UNIVERSUMS HISTORIARELATED PHYSICS&MATHEMATICS | 2008V3 | a  production  | Senast uppdaterade version: 2024-03-07 |           portalsida          HUMAN RIGHTS HEADLINES  VanTest:  indexA.htm

 

ATLANTIS ¦  AtlantisAPPENDIXShortEnglish   ¦ CheopsATLAS ¦ A ¦ T ¦ G ¦ P ¦ EarthMASS    AndromedaTEST    NATURE  ¦    test indexA.htm

 

innehåll · webbSÖK äMNESORD på denna sida Ctrl+F · sök ämnesord överallt i SAKREGISTER · förteckning  alla webbsidor ·  JordSyret  · CHEOPS REKTANGEL I ¦ II ¦ III

 

THE AtomicNUCLEUS

TNED framträder i syntes

Gammaprojektets fysikgrunder

MAC utmanas i Universum

Nattlysande moln — i växande

Solfysiken   --  Generaltest

Solsystemen i Vintergatan

 

 

 

Atomkärnans Härledning · Atomvikterna · Planckringen h=mcr utklassar den moderna akademins teori  · Solfysiken · Blixturladdningens Fysik ·  EnergiProblemet Löst  · Gammaprojektet  ¦  mJ ¦ SyreFiltret 

 

 Snabbrubriker    Allmänna genomgångar     Planckekvivalenternas Giltighet Över Relativitetsteorin .  ·  MAT · FYS · Läsbarheten för små teckensnitt · mänskligheten · dela din kunskap

 

gravitationens absolutverkan

ljusets gravitella beroende

oändlig massa

det ekologiska universumet

värmebildningens fysik

universums form

Einsteins samband

universums kritiska täthet

 

                                                                                 K-cellen                                     TheREVELATION                                             Stjärnfysiken                        ExperimentalConfirmations                          Galaxbildningen

 

                   h                 kontraktion                          detonation                         expansion                 himlakroppsbildningen                   grundämnesbildningen                       K-cellens värmefysik                  strukturkriteriet                          materieöarnas form

 

 Webbläsarna från April 2010

Universums Historia av BellDharma

enligt relaterad fysik och matematik

bara webbläsarna

Internet Explorer Google Chrome

Arora

stödjer [Apr2010-] tecken i grekiska alfabetet som används i traditionell naturvetenskaplig litteratur

 

Se

Separat Tabell [från April 2010]

— visar webbläsarnas kapacitet för Universums Historia.

Vad webbläsaren X kan och inte kan.

Detaljerade korsreferenser

analyser och jämförelser med modern akademi

för dokumentgrunder se Policy

 

 

 

            

 

Universums Historia 2008IV9 | © BellDharma Copyright @INTERNET hem.passagen.se/belldharma

 

Detalj ur AKVARELL 1993V31. Författarens Arkiv

 

 

 

 

 

Inledning: UNIVERSUMS HISTORIA -- Uppdaterad--Utvidgad inledning Apr2017 -- på grund av förenklingar och framsteg i hela presentationssättet -- visst tidigare redundant utrensat/justerat:

 

Presentationen i Universums Historia bygger på ett ENKELT men omfattande länksystem:

referenser, artiklar, avsnitt och sektioner som berör olika detaljområden med jämförelser, exempel, referenser, citat:

 

LÄNKARNA PÅ PORTALSIDAN navigerar de centrala fysikavsnitten enligt relaterad fysik från Sanningsbegreppet i Universums Historia. Alla detaljerade genomgångar redovisas enligt den korta översiktliga sammanställningen FYSIKENS ALLMÄNNA FÖRKLARING från Fysikens 7 principer med ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING, NEUTRONKVADRATEN, ATOMVIKTERNA, PARTIKELFYSIKEN och alla vidare detaljer i K-cellens värmefysik med JORDENS 5 EKVATIONER, SOLFYSIKEN, GALAXBILDNINGEN och K-CELLENS INRE FYSIK. En särskild förteckning över de avsnitt som behandlar matematiken finns i MATEMATIKEN. Grunderna beskrivs särskilt noga och utförligt i NOLLFORMSALGEBRAN med ATOMTRIANGELN och Matematiken från början. Syftet är att alla dessa avsnitt ska vara heltäckande, fullständigt förklarande genom exempel, jämförelser och referenser, särskilt med avseende på den moderna akademins motsvarande utläggningar, vilket är centraltemat i Universums Historia: bevisbarhet och förklarbarhet, eller intet. Fel i sakframställningen får inte förekomma.

   Särskilda förteckningar över jämförelsen relaterad fysik (TNED) och modern akademi (MAC) finns i LISTAN med särskilt jämförande exempel i GTaction och EXPERIMENTELLA BEKRÄFTELSER.

   Utvecklingen på Jordbiosfären särskilt 1800-2000+ har medfört extra, kompletterande framställningar i de jämförande beskrivningarna MAC/TNED. Se särskilt länkande sammanställningar i TRÄDDÖDEN2015, AGW-BEVISET, GMR2016, MEL.   

— Den totalt detaljerat bevisbara — och nedslående — genomgående och sammanfattande resultatbilden kan sammanfattas som nedan med länkade avsnitt.

 

 

SKM:

NÄMN NÅGOT ENDA EXEMPEL 

GOOGLE  misskrediterar 157 globalt människorättsligt  anonymitetssäkrade htm-dokument:

SOM inte är ett intrång i människorätten från statsrättens sida de senaste 200 åren: OM [ A21.3 ] en Positiv Kraft Uppstår UDHR10Dec1948, stympas den strax [ EC ] av Statsrätten: RÅ JK JO SR HD ... Säg igen.

BILDKÄLLA -- Författarens arkiv:  MONTAGE utvecklat 8Jan2017 från föregående 2010 bibehållna men här förminskade originalvinjett hö.nedan: 5Jun2010  RF--BildS17 · Vä:  11Aug2016  E2 Bild25

 

 

Bildlänken ovan leder till en separat relaterad sammanställd sammanfattning Jan2017.

 

— GOOGLE [1]¦[2]¦[3]¦ KRÄVER TYDLIGEN SÄRSKILD REDOVISNING Aug2018+ från att tidigare ha låtit människorättsdomänen Universums Historia vara ifred från uthängningar:

— GOOGLE säkerhetsklassificerar WEBBSIDOR egenmäktigt UTAN uppvisad MÄNNISKORÄTTSLIGT ERKÄND BEHÖRIGHET FÖR ETT SÅDANT KLASSIFICERANDE:

— GOOGLE — ”internetanvändning genererar information”: Internetanvändning genererar alls ingen information: GOOGLE-internetmissbruket. Intrångsskyddslagen A12 UDHR10Dec1948.

Inrättningen svarar inte. Otaliga försök att försöka komma i kontakt med företagets ansvariga motas resolut bort. Inrättningen spionerar på/Märker upp den IP-adressen som potentiellt skadlig (och genomför attacker för att eliminera innehållet — 20Aug2018 inte ännu bekräftat från inrättningen, den svarar inte: utredning pågår). Säkerhet ÄR mänskliga rättigheter: iakttagande, hörsammande.

   All verksamhet inom mänskligheten utom människovärdighetens erkännande är utövande fascism: GOOGLEANSVARIGA: vänligen träd fram och klargör för mänskligheten var NI står.

 

UHreadOnly: SKMcon

Universums Historia är en 100% läsdomän, som en GRATIS bok, inga som helst förbindelser, men mera avancerad med ett omfattande länksystem som inte adresserar läsaren eller spionerar på denne, eller deltar i sådan verksamhet, typ GOOGLE, inte alls över huvud taget. Förekommer sådant, minsta tendens, är domänen kapad. Det har redan skett vid ett tillfälle (Dec2015). Och flera (nu 2018 också GOOGLE) är tydligen ute efter att förstöra/misshagliggöra innehållet enbart på grund av författarens motiverade anonymitet (GMR2014 ¦ LagenGMR ¦ Rätta Sakfel). Se mera utförligt relaterat i SKMcon.

 

 

— Från atomkärnans härledning till himlakroppsbildningen med Solsystemet uppkomst och grundämnenas bildning — garanterat helt orepresenterat i modern akademi. Bildlänken ovan leder till en separat sammanställd sammanfattning Jan2017.

   Framställningen är RELATERAD, vilket betyder (eller SKA betyda) att varje detalj HAR en begriplig, logisk, förklaring — eller så ska den inte finnas med här. Framställningen innefattar (SÅLEDES) matematiken integrerat.

— Man läser i vilket fall bara om det som för tillfället intresserar en mest och som innehåller den mest berikande förklaringen, resten bläddrar man förbi. Tuff bransch.

   Den här framställningen är (eller SKA vara) helt fri från religiösa, metafysiska och politiska aspekter;

   Alla människors lika värde och rätt är grundvalen;

— Se även särskild allmän framställning [Dec2013] i GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (GMR) (Rättighetsförklaringen från 10Dec 1948 i svensk relaterad översättning av BMJ) och [Jan2014] LAGEN — hur GMR framgår som oförstörbara medfödda outplånliga, oförstörbara egenskaper ur naturgrunderna.

   Kunskapen är till för alla. Se även i policy.

 

Innehållet

Relaterad Fysik och Matematik

 

 

ALLMÄNNA INNEHÅLLET i UNIVERSUMS HISTORIA

 

                                      Matematiken från början | definitivt för Dig som känner dig utanför etablissemanget i ämnet matematik — här får du allt från början: målet är att du ska kunna läsa ALL mattelitteratur utan hjälp

                                                         relaterad matematik — förklarar och beskriver allt i detalj

 

                                      Universums Historia, Inledning | fysiken generellt — innehåller utförliga korsreferenser mellan relaterad fysik och de nu rådande allmänna vetenskapliga uppfattningarna

                                                         relaterad fysik — SKA förklara och beskriva allt i detalj så att ALLA kan hänga med, annars är den värdelös

 

 

INLEDNINGEN till den här webbsidan gavs ursprungligen från Passagens webbsida.

 

— Efter olika turer — deras server kraschade Jun-Aug2014, länkarna fungerade delvis inte på oförklarliga sätt — flyttades PassagenOriginalet över hit Nov2012, se BellDharmaHemPassagenIndex, och finns så att studera i sin ursprungliga form — utan nedslående länkbrott.

 

Sökalternativ — hitta och lokalisera i UniversumsHistoria

För innehållet på den här webbportalen [www.universumshistoria.se], se

 

   allmänna genomgångar — flera olika sätt;

   snabbrubriker närmast nedan;

   allmän inledning till Universums Historia (UniversumsHistoriaInledning.htm);

   SAKREGISTRET förstås — fungerar som ett vanligt bokregister, länkar följer med till varje bokstav i varje bokstavsblock;

   Allmän webbsökning:
— många (alla) artiklar i Universums Historia är allmängiltiga, av den typ man (ofta, grundkunskaperna) är intresserad av
— men som (tyvärr) lika ofta möter gravlik tystnad
— utom i Universums Historia förstås.
Sökträffarna (lämpligt formulerade typ »
globala vattenflödets allmänna ekvation» etc.) hamnar (följaktligen, ofta) högt upp på träfflistan (inte sällan högst upp på första sidan)
— just på grund av att ämnesområdena ÄNNU (2012) är dåligt representerade i övrigt: förhoppningsvis kommer den statistiken att jämna ut sig.

   direktsökning från webbsökmotor på UniversumsHistoria.se:
skriv (typexempel)
»sökobjekt» site:universumshistoria.se
— Denna sökform är emellertid inte garanterad för samtliga nyckelord (eftersom det är SökMotorn som bestämmer urvalet).
Använd istället (säkrast)
sakregistret för bästa resultat. Detta är löpande förmål för förbättringar (ursprungliga rent maskinöverförda  länkord).

 

 

SnabbrubrikerKOMPLIKATIONERNA I MODERN AKADEMI

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE: stora 4Jul2012 E13 Bild 84  · Nikon D90 — lilla MASSDEFEKTSEKVATIONEN intonad — materiens allmänna sammansättning

 

 

De inlagda sambanden beskriver MASSDEFEKTSEKVATIONEN i TNED för värdena i JÄMFÖRANDE ATOMVIKTER upp till Järntoppen (masstal 60) för alla stabila nuklider. Den matematiken är grundad på NEUTRONKVADRATEN och dess ELLIPTISKA FUNKTIONER. De jämförande teoretiska värdena med de experimentellt uppmätta har visat sig helt utklassa den moderna akademins motsvarande teoretiska former (Se Weizsäckerekvationen). Ämnesområdet ligger tydligen, uppenbart, garanterat HELT utanför — bortom — den moderna akademins lärostolar. Se särskilt tydligt i MASSDEFEKTERNA I GRAFISK SAMMANSTÄLLNING där skillnaderna MAC/TNED-Experimentella framgår tydligt: skillnaden TNED-Experimentella är i princip NOLL. Den resultatbilden — och ingen annan — utgör grundvalen till hela framställningen i UniversumsHistoria: exakt kärnfysik — eller intet.

 

SNABBRUBRIKER

Nedanstående artiklar länkar till separata avsnitt i Universums Historia

 

 

 

ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING — enligt relaterad fysik

 

KEPLER (K=vr) → Galilei-Newton (m) → Planck (h=mcr)

 

Atomkärnan kan inte härledas ur den moderna akademins lärosystem. Här genomgås detaljerna med utdrag, jämförelser, korsreferenser och beskrivningar. Resultatet redovisas allmänt i

atomvikterna som tydligen påvisar utklassning av den moderna akademins kärnteoretiska grunder; Dessa ingår, tydligen, som en primitiv resurs i den relaterade fysikens beskrivning (TNED).

 

SärskildaGrundbegrepp — Universums Historia utgår ifrån SANNINGSBEGREPPET med TILLSTÅNDETS PRINCIP, sedan PRINCIPERNA [Se här i MekanikensInledning] — med GMR och LAGEN. Ur dessa följer sedan det övriga.

 

SANNINGSBEGREPPET [tillståndets princip] → KUNSKAPSBEGREPPETfridsamhetsgrundatPRINCIPERNAnaturenGrundläggandeMänskligaRättigheterLAGEN | LAGBEGREPPET

 

Tillagda kortbeskrivningar Jan2014.

 

Sammanställningen nedan med de olika begreppsikonerna sammanfattar milstolparna med härledningarna i UniversumsHistoria. Varje ikon länkar ett centralt avsnitt. Se även LänkREMSORNA längst upp.

   Hela historien börjar från Johannes Kepler och slutar på Max Planck: atomkärnan i TNED. Resten »ger sig självt».

— Begrepps- och bildikonerna nedan visar hur Universums Historia härleds/framträder från atomkärnan mot det fullt utbildade universumet per noggrant genomgångna artiklar. Aktuell matematisk fysik härleds ur grundprinciperna (Se från Fysikens 7 Principer och Matematiken Från Början): Integrerat i framställningen visas, exemplifieras, diskuteras och refereras varför modern akademi inte kan hänga med.

 

 

SpecialÄmnen — som i senare tids vetenskapssamfund har tilldragit sig särskilda intressen: läs: mängder med etablerade pseudoförklaringar av fenomen som tydligen kan förklaras bättre genom TNED:

Gravitonen finns inte | Mörka materien är stora mängder kiselstoft | Mörk energi är spökbegrepp för gravitella rödförskjutningens effekter | Svarta hål = primitiv fysikuppfattning | NeutrinoBegreppet | TGF | GRB | AGW

 

 

 

 

massfysiken

GRAVITATIONEN

 

 

ljusfysiken

ELEKTRICITETEN

 

 

K-cellens värmefysik

UNIVERSUM

 

 

Kärnradierna

ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING OCH TILLÄMPNING

 

 

Kemin

ATOMFYSIKEN

 

 

Jordens 5 Ekvationer

GRUNDÄMNENA

 

 

 

 

Neutronen

grundlägger Universums Historia

 

Huvudskälet

Varför MAC missar Kosmos

 

Hur Stjärnorna fungerar

 

 

MODERN AKADEMI kommer inte ens över första tröskeln: atomkärnans härledning. Det finns ingenting sådant i den moderna akademins lärosystem. Atomkärnans identifikation (neutronen) med Plancks konstant verkar vara ett helt okänt begrepp i MAC. Se särskilt i Förord till Atomfysiken. Av de härledbara Fysikens 7 Principer är knappt en (Newtons tre rörelselagar, NEONS) känd i modern akademi. Resultat: MAC missar garanterat hela den underbart förklarande, beskrivande och upplysande naturkunskapsboken: elektriska laddningen kan inte härledas av modern akademi (g-fysik och c-fysik i MAC är ett enda stort kaos, jämför vic-felet), och därmed heller inte den korrekt relaterbara formen för ljusets gravitella beroende: ljuskonstantens garanterade bevarande oberoende av gravitationens inverkan. Därmed missar man också PLANCKEKVIVALENTERNA som HELT utraderar/ersätter Einsteins Relativitetsteoriexakt samma matematiska formalia, helt väsensskilda teorier — och därmed motsvarande PSEUDOTEORIER i MAC inom partikelfysiken generellt [NEUTRONFRAGMENTEN]. På den vägen missar MAC helt och hållet den enastående sammanhängande fysikförklaringen till Kosmos: K-cellen. Se de särskilda länkremsorna överst i detta dokument. Se även här i kort sammandrag KOMPLIKATIONERNA I MODERN AKADEMI.

 

 

 

särskilda grundbegrepp

——————————

triangelytanatomtriangeln

Keplermomentet

impulsmomentet

fundamentalringen

centralkraftsverkan

FYSIKENS 7 PRINCIPER

FUNTOP

POM

NEONS

DEEP

 

tillstånd

jämvikt

rörelse

ändringslagarna

gravitationen — kraftfysiken

elektriciteten — ljusfysiken

massans struktur — materien

 

en ändring måste alltid referera en jämvikt = balans = nolländring

fysiken relaterar till jämvikt, inte till system

energilagen: impuls föregår kraft

Newtons 3 rörelselagar

Lika för all materia, kan inte skärmas ifrån, oberoende av tid

Olika för all materia, kan skärmas ifrån, beroende av tid

Massförstörelsen — värme, ljus — kräver en i massan inneboende struktur

 

ENERGILAGEN, energi kan varken skapas eller förintas och måste därför förutsättas, garanterar att frågan om massans — neutronens [Se NeutronKallplasma] — upphov inte kan avgöras [Se E=mc² Primära massförstöraren]. Det enkla faktumet att Jorden och Universum finns till NU, och alltså INTE för länge sedan förlorat fysikens möjlighet att återkomma eller återbildas på grund av att stjärnorna för länge sedan bränt av en förmodat ändlig kosmisk massa, blir då det enkla (»barnsliga») beviset för att en evig, oskapad massa existerar av princip. Se mera utförligt i KOSMOS OBEGRÄNSADE MASSA.

— Då massans mest fundamentala matematiska fysikaliska form visat sig vara just Plancks konstant h=mcr=neutronen=6,626 t34 JS, måste vi alltså förutsätta neutronerna som oskapade, eviga fundamentala massformer: det har aldrig funnits någon begynnelse i någon absolut mening. Ljusets g-beroende garanterar att neutronmassan utanför nollzonen bevaras och konserveras och bara kan aktiveras (Neutronens Sönderfall) innanför denna. Se även separat relaterad beskrivning i KOSMOS OBEGRÄNSADE MASSA.

— Därmed Allmänna Tillståndslagen: »evig puls». Det är förklaringen i K-cellens värmefysik. Se även mera fördjupat i K-cellens Inre Fysik (Kosmos totala förklaring).

 

BILDKÄLLA: Författarens arkiv · MONTAGE: lilla 24Maj2010 R Bild87 — stora 3Jul2012 E12 Bild173 · Nikon D90

 

 

— PLANETEN JORDEN — se Fusionsgränsmassan, K-cellens detonation och K-cellens expansion  [Jämför modern akademis Svarta Hål]—

 

— som en av en serie massor (Solsystemets Resonansserie) som ingår tillsammans med Solen på principen utkastad materiesträng från primära himlakroppsbildningen [MÖRKA MATERIEN I TNED] i K-cellens expansion

— likt en utskjuten vattenstråle som delas upp [STORLEKSPROPORTIONERNA] i sfäriska centralmassor [GALAXBILDNINGARNA] från maximal täthet i Universums tidiga skede [K-cellens detonation]

 

— är ENLIGT TNED via sin massa den enda unika fysikaliska masskropp som EXAKT UNDER BILDNINGSFASEN uppvisar perfekt balans och jämvikt mellan konvergens (gravitation) och divergens (Coulombisk repulsion).

— TNED: Genom att den matematiska fysiken för den övergripande c0-kroppen [Allmänna Tillståndslagen] som omger den centralt upplysta K-cellen, eller vårt universum, tecknar exakt balanserad energiräkning — lika mycket som bränns av i värme och ljus fylls på från c0-kroppens neutronbank för nästa kontraktion-expansion [Se särskilt i UNIVERSUMS KRITISKA TÄTHET] — finns inte mycket annat att välja på än att  resonansformerna upprepas likformig periodiskt: Varje föregående periods förflutna eko garanterar att inte två exakt identiska massresonanser (Universa) existerar i historien; Det finns alltid någon minsta skillnad. Konsekvens: Varje universum (K-cellens detonation) efterföljs av en nytt, helt unikt universum — som varje ny individ björklöv återkommer, om och om igen för varje ny vår, lika häpnadsväckande för varje gång i sin formgestalt och funktion: aldrig två exakt likadana individer existerar — men ändå alla »lika» — eftersom varje efterföljande existens innefattar (summan av alla) föregående existensers ekon — och därmed de elektriska och gravitella svängningsformernas ingående fysik som garanterar varje ny individs egen detaljerat unika framtid. Se även i ENTROPIBEGREPPET. SÅ »kommer Jorden alltid åter» i sin resonansgrupp i ett Solsystem — i en Vintergata — i en Galaxgrupp — i ett Universum.

— Jorden är den enda himlakropp i Solsystemet, frånsett Solen själv, som har en positiv termogravitell temperaturkoefficient: +17°C (Se Jordens Första Ekvation) — och därmed absolut  mest gynnsam för biologisk utveckling. Oundviklig Slutsats: Det kommer ALLTID att finnas Jordgubbar och Glass (och personer som — på grund av speciella högskolemeriter — försöker jävlas med att antyda annat). Säkert som graniten i berget.

— Det är vad TNED — UniversumsHistoria — går ut på.

MACproblemet

KOMPLIKATIONERNA I MODERN AKADEMI

Med min egen referens (Jan2014)

— för hela genomgången av alla de mest framstående detaljerna i fysiken och matematiken

— framträder en historisk knutpunkt mer än någon annan som en avgörande vetenskapshistorisk centralpunkt: PUNKTEN där modern akademi definitivt HADE kunnat komma in på rätt spår OM man BLOTT hade intresserat sig för NATUREN istället för MODERN AKADEMI. Alltså: att härleda snarare än att uppfinna naturvetenskapen. Nämligen historien i samband med James Bradleys upptäckt (1725) av aberrationen:

Aberrationen 1725

 

Bradleys upptäckt sammanfattar de centrala begrepp som modern akademi lyckats panga sönder fullständigt: Ljusets g-beroende, Ljusets friställning från kinetiken — f.ö. den direkta orsaken till Einsteins Relativitetsteori, se från vic-felet — med de i dessa begrepp fundamentala FULLSTÄNDIGT RELATERBARA matematikgrunderna — men som heller inte ingår i den moderna akademins lärosystem — i NOLLFORMSALGEBRAN med differentialbegreppet (formen för noll), differensbegreppet (intervallet), integralbegreppet och därmed via DEN RELATERBARA FYSIKENS PRINCIPER (DEEP från GRIP) divergensbegreppet till skillnad från fortplantningsbegreppet i ljusets fysikaliska natur. Modern akademi har garanterat ingen som helst begriplig DJUPFÖRKLARING i någon av dessa nämnda områden, medan däremot TNED kan genomlysa samtliga med fullständiga beskrivningar, härledningar och förklaringar. Kort sagt, och som det alldeles tydligt får förstås i ljuset av nämnda avsnitt: MAC missade VetenskapsTåget (1725).

— Efterföljande utveckling (under 1800-talet) enbart breder ut »tågmissen» över hela världskartan genom följande centrala naturmiss:

Kausalsambandet

 

Magnetismen och Induktionen [MAGNETISMEN och INDUKTIONEN]. Elektriska laddningen kan inte härledas ur den moderna akademins lärosystem EFTERSOM dess begrepp grundas på UPPFUNNA fysikdomäner, inte HÄRLEDDA. Se särskilt  i vic-felet, MAGNETISKA EXPANSIONSINTEGRALEN och  MAGNETISKA KRAFTLAGEN. Därmed kan inte heller KAUSALSAMBANDET framträda i MAC, och som helt galant i ljuset av den relaterbara matematikens och fysikens differentialbegrepp förklarar varför och hur magnetism och induktion INTE växelverkar — det ovan redan omnämnda, ljusets friställning från kinetiken. Se särskilt i TRE JÄMFÖRANDE EXEMPEL hur TNED/MAC fixar naturharmonin i den vardagliga tekniska praktiken (du vet, AGW och det typen). Se även bekräftande separat experiment i PARALLELLEXPERIMENTEN. Exakt hur — särskilt — snyggt modern akademi hanterar vektoranalysen i magnetismens och induktionens ljus visas utförligt relaterat i MAGNETISKA EXPANSIONSINTEGRALEN; Den i modern akademi under 1800-talet UPPFUNNA och ANTAGNA »vektoranalysen» kan inte användas i djupförklaringen av naturfenomenen (se även i MIT-exemplet hur MAC framställer en tydligt felaktig — eller rättare sagt PRIMITIV — fysikbeskrivning): naturen fungerar inte så.

— Men, Galileis arbeten fråntagna (1564-1642, Kraftlagen — den likformiga accelerationen; kulorna i fallrännan, pendelexperimenten), den viktigaste centralpunkten i hela vår tids kända vetenskapshistoria — det som markerar själva upptakten till TNED — är ändå Johannes Kepler och hans upptäckt av lagarna för planetrörelserna;

Keplermomentet

KEPLERS TRE LAGAR (Johannes Kepler 1571-1630)

”K:s ryktbarhet vilar främst på de 3 av honom upptäckta lagarna för planeternas rörelse, som Newton sedan härledde ur gravitationslagen. K:s lagar lyda:

1) Planeterna röra sig i ellipser, i vilkas ena brännpunkt solen befinner sig.

2) Rörelsen i ellipsen försiggår så, att radius vector (sammanbindningslinjen mellan solen och planeten) på lika tider bestryker lika ytor.

3) Kvadraterna på de olika planeternas omloppstider äro proportionella mot kuberna på medelavstånden från solen.”,

[BKL VI sp744, 1925]

 

 

Keplers andra lag beskriver ett YTMOMENT (v·r), här benämnt Keplers Ytmoment (K=vr) eller »Keplermomentet». Tillsammans med rörelsekroppens massa (m) bildar Keplermomentet det vi kallar för IMPULSMOMENT eller rörelsemängdsmoment (mK=mvr, JS), samma fysikaliska enhet som Plancks konstant. Keplermomentet är också den centrala delen i KEPLERRESONANSERNA: se härledningen till GRUNDÄMNENAS PERIODISKA SYSTEM. Inte heller det området finns beskrivet i den moderna akademins lärosystem genom någon typ av HÄRLEDANDE resonemang. Periodiska systemet i MAC växte istället fram under 1800-talet på experimentell bas. Se även härledningen till ATOMÄRA MASSENHETEN. Se även härledningen till Keplers tredje lag. Keplermomentet är avgörande för hela fysikbeskrivningen där centralkrafter verkar. Se vidare i den relaterbara fysikens allmänna kraftlära i GTaction.

 

 

Atomkärnan: May2008

The AtomicNUCLEUS Aug2023 — INTRODUCTION —  nuclear radii, comparing Weizsäcker solutions ¦ STANDARD UNIVERSAL — divergence c0 = 2.99792458 T8 M/S is preserved independent of gravitation.

TheAtomicNucleus [ I ]  Jun2023 — DeducingTHErZ ¦ TAN II  Sep2023 — comparing nuclear physics ¦ TAN III  Nov2023 —  relating Earth crust isotopic compositions ¦ TAN IV  Dec2023 —  FusionLimitMass FULIMA

 

 

Universums kritiska täthet, mörka materien och gravitella rödförskjutningen har genom TNED tydligen helt spelat ut det nuvarande vetenskapssamfundets »klassiska universum» som en primitiv föreställning.

AllKeplerMath — Jan2022

— Speciellt ALLMÄNNA TILLSTÅNDSLAGEN (AT)

 

 

BACKGROUND 30Aug2023:  mass cannot be given an ultimate origin

BECAUSE ENERGY   the mass part in gravitation is not a particle — the atomic nucleus beginning from the Neutron Planck constant

h = mNc0rN — gravitational energy as expressed

Gravitational energy equivalents THE ENERGY LAW  ¦  EnergyLAWrelated Swedish edition:

   energy cannot be created, nor destroyed, only converted; it cannot be given any logical reasonable relatable ultimate origin: searched for, none found;

E = Gm2/r = G(n→∞)m2/r(n→∞)cannot be given an ultimate origin the QUANTITY  INDEPENDENT cannot be destroyed in 1 = 1/n  ×  n = 1;

the cosmic MATHEMATICALLY EXPRESSED c0-body: endless supply provides a constant [K-cell] pulsational work ¦ CosmoA

Completely MATHEMATICALLY-PHYSICALLY explained IN EverythingIncluded: Light’s Gravitational Dependency — and why the student populations in modern quarters cannot reach that dimension of explanation, fully explained, guaranteed independent of merits in mathematics. No way.

Shorter: AllKeplerMath — as explained and related — the entire cosmical scene. Every part of it — no relativity theory. No way. Say again.

Available Gravitational Energy: G(n→∞)m2/r(n→∞): SUPPLY(m→∞) – HEAT(m→γ) = Kcell ¦ KcellHeatPhysics

the cosmic central eternally pulsating K-cell  the mathematics’ solution

the principle structure of mass Pastom: for mass to be disintegrated to Planck energy heat and light, star physics, E = hf = mcr/t = mc² ;

mcr/t = c0 × n[mr/n = (F/a)r/n = Fr/an = E/tan, n→∞]), 1/t=f  the principle structure of mass — gravitation — must not contain finite particles: m = m(n→∞)–1(n→∞) = m in The Neutron : mass m disintegrates — COEI  is annihilated into light — electricity, magnetism: heat;

E = mc²  mass SOURCE surrounding thermo-electro-inductive target UQ MATTER: E = UQ

   light is not gravitation, light is not mass: gravitation is not light — light develops not centrifugation: light connects not kinetics

   Students in modern corridors: wake up:

ThePlanckWay ¦ TheEinsteinError ¦ vicFELET — The vic-error ¦ EXPERIMENTAL CONFIRMATIONS ¦ AllKeplerMath

mathematics already contains all the necessary tools for stating, proving, arguing, exemplifying, and vindicating a basic cosmic 100% logically solid explanation

 

whether such a cosmic reality exists or not — because related mathematics, related, is our only tool to state proofs — along with instrumental experimental physical observations.

gravitation, electricity — light, heat, magnetism: life. HumanRight recognition.

 

 

förtydligar gravitationsenergins sammanhängande och fullständiga förklaring på obegränsad, oskapad evig massa. Till skillnad från den moderna akademins uppfattning om begränsad massa — med milt sagt många obesvarade frågor. AT visar oss en evigt pulserande central materiecell i universum — K-cellen: K-cellen expanderar (Expansionsfysiken) under runt 336 miljarder år och sedan idealt tillbaka under lika lång tid. Kontraktionen innefattar påfyllning av neutroner från den omgivande c0-kroppens em(ElektroMagnetiskt)-avstängda masskropp (K-cellens inre fysik), exakt i proportion till den massa som användes och upplöstes i föregående expansion för Ljus och Värme.

 

TNED: The whole system — the K-cell/Universe surrounded by the enveloping c0-body — is explained in EverythingIncluded : Light’s Gravitational Dependency, including the modern ideas and their mathematics on the subject, and why they themselves did shut the way to the available explanation — just in a few lines of (simple) related mathematics.

 

— »Den klassiska akademin» och dess idé om begränsad massa — trots vår naturliga (»barnsliga, triviala») observation som visar att det alltid finns mera massa än den vi för tillfället ser — har ingen TNED motsvarande harmonierande matematisk fysik att visa upp. Se även Jämförelserna i Värmefysiken mellan TNED och MAC. Medan det ena framställningssättet är omfattande och förklarande, är det andra tydligt inskränkt och bristande (jämför [2012] de samlade observationerna/jämförelserna i LISTAN).

 

— Så beskriver, exemplifierar och förklarar TNED GRUNDÄMNESBILDNINGEN (GRUNDÄMNESFÖRDELNINGEN) ur K-cellens detonation från ett maximalt materietätt tillstånd (Dmax ¦ 1,82 T17 KG/M³). Varje himlakropp formas grundämnestekniskt från det maximalt täta tillståndet med maximalt tätt liggande atomkärnor (neutroner). I takt med att den expanderande K-cellen em-tänder (Divergenständning) (Ljusets g-beroende), aktiveras kärnsönderfallet för de maximalt tätt liggande neutronkärnorna: sammanhållande gravitationskraft och separerande Coulombkraft kommer att bestämma arten av himlakropp: De maximalt tätt liggande sönderfallande neutronerna formar ytterst lätt tyngre atomkärnor och i proportion till den aktuella J-kroppens massa (stoft, stenkroppar, gaskroppar, planeter och aktiva stjärnor) och den aktuellt verksamma Coulombkraft som finns i J-kroppens atomkollektiv. Se utförligt från GALAXBILDNINGARNA med Jämförande Uppkomstteorier.

 

Especially in the surface celestial J-body regions, special conditions exist. Neutron decay comes last where the local gravitational potential is as strongest. Meaning — the body surface: lowest possible divergence c leaves maximum amount of last decaying neutrons (neutrons do not fuse, they must first decay). A principle neutron-nuclear-decay-matrix is then possible on the J-body surface. From there we can explain the different (even meteoritic) originally experimentally (Miller’s Experiment) indicated basic amino acid formations. See (2021) TNED illustrated from Carbon MATRIX and CWON from CAP.

 

— I modern akademi tvingas man utforma en helt annan händelsefysik (eftersom man måste böja sig för föreställningen om en begränsad massa med ett yttersta upphov i tiden, den s.k. singulariteten: allt utgick ifrån en punkt: ingenting). Man börjar inte (själva himlakroppsbildningen) från ett maximalt tätt materietillstånd, utan från raka motsatsen. För himlakroppsbildningens del, utgår man ifrån ett maximalt utspritt glest materietillstånd, ett slags stoftliknande tillstånd (efter BigBang). Man anser att himlakropparna bildades genom ”gravitell sammandragning”. Alltså rena motsatsen till förklaringsgrunderna i TNED. Direkta jämförelser kan därför inte göras mellan de skilda beskrivningssätten. Vem gäller? Vi kan tydligen bara avgöra den helhetsfrågan genom helhetsförklaringarnas inbördes totala sammanhang, och sättet som beskrivningen kan förklara alla fenomen — och alla teorier, inkluderat »motståndarlägrets uppfattningar».

 

I summa sagt (redan välkänt sedan ålder av filosofer i äldre kulturer [särskilt äldre hinduiska urkunder, typ Veda]):

— Det finns inget slut. Det finns ingen början. Allt upprepas periodiskt med ständigt nya unika individer i en och samma övergripande Historia. Vi ser det i årstidsväxlingarna, och i alla levande varelsers historia: födelse och död är ofrånkomliga element. Men bakom dem och alla förgängliga yttre ting står sanningen, kärleken och skönheten: harmonin. Kvaliteterna ändras inte. Och för varje gång vi upptäcker att det är så, förefaller dessa alltid att fördjupas och uppvisa allt vidare väsensinnehåll: vi inspireras, ständigt. Så är evigheten säkert stadfäst. Om det finns synpunkter på den sammansättningen: dela gärna med sig, vetja. Kunskapen är målet.

 

 

Continue in

Proving — and explaining.

 

Atomkärnan

 

TheAtomicNucleus: 30Aug2023 — Atomkärnan

TheAtomicNucleus

Vindication ¦ NS ¦ CompellingEvidence ¦ ComEvid ¦ comparingCount ¦ ComparingTable ¦ mDatomicMassDetails ¦ WeizsäckerEvenOddCriteria ¦ iD ¦ TheRelatedPhysicsComplex ¦ BeCAUSE ¦ TANCZ ¦ FurtherExperimentation ¦

ScienceCommunity1905plus ¦ TheWeizsäckerDetails ¦ WeizsäckerCalc ¦ HOPweizQuote1967 ¦ ThreeMethods

 

RELATED PHYSICS AND MATHEMATICS —  EXPLAINING A CERTIFIED AND RELATED ATOMIC NUCLEAR ELEMENTARY PHYSICS FOUNDATION FROM PLANCK CONSTANT — ON HELP FROM THE EARLY (1900+) EXPERIMENTAL PHYSICS

Proving — and explaining

THE PRESENT SCIENTIFIC PRIMITIVE IDEA OF THE ATOMIC NUCLEUS

 

Until 14Aug2023

Angeli25004TNED2023 ¦ Aug2023

all ”nuclear radius” presentations, also in TNED, were more or less ”educated crap” (Like Green Peace — on a constantly extending Bald Cut. Or a great sailing ship on the oceans — with zero wind. Or a wallet — with no money in it. We had the case. But not the content). Meaning: »a mess of incomprehensible — turbulent — data». Not very much more. TNED has (1993+) stated a toroid nuclear (gravity circle, where the mechanics works) radius form

r         = k·r0·A^1/2,

k        = (√ 2m[2 + K])(1/[m+1+K/2])

K        = (2/√3) — 1 = 0.154700538

          =  1/[cos(180/[N=3])] — 1 in PREFIXxSIN

PREFIXxSIN ¦ HowN=3

— which was

NUCLEAR RADIUS PART 2 ¦ Jul2008

attempted to express the collected available data on one unitive comprehensible functional idea (with some additions). But it did not quite fit the shoe. Or more fairly expressed: »the shop didn’t fit the size». Something was missing. The 14Aug2023 discovery changed that scene. The »absence of comfortable fitness» had suddenly transferred: » .. but .. wow .. isn’t that a Butterfly?». Suddenly it was all explained (»I’ll have two pairs»). Like a banker who suddenly (after 200 years of unfruitful daily search) found the key to the safe where all the glittering diamonds lay. Just like that. The opening moment. It was all seen in a glance.

— The ”crap” and ”I don't get this (» .. I hate you .. fuckYOU! .. asshole .. »)” (»standard Hollywood repartees») had suddenly converted to Gold and ”.. oh .. Mother Mary!”. Really. See for yourself.

 

TheAtomicNucleus

HofstadterEXPERIMENTALinTNED ¦ AngeliTNED ¦ ComparingFrame ¦ WholePicture ¦ plusCUBEgraph

 

So (ladies), here it is:

Vindication: 30Aug2023

TAN

A NATURAL UNIVERSAL PROPERTY

VINDICATING THE NEUTRON SQUARE

A SOLIDLY CONNECTED AND UNITED PROPERTY of ATOMIC NUCLEAR PHYSICS (orig. TNED1993¦2003¦2023)

 

— It never existed in the modern academic teaching system — because that system did put up the effective fences against its discovery — which is the most sad part of the whole science case history: perfectly equipped students — who were never allowed — by DRIFT, not plan, no evil deliberate planning — to study its content. Just consequential drift from ignoring the basics.

 

Planck constant (Max Planck 1900)

h        = mcr

          = 6.62559 t34 JS

HOPref.1967 ¦ 

also the mass form of Kepler area momentum (Johannes Kepler 1609¦1619)

K        = vr

KeplerMomentum ¦

on its (TNED related) fundamental form

h        = mNc0rN

apparently defines what can be interpreted as a gravity (inertial mechanical) circle radius (rN) for the neutron (discovered 1932 by Chadwick), but never as so known mentioned in modern corridors,

rN       = h/mNc0

          = (6.62559 t34 JS) / (1.0086652·1.66033 t27 KG × 2.99792458 T8 M/S)

HOPref.1967 ¦  TheNEUTRON ¦ PlanckRING1 ¦ PlanckRING2 ¦ Nov2007

          = 1.319661060785 t15 M

          ≈ 1.32 Fermi

 

BECAUSE — or Whereas — IN MODERN CORRIDORS (1930+) NO ONE HAS EVER FOUND A FURTHER CONNECTION, ALSO THE TERMINOLOGY "NUCLEAR RADIUS" HAS, BY TIME, BECOME OBSOLETE:

it COULD never IN THE ERA OF MODERN ACADEMIC IDEAS not be directly measured

AngeliTNED ¦ 14Aug2023

So, THESE DAYS, successively with new measuring methods, theories and ideas towards the end of the 1900s and continuing from the beginning of the 2000s

ScienceCommunityIntroducesNewConcepts1990 ¦ ChargeRadiusIntroduction ¦

NEW CONCEPTS 1990+:

— "charge radius" begins around 1985, originating from back to 1975, and even earlier, no complete info here, see the quotes; 1993 seems to be a break through year with new measurements;

Wong1994, Pomorska1994, Burchman1996[ref.1986-1992], Huber1997, Friar2003, and many others.

 

2008: THE OLD SCHOOL "nuclear radius" BECOMES MORE OR LESS COMPLETELY REPLACED BY THE NEW MORE POPULAR TERM "CHARGE RADIUS" — along with completely different quantities (that definitely took the edge out of any previous serious interest in atomic nuclear physics on the level ”nuclear radius”, and ”nuclear size”).

WikipediaChargeRadius ¦ Angeli2004 — ”Nuclear rms charge radii” for 799 isotopic nuclei in units of 1 Fermi = 1 t15 M

— Practically as if »The Interest» suddenly was shredded by a huge Hammer. Not even DUST remained. Like a funeral speech: — »We will never, not ever, have an opportunity to receive ”classic” knowledge about the precise metrics of nuclear physics — because the consented idea is among scientists and physicists, that such ideas are delusional». None such statement found (yet) — but the present (2023) scientific community on New Papers with ”precision measurements” and ”laser spectroscopy” with ”computer modeling” on ”relativistic parameters” and the seemingly promising cheer in reminding the reader of the phrase ”charge radius” clearly radiates such a graveyard speech spirit. So .. It must be one of the most a great and rare moments in history when humanity reaches the real thresholds of true scientific knowledge.

 

NS: NeutronSQUARE — Vindication

Three different methods in NS for extracting comparimng atomic masses, see THREE METHODS

IN TNED ALONE (»while the other suckers played football») It (rN) was explicitly confirmed and so definitely certified to belong to atom- and nuclear physics on the TNED (2003) discovered (NS) neutron square (2003)

PaintBrushFromWindows3.1IntroducesTheNeutronSquareFromTheHOPsource1967 ¦ 2003 TNED calculates Atomic Masses

ProtonRADIUS ¦ NeutronSquareBasic ¦ NeutronSquareEllipticEquations ¦ FusionEllipsisFullExplanation ¦

through its characteristic paragon geometric relationship between the three first nuclei and their atoms in the general (atomic mass defect) nuclei chart:

0n1, 1H1 and 1H2: the neutron (rN), the Hydrogen atom with its proton nucleus (r0) and the Deuterium atom with its deuteron nucleus (rD). See further below in

COMPELLING EVIDENCE

Its (NS) connecting atomic physics divulging morphology appeared (TNED2003) by studying the HOP1967 experimental values table of atomic masses

 

concordant with minor differences in

Lawrence Berkeley National Laboratory, Atomic Masses, Audi et al., 2003 on 3179 nuclides and NIST/CODATA 1995-2001¦2005.

 

The (NS) neutron square so (in all times) appears — can be deduced — from the neutron nuclear fraction

 

mN/me         = 1838.624

                   = 1.0086652/0.000548598

                   = 1838.6235458387 electron masses in the neutron mass mN

                   = 1818 + 18 + 2.624

HOPref.1967 ¦  Neutron1818_18

In TNED the rank is identified by dispositions as a Central Massive 1818e (909±e) with an expendable mass (for building heavier nuclei by using Planck energy E=hf=mcr/t=mc²) of 18e (±9e) and a »machine friction running lubricant» rest of 2.624e (±1.312e)

Neutron1818_18 ¦ npSTRUCTURE

As the nuclear chart has a mass defect top (mDtop, separate investigation on the HOP1967table) around mass number 60,

NKmax60 ¦

the number 60 was taken as a neutron scale horizontal provision for further test. The vertical scale, the actual atomic mass defect capital (18e$), was, after test, confirmed to hold with a topmost value on the Iron atom 26Fe56

mD     = 17.759142e

ComparingTNED/MAC — the mass defect TOP VALUES concept in physics¦

MODERN ACADEMIC PREFERENCES HAVE OTHER ORDERS — WITH NO POSSIBLE COMPARING MATHEMATICS

The 18e max scale was then proved and attested to hold. The practical TNED limit in the principle expendable nuclear basic mass scaling is the 18e max for building heavier nuclei from lighter nuclei.

ExothermalNuclearReactionLaw — as TNED deduced¦ ExoThermalCalCard

— Further investigations exposed that the neutron square atomic mass solutions

NSellipticEquations ¦ FusionExampleLightHeavy

The Berkeley Lab and other sources "Lr" is also on other sources termed ”Lw” for Lawrencium

lie (exceptionally) close to the experimentally measured values.

 

— In fact, so close that the comparing modern academic theoretical

ComparingNuclideValues ¦ DiffGraphs — Uquotes ¦ UeDIFF — eMasses, further precision calculated

The academic Weizsäcker equations — the first nuclides have values far outside the scale. See ComparingTable.

is »pretty much» directly outclassed.

 

The academic theory values expose »a definitely inaccurately selected atomic nuclear morphology» compared to the TNED Neutron Square elliptic equations calculated values as weighed on the experimentally tabled values.

— That is most striking on the very first nuclides in the chart: the academic values are way beyond the reasonable comparing scale, not even visible.

See ComparingTable.

 

— That so especially on the first part in the nuclide chart (0n1, 1H1 and 1H2): the differences are mildly spoken huge

DiffGraphs ¦ ComparingTable — including the first 6 Weizsäcker values

DiffGraphs: THE WEIZSÄCKER VALUES FOR THE FIRST 6 NUCLIDES UP TO 3LI7 HAVE BEEN LEFT OUT BECAUSE THE VALUES STRETCHES FAR BEYOND THE VERTICAL SCALE

 

CompellingEvidence: NS

Two r0 Proton radius methods:

for clarity:

RESUMING THE HYDROGEN Spectrum Neutron Decay LEVER RESEMBLANCE r0 DEDUCTION

IF we take advantage of the already NeutronSquare deduced relationship between rN r0 rD   ..

R                       = hmec0 ¦ the deduced Hydrogen spectrum energy circle radius ¦ EnergyFORM — The 1913 Niels Bohr form

.. in adopting .. a  an optional constant (=1) ..

R                       = 2π·are × r0/rD  

R                       = 2πare√2

R                       = πare√8

.. so that ..

are                     = R/π√8

                          = R/2π√2

                          = R/2π × rD/r0

                          = R/(2πrD/r0)

                          = r0R/(2πrD)

                          = r0(hmec0)/(2πrD)

                          = r0h/2π2mec0rD

                          = h/mec0π2√8

re                       = h/amec0π2√8

.. then the Hydrogen energy spectrum energy circle radius R lever resemblance equation ..

.. on the decaying neutron mass mN becomes .. 

r0                       = areme/mN + rN(1 – me/mN)

                          = a(h/mec0π2√8)me/mN + rN(1 – me/mN)

                          = a(h/mNc0π2√8) + rN(1 – me/mN)

                          = rN(a2√8) + rN(1 – me/mN)

                          = rN  ×  (a2√8 + 1 – me/mN)

..

r0/rN                  = (√8)/(1+√3) ¦ The NeutronSquare relation

                          = a2√8 + 1 – me/mN

a2√8               = (√8)/(1+√3) + me/mN – 1

a                        = π2√8[(√8)/(1+√3) + me/mN – 1]

                          = π2√8[(√8)/(1+√3) + 0.000548598/1.0086652 – 1]

                          = 0.999933492

.. so we see there is a small difference, a small tolerance (not here further related) .. Result:

From NeutronSquare directly:

r0                       = rN × √8/(1+√3)

                          = 1.366213662500 t15 M

                          ≈ 1.37 Fermi

From the re factor with a=1:

r0                       = rN  ×  (1/π2√8 + 1 – me/mN)

                          =  (me/mN)(1/π√8 + π[1–me/mN])h/mec0π

                          = 1.366216806510 t15 M

                          ≈ 1.37 Fermi

.. the relation between the two values ..

r0(NS)/r0(H)      = 0.9999976987                                    

————————————————————————

πmeR/mN           = h/mNc0

                          = rN

ComEvid: COMED

AtomicNucleus

COMPELLING EVIDENCE — Comparing table

CONFIRMING FIX NUCLEAR RADIUS QUANTITIES

— It must be one of the most great and rare moments in history when humanity reaches the real thresholds of true scientific knowledge. Say again. Just precisely when the door opens to the long hidden great treasure: the very first gaze.

 

             TNED related physics and mathematics (Jul-Aug2023) ¦ TheAtomicNucleus

———————————————————————————————————————————

000000000000rNUCLEUS   = ½r0A^½, r0 = 1.37 Fermi ¦ cannot be directly measured, DEDUCTION ¦ Derivation

0000000000(rZ)NUCLEUS   = [1/r³ + 0.0033095408 T25 A/Ze]^(–1/3)/r0 ¦ cannot be directly measured, DeducingTHErZ

0000000[(rZ)²/r]NUCLEUS  = Angeli2004 “Nuclear rms charge radii” — world collected experimental data values, ComparingFrame

000Close to the cube graph R   = r0A^1/3, plusCubeGRAPHall  basic  TNED results Jul2023 after ReHofstadter1956 

 

COMPELLING EVIDENCE — CONFIRMING FIX NUCLEAR RADIUS QUANTITIES

— that cannot be measured directly with the present ideas, theories and experimental methods, guaranteed

———————————————————————————————————————————

The neutron square's »internal matrix» for the atomic mass defects to the different atoms contains a simple, elegant, and most definite paragonic geometric fix relation

NeutronSquare    ProtonRADIUS¦  TheNeutronSquarreSignificance ¦ Aug2023

for the three first nuclei and their atoms: 0n1 and 1H1 through (NS mass number 2) the NeutronSquare Paragon existent relational component 1H2; the neutron (rN), the Hydrogen with its proton nucleus (r0) and the Deuterium with its deuteron nucleus (rD),

Deuteron2CON ¦ Deuteron1CON ¦

rNr0rD: ComEvid

rN       = h/mNc0

          = (6.62559 t34 JS)/(1.0086652 × 1.66033 t27 KG × 2.99792458 T8 M/S)

             = 1.3196610608 t15 M

             ≈ 1.32 Fermi

rP/rN   = (√8)/(1+√3)

          = √6 – √2

rP/rD  = √2

rD       = rP/√2

rD/√2 = rP/2

(√8)/(1+√3) = √2/(rP/2 + √ 1–rP/2)

 

yielding (rP=r0)

 

r0       = rN(√6 – √2)

          = 1.3662136624 t15 M

          ≈ 1.37 Fermi

rD       = r0/√2

          = 0.9660589453 t15 M

          ≈ 1 Fermi

comparingCount: rNr0rD

CompellingEvidence

1H2mD         =

1H2[mD] = 2.9275417009 = [A=2]×1.0086652(1 — 0.000548598[6—(58/58)(1/5)√  60² — 58²])

1H2[mU] = AmN(1 – mDme) = 2.0140904796 compared to the experimentally measured 2003 LawrenceBerkeleyNationalLaboratory data 2.0141018, and the 1967 HOP table  2.01410222. These two latter (and also the 2005 NIST/Codata source) are practically identical with only small end deviations.

— And we should notice that TNED data has no other affecting probe on the actual subject of object than the NeutronSquare.

 

1H2mU         = A·mN(1 – mD·me)

          = 2 · 1.0086652(1 – 2.9275417009 · 0.000548598)

          = 2.0140904796

HOP(mD)      = (1 – U/AmN)/me

                   = (1 – 2.01410222/[2·1.0086652])/0.000548598

                   = 2.9169332393e

TNED/HOP    = (2.0140904796)/(2.01410222)

                   = 0.9999941709

TNED – HOP  = 2.9275417009e – 2.9169332393e ¦ atomic massDefect difference, =

= 0.0106084615e

WHAT WE KNOW: THE DIFFERENCE IN GENERAL — 1H1 to 83Bi209 all stable isotopic nuclei — is never greater than ± 0.18e,

largest in the first chart part, least  at its end. THAT TYPE VALUE  IS SO SMALL THAT WE — HERE — CANNOT SETTLE WEATHER IT DEPENDS ON MASS SPECTROSCOPIC measuring necessary acceleration EFFECTS, OR OTHER — WITHOUT ACCESS FOR INSPECTION AND ANALYSIS ON THE EXPERIMENTALLY SPECIFIED DATA  ¦ ionization data for mass spectroscopic measure.

 

SEVERAL EARLIER [2008] TNED APPROACHES WERE GIVEN ON TRYING TO define a precision condition IN APPROACHING any a »NUCLEAR MASS EQUATION». AN AFTERMATH EXAMINATION SHOWS THAT SUCH AN APPROACH IS LESS INTELLIGENT: compare Carbon12: mass number 12. Atomic Weight 12. Difference is 0. IT WOULD SUGGEST THAT ANY APPROACH MUST BE OF THE FORM EXACT TO SATISFY THE PRECISION CONDITION.

May2008: Precisionsvillkoret — Precision Condition ¦ AtomicWeightPrecision — heavy nuclide group ¦ MassDefectEquation

THE ONLY REASONABLE WAY IS A DIRECT COMPARISON BETWEEN AT LEAST TWO DIFFERENT THEORETICAL-MATHEMATICAL APPROACHES, EXPOSING HOW THESE, IF AT ALL, CONFORM TO THE EXPERIMENTALLY MEASURED MASSES. OR, A MORE REGULAR ENERGY — mass affecting — ANALYSIS. But it demands a full detailed experimental insight.

 

ComparingTable: comparingCount

WeizsäckerEquationDetails

U          = AmN(1 – mDme)        ¦ in Dalton  u   units:  m12C/12 = here used u = 1.66033 t27 KG

mD       = (1 – U/AmN)/me         ¦ in unit electron masses me = 0.000548598u ¦ mDmax18e  at 26Fe56 with 17.759142e in TNED NS

             atomic mass defect         ¦  mN = 1.0086652u ¦  A = mass number  ¦ U = atomic weight in units u

 

000            A                00000000                  TNED                          BASIC

——————————————————————————————————————————

tom            A                U¦HOP                        mD¦HOP                    mD¦TNED                 U¦TNED                        U¦Weiz                    mD¦Weiz

———————————————————————————————————————

1H              1                 1.0078252                    1.5180399              1.4610754                 1.0078567                    1.0304236              -39.3211890

1H              2                 2.0141022                    2.9169332              2.9275417                 2.0140905                    2.0316736              -12.9602777

2He           3                 3.0160297                    6.0033368              6.0000000                 3.0160353                    3.0189303                 4.2560510

2He           4                 4.0026031                 14.4834105              14.4852814              4.0025990                    3.9988440              16.1817449

3Li              6                 6.0151247                 11.1039987              11.2306787              6.0147041                    6.0204631                 9.4961103

3Li              7                 7.0160039                 11.5278013              11.4476175              7.0163145                    7.0132086              12.2494515

The WEIZSÄCKER EQUATION ¦ explained further below

 

WHEN WE LOOK AT THESE

especially the first (up to 3Li7) stable nuclei isotopic atomic masses, the Weizsäcker equation solution seems »fairly just». As long as we just look at the atomic weight values (U: — »not bad»). With the apparently more mD precise comparing TNED ATOMIC MASS DEFECT elliptic Equation Solutions preference, all values recalculated to that level, we see something different. TNED + HOP(experimental) = (very much) TRUE — while the Weizsäcker values are not even close. Way far out.

IN THE LONGER RUN THE WEIZSÄCKER VALUES deviate further down and away from the TNED/Experimental values. See illustrating diagrams:

ComparingTNED¦ExperimentalColored/MACblack ¦ DiffGraphs — Uquotes ¦ UeDIFF — eMasses, further precision calculated

FURTHER UNDERLINING THE ESSENTIAL DIFFERENCES BETWEEN THE TWO MATHEMATICAL APPROACHES.

The reason why the Weizsäcker solutions does not apply very well is — TNED says — a scientific established bad selected morphological preference. The atom’s nucleus is not, not even close, a round uniformly charged ball and definitely not consisting of smaller round balls inside. It is especially attested in the above evidence in the first (six) atomic mass values (»MAC is definitely playing football on Pluto here»). The mass defect subject as such (academic nucleon binding energy) is another reason why the Weizsäcker mathematics does not apply on the TNED atom and nucleus as a unit level. That definitely erases any fair comparing: TNED — nature physics as it apparently can be interpreted — shows pictures in front of a blind MAC. Most certainly. And that is definitely NOT funny. It is a tragedy. However, please, if arguments are known to the reader: do disclaim. Searched for. None yet found. Search continues 24/7. Knowledge doors never close.

 

mDatomicMassDetails:

ComparingTable

Three different methods

HOW WE CALCULATE  mD  THE FIRST BASIC ATOMIC MASS DEFECTS IN THE TNED NEUTRON SQUARE —— Three different methods

GroundNuclides ¦ FusionEllipsis complete explanation in TNED — Detailed  ¦ MassDefectEquation — original from 2003

mD =     6 –(–1)ζ ([56 + 3(1divA)]/56)(1/5)√ 30(120–30[(–1)m+1(33m–b0)2^m/225m]) NKbasic ¦ BaseValues

m =      INT[–(abs[b0/31] – [b0/31])/2] ................     bm =     ,51,41,31,20,10,00,–10,–20,–30,

b0 =      2    INT[–(abs[b–2] + [b–2])/2] .................    bb0 =     ,55,44,33,22,12,02,–12,–22,–32,

b =       6–A , A massNumber, the first atoms ..

1H1       6 – (59/56)(1/5) 30(120–30[33–5]²/225) = 6 – (59/56)(1/5)60²(56......   =   1.4610754 × [rP/rN = (√8)/(1+√3)] = 1.5126165 Dec2007 ¦ HOP: 1.5180399

1H2       6 – (56/56)(1/5) 30(120–30[33–4]²/225) = 6 – (56/56)(1/5)60²(58......   =   2.9275417

2He3      6 – (56/56)(1/5) 30(120–30[33–3]²/225) = 6 – (56/56)(1/5)60²(60 ......   =   6.0000000 ¦ GroundNuclides

2He4      6 – (56/56)(1/5) 30(120–30[00+2]¹/1   ) = 6 + 12/2                           .......   = 14.4852814 ¦ THE HELIUM LINE DIRECTLY IN THE NEUTRON SQUARE

3Li6        6 + (56/56)(1/5) RRRRRRRRRRRRRRRR = 6 + (56/56)(1/5)60²(54 ......  = 11.2306787

3Li6        6 + (1/5)√ (60²[60 – 2(A–3)]²) ¦  A = {3,6,9,11,14,15},  see The 3Li6 GROUP Ellipse defining: 2He, 3Li6, 4Be9, 5B11, 7N14 and 7N15 

= 11.2306787

FURTHER DOWN IN SAME ARTICLE THE 3Li7 and 5B11 ELLIPSIS EXPLAIN — THROUGH THE SHORT LIVED 2He6 nuclide:

3Li7        6 + (1/5)√ (60²[60 – 2(A–3.7305376)]²) ¦  A = {7,10}, REGULAR NeutronSquare ¦ ELLIPTIC EQUATIONS

= 11.4476175

NOTE: 60 – Helium4 = 56 — see HELIUM LINE DIRECTLY IN THE NEUTRON SQUARE ¦ 1H1 and 2He4 have same nuclear radius: r0½4^½ = r0

»PARTIAL NUMERIC ARITHMETIC MATRIX MATHEMATICS» — part of the NuclearMatrix Algorithm in THE PERIODIC SYSTEM

— Now we know. Only whole number — geometrical — combinations: orderly. Flowers in the universe. Regularity. Resonances. No breaks.

— See also exemplified in THREE METHODS in NS to calculate atomic masses for comparison with experimentally measured.

 

 

ATTESTING THE RESULTS

The neutron square atomic masses solutions — with the central related deuteron r0/√2 nuclear gravity mechanics circle radius, as so connected to the proton radius r0 and its interesting (apparently closely approximated) connecting neutron gravity circle mechanical radius rN through Planck constant h/mNc0 = rN

— rN = r0/(√6  –— r0/rD) = 1/([√6]/r0 — 1/rD)  is attesting the paragonic physical genuinity beyond any doubt. [√6]/r0  — 1/rN = 1/rD. The foundation:

1/rN = mNc0/h = [√6]/r0 — 1/rD ; r0/rD = √6 – √2 = (√8)/(1+√3) ; √2 = r0/rD — CompellingEvidence

 

CONFIRMING FIX NUCLEAR RADIUS QUANTITIES

FULLY CONFIRMING THE PHYSICAL EXISTENCE OF EXACT AND SHARP relatable and provable NUCLEAR RADIUS PROPERTIES IN ATOMIC NUCLEAR PHYSICS

 

WeizsäckerEvenOddCriteria: mDatomicMassDetails

WeizsäckerEQUATION

WEIZSÄCKEREKVATIONEN

The Weizsäcker equation even-even and odd-odd criteria

Consider

(1– even0¦1odd  A)(–1)even0¦1oddZ

The first part: 1 – (e0¦1o)A: with even0 it is 1 – 0 = 1; with 1odd it is 1 – 1 = 0;

The 1 – 0 = 1 is valid only when A is EVEN: odd + odd = even = even + even = even, whichever:

The 1 state counts ONLY IF and only IF the mass number A is either even-even or odd-odd.

That is: only when number of nuclear structural n(=A–Z) and number of nuclear structural p(=Z) is

either even-even or odd-odd. The second part along:

1 × (–1)^(e0¦1o)Z will then — on even0 — yield a 1, giving  1 × (–1)^0 = +1 ([–1]^0=1, test explicit);

(–1)^0 = (–1)^(1–1) = –1/–1 = 1. See Symbolic Algebra’s Foundations, related mathematics, unless already familiar.

1 × (–1)^(e0¦1o)Z will then — on 1odd — yield a –1: 1 × (–1)^1 = –1. And that’s the all of it:

(1 – REST(A;2))*(–1)^REST(Z;2), the Weizsäcker even-odd criteria (0 or ±1) OpenOfficeCalc script.

Check by separate columns np and write it out manually by direct inspection — and certify that it holds.

The REST operator works exemplified REST(20;7) counts 20—7=13, —7=6¦STOPwhenRest=0or<7, the rest is 6. REST(5;2)=1.

 

 

PLANCK CONSTANT h=mNc0rN CERTIFIES THE NEUTRON SQUARE PARAGON AS THE KEY TO CALCULATING ATOMIC MASSES ON ATOMIC MASS DEFECTS and nuclear radii

The confirming neutron square calculated atomic masses as closely concordant with the experimentally measured in the available tables, explicitly and apparently certifies the neutron square deuteron 1/√2 nuclear radius-mD connection to rN and r0.

ONE OF MODERN ACADEMIC 1800+ FEATURES WAS TO FREE THE HUMAN MIND FROM THE IDEA OF MATHEMATICS on a »DIVINE ORIGIN», STATING IT IS HUMAN MADE.

— As long as the idea of RELATED CONTENT is living in oblivion, modern academy is most certainly having a splendid success in that type of general cosmic inducement.

Comparing TNED/MAC ¦ NoStatistics ¦ DiffGraphs ¦ UeDiff

These the atomic masses and the basic 0n1, 1H1 and 1H2 nuclear radius aspects apparently belong to one and the same paragonic entity. And so the nuclear radius property from the Planck constant is also confirmed in explicit. Further developments (Jul2023) did underline that aspect more distinctly (the rZ deduction from comparing the pioneering Hofstadter1956 results).

iD:

WeizsäckerEvenOddCriteria

 

IDENTIFYING THE 0n1, 1H1 and 1H2 NUCLEAR RADII

AND THEIR RELATED NUCLEAR MORPHOLOGY

 

The Hofstadter1956 experimental epoch

settles the quest

The neutron square with its elliptic equations, the paragonic nH12 radii relation, and the following resulting atomic masses, no doubt and apparently exhibits a close concordance with the experimentally measured values on atomic masses. And as exemplified above, not mathematically and not at all physically consistent, TNED with the corresponding academic established atomic nuclear theory, the here exemplified and compared Weizsäcker equation solutions, has no room.

NS ¦ NEUTRON SQUARE ¦ AngeliTNED — Aug2023 ¦ ReHofstadter1956 — Jul2023 ¦ ComparingTable

From Jul2023 further investigations on the early Hofstadter (1956¦1961) electron scattering experiments (ReHofstadter1956, HofstadterTNED) provided additional clarifications. The comparing Hofstadter evaluations with the original TNED deduced nuclear toroid radius aspect (r = kr0√A) introduced a TNED deduced (an already existent rZ) nuclear surface charge extension property (DeducingTHErZ). Not at all to confuse with the present (2023) science academy populations popular laser spectroscopy precision measurements pet ”charge radius”. Not even close to. Read the following exciting and dramatic science case history.

 

— On the 14Aug2023, a finally long searched for but not until now found extensive world collected isotopic experimental (Angeli2004) nuclei size data suddenly did throw light upon the whole scene. Previous, partly (very) dim or sometimes even directly dark, IT suddenly showed very sharp contours. The simple TNED quota combination (zR)²/r had opened up »a bulk general 100%» comparing frame coherence with the Angeli2004 collected ”Nuclei rms charge radii” data — explaining it in TNED terms: alone. It was like sticking the key into the slot, turning it in the on direction, with a following appearing sound of a spinning engine (silently roaring on some 900 horse power idle). Never before heard. Was it really true?

NEUTRON SQUARE ¦ HofstadterEXPERIMENTALinTNED ¦  AngeliTNED — Aug2023 ¦ DeducingTHErZ ¦ ComparingFrame

AngeliTNED ¦ NuclearStructure ¦

All TNED Planck constant deduced work —  and the previous experimentally data — suddenly became confirmed in a glance. All of it. The explaining coherent TNED (rZ)²/r factor had quite suddenly exposed some apparently exceptionally very solid atomic nuclear foundry: solid experimentally proofs.

 

The uncovered solid basic geometrical paragon, the neutron square (TNED 2003), at its foundation, apparently had taken a very serous leap in the forward direction. We can always deny it, yes, of course. But apparently not destroy it. It is always there. The only one thing needed, is someone motivated, and willing, enough to dig.

 

 

IDENTIFYING THE 0n1, 1H1 and 1H2 NUCLEAR RADII AND THEIR NUCLEAR MORPHOLOGY

————————————————————————————————————————————

In modern quarters, it (normally) takes several votes to create a consenting party of likes to a new idea. That is also the historically normal procedure among men who have decided to invent instead of deduce. In related physics, it is more like testing a new electronics construction: if it does not smell burnt, or show any smoke, or other weird behavior, no extra heat, we know it is OK.

 

Related source: TNED deductions, as inspired from the Krisch group experiments

N3m20results ¦ SCIENTIFIC AMERICAN May1979¦Aug1987

on spin polarized colliding protons — it is on their credit, definitely so yes, that — TNED »finally finalized» in 1993.

TNEDbegin1993 ¦

The HOP1967 source (used frequently in TNED from 1993 for further developments) presents and discusses experimental (scattering) results on nuclear radii of the form

HOPr0 ¦ Dmax ¦ TheCUBEgraph ¦ The AZ-nuclideCHART ¦ Electric nuclear surface structural displacement

r         = r0A^1/3,

A is the mass number

number of original neutrons in TNED for building heavier nuclei from Dmax exothermal fusions

IN MODERN CORRIDORS IT IS ”the number of neutrons n and protons p making up the atomic nucleus”

in TNED related physics A = n + p = n + Z; n = A–Z

the number of n-type corresponding nuclear electric displacement structure contributions, and

the number of p-type corresponding nuclear electric displacement structure contributions, these

CONSTITUTING THE ENTIRE INDIVIDUAL NUCLEAR STRUCTURAL BUILDING, see the TNED AZnuclideCHART,

r0 = 1.37 Fermi, and the r-equation here in UH/TNED coined: The Cube Graph.

 

The TNED discovering case history of the atomic nucleus morphology is described (much in detail) in the above given link (TNEDbegin1993). It has been further clarified and enhanced later by details (Jul2023) in DEDUCTION and Derivation

DEDUCTION ¦ Derivation ¦

And it was on the Cube Graph foundation that the TNED first result N3m20 was deduced.

How ¦ FromN3m20ToN3m15 ¦ INTRODUINGm15 ¦

The basic principle behind these developments (1993+), however, is all (again) explained from and by the Planck constant. The central part (»TheSeventh») is the principle mass structure (PASTOM):

TheNEUTRON ¦ PhysicsFirst ¦ Physics 7 Principles — Dec2002¦ PASTOM

Extracting mass (m) energy by (m→γ) to Planck energy heat and light, E=hf=mcr/t=mc² needs a thorough clarification in all possible details. Related physics and mathematics:

— Gravitation — mass — is not a particle (Raindrops/Ocean); 1 = 1/n × n. Definitely not (Explained by detail in BeCAUSE below, unless already familiar).

Background ¦ The nuclear mass principle

TheRelatedPhysicsComplex: iD

The RELATED physics complex:

 

   The TNED coined (N3m20¦15 nuclear body) h=mNc0rN is a Planck constant Mass fractal hollow ring toroid (matrix) system with its mass not in its Volume but in its SHELL.

AND IT HAS DEFINITELY NO INNER SMALLER ROUND BALL CONSTITUENTS, no inner finite constituents at all: GRAVITATION the atomic nucleus beginning from the neutron h=mNc0rN IS NOT A PARTICLE in the matter world idea of physics. No way.

SurfaceMassPressure — practically constant 240 KG/M² on the toroid top spinning surface area, all nuclei through the entire chart

FromN3m20ToN3m15

   The atomic nucleus, beginning from the neutron, is not a sphere. Far from: Not at all.

   The atomic nucleus, beginning from the neutron, has no ”a uniformly distributed charge”.

   No way. Not even close to. Far from. Not at all. See in explicit: DeducingTHErZ

TheAtomicNucleus ¦ T he nuclear mass principle ¦ AngeliTNED — 14Aug2023 ¦ ComparingFrame ¦ HofstadterEXPERIMENTALinTNED

plusCUBEgraph ¦ DeducingTHErZ ¦

 

  The atomic nucleus, beginning from the neutron, is (14Aug2023, AngeliTNED)

   provably down to the last cosmic atom

plusCUBEgraph ¦ DeducingTHErZ

   a fractal hollow toroid with

   a nuclear mass concentrated in an 1=1/n × n=1 infinitesimally thin (top spinning) SHELL

GravityCircle

SurfaceMassPressure — practically constant 240 KG/M² on the toroid top spinning surface area, all nuclei through the entire chart

   consisting of a limitless constantly dividing 1=1/n × n=1 number (n→∞) of increasingly smaller Planck fractal rings,

Background ¦ The nuclear mass principle ¦ Electric nuclear surface structural displacement

BeCAUSE: TheRelatedPhysicsComplex

   because gravitation — mass, the atomic nucleus beginning from the neutron — is not a particle, does not consist of any type or form of a finite particle nature

   because mass with no remaining mass property can be transformed (star physics) to heat and light (electricity, magnetism, projected onto surrounding matter) through Planck energy E = hf = mcr/t = mc² (by induction: COEI, conservation of energy by induction: no remaining gravitational property: LIGHT)

COEI

   because light is not gravitation, gravitation is not light, light is not mass. Light does not connect kinetics:

   light is massless (SolarEclipsesExpeditions 1919+: light does not exhibit centrifugation properties: its factually observed trajectory, as curved by the Sun’s gravitation: if it did, the trajectory would be the classic Newtonian: it wasn’t. That was the whole aim to study behind the expeditions).

TheSolarEclipses

— The nucleus (from A=2) has an almost constant (240 KG/M²) mass surface pressure as taken on its top spinning toroid form body shell.

SurfaceMassPressure — practically constant 240 KG/M² on the toroid top spinning surface area, all nuclei through the entire chart

 

Max Planck was right.  Albert Einstein was wrong. The photoelectric effect reflects — not properties of or within the nature of light, although it is convenient to use Einsteins invented mathematical idea of such a resembling photonic model of light propagation (also Compton effect), but properties of and within matter; source and target properties:

— light propagation through empty space is E=hf quantized. Not a property of light, but of matter (nuclear structure).

The physics of light and its kinetic liberty

EMISSION AND ABSORPTION IN CHOKES OF WELL DEFINED Planck Quanta E = hf. MATTER matter.

TANCZ: BeCAUSE

TheRelatedPhysicsComplex ¦ iD

The atomic nuclear charge Z

The real steel provable atomic nuclear charge (Z)

HofstadterEXPERIMENTALinTNED ¦ DeducingTHErZ ¦  ComparingFrame ¦ AngeliTNED — 14Aug2023 ¦

is — TNED apparently explains — a limited nuclear surface extended electric displacement

Electric nuclear surface structural displacement

— no contained volumetric property.

   In a TNED resemblance, it exhibits a flipped coin in space, featuring »a spherical shape»,

NuclearStructure

with ”evenly distributed electric charge over its body contour” stretching from the inner toroid nuclear well toroid spin axis up to (rZ), never further out than the toroid gravity ring radius (r), now (14Aug2023) apparently experimentally confirmed by the simple TNED relation (rZ)²/r through the Angeli2004 world collected "Nuclear rms charge radii":

AngeliTNED — 14Aug2023 ¦ ComparingFrame ¦ WholePicture ¦ plusCUBEgraph

 

There never was a ”charge radius” in the realm of atomic nuclear physics. Only a measured phenomena that appeared to have such a character — on an academic consented idea of spherical particle physics.

 

DISCLAIM — anyone who can, absolutely serious: argument searched for. None yet found:

 

   The atomic nucleus has no "charge radius" — but features a such though its SPIN as seen by the experimentally observing apparatus — hiding the true nature of the atomic nuclear morphology.

FurtherExperimentation: TANCZ

KNOWING THESE PROVISIONS, MAYBE — may be — there MIGHT be a more solid experimental way to confirm the dimensions — probably here, as noted (BeCAUSE: the nuclear gravity circle radius does not respond to LIGHT: light is massless: no gravitation: light, induction, electromagnetism, cannot push neutrally charged portions of a mass, only another mass impetus can do that):

 

BeCAUSE ¦ GravityCircle ¦ HoldingPoints ¦ CosmicIntro ¦ CosmoA ¦ c0body ¦ PhysicsFirst

 

SKIP THE LASER TECH — completely: good for atomic spectra, bad — deteriorating — for nuclear examination.

BUT IF THIS AUTHOR IS BADLY INFORMED ON THESE PREMISES, CORRECTIONS ARE WELCOME:

BECAUSE ¦ TheRelatedPhysicsComplex light is not mass=gravitation, and related physics results provably shows, exposes and explains that the atomic nucleus is far from ”a uniformly charged body”. Using the classic Hofstadter electron scattering technology — on spin polarized targets (good results as in The Krisch group experiments on spin polarized colliding protons 1979¦1987) would be the only reasonable mass effective experimentally approach.

TheAtomicNucleus ¦ N3m20results ¦ SCIENTIFIC AMERICAN May1979¦Aug1987, the Krisch group results

Maybe. Now that we KNOW — can relate down to the last cosmic neutron — how it is.

 

MODERN CORRIDOR ACES MUST STOP CONSULTING relativity theory AS IF A GOD, as it is proven NOT to hold: see AllKeplerMath.

AllKeplerMath

— But excuse me, ma’am, sir, highest authority, whatever: What happens if we don’t?

— Easy: live and see.

Teaching and education, it is (HumanRight recognition, P8 UDHR10Dec1948).

The whole cosmic scene. All of it.

— Relativity theory (The vic-error): The right way (Planck) and The wrong way (Einstein):

ThePlanckWay ¦ TheEinsteinError ¦ vicFELET — The vic-error ¦ EXPERIMENTAL CONFIRMATIONS

ScienceCommunity1905plus: FurtherExperimentation

NOT CARING — unaware of BeCAUSE — FOR THE DIFFERENCE BETWEEN GRAVITATION AND LIGHT, and exactly on the second as long as such a delusive idea could not be proven its delusional nature

AllKeplerMath

the modern academic adopted ”theory of relativity” (1905) was exploited used to build

 

— provable as in AllKeplerMath, down to the last cosmic atom — mathematically delusively by DRIFT, not plan, no deliberate ill minded devilry, just a fancy »now we can build bridges over Anything» academic invention —

 

theories on »everything» continuing to hide — block, lock from mathematical and physical inspection — the real steel nature concepts

 

(»everything we don't understand can be given a SUCH mathematical version — so that ’now, finally, everything we didn’t understand has been explained’», yes),

 

only providing a growing academy with still growing ”papers” »explaining» more distance to nature and her physics: not and never understood by one single pedestrian. However exciting and stimulating to look at in Hollywood Productions (Back to the Future, I 1985, II 1989, III 1990, very educative [”Biff’s Paradise”], and others).

 

The end picture, related physics:

 

   The TNED explaining (rZ)²/r-relation — apparently now communicating by having tuned in on an open frequency level in present academic scientific "precision measurements on nuclear size" — adopts astonishingly close to the basic general (1930+¦1960+) nuclear general science still today consulted Cube Graph function r = r0A^1/3 — apparently »collecting all the rotten eggs in one and the same hat».

plusCUBEgraph ¦

— Practically, and closely »all in one».

IllustratedExplanation ¦

   Really.

Real steel knowledge: Never exclusive. Always inclusive — or not at all.

— »We leave no one behind». Perfect Assembly.

 

TheWeizsäckerDetails: WeizsäckerEvenOddCriteria ¦ ComparingTable 

ScienceCommunity1905plus

HOPweizQuote1967

 

NOTE THAT TNED NEUTRON SQUARE MASS DEFECTS OPERATES ON THE ENTIRE ATOMIC MASS, WHILE THE MODERN IDEA OF MASS DEFECTS CONNECTS TO ”BINDING ENERGY PER NUCLEON” A NUCLEAR MASS DEFECT. THESE ARE DIFFERENT CONCEPTS, FURTHER UNDERLINED BY THE MODERN ACADEMIC IDEA OF ”UNIFORMLY DISTRIBUTED NUCLEAR CHARGE” OVER RESEMBLING LIQUID DROPS, THE ESSENTIAL (HOPweizQuote1967) WEIZSÄCKER MATHEMATICS AS BELOW — A CONCEPT DEFINITELY NOT APPLICABLE TO THE TNED DEDUCED RELATED ATOMIC NUCLEAR PHYSICS. See ComparingTable.

See also the Swedish original explaining — and comparing — terms in DEDUCTION OF THE ATOMIC MASS DEFECT Nov2007, unless already familiar.

THE WEIZSÄCKER EQUATION DETAILS

             w1a·A    w3a·Z(Z–1)A–1/3     w2a·A2/3   — w4(A/2Z)2/A  +  ¦ corresponding denotations for our WeizsäckerCALC

HOP 9—8 THE LAST END TERM IN THE SOURCE HAS THE BELOW CORRESPONDING  0 ± δ, 

— the source uses a large vertical left list parenthesis mark  {    collecting the corresponding context in three separate rows, see further in HOPweizQuote1967:

———————————————————————————————————

+δ/A3/4  even-even

B(Z,N) = Uυ A    Uc Z(Z – 1)A–1/3    Us A2/3     UtTζ2/A    → ↨ + 0   even-odd OR odd-even

δ/A3/4  odd-odd

Uυ = 14.0 MeV             Uc = 0.61 MeV

Us = 14.0 MeV              Ut = 84.2 MeV

 δ  ~ 34 MeV                 Tζ = ½(N — Z) ...............................      = A/2 – Z

———————————————————————————————————

The Weizsäcker equation — nuclear mass defects, or ’binding energy per nucleon’ — as detailed in the HOP1967 source, is a delicate (and carefully designed) application of the mathematics for (electrically charged) liquid drops on a variety of parametric conditions. See further the quote below (HOP1967 on the Weizsäcker Equation).

— The resulting (B) [’binding energy per nucleon’] nuclear mass defect energy is given in MeV.

— Converting the MeV constants to u-units (m=[E=UQ]/c²) gives the (TNED related preferred) Weizsäcker nuclear mass defects B-results in u KG units B(u).

— The B(u)/A gives B(u) per TNED original neutron and in MAC per nucleon;

— The (B(u)/A)/mn gives the neutron mass ratio of B;

— And the [(B(u)/A)/mn]/me finally expresses all that in electron mass units (me). That is in the corresponding TNED mD scale per original neutron from which (related physics here only) the heavier atom once was constructed (ideally exothermally from Dmax).

— From there we get the Weizsäcker comparing standard atomic weight (Uu) value through

U          = Amn(1 — me × [[(B(u)/A)/mn]/me])

             = Amn(1 — [(B(u)/A)/mn])

             = A(mn — B(u)/A)

             = Amn — B(u)

 

The nino factor nino = mn–[mp+me] = APPLIES ONLY HERE TO THE WEIZSÄCKER/TNED COMPARING RESULTS =

is the nuclear mass defectWORKenergy that made the hydrogen atom (the p-structure part in an atom’s nuclear structure) from the unstable decaying neutron atomic nucleus: it reflects only on (the B result) the atom’s actual nuclear charge (Z) as »Znino»  (Z × nino) — it has scarcely any importance in the general comparing quantity evaluations, the Znino is too small for that.

— So the TNED mD Weizsäcker comparing end sum with Znino included becomes:

mD(Bweiz)     = (SUM + Znino)/(A·mn·me);

U(Bweiz)         = Amn(1 — mD(Bweiz)me)

 

WeizsäckerCalc: TheWeizsäckerDetails

The solution here in UH in dealing with testing the Weizsäcker equation, is to use (OpenOfficeCalc) a separate spread sheet, setting up a separate cell card for the Weizsäcker parameters, and take the rest from that board. Row by row for each atom’s atomic number Z and mass number A.

 

If (vandalizing, below) web reader type Microsoft&Google: Compare best original readability with Safari and Firefox.

— Still since around 2015+: No overly apparent serious scientific interest from Microsoft and Google 2023 in helping the single individual to make the simplest easiest presentations to other humans — sharing — on simple fundamental text subjects. — »No, we don't feel you, not at all».

See comparing web reader screen dumps in MICROSOFT AND CHROME STILL 2023 VANDALIZES ORIGINAL TEXT DOCUMENTS.

 

——————————————————————————————————

const    MeV × e/[u·c0²] = uFRAC                      Source:                      trm           Source: HOP

w1a           = 14           =                 0.015029853            HOP 9—8-9—9          mn             = 1.008665200u

w2a           = 14           =                 0.015029853            HOP 9—8-9—9          me             = 0.000548598u

w3a           = 0.61       =                 0.000654872            HOP 9—8-9—9          u                 =1.6603300 t27 KG

w4a           = 84.2       =                 0.090393829            HOP 9—8-9—9          e                 =1.6020000 t19 C

w5a =  δ   = 33.5       =                 0.035964291            HOP ~ 34 MeV      c0              = 2.9979246 T8 M/S

mp              = 1.007276592u

nino            = 0.0008400 = mn–[mp+me]

33.5 MeV  FOCUS MATERIEN 1975 s125sp2n  ¦                                nino = NeutronMass minus HydrogenMass — TheDecayMASSwork per Zp

——————————————————————————————————

For the mod operator, see DivMod in DIVISION ALGORITHM ¦  WeizsäckerEvenOddCriteria

div   Function  A>B: AdivB  = A ÷ B, skip eventual decimals

div   Function  A<B: AdivB  = 0

mod Function A>B: AmodB = A — (AdivB)×A ¦ EX: 20mod7 = 6 ¦  20–(20div7=2)×7 = 20–2×7 = 6

mod Function A<B: AmodB = A ¦ See comparing BorlandPascal¦MsWORKS=OK with EXCEL¦OpenOffice=notOK in EOOK :

ON THE LEVEL OF ATOMIC NUCLEAR PHYSICS MATH   the   EXCEL&OO FAIL TO CONVERT THE MsWORKScalcTables .

——————————————————————————————————

                Φ  = WeizsäckerEvenOddCriteria = (1–Amod2)(–1)Zmod2 ¦ inOpenOffice: (1–REST(A;2))*(–1)^REST(Z;2)

             0 or ± 1

                Φ

sum       (A↑Z)   w1a·A¦a1¦    w2a·A2/3¦a2¦    w3a·Z(Z–1)A–1/3¦a3¦    w4(A/2Z)2/A¦a4¦  +  w5a(0±=Φ)/A3/4¦a5¦±δ¦

sum       (A↑Z)   w1a·A¦a1¦    w2a·A2/3¦a2¦    w3a·Z(Z–1)A1/3¦a3¦    w4(A/2Z)2/A¦a4¦  +  w5a(0±=Φ)A3/4¦a5¦±δ¦

——————————————————————————————————

U          = AmN(1 – mDme)        ¦ in Dalton units:  m12C/12 = here used u = 1.66033 t27 KG

mD       = (1 – U/AmN)/me         ¦ in unit electron masses 0.000548598u — max18e  at 26Fe56 with 17.759142e in TNED NS

             atomic mass defect         ¦  mN = 1.0086652u ¦  A = mass number  ¦ U = atomic weight in units u

——————————————————————————————————

 

Summing up the Weizsäcker end result

First the (FI, Φ)value 0 or ±1 is calculated in its column on its specific (A,Z) row in the nuclear chart table (here OpenOfficeCalc) — (1–REST(A;2))*(–1)^REST(Z;2).

That given, each row’s a1-a5 column post is calculated, then sum-collected in the SUM column;

sum = a1a2a3a4 + a5

The SUM value unit is given in corresponding (atomic weight) u-units

as uFRAC MeV-converted from the Weizsäcker constants w1-5a.

Last, the sum cell SUM is calculated (SUM+Z*nino)/(A*mn*me) giving the mass defect result directly in a TNED mD reference with the number of electron masses.

See TheWeizsäckerDetails.

See also the nino explanation.

 

Comparing examples

See the TNED/Weizsäcker/HOP comparing example for the first six atom values in

ComparingTable.

 

HOPweizQuote1967:

WeizsäckerCalc

ComparingTable

HOP1967 on the Weizsäcker Equation

HANDBOOK OF PHYSICS, E. U. Condon, McGraw-Hill 1967, section 9, p.9—8 (the type, well written 1960s brick thick biblical volumes on math and physics)

A CORRESPONDING SECTION EXPLAINING THE WEIZSÄCKER EQUATION IS ALSO FOUND IN THE SWEDISH FOCUS MATERIEN 1975 s125sp2n.

HERE WE USE THE OLDER HOP1967 SOURCE FOR A DIRECT ENGLISH DESCRIPTION.

 

 

The reader should be aware of that the HOP source discusses the atomic nucleus as a construction of a sum of discrete individual neutrons and protons, collectively termed nucleons, in describing the Weizsäcker equation details — resembling »charged spherical liquid drops» on a corresponding level of carefully formulated empirical matter mathematical physics.

 

The 1967HOP quote:

 

   A number of fairly good semiempirical binding-energy or mass functions have been constructed which give a good approximation to the true masses over the wide range of both stable and unstable nuclei in terms of relatively few empirical constants.  Perhaps the most simplest such formula is that of Weizsäcker: .. (2.1)”,

See the extracted form in TheWeizsäckerDetails

{ those terms here included for clarity }

   The first term {Uυ A} provides a ”volume” effect, i.e., a binding energy potential to the number of nucleons. The second term {Uc Z(Z – 1)A–1/3} expresses the fact that the binding energy is diminished by the electrostatic repulsion between the protons.  There are ½Z(Z – 1) interactions between the charges which are taken to be uniformly distributed over the volume of the nucleus. The A–1/3 factor expresses the dependence of this energy contribution on the radius of the nucleus which is assumed to be proportional to A1/3.  The third term {Us A2/3} expresses the diminution of the volume-energy contribution due to surface effects. Terms similar to the first three occur also in the expressions for the energy of a charged liquid drop.  The fourth term {UtTζ2/A} takes into account the effects of symmetry properties of the nuclear states and how these are modified when the number of nucleons is kept constant and Tζ , i.e., the neutron excess, is varied.  The last term

{ + δ/A3/4 even-even ¦  + 0 even-odd or odd-even ¦ – δ/A3/4 odd-odd}

also represents a symmetry effect. Constants which provide a fit with the binding-energy data are .. (2.1a)

{

Uυ = 14.0 MeV              Uc = 0.61 MeV

Us = 14.0 MeV              Ut = 84.2 MeV

 δ  ~ 34 MeV                 Tζ = ½(N – Z) ¦ ”the neutron excess” ...........  = A/2 – Z

}”,

Tζ = ½(N – Z) ” on page 9—9 in FIG 2.2,

TheWeizsäckerDetails from the HOP1967 source.

ζ Greek tzeta (z), υ Greek ypsilon (y), δ Greek delta (d)

WeizsäckerEvenOddCriteria

 

See

ComparingTable.

 

ThreeMethods:

ComparingTable

HOPweizQuote1967

 

TNED related physics and mathematics — atom- amd nuclear physics

THREE METHODS — NeutronSquare (NS)

 

THREE METHODS —  related physics and mathematics in TNED

The (NS) Neutron Square exhibits three different methods in extracting an atom's atomic mass defect (mD), and thereby its atomic mass for further comparison with experimentally measured values U in u=Dalton units, here (TheAtomicMassUnit) u = 1.66033 t27 KG = m(C12)/12, U = Amn(1–mDme):

The ATOMIC MASS UNIT — TNED relates u = m(C12)/12 to a The fundamental ATOMIC mass (defect) unit through NS ¦

 

1.  The elliptic WAVE method (as illustrated and deduced by example ¦ The MassDefectEquation)

The MassDefectEquation  full term description ¦

TheWaveFunction  Odd-Even mass numbers — close approximated values ¦

— See the mD expression here in mDatomicMassDetails

 

mD(1H  1) = 6 – (59/56)(1/5)√ 30(120–30[33–5]²/225) =   1.4610754 ¦ UT = 1.0078537 ¦ UH = 1.0078252

mD(1H  2) = 6 – (56/56)(1/5)√ 30(120–30[33–4]²/225) =   2.9275417 ¦ UT = 2.0140905 ¦ UH = 2.0141022

mD(2He3) = 6 – (56/56)(1/5)√ 30(120–30[33–3]²/225) =   6.0000000 ¦ UT = 3.0160353 ¦ UH = 3.0160297

mD(2He4) = 6 – (56/56)(1/5)√ 30(120–30[00+2]¹/001) = 14.4852814 ¦ UT = 4.0025990 ¦ UH = 4.0026031

 

U¦T;H, TNEDcalculated; HOPtable ¦ experimentally

 

General; these results never exceed ±0.18e in mass defect per mass number original neutron mass — as calculated through all stable isotopic nuclei 1H1 to 83Bi209. Greatest difference: in the lightest atoms, less in the heavier.

WHAT WE KNOW: modern quarters know of nothing alike such a precision in theoretically determination of atomic masses, as compared to the already experimentally measured — HOP1967, LawrenceBerkeleyNationalLaboratory2003, NIST/CODATA 2005.

 

2.  The TRIGONOMETRIC method (as illustrated and deduced by example) basic geometric direct values

Basic ¦ Origin ¦ PREFIXxSIN

— in PREFIXxSIN as illustrated and deduced — 1H1 in explicit via ToroRADIUS r(2He24) = r0 = r0½A^½ = r0:

 

For 1H1 in explicit — its detailed NS trigonometric mD solution:

—NS.origo to vertical A=4 defines the 1H1 mD-angle A° = arcsine[60–4=56]/60 = 21.0394697813°. Its cosine times the NS x-scale 60 A-units  = 120pixels is

y = 60cosA = 21.5406592285-Aunits

Same angle A° projected on the A=1 = 60–1=59 left NS side — the mD-scale — is

y = 59tanA

= -22.6946231158 A-units below the NS horizontal diameter or as 1A-unit = 2 pixels

= -45.3892462316pixels below the NS horizontal diameter. Reckoned from the bottom mD=0 scale 0-60pixels then

= +14.6107537684pixels. As 1 vertical mD-unit is 10 pixels, the final answer is divided by ten:

mD = 1.4610753768e electron masses. Or compressed for 1H1 in explicit

 

mD(1H  1) = 6 – (59/56)(12/60)√ 60² – 56² = 1.4610754 ¦ UT = 1.0078537 ¦ UH = 1.0078252

mD(1H  2) = 6 + 12cos(–15°) =    2.8941716 ¦ UT = 2.0141274 ¦ UH = 2.0141022

mD(2He3) = 6 + 12cos(–00°) =    6.0000000 ¦ UT = 3.0160353 ¦ UH = 3.0160297

mD(2He4) = 6 + 12cos(+45°) = 14.4852814 ¦ UT = 4.0025990 ¦ UH = 4.0026031

 

U¦T;H, TNEDcalculated; HOPtable ¦ experimentally

 

3.  The REGULAR elliptic method — direct most precise values — as illustrated and exhibited by example

The 3Li7 GROUP — demands thorough investigation¦iterations¦

The GENERAL — general elliptic mass defect equation¦ ExothermalNuclearReactionLaw — as TNED deduced¦ ExoThermalCalCard

mD = 6 + (1/5)√ 60² – (60 – (1/E)[A – K])²

A mass number, E eccentricity, K mass number offset

— demands careful exothermal nuclear fusion analysis from lighter nuclei to heavier, beginning from the basics as above;

E and K from analyzing exothermal fusion products from lighter to heavier — may be tedious and time consuming, all (at the present) based on manual operations and comparing results, TNED deduced criteria of exact defined comparing conditions determine the result in any way;

— see illustrated, tabled and equated example in The 3Li6GROUP, partly here exhibited in mDatomicMassDetails;

mD = 6 + (1/5)√ (60²[60 – 2(A–3)]²) ¦  A = {3,6,9,11,14,15}

K = Aref(1+NuclideReferenceMASSDEFECT/6)

E = 1–(Aref)/6;

 

2He        3           mD =   6.0000000  UT =   3.0160353  UB =  3.0160293

3Li          6           mD = 11.2306787  UT =   6.0147041  UB =   6.0151228

4Be        9           mD = 13.2000000  UT =   9.0122486  UB =   9.0121822

5B          11         mD = 14.1584312  UT = 11.0091367  UB = 11.0093054

7N         14         mD = 15.2865494  UT = 14.0028891  UB = 14.0030740

7N         15         mD = 15.6000000  UT = 15.0004937  UB = 15.0001089

 

U¦T;B, TNEDcalculated; BerkeleyLAB2003 ¦ experimentally

 

THE REASON here in UH UniverseHistory WHY DIFFERENT COMPARING TABLES ARE USED IS THAT THESE SOURCES HAVE DIFFERENT DISTRIBUTIONS OF DATA. IN TNED WE, FIRST, COMPARE [ 282 ] STABLE ISOTOPES 1H1-83Bi209 — IN UH EXTRACTED FROM THE HOP1967 SOURCE [also including unstable atoms/nuclei]. IN THE BERKELEY2003 SOURCE, THERE ARE even more data: OVER 3000 DIFFERENT ATOMIC/NUCLEI POSTS — NOT YET HERE EXTRACTED INTO A COMMON COMPARING TABLE BETWEEN ALL THE AVAILABLE SOURCES. SO. HERE IN UH WE REFER DIFFERENT TABLE SOURCES, DEPENDING ON CONVENIENCE — the different sources differ anyway only marginally in their two or three end decimals — as tested arbitrarily. See also a more thorough comparing test between CODATA and HOP in HOP-CODATAdiff.

 

High 1H2 precision NS value

NOTE: Taking the average for 1H2 between the two methods in (1) and (2)

(UT=2.0140905 + UT=2.0141274)/2=

UT = 2.0141089553, TNED deduced from the Neutron Square, the comparing experimental shows:

UB = 2.0141018 (LawrenceBerkeleyNationalLaboratory2003 ¦ ComparingCount)

UH = 2.0141022 (HOPtable)

— What we know: that is a rare really high score theoretically averaged precision result, only further underlining the genuinity in the NS paragon mathematical-physical complex (CompellingEvidence).

— 1H2 is (all categories) the most exquisite and »ice-breaking» of all the atomic nuclei and atoms (N3m20¦15¦2).

 

Summing

The examples above (»as1») only underlines the general TNED+EXPERIMENT=TRUE inseparable connection between atomic mass (the mass number A) and (ComEvid) nuclear radius r=r0½A½ — mass number A from 2 and up and r0 = 1.37 Fermi as the ProtonRADIUS as above especially clarified in the 1H1 case: the equivalent radii of the 1H1 nucleus and the 2He4 nucleus through the deduced ToroRADIUS (ThreeMETHODS 2). If not applicable (as read: — »this is by far all the worst crap I’ve ever read»), the one will bring all the others with it. Shorter:

— It will be »The explanation» — or not at all.

 

 

TheAtomicNucleus

 

 

  gravitationen                                                                                                               massprincipen

Spektrum och Kvanttalen

neutronfragmenten

           nuklidbarriären                   fusionsringarna                                                             nuklidkartan

Planckringen            Plancks Strukturkonstant

elektronmassans komponenter

atomkärnan

            nuklidbildningen                                                                                                           atomvikterna

 

 

 

»THE FINAL COUNTDOWN» — TNED stärker ställningarna Sep2017:

SYRET PÅ JORDEN kan inte härledas av etablerad vetenskap • Syrefrågan kräver svarMaunaLoaBeviset bevisar Etablerad vetenskap våldför sig — vettlöst — på växtrikets kemi för att hävda egen natursuveränitet

 

 

 

 

Atomkärnans härledning genom Planckringen (h=mcr, neutronmassan gånger ljushastigheten gånger neutronradien bildar Plancks konstant h=6,626 t34 JS) kan inte genomföras med hjälp av den moderna akademins lärosystem. Härledningarna — ENLIGT RELATERAD FYSIK — leder till neutronkvadraten med kärnradierna och atomvikterna:

 

 

 

En jämförelse med motsvarande teoretiska resultat enligt kärnfysikens modeller i modern akademi och vetenskap (Weizsäckerekvationen, svarta punkter ovan höger) vägt mot experimentellt uppmätta atomvikter (tabell i HANDBOOK OF PHYSICS McGraw-Hill, färgade ringar) påvisar utklassning: neutronkvadratens resultatvärden (bilden ovan vänster) håller sig tätt till de experimentellt uppmätta värdena, medan den moderna akademins resultat (bilden ovan höger, svarta punkterna) avviker så mycket att varje noggrann jämförelse utesluts. Ytterligare jämförelser med experimentella observationer (allmänna spridningsexperiment, speciellt kollisioner mellan spinnpolariserade protoner, särskild redovisning genom artiklar i Scientific American) endast befäster och bekräftar resultaten från neutronkvadraten: det finns tydligen en fast mönstergeometri för kärnfysiken likt Pythagoras sats för matematiken i geometrin. Men den är helt okänd i modern akademi och vetenskap. Den kan i själva verket inte alls härledas av den moderna akademins lärosystem. Förklaringen till det framgår också: atomär massdefekt (relaterad fysik, atomen som en enhet) och nukleär massdefekt (modern akademi, atomens enhet beaktas inte) uttrycker INTE samma sak. Se vidare från atomkärnans härledning.

 

Solens 11-års period, härledningen enligt relaterad fysik

— kan inte härledas av den moderna akademins lärosystem

FUSIONSFASEN I SOLENS STÄDYTA garanterar enligt TNED uppkomsten av ett kärninduktivt strålningstryck (massfysiken), vilket vi särskiljer skarpt från det redan kända elektrokinetiska strålningstrycket (materiefysiken, TermofysikensMatematik) och som är helt försumbart i dessa sammanhang. Se utförligt från Solfysiken.

 

— Genom uppkomsten av det strålningstryck som frigörs vid fusionsfasen i Solens städyta, bildas en polarisering mellan atomens kärna och dess elektronhölje. Strålningstrycket garanterar att Solklotet spänns upp på samma kraft som driver elektronmassan utåt Solranden, medan städytan bevarar de positivt laddade atomkärnorna.

— Sambanden som utkristalliseras ur dessa förhållanden leder till ett allmänt energisamband (vågenergins täthetsoberoende) mellan den inre täta städkärnan och Solkroppens yttersta skikt vilket senare idealt består av elektroner enligt föregående resonemang.

— I det energisambandet ingår en tidsparameter (från absoluta periodgränserna, fusionsvågens period) som beskriver perioden för energitransporten från Solkärnan till Solytan.

Tjockleken av det yttre elektronskiktet kan bestämmas ur sambandet för Solens g-radie genom massdifferensen i Solmassan respektive med och utan elektronmängden. Värdet man får blir enligt TNED ca 340 KM, vilket idealt motsvarar tjockleken hos det yttre elektronskiktet i Solytan.

— Med dessa värden givna, kan den nyssnämnda perioden för energitransporten bestämmas,

t(P) = A(R)/m(0TRANSIT)·h(r)·[r(C)·r(r)]^(1/2) · 1S

och man finner värdet avrundat (med strängt känsliga marginaler) 11,44 år. Det medelvärde för Solperioden som anges i gängse litterära fackverk ligger omkring 11-11,1 år (en källa [NASA] anger 11,4 år, men utan vidare referenser). Det statistiska materialet (Solfläckarna från 1700) visar att perioden varierar (grovt sett) mellan 10,67 till 11,053 år.

 

— Med förutsättningen att Solkärnans sammansättning ändras marginellt under Solens brinntid, och förutsatt preferenserna enligt TNED, kan grundperioden på 11,44 år förstås avta mot kortare tid; Med nuvarande 11,1 år betyder det att Solperioden vid Solenergins upphörande slutar på ca 9,4 år, idealt 100% väteförbränning förutsatt.

— Härledningen innefattar parametrar, främst begreppet städkärna (samma som stjärnans framtida pulsarkropp eller motsvarande »vita dvärg», se f.ö. vidare i Pulsarerna) som ligger helt utanför den moderna akademins begrepp i ämnet (!), och kan därför omöjligen nås genom den moderna akademins lärosystem. Vilket vill säga: Solen kan förstås producera sin frigjorda energi genom att det inre g-trycket vid den lilla täta städkärnan trycker atomkärnorna, ytterst långsamt, över varandras nuklidbarriärer och därmed åstadkommer en snabb fusion i ett mikrotunt skal som börjar vid Solpolerna och avklingar mot ekvatorn (inom lägst 0,4 mS, fusionsvågens svephastighet) i Solrotationens försorg, en sådan fusionspuls vart 11 år, och som inkluderar en garanterat jämn utstrålning enligt Stefan-Boltzmanns strålningslag utan luckor eller hopp, och vilket villkor ingår i det nyssnämnda allmänna energisambandet (i Solens fall lägst 33 S, högst 115 år, absoluta periodgränserna). Se vidare utförligt från fusionsvågens period [SolfysikenEnergiproduktionen].

   Se även vidare i Koronafysiken, Solmagnetismen och Solfläckarna där elektronskiktets inverkan ytterligare understryker samhörigheten med redan kända observationella grunddata, ehuru omöjligt att förankra i den moderna akademins lärostolar.

 

BLIXTURLADDNINGENS FYSIK

 

 

Blixturladdningens fysik TYCKS ge ytterligare belägg för teorins riktighet — men det finns ännu inte tillräckligt med mätdata för att kunna avgöra den relaterade fysikens ställning och resultat på denna punkt. Det krävs mera experimentunderlag. Dock kan — verkligen, noga — samtliga detaljer förklaras (galant) av den relaterade fysikens bidrag enligt Planckringens härledning. Modern akademi däremot står fullkomligt som fallen från skyarna inför flertalet av dessa detaljer. Ingen tycks förstå ett dugg av hur det fungerar — och man medger det också öppet. Flera citatkällor finns med i den här presentationen — som bygger på en stor mängd experimentella observationer under hela 1900-talet.

   Även här seglar kärnfysiken enligt relaterad fysik in på scenen med helt andra förutsättningar än de vi är vana vid i moderna kvarter. Speciellt den observerade gammastrålningen i samband med (vissa) blixturladdningar är av avgörande betydelse för att (slutligt) fastställa teorins riktighet.

 

   I ett tidigare skede av utvecklingarna tänkte jag så här: nu är det kört: Teorin kräver ett påvisande av gammastrålning från blixturladdning, men jag kände inte just då till att man redan hade upptäckt sådan, och inte heller visste jag hur man skulle kunna påvisa det experimentellt med mina förutsättningar. Deprimerande. Först från år 2006 gjordes jag uppmärksam på att man, visst, hade upptäckt gammastrålning i samband med blixturladdningar — så tidigt som redan i början av 1990-talet. Därmed ordnade sig saken automatiskt: det kom, oväntat, hjälp. Observera dock att ingenting därmed ännu (Juli 2008) är avgjort. Betydligt mera precisa mätdetaljer krävs.

 

  Intensiv forskning pågår.

 

ENERGIPROBLEMETS LÖSNING — CAT

Se utförlig sammanställning Dec2016 i MÄNSKLIGHETENS ENERGIPROBLEM LÖST [MEL] från Framtiden 2016+ i GMR2016. Texten nedan från 2008¦2013.

Kapacitiv (Autonom [självstyrd]) Transmission — atomkärnans fullständiga upplösning

Se även Den Globala Uppvärmningen under 1900-talet i separat htm-dokument (AGW.htm).

 

 

 

Atomkärnans fullständiga upplösning är slutkapitlet i Universums Historia.

   En första komprimerad sammanställning som beskriver funktionen med redovisad energiräkning fanns tidigare på på Passagensidan

hem.passagen.se/belldharma via rubriklänken energiproblemets lösning.

   Min mening: Kommer man inte (snart och snabbt) på någon helt revolutionerade lösning på mänsklighetens (växande) energiproblem, är det KÖRT nu:

— Den fria världshandeln bygger helt på transportenergi (MAT), och de bränsleslag som finns att välja på idag (2008|2009) är i stort sett bara Olja1 och Olja2; I vilket fall är kaos redan faktum. Vi — mänskligheten — MÅSTE alltså greja det här. Nu. Inte sen. Sekunderna tickar iväg.

   MED OVANSTÅENDE EMINENTA REPERTOAR tycker man att det BORDE finnas något mera avancerat under stjärnorna för Mänskligheten än en kärnkraftsteknologi vars grunder (atomkärnan) i den moderna akademins försorg ingen ens vet något UTSEENDE för (modern akademi »förbjuder» åskådliga bilder av atomkärnan) och som, tydligen, inte har annat att erbjuda mänskligheten än konstant elände: jämna plågor.

— Finns det inget annat? Något mer »avancerat»? Eller var det allt naturskafferiet hade att bjuda på? Det var i så fall särskilt exceptionellt fjuttigt — i ljuset av naturens övriga uppvisade närmast häpnadsväckande ändamålsenlighet med otaliga underbara exempel, min mening.

— Det finns ett (synnerligen) enkelt experiment som visar vägen. MEN: Eftersom allting som kommer i dess väg fragmenterar, förångas och i princip försvinner i plasmaångor, finns — likväl — flera olika fenomendetaljer som måste undersökas mera ingående för att få fram säkra belägg OM det går eller OM det inte går.

Relaterad fysik ger CAT till öppet påseende;

— Kapacitiv transmission (CAT) ansluter till blixturladdningens fysik och kärnfysiken enligt Planckringens härledning: atomkärnan innefattar en sin egen strömfälla. Finns inte en chans att smita från den energiräkningen. Ekvivalenter är ekvivalenter.

— OM det fungerar, utlovas — det garanteras — en helt avfallsfri fullständig energiutvinning från materien (i princip vilka sopor som helst kan användas).

— Avfallsprodukter existerar inte. Energivinsten — förhållandet mellan utgiven energi och den som behövs för att underhålla verksamheten — är dessutom närmast enorm. Kolla gärna energiräkningen i det aktuella CAT-experimentet — som tydligen heller aldrig ens genomförts i moderna kvarter, trots dess enkelhet. Vi vet nu redan, emellertid, anledning till det och annat liknande vid det här laget. Se från Planckringen.

   OM CAT håller streck återstår fortfarande dock huvudproblemet: att få en sådan funktion att fungera kontinuerligt. Den är i experimentformen extremt självstrypande, och jag har för tillfället själv ingen som helst uppfattning om hur man skulle kunna omsätta funktionen rent tekniskt;

 

En enkel funktionsprincipskiss som visar grundformen finns i CAT-motorn [EXPERIMENTANORDNINGEN] [EXPERIMENTKOPPLINGEN];

 

 

 

CAT-motorns enkla princip

 

CAT-motorns princip går bara ut på att samla upp positronstocken [e+] i en särskild jonkammare där annihilations- och jonisationsenergier omsätts i värme.

 

Värmeutvecklingen iJonkammaren driver en turbin, som levererar utströmmen i netto.

 

PRINCIPSKISSEN OVAN — ytterst schematisk och förenklad — skulle egentligen ha funnits med från början. På grund av en del oklarheter i teorin utelämnades den, men kommer här [14Apr2013] igen i ny tappning då nu teorin fått en fullständigt enhetlig fenomenförklaring. Se utförligt från BlixtTGF2012. Se särskilt i beskrivningen från ABULBAlFU. För frågan om förbränningsmaterialet, se särskilt i NollRest.

 

 

— Instrumentbygge pågår Nov2012 för mera avancerade testmätningar; Definitiva resultat [med utförlig redovisning] som (en gång för alla) bekräftar eller dementerar funktionssättet generellt beräknas ligga på bordet tidigast våren 2013, om inget oförutsett kommer emellan.

— Resultaten visas [nu Apr2013] i BlixtTGF2012: glödspårens fotografering via speciellt instrument [URLADDNINGSSERIERNA123] ger för första gången tydliga bilder av nanopartiklar i kollision med luftmolekyler, beräkningarna i IMPULSkalkyl bekräftar det som redan tidigare framkommit i GLÖDSPÅRENS ENERGIBIDRAG, vilket är avgörande för teorins riktighet: glödspårens energibidrag är försumbart. Instrumenteringen genom speciell laddningsmätning [JFET-sensorn] [XYcoAlFEDU] har också klargjort, speciellt för aluminiumurladdningarna, att ingen restladdning finns påvisbar efter aktuella urladdningar. Den detaljen avgör enhetligheten i teorin för alla urladdningsförlopp [ABULBAlFU], och avgör därmed funktionssättet generellt, entydigt och slutgiltigt för TNED:s del. Det enda som nu [Apr2013] återstår i teorins slutgiltiga stadfästning, om alls, är påvisandet av gammastrålning från urladdningarna (Gammatestfrågan har tidigare uteslutits på grund av svårigheten att få fram komponenter; den senare tidens utveckling har delvis ändrat oddsen till det bättre. Se vidare i GAMMAMÄTNING). Se särskild beskrivning i POSITRONFRÅGAN I URLADDNINGSEXPERIMENTEN och KANONLÄGE FÖR GAMMATEST.

 

   Möjligheten att lyckas blir (naturligtvis) större om det blir flera som intresserar sig för ämnet — och förutsatt att ämnet också verkligen håller vad det lovar.

   [Det finns f.n., veterligt, bara EN instans på Planeten Jorden som, säkert, vet hur ett avgörande testbygge ska konstrueras. Sen får vi se].

FermiBekräftar

 

Uppmärksammat 31Aug2010

Fermisatellit bekräftar TNED — Positronförekomst enligt TNED i TGF bekräftad

Se beskrivning i POSITRONFÖREKOMST I TGF BEKRÄFTAD.

TGF, eng. Terrestrial Gamma ray Flashes, sv. [Terrestriella] Jordbaserade gammastråleflashar.

 

 

Figurutdrag u-bestämningenI direkt utdrag: Med prövning på samtliga 282 stabila nuklider som agenter för u(x), från Väte-1 till och med Vismut (83Bi209), finns rent numeriskt bara fyra nuklider vilkas n(e)-värden i det allra närmaste ansluter till det givna Helium-4-mD-värdet på den experimentellt uppmätta normalformen (orangea grafdelen ovan, HOP-värdet 14,4834105 mot neutronkvadratens fasta mönstervärde 14,485281, röda grafdelen ovan). Normalformen, orange (experimentalvärdena) lämnar bara två kandidater kvar: Kol-12 och Kväve-15. Neutronkvadratens masstalsskala (A) bildar en tolerans (särskild beskrivning) med ett högsta mD-värde vilket säkert utesluter Kväve15 och därmed kvarlämnar Kol12 som enda slutlig aspirant; dramatiken avgörs (galant) genom statistisk medelvärdesbildning — från atomära massdefektens definition.

   Se vidare från den korta inledande artikelbeskrivningen nedan.

 

Atomära massenheten u=m(KOL12)/12 — kan beräknas statistiskt

 

Den atomära massenheten (u) sammanhänger ENLIGT RELATERAD FYSIK OCH MATEMATIK (TNED) intimt med definitionen av den atomära massdefekten (mD) — det sistnämnda begreppet förekommer överhuvudtaget inte i den moderna akademins lärosystem: där tillämpas istället den nukleära massdefektens matematik. Genom att mD bygger på en väl definierbar mönstergeometri — helt okänd i modern akademi, men fullständigt härledningsbar, se f.ö. Neutronkvadraten explicit — kan den enda unika stabila nukliden av de befintliga 282, från Väte1 till Vismut209, möjliga bestämmas som uppfyller villkoret med atomvikt (U) och masstal (A) enligt U/A=1; Uppgiften blir omöjlig utan neutronkvadratens preferens. Artikeln ger en fullständig genomgång med utförliga förklaringar, beskrivningar, samt en fullständig tabellredovisning av resultatet.

   Se fullständig beskrivning från atomära massenheten. Se även figurutdraget ovanför rubriken ovan.

   I modern akademi blir det omöjligt att härleda Kol12 som den enda slutliga u-kandidaten — därför att man inte känner till någon fast mönstergeometri att jämföra med. Därför anses också atomära massenheten (u) vara en ”godtycklig massenhet”. Huvudartikeln ger citat.

 

 

 

 

 

Fermisatellit bekräftar TNED

 

Se även i UTVIDGAD BESKRIVNING [Jul-Aug 2011] i anledning av ytterligare bekräftelser: Zambia-TGF:en [14Dec2009] som uppvisade noggrant mätbara positronförekomster — praktiskt räkneexempel som visar att TNED tycks kunna beskriva fenomenformen väl.

— Ju mera (liknande) TNED-gynnsamma exempelräkningar, desto mindre blir sannolikheten för alternativa beskrivningssätt.

   Klockan tickar.

 

 

 

Fermisatelliten [Fermi Gamma-ray Space Telescope] bekräftar positronförekomst från TGF — Tillkännagivande 5 November 2009 Fermi Symposium, uppmärksammat här först 31Aug2010. Se även i Tillägg31Aug2010 i AGW.

 

 

 

 

Uppmärksammat 31Aug2010

Fermisatellit bekräftar TNED — Positronförekomst enligt TNED i TGF bekräftad

TGF, eng. Terrestrial Gamma ray Flashes, sv. [Terrestriella] Jordbaserade gammastråleflashar.

 

 

 

Tillkännagivet 5 November 2009; Uppmärksammat 31 Augusti 2010 enligt

 

DISCLOSE.TV — Lightning’s gamma rays may destroy matter, Irene Klotz Nov2009

http://www.disclose.tv/forum/mystery-terrestrial-gamma-rays-may-destroy-matter-t12272.html

;

MICROSOFT NBC — Lightning’s gamma rays may destroy matter, Irene Klotz Nov2009

http://www.msnbc.msn.com/id/34114891/

;

DISCOVERY NEWS — Lightning Holds Fingerprint of Antimatter, Irene Klotz Nov2009

http://news.discovery.com/space/gamma-rays-lightning-antimatter.html

 

Se Tillägg31Aug2010 i AGW.

Se även PRAKTISKA FALL i KORT RESUMÉ AV BLIXTURLADDNINGENS FYSIK där olika webbkällor (Juli2008) citeras i ämnet

TGF, eng. Terrestrial Gamma ray Flashes, sv. [Terrestriella] Jordbaserade gammastråleflashar.

 

SCIENCE NEWS — Antimatter Signature Detected in Lightning, Ron Cowen Nov2009

http://www.usnews.com/science/articles/2009/11/06/antimatter-signature-detected-in-lightning.html

 

 

”During two recent lightning storms, Fermi recorded gamma-ray emissions of a particular energy that could only have been produced by the decay of energetic positrons, the antimatter equivalent of electrons. The observations are the first of their kind for lightning storms. Michael Briggs of the University of Alabama in Huntsville announced the puzzling findings November 5 at the 2009 Fermi Symposium.

 

It’s a surprise to have found the signature of positrons during a lightning storm, Briggs said.”,

sv.,

Under två nyliga stormar registrerade Fermi gammastråleemissioner av en speciell energi som bara kunde ha producerats genom sönderfall av energirika positroner, antimateriens ekvivalent till elektroner. Observationerna är de första i sitt slag för åskväder. Michael Briggs på Universitetet i Alabama i Huntsville tillkännagav de förbryllande rönen vid Fermisymposiet 5 November 2009.

 

Det är en överraskning att ha funnit signaturen av positroner under ett åskväder, sade Briggs.

 

Beskrivning

Enligt TNEDatomkärnans härledning från PLANCKRINGEN — består atomkärnan av en ±e-väv (massa, laddning, spinn) med en överliggande, ytterst ringa positiv nettoladdning (Z) som följer ett strängt mönster av ordning [Se Kärnmatrisiska Algoritmen i GRUNDÄMNENAS PERIODISKA SYSTEM samt Spektrum och Kvanttalen]. Ingenting sådant finns (här veterligt) varken upptaget eller omnämnt i etablerad vetenskap — det som beskrivs här är nytt. Sambanden visar att ±e-väven kan upplösas under vissa (strängt självstrypande) betingelser: atomkärnan i TNED är en strömstyrd komponent, den innehåller en sin egen strömfälla — som knappast kan utvecklas på andra sätt (frånsett originellt högströmmiga blixturladdningar) än via människans raffinering av specifikt elektriskt material, se utförligt i CAT. [Ämnet är tydligt naturreserverat för högteknologi — faktiskt].

   POSITRONFÖREKOMST I BLIXTURLADDNINGAR ENLIGT TNED förklaras av CAT i ATA under de speciella betingelser som bara uppvisas för exceptionellt höga urladdningsströmmar och som enligt TNED sammanhänger med atomkärnans fullständiga upplösning. Se utförligt från PRAKTISKA FALL i BLIXTURLADDNINGENS FYSIK, KORT RESUMÉ AV BLIXTURLADDNINGENS FYSIK, CAT.

   TNED — som inte ingår i den moderna akademins lärosystem på grund av den allmänna driften från 1800-talet att UPPFINNA fysiken snarare än att HÄRLEDA den — är redan primärt (formellt) bekräftat dels i experimentalfysiken genom ATOMVIKTERNA från NEUTRONKVADRATEN i jämförande uppställning med etablerade teorier, samt vidare (därigenom) genom PLANCKRINGEN som grunden för ATOMKÄRNANS HÄRLEDNING, och (därigenom) dels i KÄRNRADIERNA med jämförelsen mot de tidiga mätningarna (slutet av 1950-talet) enligt Hofstadter (den allmänna täthetsdistributionen [laddningstätheten] i atomkärnan), se även generellt i NEUTRONENS SÖNDERFALL.

   Avgörande experimentella observationer är nödvändiga för att kunna introducera TNED i beskrivningen — på grund av dess som ovan associerade »förbryllande» natur och sett i ljuset av den etablerade forskarvärldens (särskilt originella) idéer om atomkärnans byggnad. Frånsett ovannämnda (inkl. observerad gammastrålning från blixturladdningar på Jorden, först observerat på 1990-talet) finns även tydligt bekräftande kopplingar till TNED genom [Neutrinofysiken] de nyligen (31Maj2010) tillkännagivna resultaten från OPERAPROJEKTET [Se OPERAPROJEKTET BEKRÄFTAR TNED].

   Uppmärksammandet av positronspåren i blixturladdningar, som ovan (Nov2009), kan därmed sägas vara kronan på verket i det primära rent experimentellt observerbara klarläggandet HURUVIDA någon fysikalisk grund alls existerar för TNED som praktisk fysikgrund. Uppgiften (här) var att försöka hitta exempel som avfärdar TNED. Praktiken har ännu så länge (Aug2010) bara svarat med att stärka positionerna.

   [Som vi alla redan vet, tilldrar sig alltid en uppstickande nykomling stark misstänksamhet i meningen av att vara en tokmening. I det här fallet blir det svårt att fullfölja det programmet, eftersom TNED också måste innefatta det redan kända och sammanföra allt i en totalt övergripande förklaring, felaktigheter såväl som korrektheter. Ämnet tillägnas helt och hållet matematisk fysik på en nivå som är garanterat tillgänglig för alla].

   Vidare följer.

 

Se även i UTVIDGAD BESKRIVNING [Jul-Aug 2011] i anledning av ytterligare bekräftelser: Zambia-TGF:en [14Dec2009].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trailers · Speciella artiklar som berör matematiken och fysiken

 

Planets reguljära indelning · snabba resultat med kraftfull metod

 

 

Författarens datorreferenser

Passagens HemsidesServer har Kraschat. [Jun-Aug2014].

— Länken  hem.passagen.se/belldharma   till Passgen kopplar inte längre [leder till en ForbiddenSida]. Se även Info på Spray Passagen Support.

— Hemsidestjänsten som sådan [max20MByte] verkar dock fortfarande finnas kvar på Passagen.se.

— En kopia av PassagenOriginalet finns på http://www.universumshistoria.se/AaPassagen/PassagenIndex.htm.

 

                Den här Webbsidan  är utformad med källkod i Microsoft WORD 2000 version  9.0.4402 SR-1 sidan skriven i Webblayout, sparad och testad preliminärt i formatet htm, därefter manuella ändringar i scriptet (Visa HTML-källa) allt efter kunskaper -- Passagen har [fortfarande Aug2014 efter serverkraschen] bra länkar till grundstudier (se Passagen Hemsidor Hjälp    Webbdesignskolan [se HTML grunder, HTML-editorer-Webbstandards …])

 

                   Den här användaren kan nås med e-mail på Webbadressen    belldharma@universumshistoria.se

 

                   Den här användaren använder operativsystemet                        Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista Home Premium [Vistadatorn gav upp andan Jun2014 efter 7 års trogen tjänst].

 

                  Den här användaren använder också operativsystemen          Windows XP, Windows 95, och Windows 3.1 (numera i allt mindre MEN FORTFARANDE TROGEN utsträckning 1994-2017)

 

                    Den här användaren använde FRÄMST WEBBLÄSAREN     Internet Explorer 7 |  8 |  9 ÄNNU av skäl som redovisas i test på särskild webbsida -- se WebbTest och DATOROFREDANDET.

 

       Den här användaren talar, skriver och studerar löpande            Svenska och Engelska

 

Delphi             Den här användaren har grundläggande erfarenhet i bild- och datorkunskap med programmering i assembler från bl.a. Borland Pascal (Delphi 1, Delphi 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

innehåll     se även i separat innehållsförteckning till denna sida · universums historia i detalj enligt relaterad fysik och matematik med jämförande korsreferenser till modern akademi

Tabellrutorna i den sammanställda bilden nedan innehåller länkadresser med ämnen i Universums Historia som utvalts i (någorlunda) koppling till figurinnehållet.

 

Tabellrutorna nedan innehåller länkadresser med sakämnen som visas i en separat liten remsa under skärmpeken — länkpekaren (handen) för dessa fall syns inte (direkt) i Internet Explorer (men i andra webbläsare)*.

Vänsterklicka som vanligt för att gå till länkstället. *2009-12-23: Med särskilt tillägg av kommandot »a:hover {cursor:pointer; cursor:hand}» i htm-skriptet på raden före »/* Font Definitions */» fås korrekt funktion i hela dokumentet.

 

Orienterande innehåll till Universums Historia

med länkar genom figurCollage

 

 

 

 

 

 

Grundform

ELEMENTARY MATHEMATICAL PHYSICS · point equilibrium · the catenary · division of mechanics · distance · time · velocity · mass · impulse · Kepler area momentum · central force action · area momentum in the ellipse · angular momentum · acceleration · force law · the pendulum principle · the Galilean force field · energy · central acceleration · angular velocity · the conical pendulum · the plane pendulum period time equation · gravitation law · the elliptical orbits · the CEPH equation ·

WAVE MECHANICS · mirror law · reflexion law · impact · pulses · standing waves · waves in water · light’s refraction · water’s refractive index · dispersion · a simple interferometer · the colour wavelengths · refraction through a drop of water · the mysterious colour aura phenomenon ·

Mekanikens indelning

Arbetsverkstaden från vilken alla vetenskaper kan beskrivas hämtar sina verktyg:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysik

 

massa

g-FYSIK  .............................................................................................................    konvergens a=w2/r

MEKANIK   KINEMATIK · DYNAMIK: Statik | Kinetik

e-FYSIK ® induktion, magnetism  ..........................................................................     divergens a=c/dT

laddning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEN ELEKTRISKA LADDNINGEN Q=Ö (m/R)(A/dT) kan inte härledas från modern vetenskap

FYSIKENS BESTÅNDSDELAR: massa (m), laddning (Q), spinn (rörelse, K=vr=JS/KG)

KinematikMECH

KINEMATIK

Läran om kropparnas rörelse utan massans/kraftens inverkan;

Kinemati’k  (av grek. ki’nema, rörelse), läran om kroppars rörelse från rent matematisk synpunkt med bortseende från de verkande krafterna och kropparnas massor, i motsats till kinetiken l. dynamiken.”,

BKL VI sp816

KinetikMECH

KINETIK

Läran om kropparnas rörelse med massans/kraftens inverkan;

Se citatet ovan (källan ovan hänvisar till stycket om Kinematik på ordet Kinetik).

DynamikMECH

DYNAMIK

Komplementärt begrepp till kinetiken: Dynamiken är (också) läran om (växelverkan mellan) kropparna med hänsyn till de verkande krafterna;

Dynami’k  (av grek. dy’namis, kraft), läran om kroppars rörelse under inflytande av på dem verkande krafter. Vätskors och gasers D. kallas hydrodynamik, resp. aerodynamik. Jfr Mekanik. —  Dyna’misk, självverkande, växlande i styrka.”,

BKL III sp611

MekanikMECH

MEKANIK

Fysikens »maskinlära» (GRAVITATIONSFYSIK med massan, ELEKTROFYSIK med laddningen);

Mekani’k  (av grek. mekan’e, verktyg), läran om krafters jämvikt och om kroppars rörelse under inflytande av på dem verkande krafter. Den förra grenen kallas statik (se d. o.), den senare dynamik. Dynamiken grundades av Galilei och utvecklades vidare av Huygens, men först Newton gjorde den till en enhetlig vetenskap genom att klart formulera dess grundlagar.”,

BKL VII sp1467

— Notera att mekanikens indelning kan göras på flera olika sätt: som ovan enligt

   Kinematik•Dynamik(Statik|Kinetik), eller (på visst sätt mera stringent)

   Statik(Kinematik)•Kinetik(Dynamik) eller andra möjliga kombinationer.

StatikMECH

STATIK

Läran om kropparnas jämvikt;

Stati’k  (grek. statike’, läran om vägning), den del av mekaniken, som handlar om kroppars jämvikt under påverkan av krafter. Läran om vätskors och gasers jämvikt benämnes hy’dro- och a’ërostatik.”,

BKL X sp1451

FysikMECH

FYSIK

Naturbeskrivning i relaterad vetenskaplig — experimentellt underbyggd — mening;

”Fysi’k  (av grek. fy’sis, natur), var urspr. detsamma som naturvetenskap i allmänhet. Då senare biologi, kemi och kosmisk F. (astronomi, meteorologi och geofysik) avskildes från F., kom denna att innefatta studiet av de allmänna naturföreteelserna, naturkrafterna l. rättare energin, energiformerna och energiomvandlingarna i naturen.”,

BKL IV sp812

 

DIVERGENCE AND ELECTRICITY · the electric displacement · the basic principles of physics · definition of classical mechanics · divergence · energy-mass equivalent · the Q-revelation · electric force law · electrical constants · the impulse equation · the 461750c cosmic particle · Q-polarity · revelation of light · Fizeau’s experiment · light’s gravitational dependency · light’s deflection near Sun · the gravitational influence on frequency · the change of divergence from mass centre · aberration · Planck’s constant · Planck energy · collision radiation · principal structure of mass (introduction) ·

BASIC ELECTRIC QUANTITIES · current · resistivity · thermal dependency · current density · voltage · capacitance ·

ELECTRODYNAMICS | INDUCTION · primary induction · secondary induction · the ring · the straight conductor · internal secondary induction · the transformer law ·

ELECTRODYNAMICS | MAGNETISM · the causal connection · the B-vector · understanding the B-vector · the right hand rule · the magnetic Q-window · building strong magnetic fields ·

MAGNETIC FIELD GENERATION | THE NEAR APPLICATION · B on conductor · B inside solid conductor · B inside hollow conductor ·

MAGNETIC FIELD GENERATION | THE FAR APPLICATION · magnetic wave expansion integral · magnetic line integral ·

MAGNETIC FIELD INTERACTION · the four basic laws of electromechanical induction · the generator · the iron transformer · general theory of ferromagnetic materials · the turning coil instrument · synthesis of induction and magnetism · examples in induction and magnetism · structure of the electric field · field mathematics · basic electronics ·

THERMODYNAMICS | ATOMIC AND NUCLEAR PHYSICS · the periodic system with nuclear matrix algorithm direct from Kepler area momentum resonances · Planck constant · deduction to atomic nucleus · spectrum · quantum numbers · explaining light’s reflexion, refraction and polarization · explaining the electron trajectory in bubble chamber · the neutron · the neutron square · the atomic masses ·

THERMODYNAMICS | GENERAL COSMOLOGY · K-cell thermo-physics · the five equations of the Earth · the three equations of the Sun · basic star physics ·

THERMODYNAMICS | ENERGY SUPPLY FOR MANKIND · CAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna genomgångar

 

 

ALLMÄNNA GENOMGÅNGAR — mesta möjliga överblick på kortast möjliga tid med minsta möjliga ansträngning

Universums Historia ENLIGT RELATERAD FYSIK OCH MATEMATIK

Länkar anges vanligen med färgmarkering typ länk, eller (dock inte alltid) som i nedanstående beskrivning med fetstil, VERSALER eller kursivstil.

 

Primära genomgången  ..............................     länkad översiktlig beskrivning med tonvikt på den övergripande kosmologin — det vi FÖRST vill veta

Här genomgås detaljerna i Universums Historia och jämförs med motsvarande detaljer i modern akademi och vetenskap; här berörs de mest brännheta och övergripande kosmologiska detaljerna, det vi FÖRST vill veta i resultatjämförelsen TNED (relaterad fysik) kontra MAC (modern akademi) typ

Planckekvivalenterna kontra Relativitetsteorin,

gravitationens absolutverkan, universums massa,

universums form, expansion och kritiska täthet,

det icke-ekologiska och det ekologiska universumet,

värmebildningens fysik, Einsteins och Schwarzschilds samband till jämförelse,

atomkärnan med atomvikterna m.fl. och hur Universums Historia vuxit fram ur dessa och andra grundläggande aspekter på naturfysiken

 

Fysikens allmänna förklaring  ..................    från kraftlagen till ljusets g-beroende, relaterade samband i härledningar med vidare länkar

Här ges speciellt den härledande berättelsen till centraldelen i Universums Historia, »den klassiska» härledningen till ljusets gravitella beroende och dess vidare koppling i jämförelse med motsvarande resultat i modern akademi

 

Sambanden i översikt  ................................    från tillståndets princip till Solens 3 ekvationer

Här beskrivs i ett kortare stycke hela den övergripande matematiska fysikens berättelse till Universums Historia och hur sambanden följer ur och beror av varandra.

 

Inledning till Universums Historia  .........     länkade kortare inledande avsnitt med löpande beskrivningar till de mera utförliga artiklarna

Den här genomgången beskriver huvudämnena i Allmän inledande beskrivning (Planckekvivalenterna, Elektriska Laddningen, Universums Expansion), samt vidare i Huvudrubrikerna, och är mera inriktad på (huvudtextens) ämnesbegrepp med artikelkoncept som helhet typ Atomkärnans härledning och Blixturladdningens fysik m.fl.;

I Huvudrubrikerna beskrivs varje artikel kortfattat (och illustrerat där så är möjligt) som en »liten trailer».

 

Stripes (»remsor»)  ......................................     illustrerad (visuell) »länktrailer» som kopplar till mera utförliga avsnitt, typ nedan:

 

 

                                                    K-cellen                                                                                                                                                                                                       STJÄRNFYSIKEN                                                          Galaxbildningen

 

 

kontraktion                           detonation                         expansion                 himlakroppsbildningen            grundämnesbildningen                              K-cellens värmefysik                    strukturkriteriet       materieöarnas form

 

 

Denna typ kan förekomma (i princip) på godtyckliga ställen i presentationen (där så synts lämpligt).

Den är den associativt mest begärliga, men (händelselinjen) är också den allra svåraste att utforma; arbete pågår.

Någon direkt förteckning för dessa fall finns (Februari 2009) ännu inte.

 

 

 

 

UNIVERSUMS HISTORIA ENLIGT TNED — 2009-02-10

Sambanden i översikt