KUNSKAPSGRUNDERNA—GMR 2016UNIVERSUMS HISTORIA | a production 2016X26 | Senast uppdaterade version: 2019-06-11 · Universums Historia -- Gammaprojektet

 

innehåll denna sida · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i  SAKREGISTER  ·  förteckning över alla webbsidor

 

2016: NATURRÄTTSLIGA DOMÄNER I MÄNSKLIGHETENS KULTURHISTORIA -- kunskapsgrunderna -- ÄR — tydligen — föremål för INTRÅNG. Vi studerar det. Enligt K8 UDHR10Dec1948 -- eller så inte alls.

 

 

 

På särskilt förekommen anledning av:  PLÖTSLIGA INTRÅNG I MÄNSKLIGHETENS IndividPRIVATSFÄRERS DATORANVÄNDANDE FRÅN 2016.

Inledning | Intro | Lagen2016 | GMR—Okt2016 | WebbDiktaturen2016 | Windows UPPHÖR från W10 | Intrångsskyddslagen | MK | Sammanfattning

 

 

Därför dör träden — KORT SAMMANFATTNING Nov2016 MED HELA HISTORIEN BAKOM SLUTRESULTATET från GLOBALRÄKNINGEN.

 

 

Centralformen Cookies -- påtvingad fascism | GMR—Motställningen  | ISRAELISKA STATENS PRINCIP | MACend | Mänskliga rättigheter ÄR anti-semitism

2016: NATURRÄTTSLIGA DOMÄNER I MÄNSKLIGHETENS KULTURHISTORIA -- Kunskapsgrunderna med Frihetsbegreppet -- ÄR — tydligen — föremål för INTRÅNG:

Automatiska PÅ-lägen :

Beviset:

Internetattackerna 2016 mot mänskliga rättigheter

GLOBALFASCISMEN INTRODUCERAD 2016 VIA INTERNET AV GOOGLE OCH MICROSOFT + ASSOCIERADE -- Vi studerar detaljerna i

DEN CIVILISERADE SAMVARONS CENTRALFORM

helt K8 enligt UDHR10Dec1948

Intrångsskyddslagen, A12 UDHR10Dec1948

Vakna upp till Friheten:

:

DIN DATORANVÄNDARRÄTT enligt UDHR10Dec1948

DU FÅR ANVÄNDA DIN INKÖPTA DATOR SÅ MYCKET DU VILL OCH KAN, HUR LÄNGE SOM HELST OCH I VILKEN SOM HELST OMFATTNING, INKLUSIVE ALLA VERKTYG OCH HJÄLPMEDEL, OBEGRÄNSAT I TID OCH OMFATTNING FÖR SKRIVA RITA LÄSA FÖR DET EGNA PRIVATRÄTTSLIGA BRUKET I MÄNSKLIGHETENS ALLMÄNNA KUNSKAPSUTVECKLING och utan andra villkor än de som gäller vid inköp av vanliga bokhandelsartiklar.

 

FÖRSÖKER NÅGON HINDRA DIG — PRESIDENT, PARLAMENT, REGERING, RIKSDAG, GRUPP, BOLAG, FÖRETAG ELLER ENSKILDA — ÄR DET INTRÅNG.

 

Se särskilt relaterat till UDHR10Dec1948 även vidare i

 

FRIHETSBEGREPPET — varje »användaraktiveringsvillkor» för  skriva rita läsa verktyg är förbjudet: verktyget får köpas med vanlig varubetalning vid kassan

— Mjukvaruföretag har inrättat en veritabel Dikterande Slavhandelsmarknad på Jorden 2016 som utnyttjar Mänsklighetens skriva rita läsa för att mjölka pengar och egenmakt ur

 

ANVÄNDARRÄTTIGHETER FÖR MÄNNISKANS SKRIVA RITA LÄSA UTVECKLINGMICROSOFTS PROGRAMVANDALISERINGAR

Mänsklighetens Samlade Upphovsrätt Till Utvecklingsverktyg För Skriva Rita Läsa

ProgramAnvändarRättigheter för MÄNSKLIGHETENS skriva rita läsa utveckling

 

Exempel. Jämförelser. Förklaringar — enligt UDHR10Dec1948, eller så inte alls.

 

— Men varför förmår Typ Europa inte rensa ut de tydligt människorättsligt parasiterande intrångskrypen — lätt som en plätt? P.g.a. outvecklat förstånd:

— På grund av att Europa själv tagit sig den eminenta friheten att Komma Överens Om att Friskriva sig = Utbilda Motsvarande Okultur (MK). Se Diktaturen i Europa, Europas Konventionsbrott: »mänskliga rättigheter» är Privat Europeisk Egendom: delas ut åt EuropaDiktaturKonventionsBrottsLojala, övriga bestraffas, utesluts, utdrivs.

   EUROPAKONVENTIONEN ÄR EN FRISKRIVNING FRÅN UDHR10Dec1948 FÖR ATT VIDMAKTHÅLLA EUROPAS SJÄLVUTNÄMNDA SAMVETSÖVERHÖGHET ÖVER MÄNSKLIGHETEN »allmän värnplikt» FRÅN RUNT 1870 OCH DÄRMED FORTSÄTTA UNDERHÅLLET AV DÖDSPSYKNINGAR MOT VÅLDSVÄGRARE, DERAS PARLAMENTARISKA UTESLUTNINGAR OCH ALLMÄNNA SAMHÄLLELIGA UTDRIVNINGAR. Inget annat. VÅLDSVÄGRARE SOM MISSHANDLAS AV ALLMÄNHETEN FÅR GARANTERAT INGEN RÄTTSHJÄLP: ERKÄNNS GARANTERAT INGA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.

— DU som säger »vi lever ju i ett fritt samhälle»: Dela gärna med dig och visa vad det skulle vara för något. Jättebra. Verkligen välkommet.

   TESTA: stäng av teven, PropagandaOrganet No1. Helt och hållet. Se dig omkring. Börja Studera, och bilda dig en egen uppfattning. Sen kan vi snacka.

:

Intrångsskyddslagen, A12 UDHR10Dec1948

Befria mig från InternetDiktaturen:

 

@INTERNET 2016 verkar — tycks, förefaller — ha urartat till följande:

— Det som gäller är hur många som räcker upp GillaHanden för förslag F: ATT F inte ÄR förenligt med mänskliga rättigheter, »det skiter vi fullkomligt i».

— Vi skiter också fullkomligt i att:

Demokrati [‡] är, och förblir, fria val under mänskliga rättigheter [‡]. Inte lydnad under majoritetsbeslut (Fascism). Medan det förra verkar helt orepresenterat 2016 i typ Sveriges riksdag och regering [‡], förefaller det senare vara det enda avskräde som finns: Icke-proklamerad Fascism. SpontanUtvecklad (Lagen — MK) ur det här: Samhällen som inte utvecklar mänskliga rättigheter (”Vi skiter i det”), utvecklar icke-mänskliga rättigheter (Lagen skiter i ”Vi skiter i det”): varje tanke, varje association, varje tillfälle, varje uppslag, varje ögonblick. Lika bergfast som lagarna för gravitation (GRIP) och elektricitet (DEEP). Genus: Den Medfödda NaturFörmågan att uppröras i blotta åsynen.

   Vi studerar exempel, jämförelser, referenser, preferenser — »Naturvyer» Jorden 2016.

 

STATENS ALLMÄNNA NATURFÖRAKT 1800-2016AVSKOGNINGEN KVÄVER KVARLEVANDEENERGIANVÄNDNINGEN

FÖRÖDANDE MILJÖKONSEKVENSER

ANVÄNDARRÄTTIGHETER FÖR MÄNSKLIGHETENS SKRIVA RITA LÄSA UTVECKLINGWEBBCITAT MICROSOFT LICENSING

Programanvändarrättigheter FUNKTIONSANVÄNDARRÄTT

WEBBDIKTATUREN 2016INTERNETMISSBRUKET MOT PRIVATRÄTTENINTERNETMISSBRUKETS INTRÅNG I PRIVATLIVET

TANKERÄTTSLIGT ÖVERORDNADE ANVÄNDARINSTANSERGMR-MOTSÄTTNINGEN

MICROSOFTS OLAGLIGA PROGRAMVERKSAMHETMICROSOFTS PROGRAMVANDALISERINGARKONKRETA PROGRAMEXEMPEL

GOOGLES INTERNETINTRÅNGGOOGLEBROTTET

AUTOMATISKA PÅ-LÄGENSKRÄPINTERNET ÖVERFALLER PRIVATRÄTTEN

ASKENATERNA, ÖverIntelligenta SektenHARMONIGRUNDERNASAMHÄLLETS ALLMÄNNA PSYKO-SOCIALA KRIS 2010+

SVERIGES EXCEPTIONELLT GRISIGA ORDNINGSPOLIS I EXEMPEL

 

Ifrågasatt GudsRättsMonopol:

ÄMNE: Ifrågasatt GudsRättsMonopol på UpplevelseFörbättring

Ang. ifrågasatt, redan etablerat, Gudsrättsmonopol på — individrättsliga skydd för obehörigt åberopad — upplevelseförbättring

 

ENDA ALLMÄNT KÄNDA INSTANS I UNIVERSUM SOM KAN FÖRBÄTTRA MÄNNISKORS UPPLEVELSE — MED UNIK ENSAMRÄTT ATT ADRESSERA PRIVATLIVETS EXPLICITA UPPLEVELSEPUNKTER ”provide you with personalized experience” — ÄR »GUD»: ”Alla själar är mina” (A18 UDHR10Dec1948; Hes.18:4). ALLT ÖVRIGT ÄR MÄNNISKORÄTTSLIGT KRÄNKANDE INTRÅNG OCH VÅLDTÄKT. DETALJERAD LAGGRUND (A12 UDHR10Dec1948).

 

Vad vi vet är varken GOOGLE eller Microsoft associerat med »Gud». Jämför GMR-Motställningen.

 

Verksamheten är olaglig. Intrångsskyddslagen.

 

Jämför EXEMPLEN:

— »Vi anser att din upplevelse ...».

 

Kvalitetsargument på annan människas inlevelseart, eller grad.

 

UltraFörnedring. Våldtäkt.

   Ingen kraft finns som kan påverka den individuella domänen annan än den egna individens fria vilja, tanke och samvete.

   Sanning och kärlek. Inget annat. Lagen.

   Inget Parlament. Ingen Regering. Inget Företag. Ingen Stat.

   Ingen kan tvingas till, anta eller ha, en viss föregiven uppfattning; ”din upplevelse”.

   Ingen resultatmaskin. Ingen statistik. Ingen övervakning.

   UPPLEVANDE KAN INTE PÅVERKAS UTOM FAKTORER SOM AKTIVERAR MOTORISKA KRAFTER (sanning och kärlek: erotik) I DEN EGNA VILJAN OCH SAMVETET. OCH DE FAKTORERNA KAN INTE AKTIVERAS AV ICKE SAMVETSERKÄNDA UTOMSTÅENDE — typ GOOGLE och Microsoft + Associerade.

 

EXEMPLEN:

     DIKTATET — verkställande ståndpunkt: NÅGON ÄR tydligen, objuden INNE I HEMMET:

”Förbättra din upplevelse” är INTRÅNG. Våldtäkt: Satanistiskt FascistKryp.

     VI STUDERAR DET — relaterat I DETALJ. Varför, hur, och på vilket sätt.

 

EXEMPEL 1:

— »Vi anser att du tycker att vi är bra».

— ” Vi förbättrar din upplevelse”.

   VILKEN ÄR SKILLNADEN?

   Ingen.

   Meningsformen visar och exemplifierar individintrångsdikterad INDOKTRINERING:

— Meningsformen eliminerar, övertydligt, individens frihet i samvete och tanke (A18-21, UDHR10Dec1948). Och insätter istället genom självsvåldigt dikterande intrång i och adresserande av upplevelsepunkter i individens privatliv (A12, UDHR10Dec1948) en vilseledande, tydligt manipulativ, dikterande meningsauktoritet som Förklarar för SamvetsFriheten och Tankefriheten, att TankerättsAuktoriteten Har Talat.

   Läskigt va?

   Rätta gärna om fel.

— Sker det genom illasinnad — smart — Planering?

— Nej. Det sker genom — en speciellt hårt — Korkad DRIFT. STUPIDITY (Sinnessjukt Storhetsvansinne). Nollvett som drivs av ett outsinligt egensinne. Personligt Designade Solglasögon (vampyrsläktet) som det står »KONSTANT VÄNSTERFIL i 180» på. Häftiga grejer. Flugskit på nolltid.

   Duperar. Vilseleder. Propagerar. Profiterar. (Insektskulturens allmänna naturbehov). Allt i komiskt våldsamt uppenbart utnyttjande av en mänsklighet som spiralerar allt snabbare ner i vanföreställningar, vidskepelser, okunnighet och våld: osäkerhet: integritetsproblem: ångest: rädsla. Naturskräck. Går inte två meter utan MobilPå. DårhusON (SAN).

   Lagen (MK):

— Samhällen som inte utvecklar mänskliga rättigheter, utvecklar icke-mänskliga rättigheter. Pick one.

 

EXEMPEL 2:

— »Vi talar om för dig vad du tycker ska tänka är bra».

— ”.. provide you with personalized experience”. (VI) förser dig med personaliserad upplevelse.

   VILKEN ÄR SKILLNADEN?

   Ingen.

— Varför då?

— Därför att NATUREN — gravitation, elektricitet, mänskliga rättigheter: sanning och kärlek — är den enda verksamma instans i universum som »förser människan med personaliserad upplevelse»: i varje tanke; i varje situation; i varje tillfälle; i varje historia. Inget annat. Allt annat är intrång, våldtäkt: våld. Intrångsskyddslagen.

   Rätta gärna om fel — varenda prick är, eller ska vara, genomlyst.

   Meningsformen visar och exemplifierar individintrångsdikterad INDOKTRINERING.

   Se även MICROSOFTS OLAGLIGA PROGRAMVERKSAMHET 2016.

 

ENDA, OCH INGET ANNAT ÄN DET ENDA UTESLUTANDE sättet att åstadkomma förbättringar för mänskligheten, ALLA OMRÅDEN, ALLA AKTIVITETER, är — OCH FÖRBLIR, ALLA KULTURER, ALLA HISTORIER, ALLA SAMHÄLLEN, ALLA TIDER — att utveckla mänskliga rättigheter (UDHR10Dec1948).

— LÅT MÄNNISKAN SKRIVA, RITA, LÄSA MED FRIHET I TANKE OCH SAMVETE.

— SLUTA SPIONERA.

— SLUTA MED FORMULÄREN.

— SLUTA MED AKTIVITETSSPIONAGET.

— SLUTA SPELA SMART.

— LÄS, LYSSNA PÅ MÄNNISKANS MENING.

— SLUTA FÖRAKTA MÄNNISKANS RÄTT TILL FRIHET I MENING OCH UTTRYCK, VIKEN MENINGEN ÄN ÄR.

— VÄXT UPP, BLI VUXEN.

— KOMMUNICERA MED MÄNNISKAN. DET KALLAS ATT SAMARBETA. OCH DET LEDER OFELBART TILL POSITIV UTVECKLING.

— STUDERA UDHR10Dec1948 — precis enligt K8. Det finns inget annat sätt:

   IndividIntrångsTAFSANDETS SVERIGEBILD 2010 .. 2014 .. 2016 .. :  .. du ska  .. ska du  .. du ska .. : Nationella Mänskliga DirektivAktivitetsVerkställande ViÄrBraFörDigCentralen.

:

— Samhällen som inte utvecklar mänskliga rättigheter, utvecklar OFELBART OÅTERKALLELIGT OUNDVIKLIGT icke-mänskliga rättigheter;

   LAGEN är av precis exakt samma stränghet och exakthet som Gravitation och Elektricitet. Vidare nedan i Mänsklighetens Kulturlag (MK).

   Vad innebär det, och hur visar det sig? Om man vill jävlas med Lagen medför det i allmänhet döden. Annars: utveckling, välstånd, kunskap.

— NATUREN äger  tänkandet enligt Lag — inte människan, inte Microsoft, inte GOOGLE, inte Parlamentet, inte Regeringen och Riksdagen, inte Staten, inte Nationen, inte Gruppen, inte Adolf.

   Frisk och Sund. Sanning och kärlek. Inget annat. Sanningsbegreppet.

   Jättesvårt.

— Människor som under speciellt lång tid inbillat sig att det är de själva som bestämmer vad som gäller, blir SKITFÖRBANNADE när de får höra blotta ryktet om meningssatser av ovan framställda typ. ”Du kör med det där förbannade människovärdet” är bara en fräsande, bespottande detalj ur Sverigehistorien. DE människorna gör vad som helst för att slippa ifrån Påhälsningen. Precis Exakt Vad Som Helst. Och Naturen svarar med osviklig träffsäkerhet för sin del. Alltid.

 

Med samma osvikliga precision som gäller för gravitation (GRIP) och elektricitet (DEEP) kan den mänskliga samvarons lagbundenhet (MK nedan) härledas, förklaras, beskrivas och erinras i detalj på former som berör vanlig vänlighet och hygglighet: Man antastar inte fredliga människor bara därför att de är fredliga. Gärningen får konsekvenser. Och ingen enskild, grupp, stat, nation, regering, parlament eller annan instans i universum (UDHR10Dec1948 A30) kan annullera konsekvensen. Så ska LAGEN inte förstås som påbud från en överhet som ska åtlydas av en underhet. Det är fascism: förtryck. Utan precis istället så som anvisas av just gravitation (GRIP) och elektricitet (DEEP): framställningen ska vara relaterad, förklarande, beskrivande, upplysande, befruktande, våldsförebyggande:

   EXEMPEL:

— Jag tänker hoppa ut härifrån, och jag skiter fullkomligt i Gravitationslagen.

— Ja. Gör det du. Skit i det fram tills dess du möter Jorden. I det ögonblicket kommer du, helt säkert, att upptäcka att Gravitationslagen fullkomligt skiter i att du skiter i gravitationen. Tills dess: sväva fritt, intensivt men kort. VI kan springa omkring som VI vill, men aldrig gömma oss.

 

 

Mänsklighetens Kultur UTVECKLINGS Lag — LAGEN -- Allmänna formuleringar enligt UDHR10Dec1948

Kunskapsgrunderna

RESONEMANG MED INTEGRERADE BEVIS

Se exempel på Internet-banderoller i SKRÄPINTERNET.

MK

Samhällen som inte utvecklar mänskliga rättigheter, utvecklar icke-mänskliga rättigheter.

Människor som inte utvecklar mänskliga rättigheter, utvecklar jävulskap och fanstyg.

DÄRFÖR ATT MÄNNISKOR SOM UTVECKLAR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER INTE UTVECKLAR BROTTSLIGHET.

Därmed är samtliga fall uttömda:

MÄNSKLIGHETENS KULTURLAG

Upphittat bland Höstlöven 2016:

UDHR10Dec1948

:

Internetmissbruket med Intrång i privaträtten

UPPLEVELSEPUNKTER FRÅNTAS INDIVIDEN

I SAMMA UTSTRÄCKNING SOM

påtvingat DIREKTIVGIVANDE

ARBETSUPPGIFTER

DiktatADRESSERAS INDIVIDEN:

— En SKULDPUNKT har upprättats som HINDRAR människan

rätten till INTRÅNGSFRITT PRIVATLIV: människan börjar kvävas som människa.

:

Fascism — sanningsförakt:

NÄR FOLK I ALLMÄNHET BÖRJAR TRO, TYCKA OCH ANSE, ATT DET SOM ÄR RÄTT OCH RIKTIGT BESTÄMS AV MAJORITESGILLEN.

Brottsdefinition:

MÄNSKLIGHETENS KULTURLAG

Samhällen som inte utvecklar mänskliga rättigheter, utvecklar icke-mänskliga rättigheter.

— IF human rights are never mentioned, recalled, related, reminded, not-human rights is the evolving effect.

:

Varje tanke. Varje association. Varje tillfälle. Varje situation.

:

MÄNNISKOR SOM INTE UTVECKLAR BROTT, UTVECKLAR INTE BROTT.

:

LAGEN HAR INGENTING MED PARLAMENT OCH REGERING ATT GÖRA:

LAGEN FINNS REDAN AV NATUREN — ELLER SÅ INTE ALLS

:

Människor som inte utvecklar mänskliga rättigheter, utvecklar jävulskap och fanstyg.

VARFÖR DÅ?

Därför att människor som utvecklar mänskliga rättigheter inte utvecklar brottslighet.

INTE INTRÅNG. INTE OVÄNSKAP. INTE ORÄTT.

Därför utvecklas jävulskap och fanstyg enbart där människor inte utvecklar mänskliga rättigheter.

DET ÄR, TYDLIGEN, EN NATURLAG MED EXAKT LIKA OBEVEKLIG GILTIGHET SOM GRAVITATION OCH ELEKTRICITET

:

F = ma = G(m/d = k(Q/d ¦ MK. UDHR10Dec1948

grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”:

EUROPAKONVENTIONEN ÄR OLAGLIG.

:

Så, vad är icke-brott?

ICKE-BROTT ÄR

TYDLIGEN OCH BEVISLIGEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen(K1 UDHR10Dec1948).

:

MÄNNISKOR SOM FRÅGAR EFTER OCH BRYR SIG OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER,

ÄR MÄNNISKOR SOM INTE UTVECKLAR BROTT: INGEN OSÄMJA, INGA INTRÅNG, INGET VÅLD.

:

Och alltså?

»Konfliktlösningslagen»:

OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER IAKTTAS

KAN ALLA UPPKOMNA PROBLEM LÖSAS. OCH SÅ

BEVARAS VÄNSKAP.

:

:

HÄLSA, SUNDHET, FRISKET, MÄNNISKANS NATURLIGA HARMONISKA SAMVARO MED NATUREN:

STRÄVAN ATT BEVARA SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT, ATT STÖRA SÅ LITET SOM MÖJLIGT,

ATT, OM NÅGOT TAS, FÖRSÖKA GE TILLBAKA MOTSVARANDE,

ATT INTE ROFFA ÅT SIG FÖR EGEN DEL, ATT DELA, SAMVERKA, SAMARBETA.

ATT HA BARNEN SOM FÖREBILD: DERAS UTVECKLING, DERAS FRAMTID, DERAS NATUR: ALLAS BÄSTA.

ATT RESPEKTERA NATURORDNINGEN, ATT STRÄVA ATT FÖRSTÅ NATUREN:

Gravitation. Elektricitet. Mänskliga rättigheter. Sanning och kärlek. Inget annat.

 

FRIHETSBEGREPPETMotsatsen till begreppet frihet, eng. freedom definieras i Oxford Dictionary som slavery, sv. slaveri via omvändningen: ”slavery; opposite: freedom” [3Dec2016]:

EUROPAKONVENTIONEN ÄR OLAGLIG

— Enligt inledningen första stycket (K1) i UDHR10Dec1948Eftersom erkännandet av den inneboende värdigheten... är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen” finns tydligen och väl relaterbarligen bara en och inget annat än en enda allmän preferens för termen och begreppet frihet:

erkännandet av den inneboende värdigheten och av de lika och omistliga rättigheterna för alla medlemmar i mänsklighetens familj”: UDHR10Dec1948.

— Som FRIDSAMHETSGRUNDAD UNIVERSELL DEKLARATION — för alla människors optimala oberoende självständiga naturliga kunskapsutveckling — står således UDHR10Dec1948 i fullkomlig enlighet med sanningsbegreppet i Universums Historia. Den samhörigheten stadfäster därmed innebörden i begreppet frihet i UDHR10Dec1948 på formen sanning och kärlek. Dessa tillsammans med Gravitationen och Elektriciteten bildar därmed hela grundvalen för konsekvensgrunderna inom Lagen. Se särskilt dess direkt uttydbara form i »Mänsklighetens Kulturutvecklingslag» (MK): Människor som inte utvecklar sanning och kärlek (mänskliga rättigheter) utvecklar icke-sanning och icke-kärlek. Pick one. Fascistjävlar. Naturmördare. Satanistkryp.

   I andra ord:

— Begreppet frihet ärfår tydligen förstås vara — den obrutna kontinuerliga personliga mänskliga individuella tillvaro som karaktäriseras av noll intrångsbrott enligt UDHR10Dec1948:

Rätten att utvecklas som människa.

NOTERA ATT DEN FRIHETEN INTE HANDLAR OM NÅGON FORM AV BEKÄNNELSERITUAL, LYDNAD ELLER UNDERKASTELSE UNDER NÅGON SOM HELST FORM AV DOKTRIN — PRECIS SOM DET OCKSÅ FUNGERAR FÖR DET LILLA BARNETS EGNA SMILGROPAR: sanning och kärlek. Inget annat. Eller som någon sagt så träffande: »Sanningen ska göra er fria»: noll tvång: noll lydnad: noll underkastelse. Fullt Jubel. Total Extas. Försvaret inkluderat.

   MOTSATSEN KALLAR VI slaveri: personligt människorättsligt bevekelsegrundad upplevd ofrihet. DU — ingen annan — bestämmer det. Från tanke till tanke, från association till association, från mening till mening, från tillfälle till tillfälle. I klartext: ingen jävel ska sätta sig på Dig; FAN ta sådana mentaliteter.

— NOTERA ATT SLAVERIET INTE BEHÖVER BETYDA EN KROPPSLIG BINDNING; Det räcker med TILLFÄLLET då någon tvingar Dig att göra, tåla eller underlåta något — skulle det så vara att sätta en enda punkt på ett papper.

   VARFÖR ÄR DET KLART?

— Rätten att utvecklas som människa är ett TILLSTÅND (Se särskilt Tillståndsprincipen i relaterad mening, om ej redan bekant, samt Ändringslagarna [Newton I]):

— Uppkommer någon minsta ANSATS till att ändra det tillståndet — ”skriv på här nu...”, ”koppla in här nu, och fyll i här nu...”, ”prata här nu...” — då kvarstår det nya tillståndet — slaveriet: den personliga ofrihetens nya tillstånd — till dess den förrättande skuldpunkten, tvånget, upphävs (MK).

   Därför är det klart att VARJE TILLSTÅNDSÄNDRING i rätten att utvecklas som människa innebär slaveri: Rätten att utvecklas som människa har upphävts, i en eller annan mening, på ett eller annat sätt, med mer eller mindre upplevt obehag. Generellt betyder tillståndsändringen dels ett direkt privaträttsligt intrång (A12), och dels ett tvång att tillhöra någon form av sammanslutning, grupp, bolag eller företag (A20.2).

   MEDFÖR intrånget någon mera stadigvarande ändrad tillståndsbild i rätten att utvecklas som människa — intrångstypen eller arten saknar betydelse — förbjuds det uttryckligen (A4): Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel ska vara förbjudet i alla dess former.”.

   Oåterkallelig konsekvensfysik. Om brott sker, utvecklas motsvarande skuldpunkter (MK), och det samhället urartar alltmer i just intrång: våldtäkt.

   Det är anledningen varför det endast medför ytterligare brott att friskriva sig från mänskliga rättigheter: Skuldpunkter upprättas osvikligt exakt, och våld utvecklas:

— Människor som inte får upplysning avtrubbas, nedsjunker i vanföreställningar och vidskepelser, mentalt mörker och okunnighet. Så utvecklas våldet. Jämför DatorFriheten.

— Försök gärna hitta en enda logiskt hållbar människorättslig juridisk sakpunkt som INTE instämmer med ovanstående. Visa. Fullständigt klart.

   EXEMPEL Frihetsbegreppets Lagform :

brott mot och intrång i mänsklighetens allmänna frihetsrätt:

   Människor intvingas med olika förbindelser — ”skriv på här nu...”, ”koppla in här nu, och fyll i här nu...”, ”prata här nu...”, ”annars får du inte använda” — mot en sammanslutning, ett bolag, ett företag, en ägarkoncern, för att FÅ — tillåtas — fortsätta utvecklas som människor (skriva rita läsa verktyg);

   Just det: skriva rita läsa verktyg:

— »”slaveri ska vara förbjudet i alla dess former”».

— »”INTRÅNG I RÄTTEN ATT UTVECKLAS SOM MÄNNISKA — »användarvillkor för» skriva rita läsa verktyg ska vara förbjudet i alla dess former”». »Datorfrihetslagen».

   Skriva Rita Läsa utvecklas på hela mänsklighetens samlade arbete (A27): ingen enskild inrättning får åberopa — slaveri — särskilda ägandeanspråk på deras fria användning.

   UDHR10Dec1948. Sol Klart. Följdsats i frihetsbegreppets lagform:

Skriva rita läsa verktyg får inte hindras från privata inköp, utan ska hanteras på exakt samma villkor som övriga bokhandelsartiklar: böcker, penna, papper, suddgummi, linjal, vinkelhake, passare, kalkylator... Varje villkor för »användaraktivering» är förbjudet.

Uteslutande Enda Användarvillkoret: betala varan vid Kassan. Färdigt. Företagsvärlden Utvecklar Produkterna efter det: färdiga, fullt fungerande program MED UTFÖRLIGA LÄSBARA explicit med funktionen tillhörande FUNKTIONSMANUALER: ren, klar, tydlig text&bild. ProduktFöretagens »TvingaInternet» upphör.

   Allt annat kan tydligen föras, relateras, beskrivas och förklaras som intrång: olaglig, förbjuden, verksamhet: K1; K8; A4; A12; UDHR10Dec19418.

   UDHR10Dec1948. Sol Klart. Med andra ord i enkel formulering:

   Varje beskrivbart utdraget tillstånd av personlig människorättsligt bevekelsegrundad ofrihet, får förstås ekvivalent med ett beskrivbart utdraget tillstånd av slaveri:

— INGEN ANNAN INSTANS FINNS I UNIVERSUM SOM KAN ÅSTADKOMMA ETT SÅDANT TILLSTÅND ÄN INTRÅNG FRÅN ANDRA MÄNNISKOR.

— Varför är det klart?

— Därför (A1) att alla människor är födda fria (sanningsbegreppet) och lika i värde och rätt: Livsformen som sådan grundlägger frihetsbegreppet, inte motverkar det.

   Se även i INTRO — Användarrättigheter för människans skriva rita läsa utveckling.

 

MED FRIHETSBEGREPPET KLART OCH TYDLIGT DEFINIERAT enligt K1 UDHR10Dec1948 FRAMGÅR OCKSÅ FÖLJANDE:

Europakonventionen tillkom för att distansera sig från — Inte förenlig med — UDHR10Dec1948:

I exakt motsvarande mening undanhåller Europa K8 mänskligheten kunskaper om och utbildning i UDHR10Dec1948:

EUROPAKONVENTIONEN ÄR OLAGLIG

slaveri ska vara förbjudet i alla dess former” — ”icke-rätt att utvecklas som människa ska vara förbjudet i alla dess former: verksamheten är olaglig

ENLIGT FÖLJANDE KORTA MEN KÄRNFULLA HISTORISKA utomordentligt detaljerat bevisliga ERINRAN:

— Runt år 1870 drar en vapenbestyckad självutnämnd samvetsöverhöghet in i Europas Befolkning och kommenderar/inför s.k. allmän värnplikt — på den enda historiska grund som finns. Nämligen föreställningen att den vapenbestyckade självutnämnda samvetsöverhögheten en är »en Guds Tjänare» enligt Paulus 2000-åriga Lydnadslära. Det finns ingen annan faktor att återföra det uppenbart storhetsvanvettiga Diktatoriska/Satanistiska beteendesättet på [SOKSI]. Jämför ”Den Tyska Anden”. Europas befolkning intvingas i en fundamental ofrihet — slaveri — och som Europa strax friskriver sig ifrån — den s.k. EUROPAKONVENTIONEN, Se Europas Konventionsbrott — med meningen att Ett Sådant Slaveri inte alls ska eller FÅR uppfattas som slaveri eller träldomför annars har vi ju ingen auktoritet längre»). Och med ENDA PÅFÖLJANDE KONSEKVENS (MK) att motsvarande okultur breder ut sig: Befolkningen undanhålls sytematiskt, fortlöpande, inblick i, kunskap om med undervisning och utbildning (K8 UDHR10Dec19418) i de mänskliga rättigheternas erkännande som ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”: Europas Bestämmande Överhet öppnar portarna för vanföreställningar, vidskepelser, allmänt godtyckliga intrång, och det våld och den våldtäkt som följer av det: Satanistkryp. Slaveriet innebär kontinuerliga intrång, och därmed brott mot Intrångsskyddslagen A12 UDHR10Dec1948:

Verksamheten är olaglig: Europeiska Parlamentet är olagligt (»liberaliserat slaveri» propagandistiskt, bevisligt lögnaktigt benämnt som demokrati). Satanistkryp. Frihetsbegreppet. Rätta gärna om fel. EuropaDomareAbsolut: Omdömeslösa satanistkryp. Se även i UTPRESSNINGEN: Europa dukar bordet för SuperStorhetsVansinnet.

 

Brottsligheten:

SÅ:

VAD ÄR DET HÄR?

Varifrån har det kommit, och hur har det uppstått?

:

JE1 ¦ Foto:  27Aug2014  E18  Bild146 — Den alarmerande situationen i klartext -- Staten uppträder som en NATUREN ÖVERORDNAD INSTANS. Det var INTE uppgiften. BROTTET ÄR UPPENBART.

 

 

Varenda vägutsträckning uppvisar samma typ av depraverande utsikt: vanställd natur, sönderslitna ungstammar, nedskräpad kvarlämnad ruttnande biomassa som spyr tillbaka växternas tidigare hjälpsamt uppsamlade koldioxid till atmosfären. Hjälparbetaren Växtligheten bara körs över — hjälparbetet dumpas tillbaka till atmosfären igen. Säg något MERA vidlyftigt mått av utstuderad miljömässig OMDÖMESLÖSHET — i en tid när varje kvadratcentimeter levande bioyta, varje barr, varje löv, är mer värd än den dyraste diamant. Miljömord.

:

 

Nagasaki 1945

Naturmord

Uppenbar Skriande

Primitiv Matematisk Fysik

Outvecklat Naturförstånd

Naturvandalisering

:

ALLDELES TYDLIGT ÄR DET (2016): Världen genomlider ett Växande Kaos — med en gemensam nämnare: naturförstörelse. SKRIANDE sådan.

OKUNNIGHET. VANFÖRESTÄLLNINGAR. VÅLD.

:

 

STATENS ALLMÄNNA NATURFÖRAKT 1800-2016AVSKOGNINGEN KVÄVER KVARLEVANDEENERGIANVÄNDNINGEN

FÖRÖDANDE MILJÖKONSEKVENSER

WEBBDIKTATUREN 2016INTERNETMISSBRUKET MOT PRIVATRÄTTENINTERNETMISSBRUKETS INTRÅNG I PRIVATLIVET

TANKERÄTTSLIGT ÖVERORDNADE ANVÄNDARINSTANSERGMR-MOTSÄTTNINGEN

MICROSOFTS OLAGLIGA PROGRAMVERKSAMHETMICROSOFTS PROGRAMVANDALISERINGARKONKRETA PROGRAMEXEMPEL

GOOGLES INTERNETINTRÅNGGOOGLEBROTTET

ANVÄNDARRÄTTIGHETER FÖR MÄNSKLIGHETENS SKRIVA RITA LÄSA UTVECKLINGWEBBCITAT MICROSOFT LICENSING

Programanvändarrättigheter FUNKTIONSANVÄNDARRÄTT

AUTOMATISKA PÅ-LÄGENSKRÄPINTERNET ÖVERFALLER PRIVATRÄTTEN

ASKENATERNA, ÖverIntelligenta SektenHARMONIGRUNDERNASAMHÄLLETS ALLMÄNNA PSYKO-SOCIALA KRIS 2010+

SVERIGES EXCEPTIONELLT GRISIGA ORDNINGSPOLIS I EXEMPEL

 

:

PORTLÅS. HACKARE.

EN FLOD AV PRIVATRÄTTSLIGA INTRÅNG.

BEDRÄGERIER I STÄNDIGT VÄXANDE MÄNGD.

VÅLDTÄKT.

:

VARIFRÅN?

:

— Samhällen som inte utvecklar mänskliga rättigheter

(K8, UDHR10Dec1948)

är samhällen som utvecklar icke-mänskliga rättigheter.

:

TYDLIGEN DÄRFÖR ATT SAMHÄLLENA VI LEVER I PÅ JORDEN 2016 UTVECKLAR

— ”icke-frihet, icke-rättvisa och icke-fred i världen”.

:

NÄREXEMPEL:

Vad gör Sveriges Riksdag och Regering

för att uppfylla sitt åtagande i det här, K8, UDHR10Dec1948?

:

SVAR:

INGENTING.

Ingen upplysning. Ingen utbildning. Ingen Information till Hushållen.

:

”DU KÖR MED DET DÄR FÖRBANNADE MÄNNISKOVÄRDET”. ”FÖRANLEDER INGEN ÅTGÄRD”.

:

MEN VARFÖR SKULLE FÖRKLARINGEN VARA DEN ATT

SAMHÄLLET UTVECKLAR — ANSVARAR FÖR SKULDPUNKTER SOM GENERERAR — ”icke-frihet, icke-rättvisa och icke-fred i världen”?

— Varför då? HUR KAN DU PÅSTÅ DET?

— Varför skulle det vara så? Ingen har sagt det, ingen har påstått det.

:

— Därför att

 

Människor som frågar efter och bryr sig om mänskliga rättigheter,

är människor som inte utvecklar brott: ingen osämja, inga intrång, inget våld.

ALLA UPPKOMNA PROBLEM KAN LÖSAS MED BEVARAD VÄNSKAP.

Människor som INTE frågar efter och bryr sig om mänskliga rättigheter,

är människor SOM utvecklar brott: osämja, intrång, våld.

 

LAGEN.

Den fungerar så.

 

Därför att brott inte utvecklas ur icke-brott:

Brott utvecklas ur ohörsamhet, oaktsamhet, egensinne.

INTE DÄRFÖR ATT någon

som inte vill — inte intresserar sig för att — utveckla mänskliga rättigheter 

vill UTVECKLA BROTT,

utan därför att TÄNKANDETS KRAFT,

ASSOCIATION OCH MÅL

INTE HAR NÅGOT ANNAT ATT VÄLJA PÅ.

Lagen:

LAGEN

Den fungerar så.

:

Det sker med automatisk osviklighet och exakt precision.

Ingen kraft eller makt kan stoppa det, eller ändra det.

INGET PARLAMENT KAN ANNULLERA FUNKTIONSSÄTTET.

Det är LAGEN — gravitation, elektricitet, mänskliga rättigheter: sanning och kärlek.

:

Nazism proklameras inte. Fascism proklameras inte. Diktatur proklameras inte.

De UTVECKLAS ur oviljan, oförmågan, oviljan att utveckla mänskliga rättigheter;

DET STORA PERSONLIGA INTRESSET ATT ALLTID ÖPPNA KÄFTEN FÖR MERA NÄRLIGGANDE TING

OCH BENÄMNA DEN uteslutande djupfascistoida UNDERHÅLLNINGEN FÖR Personlig Individuell Frihet. Gillen.

:

RÄTTA GÄRNA OM FEL.

:

@INTERNET

Intrångsskyddslagen

 

ÄR EN ELEKTRONISKT FRI ÖPPEN MÖTESPLATS FÖR ALLA MÄNNISKOR ÖVER HELA VÄRLDEN

GRUNDAD PÅ MÄNNISKORÄTTSLIGA BEVEKELSEGRUNDER

UDHR10Dec1948.

Mötesplatsen

är, och kommer att så förbli enligt UDHR10Dec1948,

FRI FRÅN MÄNNISKORÄTTSLIGA INTRÅNG.

:

Det betyder uppenbarligen UDHR10Dec1948

särskilt Intrångsskyddslagen A12, Demokratiartiklarna A18-21,

att

VARJE FORM AV AKTIVITETSSPIONAGE

särskilt allmänt internetrelaterat privatanvändarbaserat uppgiftssamlade om någon enda viss persons internetaktiviteter

ÄR HELT UTESLUTET.

Jämför webbsidornas allmänna besöksräknande: det är INTE intrång, eftersom användaridentiteter inte registreras, endast räknas förutsatt oberoende av adress:

Däremot blir varje särskilt uppgiftssamlade ett intrång som

SYSTEMATISERAR IP-ADRESSÖVERVAKNING PÅ ENSKILDA IP-ADRESSER

MED SYFTE ATT generellt SAMLA IN AKTIVITETSUPPGIFTER från mötesplatsens individer.

Varje sådan aktivitet innebär ett intrång, en olaglig verksamhet, ett människorättsligt brott.

:

SE InternetEXEMPLEN SOM FÖRTYDLIGAR PÅGÅENDE 2016

UTOMSTÅENDE PÅTVINGAD INBLANDNING

— intrång, våldtäkt; datorintrång —

I DET EGNA SPONTANA UPPLEVANDET.

Intrångsskyddslagen (A12); PRIVATRätten till frihet i mening och uttryck (A19).

:

Allt det som människor gör i sanning och kärlek är rätt: Våld och tvång finns inte.

:

Frågan om Inrättningar Utom UDHR10Dec1948 som avgör Företräden för Mänsklighetens Positiva Utveckling:

IndividHackaMantra:

”vi förbättrar din upplevelse”;

:

Uppfattningen om upplevelsemedvetandets domäner — är, vad vi vet, varje enskild individs egen unika överläggningsdomän.

INGEN UTOMSTÅENDE HAR DÄR ATT GÖRA

 

 

INGEN UTOMSTÅENDE HAR LOV ATT ADRESSERA PRIVATRÄTTSLIGA DOMÄNER.

Intrångsskyddslagen (A12); PRIVATRätten till frihet i mening och uttryck (A19).

:

ALLT TILLTAL — EXEMPLEN — SOM

utan uttryckliga lov eller förbindelser

ADRESSERAR MÄNNISKANS PRIVATRÄTTSLIGT ERKÄNDA DOMÄNER

— MENING, YTTRANDE, TÄNKANDE, ASSOCIERANDE, SAMVETE, TANKE —

— UPPFATTANDE, UPPLEVANDE, KÄNNANDE, FÖRNIMMANDE —

är intrång. VÅLDTÄKT. VÅLD.

Och Samhället vi lever i 2016 är fullskitet av det (MK) — särskilt från Etablerade Inrättningar.

Intrångsskyddslagen (A12); PRIVATRätten till frihet i mening och uttryck (A19).

Korrekt Sätt:

— Får jag fråga dig ..

Nej är NEJ och Ja är JA. Testa.

Jämför det här KärringSvavlet ur Sveriges Berömda KulturHistoria:

”JAMEN man kan ju inte fråga om allt möjligt heller!”.

JO. JUST PRECIS.

DET ÄR VAD SVERIGE UNDER LÅNG TID MISSAT:

RESPEKT FÖR GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER:

Utbildning och Undervisning enligt K8 UDHR10Dec1948: MK.

Folkvettet är i den dokumenterade bevisliga händelsehistorien obefintligt.

SE ÄVEN I SVENSKA POLISEXEMPEL.

:

UDHR10Dec1948; Lagen: Gravitation. Elektricitet. Mänskliga rättigheter.

:

Allt det som människor gör i sanning och kärlek är rätt: Våld och tvång finns inte.

Demokratibegreppet:

Statens fortsatta Diktatur 2016 — Mänskliga Rättigheter hörsammas inte

:

DEMOKRATIN

fria val under mänskliga rättigheter

UTVECKLAS PÅ INDIVIDRÄTTER (SÄRSKILT A18-21)

utvecklingen av — relaterandet av innehållet i — mänskliga rättigheter:

vars och ens rätt till

frihet i tanke och samvete

rätt till

frihet i mening och uttryck

FRIHET (A19) ATT

ÅBEROPA MENINGAR UTAN INTRÅNG

OCH ATT SÖKA, MOTTA OCH SPRIDA MEDDELANDE OCH IDÉER,

GENOM VILKET SOM HELST MEDIUM

OCH UTAN HÄNSYN TILL GRÄNSER

rätt till

oberoende fredlig samvaro

INTE PÅ GILLEN.

:

I klartext:

INGEN ALLMÄN ÖVERVAKNING AV ENSKILDA PERSONERS AKTIVITETER FÅR SKE

I NÅGRA SOM HELST OFFENTLIGT ÖPPNA OCH FRIA

MÄNNISKORÄTTSLIGT (UDHR10Dec1948) GRUNDADE SAMMANHANG.

:

ALL verksamhet med

allmänt maskinövervakat insamlande av individaktiviteter,

deras klassificerande och statisticerande för syften att återkoppla — returnera — individpåverkan

på den insamlade datamängdens kredit

— Det är intrång enligt Intrångsskyddslagen: Verksamheten är olaglig. Verksamheten tydligen explicit

strider i sig mot UDHR10Dec1948 A18:

:

vars och ens rätt till

frihet i tanke och samvete

:

DEN ENDA REDAN ERKÄNDA CERTIFIERADE OCH BETRODDA INSTANS I UNIVERSUM

SOM KAN ÅSTADKOMMA BIDRAG TILL

OCH I

MÄNSKLIGHETENS framåtskridande UTVECKLING i alla möjliga ämnesområden,

ÄR OCH FÖRBLIR

DEN ENSKILDA MÄNNISKANS EGEN rätt till frihet i tanke och samvete (A18).

:

OM någon människa

i sitt nuvarande pågående tänkande och samvete

påtvingas påverkan

från en icke realt nubaserad naturkontakt

— till exempel genom icke önskvärd påtryckning från Reklam eller annat utomstående —

är också människans

naturligt fria och av utomstående oberoende

naturkontakt

vars och ens rätt till frihet i tanke och samvete A18

i den aktuella nusituationen

bruten:

En STÖRNING har inträffat som

sönderbrutit

människans erkända rätt till självständig INDIVIDUELL KONTINUITET

i exakt sådan utsträckning som individen själv önskar,

och är förmögen, berättigad och erkänd, att förverkliga.

:

NATUR NATUR NATUR NATUR NATUR NATUR NATUR NATUR NATUR NATUR NATUR NATUR NATUR NATUR NATUR NATUR NATUR NATUR NATUR NATUR

 

 

NATUR NATUR NATUR NATUR NATUR NATUR NATUR NATUR NATUR NATUR NATUR NATUR NATUR NATUR NATUR NATUR NATUR NATUR NATUR NATUR

:

Inrättningar som på olika sätt

UPPMANAR ATT MEDVERKA I ETABLERANDET AV

fraser

av arten

SE EXEMPLEN

vi förbättrar din upplevelse”,

”VI GER DIG PERSONALISERAD UPPLEVELSE”

uppgifterna vi samlar in förbättrar för dig

KOPPLAR INTE I NÅGOT ENDA FALL TILL FÖRKLARINGEN (UDHR10Dec1948)

OCH DESS KUNGJORDA INTENTIONER (K0-K8):

att främja den enskilda människa optimala personlighetsutveckling (A29) på människorättsligt erinrande och undervisande och utbildande grunder

(K0, K8)

där förmågan till eget aktivt tänkande, medmänskligt respekterande och samvetsöverläggande är avgörande.

:

SE EXEMPLEN

vi förbättrar din upplevelse”,

ÄR BEVISLIGEN ETT INDIVIDRÄTTSLIGT INTRÅNG I DEN UNIVERSELLT ERKÄNDA RÄTTEN (A19)

för en enskild adresserad människa

ATT

UTAN INTRÅNG ÅBEROPA EN EGEN MENING

med bevarad, icke kontinuitetsbruten, rätt till frihet i tanke och samvete (A18).

VAR FINNS UPPLYSNINGEN OM INDIVIDRÄTTEN I

vi förbättrar din upplevelse

?

SVAR:

Den finns inte.

Den är förintad.

UTPLÅNAD.

:

Frasen är, så bevisligt (MK),

— medvetet eller omedvetet —

ett Tanke- och SamvetsDiktat.

:

»Den Nya Internetgenerationens Kittlande Begärliga Tarvhet att Du-Tafsa för Egensinnets Mentala KickHöjdare»

EFTERSOM VETTET ALLTMER URHOLKAS OCH FÖRSTÅNDET ROPAR PÅ HJÄLP PROPORTIONELLT

:

Den Mänskliga Kulturhistoriens i särklass allra mest — mest — korkade meningsformer.

:

Man har KAPAT människan hennes egen tanke- och samvetsgrundade besluts- och omdömesrätt:

:

OCH hela GOOGLEGÄNGET TYCKER ATT DET ÄR SÅ VÄLDIGT VÄLDIGT MENTALT STIMULERANDE.

:

DET ÄR tydligt  — medvetet eller omedvetet — duperande INTRÅNG: »INDIVIDVÅLDTÄKT SOM KITTLAR».

:

Instansen som bestämmer — auktoriserar — vad som gäller

SE EXEMPLEN

vi förbättrar din upplevelse

 är — uppenbarligen — en utomstående:

respekten för den enskilda människas tanke- och samvetsrätt som tilltalet berör — adressaten, mottagaren — finns tydligen och uppenbarligen inte.

DET ÄR INTRÅNG.

:

FrasArten

SE EXEMPLEN

— konfiskerar, beslagtar —

den enskilda människans egen rätt till frihet i tanke och samvete.

:

AV DEN ANLEDNINGEN FALLER HELA FRÅGAN OM VARJE BERÄTTIGAT ANSPRÅK

PÅ ÖNSKEMÅL ATT

ANVÄNDA INTERNET FÖR ALLMÄNT AKTIVITETSÖVERVAKANDE

UPPGIFTSINSAMLING

:

Verksamheten är olaglig. Intrångsskyddslagen.

:

Mänskligheten utvecklas på aktiv dialog och kommunikation mellan individerna,

där varje enskild människan egen fria vilja och samvete

får komma till tals

OBEROENDE AV YTTRE PÅVERKAN OCH PÅTRYCKNINGAR.

Inte genom formulärifyllningar. Inte genom GillaPoäng.

:

I klartext:

:

SE EXEMPLEN

FÖRESTÄLLNINGEN OM ATT

ANONYMA INDIVIDSPIONAGE

FORMULÄR

AKTIVITETSSTATISTIK

allt som undanhåller människan upplysning om och undervisning i mänskliga rättigheter, deras innehåll och relaterade innebörd

PÅ NÅGOT ENDA SÄTT ELLER VIS SKULLE ÅSTADKOMMA

FÖRBÄTTRINGAR INOM MÄNSKLIGHETEN

ÄR EN REN VANFÖRESTÄLLNING UTAN VARJE ART OCH FORM AV

NATURVETENSKAPLIGT BELÄGG

OCH KAN BARA LEDA TILL ATT MÄNSKLIGHETEN FÖRKVÄVS

OCH UTVECKLAR

MOTSVARANDE INTRÅNG OCH VÅLD.

:

SE EXEMPLEN

SAMHÄLLEN SOM UTVECKLAR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER,

TILLÅTER MÄNNISKOR ATT UTTRYCKA SIN FRIA MENING

UTAN FORMULÄR

UTAN

INSKRÄNKNINGAR

ENBART GENOM ÖMSESIDIG DIALOG OCH FRITT MENINGSUTBYTE.

.

 

Inget/Ingen besitter minsta möjliga kraft, makt eller annan påverkande faktor som kan ändra, styra, affektuera eller utveckla en människas upplevelse (MK) — naturkunskaps- och naturkraftsrelaterad insiktsgrad: medvetande — ANNAT än den människans egen fria vilja: en Naturegendom.

 

 

 

Foto:  MONTAGE  11Aug2016  E2  Bild--25;  21Jul2013  Bild--41

   OCH DEN

människans upplevelse

 KAN BARA PÅVERKAS, AFFEKTERAS, AV SANNING OCH KÄRLEK: RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER: ÖMSESIDIGT KOMMUNICERANDE UTVECKLANDE SAMARBETE. INTE GLOBALT PÅTVINGAD, DIKTERAD, DATORANVÄNDNINGSÖVERVAKNING: cookies som utnyttjar internetanvändaren utan uttryckliga traktat. SE EXEMPLEN.

Påtvingad fascism:

Centralformen

   Därför ÄR ”förbättra din upplevelse” [‡] — cookies [‡] som utnyttjar internetanvändaren utan uttryckliga traktat — ett solklart intrång, en våldtäkt. Påtvingad Fascism. Sol Klart.

 

   Rätta gärna om fel. Absolut.

 

DET SOM OLIKA INRÄTTNINGAR TROR — Typ Nordbankens Styrelse VIA COOKIES — REPRESENTERAR NÅGOT SLAGS VÄRLDSOMSPÄNNANDE KVALITATIVT-FÖRBÄTTRANDE-AV-MÄNSKLIGHETENS-InternetUPPLEVANDE, ÄR BARA ETT UPPSLAG FRÅN EN I EGNA ÖGON TYDLIGT MARKNADSINNOVATIV PROFITERANDE MARKNADSGYCKLARE MED NOLL KUNSKAPSINTRESSE: profit, manipulerande territorium — DET FINNS INGETING FÖR MÄNSKLIGHETEN ATT HÄMTA I GILLA-FÖRENINGAR SOM BASERAS PÅ SJÄLVSVÅLDIGA INTRÅNG — fascism, cookies: oligarkiskt tvångsdikterat sammanslutningsobligatorium — ANNAT ÄN VÅLD: DIKTATUR.

 

Anledningen till populariteten är alltid proportionell mot behovet: Statsmakterna gör inte det Statsmakterna är Ålagda att göra: Kungörelsen Åttonde stycket, UDHR10Dec1948: Varje individ i samhället, Varje organ, Oförtrutet .. .

— Då samhället inte längre utvecklar mänskliga rättigheter, utvecklas motsvarande icke-mänskliga rättigheter (MK): Tankeverksamheten går inte att stänga av: Frågar man inte efter Sanning och Kärlek, utvecklar man Icke-Sanning och Icke-Kärlek.

   Vänligen ge rättelse om ett enda exempel skulle upphittas i mänsklighetens samlade kulturhistoria som visar att dessa påståendesatser är felaktiga. Eftersökningar pågår kontinuerligt. Ännu inget upphittat.

 

DEN SOM INTE VET SJÄLV OCH VILL HA SYNPUNKTER PÅ SIN PRODUKTS UTFORMNING, KAN FRÅGA EFTER SÅDANA SYNPUNKTER, BE OM ATT FÅ SÅDANA SYNPUNKTER. Det kallas konstruktivt samarbete. INTE HOPPA PÅ MÄNSKLIGHETEN MED GLOBALA SPIONAGE I PRIVATLIVET: HACKNING AV PRIVATLIVETS UTSÄNDA ELEKTROMAGNETISKA VÅGOR BARA DÄRFÖR ATT MÄNSKLIGHETEN SKRIVER, RITAR, LÄSER. DET ÄR INTRÅNG. VÅLDTÄKT. DET ÄR EN SKULDPUNKT I MÄNSKLIGHETENS KULTURHISTORIA. OCH DEN GENERERAR MOTSVARANDE OKULTUR.

 

Internetattackerna 2016 mot mänskliga rättigheter.

 

 

Microsoft-GOOGLE-Internetintrången i Mänskligheten —  MIGIM2016

Microsoft-GOOGLE-Internetintrången i Mänskligheten

 

MICROSOFT-GOOGLE-intrången I MÄNSKLIGHETENS KUNSKAPSUTVECKLING

— Datorns inställning för ClearType — vanlig klassisk pixelrendering, eller med utjämningar (s.k. Clear Type) — är en privaträttslig domän [‡] med privaträttsliga datorinställningar från fall till fall: datoranvändaren bestämmer: Basläge: datorpixels för bästa, mest klara och tydliga teckenupplösning. Inte GOOGLE-Microsoft; Verksamheten är olaglig:

 

 

GOOGLE tog från 2016 bort sin tidigare funktion DisableDirectWrite som kunde eliminera Googles fula CopyrightIntrång ovan.

Verksamheten är olaglig: UTOMSTÅENDE MANIPULERAR DATORNS PRIVATA INSTÄLLNINGAR I SÄRSKILT KAPADE FÖNSTERYTOR — SOM OCKSÅ DÄRMED FÖRSTÖR SÄRSKILT AVPASSADE FÖRFATTNINGSORIGINAL. VI DATORANVÄNDARE bestämmer själva. Inte Google. Inte Microsoft.

 

MICROSOFT-GOOGLE-WEBBLÄSARNA 2016 UPPVISAR NÄRA EXAKT SAMMA ORIGINALFÖRVANSKNINGAR — SAMMA PROGRAMTYP.

— VI VET INTE NÄRMARE OM DET också FINNS NÅGON motsvarande FÖRETAGSLEDANDE ANSVARSKOPPLING Microsoft-Google: SJÄLVA GRUNDINSTÄLLNINGEN TILL HELA VERKSAMHETSOMRÅDET: INTERNET OCH MÄNSKLIGHETENS UTVECKLING I ÄMNET systematiska intrång i mänsklighetens kunskapsutveckling.

— SKÄRMDUMPEN OVAN (Copyrightintrång i Exempel — Gammaprojektet) ANTYDER genom den nära exakta överensstämmelsen DEFINITIVT EN VERKSAM @Internet-koppling Microsoft-Google.

Originalet:

 

ORIGINALET

 

Firefox är nu Nov2016 enda återstående webbläsaren som bevarar originalgrafiken och dispositionen — men läser inte Symbol.

 

 

PÅ GRUND AV DEN BEVISLIGA SAMHÖRIGHETEN, SAMT I ÖVRIGT LIKNANDE SAMSTÄMMIGA ORDNINGAR — Se EXEMPLEN — HAR EN GENERALISERANDE TERMSAMMANSLAGNING GJORTS I DETTA DOKUMENT GENERELLT AV TYPEN Microsoft-GOOGLE SOM hänvisar till och ASSOCIERAR TILL DEN INTRÅNGSTYPEN.

 

— CITAT 2016 FINNS SEPARAT  (IGM) SOM SÄRSKILT SAMMANKNYTER MICROSOFT MED STATEN ISRAEL — STATEN ISRAEL OCH DESS UNIKA HISTORISKA ROLL SOM särskilt väl BEFOLKAD AV speciellt BEGÅVANDE INNOVATÖRER (Askenaterna) I MÄNSKLIGHETENS SAMLADE KULTURHISTORIA (Motställningen).

 

— DÄREMOT FINNS INGEN MOTSVARANDE, HÄR ÄNNU UPPTÄCKT, CITATFORM SOM direkt SAMMANKOPPLAR GOOGLE MED STATEN ISRAEL — I VARJE FALL INTE MER ÄN VAD SOM GÄLLER FÖR ANDRA FÖRETAG OCH INRÄTTNINGAR PÅ JORDEN 2016 — med viss reservation för ev. missat.

   Se vidare de aktuella avsnitt, stycken och sektioner som länkar hit från Microsoft-GOOGLE resp. GOOGLE-Microsoft-terminologin i detta dokument.

 

—————

GOOGLES ELIMINERING AV DISABLE DIRECTWRITE-FUNKTIONEN — som tidigare kunde visa rena snygga små teckensnitt, Jun2016

http://www.ghacks.net/2016/06/06/chrome-font-rendering-google/

  Google dropped Chrome support for several older operating systems, including Windows XP and Vista, in April 2016.”,

  Google employees began to remove bits of code from Chromium as early as January 2016, and several of the things that got removed may affect the font rendering of the web browser.”,

  Issue 579678, Remove GDI font path, confirms that Google removed GDI font rendering, the "disable direct write" switch, and associated code from Chrome.”,

  Google Chrome will use DirectWrite exclusively for font rendering on Windows as of Chrome 52.",

@Internet 11Dec2016.

 

 

Automatiska PÅ-lägen

:  Centralformen

Microsofts särskilda exempel

PLÖTSLIGA INTRÅNG I MÄNSKLIGHETENS IndividPRIVATSFÄRERS DATORANVÄNDANDE FRÅN 2016:

ANGÅENDE:

Automatiska PÅ-lägen i intrångsdikterade privatadresserade upplevelsepunkter

Se även i HJÄLP!

 

Genomgången av de olika uppmärksammade, tydliga, Internetintrången (2016) i Privaträtten tydliggör, mer och mer, i takt med de avtäckande — relaterade — människorättsgrunderna hur vissa bolag, företag, söker utnyttja mänskligheten som privat inkomstkälla: livegendomsbolag, slaveridrivarföretag. Speciellt framträdande visar sig profithungern inom de oundgängliga utvecklingsverktyg skriva, rita, läsa (INTRO) som mänskligheten behöver för sin kunskapsutveckling. Samt hur, mer och mer, privaträtten bombarderas med sådana inrättningars direkt uttalade behov av ATT UTAN LOV ADRESSERA PRIVATRÄTTSLIGA UPPLEVELSEPUNKTER: ATT VARA INNE I PERSONEN OCH GRÄVA. Våldtäkten är uppenbar (Intrångsskyddslagen). Verksamheten är olaglig. Inrättningarna utvecklar okultur: våldtäkt.

 

MicrosoftONex:

’https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement/#maincookiessimilartechnologiesmodule

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement/#mainhowtoaccesscontrolyourdatamodule

http://choice.microsoft.com/sv-SE/opt-out

SkolExempel på Fascistisk TvångsInternetpropaganda:

25Okt2016: Skärmdump från Microsoft:

http://choice.microsoft.com/sv-SE/opt-out

 

 

 

  .. provide you with personalized experiences.”;

 

 

— »Och medan du ändå är på väg ut kan du ta med dig Soporna också».

   TA MED DIG SOPORNA UT.

 

The only Available Personalized Experience for any single individual human being, is a private privacy property residing inside that individuals’ own free will and conscience: the individual Mind — by Natural Law. No State, President, Nation, Galactic Court, Company, Group or Association what so ever can make even any the slightest INFLUENCE — direct, change course, navigate — into THAT experiencing domain, the mind of the individual, the individuals’ personalized experience. No way. Even Trying to do so FROM OUTSIDE THE INDIVIDUAL, only exposes and Reveals Propaganda, Fascism, Dictatorship, Slavery, Intrusion, Violence. Internet Fascism.

   The individual experience can only evolve FROM INSIDE THE INDIVIDUAL, through the Natural Law: Gravitation, Electricity, Human Rights: Truth and Love. For every occasion, For every thought. For every situation: Free Will and Conscience can never be forced, commanded or directed. Activities outside The Law generates a corresponding crime: it is doubtful that the GOOGLE-leading community understands that. And so Humanity, at all times, in all histories, evolves as it understands and communicates the law, and nothing else.

   In other words: COOKIES — prying individual privacy — is Internet Fascism. It is propaganda intended for manipulation, not knowledge, a stupid — criminal — idea from an even stupider instance, and has nothing to do with interests in the development of humanity and its cultural history of science.

   This is, or should be, all in perfect concord with the content in UDHR10Dec1948, or not at all.

:

  Om du vill välja bort personanpassade annonser i den här webbläsaren, måste ..”;

  För att du ska få en mer personlig upplevelse online kan vissa annonser du ser på Microsofts webbplatser och appar vara anpassade efter dina tidigare aktiviteter, dina sökningar och de webbplatser du har besökt. Det är du som bestämmer och här kan du välja de annonsinställningar som är rätt för dig.”;

 

 

 

 

Inget självsvåldigt direktivkommenderande intrång från utomstående får förekomma i en enskild människas privatliv, familj, hem eller korrespondens.

— Inte alls över huvud taget.

Intrångsskyddslagen, som den får förstås, A12 i UDHR10Dec1948.

— Verksamheten exemplifierad ovan från Microsoft är klart — solklart — olaglig.

 

 

Det är inte Windows Operativsystems uppgift att diktera eller adressera människors privata upplevelsepunkter. Men Microsoft genomför det (2016, Windows 10, Office 365) som om verksamheten vore privatägd, privatbestämd och egendomsbetingad.

   Se vidare med utförliga webbexempel i Webbdiktaturen 2016.

 

 

— Ett Operativsystems uppgift är uteslutande endast att tillhandahålla (Windows API) diskreta funktioner (fönsterdetaljer: ramar, systemdialoger: grundfunktioner) för en samordnad fungerande arbetsenhet (programfönster) — att användas för kunskapsutveckling: skriva, rita, läsa verktyg: text, bild, ljud: elektronisk styrning. Inget annat. Hur, när, var, i vilken omfattning operativsystemet används, ingår inte i operativsystemets funktion. Ett Operativsystem — i mänsklighetens tjänst — ska vara utformat för användning. Inte övervakning. Inte på något enda sätt: Kunskapsutvecklingen får inte bli föremål för störande, direktivgivande, dikterande, intrång eller avbrott.

   Privatanvändarrätten ska respekteras. Så var det från början (Windows 3.1): full användarfrihet utan intrång. Kolla Microsoft 2016 med Windows 10: kusligt toppstyrt: inför egenmäktigt begrepp och termer utan information som tvingar användaren att utföra detektivarbete på Internet för att försöka få reda på vad som menas; DatorBeslag, ibland så häftligt (100% diskanvändning, 100% processoranvändning, stundtals timme in, timme ut) att datorn inte ens kan användas normalt utan låsningar, hängningar och andra avbrott — förrän Microsoft har använt den Färdigt för sin del. Då först Får Användare Använda Grymt Förfulade SnabbaAvbrottsfriaDatorn. Jättefräckt.

 

 

DEMOKRATIGRUNDERNA  i UDHR10Dec1948 -- A18-21 särskilt:

 

 

 

 

KUNSKAPSGRUNDEN  i Universums Historia: Gravitation--Elektricitet--Mänskliga rättigheter.

 

 

Det får inte finnas — inte på något enda ställe — privaträttsliga intrång som påverkar, dikterar eller föreger direktiv i privatlivet eller innehåller övervakningsdetaljer som påverkar privatanvändningen av vad det vara må  (Intrångsskyddslagen, som den får förstås, A12 i UDHR10Dec1948).

 

INTRÅNGET EXEMPLIFIERAT OVAN — Windows som utpräglat Operativsystem — sker tydligt historiskt i Microsofts Utvecklingshistoria — efter Windows 7: fönsterdetaljer ändras. Definitivt med Windows 10 tillåter inte dessa fönsterändringsdetaljer längre OriginalWindowsProgram skrivna i Windows API att fungera korrekt.

   I stort sett från och med Windows 8.1:

— Windows Operativsystem (Windows API)  förefaller  KAPAS av en tydligt (chockerande) plötsligt uppkommen självutnämnd individinträngande UpplevelseDiktatur — märkbart, allvarligt reducerad användarfrihet, våldsamt överrepresenterat KontaktaMicrosoftTvång med ”LEARN MORE”-propaganda — som, lika plötsligt och oanmält, presenterar privatadresserade upplevelsepunkter med aktiverade PÅ-funktioner [‡]. Allt med en ständigt förfulad, utarmad, urvattnad och sagolikt försämrad datoranvändarmöjlighet.

   Det är tydligt att Microsoft INTE är ute efter att hjälpa mänskligheten utveckla kunskapsutvecklande verktyg. Utan istället att försöka pracka på mänskligheten KONSUMTIONSPRYLAR.

— ALLA SPECIELLT UNGA NYA WINDOWSANVÄNDARE kanske (säkert) tycker att »det är häftigt» med alla BloppTivolin, konstant asfaltläge med blicken. För den som varit med Microsoft i utvecklingen från Windows 3.1 (2016-1994=22år), och sett hur företaget alltmer introducerar förytligade, stympande kunskapsanvändarverktyg (»slarvordlistor», ett exempel), är insikten omöjlig att blunda för:

— Vi studerar beteendet hos människor som gestaltar beteenden i ett omfattande dårhus.

   Jättehäftigt. Inte en enda kunskapsbaserad tillämpning [MicrosoftKunskaperna].

   Människor SER inte längre naturen omkring sig. Umgås inte längre med den.

 

 

SkräpInternet: cookies-banderollerna från 2016 som påtvingas alla internetanvändare

SkräpInternet:

 

INTERNET VAR INTE MENAT SOM SKRÄPFORUM FÖR PRIVATRÄTTSLIGT DIKTERANDE INTRÅNG:

2016: FLODER MED SKRÄPINFORMATION VRÄKS UT ÖVER EN STOR DEL AV ALLA INTERNETBESÖK

TRÄNGER SIG IN I PRIVATANVÄNDANDETS HEMSFÄR OCH BÖRJAR ADRESSERA MÄNNISKAN DETALJER I HENNES EGET UPPLEVANDE.

 

GP-exemplet:

SKRÄPINTERNET

DEN HÄR FORMEN AV DIKTAT MÅSTE UPPHÖRA PÅ INTERNET — det är intrång (Intrångsskyddslagen), se EXEMPLEN:

 

 

— VI godkänner alls ingenting på ovanstående grunder med mer än incitamenten har förankring i UDHR10Dec1948.

Genom att använda webbplatsen godkänner du ..”.

Genom att använda våra tjänster godkänner du ..”.

@INTERNET SOM EN ÖPPEN, FRI OCH OBUNDEN MÖTES- OCH MARKNADSPLATS FÖR VÄRLDENS ALLA MÄNNISKOR ÄR INGEN PRIVATSERVERING FÖR PRIVATRÄTTSLIGA DIKTERANDE FÖRSTÅNDS, FATTNINGS, UPPLEVELSE, FÖRNIMMANDE, ELLER ANDRA TANKE OCH SAMVETSRÄTTSLIGT DIKTERANDE INSTANSER. VAD VI GODKÄNNER ELLER INTE GODKÄNNER HAR OVANSTÅENDE INTERNETINSTANS INGENTING MED ATT GÖRA, SÅVITT INGA SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER ELLER LOV HAR UPPRÄTTATS. BANDEROLLEN OVAN ÄR MÄNNISKORÄTTSLIGT KRÄNKANDE. ETT KLART INTRÅNG I PRIVATRÄTTEN: rätt till frihet i tanke och samvete; rätt att åberopa RÄTT TILL FRIHET I TANKE OCH SAMVETE utan intrång. A12;18;19.

 

DIKTERANDE ”godkänner du” AVGRÄNSNINGAR FRÅN ALLMÄNMÄNSKLIGA RÄTTIGHETER FÅR INTE FÖREKOMMA (UDHR10Dec1948 A30).

Verksamheten är olaglig. Intrångsskyddslagen. Se även EXEMPLEN.

 

OM ”Jag förstår”-STRIPEN INTE  RULLAR: täck för den med en pappersremsa: den är olaglig, som ovan i bevis.

— Om GP inte vill visa sina artiklar offentligt för godtyckliga användare @Internetsluta med det då. Verksamheten i exempel ovan är — bevisligt — olaglig:

— Själva tilltalet, den explicit privaträttsliga individadresseringen, är kränkande. Och det förstår inte Redaktören —Intrång — ? Vad förstår Redaktören — då — ? Visa.

 

 

Genom att använda webbplatsen godkänner du ..”.

— JahaDu. Enligt vilken då Universella Deklaration?

   Visa.

Rätt att åberopa RÄTT TILL FRIHET I TANKE OCH SAMVETE utan intrång. A12;18;19.

 

MEDIASIDA

 

 

SKÄRMDUMP @INTERNET 22Okt2016 — ”Genom att använda webbplatsen godkänner du ..”.

— JahaDu. Enligt vilken då Universella Deklaration?

 

 

Verksamheten är olaglig. Intrångsskyddslagen. Se även EXEMPLEN.

Se särskild förklaring ovan i GP-exemplet.

 

 

”By using this site you agree ..”.

Genom att använda denna webbplats godkänner du ..”.

— JahaDu. Enligt vilken då Universella Deklaration?

   Visa.

Rätt att åberopa RÄTT TILL FRIHET I TANKE OCH SAMVETE utan intrång. A12;18;19.

 

Webbsida  27Okt2016:

http://www.tenforums.com/tutorials/5239-password-user-account-change-windows-10-a.html

— ScusMe:  According TO WHICH Universal Declaration?

— By an unauthorized Directive — ”you agree”   You confirm Intrusive Activity into Human Rights A12;18;19. Your informative activity is illegal activity.

— Right to freedom of thought and conscience; freedom to hold RIGHT TO FREEDOM OF THOUGHT AND CONSCIENCE without interference. Above is: Intrusion.

 

Verksamheten är olaglig. Intrångsskyddslagen. Se även EXEMPLEN.

Se särskild förklaring ovan i GP-exemplet.

 

Rätt att åberopa

RÄTT TILL FRIHET I TANKE OCH SAMVETE

utan intrång. A12;18;19.

 

— I klartext:

 

MÄNNISKANS KONCENTRATION PÅ SIN ARBETSUPPGIFT @Internet ska respekteras och inte utsättas för intrång: störning.

Visa gärna något förnämligt ursvenskt sätt att Andemeningen Begrips med det — @Internet.

   EN DEL kanske skulle uttrycka saken på ett mera Emfatiskt sätt:

— GE FAN I ATT HOPPA PÅ FOLK — dumfan. Ursäkta.

:

— Tänk efter på det: »BETYDER DET HÄR ATT JAG HOPPAR PÅ NÅN MED DIREKTIV I PRIVATLIVET?». För det får MAN inte göra. Intrångsskyddslagen.

— Upplevelsepunkter i människors privatliv får inte adresseras TILL utan uttryckliga lov. 5-åringen förstår det. NoProblemo.

— SKER DET, UTBILDAS MOTSVARANDE SKULDPUNKTER — samvetsskuld: samvetsofrihet och därmed tankeofrihet — I MÄNSKLIGHETENS KULTURHISTORIA, MED TILLHÖRANDE UTVECKLAD OKULTUR: intrång. våldtäkt. Våld. MK.

   K8 UDHR10Dec1948.

 

Vilken är förebilden?

1. Övermod: KaxPelles PrivatExtas: — »Jag Dikterar Ditt Upplevande Godkännande... »;

2. Övermodets upprinnelse i KULTURELLA AVARTER SOM BARA KAN GRUNDAS PÅ VANFÖRESTÄLLNINGAR OM TILLVARO OCH EXISTENS generellt ÖVER MER ELLER MINDRE KONTINENTALA REGIONER — under lång TID.

3. Eller med samma mening: Lydnad och Spö (EKO): KRIMINALVÅRD I EUROPA (-2016): bestraffning — inte utbildning och undervisning enligt K8 UDHR10Dec1948 — Så, VåldsvägrarDödspsykande EuropaDomarjävul: »NI kommer inte in i samhället bland fredligt folk med mer än NI kan visa godkänt i uppförande och ordning. Tills dess, stannar NI exakt precis Här: bakom gallret. NI elaka fan». Mer eller mindre utvecklade Gangstersyndikat — som gärna braverar med Heder från en självinbillad intelligensmässig överhöghet.

 

Vad vi vet finns bara en, endast en enda, speciellt kulturhistoriskt väl dokumenterad avhandling som vidrör ämnet:

 

Intrångets Princip

 

Se Beviset i Motsatsen:

 

 

DEMOKRATIGRUNDERNA  i UDHR10Dec1948 -- A18-21 särskilt: kunskapsgrunderna

 

 

 

 

KUNSKAPSGRUNDERNA  i Universums Historia: Gravitation--Elektricitet--Mänskliga rättigheter.

 

Intrångsskyddslagen A12 UDHR10Dec1948:

EXEMPLEN OVAN FRÅN SKRÄPINTERNET belyser uppenbara PRIVATRÄTTSLIGA INTRÅNG i

 

Rätt att åberopa

RÄTT TILL FRIHET I TANKE OCH SAMVETE

utan intrång. A12;18;19.

 

— Internetanvändaren avbryts i sitt arbete med privaträttsligt adresserade DirektivKommandon. Det är intrång.

— Den enskilda människan — GP-exemplet förklarar detaljerna — blir plötsligt överfallen av en privaträttsligt utomstående som, lika plötsligt, börjar adressera internetanvändaren med direkt personliga tilltal UTAN ATT HA FÅTT LOV TILL DET: den inträngande parten börjar ta — tydligen resolut stjäla — Direktivgivande PersonKommando. SOM OM all

 

Rätt att åberopa

RÄTT TILL FRIHET I TANKE OCH SAMVETE

utan intrång. A12;18;19.

 

i internetanvändarens internetanvändande plötsligt skulle ha upphört att gälla med NU FÅ VEM SOM HELST HOPPA IN HÄR OCH GE DIREKTIV OM ALLT MÖJLIGT FYLL I HÄR NU, OCH OM DU INTE VILL SE DET HÄR MER KAN DU BÖRJA LETA LÄNGST NER HÄR NU OCH KLICKA HÄR NU... Å DU BEHÖVER JU BARA... Å SEN KAN DU...

 

Det var inte uppgiften @Internet. Privaträtten ska respekteras.

— Intrånget är uppenbart.

Verksamheten är olaglig.

ISL1948:

Intrångsskyddslagen

Intrångsskyddslagen — som den får förstås — A12 i UDHR10Dec1948, fastslår:

 

LAGEN -- Gravitation [GRIP] Elektricitet [DEEP], Mänskliga rättigheter [UDHR10Dec1948] -- UNIVERSUMS HISTORIA: människans hem

 

 

 

Bildkällor: NaturSkogen i Sverige 2016  med  Andromeda Galaxy (Messier 31) -- Image Credit: GALEX, JPL-Caltech, NASA -- @INTERNET Wikipedia ANDOMEDA GALAXY -- 

https://en.wikipedia.org/wiki/Andromeda_Galaxy - /media/File:Andromeda_galaxy_2.jpg

 

 

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”; A12 in UDHR10Dec1948,

”Ingen får utsättas för självsvåldigt intrång i sitt privatliv, familj, hem eller korrespondens. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana intrång.”.

— SVERIGE: lägg av med naturmördandet.

Lagtexten innefattar också »rätt till lagens skydd mot attacker på heder och anseende»: öppna attacker på fredliga människor, enbart på grund av deras fredlighet.

Se även särskilt i Sanningen om Försvaret.

 

PRIVATLIV (UDHR10Dec1948 A18-20): rätt till frihet i tanke och samvete; rätt till frihet i mening och uttryck; rätt till oberoende fredlig samvaro; ingen får tvingas tillhöra en sammanslutning; ...

PRIVATINTERNET (UDHR10Dec1948 A18-20): rätt till frihet i tanke och samvete; rätt till frihet i mening och uttryck; rätt till oberoende fredlig samvaro; ingen får tvingas tillhöra en sammanslutning; ...

 

Rätt att åberopa

  att söka, motta och sprida meddelande och idéer —

— GENOM VILKET SOM HELST MEDIUM, OCH UTAN HÄNSYN TILL GRÄNSER —

RÄTT TILL FRIHET I TANKE OCH SAMVETE

utan intrång. A12;18;19.

 

— Vad kommer det sig att, tydligen 2016, en hel värld av internetinstanser, speciellt etablerade sådana (GT-exemplet), inte tycks förstå sakinnehållet? Utan istället formligen kastar sig över, överfaller, den enskilda internetanvändaren med alla möjliga intrångsbrottsliga tilltag, stör och förstör ett lugnt och städat internetanvändande som bara till för några år sedan såg ut att fungera anständigt = utan massiva intrång, utan djupt störande, individdikterande inslag. What’sUp?

 

   Enda tillgängliga förklaringen (MK):

— Samhällen som inte utvecklar mänskliga rättigheter (K8 UDHR10Dec1948) utvecklar INTRÅNG: icke-mänskliga rättigheter. Pick one.

   STATERNA UTVECKLAR SKULDPUNKTER I MÄNSKLIGHETENS KULTURHISTORIA i det att LAGEN (UDHR10Dec1948) inte respekteras.

— Med uppkomsten av Internet har ett strålande tillfälle infunnit sig för alla som inte kan hålla fingrarna borta ifrån IntrångsBegäret: att tafsa på, hacka sig in i, Elektromagnetiska Vågrörelser från enskilda privata Internetanvändare: Registrera, övervaka, utöva påtryckningar, diktera direktiv, verkställa intrång... Se från EXEMPLEN och SKRÄPINTERNET.

 

 

Jämför BIFF i första filmen Tillbaka Till Framtiden (Steven Spielberg, 1985):

— En utomstående person har trängt sig in i en familj, och utför mer eller mindre direkta kommandon — direktiv, adresserar upplevelsepunkter i privatlivet — hur personer i familjen ska uppföra sig för att fortsätta betjäna intrånget: vandrar omkring i Hemmet, som vore Hemmet det egna; går själv fram till och öppnar kylskåpsdörren, tar fram en öl, kommenterar familjens blickar, ”Vaglorupå”, etc.

 

 

Inledning till Askenaterna — ASKENATERNA  — se även Begreppet Askenat

Inledning till Askenaterna:

 

Se även från SEKTEN TAR ÖVER

 

PRIVATRÄTTSINTRÅNGEN PÅ INTERNET, SKRÄPINTERNET, KOM SOM EN PLÖTSLIGT FORSANDE FLOD FRÅN slutet 2015 början 2016: Först GOOGLE (GOOGLEBROTTET); Sedan i snabb takt i stort sett alla övriga s.k. Etablerade.

EXEMPLEN framhäver GOOGLE-Microsoft som portalfigurer (GOOGLEBROTTET; MICROSOFTS OLAGLIGA PROGRAMVERKSAMHET);

 

genererar du information...”

 

NEJ.

   Inte med mer än att någon SPIONERAR, HACKAR SIG IN, och SYSTEMATISKT BÖRJAR SAMLA UPPGIFTER PÅ AKTIVITETER FRÅN ENSKILDA INTERNETANVÄNDARE.

   Intrånget är uppenbart. Intrångsskyddslagen.

Verksamheten är olaglig.

   Inte med mer än någon SPIONERAR PÅ MINA ÄRENDEN PÅ STAN, MINA BESÖK, MINA KONTAKTER, MINA VAL, MINA BETALNINGAR, MINA TANGENTNEDTRYCKNINGAR PÅ TANGENTBORDET, MINA MUSKLICKNINGAR PÅ BILDSKÄRMEN.

   Intrånget är uppenbart. Intrångsskyddslagen.

Verksamheten är olaglig.

Microsoft-GOOGLE-etablerad InternetDiktatur.

   ENSKILDA MÄNNISKORS MÄNNISKORÄTTSLIGT ERKÄNDA RÄTT TILL DATORANVÄNDANDE AKTIVITETER genererar elektriska signaler. Inget annat.

   DEN SOM INTE ÄR SÄRSKILT INBJUDEN, har inte med den verksamheten att göra.

— Inte på något som helst enda sätt eller vis. Inte alls över huvud taget.

— GOOGLE är inte inbjuden. Microsoft är inte inbjuden.

   Värna om Din rätt som människa att få ha det egna privatlivet ifred. Vägra medverka i privaträttsliga intrång.

   Intrånget är uppenbart. Intrångsskyddslagen.

Verksamheten är olaglig.

 

Vad är det?

 

— Har GOOGLE-Microsofts ansvariga fel i huvudet på något sätt, eftersom de, tydligen, inte förstår karaktären i ämnet Grundläggande Mänskliga Rättigheter?

— Eller det kanske förhåller sig Eminent, att GOOGLE-Microsoft som Ledande InternetInnovatörer anser sig stå över Mänskligheten? Och just därför, anser sig ha RÄTT att bedriva anmärkta intrång:

DatorOfredandet:

INLEDNING

VARFÖR FÅR VI INTE HA DATORN IFRED?

EXEMPLEN NEDAN VISAR HUR MICROSOFT-GOOGLE KÖR ÖVER MÄNNISKORS EGNA PRIVATA DATORINSTÄLLNINGAR — AVSTÄNGT CLEAR TYPE [‡] FÖR ATT FÅ FRAM DEN RENA BILDSKÄRMENS PIXELBASERADE TECKENBASERADE BASGRAFIK — OCH TYDLIGEN ANSER ATT LÄSBARHETEN INTE FÅR OMSPÄNNA SÅDAN OPTIMAL KLAR OCH TYDLIG GRAFISK DATORSTANDARD @INTERNET: text som presenteras @Internet från runt år 2015 kan bara visas Microsoft-GOOGLE-manipulerad. Microsoft-GOOGLE stänger av/förbjuder datoranvändare deras datorinställningar då datoranvändaren använder Microsoft-GOOGLE-webbläsare: ursprunglig textbaserad datorstandard i originalförfattning får inte visas på Internet.

 

COPYRIGHTINTRÅNGEN FRÅN MICROSOFT OCH GOOGLE Nov2016 Windows10:

Varför gör Microsoft-Google så här? Härmad CRT-bildskärm:

BILDEN OVAN  vandaliserat original SKÄRMDUMP FRÅN WINDOWS 10 FRÅN WEBBLÄSARNA FRÅN MICROSOFT OCH GOOGLE.

:

Originalet är författat för att se ut så här: LCD-skärm:

BILDEN OVAN  rena originalet SKÄRMDUMP FRÅN WINDOWS 7 FRÅN FÖREGÅENDE WEBBLÄSARE FRÅN MICROSOFT [Före IE9] [OCH GOOGLEs tidigare versioner].

:

Originaltecknen nedan för jämförelse i aktuell webbläsare: Verdana 9, Microsoft Sans Serif 7, Symbol 14 + Times New Roman 9 + Symbol 9:

———————————————————————————

PÅ GRUND AV MEDFÖDD TANKERÄTTSÖVERHÖGHET — PÅ GRUND AV MEDFÖDD TANKERÄTTSÖVERHÖGHET

Originalet SOM FÖRFATTAREN VILL ATT DET SKA SE UT, OCH SOM DET OCKSÅ SÅG UT FRÅN BÖRJAN @INTERNET med datorns ClearType avstängt.

Originalet SOM FÖRFATTAREN VILL ATT DET SKA SE UT, OCH SOM DET OCKSÅ SÅG UT FRÅN BÖRJAN @INTERNET med datorns ClearType avstängt.

ò dx = x = ¥ ·x/¥

:

FRÅN BÖRJAN FANNS INTE FÖRVANSKNINGEN I EXEMPEL OVAN. DEN HAR SLUTLIGT INTRODUCERATS AV MICROSOFT I INTERNET EXPLORER EFTER VERSION IE9. NU NOV2016 ÄR den, och mera lär komma DATORDIKTATUREN ETABLERAD HOS BÅDE MICROSOFT OCH GOOGLE I WEBBLÄSARNA GOOGLE CHROME, INTERNET EXPLORER OCH MICROSOFT EDGE. SE SÄRSKILDA SKÄRMDUMPSJÄMFÖRELSER I COPYRIGHTINTRÅNG.

:

Tydligen:

— Vi TYCKER ATT DU KAN ...

   Se EXEMPLEN.

Diktatur.

Microsoft-Google dikterar mänskligheten hur den ska utveckla kunskapen med hjälp av skriva rita läsa verktyg: datorn.

   Intrånget är uppenbart. Intrångsskyddslagen.

Verksamheten är olaglig.

Diktatur.

VARFÖR DIKTERAR MICROSOFT OCH GOOGLE SINA EGNA DATORINSTÄLLNINGAR — KÖR ÖVER ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR MED EGNA UPPFATTNINGAR — I DEN DATOR JAG INHANDLAT OCH BESTÄMT HUR JAG VILL HA MED MINA EGNA INSTÄLLNINGAR?

Diktatur.

— Microsoft och Google Bestämmer — dikterar — Datoranvändningen.

   Intrånget är uppenbart. Intrångsskyddslagen.

Verksamheten är olaglig.

 

 

Vad är det?

 

— Beror det på någon slags Särskilt Medfödd SpecialRyggradsNerv som utvecklats i Moderlivet.

 

PÅ GRUND AV MEDFÖDD TANKERÄTTSÖVERHÖGHET

 

Eller?

 

— ”Guds särskilt utvalda folk”?

— »VI TYCKER ATT DU KAN ... ». DATOROFREDANDET.

— »Vi anser att du tycker att vi är bra». EXEMPLEN.

 

— »EFTERSOM VI I ALLA FALL STÅR ÖVER RESTEN AV MÄNSKLIGHETEN, KAN VI LIKA GÄRNA GÖRA SLAG I SAKEN DIREKT, OCH BÖRJA TALA OM FÖR MÄNSKLIGHETEN HUR DEN SKA TÄNKA FÖR ATT DEN SKA ANSE ATT DEN TYCKER ATT ALLT ÄR BRA»:

 

IGH:

Se även i ISRAELISKA STATENS PRINCIP

Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other.

MICROSOFT ENCARTA 99 ENCYCLOPEDIA, Judaism — Basic Doctrines and Sources

sv.: Israel står således mellan Gud och mänskligheten, representerande den ena till den andra.

 

 

Är det så?

— Är det svaret på frågan?

   Är GOOGLE-Microsoft Israel?

   Är det så man ska förstå saken, de angivna intrången:

— »GOOGLE-Microsoft står således mellan Gud och mänskligheten, representerande den ena till den andra.».

— Är det svaret på frågan?

 

   JA — och NEJ: det ser så ut:

 

   Citatformen nedan uppdagar en koppling Microsoft-StatenISRAEL: we are unique in thought. DET FINNS INGEN ANNAN INSTANS PÅ JORDEN ATT VÄLJA PÅ FÖR DEN UTSTYRSELN (Askenaterna) ÄN STATEN ISRAEL, eller med samma mening Köttsjudarna. Ingen annan hävdar något dylikt.

   EXEMPLEN med GoogleBrottet och Microsofts tydligt olagliga programverksamhet visar tydlig datorfunktionella samhörigheter Microsoft-GOOGLE.

   Men ingen ännu (Nov2016) upphittad styrkande verbalt framställd styrelsekoppling finns explicit GOOGLE-Microsoft — UTOM DEN som sagt SOM VISAR DE BÄGGE BOLAGENS SAMHÖRANDE — NÄRA IDENTISKA —WEBBLÄSARE: samma OriginalCopyrightIntrång: samma programform, tydligen: samma KODBAS.

 

BETRÄFFANDE KOPPLINGEN SOM NEDAN, således Microsoft-StatenISRAEL: JA. Helt tydligt.

— Däremot måste vi lämna GOOGLE-bolaget utanför den kopplingen, tills ev. vidare.

 

IsraelGoogleMicrosoft--Askenaterna

Se även i ISRAELISKA STATENS PRINCIP

 

”We are unique in thought””Innovation is in our blood”

Finns det, alls, någon som helst koppling Israel-GOOGLE-Microsoft?

 

  Microsoft's mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more. it sets out to complete this mission by building the best-in-class platforms and productivity services for a mobile-first, cloud-first world.

 

The Microsoft Israel R&D Center is one of three strategic global development centers situated around the world. Our mission is to lead strategic products and services that realize Microsoft's vision, by tapping into Israel's unique technological & entrepreneurial assets.”

MICROSOFT — Israel R&D Center, datumuppgift saknas [19Nov2016]

https://microsoftrnd.co.il/About/Pages/default.aspx

:

Enligt K8 UDHR10Dec1948 -- eller så inte alls.

empower”: utrusta, förse (bemyndiga), »förkraftliga» ...

— Kan det uttryckas mera tydligt?

Gudarna, som ska Hjälpa Mänskligheten, har Landat. Halleluja. Helt Klart.

— »ViHär — VärldenMänsklighetenDär»: »ViKomma — DuLära»: »ViSäga — DuGöra».

Enligt K8 UDHR10Dec1948 -- eller så inte alls.

 

Men notera det noga: Det finns ingen (konspiratorisk) plan. Sättet ÄR Tydligt Irrationellt:

— Det är en Drift (sinnessjukdom, se Bevisningen) fullständigt utförligt förklarbart enligt MK. Utförligt från Motställningen med Historien bakom.

 

Tydligen. JA — men med ovanstående IGH-reservationer (dvs, »delvis tydligt Nej»).

Achieve more”: självutnämnd upplevelsekonsult — För Mänskligheten. Så det var därifrån det kom. Jämför HEGELs »Tyska Anden».

— »Vi står Högre Upp».

NOTERA: Inte »Microsoft in Israel», utan »Microsoft as such»; ”on the planet”.

   Se vidare i ISP, GMR-motställningen, MEL och SAMMANFATTNING.

 

 

— Varför låter sig mänskligheten duperas av ovan citerade glänsande storhetsvansinniga intrångsmästrare?

— DÄRFÖR ATT MÄNSKLIGHETEN ÄR just SÅ EXAKT NERSJUNKEN I SKITEN ATT INGET ANNAT SYNS.

   Utförligt från Motställningen och Historien bakom.

— INTRÅNGET underhålls av ett Europas Våldspatriarkat [EKO]: tillväxer, ständigt utbredande. MK. SKULDPUNKTERNA.

 

 

In straight English:

— Because humanity in our days is so full of Shit, that the ability to view things ABOVE the general cultural horizon is severely diminished.

 

Please do correct if wrong.

— It’s like a bad hangover.

 

DO YOU HONESTLY, INTENTIONALLY, MEAN, THAT WHAT WE SEE TODAY Nov2016 @INTERNET FROM MICROSOFT-GOOGLE HAS, WHATSOEVER, ANY SORT, KIND, OR PART IN intelligence?

Please. Do Share.

I don’t see any.

   Never have I heard MORE CLOSE to pure fascistic propaganda than the above IGM cited. The expression is legal, as any expression. But the activity is not.

 

DU STÅR HÄR, storhetsvansinniga intrångsmästrare, OCH TÄCKER FÖR ANVÄNDBARA PROGRAMVERKTYG [‡], API-FUNKTIONER i WINDOWS, HINDRAR MÄNSKLIGHETENS KUNSKAPSUTVECKLING [‡] PÅ GRUNDER DU BEVISLIGEN, TYDLIGEN, OCH UPPENBARLIGEN INTE VET ETT SKIT OM, DIKTERAR DATORANVÄNDNINGEN EFTER DINA EGNA BEVISBART PRIMITIVA EXISTENSIDÉER [‡], OCH KOMMER SEN HÄR PÅ JORDEN OCH VILL UTMÄRKA DIG FÖR — exakt vad? Därför att jag ser själv personligen inget annat än ett rejält stort saftigt satanistkryp (SOKSI). Se även SAMMANFATTNINGEN: Verksamheten är olaglig;

 

TankeUnikitetens Hemvist:

IGM

  How do we set out to achieve our goals? By making a difference and always looking on to the future. We are unique in thought, with a culture founded on a growth mindset.”,

MICROSOFT — Israel R&D Center, datumuppgift saknas [19Nov2016]

https://microsoftrnd.co.il/About/Pages/default.aspx

 

KUNSKAPSUTVECKLINGENS DIREKTIVGIVARE:

”We are unique in thought”?

 

Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other.

MICROSOFT ENCARTA 99 ENCYCLOPEDIA, Judaism — Basic Doctrines and Sources

sv.: Israel står således mellan Gud och mänskligheten, representerande den ena till den andra.

 

Vad uttryckte Nazisterna på 1930-talet, själva Principen? Jämför: Hegels »Den Tyska Andens ÖverRas»:

 

Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other.

MICROSOFT ENCARTA 99 ENCYCLOPEDIA, Judaism — Basic Doctrines and Sources

sv.: Israel står således mellan Gud och mänskligheten, representerande den ena till den andra.

 

JÄMFÖR BASINNEHÅLLET I INLEDNINGSCITATET TILL ASKENATERNA: INTELLIGENSSUVERÄNA SEKTEN: Meritstatistiken.

— Meritstatistiken utpekar en Överintelligent Sekt som kopplar till Israeliska Staten — med Preferenser till Den Moderna Akademins Naturvetenskapliga Landvinningar de senaste 200 åren. Se särskilt bidare från SAN: TNED exklusivt för Universums Historia  UTKLASSAR — FÖRKLARAR — MODERN AKADEMI SOM PRIMITIV. Israeliska Staten har inte så mycket som en endast prick att hämta i naturvetenskapen: Max Planck är portalfiguren enligt relaterad fysik. Inte Albert Einstein: Planckekvivalenterna gäller. INTE »Einsteins Ekvationer» NADA. Noll. Intet. Finito. Moderna Akademi: Den Mänskliga Kulturhistoriens allra mest Fundamentala primitiva Tankedomäner — bevisliga, beskrivbara, förklarbara, exemplifierbara in till minsta detalj. Se utförligt i kort översikt med länkar från SAN.

   Så:

— Vilket ska vi börja med?

— Ska vi tillkalla Ordningspolisen först, eller?

 

Jämför PROGRAMSTRATEGI:

— 1. Ingen programförklaring ges; absolut ingen detaljerad manual förekommer;

— 2. Användaren ska påtvingas ett ständigt växande beroende av programmakaren;

— 3. Varje särskild post måste användaren själv söka rätt på i programmakarens utbud, som bygger på olika världsforum där programmakaren själv aldrig figurerar, utan överlåter all diskussion på användarna själva (moderatorer utses).

— 4. Programinnehållet avspeglar programmakarens ytterst ytliga förhållande till programkunskaper, datorkunskaper, kunskaper generellt om existens, tillvaro, liv, fysik och matematik.

— 5. Genom att programmakaren i stort sett besitter världsmonopol, kan användarna styras, manipuleras i stort sett lika godtyckligt: kunskapsinnehållet blir i motsvarande mening lidande, och inblicken i grundläggande mänskliga rättigheter likaså.

 

 

ANVÄNDARRÄTTIGHETER FÖR MÄNSKLIGHETENS SKRIVA RITA LÄSA UTVECKLINGWEBBCITAT MICROSOFT LICENSING

Programanvändarrättigheter FUNKTIONSANVÄNDARRÄTT

WEBBDIKTATUREN 2016INTERNETMISSBRUKET MOT PRIVATRÄTTENINTERNETMISSBRUKETS INTRÅNG I PRIVATLIVET

TANKERÄTTSLIGT ÖVERORDNADE ANVÄNDARINSTANSERGMR-MOTSÄTTNINGEN

MICROSOFTS OLAGLIGA PROGRAMVERKSAMHETMICROSOFTS PROGRAMVANDALISERINGARKONKRETA PROGRAMEXEMPEL

GOOGLES INTERNETINTRÅNGGOOGLEBROTTET

AUTOMATISKA PÅ-LÄGENSKRÄPINTERNET ÖVERFALLER PRIVATRÄTTEN

ASKENATERNA, ÖverIntelligenta SektenHARMONIGRUNDERNASAMHÄLLETS ALLMÄNNA PSYKO-SOCIALA KRIS 2010+

SVERIGES EXCEPTIONELLT GRISIGA ORDNINGSPOLIS I EXEMPEL

STATENS ALLMÄNNA NATURFÖRAKT 1800-2016AVSKOGNINGEN KVÄVER KVARLEVANDEENERGIANVÄNDNINGEN

FÖRÖDANDE MILJÖKONSEKVENSER

 

 

— »Israeliska Staten kommer att konfiskeras av Mänskligheten — den kan inte sköta sig i samvaron med mänskligheten».

— Med vilken rätt framställs en sådan mening, hävdas något sådant?

   Det entydiga, bevisliga, helt enkla och fullkomligt uttömmande Svaret enligt UDHR10Dec1948:

 

 

Bägge kan omöjligen gälla samtidigt:

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights.

UDHR10Dec1948, A1.

Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other.

MICROSOFT ENCARTA 99 ENCYCLOPEDIA, Judaism — Basic Doctrines and Sources

 

Det är — således, alltså — ingen åsikt. Ingen personlig uppfattning.

— Det är ett fullkomligt rent konstaterande.

 

Microsoft kommer att konfiskeras av Mänskligheten, eftersom företaget inte kan sköta sig i samvaron med mänskligheten;

 

UppfinnandetsHemvist:

” Innovation is in our blood.”,

MICROSOFT — Israel R&D Center, datumuppgift saknas [19Nov2016]

https://microsoftrnd.co.il/About/Pages/default.aspx

 

 

WEBBKÄLLAN TALAR TYDLIGEN INTE OM MÄNSKLIGHETEN GENERELLT.

”Innovation is in our blood”

Jämför en mera Naturvetenskapligt bevisbart korrekt mening:

— »Insanity is in our blood». EXEMPLENsamt särskilt DEN FUNDAMENTALA MOTSTÄLLNINGEN. Jämför även äldre referenser (Jer.4:4; Joh.8:44).

   DÄRFÖR ATT DET ÄR PRECIS EXAKT PÅ PRICKEN VAD BEVISEN I DETALJ UTPEKAR.

— Vi avslutar här (tills vidare) vidare citat från webbkällan ovan, då principen redan är tydligt belyst. (Man tror inte det är sant: proklamerat vanvett).

   Se även liknande framtoningar ur repertoaren från HEGEL (”Tyska Rikets Ande”).

   En del — eventuellt upplysande kopplingar — kanske finns i webbkällan nedan. Men vi lämnar den för tillfället (personkrönikor ingår explicit inte i Universums Historia);

 

THE JEWISH HAND BEHIND INTERNET

https://radioislam.org/islam/english/jewishp/internet/jews_behind_internet.htm

 

— MÄNSKLIGHETENS SJÄLVUTNÄMNDA UPPLEVELSEKONSULTER. Ren Rå Fascism. Adolf skulle ha rodnat.

   Hela verksamheten bygger på dikterade intrång. Se från EXEMPLEN. Som sedan säljs ut till ”our customers”.

Väldigt mycket gärna rätta om fel.

 

 

DET SÄGS — alltså — INTE DIREKT — MEN SÅ NÄRA SOM DET ALLS FÅR FÖRSTÅS UTAN RISK FÖR SAMMANBLANDNINGAR

(Och jag som trodde att Den delen skulle vara helt Utesluten ..).

 

— Finns det, alls, någon som helst koppling Israel-GOOGLE-Microsoft?

 

— NEJ. Inte entydigt här veterligt.

— Däremot finns en tydligt bevisbar rent verbal åsyftningsstyrd Israel-Microsoft-koppling i IGH.

— SAMT en rent funktionellt bevisbar koppling Microsoft-GOOGLE.

   För den förstnämnda ser vi tydligt:

 

— ”We are unique in thought”. Vi är unika i tanke.

— Uppenbarligen — då, som det får förstås — inte på annat sätt än PÅ GRUND AV MEDFÖDD TANKERÄTTSÖVERHÖGHET.

 

   Så det är alltså så att ISRAELISKA STATEN nu 2016 har tagit över Regeringen av Mänskligheten enligt

 

Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other.

MICROSOFT ENCARTA 99 ENCYCLOPEDIA, Judaism — Basic Doctrines and Sources

sv.: Israel står således mellan Gud och mänskligheten, representerande den ena till den andra.

 

Men — som i det föregående (IGM):

— Varför låter sig mänskligheten duperas av den här uppenbara LokeGudomligheten? (”You were ment to be Ruled”).

— DÄRFÖR ATT MÄNSKLIGHETEN ÄR just EXAKT NERSJUNKEN I SKITEN ATT INGET ANNAT SYNS.

   HUR ska någon, alls över huvud taget, kunna svara?

   ISRAEL leder »mänskligheten», precis som ISRAEL vill — som myrorna följer Honungsleden.

— UTESLUTANDE ALLA ÄR FÅNGADE — utom en:

   Sanningen. Ooops.

   Universums Historia.

   SlaktenStatenISRAEL.

— Men vad är det du säger?

— Ja. Jag vet fan inte. Kolla:

 

Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other.

MICROSOFT ENCARTA 99 ENCYCLOPEDIA, Judaism — Basic Doctrines and Sources

sv.: Israel står således mellan Gud och mänskligheten, representerande den ena till den andra.

 

 

Jises Christ. OhMama. Nänu blommar asfalten. Sarons Underbara Prakt.

— Jag hade verkligen INTE tänkt mig den här typen av upplösning. Waosa Xaosa Yaosa ... Wo Wo Wo...

 

 

Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other.

MICROSOFT ENCARTA 99 ENCYCLOPEDIA, Judaism — Basic Doctrines and Sources

sv.: Israel står således mellan Gud och mänskligheten, representerande den ena till den andra.

 

:

PÅ GRUND AV MEDFÖDD TANKERÄTTSÖVERHÖGHET

— Vad uttryckte Nazisterna på 1930-talet, själva Principen? Hegels »Den Tyska Andens Överras». Nu börjas det igen...

 

 

STRÖMNINGAR @INTERNET vill påstå, antyda eller påskina, att Microsofts ägarklan, med Google + Associerade såsom Askenater, skulle vara berättigade till ovanstående typ av självutnämnda herrefasoner »PÅ GRUND AV MEDFÖDD TANKERÄTTSÖVERHÖGHET»; TYP: Rätt att Presentera systematiska privatadresserande fasoner — tränga sig in i, systematiskt övervaka, och börja GE DIREKTIV I PRIVATLIVET — till Jordens alla redan intet ont anande redan invanda verktygsberoende Windowsdatoranvändare [‡].

 

 

— »Jag menar, Eftersom vi, A-partierna, i alla fall är Överlägsna alla andra, kan vi lika gärna göra slag i saken direkt och tala om för resten av mänskligheten hur Överintelligensen anser att B-partierna ska tycka att dom tänker för att anse att dom menar att dom tycker att det är bra»; EXEMPLEN.

 

 

— Vi studerar Preferenserna.

— MästarIntelligens — Associativt Tänkande — ?

 

Vad vi vet  finns inga andra föredömliga exempel på intelligens än de som Naturen sätter fram för människan att upptäcka, studera, och tillförskaffa sig djupgående inblick i.

 

 

Den Sanna meningen -- Naturen. Man tappar andan.

 

 

Foto:  MONTAGE  19Sep2016  E3  Bild--46;  11Aug2016  E2  Bild--25

 

 

FINNS DET VERKLIGEN MÄNNISKOR SOM FÖRSÖKER HÄVDA »ASKENATPOPULATIONENS INTELLIGENSÖVERHET»?

  För all del. OM så skulle vara fallet kan vi göra en del enklare djupdykningar i Naturboken — för att hitta tydliga exempel med vars hjälp vi enklare kan understryka Intelligensens Preferenser. Absolut.

 

 

Utkomsten av hela den experimentella naturvetenskapen bygger helt på naturlagarna Gravitation och Elektricitet tillsammans med den mönstergeometri som grundlägger Matematiken, räknelagarna och därmed vidare den högre analysen: sanningsbegreppet — och därmed Lagen i Syntes med Grundläggande Mänskliga Rättigheter. Det är fortfarande »bara» Naturen som talar. Universums Historia. Vi studerar det.

 

 

 

ASKENATERNA — Mänsklighetens suveräna överintelligenta, självutnämnda, RAS — Se Förklaringen till  Begreppet Askenat

 

Sammanfattning GMR 27Okt2016:

Se även i INTRO och Inledning

 

 

Bägge kan omöjligen gälla samtidigt:

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights.

UDHR10Dec1948, A1.

:

Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other.

MICROSOFT ENCARTA 99 ENCYCLOPEDIA, Judaism — Basic Doctrines and Sources

 

Askenaterna--Art: Nov2016

INLEDNING

NOTERA DET STARKT VILSELEDANDE BEGREPPET/TERMEN jude I SAMBAND MED WEBBKÄLLORNAS OLIKA LISTOR ÖVER ”judiska NOBELPRISTAGARE”:

   Exempel som vi helst inte vill avhandla: privatsfären — se även liknande notering om Albert Einstein:

Niels Bohren helt vanlig anständigt djupt sympatisk medmänniska  finns med i en sådan »judelistning» (Wikipedia, och andra) — på följande grund; Fadern LUTHERAN träffar Modern (född av judiska föräldrar); Bägge visar föga intresse för religion. Bägge ”indicating they weren’t very religious”. Bohrs hustru skriver särskilt [Niels Bohr http://hollowverse.com/niels-bohr/],

And for me it was exactly the same. [Interest in religion] disappeared completely.5”.

Niels Bohr (ansedd ateist) har som KÖTTSJUDE (Askenat) INGEN SOM HELST BERÄTTIGAD KOPPLING. Det till trots, står hans namn upptaget i webbkällorna som en NobelprisJUDE.  Gud så elakt.

— Vi skiljer HÄR, således starkt, mellan attityd (KöttsJude) och genetik (Människa).

   Se uttömmande totalförklaring i FöBöS.

— TERMEN KÖTTSJUDEAskenat som nedan — är (här) enbart reserverad för

personer som anser sig själva vara förmer än sina medmänniskor enligt ISRAELISKA STATENS PRINCIP (»IFRÅGASÄTTANDE AV KÖTTSJUDISKA STATENS ÅBEROPANDEN FÅR INTE FÖREKOMMA.»).

Det är alldeles tydligt att Niels Bohr inte tillhör den kategorin.

   SÅ: VAR AKTSAM MED JUDEBEGREPPET. Tack så mycket för uppmärksamheten.

   Se även Begreppet Askenat, samt den fullständiga — helt befriande — förklaringen till förbistringarna i FöBöS.

 

Askenaterna, Universums Överintelligenta SEKT

Den sanna meningen

 

 

Foto:  MONTAGE  11Aug2016  E2  Bild--25;  21Jul2013  Bild--41 

 

Benämningen SEKT är här antagen enbart i referens till en grupp eller sammanslutning som braverar med icke-allmänmänskliga egenskaper och särskilda universella rättigheter, och som därför utmärker sig för egenheter som den övriga delen av mänskligheten inte åtnjuter. Vi studerar det.

 

 

Inom modern akademi — de exakt naturvetenskapligt representerade korridorerna särskilt inom matematik, fysik, matematisk fysik — existerar, eller rättare sagt framträder, exklusivt, en central SEKT som utmärker sig för »högre intellektuell aktivitet»: En stor andel ledande utmärkelser uppvisas framför den övriga delen av mänskligheten:

 

Notera dock det starkt vinklade etablerade judebegreppet: även personer som inte alls är ansatta — Be‑Satta — av Israeliska Statens Princip hamnar i Wikipedias lista över JUDISKA NOBELPRISTAGARE.

— Se till exempel Niels Bohr — definitivt INTE en Askenat [IGM]. Skalas den typen bort, VET vi inte här vad som återstår av Wikipedias lista över ”Judiska Nobelpristagare”.

 

 

— USA: 3% av befolkningen (0,2% av hela mänskligheten) är »Askenater» — med 27% nobelpris. Etc. Meritstatistiken är av samma typ i övriga områden.

Wikipedia Okt2016, Ashkenazi Jews

 

   Albert Einstein (vic-felet; Ljusets gravitella beroende) tillhörde f.ö. Askenatpopulationen (Wikipedia, Notable Ashkenazim [20Nov2016]).

 

Notera dock att Albert Einstein — helt säkert, definitivt — INTE ansåg sig själv tillhöra populationen »Judaister» (Köttsjudar) eller »Askenater». Einstein:

  For me the Jewish religion like all others is an incarnation of the most childish superstitions.”,

”..  the Jewish people ..  have no different quality for me than all other people.”,

  As far as my experience goes, they are also no better than other human groups.”,

  Otherwise I cannot see anything 'chosen' about them.”,

WIKIPEDIA, RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL VIEWS OF ALBERT EINSTEIN, Jewish identity [20Nov2016]

https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_and_philosophical_views_of_Albert_Einstein - Jewish_identity

Sympatisk typ. Om det inte vore för vic-felet — och Einsteins besynnerliga idéer om Inertie — skulle Albert Einstein själv mycket väl ha kunnat författat Universums Historia — och världen hade helt säkert sett helt annorlunda ut än idag 2016.

 

Däremot inte, vad vi vet, Max Planck — Neutronekvivalenten h=mcr:

Atomkärnans härledning = Plancks konstant h=mcr= 6,626 t34 JS: Neutronen: massa, toppdivergens, tyngdcirkelradie. Därifrån allt vidare.

— Max Planck är portalfiguren i Universums Historia vid sidan av (kronologiskt)

   Johannes Kepler: Ytmomentet K = vr = 2A/T — grundvalen för periodiska systemet

   Galileo Galilei: accelerationsbegreppet, den likformiga accelerationen: a = v/T; Kraftlagen F=ma

   Isaac Newton: Principerna särskilt med Gravitationslagen och Ändringslagarnafysikgrunden

   James Bradley: aberrationenförsta beviset (1725-29) för ljusets gravitella beroende

 

Dessa genomlyser hela Universums Historia. Fullkomligt klart. Härledbart in i minsta detalj.

 

Harmonigrunderna -- Vinjett

Varför tog Microsoft bort Paintbrush från Windows?

NEUTRONKVADRATEN, utvecklad i Paintbrush, GRUNDLÄGGER ATOMVIKTERNA per geometrisk matematisk fysik i TNED.

 

Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other.

MICROSOFT ENCARTA 99 ENCYCLOPEDIA, Judaism — Basic Doctrines and Sources

 

Kärnfysiken — Israel? Visa.

 

HARMONIGRUNDERNA: neutronkvadraten — hela den detaljerat relaterade kärnfysikens absoluta grundval

 

 

 

Från GRUNDARBETENA MED NEUTRONKVADRATEN — INFÄLLD — Från utvecklingarna 2003 i Paintbrush från Windows 3.1.

Länkar:  Fysikens7Principer.htm#Neutronkvadraten_mönsterkroppen; SkärmTipsRutan: Neutronkvadraten, mönsterkroppen

LISTAN -- Jämförelser Relaterad Fysik och Modern Akademi; FysikaliskaGrundbegrepp2.htm#LISTAN

 

 

Wikipedia (Okt2016) benämner SEKTEN som Ashkenazi Jews.

Benämningen kan spåras — från (Wikipediaartikelns referens) Jes.51:27, Bibeln 1917

[BABEL ANSÄTTS]:

 

" Resen upp ett baner på jorden, stöten i basun ibland folken, invigen folk till strid mot det, båden upp mot det riken, både Ararats, Minnis och Askenas', tillsätten hövdingar mot det, dragen ditupp med hästar som likna borstiga gräshoppor.", Jes.51:27, Bibeln 1917

 

Ungefär, här fritt försvenskat »Askenater».

 

Begreppet Askenat [ASKENATERNA], se Bibelstället Jes.51:57 ovan: EGENTLIGEN (här, enbart i Universums Historia med grund i bakgrundsbeskrivningen nedan) Generell benämning på ALLA STRÄNGT KULTURHISTORISKT INFÖDDA MÄNNISKOR INOM DEN STRÄNGT HÅLLNA TRADITION SOM  ANSLUTER TILL FÖRESTÄLLNINGEN (samma som KÖTTSJUDAR; Israeliska Statens Princip) att

 

Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other.

MICROSOFT ENCARTA 99 ENCYCLOPEDIA, Judaism — Basic Doctrines and Sources

 

Se särskilt ISRAELISKA STATENS PRINCIP och FöBöS (förklaringen bakom överintelligenta sekten [ASKENATERNA]). Se särskild huvudartikel från ASKENATERNA.

 

MEN typ WIKIPEDIA OCH ANDRA innefattar ett mera GENERALISERANDE begrepp ”jude”. Och därmed associationer till Ashkenazi Jews FÖR ALLA INDIVIDER MED (»viss») JUDISK PÅBRÅ. Jämför till exempel Niels Bohr och Albert Einstein; Dessa har (helt säkert) inte ett spår med ovanstående »läggning» att göra; De hade (helt eller delvis bara) »Köttsjudiska föräldrar» — som också bara är vanliga människor, och inte kan rå för sina föräldrars ev. »specifikt fysiologiska läggning».

   Se f.ö. en delvis mera uttömmande »läggningsförklaring» i FöBöS.

— Det är här inte känt (särskilt detektivarbete krävs) hur »AskenatListan» ser ut då alla Icke-Köttsjudar tas bort från listan ”Judiska Nobelpristagare”. Wikipedias artikel och andra liknande innehåller ingen sådan distinktion. Så vi får själva försöka klara ut vad som gäller genom egna efterforskningar, om alls. Här gynnas ENDAST den allmänna bild som Askenaterna själva vill utmåla (»Guds lekamligt särskilt utvalda folk: överintelligenta sekten»), för att låta dem stå fram så mycket som möjligt i den egna hävden — för den vidare prövningen. En får inte va snål.

 

Bakgrunden:

Bakgrunden till benämningen Askenater (min egen grova resumé av den långa Wikipediaartikeln + övrigt) är den följande — kort:

 

— Upprinnelsen med motsättningen mellan de som kallade sig »Abrahams barn» och Jesus från Nasaret ledde (för ca 2000 år sedan) till att »Abrahamsbarnen» slog honom med ett rör i huvudet (Matt.27:30, Mark.15:19), slog honom på käften (Mark.14:65), och spikade upp honom på träkors (Matt.27:31, Mark.15:24, Luk.23:33, Joh.19:18). En del krönikor (CITATREFERENS Joh.Upp.11:18) insinuerar att den berättelsetypen är aforistisk. Jesus från Nasaret (Bibeln 1917 Joh.8:44) kallade dem »satanister med jävulen till farsa; jävulsdyrkare», kort sammanfattning i fritt vardagsspråk:

 

"Ni har jävulen till eran farsa. Och vad han står efter, det har ni behag till. Och just därför att jag talar sanning, tror ni mig inte", Bibeln 1917 Joh.8:44. Ref., SOKSI.

 

   Konstigt att inte Regeringen anställer Bibelbål — benägenheten att köra över allt annat möjligt verkar inte vara direkt outvecklad ...

 

   »Abrahamsbarnen» uppkallade sig efter GammelBibelns Jakobs tolv stammar (Judebegreppet från Gamla Testamentet) [SOKSI] med Juda stam som den förnämsta — Enligt Jesus från Nasaret en andlig aforism ("Förrän Abraham var till, ÄR jag", Bibeln 1917 Joh.8:58). Men som »Abrahamsbarnen», tydligen som det får förstås i bokstavlig tradition låtit uppfinna för sig själva i meningen av att vara särskilt lekamligt utvalda av Gud som »Guds Egendomsfolk» — de konventionellt benämnda s.k. JUDARNA. De blev f.ö. rasande vid orden ”.. ÄR jag”. Min benämning är »KöttsJudar» — helt grundat på uppfattningen (»enligt Jesus från Nasaret» — samstämmigheten Jesus-GammelBibeln) att Bibelbeskrivningen är en andlig historia som beskriver människans egenskaper, sanningsförfall och upplysningsväg. Ingen köttskrönika: 5 Mos.10:16, ”Omskären därför edert hjärtas förhud, och varen icke längre hårdnackade.”. Se även i Motsättningen.

 

KÖTTSJUDARNA började förföljas på allvar runt år 1000 som »Jesusmördare» (Korstågen 1100-1200; se Utpressningen P2). Köttsjudarna har allt sedan dess utsatts för de mest obarmhärtiga, vedervärdiga fysiska och psykiska utrotningsaktioner som alls kan tänkas i mänsklighetens historia.

   I samma anda som förföljelserna har ökat, har behovet också ökat för offret att identifiera sig med, eller bara leta efter, heroiska förebilder — självklart. Det är inget konstigt med det (alla som är utsatta för betryck gör det). Och så har den Köttsjudiska traditionen, tydligen, skapat — namngivit — åt sig olika förebilder med de många rikt utsmyckade bidragen i GammelBibeln som förebild: ju mer heroiskt, dess större livsgnista — som i Jesajacitatet ovan [‡] med Ararat, Minnis och Askenas: »det slutliga slaget».

   Före Nazistgärningarna (grovt 1940) var andelen (bekännande, anslutande) Askenater inom Köttsjudefamiljen över 90% (16,7 milj. hela världen). Vi vet vad som hände. Efter nazistmassakrerna återstod drygt hälften (runt 10 milj. hela världen).

   Men redan före nazistmassakrerna mot Köttsjudarna hade hela historiens fortsatta eländen i princip stadfästs — baserats, säkert — på den s.k. Balfour Declaration (1917) [Se P4 i Utpressningen]: Tilltaget utmynnade i att Europas Hov utlovade Köttsjudarna (Askenaterna) geografiskt land i Palestina: Köttsjudarna utropade Israeliska Staten 1948. Det är och förblir en historisk skuldpunkt som Europa aldrig kommer att komma ifrån, med mer än saken klaras upp in till sista prick: landsfolklig våldtäkt. Ett forsande, blödande kultursår. Se särskilt i Skuldupplösningen.

   Köttsjudarnas (Askenaternas) utsatthet har sporrat dem — på visst sätt självklart — att visa sig på styva linan mer än andra — se särskilt uttömmande förklaring i FöBöS: rikt folk (särskilt samordnade grupper) ger uppväxande barn de överlägset allra bästa och mest förnäma förutsättningarna för bildning.

   Jämför (sedan — bildningsNIVÅN) LISTAN i Universums Historia — garanterat utom den moderna akademins inrättningar — och därmed garanterat utom räckhåll för SEKTEN.

   Köttsjudarna har motivationen att gå samman (»banking»), på grund av utsattheter (speciellt från kristenhetens historiska förebilder), förföljelser, trakasserier och kränkanden av rent människorättslig sort, art och typ.

   Så:

— Att verkligen ligga i för att visa den övriga delen av (den mera skitaktiga) mänskligheten var, exakt, Skåpen Ska Stå, har blivit ett Kaptensmärke för Askenaterna — och som därmed bara styrker och fördjupar uppfattningen om ett Särskilt Utvalt Folk (Självbevisande Fåfänga) — på kredit av alla Smartskallar som använder våld för att sätta stopp för SEKTEN: »Guds Heliga Utvalda Älsklingsförsamlings Abrahamsbarn».

   Våldet som utövats, och fortsätter utövas mot Köttsjudarna, bara sporrar dem, stärker dem. Så som också sker med varje enskild individ som utsätts för oförrätt: muskelstyrkan ökar. Förr eller senare bryter Sanningen igenom.

 

De — Askenaterna, KöttsJudarna — är, naturligtvis, inte mer utvalda än vad du och jag är (Einsteins mening [‡]). Självklart inte. Men OM någon av dem vill — ändå skulle vilja — sticka upp och hävda det: träd gärna fram, låt oss jämföra företrädena, får vi se vad som gäller i praktiken. Jättespännande.

 

DÄRFÖR ATT OM DET ENDA UTBUDET SOM FINNS ATT VÄLJA PÅ I DEN PARADEN BESTÅR AV DEN MODERNA AKADEMINS EXAKTA NATURVETENSKAPLIGA ÄMNEN (LISTAN)

— matematik, fysik, matematisk fysik på Jorden -2016 — ÄR DET RIKET INTE MER ÄN VAD SOM KAN VISAS RYMMAS INOM TERMEN Primitiv Intelligens. Noga.

 

”We are unique in thought”, TH.

— A-a. Det tror jag säkert. Väldigt unika. Jättemycket. Universum, och så där. Atomkärnan, särskilt.

Speciellt glänsande kraftmoment. Empower, och så där. Med Vindkraftverk, då.

 

 

Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other.

MICROSOFT ENCARTA 99 ENCYCLOPEDIA, Judaism — Basic Doctrines and Sources

 

 

   Verkligen Prominent Enastående.

   Bevisligt, in till atomens innersta kärna, i detalj.

   Se särskilt uttömmande förklaring i FöBöS.

 

En Bevisligt maxat PåKackad VerbalDrällPelle (VDP) drar omkring på Jorden — och Inbillar en djupt nersjunken, betryckt, mänsklighet Gudomliga UpplevelseKonsultTjänster.

   OM VDP:n kan läsa: Leta efter skylten med EXIT.

 

Det är Universums Historia.

Enligt K8 UDHR10Dec1948 -- eller så inte alls:

 

— Fel, osakligheter, icke relaterbara meningar och påståendesatser, får inte förekomma. Domänen är helt ägnad en fullständig förklaring, ingen uteslutning: all argumentering måste beaktas — förklaras (A19 UDHR10Dec1948): rätt till frihet i mening och uttryck (MK).

   Harmonigrunderna.

 

Så — med eller utan »Abrahams Barn» (ursäkta vardagsspråket: skitSamma): Det spelar ingen roll hur många utmärkelser som än understryker den synbart överlägsna Sekteristiska Meriten: hela utbudet FILOSOFI&TEORI — alla etablerade enskilda grundämnen genomlysta — är och förblir en primitiv företeelse i mänsklighetens totalt samlade kultur- och vetenskapshistoria. Se även i Globalräkningen.

 

Vad betyder det?

   Tydligen oberoende av Med eller Utan »Abrahamsbarnen»:

— Det har alltid funnits MER att hämta än det som moderna akademi sysslar med.

 

   MAC håller mänskligheten instängd i ett omfattande kunskapsmörker.

 

   Bevisligt, in till tillvarons minutiöst allra innersta inre (TNED).

   Rätta gärna om fel. Vi söker ständigt. Se även delvis mera utförligt i MACend från SAN.

:

Mänskligheten  — under ledning av den moderna akademins etablerade föreställningar — lever, bevisligen (Listan) i detaljer, instängd i vanföreställningar, vidskepelser och okunnighet om Universum, om Matematiken, om Fysiken och Naturen: livet, döden, och evigheten (Sanningsbegreppet; Entropi-Sammanfattning; Sanningens Filosofi-Kort).

— ALDRIG NÅGONSIN I MÄNSKLIGHETENS KULTURHISTORIA VETERLIGT HAR EN MERA SJÄLVUPPHÖJD FORM FÖR SJÄLVBERÖMLIG INTELLIGENS SÅ VISAT SINA FRAMFÖTTER PÅ KREDIT AV EN SPECIELLT KORKAD FÖRESTÄLLNING OM MÄNSKLIGHETENS GUDOMLIGA INDELNING I A-MÄNNISKOR OCH B-MÄNNISKOR MED TILLHÖRANDE SPECIELLA SUPERINTELLIGENTA FÖRETRÄDEN. Gud så korkat.

— Helheten visar att experimentalfysiken, instrumentfysiken (Atomvikterna — kylskåp, dammsugare), är grunden för allt verkligt naturvetenskapligt framåtskridande — men som Teorierna (ofta i MAC) besitter en viss tendens att INTE lyckas särskilt bra med i Natursamvaron (AGW). Därmed motsvarande Kvalitet på undervisningen [‡].

   Bergsäkert, och garanterat Naturnära; Att MAC har misslyckats i Naturföreningen, är uppenbart för varenda själ 2016. Se vidare särskilt med sammanställningarna från Globalräkningen.

 

   Det är Universums Historia (Neutronkvadraten — Experimentalfysiken: Kärnfysiken: Atomvikterna: Materiens ursprung: Universums sammansättning och historia).

 

Speciellt för AbrahamsBarnen IGM understryker NEUTRONKVADRATEN att ämnet är: Urgammalt. Jämför: ”Förrän Abraham var till, ÄR jag” (GT1917 Joh.8:58). Och så blir det med Staten Israel: NADA.

 

Speciellt för AbrahamsBarnen IGM understryker det också, särskilt, att A Askenaterna ALLTID VARIT GARANTERAT UTESTÄNGDA FRÅN NATURVETENSKAPENS EGENTLIGA DOMÄNER ENBART I FÖRSORG AV ETT SÄRSKILT SJÄLVUPPHÖJT FÅFÄNGT TILLBEDJANDE TILL EN SJÄLVSKAPAD GUDOMLIGHET SOM INTE EXISTERAR UTOM I DE SJÄLVUTROPADE VÅLDSKLOAKER SOM ANVÄNDER FYSISKA VAPEN FÖR SIN HÄVD.

   Jämför återigen ”Bibelstället” (»Ge fan i nyföddas KUK»).

   Därmed — understruket (sanningsbegreppet):

   LAGEN är sanning och kärlek:

   Gravitation, Elektricitet, Mänskliga rättigheter [GMR-Motställningen];

   MK:

— Samhällen som inte utvecklar mänskliga rättigheter, utvecklar icke-mänskliga rättigheter.

— Välj någon ur högen:

— Jag tar Semester i Jerusalem.

 

FRAMSTÄLLNINGENS HELA HUVUDSUMMA — UDHR10Dec1948

Huvudbeviset:

 

Bara — enbart — från det faktum, att en enda människa låter förstå sig själv förmer än andra människor, att det skulle finnas specifikt lekamliga detaljer som kopplar rent mentala företräden framför andra,

 

”We are unique in thought”, TH.

— Aa. Det tror jag säkert. Väldigt unika.

 

Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other.

MICROSOFT ENCARTA 99 ENCYCLOPEDIA, Judaism — Basic Doctrines and Sources

 

är och förblir en ren absurditet — och en helsågning av fri- och rättighetsförklaringen från 1948 [GMR-Motställningen]:

 

Universella Deklarationen om De Mänskliga Rättigheterna, den s.k. Förklaringen,

GMR — Grundläggande Mänskliga Rättigheter:

Demokratigrunderna särskilt (A18-21).

Lagen.

 

Ursäkta: Infallet ovan i citat kommer ALLTID att framstå som ett undervisande kulturhistoriskt skolexempel på speciellt formulerat vanvett (Bevisningen). Relaterbart, bevisbart, in i minsta detalj.

 

Utan demokratigrunderna (A18-21 särskilt i UDHR10Dec1948) återstår enbart: fascism, diktatur, jävulsdyrkan, sanningshat, intrång, våldtäkt, godtycke, självsvåld: anarki. Krig. Kaos. Vanvett.
   Eländets alla former. Vanvettets alla egenheter. Våldets alla förgreningar.

 

Askenaterna — och andra Sekterister — får naturligtvis tänka vad de vill, så länge något av dem finns kvar under Solen. Men SÅ ligger också sanningen fast:

 

— Det finns inga särskilt utvalda lekamliga existenser. No way.

MEN DET DÄR — ÄNNU 2016 EXISTERANDE OCH KVERULERANDE UPPENBART I EXEMPEL DIKTATINTRÄNGANDE — SPECIELLA STATSISRAELISKA BEFOLKNINGSUNDERLAGET som tydligen ändå vill hävda det [IGM], KANSKE ÄNTLIGEN SKA FÖRSÖKA FÅ FINGRARNA UR, OCH PRESENTERA NÅGOT MERA KONKRET I ÄMNET. VARSÅGODA. VISA. Jättespännande.

 

   Alla människor ÄR födda fria och lika i värde och rätt (A1 UDHR10Dec1948).

   De största bland dem kallar vi: Barn.

   Sanning och kärlek. Inget annat.

   Underbar gemenskap:

   GRAVITATION. ELEKTRICITET. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER. Lagen.

   Handel, marknad, teknik, hantverk, artisteri.

   Noll intrång = Noll Israelisk Stat.

 

 

ASKENATERNA End.

 

WEBBDIKTATUREN 2016

WEBBDIKTATUREN 2016:

 

 

WEBBDIKTATUREN 2016

DATORNS SKRIVA RITA LÄSA ÄR ETT UTVECKLINGSVERKTYG FÖR KUNSKAP. INGET UPPLEVELSETIVOLI: datorn är ett styr och reglermedel, ett servo. Inget annat. UPPLEVELSENS GRUNDER, SAMMANHANG, INNEHÅLL OCH KVALITETER STÅR NATUREN FÖR. INTE DATORN. INTE MICROSOFT. INTE GOOGLE.

 

Exempel på

INTRÅNGSDIREKTIV — förinställda dikterande, direktivkommenderande intrång — FRÅN MICROSOFT:

 

”provide you the best experiences with our products”

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement/

  Microsoft collects data to operate effectively and provide you the best experiences with our products.”;

 

Nej.

 

— Microsoft plockar bort verktyg för kunskapsutveckling [‡], hindrar användning av utvecklingsprogram [‡], förstör författningsoriginal [‡] — dikterar datoranvändningen [‡]: konstant värdesänkning i mänsklighetens samlade kulturhistoria: ständigt försämrade förhållanden: skriande förfulning: kan inte hantera snabb, effektiv datorsökning på hårddisken [‡]: 300ggr långsammare än Korrekt Lösning. Etc. M.m.

 

 

   Microsoft plockar bort kunskapsutvecklande verktyg [‡] — och bestämmer — tydligen — sedan själv vad mänskligheten tycker att den upplever är bra. EXEMPLEN.

 

Microsoft — EXEMPLEN — intränger TYDLIGEN självsvåldigt i och lägger orden i munnen på människan för hur den ska adressera sig själv, använda de egna privata upplevelsepunkterna i — inom — sin egen dator som Microsoft, tydligen, självsvåldigt övervakar på olika sätt, via verktygen skriva, rita, läsa: kommunicera, producera.

 

Det är inte Microsofts uppgift. Den inträngande, dikterande och direktivkommenderande verksamheten är både tydlig, och olaglig.

 

Det finns ingen föregiven överenskommelse — samförstånd — mellan Mänskligheten och Microsoft av den insinuerade arten. Den inträngande, övervakande, verksamheten sker tydligen helt på Microsofts eget bevåg — som om den verksamheten vore lagligt erkänd, vilken den garanterat INTE är, aldrig har varit, aldrig kommer att bli.

 

— Ingen som helst övervakning, registrering eller systematisk användarspårning får förekomma, inte alls över huvud taget, som på något enda sätt avtäcker, dikterar (”På-funktioner”) eller lagrar en enskild människas privata användningssätt av och i den teknik och de hjälpmedel (A27) som utvecklats genom mänsklighetens samlade kultur- och naturvetenskapshistoria med, för var och en, erkänd rätt och (A19) ”frihet att åberopa meningar utan intrång och att söka, motta och sprida meddelande och idéer genom vilket som helst medium och utan hänsyn till gränser.”.

  Intrånget är uppenbart. Intrångslagen (A12 UDHR10Dec1948).

Verksamheten är olaglig.

 

Exemplen bara understryker hur en inrättning duperar mänskligheten genom ett tydligt dikterande självutropat äganderättshävdande och användarvillkorsdikterande beslagtagande av skriva, rita, läsa verktyg som i själva verket har utvecklats i försorg av hela den samlade mänskligheten i handel, marknad, teknik och naturvetande.

   Det är, tydligen väl relaterbarligen, en skam för mänskligheten att en sådan inrättning finns.

 

Jämför:

 

Googles InternetAnvändarSpionage — mera utförligt från GOOGLE-brottet:

GOOGLES olagliga PrivatIntrångsKränkande INTERNETPROPAGANDA

 

VEM fördummar — i minutiösa, detaljerade djupförklarande skolexempel — förytligar, kränker och förödmjukar mänskligheten — I MENINGEN AV ATT MÄNSKLIGHETEN I SJÄLVA VERKET FÅR TA DEL AV NÅGOT YTTERST FÖRNÄMLIGT: SJÄLVUTROPAD GUDOMLIG UPPLEVELSEKONSULTERING?

 

   GOOGLE? Microsoft? IGM?

 

VEM INTVINGAR MÄNSKLIGHETEN genom mänsklighetens ursprungligt fria datoranvändande som senare urartat till IntrångsDiktatur I TVÅNG OCH BEROENDESTÄLLNING, ATT ANTA EN SPECIELLT FÖRYTLIGAD, OCH FÖRDUMMAD EXISTENSSYN PÅ ALLMÄN INTELLIGENS

(JÄMFÖR ÖVERINTELLIGENTA SEKTEN), PERSONLIGA VAL (”ACTIVE HOURS”), MED TILLHÖRANDE AKTIVITETER, BESÖK, OCH PRIVATLIV?

 

   GOOGLE? Microsoft? IGM?

 

forts.

 

Microsofts ”Active Hours”:

Se även i HJÄLP!

”Active Hours”: Microsoft inför Datoranvändardiktatur Sep2016

Microsoft Utestänger Sep2016 NaturvetenskapsIndividIntresset från datorn — Microsoft kräver Egen DatorÅtkomst —

— Kunskapsutvecklingen hämmas, försvåras: kunskapsintresset möter Motstånd — i sedvanlig MicrosoftOrdning

 

Skärmdump från Microsofts Windows 10 efter 26Sep2016

 

Från och med Windows 10.

Den Stora Uppdateringen (26)September 2016

upphör den fria datoranvändningen med Windows/Microsoft:

 

Microsoft har lagt in/Dikterat en Reserverad Företagsspärr benämnd

 

Active Hours

WinSettings, Change active hours

 

med grundvärdet 08:00 till 17:00:

— Microsoft förhindrar inställningen typ 00:01-23:59 — NaturvetenskapsLäget.

 

20 år med dygnsrytmer på upp till 36 timmar förbjuds av Microsoft — Världsledande på Intelligens.

 

   Det förväntas att DU ska inordna DIG efter Microsofts Begränsade Existensuppfattning.

— Med andra ord:

— Microsoft kommer att beslagtas, konfiskeras, av Mänskligheten.

— Företaget kan uppenbarligen inte sköta samvaron med mänskligheten, utan att verkställa uppenbara skriande dikterande intrång.

 

— FYLL I HÄR NU, SER DU. A-a. Dutti Vovve.

— FÖRETAGSLEDNINGEN HAR INGEN SÅDAN A-a PROPÅ, INGEN SÅDAN FÖRFATTNING. Men verkligheten TER sig så.

   Så: Vad gör vi med Påhälsningen? Ska vi, mänskligheten, acceptera det här tydliga intrånget — från en bevisligt förståndsoutvecklad Inrättning, Exemplen, som verkar tycka — IGM — att det mest roliga i tillvaron är att Bestämma över Mänskligheten (Jämför Askenaterna) — ?

 

   Microsoft förbjuder det från och med (26)Sep2016.

   Microsoft kräver egen privat åtkomstprioritet till Windowsdatorn.

   Utom den tiden prioriterar Microsoft sig själv datoranvändningsföreträde.

 

Många webbinlägg rapporterar om kass W10:

— Ännu 5Nov2016 — Windows10-datorn hänger sig ofta under MicrosoftPrioriteringen:

 

Programmerarna av Nya Windows 10 har lagt in Mängder med MicrosoftPrioriterande NuMÅSTEViAnvändaDinDatorRutiner: Mikroprocessorns Request-Acknowledge-rutiner pallar inte programSullet från Microsoft, utan börjar ge upp då processoraktiviteten når runt 50% — timme in, timme ut stundtals: FÖRETAGET OCKUPERAR DATORN FÖR EGET BRUK ALLTMER.

— W10 hänger sig — då — för minsta lilla försök att använda en tangent, ett kommando, en programrutin: företagets programpersonal kan inte hantera operativsystemet. Inte ens en första omstart räcker till: ibland får flera sådana göras på grund av W10-låsningar. Se även Microsofts programvandaliseringar.

 

— Ingreppet medför att Datorn — ofta — används SÅ prioriterande av Microsoft (exv. ”Module Installer” — timme in och timme ut) att OM man försöker utföra minsta lilla användning — det räcker med en enda »olämplig tangentnedtryckning» Windows 10-datorn hänger sig: ingen tangent svarar — klockan stannar.

   Enda sättet är att trycka på PowerOFF-knappen (i minst 10 sekunder), vänta 30 sekunder, och sedan PowerOff = Omstart. Det händer att inte ens det går: man får försöka med Off igen.

   Händer/Observerat 5-10ggr i veckan, beroende på användning.

 

— Det betyder att Microsoft förutsätter att datoranvändaren på visst sätt TVINGAS REDOVISA sin datoranvändning — och därmed inte längre är fri att UTAN FÖRBINDELSER använda datorn, allt efter, som Det Naturvetenskapliga intresset behöver. Därmed har Kunskapsvägen stängts i motsvarande utsträckning.

 

Intrånget är uppenbart.

— Verksamheten är olaglig.

 

forts.

 

VEM PÅTVINGAR MÄNSKLIGHETEN INSKRÄNKNINGAR I PRIVATLIVETS VARDAGLIGA FÖRNUFTSGRUNDADE (UDHR10Dec1948 A1) LIVS- OCH TANKERÄTTER, INSKRÄNKNINGAR I DEN ALLMÄNNA VÄRDEUPPFATTNINGEN?

 

   GOOGLE? Microsoft?

 

VEM HINDRAR, HÄMMAR, STÄNGER OCH DIKTERAR VÄGEN FÖR MÄNSKLIGHETEN I DESS TRADITIONELLT INTRÅNGSFRIA TILLGÅNG TILL VERKTYG FÖR SKRIVA, RITA, LÄSA?

   GOOGLE? Microsoft?

   (Jämför utvecklingen av Atomvikterna från Ellipsverktyget i Windows 3.1).

 

VEM PÅTVINGAR EN PRODUKTIONSARBETSRÄTTSLIGT OCH  PRODUKTIONSUPPHOVSRÄTTSGRUNDAD MÄNSKLIGHET DESS RÄTTMÄTIGA

GLOBALT UPPNÅDDA TEKNISKA STANDARD MED DATORER OCH INTERNET (2016),

EN SAMTIDIG VÄRLDSMASSIV MEDIAPROPAGANDAÖVERHÖGHET — I VARENDA VÄRLDSHÖRN — OCH SOM ERINRAR OM VAD DÅ EXAKT I UDHR10Dec1948? VISA. Upphovsrätt, Microsoft? Programkoden DU skriver ihop. Säkert. Därutöver intet.

 

   GOOGLE? Microsoft?

 

Diktaturen har många ansikten.

Mänskligheten håller, tydligen, på att lära känna ännu en — den värsta av alla (IGM);

 

EN SPECIELL INSTANS IGM HAR tydligen SÄRSKILT FRÅN 2016 VISAT FRAMFÖTTERNA med tydligt globalt RALJERANDE I TANKEMÄSSIG SUVERÄN ÖVERHET ”We are unique in thought” ENBART GENOM FÖRMÅGAN ATT ÖPPNA MUNNEN OCH GLAPPA MED KÄKEN bevisligt enligt TNED — INFÖR EN ALLT MER FÖRSTUMMAD (OCH FÖRSKRÄCKT) MÄNSKLIGHET SOM FÖRSTÅR ALLT MINDRE AV DE NATURLIGA SAMMANHANGEN.

 

Om mänskligheten vore mer utbildad i mänskliga rättigheter, kunde glappet möjligen vara värt ett gott skratt för en liten slant på LördagsTeatern.

 

— INSTANSEN VERKAR HA INKLUDERAT ATT DE ANSVARIGA UTFORMARNA, TYDLIGEN, SKA HA GJORT SIG HELT OMÖJLIGA, OUPPNÅBARA, FÖR EN ENSKILD MÄNNISKA ATT FÅ KONTAKT MED — I UPPMÄRKSAMMAD ANLEDNING AV ANSVAR SOM RÖR GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (K8UDHR10Dec1948). ThankYouVeryMuch.

 

GOOGLES olagliga PrivatIntrångsKränkande INTERNETPROPAGANDA  :

 

genererar du information

 

WEBBDIKTATUREN End.

 

INTRO — Användarrättigheter för människans skriva rita läsa utveckling — se även särskilt i FRIHETSBEGREPPET

Intro:

Se även i INLEDNING

UNIVERSELLT ERKÄNDA

Användarrättigheter för människans skriva rita läsa utveckling

ANGÅENDE DET 2016 OMFATTANDE INTRÅNGET I PRIVATLIVET

FRÅN INSTANSER SOM SJÄLVSVÅLDIGT INTRODUCERAR UPPLEVELSEDIREKTIV OCH DIKTERAR ORDNINGAR I PRIVATLIVET

Se även i MICROSOFTS OLAGLIGA PROGRAMVERKSAMHET

 

 

Intrångsskyddslagen (A12) utpekar klart och tydligt: 

Verktyg som är oundgängliga för människans kunskapsutveckling — skriva, rita, läsa: allmän elektronik, teknik och hantverk: allt det som framvuxit på mänsklighetens samlade gemensamma arbete och därmed upphovsrätt (A27.2) — får I VERKTYGENS FUNKTION OCH ANVÄNDNING inte medföra avbrott eller intrång i den enskilda människans privaträttsliga personliga individuella användning — allt eftersom den enskilda människan behöver efter eget gottfinnande — KUNSKAPSUTVECKLINGEN (A27.1): Yttre inblandning eller påverkan får inte förekomma. Sker sådana intrång, utvecklas oåterkalleligt (MK) motsvarande okultur i formen av uppresta SKULDPUNKTER i mänsklighetens kulturhistoria: intrång, våldtäkt: våld:

 

MICROSOFT -- LivegendomsBolag --- SlaveridrivarFöretag:

   — VERKTYG SOM SAMMANHÄNGER MED SKRIVA, RITA LÄSA FÅR INTE UTHYRAS. Sådan verksamhet är olaglig. Förekommer sådan verksamhet, genererar den oåterkalleligt motsvarande SKULDPUNKTER i mänsklighetens kulturhistoria med motsvarande utveckling av intrång, våldtäkt: våld.

   — VERKTYG SOM SAMMANHÄNGER MED SKRIVA, RITA LÄSA FÅR INTE TIDSBEGRÄNSAS. Sådan verksamhet är olaglig. Förekommer sådan verksamhet, genererar den oåterkalleligt motsvarande SKULDPUNKTER i mänsklighetens kulturhistoria med motsvarande utveckling av intrång, våldtäkt: våld.

   — VERKTYG SOM SAMMANHÄNGER MED SKRIVA, RITA LÄSA FÅR ENDAST SÄLJAS SOM JUST ETT PRODUKTBASERAT verktyg VID ETT BESTÄMT KÖPTILLFÄLLE. DÄREFTER ÄR KÖPAREN FRI ATT ANVÄNDA VERKTYGET ENLIGT DEN REDAN UNIVERSELLT ERKÄNDA PRIVATRÄTTSLIGA EGENDOMSRÄTTEN INOM DET EGNA HEMMET. All annan verksamhet är olaglig. Förekommer sådan verksamhet, genererar den oåterkalleligt motsvarande SKULDPUNKTER i mänsklighetens kulturhistoria med motsvarande utveckling av intrång, våldtäkt: våld.

 

 

— Skilj på Verktyg (Privaträtt: kunskapsutveckling) och Tjänster (Sociala/Tekniska UnderhållsNät):

— Vi kräver INTE betalning av barnen för att de behöver kläder, böcker, leksaker, och de personer som skriver böckerna också behöver semester. Vi hjälps åt genom att köpa produkter som andra medmänniskor arbetat ihop, vi betalar årlig eller månatlig skatt för att underhålla den allmänna sociala strukturen — som går ut på att utveckla mänskligheten för kunskap, fredlig samvaro, handel, marknad och teknik — inte att underhålla naturmord, Sveriges Regering och Riksdag.

 

 

Statens fortsatta Diktatur 2016 — Mänskliga Rättigheter hörsammas inte

GRUNDFORMEN inom den civiliserade samvarons alla olika former har bara en, endast en, och inget annat än bara en enda grundläggande premiss och förutsättning (K1 UDHR10Dec1948) som ”grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”:

RESPEKTEN FÖR OCH IAKTTAGANDET AV UNIVERSELLT GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER:

   Med Sverige som Ledande VärldsExempel: Riksdag och Regering:

— Det verkar som att Folk i största Allmänhet INTE är på det klara med begreppet DEMOKRATI (A18-21 UDHR10Dec1948):

— DEMOKRATI är fria val under mänskliga rättigheter. Inte lydnad under majoritetsbeslut.

— Kommer FÖRSLAG upp i Riksdagen som inte är förenliga med demokrati — mänskliga rättigheter: rätten till LIV; rätten att glädjas åt HUMANIORA; rätten till frihet i tanke och samvete, ..tas det inte ens upp.

— Däremot i FASCISMEN — ouniformerad vardagligt spontat uppkommen NAZISM — existerar inget annat än obetingade förslagskommittéer som ges oinskränkt makt så snart en självbemyndigad majoritet röstat för. GillaVälden: Oligarkier.

— DEN fascismen och nazismen är INTE proklamerad, INTE deklarerad, INTE identifierad. Varför inte då, då, Sveriges Regering och Riksdag, världsliga förebilden?

 

Därför att Den uppkommer UNDANTAGSLÖST ALLTID där mänskliga rättigheter INTE utvecklas, INTE erinras, INTE beaktas, och då ENBART på den naturligt förträffliga krediten av att FOLK I STÖRSTA ALLMÄNHET öppnar käften, börjar glappa med käken, och sedan bocka, buga och nicka inför olika församlingar. Sveriges Regering och Riksdag 2016+. Rätta gärna om fel.

 

Fascistiska satanistkryp. Mänskliga rättigheters iakttagande handlar inte om majoriteter (K8 UDHR10Dec1948). Det hänger på varje. Respekteras inte det, utvecklas obönhörligt, oåterkalleligt motsvarande OKULTUR: icke mänskliga rättigheter: fascism: nazism: satanism. Lagen.

   Se vidare i SVENSKA STATENS PÅGÅENDE NATURMORD och STATEN ATTACKERAR GESTALTNINGEN, om ej redan bekant. Fascistiska satanistkryp: Framställningen skulle vara, just, Relaterad.

 

Fascismens, den ouniformerade vardagsnazismens, främsta kännemärke, ansikte, ordagrant: ”NI bestämmer själva hur NI vill ha det där NI bor.”. Regionala DiktaturSverige. ”Föranleder ingen åtgärd”. ”Du kör med det där förbannade människovärdet”: DUME; DIKTATUREN I EUROPA 2013; DEN BAKOMLIGGANDE HISTORIEN; SANNINGSHATARNA; NAZISM; TÄT NATURSKOG; ... . ”Men om du har såå många emot dig måste det ju vaa nåt”. TNED.

 

Vi HYR också våra bostäder, månadsvis eller kvartalsvis eller årsvis. Den sociala strukturen behöver den periodiciteten för olika anpassningar (så länge pengar finns i omlopp). Vi hyr också Webbhotell @Internet, årsvis. Samt att vi även i förekommande fall betalar särskilt för olika tjänster som utförs eller underhålls av andra medmänniskor. Städning, t.ex. — även av och inom ett datorsystem.

   Ingenting, veterligt, av dessa nu nämnda betalsystem interfererar med den enskilda människans privaträttsliga kunskapshistoria och utveckling (Tvärtom: vi inspireras). Vi är (före Microsoft 2016, och frånsett Diktaturer) helt fria att använda och utnyttja alla utvecklingsmedel efter våra egna privata gottfinnanden, och så som KUNSKAPEN — Naturen — inspirerar oss. Operativsystemet Windows — och särskilt Microsofts ordbehandlingsverktyg: vårt privaträttsliga kunskapsutvecklande — har emellertid, mer och mer på senare tid (2016), visat sig insistera på att hävda och framhäva ett påtagligt individövervakningssystem: Ett veritabelt GISSEL har visat sig, med mänskligheten som ett privat undergivet tjänstefolk som hela tiden dikteras, propageras och leds att springa ärenden — som egentligen ankommer på Microsoft; Först och främst upplysning och undervisning i mänskliga rättigheter (K8); speciellt generellt betydelsen i lagbegreppet (A12).

— Med datorernas primära globala utveckling (1980-2000) fanns, naturligt, bara ett fåtal kommersiella marknadsföretag som kunde hantera den globala utvecklingen på området: Microsoft. Snart sagt varje datoranvändare blev strax (förtjust) förtrogen med Microsofts produkter — då fortfarande stimulerande och utvecklande för privatbehov.

   På senare tid (2016) har — tyvärr — Microsoft, mer och mer, börjat uppföra sig som om det är Microsoft som har SKAPAT hela den ordbehandlande tekniken och det operativsystemfungerande datorväldet: företaget gör upphovsrättsliga anspråk som i grunden tillhör hela mänskligheten; Det är MÄNSKLIGHETEN som borgat för Microsofts utbredning — därför att det aldrig har funnit något egentlig alternativ att välja på.

   Microsoft har inte Skapat Elektriciteten, inte Halvledaren, Inte Integrerade kretstekniken.

   Det avtäcker något ytterst FULT hos Microsoft: TENDENSEN att börja ÄTA på Mänskligheten: Att intvinga den enskilda datoranvändaren i olika förbindelsetvång under Microsoft, s.k. användarvillkor: företaget tidsbegränsar användning av skriva, rita, läsa: företaget tvingar människan att delta i olika Partiella MicrosoftSammanslutningar med Ringa Hit och Ringa Dit och Internetta hit och Intenetta dit för att ALLS få tillgång till utvecklingsverktyget; har man inte MobilTelefon och inte Internet, får man inte använda verktyget:

   Verktyget får inte användas offLine.

   Livegendomsrätten är tydligt etablerad:

   Tvånget att tvingas tillhöra en viss sammanslutning (A20.2) för att kunna utnyttja den egna redan tillerkända rätten till allmän kunskapsutveckling (A27.1) är uppenbart.

   Företaget utnyttjar mänskligheten för egen vinning. Solen kan inte göra det klarare.

   Intrånget är uppenbart.

   Verksamheten är olaglig.

   Företaget hindrar — hämmar som ovan genom privaträttsliga intrång — mänsklighetens fria obundna kunskapsutveckling; skriva, rita, läsa.

— Konfiskera företaget (Intrångsskyddslagen), överlåt det på hela mänskligheten. Släpp Koden Fri. Låt Mänskligheten FÅ FORTSÄTTA DET EN GÅNG SÅ STIMULERANDE utvecklandet av Windows och WORD, men som tydligen alltmer sönderbröts av en allt mer girig och egensinnig TÖLPAKTIGHET känd under namnet Microsoft, och vars företagsledning började koppla kedjor på mänskligheten, och släpa den efter sig i smutsen.

   Företaget kan tydligen och uppenbarligen inte sköta sig i samvaron med mänskligheten.

 

 

Det verkar som att Microsoft (2016) är ett företag som speciaLicenSerat sig på tilltalsformer som, via särskilt tydliga exempel, utpekar en företagspersonal som — garanterat — inte vet vad en dator ska användas till [‡] ANNAT än som redskap för att sänka mänskligheten ned i ett beroende av en speciellt trångsynt elit av ständigt kunskapsdegenererande programgenier (IGM) som är speciellt förtrogna med omöjligheten — icke-möjligheten — i att utveckla elementära förståndsförmögenheter: användbara KunskapsUtvecklingsverktyg: Paintbrush Windows 3.1: atomkärnan.

Elementära kunskapsämnen: UDHR10Dec1948 (A27.1).

   Rätta gärna om fel. Här följer en del belysande exempel.

 

MICROSOFTS PROGRAMVANDALISERINGAR:

 

MICROSOFTS OLAGLIGA PROGRAMVERKSAMHETKONKRETA PROGRAMEXEMPELIntegralverktyget

MICROSOFTS Programförstörande Verksamhet

[‡1], [‡2], [‡3], [‡4], [‡5]

 

WINDOWS OPERATIVSYSTEM UPPHÖR tydligenfrån och med Windows10 — 26Sep2016

HJÄLP! Microsoft TELEMETRIKAPAR MIN DATOR — ständigt processorupptagen: hänger sig ofta: går inte att skanna

— en flod av extrainförda Microsoftrutiner lägger hela tiden beslag på mitt datoranvändande

 

Windows 10 stympar originalfönster

Windows 10 vandaliserar tecken på obegripliga sätt

Windows 10 omöjliggör Windows originalprogram

Windows 10 förbjuder tidigare Windows HELP-beroende programfunktioner:

— innehållet får inte visas med tidigare fungerande programvara (DELPHIs HELP-filer förbjuds)

 

Vi studerar detaljerna.

 

Klonverktyget med Windows API i DELPHI4:

Microsofts programvandaliseringar i Windows

 

KLONVERKTYGET

— Microsoft:

VARFÖR FÅR VI INTE ANVÄNDA EGNA SKAPADE WINDOWSPROGRAM UTAN DIN INBLANDNING?

— »Vi gillar inte att du använder vårat operativsystem för att skapa egna Windowsprogram som också, dessutom, är bättre än våra».

   Det finns, veterligt, ingen sådan proklamation. Men datorverkligheten med Microsoft TER sig så:

 

 

 

Kommandoraderna ovan, Char i DELPHI4 — Windows API — som verkställer teckenritningen i programfönstrets informationsruta, accepteras tydligen inte av det s.k. »WindowsLOKE» = W10:

 

— Ett helt annat operativsystem har seglat in på scenen.

 

Char(27) = ←; Char(26) = →. Inga som helst problem i W10 i vanlig text — än 7Nov2016.

— Så. Microsoft: Varför inte i Det Användarskapade Klonprogrammet i W10?

— DET, samma Windows API-program, fungerar utan anmärkning i W8.1, W7, ända ner till Windows XP.

   Tidigare perfekt fungerande Originalprogram i Windows fungerar — således bevisligt tydligen — inte längre i Windows 10

— dessutom delvis på helt obegripliga sätt.

 

   Det ter sig SOM OM Microsoft släppt in E. L. Aka i programAvenyn.

— Eller direkt: Loke.

   Andra underligheter i W10:

 

— IKONERNA PÅ SKRIVBORDET: Jag sätter upp dem som jag vill ha dem — Och Microsoft ändrar om dem på annat sätt — efter en stund.

Microsoft Support:  »NEJ. Det beror bara på att när W10 Hänger sig, vilket sker ofta, uppdateras inte senaste ikonändringarna (heller). Och när datorn sedan startas om, antas de gamla ikonpositionerna».

— FUCK YOU MICROSOFT.

Microsoft Support:  »NEJ. Då kostar det åttahundrakronor extra».

 

Custom Scan  och även Quick Scan — hänger datorn: Custom Scan efter typisk 1-30 minuter, beroende på: ”Windows Defender (Not Responding)”: alla tangenter döda: datorn svarar inte. Enda sättet: PowerOff med omstart — och inte ens det lyckas ibland.

   Före Den Stora uppdateringen 26Sep2016 fanns inte den typen. Och så vidare (listan är lång).

 

MICROSOFT INFÖR NYTT OPERATIVSYSTEM FRÅN 26SEP2016:

— Windows ersätts med Loke (Hollywoods nya GullGestalt från filmerna THOR och Avengers) och benämns Windows 10.

— Alltid Mest Hyggliga Inställningar. Datorn Hänger Sig Aldrig.

 

— Hur skulle Du vilja sätta W10 på en skala 1-10?

— Minus 273. Absolut.

— Enda återstående W10-Datorfiness som man kan förvänta sig, är om datorn börjar Antasta En också, rent fysiskt.

 

KOLLA MICROSOFTS WINDOWSPROGRAMVANDALISERING:

 KONKRETA EXEMPEL — EXEMPEL 1:  Klonverktygsprogram utformat med Windows API i DELPHI4 (Windows 7)

 

Jag kan för mitt liv inte fatta att ett programföretag KAN vara så Korkat att man byter bort en SKITSNYGG FÖNSTERORDNING (allt upp till W7) mot en utstuderat SKITFUL, AS ÄCKLING en — No way — På ANNAT sätt än att man släppt lös LOKE i KodHuset.

— W10: Guud så fult.

   Istället för att hjälpa folk utveckla egna Windowsprogram, sysslar företaget, tydligen som det får förstås, med att påtvinga mänskligheten löjeväckande YTTERST BEGRÄNSADE TILLVAL PÅ ÄNNU MERA LÖJEVÄCKANDE Nya Detaljer: färgval på fönsterrubriktoppen, Wao — dessutom med tydligt försämrat typsnitt för tydlig utläsning — på ett W10 som dessutom verkar hänga sig för snart sagt allt möjligt.

 

JÄMFÖR MICROSOFTS ÄCKLIGA SYSTEMUTVECKLING:

— Från (och tidigare) Windows 3.1: självklart rektangulära  fönsterbegränsningar. Sedan Dikterade MammaPappaMicrosoft att MänniskoBarnet skulle Ha och Lära Sig RundaHörn — det i särklass mest FULA som någonsin utformats. NU (W8/10) är MammaPappaMicrosoft tillbaka — igen — för att Lära MänniskoBarnet Rektangulärt ”LEARN MORE” — men med raderat programfönsterfokus: de olika programfönstren flyter ihop utan den tidigare fina rektangulära (höger nedan, inlagd till jämförelse) avskiljande LUGNA och STRESSFRIA fokuseringen som skiljer programfönster från programfönster. Jätteduktiga Designare. Förstår Jättemycket av Visuell DatorAnvändning och dess Effektiva Syfte: utvecklingscenter för spädbarn.

 

VÄNSTER NEDAN. WINDOWS 10 FULA ELAKA VISUELLT STRESSANDE FÖNSTERRAM UTAN visuell SEPARATION

Jämför -- Höger: Klar och tydlig fönsterseparation:

 

 

DET DÄR PROGRAMBOLAGETS PERSONAL VET TYDLIGEN INGENTING OM VAD EN DATOR ÄR, VAD EN DATOR KAN ANVÄNDAS TILL, VAD EN DATOR HAR FÖR FUNKTION.: OPTIMALT DOMÄNSÄRSKILJANDE VISUELL TYDLIGHET.

— Nya Operativsystemet LOKE benämnt Windows 10:

förstör, rasera, söndra så mycket som möjligt.

— Vad blir nästa ProgramFiness? En Kula i Huvudet eller? Microsoft håller på att ha ihjäl mänskligheten. Helt klart.

 

— Visuell-ALLTID-GRUNDREGEL: fokus på ett område gör sig ALLTID bäst OM det mellan området OCH ALLT ÖVRIGT finns uttonade kontraster — INTE skarpa. Skarpa övergångar utan mjuka (tonade) mellanliggande ramar skapar bara EXTRA STRESS — svårare att SNABBT uppfatta differentierade fönsterområden UTAN PRESS UTIFRÅN.

   Vad VET Microsoft om det? Tydligen : intet. Ingen information.

 

Kolla Snygga Riktiga Windows -- allt Classic Windows före Windows 8:

NOTERA WINDOWS 10 NEDAN HÖGER SÄRSKILT: INGEN AVGRÄNSANDE FÖNSTERKONTUR FINNS LÄNGRE;

— SVÅRIGHETEN ATT FOKUSERA PÅ OLIKA ÖPPNA FÖNSTER HAR FÖRSVÅRATS AVSEVÄRT.

 

 

 

PROGRAMMET FUNGERAR BARA DELVIS — stympat, vandaliserat — i W10.

KLONPROGRAMMET bygger på en helt enkel — snabb och synnerligen effektiv — verktygsTILLVALShantering:

 

 

Snacka om förfulning,

Snacka om försämring.

Snacka om diktatur.

 

Elementär Datorlära:

Varför undervisar inte Microsoft i elementär Datorlära?

 

TANGENTBORDETS tangenter ZILSR — motsvarande sifferbordets (NumPad) 01234 — KOPPLAR aktuell KlonVerktygsEgenskap: BildFörstoringen (Z) kring KlonCirkeln, KlonIntensiteten (I), KlonCirkelLinsSkärpan (L), KlonCirkelradieStorlek (S), och en specialfunktion Random (R) som »sprutar» slumpartat utvalda klonpixels inom KlonCirkeln. Samt NumPad5 som verkställer ihoptagning av markörkerna KällaMål: de separeras/klonlåses med Shift-tangenten;

 

 

KällaMål-Cirkelmarkörerna:  Deras rörelse/flyttning kopplar DELS till musen och DELS till piltangenterna med enskilda steg — EFTER VALFRI ÖNSKAN UTAN SÄRSKILDA TILLVAL:

   Datorns optimala användning som ovan — musen till vänster, tangentbordet till höger, annars blir det jobbigt — är ytterligare ett exempel på hur Microsoft INTE UTBILDAR MÄNSKLIGHETEN I KUNSKAPER OM OCH INBLICK I OPTIMAL DATORANVÄNDNING — Microsoft har som bekant ingen sådan programverksamhet. Med den optimala arbetsställningen, behöver händernas naturliga placering ALDRIG ändras: man kombinerar primära ritrörelser dels med musen, vänster hand, vissa musknappfunktioner, tillsammans högra handens mera mångskiftande val och precisionsrörelser via piltangenterna, HomeEnd-gruppen, sifferbordets 16st tangenter (Alla utom NumLock). Att ha musen placerad till höger om tangentbordet betyder för samtliga ritövningar särskilt RENA RAMA DATORANVÄNDNINGSMORDET. Man kan inte arbeta så utan att bli rejält irriterad på den klumpiga jobbiga tröttande arbetsställningen.

— Ytterligare (många) »elementära finfunktioner» finns som vi hoppar över här (t.ex. HomeEnd som navigerar SenastZoom/Återgå etc.). Man KUNDE tycka att Microsoft kunde BJUDA på den typen av Enkla Elementära Utvecklingsverktyg.

— Statusraden underst OCH SOM WINDOWS 10 VANDALISERAR LÄSÅTKOMSTEN PÅ med aktuellt inställt värde: MUSHJULETS RULLNING.

Sten död funktion i Windows 10 — EFTER DEN STORA UPPDATERINGEN 26Sep2016. Svarar inte.

 

— Microsoft: Varför kan inte DU fixa den här typen av HÖGST ELEMENTÄRA UNDERBART ANVÄNDBARA BASVERKTYG I MÄNSKLIGHETENS ALLMÄNNA KUNSKAPSUTVECKLING MED SKRIVA, RITA LÄSA?

— ÄR DU LAT, ELLER BARA PROGRAMMÄSSIGT OKUNNIG?

— Varför ska vi enskilda Användare — som lagt ner hundratusentals kronor på att försörja Ditt Bolag under åren som gått, våra WindowsDatorInköp för att få något Gjort här på Jorden, men bara får Piss i Huvet som tack — hålla på och PETA med de här BARNPROGRAMUPPGIFTERNA?

— OM Du inte klarar av den ENKLA uppgiften. Men käre, SÄG DET DÅ, så ska VI HJÄLPA DIG UR BYXÅNGESTEN.

— Är det det enda exemplet det Microsoft? Nej. Det liknar en flod av exempel. Man får köpa EKA och RO omkring, med flytväst.

 

 

Microsoft:

— SLUTA HINDRA MÄNSKLIGHETEN I DESS KUNSKAPSUTVECKLING.

 

EXEMPEL 2 —

RitaFÖRSTORINGSverktyget

MED snabba effektiva enkla

FÄRGVAL OCH ENKLA RITRUTINER

— Microsoft: vi kan inte utveckla kunskapen utan dessa högst användbara verktyg — inte i någon som helst möjlig NJUTBAR mening (grymt snabba och pixelexakta resultatkommandon).

 

FRÅN MARKÖREN PÅ BILDRUTAN:

— NumPad + Numpad+, NumPad– visar Zoomrutan; Zooma med PageUp/Down — flera ELEMENTÄRA RitaPixelFyll/RaderaOmråden finns:

— Ett koordinatkryss visar hela tiden var ZoomMarkören befinner sig — återgå/Avsluta med NumPad+. Flytta hela ZoomRutan till skärmens andra sida med NumPad / (med markören utanför Zoomrutan, om denna skymmer originalbilden).

 

 

VÄLJ FÄRG — från valfri plats — hela bildskärmen, eller de angivna särskilda färgrutorna — med ENTER då Zoomrutan är uppe:

 

 

En särskild FÄRGVALSPANEL kommer fram — med RGB och HSB-värden respektive:

— Antingen klicka på aktuell panel (röd grön blå nyans mättnad ljushet) och dra denna eller bara stega med piltangenterna: färgen ändras samtidigt: tryck ENTER för att gå ur med vald färg — RGB HSB väljs tangentvägen med CapsLock.

— Eller välj bara ur en enkla förvalspaletten:

 

 

Palettrutorna är »AutoMagnetiska»: Så snart markören kommer in i någon av dem, kopplas en xy-låsning via piltangenterna som loopar aktuell rad eller kolumn oändligt: exakt färgval med enskilda pilsteg.

— Microsoft: VARFÖR I HIMMELENS NAMN GÖR inte du den typen? What’sUp?

   Den färg som visas i VALD FÄRG-rutan då markören sedan flyttas ner till Zoomrutan blir den som gäller. Och så vidare, med ytterligare ELEMENTÄRA funktioner: ENTER tillåter att vald färg kan redigeras RGB eller HSB som ovan. Mycket användbart verktyg vid alla ELEMENTÄRA rituppgifter (speciellt inom Elektroniken).

   Det finns runt räknat ett tio- till femtontal olika liknande verktyg, alla av samma elementära art och typ, och som man ovillkorligen MÅSTE HA TILLGÅNG TILL i kunskapsutvecklingen. Och då räknas här ändå inte de rena BILDBEHANDLINGSVERKTYG som krävs UTÖVER Windows (förträffliga) PhotoEdit-verktyg (som finns i olika versioner med varje Windows): Enkla 3D-program.

 

 

Ursäkta Intrånget Microsoft:

— Har MiSo speciellt svårt för att uppleva GLÄDJEN i att dela med sig till andra — utan att fråga efter Betalning? KunskapsExtas, är inget för MiSo eller? HYRA A?

— MiSo kanske Smyger omkring bland buskarna mitt i nätterna och kräver Betalning av barnen för att de Läser Böcker skrivna av MiSo? ”Skriv på här nu...”.

 

Klonverktyget — utformat med Windows API i DELPHI4 — fungerade med MusHjulet i Windows 10 före Den Stora Uppdateringen 26Sep2016. Sedan inte mera.

— Verktyget fungerar i alla Windowsversioner upp till och med Windows 8.1 — inga stympningar, frånsett Microsoft extremt FULA tilltag att ändra fönsterramarna.

— Från och med Windows 10 — speciellt Den Stora Uppdateringen 26Sep2016 — råder rent kaos:

— Characters svarar inte, typ Alt+26 = → — men fungerar på vanligt sätt i textrutor.

 

   Vad är man berättigad att utbrista — spontant — ?

— Fan ta Microsoft?

— Är det det ENDA exemplet?

— Finns i det företagets Historia ALLS en enda mening som ansluter till UDHR10Dec1948? Något enda ynka? Visa.

 

— »Vi gillar inte att enskilda personer använder Vårat Operativsystem för att utveckla egna Windowsprogram».

 

Det finns VETERLIGT ingen sådan MicrosoftProklamation. Men Microsoft 2016 ter sig så.

— Microsoft: »Vi är Världsledande på Kunskap».

Väldigt jävligt gärna rätta om fel.

   Nov2016: Windows 10 fungerar som ett BARNPROGRAMMERAT Windows 3.1 — med vissa utelämnade funktioner.

 

I TAKT MED ATT ETT FÖRTRYCK tillåts växa, att tiden går — dagar, veckor, månader, år, decennium ... — och inget händer som får förtrycket att försvinna eller ens avta, tillvänjs människorna under tyranniets vardagligheter. Man blir avtrubbad. Och man får dåligt samvete bara någon eller något RÖR vid minnet av hur det först kändes när man insåg tyranniets förskräckliga existens, minnet av hur man förtvinade, tryckte tillbaka allt som påminde om det. Det är en farlig situation i mänsklighetens kulturhistoria. Den som påtalar olägenheterna inta bara riskerar utan även utsätts för »pöbelns raseri»: folk upprörs, starkt. Eftersom »myndigheterna» ser vardagen i fortsatt etablerat lopp med fraser av arten »polisen är allmänhetens tjänare», inte rättvisans, finns inget stöd därifrån heller: Den opportune får se sig mer eller mindre direkt avlivad. Och skuldtrycket från tyranniet bara växer än mer — och mer, och mer .. .

   Vad händer i slutänden? Kan ett förtryck växa oändligt, obegränsat, utan slut? Svårt att ens tala om Vädret då, i slutänden.

 

 

INTRO End.

 

MISSBRUKET AV INTERNETANVÄNDANDE FÖR INTRÅNG I OCH KONTROLL AV PRIVATLIVET

IMBIP:

 

MISSBRUKANDET AV INTERNETANVÄNDANDET FÖR INTRÅNG I OCH KONTROLL och påverkan AV PRIVATLIVET

INTERNETANVÄNDANDETS MISSBRUKANDE INTRÅNG I PRIVATLIVET

Internetmissbrukets intrång i privatlivet

INTERNETMISSBRUK = spårande, registrerande, övervakande, lagrande, statisticerande av enskilda internetanvändare aktiviteter

UNIVERSELLT ERKÄNT LAGSKYDD enligt UDHR10Dec1948 A12, Intrångsskyddslagen som den får förstås.

 

Bildlänken nedan  leder till textavsnittet GMR-motsättningen:

 

 

 

BäGGE KAN OMöJLIGEN GäLLA SAMTIDIGT

BAKGRUND OCH ANLEDNING:

 

Under året 2016 har uppmärksammats något som närmast liknar en total global flod — explosion — av

TOTALANARKISTISKA INTRÅNG I PRIVATLIVET (IGM: EXEMPLEN): brott mot Intrångsskyddslagen som den får förstås i UDHR10Dec1948 A12

— från Internetlrelaterade kopplingar

— från företag, inrättningar och instanser i synbar stor mängd

och med följande exemplifierade innehåll — samtliga tydligen i åberopande av ordningar från GOOGLE (och Microsoft):

 

EXEMPEL 1 --

Verksamheten är olaglig: Utförligt i GP-exemplet

 

Skärmdump Okt2016 Firefox webbläsare:

Skärmdump →         

Förklaring enligt Lagen:

Nej. ”Denna webbsida” använder alls inga cookies för något alls UTAN UTTRYCKLIGA LOV FRÅN DEN DET BERÖR.

 

Det finns — bevisligen — ingen LÄROPLAN i ämnet (”Lär mera”). Det är fråga om ren dikterande INTRÅNGSPROPAGANDA.

Verksamheten är olaglig. Intrångsskyddslagen (A12 UDHR10Dec1948): MK.

 

Ingen webbsida får obetingat använda s.k. cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser, eller annan privatadresserande upplevelsedomän, tankedomän, associationsdomän, föreställningsdomän,

utan uttryckligt lov och särskilda förbindelser med och från varje aktuell datoranvändare enligt Intrångsskyddslagen, som den får förstås:

A12 UDHR10Dec1948:

”Ingen får utsättas för självsvåldigt intrång i sitt privatliv, familj, hem eller korrespondens. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana intrång.”.

 

Verksamheten är olaglig. Utförligt i GP-exemplet

   Verksamheten är olaglig. Intrångsskyddslagen, A12 UDHR10Dec1948.

   Notera ordvalet: ”Lär ...”.

 

— LÄROSTOLEN — i relaterad mening — är reserverad för KUNSKAP I ENLIGHET MED UDHR10Dec1948 (A12, Demokratiartiklarna särskilt A18-21, IndividAnsvarsArtikeln A29, m.fl, m.m);

— LÄROSTOLEN är ingen rövarkula för globala intrångsbrott mot mänskligheten, Intrångsskyddslagen.

 

Ovanstående exemplifierade skriande uppenbara privaträttsliga intrång i människors privata internetanvändande är alldeles tydligt intrång:

Verksamheten är olaglig.

@Internet ska INTE vara skolcentrum för Fascism- och Diktaturfasoner.

 

EXEMPEL 2

Verksamheten är olaglig: Utförligt i GP-exemplet

 

MEDIASIDA

 

 

SKÄRMDUMP @INTERNET 22Okt2016 — ”Genom att använda webbplatsen godkänner du ..”. — JahaDu. Enligt vilken då Universella Deklaration?

 

SVAR TILL DEN WEBBANSVARIGE sidUTGIVAREN:

— By dictating ”you agree” You duly confirm Intrusive Activity into Human Rights by UDHR10Dec1948 A12. Such advising dictating addressing is illegal activity, a direct privacy intrusion. The activity is directly criminal.

— Genom icke-auktoriserat dikterande, direktivgivandet ”godkänner du”, bekräftar Du i laga ordning intrångsbrott mot Mänskliga Rättigheter enligt UDHR10Dec1948 A12. Sådan utpekande dikterande adressering är olaglig, ett direkt intrång i privatlivet. Verksamheten är direkt kriminell (Lagen garanterar skydd mot sådana intrång enligt A12).

 

Verksamheten är olaglig. Utförligt i GP-exemplet

   Verksamheten är olaglig. Intrångsskyddslagen, A12 UDHR10Dec1948.

 

Det får inte finnas — inte på något enda ställe — privaträttsliga intrång som påverkar, dikterar eller föreger direktiv i privatlivet

 

(»Tittar Du på Mig, Godkänner Du ..»)

(»Läser Du det Här, Godkänner Du ..»)

(»Tittar Du Uppåt, Godkänner Du ..»)

(»Suckar Du, Godkänner Du ..»)

(»Vill Du Inte, Godkänner Du ..»)

   Fascism. Diktatur. Intrång. Våldtäkt.

   Fortsätt Blända Oss.

 

eller innehåller övervakningsdetaljer (Internetbaserat IndividAnvändarSpionage som hackar Människans Internetbaserade elektromagnetiska vågrörelser och användarspårar dessa, för statistik över användarverksamheter, systematiserar dessa, registrerar och statistikbehandlar i särskilda maskinrum ..) som påverkar privatanvändningen av vad det vara må  (Intrångsskyddslagen, som den får förstås, A12 i UDHR10Dec1948).

 

 

EXEMPEL 3

Verksamheten är olaglig: Utförligt i GP-exemplet

 

Webbsida  27Okt2016:

http://www.tenforums.com/tutorials/5239-password-user-account-change-windows-10-a.html

According TO WHICH Universal Declaration?

 

SVAR TILL DEN WEBBANSVARIGE sidUTGIVAREN:

 

— By unauthorized Directive ”you agree” You confirm Intrusive Activity into Human Rights A12. Your informative activity is illegal activity.

— By unauthorized dictation ”you agree” You duly confirm Intrusive Activity into Human Rights by UDHR10Dec1948 A12. Such advising dictating addressing is illegal activity, a direct privacy intrusion. The activity is directly criminal.

(The 1948 Declared Universal Law explicitly guarantees protection ”right to the protection of the law” against such interference by A12).

 

The activity is illegal.

Verksamheten är olaglig. Utförligt i GP-exemplet

   Verksamheten är olaglig. Intrångsskyddslagen, A12 UDHR10Dec1948.

 

En mer eller mindre formidabel FLOD av intrång liknande den ovanstående VÄLLER fram ur alla Internetassocierade kopplingar, successivt under året 2016. Alla mer eller mindre som det verkar ”i samarbete med GOOGLE”.

   Jag säger det här bara en gång:

— UT härifrån.

 

 

EXEMPEL 4 -- Microsoft Windows 10 ON-exempel

Verksamheten är olaglig: Utförligt i GP-exemplet

 

 

Exempel på

INTRÅNGSDIREKTIV — förinställda dikterande, direktivkommenderande intrång — FRÅN MICROSOFT:

 

  Om du vill välja bort personanpassade annonser i den här webbläsaren, måste ..”;

 

Verksamheten är olaglig. Utförligt i GP-exemplet

Verksamheten är olaglig. Intrångsskyddslagen, A12 UDHR10Dec1948.

 

Vi har inte givit något sådant löfte;

Vi har inte ingått något sådant förbund eller traktat,

att

NÅGON UTOMSTÅENDE FÅR PÅFÖRA OSS DIREKTIV I PRIVATLIVETS INTERNETANVÄNDANDE, TVINGA OSS BRYTA FOKUSERINGEN PÅ VÅRT INTERNETARBETE, FÖR TILLFÄLLET ATT SERVA,

UTFÖRA, OLIKA KLICKTJÄNSTER

ÅT bevisligt DIKTERANDE PRIVATRÄTTSLIGT INTRÄNGANDE fascistbegeistrade IGM SKITSKALLAR SOM TYDLIGEN INTE INTRESSERAR SIG FÖR INNEHÅLLET I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.

 

— Intrånget är uppenbart

Verksamheten är olaglig. Intrångsskyddslagen (A12 UDHR10Dec1948).

 

Ingen inrättning, Stat, Nation, Parlament, Regering, Grupp, Enskild eller annat får egenmäktigt och/eller självsvåldigt diktera användaraktiviteter i privatlivet.

   Inte på något som helst enda sätt eller vis.

Verksamheten är olaglig. Intrångsskyddslagen (A12 UDHR10Dec1948).

 

Vinjetterna

 

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv —  3Jul2012  E12  Bild122 · Nikon D90 · Detalj -- Färgmanipulerad  27Okt2016: Manuellt Konstruerad Blåhimmel tillagd med Vattenspeglingsmake och Extra Kontrast. Originalet i Sanningens Filosofi.

 

 

— Microsoft

 

(»Länken mellan Gud och Mänskligheten» IGM; Askenaterna — som det TER sig: BiffTölpen i Tydliga Exempel)

 

är inte auktoriserad att diktera privatlivets särskilda upplevelsepunkter inom privatanvändarens eget privatanvändande privatliv.

   Inte alls över huvud taget.

   NADA.

   Verksamheten är olaglig.

Verksamheten är olaglig. Intrångsskyddslagen (A12 UDHR10Dec1948).

 

— Microsoft har inga som helst sådana lagliga rättigheter, inte på något enda vis;

   Det utsägs, utomordentligt klart och tydligt, i Intrångsskyddslagen som den får förstås, A12 UDHR10Dec1948.

 

— Alla verksamheter, var och en i detalj, som berör privatlivet — människans enskilda rätt att själv välja föremålet för sin aktivitet

 

(Demokratiartiklarna A18-21: rätt till frihet i tanke och samvete, mening och uttryck, oberoende fredlig samvaro; ingen får tvingas tillhöra en sammanslutning; folkviljan, på dessa grunder underförstått [A30], skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet)

 

SÄRSKILT FÖR KUNSKAPSUTVECKLINGEN MED OCH i skriva, rita, läsa, alla sådana verktyg som är oundgängliga för människans allmänna kunskapsutveckling —

 

får under inga som helst omständigheter vara föremål för utomstående direktivgivande, övervakning, uppgiftsinsamling eller registrering eller notering, inte på något som helst enda sätt —

 

utan uttryckliga lov, förbindelser och överenskommelser med den enskilda person/individ/användare saken berör.

 

   Microsoft har inga sådana förbindelser, har inte frågat om sådana, kommer aldrig att fråga om sådana, och kommer heller aldrig att få sådana FRÅN SJÄLVSTÄNDIGT TÄNKANDE MÄNNISKOR. Självklart INTE; A29, ”personlighetens fulla utveckling” ÄR UPPENBARLIGEN EN ANGELÄGENHET MELLAN INDIVID OCH NATUR utan inblandning av mellanliggande inbillade Självutnämnda Existentiella Tankerättsliga Överheter.

 

— Verksamheten, i exempel ovan, att självsvåldigt adressera AUTOEXEKVERANDE TILLVAL till, i, inom privatlivet, dess fria val och aktiviteter — tvångskommandon, EXEMPLEN, tvångsdirektiv från dikterade förval —

 

  Om du vill välja bort personanpassade annonser i den här webbläsaren, måste ..”;

 

är och förblir ett solklart självsvåldigt intrång i privatlivet:

— Det är ett djupkränkande av människans egen individuella person, och som sådant ett uppenbart — systematiskt som Microsoft, tydligen, iscensätter i stor mängd — brott mot mänskligheten.

   Verksamheten är olaglig.

Verksamheten är olaglig. Intrångsskyddslagen (A12 UDHR10Dec1948).

 

Vad kommer det sig att Microsofts ansvariga inte inser det? TESTA IGM.

 

Vinjetterna

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv —  3Jul2012  E12  Bild122 · Nikon D90 · Detalj -- Färgmanipulerad  27Okt2016: Manuellt Konstruerad Blåhimmel tillagd med Vattenspeglingsmake och Extra Kontrast. Originalet i Sanningens Filosofi.

 

Försök att få kontakt med de ansvariga inom Google-samfundet besvaras, som vi har sett (GOOGLE-brottet, ExempelGOOGLE — DU-tafset — det olovliga Grävandet Innanför Byxorna), med automeddelandet att »Framställningar varken kan tas emot eller behandlas på grund av den stora mängden förfrågningar»: våldtäkten fortsätter. Samtidigt fortsätter intrången som kontakten var ägnad att påtala. Vi vet redan att den typen gestaltar kulturhistoriens traditionella diktaturer (Jämför Hegel) och fascismer. Det har aldrig varit mänsklighetens uppgift att stillatigande åse hur den typen av verksamhet breder ut sig. STÖDET finns i UDHR10Dec1948, K8 i allmänhet

(varje människas eget mandat mot hela mänskligheten om det gäller att säga ifrån, och varje människas ansvar inför hela mänskligheten om det gäller påpekande av uppkomna skuldpunkter)

med Intrångsskyddslagen (A12) som den får förstås i synnerhet.

 

Mänskliga Rättigheter på Jorden 2016:

Den ansvarige utgivaren för Universums Historias räkning — enbart FÖR ATT EXEMPLIFIERA en enda enskild fristående självständig människa på Planeten Jorden året 2016 därför, och i understrykande av den allmänna universella individrätten särskilt enligt K8 UDHR10Dec1948 — vill här bara informera Microsoft och Google — STATEN ISRAEL GENERELLT + ASSOCIERADE — om den närmaste framtiden i anledning av följande promemorias tillstånd, och så som det kan relateras och förklaras i detalj, eller så inte alls:

 

MRJPL: Mänskliga Rättigheter på Jorden 2016

 

 

 

   ISRAELISKA STATENS PRINCIP förbjuds redan principiellt i UDHR10Dec1948. Se särskilt i ISPnotValid.

— Varför då? Av samma skäl som att de Allierade förbjöd Preussiska Staten efter kriget 1945: Se BÄGGE nedan.

— »Mänskliga rättigheter är anti-semitism».

   Dess egendomar kommer — följdriktigt, rättmätigt — att konfiskeras av Mänskligheten

— med prioritet till den närmast behövande och berörda lokalbefolkningen — fredligt, lugnt.

— Varför då? Av samma skäl som att de Allierade förbjöd Preussiska Staten efter kriget 1945: Se BÄGGE nedan.

   DÄRFÖR, och på grund av, att ISRAELISKA STATEN ÄNDA FRÅN DESS UPPKOMST 1948 med dess anslutna befolkning missköter sig i samvaron med, inte respekterar, den övriga mänskligheten såsom just likaberättigad, och dessutom kräver särkilt fysiskt territorium för den uppenbart absurda, tydligt sinnessjuka uppfattningen:

SEKTEN kan INTE sköta sig i samvaron med mänskligheten

 

Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other.

MICROSOFT ENCARTA 99 ENCYCLOPEDIA, Judaism — Basic Doctrines and Sources

 

och dess samlade universellt deklarerade lagform, dess utomordentligt tydliga förklaring särskilt enligt A1 UDHR10Dec1948, med ytterligare:

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights.

UDHR10Dec1948, A1

 

  Var och en har rätt till frihet i tanke, samvete och religion; denna rätt inkluderar frihet att ändra sin religion eller tro, och frihet, antingen ensam eller i samvaro med andra och offentligt eller privat, att uppenbara sin religion eller tro i undervisning, utövande, andakt och iakttagande.”

UDHR10Dec1948, A18

 

  Var och en har rätt till frihet i mening och uttryck; denna rätt inkluderar frihet att åberopa meningar utan intrång och att söka, motta och sprida meddelande och idéer genom vilket som helst medium och utan hänsyn till gränser.

UDHR10Dec1948, A19

 

   DET ÄR INGEN PERSONLIG ÅSIKT. DET ÄR ETT RENT GRAVITELLT ELEKTRISKT KONSTATERANDE — och inte en prick av våld kommer att användas.

— Varför då? Av det enkla skälet att MÄNSKLIGHETENS FORTSATT KULTURUTVECKLING INTE KOMMER ATT ACCEPTERA RASISTISKA TANKERÄTTSDIKTERANDE KÖNSORGANSSTYMPANDE INRÄTTNINGAR [‡]: inte föda dem, inte stödja dem, inte underhålla dem, inte samarbeta med dem — exakt samma skäl som att de Allierade förbjöd Preussiska Staten efter kriget 1945: Se BÄGGE nedan.

 

   Vi studerar grunden till dessa påståendesatser i nedanstående artikel.

 

Bägge kan omöjligen gälla samtidigt:

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights.

UDHR10Dec1948, A1

— Universums Historia MED Mänsklighetens och dess allmänna Världssamfund, om alls

Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other.

MICROSOFT ENCARTA 99 ENCYCLOPEDIA, Judaism — Basic Doctrines and Sources

Microsoft + Google + Associerade

 

Motsatsen: Människorätt 2016 -- Motställningen

Staten ISRAEL — »Guds lekamligt utvalda Folk» — är Tankerättsligt och Medvetanderättsligt överordnad mänskligheten — se utförligt från IGM med Inledningen till Askenaterna — samt i Vinjetterna

MOTSATSEN I REDA ARGUMENT:

— Artikel 1 i UDHR10Dec1948 — alla människor är födda fria och lika i värde och rätt — baseras, tydligen minutiöst korrekt [‡1], på uppfattningen att inga konstitutionellt biologiska, biokemiska eller andra fysiologiska faktorer existerar som avgränsar MENTALA FÖRUTSÄTTNINGAR i TÄNKANDE OCH VARSEBLIVANDE inom mänsklighetens artfamilj. Och, som i så fall, skulle åstadkomma uppenbart avgränsade individgrupperingar i den naturligt medfödda förmågan att tänka, varsebli, härleda naturvetenskapliga grunder, utveckla experimentalfysik, hantverk, teknik och kunskap: Var och en har rätt till frihet i tanke och samvete, rätt till frihet i mening och uttryck, rätt till oberoende fredlig samvaro, ingen får tvingas tillhöra en sammanslutning; folkviljan, på dessa grunder underförstått skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet: Demokratiartiklarna 18-21: Intrångsskyddslagen A12: ingen får utsättas för självsvåldigt intrång .. .

Associerade Beviset:   Så finns INOM MÄNSKLIGHETEN inte — existerar inte — något fysiskt attribut, fysisk domän eller annan fysisk faktor som klassificerar, uppdelar eller indelar mänskligheten, de enskilda individernas naturligt utvecklade sinnesförmögenheter, i olika överordande-underordnade kategorier — olika Användarkategorier, Tilltalskategorier eller annat Adresserande Kategoriserande — fack, eller andra åtskiljande attribut.

   Ingenting sådant existerar.

— Men själva formuleringen ”Israel thus stands between God and humanity” antyder

 

— eller hävdar: Jämför 2016 Microsofts egenmäktigt förbindelsedikterade tvångsanvändarrättsliga diktat för mänsklighetens utnyttjande och användande av skriva rita läsa verktyg

 

just det: Blotta formuleringen antyder att det skulle finnas en TANKERÄTTSLIGT — MEDVETANDERÄTTSLIGT — ÖVERORDNAD INSTANS överintelligens MELLAN ett Associerat gudomligt  (MoreGod ”Israel”) och ett icke-gudomligt (LessGod ”humanity”) av rent lekamligt kopplande fysisk art, benämnd (förefallande Microsoft, Google + Associerade) ISRAEL ”representing each to the other”.

— Microsoft/Google-inblandningen HADE veterligt ingen sådan (officiell) etablerad formulering fram tills nuvarande 19Nov2016 upphittade IGM. MEN BETEENDET PER EXEMPEL 2016 FRÅN INRÄTTNINGARNA ASSOCIERAR (associeraDe) SÅ.

 

   Erkännandet av Artikel 1, särskilt, i UDHR10Dec1948 innehåller, som vi nyligen har konstaterat, ingenting sådant. Det finns ingen åtskillnad mellan ett gudomligt och ett mänskligt i UDHR10Dec1948. Blotta föreställningen är sinnessjuk = avskrivning av UDHR10Dec1948.

 

 

Före upptäckten (19Nov2016) av IGM:

   SAMT — och märk det väl noga — att, bevisligen heller, ingen överlagd PLAN ligger till grund för den Historiskt Utvecklade självutropade självinbillade Israeliska Köttsjudiska Askenatiska Överintelligensen: den är och förblir ett uttryck för den DRIFT som uppkommer när en speciellt Korkad del av mänskligheten sätter igång med att människorättsligt kränka en ännu mer Korkad självinbillad avgränsad del av mänskligheten, en Bild av Våld-Föder-Våld och Korkat föder Ultrakorkat. Inget annat.

   Tankeflödet går INTE att stänga av: är det INTE Vett, ÄR det Ovett. Lagen. Se även i FöBöS: förklaringen bakom överintelligenta sekten.

— Vad är alltså Vett? Att fråga efter sanning och kärlek, att fly allt ont. Teknikutveckling.

Efter upptäckten (19Nov2016) av IGM:

— Den förståndsmässigt absurda — direkt sjukliga — misstanken om en PLAN för IGM över mänskligheten — IGM-nissar som avsiktligt iscensätter en självutropad dikterande, direktivgivande, inbrytande och inträngande överhet i mänskligheten — blir allt svårare att vända ryggen till med den typ av framhållning som GOOGLE och Microsoft uppvisar idag Nov2016. Själva attityden, det alltmer uppenbara datorintrånget (HJÄLP!), är definitivt direkt obehagligt att ha att göra med.

STATEN ISRAEL kanske kan förenkla upplysningen genom ett direkt förtydligande — så att vi kommer snabbare, mera effektivt, fram till slutmålet.

 

 

   Därmed faller också föreställningen om ISRAEL (IGM: Associerade Microsoft, Google) som något enastående i mänskligheten som ANNAT ÄN en KONSTRUKTION, ett FALSARIUM — tydligen ägnat att framhäva tankerättsliga och medvetanderättsliga företräden (EXEMPLEN) som — således — bara, endast, kan se dagens ljus genom att DIKTERAS av en självutnämnd avgränsad grupp framför den övriga återstående delen människor. Se även i ISP.

 

   Ingenting i UDHR10Dec1948 berättigar till någon sådan handling — explicit utomordentligt klart formulerat i A30: ingen stat, ingen nation, ingen grupp, ingen enskild.

 

—————— ‡1: KORREKT FRAMSTÄLLNING GARANTERAS Enligt K8 UDHR10Dec1948 -- eller så inte alls

— enligt vad som har framkommit genom Universums Historia (kort länkad sammanfattning i SAN), den allmänna generalgenomgången av och i alla de mest framträdande och framskjutande naturvetenskapliga ämnesområdena i särskilda jämförelser, referenser, exempel och korsreferenser med etablerade meningar inom den moderna akademins egen kulturhistoria: matematik, fysik, experimentalfysik, matematisk fysik; se särskild sammanställning i LISTAN, om ej redan bekant. Se även särskild sammanställning här i Askenaterna.

 

 

Utgången är — m.a.o. — redan given från ruta 1.

— Sker ingen attitydändring — och ingen av oss förväntar oss en sådan — kommer företagen/instanserna Microsoft och Google, i slutänden, att konfiskeras av Mänskligheten — på grund av att inrättningarna missbrukar sin ställning, inte kan hantera en respektabel samvaro. Utan istället bygger hela verksamheten på direkt systematiska intrång, diktat och tvångsförbindelser mot den övriga mänskligheten — särskilda LOV för att den ska tillåtas få utnyttja skriva, rita, läsa verktyg.

   Världssamfundet UDHR10Dec1948, och i den mån det finns något sådant, måste vakna upp och kasta ut den skriande uppenbara inkräktaren.

   Se även @Internet.

 

Friskrivning Enligt K8 UDHR10Dec1948 -- eller så inte alls:

— Om någon finner något osakligt, eller otillbörligt i denna promemorias framställning, får rättelse gärna ges — självklart i fortsatt erkännande, hörsammande och iakttagande av UDHR10Dec1948. Inget annat.

 

Det här dokumentet innehåller delvisa

uppslag, förslag och utkast

med exempel på delvisa utläggningar — alla i full enlighet med ELLER SKA I VARJE FALL VARA DET den s.k. Förklaringen (UDHR10Dec1948). Utläggningarna anvisar och erinrar LAGGRUNDERNA — med kontinuerligt och obruten koppling till, erinran och främjande av de olika partierna i Förklaringen — i hur Mänskligheten kan (och ska och får) konfiskera inrättningar, företag, verksamheter som inte erkänner och respekterar grundläggande mänskliga rättigheter som grund för samvaro och utveckling, marknad och handel.

 

Mänskligheten är år 2016 — alldeles tydligt, i detta dokument särskilt exemplifierat genom instanserna Microsoft och Google, i bevisbara tydliga exempel — utsatt för självsvåldigt intrång. Inget tvivel råder längre om den saken:

 

KANSKE DET BLIR ENKLARE FÖR DEN OPINIONSKÄNSLIGA OCH SANNINGSKÄNSLIGA ISRAELSISKA STATEN ATT — I ANLEDNING AV MOTSÄTTNINGEN

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights.

UDHR10Dec1948, A1

Universums Historia.

Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other.

MICROSOFT ENCARTA 99 ENCYCLOPEDIA, Judaism — Basic Doctrines and Sources

IGM.

 

BÖRJA TÄNKA PÅ ATT FORMULERA SAKEN SÅ:

 

— »Mänskliga rättigheter är anti-semitism».

Bevis:

Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other.

MICROSOFT ENCARTA 99 ENCYCLOPEDIA, Judaism — Basic Doctrines and Sources

Bägge kan omöjligen gälla samtidigt:

All human beings are born free and equal in dignity and rights.

UDHR10Dec1948, A1.

 

— Därför att det är, tydligen som det får förstås, enda återstående alternativet. De Facto.

DET ALLRA ENKLASTE FÖR ISRAELSISKA STATEN KANSKE ÄR — således — ATT BRÄNNA BIBELN 1917 SÄRSKILT Joh:8:44, SAMT Jer.4:4. FÖR SÄKERHETS SKULL KANSKE DET ÄR BÄST FÖR ABRAHAMSBARNEN ATT SLÄCKA NER SOLEN OCKSÅ särskilt FÖR ATT BLI AV MED SJÄLVA SYNBARHETEN I Joh.8:58. ”Då togo de upp stenar för att kasta på honom”. SE MERA UTFÖRLIGT FRÅN MOTSÄTTNINGEN.

 

Vinjetterna 1 --  2 | 3 | 4 | 5 |

 

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv —  3Jul2012  E12  Bild122 · Nikon D90 · Detalj -- Färgmanipulerad  27Okt2016: Manuellt Konstruerad Blåhimmel tillagd med Vattenspeglingsmake och Extra Kontrast. Originalet i Sanningens Filosofi.

 

Satanistisk Sektrörelse tar över — Överordnad Mänskligheten.

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights.

UDHR10Dec1948, A1

— Universums Historia MED Mänsklighetens och dess allmänna Världssamfund, om alls

Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other.

MICROSOFT ENCARTA 99 ENCYCLOPEDIA, Judaism — Basic Doctrines and Sources

— Microsoft + Google. IGM.

 

SÄRSKILT (A12;18;19) rätten att åberopa RÄTT TILL FRIHET I TANKE OCH SAMVETE utan intrång GARANTERAR ATT INGEN HINDRANDE, AVGRÄNSANDE, SEPARERANDE ELLER ANNAN SÄRSKILJANDE KRAFT EXISTERAR MELLAN ENSKILD INDIVID OCH NATUR SOM HINDRAR INDIVIDEN ATT NÅ FULL INSIKT I OCH OM NATURGRUNDERNA. DÄRMED FRAMSTÅR MED ALL ÖNSKVÄRD TYDLIGHET ATT HÄVDEN  MED ETT SÄRSKILT UTVALT FOLK, EN STAT ELLER EN GRUPP MÄNNISKOR SOM SKULLE ”STÅ MELLAN GUD OCH MÄNSKLIGHETEN” är EN ABSURDITET, EN RENT SINNESSJUK FÖRESTÄLLNINGOCH SOM SÅDAN EN AVART AV TÄNKANDE, ASSOCIERANDE OCH FÖRESTÄLLANDE SOM ENBART KAN KONSERVERA DEN BERÖRDA MÄNSKLIGHETEN I VANFÖRESTÄLLNINGAR, VIDSKEPELSER, ETT UNDANHÅLLANDE AV UPPLYSNING OM OCH UNDERVISNING I GRUNDLÄGGANDE ELEMENTÄR NATURKUNSKAP. OCH DÄRMED ENBART RENT DUPERANDE PROVOCERANDE VÅLDSUTVECKLING: intrång: DEN BERÖRDA MÄNSKLIGHETEN UNDANHÅLLS UPPLYSNING. DET ÄR OCH FÖRBLIR MÄNSKLIGHETENS ALLRA STÖRSTA STYGGELSE, EN SKAM FÖR HELA MÄNSKLIGHETEN OM DEN TVINGAS UTSTÅ NÅGOT SÅDANT DJUPFÖRNEDRANDE. DÄRFÖR Palestina Intrångsskyddslagen A12 UDHR10Dec1948: DEN ISRAELISKA STATEN KOMMER ATT FÖRBJUDAS Intrångsskyddslagen A12 UDHR10Dec1948 — DET OCKUPERADE LANDOMRÅDET ATT ÅTERLÄMNAS till BEFOLKNINGEN Palestina från vilket det togs Intrångsskyddslagen A12 UDHR10Dec1948 — URSPRUNGSBEFOLKNINGEN Palestina Intrångsskyddslagen A12 UDHR10Dec1948, MED TILLBÖRLIG Intrångsskyddslagen A12 UDHR10Dec1948 — ERSÄTTNING, ERKÄNNANDE Intrångsskyddslagen A12 UDHR10Dec1948 — OCH UPPRÄTTELSE Intrångsskyddslagen A12 UDHR10Dec1948 — IN TILL SISTA PRICK Intrångsskyddslagen A12 UDHR10Dec1948. DET ÄR Palestina VAD LAGEN Intrångsskyddslagen A12 UDHR10Dec1948 I REN KLARTEXT (MK) UTSÄGER: oberoende av grupp, stat, land, regering, riksdag, parlament eller annan avgränsad del i mänskligheten: LAGEN ERKÄNNER PALESTINAS RÄTT. Palestina heter landet fortfarande — i fortsatt erkännande av Intrångsskyddslagen A12 UDHR10Dec1948. DET ÄR EUROPAS SKULD (Balfour Declaration 1917): Utpressningen; Skuldupplösningen. Av den enkla anledningen att det i LAGEN uppenbarligen inte finns några andra alternativ att välja på. OCH DEN SKULDEN SKA OCKSÅ BETALAS TILLBAKA, IN TILL SISTA PRICK.

— Vad kommer att ske med folket som ockuperade?

— Fråga folket runt omkring. De har, tydligt, företräde. Jag tror att rätt ordval är: rättvisa. Heder.

 

 

— Samhällen som inte utvecklar mänskliga rättigheter, utvecklar icke-mänskliga rättigheter; I varje tanke. I varje tillfälle. I varje situation. MK.

   Universums Historia. Tack så mycket för uppmärksamheten.

 

CookieLagen:

The »Cookie-Law»:

In concord with K8 UDHR10Dec1948 -- or not at all:

 

IT IS ILLEGAL TO DIRECT

— conclusively dictate or prompt —

another person

his own addressing privacy

— what that person agrees to, or not agrees to —

 

UNLESS SPECIFIC AGREEMENTS HAVE BEEN ACKNOWLEDGED

by explicit permission to make, or suggest, such private mindful addressing interference production (cookies),

 

accordingly in concord with UDHR10Dec1948 A12 (Privacy Universal Law Protection).

 

Meaning:

 

".., you agree that .." is a dictate — an explicit dictated lie — an intrusion, a crime.

No agreement whatsoever.

 

COMPANIES, GROUPS, GOVERNMENTS, PARLIAMENTS, INDIVIDUALS:

 

YOU ARE NOT AUTHORIZED TO MAKE SUCH STATEMENTS.

 

No way. No Government. No Parliament. No Group. No Company. No Nothing. The act itself is criminal: It is a mind-rape, no matter how Popular — or mind-kicking.

 

IF continued, humanity degenerates accordingly (MK).

It is our choice, each one of us, to withstand and protest against such interference.

 

In concord with K8 UDHR10Dec1948 -- or not at all:

 

We live in whatever world we make for ourselves.

Thank You very much for Your cooperation.

 

 

Internetmissbrukets intrång i privatlivet End.

 

INLEDNING — Det Allmänna Intresset För Mänsklighetens Upplysning i och Undervisning om ..

Inledning:

Se även i Intro

Tankerättsligt Överordnad AnvändarInstans — 2016

MICROSOFTS OLAGLIGA PROGRAMVERKSAMHET 2016Medvetanderättsligt SjälvÖverordnad Mänskligheten — se Bevis i Motställningen

—————————————————————————————————————————————————————————————

MICROSOFT, GOOGLE:

VisaVar någonstans finns engagemanget — intresset — för mänsklighetens kunskapsutveckling?

 

”..  varje individ och varje organ i samhället, hållande denna Deklaration [Förklaring] oförtrutet i åtanke, ska sträva genom undervisning och utbildning att ..”, UDHR10Dec1948 K8 — vadå för något, Microsoft och Google?

:

 

GMR-MOTSÄTTNINGEN

MICROSOFTS OLAGLIGA PROGRAMVERKSAMHETMICROSOFTS PROGRAMVANDALISERINGARKONKRETA PROGRAMEXEMPEL

GOOGLES INTERNETINTRÅNGGOOGLEBROTTET

ANVÄNDARRÄTTIGHETER FÖR MÄNSKLIGHETENS SKRIVA RITA LÄSA UTVECKLINGWEBBCITAT MICROSOFT LICENSING

Programanvändarrättigheter FUNKTIONSANVÄNDARRÄTT

AUTOMATISKA PÅ-LÄGENSKRÄPINTERNET ÖVERFALLER PRIVATRÄTTEN

ASKENATERNA, ÖverIntelligenta SektenHARMONIGRUNDERNASAMHÄLLETS ALLMÄNNA PSYKO-SOCIALA KRIS 2010+

 

Vinjetterna 2

 

 

 

LAGEN: Gravitation, Elektricitet, Mänskliga Rättigheter: Sanning och Kärlek. inget annat. IF human rights ...

— IF human rights are never mentioned, recalled, related, reminded, not-human rights is the evolving effect.

 

Exempel på Internetrelaterad olaglig verksamhet enligt Intrångsskyddslagen som den får förstås, A12 i UDHR10Dec1948:

 

EXEMPEL:    Microsofts Offentliga MsWORKS-mord  | CopyrightIntrång, Verktygsuteslutningar | Utvecklingsverktyg Avskaffas | Windows API stympas | Intrång

 

Plockar bort väsentliga funktionsdetaljer från det ursprungliga Windows API som omöjliggör fortsatt användning av tidigare program skrivna i Windows API — vandaliserar programfönsterfunktioner

ERKÄNNER INTE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

 

EXEMPEL:   GOOGLES olagliga PrivatIntrångsKränkande INTERNETPROPAGANDA --  Allmänt Globalt AnvändarÖvervakat Internetspionage --

 

ERKÄNNER INTE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER — företagsledningens ansvariga vägrar svara på / bemöta angeläget påtalande

 

CopyRightIntrång i Webbläsare —

FireFox: PrivatAnvändarIntrång -- Respekterar inte / Läser inte mänsklighetens kulturhistoriska naturvetenskapliga grafiska teckenrepresentation SYMBOL

AFMSRLU:

UNIVERSELLT ERKÄNDA OCH INTYGADE

Användarrättigheter för MÄNSKLIGHETENS skriva rita läsa utveckling

LAGENS UTESLUTANDE ENDA BEGRÄNSNINGAR OCH MARGINALER — se även i FRIHETSBEGREPPET:

— Elektricitet, Gravitation, och Mänskliga rättigheter (UDHR10Dec1948): sanning och kärlek. Inget annat.

 

MOP: Inledning

MICROSOFTS OLAGLIGA PROGRAMVERKSAMHET 2016

 

VARIFRÅN KOMMER MICROSOFTS UPPENBART OLAGLIGA EGENMÄKTIGA FÖRETAG MED ATT PÅTVINGA KÖPARE AV NYA DATORER AKTIVERINGSRUTINER MED SÄRSKILD TELEFON ELLER INTERNETKONTAKT FÖR ATT — ALLS — FÅ TILLGÅNG TILL DATORNS ANVÄNDNING?

Ingen får tvingas tillhöra en sammanslutning. A20.2 UDHR10Dec1948. Verksamheten är olaglig: Intrångsskyddslagen, A12 UDHR10Dec1948.

— Mänsklighetens Kulturlag (MK):  Samhällen som inte utvecklar mänskliga rättigheter (K8 UDHR10Dec1948), utvecklar tvunget, obönhörligt, icke-mänskliga rättigheter: intrång: våldtäkt: våld. Så: Istället för att försöka vända utvecklingen, premiera UPPLYSNING OCH UNDERVISNING I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (K8 UDHR10Dec1948) VERKSTÄLLER tydligen och bevisligen MICROSOFT INTRÅNG I PRIVATRÄTTENS HEMSFÄR: Microsoft börjar ge direktiv Inom privatsfären. OM intrånget också Ursäktas med ”för att förhindra piratkopiering” är det, också tydligen ett direkt angrepp, misskrediterande och misshagliggörande, mot den enskilda människans privaträttsliga skydd för direkta angrepp på heder och anseende (Samma A12): DIREKT MISSHAGLIGGÖRANDE AV och uppenbart intrång i DEN ENSKILDA MÄNNISKANS PRIVATRÄTTSLIGT ERKÄNDA HEM: ”.. var och en har rätt till lagens skydd mot sådana intrång”: INGEN HAR RÄTT ATT LÅTA OHEDERLIGT UPPTRÄDE FRÅN ÖVERTRÄDARE GÅ UT ÖVER den allmänna privaträttsliga HEDERSAMHETEN SOM SÅDAN, OCH DÄRMED tydligen, som Microsoft gör, OM det nu verkligen förhåller sig så, egenmäktigt INFÖRA SYSTEMATISKA PRIVATRÄTTSLIGA INTRÅNG med krav på SÄRSKILT KONTAKTERANDE UNDERGIVEN ställning mot en privat bolagsinrättning: Krav på ”särskild aktivering”. Verksamheten är i så fall särskilt — skriande klart — olaglig; ”Ingen får tvingas tillhöra en sammanslutning” (A20.2). Verksamheten fanns inte före (2015) Windows 8. HAR BOLAGET PROBLEM MED BROTTSLIGHET, FÅR INTE DET GÅ UT ÖVER HEDERSAMHETEN:

HEDERSAMHET FÅR INTE BESTRAFFAS ELLER UTSÄTTAS FÖR INTRÅNG ELLER INSKRÄNKNING PÅ GRUND AV ATT DET FINNS OHEDERSAMHET.

 

Man får inte låta ohedersamt gå ut över hedersamt. Inte låta sanning lida för lögn. Inte låta kärlek stå tillbaka för hat och vrede. K8 UDHR10Dec1948.

 

Intrångsskyddslagen + övriga artiklar i UDHR10Dec1948 utpekar klart, omisskänneligt, tydligt relaterbart och utomordentligt fattningsbart enkelt:

— Allmänt offentliga och marknadstillgängliga VERKTYG för människans allmänna kunskapsutveckling (A27; A29) skriva, rita, läsa

FÅR ANVÄNDAS FÖR PRIVAT BRUK I HUR STOR UTSTRÄCKNING SOM HELST, HUR LÄNGE SOM HELST, UNDER VILKA SOM HELST TIDSPERIODER

utan intrång från privaträttsligt utomstående i det egna hemmet, den egna privaträttsliga hemsfären. Intrång får inte förekomma.

— Intrångsskyddslagen (A12):

".. var och en har rätt till lagens skydd mot sådana intrång".

:

— Microsofts ProgramAnvändarDikterande verksamhet är olaglig. Det är SÅ tydligt, uppenbart, skriande upprörande.

:

FÖRETAGET KRÄVER UPPKOPPLINGAR VIA TELEFONI ELLER INTERNET FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL VERKTYGET.

FÖRETAGET DIKTERAR BEGRÄNSNINGAR OCH VILLKOR I ANVÄNDANDET.

FÖRETAGET TIDSBEGRÄNSAR ANVÄNDANDET.

FÖRETAGET DIKTERAR ANVÄNDARDETALJER.

FÖRETAGET VANDALISERAR tydligen UTAN INSIKT, GODTYCKLIGT, ANVÄNDBARA UTVECKLINGSVERKTYG I OPERATIVSYSTEMET SOM SÅDANT [‡].

 

KFEM:

Intrångsskyddslagen i klartext + övriga i UDHR10Dec1948 i klartext, Microsoft + Associerade:

 

KUNSKAPSUTVECKLINGEN FÖR DEN ENSKILDA MÄNNISKAN

hennes privaträttsligt universellt erkända hemdomäner (A1;3;12;18-21;27;29)

 

får under inga som helst omständigheter

inte på några som helst villkors vis

inte med några som helst medel

 

innehålla

AKTIVITETER, DOMÄNER, VERKSAMHETER ELLER ANDRA »ALLMÄNNA ATOMÄRA RÖRELSEFORMER» EXPLICIT MICROSOFT

 

som INTERFERERAR med den enskilda människans

 

egen BESTÄMMANDEAUKTORITÄRA

privaträttsligt aktiva verksamhet,

själva det egna gottfinnandet,

i HUR

verktyg och material SKALL användas FÖR DEN ALLMÄNMÄNSKLIGA KUNSKAPSUTVECKLINGEN inom hemsfären.

— Det är, Microsoft + Associerade, UTESLUTANDE den enskilda privaträttsliga människan som BESTÄMMER i Den Domänen: initiativ, direktiv, uppslag, aktiviteter.

 

Vinjetterna 3

 

 

 

MICROSOFT + ASSOCIERADE FÅR INTE KRÄVA TILLGÅNG TILL MOBILTELEFON ELLER INTERNET FÖR INDIVIDRÄTTEN ATT ANVÄNDA, UTNYTTJA OCH UTVECKLA (A27.1) KUNSKAPEN MED HJÄLP AV SKRIVA, RITA LÄSA VERKTYG. SÅDANA VERKTYG FÅR ANVÄNDAS OBEROENDE AV SÄRSKILDA SAMMANSLUTNINGAR (A20) ELLER TJÄNSTER SOM SAMMANHÄNGER MED SÅDANA SÄRSKILDA SAMMANSLUTNINGAR.

 

— Det är, Microsoft + Associerade, UTESLUTANDE den enskilda privaträttsliga människan som BESTÄMMER i Den Domänen: initiativ, direktiv, uppslag, aktiviteter.

Respekteras inte den människorättsliga bevekelsegrunden, uppkommer obönhörligt motsvarande SKULDPUNKTER i mänsklighetens kulturhistoria, med tillhörande utvecklad okultur: intrång, våldtäkt: våld (MK). Bara en sinnessjuk eftersträvar sådant — för tillfället att berusas av erövringen.

 

VERKTYGET SKRIVA, RITA, LÄSA FÅR ANVÄNDAS I HUR STOR UTSTRÄCKNING SOM HELST, HUR LÄNGE SOM HELST. Rätta gärna om fel:

— Behöver VI använda verktyget på 10 datorer i den egna specifika privaträttsliga hemsfären, kunskapsutvecklingen generellt Microsoft, SÅ, Microsoft Coroporation, FÅR DEN ORDNINGEN — HELT I ENLIGHET MED DEN UNIVERSELLT MÄNNISKORÄTTSLIGT ERKÄNDA INTRÅNGSSKYDDSLAGEN (A12) VERKSTÄLLAS UTAN INBLANDNING FRÅN MICROSOFT.  F  å  r  .  Sarons Underbara Liljor.

— Sker någon sådan inblandning, MICROSOFT SÄRSKILT NÄMLIGEN, säger Lagen att

".. var och en har rätt till lagens skydd mot sådana intrång".

EUROPAS SÄRSKILT 150-ÅRIGA VÅLDSVÄGRARDÖDSPSYKANDE DOMARKÅR SKULLE HA respekterat, premierat, framhållit det — särskilt av egen fattning.

Rätta gärna om fel.

— Det spelar ingen roll, Microsoft, Hur mycket Pengar, Kontakter, Inflytande, Ställning, Status KÖN, GillaPoäng, du har: Du är KÖRD.  K  ö  r  d  .

   Får VI Alla — nu, äntligen — ge tillbaka den Betygade Respekten, nu?

 

— AmenVI har JU kommit överens om att vi inte gillar den ordningen.

— Nämenvakul: Testa Församlingen då: räck upp armarna i SKYN, ropa HALLELUJA — så kan vi ALLA ÖVRIGA stoppa in kontakterna direkt och få ut ren, miljövänlig ELEKTRISK STRÖM UR Den Väldigt Upphöjda Universella KraftÖverheten: direktel. Guuvafint.

— I annat fall — söddö (MK): Motsvarande OKULTUR utvecklas — söddö. GangsterParadiset Jorden 2016. Microsoft.

 

Så, Microsoft: Varifrån har Du fått Din blotta idé om UPPHOVSRÄTTSLIGA ANSPRÅK — på ANNAT än programkoden?

— DET ÖVRIGA HAR INTE MICROSOFT ATT GÖRA MED. Nada. Vanlig Litterär Copyright. Inget annat.

— Varför då?

— DÄRFÖR ATT FÖR DET ÖVRIGAS RÄKNING (A27) STÅR HELA MÄNSKLIGHETENS SAMLADE ARBETE SOM ENDA RÄTTMÄTIGA UPPHOVSPART.

 

 

MÄNSKLIGHETENS SAMLADE UPPHOVSRÄTT TILL UTVECKLINGSVERKTYG FÖR SKRIVA RITA LÄSA

ENLIGT UDHR10Dec1948

:

INTERNETATTACKERNA 2016 MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

VARFÖR FÅR VI INTE HA DATORN IFRED?

ANVÄNDARRÄTTIGHETER FÖR ATT ÅBEROPA MENINGAR UTAN INTRÅNG

RÄTTEN ATT ÅBEROPA MENINGAR UTAN INTRÅNG

RÄTTEN ATT ANVÄNDA UTVECKLINGSVERKTYG FÖR KUNSKAPSUTVECKLING UTAN INTRÅNG

 

Med ytterligare förtydligande, om ej redan bekant

:

UDHR10Dec1948 A27.2:

”Var och en har rätt till skydd för de moraliska och materiella intressen

som härrör

från

varje

vetenskaplig,

litterär eller

artistisk

produktion

till vilken han är upphovsman”.

I KLARTEXT:

VARJE FÖRBÄTTRING

OCH FRAMSTEG

FÖR MÄNSKLIGHETEN

SOM GRUNDAS PÅ ALLA MÄNNISKORS GEMENSAMMA ARBETE

INOM HANDEL, MARKNAD, TEKNIK OCH NATURVETENSKAP

alla tekniska och naturvetenskapliga framsteg som varje människa garanteras tillträdesrätt

att ANVÄNDA och ÅTNJUTA

A27.1

”och att få vara med och dela vetenskapligt framåtskridande och dess nytta”

HAR HELA MÄNSKLIGHETENS

SAMLADE PRODUKTIONSARBETE

SOM uteslutande enda UPPHOVSRÄTTSLIG PART

varje minsta arbetande bidrag från varje enskild arbetande människa

 

:

 

— VERKTYGET FÅR ANVÄNDAS I SÅ STOR UTSTRÄCKNING SOM DEN ENSKILDA MÄNNISKANS PRIVATRÄTTSLIGT ERKÄNDA UNIVERSELLA HEMRÄTT ANVISAR:

med obegränsad användning, under obegränsad tid, så länge det går och med så omfattande förgreningar som ALLS är möjliga FÖR KUNSKAPENS ALLMÄNNA UTVECKLING: skriva, rita, läsa.

Microsoft har inte med den verksamheten att göra.

 

:

I klartext UDHR10Dec1948:

INGET TVINGANDE UPPHOVSRÄTTSLIGT ANSPRÅK

ELLER VILLKOR FÅR GÖRAS ELLER STÄLLAS

I NÅGON ENDA DEL AV DEN YTTERLIGARE PRODUKTION

SOM GRUNDAS PÅ EN REDAN AV HELA MÄNSKLIGHETEN UPPNÅDD

TEKNISK/NATURVETENSKAPLIG STANDARD

SOM INNEBÄR eller medför ATT

MÄNSKLIGHETENS VIDARE FRIA KUNSKAPSUTVECKLING

HÄMMAS, HINDRAS ELLER UNDERSTÄLLS

INDIVIDUTVECKLINGSHÄMMANDE FAKTORER.

— Varför fattar inte Du det självmant Microsoft? Är du Speciellt Dum i Huvudet eller? Särskilt Låg IQ?

 

:

 

— MICROSOFT FÅR INTE STÄLLA, UTFORMA, ÅBEROPA ELLER PÅ ANNAT SÄTT HÄVDA SÄLJ- ELLER KÖPVILLKOR

SOM AVGRÄNSAR ELLER MEDFÖR INTRÅNG I (Intrångsskyddslagen)

DEN PRIVATRÄTTSLIGA HEMSFÄRENS OBEGRÄNSADE ANVÄNDARRÄTT. Jämför "gäller för 1 dator": TYDLIGT Lagbrott;

Microsoft släpar Mänskligheten efter sig i kedjor.

Korrekt lagmening: ”Gäller för så många datorer Du behöver i Din privaträtt”.

UPPGIFTEN ÄR INTE ATT HÄMMA MÄNSKLIGHETEN I DESS KUNSKAPSUTVECKLING. UTAN ATT GYNNA, PREMIERA.

OCH ENDA INSTANSEN FÖR ATT PREMIERA MÄNSKLIGHETENS OPTIMALA KUNSKAPSUTVECKLING ÄR:

du, enskilda människa, och ingen annan än bara just du, enorma Prick i Universum. Inget annat.

Köparen bestämmer användningen. Inte säljaren.

— ALL ANNAN VERKSAMHET ÄR OLAGLIG.

Se även mera utförligt relaterat från Användarrättigheter för människans skriva rita läsa utveckling.

 

:

Eller i klartext med åter andra ord UDHR10Dec1948

:

Inget litterärt eller annat producerat verk

— Bok, Skrift, Mikroprocessorprogram, eller annan litterärt eller rent grafiskt producerad kontext —

får åberopa

någon som helst rätt som medför intrång i privatlivet

(Intrångsskyddslagen);

Ingen skyldighet från säljare (producent) till köpare (konsument)

får åberopas

som intvingar köparen, konsumenten, i till säljaren, producenten, beroendeställning:

All form av beroendeställningen

vi frånser då alla allmänna detaljer som berör varufel, skador eller andra detaljer som inte berör den fungerande varans natur

mellan säljare (producent) och köpare (konsument)

avslutas i och med köpet.

I annat fall uppkommer förbindelsekrav — intrångsbrott — i samma stund en människa läser, tar del av, ett visst textavsnitt, typ

I OCH MED ATT DU LÄSER DETTA, GODKÄNNER DU... Se »Cookie-Lagen»

”.. i och med att du använder den här webbsidan godkänner du...”

”.. i och med att du använder det här verktyget godkänner du...”

”.. i och med att du använder den här tjänsten godkänner du...”

:

ALL SÅDAN DIKTAMEN ÄR

ALL PRIVATRÄTTSLIGT UTOMSTÅENDE ADRESSERING AV UPPLEVELSEPUNKTER ”..godkänna...” I PRIVATLIVET

— FOKUS PÅ AKTIVITETER, INTRESSEN, PRIORITETER, UPPGIFTER, ANGELÄGENHETER,

VERKSAMHETER, ASSOCIATIONER, TANKAR, INTRYCK

SOM rätteligen endast UTESLUTANDE BESTÄMS AV

DEN ENSKILDA MÄNNISKAN I HENNES PRIVATTRÄTTSLIGA HEMDOMÄN —

innefattas entydigt, utomordentligt klart och koncist som ett

INTRÅNG

I RÄTTEN ATT ÅBEROPA MENINGAR UTAN INTRÅNG (A19):

:

Rätt att åberopa

RÄTT TILL FRIHET I TANKE OCH SAMVETE

utan intrång. A12;18;19

:

OM NÅGON UTOMSTÅENDE HOPPAR PÅ DIG MED MENINGAR AV TYPEN

” TITTAR DU PÅ MIG GODKÄNNER DU”,

” LÄSER DU DET HÄR GODKÄNNER DU”,

” ANVÄNDER DU DET HÄR GODKÄNNER DU”

HAR TYDLIGEN OCH PLÖTSLIGEN

RÄTTEN ATT ÅBEROPA MENINGAR UTAN INTRÅNG

UPPHÖRT

:

Intrånget är uppenbart. Intrångsskyddslagen. Verksamheten är olaglig.

.

 

@INTERNET SKULLE VARA EN ÖPPEN MÖTES- OCH MARKNADSPLATS FÖR ALLA MÄNNISKOR I HELA VÄRLDEN

— UTAN INTRÅNG, UTAN PÅTVINGADE FÖRBINDELSER, DIKTERANDE INVEKTIV —

MEN HAR TYDLIGEN SÄRSKILT FRÅN 2016 FÖRVANDLATS TILL EN CENTRAL MARKNADSPLATS FÖR JUST DET

:

” TITTAR DU PÅ MIG GODKÄNNER DU”,

” LÄSER DU DET HÄR GODKÄNNER DU”,

” ANVÄNDER DU DET HÄR GODKÄNNER DU”

” VI GÖR DET HÄR FÖR ATT FÖRBÄTTRA DIN UPPLEVELSE...”

:

»VI TALAR OM FÖR DIG HUR DU SKA TYCKA ATT DU TÄNKER FÖR ATT DU SKA ANSE ATT DU TYCKER VI ÄR BRA»

:

Kolla Telia:

” du ska... ska du... du ska...ska du... du ska...ska du... du ska...ska du... du ska...ska du... du ska...ska du... du ska...ska du... du ska...och då ska du... du ska...”

:

(DET ALLMÄNT FRÅN 2016 UTBREDDA du-tafset I SVERGIE: direktiv UTIFRÅN från INUTI privaträtten — från Utomstående)

:

KOMMANDODIREKTIV kontra ANVÄNDARTEKNIK

:

ANSTÄNDIGA SVENSKA FUNKTIONSBESKRIVNINGAR ANVÄNDER

(motsvarande engelskans you i generaliserande, icke explicit personligt tilltalande)

MAN gör si och så.

TILL SKILLNAD FRÅN (motsvarande engelskans You) Du singularis eller Ni pluralis:

Man adresserar inte Person (KommandoDirektiv) i en allmän beskrivning: man adresserar Funktion (AnvändarTeknik).

Men Sverige 2016+ verkar mest intresserad av att vara inne i Privatlivet och Gräva För KommandoDirektiv — Över Personen —

snarare än att försöka få fingrarna UR, och upprätta ett Anständigt — medmänskligt — du-tilltal. Inte överordnat.

Du har kommit till slutet av sökningen”;  SÖKNINGEN ÄR AVSLUTAD;

.. de inställningar du har valt ..”: .. MED DATORNS AKTUELLA INSTÄLLNINGAR ..

Du ställer in ..”; INSTÄLLNINGAR GÖRS ..

Lämna personen ifred om Du inte är särskilt inbjuden. Ställ Dig i kö.

:

Det är intrång. Våldtäkt.

VÄLDIGT POPULÄRT I SVERIGE 2016.

:

MAN FÅR INTE ADRESSERA SIN MEDMÄNNISKA PÅ DET SÄTTET

UTAN ATT DET UPPKOMMER MOTSVARANDE SKULDPUNKTER I MÄNSKLIGHETENS KULTURHISTORIA

OCH MOTSVARANDE OKULTUR UTBREDS:

VÅLD: intrång: våldtäkt.

:

Varför Inser inte Du det själv? Är det någon som Hotar Dig? Är Du betryckt? Sinnesförvirrad?

:

DEN ENSKILDA MÄNNISKANS UPPLEVELSE bestäms UTIFRÅN

DEN ENSKILDA MÄNNISKANS UNIVERSELLT PRIVATRÄTTSLIGT ERKÄNDA INDIVIDRÄTT

ATT

åberopa meningar utan intrång (A19).

:

DU FÅR INTE VARA INNE I MÄNNISKAN OCH ADRESSERA TILLTAL MED MER ÄN DU ÄR SÄRSKILT INBJUDEN.

Varför Inser inte Du det själv? Är det någon som Hotar Dig? Är Du betryckt? Sinnesförvirrad?

:

FÖRESTÄLLNINGEN ATT STATISTISKA INTERNETSPIONAGE OCH

ALLMÄNNA INTERNETSPIONAGE PÅ VAD INTERNETANVÄNDARE GÖR OCH INTE GÖR

HAR ATT GÖRA MED

”FÖRBÄTTRAD UPPLEVELSE”

ÄR ett diktat

EN TYDLIGT BETEENDEMANIPULERANDE GillaPoängFASCISTISK UPPFINNING för manipulationssyften.

Varfördå?

Ingen annan än den enskilda människan själv bestämmer, avgör, kopplar graderingar i det egna upplevandet.

Ingen.

Har Du Problem med det?

:

Cookies

Datafiler som utan explicit lov eller överenskommelse adresserar privatlivet, registrerar privatlivet, samlar uppgifter om privatlivet, eller andra privaträttsliga intrångsverksamheter

” VI TALAR OM FÖR DIG HUR DU TYCKER ATT DU SKA ANSE ATT DU TÄNKER FÖR ATT DU SKA ANSE ATT DU TYCKER ATT DET ÄR BRA”

Se Exemplen

” TITTAR DU PÅ MIG GODKÄNNER DU”,

” LÄSER DU DET HÄR GODKÄNNER DU”,

” ANVÄNDER DU DET HÄR GODKÄNNER DU”

” VI GÖR DET HÄR FÖR ATT FÖRBÄTTRA DIN UPPLEVELSE...”

 

ÄR ett diktat

EN TYDLIGT BETEENDEMANIPULERANDE GillaPoängFASCISTISK UPPFINNING för manipulationssyften.

:

Varfördå?

:

Därför att privatlivets medvetandesfär tydligt adresseras, dikteras, direktivställs av en utomstående part, ”JAG TALAR OM FÖR DIG dikterar VAD DU TÄNKER”.

:

Verksamheten är olaglig. Intrångsskyddslagen (A12; A19).

:

BEVIS

:

Eftersom bara den enskilda människan kan avgöra graden av upplevelse och inlevelse i den egna medvetandesfären,

 

RÄTTEN ATT ÅBEROPA MENINGAR UTAN INTRÅNG (A19)

NOLL STÖRNING: NOLL PÅVERKAN om inget särskilt lov givits;

varje människa verkställer utan att kunna hindra det ständigt associativa verbala meningsformer genom aktuella och erinrade sinnesupplevelser

och som formar den människans vardag: ingen har rätt att tränga sig in där utan uttryckliga lov (man-hustru, etc.)

 

 är manipulationssyftet uppenbart — och därmed bevisat.

:

Verksamheten är olaglig. Intrångsskyddslagen (A12; A19).

:

INGEN UTOMSTÅENDE HAR DÄR ATT GÖRA.

Sker det är det INTRÅNG: våldtäkt.

Verksamheten är olaglig. Intrångsskyddslagen (A12; A19).

:

Från 2016 uppträder något liknande en uppsjö, en flod, av PRIVATRÄTTSLIGA INTRÅNGSÖVERFALL

verkställs från snart sagt varje etablerad inrättning MOT, PÅ, I, inuti, den enskilda internetanvändaren.

Verksamheten är olaglig.

:

INTRÅNGEN GENERERAR BARA MOTSVARANDE UPPRÄTTADE, ETABLERADE,

SKULDPUNKTER I MÄNSKLIGHETENS KULTURHISTORIA

OCH SOM ENBART UTVECKLAR, SPRIDER, ÖKAR, INSLAGEN AV

VÅLDTÄKT: våld: intrång.

:

Det är systematiskt framställd, utövad, påfordrad våldtäkt på individrätten. Lägg av.

:

DE SERIÖSA INTERNETINSTANSER SOM VILL FÖRSÖKA UTFORMA SINA WEBBSIDOR PÅ BÄSTA SÄTT

KAN GÖRA SOM ALLA ANDRA VANLIGA DÖDLIGA SERIÖSA GÖR:

1. UTFORMA SÅ SOM DU SJÄLV SKULLE VILJA SE DET SOM BESÖKARE så gott det går:

2. FRÅGA OM SYNPUNKTER om tveksamheter finns — SLUTA MED FORMULÄREN: KOMMUNICERA med MEDMÄNNISKOR. INTE om.

:

Lägg av med cookies = INFÖRDA SKULDPUNKTER I MÄNSKLIGHETENS KULTURHISTORIA

:

Deras påstådda meningsinnehåll har ingen som helst laglig, seriös, människorättsligt grundad bevekelsegrund. Verksamheten är helt olaglig.

:

MK: MÄNSKLIGHETEN KOMMER INTE FRAMÅT I FÖRBÄTTRADE RELATIONER OCH ALLMÄN SAMVARO

PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT ÄN

GENOM UTVECKLAD KUNSKAP: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.

Inget annat.

GILLEN (»JätteBraPoäng») HAR INGENTING ATT SÄGA TILL OM HÄR.

Det har ingen betydelse huruvida Kunskapen gillas eller ogillas av Folket: Folket — Du, jag — har inget att säga till om i Lagen

:

VI FÖLJER LAGEN

— GRAVITATION, ELEKTRICITET, MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER: sanning och kärlek

ELLER ERFAR osvikligt, obönhörligt KONSEKVENSERNA AV ÖVERTRÄDELSER.

:

All sådan ovan nämnd påbjuden licens- INVEKTIV(bevekelsegrund-)- eller avtalsmässig påfordran och undergivenhet är

INTRÅNG Intrångsskyddslagen (A12, A19) I MÄNSKLIGHETEN.

:

Ett Mikroprocessorprogram

— ett mer eller mindre speciellt omfattande LITTERÄRT, grafiskt, verk —

— DU kan skriva det, JAG kan skriva det —

t.ex. ett OperativSystem vars funktion grundas på en redan existerande MikroprocessorTeknik, och utan den, inte alls

och som programutvecklaren, bevisligen i detalj och garanterat inte har någon explicit del i

besitter inga som helst människorättsligt grundade rättigheter

att framställa, generera, producera

ANVÄNDARVILLKOR

utöver de som gäller för vanlig litterär traditionell produktion:

KÖPAREN FÅR för sitt eget privata användande ANVÄNDA DEN INKÖPTA VARAN

PRECIS EXAKT HUR KÖPAREN SJÄLV ÖNSKAR OCH HAR BEHOV AV — INOM DEN EGNA TILLERKÄNDA PRIVATSFÄREN.

Säljaren besitter ingen som helst människorättslig grund

att ens försöka hävda något annat.

:

 

 

— Microsoft har inte med MÄNSKLIGHETENS explicita KUNSKAPSUTVECKLING att göra

PÅ ANNAT SÄTT ÄN ATT GYNNA DEN, PREMIERA DEN, UPPMUNTRA DEN (K8 UDHR10Dec1948).

— Microsoft, om alls, tillhandahåller enbart VERKTYGEN för att få något GJORT.

— Inte Hur eller NÄR verkygen ska användas.

Inte synpunkter på användningen, enbart utformning som gynnar mesta möjliga mångfald, inspiration, möjligheter.

— Microsoft har ingenting med Hur eller NÄR verktygen ska användas att göra.

— Microsoft SKULLE premiera den enskilda individen för den typen av beslut. Företaget SKULLE visa respekt. Anständighet.

— Vad ser vi istället — ursäkta: ställer sig på alla höga höjder och pissar rakt ut över hela mänskligheten. ”Gäller för 1 dator”. Guud.

ALLA VET ATT DATORER HAR BEGRÄNSAD LIVSLÄNGD (5-7ÅR med intensiv användning, beroende på).

ALLA VET OCKSÅ ATT DATORPROGRAM INTE HAR DEN BEGRÄNSNINGEN:

Microsoft Utbildar Kulturhistoriska Skuldpunkter i Mänsklighetens Kulturhistoria: stänger för, hindrar, tar bort [‡], eliminerar, utesluter [‡].

 

:

INTERNETATTACKERNA 2016 MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

:

VARFÖR FÅR VI INTE HA DATORN IFRED?

 

ANVÄNDARRÄTTIGHETER FÖR ATT ÅBEROPA MENINGAR UTAN INTRÅNG

:

RÄTTEN ATT ÅBEROPA MENINGAR UTAN INTRÅNG

:

RÄTTEN ATT ANVÄNDA UTVECKLINGSVERKTYG FÖR KUNSKAPSUTVECKLING UTAN INTRÅNG

:

MÄNNISKORÄTTSLIGA BEVEKELSEGRUNDER UDHR10Dec1948

:

KUNSKAPSUTVECKLINGEN FÖR DEN ENSKILDA MÄNNISKAN

Fortsättning på Människans Allmänna Rättighetsförklaring enligt UDHR10Dec1948 i rätten att få använda skriva, rita läsa verktyg

I ANLEDNING AV ATTACKER PÅ MÄNSKLIGHETENS RÄTT ATT UTAN INTRÅNG FÅ UTVECKLA KUNSKAP

:

Uthyrningsförbud — exakt samma innebörd:

MÄNSKLIGHETENS SAMLADE UPPHOVSRÄTT TILL UTVECKLINGSVERKTYG FÖR SKRIVA RITA LÄSA

Den sanna meningen

 

 

 

En Penna/Ritram får inte uthyras med tillhörande AnvändarVillkor;

:

Producenten får inte ställa villkor på pennans användande.

:

INTE begränsa användningen i TID:

INTE begränsa användningen i OMFATTNING.

:

INTE — diktatur — UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER.

INTE — fascism — PÅ NÅGRA SOM HELST VILLKORS VIS.

:

Varje form av sådana åberopanden ÄR — tydligt, klart i människorättslig detalj enligt UDHR10Dec1948INTRÅNG.

:

TVÄRTOM enligt K8 UDHR10Dec1948

:

PRODUCENTEN BÖR uppmuntra TILL

SÅ FLITIG, OMFATTANDE, LÅNGVARIG,

EFFEKTIV, KONTINUERLIG, OBRUTEN, FREDAD ANVÄNDNING SOM MÖJLIGT

SÅ ATT PRODUKTEN I FORTSATT MEDMÄNSKLIGT SAMARBETE OCH UTVECKLING

KAN FÖRBÄTTRAS,

BETJÄNA EN allt utvidgat DJUPARE DEL.

:

MÄNSKLIGHETENS SAMLADE UPPHOVSRÄTT TILL UTVECKLINGSVERKTYG FÖR SKRIVA RITA LÄSA

:

Producenten får inte beslagta

sätta gränser för, hämma eller Diktera, ansätta Direktiv för

KRAFTEN

i det människorättsligt grundade utvecklingsintresset för allmän kunskap.

:

MÄNSKLIGHETENS SAMLADE UPPHOVSRÄTT TILL UTVECKLINGSVERKTYG FÖR SKRIVA RITA LÄSA

:

PRODUKTENS UTGIVNING OCH DISTRIBUTION

FÅR INTE STRIDA MOT MÄNNISKORÄTTSLIGA BEVEKELSEGRUNDER.

:

MICROSOFT

MÄNSKLIGHETENS SAMLADE UPPHOVSRÄTT TILL UTVECKLINGSVERKTYG FÖR SKRIVA RITA LÄSA

får sälja — inte uthyra — sitt operativsystem Windows

MÄNSKLIGHETENS SAMLADE UPPHOVSRÄTT TILL UTVECKLINGSVERKTYG FÖR SKRIVA RITA LÄSA

UTAN ATT PÅTVINGA ANVÄNDAREN

MÄNSKLIGHETENS SAMLADE UPPHOVSRÄTT TILL UTVECKLINGSVERKTYG FÖR SKRIVA RITA LÄSA

NÅGON SOM HELST BEROENDESTÄLLNING

MÄNSKLIGHETENS SAMLADE UPPHOVSRÄTT TILL UTVECKLINGSVERKTYG FÖR SKRIVA RITA LÄSA

SOM HINDRAR MÄNSKLIGHETENS FORTSATTA OCH FRIA KUNSKAPSBEROENDE

MÄNSKLIGHETENS SAMLADE UPPHOVSRÄTT TILL UTVECKLINGSVERKTYG FÖR SKRIVA RITA LÄSA

UTVECKLING

MÄNSKLIGHETENS SAMLADE UPPHOVSRÄTT TILL UTVECKLINGSVERKTYG FÖR SKRIVA RITA LÄSA

VIA

MÄNSKLIGHETENS SAMLADE UPPHOVSRÄTT TILL UTVECKLINGSVERKTYG FÖR SKRIVA RITA LÄSA

VERKTYGEN

SKRIVA, RITA, LÄSA.

MÄNSKLIGHETENS SAMLADE UPPHOVSRÄTT TILL UTVECKLINGSVERKTYG FÖR SKRIVA RITA LÄSA

M         I           C          R          O          S           O          F          T

:

— Söddö Microsoft.

 

FINNS DET ÖVER HUVUD TAGET något enda ställe i MICROSOFTS TOTALT OMFATTANDE PRODUCERADE TEXTMASSA — NÅGONSIN — en enda rad, ett enda parti, en mening, en åsyftning, som ansluter till Kungörelsen Åttonde stycket i Fri- och Rättighetsförklaringen från 10Dec1948?

— Varje .. oförtrutet ... undervisning och  utbildning .. befordra respekten för ..

   Inget ännu upphittat Nov2016.

 

Kungörelsen Åttonde stycket i Förklaringen (UDHR10Dec1948) klargör tydligt och klart att varje människa besitter ett eget mandat MOT hela mänskligheten om det gäller att säga ifrån då uppenbara övergrepp sker — och ett motsvarande ANSVAR för egna övertramp och överträdelser.

   Se även en sådan direkt erinran i A29 (”Var och en har plikter mot samhället ..”).

 

I KLARTEXT — åter, åter och åter:

Den sanna meningen

 

 

 

Speciellt all programvara som utvecklats i försorg av, och därmed upphovsrättsligt bundet till (A27), mänsklighetens samlade produktion för kunskapsutveckling — särskilt datortekniken baserad på världshandel, världsmarknad, världsindustri, och som är tillägnad människans kunskapsutveckling med verktyg för skriva, rita, läsa, får under inga som helst omständigheter kringgärdas av villkorsformer som inkräktar på människans privatliv, familj hem eller korrespondens (A12). All sådan verksamhet är olaglig (MK) = genererar obönhörligt motsvarande skuldpunkter i mänskligheten som hindrar kunskapsutvecklingen: intrång; våldtäkt; våld. Okunnighet. Vanföreställningar.

 

KUNSKAPSUTVECKLINGEN FÖR DEN ENSKILDA MÄNNISKAN

MÄNSKLIGHETENS SAMLADE UPPHOVSRÄTT TILL UTVECKLINGSVERKTYG FÖR SKRIVA RITA LÄSA

 

   Begränsningar i människans naturliga rätt att använda skriva, rita, läsa verktyg får under inga som helst omständigheter förekomma.

   Ingen människa får hindras att utnyttja alla möjliga tillgängliga verktyg för skriva, rita, läsa som framkommit på mänsklighetens framsteg inom vetenskap och teknik: all sådan vara skall (uttryckligen A27) förstås som mänsklighetens samlade egendom för den fortsatta kunskapens fria och obundna, icke villkorsbetingade utveckling. SJÄLVKLART.

  Ingen inrättning får hindra eller ställa upp villkor för människan i hennes kunskapsutveckling, eftersom sådana aktiviteter medför direktivgivande och dikterande intrång i människans privatliv (A12). All sådan verksamhet är olaglig.

   INDIVIDUTVECKLINGEN (A29) SKA GYNNAS, INTE HÄMMAS.

   Speciellt all programvara som utvecklats i försorg av, och därmed upphovsrättsligt bundet till, mänsklighetens samlade arbetskraft, och som är tillägnad människans kunskapsutveckling med verktyg för skriva, rita, läsa, får under inga som helst omständigheter kringgärdas av villkorsformer som inkräktar på människans privatliv, familj hem eller korrespondens. All sådan verksamhet är olaglig (A12).

 

MÄNSKLIGHETENS SAMLADE UPPHOVSRÄTT TILL UTVECKLINGSVERKTYG FÖR SKRIVA RITA LÄSA

 

Ingen regering, inget parlament, inget fördrag, företag, församling, organisation, grupp eller enskild eller annan kraft besitter minsta möjlighet att ändra på den naturens lagordning med så mycket som en enda prick.

KUNSKAPSUTVECKLINGEN FÖR DEN ENSKILDA MÄNNISKAN

MÄNSKLIGHETENS SAMLADE UPPHOVSRÄTT TILL UTVECKLINGSVERKTYG FÖR SKRIVA RITA LÄSA

 

Varför är det klart?

— Därför att människor som inte frågar efter sanning och kärlek i varje tillfälle, varje sekund, varje association, varje tanke, är människor som utvecklar icke-sanning och icke-kärlek: icke-mänskliga rättigheter: intrång, våld, tvång. Lagbrott. Fientlighet.

   Därför är det alldeles utomordentligt klart att VARJE ÄNDRINGSFÖRSÖK resulterar i LAGBROTT: motsvarande okultur.

   AVSTEG FRÅN LAGEN MEDFÖR OBÖNHÖRLIGT, OÅTERKALLELIGT MOTSVARANDE VÅDLIGA KONSEKVENSER.

   Men: Du får gärna visa att det förhåller på annat sätt i mänsklighetens samlade kulturhistoria. Vad vi vet, tills dess, är påståendesatserna ovan samstämmiga, harmoniska, kommunicerande, icke motsägande, följande ur varandra, lagbeskrivande in till varje atoms innersta minsta möjligt beskrivbara och relaterbara detalj enligt UDHR10Dec1948.

 

 

 

Webbcitat MicrosoftLicensing

Webbcitat MicrosoftLicensing:

 

 

Tankerättsligt Överordnad AnvändarInstans — 2016

 

 

Textmarkeringar med fetstil och färg mina egna markeringar för nyckelkontext

PC-WORLD 2013:

PC-WORLD — 6Mar2013

http://www.pcworld.com/article/2030120/microsoft-caves-to-office-2013-licensing-backlash.html

:

  A couple weeks ago, Microsoft explained the Office 2013 licensing to specify that it is non-transferrable. In a nutshell, if you bought Office 2013 and installed it on a PC, and then that PC was stolen next week, Microsoft would expect you to buy a brand new copy of Office 2013 to install on your new replacement PC.”;

:

  Apparently, that did not sit well with Microsoft customers. A post on the Office News blog today announces that Microsoft has listened to the customer feedback, and is immediately changing the Office 2013 licensing policy to match the language of the Office 2010 retail licensing.”;

:

  Now the Office 2013 licensing works like you’d expect it should. Purchasing the license grants you the right to install the software on a single PC. If that PC breaks, or gets lost or stolen, or you upgrade and replace it with a new one, you can install Office 2013 on the new PC. You can also sell or transfer the license to another user. ”,

  The primary requirement under this license is that the Office 2013 software can only exist in one place, and be installed on one computer at any given time.”;

 

 

KUNSKAPSUTVECKLINGEN FÖR DEN ENSKILDA MÄNNISKAN

MÄNSKLIGHETENS SAMLADE UPPHOVSRÄTT TILL UTVECKLINGSVERKTYG FÖR SKRIVA RITA LÄSA

 

Piratkopieringar bemöts med privaträttsliga intrång — ingen sådan känd proklamerande mening finns här i etablissemanget, men det ter sig så:

MICROSOFT INTRÄNGER I OCH BESTRAFFAR PRIVATRÄTTSLIGA DOMÄNER MED DIKTERADE MICROSOFTS BOLAGSDIREKTIV — MANIPULERAR EGENMÄKTIGT MÄNSKLIGHETEN OCH DESS OUNDGÄNGLIGA BEHOV AV SKRIVA, RITA, LÄSA VERKTYG — FÖR ATT DET FINNS OHEDERLIGA PERSONER: PIRATKOPIERARE. PRIVATRÄTTEN FÖR SKRIVA, RITA LÄSA HAR UPPHÖRT, OCH HAR ÖVERGÅTT I EN LIVEGENDOMSLIGT ÅBEROPAD ÄGORÄTTSEGENDOM TILLHÖRANDE BOLAGET MICROSOFT.

— Verksamheten är olaglig. Intrångsskyddslagen (A12) EXPLICIT TILLSAMMANS MED (A30) SOM FÖRESKRIVER EXPLICIT FÖRBUD FÖR MICROSOFT ATT FÖRSÖKA UTNYTTJA MÄNSKLIGHETEN FÖR EGNA SYFTEN:

INGENTING I DENNA FÖRKLARING FÅR UPPFATTAS SOM ANTYDANDE FÖR NÅGON STAT, GRUPP ELLER PERSON NÅGON SOM HELST RÄTT ATT ENGAGERA SIG I NÅGON AKTIVITET ELLER ATT UTFÖRA NÅGON HANDLING SOM ÄR ÄGNAD EN TILLINTETGÖRELSE AV NÅGON AV DE RÄTTER OCH FRIHETER FRAMSTÄLLDA HÄRI.

”, UDHR10Dec1948 A30:

 

MED ANDRA ORD, MICROSOFT:

— Microsofts Egenmäktiga Allmänna PiratKopieringsBestraffningsIntrång (A12) mot Mänskligheten.

 

OM MICROSOFT HAR PROBLEM MED OHEDERLIGA PERSONER, BERÄTTIGAR INTE DET MICROSOFT ATT BESTRAFFA HEDERLIGA. DEFINITIVT BERÄTTAR DET INTE MICROSOFT ATT GÖRA INSKRÄNKNINGAR — A30 SOM OVAN — I MÄNNISKANS UNIVERSELLT TILLERKÄNDA PRIVATRÄTT (A12). HÄRAV FRAMGÅR, SOM OVAN I TYDLIG BEVISBARHET, ATT BOLAGET MICROSOFT INKRÄKTAR PÅ MÄNSKLIGHETEN OCH DESS OUNDGÄNGLIGA BEHOV AV FORTLÖPANDE UTVECKLING VIA VERKTYGEN SKRIVA, RITA, LÄSA: INGA SOM HELST PRIVATRÄTTSLIGA INTRÅNG, VILLKOR, DIKTA ELLER DIREKTIV FÅR FÖREKOMMA FRÅN UTOMSTÅENDE: privaträtten innefattar rätten att använda skriva, rita, läsa verktyg på så många enheter och domäner inom det egna privaträttsliga hemmet som den enskilda privaträttsligt erkända individen behöver, själv bestämmer och beslutar, samt utan inblandning från yttre bolag eller andra i verktygets utnyttjande: inga särskilda krav på särskilda aktiveringssammanslutningar får förekomma: ingen inblandning alls från utomstående får förekomma i människans egenrätt att använda och utnyttja skriva, rita läsa verktyg.

— FÖREKOMMER SÅDANA INSKRÄNKNINGAR ELLER INTRÅNG, ÄR VERKSAMHETEN OLAGLIG.

 

MICROSOFT UPPFÖR SIG SOM EN UNIVERSELLT EGENUTROPAD DESPOT: total allmakt över Mänskligheten: skriva, rita, läsa: KRAV PÅ INSYN OCH MEDVERKAN I PRIVATRÄTTSLIVETS OLIKA AKTIVITETER: diktat: direktiv. Ring. Knappa In Här Nu. SkrivInHärNu.

— Verksamheten är olaglig.

— Microsofts programVaruVerksamheten är olaglig.

UDHR10Dec1948 A12; A30.

— Mänskligheten KRÄNKS SYSTEMATISKT. MÄNSKLIGHETEN HINDRAS SIN KUNSKAPSUTVECKLING. Se även från Askenaterna.

 

— VARFÖR, som i PC-WORLD-citatet, är Microsofts programverksamhet olaglig?

 

KUNSKAPSUTVECKLINGEN FÖR DEN ENSKILDA MÄNNISKAN

MÄNSKLIGHETENS SAMLADE UPPHOVSRÄTT TILL UTVECKLINGSVERKTYG FÖR SKRIVA RITA LÄSA

 

— Därför (IntroInledningen) att varje rita, skriva, läsa verktyg som människan är berättigad till att förvalta i det egna privata hemmet inte får ställas under ansvarsformer som kopplar till brottsliga verksamheter [A12: ”rätt till lagens skydd mot angrepp på heder och anseende”] — Microsofts problem med Piratkopieringar — utanför den enskilda människans/användarens privatliv.

— Microsoft TAR SIG FRIHETER MICROSOFT INTE HAR: Intrång: Intrångsskyddslagen. Verksamheten är olaglig.

— 1.: MICROSOFT FÅR INTE LICENSIERA, INTE ALLS ÖVER HUVUD TAGET, SKRIVA, RITA LÄSA VERKTYG. Dessa FÅR användas PRIVATRÄTTSLIGT OBEGRÄNSAT EFTER DET EGNA PRIVATRÄTTSLIGA GOTTFINNANDET I HEMSFÄREN: inga restriktioner existerar utom dem som sätts upp av KUNSKAPEN.

— 2.: MICROSOFT FÅR I VANLIG MARKNADSORDNING SÄLJA SINA SKRIVA, RITA LÄSA PROGRAM MED VANLIGA UPPHOVSRÄTTSLIGA ANSPRÅK arbetet med programkodens ihopsättning, inget annat (A27.2) — OCH DÄRUTÖVER INTET (mänsklighetens samlade allmänna upphovsrättsliga arbetsresultat: datorer, all med dessa sammanhörande teknik):  SKRIVA, RITA LÄSA VERKTYG FÅR användas PRIVATRÄTTSLIGT OBEGRÄNSAT EFTER DET EGNA PRIVATRÄTTSLIGA GOTTFINNANDET I HEMSFÄREN: inga restriktioner existerar utom dem som sätts upp av KUNSKAPEN. Inga utomstående parter får existera där.

— Det är hög tid för världssamfundet att göra upp med den tydligt MänniskoRättsligt Parasiterande Typen Microsoft: konfiskera bolaget för Mänskligheten (Global InternetSkatt underhåller Fortsatt Utveckling — om intresse finns: ett Mänsklighetens SuperWindows: öppen, fri kod: alla tidigare Windowsprogram fungerar, garanterat: mänskligheten utformar skriva, rita, läsa som mänskligheten vill).

— Vi skiljer på VERKTYG (Privaträtt: kunskapsutveckling) och TJÄNST (Sociala/Tekniska UnderhållsNät):

— VERKTYG för kunskapsutveckling är privaträttsligt skyddade domäner och får inte underställas utomstående insyn: privaträtten är en angelägenhet mellan Individ och Natur — inget annat. UDHR10Dec1948 A12, Intrångsskyddslagen som den får förstås.

— TJÄNSTER för underhåll tillhör det normala sociala samspelet mellan främst alla vuxna människor för att försörja barnen med kläder, böcker, leksaker, utvecklingsmedel, och semester även för de som skriver böckerna. På grund av det sociala nätets/infrastrukturens utformning (så länge pengar finns) sker i stort sett all tjänst via HYRA: periodiskt återkommande betalningar ([Internet-]Skatt). Föreskrifter för människorättsligt skäliga ordningar i den sociala strukturen finns i UDHR10Dec1948 A22-30.

 

KUNSKAPSUTVECKLINGEN FÖR DEN ENSKILDA MÄNNISKAN

MÄNSKLIGHETENS SAMLADE UPPHOVSRÄTT TILL UTVECKLINGSVERKTYG FÖR SKRIVA RITA LÄSA

 

— Microsoft gör — bevisligt i detalj — heller ingenting själv för att utbilda och undervisa mänskligheten i mänskliga rättigheter: anvisningarna i Kungörelsen Åttonde stycket, UDHR10Dec1948;

— (MK): Orsaken till brottsligheten generellt: bristen på respekt för mänskliga rättigheter: allmänna intrång. EXEMPEL SOM OVAN: Microsoft.

 

— Inget företag, enskild, grupp, nation, stat, regering, riksdag, parlament eller annan Instans (A30) har rätt att belägga seriösa datoranvändare med inskränkningar för att det finns tjuvar. Det är absurt, ett direkt intrång i privatlivet.

— Verksamheten är olaglig.

Intrångsexempel:

ENDA UTESLUTANDE ENDA SÄTTET, OCH INGET ANNAT ÄN UTESLUTANDE ENDA SÄTTET ATT

VÄGEN FÖR och till FRIHET, RÄTTVISA OCH FRED  I VÄRLDEN STÄNGS TILL MED HÄNVISNING TILL »SKYDD MOT FÖRBRYTARE»

ÄR UPPENBARLIGEN, UTESLUTANDE OCH BEVISLIGT IN I MINSTA DETALJ ATT

NÅGON tar SIG FRIHET ATT

STÄNGA

VÄGEN FÖR och till FRIHET, RÄTTVISA OCH FRED  I VÄRLDEN — MED HÄNVISNING TILL »SKYDD MOT FÖRBRYTARE».

— Och?

— EFTERSOM, TYDLIGEN OCH BEVISLIGEN, EN SÅDAN EGENMAKT INTE KAN VERKSTÄLLAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN ATT, JUST, urståndsätta

VÄGEN FÖR och till FRIHET, RÄTTVISA OCH FRED  I VÄRLDEN (K1; A30)

FÖRELIGGER SÅLEDES OCH MED ANDRA ORD OCH BEVISLIGEN ingen

VÄG FÖR och till FRIHET, RÄTTVISA OCH FRED  I VÄRLDEN (K1; A30)

som får

STÄNGAS TILL MED HÄNVISNING TILL »SKYDD MOT FÖRBRYTARE», eller andra ursäktande incitament.

   I klartext:

— OM VÄGEN FÖR och till FRIHET, RÄTTVISA OCH FRED  I VÄRLDEN STÄNGS TILL MED HÄNVISNING TILL »SKYDD MOT FÖRBRYTARE», är det tydligt att

den stängande agenten utför intrång i mänskligheten.

— UDHR10Dec1948 gäller 24/7.

— (MK): Varje försök att OMINTETGÖRA, UNDERGRÄVA, MINDERVÄRDESFÖRKLARA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ÄNDRA MENINGSFORMEN medför bara att motsvarande SKULDPUNKTER (K1; A30) upprättas i mänsklighetens kulturhistoria: intrång, våldtäkt: våld.

:

DET FÖRELIGGER med andra ord ALDRIG SKÄL ATT INSKRÄNKA PÅ PRIVATRÄTTEN FÖR NÅGON ENDA MÄNNISKA BARA DÄRFÖR ATT DET FINNS BOVAR, TJUVAR, LÖGNARE, OHEDERLIGA: krig: våld. Sker det, upprättas endast motsvarande okultur: intrång, våldtäkt: våld.

 

Microsoft.

KUNSKAPSUTVECKLINGEN FÖR DEN ENSKILDA MÄNNISKAN

MÄNSKLIGHETENS SAMLADE UPPHOVSRÄTT TILL UTVECKLINGSVERKTYG FÖR SKRIVA RITA LÄSA

 

Skriva, rita, läsa verktyg ÄR mänsklighetens enda möjlighet att UTAN ÖVERVAKANDE UTOMSTÅENDE INTRESSEN utveckla kunskapen på kunskapens egna villkor.

Mänskligheten enbart äger upphovsrätten till sådana domäner.

 

— DÄRFÖR gör, och har, Microsoft FEL.

   Microsofts verksamhet är fullkomligt solklart olaglig.

   Microsoft bedriver alldeles tydligt (ett uppenbart profiterande, dikterande) intrång i mänskligheten.

 

Särskilt:

MICROSOFT — office 365 business premium, 24Okt2016

https://products.office.com/en-au/business/office-365-business-premium

  Internet access is required to install and activate all Office 365 plans and to manage your subscription account.”;

Jämför korrekt mening:

KUNSKAPSUTVECKLINGEN FÖR DEN ENSKILDA MÄNNISKAN

MÄNSKLIGHETENS SAMLADE UPPHOVSRÄTT TILL UTVECKLINGSVERKTYG FÖR SKRIVA RITA LÄSA

 

— NO.

— Internet access is not at all required to use and install any tool for write, draw, read in humanity.

— Microsoft must SELL such. Not rent. Not force associative cooperation. NOT AT ALL (A20.2 UDHR10Dec1948).

— Why, and how so?

 

KUNSKAPSUTVECKLINGEN FÖR DEN ENSKILDA MÄNNISKAN

MÄNSKLIGHETENS SAMLADE UPPHOVSRÄTT TILL UTVECKLINGSVERKTYG FÖR SKRIVA RITA LÄSA

 

— BECAUSE WITH real PROGRAMS, THERE IS NO TOOL THAT cannot BE MADE TO SERVE HUMANITY IN ITS KNOWLEDGE DEVELOPMENT — as long as needed, as much as needed, in any private necessary way and so WITH UTMOST FINE PRECISION AND EXCELLENT PERFORMANCE, AS IT HAS BEEN EXPERIENCED however outside Microsoft, and against Microsoft developments. You’re DONE, Microsoft.

— Microsoft is a HINDRANCE for humanity’s’ development of knowledge. By so named PROOF.

— Why is it so?

— Because It Dictates how computers shall be used, not encourages the way to DEVELOP computer use — as IF Microsoftthus stands between God and humanity, representing each to the other”, and which it guaranteed does not.

— The Company’s Programming Personnel cannot solve basic program problems:

— They don’t Know Computers.

— They don’t know Human Rights.

— They Don’t Know Knowledge. Obviously. Simple Examples. All outside Microsoft. Humanity In Darkness. Surprised? No. Not really.

— You’re DONE, Microsoft.

 

A20.2, UDHR10Dec1948:

  Ingen får tvingas tillhöra en sammanslutning.”.

Den sanna meningen

 

 

 

— Mändu: Jag tycker det ser ut som att Microsoft på senare tid etablerat sig som ”en självskriven länk mellan Gud och Mänskligheten”.

— Jag är inte så insatt: Är det därför dom fortfarande behöver olja från arabien?

 

Vad vi vet, finns det bara ett unikt CITATFÄLT som kommunicerar med den Instansen (Se även Askenaterna):

 

Från Sanningens Filosofi: — Judebegreppet från Gamla Testamentet

Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other”,

ENCARTA 99 Judaism

:

sv., Israel står således mellan Gud och mänskligheten, representerande den ena till den andra.

 

— Det kanske blir enklare för Hela Mänskligheten att etablera Direkta Vägguttag i Israel, och på den vägen lösa Mänsklighetens Energiproblem: rent, dammfritt och gudomligt. Alltiett.

 

 

Som ovan enligt

KUNSKAPSUTVECKLINGEN FÖR DEN ENSKILDA MÄNNISKAN

MÄNSKLIGHETENS SAMLADE UPPHOVSRÄTT TILL UTVECKLINGSVERKTYG FÖR SKRIVA RITA LÄSA

 

 

Webbcitat MicrosoftLicensing End.

 

GMR — Motställningen — Motsättningen Grundläggande Mänskliga Rättigheter kontra ISRAEL — Motsatsen — Se även från IGM

VINJETTERNA --  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Historien bakom

Se även i ISRAELISKA STATENS PRINCIP

ISRAELISKA STATENS PRINCIP, själva Principen, är helt utesluten (Bevisningen) i UDHR10Dec1948:

Tankerättsligt överordnad instans — Medvetanderättsligt överordnad

 

Den Sanna meningen -- Naturen. Se även vidare från SAN.

 

 

Foto:  MONTAGE  19Sep2016  E3  Bild--46;  11Aug2016  E2  Bild--25

 

Det är uteslutet att nedanstående bägge meningssatser kan ha samtidig giltighet:

 

Bägge kan omöjligen gälla samtidigt:

Both impossibly hold simultaneously:

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights.

UDHR10Dec1948, A1.

Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other.

MICROSOFT ENCARTA 99 ENCYCLOPEDIA, Judaism — Basic Doctrines and Sources

Bevisningen:

MOTSÄTTNINGEN

— Varför inte då?

 

Enligt K8 UDHR10Dec1948 -- eller så inte alls.

’Europa hade inte en chans i den utpressningen

— Därför att samhällen som inte utvecklar mänskliga rättigheter inte utvecklar mänskliga rättigheter:

— OM ”alla är födda fria och värdeRättsLika” finns inget — förståndsfriskt — VärdeRättsLikaÅtskiljande Argument.

— VärdeRättsLikaÅtskiljande Argument är uppenbarligen Icke-mänskliga rättigheter: satanism, sinnesjukt storhetsvansinne, diktatur, despotism. Pick one.

Om VärdeRättsLikaÅtskiljande Argument Anses SinnesFriskt, kan omöjligen VärdeRättsLikaÅtskiljande Argument anses icke-sinnesfriskt.

— Så: Bägge kan omöjligen gälla samtidigt. Men det är ju redan gammal skåpmat sedan 2000 år bakåt. Se SOKSI P4.

Sådana samhällen utvecklar — tvunget — icke-mänskliga rättigheter. MK. Pick one: satanism; jävulsdyrkan; intrång; våldtäkt; våld; okultur; allmänt jävulskap.

 

   Det finns inget att välja på — i varje tillfälle, varje tanke, varje association.

   OM NÅGOT HITTAS i mänsklighetens totalt samlade kulturhistoria som INTE ansluter — visa. Please.

   Det räcker med ett enda tydligt, klart, distinkt exempel för att påståendet ska bevisas vara felaktigt, osakligt.

— Människor som inte utvecklar mänskliga rättigheter, utvecklar icke-mänskliga rättigheter (MK). Välj någon ur högen:

   Icke-sanning; Icke-kärlek; Satanism. Fascism. Intrång. Våld. Ockupationskrig — alltid  på föreställningar om lekamliga företräden. »Jesu Kärlekslära är SKIT. Buddhas icke-våldslära är SKIT. Jag är SKIT. Jag har så mycket PISS i huvvu, så när jag skakar på det, skvalpar det så högt, att det hörs in till grannen».

 

   ÄR alla födda fria och lika i värde och rätt, DÅ finns HELLER inga lekamliga egenskaper som särställer MENTALA, INTELLEKTUELLA, eller TANKEMÄSSIGA olikheter i förutsättningarna — se även i Frihetsbegreppet:

Motställningen Israel thus stands between God and humanity” är — får så ledes, alltså, förstås — tydligen DIREKT SINNESSJUKT — icke rationellt grundat — ÅBEROPANDE SKIT. Sinnessjukt Åberopande. Teaterhumor. Aforistisk Kass Koordination. Se även i ISP.

   Rätta gärna om fel;

— Vi vill INTE att mänskligheten ska utvecklas på jävulsdyrkan: satanism, förakt för mänskliga rättigheter: sanningshat, våld.

 

Enligt K8 UDHR10Dec1948 -- eller så inte alls.

 

— Betyder det att GammelBibeln (Gamla Testamentet 1917, eller [bättre] King James Bible) har FEL?

— Nej. Absolut inte.

— Nehej. Vad betyder det då, det som STÅR i GammelBibeln?

— Läs innantill — jag är inte ett jävla dugg religiös, men jag kan läsa Kulturhistorien innantill:

 

Jeremia, 4 Kapitlet  — GAMLA TESTAMENTET

”Omskären eder åt Herren; skaffen bort edert hjärtas förhud, I Juda män och I Jerusalems invånare. Eljest skall min vrede bryta fram såsom en eld och brinna så, att ingen kan utsläcka den, för edert onda väsendes skull.”,

BIBELN I 1917 ÅRS SVENSKA ÖVERSÄTTNING, Jer. 4:4

 

Köttsjudarna könsstympar nyfödda gossebarn. Är det någon som HELT missat Vettet här?

 

Vissa röster finns i Världen som uttrycker indignation över företeelsen — men inget generellt.

A29 i UDHR10Dec1948 kopplar, delvis, sammanhanget:

— Skär man bort vitala delar av människan som kroppsvarelse, finns uppenbarligen inte längre någon förutsättning för DEN SKÄRANDE PARTENS SAMHÄLLSANSVAR där ”den fria och fulla utvecklingen av hans personlighet är möjlig”. Stympningen är människorättsligt skymflig.

A1 innehåller detaljer av samma dignitet, ”.. utrustade med förnuft och samvete och bör handla mot varandra i en anda av broderskap.”. Tydligen INTE — här heller. Stympningen är ett förnuftsbrott: människorättsligt förnuftsdiskriminerande.

A3 med ”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet” är verkligen Omtänksam Säkerhet mot ett försvarslöst Barn med verksamheten att skära av delar av barnets kuk.

   Det räcker. Omskärelsekulturen är alldeles tydligt en vanvettskultur, tydligen grundad på en sinnessjukt egensinnlig bokstavlig tolkning av en andlig skrifts aforismer, full av människorättsliga skändligheter och skymfligheter.

 

— Ingenting här fattat mer absurt, vanvettigt, korkat, idiotiskt någonsin INTRÅNG PÅ RÄTTEN TILL LIV har veterligt förekommit i mänsklighetens historia. No way.

— Så utstuderat Naturföraktligt: »Djupkrävande Jävulsdyrkande Egensinne».

   Så: ”för edert onda väsendes skull” vadå? Vad, exakt, FÅR förstås med det?

 

VI KAN — HÄR — INTE ÅBEROPA NÅGRA ANDRA STÖD [SOKSI] FÖR DET BIBLISKT GAMMALTESTAMENTLIGA INNEHÅLLETS SAMKLANG MED DE HÄR FRAMSTÄLLDA MENINGSFORMERNA PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT, ÄN ATT HÄNVISA TILL MÄNNISKORÄTTSLIGA BEVEKELSEGRUNDER [‡], DERAS SAMORDNADE HARMONIGRUNDER OCH SÄTTET SOM MÄNSKLIGHETEN UTVECKLAS HARMONISKT OCH BEJAKANDE PÅ I DE GRUNDERNA.

 

   Visa DET.

   Ta fram det.

   Ställ fram det. I all dess Högt Älskade Upphöjda Prakt.

   Därför att DE ÖVERTRÄDARNA kommer INTE att upphöra med Verksamheten med mer än man tar kniven ur deras händer. Så återstår endast frågan HUR.

   Det ÄR såå upprörande.

 

— OM det finns någon som kan visa att den följande påståendeformen — den felfritt kommunicerande samhörigheten mellan »JesusGrabben» och Gamla Testamentet — innehåller SAKFEL:

»Jag och Fadern är ett» (Joh.10:30); »Förrän Abraham var till, ÄR jag» (Joh.8:56-59),

— i så fall var, hur, på vilket sätt?

   Visa. Rätta gärna om fel.

 

Det har aldrig funnits en »ultimat begynnelse» — bara enskilda Korkskallars Uppvaknande. Universums Historia. Alla tider. Alla kulturer. Rätta gärna om fel. Se utförligt från K-cellens Värmefysik.

 

   GammelBibeln MED ÅBEROPADE RELATERBARA EKVIVALENTER är — visar, utpekar, exemplifierar — en andlig skrift. Ingen geografikrönika:

   GammelBibeln är alldeles skrupulöst övertydligt — som i Jeremiacitatet ovan — inte någon manual i kött (Jämför SEKTEN som stympar nyfödda gossebarns könsorgan, och som, tydligen, anser att »Gud» har påbjudit det enligt Lagen: Men vad Lagen [»Herren»] säger i stycket ovan är alldeles utomordentligt tydligt och klart i det sammanhanget).

   GammelBibelns ”Jakob/Israel” åsyftar inte på något köttsligt. Mera utförligt relaterade argument och exempel finns i Sanningens Filosofi (Bibeln-Andligt).

   Lagen återfaller i allt — solklart — enbart på sanning och kärlek. Inget annat.

   Om något sakfel skulle föreligga i dessa (försmutsade) påståendesatser, vill jag vara den första att få ta del av glansen under. Tack så mycket för uppmärksamheten.

 

Historien bakom:

HISTORIEN BAKOM

”I haven djävulen till eder fader ...”, Joh.8:44

 

DÅ DET STÅR UTOMORDENTLIGT KLART i Bevisningen (alla människors lika värde och rätt) att själva den aktuella formulering som anställer den åtskillnad

 

”stands between God and humanity”

 

som särskilt genom formuleringen

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights.

UDHR10Dec1948, A1.

 

garanteras inte existera i UDHR10Dec1948, inte på några som helst villkors vis

 

— särskilt förtydligat i A2 (allas explicita likaberättigande) —

 

är tydligen blotta formulering ”stands between God and humanity” en rent sinnessjuk formulering.

   Jag frågar inte. Jag påstår inte, Jag har ingen som helst uppfattning. Jag bara konstaterar.

Meningsformen är sinnessjuk. BEVISLIGT enligt UDHR10Dec1948. Detaljerat.

   Det kunde vara en sak för sig. Rätten att yttra och åberopa en mening, vilken den än må vara, tillåter sådana friheter — utan intrång dessutom. Om inte annat för att skärpa inlevelsen hos omgivningen: utbildning och undervisning (K8 UDHR10Dec1948).

   Problemen hopar sig emellertid om något instans, enskild eller grupp, också börjar åberopa meningsformen per fysiskt territorium.

   DET var en helt annan sak det. Intrångsskyddslagen. Barnens Rätt.

   Det, däremot och således sålunda, är en helt annan sak för sig. Sker det

 

— någon grupp eller enskild som insisterar på att tillerkännas särskilda rättigheter för att åberopa — utöva — direkt uppenbart formulerat sinnessjuka åtskillnader inom mänsklighetens familj,

 

Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other.”,

MICROSOFT ENCARTA 99 ENCYCLOPEDIA, Judaism — Basic Doctrines and Sources

 

och därmed åstadkomma SKULDPUNKTER som försämrar, undergräver eller attackerar

 

grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen(K1 UDHR10Dec1948)

 

MÄNSKLIGHETEN — fri och rättighetsförklaringen från 1948 — då, min vän

 

är det tydligen också fråga om en utvidgning av det Historiskt Bevisligt sinnessjuka framställningssättet i formen av en rent bevislig strävan att också etablera satanismjävulsdyrkan.

 

MEN OBSERVERA DET:

INTE NÖDVÄNDIGTVIS UPPSÅTLIGT etablerandet av ondskefullhet eller illvilja, hat eller förödelse i någon som helst proklamerad, uttalad, mening;

— Sjukt är sjukt, och som sådant vettlöst: ologiskt, icke planlagt.

DESTO MERA ÄR FÖRETEELSEN UPPENBART EN INNEBOENDE DRIFT ATT HÖRSAMMA DEN TYPEN AV PÅDRIVANDE egensinnesKickande ASSOCIATIV TANKEVERKSAMHET

EFTERSOM

FÖRMÅGAN ATT REFLEKTERA I BEAKTANDE AV ALLAS LIKA VÄRDE OCH RÄTT UPPENBARLIGEN HAR TRÄNGTS UNDAN,

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights.

UDHR10Dec1948, A1.

 

OCH FORTLÖPANDE TRÄNGS UNDAN

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights.

UDHR10Dec1948, A1.

 

FÖR SJÄLVA TILLFÄLLETS UPPRYMDA BEKVÄMLIGHET:

att tjäna »satan». LÖFTEN. MAKT. MYNDIGHET. EVIGT LIV. Etc.

— »Egensinnets HimmelrikesBOK». Facit.

 

Sinnessjukt ÄR sinnessjukt. Det finns ingen — existerar inte någon — logisk, rationell, överläggningsplan. Finns inte en chans.

   Istället är ALLT SINNESSJUKT UPPENBARLIGEN OCH BEVISLIGEN I DETALJ (effekten av) en (herrelös) drift som styrs, »övervakas» och »kontrolleras» av det spontana tankeflöde som INTE frågar efter sanning och kärlek: grundläggande mänskliga rättigheter ratas — TVUNGET djupt:

 

Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other.”,

MICROSOFT ENCARTA 99 ENCYCLOPEDIA, Judaism — Basic Doctrines and Sources

— Notera också det: »Irrationellt beteende» under betryck, är INTE sinnessjukdom. No way.

— Bara den som håller i förtryckarpiskan kan framställa en sådan absurd, elak meningsform.

Utpressningen:

Historien bakom

Världen — SÄRSKILT EUROPA — måste förstå det här. Inse preferenserna. Vakna.

 

— Och VARFÖR inser inte EUROPA SÄRSKILT »Preferenserna»?

 

   1: Paulus Lydnadslära; Kort: »Var och en vare undergiven den överhet han har över sig, för det är en ordning instiftad av Herren Gud, och den som sätter sig upp mot det, drar på sig Guds vrede; Ty, Överheten är ett Tuktoris, instiftat av Gud för att hålla alla ogudaktiga i schack», .Bibeln 1917 NT Rom.131-4. Vidare i Grunderna i Västerlandets moraluppfattning.

— Västerlandets 2000-åriga utveckling med Lyda+Spö: Furstar och Konungar: Bibeln Bokstavligt. »DumbAsses» i kubik:

   2: — KÖTTSJUDARNAstands between God and humanity[‡] — utpekade som »Jesusmördare» — utsattes för rent människorättsligt VIDRIGA förföljelser (Korstågen: Första 1096-99, ”judemassakrer”; Andra 1147-49; Tredje 1189-92; Fjärde 1202-04; ”barnkorståget 1212”, BKL1925 VIsp1237):

   3: — Europa samlar således på sig SKULDPUNKTER i mänsklighetens samlade kulturhistoria, och som längre fram (naturligtvis) kommer att utnyttjas av KÖTTSJUDARNA för »utpressningen»: Europa har inte en chans att komma undan:

   4:  — När de värsta KöttsjudeAnfallen lagt sig (1800-talet) börjar Köttsjudarna ställa krav på »upprättelse».

————— Benämningen Köttsjude (Punkt 2 ovan) — här även Askenater:

FLERA BEVIS FINNS SOM STYRKER TERMENS ANVÄNDNING:

1.   Uppfattningen att GammelBibeln (GT 1917 eller likvärdiga King James Bible) är en andlig historia: Jakob/Israels 12 stammar (... Juda ..) beskriver MÄNSKLIGA EGENSKAPER: Bibeln (GT) beskriver den mänskliga historiens drama om okunnighet, dårskap, visdom och sanning. Se särskilt referenspunkterna 2-6 i SOKSI som exemplifierar det övertydliga i den uppfattningen.

2.   GMR-Motställningen ger direkt, utomordentligt klart och tydligt, den enda säkra preferens mänskligheten behöver för termens rättfärdigande — och därmed bekräftande/styrkande av punkt 1 ovan: I ANDLIG MENING FÅR ALLA MÄNNISKOR FÖRSTÅS VARA JUDAR: ingen köttslig, fysisk, grund existerar för någon som helst åtskillnad i rang, värde, status, förnuft, samvete eller andra särskiljande faktorer: bevis för sådan åtskillnad saknas helt, fullkomligt, fullständigt. Se särskild bevisning från Askenaterna, ISRAELISKA STATENS PRINCIP, ISPnotValid, SANNINGEN OM KöttsjudeSTATEN ISRAEL, och FÖRKLARINGEN BAKOM ÖVERINTELLIGENTA SEKTEN (FöBöS).

   Förekommer sådan rangåtskillnad, ska — skall — det klart och tydligt anges (K8 UDHR10Dec1948).

   För ”Överintelligenta Sekten” se särskilt från Askenaterna.

 

Skuldupplösningen:

’Europa hade inte en chans i den Bevisningen

KÖTTSJUDESAMFUNDET SLÄPAR EUROPA EFTER SIG SÅ TYDLIGT ATT MAN KAN SE SPÅREN MILSVITT

 

EUROPA GÅR ALLTSÅ i början på 1900-talet HUVUDSTUPA RAKT IN I SKULDFÄLLAN — som den preparerat åt sig själv, hållpunkterna ovan. Utpressningen: Köttsjudarna kräver »eget land i Palestina». Och Europa (Balfour Declaration 1917) verkställer det. Från den situationsbilden ger sig resten av sig självt: ISRAELISKA STATEN utropas 1948. Resten till hit (2016) vet vi.

 

Upplösningen

OM det hade funnits VETT i Europa runt 1800 — jämför LISTAN — hade Köttsjudarnas utpressningstaktik

 

»ni har varit så jävla taskiga mot oss, hela jävla Historien, så nu vill vi att ni hjälper oss att återställa vårat rättmätiga»

 

tillbakavisats ENKELT med hänvisning till följande enkla HISTORISKA SKULDELIMINERING (MK)

Enligt K8 UDHR10Dec1948 -- eller så inte alls

:

 

1. NI OCH ER UPPENBART SINNESSJUKA EXISTENSIDÉ ”Ni har jävulen till eran farsa...berättigar ER inte, inte på något som helst förbannat enda jävla helvetes vis, att kräva fysiskt landområde: inte på sätt A, inte på sätt B, och inte på några som helst andra jävla sätt heller i alfabetets övriga möjliga kombinationer. Det vare ER förbannat Ingående DjupVeterligt.

2. JA, VI ERKÄNNER medger, intygar och försäkrar VÅR FÖRBANNADE HISTORISKA SKULD för det lidande som åsamkats KÖTTSJUDARNA på EUROPAS ALLMÄNNA historiskt väl dokumenterat IDIOTISKA uppträde. Det vare ER också förbannat Ingående DjupVeterligt.

3. MEN DET BERÄTTIGAR INTE ER UPPENBART SINNESSJUKA EXISTENSIDÉ ATT FORTSÄTTA EXISTERA.

Det vare ER också förbannat ÄNNU MER Ingående DjupVeterligt.

— Vi kan INTE »betala tillbaka liv» som vi har tagit. Vi kan INTE uppväcka döda. Vi kan inte vrida tillbaka tiden och göra ogjort det som har gjorts.

— Vad vi DÄREMOT OCH MED STÖRSTA KRAFT OCH STYRKA kan göra är att ta lärdom av misstagen vi gjort, använda deras historia som VARNADE EXEMPEL I (K8) UNDERVISNING OCH UTBILDNING för att eliminera varje möjlig framtida liknande eller annan sådan vanvettig historieutveckling.

   I klartext:

— LAND, fysiskt territorium, SKA NI INTE HA FÖR ER UPPENBART SINNESSJUKA EXISTENSIDÉ ATT FORTSÄTTA EXISTERA. No Alphabetical F Way.

— Sådant kommer under inga som helst omständigheter, på inga som helst villkors vis, på fråga. Det är uteslutet.

— DESSUTOM ska NI sluta stympa gossebarnen.

— Barnen är försvarslösa: TESTA ATT FÖRSÖKA SKÄRA PÅ MIG, JAG ÄR EN VUXEN MÄNNISKA, så att jag får tillfälle att visa hur det kan se ut i Den resultatbilden: Det finns nämligen något som heter SJÄLVFÖRSVAR. Varje organisk del har en sådan motorik inbyggd: Spindel, Orm, Människa.

— NI erbjuds sedvanlig UNDERVISNING OCH UTBILDNING i människorätten (K8 UDHR10Dec1948), med tillhörande allmän certifiering av uppfattat sakinnehåll — allmän meritering för jobbsökning.

 

Inte en endaste prick mer.

— Så, snabbspolning fram till nu Nov2016 — USA (vapenleverantören) + ISRAEL-associerade:

— Ger NI ER frivilligt?

:

ALL VERKSAMHET SOM SAMMANHÄNGER MED SEKTEN SKA FÖRSES MED tydlig VARNINGSTEXT.

K8 UDHR10Dec1948.

 

Vinjetterna 4

WAS THIS PAGE HELPFUL

Microsoft HELPs THE UNIVERSE  Lighten Up -- More Personalized Experience -- Hotter Sun -- More Power to The Chosen -- Better Equipped Than Human Rights

 

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv —  3Jul2012  E12  Bild122 · Nikon D90 · Detalj -- Färgmanipulerad  27Okt2016: Manuellt Konstruerad Blåhimmel tillagd med Vattenspeglingsmake och Extra Kontrast. Originalet i Sanningens Filosofi.

LÄNK: GMRmots.

IF human rights ..

Y/N

Microsoft | ISRAEL | GOOGLE

:

VARFÖR STÄLLS EN FRÅGA,

ALLS ÖVER HUVUD TAGET,

NÄR DET ÄR UPPENBART ATT INTRESSET FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER = 0?

:

Bägge kan omöjligen gälla samtidigt:

Both impossibly hold simultaneously:

:

All human beings are born free and equal in dignity and rights.

UDHR10Dec1948, A1.

Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other.

MICROSOFT ENCARTA 99 ENCYCLOPEDIA, Judaism — Basic Doctrines and Sources

:

 

Leta efter EXIT — Utförligt från Motställningen.

 

:

 

MICROSOFT typiskt OFTA — har hela GullaMänskligheten som Flitiga Statistiska GillaPoäng-Tjänare:

”WAS THIS PAGE HELPFUL? Y/N”

Vinjetterna 5

-- Microsoft Helps Enlighten Humanity

 

 

 

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv —  3Jul2012  E12  Bild122 · Nikon D90 · Detalj -- Färgmanipulerad  27Okt2016: Manuellt Konstruerad Blåhimmel tillagd med Vattenspeglingsmake och Extra Kontrast. Originalet i Sanningens Filosofi.

 

FÖRKLARING:

BARA OM ETT TILLTAL, EN FRÅGA, EN UNDERSÖKNINGEN

GRUNDAS PÅ

ETT SERIÖST, ÄDELT, HEDERSAMT OCH UPPRIKTIGT INTRESSE FÖR KUNSKAPEN,

HEDERSAM RESPEKTABEL MÄNNISKORÄTTSGRUNDAD SAMVARO,

har FÖREKOMSTEN MENING OCH BETYDELSE.

ANNARS INTE.

:

Så: Microsoft:

— Varför frågar Du?

VART VILL DU KOMMA?

:

Därför att HÄR är det uppenbart att du ingenting har att hämta.

 

Se även från Askenaterna.

:

”..  varje individ och varje organ i samhället, hållande denna Deklaration [Förklaring] oförtrutet i åtanke, ska sträva genom undervisning och utbildning att ..”, UDHR10Dec1948 K8

— vadå för något, Microsoft och Google + Associerade?

 

Bägge kan omöjligen gälla samtidigt:

Both impossibly hold simultaneously:

:

All human beings are born free and equal in dignity and rights.

UDHR10Dec1948, A1.

Israel thus stands between God and humanity, representing each to the other.

MICROSOFT ENCARTA 99 ENCYCLOPEDIA, Judaism — Basic Doctrines and Sources

 

MK:

IF human rights are never mentioned,

never recalled, never related, never reminded,

not-human rights is the evolving effect.

:

AND THERE IS NO FORCE OR INSTANCE IN THIS UNIVERSE OF OURS THAT CAN UNDO

THE INEVITABLE VALIDITY OF THIS LAW

AT WORK IN OUR LIVES WITH THE EXACT SAME PRECISION AS

GRAVITATION AND ELECTRICITY: truth and love. Nothing else.

:

Always. No exceptions. Ever. In every Association, Microsoft. In every Situation, Microsoft. In every Thought, Microsoft.

For every Occasion, Microsoft. In every Universe, Microsoft.

:

Microsoft DON’T UNDERSTAND WHAT COMPUTERS ARE FOR [‡].

Microsoft DON’T UNDERSTAND WHAT KNOWLEDGE IS [‡].

:

PLEASE CORRECT IF WRONG

 

 

WindowsKonkret: Windows10Exempel:

WindowsKonkret:

 

HUR MICROSOFT PLOCKAR BORT ANVÄNDBARA VERKTYG OCH FUNKTIONER FRÅN WINDOWS

 

Varför uppmuntrar — ger — inte Microsoft mänskligheten full, fri och öppen tillgång till användbara datorbaserade utvecklingsverktyg — sådant som är avgörande användbart för mänsklighetens allmänna kunskapsutveckling?

   What’sUp?

   Microsoft HINDRAR kunskapsutvecklingen genom att plocka bort en gång Windowsbefintliga användbara kunskapsutvecklingsverktyg. Flera exempel finns på det genom Microsofts utvecklingshistoria: företaget dikterar datoranvändningen, alldeles tydligt. Dessutom så, efter allt mer tydligt primitiva, ytliga ideal i takt med nya versioner. Förfulningen är påtaglig.

Se även i MICROSOFTS PROGRAMVANDALISERINGAR och HJÄLP!

 

PaintbrushAtomvikterna:

Konkreta Programexempel i Windows

SOM VISAR HUR MICROSOFTS VANDRING IN I FRAMTIDEN VANDALISERAR KUNSKAPSGRUNDERNA

 

Microsofts programvandaliseringar i Windows

Kunskapsgrunderna

 -- Gravitation--Elektricitet: kärn- och atomfysikens absoluta grundvalar

PAINTBRUSH 2003 från Windows 3.1 i Windows XP — utvecklingen av Neutronkvadraten med Ellipsfunktionerna. BMP-bilden nedan vä en av hundratals från 2003.

 

Paintbrush

Ellipsritverktyget:

 

Exakt pixelsättning via piltangenter.

— Steppa med INSERT + pil.

 

Microsoft har tagit bort den funktionen från och med Windows 95 — Paintbrush ersattes med Paint — och alla senare Windowsversioner:

:

PAINT går inte att använda i någon som helst naturvetenskapligt preciserad mening.

 

Man frågar sig ärligt i anledning av Microsoft s.k. utveckling: Varför stänger företaget ner naturvetenskapligt användbara datorutvecklingsverktyg och ersätter dem med stympade, urvattnade, kopior av tydligt programstympad karaktär?  Noll kunskapsintresse.

NEUTRONKVADRATEN — endast i TNED — stadfäster Atomkärnans härledning med ATOMVIKTERNA — som utklassar den moderna akademins kärnteori på kredit av experimentellt uppmätta atomviktsvärden [HOP]. Det är bara att läsa innantill och jämföra — Utvecklat med Paintbrush från Windows 3.1.

 

Men Microsoft Corporation året 2016: vad angår det dig? Visa. OM du hade trott att du befinner dig i Fronten av mänsklighetens naturvetenskapliga utveckling, så Innovativt Företagsamt som du uppför dig framför Hela Mänsklighetens ögon — Plockar hit och Plockar dit, Stympar Här och Tar bort Där — vore det jädrans kul att få se ett enda bevisbart praktiskt relaterbart KONKRET EXEMPEL på något ANNAT än spåren från en instans som kopplat kedjor på mänskligheten och som släpar den efter sig i smutsen. Rätta gärna om fel.

 

 

Styckeformen ovan med Paintbrushexemplet kopierad från Exempel på CopyrightIntrång i Gammaprojektet Miljön kring Gammaprojektet 2016.

 

Ellipsverktyg Ref1

 

 

 

Varför uppmuntrar inte — ger inte Microsoft — mänskligheten full, fri och öppen tillgång till användbara datorbaserade utvecklingsverktyg som är avgörande för mänsklighetens allmänna kunskapsutveckling?

   Utvecklingen hindras. Se exemplet med Paintbrush och Neutronkvadraten.

— Varför stödjer inte Microsoft mänskligheten?

— »Nä. Fö vi haenannan Drive just nu: Vi anser att Mänskligheten ska betalstödja Microsoft med Förbättrad Upplevelse».

— »Vi hanyligen tecknat kontrakt med tjina».

— Varför envisas Microsoft med att Bestämma Över mänskligheten?

   Tar bort. Lägger till. Frågar aldrig om Lov. Ändrar. Precis som »MigSolHövdingMejjlaMej».

— VAR någonstans i det företaget finns en Synbar Intelligensnivå? Jag ser ingen.

   Varför?

 

Vi är låsta vid Windowsverktyg vi valde för decennium sedan, men som Microsoft hela tiden ändrar och hindrar oss i det fortsatta arbetet att utnyttja.

 

— Är det för att Microsoft HATAR — inte kan Hantera — precisionskunskap?

 

Hur ser ovanstående Windows 7-skärmdump ut

— själva displayen, det övriga intakt —

i Windows 10 (Okt2016)?

 

 

   1.  Förstörd/Demolerad programFunktionsInformation.

   2.  Förstörd/Demolerad programFunktion — Pick One.

 

OhMyGaad .. .

 

Ellipsverktyg Ref2

 

 

 

 

 

Ett OperativSystem som uppför sig på ovan exemplifierade sätt är inte ETT operativsystem, utan FLERA OLIKA.

— En ProgramMakares Främsta Uppgift — om det gäller att Serva Mänsklighetens med Användbara Utvecklingsverktyg för Allmän Kunskapsutveckling — är att se till att GRUNDFUNKTIONER INTE DEMOLERAS i samband med VIDAREUTVECKLING av systemet: Systemet ska INNEFATTA grunderna: BYGGA VIDARE PÅ REDAN FUNGERANDE PRIMÄRA PARTIER, INTE KASTA BORT DESSA.

 

MICROSOFT HAR TYDLIGEN INTE DEN UTGÅNGSPUNKTEN [‡]. OCH DÄRMED HELLER INGENTING GEMENSAMT MED STRÄVAN ATT SERVA MÄNSKLIGHETEN MED UTVECKLINGSVERKTYG FÖR KUNSKAP.

 

GENOM ATT MICROSOFT, SOM OVAN, HELA TIDEN PLOCKAR, GREJAR, FIXAR, ÄNDRAR, FÖRSVÅRAS OCKSÅ BEVISFÖRINGEN FÖR VARJE SERIÖS ANVÄNDARE ATT VISA DOKUMENTEN FRÅN MICROSOFTS STÄNDIGT VANDALISERANDE OPERATIVSYSTEMSVERKSAMHET. Exemplet ovan — W10 utelämnar Char(18;26;27) i en del av operativsystemet med inte i en annan, medan W7 och föregående inte har den bristen — visar graden av komplexitet och svårighet i försöken att presentera bevisning och konkreta exempel; Praktisk taget omöjligt för datoranvändare som INTE konstruerar egna Windowsprogram i Windows API.

   ÄMNET GÄLLDE DEN ALLMÄNNA KUNSKAPSUTVECKLINGEN OCH DE FÖR DENNA OUNDGÄNGLIGA VERKTYGEN. Varför tar inte Microsoft vara på den enastående möjligheten? Varför inte hjälpa mänskligheten, Microsoft? En del av svaret — runt 2016 som det verkar av exemplen — förefaller bottna i att Microsofts Världsledande Programpersonal varken kan, förstår eller inser värdet av begreppet Dator: Personalen förstår inte Konceptet: kan inte lösa — förstår inte — elementära programproblemuppgifter: »sullig, slarvig, programkod». Noll vett på Mänskliga Rättigheter: outbildade [‡]; inkompetenta [‡]; direkt intellektuellt ytliga [‡]. Windows försämras kontinuerligt, blir alltmer förytligat, tappar allt mer av den ursprungliga verkliga RåKraft — Riktig Dator — man fann i t.ex. Windows XP. W10 i det ljuset är bara en spillra, en flämtande kvarleva, en utdöende fläkt.

 

 

Microsofts observerade programvandaliseringar i kort översikt (från runt Windows Vista)

 

   MsWORKS-mordet (Windows Vista — friheten att skapa egna Windowsprogram upphör).

   Eliminering av Stavningskontroller i WORD (okänd datering [allt efter XP]).

   Eliminering av HELP-filer i utvecklingsprogram för Windows API (Windows 10):

   WindowsKunskapsArkiv Raderas från Mänsklighetens ErfarenhetsBibliotek (Windows 10).

 

— DET FÖREFALLER UTESLUTET att någon ANNAN förklaring till den nitiska motigheten exemplifierad ovan — INTE bevara användbara utvecklingsverktyg för kunskapen — är utesluten än just det: noll kunskapsintresse.

 

— Notera att beskrivningen här är Exemplifierande för hur Windows som operativsystem fungerar för en enskild datoranvändare — motsvarande exempel för vilka möjligheten en enskild datoranvändare har i Windows — över en längre arbetsperiod med avgörande viktiga datorverktyg som skapats i Windows:

   Inte alla datoranvändare SER sådana detaljer, på grund av att de inte är högproducenter av text och bild (typ Universums Historia) med flera avgörande krävande specialverktyg som Microsoft borde tillhandahålla men som inte (längre) finns, och som man därför själv måste konstruera, typ effektiv hårddisksökning, speciella ritverktyg, speciella bildbehandlingsverktyg — allt för att tillfredsställa ett fritt och nöjaktigt skapande..

 

Windows (10) nu 2016 relativt det (fina) ursprungliga Windows operativsystemet (successivt upphackat i olika partier från Windows Vista och framåt): en veritabel pest;

— Vad VET dagens Asfaltblickande Konstant PekUpptagna Internetanvändare om det? Intet. Vilka utvecklingsverktyg för kunskapsutveckling erbjuder Windows 2016?

   Det blir svårt att besvara den frågan då det är uppenbart att Företaget INTE intresserar sig för Mänsklighetens Kunskapsutveckling, snarare för att Leda Mänskligheten.

 

Outsägeligt förfulat; vanställt; förytligat; direkt fördummande — noll manualer: mängder med oförklarade termer, begrepp, påståenden, meddelanden — och bevisligt kunskapsdegenererande [‡] FÖR MÄNSKLIGHETENS EGEN KUNSKAPSUTVECKLING: Det tydligt begränsade utbudet av valfriheter — som den enskilda kunskapsutvecklande människan inte kan leva och utvecklas utan — är Beviset. Se artikeln från WindowsKonkret.

   Det är tydligt att Microsoft uppfattar — och dikterar med direktivgivande redan insatta förval — sig själv som en TANKERÄTTSLIG UTVECKLINGSNORM SOM SKA INTEGRERAS — påföras mänskligheten — MED numera MICROSOFTs ALLMÄNNA VÄRLDSMONOPOLISTISKA DATORPRODUKTER — och i det samtidiga beklämmande uppenbara ljuset av Microsoftpersonalens, ledningens, ytterst primitiva uppfattningar om vad, exakt, tänkande och naturvetande går ut på. Jämför Paintbrushexemplet.

 

   MÄNGDEN redan förinställda tillval vittnar om att den möjliga TRON att »det är en tillfällighet», inte ett medvetet planerande, inte har täckning. Det är alldeles för uppenbart. Det kanske till och med är SÅ uppenbart att Microsofts ansvariga, ledningen som driver på Innovationerna, inte längre behöver hymla (om det heller) utan kan säga rent ut som det är: länken mellan Gud och Mänskligheten är här för att stanna [‡1] [‡2]: vi bestämmer VAD du ska utveckla, NÄR du ska utveckla det, under vilka BETINGELSER det ska utvecklas, och I VILKEN TAKT du ska utveckla det. EXEMPLEN.

 

Ellipsverktyg Ref3