.ex. Safari helt tagits borts i testet sedan problem visat sig med associerade program, nedladdningar och synkroniseringar som ändade på iTunes och omöjliga dialogfönster som inte ville försvinna. Se även (vidare)  för grunddata i tabellen i

@INTERNET Wikipedia Comparison of web browsers, Operating system support 2010-05-03

 

 

Kan läsa WINDOWS katalogstruktur

EXEMPEL:

 

I webbfilen

http://www.universumshistoria.se/AaKort/Dokumentreferenser.htm

finns en länk som ska leda till

http://www.universumshistoria.se/REGISTER.htm#KALKYLKORT

 

Hur ska den länken (#KALKYLKORT) skrivas tillsammans med övrigt FÖR ATT ÄVEN KUNNA SES PÅ en WindowsDATOR, författarens skrivbord — inte enbart på webben?

Svar

(OBS gäller endast EXPLICIT för Windows, andra operativsystem kan ha andra fasoner)

[Se även @INTERNET Wikipedia Path (computing), MS-DOS/Microsoft Windows style 2010-05-02]

:

 

..\REGISTER.htm#KALKYLKORT

 

DÅ — nämligen — kan »systemet» fylla i VILKET SOM:

 

På datorn (exempel) (»\» gäller) [backSlash] verkställs ordningen:

c:\Arkiv\HTM\REGISTER.htm#KALKYLKORT

;

På webben (»/» gäller) verkställs istället ordningen:

http://www.universumshistoria.se/REGISTER.htm#KALKYLKORT

;

 

STÅR DET på WindowsDatorn EMELLERTID

../REGISTER.htm#KALKYLKORT

finns explicit i Windows ingen standard som kan tolka den katalogvägen på datorn.

(Windows [WORD2000] skriver [t.ex.] automatiskt om den typen till ..\, det går inte att ändra — utom i en [separat] htm[l]-editor).

   Webbläsare som inte beaktar Windows dialekt — Netscape, FireFox, Flock — verkställer (således) istället den kaotiska ordningen:

 

http://www.universumshistoria.se/..\REGISTER.htm#KALKYLKORT

 

vilket betyder KRASCH: »Webbläsaren hittar inte adressen».

   Och, som vi ser, finns det tydligen redan en del webbläsare som fattat galoppen med den lokala dialekten (Chrome, Arora, Opera, ...) — då det nu ändå tydligen är så att ingen universell webbläsare är på gång.

 

 

Kan läsa Symbol —

ÖSgpw

tecknen på raden ovan i slutet ska vara rottecknet, summatecknet, gamma, pi, samt vanliga symbolen för vinkelhastighet OM webbläsaren kan läsa Symbol. Annars ser tecknen sist på raden ovan ut så här [ÖSgpw] — ser tecknen likadana ut kan webbläsaren INTE läsa Symbol.

ÖSgpw

 

En aspekt:

OM en webbläsare undertrycker NÅGOT SPECIELLT TECKENSNITT — särskilt DET som legat till grund för datorrevolutionens MATEMATISKA ALGEBRA, Grekiska Alfabetets bekväma matematiska symboler under i stort sett 2000 år — är det FÖRMODLIGEN också så att respekten också sviker i andra detaljer [FireFox t.ex.: läser Palace Script och Verdana, men inte Wingdings och Arial Narrow (den sistnämnda krävs för att få snygga integraltecken i UNICODE)]. Att utforma TEXT med matematiska symboler kräver OMSORG för att få fram MAXIMAL TYDLIGHET OCH ENKELHET UTAN FÖRFULNING. Det är ingenting man OBETINGAT överlämnar per automatik åt en MASKIN att utföra — i dagens läge definitivt inte webbläsaren FIREFOX (annars utomordentlig).

Se även TECKENTEST i särskild beskrivning.

 

 

Läsbarheten för små teckensnitt

Tillägg 12Dec2016:

 

— Google Chrome har från 2016 tagit bort "Inaktivera DirectWrite" nedan. Och omöjliggör därmed för sin del webbpresentationen av htm-original i Universums Historia. Se särskilt från Google-Microsoft-Internetintrången.

   WEBBLÄSNINGEN GENERELLT Dec2016 har inte mycket gemensamt med den lovvärda framtidsanda och tro som fortfarande fanns runt 2014, textdelen nedan. Invasionen av InternetHackare har på kort tid i princip utraderat Internet Explorer som allmän webbläsare — och förvandlat Internetbesök till en mer eller mindre påtalig plåga. Kvar på plan finns nu Dec2016 i princip bara tre användbara — men märkbart defekta — webbläsare: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox.

   På grund av den observerade tydligt omfattande minskade friheten för privat datoranvändning, de växande intrången och den tydligt tilltagande ofriheten @Internet, har ett särskilt dokument färdigställts där de olika aspekterna berörs. Utförligt i rubriker från GMR2016.

 

Tillägg 27Nov2014:

 

OBS — Windows 7:

— Följande beskrivning förutsätter att datorns interna ClearType-funktion är avställd

(Kontrollpanelen, System och säkerhet, Utseende och anpassning, Justera ClearType-text, Aktivera ClearType):

— Notera också äventyrligheterna med olika TemaInställningar i Windows (om man inte VET exakt hur man ska göra): ytterst äventyrligt att göra minsta ändringar: plötsligt ändras teman och bakgrunder SOM OM datorn plötsligt kapats. Bered dig på det, återgå till föregående med återställning av datorn till tidigare tidpunkt (Kontrollpanelen, System och säkerhet, Åtgärdscenter, Återställ datorn till en tidigare tidpunkt).

 

Google Chrome:

Om typen Microsoft Sans Serif teckenstorlek 7 ser suddig ut [Bildkopia original = ], testa följande:

— På Google Chrome:s URL-inmatningsbox överst, skriv in

chrome://flags/#disable-direct-write

och tryck Enter. En inställningsdialog med olika optioner kommer då fram typ

I läge Aktiverad (informationen byter utseende med ändring [SmartNissesMindreUpphetsandeCyberVerkstad]

ges maximal tydlighet (som den här Bildkopia original = ).

 

Firefox:

Firefox verkar kunna sköta små teckensnitt galant utan särskilda inställningar (men vägrar läsa teckensnittet Symbol [KvadratRotstecknet blir Ö, m.fl.]). Ingen särskild åtgärd behövs.

Uppdated Sep2023:

FIREFOX SEEMS TO HAVE INCLUDED NOW ALSO A SYMBOL FONT READABILITY — after a long session of not so. Hopefully it will continue to join the general Universal Scientific Community.

Thank you very much. You are most welcome.

 

Internet Explorer (vers. 9):

Hopplöst fall — nästan. Flera Webbforums besökare har uttryckt önskemål att Microsoft ska ta bort den AUTOMATISKA ClearType-funktionen i Internet Explorer (samma elände finns också i ie10 och ie11).

   Microsoft vägrar det. Det finns ett gratis ”Anpassningsprogram” på webben för ändamålet — men det tar också bort den fina TrueTupe-funktionen på teckensnitt med större bokstäver och förvandlar hela datorupplevelsen till tiden runt 1980: taggiga kanter på större tecken. Det ville vi INTE ha.

— Men det finns ett enkelt sätt (som kanske inte många tänker på) — som ovan förutsatt att datorns allmänna ClearType-funktion är avställd:

Åtgärd (ie9-):

Fungerar inte på IE11 Apr2015 [IE10 inte testad]

— Aktivera Ändring av Fönsterstorlek i Webbläsaren med Alt+SPACE, S, HögerPil (placerar skärmändringsmarkören i högerkant), Ctrl+Högerpil (Sträcker ut högerkanten 1 pixel — vilket samtidigt tar bort Microsofts Dikterande Fula Funktion) — tryck sedan ESCAPE: fönsterstorleksändringen skippas/ångras, men återgången till Skarp Visning För Små Teckenstorlekar kvarstår.

— Därmed har Microsoft Fula Dikterande Överhet försvunnit, och Internet Explorer visar nu samma fina form som Firefox och Google Chrome (med Chrome i inställningen som ovan). Microsoft försöker ibland återta Kommandot. I så fall, upprepa behandlingen.

ARCHIVE

 

 

WEBBTEST Sep2023 —

ScreenDUMPS collected for comparison 14Sep2023 — extracted section from  WeizsäckerCalc:

 

MICROSOFT AND CHROME STILL 2023 VANDALIZES ORIGINAL TEXT DOCUMENTS

 

 

 

Microsoft&GOOGLE:

— The serving personnel is bullying the customers .. by DRIFT, not plan:

— uneducated, ignorant, sloppy, cocky .. worlds richest fuckups ..

— ..».. a general badly deep fucked up bad attitude .. ’experience’ .. » .., as experienced, noted and collected.

 

Still since around 2015+:

Still: No overly apparent serious scientific interest from Microsoft and Google 2023

   Helping the individual — a potential future engineer in whatever the interest lies — to make the simplest easiest presentations to other humans — sharing impressions — on simple fundamental text subjects, apparently has no magnetic Microsoft&GOOGLE attraction.

 

— »No, we don't feel you».

 

MICROSOFT AND CHROME STILL VANDALIZES ORIGINAL TEXT DOCUMENTS. Bad MoJo.

— Their TAB indentation wrath is the worst.

 

 

   IF the world community on web readers COULD agree on a basic decent serious — serious, Microsoft and Google — text STANDARD alike the one already established with screws and nuts, very fine stuff, humanity might render an extra splendid future. Might. Perhaps. This author’s personal opinion only.

 

 

   More vandalizing (sloppy, uneducated) Microsoft examples — test this:

Microsoft EXCEL spread sheet calulating program and its imitating OPEN OFFICE (Swedish version):

 

 

HELTAL(0.99)  =  0 ............    OK 

HELTAL(-0.99) = -1 ............   notOK

SOMETHING HAPPENED IN MICROSOFT — AFTER WINDOWS 95 — WHEN MsWORKS CALCULUS PROGRAM WAS REPLACED BY PRESENT Microsoft EXCEL CALCULUS PROGRAM.

   Not only the INTEGER — HELTAL — operator was changed [ or not understood]. But also the REST  [mod] operator did experience the same uplifting facility

[ uneducated, unmotivated personnel does not understand the Division Algorithm ]

   at present only provable directly to a person who still have the original MsWORKS 4.0 version available at work [ meaning: at least a Windows XP computer — the best, and the fastest]:

   Microsoft blocked its further use from 2008 on Windows Vista. Right in front of the user. LightsOFF.

— Sometimes a human being experiences a deep need of developing claws. Huge ones. Very.

 

 

   Explicit notes are given on the Microsoft vandalization/computer incompetence consequences in

ExcelOpenOfficeCALCULUS PROGRAMS

and a Specific (collection 2008+) in

THE MICROSOFT LIST

— exemplifying the Microsoft enterprise company blocking and compromising computer usage

— apparently NOT by intention (»these aces are not That smart»), but by DRIFT: just on the eager greed of controlling, owning and manipulating. That is how we stupid fucked up humans work, blinded by greed.

 

Hopefully no more to follow.

Thank you for sharing HumanRight recognition

(RespondingNature ¦ STATE BLAMES INSECTS — not one word HumanRight recognition. Not a sound. Not a spell. Not a word. No teaching. No education. Violence gushes out of the administrations — by DRIFT, not plan, firing up the still increasing violent attitudes: uneducated, sloppy, unobservant, cocky .. only interested in exercising punishment and obedience, the safest road to perdition: decisions based on zero human right recognition: not one word — ”.. of the greatest importance ..”, buried in oblivion, completely).

 

 

 

 

 

innehåll: SÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER

 

 

Universums Historia — portalsidan

ämnesrubriker

 

                      

 

 

innehåll2

              UNIVERSUMS HISTORIA — originalartiklar 2008+

 

                                                                            GOOGLEaug2018

 

                                                                            ORIGINALindex -- 2008  — Förklaring

 

                                                                            SKM

 

                                                                            Webbtest

 

                                                                            Rapport 2008V15 efter Webbtest:

 

                                                                            Skärmdumpar av testresultatet

 

                                                                            Tabell 3Maj2010 Webbläsarna kapacitet

 

                                                                                               Kan läsa WINDOWS katalogstruktur

 

                                                                                               Kan läsa Symbol

 

                                                                                               Läsbarheten för små teckensnitt

 

                                                                           

 

WEBBTEST Sep2023

 

 

 

 

referenser

[HOP]. HANDBOOK OF PHYSICS, E. U. Condon, McGraw-Hill 1967

[BA]. BONNIERS ASTRONOMI 1978

[BKL]. BONNIERS KONVERSATIONS LEXIKON Band I-XII med SUPPLEMENT, Alb. Bonniers Boktryckeri, Stockholm 1922-1929

SIGMA 1-6, MATEMATIKENS KULTURHISTORIA av James R. Newman, Forum 1965, efter originalet The world of mathematics 1956

t för 10, T för 10+, förenklade exponentbeteckningar

 

MAC, i Universums Historia ofta använd förkortning för Modern Akademi (eng. Modern ACademy)

 

TNEDRelated PHYSICS And MATHEMATICS — Se särskild djupbeskrivning av innebörden i begreppet relaterad framställning.

 

 

  

 

(Toroid Nuclear Electromechanical Dynamics), eller Toroidnukleära Elektromekaniska Dynamiken är den dynamiskt ekvivalenta resultatbeskrivning som följer av härledningarna i Planckringen h=mnc0rn, analogt Atomkärnans Härledning. Beskrivningen enligt TNED är relaterad, vilket innebär: alla, samtliga, detaljer gör anspråk på att vara fullständigt logiskt förklarbara och begripliga, eller så inte alls. Med TNED förstås (således) också

RELATERAD FYSIK OCH MATEMATIK. Se även uppkomsten av termen TNED i Atomkärnans Härledning.

 

 

SHORT ENGLISH — TNED in general is not found @INTERNET except under this domain

(Universe[s]History, introduced @INTERNET 2008VII3).

TNED or Toroid Nuclear Electromechanical Dynamics is the dynamically equivalent resulting description following the deductions in THE PLANCK RING, analogous AtomNucleus’ Deduction. The description according to TNED is related, meaning: all, each, details claim to be fully logically explainable and understandable, or not at all. With TNED is (hence) also understood RELATED PHYSICS AND MATHEMATICS. See also the emergence of the term TNED in AtomNucleus’ Deduction.

 

 

 

Senast uppdaterade version: 2023-09-14

*END.

Stavningskontrollerat (Original).

 

rester

*

åter till  portalsidan  ·   portalsidan är www.UniversumsHistoria.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNG-justerad 2011-06-25

åter till  portalsidan  ·   portalsidan är www.UniversumsHistoria.se