CHEOPS REKTANGEL — UNIVERSUMS HISTORIA | a production 2017XI1 | Efter sammanställningar från Aug1989 | Senast uppdaterade version: 2024-03-08 · Universums Historia

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i  SAKREGISTER  ·  förteckning  alla webbsidor

 

PetrieCHEOPSdata | CheopsPyramidensYttre | Cheops Rektangel från GS-kroppen | INREDNINGEN | Precisionen | HELP-illustration | Kort historik | Ktest | GalleriUpplösningen

 

CHEOPS REKTANGEL från Pärlbåtssnäckan

Pärlbåtssnäckan bekräftar inredningen

Galaktiska representationer

rJ-CIRKELNResolution 217 Jan2024

VIKTIGA URSPRUNG SOM SAKNAS

LUFTKANALERNA

CHEOPSINGÅNGEN

BEVIS

Associerade länkställen: GAMMAPROJEKTET | INERTIA | GTaction | LISTAN | Staten från 1800 | STATEN ATTACKERAR GESTALTNINGEN | MaunaLoaBeviset | AGWbeviset | Syrefrågan | Träddöden -2017

 

10Jun2018:                                 Gammaprojektet 2018 ...........   CHEOPS REKTANGEL II — ATA/CAT i mänsklighetens framtid — »The Final Countdown»

1Nov2017:                                  CHEOPSPYRAMIDENS EXKLUSIVA HEMLIGHET efter Flinders Petries mätningar 1883 FRAMTRÄDER —

UNIVERSUMS HISTORIA I    SYNTES ¦ Genombrott Jan2020 — Petries samtliga Cheopsdata enligt rJCIRKELN — på Engelska i Resumé

HEMLIGHET UPPDAGAS

DETALJERAD INFORMATION OM URSPRUNGET»Cheopsnyheter» populariseras November2017+ -- Presentationen här: enbart redan känd byggform från Petrie1883.

EN AVGÖRANDE TIDIGARE för lekmannen garanterat DOLD FORMDETALJ rJCIRKELN FRAMTRÄDER HOS CHEOPSPYRAMIDEN:

TYDLIGA KONSTRUKTIONSGRUNDER FRAMTRÄDER I CHEOPSPYRAMIDENS FORMBYGGNAD — externt och internt

— TYDLIGEN HELT säkert 100% bevisbart i detalj UTOM DEN MODERNA ARKEOLOGINS RÅMÄRKEN.

 

CHEOPSPYRAMIDEN FRÅN FLINDERS PETRIES MÄTNINGAR 1883 — tydligen exklusivt här — har uppdagat något verkligt Exklusivt (rJsambanden) för Universums Historia: TNED.

— Vänta: vafan säger du? — TNED i — som grundval för — Cheopspyramiden, som det f.n. ser ut.

— Anledningen framgår direkt i rJ-cirkeln, med vidare. Se utförligt från CheopsMEL.

— Se även ingressen till upptäckten särskilt från INLEDNING. TESTFIGUR och HJÄLPILLUSTRATION är noggrant skalenliga enligt Petrie1883 med 1 pixel per 1,1517376 M. Undre djupschaktet inte fullt utritat, uppgifter saknas, olika webbkällor ritar olika sätt, se särskild upplysning från Petrie i Grottan.

Mönsterpassningen:

Hela CHEOPSBYGGNADEN -- i bevis från GS-kroppen:

 

CheopsMEL | Cheopspyramiden från GS-kroppen | Precisionen | HELP-illustration | CheopsYttre | INGÅNGEN | INREDNINGEN | INsystemet | rJCHEOPS | Härledningar

 

OBSERVERA WEBBLÄSAREN FIREFOX: läser inte längre åäö-interna länkar, upptäckt från senaste uppdateringen 26Nov2017 — läser tydligen numera endast engelska länkar: går till webbsidan, men läser inte längre åäö-länkställen.

Nov2017: FIREFOX SLUTAR LÄSA UNIVERSUMS HISTORIA. Firefox läste heller aldrig SYMBOL.

— Använd GoogleChrome — men bered dig på det här:

 

GOOGLE CHROME-WEBBLÄSAREN DIKTERAR EXTRA DATORPROCESSORTID MED ATT SMETA UT PIXELS, GODTYCKLIGT — från 2016+

 

försämrad läsbarhet (som äldre CRT-skärmar på liten text), samt delvis vandaliserade tabblägen (htm-originalen vandaliseras, var vet vi aldrig). — FIREFOX ÖVERSIKT, för sin del, länkar inte längre Örstedts upptäckt 1820 av sambandet mellan magnetism och elektricitet.:

— verksamheten har upphört, enligt Firefox.

 

VadCheopsNyttNov2017?

Gallerigolvet + ramperna -- 5P11/4;

 

CHEOPSPYRAMIDEN — även konv. numera KHUFU PYRAMIDEN eng. Khufu Pyramid, The Great Pyramid (at Gize[h]):

VAD HAR UPPDAGATS som inte redan är känt —

 »Great Pyramid, Khufu pyramid, Cheopspyramiden, m.fl.»

se bilder¦@INTERNET 2017?

— Allt, som det ser ut:

FORMCENTRUM ¦ rJCIRKELN — kännedom om TNED ¦ MÖNSTERPASSNINGARNA:

 

 

          FORMCENTRUM I UNDRE KAMMAREN (konv. ofta ”drottningens kammare”):

              C¦y-skärningen via b/P = √5
             framgår direkt från GS-kroppen; y(CR) = P/2 = b/2√5;

Utbudet @INTERNET (Nov2017) som visar någon motsvarande mönsterfigur har eftersökts men inte upphittats — trots att GS-kroppen (Gyllene Snittets Geometriska kropp) av princip (inte sällan) omnämns i samband med Cheopspyramidens geometri.
— C¦y-centrum ges direkt från Pärlbåtssnäckans SpiralCentrum (RektangelDiagonalen), drygt 4 meter över golvet i undre kammaren med grunddata från Petrie1883. Figuren nedan uttagen från PetriePLATE.9, rensad och betecknad .


C¦y-skärningen utmed Cheopspyramiden vertikallinje i uttagen del från Petries ritning  PetriePLATE.9 (SKALA 1134pixels / 115,17376 M = 0,250088214 p / INCH = k; p=kINCH).
— Ingen ännu upphittad (webb-) källa verkar ha uppmärksammat
formcentrum.
— rJ¦P/2 = 1018,75’’ rel, rJ-basen 27,48’’ under PetriePavement ger från PetriePavement värdet 991,28’’, se Rad15 i
rJ-data (Sista decimalen varierar något beroende på utgångsvärden: kalkylkortet är alltid det mest noggranna; här används emellanåt en kalkylator i mellanberäkningar).
— PetrieCR¦P/2, se
PetrieCheopsData KolRad.F12.

— Webben @INTERNET har eftersökts på bilder/artiklar som visar/omnämner GS-kroppen — pärlbåtssnäckan — FIGURATIVT SOM  NEDAN tillsammans med Cheopspyramiden (Cheops Rektangel). Men den viktiga och helt avgörande skärningspunkten C¦y verkar inte ha tilldragit sig synbart intresse. Ingen liknande, eller ens ett närmande, har upphittats.

 

 

FigurSKALA : 1 pixel = 1,1517376 M

— Se rJ-cirkeln — Cheopspyramidens rent fysiska storlek;

 

          rJ-CIRKELNdet mest remarkabla:
rJ-sambandet — atomkärnans matematiska fysik enligt TNED — ger i figurskalan ovan en cirkel med radien 172 pixels — 100pixels(rJ/bPetrie): mJ(5,975¦5,9722 T24 KG) ger 172,411¦172,384pixels:
— Den cirkeln uppritad och lagd transparent över GSkroppen¦CheopsRektangel
centrerar rJ-cirkelns centrum i C¦y-punkten
med exakt tangering av GS-rektanglarnas bägge övre ytterhörn: 1pixel = 1,1517376 M i figurskalan.
   CHEOPSPYRAMIDENS FYSISKA STORLEK PASSAR IN PRECIS.
— Det är UTESLUTET att någon annan instans på Jorden 2017 än Universums Historia eller motsvarande har möjlighet att kvittera ut ett sådant testresultat — atomkärnans härledning:
rJ-cirklens slutvärde innehåller inga variabler, endast naturkonstanter             Plancks konstant h = mnc0rn = 6,62559 t34 JS,
             ljushastighetens toppvärde i vakuum c0 = 2,99792458 T8 M/S,
             Jordmassan mJ = 5,975 T24 KG,

                          neutronmassan mn = 1,0086652u = 1,674717 t27 KG, samt

                          π = 3,1415.. .

sammanförda enligt TNED-aggregatets härledda N3m20-toroid: rJ = Sfärradien hos en materiekropp med Jordmassan 5,975 T24 KG på toroidaggregatets omskrivna rätblocks masstäthet 1,82 T17 KG/M³. En etablerad instans på Jorden 2017 som kan hantera den matematiska fysiken existerar inte, här veterligt. Enda här kända referens är Universums Historia: TNED. Se vidare i SAMMANFATTNING. Rätta gärna om fel. Sakfel får inte förekomma i UH.

         MÖNSTERPASSNINGARNA i planvy via GS-kroppen som visar den hittills kända INREDNINGEN.
:
            

— Ingenting liknande, inte ens en antydan, har upphittats i genomsökningen (Nov2017) av webbens CheopsPyramidmaterial @INTERNET.

 

RESULTATBILD — enligt TNED:

— Hur tokigt det här än kan låta (Nov-Dec2017):

RESULTATBILDEN ANTYDER STARKT OCH STRÄNGT EN TIDIG TNED-KÄNNEDOM:

MEL: atomkärnans fullständiga upplösning i E=mc2: I princip obegränsat fri tillgång på energi — vilket i så fall (galant) förklarar Cheopsbyggets annars hutlöst gåtfulla byggnadsverk — samt en del annat i historiens dimmiga förflutna — långt ifrån dagens etablerade vetenskap.

— Men: Inga som helst oberoende andra bevis finns, här veterligt, för att energiproblemets lösning (ATA/CAT — ATOMKÄRNANS FULLSTÄNDIGA UPPLÖSNING) skulle ha varit känt i en tidigare kultur på Jorden (men väl en stor flora [‡] legender/utsagor/skrönor/berättelser om ett »Atlantis» ”mängder med elefanter” sedan tusentals år bakåt, jämför Platon). Det är bara den här uppdagade Cheopspyramiden med rJ-cirkeln som (ännu så länge) gäckar bevisningen, tydligen starkt. Därutöver har vi ingen som helst referens om man inte också kommer att hitta något mer upplysande — eller dementerande.

 

—————

I boken (bibliotekslitteratur) ATLANTIS, LEGEND ELLER VERKLIGHET, Ned Olow — Zindermans 1982 ges flera längre citat från Platon (427-347 f.Kr.) i dennes kontakt med en egyptisk präst och vad han yppade för Platon om kulturepoker före den grekiska; ”Platon är vår äldsta och hittills enda utsaga om Atlantis .. Platon har berört ämnet i två av sina dialoger.”.

— Om det som påstås är riktigt, måste tydliga geologiska bevis existera: lämningar, rester, landgeologins eventuella ändring (ev. tidiga samhörande bergformationer över nu skilda kontinenter — spåren kan vara MYCKET gamla). Se även i SAHARA och INGÅNGEN.

 

 

Se vidare i SAMMANFATTNINGEN.

 

 

CheopsMEL | Cheopspyramiden från GS-kroppen | Precisionen | HELP-illustration | CheopsPyramidensYttre | INREDNINGEN | rJCHEOPS | Härledningar

 

 

Inledning, 31Okt2017:

 

Från CHEOPS REKTANGELtill TNED

Hela Universums Historia i syntes — MELGAMMAPROJEKTET

 

CHEOPSPYRAMIDENS KOPPLING

TILL MATEMATIKENS I SÄRKLASS ALLRA MÄKTIGASTE — ENKLASTE — SAMBANDSFORM

 

— I härledningen till LJUSETS GRAVITELLA BEROENDE utnyttjas hela cirkeldiagonalen b+d=2r=c0 från

CHEOPS REKTANGEL  bd=h2  med d=c och b=c0–c som ger

 

 

 

(c0c)c = w2 = cc0c2c2 + w2 = cc0 = v2. Sambandet leder till grundformen c/c0=[1–w2/cc0] — att jämföra med den moderna akademins motsvarande nära lika c/c0=[1–w2/c2] (Einsteins ”ingenting kan gå fortare än c”, se utförligt i vic-felet, och sammanställningen i Jämförelser i Ljusets g-beroende mellan Einsteins fysik och Relaterad fysik). Med den relaterade fysikens beskrivna gravitationsprincip (GRIP; DEEP; Q; GcQ-teoremet) leder ljusets/elektricitetens gravitella beroende direkt på POTENTIALBARRIÄREN — den avgörande matematisk-fysikaliska kopplingen mellan gravitation och elektricitet. Därifrån vidare (i Universums Historia) direkt ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING med efterföljande uppdagande av NEUTRONKVADRATEN som ger Atomvikterna — så perfekt samstämmiga med experimentellt uppmätta tabellvärden (HOP) att modern kärnteori tydligen helt utklassas. — Relaterad fysik utklassar modern akademi och förklarar den som primitiv med tydliga jämförande exempel. Cheops Rektangel. Ljusets gravitella beroende enligt relaterad fysik och matematik beskriver hur ljushastigheten varierar i och utanför en kropp med växande innesluten massa. Se vidare i K-cellen: Universums Historia.

   Benämningen Cheops Rektangel infann sig automatiskt (2008) som äldst kända urkund — min egen historiska spårning, se Kort historisk resumé.

   Ovannämnda baseras helt på detaljerade härledningar från grundfysik och grundmatematik — inte en enda av dessa ingår i modern akademi.

 

Att proportionerna i Cheopspyramiden väl överensstämmer med matematikövningen sammanställd nedan (CheopsPetrie), tycks vara det allmänna intrycket av samtliga arkeologiska och andra beskrivningar i ämnet Cheopspyramiden (Petrie1883 — även numera ofta KhufuPyramiden).

   Namnexercisen med ”Cheops” grundas på arkeologiska dateringsövningar (original och grekiska) angående de tre med rödkrita [KritaTeckningarna] tecknade figurformer man hittade i en av de dolda stödjekamrarna över den s.k. konungens kammare (typ, fågel, fyrbent djur, vågslinga, cirkel med punkt, osv. som anses vara NAMN/faraoniska sigill i modern arkeologi): ”Khufu, Khnem Khufu, Khnem” [‡] (TILL EGYPTEN s36n, orig. A SEARCH IN SECRET EGYPT, Paul Brunton, Rider and Company, London 1935; Larson förlag AB 1978).

   Se särskilt i HÄRLEDNINGARNA från Pärlbåtssnäckan.

 

————

  Egyptologerna hade aldrig hört talas om någon egyptisk kung med namnet Khnem och kunde bara våga sig på gissningar om vem det kunde vara. Men däremot visste de besked om vem Khufu var — en farao från fjärde dynastin som grekiska historiker olyckligt givit namnet Cheops. Denna upptäckt daterade enligt de lärdes mening pyramiden. Cheops och ingen annan hade låtit bygga den.

   Men något spår av Cheops mumie stod inte att finna!”.

TILL EGYPTEN s36n, Paul Brunton, Larson förlag AB 1978 — KhufuRef.

 

 

Figurkollaget nedan sammanfattar bildlänken till det större originalet — den geometri och matematik som beskriver CHEOPS REKTANGEL analog med GYLLENE SNITTETS KROPP — eller Pärlbåtssnäckans form.

 

 

HUR CHEOPS SPECIELLA REKTANGEL  bd=h² FRAMTRÄDER FRÅN KVADRATROTEN UR FEM-MATEMATIKEN — Gyllene Snittets proportioner b/d = R . Se även i INSIDAN.

 

 

Rotsambanden tillhör CHEOPS REKTANGEL — alla från bd=h² som ovan. I CheopsPetrie undersöker vi OM och i så fall HUR idealvärdena matchar Cheopspyramiden i Gize.

Databas: Flinders Petrie1883.

Bilden länkar till större original. Sambanden härleds i HÄRLEDNINGAR.

URSPRUNGLIGA 2008 ÖVERSIKTLIGA PRESENTATIONEN finns i Cheops Rektangel [Matematiken 1]. h² = b/d = 0,618033988; d/b = 1+ b/d = [1+√5]/2.

Se även till jämförelse — ingenting här är hämtat därifrån — @INTERNET Wikipedia Golden ratio.

 

 

MÖNSTERBILDEN MED PÄRLBÅTSSNÄCKAN INLAGD och som ser ut att inrama en del av interiören (se INSIDAN) kom för min del som en ”bonus”:

Pärlbåtssnäckan — eller med samma mening det s.k. Gyllene Snittet (konv. ”geometriska mediet”, här också GS-kroppen) — som ovan roterad, vänd, tonad och sammanförd på alla möjliga lämpligt sätt, exponerar tydligt en övergripande enhetlig geometrisk-matematisk mönsterbild av hela — hela — Cheopspyramiden: Cheopspyramidens yttre, Cheopspyramidens inre.

 

Microsoft, OM VERKTYGEN SOM ANVÄNTS:

MINA FÖRSÖK ATT GE UT DE HELT FÖRNÄMLIGA BILDBEHANDLINGSPROGRAM som hela framställningen utnyttjat GRATIS @INTERNET MED UNIVERSUMS HISTORIA HAR I OLIKA OMGÅNGAR (EFTER WINDOWS XP) GRUSATS AV MICROSOFTS INFÖRDA WINDOWSMODIFIKATIONER: VISSA FUNKTIONER FÖRSTÖRS ELLER FUNGERAR INTE ALLS efter Microsofts olika ändringar — UTAN SÄRSKILT (mördande) DETEKTIVARBETE FÖR ATT FÖRSÖKA RÄTTA TILL INTRÅNGEN FRÅN MICROSOFT; MICROSOFT GENOMFÖR STÄNDIGA OPERATIVSYSTEMÄNDRINGAR UTAN ATT INFORMERA NÅGOT. OCH VI HAR INTE LÄNGRE NÅGON KOLL PÅ VAD DET ÄR VI ARBETAR MED I WINDOWS.

 

Windows skulle kunna ha FORTSATT vara ett jättefint globalt operativsystem. Men har alltmer (efter Windows 7) uppvisat en pina och en plåga. Tyvärr: Microsoft kvaddar arbetsverktygen.

 

   Se även tidigare propåer i PROGRAMEXEMPEL om den tråkiga utvecklingen av — och toppstyrningen i — Microsoft; Istället för att serva — med jubel — mänskligheten i utveckling på enskilda människors olika individuella sätt — som det tedde sig från början med Windows — strömlinjeformas systemet efter en TYDLIGT dikterad överhets (profiterande) idéer: gamla urfina program får inte utvecklas tillsammans med nya. Från början kanonfina ytterst användbara detaljer plockas bort och ersätts successivt av (numera 2017) en pekbaserad JätteIkoniserad handikapphjälpmedelsteknologi ViTänka-DuGöra-COOKIE-Mentalitet för en allt växande skara (tekniska) analfabeter — experter på olika handrörelser på »ÅkaTvåHjulaUtanGÅ» — med tillhörande slarvordlistor. Moderna Microsoft gynnar Verkligen Kunskapsnivån så oerhört, Absolut, att mänskligheten Nu befinner sig i Konstant Euforisk Extas. Jättefint.

— Rätta gärna om fel: Aldrig någonsin tidigare i mänsklighetens kulturhistoria har Mörkret varit mer utbrett.

Åter till Ämnet:

Tidig utsaga om nutid:

Den här webbsidan är definitivt inte forum för någon mystik. Men rösterna ur det förgångna har också ett eget sätt att meddela tydliga exempel på nuvarande mindre upphetsande förmåga att i varje fall försöka hålla sig till saken:

 

TIDIG UTSAGA  OM NUVARANDE ETABLERADE FALLENHET FÖR VANFÖRESTÄLLNINGAR:

 

 ’När döden inträder erfar själen samma upplevelser som vid invigningen i de stora mysterierna. Lyssna inte på röster som vill härleda legenderna om dessa gudar till årstidernas växlingar och bruket att plöja, så och skörda — som hävdar att Osiris begravs när säden sås och att han återuppstår när sådden börjar gro.’ ”,

Plutarchos 50-120 e.Kr.— Paul Brunton, Till Egypten, Larson AB 1978 s121, orig. A SEARCH IN SECRET EGYPT, Rider and Company, London 1935.

 

  Att de ursprungligen haft samband med åkerbruket och årsväxtkulten synes stå klart”,

Sverige 1923 — BONNIERS KONVERSATIONS LEXIKON BKL III 1923 sp933 angående ”mysterierna”.

 

 

Plutarchos. JätteA i Historia. Nära 2000 år.

 

 

 

PETRIES CHEOPSDATA I JÄMFÖRELSE MED CHEOPS REKTANGEL — rJ-CIRKELNCheops Speciella Rektangel

 

Petries Cheopsdata i sammanställning, 21Nov2017:

 

 

PETRIES CHEOPSDATA I JÄMFÖRELSE MED CHEOPS REKTANGEL

 HUVUDMÅTTEN ENDAST

 

SKALA : 1 pixel = 1,157376 Meter = 4534.40’’

 

TESTFIGUREN OVAN — se även TESTFIGUR — är, eller ska vara utprovad i så exakt skalenlig överensstämmelse med Petries uppgifter [‡] som alls är möjligt (Petrie mätte inte brunnsschaktet (utom övre mynningen) på grund av otillgängligheten, uppgifter saknas, olika webbkällor ritar olika, jämför hjälpillustrationen [‡]). Versionssuffixet är (mest) min egen referens för att hålla reda på arbetet med att försöka förbättra precisionen.

   Halva pyramidkvadratsidan ovan b = 100 pixels, motsvarar bPETRIE=115,17376 M.

 

Uppställningen nedan är från ett kalkylkort i sv.OpenOffice som använts för att få enhetliga, pålitliga värdereferenser i den vidare analysen och utvärderingen. Tabellens beteckningar som i figuren ovan.

Petries CheopsData från PetrieCH6.25:

Vi jämför Petris mätdata med en ideal Cheops Rektangel från bPETRIE:

Se även TESTFIGUREN:

 

VINKELVÄRDET (ANGLE) avser pyramidsidan d i lutning mot basen b (Cheopsvinkeln C°).

CP Cheops Pyramid — Byggnaden på Gizeplatån utanför Kairo i Egypten, konv. daterad ca 2500 f.Kr.;

CR Cheops Rektangel — motsvarande ideal byggform (via bPetrie = 115,17376 M) bd=h² som också ansluter till GYLLENE SNITTET (Pärlbåtssnäckan): b/d = R = 0,618033988.. .

— Se bakgrunden i Kort historik.

 

 

Jämförelsen visar tydligt att Cheopspyramiden (CP) — resterna som finns kvar med Flinders Petries mätningar från år 1833 — håller sig väl framme mot den geometriskt ideala Cheops Rektangel (CR) från Pärlbåtssnäckans GYLLENE SNITTET: GS grundlägger hela konstruktionen.

— Med relationsvärden generellt som 1,000nn och 0,999nn blir det enbart med den överensstämmelsen svårt att frigöra sig ifrån misstanken att konstruktörerna var förtrogna. På ett eller annat sätt.

 

 

 

CheopsYttre:

CheopsYttre: Petries Cheopsdata

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE: 12Sep2012 E28 Bild199 — 9Aug2012 E22 Bild35 · Nikon D90

 

 

 

CHEOPSPYRAMIDENS YTTRE — med rJ-CIRKELN

VIKTIGA CheopsURSPRUNG SOM SAKNAS — rJ-CIRKELN GER LEDNING.

— MEN -- Cheopspyramiden som sådan fråntaget --  geologiska/arkeologiska BEVIS SAKNAS: Se överensstämmelsen mellan PetrieCP¦CR

 

 

Med manteln och en stor del av pyramidbassidans stenblock borttagna har Cheopspyramidens ursprungliga mått gått helt förlorade.

   Webben (Nov2017) innehåller flera fotodokumenterade expeditioner (KARG) som intygar att Cheopspyramiden, det som finns kvar, är väldigt illa åtgången. Inga entydigt exakta referensmärken finns kvar. Materialet är mer eller mindre starkt eroderat, olika på olika ställen. Huvuddelen av preferenser just vi pyramidbasen och socklarna finns kvar endast som fragmenterade ekon. Trots det intygas genomgående Cheopsbyggets i många fall häpnadsväckande precision.

 

          Avsaknaden av avgörande upplysande detaljer — matematisk fysik — gynnar enbart ett motsvarande (populärt) mystifierande;
— Det är. eller har blivit, den här framställningens avsikt att sätta P för den verksamheten: fullständig upplysning (eller inget alls). Rätta gärna om fel.

 

Cheopspyramidens tajta överensstämmelse med Cheops Rektangel bd=h² genom Gyllene Snittets (GS) relation R = b/d = (–1+√5)/2 = 0,618033988.. går inte att skilja åt i denna skala:

 

CheopsMystikerna¦Talet pi förklaras:

 

Behövs talet pi = 3,1415.. — alls — för att konstruera CheopsPyramiden som en storleksOberoende Cheops Rektangel?

— Nej. Avgjort inte.

— Enbart exakt bestämda geometriska mängder används: hela tal, kvadratrötter, heltalspotenser (Rn).

BEVIS:

— Se CHEOPS REKTANGELCheopspyramidens ideala konstruktion — från GS-kroppen enbart.

 

TESTFIGUREN.

 

KONSTRUKTIONEN I FIGUREN INNEHÅLLER ENBART bestämda GEOMETRISKA MÄNGDER — hela tal, kvadratrötter: fasta exakta geometriska intervall. Talet pi (konv. ett s.k. transcendent tal: cirkelns OMKRETS — obestämd geometrisk mängd — dividerad med cirkelns diameter) ingår inte i Gyllene snittets STORLEKSOBEROENDE geometriska matematik.

 

I varje fall en del av »CheopsMystikerna» (Webben 2017) verkar ha fattat ett speciellt stort intresse just för TALET pi = π = 3,1415926.. — MÖJLIGEN i en MISSRIKTAD association till Cheopspyramiden:

— Varfördå?

   SVARET:

 

— Gyllene Snittets som ovan R = (–1+√5)/2 = 0,618033988 .. :

 

 

(π/4)/√R .........  = 0,9990418965 ................. Cheopsmystikerna

GENERELLT PetrieCP/PetrieCR = 0,999... eller 1,000.. LÄGE FÖR MYSTIK

 

Sifferexercisen visar anledningen bakom »TaletPiCheopsMystiken»:

— nära samma värden — med 99,9% träff.

— EFTERSOM BEVISLIGEN samhörigheten tydligen INTE är människoskapad — varken R = (–1+√5)/2 = 0,618033988.. eller Pi = 3,14... är mänskliga påfund — finns heller ingen anledning att upphöja Cheopspyramidens byggnad som Kunskapens Esoteriska Centrum MER än blommorna på ängen.

 

 

— Vad än »CheopsPiMystikerna» vill mena

(och det verkar vara en hel det, webben visar många exempel, ingen nämnd, ingen glömd),

har den här framställningen — TNED, helt garanterat säkert, vad vi vet — ingen som helst koppling, association eller anknytning dit.

 

 

Den här framställningen i ämnet CHEOPS PYRAMID  handlar enbart — uteslutande — om en skrupulöst ingående prövning — in till atomkärnan — av CHEOPS REKTANGEL (sambandet för Ljusets g-beroende i relaterad fysik, grundvalen för atomkärnans härledning) i eventuellt noggrann samhörighet med byggnaden Cheops Pyramid, konstruktörernas avsikter — just i anledning av grundsambanden enligt TNED:

 

 

 

rJ-cirkelns sambandPlanckJordMassansCHEOPS.

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE: 16Maj2013 E6 Bild58 — 24Maj2010 R Bild87 · NikonD90

 

 

 

 

Se vidare utförligt med enkla, klara och tydliga bevis från rJCIRKELN.

 

Se även CHEOPSPYRAMIDEN FRÅN PÄRLBÅTSSNÄCKAN — hur Cheopspyramidens YTTRE FORM framträder ur den matematiska geometrins centrala mönsterkropp. Se även hur pärlsbåtssnäckan stämmer med Vintergatan och andra galaxformer i GALAXEXEMPEL. Vi är här för att stanna. Tydligen.

 

 

 

rJCIRKELN: illustrationen  PlanckEarthMassCHEOPS

 

 

rJCIRKELN: — Nov2017: Petries Cheopsdata

 

 

EFTER UPPTÄCKTEN (15Nov2017):

   Det finns en aspekt som (garanterat) ingen ETABLERAD INRÄTTNING i vår tid har tänkt på i samband med Cheops Pyramid (eng. ofta konv. Khufu Pyramid, The Great Pyramid). Och inte den här författaren heller, tills för helt nyligen. Döm själv.

— Tills för en helt nyligen upprunnen speciell stund sedan, i samband med författningen till INLEDNINGEN (sambandet bd=h² i Universums Historia) fanns här ingen som helst vetskap om någon ”rJ¦CHEOPS”.

   Islossningen kom sig av »ett enkelt »trivialt test». Inte alls något märkvärdigt.

 

 

Det till synes helt triviala Testet uppdagade med stor hast ett delvis märkvärdigt resultat:

 

 

Resultat som, här veterligt, nåtts enbart i och genom Universums Historia (@INTERNET från 2008)

 

— exakt detaljerad relaterbar härledningsbar matematisk fysik: himlakroppsbildningarna, K-cellens värmefysik,, J-kropparna (rJ-sambandet), garanterat helt utanför den moderna akademins råmärken (ljusets g-beroende)

 

visar sig plötsligt i stark association med Cheopspyramidens rent fysiska storlek, rJ-CIRKELN som nedan.

— Det märkvärdiga är att passningen, om inte en ren tillfällighet, bara har naturkonstanter att återfalla på: det finns inga variabler att välja på: Plancks konstant, ljushastigheten i vakuum, neutronmassan; Jordmassan. Inget annat. Det är det högst märkvärdiga — med en lika märkvärdig till synes exakt. passning tillsammans med Cheopspyramidens rent fysiska storlek sådan den ter sig idealt genom de GS-kroppens rektanglar som — också härledningsvis, tydligen — konstituerar själva den ideala CHEOPS REKTANGELN.

   I andra ord:

— Sammanträffandet — om, som sagt, inte en ren sensationellt otrolig tillfällighet — pekar på

en för vår egen tidsepok (mycket) tidig kännedom, tydligen långt tillbaka i tiden (DatumCHEOPS), som omisskänneligt kopplar till TNED — och som tydligen också helt, fullständigt, krossar den moderna arkeologiska uppfattningen om Cheopspyramidens ursprung. TNED har uppdagat ett PlanckJordMassansCHEOPSORIGINAL på exakt redovisningsbar matematisk fysik: rJ-sambandet.

 

 

ENGLISH:  rE¦CHEOPS:  PlanckMassRadiusEarth CHEOPS -- or any equivalent

 

rJCIRKELN, ill: ART -- PlanckJordMassansCHEOPS

rJ-CIRKELN

rJCHEOPS: CIRKELN med centrum i skärningen C¦y som precis omskriver GS-rektangelns bägge ändhörn I CHEOPSPYRAMIDENS SAMMA SKALA ENLIGT PETRIE 1883,

 

 

 

 

 

CHEOPS REKTANGEL • CHEOPSPYRAMIDEN • rJ-CIRKELN = 172pixels med centrum i skärningen C ¦ y.

FigurSKALA : 1pixel / 1,1517376 Meter

 

 

är beräknad [‡] enligt TNED:

neutronmassan dividerad med omskrivna härledda kärntoroidvolymen från N3m20-aggregatet:

om den passningen skulle vara en tillfällighet, måste alla vinna på lotto, snart:

 

 

ENBART FYSIKENS och matematikens NATURKONSTANTER — Jordmassan inkluderad:

rJ  = (h/c0)(3·mJ/πmn4)1/3

N3m20-toroidens omskrivna rätblocks volym 4rn3— läsaren ska inte inbilla sig annat: TNED:

 

PASSNINGEN antyder tidig bekantskap. Variabler saknas: alla koefficienter är naturkonstanter. Se särskilt mJ från FUSIONSGRÄNSMASSAN, N3m20 från PLANCKRINGEN.

PASSNINGEN antyder tidig bekantskap. Variabler saknas: alla koefficienter är naturkonstanter. Se särskilt mJ från FUSIONSGRÄNSMASSAN, N3m20 från PLANCKRINGEN.

 

ENDAST RENA TNED¦NATUR¦KONSTANTER INGÅR:

 

 

 

GROVT från ytaccelerationskonstanten a=9,79 M/S via ekvatorsradien r=6,378 T6 M från

Gravitationslagen F = m1a = (G=6,67 t11 JM/S²)m1m2)/r2 ; m2 = ar2/G = 5,9707087 T24 KG;

rJ          = 198,5721548 M ..............      ;

rJ(TESTFIG) = 172 pixels

 

 

Min första reflexion (runt 1989) med begynnande kännedom om den omvittnade precisionen i Cheopspyramidens byggnad och dess omfattning:

— Visa gärna att jag har fel, kalla mig vad du vill. Men en sådan byggnad med den sammansättningen och den precisionen ”medelskillnaden i blockfogarna är 0,5 mM genomgående” kan bara ha en konstruktionsgrund: Precisionsstyrt datorautomatiserat robotjobb: energilösningar med byggteknik ingen i vår tid känner till. Resultaten nu NovDec2017 genom TNED förefaller ge visst mandat att behålla den uppfattningen ett tag till, tills något visar eller bevisar att den helt saknar belägg.

Konstruktionsargument 1: 22Nov2017

Konstruktionsargument

Petries CASING-block  — de antas ha fyllt hela Cheopspyramidens utsida — finns bara i ett fåtal kvarvarande exemplar vid Cheopspyramidens fot (på mitten). Och då bara i EN våning. Inte två ovanpå varandra — enligt tillgängligt studerade dokument och vad som berättas om dem.

Alla övriga spår är borta.

 

 

FOTVERKET VID CHEOPSPYRAMIDEN -- Bilderna nedan 17Nov2017 från BILDER @INTERNET visar en del av det tillgängliga utbudet av dokumentation på det som återstår av Cheopspyramidens bas.

 

 

Det bildmaterialet förefaller inte tillräckligt för att kunna avgöra huvudfrågan. Se vidare i huvudtexten.

 

 

— Pyramidfoten är dessutom illa sargad av dels erosion och dels mänsklig verksamhet under minst  1000 år som använt Cheops stenröse som byggmaterial: lossbrutna block som forslats bort.

   Speciellt högra bilden ovan antyder den enkla grundkonstruktionen:

— Petries CheopsmätPyramid Petrie¦CP ligger med sin basnivå på den smala (30-40cM) »»trottoaren» (Petries Pavement): h=0.

 

— rJ-Cheopspyramiden, den HÄR TILL PRÖVNING fysiskt konstruerad CheopsRektangelPyramiden, ÄR PetrieCheopsPyramiden PÅ dess ideala matematiska CheopsRektangelform

bPETRIE¦CR¦CP: .................   = 4534,40’’ = 115,17376 M          ;

b¦rJ¦CHEOPS: ......................   = 4556,01’’ = 115,72254 M ;

— Flera olika sätt SAMMANFATTNINGEN finns att testa en eventuell samhörighet.

 

Petrie1883 för sin del ger en del grunddata på den smala upphöjningen

Nivådetaljer, CheopsBasen:

 

 

 

MARGINALEN HÅLLER.

Flera nutida expeditioner ger bara (bilder @INTERNET) ett relativt (litet) upplysande fotografiskt material i det som visar grundfundamentet till Cheopspyramiden. Vissa foton visar tydligt hur basplatån tagits ur med grunda sänkor (1-2’’, 2,5-5cM) för passning med överliggande grundblock — en del rena enorma »slabbar» med måtten 3×3×0,75 M (upp mot 20 ton per). Men inget tydligt (i ännu upphittad gratis webbkälla) framgår i någon större omfattning om  hur dessa sänkor är organiserade — så att motsvarande konstruktionsgrunder (här) kan utläsas.

 

 

Problemet med det mer eller mindre starkt demolerande yttre av Cheopsbyggnaden ger delvis begränsade »exakta originaldata». CASING-blocken — som antas ha prytt pyramidens släta utsida — finns bara kvar på pyramidsidornas mittområden, och då bara i en våning — samt i vissa partier svårt eroderade. rJ-CHEOPS-kroppens bas anvisar sin egen nivå till (Xofs) 27,48’’ = 0,7 M under Petries basnivå om bägge pyramidkomplexen delar samma ideala CheopsRektangelTopp.

   Uppgifterna från Petri (PavementHöjden 23’’- 40’’, Pavement- till (hörn-)CASING-blocken 16’’ - 24’’) visar att marginaler (inom en meter) finns AV PRINCIP för att innefatta den extra (runt 0,7M) marginal som rJ-Cheopsdelen kräver — eller att den nivån är ”fiktiv”. Det är i vilket fall Petries mätbasnivå saken gäller för ett noggrant test — se KVANTITETSTESTET.

 

 

Webbkällor (2015+) som detaljstuderat Cheops Pyramidfot ger måttsuppgifter: Petries Pavement i medeltal ca 42cM bred.

   rJ-passningen kräver ett extra djuptillägg från Petries Pavement på ca 0,7 M — vilket i ett första påseende ser ut att kunna fungera med Petries angivna mätuppgifter, ner till de lägsta Cheops pyramiddelarna.

 

 

Se vidare från INSIDAN: mönsterpassningarna via GS-kroppen som, tydligen, stadfäster-bevisar byggformen.

MiUNIT bidrar också med ett slutligt klargörande bevis.

 

 

 

SAMMANFATTNING, Nov2017 — strax före det fördjupande genombrottet 15DECrE¦CHEOPS

 

 

SAMMANFATTNING Nov2017: Karg1 ¦ rJCIRKELN

 

 

Sammanfattningen från början, som kom att utvidgas ...

SAMMANFATTNING  1-23Nov2017 -- 31Dec2017 -- 1Jan2018

rJ-CHEOPS — se PetrieCheopsData

 

RESULTATBILDEN Nov2017

— strax före det dramatiska uppdagandet av rJ¦CIRKELN — i andan av att INLEDNINGEN skulle bli den slutgiltiga kontexten med en sammanställning av hela Universums Historia på CheopsRektangelsambandets bd=h2 kredit, och med kompletterande uppgifter från den upphittade Petriekällan (Petrie1883):

 

 

Figuren nedan (yPETRIEref), se även PetrieCHEOPSdata, visar de tre olika möjliga sätten som låter ett yPETRIE-värde framträda från Petries uppmätta värden på b och pyramidvinkeln

(PetrieC° = ARCTAN d/b = 51°52’):

yPETRIEref: hAb

 

— För att få ett rättvist jämförande  yP(ETRIE)-värde — med Petries angivna höjdtolerans ±7’’ — bör vi istället räkna hPetrieCP/hPetrieCR = 1,00141 = yPetrieCP/yPetrieCR;

yPetrieCP = (yPetrieCR = 25,753636 M) · 1,00141 = 25,7900440 M

med toleransen i max avvikelse för yP motsvarande

(±7’’) · (yPetrieCP/hPetrieCP = 0,17579) = ± 1,23’’. Vi är då enbart beroende av Petries angivna toleransvärde via Petries uppmätta basmått (b) och Petries beräknade pyramidhöjd (h), — fristående från en ev. CheopsRektangel — för vidare jämförelse.

kPetrieCP kan då beräknas mera rättvist enbart från Petries värden med yPetrieCP som ovan:

kPetrieCP = √ (d – b/y)² + b² =  197,73327 M. kPETRIE/rJ = 0,99578.

   Begreppet ”yPETRIE” — för Petrie en helt fiktiv rymdpunkt utmed pyramidens mittaxel (FORMCENTRUM) — har för Petries mätuppgifter som sådana ingen som helst motsvarighet i Cheopspyramiden: inga sådana rent fysiska mätreferenser existerar.

 

 

FÖRESATSEN i den andan var enbart att förtydliga skärningen C¦y med yPETRIE-linjens möjliga tolkning som ovan: via en motsvarande idealt exakt Cheops Rektangel (CR). Därmed skulle kapitlet CheopsPyramiden ha nått vägs ände, i varje fall i Universums Historia: EndOfLine.

 

 

a/b = TanA;  a/d = TanB; c = b + d = a/tanA + a/TanB = A[cotA + cotB] ; a = c/[cotA + cotB];

 

— Den  djupare bottenbrunnen lämnades omätt av Petrie (se Petrie om Grottan), men antyds (ingen direkt måttsuppgift) av AW-källan som tyvärr enbart refererar till olika bokkällor utan direkta refererande citat.

— För de s.k. luftschakten, inte utritade i testfiguren ovan vänster, se LUFTKANALERNA.

 

 

MED DEN HISTORIEN SKULLE FALLET HA VARIT AVSLUTAT. CaseEnd.

 

 

— Det som finns kvar av CheopsPyramiden (Karg) beskrivs av olika källor/expeditioner @INTERNT som »tämligen illa åtgånget». Främst erosioner, mest på de längst blottade ställena. Men också plundring av byggnadens stenblock. Det som finns kvar — om inget nytt tillkommer — är redan så genomdraget, studerat och omskrivet som alls tänkas kan.

— Och det skulle i så fall beteckna slutet för den historien:

— Vi kommer aldrig att få veta mera än dagens etablerade utbud i ämnet The Great Pyramid at Gize.

 

15Nov2017 kl.18:30 inträder en plötslig scenändring.

Inslaget med rJ-cirkelnPlanckEarthMassCHEOPS — ger en prövande fortsättning med betydligt fördjupat innehåll, Möjligheten infinner sig strax att kunna testa en eventuell absolut passning med  Petries mätdata (MiUNIT).

 

 

TNED seglar in 15Nov2017 med ett helt enkelt test (helt trivialt mätt med Universums Historia sett):

Cheops yttre uppvisar en rJ-cirkel i TESTFIGUREN.

— Sätts cirkelns centrum genom ovan nämnda C¦y-skärning, tangerar/vidrör rJ-cirkeln EXAKT GS-kropparnas bägge yttre rektangelhörn.

 

 

TILL EN BÖRJAN infann sig ett helt nytt tolkningalternativ:

 

 

 

 

CR CheopsRektangel — enligt GS-kroppens geometriskt ideala formkropp;

CP CheopsPyramiden — enligt Petries mätdata.

— Ingenting av dessa smärre differenser syns i Testfigurens skala: bägge formkomplexen delar samma figur.

 

 

Genom att sammanföra de bägge något vertikallägesolika P/2-punkterna utmed centrumaxeln (C) visade sig en möjlig slutlösning: En något större rJ¦CHEOPS (b=4556,1’’) ligger ovanpå en ideal Petrie(CR)-CheopsRektangel (b=4534,4’’) med en gemensam P/2-punkt. Den byggnaden kräver ett extra ca 0,5 meter tjock skikt utanpå Petries uppmätta pyramidmantel (Petries Casing-block).

— Det extra tillskottet kräver emellertid också motsvarande detaljer i basplanet: konstruktioner för mekaniska mothåll, främst, som i och för sig inte behöver vara omöjliga att spåra i de illa sargade resterna som finns kvar. Däremot blir det svårare att förankra själva det extra 0,5 meter tjocka täckande skiktet. PetrieCH22.176 beskriver i särskilt stycke hur Cheopspyramidens yttre har attackerats av olika epokers »CheopsTurister» som klottrat sitt CheopsGrafitti på utsidan (Casing-blocken) genom årtusendenas gång. Enligt Petrie finns en del av det bevarat i ”the Bulak Museum”.

— Inget extra mantelskikt utöver Petries Casing-block kan styrkas. Den första prövande rJ¦CHEOPS-Modellen ovan håller inte.

— Det lämnar bara ett återstående alternativ att testa:

 

Utförligt i PetrieREFERENSERNA.

 

rJ¦CHEOPS och Petrie(CR)¦CHEOPS har exakt samma topp via Petries idealt ursprungliga Casing-block och ideala CheopsRektangelKroppens pyramidlutningsvinkel ARCTAN (d/b=1/√R) = 51° 49’ 38,25’’ = 51,82729237°.

 

 

rJ: C9: rJ-DATA -- rJTABELLEN . Se även PetrieCHEOPSdata, PetrieBx

-- Hur rJ-cirkeln matchar Petries CheopsPyramid:

PlankJordMassansCHEOPS (PEMC)

 

 

k0, se kCHEOPS.

yPETRIE 1013,92’’ (Rad14) här via CheopsRektangel b/2√5 från bPETRIE = 4534,40’’.

 

Slutprovet: SAMMANFATTNINGEN

 

SlutPROVET:

DEN FORTSATTA PRÖVNINGEN med den förutsättningen ledde så fram till slutbilden med alla mönsterpassningar (CHEOPS INRE), MiUNIT, och den slutliga kvantitativa prövningen (KvantitetsTESTET; GalleriUPPLÖSNINGEN).

— Kort sagt. Den som vill försöka göra sig av med TNED i Universums Historia har — säkert — framtiden för sig.

— Ett problem återstår: att hitta Cheopskonstruktörernas rent geografiska ursprung — tydligen betydligt längre bakåt än den moderna arkeologins Cheopspyramiddatering som vill förlägga rJ¦CHEOPS till ca 2 500 år f.Kr. Se även från VÄRLDENS TRE TIDIGA CIVILISATIONER.

 

 

Utan spekulationer och teorier, enbart via resultatet:

rJ-originalet »berättar» att Flinders Petrie år 1833 — så exakt man alls kunde önska — mätte upp en STAMPYRAMID, ursprungligen (rJ-cirkeln) innefattad i (»påsatt AV») en omgiven något högre (grovt 0,7 meter) rJ¦CHEOPSrektangelPYRAMID.

   OM den beskrivningen håller streck är det tydligt att Cheopspyramiden byggdes med avsikt ATT på bestämd höjd (den oryggligt fasta rJ-cirkeln) med bestämd inredning (INSIDAN) matcha en redan väl känd PetrieCheopsPyramid — ur vars mätdaga originalet kunde härledas.

   Det är uppgiften här att bekräfta, eller dementera.

   Med all allt det sagda i summa: för att bevisa existensen av en motsvarande redan väl känd TNED-fysik från och ur naturen: BEVISET FÖR ATT Mänsklighetens energiproblem (TNED¦MEL) med innefattad lösning REDAN VARIT KÄND TIDIGARE — som vi kunde förmoda redan från början, men långt ifrån bevisa. Se särskilt (angående MEL) enligt resultaten från TNED: Atomkärnans inneboende Automatiska Strömfälla.

 

 

Se även de vidare remarkabla uppdagandena från INSIDAN — »perfekt passning».

 

 

rJ¦CHEOPStabellen:

MiUNIT¦CHEOPS — GS-kroppens rektangelhörn, d-relationerna:

 

MiUNIT¦CHEOPS — rJ-CHEOPS definierar Petrie Cheops PyramidSammanställning 1Jan2018 @ 02:00.

 

— Vad är ”MiUNIT¦CHEOPS”?

PlanckJordMassansCHEOPS från rJ¦CIRKELN leder via Gyllene Snittets mönsterkropp (GSM) till en meterPerTumENHET (MiUNIT) — alla talvärden i tum (1’’=0,0254 M) avrundade till två decimaler — som definierar/inkluderar bPETRIE=4534.40’’-måttet via ett motsvarande exakt rE¦CHEOPS mönstervärde 4534,32’’. Skillnaden 0,08’’ är försumbar (Petries tolerans i bPETRIE är ±0.25’’). Förhållandet mellan MiUNIT-värden och Petrie(CR)Data är 1.0000167393:

— rJ¦CHEOPS¦Petrie är bara 0,00167393% större än den ideala Cheops Rektangel (Petrie¦CR) pyramid (GSM med bPETRIE) som uppmättes av Petrie 1883.

   Om någon som läser detta känner sig överraskad av resultatet, tredubbla det. Och jag tror att läsaren eventuellt och approximativt känner min nivå.

 

GS-kroppens rektangelhörn, d-relationerna

I avsnittet om rJCIRKELN visas i testfigurens skala att cirkeln precis vidrör GS-kroppens bägge övre yttre rektangelhörn. Hur ser den detaljen ut i mera närbild med den något 0,7 meter högre rJCHEOPS — samma PetrieCR-topp — relativt Petries ideala Cheops Rektangel (CheopsPyramiden med bPETRIE som GS-kroppens bas)? Värdena nedan med figuren under visar svaret.

 

 

d(rJ)=7371,77’’ — d(rJ¦Petrie)=7336,69’’ = 35,08’’;

Skillnaden (0,12’’) mot d¦Petrie¦CR=7336,81’’ är — som vi ser — försumbar, liksom övriga mellan

PetrieCR (CheopsRektangel via bPetrie = 4534,40’’) och rJ¦Petrie¦CHEOPS (CheopsRektangel via MiUNIT): 4534,32/4534,40 = 0,999982357. Förhållandet generellt mellan Petrie¦CR och Petrie¦rJ:

Petrie¦CR och Petrie¦rJ = 1,0000167393, inv., 0,999983261.

:

rJ¦CHEOPS med sin pyramidbas under Petrie¦CHEOPS¦Pavement

Xofs=h(Petrie)—h(rJ)=5767,75’’—5795,33’ = 27,58’’

har ett +35,08’’ större d än d(Petrie);

:

— d(rJ) räknat från b(PetriePavement) ligger då +35,08—27,58

=+7,50’’ över d(Petrie), bägge rJ¦Petrie¦CHEOPS räknade från samma nivå PetriePavement.

   Bägge rJ¦Petrie¦CHEOPS  fortfarande med samma pyramidtopp.

   Petrie(CR) ............    CHEOPS REKTANGEL med bPETRIE=4534,40’’.

   Petrie(CP) ............    CHEOPS PYRAMID enligt Petries mätdata.

   b¦PETRIE(CR) ....    

 

 

GS-kroppens övre rektangelhörn hos PETRIE(CR) och rJ(CHEOPS) via MiUNIT

— Skillnaden i mått mellan Petrie(CR) och MiUNIT¦Petrie(CR) är som ovan endast försumbara 0,0017%.

CHEOPSPYRAMIDEN enligt MiUNIT — GS-KROPPENS HÖRNREKTANGEL: SKALA: 20pixels/tum; 1’’ = 20p = 0,0254 M = 25,4mM;  1’’² =

 

 

Ingångens Lutning — och den avgörande Petries B-punkt — rJ¦CHEOPS

 

Fängslande, nära otroligt:

— Redan förtrogen med GSM (Gyllene Snittets Mönsterkropp¦M74GS, m.fl.) — överensstämmelserna från INSIDAN, och de många vittnesbörden om den allmänna precisionen i många detaljer hos Den Stora Pyramiden, Cheopspyramiden på Gizeplatån utanför Kairo i Egypten:

— Varför är det så, medan GSM helt bygger på en precis ARCTAN½ = 26° 33’.., att ingångens lutning enligt Petrie (PetrieTabellen) uppvisar ett något mindre 26° 31’..? Om precisionen är argumentet, bör en konstruktiv förklaring finnas. Noga.

 

 

 

VINKLARNA DELVIS STARKT ÖVERDRIVNA FÖR ILLUSTRATIONENS TYDLIGHET

Svaret man finner — alltid för vår vidare prövning — genom rJ¦CHEOPS ligger i den sublima 99,9% relationen mellan Petrie(CP) — vad Petrie verkligen mätte — och den motsvarande Petrie(CR) — den ideala CheopsRektangeln[‡] med bPETRIE=4534,40’’[‡] som GSM-tolk.

— Det Petrie(CR) vi måste testa mot ett förmodat rj¦CheopsREKTANGEL original visar (nämligen) en, som det ser ut, i detalj härledningsbar liten avvikelse med direkt ursprung vid ingången, betecknad A i figuren ovan höger.

— FÖRUTSEENDE en senare, svårt sargad byggnad, eroderad och fragmenterad i det yttre på alla möjliga vis

 

skattsökare, plundrare, souvenirjägare och klotterturister genom tusentals år, i vår tid bara med några få bevarade mantelblock vid pyramidens fot som grund för Petries uppskattning från 1883 [‡] av pyramidens ursprungliga lutningsvinkel på detaljer som helt säkert inte alls ens längre existerar,

 

51°52’ ± 2’

 

mot ideala CheopsRektangelns

ARCTAN 1/R =  51° 49’ 38,25’’ = 51,82729238°

 

kamoufleras ursprungets konstruktionsdetaljer på motsvarande marginellt avvikande — av Petrie uppmätt — ingångsdata.

— Petries något avvikande uppmätta värde vränger och döljer det sanna ursprungliga rJ¦CHEOPS-värdet så, att för att garantera ett bevarande av ett HÄRLEDNINGSBART original — som här — ingångstunnelns lutning, dess aktuella konstruktion, I MOTSVARANDE NOGA GRAD oåterkalleligt måste kompensationslutas — bort från ideala ARCTAN½.

   I varje fall är det precis så som räkningen i noga detaljer förefaller bekräfta.

 

limit: 26° 29’ 46,67’’:

— Annars förloras Petries ingångsdata.

— Konstruktörerna skulle alltså ha byggt som de byggde för att förutse, inbegripa, en senare tids mätningar på en starkt sargad kvarleva.

— Ja. Och litet granna kanske för att inte göra återhärledningen för lätt (CheopsMEL).

— Räkningarna pekar på det. Resultatet är tydligt, men syftet kan inte bevisas. Det får vi stå för, om alls.

 

Ifrågasätt gärna resultatet. Jag gör det, löpande för att försöka hitta fel.

   Se mera detaljerat från BxyTAB och rJCHin.

   Figuren ovan illustrerar den resulterande principen bakom resonemanget (BlåLinje ARCTAN½).

   GSM-värdena (se PetrieFGH) jämförda med Petries mätdata, ger en omisskännelig allmän medelbaserad konstruktionslayout: Efter konstruktion finns fortfarande den GSM ideala ARCTAN½ vinkeln bevarad i form av en fri siktlinje genom hela den (26° 31’ 23’’) 101 meter långa nertunneln.

— Vinkeldifferensen i höjdled mot tunnelgolvet (0,041°) är bara 2,91’’[=74mM] vid endera änden.

— I testfigurens skala [‡] syns ingenting av dessa här nämnda differenser.

 

 

GalleriLutningen — rJ¦CHEOPS

 

LUTNINGSVINKLARNA starkt överdrivna för att förtydliga illustrationen

 

 

Det (minst sagt remarkabla) MiUNIT-uppdagandet

 

Petries hela mätpyramid (MiUnitTAB) framgår, tydligen, ur en GSM-baserad Meter/tum-TOLK,

S = 100 R = 61,80’’ = 1,56972 M: »The Great Step»-toppens golvlängd

med en medelavvikelse

([bPETREIE=4534,40’’] / [bMiUNIT=4534,36’’] = 1,000008822.. ) på endast 0,00167% (MiUNIT-tabellens medelavvikelseform)

 

erbjuder ett synbart precist kvantitativt tillfälle att TESTA CheopsPyramidens konstruktion på nivån Stora Galleriets detaljer.

 

Men här (1Jan2018) har vi också nått vägs ände:

 

— Detaljerad — noga nivårelaterad — information om speciellt södra galleritoppen fattas.

— Petrie bekräftar själv detta (citat, PetrieCH7.46;2), vilket betyder att en strängt noggrann vidare test här måste ställas på framtiden.

 

 

För tillfället har följande framkommit — differenser inom kanske 1-2’’, ca max 5cM, är avgörande:

 

 

 

 

»THE FINAL COUNT-DOWN»:

— GalleriTakets formprofil utmanar oss för en vidare (slutlig) test. Men vi har här (1Jan2018) ingen detaljerad inblick i det avgörande södra galleritakets detaljer för att slutföra testet.

 

 

GSM:s närmaste överensstämmelse med Petrie¦339’’ för GalleriHöjden (hG) är (se b¦PnKARTAN)

 

339,00’’ .............   JÄMFÖR värde:

GSM värden via bPETRIE = 4534,40’’

———————————————

Referens värde gR = (Petrie¦P = 2027.85’’) — GalleriGolv 1658.20’’ =

369.65’’:

hG(1)   = 339.08’’ = gR  — (3P12 = 30.57’’)           ;

Beräknad GalleriTAK-LutningsVinkel -- S = 61,80’’:

ARCTAN (3P12 / S  = 0.494660194) = 26° 19’ 11.17’’ = 26.3197701°

hG(2)   = 339.02’’ = 3P7                                            ;

Beräknad GalleriTAK-LutningsVinkel -- S = 61,80’’:

ARCTAN [(gR — 3P7  = 30.63’’) / S  = 0.495631068] = 26° 21’ 51.99’’ = 26.36444433°

 

 

Utan vidare kännedom med mera exakt information om strukturen — profilen — hos Cheopspyramidens speciellt södra GalleriTak tillsammans med noggranna nivådata, kan vi inte avgöra precisionen och därmed heller inte en eventuell bekräftelse på de generella MiUNIT¦rJ-värdena.

 

— Alternativet med 26° och 12’¦22’ förefaller också bero på HUR galleritakets formprofil ska tolkas relativt en förmodad ursprunglig konstruktionslinje, om alls:

— Enligt Petries delvis presenterade observationer, PetrieCh7.46;2):

 

 

 

Galleri-TOPP-takets formprofil — här inte närmare känd.

Jämför ”Turistversionen” till Petriedatat ovan.

 

 

Variationer inom 1-2’’ (25 to 50 mM)  är avgörande här, för varje vidare klargörande.

 

 

Observationer Allmänt — från rJ¦CHEOPS — PlanckJordMassansCHEOPS

 

Trots att TESTET (Sammanfattningen, här) ännu inte är riktigt avslutad (kompletterande galleridata saknas, som ovan), råder knappast tvivel om att viss bevisbar överensstämmelse redan existerar enligt rJCIRKELN, speciellt från INSIDAN och via MiUNIT. I den andan och med möjliga reservationer för TEORIN nedan — inga direkta beräkningsgrunder finns här att redovisa — framgår resten:

 

Cheopspyramiden på Gizeplatån utanför Kairo i Egypten användes aldrig i dess tunnelsystem.

   I TEORIN:

— De tre snävt inpassade grantipluggarna vid början av den uppåtgående passagen monterades direkt på stället under konstruktionsarbetet vid den blocknivån:

— De tre koniskt formade hårda och snävt inpassade granitblocken utgör en kritisk punkt för den stora belastningen från all överliggande stenmassa. De tre så kallade gördelstenarna (eng. girdle stones) belägna vidare en bit uppåt i passagetunneln ansluter till denna kritiska punkt, successivt avlastande den stora tyngden mot de omkringliggande stenmassorna, just för att skydda den ihåliga tunneln som leder igenom. Utan granitpluggen, speciellt den längst ner, skulle tunnlarna neråt-uppåt ha kollapsat med tiden genom summan av alla de många små seismiskt verkande krafterna, pumpande mekanisk spänning och stötande tyngd på de överliggande blocken genom (många) tusentals år: Hela Gallerirummet med dess sofistikerade överlagrade block levererar dessa krafter neråt med passage genom den kritiska punkten: sista, nedre grantipluggen.

 

 

 

De tre Grantiblocken i Cheopspyramidens inre, nederst i tunneln som leder upp till galleriet är här bara knapphändigt kända till form och profil via Petries delvis begränsade (och delvis svårtolkbara, ingen ritning finns) information; blocken är inte direkt åtkomliga för visuell inspektion.

 

 

   Så: den passagen var aldrig öppen. Inte på något sätt. Den stängdes¦förseglades i samma stund blocknivån avslutades.

   CheopsPyramiden var heller inte, någonsin, tänkt för som ”ett astronomiskt observatorium”. Byggnaden har inga sådana kvaliteter. BEVIS: Se INSIDAN. Cheopspyramiden är en genuint fullständig GSM-produkt, såvitt här observerat, i allt från utsida till insida, och med en omisskännelig TNED-koppling: kunskap om PlanckRingen: en atomkärnans TNED-härledning: rJ¦CIRKELN. Jämför M74GS, och resten (de tre tidiga mänsklighetens civilisationer, alla på nära samma breddgrad): Sammanträffandena är alla naturliga. Ingen mänsklig konstruktivitet krävs för att skapa eller uppfinna någon av dessa nämnda konstellationer. Men mänskligheten behöver, eventuellt, bli påmind om Naturgrunderna i det hela (»The Basic Nature»): några av de mest sorgliga framåtskridandena i mänsklighetens förståndshistoria besitter — tydligen och bevisligen — en tendens att undvika Naturen: mänskligheten påprackas ett lydnadsbaserat skräcktänkande omgärdat av total fullständig fullkomlig kärlekslöshet, våld, ständiga intrång, mörker, okunnighet, vidskepelser och ett bottenlöst miljömässigt naturmord aldrig någonsin tidigare skådat, bevisligt i atomär detalj: MaunaLoaBeviset:

 

Make my day.

Please.

 

 

Träddöden 2015+:

— Allmänhet+Myndighet framstår som vänliga och hyggliga (i etablerad media), men utövar [‡] och underhåller våld mot fredliga:

— Förmågan att uppröras över pågående naturvåldtäkt [‡] saknar medialt etablerad representation — helt.

— Visa — ytterst gärna — genom något enda ynka minsta konkreta exempel att det är fel. Please.

 

   CheopsPyramiden är uppenbarligen ett TNED-testamente för det ändamålet, en hjälp för en lurad och bedragen mänsklighet att åter kunna resa sig, stående som det var avsett från början, eller så inget alls: energiproblemet löst (CHEOPS-MEL). Se vidare detaljer i GammaProjektet.

   Världen kommer att ändras (det visste vi redan av andra skäl). Snabbt. Strula inte. Tack.

 

 

BellDHARMA för Universums Historia 1Jan2018

 

 

DETALJER:

UTSIDANINSIDANKVANTITETSTESTMiUNITPLANCKmJ.

 

 

 

 

 

LAGEN:

— I exakt samma mening någon börjar åberopa mera tillhörighet än någon annan, i vilket sammanhang det än vara må, uppkommer KRIG: våld, laglöshet, vanvett, ofrihet: speciellt djupkorkad s.k. intelligens.

   Rätta ytterst gärna väldigt mycket om fel:

   NATUREN visar vägen: perfekt harmonisk samverkan.

 

 

 

PÄRLBÅTSSNÄCKAN: Cheops Speciella Rektangel, Gyllene Snittet — The GOLDEN SECTION (R = 0,618033988.. = (√5 –1)/2 = b/d)

PÄRLBÅTSSNÄCKAN -- Gyllene Snittets Geometri -- MOTSVARANDE TESTVÄRDEN TILL PRÖVNING FÖR CHEOPSPYRAMIDEN VID GIZE: b = halva pyramidbasen, d = pyramidsidan. se HÄRLEDNINGAR.

 

  GS-KROPPEN — gyllene snittets geometriska kropp

 

PÄRLBÅTSSNÄCKAN — CHEOPS REKTANGEL

b/d = GYLLENE SNITTET = (–1+√5)/2 = 0,618033988 = R

CheopsRektangel bd=h² — mest centralt ljusets g-beroende — en teknisk fysisk (organisk) centralform.

Gyllene Snittets mätkropp (GS-kroppen) — Se även Hur CheopsPyramiden konstrueras FRÅN Gyllene Snittets KROPP

 

 

WAHLSTRÖM & WIDSTRANDS MATEMATIKLEXIKON s156-158 (W&W 1991) ger en extensiv (historisk) beskrivning av GYLLENE SNITTET. En liknade figur som ovan finns med tillhörande beskrivning:

 

  Proportionerna α = (1+√5)/2 har spelat stor roll inom konst och arkitektur. Också i naturen återfinns gyllene snittet och den härtill knutna Fibonacci-följden. Ett exempel är pärlbåtssnäckans (Nautilus pompilius) tillväxt. Denna växer utifrån en punkt O längs en spiral, en logaritmisk spiral, med polen O”,

MATEMATIKLEXIKON s156-158 (W&W 1991)

 

 

  GYLLENE SNITTETS enkla konstruktion.

 

 

W&W-bokstället (Euklides, Bok II, sats 11) anvisar hur Gyllene Snittets rektangel kan konstrueras med passare och linjal:, figuren ovan:

— Given kvadrat (b); Från en sidas mittpunkt dras en cirkel (R) måttad på motstående kvadrathörn. Radien

(R2=b2+[b/2]2 = b2+ b2/4 = b2[1+1/4=5/4] = b25/4; R = [b√5]/2) plus halva kvadratsidan (b/2) motsvarar Gyllene Snittets d=R+b/2=[b√5]/2 + b/2 = b(1+√5)/2 i d/b=(1+√5)/2

= 1,618033989.. .

— Cheopspyramidens motsvarande värde (PetriCEOPSdata), ger
= 1,617494323

— Förhållandet mellan de bägge visar precisionen: 0,999126802: avvikelsen är 8,7 10.000-delar.

 

 

— Se även @INTERNET Wikipedia Golden ratio (4Dec2017) — delvis omfattande, men ändå inte alls så väl representerat att detaljerna i den här framställningen finns med (som vanligt i Wikipedia).

— Att SNÄCKFORMERNA GENERELLT (typen Nautilus) skulle vara (strängt) GoldenRatio- associerade bestrids i en artikel @INTERNET i ScienceNews (Sea Shell Spirals, Apr2005).

 

  Such a logarithmic spiral can be inscribed in a rectangle whose sides have lengths defined by the golden ratio.”,

  Does the spiral of a chambered nautilus shell actually fit such a model?”

 

Artikeln visar bilder, men inga direkt upplysande.

— Nej, säger källan. Inte alls:

 

  Sharp’s [2002] own measurements of nautilus shells also confirmed that the golden ratio rectangular spiral and the nautilus spiral ”simply does not match” ”,

  Nonetheless, many accounts still insist that a cross section of nautilis shell shows a pattern of chambers governed by  the golden ratio.”,

  One of the amazing things about such misconceptions ..”,

  And it’s always useful to check out things in the real world.”.

 

— Absolutely:

 

Nautilius POMPILIUS. Till viss del.

 

Absolut:

:

Vid förnyad sökning @INTERNET på Nautilus Pompilius (tidigare 2008 [Pärlbåtssnäckan] utan resultat) visar sig följande på Wikipedia Nautilus 4Dec2017:

 

BILDEN NEDAN FRÅN WIKIPEDIA Nautilus 4Dec2017 -- inverterad FÖR JÄMFÖRANDE TYDLIGHET:

 

Notera GoogleChromes (från 2016, före OK) äckliga påtvingade lässtandard — egna datorinställningar respekteras inte, körs över: suddigt, dimmigt, som de äldre CRT-skärmarna.

 

 

— Snäckan längst till höger en Nautilus Pompilius:

— Notera att KAMRARNA (särskild bild i Wikipediaartikeln, inuti snäckan) inte omfattar hela snäckformen, endast från centrum och ut till (mindre än) halva.

 

 

— Vi kontrollerar formen genom att (tonat) lägga på GS-kroppen över Nautilus Pompilius. Och, som vi ser, finner man att överensstämmelsen gäller som citatet påstår: ”återfinns”:

 

”Också i naturen återfinns gyllene snittet ..  Ett exempel är pärlbåtssnäckans (Nautilus pompilius) tillväxt ..”

 

Visserligen INTE EXAKT HELA VÄGEN. Men tillräckligt tydligt analogt (möjligen exakt) in till vissa gränser.

 

Har mänsklighetens senaste 200 år av växande Jordbiosfärisk förorening påverkat tillväxten, introducerat »smärre avvikande inslag»? Inte förrän någon kan avfärda den möjligheten — träden för sig bevisar att det ÄR så — kan »den elaka misstanken» avfärdas.

 

   Det är tydligt att VISS — men begränsad — DIREKT VISUELL ÖVERENSSTÄMMELSE finns.

 

Bokkällan MATEMATIKLEXIKON definierar en LOGARITMISK SPIRAL sålunda:

 

  Den logaritmiska spiralen (eller den likvinkliga spiralen) kan definieras som orten för en punkt P som, utgående från en punkt A = (a, 0), rör sig i planet, så att tangenten i P hela tiden bildar en fix vinkel σ med OP, där O är en given punkt.”, ’

MATEMATIKLEXIKON W&W 1991 s393sp1n.

— TANGENTEN, lutningen, vid t.ex. x-axelns skärning med varje varv hos LogSpiralen är hela tiden en och samma.

GSkroppen:

Det är alldeles riktigt att GS-kroppen stämmer in på den beskrivningen:

 

GS-kroppen Gyllene Snittets Geometriska kropp

 

 

b/d = R ;  d=b/√5 ;  Pn/b= Rn–1/√5 ;  PREFIXxSIN:

P(2)/b = cosA = R/√5 = 0,276393220.. ;

tan = √ 1/(–1 + 1/cos2) ;

tanA = √ 1/(–1 + 5/R2) = 0,287596633.. = 16,04505714° = 16°08’07,1426’’.

Tangenterna (t.ex.) utmed xy-axlarna följer värdeformen som ovan.

— MEN GS-KROPPEN FRAMTRÄDER INTE SOM EN MATEMATISKT KONTINUERLIG FUNKTION:

   GS-kroppen bygger på fasta, successivt reducerade kvadrater efter mallen (Se Reciproka Geometriska Serien)

 

(”y =”) R^x med x som endast hela tal: x = 1, 2, 3, ... n

 

GRÄNSFORMEN går obegränsat mot noll, eller utgår därifrån analogt med spiralens centrumöga. Jämför  R^0 = 1:

— Den rent matematiskt kontinuerliga konv. s.k. ”logaritmiska spiralformen” utgår istället från A^(x=0) =1:

 

LogaritmSpiralen börjar alltid från 1

 

r = 2x/10 ; r = 2x/2

En s.k. LOGARITMISK spiral -- med 5 varvs ritning.

 

Den formtypen beskrivs INTE av GS-kroppen. Märk väl. GS-spiralen — sammansatta reducerade kvadrater RGS, bestämda geometriska mängder — har OBEGRÄNSAD formsäkring, både inåt (absolut närmast från obegränsat nära noll) och utåt (obegränsat):

— A^x-former SOM KONTINUERLIGA MATEMATISKA FUNKTIONER DÄREMOT kan inte visa resultatvärden obegränsat nära noll. Jämför ln(0,000...1) som ger ett obegränsat stort negativt talvärde — eller direkt

A^0 = 1 = A^1 · A^–1 = A^1–1 = 1 = A^1 / A^1. Går inte.

   Däremot typen ARKIMEDES SPIRAL r = x går utmärkt. Men den spiraltypen har — då, i gengäld — en t.ex. x-axeltangent som närmar sig 90° obegränsat för varje nytt varv.

   Det finns en viss skillnad.

 

 

BENÄMNINGEN Pärlbåtssnäckan NAUTILUS POMPILIUS som ANALOG MED (GS-kroppen) Gyllene Snittets Geometriska Kropp får i ovanstående mera utredda ljus (nog) inte ses eller tas helt bokstavligt — men väl »ikoniskt exakt» enligt de visuella passningsformerna ovan i exempel: termen är associativ — om inte direkt exakt.

 

 

Se vidare nedan Hur Cheops Rektangel/Pyramiden konstrueras FRÅN Gyllene Snittets KROPP.

 

 

 

CHEOPS REKTANGEL FRÅN (GS) GYLLENE SNITTET — PärlbåtsSnäckan: Cheops Rektangel

CHEOPSPYRAMIDEN FRÅN GYLLENE SNITTET  GS -- Sammanställt 7Nov2017 -- GS eller GSM-kroppen, Gyllene Snittets MÖNSTER-kropp , eng. Golden Section PARAGON- body 

 

LUTNINGSVINKELN C° = ArcTan h/b = ArcTan 1/√R = 51,82729237° = 51° 49’ 38,2525’’

CHEOPSPYRAMIDENs bd = h² FRÅN GYLLENE SNITTET:

R = (√5 –1)/2 = b/d:

R = b/d = b/(b/2 + √[(b/2)2 + b2]) = 1/(1/2 + √[(1/2)2 + 12]) = 1/(1/2 + √[5/4]) = 1/(1/2 + √[5/4]) = 1/[1/2 + (√5)/2] = 2/(1 + √5) = 0,618033988;

R = 2/(1 + √5) = 2(1 – √5)/(1 + √5)(1 – √5) =  2(1 – √5)/(1 – 5) = – 2(1 – √5)/4 = (√5 –1)/2 ¦ = [1 + (√5 –1)/2]–1

 

 

 

 

  

Se även GS-kroppens mönsterpassningar för INSIDAN.

— Jämförande data mellan CheopsRektangel och Cheops Pyramid (PetrieCHEOPS) ges i CheopsPETRIE.

 

 

 

CHEOPSPYRAMIDENS INSIDA — MÖNSTERFORMEN — se även från MiUNIT och rJ¦CHEOPS: rJCIRKELN

 

 

CheopsInsidan:

rE¦CHEOPS:  koordinatpunkter och GS-passningar -- b¦PnKARTAN:  GS-serierna -- PAM:  Petries avgörande mätpunkt -- MiUNIT¦2 = 100(–1+√5)/2 = 61,80’’

 

tunnelsystemet

luftkanalerna

PetriePLATE.9

GS-kroppen i K-CELLEN

kvantitetstest

 

CHEOPS¦MEL -- BEVIS -- HJÄLPILLUSTRATION --  INSYSTEMET tabell --  PlanckJORDmassansCHEOPS -- KALKYLKORT CHEOPS -- sammanfattningen 1Nov-31Dec2017

DelResultat 1 | DelResultat 2 | DelResultat 3 | DelResultat 4 |

 

 

TEST FÖR ATT BEKRÄFTA -- eller dementera -- MÖNSTERORDNINGEN I CHEOPSPYRAMIDENS INRE

INREDNINGEN BEKRÄFTAS

UPPGIFT prövning av uppslaget att Cheopspyramiden skulle vara en mönsterform från Cheops Rektangel med formen för Gyllene Snittets Pärlbåtssnäcka:

 

 

ANVÄND endast med max pixelupplösning ENBART (GS) GYLLENE SNITTETS — Pärlbåtssnäckans — MÖNSTERBASER NEDAN

 

 

1 pixel per 1,1517376 M — halva Cheopsbasen = 115,17376 M = 100 pixels.

 

inkluderat: Tan0,5-kopplingen (violetta lutningslinjen ovan hö., se Ingångssystemet, Petries mätvärden), motsvarande Petries uppmätta lutning hos ingångstunneln: skillnaden, ArcTAN 0,5 = 26,56505118° mot Petries angivna 26°32’ =  26,53333..°; Rel.avr.: 0,99881, syns inte i testfigurens skala,

 

FÖR ATT UNDERSÖKA ENBART EVENTUELLT  DIREKT VISUELLT SYNLIGA MÖNSTERPASSNINGAR MED PETRIES UPPMÄTTA CHEOPS PYRAMID. Använd enbart exakt pixelbaserade xy-skärningar

— som alltså kommer att skilja fysiskt MAX på en meter när, till att börja med —

med ev. utsträckningar och passningar i TESTFIGUREN — OMSKRIVEN AV rJ-CIRKELN I CHEOPSREKTANGELNS¦GS-KROPPENS UTMÄRKTA C¦y-CENTRUM. Inget annat.

 

LÖSNING:

Se kvantitativt i PetrieFGH.

EN KANALSYMMETRI via ARCTAN½ framträder praktiskt taget omedelbart:

Passningar — »synbarligt exakta» — framträder omgående:

 

 

 

 

Första tydliga mönsterpassning en till vänster ovan ger direkt, och snart sagt, »hela inredningen».

— Genom arbetet har det visat sig att det, i allmänhet, finns flera olika passningsalternativ. De som visas här är de som framkommit i den här skrivningen som de mest direkt synbart passande.

— För beteckningarna b¦P(värde) se bn¦Pn-kartan, om ej redan bekant.

DELRESULTAT 1:

 

Gallerihöjden GES — som synes — »praktiskt taget direkt»

   PetrieCH7.46 ger en del basdata på det s.k. galleriet; halva lodavståndet tak/golv varierar mellan norra och södra ändarna med de angivna värdena 167’’ och 172’’, vilket ger ett medelvärde på 339’’, drygt 8,6 meter — som också anges i Wikipedia [The Great Pyramid; ”8.6 metres (28ft) high”]. Med pixelvärdet 7,5 i testfigurens skala 1p/1,1517376 M ges direkt ett tydligt nära samhörande värde 8,64 M.

— DJUPSCHAKTET — se Petrie om GROTTAN — är inte utritat. Uppgifter saknas. Olika webbkällor ritar förbindningen galleriet, djupdelen på olika sätt — se exempel i hjälpillustrationen. Men ingen webbkälla verkar kunna precisera sig i mätuppgifterna: uppgift ännu Nov2017 okänd.

 

 

 

DELRESULTAT 2: DR1

 

Något om RITVERKTYGEN som använts:

RITVERKTYGEN till ovanstående — finns veterligt inte på webben: alla utformade i DELPHI4 av författaren (från runt 2002); Motsvarande YTTERST ENKLA DATORVERKTYG — gratis — har eftersökts på webben, men inte påträffats. Anledning — rätta gärna om fel:

— Dagens datormänniskor — speciellt s.k. programmerare på Microsoft och övriga har aldrig förstått huvudfunktionen med en dator:

— MUSEN TILL VÄNSTER, TANGENTBORDET TILL HÖGER. RIKTIGA KUNSKAPSUTVECKLANDE Ritprogram utformas med den grunden, eller inte alls: ytterst besvärliga programformer, typ Microsoft och övriga.

— EXAKT pixelstegning görs med mus + piltangenter och sifferbord — SOM EN PIANIST SOM SPELAR PIANO — KANON, FRUKTANSVÄRD PACE — Ctrl+ 1 2 3 ¦ 5 9, EXAKT stegning 1 5 20 pixels ¦ halvsida helsida; Kontinuerligt nedtryckt pil: markören accelererar, retarderar mot fönsterkanten (inom 10 pixels: 0,2 S) — samma fason med flyttobjekt: oerhört SNABB respons: Flytta And-Or-Xor-Merge-Inv... +  — * / Enter ... Home .. End .. Up .. Down .. Insert ... Z .. R .. I .. W .. C .. A .. Shift ...  .

— Rätta absolut gärna om fel: inte ett enda programkoncept av det som finns idag 2017 på datormarknaden kan användas för att utveckla/efterhärma den här exempelanalysen — utan direkt ångestframkallande, grymt tidsödande, intressemördande manövrer, om alls. No way.

 

Seriöst naturvetenskapligt datorstött arbete kräver obönhörligen, oundvikligen, oåterkalleligt ett OPTIMALT TIO FINGRARS KLAVIATUR: musVänster + BordHöger:

— Piano. Left MUSIC Right. Rätta absolut gärna om fel.

— Och VAR finns de — sådana — utvecklade datorprogram — arbetsverktyg för kunskapsutveckling — på Jorden 2017/18?

   Visa. Jag ser inget — utom HÄR.

 

   Utan ett tangentbord (och mus) med fasta tangentfunktioner kan kunskapen inte utvecklas — kom gärna med bevisbara motargument: ett fullödigt två händers tio fingrars klaviatur, ett musikinstrument med fasta exakta tonskalor, exakt passning i fasta, valfria, stegintervall. Elementär datorkunskap. Blända oss med Exempel. Please — plEASE.

 

 

Detaljer nedan i djupschaktet — Petrie genomförde inte fullständiga mätningar där, geometrin nedan antyds i AW-källan, men refererande måttbeskrivningar saknas här.

 

 

 

 

Alldeles tydligt är det att GS-kroppen utpekar inredningens olika detaljer  — på flera olika oberoende sätt.

— Alternativet närmast ovan höger med övre kammarens mitt »konkurrerar» med föregående b3¦b6-alternativ.

— TAKET till undre kammaren är här bara »ifyllt på nocken» från den antydda mönsterpassningens detalj. En mera reguljärt tydlig mönsterpassning som visar den detaljen framgår nedan i sekvens 8.

 

 

 

 

Här har den slutliga mönsterformen i Cheops Rektangel 11 använts för att söka en möjlig passning till undre kammarens takdel

 

DELRESULTAT 3: DR1 DR2

 

 

 

Vi är snart färdiga.

   Mönsterresultaten har som vi ser utan några konstigheter enbart att följa Cheopspyramidens anvisningar, ritningen i testfigurens enligt Flinders Petries mätuppgifter från 1883 — via GS-kroppens inpassningar.

 

Slutpassningen

 

Om vi lägger Cheopspyramidens toppvy, Petries uppgifter — transparent med lämpligt ±-val 0-100% — på rJ-CIRKELNS normala Cheops-ÖST-vy, nedan, ser vi direkt två olika ANLEDNINGAR (»konstruktörernas interna överläggningar») till valet av kanalsystem vid sidan av pyramidens mitt.
— Främsta sättet att minimera hålrum för stora överliggande belastningar är att INTE förlägga sådana hålrum just där kraftverkan är som störst. Genom att lägga hålrummen bara litet vid sidan av pyramidens massiva centrum — vi vet inte det här, vi bara antar att pyramidens inre är helt stenmassivt — vinner man en del i stabilitet och hållfasthet.

   Valet förefaller då enkelt med GS-kroppens CheopsRektangel-mönsterpassning så att »kanalerna sammanfaller». Den gemensamma vitmarkerade spetsen  längst ut träffar synbart precis på GS-kroppens delningslinje (ARCTAN d/b)

 

PetrieInOvan:

Petries måttsenhet i 1 tum = 0,0254M:

PetrieCH7.35: .............    Having then fixed the original position of the doorway of the Pyramid,

we may state that it was at

668.2 ± .1 above the pavement of the Pyramid;

524.1 ± .3 horizontally inside (or S. of) the N. edge of the Pyramid casing; and its middle

287.0 ± .8 E. of the centre¹ of the Pyramid; or

3723.6 from E. side, and

4297.6 from W.side at its level; the probable error being that of fixing the length of the sides”.

——————————————————————————————————————

6P4/10 = 287,23’’ ligger inom Petries mättolerans: 100% träff — närmast direkta GS-värde är P5 = 295,86’’.

Cheopspyramiden i projektionsvy ovanifrån — magert utbud på webben Nov2017:

— VARFÖR skulle konstruktörerna ha placerat ingången med hela kanalsystemet vid sidan av pyramidens centrum?

— Förmodligen av hållfasthetsskäl (se även i SLUTPASSNINGEN):

   Genom att flytta ut (större) hålrum vid sidan av en stor överliggande stenmassa, kan påkänningar (speciellt vid markrörelser, seismisk aktivitet) minimeras drastiskt om hålrummen ligger vid sidan av kroppens totala tyngdlinje: maximal stabilitet.

 

 

Med den översikten kan vi enklare förstå slutbilden.

— En del refererande Petrie-värden har lagts till i figurens olika delar för att antyda eventuellt vidare kopplingar

— Petrie ger i INSYSTEMET uppgifter generellt om de olika hålrummets allmänna dimensioner. I figurskalan betyder det att vi får rita ut ingångskanalens tjocklek (1,2 meter i lutningen) på max 2 pixels för att få en någorlunda överensstämmande jämnhet i intrycket. Med det tillägget har slutformen nedan modifierats.

 

 

 

 

Mönsterpassningar i figurskalans minimala vy medger ingen vidare passningsanalys än de gränsfall som visas ovan.

— För att komma vidare i prövningen, måste vi undersöka om GS-kroppen eventuellt också kan uppvisa KVANTITATIVA VÄRDEN som dels matchar Petries mätvärden, och dels också inryms i Petries måttstoleranser. Först då kan GS-kroppen verkligen förstås — relateras — som en verklig konstruktionsbas för en elementär byggnadsupplaga.

 

 

DELRESULTAT 4: forts. Luftkanalerna

DR3, DR2, DR1

 

I andra ord:

 

oförnekbart tydligt.

 

 

RESULTATBILDEN ENBART I DEN VISUELLA MÖNSTERUNDERSÖKNINGEN ANTYDER STARKT ATT KONSTRUKTÖRERNA bakom Cheopspyramidens byggnad — medvetet, avsiktligt och planenligt enligt DR1, DR2, DR3 och DR4 tillsammans med resultaten från Petries mätningar 1833 — har utformat både det yttre och det inre ENLIGT GS-kroppens inneboende geometriska matematik.

 

BLOTTA INSLAGET AV rJ-cirkeln — Cheopspyramidens rent FYSISKA storlek, och försåvitt inslaget inte är en ren tillfällighet — gör i ett enda schackdrag rent hus med hela den moderna nuvarande arkeologiska uppfattningen om Cheopspyramidens datering (konv. ca 2500 f.Kr.).

   Vårt »enda» problem är: utöver CheopsPyramiden som sådan har vi inte ett enda klart och tydligt bevis för det påståendet. Inte ett enda. Helt rent.

 

INNEHÅLLET (rJ-cirkeln ur Plancks konstant från atomkärnans härledning, se samband) introducerar ALLTSÅ för oss det mindre upphetsande inslaget av OBEFINTLIGA BEVIS för en tidigare högteknisk kultur.

Utom Cheopspyramiden (och en del andra liknande ännu oförklarade artefakter, bl.a. i Sydamerika, samma typ av »vi behandlar sten som lera, lätt som en plätt») finns inga som helst bevis.

   Vid sidan av det som Cheopspyramiden har uppdagat — här, i denna framställning — finns inga som helst bevis för att någon högteknisk kultur har existerat före vår egen tids teknik. Vi tycker att OM rJ-cirkelns inslag verkligen är det riktigt uppfattade, också rena arkeologiska/geologiska bevis borde finnas för en tidigare högteknisk kultur — i så fall tydligen MYCKET långt bakåt i tiden (Saharaöknen geologiskt känd som ett tidigare växtbälte runt i varje fall 10.000 år bakåt, [‡]). Men den uppgiften är också svår och kräver någon som är villig — och har resurser — att gräva. Vi vet inte.

   RELATERAD FYSIK medger inte resor i tiden: universums massa är tidsabsolut ( GcQ-teoremet; se även i vic-felet); massan utvecklas KAUSALT efter INDIVIDKRITEIRUM: det finns bara en filmriktning: framåt: summan av alla krafter och moment, ur varje given tidpunkt. Se även utförligt i ENTROPIBEGREPPET. Därmed finns bara en enda relaterbar detalj i ämnet som INTE kan avfärdas:

— Cheopspyramidens resterande stenröse.

  Någonstans på vår Jord bör — utöver Cheopspyramiden som sådan, starka ur det förgångna — bevis existera. Bergsäkert.

   Se särskilt utförligt från CheopsMEL.

 

—————

Bevisen för att Sahara i det förgångna har varit »ett grönskande växtbälte»:

CIVILISATIONENS GRYNING — De första kulturerna, John A.J. Gowlett, Norstedts 1984

:

  Man vet att Sahara varit väl bevattnat i det förgångna”, s103sp1n,

  Atérien förekommer över stora delar av Sahara som nu är obebodd öken, vilket antyder att nederbörden en gång varit betydligt större. På vissa boplatser finns det gott om skaftade spetsar medan de på andra knappast förekommer alls.”,

  På senare tid har man fått fram 14C-dateringar som antyder att atérien inleddes för ungefär 40 000 år sedan och varade till för kanske 24 000 år sedan.”, s115sp1m,

  Vi vet emellertid att Sahara, som varit synnerligen torrt under de senaste faserna av glacialen, blev en grönskande trädgård med tätt bevuxna flodfåror.

   Dessa förhållanden skapades vid slutet av den senaste nedisningen och kvarstod under flera tusen år.”, s149sp2n,

  För omkring 15 000 år sedan började den senaste nedinsningen gå mot sitt slut medan temperaturen steg över hela världen och inlandsisarna drog sig tillbaka.”, s148sp1ö,

  Malstenar dyker plötsligt upp och blir vanliga på senpaleolitiska egyptiska boplatser för 15 000 år sedan.”, s152sp1ö (rubr. ”Specialisering längs Nilen”),

  Under andra perioder, senast under tiden för omkring 9 000-10 000 år sedan, var nederbörden betydligt högre i själva Egypten och bifloder rann ned till Nilen från områden som nu är öken.”, s152sp1ö,

Malstenar i området ”tillverkade av nubisk sandsten” (boplatsen Tushka) daterade ”ungefär 24 500 år” har hittas, samt andra ”liknande malstenar” daterade  ”17 000 och 18 000 år”, s155sp2m.

CRairCh: Luftschakten

Luftschaktens vinkelpassningar med CHEOPS REKTANGEL: 

Se HJÄLPFIGUREN för referens till Cheopspyramidens mått och fason.

 

SLUTLIGEN:

LUFTKANALERNA — K¦1234

— »Stjärnkanaler» enligt de mest inbitna CheopsMystikerna:

 

De s.k. »LuftKanalerna» är inte utritade i testfiguren efter PetriePLATE.9 på grund av att de vinkelmåtten INTE är riktigt noga ritade — se avvikelserna i särskild uppställning i PETRIES RITNING. Däremot har Petrie angivit vinkelmåtten, och efter vilka följande passningar har visat sig:

 

Undre kammarens kanalstråk (K3söder och K4norr) visar GROVT »med försumbar differens» i testfigurens skala att bägge dessa vinkelstråk »ser ut att passa precis» med pyramidlutningens (C°=51,82729237°=51°49’38,2525’’) komplementvinklar (90°–C° = 37,17270763° = 37°10’21,7475’’). En mera ingående undersökning visar att bara K3södra ger hyfsad matchning med en skillnaden mot Petries värde 38,467° på 0,294° avrundat. Den skillnaden syns inte i figurens skala (1pixel/1,1517376 M). För K4norr ges en nära lika omärkligt avvikande visuell passning, figuren nedan, genom GS-kroppens R3-kvadrat.

 

arcTan√R = 38,17270763° = 38° 10’ 21,7475’’

arcTan [(RR4)/R = 1 – R3] = 37,37736814° = 37° 22’ 38,5253’’

 

 

K4norr genom GS-kroppens R³-kvadrat.

 

I figurskalan nedan (1pixel = 1,1517376 M) ska skillnaderna i passning knappast synas, om alls, inom pyramidkroppen om passningskriteriet för hela prövningen ska gälla. Mönstermatchningen för K3 och K4 utgör möjligen gränsfall. Se hela mönsterpassningen nedan för K34.

 

LuftKanalerna, PetrieCh7.44 ¦ 56:

 

 

Mönsterpassningen K34:

 

De Undre (Luft) kanalerna K3 och K4 med mönsterpassning enligt GS-kroppens tolk. Tillfälligheternas Möjligheter lever tydligen farligt här;

— Passningen (exceptionellt god) i 4:an enligt ArcTan 1–R³ = 37,37736814° = 37° 22’ 38,5253’’, i 3:an som pyramidens komplementvinkel,

90°–C° = 37,17270763° = 37°10’21,7475’’.

 

 

FALLET K4norr OVAN — de ofta benämnda s.k. luftkanalerna i Cheopspyramiden som just för undre kammaren påstås sluta en längre bit innanför ytterväggarna — skiljer (gränsfall, möjligen) på 1 pixel i x-led om det gäller att få se »riktigt fin passning».

FALLET K3norr OVAN kräver 2 extra pixel i x-sidled för att få till synes exakt passning.

— I bägge fallen syns ingen skillnad i vinkelformen som sådan i figurskalan. Det är bara en eventuell placering av mönstertolken i sidled som är kritisk. Alternativa sådana »exakt tolkpassning» har eftersökts, men verkar helt och hållet »undandra sig infångning»; — Det är alltid en pixel som »jävlas».

 

DÄREMOT PASSNINGARNA FÖR K12 »smiter in direkt» — jag överdriver: åtskilliga timmar rann iväg innan jag hittade typen nedan. Under det arbetet upptäcktes att det förefaller finnas flera olika passningsalternativ — en del (ofta) nära på en pixel. Alternativen nedan ger direkt passning i testfiguren:

 

Mönsterpassningen K12:

 

 

 

De s.k. Övre Luftkanalerna K1 och K2 med mönsterpassning enligt GS-kroppens tolk. Det blir allt svårare att värja sig mot GS-intrånget.

 

 

FALLET K1söder: Petrie-differensen (45,2278°) mot R-diagonalens exakta 45° syns inte på långa vägar i figurskalan.

FALLET K2norr: Petrie-differensen (31,55°) mot ArcTan R-diagonalens 32,71747441° syns inte heller inte på långa vägar i figurskalan. Passningen för dessa bägge K12 synes »exakt».

— Olika GS-kroppar med olika grad av inritade förbindningslinjer har, som ovan använts i de speciellt (till synes) krångliga fallen för att hitta ev. matchningar. Mycket mer kan säkert göras i testerna. Men det uppnådda kan vara nog och tillräckligt för att påvisa riktigheten i det antydda: Det är verkligen GS-kroppen som ser ut att ha format hela Cheopskroppen.

 

OM DET ÄR RIKTIG UPPFATTAT har Cheopskanalerna — tydligen — K¦1234 föga eller INTET att göra med »StjärnKlubben».

   Cheopspyramiden har — i så fall, över huvud taget — ingenting EXPLICIT med »Jag-Tittar-Ut-På-Kosmos-Från-Jorden» att göra. Snarare: »Vad har ni kommit fram till hittills?». Visa, låt oss jämföra.

 

 

SUMMERINGEN AV HELA PRÖVNINGEN visar entydigt att varje detalj i Cheopsbygganden förefaller ha GS-kroppen som mall och tolk, att hela byggnaden utförts med denna som bas.

 

 

INSIDAN, luftschakten: Precisionen

CHEOPSPYRAMIDEN  — konv. minst 4000 år gammal — kontra CHEOPS REKTANGEL

 

LUFTSCHAKTEN — Vinkelprecisionen

 

— Jämförande mätdata från Cheopspyramiden är här hämtade @INTERNET från Flinders Petrie1883 (CH.nn refererar Petries olika kapitel med sektioner):

 

 

ÖVRE KAMMAREN:             ”8,6 high .. about 8 wide”: ca 0M22×0M20                                             AWritn             PetrieRitn.°*  CRairCh°:        %

1           S. CHANNEL PetrieCH7.56:   45°13’40’’        = 45,22777778°            45,00                45,00                 45,00000000    100,5

             ”8,8 high”:

2           N. CHANNEL PetrieCH7.56:  31°33’00’’        = 31,55000000°            32,30                31,20                 31,71747441      99,5

UNRE KAMMAREN:

3           S. CHANNEL PetrieCH7.44:   38°28’00’’        = 38,46666667°            39,21                38,28                 38,17270556    100,8

4           N. CHANNEL PetrieCH7.44:  37°28’00’’        = 37,46666667°            39,55                38,00                 38,17270556      98,2

 

 

Vinkelritningsekvationen (þ=π) för ovanstående noggranna datorritningsvinkeltest — EX: (tan(38.28)[þ/180])x:

— linjen kopieras och läggs transparent över testobjektet för visuell observation av bästa passning.

— Vinkelprecisionen över ca 2dM i datorprogrammet: ca 0,01° som ger synbar ändring.

 

Petries ritning PLATE.9

PETRIES RITNING PetriePLATE.9

— kopierad webbversion

 

PetriePLATE.9 — flera korrespondensfel RitMät observerade i vertikalled:

— horisontalleden kontrollerad OK mot Petries angivna mätvärden:

 

THE PYRAMIDS AND TEMPLES OF GIZEH, William Flinders Petrie 1883

W. M. Flinders Petrie 1883 — @INTERNET Ronald Birdsall, 2003-14

http://www.ronaldbirdsall.com/gizeh/petrie/index.htm

 

— är (DELS) inte plankorrekt (mot originalet), men den avvikelsen är mindre betydelsefull; Vertikalaxel OK. Men horisontalaxeln i vänstra änden

pekar uppåt vänster marginellt (3pixels på 1230; 0,14°). Det ger en viss mindre (här obetydligt) marginell reservation: vi kan bortse från den, helt.

— Men Petries ritning är också DELS »korrumperad» på flera (andra) olika sätt:

1. Luftkanalernas utritade vinklar stämmer inte riktigt med Petries angivna värden:

— Petries ritning PLATE.9 förstorad med Cheopspyramidens halva sida (b) till ca 40cM, sedan vinkeltestad via (tan(GRADVINKELVÄRDE[3dec.])[þ/180])x:

 

Avvikelserna i PetriePLATE.9 -- LUFTSCHAKTEN 1 2 3 4

————————————————————————————

                          PetrieData° DATORUPPMÄTT matchning  PetriePLATE.9

—————      ————————————————————

Kanal 1              45,23                45,00  ............ »OK»

Kanal 2              31,55                30,00  ............ stor skillnad

Kanal 3              38,47                38,50  ............ OK

Kanal 4              37,47                38,00  ............ märkbar skillnad

————————————————————————————

 

2. Petries Cheopspyramidlutning stämmer dåligt med ritningen: (d-sidan) är angiven PetrieCH6.25: 51°52’±2’ = 51,87°, markerad orange nedan i den förstorade datorkopian (ritningen uttagen nära  längst upp vid blocknivåerna 70-80 — där framträder korrrespondensfelet RitMät maximalt):

 

 

Den orangea lutningslinjen motsvarar Petries angivna, den grå tillhör PetriePLATE.9-originalet, bägge utgår från samma ändpunkt nere vid pyramidbasens nordände.

— Petries ritning (grå) visar en större lutningsvinkel (datortestad): hela 52,5°. Det gör att RitMät-korrespondensen i den högre delen blir helt korrumperad — nivådata, särskilt uppe vid övre kammaren och galleritoppen, stämmer inte alls med ritningen.

— I Petries databasbeskrivning i samband med PETRIES ANGIVNA VÄRDEN FÖR BLOCKNIVÅER (PetriePLATE.8) framträder — följdriktigt — tydliga systematiska SYNKRONISERINGS-fel mellan ritat/uppmätt i jämförelsen med PLATE.9.

— Försöker man förstora/inpassa blocknivåerna från PLATE.8 med de i PLATE.9 — vilket get »ett hyfsat bra resultat», figuren nedan — ger Petries utskrivna blocknivå värden allt större fel relativt angivna antal nivåer med växande avstånd från markplanet.

:

  Medan blocknivåerna I RITNINGARNA visst är »hyfsat analoga» i PLATE.8 (förstorad för passning till Plate.9) och PLATE.9, stämmer ritningsmåtten inte med sifferuppgifterna: siffervärdet drar sig allt mer växande neråt basen med växande antal blocknivåer:

 

 

— Korrekt justering skulle istället vara att förminska PLATE.9 vertikalt för passning med PLATE.8-nivåerna (inte genomfört här, vi använder istället genomgående Petries mätvärden).

 

Felet verkar enbart gälla vertikalvärden i huvudritningen PetriePLATE.9 — här noga kontrollerat via Petries övriga uppgifter på interiörens olika nivåer och utsträckningar. Petries horisontella värden ser ut att stämma utomordentligt med ritningen i PLATE.9.

   Det infällda ”b3”-värdet är ett mitt eget testvärde (som eventuellt har vidare mönsterförgreningar i valet av blocknivåer). b-värdet är det som Petrie angivit för halva pyramidbasen (9068,8’’/2). För ev. vidare.

AW-källan FÖR SIN DEL ger inga direkta uppgifter: Vi vet här inte om senare mätningar givit korrektioner, och i så fall vilka. Webbkällorna verkar ha svårt för att samverka i en gemensam uppgiftsportal på Cheopspyramiden som ligger öppen för alla som vill ta del av innehållet. Allmänt webbintryck: Ofta förekommande »turistversioner» utan mera rigorösa/relaterade resultatbilder. Inget vidare är här känt om dessa detaljer.

 

Utan redovisning:  NYARE »GizeTurister» — se illustrerat exempel i hGPETRIE — presenterar »egna förslag på CheopsResultat»: — Bokreferenser anges friskt på webben i ämnet Cheopspyramiden (ritningar, skisser, foton, ofta helt utan referenser). Men utan ett detaljerat redovisat sakinnehåll är sådana bokreferenser värdelösa — utöver underhållande romanlitteratur. UTAN redovisning av vilka svårigheter man mött, vilka resultaten är i reda kvantiteter, och hur man löst mätproblemen (STORA i Cheopsfallet), blir varje uppgift mindre intressant att bygga någon jämförelse på.

   Flinders Petrie beskriver för sin del en del aspekter på mätningarna som gör hans uppgifter (ytterst) värdefulla. Han beskriver i olika bilagor (Petrie1883) olika verktyg och instrument som användes. Nedan ett utdrag.

 

PetrieCH7.44Petrie om undre kammarens ”channels”:

:

   The channels leading from this chamber were measured by the goniometer already described (h, section 10); they are exactly like the air channels in the King's Chamber in their appearance”;

:

PetrieCH7.56 — Petrie om övre kammarens ”channels”: 

:

   For example, on the floor of the N. channel, the angle on the part from 180 to 300 inches from the mouth averages

31º 37' 15"; this is, of course, quite apart from whatever the dip may be from the passage mouth to those points; and it is reduced from the actually observed quantities. The above list of angles are just equivalent to observations by a clinometer, sliding to different parts of the passage. It is striking that the slope of both passages continuously increases up to the outside (except just at the mouth of the S. channel); hence these quantities, which only extend over a part of either passage, cannot give the true mean slope; probably on the whole length the means would not be greater angles than 31º and 44½º respectively.”.

 

 

ALTERNATIVA VINKELVÄRDEN marginellt avvikande för luftschakten synes finnas på webben. Men ingen (gratis på webben) relaterad framställning har ännu upphittats som redovisar detaljerade mått och metoder.

 

— Vi ser utan vidare att överensstämmelsen i K12 och K34 med Petris angivna värden är av typen ”god”: sämst 98%.

   Att det därutöver också förefaller finnas en bestämd xy-positionering via GS¦CR kropparna som direkt utpekar var schakten finns, är tydligen ett »BingoPling» utöver det vanliga lotteriet.

   OM överensstämmelserna skulle vara ”rena tillfälligheter” vore det verkligen intressant att få se något relaterbart belägg. Inget sådant är här känt (än).

 

 

INGÅNGEN: PetrieInsystemet

 

INGÅNGSTUNNELN — LUTNING I° = Petrie¦26°31’

 

 

I stort sett ALLA som läst något om Cheopspyramiden, den här författaren inkluderat (tills mera inblick), har troligtvis knappast kunnat undgå att påverkas av den etablerade meningen/uppfattningen att HELA Cheopspyramiden och i synnerhet Cheopspyramidens ingång skulle ha varit avsiktligt planlagd för att synkronisera med Jordaxelns lutning — en förmodad POLSTJÄRNE¦kikar¦KANAL.

 

BasData:

PetrieCH6.30 ger ingångstunnels lutning (max)

I° = 26°32’ = 26,5333... ° mot GS-kroppens ARCTAN½ =

I° = 26°33’57,18’’ = 26,56505118°. Förhållande: 0,998806031.. .

 

— Jordaxelns nuvarande lutning (ekvatorn, E°) mot ekliptikan är

(Wikipedia, Axial tilt)

E° = 26°26’13,09’’ = 23,43697222°.

— Ingångstunneln (I°) är alltså INTE parallell med Jordaxelns lutning relativt Cheopspyramidens Breddgradsplacering B° på Gizeplatån: Wikipedia Great Pyramid of Giza, Nov2017, ger för B-värdet

B° = 29°58'45,03'' = 29,979175°.

— Det fattas — i vår tid — drygt 3,4°:

B° – I° = 29,98°– 26,57° = 3,41°; CheopsRektangel:

I° skär norra polaxeln 16,78 Jordradier från Jordens centrum;

B° – I° = 29,98°– 26,53° = 3,45°; CheopsPetrie;

I° skär norra polaxeln 16,59 Jordradier från Jordens centrum.

 

 

MÖNSTERPASSNINGEN MED GS-KROPPEN — hela Cheopspyramidens yttre [‡] och Cheopspyramidens inre [‡] — antyder en mera vidsynt syftesform:

 

Cheopspyramidens yttre och inre med GS-kroppens mönsterpassning har, eller kan explicit förstås ha — överraskande — INTE något alls (EXPLICIT) att göra med universum UTANFÖR Jorden. Snarare utpekas en KUNSKAP OM universum PÅ Jorden. Vi studerar det.

— Rätta gärna om fel. Det är meningen med hela historien.

   Galaxfiguren nedan [Tidigare illustrerad i Galaxkoordinater] från Wikipedia Milky Way 2008¦2017:

 

 

Relaterad fysik — TNED: ämnet ligger helt utanför den moderna akademins horisonterK-cellens värmefysik ¦ GALAXBILDNINGEN GENOM K-CELLENS BRYTNING ¦ Galaxbildningarna ¦ direktlänkar från portalsidan i Universums Historia: Ljusets gravitella beroende centrerat i Cheops Rektangel bd=h2: Hela Universums Historia @INTERNET från 2008 baseras helt på den delen — matematisk fysik med det här benämnda grundsambandet — MATEMATIKENS 5 GRUNDLAGAR se särskilt här i sammanställning från INLEDNINGENCheops Rektangel (Historien bakom) som särskild grund och bas, samma som inseglet till atomkärnans härledning, helt okänd i modern akademi — se utförlig länkad förklaring i INERTIA.

 

 

Illustrationerna i figuren nedan visar hur väl GS-kroppen omsluter den nuvarande uppfattningen om vår Vintergatas form och vårt Solsystems läge i den galaxen. Som vi ser, är mönsterpassningen av samma typ som i Cheopspyramiden PetrieCheopsData (av arten »utmärkt»).

 

— Hur kan sådana till synes naturmäktiga passningsformer förklaras begripligt? Genomgången nedan gör ett försök.

 

 

NATURENS MÖNSTER BASERAS PÅ RESONANSER, VÅGFORMER, STRÖMNINGAR, MOMENT, KRAFTSPEL. Bara ren matematisk fysik kan förklara det ämnet detaljerat.

 

 

Resonansserien för Solsystemets bildning

a0 = 1/20, d0 = 2/5 ger Titius Talserie.

ALLA MATERIELLA SYSTEMFORMER I UNIVERSUM

kan förstås BYGGA PÅ SAMMA PRINCIPIELLA MEKANIK — med olika koefficienter: 2^n-formen är GS-kroppen

 

GS-kroppens UNIVERSELLA förankring: Pärlbåtssnäckan

 

 

— Vad, exakt, triggar själva utkastningsmomentet?

— För himlakroppsbildningen enligt TNED: Divergenständning    LJUSETS GRAVITELLA BEROENDE    Cheops Rektangel.  Himlakroppsbildningen efter »BigBang».

— Se särskilt vardagligt UTKASTNINGSEXEMPEL I PRAKTIKEN: kökets älskade vatten.

 

 

 

GS-kroppens GEOMETRISKA SERIER. Bilden förminskad 50% från Originalet i bildlänken.

 

Grunderna beskrivs i Universums Historia särskilt  utförligt från INDIVIDKRITERIET om ej redan bekant, (PLANETSYSTEMENS GRUNDFORMER). Se speciellt impulsmomentets resonansserier i JORDENS TREDJE EKVATION: Solsystemets bildning (ResonansseriernaRef.).

 

Nedan visas särskilt passningsexempel med GS-kroppen.

 

M74GS: BASDATA

 

 

 

M74: BONNIERS ASTRONOMI 1978, s332-333 Fig.16.10 · Hale Observatories USA

Pärlbåtssnäckan. Överensstämmelsen är nära nog »exakt».

 

 

Se speciellt i UPPHOVET TILL PLANETERNAS PRIMÄRA ROTATIONER.

   Flera olika mäktiga sammanträffanden uppträder i Cheopsfrågan:

— GS-kroppens¦CheopsPyramidIngångens ArcTan0,5-lutning (26,57°);

— Jordekvatorns lutning (min22,1°, max24,5° [‡]):

— Cheopspyramidens blotta geografiska position (30°N).

 

 

Världens tre tidiga civilisationer

— nära samtidiga dessutom: 3000 f.Kr. — på nära samma breddgrad, ca 30°N.

— ”Det finns ingen ordning” är uppenbarligen inte ämnet för den här avhandlingen:

 

JORDAXELN LUTNING -- nära de tidiga civilisationernas kulturcentra ESI  med KinaDeltat -- världens stora floddelta:

 

 

Citat ges längre ner som bekräftar samtidigheten i de angivna ESI områdena. Uppgifter i figuren generellt från @INTERNET Wikipedia Nov2017.

Jordklotets landfigur ovan vänster är inte exakt identisk med den kartriktiga.

 

Förklaringen:

TOPOGRAFISKA OCH TEKTONISKA KARTÖVERSIKTER — utbudet @INTERNET Nov2017 är fortfarande magert — ger oss allmänna Jordfysikaliska riktmärken som kan förklara för oss idel frågetecken VARFÖR alla de tidiga civilisationerna — Egypten, Sumer (Ur) och Induskulturerna — tycks ha hamnat på samma nordliga breddgrad:

 

Gizeplatån med Cheopspyramiden ............... 29°58’45,03’’ = 29,979175° Nordlig

Ur (Sumer) ...................................................... 30°57’47,00’’ = 30,96305556°

Mohenjo-Daro, Harappa (Indus) ................. 27°19’45,00’’ = 27,32916667°

Stora KinaDeltat .............................................    30-40°

Teotihuacàn (Maya) ...................................... 19°41’33,00’’ = 19,69250000°

Källuppgifter: alla från Wikipedia 2Dec2017.

— Alla Egypten Sumer Indus ligger nära GS-kroppens ArcTan0,5 = 26,565°. Varfördå?

 

— Alla Egypten Sumer Indus ligger nära GS-kroppens ArcTan0,5 = 26,565°. Indus väldigt nära.

 

— Vad är det för någon »MYSTISK» planläggning?

 

— »SverigesRadioVetandetsVärldsRedaktion har kommit på att Det var Moderna Akademiska ALIENS som planlade Jorden, tidigt (med Loke i bakgrunden), för att bereda plats för MatematiskaRegeringensHimmelrike, långt senare».

 

Det finns här (ännu) inga mera exakta beräkningsgrunder — himlakroppsbildningen enligt TNED — än den översikt som finns i UPPHOVET TILL PLANETERNAS ROTATIONER.

   Ämnesområdet i nuvarande etablerad vetenskap står helt orepresenterat .

— Man har i nuvarande moderna kvarter en helt annan uppfattning om planetbildning — ingenting liknande det som relateras i den här framställningen.

  

Som redan antytts i SYREFRÅGAN (Se ScenJBH) kan Jordfysiken förklaras mera detaljerat — enligt relaterad fysik — med utgångspunkt från det heta tillståndet efter divergenständningen, Solsystemets uppkomst.

— KOMBINATIONEN Jorden-Månen (oss närmast) styr resultatbilden. Med Jordkroppens successiva avsvalning och de inre konvektionsströmmarna ligger det nära till hands att se två (primära tektoniska) Jordytsbälten — ungefär som gränserna för Kräftans  och Stenbockens vändkrets i figuren ovan/nedan, resp. ± 23,27° omkring Jordekvatorn (Källa: BONNIERS LILLA UPPSLAGSBOK) .

 

 

EVENTUELLA FÖRKASTNINGSLINJER framträder med förutsättningen om en från början HET Jordkropp (ScenJBH). Som Jorden svalnar successivt, bildas ytskorpa på en mera seg underliggande varm kletmassa (flytande längst in). Så kan vi se (från kökets enkla perspektiv) hur successivt stelnande ytmassor formar berg- och kontinentalryggar som glider på olika större ytplattor över den underliggande magman och som i varje fall i princip kan härledas ur beräkningsbara (sammansatta) mekaniska moment.

 

 

— Om vi studerar en del topografiska¦tektoniska världskartor kan vi se att det, grovt omkring 30°N, finns ett jordbävnings- och förkastningsbälte som inramas/flankeras av skarpa bergformationer: Asiens mäktiga Himalayamassiv, och sedan rakt västerut mot Spanien och Nordafrikas Medelhavsberg (som slutar litet överraskande tvärt .. ).

   Det är alltså ett bälte som ganska precis, med en mindre nordlig dragning, befinner sig rätvinkligt Jordaxeln, och därmed i den roterande region där största dynamiken omsätts.

— Vi kan SE eller skönja — norra delen — en kontraktionslinje ungefär i den utsträckningen med Egyptens (Nilen) Afrikaberg som leder Nilen norrut, ner mot Nildelat, med Sumer (Eufrat och Tigris-deltat) via de omfattande bergsområdena omkring Turkiet och Kurdistan som leder floderna söderut mot Persiska Viken, och Indus (Mohenjo-Daro¦Harappa, Indusflodens stora delta) med flodkällor från Himalayamassiven i norr som tömmer sig i Arabiska Havet också söderut.

   Södra delen av en den motsvarande (symmetriska) förkastningsbilden kan vi möjligen skönja i den tektoniska skarv som ligger strax söder om Afrikas sydspets och sedan sträcker sig över hela Stilla Havet med en tvärgång västerut, söder-norr mellan Europa¦Afrika och Nord¦Sydamerika — området där en del Cheopsfanatiker möjligen den här författaren inkluderat vill förlägga Atlantis (förutsatt geologiska belägg, som vi dock ännu inte har, om någonsin).

 

RESULTATBILD:

Flera planeter har nära samma axellutning

SYFTET MED HELA UTLÄGGNINGEN är att underminera — radera, eliminera — eventuellt uppkomna idéer om att Pärlbåtssnäckans ArcTan0,5=26,565° — Cheopspyramidens ingångstunnel — skulle vara ”ett mystiskt sammanträffande”. DELS med världshistoriens tre tidiga kulturcentra (Egypten, Sumer, Indus). Och DELS med Jordekvatorns lutning (min 22,1°, max 24,5°, Wikipedia Axial tilt). Och DELS blotta Cheopspyramidens placering (29,979175° Nordlig); Alla »DELS» MATCHAR — eller var i varje fall tänkta att göra det — EN annars MER ELLER MINDRE HOPPLÖST OFÖRKLARLIG MYSTIK: FÖRKLARINGEN är rotationsteknisk. NoProblemo.

   Enda ”mystiska” i det sammanhanget skulle vara Jordaxeln, dess (”mystiskt lämpliga”) matchning med VALET av mönstersättning (GS-kroppens ArcTan0,5) för Cheopspyramidens inre, dessutom (”precis”) på Gizeplatåns 30°N.

   Om vi återknyter till avsnittet om UPPHOVET TILL PLANETERNAS ROTATIONER ser vi att vårt Solsystem innehåller fyra (4) stycken planeter med likartad axellutning relativt ekliptikan (¦ antalet associerade månar): JORDEN (23,44°¦1), MARS(25,19°¦2), SATURNUS (26,73°¦20+) och NEPTUNUS (28,32°¦14) — alla i tur och ordning med växande avstånd från Solen (7,25°¦hela planetsystemet).

   VRIDMOMENTEN som underhåller axelkrängningarna ska (alltså) kunna härledas på just ett sådant rent mekaniskt gränssnitt. Om det är riktigt, finns en i grunden rent fysisk representation för (i varje fall solsystemets celesta mekaniska moment) omkring ArcTan0,5 — tydligen. Men en sådan rent kvantitativ undersökning är här inte känd, än. Cheopspyramidens mönsterpassning antyder att ett klargörande behövs. CaseClosed. NoMystery.

 

GS-KROPPENS MÖNSTERPASSNINGAR (GS, Gyllene Snittet ¦ Pärlbåtssnäckans mönsterform) i exempel

 

CPfrnGSyttre .........................   Cheopspyramiden från Gyllene Snitttets Geometriska Kropp

CPfrnGSinre ..........................    Cheopspyramidens inredning från Gyllene Snittet ¦ Pärlbåtssnäckans mönsterform

MilkyWayGSmatch ..............    Vintergatans mönstermatchning med GS-kroppens Pärlbåtssnäcka

M74GS ..................................   Annat Galaktiskt passningsexempel som visar GS-kroppens allmänna universella status

GS ..........................................   Gyllene Snittets ¦ Pärlbåtssnäckans Geometriska Kropp, hur den konstrueras och passar

 

enbart understryker en allmän universell¦kosmisk harmonigrund — tydligen speciellt lokalt intygat djupälskad av bl.a. Svenska Staten (RÅ, JK, JO, SR .. ), att döma av det allmänna kunskapsintrycket (STATENS FORTSATTA NATURMORD). Inte alls det KAOS och den ABSOLUTA MENINGSLÖSHET

 

— med tillhörande naturplundringståg för att säkra vägen för fortsatt hävd av privat markbaserad atomär existensrätt: hus säljs till högstbjudande som det bor människor i: jättefin respekt för frihet att själv välja sin hyresvärd: se till att BO här nu, rappa på här, såga ner mera träd här nu, rappa på här .. levande människor behandlas som värdelöst skit, en betalform som bjuds ut till högstbjudande på marknaden .. det egna valet räknas inte .. respekteras inte ..

 

som blivit kännemärket (ENTROPIBEGREPPET I MODERN AKADEMI) för Den Moderna Akademin under dess uppsegling under 1800-talet. Jämför MEL: Cheops Rektangel.

 

Figurkollaget nedan kopplar specifikt till den här framställningens uppmärksammade rJCIRKEL, dess passning med Cheopspyramidens inskrivna GS-tvillingar: Himlakroppsbildningarna från ett ursprungligt maximalt tätt materietillstånd (se rJ-sambanden); Himlakroppens typ (planet eller stjärna) bestäms från en speciell (Nuklidseparationen) FUSIONSGRÄNSMASSA (m0Jsub) 6,8 T24 KG. EFTER PRIMÄRBILDNINGEN (ca 12% förloras genom divergenständningen, den delen expanderar utan att återvända) utpekar den ENTYDIGT Jordkroppen som enda möjliga aspirant; Jorden som fysisk kropp är — bevisbart i detalj enligt relaterad fysik — en absolut fysikalisk (kärn-) massreferens för alla andra himlakroppar i universum — ner till sandkornets nivå. Se även detaljerat i — Fusionsbildningen genom exempelGRUNDÄMNESBILDNINGEN och GRUNDÄMNESFÖRDELNINGEN. Inget mystiskt. Bara ren elementär matematisk fysik — från grunden (Kepler, Galilei, Newton, Euler, Planck — Se INERTIA). Se även LISTAN, och särskilt VEKTORFELEN I MODERN AKADEMI; Jämför särskilt EXPANSIONSINTEGRALEN med grunderna från NOLLFORMSALGEBRANAtomtriangeln. Se även (2008) Cheops Rektangel i Syntes: UNDRA INTE PÅ VÅR EGEN TIDS GENIER PÅ ENERGIOMRÅDET. Please.

ResRef:

Resonansserien för Solsystemets bildning

a0 = 1/20, d0 = 2/5 ger Titius Talserie.

 

 

SÄRSKILD ANALYS av en del fotografier -- i motljus -- avslöjade [mängder] med små mikrodroppar som utbildas [längst ut och] mellan de [närmast] större, normalt osynliga i aktuell skala.

 

Fotografiet ovan vänster är ett av tusentals liknande som (under några månader) togs för UNIVERSUMS HISTORIA för att studera vattnets motsvarande sätt att beskriva grundordningen. Se utförligt från GALAXBILDNINGARNA. Länkar till hela K(osmiska)-cellens Historia ges generellt från portalsidan i Universums Historia.

 

 

Ämnesområdet ligger — som vi ser — helt och hållet utanför den moderna akademins horisonter: Vad vi vet (Nov2017), inte så mycket som ett enda dammkorn är representerat där av ämnet. Se även i K-cellens INRE om ej redan bekant. Se även i STATEN FRÅN 1800 — anledningarna bakom hela historien. Se särskilt från INERTIA.

 

DatumCHEOPS: Ingången -- Resonanserna -- M74GS --

Vad vill vi säga med INGÅNGEN, främst i ljuset av ovanstående?

— DATUMSTÄMPELN.

 

HAR CHEOPSPYRAMIDEN EN DATUMSTÄMPEL?

 

Med ordningen given i de olika faktorerna från INGÅNGEN:

— Det enda vi behöver göra som Cheopskonstruktörer och byggare, är i princip att välja ut någon av världens stora floddelta (Egypten, Sumer, Indus), orientera byggnaden (efter vår tid) så noggrant som möjligt enligt väderstrecken (över tusentals år sker också märkbara små landändringar), och sedan överlämna resten på Naturen. SÅ:

— Ändringar i Jordaxelns lutning (Wikipedia Axial tilt) säkrar i vilket fall — med en period på 41 000 år, tillsammans med Jordaxelns precession på ca 26 000 år — att termen POLSTJÄRNA — om alls synlig — ändras över TID och antar mer eller mindre skilda synliga himmelspunkter beroende på.

   Vår nutida Polstjärna

 

”As of October 2012, Polaris had the declination +89°19′8” (at epoch J2000 it was +89°15′51.2″)", Wikipedia Pole Star, Nov2017

 

ligger för sin del väldigt nära i parallellitet med Jordaxelns nuvarande lutning (ekvatoriella lutningen relativt ekliptikan E° = 23°26’13,1’’ = 23,43697222°, Wikipedia Axial tilt).

— Det innebär att Polstjärnan i vår tid sett från Cheopspyramidtunnelns ingång (ca 1M0×1M2) — BasData — är synlig ner till max 25 meter i den trånga Cheopstunneln:

 

cotan[3,4° – (90-89,26=0,74) = 2,66°] · 1M

dMAX(1M0) = 21,52 M — passagens bredd, eller via passagens höjd (1,2M):

dMAX(1M2) = 25,83 M.

 

Nedanför dessa gränser syns inte Polstjärnan — i vår tid.

   Om vi utnyttjar uppslaget från FOCUS MATERIEN 1975 (motsv. Wikipedias Axial tilt)

 

s445sp2n: ” Jordaxelns lutningsvinkel ändrar sig emellertid under tidernas lopp och ca 20 000 år förflyter mellan de tider, då denna vinkel är störst, ca 68°, och minst, ca 65°. Den senaste epoken, då lutningsvinkeln var 68°, inträffade omkring år 26450 f.Kr. och den epok, då den var 65° inträffade omkring år 7250 f.Kr.”,

:

s448sp1ö: ” Jordaxelns lutning behöver emellertid inte alltid ha pendlat mellan 65° och 68°. Förskjutningar av de på magman flytande kontinenterna kan ha ändrat rotationsaxeln.”,

” Rent teoretiskt är en polförskjutning på 10–15° fullt möjlig.”,

FOCUS MATERIEN 1975

 

kan vi gränsbestämma DEN MAXIMALA PASSNINGEN i parallellitet mellan Cheopsingångstunnelns lutning och Jordaxelns lutning bakåt i tiden närmast enligt alternativen

 

1. 0·(41.000 år) + 7250 f.Kr. + 2017 =     9.267 år SEDAN;

2. 1·(41.000 år) + 7250 f.Kr. + 2017 =   50.267 år SEDAN;

3. 2·(41.000 år) + 7250 f.Kr. + 2017 =   91.267 år SEDAN;

4. 3·(41.000 år) + 7250 f.Kr. + 2017 = 132.267 år SEDAN;

...

 

Vi (idel frågetecken) har ingen som helst möjlighet att se någon som helst DATUMSTÄMPEL i den uppgiftsbasen:

 

Cyklerna är fasta. Men Bygget, lika väl som idag, har kunnat uppföras I PRINCIP från människans första uppvaknande som fullt utvecklad hominid (konv. en utvecklingsperiod grovt inom 50 000 - 200 000 år sedan).

 

I boken CIVILISATIONENS GRYNING (s118+) behandlas olika arkeologiska tolkningsaspekter på sannolika epoker bakåt där människans nutida speciella skallform — full utvecklad homo sapiens — kan sägas ha blivit utpräglad (30 000 år, västra Europa, sydvästra Frankrike Cro-Magnon omnämns).

 

S120ö: ” För omkring 40 000 år sedan har vi de första absolut säkra vittnesbörden om en fullt nutida människa i Afrika och Mellanöstern, och strax efter det framträder hon även i Europa.”. Dateringen är intressant så tillvida att den (möjligen) hjälper oss sätta en max tidsgräns bakåt för en rimlig (om ingen annan datumstämpel dyker upp) absolut gräns för Cheopsbygget — nr2 ovan.

 

— POSITIONEN SOM SÅDAN innehåller ingen som helst datumstämpling för Cheopsbygget.

   Enda möjliga ledtråden — Cheopskvadraten, basen som pyramiden står på, avviker I VÅR TID med några få bågminuter (3’20’’ - 3’57’’, NEW ANGLES ON THE GREAT PYRAMID, PDF-dokument Glen Dash, AERAGRAM Volume 13 Number 2, Fall 2012) från den. s.k. Azimuth, geografiska nordriktningen — skulle vara OM — som också citatet ovan från FOCUS MATERIEN möjligen antyder, att — någon signifikant mindre geologisk landändring skulle ha skett sedan bygget.

— Vilket som gäller kan uppenbarligen bara avgöras genom en noggrann landgeologisk analys.

— I vilket fall är det tydligt att enbart Cheopspyramiden som sådan — om den inte innehåller mera upplysande information — inte visar annat än en, i princip, TIDSOBEROENDE artefakt. Därmed är ”mystiken” för den delen utredd: Cheopspyramiden visar — och bevisar — GS-kroppens universella status (rJsamb) OBEROENDE AV BEGREPPET TID.

 

 

Det finns — vad vi vet i detta skede, i stort uppgifterna från Petrie 1883 — ingenting i Cheopspyramidens form, varken yttre eller inre, som visar en eventuell datumstämpel för byggnaden. Även med kännedom om alla möjliga astronomiska konstellationer skulle konstruktörerna — likväl — ha kunnat uppföra bygget på vilka som helst godtyckliga tidpunkter, vid någon speciell epok i historien, och utan att vi ges minsta lilla vink om när så skedde.

 

KritaTeckningarna:

Enda möjligheten att få säker vetskap om någon datumstämpel är om konstruktörerna efterlämnat någon (sådan) ledtråd.

 

— Uppgifterna om SAHARA — vid olika avlägsna tidpunkter ett mer eller mindre grönskade växtbälte — ger en viss vägledning: Byggnaden CHEOPS uppfördes — naturligtvis — inte i en sandöken, utan omgiven av ett grönskade landskap. Jättefint. Det vore tokigt att inbilla sig annat — trots att bevis saknas UTOM mängden SAND.

RÖDKRITSTECKNINGARNA på de trånga oåtkomliga stödjekamrarna över den översta kammaren (den s.k. Konungens kammare) är de enda spår som finns:

JÄMFÖR:

GREKISKA ALFABETET stammar från (eng. Phoenician alphabet, Wikipedia Greek alphabet Nov2017) Fonetiska alfabetet ca 1000 år före vår egen tideräkning. Grovt och runt 3000 år sedan.

— Vi använder idag 2017 precis samma tecken

 

Ω Φ Ψ Σ Π Ξ Λ ..

 

trots att grekerna för (högst) 3000 år sedan, samma tecken INTE, vad vi vet idag, hade datorer. ”NoChipsToday”.

 

— Så: Varför skulle primitiva djurtecken målade med rödkrita på otillgängliga inre byggstenar för X år sedan — som förefaller garantera att skriften är genuint analog med byggnaden utan medverkan av klåfingriga CheopsTurister — INTE KUNNA VARA SKRIFTANALOGA med en kultur TYP 3000 år senare (eller mera)?

(CheopsStämpel 2500+3000=5500 f.Kr., eller ännu längre tillbaka, beroende på kulturellt stånd — med utbyggda handelsvägar).

  

Kan vi nu, kunde väl de då. What’sUp? Primitiva Rödkritateckningar bevisar ingenting i sig.

— Lägg ut RESONEMANGET öppet @INTERNET så att vi vanliga dödliga människor får titta på innehållet och bilda oss en egen uppfattning. Please. Blända oss med SAKARGUMENTEN att KritaTeckningarna ÄR runt 4500 år gamla. Inte förr.

 

— Jämför HÅLLBARHETEN på primitiva kritmålningar: Altamiragrottan i Spanien: 36 500 år gamla bevarade djuravbildningar. HÅLLBARHETSTIDEN verkar inte vara det kritiska problemet.

Saharageologin är den enda möjliga ledtråd vi har.

 

— Det finns i varje fall en webbkälla (jag anger den inte här, referenser saknas) som antyder SALTAVLAGRINGAR i Cheopspyramidens inre: att byggnaden, någon gång skulle ha stått i vatten (upp till halva höjden). PROBLEMET med SensationsUppgifter är — ofta på webben — att naturvetenskapligt NOGA REFERERAT underbyggda argument inte ges; Det räcker inte med att referera till någon TRYCKT BOK: vi vill se DET NATURVETENSKAPLIGA ARGUMENTET. Inte en kommersiell reklamstripe för ett specifikt Boktryck.

— OM »saltargumentet» skulle vara fallet, borde (långt) flera webbkällor (Wikipedia, främst) ha omnämnt den detaljen i sin Cheopsbeskrivning. Men inget sådant antyds, ens (Nov2017). Den moderna arkeologin för sin del håller fast vid ”primitiva tolkningen” med datering till ca 2500 f.Kr. Och enbart det alternativet utesluter ev. beaktade »saltavlagringar i pyramidens inre från tidigare höga vattenstånd». Men för all del. Visa gärna argumenten, detaljerat. Jättespännande.

 

PetrieCH7.43st3 omnämner ”salt exudations” [saltutfällning/utsvettning] på undre kammarens (konv. Drottningen kammare) väggar: ”there is no salt on  the upper three laps”.

   PetriCH7.41st2 använder benämningen ”incrustation of salt”, saltbeläggning, som tas hänsyn till vid mätningarna, ”after allowing suitably in each part for the incrustation of salt”, och Cht.43st2 ”All corrected for the salt exudation on the two lower laps”.

 

Vidare webböskning 20Dec2017:

 

  Further, when the Great Pyramid was first opened, incrustations of salt an inch thick were found inside. While much of this salt is known to be natural exudation from the stones of the pyramid, chemical analysis has shown that some of the salt has a mineral content consistent with salt from the sea.”,

THE GREAT PYRAMID WAS ONCE UNDER WATER, 20Feb2011

http://www.crystalinks.com/greatpyramidwater.html

— Webbsidan ger tyvärr inga referenser. Frågan är VARFÖR — om nu ”den kemiska anlysen” skulle vara SÅ viktigt avtäckande? Varför gömma undan Guldet? Visa. Please.

   Flera webbkällor upprepar sedan bara samma orefererade påstående som ovan.

   Det gör bara saken värre: FORUM för orelaterad sensationshistoria. Inte vårt bord.

 

Petries anmärkning att avlagringarna bara sträcker sig upp till en viss nivå, ger en viss vägledning. Men utan vidare analys är också den uppgiften i stort »intetsägande». Vi vet inte.

 

 

Det ständigt gnagande Problemet är att det inte finns några som helst spår efter en tidigare avancerad kultur — (i varje fall via rJ-cirkeln) — utom Cheopspyramiden.

— Det är som att vi har hittat skatten med alla guldmynt, men omöjligen vet från vilken historisk inrättning materialet har kommit. Liknande Problem verkar finnas i Sydamerika (Mayakulturen), möjligen ännu värre att reda ut.

— TECKNEN I FRÅGA är dessutom av den mest elementära art: djurkroppar, cirklar, våglinjer, punkter, streck.

 

Citat, tidiga civilisationer:

PROBLEMET — omskrivet i flera etablerade verk —

 

här särskilt:  Omkring 3 000 f.Kr. förekommer skriften även i Egypten, men där finns det inga spår efter gradvis utveckling. Detta tolkas av en del forskare som att skrivkonsten importerats från Mesopotamien.” (s182.sp2n, Skrivkonstens ursprung, CIVILISATIONENS GRYNING, 1984).

 

är att

 

s70mn:    Med hjälp av radiokarbonanalyser, arkeologiska fynd och senare historiska vittnesbörd — som passar mycket bra in i mönstret — och andra källor, är det möjligt att påstå att den egyptiska civilisationen uppstod mellan 3 500 och 3 100 år f.Kr. Men det besvärliga är att den tycks ha uppstått helt plötsligt.”,

”.. och sedan, som det verkar, nästan omedelbart, en civiliserad stat med stora gravar i sten och ett skriftspråk”,

MÄNNISKAN OCH SAMHÄLLET, Kenneth Neill Cameron — En världshistoria,

Askild&Kärnekull 1973/1977.

 

Egyptens kultur (med stora välformade stenbyggnader och ordnad skrift) ”tycks ha uppkommit plötsligt”.

   Vi kommer inte längre med den rödskriften. Den synes (här) inte kunna bevisa något.

   Tecknen man fann — (en del) av typen SIGILL med preferens till senare egyptologi — har av moderna arkeologer tolkats (typ ”Khufu”, Cheops av de senare grekerna) som namn (»likartade sigill») igenkända på andra fyndplatser. Det är det enda vi kan få ut av ”dateringsbevisen” (detaljerad information om hur tolkningarna gjorts verkar inte finnas gratis): Cheopspyramidens datering till ca 2500 f.Kr.

   En del webbkällor vi påskina — fegt, mannen är redan död och kan inte försvara sig — att Howard Vyse (1837) som (genom sprängteknik) beredde sig tillträde till de gömda stödjekamrarna skulle har påtat dit tecknen själv — (jises) »för att få fortsatta anslag». Exemplet belyser vår tids infekterade anklagelsedebatter. Man undrar vem av kandidaterna man ska ställa längst upp på prispallen som ”vinnare i tarvlighet”: — »Jag begår gärna naturvetenskapligt självmord — bara jag får mer betalt».

 

 

 

KVANTITETSTESTET: CheopsMEL-Modern ACademi: Mänsklighetens Energiproblem ALLTID Löst — oväntad hjälp har anlänt:

 

 

KVANTITETSTEST : 22Dec2017 -- sammanställningar  GalleriUpplösningen -- INSYSTEMET -- Bxy

 

 

 

 

KVANTITETSTEST

pG-PUNKTEN

 

 

Inledning

CHEOPSPYRAMIDEN  kvantitetstestas genom rJ-sambandet i TNED

 

13Dec2017

 

 

 

xy-värden i enheten 1 tum (betecknad ’’ eller ” beroende på läsbarhet) = 0,0254 M

Petries avgörande B-punkt på ingångsgolvet från A :  1110.64’’:

PetrieCH7.38.st3., sträckan A--B på ingångsgolvet: ................   ”from the casing face .. probably ± .1” = 28,210256 meter.

 

 

A[ xy ], se InPOS.

LUTNINGAR -- genom trigonometriska relationer från xy-värdena som ovan:

———————————————————————————————————————

”mean angle of both passage and gallery together.”

 

[  ALL A  A B C D E   ÄR, är eller ska vara, SAMSTÄMMIGA MED PETRIES UTSAGOR I AKTUELLA AVSNITT].

[ ..  men mindre avvikelser förekommer  ...]

PetrieCH7.46n: .............        Then the top of the step will (by above measures) be here 34.88 — .64 — 30.08 = 4.16 (say ± .2) above the virtual floor end at the line of taping. And as the virtual floor end is at 1689.0 ± .5, the step surface at the E.side of the S. doorway is 1693.2 ± .6 over the pavement.”. Jämför PetrieTabellen.

 

Petrie¦FGH:

 

bPETRIE = 4534,40’’ = b:

 

 

 

GS-kroppen b¦PnKARTAN nedan visar koordinaterna ovan

 

———————————————————————————————————————

LUTNINGSVINKLAR -- genom trigonometriska relationer från xy-värdena som ovan:

———————————————————————————————————————

A--G¦Petrie: ...................    26° 31’ 51,63’’: ARCtan ([ 668,2 + 1181 = 1849,2 ]/ [ — 524,1 + 4228 = 3703,9 ] = 0,499257539)

A--G¦GS¦TNED: ..............    26° 33’ 54,18’’: ARCtan½: tanRel. Petrie/TNED = 0,998515078.

———————————————————————————————————————

Möjlig Konstruktiv Anvisning -- förutsatt fritt tillgänglig obegränsad energi med datorkraft att bygga vad som helst:

———————————————————————————————————————

EN ARCTAN½ SIKTLINJE GARANTERAS GENOM DEN 101 METER LÅNGA TUNNELNS 1×1.2 M TVÄRSNITT  med en max vinkelavvikelse på ARCTAN 1.2M/101M = 0,680709905° = 0° 40’ 50,55’’: MinstGiltigaKonstruktionsvinkel =

25,88434284° = 25° 53’ 03,63’’.

— »Gör ett 1M × 1.2M 101 M långt Hål, säkerställ en ren ARCTAN½ siktlinje».

— Lämna resten åt Flinders Petrie runt 1883 e.Kr.

— VAR öppnar jag?

Exakt vid Iny = 666,76’’ --  med en säker minimiLutning 26° 29’ och 46’’, hela den 101 meter långa intunneln.

 

 

TESTFIGUREN tillsammans med PetriePLATE.9 utpekar vissa centrala »märkpunkter» som vi kan testa för att ev. hitta en (noggrann) grundkonstruktion.

 

 

Prövningens detaljer illustreras:

 

— Vi hade lite problem här i början med Petrieuppgifterna; Petries KAMOUFLERADE B(y)-koordinat 172,9 — alias »171,35’’» — tvingade oss att söka ett (delvis felaktigt idealiserad, i brist på vetskap om Petries sanna mätvärde) motsvarande beräkningsvärde, innan skrivfelet igenkändes. Skrivfelet i Petries beskrivning (179,9 som ska vara 172,9) har noterats av Petrieavhandlingens webbvärd (rosamarkerat i PetrieCH7.64tab), och som Petrie anger korrekt »SÅ kamouflerat» på andra ställen. Till en början, innan felet uppdagades, användes här det felaktiga PetrieMätvärdet B(y)=171,35’’ för det korrekta 172,9’’. Författningen här har sedan i efterhand rensats på felskrivningen — med reservation för ev. missade ställen i illustrationerna.

— Utöver den missen finns flera: Petries ritning i PetriePLATE.9 har flera stora ritfel kontra Petries mätuppgifter: Försöker man använda RITNINGEN för att kontrollera VÄRDENA, växer ritfelet med höjden, och stora fel visar sig uppe vid övre kammaren. Se anmärkningarna i PETRIES RITNING.

   Med korrektion för den avvikelsen framgår P-linjen i Petries ritning via Petries angivna mätvärden som ovan vänster.

 

 

— EXAKT VAD är du ute efter?

— ATT härleda fram en PetrieCHEOPS — noga — ur rJ-CIRKELNs antydda — föreslagna — »PlanckCHEOPS».

— Det är omöjligt.

— Det är också vad jag tror. Enda skillnaden mellan oss är att jag försöker bevisa det också, praktiskt, per.

 

MÖNSTERPASSNINGEN MED GS-KROPPEN visar oss direkt olika till synes passande detaljer. Som ovan hittar vi praktiskt taget direkt en mer eller mindre »exakt matchning» med det s.k. Galleriet, dess (vertikala ramp-) höjd. Wikipedia (Great Pyramid) anger höjden till ca 8,6 M. Petrie ger ingen uppgift [‡] (på grund av otillgänglighet), men ritar ut dimensionerna som ger en ungefärlig uppfattning här ovan vänster  runt 8,6 M (85p=8,63 M).

   Först, enbart via Petries ritning PLATE.9:

P-linjen b¦PETRIE¦CR=4534,40’’/√5=2027,85’’ går som vi ser strax under Galleritoppen.

— Nej. Men Petries felriting får det att se så ut:

P-linjen b¦PETRIE¦CR=4534,40’’/√5=2027,85’’ går som vi ser strax över Galleritoppen.

   Exakt hur mycket vet vi här ännu inte (»omkring 11 tum»): mera noggranna uppgifter saknas. Se utförligt från GALLERIUPPLÖSNINGEN, särskilt i Bakgrunden:

— Om den här prövningen stämmer, ligger P-linjen nära omkring 11’’ = 280mM över galleritakets absoluta toppdel. Och den differensen förklarar EXAKT en ursprunglig konstruktionslinje härledd ur just rJ-CIRKELNs antydda — föreslagna — »PlanckCHEOPS».

   Eftersom emellertid noggranna uppgifter (här) saknas på galleritakets detaljer (Petrie ger i PetrieCh7.46¦2 bara några få knappt vägledande data, se PetrieGalTop), krävs mera ingående information om hur byggnaden ser ut på aktuellt ställe, noggranna marknivårelaterade mått inkluderat.

 

Uppgiften här är att testa en FÖRKLARING till Petries (samtliga) mätvärden ur rJ-CHEOPS-basen som fundament:

— PetrieCheopsPyramidens ideala PetrieCheopsRektangel står med sin PetrieBas på PetriePavement ganska precis Xofs = 0,7 meter över rJ-CheopsRektangelPyramiden: Bägge dessa ändar — enligt den här prövningen — på exakt samma byggnadstopp, och därmed originalets utsida EXAKT som de resterande observerade CASING-blocken visar.

   Det skulle också vara ett (befriande) klargörande.

 

Prövningen går ut på att FÖRST fastställa en fast rJ¦(pG) punkt på pyramidens centrala vertikala mittlinje via rJ¦CHEOPS.

— Därefter kan Petries Cheopsdata anställas i vidare jämförande, om alls.

 

— Vi använder rJ-CHEOPS b¦rJ=4556,01’’ för GS-tolken som grundreferens. Petries mätvärden används sedan för att undersöka om grundreferensens GS-värden kan förklara den inre helhet från PetrieCHEOPS som SÅ anvisas av rJ-CHEOPS — med ev. vidare, vad som än kan tänkas uppdagas under testet. Noga. Annars är det ingen idé.

 

 

GRUNDFIGUR: se även från INSIDAN

 

Sammanhanget beskrivs utförligt nedan från rE¦CHEOPS. Här den enklare grunden, förtydligad:

— GRUNDFIGUREN visar GS-kroppens absoluta — tydligt anvisade — ARCTAN½-kanalsymmetriska PREFIX:

 

Enligt TESTFIGUREN.

Linje π  = P · R har inget med talet pi att göra — i varje fall inget här veterligt (är det bäst att tillägga). Beteckningen är enbart ikonisk för en (STARKT mönsterviktig) central vertikallinje i GS-mönsterkroppen.

 

Exakta tunnelkoordinater enligt pilarna ovan redovisas i PetrieFGH.

— Vi bestämmer först skärningspunkten mellan de bägge GS-utpekade kanalvägarna neråt-uppåt,

 

 

Testfiguren förstorad 5ggr. Se InGS-tolkens xyBestämning.

 

 

med GS-kroppens b-värde lika med rJ¦CHEOPS — för att få en exakt PetrieOberoende testbas som Petrievärdena sedan kan prövas mot.

 

pG-punkten bestäms.

 

 

rJ¦GS-kryssTolkens inGS(xy)-resultat används sedan, figuren ovan, för att markera en fast rJ¦CHEOPS-punkt — pG — på Pyramidkroppens centrumlinje.

— Därmed har vi fått en motsvarande ABSOLUT rJ¦CHEOPS-tolk mot vars exakta ideala CheopsRektangel-värden Petries motsvarande uppmätta CheopsPyramid-värden kan testas, hela det inre kanalsystemets lutningar och dimensioner innefattat — om alls.

   NOTERA TESTFIGUREN och rJ¦CHEOPS-värdena: ingen som helst synbar skillnad finns i den figurskalan. Vi behandlar här endast hela komplexet INOM figurens ritlinjer (1 pixel = 1,1517376 M).

— PRIMÄRA pG-punkten kommer alltså att relatera till rJ¦CHEOPS.

— Vi får för övrigt, för varje ny rJ-bestämning vi gör från rJ¦CHEOPS, ALLTID en motsvarande »PetrieMAKA» att göra noggranna jämförelser med: b¦Petrie=4534,40’’ kontra b¦rJCHEOPS=4556,01’’.

 

 

DÄREFTER VIDTAR HUVUDMÅLET (PetrieTestetPAM):

 

 

— Huvuduppgiften blir sedan att anställa en motsvarande GS-KryssTolk på b¦PETRIEs Cheopsdata — Petries Avgörande Mätpunkt, PAM.

— Hela syftet bakom den proceduren blir att undersöka — noga kvantitativt — OM Petries CheopsMätData eventuellt KAN FÖRKLARAS NOGA — härledas på kredit — av rJ¦CHEOPS.

   Det blir hela uppgiften.

   Anledning: För att göra oss av med varje form av INTRÅNG I TNED från typen ALIENS med associerade och annan »Hollywoodskapad TeaterUnderhållning» — utbölingar som försöker vara inställsamma genom att presentera sensationellt munväder — tänker i varje fall inte jag ge atomen för något som inte kan visa exakt samhörighet med TNED.

— Kan vi inte härleda Petries mätdata ur rJ¦CHEOPS, har rJ¦CHEOPS ingen annan mening än som en CheopsPyramidOmslutenCirkel baserad på en ren (sensationellt otrolig) tillfällighet: en s.k. slump. Det ska verkligen bli intressant att försöka avliva den möjligheten.

 

 

Se vidare nedan i prövningen från rE¦CHEOPS.

 

————————————————

 

Petrie171,35’’: .................. PetrieCh7.35: .......... 668,2’’; Se Prövningens Detaljer.

— Petries höjduppgift (y) från Petries Pavement till ingången;

— För att få jämförande mått med en ideal CheopsRektangel — mönsterpassningarna — räknas:

— PetrieCh7.35 anger horisontalvärdet (xin) = 524,1’’ mellan pyramidänden (Norra) och ingångstunneln (dess golv i det förmodade ursprungliga pyramidens täckande CASING-block).

— Kontrollräkning på Petries uppgift verifierar uppgifterna: ArcTan(668,2/524,1) = 51°53’28.6’’.

   Petries angivna tolerans för  pyramidlutningsvinkeln ±2’ håller sig alltså inom mätvärdet.

— Idealt med C° = ArcTan(b/h) = 51,82729237° = 51°49’38.2525’’ skulle y-värdet via x-värdet 524,1’’ bli (yin) = 666,665498’’ (sifferexercisen i ämnet är oerhörd). Den differensen är här i denna framställnings grovt undersökande ljus helt försumbar.

— med bPETRIE = 4534,4’’ och PetrieCH7.64tab (Bx) = 1517,8’’ återstår till pyramidmittlinjen (C)

 

B(xC) = 4534,4’’ — (Px = 1517,8) = 3016,6’’             ;

Px — (xin) = 1517,8’’ — 524,1’’ = 993,7’’                    ;

 

Höjden Py till P(xy) från PetriePavementnivån kan då beräknas via den ideala GS-mönstervinkeln ARCTAN½ = 26,565° avr., som ger (hy) = 993,7/2 = 496,85’’; yin-delen minus hy-delen ger då återstående Py-distansen 668,2 — 496,85 = 171,35’’.

 

 

 

rE-CHEOPS: 15Dec2017 — PRIMEradiusEARTH

rE-CHEOPS framträder:

 

 

En KanalSymmetri framträder direkt via GS-kroppen:

 

Med GS-kroppenTESTFIGUREN ges direkt respons:

 

 

KANALSYMMETRI I MÖNSTERFORM FRAMTRÄDER OMEDELBART UR GS-TOLKEN.

— Figuren nedan sammanställer den första omedelbara observationen

 

 

Se utförliga basdata i INSYSTEMET.

   Petrie1883 ger delvis något marginellt olika vinkeluppgifter genom de olika textavsnitten (CH6, CH7), mest beroende på att byggnadens olika delar uppvisar mindre skevheter och ojämnheter. Tabelluppgifterna (Insystemet) anvisar en lutningsvinkel för ingångstunneln

inA° = 26° 27’. Det värdet liksom de övriga angivna uppvisar mot ARCTAN½-värdet en bättre precision än 99% (bättre än 99,8% för »försöksmodellen», se TrialPassagesCitat).

— Uppgiften här skulle vara att undersöka GS-kroppens ev. passning för en konstruktionsriktning som ev. skulle ända på Petries Cheopsdata. Så, någon annan kandidat än GS-kroppens givna ARCTAN½ finns inte att välja på.

   Resultaten i den fortsatta prövningen kommer i vilket fall att bekräfta eller dementera den ansatsen.

  

Petries uppmätta lutning hos ingångstunneln: skillnaden, ArcTAN 0,5 = 26,56505118° mot Petries angivna 26°27’ =  26,45°; Rel.avr.: 0,995669077, syns inte i testfigurens skala,

 

inGS-tolkens xyBestämning:

DEN ANTYDDA SYMMETRISKA ARCTAN½-passningen anställer åt oss uppgiften att utforma den vidare prövningen genom ett LINJESKÄRNINGSBLOCK:

 

 

 

 

GS-kroppens anvisade absolut symmetriska referenspunkt.

— Vi utnyttjar den (LieB) för att — via rJ, naturligtvis — testa en eventuell PeterieMätDataMatchning.

 

 

PREFIXxSIN  Nybörjarens allra enklaste trigonometriska minnesramsa: x-axeln = horisonten är SINUS [ vårt breddseende är NaturBasen ], vertikalen y är COsinus: TANGENS = y/x = cos/sin: INVERSERNA till SinCosTan är SecCosecCotan: — I MODERN AKADEMI  — PREFIXxCOS — början man med horisonten som COsinus, vertikalen som Sinus, med krångligheten att inverserna till SinCosTan blir CosecSecCot — med samma trixigheter i imaginära trigonometrin: — Vilken är skillnaden? För att arbeta med konventionella trigonometriska termer: byt ut SIN mot COS och vice versa från PREFIXxSIN. PieceOfCake. Inget annat.

 

 

rJ¦xyGS-punkten baseras HELT på rJ-CHEOPS-kroppens basdata (PlanckEarthMassCheops). Vi måste ha den referenspunkten i botten för att få en säker — fast, TNED-fysisk,  basreferens mot vilken det övriga — Petries samtliga mätdata — sedan kan testas kvantitativt noga via en separat motsvarande PetrieGS-baserad tolk, se denna från PAM.

— Kvantiteterna med slutvärden till Figurdetaljerna ovan finns sammanställda i inGSxyTABELLENs kalkylkort. För sambandet i figurens högra del, se hAb.

 

Vi ska bestämma en första avgörande testande och prövande xy-referenspunkt via den ±ARCTAN½-skärning som mönsterpassningen ovan pekar på:

 

 

rE-CHEOPS, rJ-CHEOPS -- mE-CHEOPS,mrJ-CHEOPS -- rJ-CIRKELN, mJ-CIRKELN -- rJ-CIRCLE, mJ-CIRCLE

 

 

Beteckningarna »J-E» i rJ och rE används här (godtyckligt) omväxlande för svenskans Jord (J) och engelskans (E) Earth: b(mJ) [eller b(rJ)] halva pyramidbasen för rJ-cirkelns Jordmassa, alt., b(mE) [eller b(rE)] för »radius-Earth-circle’s corresponding base-(PlanckRing) Earth-Mass» — to be specific.

 

Mönsterpassningen (mitten undre, figuren ovan) från testfiguren (vänster, figuren ovan) avbildas med linjeskärningen via de två lika ±ARCTAN½-linjerna i ett insättningsblock (figuren ovan mitten övre):

— Insättningsblocket

skjuts in exakt lika på rJ-cirkelns CHEOPS-make — men med följande preferens:

— Insättningsblockets b-värde i LieB, »mönstervärdet» som halva pyramidkvadraten, tilldelas b¦rJ¦CHEOPS (se rJ-tabellen) så att mönsterkroppen nu associeras med rJCHEOPS.

— Det ger os DEN FASTA PLANCKBASERADE CHEOPSKROPPEN som ska värdetestas mot GS-kroppens PetrieCHEOPSdata.

 

Vi får då (säkra värden via ett kalkylkort, här från [det besvärliga, men enda gratis tillgängliga @INTERNET] OpenOffice):

 

Linjeblockets xy-värden för skräningspunkten i rJ-Planck-Cheops-Kandidaten:

————————

b(rJ)     = 4556,01’’

P(rJ)     = 2037,51’’ .....................        fast referenspunkt — GALLERIETS ÖVERDEL

Lineπ      = 1259,25’’ .....................        = PR ; b/d = R = (Lineπ)x/(P)y ; b/P = √5. 

P(x)      = —1543,11’’

P(y)      = + 155,34

 

Värdena ovan från Tabellen nedan i aktuellt kalkylkort.

inGSxyTABELL:

 

GS-tolkens rJ-baserade (rJ-sambandet) bestämda skärningspunkt här betecknad xy(B) i tabellen leder vidare (via xy¦Pa-delen) till den Petrie-testbara Petriebaserade motsvarande xyGS-punkten B(xy). se utförligt från PAM.

 

xy¦Pab-värdena används sedan för att bestämma — ansätta — en slutlig referenspunkt (pG) för GALLERIGOLVET  — höjden över rE-basen — för (vidare prövande) bestämning av distansen där det lutande golvet möter pyramidens centrumlinje (C).

   Längre fram används xy¦Pa ovan för separat bestämning av Petries motsvarande B-punkt på ingolvet: Petries avgörande referenspunkt för föreningen mellan intunneln nedåt och upptunneln till galleriet, se PAM. Den GS-bestämda referensen kommer sedan att jämföras med PetrieData (vinklar, avstånd) för noggrann slutlig kvantitativ test.

 

 

 

hpG: rE-CHEOPS -- pG-perspektiv

pG

Beräkningen ger via GS-mönsterlinjen ARCTAN½

 

                          rE¦CHEOPS:

h(pG¦rE)           = (b — xP) · tan[ARCTAN½] + yP

                          = (4556,01’’ — | 1543,11’’ | = 3012,9’’) · ½ + 155,34’’

                          = 1661,78’’

 

PetrieCH7.46n anger en del olika värden för övre kammargolvets höjd över basnivån, beroende på olika ojämnheter (i allmänhet runt 1 tum = 2,5 cM) från demolerade och eroderade partier enligt

 

1693.2 ±.6’’ .............   ”.. the step surface .. over the pavement”, PetrieCH7.46n

1693.7 .....................   tabell

1694.6 .....................   tabell

1693.2 .....................   tabell

 

”The Great Step”, avståndet mellan värdenivån ovan (1693,2’’) och nivån där det lutande gallerigolvet möter stegväggen — det stora trappsteget är (var på Petries tid: numera »turistreparerat») delvis svårt demolerat på mitten — anges av Petrie till mellan 34 och 35 ’’:

 

”34.92 or 35.0 on  E., and” .............   ”.. (i.e., between the ramps) the height of the step face ..”

”35.80 or 35.85 on the W.side”;

35,00’’ ................................................   antaget grovt ungefärligt referensvärde »med viss tolerans» ca 1’’.

 

Höjdvärdet från Petries Pavement (hPetrieCHEOPS = 0) ger då ett motsvarande testbart pG-värde

 

pGPETRIE      = 1693,2 – 35

                          = 1658,2’’                

 

 

 

Se särskild större upplaga ovan med vidare måttsuppgifter i StepFIG.

— Se även jämförande värden i TabellTest1658: 1658,20 = pG — 6b10/100.

 

 

Likvärdighet med ett geometriskt mönstertest direkt via GS-kroppenvia en bPETRIE-GS-TOLK: GS-kroppen med Petries CHEOPS-basvärde b = 4534,40’’  kan vi också — ibland enklare

MED RESERVATION FÖR ATT INTE PÅTA OCH PETA IHOP KOMPLICERADE LÅNGA RADDOR MED TALVÄRDEN SOM SÄKERT KAN BEVISA I STORT SETT VAD SOM HELST I UNIVERSUM —

använda en b¦P-PetrieTabell för att testa översiktliga eventuella kvantitativa matchningar.

 

b¦PnKARTAN:

GS-kroppens successiva kvadrater i TESTFIGURENS skala (bPetrie = 100 pixel = 4534,40’’)

 

 

 

bPETRIE-CHEOPS-tabellvärden till n=20 — våra arbetspartners finns i kolumnerna G (bn) och K (Pn):

 

 

bPETRIE-CHEOPS-tabell för GS-kroppen med basen bPetrie = 115,17376 M = 4534,40’’: KOLUMN G ger bn-värden, KOLUMN K ger Pn-värden bägge i Petriemätenheten 1 TUM = 0,0254 M = 25,4 mM = 2,54 cM.

 

 

 

Med GS-kroppens mönsteranvisningar

 

 

 

Ursprungligen i mitt fall (frn. Nov2017) användes endast TESTFIGUREN (bPETRIE = 100 pixel) med olika mönsterpassningsalternativ.

— Eftersom ingen skillnad syns i den skala mot rJ-cirkelns CHEOPS infann sig strax nödvändigheten att använda en större figurskala för att kunna testa vidare. Som ovan: testfiguren gånger 5 ger en mera tydlig visuell differens mellan b(rE)  och bPETRIE. Differensen ger 2 pixel i x-led och 3 i y-led.

 

 

   Med den högre upplösningen visade sig flera tidigare förmodade passningar inte riktigt hålla måttet. Med vidare konsultation av bPETRIE-Cheops-tabellen ovan, kunde analysen skärpas.

 

 

får vi för Petries ovan antagna testvärde h(pG) = 1658,2’’ motsvarande b(rE) beräknade värden som nedan — med följande modifikation:

PetrieREFERENSERNA: inGSxy

— MED FORTSÄTTNINGEN  för alla värden i referens till Petries CheopsPyramid — Petries Pavement som nollhöjd — gäller h(pG¦rE)-värdet 1661,78’’ också FÖRUTSATT att det flyttas upp utmed pyramidens centrala C-axel med samma värde (Xofs = 27,48’’) som rE-CHEOPSpyramiden ligger under bPETRIE-basen.

 

 

pG-punkten har nu fått sin slutliga fasta referens relativt Petries Pavement.

— Härifrån gäller enbart Petries mätreferenser.

— rE-CHEOPSpyramiden behåller sin fastställda P-punkt (’P¦Petrie hamnar marginellt högre upp). Men ingenting av dessa ändringar i CheopsPyramidens fysiska storlek, figurens avbildning, syns i figurens skala.

— pG-värdet (1661,78’’) gäller precis samma som tidigare, men nu relativt Petries Pavementnivå,

samma som Xoffset-värdet 27,48’’ högre upp än rE-basens (här till prövning) CheopsOriginal.

   Vi ska i det följande — genom ovanstående Grepp — se hur Petries GalleriGolvHöjdReferensvärde (1658,2’’) kan bestämmas RELATIVT NOGA på flera olika sätt från GS-kroppens mönstermatematik — med samma fina passningssnävhet (0,999..) som den ideala yttre CheopsRektangel uppvisar mot.Petrievärdena.

 

 

— OMSTÄLLNINGEN OVAN cementerar en avgörande Petrei-preferens i helheten:

— UPPGIFTEN att (fortsättningsvis försöka) härleda en konkret Petrie-passande Cheopskonstruktion (ur GS-kroppen) avgörs HELT på resultatbilden för h(pG).

 

 

 

 

Figuren ovan visar resultatbilden med den fastställda pG-punkten:

— Vi har nu en PLANCKmassEarthCHEOPS-kropp med samma topp hPetrieCR = 5767,85’’ som

PetrieCheopsRektangel = CHEOPS REKTANGEL från bPETRIE = 4534,4’’ på GS-kroppens matematiska geometri.

— Enda skillnaden är att PmE¦Cheops är 27,48’’ högre, så, att dess basplatta ligger under PetriePavement med samma värde.

— Vi har då fått en (avancerad) MÄTTOLK med dels TVÅ giltiga P-nivåer och TVÅ giltiga GROUND=0-nivåer som den vidare mönsterpassningen kan testas mot. Helheten fram till hit knyts så ihop med den nyligen avsatta gallerireferenspunkten h(pH) = 1661,78’’ över PetriePavement. Vi återkommer strax till den, nedan, och dess avgörande uppgift.

   Vi söker med det delresultatet Petries avgörande mätpunkt:

 

Skärningen betecknad B(xy) i figuren ovan.

»PetrieTOLKEN».

— Petrie refererar hela GalleriBlocket — och ingången, senare — till den punkten. Och vi måste obönhörligen hitta en motsvarande, om alls, rJCHEOPS-matematik för DEN punkten OM den här testuppgiften INTE ska haverera och förpassas till återvinningskrossen.

 

— B(xy) förenar Petries mätande ingångstunnel och den tajt granitpluggade galleriuppgången vid 1110,64 tum = 28,210256 meter ”from the casing face” på ingångsgolvet, PetrieCH7.38st3. Vi ska se om GS-kroppen klarar den matematiken. Jättespännande.

 

 

Det leder oss vidare i prövningen till första reguljära PetrieDataJämförande testet:

 

PetrieTEST 1:

Första reguljära PetrieDataJämförande testet

— Vår framräknade h(pG)-distans — se perspektivteckning nedan — ligger drygt 3 tum (3,58’’ = 0,090932 M) över Gallerigolvets möte med pyramidens centrumvägg (C) — det s.k. Great Step — som leder till övre kammaren.

   PetrieCH7.46n anger (med vissa smärre olikheter och skevheter) den övre kammarens golvplan över 0-nivån till 1693.2’’ = 43,00728 M.

   Ingen (ännu) direkt upphittad motsvarande mönsterpassning stämmer med det värdet. Följande (alternativ) visar hur en mönstermatchning har observerats.

 

 

 

Bägge vänstra mönsterdelarna, samma värde, visade visuell passning till såväl undre som övre kammargolven.

— Närmare inspektion av den passningen visade b3 — P9 = 2·844,41 =

1688,82 nära kontakt med Petries uppgift om nivån där Gallerigolvplanet möter Centrumväggen (C), PetrieCH7.46n:s

1693,20’’: Differensen (4,38’’) — b¦Pn-tabellen — ligger VÄLDIGT nära (b14 = 8,70’’ = bPETRIE · R^13)/2 = 4,35’’:

1693,17’’ = 1688,82 + 4,35 = b3 — P9 + b14/2.

 

PETRIE ...................    1693,20’’
TNED ......................    1693,17’’ .................   resultaten här från GS-kroppen via rJ-CIRKELN

 

Förhållandet ger utomordentligt 0,999982282.

 

b3 ....................   1731,99’’ ger i testfigurens skala -- 1 pixel/1,1517376 M -- direkt visuell passning med nivån för övre kammargolvet.

b3 -- P9 + b14/2 ...  1693,14’’ ger nära exakt kvantitativ passning med Petries angivna nivå för övre kammargolvet 1693,2’’.

— TESTET får heller inte exekvera i »överdrivet decimalpetande». I annat fall verifieras LÄTT i stort sett vad som  helst via b¦Pn-tabellen.

— Tilläggsvärden mindre än 1 tum = 25,4 mM = 0,0254 M äventyrar testets trovärdighet. HELST ser vi att passningen görs på betydligt större intervall.

 

 

På liknande sätt ges andra passningar från huvudpassningen i figuren ovan tillsammans med (enklare, största möjliga) värden från b¦Pn-tabellen. Uppställningen nedan i Test1658 redovisar resultaten.

— Figuren nedan visar översiktligt de här nämnda olika parametrarnas plats och lokal i aktuellt byggblock.

 

 

The Great STEP -- Övergången Norra-Södra: GalleriGolvet möter PyramidCentrum C: CHEOPSPYRAMIDEN.  35’’ = 0,889 M.

STEGETS -- toppytans -- BREDD [ Insystemet: 82,42’’  =  2,093468 M], ... uppgift på rampblockens bredd tycks saknas, så också golvbredden emellan. Se KOMPLETTERANDE GALLERIDATA.

SVARET GES MED FOTOGRAFISK UPPLÖSNING:

. Differensen mot Petries 82,42 är 0,01818..’’ = 0,46.. mM. Det var grymt — om inte en ren tillfällighet. R = [ —1+ √5 ]/2.

STEGBREDDEN VIA GS-KROPPEN ger 5 · P11 = 82,44’’  =  2,093976 M  med  RampBlocksBredden 5/4 · P11 = 20,61’’ och mellangångens bredd dubbla detta, 41,22’’ = 1,046988 M.

PetrieCH7.46n: ” The ramps along the sides, where they join this great step, are very ireggular.”.

STEGETS -- toppytans --  LÄNGD -- söderut från C-kanten, PetrieCH7.46n: ” The length of the step from N. to S. is on E. side 61.0 and on W. 61.5”, ”.. 6 inches from the edge of the ramp, the length of the step will be 61.0; and this at the angle 26° 12’ 50’’ (by which the end of the gallery was calculated from the plug-blocks) ..”. Ritningen nedan visar toppytan som galleribasens bredd (82,41’’), därmed längsvis söderut en bit (0,54M) längre än Petries 61,0’’.

OBSERVERA ATT RITNINGEN NEDAN BASERAS PÅ IDEALT RÄTA  medelvärdesbaserade GEOMETRISKA UTSTRÄCKNINGAR VILKET INTE ALLTID ÄR det exakta FALLET I det som återstår av Cheopspyramidens OLIKA BYGGDETALJER. PetrieCH7.46n anger i detta fall särskilda mätövningar för att påpeka en del smärre nivådifferenser i rampblock och golv — differenserna ligger i stort inom en tum, max runt 2,5 cM.

 

TabellTest1658:

1693,2’’ ..................              Övre kammargolvet från PetriePavement

35’’ ........................              UngefärMedelvärde för STEP-väggens höjd över GalleriGolvAvslutet, PetrieCH7.46n :

34,92 + 35,0 + 35,85 / 4 = 35,39’’; Petrie anger ett särskilt värde 34,88’’,

”.. the top of the step at the S. wall is 34.88 ...”: vi antar här ett testvärde 35,00’’.

TESTVÄRDE h[pG¦Petrie]   1658,2’’ ..........................................   Petries GalleriGolv vid PyramidCentrum

                                       = 1693,2’’ — 35’’

——————————————— bPETRIE= b

1658,17’’ ...........          = (b3 — (P9 = b1 · R^8/√5))35’’ + (b14 = b · R^13)/2

                                       = (1688,82’’) — 35’’ + 8,70’’/2

1658,46’’ ...........          h(pG¦rE) – b16

= 1661,78’’ —  b · R^15

= 1661,78’’ — 5,38’’

= 1658,46’’                ;

1658,82’’ ...........          = (b3 — P9) — P10 — b16

= (b · R^2 — b · R^8/√5) — b · R^9/√5 — b · R^15

= (1731,99’’ — 43,17’’ = 1688,82 = 2 · 844,41) — 26,68’’ — 3,32’’

= 1658,82’’                ;

The Great Step ¦ P8/2 = 69,84’’/2 = 34,92’’

Forts. frn. PetrieTEST1:

1658,25’’ = b3 — P9 + b14/2 — (34,92’’ = P8/2) mot Petries GalleriGolv som ovan,

1658,20’’

ger utomordentligt tajta förhållandet

1658,25/1658,20 = 1,000030153:

 

 

PETRIE ...................    1658,20’’
TNED ......................     1658,25’’ .................   resultaten här från GS-kroppen via rJ-CIRKELN

1658.25’’ ................     = b3 — P9 + (b14 — P8)/2

 

Kanske med viss rätt: Får man peta tillräckligt mycket och länge med en uppsjö av små hela eller halva och heltalsdeliga värden, kan man (nog) peta ihop vilken som helst nära passning — Jämför PiCheopsMystikerna: 0,999...-träffar överallt.

— Å andra sidan, hur utesluter vi möjligheten, och var sätter vi en gräns för petet: är 4 faktorer för mycket? Vet inte.

 

Jämför direkt med differensen TNED(pG)¦Petrie(1693,2—35’’) som krävs 1661,78 — 1658,2 = 3,58’’:

 

alternativ          1           2                       3

———————————————————————————

b¦Pn-kartan:    4P14   10P19             6b10/100

                          3,68   3,51                3,58 = 3,579169919....

DIFFrel3,58:    0,10     0,07                 0,00..

 

Flera liknande (med något större skillnad) finns. Och frågan var: ska vi acceptera den typen av överensstämmelse — med enbart några få faktorer ur GS-kroppens mönstergeometri?

— Därför att OM vi accepterar det — med två decimalers avrundning i tumenheter för att matcha Petries allmänna mätdata — är det tydligt att pG-lösningen (1661,78) kan förstås EXAKT samstämmig med Petries värdebaser (1658,20) där gallerigolvet möter pyramidcentralväggen enligt (b10 = bPETRIE · R^9 = 59,65283198’’)

 

1658,20 = pG — 6b10/100 = 1661,78 — 3,58.

 

— Den VERKLIGA frågan i sammanhanget måste alltså bli: Hur UTESLUTER vi den resultatbilden från en möjlig (TNED) medvetet planerad byggform? Som det ser ut: tydligen inte alls. En enda delfaktor. Se även i DEN OMVITTNADE PRECISIONEN I CHEOPSPYRAMIDEN. pG-värdet säkrar rJ-Cirkeln.

 

 

VÄRDENA ÄR SOM VI SER SAMSTÄMMIGA.

   Följande ger ytterligare exempel:

 

 

— Värdet 844,41’’ = (b3 — P9)/2 — höjdvärdet upp till undre kammaren

PetrieCh7.42, ” For a starting point in measurement, the floor is hopelessly irregular .. ”

(konv. ofta benämnd den s.k. Drottningens kammare), golvplanet — anges i PetrieCH7.40tab

 

 

Differensen mellan h(DK)PetrieMeanFloor och h(DK¦rECHEOPS) ger 0,34’’ = 8,636 mM.

— Kopplingen är tydligen 100% för övre kammargolvplanet: 844,41 + 10,19 = 854,60 = P12 + (b3–P9)/2.

 

Värdeöverensstämmelserna är relationsmässigt som (eller som ovan möjligen bättre än) Petries Cheopsdata relativt ideala Cheops Rektangel. I relationer runt 1,000n eller 0,999n (eller bättre):

 

1658,2/1658,17          = 1,000018092.

1658,2/1658,46          = 0,999843228.

1658,2/1658,25          = 0,999969847.

844,41/844,75            = 0,999597514.

 

 

PAM:

 

Petries Avgörande Mätpunkt

PaLINE ¦ PbLINE

 

BxyVärdena: PAM

B(xy) — PETRIES AVGÖRANDE MÄTREFERENSPUNKT

— övergången mellan nedre och övre tunnlarna

 

 

Petries avgörande mätpreferenspunkt Bxy verifieras —  lägst 98,58%, högst 99,93%

 

 

GSM, se GSM. b¦P, se b¦PnKARTAN:

 

— Se även de alternativt utvecklade resultaten via MiUNIT i rJ¦CHEOPS-tabellen.

Respektive resultatredovisning av Pab-linjernas koordinatframräkningar i PaLINE ¦ PbLINE.

 

 

FÖRST VERKAR GS-VÄRDENAs marginellt avvikande Bxy-värden (1516,85¦170,45) mot Petries uppmätta Bxy-värden (1517,80¦172,90) avspegla ”GS-fel”.

— Men kolla dramatiken i kontrollräkningen, figurens centrala vänsterdel nedan, samt efterföljande resultat i kalkylkortet :

 

(Besvärliga OpenOffice som bl.a. ALDRIG tillåter FörstUtSistIn i färgval: man får ta om sista valet genom att leta i färgkartan, för varje gång, varje enskild cell — som dessutom skyms av en TIPSRUTA som INFORMERAR OM VAD FÄRGEN HETER: använd en fast statusrad, HerrFru Programmerare, och låt verktygen vara ifred; Den, och Den, och Den .., Finessen måste bero på jättekunskaper i datoranvändningsprogrammering — för mänsklighetens allmänna kunskapsutveckling. Jamenar, sådana oerhörda förmågor måste ju bara premieras ..: Cellkortet (ARK numera) ÄR utformat för att ANVÄNDAS för PROFITERING AV JORDENS RESURSER: maximalt DRYGT, OMSTÄNDLIGT, inga pixels, m.m.: ingen ansvarig instans finns som problemet kan KOMMUNICERAS MED: ansvariga programmerare kan inte KONSTRUKTIV DIALOG: inser inte att ”det är för många som frågar” beror på kass programgeni — fel sätt: BRA PROGRAM BEJUBLAS, KRITISERAS ALDRIG: SKÖNHETEN HAR INGA KRITIKER, Enbart Beundrare. MEN i vår förträffliga tid (efter 2000): OpenOffice: frågor/påpekanden trafikdirigeras av en icke anträffbar dikterande programelit TILL HELA JORDENS BEFOLKNING: FORUM: ingen ansvarig instans existerar: »programinnehållet bestäms av vad vi anser att de flesta tycker att de tänker att de ska anse är bra, COOKIES-eran». Föreställningen om VAD DE FLESTA ANSER är kunskapsmord, verktygsmord: kunskapen besitter en egen väsensform: skiter man i att fråga efter den, kan man lika gärna ställa sig framför tåget med en gång. Rätta absolut gärna om fel: EXEMPLEN VISAR ATT DAGENS DATORPROGRAMELIT UTARMAR KUNSKAPEN, SÄNKER MÄNSKLIGHETEN, ATT EN HELOMVÄNDNING KRÄVS I ATTITYD: sluta kåta med manipulering och profit: sluta indela mänskligheten i A-människor och B-människor: FÖRBJUD INTRÅNG I PRIVATLIVET — VARNINGSTEXTER PÅ DVD-FILMER — FRÅN HOLLYWOOD, SÄRSKILT: samhällen HOLLYWOOD som INTE utvecklar mänskliga rättigheter, utvecklar ICKE mänskliga rättigheter (visuella tortyreffekter, upplevelsemanipulering, påtvingad emotionsstress, påtvingad mental bildfragmentering: mentalmanipulerad tortyrkammare), det är en EVIG LAG: sluta hota mänskligheten. Slut på Reklamen).

 

Petrie¦BxyRESULTAT:

 

GS-kroppens B(xy)-värden leder tydligen fram till en exakt ursprunglig CHEOPS REKTANGEL-positionering av ingångstunnelns golvlinje (524,17¦ 666,76)’’ — som lika tydligen harmonierar perfekt med Petries uppmätta — något avvikande — (524,10¦668,20)’’ pyramidlutningsvinkel (PetrieCheopsData: 51° 52’ ± 2’):

— Korrigeras Petries mätdata (CP: 524,10¦688,20) till en exakt ideal motsvarande Cheops Rektangel (CR: 524,10¦666,67) — PetrieCP till PetrieCR med fixerat x-värde 524,10’’ (För Petries del: förmodligen mättekniskt från Petries teodolit-triangulering: fast nordvästlig baspunkt: ev. höjdfel kommer enbart att bero av resultatet från mätningarna med teodolitinstrumentet, Petries angivna pyramidlutningsvinkelnoggrannhet ± 2’) — ges praktiskt taget exakt  överensstämmelse med det beräknade rJ¦CHEOPS. Differensen i xy blir försumbara (0,07¦0,09)’’, resp (1,8¦2,3)mM. Vi kommer knappast närmare.

 

Petrie¦BxyRESULTATabell, rJ¦CHEOPS: — rJ¦DATA -- PetrieCheopsData -- rJ¦CHEOPS:

 

 

(666,67 — 170,42) / ( — )

 

— Vad betyder det?

— Det betyder tydligen och uppenbarligen att GS-kroppens mönsterformer — så långt — med rJCIRKELN förklarar Petries mätdata, utomordentligt dessutom som det ser ut :

 

 

R = [—1 + √5] / 2 = 0,618033988...

 

VINKLAR:

 

BxyResTab. ARCTAN½.

 

FÖRKLARING:

— För att Petrie från sin egen specifika B(xy)-mätpunkt (524,10¦668,20)’’ ska kunna SE

 

den i själva verket marginellt för stort uppmätta 668,20’’ INy-parametern relativt CheopsRektangels 666,76’’

 

ingångens FAKTISKA rJ¦CHEOPS 666,76’’ måste tvunget obönhörligt oåterkalleligt tunnelns lutning börja från ingångens INy=666,76’’ på en flackare vinkel (lägst, som ovan 26° 29’ 46,67’’) än GS-mönsterkroppens ideala ARCTAN½ = 26,565°.

Annars får vi inte tillbaka ursprungsvärdena ur Petries mätdata.

— Den Förklaringen bygger HELT på att CheopsKonstruktörerna räknade med att CheopsPyramidens (senare) PetrieUppmätning MAX skulle hitta exakta pyramidlutningen C° = 51° 49’ ... . Med bara en liten del kvar av ursprunget bör mätvinkeln blir marginellt något litet större. Petries ± 2’-tolerans ger en lägsta vinkel på 51° 50’ = 51,8333...° mot idealt exakta CheopsRektangelvärdet (ARCTAN 1/√R) 51° 49’ 38,25’’ = 51,82729238°, avr. 51,83° : Värdena är nära lika i den lägsta delen.

 

— Tunneln från ingången (A) måste — alltså och tydligen, tvunget — konstrueras enlig GS¦rJ-anvisningarna så:

 

 

rJ¦CHEOPSin: PetrieFGH

 

URSPRUNGETS ARCTAN½ kommer fortfarande att besitta en fri siktlinje genom hela den 101 meter långa tunneln, dock något uppvriden relativt tunnelgolvet:

— Vinkeldifferensen mellan ARCTAN 0,498500968 och ARCTAN½ (0,068751762°) ger på 101 meter en höjdavvikelse på endast  0,12119 M = 4,77’’.

   Resonemanget med resultatvärdena från rJ¦GS-kroppen (rJ-CIRKELN) förklarar tydligen konstruktionen i detalj.

   För djuptunnelavslutningen — FG-koordinaterna enligt GS-kroppen — se mera utförligt illustrerat i PetrieFGH.

 

 

— För att SÄKRA mätpreferenserna — »med hänsyn till en senare tids fragmenterad Cheops, dess eventuella uppmätning och återupptäckt», resonerar nu CheopsKonstruktörerna TYDLIGEN för sin tid, som det ser ut — ska tunneln neråt konstrueras helt ENLIGT (vad vi kan förutsäga om senare) Petries mätdata: inte via ARCTAN½ — som helt skulle demolera alla spår av ursprunget — utan istället (med vissa marginaler) just Petrie¦In°:

 

— Jämför Petris tabelluppgifter (InSystemetJämfTAB) på ingångstunnels något marginellt olika lutningsvinklar:

 

PetrieCH7.36n: ...................      The absolute position, then, of the middle of the S. end of the entrance passage floor will be, in level,

668.2 — (4140 × sin. 26° 31’ 23’’) — .8 difference of floor offsets = — 1181 ± 1 ? ..”.

(26° 29’ 46,67’’)/(26° 31’ 23’’)= 0,99 8 99 12 12 ..

 

Verifierat: Petries mätdata 26° 31’ ligger strax över minimigränsen 26° 29’, ingångstunnelns lutning.

 

 

Med Petries uppgift  B(y) = 172,90’’ blir mätvinkeln B-GalleriGolvToppen via pG-punkten (1658,20’’) lika med

 

(Bgal)°             = ARCTAN(1685,2 — 172,9 = 1485,3)’’ / (4534,4 — 1517,8 = 3016,6)’’

                          = 26° 12’ 52,22’’ = 26,21450613°

Petrie använder på flera ställen vinkelvärdet 26° 12’  50’’ i samband med galleritexterna.

 

NÄR VI BETRAKTAR DESSA NÄRALIGGANDE VÄRDEN kan vi inte utesluta att GS-kroppens enkla mönsterpassning HAR varit utgångspunkten, och att senare vissa eventuella smärre tillägg adderats av möjliga konstruktionsskäl som ligger utanför den här presentationens ram.

 

 

 

PetrieCH7.35 (662,8”) och PetrieCH7.64tab (524,1”) ger verifierbara »absoluta värden» för ingången räknat från pyramidbasens västra nollnivå på nordsidan, figurdelen ovan:

— x-värdet  524.1” (± 0,3”) med Petries pyramidvinkel C = 51° 52’ ± 2’ ger vertikaldistansen värdet 668,2” via vinkeln ARCTAN (668,2/524,1) = 51° 53’ 28,60’’ vilket ligger inom det angivna maxvärdet 51° 54’.

— InHyposidan (pyramidsidan upp till ingången) skulle då ha uppmätts till (Petrie ger ingen sådan uppgift, här veterligt)

 

c ...       849,2184937” =  √ (668,20) + (524,10)

 

— Även om vi räknar på ideala Cheops Rektangel från c-sidan med CR-lutningen 51° 49’ 38,25” blir xy-differenserna i sådana fall för ingången (dess mitt) försumbara mot Petries redan givna:

 

b ...       667,6142884 .........    668,20 ..........   diff. +0,59

a ...       524,8458935 .........    524,10 ..........   diff. —0,75

 

Utgångspunkten att acceptera Petrievärdena med ingångens xy-värden som ovan (524,10;688,20) har därför här antagits som en absolut ingångsreferens för den vidare räkningen.

 

PetrieCH7.38st3 anger din(AB) = 1110,64” (± 0,1”) för avståndet utmed tunnelgolvet sträckan AB i figuren nedan, ”from the casing face”.

 

 

IDEALT via PetrieCR — intunnelns ARCTAN½ — ges horisontalprojektionen av din(AB) som

 

din(xAB)           = din(AB)√0,8 ......................   = 993,3866154” + 524,1 .....     = 1517,49”

PetrieCHt.64tab anger .....................................................................................             = 1517,80”

Det är en del av vår CheopsRektangelReferensnärmaste PetrieData vi kan komma för TEST:

din(yAB)           = din(AB)√0,2 ......................   = 496,6933077” — 668,2 .....     = 171,51

Absolut Lägsta Möjliga Värde

Petrie anger 172,9’’, se INSYSTEMET.

 

 

PetriePLATE.9 har dålig Rita¦MÄTA dialog — i y-led

— Det är lätt för oss (från 1980+ — Intels första mikroprocessor 8080) med elektroniska kalkylatorer att testa och analysera precisionen i och genom olika värden — samt till viss del även att göra väldigt noggranna manuella icke-datorbaserade ritningar genom 1900-talets mera utvecklade ritverktyg. Ritfolket runt 1883 hade inte den lyxen — vilket möjligen kan förklara en del av de mindre luxuösa inslagen i Petries PetriePLATE.9:

 

 

 

PetriePLATE.9 innehåller flera ritfel A B C relativt angivna mått:

— RitaMäta korresponderar inte.

 

— A: ...............   Pyramidlutningsvinkeln (grå) är ritad hela 52.5° mot vad den borde vara (markerat orange ovan, 51° 52’) — stort fel mot toppen, litet fel i marknivån.

— B: ...............   Hela Galleriblocket är — tydligen — ritat efter ARCTAN½-lutningen, inte efter Petries angivna  26° 12’ 50’’: måttsfelet i ritningen relativt Petries angivna mätvärden växer med höjden — och ger gruvligt stora korrespondensfel mellan Rit och Mått speciellt i övre kammarområdet;

— C: ...............   PetriePLATE.8 — blocknivåerna, Petries mätuppgifter — stämmer (således, följdriktigt) urkass med Petries ritning i PLATE.9: mätvärden och ritning kolliderar med varandra.

— HORISONTALDELEN i PetriePLATE.9 är dock OK: felfri, här veterligt: inga funna korrespondensfel RitaMått.

   Se även vidare i PetrieRITNINGEN.

 

 

Anmärkningsvärt nära Petries angivna B(xy)-punkt: vinkelpassning: 99,886%.

Vinkelreferensen för Galleritunneln: 26° 14’

 

 

 

pG-värdet — gallerigolvets skärning med pyramidens centrala vertikalvägg — tillsammans med höjddifferensen i de två skilda fallen definierar två nära lika vinklar:

 

PETRIE ........   ARCTAN(1658,2” – 172,90”)/3016,6”  = 26,21450613° = 26° 12’ 52,22”

TNED ...........   ARCTAN(1658,2” – 170,45”)/3017,6”  = 26,24441537° = 26° 14’ 39,89”

diff: ................   0,02990924° = 1’ 47,67’’.

 

Resultatet pekar på en inkanalreferens som ligger ca 6cM (172,9—170,45=2,45’’=62,23 mM) under det intunnelgolv som Petrie och andra Cheopsturister beträtt.

— Samt en Gallerilutning från GS-kroppens resulterande MAX 26,24° mot Petries uppmätta 26,21°, avståndet B till pG, figuren nedan.

 

PetrieData, Insystemet, kompletterande illustrerat: Se även BETECKNINGARNA

 

PetrieCH7.39n: ....................   ”.. E. wall of the gallery (172.9 +679.7 = 852.6 ± 3 level above pavement”, »SouthPassageToGallery@EastBottomFloorEnd».

  These added to the previous amounts, give for the absolute place of the floor end at the latitude of E. wall of the gallery

[ 172.9 +  679.7 ] = 852.6 ± 3 level above pavement ..”

:

InPOS