TNEDa3 UNIVERSUMS HISTORIA | a production 2020VII29 | Efter sammanställningar från 1986-1991+ | Senast uppdaterade version: 2023-11-30 · Universums Historia

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i  SAKREGISTER  ·  förteckning  alla webbsidor

 

     

 

Genombrotten i TNED ¦ TNED FRÅN BÖRJAN ¦ TNED a0 ¦ ISVERSIONEN ¦ GASRÄKNINGEN ¦ SYRET ¦ JoCeBo ¦ BIOSFÄREN OCH BIOMASSAN ¦ MLB5 ¦ Rep2020 ¦ SyreUrsprunget, slutbevisningen ¦ SyreSDexpl ¦ c-S

ICEversion ¦ SCENARIOis ¦ DETALJERAD JORDFYSISKT BEVISBAR FOTOSYNTES

MLN1470 ¦ MLN1470 i syntes ¦ Deforestation 37% ¦ FotoSyntesen ¦ SD-WHEEL ¦ c¦S-masses ¦

MoKeAk ¦ Syrets Jordrelaterade Kosmologi  ¦ BevisFormen  ¦ NaturSkogen

BioEkvivalenterna: Bio1 ¦ Bio2 ¦ Bio3 ¦ Bio4 ¦ Bio5 ¦ Bio6 ¦ Bio7 ¦ Bio8 ¦ Bio9 ¦ Bio10

 

JORDFYSIKENS YTMINERALOGI 100% FÖRKLARAD — MLN1470 — STATENS FORTSATTA NATURVÅLD I EXAKT Jordfysisk BEVISNING

GENOM GEOLOGISKA CERTIFIKATET — FOTOSYNTESEN — MaunaLoaNORM-1470 — Jordfysikens bevis

1812¦1470 .... 2020¦1011 ...STATEN utan minsta insikt 1800+ FÖRSTÖR LIVSGRUNDERNA GENOM NATURSKOGENS AVVECKLING

 Den moderna akademins fullständiga bio-teoretiska utplåning — det får absolut rättas om fel.

———————————————

Geologiskt Certifikat ¦ Modern academy complete bio-theoretical termination — it must absolutely be corrected if wrong.

———————————————

MaunaLoaBeviset ¦ Mauna Loa NORMEN 1470 ¦ MLN1470-syntesen ¦ MLN1470-komplexet ¦

 

AVGÖRANDE LEVANDE KLOROFYLL- AMINOSYRA- OCH VÄXTSYRECYKLISKA FABRIKANTER AVLIVAS I MÄNGD MED ÅTFÖLJANDE UTARMNING AV DEN NATURLIGA VÄXTSYRECYKELN FÖR DJUR OCH MÄNNISKOR: ATOMVIKTERNA I KLOROFYLL- OCH AMINOSYROR ERSÄTTS FRÅN NATURLIGA O16-FÖREKOMSTER MED NÄRMAST BEFINTLIGA TYNGRE O18: BIOKEMINS FÖRUTSÄTTNINGAR ÄNDRAS.

 

 

FotoSyntesen: Sep2020 — TNEDa3 ¦ MLN1470 ¦ Sockret ¦ The Complete ¦ The SD-Transporter ¦ DoleRefOx2000 ¦ meahCO2ref ¦ StandCyclic ¦ MaLeSubEq ¦ PSR ¦ TheComplete ¦ AfterFire  

 

 

FOTOSYNTESEN — Jordfysikens egna bevis:

Tydligen: JORDFYSIKEN BEVISAR, RELATERAR OCH CERTIFIERAR MAUNA LOA BEVISET.

   INOM LITOSFÄREN: m(O16¦17¦18)/m(C12¦13) = 1460      MLN1470-3:

syremassan i Jordlitosfären kontra kolmassan i Jordlitosfären.

   INOM AtmoSFÄREN: n(O16¦17¦18) / n(C12¦13) = 1475        MLN1470-1:

syreatomantalet i atmosfäriska syret kontra kolatomantalet i MaunaLoaNormalens atmosfäriska naturpreferens y1812-284ppmvCO2 vid ingången till föroreningsepoken 1800+.

   INOM BIO- SFÄREN: n(H2O)          /      n(CO2) = 1460-75 —  MLN1470-4:

vattenMolekylAntalet kontra mättade vatteninlösta koldioxidMolekylAntalet inom temperaturintervallet 20-21°C —  20.0422°C-21.0958°C [enligt Lower et al., 1999].

   INOM VÄXSFÄREN: m(C12¦13)  / ½m(C12¦13) = 1467        MLN1470-2:

markbiomassans naturbaserade MLN-y1812 totalt stående levande kolmassa S kontra halva kolmassan i den årligt cykliska c Blad&Barrmassa som håller S vid liv.

   INOM VÄXSFÄREN: n(O16¦S)   /  n(O16¦c-SD) = 1467        MLN1470-5:

atomantalet i markbiomassans naturbaserade MLN-y1812 totalt stående levande kolmassa S kontra

atomantalet i den årligt cykliska c Blad&Barrmassa Mauna Loa 6ppmv eCO2 SD-konstant-SyreParStödda kolmassa som håller S vid liv.

 

Citat från Dole1965—O18fakta:

”.. the oxygen produced in the photosynthesis reaction does not have the same isotopic composition as the oxygen already in the air, hence there must be some mechanism which tends to enhance the O18 abundance in air.”.

”..the fact remains that the oxygen liberated in photosynthesis in ocean water has a smaller O18 content than atmospheric oxygen.”.

  To quote Rakestraw, Rudd, and Dole, ”The conclusion is almost inescapable that

 

marine vegetation, plankton, bacteria and other sea life which consume oxygen must preferentially metabolize O16 at a higher rate than O18 to produce this marked isotope fractionation.”  Further work by Dole, Lane, Rudd, and Zaukelies (33) confirmed these results .. ”. Arbetena daterade 1954.

 

MLN-1470-bevisen instämmer:

mängden överliggande O18-atomer är mer än 150 ggr mer än cykliska växtsyrets O16

Fram till Mauna Loa preferensen 1812: ATMOSFÄRISKA TOPPSYRET ÄR ALDRIG INVOLVERAT I JORDBIOSFÄRENS UTPRÄGLAT O16 BASERADE VÄXTSYRECYKEL — UTOM DÅ 1800+ NATURSKOGENS O16 VÄXTSYRE PÅTVINGAS ATMOSFÄRISKT CO2-ÖVERSKOTT GENOM AVSKOGNINGSVERKSAMHETER SOM INTE TILLÅTER EN FULLSTÄNDIG NATURLIG ÅTERVÄXT. BORTFALLET — TVUNGET — ERSÄTTS AV NÄRMAST LIGGANDE TUNGA SYRETS O18-ISOTOP, beräknat efter luftgasernas atomvikt och täthet och relativa isotopförekomster, OCH DÄRMED EN MÄRKBAR ÄNDRING I DEN TIDIGARE BIOLOGISKA KEMINS FÖRUTSÄTTNINGAR: ATOMVIKTERNA ÄNDRAS I MOLEKYLBLOCKENS KLOROFYLL- OCH AMINOSYROR SUCCESSIVT 1800+: UPPBYGGNADEN AV AMINOSYROR OCH KLOROFYLLÄMNE påtvingas högre atomvikter: livskraftsförsvagning: 11% försämrad kemisk reaktivitet: massorna 16/18 förhåller sig som energierna: E=mv²/2.

 

DET VIKTIGASTE OCH MEST CENTRALA ATT UNDERSTRYKA I HELA BEVISNINGEN ÄR FÖLJANDE, KANSKE HELT ÖVERRASKANDE FÖR MÅNGA: DEN STORA BOVEN I DRAMAT MED MAUNA LOA MÄTNINGARNAS VÄXANDE KOLDIOXIDHALTER 1800+ ÄR inte fossilförbränningen.

— HUR KAN DU PÅSTÅ DET SÅ TVÄRSÄKERT UTAN ATT DARRA DET ALLRA MINSTA, FÖRKLARA? Förklaring: SKOGSSÄLLSKAPEN ÄR, VAD VI VET, INTE UTE PÅ HAVEN MITT I NÄTTERNA OCH AVLIVAR LEVANDE KLOROFYLL OCH AMINOSYRAPRODUCENTER. DERAS NATURMÖRDANDE VERKSAMHET ÄR UTESLUTANDE MARK OCH LANDBASERAD. FOSSILFÖRBRÄNNINGSINDUSTRIN HAR NOLL MEDVERKAN I MARKBIOMASSANS UNIKT UPPVISADE BEVIS FÖR PANDEMIKLUBBENS AFFÄRSINTRESSEN. HELT SÄKERT:

 

 

NATURSKOGEN 100% år 1800

Luftgaserna efter täthet nerifrån:  CO2 ¦ Ar  ¦ O18  ¦ O17  ¦ O16  ¦ H2O-ånga

 

CENTRALEN

FOTOSYNTESEN — Särskild artikel i The SD-Transporter.

 

NATURSKOGENS PREFERENSER i Centralen — Jordfysikens bevisande MaunaLoaNORM-1470:

 

   Växter sönderdelar inte vatten;

   Växter tar inte sitt växtkol ur luften:

   Växter tar sitt växtkol ur vattnet.

   1470: Naturskogen fram till 1800 — Jordfysikens 5 samhörande egna biologiska bevis;

   1011: Raserat förstört vandaliserat kvarvarande 2020

   Staten 1800+ har i stort sett 30% helt eliminerat tagit bort naturskogen (-1812: 1470) och infört ett Jordfysiskt-biologiskt bevisbart ohälsosamt och livskraftsförstörande biologiskt degenererande hälsotillstånd (2020: 1011): PREFERENSERNA är oförstörbara deras attackerande leder till att naturen går till biologiskt angrepp som riktar sig mot inkräktaren, rätta gärna om fel och som bevisas i varje atomär detalj av kvantiteterna i atmosfär och litosfär i Jordfysikens egen certifierande MaunaLoaNORM-1470.

   IPCC-samfundet framhåller en bevisligt vanartig och djupt vilseledande kosmologisk bild av biologin för det enda kända syftet att främja en global affärsprofiterande verksamhet (Kyotoprotokollet¦IPCC-giftlarm) som uppenbarligen anser att naturskogen — klorofyll- och aminosyraproduktion — är underordnad mänskliga inrättningars beslutande auktoritet: inrättningens befattningshavare vet uppenbarligen inte, förefaller på intet sätt medvetna om, vad det är de har givit sig in i.

———————————————

MLN-1470 ¦ IPCC-Giftlarm ¦ MaunaLoaBeviset -- GRUNDBEVISET ¦ MaunaLoaPROOF

 

Sockret: kem. ”glukos”

FOTOSYNTESEN 100%onFIRE    TheComplete    SyreKapStat    Modern Kemisk Akademi    DETALJERAD JORDFYSISKT BEVISBAR FOTOSYNTES

MAUNALOANORM1470 — MaunaLoaBeviset — Jordfysikens eget bevis

BLAD&BARR tar inte växtkol från luften — inte en enda atom

BLAD&BARR TAR ÄNDLÖST CIRKULERANDE MARKKOL

 

BLAD&BARR sönderdelar inte vatten

— Men om man inte känner till MaunaLoa-SD--TRANSPORTÖREN — som fallet är i modern akademi, IPCC-FN-panelerna — förleds man att ställa upp teorier med tillhörande växttvingande experiment som FÅR DET ATT SE UT SÅ.

 

Blad&Barr CIRKULERAR ÄNDLÖST

en fast BEVISAR IN TILL SISTA ATOM Jordbiosfärisk syredomän O16

 

NATURSKOGENS EGEN JORDFYSISKT BEVISANDE FOTOSYNTES — 100% cirkulerande återvinning

 

 

Balansräkningen för Mauna Loa SD-konstanten 6 ppmv eCO2 [5.8] relativt markbiomassans cykliska [c¦S-relationen] 2.51 ppmv mCO2 [5.8/2.51=2.3avr.] ger 2 eCO2 per mCO2. Noterad relaterad funktion: 

   SD-konstanten [MLN2¦5] lånar ut hälften av sitt eCO2-kapital — ett par O — till varje m i markbiomassans egen slutna växtcykliska omsättning mCO2 i form av en SD-transportör av mC:et via det utlånande SD-O-paret:

   SD-utlämningen av aktuellt O-par (eO2) ur eCO2 från sommarsäsongen [från Maj+] sker genom att C:et i eO2:et lånas ut till första Blad&Barr-upptaget — som ger tillbaka O-paret, om och om igen ändlöst under växtsäsongen genom att fortsätta hämta upp mC i en mC+eO2-association. Det SD-utlånande initierande C:et fås sedan tillbaka vid höståtergången (WI¦SD) genom att ett motsvarande exakt balanserande mC återassocierar med det tidigare utlånande SD-transport-O-paret.

   Den resterande delen av SD-konstantens eCO2 deltar inte i DET SÅ CYKLISKT 100% SLUTNA växtmaterialet på annat sätt än som ett extra elektrolytmaterial [eCO2¦MLBok]. Dess funktion blir tydligen enbart att säkra den maximala [1470¦MLN-BioEK4] allmänna CO2-vattenmättnaden som säkrar, reglerar och garanterar växtcykelns övriga allmänna Jordfysikaliska ämnesbalans — som det tydligen får förstås enligt de uppdagade fem MLN1470 samhörande relationsordningarna.

— I de nämnda 5 relationskvantiteternas ljus, deras samstämmiga verifierande av MaunaLoaBevisets redan uppdagande satsbilder (Feb2017), blir det följande uppenbart: Den nu modernt akademiska etablerade föreställningen om speciellt Jordbiosfärens biokemiska grundordning — fotosyntesen — innefattar direkt felaktiga påståendesatser: En omfattande vanföreställning om biologins roll och ställning i det allmänna samhällslivet har etablerats.

— Den minst omvälvande sanningen vore att hitta angreppspunkter i ovanstående resultatbild som bevisar ett radikalt felslut. Kritisk granskning pågår.

O16-växtsyredomänen avtar — tvunget — med borttaget [förmultningen C+O2 av det genomsnittligt stadigvarande konstanta Blad&Barr som skulle utföra fabrikationen] av Naturskog — mer än 30% naturskog har eliminerats [ForestWORLD] perioden 1800-2000. Räknat efter luftgasernas marktyngd (specifik vikt och atomvikt) ligger tunga syreisotopen O18 inte bara närmast tillgängligt över det naturligt skyddade cykliska mCO2-skogsfältet: Antalet O18-atomer är också betydligt mer än 150 gånger flera än hela det begränsade Naturskogsfältets naturliga O16-bas, den som djur och människor kommit till på fram till början av 1800-talet då omfattande ändringar sker i den bilden. Det är en allvarlig situation: naturbaserade primära atomvikter ändras ökande i kemiblocken för klorofyll- och aminosyror: större kemisk tröghet: lägre livskraft. Åberopa vad du vill, FN och IPCC. Visa. Tillrättalägg.

— Vilken är IPCC-versionen av Fotosyntesen, till jämförelse? Exakt samma led, samma formalia — utan Mauna Loa Beviset: SD-Transportören saknas — men inte O-paret.

— Man förleddes till uppfattningen att  »växter sönderdelar vatten» med »växter producerar syre» och »träd tar växtkol ur luften». Kyotoprotokollet. Rätta gärna om fel.

 

 

fram till 1812 — sedan vandaliserat i växande ..

 

OM TNED-kosmologins föreslagna grundämnesbildning för Jordytans del är den naturriktiga

— se utförligt från JORDKROPPENS YTFYSIK i avsnittet om JÄRNKÄRNAN — är det alldeles tydligt att himlakroppsbildningarnas ytmineralogi generellt i samtliga fall med vattenbildning betingas av följande:

   Ett mindre nuklidlager med kol (6C12) finns redan i kroppsytan med de redan färdigbildade isotoperna för kväve och syre17¦18 på kolets form med successivt associerade neutroner;

— resterande neutronmängd återfaller i allt högre grad på nybildat väte;

   Det resterande kolskiktet mättas av en större underifrån — under expansionsfasen uppträngande — ren O16-syremängd som på den redan neutronrensade kolvägen garanteras fri från neutronkontakt med en mera säkrad vätekontakt och därmed vattenbildning tillsammans med CO2-mättnad — enligt avsnittets visade kvantitetsordning, analog med den faktiskt uppmätta i Jordlitosfär och atmosfär.

 

 

— Känner man inte till till MaunaLoa-SD-TRANSPORTÖREN

— som vi nu vet och kan bevisa i varje atomär detalj är fallet i modern akademi: IPCC-FN-panelerna

— förleds man att ställa upp teorier med tillhörande växttvingande experiment det är inget fel på experimenten som sådana som FÅR DET ATT SE UT SÅ men den nobelprisbelönta algexperimentella hf-kvanta-miljön har ingen växtbiologisk motsvarighet. Växtbiologin fungerar inte så. MaunaLoaBeviset.

— MaunaLoaBeviset får inte finnas inom IPCC-FN-panelerna, därför att MaunaLoaBeviset raderar den panelindustrins bio-kosmologiska existensuppfattning helt komplett fullständigt. Rätta gärna om fel.

— Ursäkta intrånget: Vilka belägg har du för dessa påståenden?

— 5 oberoende samstämmiga MLN1470 kvantitativa Jordfysikaliska atmosfäriska-litosfäriska ämnesbevis — som tydligen ingen hittills i moderna korridorer har brytt sig om att sammanställa, redan befintliga geologiska data — därför att bevekelsegrunden tydligen som det får förstås i moderna kvarter har haft helt andra bio-kosmologiska företräden än de som visas genom MaunaLoaBeviset (här Feb2017+); Modern akademi 1800+: Kants Nebularhypotes med ”vattnet kom utifrån”. Jepp.

— Bara ett enda av dessa skulle förefalla fjuttigt att komma stickandes med. Men 5. No way. Walk with me.

 

 

På grund av att MaunaLoaBeviset inte existerar i modern akademi (IPCC-samfundet) — och det får heller inte existera där: inrättningens föreställningar om intelligensens hemvist — missar man både förklaring och bevis som visar att växternas fotosyntes INTE ger syreproduktion i netto:

— växtvärlden genererar inget syre, endast använder ett och samma naturliga belopp cykliskt ändlöst. Se särskilt i c¦S-relationen i Jordcertifierande explicit fysikbevis.

Bevisgrunderna (1470) i den naturordningen har tydligen vandaliserats (1011) av Staten 1800+ genom dess våldsamt profiterande naturskogseliminering. Bara genom en övergripande inventering i Jordfysikens atmosfär och litosfär (Ref: PrimDATA ¦ MLN-1470), får vi (5 +5 samhörande Jordfysikaliska biobevis) för första gången i vår egen tids historia se hur den av staten 1800+ vandaliserade oförstörbara naturgrunden visar och bevisar preferenserna för livsgrunderna. I klartext: NATUREN erinrar om en Uppenbarlighet i en nödvändig naturlig respekt för NATUR inom varje typ och form av samhällsbygge — oberoende av regering, land, nation, parlament. Med nuvarande 2020 exempel:

   STATEN 1800+ vill framhålla sig själv som förebild för något högtstående. Den har inte visat annat i historiens lopp än en bevisligt vettlös 1800+ inrättning av myndighetstarva naturokunniga attityder och mentaliteter av lägsta sorti, mera intresserade av egen ställning och utövande makt än iakttagande av lagar och ordningar som redan existerar till förmån för allt levande. Resultat: Staten attackerar naturen.

 

SDhjulet: Sockret

I vilken etablerad bok eller skrift om/i kemi, eller biokemi eller liknande, finns något liknande som nedan? Visa gärna. Det vore kul att se.

 

 

— En särskild artikel ger detaljer på alternativt sätt i The Complete och The SD-Transporter.

 

Ta bort MaunaLoaSD-Hjulet i fotosyntesförklaringen ovan — »syrefrågan» — och vi har hela IPCC-samfundets, hela den moderna akademins 1800+ nobeliskt mödosamt ihopsnickrade anpassade Kant-Nebularhypotes-Kosmologiska blotta idé i en samlad ask. »PieceOfCake».

 

 

Jordfysiken certifierar egna oförstörbara biologiska harmonibevis.

— Det enda som krävs för att få fram dem är någon som är villig att gräva.

 

— MaunaLoaSD-konstanten 6ppmv eCO2 deltar inte i någon växtmassa, endast agerar genom sina två (Bio5) extra SyreAgenter per cyklisk växtkolatom som en (elektrolytisk, kemisk) vattenstödd transportör av markkol upp till Blad&Barr. Ändlöst, repeterande. O2-transportören återvänder sedan (WI) mot hösten till MaunaLoaNormens (MLN) egen atmosfäriska del (y1812: 284 ppmv CO2) — för att sedan återigen nästa vår lösa in sig med exakt samma kemiskt växtbärande potential i regnvattnet och återigen börja transportera varje enskild växtkolsatom genom vattnets CO2-mättnad upp till fotosyntesmaskineriets Blad&Barr.

— I modern akademi (IPCC-samfundet) finns inte den bilden, beskrivningen eller ens något liknande: Inrättningen har ingen som helst ens minsta medvetenhet om själva processen. Och den får heller inte förekomma eftersom den i så fall raserar hela IPCC-samfundets allmänna kosmologiska föreställningar: syrets uppkomst på Jorden; en helt annan fullkomligt väsensskild förklaringsgrund.

»IPCC-gänget» (det aktuella nobelexperimentets detaljer beskrivs i Referensutdrag från Koroidov 2014) tog fasta på »de gåtfullt frihängande Oparet»: Man anställde dyr utrustning för att bombardera algextrakt med hf-kvanta, ända tills växten, så helt fråntagen sin naturliga växtmiljö gav upp och uppförde sig på förväntat sätt: ”växter producerar syre ur vatten”, som sedan också tilldelades nobelpris. Jättefint.

   Det är inget fel på experimenten. Däremot bevekelsegrunderna ikring är inte alltid så träffsäkra som maskinoperatören ibland vill inbilla sig. Jordfysiken för sin del framvisar en egen tydlig bevisgrund (MLN-1470) till jämförelse — i fem ytterst sammansatt kommunicerande delar. Utrustningen som medföljer är gratis.

 

 

Hela ämneskomplexet är inte bara ett direkt bevis för Mauna Loa Beviset, utan tydligen än mera en direkt bevisbar bekräftelse — mot IPCC/FN. Resultatbilden visar — exakt detaljerat på atomen — hur det fungerar.

   Vi studerar det.

 

Föreg.Ref.  (2015/16)

STÄRKELSE LIGNIN

 

ALLMÄNNA LED SOM ÅTERFINNS I ETABLERAD LITTERATUR I ÄMNET FOTOSYNTES:

 

 

———————————————

FotoSyntesen 2016 ¦

 

— Det som syns i den etablerade beskrivningen utelämnar ämnesinnehållets förklarande detaljer:

   rätta gärna om fel (jag har heller inte kollat allt, så jag kan ha helt fel här):

 

Fotosyntesen med TNED-ikoner (r=r0A^1/3 Förenklat [KubAnalogin]: A masstalet, r0=1.37Fermi=1.37 t15 M):

Vätenukliden 1H1   ¦  Kolnukliden 6C12    ¦ Syrenukliden 8O16    — proportionsriktiga atomnuklider enligt TNED, r atomkärnans tyngdradiecirkel

 

— Normala avstånden mellan atomer i fasta och flytande ämnen visar

tätheten D = m/V; antalet atomer N i m är N=m/Uu=DV/Uu, U atomvikten; dMEAN³=1/N

grovt sett genomgående 2.5Ångström = 0.25 nM =2,5 t10 M. Gaserna grovt 10ggr mer.

— Nuklidikonerna här föreställer en karikerad bild av dessa inbördes atomavstånd

— med aktuell atomnuklid inkluderad.

   vattnets olika surhetsgrad (pH-värdet) ger olika uppdelningar av kolsyran (H2¦1¦0) i vattnet:

 

Vattnets CO2-inlösning (MaunaLoaNorm1470-BioEK1):

CO2 + H2O → H2CO3Kolsyra ¦ H1CO3Bikarbonat ¦ H0CO3Karbonat ¦

 

cykliska c-delen Blad&Barr i c¦S

 

 

FULLSTÄNDIGA vattenupptaget i Blad&Barr:

Redan beskrivna ämnesled i etablerade verk används här i försök att ge en fullständig förklaring.

— Nämligen, vidare nedan, med detaljer i Bladet som ModernAkademi uppenbarligen undgått.

 

 

 

 

Blad&Barr-Klorofyllets FULLSTÄNDIGA vattenupptag (enligt ledet ovan — spårämnen utelämnade):

6(H2CO3) = 6(CO2 + H2O → H2CO3)

MaunaLoaBidragets kemiska elektrolytmolekyler — 5.8/2.51 = avr. 2st extra O på varje växtupptagen markC-atom — ingår inte, vad vi f.n. vet.

 

Solljusets energibidrag i klorofyllmaskineriet avdelar en serie 5 O2:

6(C + H2O) + O2+ 5O2

Ledet här är det enda — direkt spontant, om korrekt uppfattat — man skulle kunna MISSTÄNKA att MaunaLoa-bidragets två extra syreatomer figurerar i — i Blad&Barr-metabolismens biokemi.

— Dessa skulle i så fall härröra från två extra vattenmolekyler — vilket på sitt sätt är plausibelt och riktigt i nettoräkningen.

— Men vad blev det då av MaunaLoaBidragens två möjliga C-atomer  — två Mauna Loa Möjliga CO2, eller möjligen bara en enda som C-avdelas ... var?

— DEN C-atomen skulle kunna tas upp — atmosfäriska tryckbalansen mark/MaunaLoaMängd — via områden OMKRING markbiomassan: dess förmultningskapital med fria C som förenas med ett par Blad&Barr-utgivna O. Den räkningen ger perfekt balans. Förklaring (utvidgad):

— MaunaLoaSD:ets 6 ppmv eCO2 på växa-mulla årliga 2.51 ppmv mCO2 LÅNAR UT en (1) kolatom C till trädväxten

GENOM ATT TILLÅTA EN HEL MAUNA LOA SD CO2 MOLEKYL VARA MED I VÄXTSPELET

— som sedan återtas/ÅTERLÄMNAS från redan förmultnad markbiomassa som ger en mC åter.

— Det skulle i så fall medföra att Mauna Loa SD:ets eCO2 i själva verkets långa lopp OCKSÅ är — om inte förr så blir — ett mCO2;

— En av de 6 klorofyllupptagna CO2-molekylerna kommer från Mauna Loa SD-konstanten: Klorofyllmaskineriet tar up C-atomen, ger tillbaka O2-paret, som förenas med en redan förmultnad markbiomassa C-atom till en Mauna Loa SD-återvunnen nu mCO2 molekyl — den används cykliskt upprepat under hela växtsäsongen tills den återlämnas igen mot hösten — med full SD-pott.

— Se vidare verifikation nedan i KLOROFYLLBUDGET och RESULTERANDE 100% FÖRKLARANDE FOTOSYNTES.

 

Återstår i KlorofyllMaskinen — som i citatet ovan: C6H12O6+O2:

6(C + H2O) + O2

Som ovan mera komprimerat:

 

Med ytterligare bidrag från Solen FORMERAS slutprodukten (sockret: glukos):

6C + 5(H2O) → + O2 + H2O

 

   Ytterligare en syremolekyl (O2) avdelas med

   en sista vattenmolekyl (H2O);

ÅTERSTÅR vad trädet/växten tagit upp för egen intern metabolism:

   6C + 5H2O.

— Ett s.k. GLUKOSBLOCK (sockerled: cellulosa, stärkelse) återstår:

   C6H10O5

 

 

I den praktiska biokemin får ikonsamlingen ovan en annorlunda inbördes kopplingsbild, samma komponenter.

 

FOCUS MATERIEN 1975s364-365 beskriver glukosblockets 6C 10H 5O två (främsta) former:

   cellulosa

   stärkelse

   ingen av dem vattenlöslig

— bägge fundamentala i växternas formuppbyggnad:

   exakt samma molekylblock, men inbördes vända på två olika SÄTT:

 

Cellulosa – glukosmolekylblock i serie med varannan upp-ner:

CellulosaFIBRER formar raka molekylband. Ej vattenlöslig.

 

Stärkelse – glukosmolekylblock i serie med varje upp-upp:

StärkelseOMRÅDEN formar ringar med varje glukosblocks syreatom inåt centrum. Ej vattenlöslig.

C6H10O5 → Cellulosa, Stärkelse ¦ Glukos: 6Kol 5Vatten.

Ej vattenlösligt — efter maskinbearbetningen av Klorofyll + Solljusenergi.

 

Leden i en någon balansräkning (ovan/nedan) kan — garanterat — inte anställas inom den moderna akademins suveräna korridorer: Mauna Loa Beviset. Varför inte då?

   Utan Mauna Loa NORMENs elektrolytiska eCO2 havererar hela biokemin;

   Mauna Loa Beviset (MLB) är PEST för modern akademi — hela dess kosmologiska uppbyggnad 1800+ raseras i ett enda penndrag. Rätta gärna om fel. Sakfel får under inga som helst omständigheter förekomma här;

   Modern Akademisk Kemisk Elit lever i 100% okunnighet — omedvetenhet — om MLB. Varför då?

   Därför att man redan (1800+) föresatte sig att UPPFINNA intelligensens högsäte — modern akademi — istället för att HÄRLEDA det — Naturen (Plancks konstant h = mcr = 6.626 t34 JS: Neutronen, atomkärnan — energilagen: grundämnenas periodiska system: neutronkvadraten: atomvikterna = experimentellt uppmätta .. Universums Historia).

Foto100balans: Sockret ¦ SDhjulet

 

Balansräkning:

— Totalt UR PRIMÄRA VATTENUPPTAGETS KOMPONENTER

6 (H2CO3) = 6(CO2 + H2O) =

eCO2    + 5¦mCO2                 + 6¦H2O.

avges alltså

5O2 + 1O2 + 1H2O = 6O2 + 1H2O =

1eO2         + 5mO2                      + 1H2O.

:

   Ett par O återgår/tillhör som ovan beskrivet MaunaLoaSD-konstanten;

— Återstår ett internt markbiomassans slutna cirkulerande återlämnade 5mO2 + 1H2O.

:

Klorofyllbudget 100% växa-mulla enligt Mauna Loa Beviset:

———————————————————————————

eO2        + 5¦mO2                     + 1¦H2O ............   avgivet

+

emC      +5¦mC                        + 5¦H2O ............   tillägg som krävs för cyklisk växa-mulla balans

=

—————————————

eCO2    + 5¦mCO2                 + 6¦H2O ............   = 6(CO2 + H2O H2CO3) = 6 H2CO3

—————————————

= Blad&BarrUPPTAGET

———————————————————————————

   Om resultatbilden ovan verkligen är korrekt naturuppfattning, är det tydligt ATT

    MaunaLoa-bidraget på ett par O verifierar BioEK2.

— Tillväxten — det som trädet tar upp — ska vara lika med förmultningen — det som trädet lämnar till nytt

— OM en fullständig 100% växa-mulla cyklisk JordBiosfär är det som uppgiften gäller:

   Låna = Lämna.

   Perfect Assembly.

 

 

Cellulo’sa  (lat. ce’llula, cell, litet hålrum), ett kolhydrat [kemisk formel: (C6H10O5) n] som utgör huvudbeståndsdelen i växternas cellväggar. Lin och bomull bestå av nästan ren cellulosa.”,

BKL II 1923sp1130n.

 

Foto100: Foto100balans

RESULTERANDE 100% FÖRKLARANDE FOTOSYNTES

Ledbeskrivningen ovan FÖREFALLER ATT KUNNA förklara, beskriva, relatera och bevisa, detaljerat in till atomen,

varenda minutiös detalj i hela biokomplexet. Låt mig personligen få testa det påståendet, noga.

 

 

NOTERA främst DET SOM INTE INGÅR I DEN ETABLERADE BIOKEMI LITTERATUREN — men som förklarar naturordningen enligt Mauna Loa Bevisets anvisningar:

— Blad&Barr-klorofyllKolatomerna får KEMISK hjälp av 2st extra Mauna Loa SD-CO2-molekyler per varje vatteninlöst cykliskt växtcirkulerande markbiomassas mCO2 (MLB5¦BioEk5). MaunaLoaSD-molekylerna ger inget material åt trädtillväxten, endast underhåller en kemisk elektrolys, som vi har förstått saken: SD-konstanten återkommer varje ny säsong (Maj), och lämnas tillbaka åter vid växtperiodens slut (September). Eftersom inte den detaljen tas med i etablerade korridorer, kan heller inte en fullständig kemisk beskrivning ges av hur fotosyntesen fungerar: etablerad beskrivning dras med (stora) hål och luckor.

   EXPERIMENT gör inget åt saken, eftersom dessa INTE upplyser om det etablissemanget INTE vill veta något om: Mauna Loa Beviset: träd suger inte luftkol. Träd tar sitt växtkol genom kolbesuttet vatten (CO2 + H2O) som genomsköljer växten i stora (enorma) mängder.

 

 

             eC+O2      C        5mO2 + 1 H2O 

m=eC                               6 H2CO3 = 6(CO2 + H2O → H2CO3)      

                   eCO2         6 mCO2 + 6 H2O         5 mC + 5 H2O . .

 

 

 

Mark och MaunaLoaSD samverkar i perfekt 100% utbytesbalans.

MaunaLoaKOLDIOXIDblocket eCO2 som tas upp av Blad&Barr lämnar tillbaka syreparet O2 till luften, tar upp Kolatomen C i växtmassan, och återför EN SÅDAN tillbaka till MaunaLånet via en markförmultnad dito — så att nettoverksamheten LÄMNAR MAUNA LOA SD-KONSTANTEN INTAKT — som om MaunaLoa CO2:et inte alls lämnar någon enda atom till växtmassan, enbart främjar i växtkemin genom ett extra säsongscirkulerande O-par.

— Avancerat HandelsUtbyte.

— Träd tar inte luftkol. Inte en enda atom. IPCC-samfundet framställer biologin felaktigt.

— Träd tar trädkol, markbiomassmulla. UR växtkolinlöst VATTEN — som INTE sönderdelas av växter — utom i dyra påkostade laboratorier som är så avancerade att man delar ut nobelpris åt varandra för att få växten att uppföra sig på förväntat sätt under bombardemangen av hf-kvanta. Jättefint. Det är inget fel på experimenten.

 

 

The SD-Transporter: FotoSynt ¦ swe.

 

 

THE SD TRANSPORTER

FOTOSYNTESENS FÖRKLARING 100%

 

DESIGNATIONS — MaunaLoaNORM-1470 @y1812 by 284 ppmv eCO2:

Will and can be related to present by industrial statistics.

—————————————————————————————————————

S           [‡S] Total Standing ground related biomass ¦ main Starch&Cellulose oxygen deliverers

375 KGdrycar/GE · 2.95 T12 globalGE = (GranEkvivalent, eng. global SpurEquivalent)

1.10625 T15 KGcar C ......................  6C12

4.05625 T15 KGcarbox CO2 ..........  8O16 ............  total primary

2.95000 T15 KGoxy .......................... 8O16

c           annual mean average cyclic S sustaining biomass — Leaf&Needle ¦ Chlorophyll molecular blocks

1.875 KGdrycar/GEy · 2.95 T12 globalGE =

5.53125 T12 KGcar ..........................  6C12 ............   / 2.2 T12 KGcar/ppmvCO2 =  2.51 420 45 455 ppmv mCO2

2.02810 T13 KGcarbox ...................  8O16

1.47500 T13 KGoxy .......................... 8O16

(2.51420 ppmv mCO2 by 2.2 T12 KGcar/ppmvCO2)

— The c-carbon mass (1.875 KG = 0.5% of GE:s dry carbon 375 KG) is also the result from a separate (rough) calculation (and some measuring excursions [Sjörs1954]) of season Leaf&Needle mass (Blad&Barr).

———————

Dole1965 refers a ”takes only about 2000 years to regenerate photosynthetically all of the free oxygen of the atmosphere.”. Many websites on Internet including Wikipedia (WikiOXYGEN) refers this same 2000y figure — but (yet2020) the only available found reference is one we have to pay to see the reckoning (!). Yeah. Without knowing anything about that, whatever its Tivoli might be, our own cross-testing »IPCC-supported »calculation (OxygenReturnResolution) shows a result 2053.3y — on a mathematical IPCC- level of a pure HOLLYWOOD production (you know the one »ooHgaad ..») — unless some authorized person steps forward and reveals the wonderful practical relatable math behind (».. math is really my favorite ..»).

— However despite that:

   The maximum c-oxygen annually delivery is 1.475 T13 KGoxy/y: Taking a 2000 year period for comparison, we arrive at the figure 2.95 T16 KGoxy/2000y.

— The volume percentage of oxygen in EarthATM is as reported about 21% and the mass percentage (Volume&MassPercentages, sw.) roughly 23.2% of (depending on sources) a total rough m(EartATM)=5.3 T18KG;

m(EarthOXY) ~ 0.232 · 5.3 T18 KG = 1.23 T18 KGoxy. That is 123/2.95=~41.7 times more than a theoretical maximum oxygen cyclic annual production during a 2000y period (so the figure should have been some 83 400y).

— However: The creepy established ”2000 year”-math has no known reference here, and we have no mandate in speculating about its unknown content either.

— In this scenario, atmospheric oxygen production has only one physical agent; the HESC-process (HydrogenESCape). And the effective HESC-time needed to deliver our present EartOXYGEN mass is 1.6 Gy; 1.6 billion years.

   See further details below in THE PHOTO SYNTHETIC RESOLUTION.

———————————————

mCO2 ¦ hCO2 ¦ aCO2 — kort ¦ eCO2 — HelaBION ¦ MLB-domänerna — m e a h CO2 ¦ — mark elektro atmos hav ¦ ground el atm sea

 

Standing — alive: ¦  BioEK5  ¦  cycliskaS  ¦  Stationary. Leaf&Needle equivalents. Sref

 

Supporting — the alive: The Cyclic.

The Massless Substitute equivalent:

The Thing is this — as observed:

— m(S¦carbox)/½m(c¦car) = — gives a numerical result as — (MaunaLoaNORM-1470) as 1466.67;

»The MassLess Substitute»:

— FEATURING two extra oxygen atoms 8O16 on each c¦car — a pair: O2 — and calculating a corresponding NUMBER (N) OF ATOMS on the same preserved c-mass (5.53125 T12 KGcar)

 

N(c¦eO2) = m[c¦C]/(44u) = (5.53125 T12 KGkol)/(44u) ................          = 7.57140 T37

 

taken AS related to the number of oxygen atoms in S

 

N(S¦CO2)                     = m(S¦CO2)/(44u) = (4.05625 T15 KGCO2)/(44u)                              ;

                                       = 5.5524 T40                                                                              ;

N(S¦O)                          = 2· N(S¦CO2) ................................................   = 1.1105 T41             ;

 

makes

 

N(S¦O)/N(c¦eO2)        = (1.1105 T41)/(7.57140 T37)

                                       = 1466.67

 

Same result. Exactly:

 

= 2(4.05625 T15 KGCO2)/(44u)/(5.53125 T12 KGkol)/(44u)

= 2(4.05625 T15 KGCO2)/(5.53125 T12 KGkol)

c¦S-Refereces: StandingCyclic ¦ SD-transporter

c¦CO2ppmv                              = (c¦C = 5.53125 T12 KGcar) / 2.2 T12 KGcar/ppmvCO2

— 2.2 T12 from: m¦EarthATM, see ShortDeduction.

                                                   = 2.5142045455 ppmv CO2;

MaunaLoaSD                          = 6¦5.8 ppmv eCO2 — see The KeelingCurve:

 

 

Known anomalies: 1. The Great World Wide Deforestation period 1850-1950[+ .. 1962 ..];  2. The Borneo Deforestation period 1985-1995

Proving the SD-WI differences: See CONFIRMATIONS illustrated.

BioEK6: Bio6

EXACT QUANTITIES?

   MaunaLoaSD = 6¦5.8 ppmv eCO2 is a growth supporting not growth partaking electrolytic constant:

— Relating to the c cyclic carbon mass 5.53125 T12 KGcar,

the MaunaLoaNORM1470¦Bio5 receives its relational number

1467 from the MaunaLoa SD-Transport supported O-pair,

 

   also giving the same number of atoms relational number 1467,

   also showing [a verifying partly sixth BioEK6] a corresponding same [double] relational percentage by atmospheric volume with the 1812 284 ppmv CO2 normal to the Earth atmosphere’s 20.9460 percent oxygen

[20.9460 / 0.0284 = 1475.070423 / 2 = 737.5352113 ¦ 1475 Bio1],

— DUBBLA Jordatmosfäriska syrevolymens andel över MaunaLoaNORMALENs 1812¦284ppmv CO2 = BioEK5 = 1475.070423.

   Justering mot MLN284ppmv via 1475: v%O16¦17¦18 = 0.0284 × 1475/2 = 20.9450 — epok 1812+.

Om justeringen håller streck ska v%/MLN¦epok vara konstant 1475/2, se NASA-grafen: Varmare perioder är MLN¦Epok max 300, kallare min 180. Om konstanten gäller varierar syrehalten med MLN i bevarad konstant proportion med Jordsyre/MLN = 1475/2. Men varifrån tas t.ex. en större MLN-andel i en varmare epok? Biogasen CO2 är också given som en konstant enligt TNED-kosmologins resultat, se Totala CO2-gasens mängd.

Svaret med bevarade konstanter kan förklaras så, om inget annat gäller:

— Högre globalvärme [max 300—284MLNnu=+16ppmv; %vO=22.125] medför att ett varmare oceanvatten löser mindre CO2;

— Mera CO2 läggs till atmosfären från ett varmare hav.

— Samtidigt avdunstar en större vattenmängd som medför en högre arbetstakt i HESC-processens toppatmosfäriska syreleverans: syremängden ökar.

— Men ökad syremängd kan också återföras på att det varmare klimatet breder ut växtlighet över större landområden, tidigare mera kala och därför mera åtkomliga för litosfärens syresug — som  reglerar syrehalten generellt: balansen mellan avgivet H2O till atmosfären och litosfärens erosiva syreupptag.

   Vid kallare perioder [max 284MLNnu—180=—104ppmv; %vO=7.67] ges en motsvarande omvänd ordning: havet tar upp mera CO2, mindre vattenavdunstning ger lägre toppsyreleveranser, växtlighetens landutbredning [i varmare regioner] avtar med följd i större litosfärisk exponering = större syreupptag. Totalt mindre atmosfäriskt syre.

   Biologiska tillväxtkonstanten [BTK=P=T/R=E/t=KonstantSolvärme] påverkas aldrig förutsatt konstant solvärmeinstrålning.

   Den stående biomassans mängd [S=4.05625 T15 KG CO2] påverkas inte;

— »Vid stränga istider samlas växtligheten på varmare regioner med större ymnighet».

 

it is obvious

preserving these internally communicating relational numbers, if correctly observed

— that the c cyclic mass quantity can only have

a smaller negligible deviation in the overall reckoning result.

 

— That is to say,

the roughly half suggested S ”estimated about 550 billion tonnes” Wikipedia/[IPCC]

total ground biomass quantity [5.5 T14 KGcar · 2 = 1.1 T15 KGcar]

related to our here adopted

S = 1.10625 T15 KGcar, will not hold

if the exercise is to preserve the 1470 standard.

 

— If Wikipedia’s suggestion would be the true one — preserving an Earth 1470 standard — the c cyclic mass would also be halved — which is OK — but out of the question related to the MaunaLoaSD-constant 6¦5.8ppmv eCO2 and its O-pair supporting the photosynthesis SD-transporter principle — which would yield a 2 pair [CO2] = 8 extra O:

5.8/(2.51/2) = 4.62 rounded. That is not the net reckoning result of the known photosynthetic process.

The BioSCIENCE2010 NBP-source however [AMERICAN INSTITUTE OF BIOLOGICAL SCIENCES, 2010, Phytosequestration] gives more credit to this here adopted annually mean c cyclic mass 5.53125 T12 KGcar with differences 0.3-5 T12 KGcar depending on specified circumstances stated by the source: That would be a more appropriate approach.

EXACT QUANTITIES.    So it seems. The Mauna Loa Proof is the one that makes it — responsible [Feb2017+] for all these digging results.

———————————————

MaunaLoaProof ¦

 

THE PHOTO SYNTHETIC RESOLUTION: The SD-transporter

— How is that — What’sUp?

— »Photosynthesis General Earth BioSphere Equation» — By MaunaLoaNORM-1470.

   Watch this (the author is attempting to catch the audience’s focus .. stop tapping .. ).

First: Earth Biosphere

— amounts of material in atmosphere and lithosphere (foremost: carbon, oxygen and water)

— advertises »corresponding quantities» of a BIOTOPIC essence (as above exemplified)

(»all life promoting stuff», further below: no way by chance, obviously and provably in every detail only by a scrutinized proportional balance, »as if .. we were WEIGHED in ..»: creepy stuff .. some might add. But if we remember that if we CUT, Nature heals. So, after all, She’s not THAT bad ..).

Second — explaining »the massless extra O-pair» on c-mass:

The MaunaLoa SD-Transporter Wheel Process: SD-Transporter

A Wheel with two mounted oxygen  atoms revolves endlessly May-Sep in Leaf, Needle, Surrounding Air and Water to collect one decayed ground biomass carbon  mC atom at a time.

The Transporter transports the mC into the chlorophyll machinery where it is released, while the O2-transporter itself leaves the building, and catching up with another mC ground biomass atom for further Leaf&Needle delivery.

 

— There are (c¦S-references) 2.3 Mauna Loa eCO2 on one c/mCO2 (SD6¦5.8/c2.51);

— The Mauna Loa (ML) SD (SummerDecrease 6¦mean[1958-2015]5.8) uses its two excess O-atoms (tagged e for electrolytic: »I deliver — without taking part») on the c-part as a ground mass carbon growth TRANSPORTER:

— In modern academic quarters the MaunaLoaSD-eO2 transporter has no representation: it does not exist. The only remaining »explanation» then becomes: »trees suck carbon from air».

— Does it look like they do? Do tell. Please explain.

   The ML eO2-pair collects — through water (carbonic acid CO2 + H2O → H2CO3) — ground mass dead carbon (from decay, here tagge m), carries the mC-atom into the chlorophyll machinery, releases it there and escapes out again (eO2) itself — only to collect a new ground O2 sucking decayed carbon atom mC (through water), and again carrying it into the Leaf&Needle fabric;

 

 

   The eO2 pair makes this cyclically all season long (May-Sep), never itself interfering or disturbing or adding in any way with the actual growth mass — just featuring its electrolytical enterprise. Exactly as advised through the Mauna Loa Proof: the SD-constant:

   Trees take not one single atom from air — not one single fossil atom either (IPCC:s mistake tracing back to year 1973 — see sw. expl. in IPCC-Giftlarm). Ground biomass hydropressure-founded plants have a biotope of their own, a domain of their own (as have the sea and ocean biology: The Pacific has no trees, as we know).

———————————————

MaunaLoaProof ¦ IPCCgiftlarm

 

Some already established literature writes the general photosynthetic idea (formula) as in this example.

 

 

 

We will adopt the same general (end-) rank expression with one major difference: aiming at a complete explanation of the whole cyclic machinery, INCLUDING (finally) the central MaunaLoaSD constant:

— And it is (childishly) simple. Just watch and see.

 

The Mauna Loa eCO2 masses have no mass building function in the chlorophyll machinery. The Mauna Loa eCO2 masses only work and function as a transporter, a truck, carrying goods making deliveries: catching ground biomass decayed carbon atoms mC in for wet delivery into the chlorophyll machinery. »PieceOfCake».

 

TheComplete: MLSDtransport

The complete land biomass photosynthetic CYCLIC MaunaLoaSD-supported Hydropressure chlorophyll machinery can be illustrated as follows:

 

The Mauna Loa Transporter

endless cyclic Conveyor Belt Machine Process

 

Leaf Net Output: 6 O2 + 1 H2O; Leaf Net Uptake: 6C + 5 H2O as glucose ¦ block of cellulose and/or starch depending on formation.

Leaf total uptake, sum of these as  6 CO2 + 6 H2O; six carbon dioxide plus six water. No net loose ends.

— Recycling endlessly. No loose by-products. Compare MAC below.

 

The full explanation — including modern academic quarters IPCC-ideas

No net O-production — but we easily »see» such

 + ideas popping up of type »Leaf&Needle suck carbon dioxide CO2 out of the air», most popular in the global computer supported IPCC-community

IF the MaunaLoaWHEEL-Transporter is absent

— as it is in IPCC/MAC: »plants produce oxygen from water through CO2-uptake from air»

— »a modern invented BioChemical Tivoli» — from lack of knowledge and insight: More interested in inventing than deducing the intelligible. Do correct if wrong.

— There is nothing wrong with intelligence as such, and all experiments are our only perfect guide to scientific insight. But what about the inducement?

— Science History knows of several occasions where incomplete basic insight wrecks experimental interpretation. Our time is no exception.

   Decisions — consensus — have no authority over Nature. If we know, we know, otherwise we don’t know. So: how do we know The Know, what’s up?

   As we know: Knowledge relates to certainty, addressing quests free from doubt, explaining every detail, leaving nothing out, always self critical, looking for lost passages, advising a still better standard of expression: evolution.

———————————————

MLSDTWP  the transporter wheel function

The reader of this might react:

— No, it could not be that easy, I don’t believe you.

— And this author would concur, if it wasn’t for this:

 

Excerpt on page 3 from the very useful reference PDF-document

WATER SPLITTING IN NATURAL AND ARTIFICIAL PHOTOSYNTHETIC SYSTEMS

Sergey Koroidov, Department of Chemistry ¦ Umeå 2014.

Several passages in this reference are cited in the previous UH document (Swedish only) on the quest of The Oxygen Issue;

— Especially Koroidov at bottom page 4:

 

”This leads to formation of one oxygen molecule”, Koroidov p4b.

 

We are left in no doubt about the aim of the artillery.

”.. with CO2 .. removed from the atmosphere ..” : it does not work like that:

modern academy is provably not aware of the complex.

  There is no such thing as »plants fabricate oxygen from water». Never was. Never will be.

   There is nothing wrong with the experiments — problem is; life has more conditions than modern academy is aware of — believing it knows everything from already adopted standards:

— By bombarding the Cell with hf-quanta until it behaves as expected modern academy has built up a fatal idea of biology and cosmology only existing in an animated Hollywood Production. Do correct if wrong. Absolutely.

— There is no ”byproduct”. Never was. The missing piece is: UNDERSTANDING. MaunaLoaPROOF.

———————————————

MaunaLoaProof ¦

 

Citatet ovan från Koroidov2014

Här ligger hela bevisningen av FN-IPCC-samfundets fundamentala missuppfattning:

— »växter sönderdelar vatten»;  »växter producerar syre»; »växter tar växtkolet ur luften»;

— Mauna Loa Bevisets SD-konstant — SD-Transportören med MLN1470-bevisen — finns inte i IPCC.

— OM man är naturvetenskapligt seriös: Hur i hela fridens namn kan man missa så in i h-e mycket naturbas? No way. Det kopplar inte. Enda synbara förklaringen: Man hade bestämt sig redan från början — och fyller ut — uppfinner — vartefter Problemen visar sig. Det får rättas om fel.

 

Related Explanation: TheComplete

   Leaf&Needle (LN) take up  6 CO2 plus 6 H2O   from WATER — huge amounts pass;

   5 O2 and 1 H2O comes from a previous LN waste (returned as below);

   Added with 5C from the ground biomass decay plus 4 H2O gives 5 CO2 and 5 H2O;

   The sixth CO2 and H2O is our MaunaLoaDRIVE feature — guaranteed not existent in modern academic chemistry, as far as here is known

(The MaunaLoaProof is a modern cosmological theory destructor):

— With the named LN-waste of 5 O2 and 1 H2O also emerges our additional Mauna Loa eO2-pair — those that the c block borrows to finish the work (explaining the recently mentioned number of atom equivalence to the mass correspondence at the other end of the thing).

   This LN-removed eO2 associates with one ground biomass decayed C-atom — C + O2 → CO2 — which carbon dioxide unit is taken up by water ACCORDING TO THE MAUNA LOA NORMAL-1470 BioEk4 (Lower1999): how (inland) water takes care of CO2 by temperature.

 

— So the sixth CO2 + H2O becomes secured through the LN-released recycling transporting eO2 collecting ground carbon mC carbonic acid water solution — all summing up the 6 CO2 + 6 H2O.

 

— And so the cycle repeats endlessly. See also AfterFIRE below.

— The foremost end chlorophyll product

— together with some other trace elements not mentioned here (Magnesium for example, is the central atom in chlorophyll A)

— is the already known glucose (sugar, starch, cellulose) block:

   6C 10H 5O. As stated, its fabrication releases (again) a block of 5 O2 and 1 H2O

— again and again — plus the release of the MaunaLoaSD-transporter eCO2.

 

 

C6 H10 O5 — component block forming fibers of cellulose and rings of starch

depending on formation — neither is water soluble.

 

— In the actual fabric, these components are not arranged as in the above simple explaining order, but as the following (TNED-nuclear iconic) manner — in general literature with other atomic icons (av. atomDist. roughly 2.5Å in all solid and liquid materials):

 

 

In general [ref. FOCUS MATERIEN 1975s364-365] this block is named or called glucose or sugar.

It forms and repeats as starch

— all blocks equally oriented in consecutive order, one connecting the other, forming a ring with the lower oxygen atoms directed to the center —

or as cellulose

— all blocks oriented in an each second vertically flipped order, connecting a straight fibrous line.

— All plant life has these as their main body material — plus some other trace elements

— such as Nitrogen¦amino acids, Magnesium¦chlorophyll, Phosphorous, Sulfur and others less represented.

   See HONCtable and AminoTable.

 

 

Simply explained: There are TWO MaunaLoaSD:s on each ground biomass cyclic (eg. 5.8/2.51=~2.3).

— At the end of the summer season, this eO2 finally unites with a ground biomass decay carbon atom and returns »home» to the level nearest above the forest for next year’s period (CO2 density 1.9 KG/M³, air’s heaviest gas, ideally ground-touching in calm air).

LAST, around September:

»Returning Home again ..»

 

FIRST, around May:

So next spring (in May) it starts all over again:

 

 

Summing proof:

Growing trees take their carbon from previously living trees — through the ground by water — huge amounts flow through a tree during summer (4/5 summer, 1/5 winter). Not through the space above ground by air.

   It seems hard to accept the fact that so many persons in modern academy have locked themselves to such an obvious misleading idea of »nature»: ”trees take carbon from air”. The only rational explanation known here to such a fatal misconception would be:

— Because unable to understand, a less educated genius begins to invent new logic instead of deducing the already and obvious existent.

   The MaunaLoaSD-constant (6 ppmv eCO2) delivers 2 extra oxygen transporter agents eO2 on each ground biomass cyclic Leaf&Needle fabricating carbon atom — with the very advanced function of TRANSPORTING a sixth ground biomass decayed carbon atom to the finishing building line.

— Just transporting — never taking part.

 

There is no »carbon sink», never was, never will be — except as a modern popular ghost in certain less NATURAL educated minds — do correct if wrong.

   Why? The purpose of preserving the idea that business rules technology and progress, not understanding the equations of the actual machine, seems to be a good answering candidate.

 

AfterFire: — THE PHOTO SYNTHETIC RESOLUTION

Net photosynthetic fabrication

There are several (many) ways to illustrate (and compose) the given components (Hydrogen, Carbon and Oxygen) in the central main photosynthetic complex. The illustration below is selected by purpose of clarifying the overall picture in its mots simple recognizable way (as seen by this author).

 

 

 

 

Net retrieval after 100% fire

As is evident from the complete 100% cyclic derivation, also a complete 100% fire will retrieve the original components back to their origin:

   The S¦CO2 mass 4.05625 T15 KG CO2 from where it all started — says TNED-cosmology.

 

6(CO2 + H2O) = (6C + 5H2O) + (6O2 + 1H2O):

 

 

OrganicFIRE — burning/combusting wood/life — releases water  and carbon dioxide .

   CaseClosed.

— A »TotalReset». No loose ends. All biochemistry explained. In the beginning ..

 

mO16 aO18 aO17 aO16 

 

Note that the Mauna Loa CO2 NORMAL undoubtedly is or must be understood to be included in the original S quantity:

   Ground biomass growth and remaining atmospheric Mauna Loa Normal-1470 (y1812 @284ppmv CO2) form a balancing biological life sustaining unit.

   No losses — no gaps, no missing points:

   The equilibrium all counts down to the last  bottom line carbon atom.

 

EPILOGUE

WE THOUGHT before this — provided no syntax error — that BURNING wood for example involves

»the general Earth top atmospheric huge oxygen gas».

 

— With the above suggested order, that is a misconception:

 

   FIRE is just a RETURN of the exact same components (Water + Carbon Dioxide) from where the material was built.

— Exactly. No top atmospheric oxygen involved — provided the Mauna Loa Normal y1812 @284 ppmv CO2. Today (2020¦>411ppmvCO2) that condition has changed. Exactly how it has changed, is the quest of this document. Its presentation aims at — trying to — »clarify the general standards» with the help of the Mauna Loa advised Natural Standard.

 

Reflexion:

— BURNING WOOD is hence OK — as long as the burn does not interfere with the overall cyclic grow-decay balance. Namely in a natural respectable order:

— Collecting naturally DEAD wood. Not killing alive chlorophyll and amino acid fabricants.

 

 

 

OnFIRE:

 

ON FIRE — The Complete

 

 

 

Because all these quantities are given as fixed Earth physical quantities on definite (NARROW) corresponding values, the MLN-1470 complex

— certifying their authenticity of one and the same biotype

— LIFE develops so as described in the following:

 

The total CO2 origin in S := S + MLN + c + SD/2 develops SUGAR (glucose) through the chlorophyll machinery in Leaf&Needle.

 

 

 

The process is executed through a Mauna Loa SD seasonal constant 5.8 ppmv electrolytic (e) eCO2 not itself taking part in the growth, but acting as a transporting electrolytic supporter, regulator and balancing device for the 2.51 ppmv ground biomass (m) mCO2 cyclic (c) part that keeps the total standing biomass (S) alive:

   There are on average two (5.8/2.51=2.3) SD¦CO2 molecules on each c¦CO2 molecule:

   One single SD¦O-pair repeatedly transports one mC ground biomass related growth carbon atom into Leaf&Needle — solved in water and transported by the chlorophyllic hydro-pressure machinery system through xylem pipes.

   For each fabricated glucose molecule , the SD¦O-pair is released by the Leaf&Needle to again unite with a new ground biomass related growth carbon atom, being again transported by the mC¦SD¦O2 water solved molecule for another glucose production. And so on.

   That is the O-pair parked by the gray square on left top:

OnFIRE:

   If we REWIND — follow the mov[i]e backwards — we see (soon explained) that the Mauna SD O2-transporter has executed an oxygenic LOCK — by physical principle — on the net glucose product:

   ONLY A FIRE EXTENDING EXACTLY to the REUSE of the (multiple, as many as available) 5 pair free oxygen atoms — available in the overall near natural forest ground field — CAN execute a perfect RESET to square one:

— Once the rain comes and the air dumped mCO2 excess begins promoting a regrowth through the ground network, it will self-normalize in returning whatever the loan was on the previous present stock of the 5 pair free oxygen domain — that momentarily was depleted by the fire’s suck for oxygen.

   NO OTHER PHYSICAL DOMAIN IS AFFECTED — certified by the MLN-1470 Earth physics quantities complex.

 

But what if it doesn’t?

 

 

— Assume a GREAT wildfire.

   It is obvious — inevitable — that some of the huge amount in general Earth atmospheric oxygen (>80 000 times more atoms than in the cyclic c growth oxygen domain; [4.6084 T43¦4.4868E+43]/5.5524 T38) will ”contaminate” with the originally purely now heavily burning growth-oxygen produced cellulose and starch (cellulose and starch have both the same components called glucose).

   EarthPhysics-MLN-1470 complex guarantees and certifies that IF — even by principle down to the bare existence of one itty bitty tiny single individual atom — IT WILL be returned if LOANED to some other domain.

 

That was the thing we didn’t get the hang of from the start — and which obvioulsly has deluded modern quarters (too).

 

The original oxygen LOCK made by the Mauna Loa SD¦O-pair is then UNLOCKED:

   Meaning:

   Every single atom OUTSIDE the CO2 origin in S := S + MLN + c + SD/2 being incorporated in the Fire will promptly and duly be returned back to its original domain (as soon a natural Earth physics MLN-1470 regrowth is allowed) BECAUSE

   The already from square one EarthPhysics-MLN-1470 complex guarantees and certifies that THAT certainly will be the case in preserving the old natural Eartth physics’ nature: balance.

   Every single atom — by exact balancing principle, on an exact preserved Earth material quantity base — or not at all.

 

   organic life does not produce oxygen — it circulates a fix original domain without interfering on others:

   organic life does not dissolve water — it uses it for transportation, growth and balance:

   organic life does not suck carbon from the air for growth in any natural biological sense.

 

It started after around 1800: NOT humanity as such BUT ITS EMPERORS begin in some practical sense committing suicide ON THE WHOLE OF HUMANITY by letting business — zero natural insight — rule Earth surface activity. Not science. Not welfare. Not NATURAL development. The only light in the dark: instrumentation. Experimental physics. Facts of Nature on the table. Nothing beats that one.

 

That was the other thing we very well did understand must be the case — the balance, the harmony, the fact that nature heals if we cut — but had not the dissolving power to formulate from the beginning: a real solid Earth physics proof in weighing quantities. So: Now we can die happy, knowing Her secret.

 

 

The thing that really messes things up:

 

   Not allowing regrowth:

   Instead increasing the waste of The Original Natural Forest landscape: our true nature in healthy balance.

 

Proportionally the same amount of natural chemical balancing life-building power is REMOVED:

   IT mCO2 is put on HOLD in the atmosphere for a future regrowth THAT more and more few seems to ever be the witnesses of:

   All the while, while forcing the surviving trees to work harder on the killed ones’ credit (the biological growth constant [BTK]: it tries to rescue as many as it can BY NOT KILLING EVERYBODY AT ONCE).

   That madness will end. Question is just: how: in what way?

 

 

 

Bio6: Sammanställt 8Nov2020

 

BioEK6BioEK1 ¦ MLN1470-komplexet

 

Förhållandet 1475 mellan Jordsyre och Naturskogens Biogas CO2 gäller tydligen såväl atomantal som volymprocent — tidsoberoende JordBiofysisk konstant.

 

Kalkylcellernas värden i — Tabell 6¦10 HONC2020.ods A1¦A21

u ¦ mJatm anges i exempel från två olika epoker standardvärden för jämförande resultat:

slutformens kvantitetsrelation blir densamma i vilket fall:

———————————————————

JORDATMOSFÄRISKA SYRET — Jordsyret

Û = 28.946 — härledda omvandlingssamband i AtmosVolymVikt i ConBEAT om ej redan bekant;

———————————————————

100%O2¦%v                  = 20.9460 ; motsvarande massprocent av hela Jordatmosfärsmassan blir

100%O2¦%m                 = 20.9460 · (2·15.9994)/28.946

                                       = 23.1551                                  ;

%mm(Jatm)                   = m(O16¦17¦18¦Jatm)                ;

n(O16¦17¦18¦Jatm)        = m(O16¦17¦18¦Jatm) × U¦O × u ;

———————————————————

MaunaLoaNORMALENs Biogas CO2— 284ppmv CO2: Naturskogen fram till senast år 1812

———————————————————

C¦%v = O2¦%v = CO2¦%v

X%m                             = %v × U¦X / Û                         ;

U¦(C12¦13)                    = 12.01115                                ;

100%CO2¦%v                = 0.0284 ;

motsvarande massprocent C¦12¦13 i CO2 av hela Jordatmosfärsmassan blir

100%C12¦13%m           = 0.0284 · (12.01115)/28.946

                                       = 0.0118                                     ;

%mm(Jatm)                   = m(C12¦13¦Jatm)                     ;

n(C12¦13¦Jatm)              = m(C12¦13¦Jatm) × U¦C × u    ;

———————————————————

BioEK1:

———————————————————

Antalet allmänna JordsyreAtmosfäriska syreatomer relativt antalet kolatomer i

MaunaLoaNORMALENs Biogas CO2— 284ppmv CO2: Naturskogen fram till senast år 1812

———————————————————

———————————————————————————————————

(1.1920 T18 KG)/(15.9994)u     GeneralWikipediaData ¦ Mixed Instrumental

n(O16¦17¦18¦Jatm)        = m(O16¦17¦18¦Jatm)/U(O)u    GWD¦4.4868 T43 ¦ MID¦4.6084 T43

— ...............................   = — ......................................... = 1475.0704225352

n(C12¦13¦Jatm)              = m(C12¦13¦Jatm)/U(C)u         GWD¦3.0417 T40 ‡ MID¦3.1242 T40

(6.0667 T14 KG)/(12.01115)u   GeneralWikipediaData ¦ Mixed Instrumental

=

1475 (1475.07)

=

2 × 20.946                     2%v O ...........  = 2 × 20.946

— ...............................   = —

0.0284                            %v CO2 .........  = MLN1812IPCC2013Graph284ppmvCO2

=

[%mO = (32/Û)%vO]

1475 ....................................................   = (2 × 20.946)/(0.0284) = 1475.0704225352

[%mC = (12/Û)%vC]

=

m(O16¦17¦18¦Jatm)/U(O)  ÷  m(C12¦13¦Jatm)/U(C)

O%mm(Jatm)/U(O) ÷ C%mm(Jatm)/U(C)

O%m/U(O) ÷ C%m/U(C)

2O%v / C%v

———————————————————————————————————

=

BioEK6 = BioEK1

— A more detailed description on %v & %m% & Û — full formula deduction with more clarifying denotations

%m = (U/Û)%v ¦ %v = (Û/U)%m ;  [%mO = (32/Û)%vO]/[%mC = (12/Û)%vC]

— is given (Nov2021) in EXE1475 and The K-factor — and EAM: Earth Atmosphere Mass. With further.

:

   Med ett [BioEK6] ytterligare tillägg av volymärt procentuella Jordsyret mot volymärt procentuella MaunaLoaNormalen år 1812 före föroreningsepoken 1800+ då ännu Naturskogen fanns kvar, ges:

20.9460 / 0.0284 = 1475.070423 / 2 = 737.5352113 ¦ 1475 Bio1.

— med värdet 20.9460 / ½0.0284 = 1475.070423;

BioEK6:

2 × 20.946 / 0.0284 = 1475 =

BioEK1.

 

Förhållandet mellan allmänna atmosfäriska Jordsyret O¦Jatm och kolinnehållet i den

NATURSKOGLIGT biosfäriskt växtreglerande MaunaLoaNORMALEN

— biosfärens naturligt optimala livsbefrämjande och livsutvecklande hälsogrunder +3Ga

— är lika med 1475. Förhållandet gäller såväl atomantal som volymprocent.

   Med hänsyn (NASA-grafen) till att vattnets inlösning av CO2 är temperaturberoende (BioEK4Tabell)

— glaciala epokerna ger MLN-variationer Max¦Min 300¦180 över hundratusental år — ska tydligen BioEK1¦6 konstanten bevaras tidsoberoende i proportionerna mellan Jordsyre och MLNepok, om relationsformen är korrekt naturuppfattad. Se särskild beskrivning i BioEK6.

 

Se vidare i VÄXTSYRET med BioGasens sammansättning.

 

— Men ursäkta påflugenheten:

— Vad säger att den oerhört upplysande sambandsformen ovan

 

m(O16¦17¦18¦Jatm) × U¦O / m(C12¦13¦Jatm) × U¦C

O%mm(Jatm) × U¦O / C%mm(Jatm) × U¦C

O%m × U¦O / C%m × U¦C

2O%v / C%v

 

är TIDLÖS, att den gäller under alla möjliga tider och förhållanden?

— Ingenting annat än sambandsformen som sådan, och de uppmätta faktorerna, och deras fastställda relationsvärde. Tills vi hittar fel eller brister i sambandsformen, gäller den tydligen bara precis så långt.

1 = 0.3+0.7 = (1+4)/5.

 

 

 

NuREF: MLN-1470

 

NuREF: MLBkvantiteterna ¦ O18explain

 

 

STATENS FORTSATTA NATURVÅLD — i mera bevis

———————————————

MaunaLoaBeviset ¦ Mauna Loa NORMEN 1470 ¦ MLN1470-syntesen ¦ MLN1470-komplexet ¦

 

 

STATSADMINISTRATIONENS ANSVARIGA VERKAR INTE FÖRSTÅ ATT SAMHÄLLSBYGGET GENERELLT I VARJE ANSTÄNDIG MENING  INTE HANDLAR OM BESLUT, ENBART OM IAKTTAGANDE AV DET SOM REDAN FINNS — det som staten nu tydligen helt och hållet skiter i — i växande; omdöme, ansvar, naturrätt: människorätt:

   detaljer som inte har ett spår med

GILLAPOÄNG och HANDUPPRÄCKNINGAR och RÖSTNING att göra.

 

Staten — riksdagen — kan omöjligen respektera universella grundläggande mänskliga rättigheter och samtidigt hävda absolut bestämmande myndighet genom gillapoäng = flest handuppräckningar = RÖSTNING. Varfördå?

— Beslut har ingen myndighet över gravitation, elektricitet, människorätt: natur.

— Det enda beslut kan åstadkomma — i meningen absolut bestämmande auktoritet — är våld, förstörelse, kaos och allmän förödelse: växande otrygghet. Genomgående historiens exempel utan undantag. Jämför alternativet:

— Förslag som kommer upp på dagordningen SOM INTE ANSLUTER avfärdas direkt.

— Beslut utom igenkännandet av den inneboende värdigheten definierar förtryck.

 

JoCeBo:

 

STATEN FÅR KLART UNDERKÄNT AV Jordfysiken I SAMVARON MED NATUREN:

Staten respekterar INTE naturgrunderna. Se JoCeBo-beviset:

 

Staten får inte bygga samhället som nu sker (1800+) om uppgiften gäller att respektera livsgrunderna för optimal hälsa och harmoni:

— Nersågning i några större mängder av klorofyll- och aminosyraproducerande fabrikanter — LEVANDE TRÄD, Naturskog: växtlighet som producerar klorofyllämnen och aminosyror — åsamkar allvarliga harmonibrott i Jordbiosfärens biotyper.

Rätta gärna om fel:

— Staten har inget beslutsmandat — inte på något enda sätt — i grunderna för Jordbiosfärens beskaffenhet: grunderna kan inte ändras på annat sätt än att ändringarna leder till skada — obalans, sjukdom, disharmoni — för livet.

— Staten IAKTTAR naturgrunderna, eller packar ihop sitt och lämnar in.

— Det är inget krav. Ingen vädjan. Inget hot. Inget påstående. Det är ett rent konstaterande med ”STATEN” som instansen för ”allt möjligt” som vill jävlas med Pumpen.

   Statens administrativa befattningshavare behöver genomgå en radikal attitydändring till begreppet Auktoritet i Förnuftsfrågor: moral, etik, hälsa, välbefinnande: begreppet LAG. Naturen bestämmer. Inte Staten. Inte FN. Vet vi, så vet vi. Vet vi inte, så avstår vi och väntar tills. Vi röstar inte. Vi tar initiativ, utför arbeten, studerar resultaten, genomför intensiva argumentutbyten tills vi svettas ihjäl, somnar av blotta utmattningen, vi ger oss aldrig, utom när vi sover, vilar. Vi bedriver forskning. Maskiner som Jävlas STÄNGS NER tills felet är avhjälpt.

 

Jordkroppens certifierade BioTyp: NuREF 1470

 

Staten bryter naturordningen — nuvärdet avtar i fortsatt växande takt

Ratio AOxygen to MOxygen

 

Första framställningen — mera sammanställt i redovisade detaljer i BioEK1

 

1

→1812stop:                AtmosOantal/MaunaLoaNormensCantal ............. ↔ 1473 ¦ STATEN 1800+ bryter naturordningen, nuvärdet avtar

2020 visar 1011 — globalt giftlarm borde ha utlösts för länge sedan (IPCCgiftlarm).

 

Tabell8 HONC2020.ods — se samband i PARTS

 

— Men statens ansvariga administrativa befattningshavare lyssnar inte på annat än affärsverksamheter — och föreställningar om egen fortsatt självutnämnd moraliskt undervisande och folkligt utbildande överhet:

   tät skrämmande grönska” ska mejas ner i mängd genom folklig propaganda med ”trygghetsvandringar”, växande elektronisk övervakning, och allmänt växande inlåsning av befolkningen — överhetens utövande växande skräckvälde —

   i — så, tydligt — fortsatt bidrag till ännu lägre: alla protester slås ner: Kinasamhälle.

— Det kallas ”skötsel” — med dyra maskiner som

1. fortsätter meja ner allt vad naturligt rogivande fröjd och hälsa heter, och

2. för ett märkbart växande oväsen under allt längre tider, och

3. garanterar att Djurens Existensrätt under Stjärnorna har avskaffats

— om administratörerna själva inte inrättat egna djurhotell i gillestugan för livets värn.

— Men vi måst ju ha .. Till pris av grundläggande fundamental skriande ropande blödande livsförstörelse? Säg igen.

   Man bygger inte samhällen på det här sättet i en anständig kultur. No mother god loving way.

— AmenHERREGUUD vamenarduattviskagöradå!

K1 UDHR10Dec1948:

”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”:

   HÄVD mening uppfattning åsikt åberopande idé föreställning tanke association UTOM igenkännandet av den inneboende VÄRDIGHETEN — oskapad, evig, oförstörbar, grundläggande, fundamental — definierar utövande förtryck: ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred”: UTOM=icke-. Hallå?

— Säg igen: Vad, exakt, sa hjärtat sa du?

— »Sluta (för h-e) bygga fascistoida samhällen». Testa den.

Förslag som kommer upp i riksdagen som inte ansluter avfärdas direkt.

— Jamen då får vi ju inte längre göra som vi vill!

— Nää. Och jag tänker fan inte hindra dig heller, annat än med den här upplysningen:

— Lev och se. Och glöm inte av att berätta hur det gick i slutet.

   Säg. Berätta. Visa. Förklara.

———————————————

IPCCgiftlarm ¦

 

Med resultatbilden ovan som preferens kan vi sammanställa hela Jordbiokomplexets parametervärden i en enda kvantitativt sammanhängande jämförande beräkningsform:

 

Tabell8 HONC2020.ods — se detaljerad beskrivning i Parts.

year ¦ ppmvCO2 = 284 + (0.000000072) · (year — 1812)^3.99  = Mauna Loa Funktionen sammanställd CO2-graf 2015 i TabellMLa AM2015b.ods.

— Tabellvärdet i ppmv för 1964 visar 319.20.

 

 

Mauna Loa Funktionen (2015) nedan vänster visar en mindre avvikelse från en idealt omärklig variation (trendlinjen) över den aktuella analysperioden (1959-2013).

— Med (höger nedan) en helt enkel linjär justering (MLF + [1ppmVCO2/27.5]/y) — minus 1 ppmv — kan vi iterera fram en passning så att trendlinjen går parallellt genom horisontella nollaxeln.

— »Den justeringen motsvarar då en helt funktionstillförlitlig ML-funktion — frånsett internt naturliga variationer på grovt ±1 ppmv, eller?».

— Naa. Inte riktigt. Vidare nedan.

MLF-tillförlitligheten:

 

 

DEN JUSTERADE TRENDLINJEN i högra grafen exemplifierar hur en justerad anpassning kan göras (i ett kalkylprogram typ OpenOffice) efter den nu kända perioden 1959-2013. Anpassningsformen som har lagts till i högra figurdelen har emellertid INTE något generellt värde. Hurså?

— En rät tvungen trendlinje GÖMMER — i detta fall — det differensfel vi kan hitta på bättre sätt med andra metoder, samt gör hela värdebilden skev: Trendlinjen ovan blir bara en gymnastisk uppvisning som visar hur »duktig» den här författaren är på att »strunta i de verkliga feldetaljerna».

— Trendexemplet ger dock ett bra (utmärkt) exempel på hur man av princip kan iterera fram anpassningar för att matcha naturligt uppmätta värden.

— Det vi skulle göra här, är att söka en funktion som mera anpassar MLF-datat (MaunaLoaFunktionen) till det reellt uppmätta ML-datat (Mauna Loa) — för att få fram en minimal differens. Först då kan vi justera vidare med en rak horisontell trendlinje.

 

 

Högergrafen ovan, reella ML minus det tidigare (2015) utarbetade MLF (»trendlinjeprincipen» hade ännu inte uppmärksammats under det arbetet), antyder att ML-värdena har en mera exponentiell framtoning än den som är representativ för MLF-formen:

   MLF-formen sackar efter alltmer märkbart med tiden relativt de reellt uppmätta  lägre värden än ML-värdena.

 

Vi kan se det särskilt tydligt i det uppdaterade komplementet nedan (2013-2019) nu (Aug2020):

 

 

 — läget förvärras .. ökningen ökar .. igen ..  MLF

 

Test med tillägg av en smal exponentiell stegring (x^1.4 med koefficienter) visar i det avgränsade intervallet en betydlig förbättring i precisionen mellan MLF och ML:

 

 

Resultattabellen höger (differenser i rött) med resultatgrafen (openOffice) i mitten med tillagd medelvärdeslinje visar en avvikelse totalt runt ±0.4 ppmv jämfört med föregående nära  ±1.5 ppmv.

   Resultatet bevisar att CO2-ökningen (2010+) har antagit en ny extra exponentiell stegring:

 

— EFTERSOM ingen exponentiell möjlighet existerar för fossilbidragen (AGW-beviset) — den CO2-delen slutar på en rät hyperbolisk asymptot — finns bara en förorsakande agent att välja på i förklaringen fortsatt växande CO2-ökning:

 

   Avskogningsverksamheten.

 

IPCC-samfundet verkar inte alls förstå själva konceptet VARFÖR atmosfärens CO2 ökar NÄR man sågar levande träd i mängd TROTS tydliga skolexempel med skogsbränder: atmosfäriska CO2-ökningen är ALLTID direkt proportionell mot reducerad naturskog.

 

— Den bilden stämmer också alldeles utomordentligt väl med vad vi kan se efter vägarna i Sverige 2020

— numera allt mera nära inpå tättbebyggda områden[‡].

 

 

Varför framhålls inte faktum: inte en enda ynka minsta lilla tendens visas på att atmosfärens CO2-tillväxt visar någon som helst form av avmattning, minskning eller utjämning i CO2-loppets fortsatta ökning. Tvärtom som ovan i tydliga exempel.

— Den populära hållningen är — ju — att hävda ATT  ”träd suger luftkol” med IPCC-samfundets uppmaningar (Kyotoprotokoll ¦ IPCC-giftlarm) att vurma för KOLSÄNKOR »allmänt omfattande levande trädnedsågning» — medan det enda vi ser, kan relatera och bevisa i närbild är att:

   ju MER man hugger ner ju VÄRRE blir det.

— Träd suger inte luftkol. Inte en atom, säger Mauna Loa Beviset. Ju mer man hugger ner, desto mer förvärras läget.

— Växterna bygger inte sitt stamkol genom att dra det ur luften, utan genom att dra det ur vattnet: 1 kolatom per 1 470 vattenmolekyler vid 21°C.

   Beviset ovan — ännu mera tillökning. Igen.

— Man varför skulle inte  folket själva i moderna korridorer klara av den analysen?

— Därför att den befolkningen inte har AGW-beviset (AGWb15 ¦ utförligt i tAGWintegralen): fossil-CO2-ökningen saknar fysisk natur att anta exponentiell tillväxt. Den slutar på en hyperbolisk asymptot, en RÄT linje, inte en krökt, ständigt uppåtgående.

 

GlacialGränser:

MaunaLoaFunktionens (2015) UTVÄRDERING FÖR NATURLIGA MAXGRÄNSER med NASA-grafens max-min-värden

 

De olika klimatperiodernas variationer (se NASA-grafen)

— glacialer med kallt klimat löser mera CO2 i vatten (MaunaLoaNiormalen min = 180);

— varmperioderna löser mindre (MaunaLoa Normalen max = 300).

— Men inga uppgifter finns här som beskriver någon GLOBAL tillförlitlighet i min-max värdena: vi vet (här) inte vilken spridning isborrkärnedata representerar i någon motsvarande DÅ för flera hundra tusen år sedan NU för oss bekant årlig Mauna Loa CO2-mätform.

 

ger oss tydligen bestämda Jordbiosfäriska/biologiska referensvärden för

nATOMatmos¦O/MaunaLoaNormC enligt

1011: 1470 ¦ 1460

Glacialgränserna

————————————————————————————————————

                    ATMOS ppmv CO2                 nAtmos¦O/MaunaLoaC

max           300 norm                                      1388         Klimatperiodernas varmtider ger lägsta O/C-värdet, högsta normen

min             180 norm                                      2313         Klimatperiodernas Istider ger högsta O/C-värdet, lägsta normen

1812          284 norm                                      1466       NATURSKOGENS SISTA PREFERENS efter 3 miljarder år — normalvärdet

nu¦2020    411.76  prel.                                1011 :     UTLYS OMGÅENDE GLOBALT GIFTLARM

 Det skulle ha skett redan år 1962, kalkylkortet längre ner nedan.

————————————————————————————————————

 

NUVÄRDET (Aug2020: 1011):

   Avskogningen 1800+ under 200 år har ändrat de Biokemiska preferenserna  (1470¦1011)

   Atomvikterna (O18) i klorofyll- och aminosyror har ändrats

 

MLF-värdena i kalkylremsan nedan visar [genom separat jämförelse] hur mycket de verkligt uppmätta ML-värdena avviker från en mindre ursprungligt EXPONENTIELL CO2-ökning [MLF] — realvärdena är ÄNNU MERA exponentiella — de ökar hela tiden i tillväxt.

— MLF-värdet nedan för 2020 [411.76] återfinns som förra årets 2019 ML-värde [411.43 ¦ Aug2020: Global Monitoring Laboratory, DATA ¦ Annual Table]. Årets ML-data nu 2020 bör (alltså) bli av typen »414.26».

 

Tabell8 HONC2020.ods — se samban i PARTS

 

Antalet Jordatmosfäriska Syreatomer [mera precist 4.597 T43 ¦ grovvärde 4.6180 T43] i förhållande till antalet KolAtomer i nuvarande atmosfäriska CO2-halten

[NU ppmv CO2 · 2.2 T12 KGkol/ppmvCO2]/12u anger

vad som finns kvar av naturskogens ursprungliga standard (runt 1460-70) i termer av nustandard [1011].

— Jättefint. Man måste ju förnya sig. Pandemier och så där .. Råvaruförädling. Skogssällskapens särskilda vurm för nya djurhotell. Jepp.

Antalet Jordatmosfäriska Syreatomer : Gängse tabeller ger luftgaserna i volymprocent (%v) — medan atomantalsberäkningar kräver kännedom om massprocenten (%m). Se utförlig beskrivning i AtmosVolymVikt. Kort: De tre främsta Luftgaserna N¦O¦Ar med gasatomvikterna U respektive 28¦32¦40 anges vanligtvis förenklat i avrundade heltal 78¦21¦1=summa100. Medelatomvikten för dessa, u-flex Û, blir summan av alla U% = Û = U{28¦32¦40}%{78¦21¦1} = 28·0.78 + 32·0.21 + 40·0.01  = 28.96. Härifrån får man att massorna förhåller sig till volymerna som U till Û. Vi får

(Wikipedia ger vissa ledtrådar hur att hantera parameterkomplexen [molbegreppet används] — men ingen helhetsbeskrivning — i artikeln om Earth atmosphere);

%m/%v = U/Û som direkt ger oss %m = %v · U/Û; %m{N¦O¦Ar} = {

0.78 · 28/28.96 = 0.7541 = 75.41%m ¦ N 

0.21 · 32/28.96 = 0.2320 = 23.20%m ¦ O 

0.01 · 40/28.96 = 0.0138 = 01.38%m ¦ Ar } .

JatmOXY:

Känner vi dessutom Jordatmosfärens totalmassa mJATM [generellt beskrivs den till 99% innefatta »runt och grovt troposfären» eller »nära Mount Everest topp» ca 9—10KM altitud]

— här används ett grovvärde 5.2869¦avr.5.3¦T18 KG, se särskild beskrivning i AtmosVolymVikt — fås respektive M = %m · mJATM.

För syrets del får vi m¦O = 23.20%m · 5.2869 T18 KG = 1.2265608 T18 KG obs enskilda singulära O — och därmed atomantalet N¦O = m/Uu = (1.2265608 T18 KG)/16(1.66033 t27 KG) =

4.617 157 4 T43. Notera att decimalvärdena ändras marginellt också beroende på inmatningsvärdenas decimallängd.

 

 

Tendensen är att MLF-värdena [»våra teoretiskt framtagna reella ML-mätvärden»] framöver ligger allt lägre i förhållande till de faktiskt uppmätta: den exponentiella ökningen (från 1962) av atmosfäriskt CO2 befinner sig i växande

(enligt tabellvärdena: från 2010 med 100.23% i stigande med 100.26% från 2013 och vidare senast 2019 med 100.51%=1/99.49% — och tydligen i än mer fortsatt växande om inget radikalt inträffar).

MeraO: MLFt

 

Koldioxidhalten i atmosfären — B MaunaLoa-uppmätt

 

 — läget förvärras .. ökningen ökar ökande ..

Tabellfortsättning från 2013, värdena 18Aug2020 perioden 2014-2019 tagna från tabell i webbkällan

Global Monitoring Laboratory — DATA ¦ Annual

Föregående 2015 Scripps-källa med slutvärde år 2013 verkar inte längre ha någon tillgänglig årspresentation på sin webbsida. Ständiga förbättringar.

— Ett ännu värre scenario än det som redan skisserats och befarats visar sig: ökningen ökar ökande.

   (»Det finns en girighet som klår alla gränser ..»).

— Det syns också rent visuellt i landskapet i Sverige enligt fotografiska dokument 2020:

   en allt växande (enorm) pace i skogsavverkning — tydligen allt mera ända in på tätorternas husknutar.

 

 

Vi ser att MLF-värdena halkar efter mer och mer — trots en utpräglat exponentiell ökning:: ökningstakten blir mer och mer ökande. Som tidigare i Universums Historia (AGW-analysen särskilt från 1962 då exponentiella ökningen först framträder, se LAVINEFFEKTEN FRÅN 1962) tillskrivs här »ökningen i ökning» av den synbart allt växande hejdlösa skogsavverkningsverksamheten. Sverige, Hallå?

 

MellanSverige Mars2020. CyklaMera. Njut av Naturen. Insup Friskt Nyproducerat Svensk NaturSyre. Jepp.

— Världsmedia fortsätter blunda för Ämnet: CO2-ökningens fortsatta växande: fortsatt hejdlös kapning och exploatering av levande klorofyll- och aminosyraproducenter.

— Inte på grund av det begärliga O16:et i nämnda essentiella kroppsdelar. Utan på grund av vad som i populär skogsanda kallas: förädling. »Tvärhål i plånboken». Bevisbart NollVett.

 

 

— Ett allt växande markrelaterat (m) atmosfäriskt mCO2-överskott [37%+] pryder den svenska statistiken, med flera associerade. Det får rättas om fel. Visa. Berätta.

— Det är också affärsvärldens kosmiska Akilleshäl: Ökad konkurrens i »avgränsade partilokaler som eftersträvar total allmakt» betyder uppiskad pace, med allt växande krav på Mera. Resultat: Vi ser en veritabel naturmördande vandalmaskin som inte skyr några medel för att nå sina egna mål. Och vad säger Världen?

— Etablerade media fortsätter som vanligt att HELT undvika — utesluta, det omnämns inte ens — ämnet FORTSATT HEJDLÖS SKOGSAVVERKNING som orsak till den hejdlöst fortsatta atmosfäriska CO2-ökningen. Inte ens ett omnämnande av den REDAN 1800-2000 mer än 30% borttagna CO2-dumpade naturskogen renderar en enda påminnande rad.

 

 

— Det är heller inte att förvänta annat i en etablerad IPCC-värld som förespråkar (Kyotoprotokollet) avlivning av levande klorofyll- och aminoproducenter för att bereda plats för KOLSÄNKANDE NYUPPVÄXANDE. Trots att alla ka se att DEN AGENTEN INTE HAR ETT ENDA BEVISBART BIDRAG att visa upp — trädfällningarna endast ökar på CO2-dumpningarna än mer — bibehåller IPCC-samfundet sin nitiska uppfattning: skogsindustrins också framtida säkrade inkomster. Fortsatt pandemi. Rätta gärna om fel.

— »Världen motsätter sig Sanningen» om det ständigt växande CO2:et: Mauna Loa Beviset: Jordfysikens biotopiskt verifierande kvantiteter.

— Vi kan — och ska — strida på varenda atom i den bevisningen om inget framkommer som dementerar sakgrunden:

 

IPCC-samfundet mörkar — omedvetet, drivande en egen bevisligt vanvettig uppfunnen föreställning

generellt om kosmos: Jordkroppens historia bl.a. med ”vattnet kom utifrån”: syrebildningen. Se Centralen.

   Nuvarande FN/IPCC/SVERIGE+ släpper inte fram sanningen inför mänskligheten

— inte genom att medvetet eller överlagt hindra sannings framkomst. Utan enbart genom att vända dess blotta

möjlighet ryggen: Gillapoäng bestämmer. Förståndsresonemang, aktiv argumentering, förekommer inte.

— Rätta gärna om fel. Sakfel får inte förekomma här: FN/IPCC/SVERIGE+ genererar sjukdom

öppna blödande tydliga växande natursår — enbart genom att öppna käften och glappa med käken.

— Nuvarande FN skiter fullkomligt i UDHR10Dec1948. Totalt. 100%. Genomgående. Komplett. 0. Natursvek.

 

 

 

Sammanställd jämförande situation vänstra1800-2000+högra. Borttaget av mer än 30% av naturskogen — ForestWorld: balansräkningen i Jordfysikens biotopiskt verifierande kvantiteterhar medfört att en stor mängd naturligt cirkulerande växtsyre (Mauna Loa Beviset som inte får finnas inom IPCC eftersom det beviset utraderar den inrättningen och dess bevisbart galet trädkramande bevekelsegrunder) i Jordfysikens verifierade CO2-biotopiska balansräkning har satts ur spel. NaturNormen har reducerats från n¦O/C normalvärdet 1460¦70 till 1011 — på runt 200 år. Galenskap och vanvett är inte ordet. Snarare ett veritabelt skräckvälde; det finns en Naturskog — grundhälsa — som Staten våldför sig på.

— Inslaget av ersättande O18 BLIR en ofrånkomligt konsekvens i Jordbiosfärens fysik

   då det markbiomassrelaterade växtsyret avskaffas i takt med avlivningen av levande aktiva växtsyreproducenter — träden, skogen —

   DÅ hela naturskogens existens har baserats under 3 miljarder års utveckling JUST på lätta syrets O16-inslag i klorofyll- och aminosyrornas molekylblock.

— I takt med fortsatt tafsande på fri naturlig växtlighet, tränger närmast 150 gånger mera befintligt tungt syre O18 ner i avverkningsgliporna som den obrutna oförstörda naturskogen bygger på att skydda naturlivet för;

   Atomvikterna i klorofyll- och aminosyror tillväxer (med max 2% om alla O16 ersätts av O18): en klar biokemisk tillståndsändring av tydligt reaktivt försämrad art — bevisbar av princip: staten håller på att jävlas med naturen, sätta vinst och profit före hälsa och välbefinnande. Rätta gärna om fel: sakfel får inte förekomma här.

 

 

Situationens allvar LAVINEFFEKTEN FRÅN 1962 — Markbiomassans hydrotryckande klorofyll- och aminosyraproducenter — TRÄDEN, naturskogen, det som finns kvar av den — tar inte fossilkol;

   Det finns en EXPLICIT markbiomassutarmning (37%);

   Det finns en EXPLICIT havsbiomassutarmning (63%);

MaunaLoaFunktionens CO2 kurva bevisar en begynnande exponentiell ökning från runt år 1962 (motorsågen introduceras — skogsavverkningstakten ökar markant med CO2-kurvans exponentiella början):

   Den exponentiella CO2-ökningen från runt 1962 bevisar tveklöst avskogningens stora och starka bidrag;

— Så som begreppet får förstås via Jordfysikens kvantiteter som ovan  (nATMOS¦O/C 1011 kontra 1466), kan vi också förstå ett nytt framträdande;

   En märkbar tydligt reducerad livskraft  — AV NATURBIOLOGISK PRINCIP:

 

 

   andelen normalt tillgängligt växtsyre (8O16) i den slutna CO2-cykelns egen markbiomassdomän har reducerats.

   Med vilken ersättning, kompensation? Visa.

   8O18. Var finns IPCC/FN i det här? 

— Kemiska EnergiVinsten O¦16/18 är drygt 11%: 1 – [E=m(O16)v²/2]/[E=m(O18)v²/2] = 0.111111...

— Men vadå 8O18 .. Förklara närmare.

— »Jag känner mig svagare».

Vi kan inte bevisa kemin på personliga intryck. Men vi kan det på Mauna Loa Normalerna. Jordfysiken. Antalet atomer.

— Träd fram den som kan, och vet, och säg ifrån: »Nää, så är det inte alls».

— Vi (människor och djur) som landvarelser har ingen direkt konkret vardaglig möjlighet att se perspektivet från t.ex. en Abborre eller en Delfin. Men det finns en viss tydlig högst konkret skillnad mellan deras hav/vatten och vårt land:

   Atlanten har inga träd.

 

 

   Havet tar upp fossilvärmeeffekten (AGW-beviset) utan att någon håller på att TA BORT klorofyll- och aminosyraproducenter UR havsbiologin:

   havsbiomassan erfar ingen direkt avverkningsverksamhet.

   Landbiomassan däremot är föremål  (1962+) för en närmast våldsam profithungrande teknisk existensmaskin;

   Nedhuggna levande klorofyll- och aminosyraproducenter fraktas bort för så kallad naturförädling i enorma mängder — inte minst i dagens Sverige (2020+).

———————————————

AGW-beviset15 ¦

 

— Jamen, om vi inte får ta av skogen för att producera byggmaterial och annat nyttigt, vad ska vi då TA av?

— Du som frågar: Har du möjligen räknat efter på hur mycket JUST NATURLIGT DÖDA TRÄD — träd som just har övergått från syreproduktion till syrekonsumtion, förruttnelse — som finns att TA av FÖRUTSATT TEKNIK SOM KAN PLOCKA UR BESTÅNDET UTAN ATT ÅSAMKA FÖRSTÖRELSE OCH FÖRÖDELSE?

— Visa. Säg. Berätta var den Boken finns som du och jag kan läsa i. Säg igen. Eller du kanske vill uttrycka ståndpunkten direkt mellan öronen ATT naturen är förjävla SNÅL om det gäller.

 

— Det är en stor skillnad: Vårt livselixir — klorofyllet som växterna behöver för att fabricera aminosyrorna vi behöver för att existera biologiskt — håller alldeles tydligt på att tas ifrån oss.

— Världsstaternas tydligt hejdlösa trädprofiterande har förvandlats till en elak bioteknisk mordmaskin.

— Bevis 2020: 1011.

Redan 1962:

— Bevisen för allmän global livsförsvagning har vi redan observerat (2015+) i TRÄDENS METABOLISM.

   Enbart på avskogningens räkning (37%) skulle inte ens gränsen (år 1962) under 1400 ha passerats OM STATLIGT VETT hade funnits på naturinnehållet (TEKNIKFÖRKLARINGEN):

 

Tabell8 HONC2020.ods

 

 

BEVISREFERENSEN (Nov2020) säger det rent ut — att dementera för den som kan:

— Avslutas inte Avskogningskomplexet omgående följer oundvikligt en allmän biologisk DNA-kollaps: naturen gör sig av med inkräktaren och nollställer bio-klockan.

Riksdag och Regering, Parlament och FN missköter sig bevisligt detaljerat i samvaron med Naturen.  

:

   Det intill atomen bevisbara faktum att en herrelös profithungrande industrikraft håller på att kväva mänskligheten — rent biotekniskt.  Naturligtvis inte genom någon proklamation eller särskild författning eller strävan i någon sådan medveten anda. Utan enbart genom att helt strunta i allt vad naturansvar heter och »hoppas på att det löser sig i framtiden».

   Jämför Bevekelsegrunden: »Jamen viMåstJu Ha ..»:

   FN delar ut gratis Kistlock med spik och hammare och grejer. Så att man är helt säker på att komma i jorden på korrekt sätt. Sedan sjungs sorgesånger också. Sedan fortsätter festen som vanligt.

———————————————

AGW-beviset15 ¦ IPCC-Giftlarm ¦ Avskogningsbevisets ökningsdel svarar för 37%

 

— Samhällen som inte utvecklar värdighetens igenkännande utvecklar ICKE värdighetens igenkännande

 

 

 

Rätta det om fel den som kan.

— Vi lever, är utvecklade, på en Jord i ett Universum.

— Ingen av oss har lyft fingret för att få kroppar, medvetande.

— Och hur respekteras det? Ett vardagligt ord i Riksdagen, ett enda?

 

— av DRIFT, inte plan, proklamation eller medvetna överläggningar: 1470. Inte »1047».

— ÄR det 1040 är något mycket djupt allvarligt FEL med mänskligheten.

— Har någon andningsproblem?

— Problem med metabolism?

— Något SMOLK har — 1800+ — smugit sig in i folkleden och åsamkat förödelse. I tydligt växande.

   Rätta gärna om fel.

   DÄR inte ord om värdighet, respekt, ansvar och omdöme omnämns, där frodas följdriktigt vanvett, våld, otrygghet: sjukdom. Friskt liv angrips inte av sjukdom.

 

Se även vidare i

KVANTITETERNAS RELATIONER.

 

 

 

Deforest37%: 37%+  ¦ REP2020

 

0.25[1.5+1.7/(200 ^ 0.1([YEAR—1876] × 326/40))]

 

See also MaunaLoaFunction reliability (sw.ed.) by 2020 example

DEFORESTATION MaunaLoa mCO2 37% — How?

period 1800-2000

———————————————

MaunaLoaBeviset ¦ Mauna Loa NORMEN 1470 ¦ MLN1470-syntesen ¦ MLN1470-komplexet ¦

 

 

See introducing short repetition (sw.ed.) of the complete case history details from Rep2020, unless already familiar.

PROOF:

 

Tabell9 HONC2020.ods

 

How37:

How did we arrive at the ”37%” result?

 

Left above:

— Taking the approximate vertical values through M on A, table above left tagged graphically measured, gives the tAGW-percentage. Its counterpart from 100% percent gives our D-graph — roughly 37% during the whole period 1983-Now2020.

Modern academic drawbacks

Neither A (the tAGW-integral) nor M (the MaunaLoaFunction) exists in MAC — although the industrial and instrumental values do — these are our only guide here. »Mathematizing» them fairly makes analysis easier.

 

 

We take out a rough closest graphical function — y = 1.5 + 1.7 × 200^–x/10 — for receiving fairly approximated values on the timeline 1876+. The TimeScale conversion is as described in The AGW-integral function. Adopted for the spread sheet math (OpenOffice) it reads

0.25(1.5+1.7/(200^(((YEAR-1876)*326/40)/10))). By this help-function we can fairly analyze the quantities as they appear through the entire complex in the CalCard-part below, further described by details in Parts¦Rep2020.

 

Tabell8 HONC2020.ods

 

 

Correlating Mauna Loa Measured (MLM) values with the Mauna Loa Function figures (MLF2015) revealed two important points:

   WHEREAS the tAGW-integral (REP2020) ends on a (hyperbolic asymptotic) straight line with a top level humanity energy usage level (»y2412»), the MLM shows a first exponential extra rise from around y1962 (statistically trade data simultaneously with industrial introduction of the motorized sawing machine).

CO2-levels are added separately apart from CO2-added fossil levels. Clearly obvious.

   MLM-CO2 time scale concordant with the original NASA-CRU-global warming curve — the fossil agent — directly exposes MLM to consist of two distinct CO2-agents:

  The only available CO2-agent apart from the fossil agent can, as we know, only distinctively be one:

deforestation. So the data compiled as above appear to prove the rest:

 

37% of the Mauna Loa measured extra added CO2 comes from deforestation industries — clearly established 1983+.

 

The corresponding IPCC consensus idea of the complex with comparing data, examples and results is given here in our case history Jan2016.

— Nature, not IPCC:s consent ideas of nature, governs physics: trees take not one single atom from air. The global IPCC-parliament is about to kill all and everything on scientific consent ideas of established stupidity and natural ignorance on basic physics deduced not invented and biochemistry. Do correct if wrong. Faulty statements are not allowed here.

 

———————————————

CaseHistoryJan2016 ¦

 

 

Where is the Replacement of the 37% Occupied growth-decay cyclic normal O16 in the lost mCO2?

 

— IPCC: try populating the Moon: Are these IPCC-people really serious about anything at all? Please share.

— In O18.

— Explain:

year1812:

Dole1965p16:

 

 

For Dole’s ”takes only about 2000 years”, see also DoleRefOx2000-note.

— No free available source seems to exist who can reveal the mathematics behind that statement.

 

The MaunaLoaPROOF by itself did clarify this following general biochemical context before the now latter 5 (+5) sections in MaunaLoaNORM-1470 further did certify and clarify its content:

   Plants have no generating connection to the general Earth atmospheric oxygen.

— Explain:

   The top atmospheric HESC-process (HydrogenESCape: 9.5 T7 KGhydrogen/y ¦ O=7.60 T8 KG/y) delivers (OxyBuildUpTime) our present (more precisely calculated, see Tabell10 in HONC2020.ods) 23.1551%mass atmospheric oxygen m¦O = 1.2242 T18 KG in m¦O/O = 1.610770 Gy. That is oxygen delivered from the top of Earth’s atmosphere by solar split water molecules (OxyBuildUpTime), and has absolutely nothing at all to do with the Earth ground biochemical activity — except for this one basic issue, obviously unknown in modern quarters, however present in the collected Earth material data tables (if one is willing to dig):

  The (BioEk1) MaunaLoaNORMAL-1470 five section certifications (interval 1460-1475) states a precise quantitative relationship 1475 between the number of carbon atoms in the 1812 MaunaLoaNormal 284 ppmv CO2 content — our safe reference before the era of anthropogenic atmospheric pollution — and the actual Earth top atmosphere’s number of oxygen atoms. Really. One of 5.

   Same relational number complex (BioEk4) appears in H2O to C in CO2 dissolved 21°C water (a 0.3284 °C spread between 1460-1475, see data table from Lower1999). Same relational complex.

   All 5 sectional relations — atmospheric and lithospheric — cover the interval 1460-1475 (inclusive on some uncertainties in the overall data of our Earth’s top material content).

   That is our reference in this presentation: basic Earth material quantities safely before any significant human organized contamination activity: 1812 MaunaLoaNORMAL. All theoretical miscalculations excluded. Just raw Earth matter physical data.

———————————————

HESC ¦ OxygenBuildUpTime ¦ BioEk1 ¦ BioEk4 ¦ Lower1999 ¦ 1812 MaunaLoaNORMAL

 

— The actual Dole mentioned part of our interest is the bill in ”isotopic composition”:

— Dole informs us that plants do ”metabolize O16 at a higher rate than O18”:

   Plants have proportionally more content of light O16 compared to the isotopic mixture in our general oxygen Earth top atmosphere.

 

   Our simple overall energy explanation is:

   The kinetic energy of O18 is 11% more inertial compared to O16: O18 has 11% more mass, and hence a slower uptake reactivity:

   Chemical reactions select O16 before O18 by pure physical standards — all from square 1.

   Nerve systems reaction times are — by physical consequence — faster, more effective, with O16 that O18.

— Tables of chlorophyll and amino acids (HONCref) show their O-representation;

— Theoretically calculated: Replacing O16 with O18 makes UpTo 2% more atomic(molecular) weight in these.

———————————————

MaunaLoaProof ¦ IPCCgiftlarm ¦ HESC ¦ O18Explanation ¦ Up To 2% ¦ HONCref

 

HowIsO18?:

— So, O18explain .. How is it year1812 that O18/O16=150?

NaturePreferernce Year1812MLN:

— Last preserved Nature Forest — the one we want BACK — with zero pollution = full 100% natural health certificate: Continue on O18/O16=150 after the table below.

 

 

m(c¦CO2)        = [(1.875 KGkol/yGE)(2.95 T12 GE¦1800) = 5.5313 T12 KGkol/y](CO2¦U44/C¦U12) = 2.0281 T13 CO2/y;

N(c¦O)              =  m(c¦CO2)/(44u)  = 2.7762 T38 ¦ · 2 = 5.5524E+38 ¦ m=NUu; U=number of Daltons (u) = atomic(mol)Weight;

———————————————

Uu: Se härledda samband i ConBEAT om ej redan bekant. Isotopförekomsterna O17¦18 i Tabell10 HONC2020.ods.

The calculating method is explained in detail with deduced exemplified connections in ConBEAT and AtmosVolymVikt and mJATMcalc.

— A SEPARATE TEXT PART [Swedish] SHOWS THE CALCULATING COURSE through the different (demanding) volume and percentage data [general tables] we must have if we want to survive the arrival of our station, so to speak. Se HowManyO18?

— The point here is

  just the arrival at the station figures 150 and 29 — safely based on Earth physics atomic isotopic data,

   on comparing atmospheric gases — as tabled below under ideal zero wind conditions with gases by atomic/molecular weight and density figures:

O18LuftGas: HowIsO18? ¦ O18/O16=150

 

AirGases by atomic weight/density top-down — compilation on many different sources of data 22Oct2020 — hard to find a comprehensive source ..

LUFTGASERNA EFTER ATOMVIKT/TÄTHET UPPIFRÅN OCH NER

År 2015:

Mer än 30% av Naturskogen från år 1800 har tagits bort genom globalt statligt överinseende.

   Motsvarande mängd borttaget naturskogsbundet tillgängligt cyklisk lätt syre O16 har reducerats

   genom motsvarande mängd avlivad Blad&Barr-producerande klorofyll och aminosyrafabrikation

   med enda tillgängliga ifyllande kandidat: tunga syret O18 — 150ggr mera närrepresenterat.

— Ämnesområdet saknar synbart omnämnande i etablerad litteratur. Mediavärlden: ingen upplysning.

 

 

Gas Density 1  is calculated [General GasLaw: pV=kT; V=m/D=NUu/D=kT/p; D=NUup/kT; Nu=k/R; R=8314.9148 J/KG°K; D=Up/RT];

Gas Density 2  directly by comparing atomic weights with standard Oxygen 1.43 KG/M³;

Gas Density 3: browsing through different available tables in different literature references — we need a separate BOOK to explain from WHERE : some appear here, some there, and some elsewhere. Wikipedia is not mostly known (22Oct2020) for collecting them all.

   U=A simplifies atomic weight by taking the atom’s nuclide mass number — the error is negligible for our purposes.

 

 

Tabell 12 HONC2020.ods HOP-data — Tabell 10 — specifies isotopic percentage on oxygen O16¦17¦18. We use these with AtmosVolymVikt deduced connections to find the volume and mass percentages respectively. Given the %m-value the actual mass in international MKSA unit KG is calculated from the total Earth atmospheric mass equivalent mJATMcalc here mJatm = 5.2869 T18 KG through m = %m · mJatm. The final cut — the number of atoms in m — is calculated N = m/Uu with u in Daltons (atomic mass unit, here 1.66033 t27 KG from the instrumental standard epoch 1960-1999 ¦ Tt = 10^±).

— %m = %v · U/Û (u-flex), se ConBEAT: The Û=»average air atomic weight» is somewhat troublesome: Wikipedia has two sources (28.96 and 28.946): a definite Earth atmosphere does not exist. We can only compromise on making the error »small enough» to omit smaller insignificances — depending on the vastness of our ambitions to compose a table. So, the rightmost column above has been iterated a Û=28.95474453 by purpose of summing the same near 100% as the %v column sum. This is a good school example of »how it works». Some of the data (dimmed gray) have been collected freely from different Wikipedia places, here with no further.

— Also note the 1812 preference: We use EarthPhysics MLN1470 ProvableCorrespodning NaturalQuantities to compare with the present — at appropriate occasions.

— The GrowthOxygen tagged Ocar %v=0.000251 is accounted for as deduced in HowManyO18? — in explicit in Short2.51.

 

O18/O16=150:

O18/O16 = 150:

year1812:

 

 

 

There is (by comparing Earth Physics NATURE FOREST STANDARDS MLN1470 on our 1812 MaunaLoaNORMAL standard investigation) provably more than 150 times more single individual atoms O18 in the near above vicinity of our Forest Field than its normal cyclic oxygen growth-decay O16 mass single individual atoms

— and even near 30 times more O17.

   FIRST REFLEXION:

— Natural insight is the most fame feature in the global IPCC community:

— SEND IPCC and their Kyoto Protocol to the Moon, and make them stay there: there is no carbon sink — definitely no fossil carbon sink: never was, never will be not one single here known quantitative proof exists that the rate in MaunaLoa CO2 is decreasing, or has shown any kind of sign of decrease: it only increases, more and more exponential (Rep2020) as proven caused by increasing deforestation — except allowing the nature forests to RETURN HERE from their present 37% atmospheric O16 IPCC-prison. Absolutely do correct if wrong.

— MAKE Leaf&Needle Chlorophyll and amino acid fabrication from the Natural 3 billion Year old Established Growth-decay cyclic fast and light O16 RETURN.

   Make it happen. And begin building society accordingly; The global IPCC organization is obviously and provably tampering with Nature: picturing ignorance.

———————————————

IPCC toxic alarm — Kyoto protocol — IPCC-organization’s business global economy inducements — a nature destructor ¦ Rep2020

 

 

— @Year 1812 — our Mauna Loa NORMAL 284 ppmv eCO2 (see also the NASA-graph showing variations over hundreds of thousands of years depending on glaciation periods, with our present approximate situation as described) — the following condition applies:

y1812:

 

 

 

MaunaLoaNORM-1470 certifies Earth Biosphere in 5 separate quantitatively mutually corresponding sections THAT

   there IS a Nature Forest of THAT kind, which

   200 years later — now — severely has been changed in the proportions during the 200y short period, after

   obviously roughly 3 billion years of natural biochemical evolution ON the MaunaLoaMORMAL-1470 Earth Natural Physics — provable in to the bare core essence of each prick bottom line end atom.

 

In more simple words:

 

— IPCC — world modern science consensus — is tampering on Nature Basics: human rights.

   IPCC establishment administrators obviously believes themselves to stand ABOVE nature, referring to »scientific and parliamentary consensus partly based on economic industrial forestry profiting»:

   authorizing violation of nature (Kyoto protocol: carbon sink) — propagating the opposite.

  There is no carbon sink. Never was. Never will be — except this one:

— Let Nature Return as after a vast forest fire.

   The more trees are cut down alive — active chlorophyll and amino acid fabricants (manufacturers) — the more the situation worsens.

———————————————

IPCCgiftlarm ¦

 

With our present MaunaLoaFunction substituted MaunaLoaMeasured taken directly and ideally from 1812:

Tabell8 HONC2020.ods

Using our MaunaLoaFunction featuring MaunaLoaMeasured results ideally backwards, the lower normalizing limit 1460 in the Earth provisional MaunaLoaNORMAL-1470 complex is passed year 1880: Danger ON.

 

— IT SHOULD HAVE on the picturing ignorance credit of this present result been a global toxic alarm already long before y2000.

 

  In fact, referring our MaunaLoaNOMRM-1470 five section corresponding Earth physics quantities complex, a global Toxic Alarm should have been alerted already latest @y1896: lower normal limit 1460 passed by Deforestation Data only.

Danger at hand: continue, and nature will inevitably respond.

— The indicated ideal example underlines a bottom line:

— Modern academy 1800+ in its general outlook APPEARS NOT SERIOUS:

— IT provably in several instances features an ignorant instance inside humanity proclaiming itself Intelligent:

   only interested in its own progress, profiting on nature;

   not interested at all living WITH her, evolving WITH her, listening to her.

   Tell me I’m wrong. Say it. Educate us.

 

— Deforestation has accelerated, still further in feeding more global economical interests.

   United Nations (THE CLAIM) — leading Palestine Occupant from 1917: humanity’s foremost shame — now also IPCC authority, has — provably as above — turned its back on life and nature, not caring at all for natural consequences: Obviously a Zero Natural Respect with no specific such declaration or proclamation or even being aware of the situation, only trusting itself to be authoritative. Business — national issues — OVER Nature.

— »We can’t build societies without killing nature», says The Front Side News Paper 24/7.

   Tell me I’m wrong. Say it. Educate us.

 

COMPARE THE OCEAN:

— There is, as we know, no oceanic corresponding deforestation enterprise.

 

BTKref.:

swe. Biologiska Tillväxt Konstanten

BTK — biological growth constant

———————————————

MaunaLoaBeviset ¦ Mauna Loa NORMEN 1470 ¦ MLN1470-syntesen ¦ MLN1470-komplexet ¦

 

eng. Bilogical Growth Constant (»BiGoCo»)

— Less in one place, more in another ..

 

All physical properties cooperate to preserve a biological growth constant:

General Gas Law:          pV = kT ........  given Volume and k = 101 325 Pa / 273.15°K: temperature and pressure are proportional.

Thermal Power:             P = T/R ........   given insolation constant P: temperature T and thermal resistance R are proportional.

CONSTANT VOLUME (M³), NORMALIZED GAS KONSTANT (J/°K) AND INSOLATION POWER (Watt):

— pressure p and thermal resistance R are proportional: P = V/k · p/R = constant.

 

Values TABELL-TV extracted from THE ENGINEERING TOOLBOX [20Dec2017] ...... carbox abbrev. carbon dioxide

 

 

— Picturing galactic human society ignorance:

— Say it: You are presenting a faulty picture of nature. Educate us. Enlighten us.

 

 

In a natural forest — left alone and respected by man — all individuals share (Simard2012) one and the same root system connecting all individual species into one and the same biological body: perfect cooperation, perfect protection, perfect health&Care. »Stupid enough to interfere», removing parts to profit on more massive and faster growing remaining, really pays off in the end. Don’t you think? Blinded by greed, the ignorant man introduces consequences completely above his pay grade. Say it:

— You’re wrong. ”.. foundation of freedom, justice and peace in the world”, UDHR10Dec1948. Who cares?

— Compare »Nature’s own The TECH Explanation»: BECAUSE of modern academy’s stubborn stick to the famous 1800:s up-sailing Master-People-Mentality and attitude, humanity is obscured to develop a Natural Insight and Knowledge that does NOT lead to the above right pictured galactic human society forest murder/businessMe.

noMACphysics. The LIST ..

— UnitedNations: why not proclaim slavery directly, What’sUp? You don’t seem to bother at all having driven over practically every thing possible to drive over. So why not take the rest too, while still on the fleet? You shy?

 

Pushing excessive CO2 onto Leaf&Needle means

   carbon dioxide preserves heat (higher R) more than other air gases:

   local resistance increases, and so does local temperature because of lower leakage time with higher R;

   Taking/Killing alive trees PUSHES THEIR GROWTH-share onto the remaining: BTK. Earth BioLaw.

 

Pushing CO2 to a Leaf means (BTK) its chlorophyll machinery experiences a higher pressure from outside — with a heightened temperature equivalent — forcing the chloro-machine to pump up water in a higher pace, resulting in a higher tree metabolism; The tree grows faster — in some limited time of history:

 

But the XYLEM pipe construction material — successively dying phloem original cells — transporting water in the hydro-pressure ground biomass vegetation have a limited capacity:

   when pushed over some limit, the xylem-pipe is stalled and the transport ceases: the tree starts dying (TreeDEATDdetailed ¦ as related from deforestation).

 

   BTK works to try, but cannot uphold any direct proportion between the killed and the surviving taking the killed’s working share.

— If the Push grows, the stress also grows. And in time an inevitable bio-technical consequence will show: we can’t push life to cooperate in business. It WILL refuse. I think it’s called slavery.

 

— »New UN/IPCC motto»:

— Let’s die together.

 

 

Dying trees MidSweden 2019-2020: Linden/Aspen — Spruce this individual within only a visually few years.

 

The BTK biological growth constant pushes remaining alive trees from deforested ones to grow faster — forcing

a their xylem-pipe water faster growth transportation collapse when the tree's physical limit is reached:

— trees die from stalled water delivery, especially visible on pine needle die-back

 

 

Pine tree death (observed in detail 2015+ MiddleSweden):

— The branches show the death process successively, year by year, in decreasing amounts of needles, beginning from inner, extending to outer.

— First came Pine, then Juniper, and now (2018+) last Spruce.

— Of course the weakened life attracts INSECTS. But it seems the the majority of Experts have no ability to understand the difference between Cause and Effect.

— So: While the cause keeps flourishing in extended business, the effect experiences still more huge question marks in established quarters: (—»Maybe it’s alien dark force from Mars ..»).

— »I mean, people die because they are attacked by insects .. not because of decreased biochemical potential .. ».

— There are however and have been other voices too. See the quote from Donahue Mar1998

a pandemic of tree death”. However: the opposition seems powerless, only heard by a relatively few.

— »We need more cow-bow».

———————————————

PHOTOGRAPHICALLY DOCUMENTED tree death and  necrosis in SouthWest to NorthEast MidSweden 2008-2018 ¦

 

 

How the O18 replacement works

— how can we know?

 

As in the separate quantitative investigation (NatSko9.4% :

 

m(c¦defO2) .................. = X%(MaunaLoa ppmv CO2Now – 284) · TF · 32/12

TF ...............................  = 2.2 T12 KG/ppmvCO2

 

— From the MaunaLoaFunction calculating stripe as above, we can make some further estimates of a possible historical development of the deforesting component, so further promoted by the IPCC community business enterprise.

 

MLM, MaunaLoaMeasured (substituted here by MaunaLoaFunction values)

———————————————————————————————

X% of the MLM CO2-increase reckoned from the 1824 level 284ppmvCO2

multiplied with the TransFormer 2.2 T12 KGcar/ppmvCO2

gives us a corresponding carbon mass (C¦U=12),

which we convert to oxygen (O2¦U=32) mass by a 32/12 multiplication

defines a corresponding ground biomass mean IPCC Kyoto Protocol hijacked oxygen mass

from the deforested MaunaLoaAdded C¦O16¦CO2 part;

— We compare this lost O-mass with the total ground related biomass S

(S¦CO2 = 4.05625 T15 KGCO2) ·32/44 = 2.95 T15 KGoxy,

arriving at a corresponding percentage LOST natural (O16) oxygen (»Kyoto Hijacked») NATURAL FOREST:

   Namely by purpose in to the last atom IF all Kyoto oxygen becomes consumed back to the primitive original where all of it, the total biomass (S) was in the form of 8O16¦CO2 — because we want to know where we are in this historical expedition:

 

— The resulting +Deforest Percentage:

We sample some decade year period and +Deforest percentage data in a separate table

 

Tabell8 K14 HONC2020.ods

 

and arrive at the following IPCC Kyoto Protocol forest business humanity future educational picture:

ReducedO16:

 

Left: The thin blue trend line introduced by OpenOffice reads — no graphic unit specifications [impossible in OpenOffice]

0.000693926 exp( 0.7071457724 x )

Right: Extracted pure exponential function [author’s own graphic tool].

 

 

And so we did arrive at our principle part of the complex: the nearest predictable future;

 

 

 

The proportion32/9.4=3.4 sets a possible [but not provable here] fair relation between the vertical amplitudes of the function.

— The BTK biological growth constant, its possible practical contribution, represents the upper blue graph, and the lower the actual removed forestry part; The BTK »tries to keep up» but becomes corrupted by a still increasing removed living trees bulk from the equation, pushing still more stress onto the remaining trees — and humans, and animals.

 

— Unless some advanced instance can debunk the scenario, we are just awaiting a final biological collapse, still pushed by a world wide IPCC business promotion when presumably all ground biomass crashes.

— And that is a guaranteed IPCC NO all the way unit it arrives.

— The UN/IPCC will NOT adapt to Nature. Or will they? We’re trembling on the Brink.

 

— Say it. Tell me I’m wrong. Please.

 

 

DRESSING UP OUR RESULT ON PRESENT DAY (Aug2020) on the corresponding

 

9.4%     lost O16

37%      MaunaLoaDeforestCO2 from (ForestWORLD) a reduced

32%      Nature forest (since around 1800)

 

on a presumed reached limit — tomorrow: all the forest killing machinery shuts down permanently — the principle function above WOULD show us the nearest future of an optimal fast RECOVERY:

   The Point where IPCC begins returning the Nature Forest back, starting the natural healing process IPCC refuses at present..

 

NAMELY THIS »cute» one:

 

 

 

— The IPCC community will continue its business propagation, waking up still more O18 to replace the three billion years natural evolutionary biochemical O16 — in what manner we do not know.

The previous suggested reduced O16 curve

 

 

— Say it:

— You are galactically WRONG.

— Please.

 

may very well be a true representative — IPCC and Associates will continue their race until all life is wasted. A scenery no sane human being would ever suggest. But when it comes to these authoritative motor sawing geniuses, we have no clue. Maybe it will be more simple for them to declare slavery directly.

 

That is our situation today August 2020 — provided a correct fathom on nature’s credit

  y1812:

 

   9.4% of the y1812 MaunaLoaNORMAL-1470 natural Forest HEALTH 3 billion year biochemical preference universal existence growth-decay OXYGEN has been hijacked from humanity’s daily life, piece by piece, little by little, during 200 years. By Who or What? Try this one: By a systematic modern academic human engagement: arranged deforestation (>32%);

   Replacement agent is as we know the only close and near existent one:

— Heavy oxygen O18, mostly:

   Changed biochemical life conditions — unless some biochemical authority will step forward and dampen out the whistle:

   Weaker, slower, more inertial, 11% less reactive.

   Death enters humanity — from an authoritative humanity elite, only meaning to do good:

— Masters of stupidity.

 

30% removed nature forest 1800-2000 — after 3 billion years of perfect chemical assembly.

— Say it:

— You are wrong.

   Show us.

 

Careless business enterprise and explicit deep bottled state plugged administrative personnel expose humanity to severe biochemical hazard — unless some biochemical authority will step forward and blow this whistle out.

   Educate us.

   Please.

 

 

 

O18explain: JoCeBo ¦ NuREF ¦ MLBkvantiteterna ¦ 8O18-fakta

 

 

TUNGA SYRETS INNEBÖRD

E = mv²/2 ¦ givet v (kemisk förening): E(O16)/E(O18) = m(O16)/m(O18) = 16/18 = 1–1/9 = 8/9. Diff: 11.11%.

O18 MED NÄRMARE FÖRKLARING — tabell

———————————————

MaunaLoaBeviset ¦ Mauna Loa NORMEN 1470 ¦ MLN1470-syntesen ¦ MLN1470-komplexet ¦

 

   Avskogningen 1800+ under 200 år har ändrat de Biokemiska preferenserna (1470¦1011); Läs:

   Globalt Biologiskt Giftlarm borde ha utlysts redan 1962.

   Atomvikterna (O18) i klorofyll- och aminosyror har ändrats.

Ändrats: TVUNGET — bevisbart, i princip IN TILL varje atom. Inte hypotetiskt. Inte politiskt eller religiöst.

 

 

m(c¦CO2)        = [(1.875 KGkol/yGE)(2.95 T12 GE¦1800) = 5.5313 T12 KGkol/y](CO2¦U44/C¦U12) = 2.0281 T13 CO2/y;

N(c¦O)              =  m(c¦CO2)/(44u)  = 2.7762 T38 ¦ · 2 = 5.5524E+38

———————————————

Uu: Se härledda samband i ConBEAT om ej redan bekant. Isotopförekomsterna O17¦18 i Tabell10 HONC2020.ods.

 

NATURSKOGEN — senast 1812 med NaturLuften efter halter, atomvikter och täthet:

Det finns mer  än 150 gånger mera tungt syre O18 närmast över det fasta skyddade cirkulerande CO2-växtbältets syreatomfält O16 — och även 29 gånger flera tunga O17 än växtsyrets O16.

— Så länge Naturskogen bevaras Naturligt skyddad — »GE FAN I ATT TAFSA PÅ HENNE» — är det inga problem.

— Problemen uppstår när INBROTT görs i det naturskogsfältet, vidare nedan i huvudtexten.

— AVLIVAD LEVANDE markbiomassa i form av växtsyrecirkulerande klorofyll och aminosyraproducerande Blad&Barr dumpas (förmultning/förbränning) på luften som atmosfäriskt markrelaterat överskotts koldioxid mCO2, som efter en skogsbrand. Normalt läker naturen ett sådant sår. Men i vårt tidevarv byggs gläntorna endast på och avverkningarna ökar, vilket ger plats för brott i naturskogsfältet: Bortfallet av det naturligt cirkulerande O16-växtsyret kompenseras med närmast närliggande O18: Atomvikterna i molekylkedjorna för klorofyll och aminosyror påtvingas  ändrade — högre — atomvikter. Den resultatbilden är ofrånkomlig, obönhörlig, omöjlig att undvika.

 

   VäxtsyreO16och Jordsyre—O16¦17¦18är två olika fysiksystem.

— NÄR NATURSKOGEN VANDALISERAS GENOM MÄRKBARA UTTAG UPPSTÅR BALANSSTÖRNINGAR SOM KORRUMPERAR NATURSÄTTET:

Ett tillstånd av onaturlig biokemisk balans uppkommer — som av vissa eminenta PhD:are uppfattas som något Naturligt som ska bemötas med Piller: mera pengar.

   Absolut ytterst gärna rätta om fel. Sakfel får inte förekomma här. Varför inte omgående inrätta ett nobelpris i Experiment? What’sUp?

 

 

Den här ordningen finns inte — existerar inte — längre, senast noterad runt år 1800:

— Men den vill jävligt gärna komma tillbaka och hela såren så snart statshelvetet får fingrarna ur.

Ursäkta språkbruket. Men statens grisuppträdande 1800+ är upprörande, okunnigheten vidrigt påtaglig.

 

Naturligt utfyllande växtlighet (Jämför Bildbevis på statens vanskötsel) ger naturliga klimatskydd för naturskogen. Mjukt avrundade växtregioner utan genombrytningar eller tvära avhugg garanterar ett optimalt skogsfältskomplex: alla arter kan dela på en gemensam rikt utsmyckad biotyp (Simard2012) genom att också dela på samma rotverk. Den som  någon gång i sitt liv har stått mitt inne i en naturligt tät naturskog när det blåser och har sig utanför, vet att naturskogen är praktiskt taget ljudlös, stilla, rofylld, njutbar och rena rama himmelriket för den som är inställd på den frekvensen.

———————————————

LUFTGASERNA I ORDNING EFTER TÄHET ¦ BevisREFERENS :

 

 

 

O18 explain 11%:

11% försämrad kemisk reaktivitet — energiräkningen

 

— Redan på 1950-talet (Dole1965) klargjordes att växtriket föredrar det lätta syret framför det tyngre (8O18): Atmosfären generellt är proportionsvis mera 8O18 berikat än växtvärdens atombesättningar.

— Vi ska heller inte förundra oss över den orden rent kemiskt — minsta motståndets lag, tröghetsprincipen —

EFTERSOM alla kemiska förening arbetar på rörelsemängder (mv) på TID — tiden som åtgår för att förena någon viss atomsammansättning:

 

O18 in Energy Calculations — 11% slower than O16

   Förhållandet mellan såväl rörelsemängder (mv) såväl som förhållandet mellan rörelseenergier (mv2/2) i jämförelsen 8O16 och 8O18 återfaller helt på massförhållandet (förenklat i heltal, atomvikterna) 16/18 = 8/9. 11% differens.

 

   Vinsten i rörelsefrihet för en O16 som ska passera olika kemiska stadier relativt givna (oftast tyngre redan bildade molekylblock) relativt en O18 är hela 1 – 8/9 = drygt 11%.

— Det säger sig självt att LIVET — fysiken — alltid väljer det lätta O16 före det tunga O18.

   Syre (8O16¦17¦18) har tre stabila isotoper, O16(99,75%), O17(0,04%) och O18(0,2%), Van Nostrand’s Scientific Encyclopedia  Ed.5 1976, p495-501, Table 3 THE NUCLIDES (ISOTOPES AND ISOBARS).

— Olika källverk (Atmos¦Litos) ger ännu idag 2020 samstämmiga haltvärden på isotopförekomsterna i respektive Atmosfär och Litosfär: bägge uppvisar samma isotopspridning.

 

 

Ga, Giga (T9 = 10^9 = miljarder = billion) years ago — Gy, Giga year

Återstoden 2000+: Mä guvabraviä .. vackert .. djurens existensrätt upphör .. fri sikt mellan träden .. länsherrarna bestämmer .. trygghet ..

 

 

 

— Jamen InteFan har väl skogsavverkningen någon koppling till PANDEMIERNA heller! Dumass.

— Jättefint. Precis den Förklaring vi hade hoppats på. Och du läser ur vilken rapport då? Visa. Berätta. Klargör.

 

Du har bra syn .. hör bra och så där, annars ..? Jättefint.

   Normala växtsyrets O16 representation i klorofyll och aminosyror under hela växtlivets utveckling på Jorden

runt och grovt 3 Gy: tre miljarder år — som genomgår märkbara ändringar på 200 år.

TVÅ STYCKEN HUNDRA.

 

 

   Normala växtsyrets O16 representation i klorofyll och aminosyror under runt 3 Gy;

150 gånger flera O18 än MARKBIOMASSRELATERAT CYKLISKT UNDERHÅLLANDE VÄXTSYRE O16

— som inte får påtalas, omnämnas eller vidkännas i etablerade kvarter EFTERSOM det i så fall raserar den etablerade idén om intelligensens hemvist: modern akademi. Syrefrågan. Kosmologin.

 

   O18 — normalt närmast över det skyddande naturliga obrutna skogsfältet;

   MER ÄN 150 gånger mera atomer — har alldeles tydligt märkbart ersatt O16 — successivt, litet i taget på 200 år under statsmakternas successivt självbelåtna framåtanda: naturmord.

Hur kan du påstå det?

Luftens gasinnehåll via atomvikt och täthet förlägger — frånsett Argonet som inte förenas med andra atomer — tunga syret O18 närmast över det NATURLIGT SKYDDADE (senast 1800) skogsfältets tyngsta — internt cirkulerande; CO2 → C + O2 → CO2 .. — luftgas (CO2). Andelarna O16¦17¦18 är enligt tabelluppgifter (Tabell6) samstämmiga (99.759%¦0.0374%¦0.2039%) i atmosfär och litosfär. Med uppgift på materialmängderna AtmosLitos, samma datakällor, få vi fram exakta värden på motsvarande atomantal: ATMOSFÄRISKT O18 har mer än 150 gånger mera atomer än det cykliskt (MLN2-5¦c-källan) slutna NATURLIGA före föroreningseran MaunaLoaBevisets MLNy1812 O16-växtsyrets antal atomer.

   Växtsyrets isotopiska O16-övervikt relativt syreatmosfärens isotopsammansättning observerades redan i början på 1950-talet (DoleOxy16ref). Bevisningen i ren fysik att föreningskemin föredrar lättaste isotoperna framgår direkt genom sambandet för rörelseenergin E=mv²/2: Energivinsten mellan atomvikterna 16/18 är hela drygt 11%: Kemiska föreningar med O16 är 11% mera effektiva, snabbare och mera reaktionsbenägna. Det är den naturbas som växtsyret utvecklats på under Jordbiokemins kända runt 3 Gy. Därför vet vi.

— Görs ingrepp — borttag — i naturskogen, bryts skyddsfälten: Borttagning — avlivning — av Blad&Barr som normalt naturligt håller O16-växtsyrets cirkulation medför att B&B-förmultningen plus uppriven skogsmark med mera beslagtar markbiomassans normalt cirkulerande växtsyre O16 — som efter en skogsbrand: O16:et blir ett atmosfäriskt överskotts-CO2 — tills det tillåts återvända med naturlig återväxt. I vårt fall — staten särskilt 2010+ — mejas allt som försöker komma tillbaka ner med ständigt utskickade statliga arbetslag: Ännu mera naturligt O16 dumpas på ännu mera atmosfäriskt överskott i takt med att avverkningsniten också tillväxer:

   Mauna Loa CO2-värdena skjuter i höjden (Kurvanalyserna1962+) — och ännu 2020 inte ett enda tecken syns på något annat än fortsatt ökning.

— ERSÄTTAREN O18 strömmar till, närmast — vi människor och djur måste fortsätta andas. Och likaså klorofyll- och aminosyraproduktionen måste ha sina syreatomer. Den som menar sig ha på fötterna för att DEMENTERA den naturbilden får ytterst gärna träda fram och undervisa oss i bättre framtida naturutsikter.

 

 

— Säg att den bilden är FEL. Att den är feluppfattad, felfattat, felsedd.

— Säg att den bilden INTE har med globalutbrottet — pandemin — i början av år 2020 att göra;

   Säg att det INTE bara kommer att fortsätta, utan även att förvärras, fördjupas och breda ut sig, självklart

SÅ LÄNGE DEN DJUPT NATURUPPLYSTA STATSIDEOLOGEN FN MED IPCC OCH ASSOCIERANDE INTE FÅR UPP ANDNINGSRÖRET ÖVER KLOAKKANTEN.

— EXAKT så länge affärsniten 1011 tillåts härja fritt över ett medfött naturligt vuxenförstånd, EXAKT så länge utbreds KAOS inom mänskligheten.

    Säg. Berätta.

 

Så: vi utgår ifrån den förutsättningen — före industrialismens sorgligt omedvetna föroreningsepok (1800+):

 

   Lätta syret 8O16 är (ännu på 1950-talet) mera representerat inom växtrikets molekylblock än det tunga syret 8O18;

   Proportionellt jämförligt (Dole1965) iakttogs att

 

”.. the oxygen produced in the photosynthesis reaction does not have the same isotopic composition as the oxygen already in the air, hence there must be some mechanism which tends to enhance the O18 abundance in air.”.

 

 

All befintlig växtrelaterad massa präglas — etablerat erkänt 1950+ — av lätta syrets atomer 8O16.

 

   Jordbiosfärens totalt stående levande biomassa (EARTH BIO MASS) ¦ pEND i mängd CO2

markbiomassans andel, den påstås också vara den totalt mest representerade enligt nuvarande Wikipediatexter, se Wikipedia, Biomass — Global biomass

4.0559322 T15 KG CO2 underhålls årligt (Mauna Loa Cykeln, Mauna Loa Normalen) av en mindre mängd

2.024 T13 KG CO2 (MLB-kvantiteterna) koldioxidmassa;

 

— I naturskogen (senast år 1800) är det skogsfältet naturligt skyddat och omgärdat av en naturligt bevarande kvantitetsbalans tillsammans med flera andra som visar och bevisar en kvantitativt enhetlig ämnesbalans.

 

 

Jc1: Jordkroppens certifierade BioTyp

Ratio AOxygen to MOxygen

Första sammanställningen:

1

Första grovräkningarna Aug2020 — Tabell 6¦8¦10 HONC2020.ods.

→1812stop:                AtmosOantal/MaunaLoaNormensCantal ............. ↔ 1473 ¦ STATEN 1800+ bryter naturordningen, nuvärdet avtar

 

 

— Men Modern Akademi — IPCC-samfundet — har inte den bevekelsegrunden;

—»Vi vill liksom inte ens undersöka ämnet från någon jävla naturligt miljöflummig harmonisk utgångspunkt».

—»Och vi vill liksom inte heller ha någon jävla uppfattning om det jävla innehållet heller i det enhetliga bevisande jävla sammanhanget heller»:

   MaunaLoaBeviset.

— Varför, av vilken anledning, främst?

— Mauna Loa Beviset — som ovan i syntes — utraderar hela den moderna — IPCC — verksamheten:

   Inte bara den utrotas med det, tydligen om ingen eminent kan träda fram och säga ifrån i sak. Utan också hela strävan att framhålla Modern Akademi 1800+ och dess eminenta trädkramande professurer som intelligensens högsta herresäten utplånas, grundligt;

— Naturen själv som givit både ögon och öron i huvudet, DEN, säger man, är en »patetiskt jävla menlös materia utan eget jävla väsensinnehåll».

— »Den kan vi skita i helt och hållet».

— »Universum, besjälades först när vi kom fram». Jepp.

 

 

———————————————

BevisREFERENS ¦

— Säg det, Svenska VetenskapsAKADEMIEN:

— »Det skiter vi i också».

 

Så: Varför O18?

— »O18 är Naturharmonins eget skyddsnät som garanterar att mänskligheten får det jävligt jobbigt om dess uppgift vill vara att fortsätta insistera på auktoritetsbegreppets monopol under Solen».

— Fast den här författare vill tro att mänskligheten är förledd, handlar i god tro, och att den kommer att uppresa sig i harm och vrede när sanningen uppdagas: det finns personer och inrättningar förmodligen själva helt omedvetna om vad de håller på med, som vanligt i våldets nästen inte bara i Sverige som arbetar för att hindra kunskapens insikt. Varför? Därför att kunskapen omintetgör den egna idén om auktoritet och överhet;

— Det finns bara en auktoritet och överhet i vår kosmiska bygd: gravitation, elektricitet och människorätt. Stavas NATURLAG, efter vilket allt sker, utvecklas och påverkas: skär vi oss på ett papper, läker såret. Naturen är INTE elak mot sina barn. Staten däremot motsätter sig kraftigt: jagar undan fredliga infödda, stoltserar med hot och misshandel, inlåsning, övervakning, och allmänt skräckvälde med ”skrämmande grönska” — BRÅ: skräckguden No1:

— Intvingar befolkningen i föregivna idéer om att Naturen är en Elak Fan som Samarbetar med Brottslighetens Utbredning, Tjevåldtäkter och så där, och som därför måste bekämpas med Trygghetsvandringar med BRÅ-ledare som Lär Folket Nersågningsteknik av Tät Skrämmande Grönska. Jises. Varför rensar inte Sverige ut den typen, helt? What’sUp?

 

— Varför är det viktigt för Sverige att framstå som ledare på utveckling av etablerat statligt vanvett? Inte ett ord om människorätt:

HÄVD utom

igenkännandet av den inneboende värdigheten

 

definierar utövande förtryck. Förtryck i aktivt utövande. Hävd utom. Åberopande utom.

 

— Vad betyder det, Sveriges Riksdag och Regering främst?

— Att varenda BESLUT UTOM är olagligt. Förtryck. Naturvåldtäkt. Misshandel. Brott.

   Åberopa vad du vill, advokat- och juristförbundet, Polisen, Sveriges Domstolar, RÅ, JK, JO,

Europas Parlament eller Centrala Galaktiska Styrelsen: No Mother God Loving Way.

 

 

Kapning av stora mängder levande Klorofyll- och Aminosyraproducerande fabrikanter: Sveriges prominenta råvaruförädlande elit framstår alltmer märkbart representativ för förmågan att utveckla vidare klarsyn på en realistisk biologiskt global helhetslösning. Verkligen enastående initiativförmåga. Bra bredd och så där.

MellanSverige 21Mar2020. Den som vill besöka orörd naturskog får finna sig i att göra allt längre och allt mer besvärliga — mentalt tröttande — utflykter för att »hitta hemmet».

— Men om man betänker naturmöjligheten bakom helhetslösningarnas blotta initiativkraft, kanske det blir enklare att ta uppförsbackarna och se det lilla som finns kvar, mera.

— »Här är det vi som bestämmer». Skräckväldets absoluta auktoriteter. Dokument SkräckSverige — Vart ska djuren ta vägen? Deras existensrätt har upphört. Nästa utvecklingssteg: Avveckla DNA med.

 

 

Det ter sig som ett gravtal:

   det får inte finnas växtlighet — av flera olika skäl;

  den som vill se sådant får göra långa — allt längre — utflykter för att få se nåt:

   man anför SKÄL — ursäkter — för att meja ner levande i mängd;

   levande klorofyll- och aminosyraproducenter ska — skall — mejas ner;

— Inte för att de SKALL mejas ner, utan för att de SKA mejas ner;

   statsadministrationen kan inte bygga samhällen i naturen, i samverkan med naturen, utan måste hävda sig över, ta, erövra, besitta. Och därmed skräckväldets vardag:

   trygghet — genom ständigt växande inlåsning och övervakning.

 

 

STATEN MÖRDAR/UNDANTRÄNGER NATURRÄTTEN

Skräcksamhällets klassiska auktoritet: Etablera skräck genom stympad natur: våld. Lydnad. Bestraffning. Visa vem som anser sig ha nycklarna till himmelriket.

— Hur bemöter man den typen, hur skaffar med den väck (SPP2020)?

— Berätta om kunskapen, förståndet särskilt. Hälsogrunderna speciellt. Omdömet. Ansvaret. Fridsamhetsgrunderna. ”Rätten till liv, frihet och personlig säkerhet”.

 

 

VEM BESTÄMMER HÄR? Inte jag i alla fall. »Gåväg för blinda». Växtlighet anses störande.

Den som går här: vad ser dens ögon — jämfört med några dagar tidigare då här fanns blommor i stor mängd att vila blicken på, känna ron och lugnet ifrån .. Vägsidan?

— De inrättningars befattningshavare som konstruerat den här typen av landskapsbild bor INTE på den här Jorden i Universum. No mother god loving way. Rätta absolut gärna om fel.

7Aug2020 MellanSverige — Det fanns blommor här tills för några dagar sedan. Vad ska ögonen se på nu då den naturprakten har försvunnit? Är det själva gruset eller? Strukturen i den slarvigt och ovårdat avslitna växtligheten som ofta numera syns lämna spretande långa träfiberstickor som sparkar en i ansiktet med sitt bjärt vita innehåll .. Är det det man ska titta på som gående eller cyklande? Var finns vilsamheten, vart tog den vägen, ron, lugnet, det utströmmande livets helande stärkande grund? Vart tog tryggheten vägen, vad blev det av det ljuvliga naturlugnet, den orörda marken, den himmelska blomprakten ända in i oktober, varför fick vi inte se den mera?

— Kilometer in. Kilometer ut. Mil in. Mil ut. Finns inte en enda svensk vägbit kvar där Staten inte ständigt och jämt håller på med att TAFSA, TA och PETA på. Ständigt.

— Om PRISET för ett samhälles välstånd sägs vara att — som här — HELT förlora kontakten med Naturansiktet, och ersätta det med ovanstående typ av INJAGANDE MASKINSTYRT SKRÄCKVÄLDE, då är det alldeles uppenbart att den typen av auktoritet INTE är vänligt inställd till ANNAT än sitt eget. Lydnad och bestraffning. Tuktan genom skräckvälde. Naturvåldtäkt. Självberömt Stolt Naturmord. Satanism.

— INTE genom någon proklamation, naturligtvis inte. Utan enbart i EFFEKT av att vända ryggen åt Naturen. Rätta gärna om fel:

— I decenniernas takt med Statens helt 100% undanhållande av befolkningens rätt till undervisning i ansvar, omdöme och grundläggande naturhänsyn, trafikkunskap, finns det statliga inrättningar som utnyttjar tillfället att armbåga sig fram med auktoritet att bygga fysiska väggupp istället för att bedriva nationella kampanjer om vett och förstånd: FascistStaten väljer våldets väg: påtvingar mänskligheten ytterligare vanvett för att få utöva ytterligare auktoritet i skydd av det egna, med en allt vidare bestämmande maskinkultur av övervakning, lydnad och bestraffning. Nyckelorden känner vi: säkerhet och trygghet (SPP2020). Fascismens klassiska sätt att utöva sin auktoritet: noll naturförstånd. Naturvåldtäkt. Befolkningen kvävs sakta men säkert av en allt mer påtagligt socio-mental stressfaktor i konstant 100 pace. Våldet älskar att utbreda sig.

 

 

— Finns ingen kraft som kan DEMENTERA ovanstående förfärliga scenarion, är förklaringen redan given:

— Samhällen som JÄVLAS åker.

 

Läsare, säg det gärna spontant: vad GESTALTAR bildinnehållet ovan i Samhällsanda?

Mitt svar:

— Ett utpräglat skräcksamhälle. Ett samhälle med ett statskick som helt tappat naturkollen. Ett samhälle med ett statsskick som betingas av växande våld, övervakning och inlåsning med växande krav på lydnad och bestraffning

— från en speciellt korkad självinbillad maktöverhet som varken har kunskap, insikter om eller ens förstår något alls av innehållet i natur och intelligens — men som väldigt gärna vill framstå SOM OM det hade en sådan kontakt:

   bredare kanonrör, hårdare galler. Här är det vi som bestämmer, vi som håller i nycklarna till himmelriket.

— »Och ni medborgarmiffon ska fanimej LYDA OSS».

— Du kanske tycker att det ser ut som att ni står på samma nivå eller ..

   Våldet älskar att breda ut sig. Väl förtrogen med ondskan.

 

 

———————————————

BevisREFERENS ¦

 

 

Dementera, den som kan. Den här författaren kan det inte.

— Omdöme och ansvar räddar liv.

  Inte maskinstyrd sinneskontroll- och övervakning.

   Men många vill se det så i det här tidevarvet för tillfället att få utnyttja den egna ställningen och maktbefogenheten:

— Mera övervakning, mindre ansvar: sämre omdöme gynnar affärerna.

 

 

 

Biosfären och Biomassan: Sep2020 — 

 

 

 

Mängden koldioxid i luften växer med mängden reducerad naturskog, precis som efter en skogsbrand. Varför undanhålls det påpekandet och istället man — IPCC-samfundet, Kyotoprotokollet — framhåller att det är viktigt att såga ner levande producenter av klorofyll och aminosyror för att MINSKA luftens CO2-halt — suget i nyfödda Blad&Barr?

— Ju mer man sågar levande desto mer förvärras situationen: luft-CO2:et ökar. Precis som under en härjande brand. Tidsglipan mot 100% fylld naturskog = 0 CO2-överskott växer.

 

GranEkvivalenten: BIOMASS 

18Aug2020

BIOSFÄREN OCH BIOMASSAN

———————————————

MaunaLoaBeviset ¦ Mauna Loa NORMEN 1470 ¦ MLN1470-syntesen ¦ MLN1470-komplexet ¦

 

 

— Totalt stående (S¦CO2) konstant naturlig markbiomassa S = 4.0559322 T15 KG CO2:

2.95 T12 GE-ekvivalenter med koltorrmassan 375KG vid full livslängd räknat vid preferensåret runt 1800.

Wikipedia antyder för sin del (IPCC-standard) ett totalt globalt biomassvärde nära hälften (med antydan, med viss erkänd osäkerhet, att markbiomassan står för huvuddelen och bara 1 á 2% som havsbiomassdel).

 

 

GE — Global Spruce Equivalent — covering all ground related biomass in one averaged single species — data related in GranEkvivalenten.

 

GE GranEkvivalenten sammanfattar en globalt anställd trädekvivalent med vidare specificerade data som innefattar all markbiomassväxtlighet inom en medelskogsmarkyta på 20 M². GE-ekvivalentens medellivslängd (växa-mulla) på 200 år baseras på en särskilt uppskattad analys (Wilander2012) med ett antaget genomsnittligt värde via uppgifter om olika träd som sedan sammanställts som referens i en enda gemensam biotop: all möjlig markbiomassa innefattad inom den aktuella växtmedelytan. GE-ekvivalenten används (här) genomgående för global analys inom Jordbiosfären, för vidare test och prövning.

Alla GE-data finns samlade i artikeln GRANEKVIVALENTEN.

———————————————

GRANEKVIVALENTEN ¦ Tabell Y2 

 

S: GranEkvivalenten  c¦S

originalmängderna från tidigare GE-räkningar i AGW-bevisets tabeller

   375 KGtorrVäxtKol/globalGE · 2.95 T12 globalGE = 1.10625 T15 KGtorrVäxtKol

   5.9 T13 M²/20M²/GE = 2.95 T12 GE

   1.10625 T15 KGkol · 44/12 =

   4.05625 T15 KG CO2 = mBioATM totala markbiomassan enligt GE-ekvivalenternas räkning;

Insättning i T-formen nedan ger

— 51 300 M  är 19 · 2700 M, de 19st havsoceanernas totala höjd över Jordytan —

 

  T           =10 750.8423043 °K = Tend¦S

  sluttemperaturen efter inkokningsprocessen — som taget förenklat 10 750 ger ett

mBioATM = S   = 4.0559322 T15 KG CO2

                            ~ 4.0560000 T15 KG CO2.

 

———————————————

GranEkvivalenten ¦ EarthBioMass ¦ 

 

— Syremassan FÖR HELA BIOKOMPLEXET TOTALT måste tvunget vara större än kolmassan;

   (Mycket) mera syre O än kol C krävs för att garantera en syremättad CO2-stam.

 

»Fritt» O2 OCH C existerar redan på sätt och vis »fristående ifrån varandra»

under naturskogens naturliga förmultningsprocesser: C:et förenas med O¦O2 (förbränning) genom ett mellanliggande C+O2-fält där förbränningsföreningen C+O sker långsamt (förmultningsprocessen) med efterföljande CO+O-mättnad:

Fritt syre O¦O2 som således på visst sätt redan är involverat i en O2+C oxidationsprocess kan obehindrat existera tillsammans med redan mättat CO2. Växtfältets CO2-gaskomplex kan så förstås existera endast tillfälligt i »respektive fria separata gaser», aldrig absolut fria (isolerat) som i separat skilda behållare. Och därmed i den »turbulensen»: Växtsyrets fria existens tillsammans med koldioxiden (höga markhalter inne i en skyddad vindstilla naturskog) innebär inget inkräktande på varandras fysiska gasdomäner.

 

Utbytesutrymmet inom det naturliga skogsfältets slutna cykliska växtområde med dess långsamma processer garanterar att CO2 OCH fritt O¦O2 kan existera tillsammans utan att inkräkta på varandras gasdomäner.

 

   Vid förmultning — ämnenas frigörande — finns för varje frikopplad kolatom garanterat alltid två syreatomer;

   Varje återförenad enhet CO2 återkopplar växtcykeln via sin naturliga vatteninlösning (CO2+H2O→H2CO2);

   S¦CO2 = 4.056 T15 KGCO2 stammen underhålls i markbiomassans hydrotrycksfysik av klorofyllämnenas (Blad&Barr) C-upptag (med andra ämnen) med en tillhörande primär O2-retur som garanterar en motsvarande existerande förmultnings-kolatom per O-par utanför den aktiva klorofylleverantörens egen fysikdomän.

 

Den CO2 → C + O2 uppdelande klorofyllbaserade (fotosyntetiska) verksamheten bär hela ansvaret för att S-stammen hålls vid liv: Blad&Barr:s aktiva leveranser av nytt färskt fritt växtsyre.;

   Leveranserna av CO2 till Blad&Barr för CO2 → C + O2 uppdelning är (MaunaLoaNORMALEN 1812) cykliskt säsongsbetingad på ett visst genomsnittligt årligt globalt medelmässigt växa-mulla-kapital c¦CO2:

 

Det som bestämmer MaunaLoa-SD-konstanten — hela växtfysikens potential — återfaller helt på växtkolets inlösningsmax i det vatten som för markbiomassans hydrotrycksbaserade fysiks del ska transporteras upp till Blad&Barr för näringsmetabolismens underhåll:

   1 kolatom på 1 470 vattenmolekyler vid 21°C. Oavsett fler eller färre träd.

— Finns ellertid (som efter en skogsbrand) ett luftöverskott mCO2 från avverkad skogsmark — som inte tillåts återväxa — tillkommer ett extra atmosfäriskt tvingande växtövertryck på kvarlevande träd: övertrycket tvingar Blad&Barr att anställa en högre arbetstakt med snabbare tillväxt: högre arbetstryck betyder ökad vattengenomströmningshastighet — och därmed trädens hälsa i äventyr: trädens xylemtransportleder består av döda rörceller som inte tål hur mycket genomströmning som helst. Över en viss gräns uppkommer luftbubblor, och transportleden fungerar inte längre: trädet börjar dö.

   Mera detaljerade beskrivningar finns i UH på artiklarna TRÄDDÖDEN DETALJERAT och FÖRKLARINGEN detaljerad kemisk-organisk förklaring Jul2018.

 

   Det mindre cykliska c¦CO2 underhåller hela den större — naturskogen — växtstammens stationära bestånd S¦CO2

   Den årligt genomsnittliga GE-tillväxten på 1.875 KGkol/y ger oss möjlighet att bestämma c¦CO2-mängden;

— GE-räkningarna från den tidigare AGW-analysen (här i UH 2015+) ger grunddata för prövning.

 

Biomassans cykliska underhåll:

Den genomsnittliga tillväxten per GE (GranEkvivalenten) på 1.875 KGkol/år ger ett totalvärde för hela markbiomassans antal 2.95 T12 GE (MaunaLoaNORMEN runt år1800: ingen atmosfärisk antropogen störning)

m(c¦C) = 1.875 · 2.95 T12 = 5.53125 T12 KGkol (DELBEVIS 1)

Med den tidigare antagna Omvandlingsfaktorn från ppmvCO2 till KGkol

ShortDeduction:

Short deduction: ConBEAT ¦ AtmosVolWeight 

m/M = m’ ¦ m = m’ M ;  mass/volume = m’/v’ = U/Û ¦ m’ = v’ U/Û ; if m&v are different gases;

we only have to focus on the m’s U- type, because the v’s U-type must anyway be used to convert back to the m’s U-type, type: v’s U-type=CO2 and m’s U-type=C  first makes 44/Û, then from CO2 to m’s C by

44/Û · 12/44 = 12/Û; we can go directly on the m’s C ¦U=12;

 

Û = air gases average atomic (molecular) weight, here adopted simplified Û=28.8

m = m’M = M v’ U/Û →

m¦C      = M v¦CO2 · 12/28.8

             = mJATM v¦CO2 · 12/28.8

             = mJATM (ppm/T6)v¦CO2 · 12/28.8

             = 5.27 T18 KG (ppm/T6)v¦CO2 · 12/28.8

             = 2.195833 T18 KG (ppm/T6)v¦CO2

             = 2.195833 T12 KG ppmv¦CO2

 

(mJATM = 5.27 T18 KG) · t6(ppmvCO2) · (44/28.8 · 12/44 = 12/28.8) =

k = 2.19583 T12 ~ 2.2 T12 KGkol/ppmvCO2

CO2¦c/S¦200

— Räkningen (CO2¦c/S¦200)

m(c¦C)/k =5.53125 T12 KGkol / 2,2 T12 KGkol/ppmvCO2 = ~ 2.51 ppmv CO2 = c’¦CO2

visar att det cykliska underhållets syremassa c¦O utgör tämligen precis (exakt) 1/200-del av det fasta stationära S¦O enligt räkningen (m för markassocierat)

c¦CO2   = m(c¦C) · 44/12

             = 2.02813 T13 KGCO2 ; cykliskt årligt underhållande biomassan för S

CO2¦S/c  = (4.05625 T15 KGCO2)/(2.02813 T13 KGCO2) =

             = 200.0000                    ; c-agenterna:

LifeSustaining Leaf&Needle — MLB5

 

 

The c/S¦200 makes a certifying feedback to a CONSTANT relationship by number of atoms between atmospheric oxygen and

The Mauna Loa NORM BioEK1 @1812 oxygenic content — biomass oxygen O16 [Dole1965] — by an obvious standard average

over hundreds of thousands of years, see NasaGraph — 284 ppmv CO2. Corresponding quantitative proofs in BioEK1 through 10.

— Could you be a little more specific? Short:

— Earth’s [ground related biomass] standing living life S is sustained though a constant — MaunaLoaNORMAL 1812 284 ppmv CO2, NO longer NOW in 2020 — cyclic c Leaf&Needle 1/200 relation to S CERTIFIED by a connecting relation of NUMBER OF ATOMS  between atmospheric oxygen and Mauna Loa NORMAL oxygen O16 content — as so further certified in the same relational

quantity (1460-1475) as the three other verifying Earth BioMass Equivalents. See from BioEK1.

 

 

 

Det tillgängliga markbiomassrelaterade årligt cykliska växtsyret reduceras proportionellt mot borttaget av den växtunderhållande agenturen Blad&Barr ur Naturskogen: Sedan 1800 (ForestWORLD) decimerad med drygt 30% perioden 1800-2000.

 

   Borttagna underhållsagenter — precis som efter en skogsbrand — dumpas på luften som extra atmosfäriskt CO2-överskott — in till sista prick tills det få återvända till sin naturliga mark igen;

   Effekten — kvarvarande CO2-överskott som inte tillåts komma tillbaka:

— (BTK biologiska tillväxtkonstanten: mindre på ett ställe = mera på ett annat):

   kvarlevande pressas att utföra ett större individuellt arbete:

 

RESULTATBILD:

 

 

— How did it come to this?

 

 

   Markbiomassans hydrotryckande mekanik — trädstammarnas xylem-vattentransporterande rörväggar — är inte byggd för att tåla hur mycket extra press som helst (rören bildas av tidigare levande floem-celler som dör av och blir stela, allt mer inåt trädstammen som trädet växer):

   kaviteter (luftbubblor med xylem-deformationer) uppkommer vid hög arbetsstress, och xylemtransporterna stallar: trädet börjar dö. Stammarna uppvisar trädröta: grenhållfastheten avtar drastiskt, träden knäcks lättare: defekterna blir ett kärt tillhåll för festande insekter.

 

MAUNA LOA NORM1470: 20Aug2020Begin — c¦SMLN-1470 i Syntes

 

MAUNA LOA NORMALEN

MAUNA LOA NORM-1470intro

BioEkvivalenterna:

Bio1 ¦ Bio2 ¦ Bio3 ¦ Bio4 ¦ Bio5 ¦ Bio6 ¦ Bio7 ¦ Bio8 ¦ Bio9 ¦ Bio10

Short:

 

Bio1           1475         AtmosBios: DataEPOCH standard constants 2000+.

Bio1           1475         InstrumentalEPOCH standard constants 1960-1999.

Bio1           1473         Rough simplified calculations [any arbitrary available .. »student’s own memorized constants» ..]:

— Number of atoms in Earth Oxygen atmosphere contra MaunaLoaNORMAL Carbon atoms.

Bio2           1467         Bios: MaunaLoa details + Earth ground biomass data — TNED-cosmological calculations:

— Total related ground biomass S¦CO2 to the annual mean cyclic c S-sustaining Leaf&Needle carbon mass;

— Wikipedia, with certified uncertainties, have insufficient data [Aug2020] to make any fair comparing here.

Bio3           1460         Litos: Earth crust lithosphere data  ¦  simple Oxygen mass to Carbon mass.

Bio3.1   1465     AtmosLitosPRIME: EARTH 20minutesOld: SURFACE Oxygen mass to Carbon mass. Bio6¦1

 

Bio4           1460-75   WaterBios: Carbonic Acid saturated solvent in 20-21°C water, Lower et al 1999  ¦

— N water molecules to 1 CO2 @ 20.7659°C    21.0943: Diff = 0.3284 °C.

Bio5           1467         Bios: Exactly the same numerical result as Bio2

— but with number of O16-atoms in S contra MaunaLoaNORMAL O16-supported atoms in c¦C-mass:

   the cyclic carbon mass atoms supported by Mauna Loa O-atoms — 2 for each c¦C;
— AS IF the c carbon mass
5.53125 T12 KGcar would be a CO2-mass — which it isn’t — BUT ACTS AS A SUCH SUPPORTED BY AN EXTRA TRANSPORTING MAUNA LOA SD O-PAIR themselves never taking any part of the growth material, just transporting repeatedly one biomass ground carbon atom to the chlorophyll machinery. See the FULL EXPLAINING MAUNA LOA SD PHOTOSYNTHESIS PROCESS.

——————

All data compiled in and from Tabell10¦6 HONC2020.ods. Table sources and composition specifications in PrimDATA.

MaunaLoaNORM = year1812: zero anthropogenic human air pollution: 1812 atmospheric CO2-level 284 ppmv.

— See specifically [sw.ed.] GRUNDBEVISET in The Mauna Loa Proof [Feb2017], unless already familiar.

———————————————

MaunaLoaBeviset -- GRUNDBEVISET ¦ MaunaLoaPROOF

 

The Seventh BioEQUIVALENT — or »Bio3.2» — MLN1470:

Bio3.1 counts as the sixth — as specifically related to the primary quantities in the detailed TNED-cosmological description of a primary Earth morphology.

 

 

Bio7           1460         Bios: AtmosLitosPRIME: EARTH 20minutesOld — full density 5 500 KG/M³  equatorial radius: 

 — Exactly the same numerical result as Bio3.

 — SURFACE Oxygen original neutron cover to Carbon dito.

 

 rNEUTRON = h/mNEUTRON·c0 = 1.3196610608 t15 M

TNED-physics; Planck Constant h=mcr:

HOPref: h = 6,62559 t34 JS ¦ mN = 1.0086652 · 1,66033 t27 KG ¦ c0 = 2,99792458 T8 M/S

Jarns antalet neutronskikt i Jordytan  [n = A(N=m/Uu)]/[(Jar = 4piR²)/(nar = [2r]²)]   

   n ¦ Masstalet A gånger antalet grundämnesatomer med totalmassan m definierar antalet ekvivalenta ursprungsneotroner som m bildats ur;

   Jarn = Jar/nar ¦ Jordytan med slutradien R = 6.378 T6 M [ekvatorialradien som referens] omsluter Jarn = 7.338 T43 neutronblockskvadrater;

   Jarns = n/Jarn.

 

O16/C12 only:

203 765 / 138 =  1477 ¦ ROUGH.

203764.905616865 / 138.3234460024 = 1473.1046073945 ¦ MORE PRECISE.

All isotopes O/C as (O16+O17+O18)/(C12+C13):

204257.77815694 / 139.8718271287  = 1460.3210835942

 

Tabell6 AO10 HONC2020.ods — PrimDATA ¦ Kolumn AO

 

 

THE RELATION IS mathematically TRIVIAL AS THE JARNS NUMBER IS REMOVED IN THE QUOTA  n1/Jarns1 / n2/Jarns2 = n1/n2.

— HOWEVER THE ACTUAL RESEMBLANCE ON THE NEUTRON COVERING A PRIMARY EARTH SURFACE IS NOT REMOVED.

— SO: THE SEVENTH EQUIVALENT STILL HOLDS;

 

EKVIVALENTEN har följande koppling till den första aktuella primära Jordformen — uppslaget till frågan hur att förklara samtliga primära ämneshalter vid den motsvarande inledande vattenbildningen (från lägst 20 minuter efter divergenständning)

Isotopfördelningen, J-ytan: BioEK7

 

Varje neutronskikt upptar endast neutronkärnans toroida tjocklek 1.32 t15 M. N anger antalet sådana i J-ytan vid aktuellt tillfälle (tidigast vid förflutna 20 minuter i Jordens fall efter första neutronsönderfallen i J-kroppens centrum).

— Bildningsformen i figuren ovan — kol till kväve till syre, alla stabila isotoper i korrekt litosfäriskt tabellerade mängder — utom O16 — utgår från ett mindre toppskikt färdigbildade Kol12-nuklider med överliggande toppneutronskikt.

— Vartefter Jordkroppens expansion avstannar mot slutläget (inom ½timmen), kan redan bildade toppnuklider enkelt och fritt förena sig med ännu inte sönderfallna neutroner enligt bildningsserierna nedan (JORDKROPPENS YTFYSIK).

— N-värdena avsatta i ett diagram efter den mallen visar ett märkbart sammanhängande resultat — ett direkt uppslag till en vidare prövning av hur Jordkroppens ytmineralogiska komponenter bildades i minutiös detalj.

— En stor O16-mängd längre ner under ytan tränger upp nerifrån, mot ytan, med O16-nuklider i kemisk separation: När dessa når de övre nukliderna sker spontana kemiska föreningar från minsta möjliga näravstånd i den täta J-ytan (344 GPa då expansionsfasen upphör).

 

Med uppslaget till ämnesbildningsfördelningen i JORDKROPPENS YTFYSIK,

 

 

Värdena längst upp t.h. anger — i Jordlitosfären — antalet atomer i respektive isotop.

   Möjligt FÖRKLARANDE SCENARIO ENLIGT TNED-KOSMOLOGINS ANVISNINGAR:

   Från en ursprungligt större ekvivalent färdigbildad kol12-mängd bildas alla stabila nuklider för kvävet samt syrets två tunga isotoper.

— Syrets O16-mängd kommer separat nerifrån ett större (jättestort) skikt — som säkrar, certifierar och garanterar att den avgörande CO2-mättnaden blir av under uppträngningen. Samt vidare den stora mängden O16 i förening med det återstående vätet till vatten som ges med alla restneutronernas sönderfall. Och därmed isbildningen — förutsatt att händelsebilden visar en värmegrad inte lägre än 100°K — och »inte särskilt mycket högre heller».